voor voorgaande jaren, zie het archief.

2013 2014 2015 2016
       
januari januari januari januari
februari februari februari februari
maart maart maart maart
april april april april
mei mei  mei mei
juni juni  juni juni
juli juli  juli juli
september september september september
oktober oktober oktober oktober
november november november november
december december december december
 
2017 2018 2019 2020
       
januari januari januari januari
februari februari februari februari
maart maart maart maart
april april april april
mei mei mei mei
juni juni juni juni
juli juli juli juli
september 50jr Kontakt september september
oktober september oktober oktober
november oktober november november
december november december december
december    
 

 

Contact door Kontakt 16-12-2010

Op de hoogte blijven van de activiteiten in het dorp is voor de inwoners van Nieuw Balinge geen probleem. Al meer dan veertig jaar valt elke maand bij ieder huis het dorpsblad ‘Kontakt’ in de brievenbus.

    

Kontakt, de naam zegt het al, dit is een blad voor de bewoners in Nieuw Balinge en omstreken en wordt maandelijks huis en huis gebracht.

Sinds 8 november 2004 is "Kontakt" ook online te lezen!

De doelstelling is alle bewoners te informeren over alles wat er te doen is in ons dorp op het gebied van sportieve en culturele activiteiten en het verenigingsleven. Ook is er een vaste rubriek “Infopagina” waarin veel informatie staat zoals roosters van apothekers en huisartsen, telefoonnummers van belangrijke instanties, enz.

Roddelverhalen worden niet in het blad afgedrukt maar iedere bewoner die vindt dat hij of zij iets aan de Nieuw Balingers heeft te melden mag kopij aanleveren. Dat kan zijn van een mededeling, een te koop- of aangeboden- advertentie tot en met een gedicht of dankbetuiging en alles wat daar tussen zit. Het blad werd opgericht in de 60-er jaren als A-5 formaat en is uitgegroeid tot wat het nu is in een oplage van 455.

De benodigde financiële middelen, drukkerijkosten e.d. worden geput uit de advertentie-inkomsten en vrijwillige bijdragen van de bewoners door jaarlijks in het najaar een huis-aan-huis collecte te organiseren.

Bank Rek. nr: NL78 RABO 0369 4004 53, tnv Plaatselijk Belang te Nw Balinge, o.v.v Kontakt

Wilt u iets inzenden voor publicatie, zendt dan een e-mail naar redactiekontakt@outlook.com  en de ‘tekst’ bestemt voor het blad als bijlage.

Natuurlijk kunt u ook gewoon kopij aanleveren per post, het aanlever adres is:
Verlengde Middenraai 53a 7938 PA Nieuw-Balinge

De voorwaarden voor aanlevering staan in het colofon van het blad.