Kontakt Juni 2005

 
 

Inhoud:

  Colofon
  Van de Redaktie
  CBS De Morgenster
  Buurt Academie
  Mantingerzand
  Mogen wij U voorstellen ......
  Collectes
  Kentucky Awards 2005
  Vrouwen van Nu
  S.V. Nieuw Balinge
  Info Zomerfeest 2005
  G.J.V.V. nogmaals de kampioenen
  Meester Sieberingschool
  The Young Ones
  Petunia actie Tienersoos Teenspirit
  Rommelmarkt Kerk
  Uitslag Referendum
  Pootjes? gedicht van I.Snels
  Muziekproject "Irene"
  Te Koop/Te Koop gevraagd
 
 
  Colofon

Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nw-Balinge.

E-mailadres: kontakt@bridge4u.net

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatstedag van de maand.

 *Het plaatsten van kopij is geheel voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen personen met het oogmerk van negatieve publiciteit

 

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen.

 

INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,

BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN,ZIJ ZORGEN ER

VOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORDT.

 

Redactie:

 

Lammy Blanken;    tel: 321253

Henk Dijkhuis;          tel: 321230

Geke Strijker;                    tel: 321132

Jan ’t Hoen;                          tel: 321646

e-mail adres: kontakt@bridge4u.net

 

Redactie jeugdpagina:

 

Naomi Boer:          tel: 321452

Evelien Sok           tel: 321299

Joyce Salomons      tel: 321809

e-mail adres : theyoungoneskontakt@yahoo.com

 

(KONTAKT verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd)


  Van de Redaktie

De speeltuin in Vosseveen staat er weer netjes bij, dankzij de hulp van vrijwilligers!

juni

Niet iedereen is zich daar nog van bewust volgens ons, maar alle foto’s die in Kontakt afgedrukt worden, verschijnen ook op de site. Natuurlijk zijn ze hier veel groter te zien, maar vooral mooier én in kleur te bewonderen!

Kijk op: www.nieuwbalinge.drentsweb.nl (onder: ‘Dorpskrant Kontakt’) die helemaal door Bram van Burg wordt onderhouden, waar wij hem dan ook langs deze weg hartelijk voor willen danken!

Bovenstaande foto is te zien in het Fotoalbum. Opnieuw zijn de dames volleybalsters te zien op de site, ook in het Fotoalbum.

Wat kunnen we nog meer tegenkomen in deze editie van Kontakt

 • stichting Zomerfeest is aanwezig met de eerste aankondigingen!
 • Vrouwen van Nu! vertelt het een en ander over hun kegelavond en wat er op stapel staat voor het komende zeisoen.
 • Maar ook….. het opgaveformulier voor de SURVIVALTOCHT!
 •  En wilt u deelnemen aan een cursus o.a. ‘effectief vergaderen’, of ‘kind en media’, of ‘drentse gebruiken en cultuur’, dan kunt u zich opgeven d.m.v. het formulier van de ‘Buurt-academie’ welke in dit Kontakt te vinden is.
 • Aankondiging van de rommelmarkt die de Ned. Herv. Kerk organiseert op 18 juni a.s.
 • De jeugdsoos vertelt ons wanneer de Kentucky-awards gehouden worden en hoe het programma voor die dag er uit ziet.
 • Tienersoos Teenspirit doet verslag van de spoedactie, die ze onlangs hadden.
 
Veel plezier met Kontakt, maar… kijk ook eens op ‘onze site’!

  De Morgenster

Personeelsdag van COG Drenthe 
 
Woensdag 25 mei vond de zesde personeelsdag van COG Drenthe plaats. Alle christelijke basisscholen van Midden-Drenthe, Assen, Veenhuizen en Gieten name hieraan deel. De ruim 350 leerkrachten verzamelden zich in één van de scholen in Kloosterveen, “Het Krijt”, te Assen.
Muzikanten uit het onderwijs en een speciaal gevormd COG koor verzorgden de muzikale opening en slaagden erin om iedereen in de juiste stemming te brengen. Vervolgens werden er diverse workshops gehouden, o.a. tekenen, schilderen, mandala tekenen, djembé, druktechnieken, motorische remedial teaching, werken met klei, schrijfdans en yoga. De workshops werden verzorgd door deskundigen en personeelsleden van de COG. Het was afwisselend en leerzaam. Het team van De Morgenster deed enthousiast mee aan de yogaoefeningen.
Na het gezamenlijk lunchen volgde een warming-up op muziek. Er werd gedanst, gesprongen en gelachen op het schoolplein. De dag stond in het teken van “Gezondheid en beweging”. Daarom vonden ’s middags verschillende sportactiviteiten plaats: Highland Games, een oriëntatietocht op de fiets, vlot bouwen, boogschieten, katapult bouwen, ATB-trail, kickbike&fietsen. Alle onderdelen van het programma waren rond het terrein van de school gelegen. Onder professionele leiding gingen de teamleden van De Morgenster boogschieten, een katapult bouwen en een moeilijk parcours afleggen bij ATB-trail.
Het was een sportieve dag, die zorgde voor positieve en leerzame ervaringen en voldoening. Aangezien het weer prachtig was en perfect voor buitenactiviteiten, konden de kinderen, die deze dag vrij waren, lekker van het voorjaar genieten.
 
Website cbs “De Morgenster”
 
Dit schooljaar zijn we bezig geweest om een website van onze school op te zetten. Het is een bruikbare en mooie site geworden. Belangrijke informatie en actuele gebeurtenissen, foto’s en kinderwerk is op onze site te vinden. Het is wel een kijkje waard. Het adres is www.cbsdemorgenster.nl
 
Kunst en Cultuur Drenthe
 
Een aantal jaren verzorgt Kunst en Cultuur Drenthe kunstzinnige activiteiten voor de basisscholen. Dit schooljaar waren dat o.a. de kunstschooldag voor groep 8, literatuurlessen voor gr.5,6 en 7, het project “Vertel, vertel”. Één van de activiteiten was een vertelvoorstelling “Damiaan en de draak” verzorgd door professionele verhaalverteller Jos van Amsterdam. Donderdag 19 mei konden de kinderen luisteren naar het verhaal. Het was een bijzondere ervaring. Geen decorstukken, maar stem, taal en lichaam waren de bouwstenen van de vertelling. De beelden die in de hoofden van de kinderen waren ontstaan, werden gecreëerd door woorden, zinnen, klanken, bewegingen en beschrijvingen. Vol aandacht en bewondering luisterden de kinderen naar de verteller. Het was een belevenis om niet te vergeten.
 
Elena Iwema

  Buurt Academie

Aan alle inwoners van Nieuw Balinge

De kop is eraf.

De eerste cursus van de Buurtacademie is met een enthousiaste groep mensen van start  gegaan. Na dit mooie begin willen we doorgaan met het organiseren van nieuwe bijeenkomsten. In overleg met de afgevaardigden van het Plaatselijk Belang, de peuterspeelzaal, de scholen, Drenthe-college en St.Welzijn Midden-Drenthe, hebben we afspraken gemaakt over het vervolg van de Buurtacademie.

We willen u hierbij een aantal onderwerpen voorleggen, waar u op in kunt tekenen. Het aantal personen uit uw gezin dat mee wil doen zet u erachter.

Onderaan is nog ruimte voor eigen ideeën.

Wij stellen ons voor om deze bijeenkomsten bij voldoende deelname (ongeveer 10 personen) in het najaar te houden.

Aan de meeste activiteiten zijn geen kosten verbonden, omdat ze onder het gemeentelijk educatiebeleid vallen. De consumpties zijn wel voor eigen rekening

Wilt u het ingevulde formulier voor 5 juli inleveren bij de school of peuterspeelzaal of Plaatselijk Belang (Albert Wielink, Voornweg 10).

Heeft u nog vragen of wilt u nog meer weten over de Buurtacademie?

Neemt u dan contact op met Albert Wielink, tel.321323.

We zijn benieuwd naar uw reactie.

Namens de deelnemende groepen,

Met vriendelijke groeten,

 
Iep Meijer
 

Ik/wij wil(len) deelnemen aan de volgende cursus(sen).

Naam familie:

Adres:

Telefoonnummer:

Emailadres:                                                                                         
                                                                                aantal personen:
 
 • Effectief vergaderen - 3 avonden                                           ......pers.
 
 • Weerbaarheid voor ouderen (60+) - 8 bijeenkomsten                ......pers.
 
 • Drentse cultuur/gewoonten en gebruiken - 3 avonden toegespitst             op Nieuw Balinge  let op: niet kosteloos!                                 ….. pers.
 
 • Hoe ga ik om met officiële stukken - 3 avonden(bijv.                           het lezen en invullen van formulieren het schrijven                                 van een sollicitatiebrief)                                                        …..pers.
 
 • Kind en media, Kind en communicatie, Kind en                                       weerbaarheid (wegens succes herhaald!!) - 3 avonden               ….. pers. 
 
 • Verdieping op Kind en Media - 3 avonden                               ….. pers.
 
 • Verdieping op Kind en communicatie - 3 avonden                    ….. pers.
 
 • Verdieping op Kind en weerbaarheid - 3 avonden                     ….. pers.
 
       Eigen ideeën: ……………………………………………………….

  Mantingerzand

Zoveel moois, zo dicht bij huis!

 
Buntgras.
Een van de eerste plantjes die in het stuifzand groeit is het buntgras.
Dit kleine grasje met z’n blauwe sprieten kan goed tegen droogte en warmte.
Het heeft maar heel weinig voedsel nodig. Als het graspolletje onderstuift, maakt het hogerop nieuwe worteltjes en stengeltjes. Buntgras leeft vooral van regenwater, dat zij met haar blaadjes opvangt. De fijne worteltjes kunnen wel zo’n halve meter lang worden.
Korstmos
Korstmos is een bijzonder organisme.
Het is een slimme samenwerking tussen een schimmel en een alg.
Luchtvervuiling is  hun dood.
Gelukkig komen ze hier nog veel voor; een bewijs dat de lucht nog redelijk schoon is. ze zijn erg gevoelig voor beschadiging, vooral bij droogte breken ze snel als je er op stapt. Jammer, want samen met de andere dieren en planten zorgen ze voor een speciale sfeer in dit gebied
sluipwespen
Stuifzand is het domein van de gravende insecten.Voor het leggen van eitjes graven
kleine bijtjes, wespen en sluipwespen een gang in het zand.
Deze zijn te herkennen aan de kleine gaatjes, die als ingang dienen. Ze zijn vooral op hellingen te vinden. De zon zorgt hier voor een snelle ontwikkeling van de eitjes. Deze bijen en wespen steken niet en zijn dus ongevaarlijk. Help mee ze te beschermen en blijf op het pad lopen!

De Adder

De adder is goed te herkennen aan de donkere zigzagstreep op z’n rug.
Ook pikzwarte adders komen voor.
Ze leven vooral van muizen en hagedissen. Door hun sterke maagzuur kunnen ze hun prooi in zijn geheel verteren, ook het skelet. Ze zonnen graag op een warm, zandig plekje. Adders zijn gevoelig voor verstoring. Vluchten kost energie en gaat ten koste van hun conditie. Door veelvuldige verstoring verdwijnen ze. Blijf op de paden lopen
De Jeneverbes

Informatiebordjes met teksten als op deze bladzijde, kun je tegenkomen in het prachtige Mantingerzand!

De moeite waard om het eens nader te bekijken!

  Interview met....

Mogen wij u voorstellen….

Gea Slomp en Robert Kist

Voor dit interview reisden wij af naar de Wolvenhaar. Een van de nieuwe straten van Nieuw Balinge. Toen wij kwamen waren ze druk bezig om met behulp van de buurman (hij wilde niet op de foto) een schutting te zetten. Voor Gea waren wij natuurlijk een reden om meteen met de werkzaamheden te stoppen. Na binnen even wat rondgekeken te hebben en een kop koffie en thee te hebben  gedronken, kwam Robert (deze moest eerst wat gereedschappen opruimen natuurlijk) er ook bij zitten en konden we beginnen met het interview.

Waar heeft jullie wieg gestaan?

     Gea: “Gelukkig in Nieuw Balinge.”

Robert: “In Kerkenveld aan de Riegshoogtendijk. Midden in de rimboe. Veel mensen denken dat het bij Hollandscheveld hoort, maar dat is toch echt niet zo. Kerkenveld!”

Komen jullie uit een grote familie?

     Robert: “Nee, ik heb twee zusjes, een tweeling.”

Gea: “Ja, drie zussen, waaronder ook een tweeling en nog twee broers. We waren met z’n zessen thuis. Twee zussen en m’n moeder wonen ook hier in de straat.

Een echte familie buurt dus. Bevalt dat?

     “Slecht, waarschijnlijk staat met een paar maanden het bord wel weer in de tuin. Grapje. Nee hoor, bevalt hartstikke goed. We hebben errug leuke buren.” Gea wil in ieder geval niet meer van Nieuw Balinge af.

Zijn jullie lang bezig geweest met de bouw van jullie huis?

     “Al met al heeft het van tekening tot huis anderhalf tot twee jaar geduurd voordat het klaar was. Het bouwbedrijf heeft het ook nog een paar weken laten afweten. Dus niet alles zat altijd mee. Maar als je er eenmaal in woont, ben je het wachten zo weer vergeten. Het was het wachten in ieder geval wel waard.” Volgens de the Young Ones mag het resultaat er dan ook wel wezen. Leuk huisje.

Nu jullie zo’n mooi huis hebben, bestaat er dan ook een kinderwens?

     Gea: “Hoeveel zullen we zeggen? Stuk of elf?”

Robert: “Ik wil wel kinderen, maar dan wel voor mijn veertigste.” Nu zijn wij natuurlijk heel nieuwsgierig, wanneer hij veertig wordt. “Dat duurt nog ongeveer een jaar of drie.”

Gea: “Op dit moment wil ik nog geen kinderen. Heb het veel te druk met de kinderen van een ander. Regelmatig komen m’n nichtjes hier over de vloer waar ik dan van alles meedoe, zoals skeeleren.”

Wat voor werk doen jullie?

     Robert: “Ik werk voor DeLaval. Ben servicemonteur voor melkmachines en voercomputers.”

Gea: “Ik werk in de Westerkim, in Hoogeveen als verpleegkundige. Ik mag de oudste vrouw van de wereld verzorgen. Zelfs als je in Portugal op vakantie bent en je praat met Nederlanders over bijvoorbeeld je werk. Iedereen kent de Westerkim in Hoogeveen en mevrouw van Andel. Best wel grappig.”

Hoe ziet jullie uitgaansleven eruit? Hebben jullie verder nog hobby’s?

     Gea: “Het uitgaansleven staat op dit moment op een laag pitje. Maar we gaan graag naar de film. Verder hobby’s…… winkelen, terrasjes pakken. Vroeger heb ik uren in de kroeg gezeten. Maar dat doe ik nu niet meer.”

Robert: “Hobby is vooral mijn motor. Een echte Harley Davidson. Zestig jaar oud, en ik mag het zelf in elkaar zetten. Geweldig. Oude auto’s vind ik ook helemaal geweldig. Oude motoren natuurlijk ook. Een race motor zal er nooit komen.”

Wat is jullie favoriete vakantieland?

     Gea: “Portugal. Overdag is het lekker warm en ’s avonds koelt het heerlijk af. Eigenlijk ben ik niet zo’n vakantieganger. Krijg last van heimwee.”

Robert: “Kreta en Rhodos zijn heel mooi. Mooiste lijkt mij nog om een motorreis door Amerika te maken of naar de Noordkaap.”

Waarop Gea roept: “Medepassagier gezocht.” Zij gaat dus niet mee. “We zijn ooit een keer van Groet naar Den Helder gefietst. Op de kaart leek het maar een klein stukje. Maar we zijn hopeloos verdwaald. Tegen de tijd dat we terug waren hadden we een zere kont en waren er heel erg flauw van.”

Doen jullie ook aan sport of andere spelletjes????

     Robert: “Nee ik doe niet aan sport. Heb eerder wel op judo en fitness gezeten.”

Gea: “Voetbal en volleybal heb ik gedaan, maar ben hiermee gestopt in verband met mijn werk. Ik mag nog graag naar het voetbalveld gaan om te kijken. Dit jaar heb ik al één keer geskeelerd. En wat spelletjes betreft. In de winter is het wel leuk om ’s avonds party & co te doen. Ooit heb ik een keer het bierspel gedaan, maar dat doe ik niet weer. Ik heb er drie dagen plezier van gehad.”

Wat vinden jullie van Nieuw Balinge? Zou er iets veranderd moeten worden?

     Gea: “Leuk en gezellig. Wat mis ik hier……………………… stoplichten. Hahahah. Nee, een pin muur zou misschien handig zijn.”

Robert: “Een vrachtwagen parkeerplaats zou er moeten zijn. Maar ik geloof dat daar al aan gewerkt wordt. Dan kan mijn truck daar ook staan. Een zwemplas zou ook leuk zijn. We gingen eerder wel naar het Blauwe meer en schoonhoven en zo, maar zoiets hier op het dorp zou ook leuk zijn.”

Wat vinden jullie van de huidige politiek in Nederland?

     Gea: “Kun je dat eten?”

Robert: “Volgens mij mag er een nieuw kabinet komen. Ik volg het maar een beetje. Als we mogen stemmen, ga ik altijd wel. Maar ik stem dan op degene die me het meest aanspreekt.”

Wat is jullie grootste wens?

     Gea: “Een gezond en gelukkig leven.”

Robert: “Een jongen en een meisje.”

Als jullie zouden kunnen vliegen, waar vlieg je dan heen?

     Gea: “Vliegen, vliegen…… ik sla ze altijd dood. Leuke vraag. Ik zou naar Aruba, Bonaire, Curaçao vliegen. Ik zou niet weten waarom, maar lijkt me leuk.”

Robert: “Nadeel van vliegen vind ik altijd die vertragingen. Of ze zijn te laat, of je zit er eindelijk in en dan ga je nog niet de lucht in, omdat er dan nog wat gerepareerd moet worden.”

Wie willen jullie graag in het volgende interview zien?

     Gea: “Gijs en Marinette Hoogendoorn. Zij wonen nu in het oude huis van mijn moeder en zijn helemaal nieuw op het dorp. Kan iedereen kennis met ze maken.”

We wilden voordat we weggingen nog een tweede foto van het stel maken. We vroegen of ze zelf nog een idee hadden om te poseren. Ja hoor,  Gea wilde graag met haar huisdieren (olifanten) op de foto. Kan geregeld worden natuurlijk. Geen probleem. Het eind resultaat ziet u hierboven.

Robert en Gea bedankt voor de gezellige avond en het interview!!

  Collecte

Collecte Hartstichting!

 

Deze collecte heeft in Nieuw Balinge een bedrag van 

€  345,07

opgeleverd.

Met heel veel dank aan de collectanten die dit mooie resultaat tot stand hebben gebracht!


ASTMA FONDS!

 

Deze collecte die pas geleden werd gelopen, heeft een voortreffelijk resultaat opgeleverd!

Met grote DANK aan de collectanten!

Want zij, zijn degene die u benaderen als gulle gever!

Zonder deze mensen en u, lukt het niet!

SAMEN zorgden we voor een geweldig resultaat het bedrag van

 € 362,87

kan bijgeboekt worden ten name van het ASTMA FONDS!

Geweldig!

Iedereen bedankt namens de mensen met “weinig” lucht!

  Kentucky Awards 2005

Beste dorpsgenoten,

Jeugdsoos “Kentucky” organiseert

voor de 5e keer de zogenoemde

“Kentucky Awards” .

Dit is een dag waar een aantal sosen uit de omgeving

tegen elkaar strijden voor verschillende bokalen

en een grote geld prijs.

Dit wordt gehouden op het voetbalveld van de

“S.V. Nieuw Balinge”

en in het

Dorpshuis “de Heugte”

Het is op Zaterdag 18 Juni

Het begint ’s morgens op het voetbalveld om ongeveer

10.00 uur t/m 17.00 uur

waar de Jeugdsosen het tegen elkaar

opnemen, er is dan een gezellig terras aanwezig.

’s Avond in het Dorpshuis is er een bonte avond,

waar alle teams een podium act moeten uitvoeren en

een aantal spelletjes moeten doen.

Deze avond begint om 18.00 uur.

Zaal open 17.30 uur.

Na de optredens is er

DISCO !!

Met tussen door de prijsuitreiking van de gehele dag

 

Wij hopen dat u langs komt om de Jeugdsoos

Aan te moedigen.

Tot ziens op zaterdag 18 Juni aanstaande

 Het Jeugdsoos bestuur.

  Vrouwen van Nu

NBvP - Vrouwen van nu!

 

De Dames sloten het seizoen af met een sportieve en gezellige kegelavond, bij Hofsteenge te Grolloo.

Al bijna traditie getrouw gaan de  leden jaarlijks als afsluiting van het “bijeenkomsten” seizoen Kegelen.

Zo ook dit jaar, onder het genot van een hapje en drankje wordt er sportief gestreden om de te winnen prijsjes.

Gezelligheid voorop, en dat was het!

Voor de tweede plaats moest nog even “geknokt”worden maar uiteindelijk werden dit de  winnaressen:

1 ste plaats: Anneke Oelen   123 punten

2 de plaats: Alice Kroezen   114 punten

3 de plaats: Lia Elzinga 114 punten

en de poedelprijs ging dit jaar naar:

Tiny Sok

Met een hopelijk prettige vakantie voor alle leden zien we alweer uit naar het volgende seizoen, want als hoogtepunt zien we uit naar de GROTE MODESHOW in OKTOBER a.s. georganiseerd in samenwerking met

C & A  Assen – Hoogeveen - Nederland.

Op herhaling na 25 jaar!

Grote modeshow in Dorpshuis

“De Heugte”

Waarom? Want C & A doet dit eigenlijk niet meer, maar…..Nieuw Balinge was zo’n leuke ervaring, en had zo’n perfecte accommodatie (ronde zaal) dat men na onze aanvraag direct JA zei!!!

Onze Leden en hun kinderen zullen als mannequin fungeren en er een mooie show van maken!

Direct na de vakantie komen we hierop terug, ook in “Kontakt”

Want uiteraard is een groot publiek belangrijk in deze!

Wij houden u op de hoogte.

Belangstelling???

Noteer dan vast in uw agenda:

MODE SHOW C & A

Te NIEUW BALINGE

Donderdag 13 Oktober 2005!

i.o. José Post.


  s.v. Nieuw Balinge

M pupillen (MP1) sv. Nieuw-Balinge voorjaars Kampioen Voetbal

Achteraan Staand: Richard Mol (trainer) en Eveliene van Trigt.

Staand: Hilde Wielink, Carlijn Kleine, Iris Kats, Ilse Koekoek, Daniëlle Oelen, Kristien Slomp en Lisanne Kroezen.

Zittend: Bianca Prins, Desiree v. Aalderen en Mirjam Kroezen.

Na de goede prestaties in de winter in de zaal hebben de Meisjes pupillen van sv. Nieuw-Balinge deze lijn doorgezet en werden ze ook kampioen op het veld. Van de tien wedstrijden die er gespeeld werden wonnen ze er negen van en werd er één keer verloren tegen vv. Hoogeveen.
Tegen VVAK (Alteveer-Kerkenveld), vv Steenwijk, HH ’97 (Hollandseveld) en Hzvv (Hoogeveen) werd alles gewonnen, met uitschieters thuis tegen Steenwijk 12-2 en HH ’97 18-0. Zo hadden ze op het eind 27 punten 72 doelpunten voor en 18 tegen en werden ze terecht Kampioen.

  Zomerfeest 2005

De Lijstcollecte voor het Zomerfeest wordt gehouden in de maand Juli.

 

In deze maand hopen wij iedereen thuis te treffen, evenals voorgaande jaren is de collecte bestemd voor de

KINDER activiteiten!

Ook dit jaar zullen wij  proberen de Kinderen te laten genieten door de mogelijkheid: Gratis deel te nemen aan diverse activiteiten!

Waardoor vaak leuke prijsjes te verdienen zijn, maar ook weer het gratis drinken, hapje, attentie,

kermisbonnen enz.

Mocht u om wat voor reden dan ook,een van onze medewerkers NIET bij u aan de deur treffen???

Neem dan contact met ons op!

En uiteraard regelen we het met u.

Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen?

 Tot ziens

Stichtingsleden en vrijwilligers Stichting Zomerfeest

Nieuw Balinge.


  G.J.V.V. dames

Dames G.J.V.V. kampioen

Op de foto v.l.n.r. bovenste rij: Henriette Kreeft, Evelien Sok, Staphanie

van Aalderen, Anneke Oelen en trainer Harijan Dekker
onderste rij: Petra Sok, Rosalie Zomer en Deborah Salomons.
 

Dames volleybal (recreanten) kampioen.

Van links naar rechts:

Achterste rij: Petra Sok, Fia Jager, Laura Wielink, Attie Meems, Ria Schoemaker, Jannie Wielink.

Voorste rij:Liesje Smale, Delia Slomp, Willeke Ruijne, Niesje Kats.

  Speeltuin

Speeltuin-klussengroep

Het is weer voorjaar! Dat heeft de klusgroep van de speeltuin ook gedacht, want ze zijn met heel veel vrouwen en mannen begonnen om de speeltuin in Vosseveen weer van verf en zand te voorzien.

Het was een gezellige bijeenkomst, inclusief koffie!

Met elkaar krijg je toch weer heel wat voor elkaar, want zonder vrijwilligers zijn wij nergens!

Bedankt voor alle hulp!

Vr. gr.   Plaatselijk belang en speeltuincommissie


  Meester Sieberingschool

Kansschool
 
Woensdag 1 juni was het zover. Het keurmerk Kansschool werd aan ons uitgereikt tijdens een feestelijke ochtend. Wij hebben de afgelopen drie jaar structureel gewerkt aan het verbeteren van onze kwaliteit. Naast de normen van de inspectie aan het basisonderwijs zijn wij op 91 punten beoordeeld. Dit hebben wij alleen maar kunnen bereiken door de goede samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. En nu maar zorgen dat we het zo houden en ook daar zijn we allemaal zelf bij. Wij zijn ontzettend verwend.
Van het schoolfonds hebben wij de professionele cd speler gekregen waar we zes koptelefoons op aan kunnen sluiten. Hier kunnen alle groepen gebruik van maken tijdens de lessen. Leerlingen kunnen zo bijvoorbeeld zelfstandig bepaalde lessen van begrijpend lezen maken of een boekje lezen.  Onze hartelijke dank. Van ons bestuur hebben we  een bedrag van € 1000,00 gekregen om ons ICT onderwijs verder te ontwikkelen.  Verder hebben we cadeaubonnen, bloemen en een heerlijke taart gekregen. Langs deze weg willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor de belangstelling en cadeaus.
 
Wij hebben als school de afgelopen jaren kansen gekregen en gegrepen. Wij willen ook andere kinderen kansen bieden. Vandaar dat we een samenwerking zijn gestart met een school in Tanzania. Ons project dat vooraf ging aan de feestelijke dag stond dan ook in het teken van Tanzania.
 
Project Tanzania
Groep 1/2
Tijdens de projectweek hebben de kinderen uit groep 1/2 hard gewerkt. Ze hebben  zelf muziekinstrumenten en speelgoed gemaakt van kosteloos materiaal. Ook hebben we de verschillen bekeken tussen een Nederlandse en een Tanzaniaanse school. Dit door video, maar ook door het zelf ervaren: een ochtend les op zijn Tanzaniaans. We hebben gedanst op Afrikaanse muziek en een Tanzaniaans lied geleerd. En natuurlijk nog lekkere en minder lekkere dingen gebakken en gemaakt.
Tijdens de grote kring op maandagochtend hebben de kinderen uit groep 1 en 2 aan de anderen van de school laten zien hoe het er in Tanzania aan toe gaat en hebben het lied Jambo gezongen en een zelfgemaakt gedicht voorgedragen. Ook was er een kleine ‘kwis’ over olifanten. Het waterdraagspel was erg leuk. Jammer dat er niemand echt nat is geworden. Het weer was op dat moment gelukkig wel echt Tanzaniaans.
We hebben aan het eind van het project de dvd gekeken die de moeder van Ken van en over ons heeft gemaakt. Nog heel veel dank hier voor.
 
Groep 3/4
De afgelopen 2 weken hebben we gewerkt. Tanzania. De start werd gegeven door Peter Bos. Hij kon heel veel vertellen over het leven van de kinderen in Tanzania. We ontdekten dat veel kinderen niet eens naar school gaan en thuis moeten meehelpen. Dat hadden veel kinderen niet verwacht en ze vroegen zich af, hoe dit dan later moest. Hoe kon je dan worden, wat je graag wilt worden? Het bleek dus dat, dat niet zo gaat als bij ons. Dat vonden veel van onze kinderen niet leuk. Ze zijn wel blij dat ze in Nederland op school zitten. Wij hebben ons verdiept in het wonen en de dieren die in Tanzania leven.
De resultaten hiervan waren op de inloopavond van 31 mei te bewonderen. Het project werd afgesloten op 1 juni. Daar werd de opbrengst van onze veiling bekend gemaakt. Dit was voor veel kinderen boven verwachting. En dan verdubbelen we als school de opbrengst ook nog. Al met al een interessante week, waarin we weer nieuwe ervaringen hebben opgedaan en ons weer bewust zijn van het feit, dat alles niet altijd zo vanzelfsprekend is.
 
Groep 7/8
Groep 1 t/m 8 van de Meester Sieberingschool hebben project week gehad over Tanzania.
Peter Bos was in Tanzania geweest en hij had een bal meegenomen. Toen hij daar was, blies hij de bal op en liet de kinderen er mee spelen, nou dat gaat niet net zo als hier, in Tanzania gaan ze er wel met 35 kinderen achteraan.
Toen hij terug was kwam hij een keer bij ons op school en hij had een DVD meegenomen die wij mochten zien. Hij had ons ook nog een bananenbast gegeven. Daar werden eerder kleren van gemaakt. Toen we die DVD hadden gezien gingen we aan het werk, de ene had een bananenboom gemaakt, de andere een landkaart van Tanzania en zo is er dus iets heel leuks uitgekomen. Dinsdag 31 mei mochten de ouders kijken wat de kinderen allemaal hadden gedaan die 2 weken.
Maar de ouders konden niet alleen kijken maar ook kopen. De winkel was open en er was een veiling. De opbrengst van de veiling en de winkel gaat naar Tanzania. En weet je wat het bedrag is, wat er heen gaat: 436,90 euro. (Rebecca)
 
De kinderen van de Meester Sieberingschool uit Nieuw Balinge van groep 1 t/m 8 zijn bezig geweest met een project over Tanzania. Op een donderdag middag kwam Peter Bos ons iets vertellen over Tanzania omdat hij er zelf was geweest om een school voor de kinderen in Tanzania te maken. De kinderen van de Meester Sieberingschool hebben ook allemaal pennen en speelgoed verzameld, zodat de kinderen in Tanzania daar lekker mee kunnen spelen, zodat Peter Bos die pennen mee kon nemen. En Peter Bos had ook nog een voetbal meegenomen voor de kinderen daar zodat die lekker daar mee konden voetballen en soms waren ze wel met 50 mensen aan het voetballen, dan was het 25 tegen 25 bijvoorbeeld.
Toen Peter Bos terugkwam uit Tanzania had hij ook nog een DVD mee genomen om ons dat te laten zien en hoe ze nou eigenlijk in Tanzania leefden en hoe ze daar nou slapen en spelen.En zo zijn we meer te weten gekomen over Tanzania. (Mirjam)
We hebben een paar weken geleden een project gehad over Tanzania. Veel kinderen hebben wat gemaakt wat er mee te maken had, zoals: een bananenboom, 3d landkaart, schilderijen van wilde dieren, een school in Tanzania. Ook gingen we met een emmer op je hoofd en een beker er in, een stukje lopen over een hindernisbaan. Aan het eind van de baan kreeg je ranja. Sommige kinderen van groep 7/8 mochten ook zonder emmer. Er werd nog gekookt in alle groepen, met vlees, groente en fruit en er werden  stokjes gemaakt voor op de barbecue en salades in bakjes om op te eten. Op dinsdag 31 mei mochten mensen komen kijken wat er allemaal gemaakt was. Er werd een veiling gehouden, de winkel was natuurlijk open en er werden nog allemaal spullen verkocht. De opbrengst daar van was: 219,45 euro die werd verdubbeld en ging dan naar Tanzania. (Carlijn)
 
Groep 5/6
Kunstmenu
 
De kinderen hebben op donderdag 19 mei de vertelvoorstelling  “Damiaan de draak”gezien. Prins Damiaan wordt weggestuurd uit het paleis, omdat de koning vindt dat hij een droom vol hoogmoed heeft gehad. De koning voelt zich ernstig beledigd.
Nadat de prins een tijdlang door het bos heeft gedwaald, komt hij terecht bij een kasteel waar een blinde draak leeft. Heksen hebben ooit zijn ogen gestolen. Damiaan gaat zorgen voor zijn “Vadertje Draak” en komt weer op krachten door het eten van de schapenmelk, die hij van de draak krijgt. Hij herovert de ogen, de draak kan weer zien. Tenslotte keert hij op een zilveren paard terug naar huis om zijn vader te helpen een oorlog te winnen. De droom blijkt waarheid zijn geworden.
Dit sprookje werd op een boeiende wijze verteld door Jos van Amsterdam.
 
Blaasinstrumenten
 
De muziekvereniging Irene verzorgt  in het kader van de AMV-lessen enkele muzieklessen aan de kinderen van groep 6. Het doel van deze lessen is ; de kinderen op een professionele en leuke manier uitgebreid kennis te laten maken met het bespelen van een blaasinstrument en met fanfaremuziek. Omdat de lessen klassikaal gegeven worden, wordt gekozen voor zoveel mogelijk instrumenten, de kleine koperen instrumenten. U moet hierbij denken aan de bugel en de trompet.
De kinderen krijgen het instrument in bruikleen van de vereniging en mogen deze mee naar huis nemen zodat ze thuis ook op het instrument kunnen spelen. De lessen worden verzorgd door dirigent Johan Gerkes.  Het is de bedoeling om als afsluiting van dit muziekproject een buitenconcert te geven. Een spannend, leuk en stimulerend doel voor de kinderen om naar toe te werken. Aan dit buitenconcert werken alle leden van de muziekvereniging mee en wordt gegeven op woensdagavond 13 juli 2005 in Nieuw Balinge, het tijdstip wordt nog nader bekend gemaakt.                                                                       
U wordt natuurlijk van harte uitgenodigd om te komen kijken en luisteren.
 
Oud papier
 
De afgelopen keer hebben onze vrijwilligers 10015 kilo  oud papier ingezameld. Onze hartelijke dank hiervoor.

  The Young Ones

juni

In de Bios 9 juni: Guess Who

Percy Jones (Bernie Mac) is de trotse vader van zijn mooie en intelligente dochter Theresa. Als Percy erachter komt dat haar dochter met een zekere Simon uitgaat en het er serieus uitziet, besluit hij onderzoek te doen naar deze nieuwe vriend. Op papier ziet het er allemaal goed uit: mooie baan, slimme investeringen, goede toekomst. Percy is helemaal klaar om zijn toekomstige schoonzoon te ontmoeten maar krijgt de schrik van zijn leven als hij ziet dat Simon een blanke jongen is. Niet dat Percy iets tegen blanken heeft, maar als ze met zijn dochter willen trouwen wordt het wel een ander verhaal.
 

Er komt een vis bij de dokter, zegt de dokter: "zeker uit de kom...."

 

De geschiedenis van Vaderdag:

Mevrouw. JB Dodd uit Washington, kwam in het jaar 1909 met het voorgenomen idee aan om Vaderdag te vieren, met de bedoeling haar vader te eren, William Smart. William Smart, een burgeroorlog veteraan, was weduwnaar geworden, nadat zijn vrouw (JB Dodds moeder) in het kraambed bij de geboorte van het 6e kind gestorven was. Meneer Smart bleef over om voor het pasgeboren kind en de overige 5 andere kinderen te zorgen op een pachthoeve ten oosten van Washington.

Toen mevrouw JB Dodd eenmaal volwassen geworden was, besefte ze pas hoeveel kracht en doorzettingsvermogen het gekost moest hebben van haar vader om de kinderen groot gebracht te krijgen als alleenstaande man.
De allereerste Vaderdag vond plaats op 19 juni 1910 ter Spokane in Washington.
Ter zijner tijd werd er in verschillende steden tegenover Amerikaanse volkeren ook Vaderdag gevierd. In 1924 ondersteunde president Calvin Coolidge het idee voor het vieren van vaderdag. Uiteindelijk in 1966 ondertekende president Lyndon Johnson een presidentele verkondiging op de derde zondag van juni als
Vaderdag.
Vaderdag is niet alleen een dag geworden om je vader te eren, maar voor alle personen die zich als een vader figuur opstellen, zoals :
stiefvaders, ooms, opa’s e.d.
 

Over de grens:

    Engeland:                                                                                  In London is het tegen de wet in een auto te rijden zonder dat er iemand op de bestuurdersplaats zit.

    Thailand:                                                                                     Het is verboden je huis te verlaten zonder dat je ondergoed aan hebt.

    Griekenland:                                                                              Het is verboden te gamen. Deze wet is een gevolg van een wet die het gokken aan banden moest leggen. Alle (elektronische)speelautomaten werden verboden, waardoor ook onschuldige spelautomaten illegaal werden. Hoewel de wet officieel nog steeds bestaat, verklaarde de Griekse regering een maand na aanname van de wet dat het spelen van (video)spelletjes niet meer bestraft zal worden.

    Italië:                                                                                        In Milaan wordt er gewerkt aan een wet die stelt dat alle inwoners altijd moeten (glim)lachen, uitzonderingen worden gemaakt tijdens een bezoek aan het ziekenhuis of bij begrafenissen. Als er niet gelachen wordt, dan wordt er een boete van maar liefst €100,- opgelegd.

    Singapore:                                                                                  Het na gebruik niet doortrekken van een openbaar toilet kan resulteren in torenhoge boetes.

 

Ze zijn er weer……Muggen!!!

Die irritante kleine beestjes die je bij voorkeur de hele nacht terroriseren, uit je slaap houden en lekprikken

 

 

Toptips:

Hou ze lekker buiten!

ü     Muggen houden niet van tocht: zet de ramen en deuren tegen elkaar open en de muggen vertrekken naar buiten.

ü     Eucalyptusolie en –stekkers werken beter en langer (8 uur) dan citronella (15 minuten).

 

Toch jeuk en bultjes?

ü     Smeer je bult in met keukenazijn.

ü     Smeer je bult in met tandpasta.

ü     Lik aan een aspirinetablet of een suikerklontje en wrijf je bult er mee in.


  Teenspirit

Petunia-actie van Tienersoos TEENSPIRIT!

Elk jaar wordt door de tienersoos een of andere actie gelopen om de kas te spekken. De bestuursleden van Teenspirit zijn daar heel gedreven in en tonen altijd veel inzet! Een actie varieert van bv huis aan huis lege flessen verzamelen, kerstkaarten verkopen, of zoals nu, bloemen verkopen. Deze keer konden we het een ‘spoedactie’ noemen.

Een vader van een van de bestuursleden kwam met de mededeling dat hij voor een redelijke prijs hangpetunia’s kon inkopen, als dit niet iets was voor de tienersoos. Ook dit soort ‘meedenkacties’ zijn we heel erg content mee. Ook hiervoor onze dank! Het bestuurtje bij elkaar getrommeld en ja hoor, het bestuur was enthousiast om huis aan huis langs te gaan met de bloemen. ( €5,50 per stuk, 2 voor €10,=!)

Zelfs niet-bestuursleden gaven zich op om een handje te helpen. Ook bij de jeugd geldt dus de regel; ‘samenwerken werkt!’  Jammer genoeg konden we de oproep hiervoor niet meer plaatsen in Kontakt, u wist niet dat de soos langs zou komen, maar…. gelukkig reageerde u enthousiast en kocht een (of meerdere) bloemen van de kinderen. Hiervoor onze hartelijke dank!

Natuurlijk ligt het in de planning om ook straks weer leuke dingen te organiseren. Elk jaar konden we rekenen op een bijdrage van het Oranjefonds. Deze heeft vorig jaar al laten weten hun geld aan andere doelen te schenken. Dat betekent dat onze tieners hiervoor NIET meer in aanmerking komen. Ook daarom dus deze actie van onze tieners!

Nogmaals dank voor uw bijdrage!

 

Vr gr. Ouderraad en bestuur van tienersoos Teenspirit

  Rommelmarkt
Ook dit jaar houdt de Ned.Herv. kerk weer haar jaarlijkse rommelmarkt.
 

ZATERDAG 18 JUNI a.s.

van 08.30 uur tot 13.00 uur.

 

Tot ziens op de rommelmarkt!


  Referendum

Uitslag referendum

 

Stemming Nw-Balinge:

 

Totaal uitgebracht 520 stemmen

111   VOOR      (21%)

409   TEGEN     (79%)


  Pootjes? I.S.

POOTJES ?

Dat was even schrikken vorige maand. Heb je een tekst gemaakt, een beetje extra aandacht voor alle moeders van het dorp vanwege moederdag, ben je je kladblaadje kwijt. Het halve huis ondersteboven, maar niks hoor. ‘Het heeft geen pootjes’ roept men dan, maar het nog steeds niet terug.
In de maand juni vieren we vaderdag. En ook dat is een bijzondere dag. Meestal worden ze niet zo verwend als de moeders (ten onrechte) maar toch, feest is het wel. Misschien mogen ze zelf wel kiezen wat ze willen eten, je weet maar nooit!
Gevonden in een gedichtenbundel, een prachtig gedichtje, speciaal voor vaders.

*****

Vaders.

Knuffelen gaat niet zo goed.

Ze roepen; ‘Hé joh, je weet het hè’

En lezen de krant.

 

Over de rand kijken ze mee

hoe je je huiswerk doet.

Of niet.

 

Je staat versteld van

wat ze weten over de wereld.

Meer dan van jou bijvoorbeeld.

 

Vaders zijn zo.

Ze laten niets merken.

Tot er iets is.

Dan leer je ze kennen als moeders.

******

En zo zijn we alweer bijna op de helft van 2005. veel mooi weer hebben we nog niet gehad. Wel pech met de fruitboompjes. De bloesems kregen net iets te veel vorst te verwerken.

Groetjes, I. S.


  Muziekproject

Uniek muziekproject door muziekvereniging “Irene”

Nieuweroord/Nieuw Balinge
De Christelijke Muziekvereniging “Irene” uit Nieuweroord start een uniek muziekproject.
In de periode van 6 juni tot en met 11 juli aanstaande worden een aantal muzieklessen gegeven aan de kinderen van groep 6 van de Mr. Sieberingschool in Nieuw Balinge. Dit in het kader van de AMV-lessen (Algemene Muzikale Vorming) van de leerlingen.
Het idee is ontstaan tijdens een overleg tussen de ledenwerf commissie van de vereniging, hun dirigent en de leerkrachten van de school. Het nieuwe idee is door beide partijen enthousiast ontvangen.
De lessen worden gegeven door Johan Gerkes, de vaste dirigent van de muziekvereniging. Hij gaat de kinderen in de lessen, die plaatsvinden in de mr. Sieberingschool, de grondbeginselen van het musiceren in een fanfareorkest bijbrengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende instrumenten, zoals bugel, trompet en bariton.
Johan Gerkes is heel positief over dit opgestarte project. “Het is altijd leuk om kinderen les te geven en te zien hoe snel zij in staat zijn om dingen op te pikken. Al na een paar lessen zijn ze in staat om mee te werken aan hun ‘eigen’ concert.”
En dat is precies de bedoeling. De kinderen mogen als afsluiting van het project meespelen tijdens het openlucht concert dat de muziekvereniging “Irene” geeft op woensdagavond 13 juli 2005 in Nieuw Balinge.
Tijdens dit concert zullen de kinderen laten horen wat ze tijdens de lessen aan muzikale bagage hebben meegekregen.

  Te Koop:

Te Koop:

Te Koop Gevraagd: