Inhoud:

Kontakt Juli 2005

 
 
  Colofon
  Van de Redaktie
  Weet je weetje....
  Voedselbank Midden-Drenthe
  Openluchtconcert
  CBS De Morgenster
  Verloting PSZ Duimelot
  Geke's laatste Soosvergadering
  The Young Ones
  Groeten uit....Buenos Aires
  Uitslag Rommelmarkt NH-Kerk
  Info Jeugdsoos Teenspirit
  Nat. Epilepsie Fonds
  Dansvereniging Trianthella
  Opgave Schaatstraining/nieuwe bestuursleden
  Schuur/Garageverkoop
 
 
  Colofon

Colofon

 

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nw-Balinge.

E-mailadres: kontakt@bridge4u.net

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.  

*Het plaatsten van kopij is geheel voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht  tegen personen of groepen personen met het oogmerk van negatieve publiciteit

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen.

 

INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,

BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN,ZIJ ZORGEN ER

VOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORDT.

 

Redactie:

 

Lammy Blanken;    tel: 321253

Henk Dijkhuis;            tel: 321230

Geke Strijker;                    tel: 321132

Jan ’t Hoen;                          tel: 321646

Jose Post;                                  tel: 321354

e-mail adres: kontakt@bridge4u.net

 

Redactie jeugdpagina:

 

Naomi Boer:          tel: 321452

Evelien Sok           tel: 321299

Joyce Salomons      tel: 321809

e-mail adres : theyoungoneskontakt@yahoo.com

 

(KONTAKT verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd)


  Van de Redaktie

Juli

Deze specht kwam een bezoekje brengen aan de familie Leezenberg in ‘de Breistroeken, die er deze mooie foto van hebben gemaakt en naar de redactie gezonden. Hiervoor onze hartelijke dank!

 

Kijk maar om je heen, je ziet elke dag nog steeds een aantal vogelsoorten druk bezig om hun kroost te verzorgen. Hierboven een foto van de grote bonte specht die voor zijn eigen ‘gebouwde huisje’ zit. Druk druk druk.! Net als de vele vrijwilligers die het vooral in deze tijd van het jaar óók zeer druk hebben. Lees bijvoorbeeld:

·       de uitslagen van het bouwfonds van de rommelmarkt van de Ned-Her.Kerk.

·       of… het programma van stichting zomerfeest, wat die voor ons in petto hebben.

·       De tienersoos gaat ook dit jaar weer op zomerkamp! Ben je tussen de 12 en 15 jaar, dan kun je je nog opgeven om mee te gaan. Lees meer in deze uitgave.

·        Maar ook, een oproep van de ‘Voedselbank’ die uw aandacht vragen.

·       De IJsvereniging is nu al weer bezig voor het nieuwe schaatsseizoen wat in september start (zie ook onze ‘kalender’)

·       Kinderen van groep 6 geven ma. 13 juli nabij ‘de Heugte’ i.s.m. muziekver. Irene een openluchtconcert.

·       Een heel fijn dagje naar Drouwenerzand! Lees het verslag van de schoolreis van de kinderen en team van de Morgenster

·       En….. op 20 AUGUSTUS staat een ‘schuur-garage-tuin-verkoop’ gepland in Nw-Balinge. Wie mee wil doen kan zich hiervoor aanmelden. Meer weten hierover? Zie elders in deze editie!

En… zéker nog veel en veel meer!

  Weet je weetje

Weet je weetje.........

Sint Jacobskruiskruid

is een giftige plantensoort. Ook hier komt de plant in grote getale voor inmiddels. Een natuurlijke bestrijding hiervan is de rups van de Sint Jacobs vlinder, die de plant helemaal kaal vreet. Zo af en toe kun je deze vlinder al eens waarnemen

 

De Sint Jacobsvlinder

is een dagactieve nachtvlinder. Dat is een nachtvlinder die je soms overdag ook kunt aantreffen, meestal op een zomerse namiddag. Met de zwarte en ‘tomaat-rode’  kleuren is het een prachtige vlinder om te zien!

Biotoop:
Sint Jacobsvlinder komt algemeen voor op zandgronden waar de voedselplant groeit. Dus bij Jacobskruiskruid en enkele andere kruiskruidsoorten.
Waardplant:
Diverse: vooral Jacobskruiskruid en enkele andere kruiskruiden.
Bijzonderheden:
De vlinders vliegen van begin april tot half augustus. De rupsentijd is van begin juni tot begin september.
De eieren worden in grote pakketten gelegd op de onderkant van de bladeren van kruiskruiden, en de rupsjes, levend in grote groepen, eten de plant volledig kaal.

De rups

De rups is met een zebrapatroon zwart-geel gestreept.
De rupsen eten de giftige planten op. Het gif maakt hen giftig voor belagers. Het gif komt ook terecht in de vlinder die uiteindelijk uit de rups ontstaat, en zo is ook de vlinder giftig voor vogels en andere vijanden.

De rupsen eten zeer veel, de vlinder eet nooit (roltong ontbreekt).
Verpopping vindt plaats in een spinsel op of in de grond. De poppen overwinteren in het spinsel.

  Voedselbank

Voedselbank Midden-Drenthe

In de voedselstroom van producent naar consument wil het nog wel eens haperen. Er ontstaan overschotten door producten door afname in de vraag, overproductie of verpakkingsfouten. Kosten van opslag en administratie zijn hoog en ‘doordraaien’ van goed voedsel is de goedkoopste oplossing.

Gelukkig gaan steeds meer fabrikanten inzien dat hun overschot op non-profit basis ook ten goed kan komen van de  samenleving met een inkomen beneden de armoedegrens.

De voedselbank komt deze mensen tegemoet. We leggen contacten met voedselfabrikanten over een afname van overtollige artikelen.

WERKWIJZE:

Gezinnen en alleenstaanden met of zonder kinderen en ouderen die denken voor een pakket in aanmerking te komen kunnen zich aanmelden door de bon in te vullen en op te sturen naar de voedselbank.

Een van onze medewerkers maakt dan een afspraak voor een intakegesprek waarna er regelmatig een pakket door de betrokkene kan worden opgehaald.

De ondersteuning is voor maximaal drie jaar en er is ieder half jaar een screening.

Voor meer informatie wijzen wij u op de website van st. Voedsel- bank Nederland.

DONATEURS:

Er werken bij de voedselbank alleen vrijwilligers. Voor de financiering van bevoorrading, transport, opslag, distributie en de autokosten zijn we afhankelijk van giften.

Wij zijn op zoek naar donateurs en sponsoren, die zijn voor ons noodzakelijk!

Uw gift is daarom van harte welkom en draagt een steentje bij aan de bestrijding van verspillen en armoede in ons land.

Voor financiële ondersteuning : RABObank: 107973197

t.n.v. Voedselbank Midden-Drenthe, Beilen.

KUNT U VOEDSEL AANBIEDEN?

Bedrijven die voedsel aan willen bieden zijn van harte welkom! U kunt telefonisch contact opnemen of de bon invullen en sturen naar de voedselbank. Een van onze medewerkers zal dan een afspraak met u maken voor een bezoek aan uw bedrijf.

Een bijdrage leveren aan vermindering van verspilling en verborgen armoede in Nederland.

De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers in alle functies.

We zijn tevens op zoek naar mensen die als vrijwilliger ons willen helpen.

U kunt dan bellen, of de bon invullen en sturen naar de Voedselbank Midden-Drenthe.

&-----------------------------------------------

0-    ik geef me op als donateur

0-    ik wil voedsel aanbieden: (tel:0528 321373)

0-    ik geef me op als vrijwilliger

0-    ik wil graag een maandelijks pakket afnemen (0593-525447)

 Naam:

…………………………………………….

Adres:

…………………………………………….

Postcode:

…………………………………………….

Plaats:

…………………………………………….

Tel.nr:

…………………………………………….

e-mail:

…………………………………………….

Deze bon in een gesloten envelop sturen naar:                          Voedselbank Midden-Drenthe,                                         Westerhaar 16,                                                                       9418 TB, Wijster.


  Openluchtconcert

Leerlingen bijna klaar voor hun eerste concert.

 

De leerlingen van groep 6 van de mr. Sieberingschool in Nieuw Balinge zijn bijna klaar voor hun eerste officiële optreden in en met een fanfareorkest.

Enige weken geleden is de Chr. muziekvereniging Irene uit Nieuweroord een project gestart in samenwerking met de mr. Sieberingschool. Doel is om de leerlingen de grondbeginselen van het musiceren in een orkest bij te brengen. Dit gebeurt in een aantal lessen die op de school worden gegeven door de vaste dirigent van het orkest met medewerking van een aantal muzikanten van de muziekvereniging. Daarnaast krijgen de kinderen een instrument mee naar huis om ook thuis flink te kunnen oefenen. De instrumenten worden ter beschikking gesteld door de muziekvereniging.

Als afsluiting van dit project staat op 13 juli aanstaande een openluchtconcert gepland in Nieuw Balinge waaraan ook de leerlingen van de mr. Sieberingschool hun steentje gaan bijdragen. De kinderen zijn dol enthousiast over de lessen die ze krijgen en zijn hard aan het repeteren om straks een mooi resultaat neer te zetten. Op de bijgevoegde foto is te zien hoe geconcentreerd de kinderen bezig zijn.

Het openluchtconcert wordt op 13 juli 2005 vanaf 19.00 uur gehouden voor dorpshuis de Heugte te Nieuw Balinge en is voor iedereen gratis te bezoeken.

* * * *

Graag willen we, als Chr. Muziek-vereniging Irene, alle inwoners van Nieuw Balinge van harte uitnodigen ons openluchtconcert bij te wonen. Het zal op 13 juli aanstaande plaatsvinden voor dorpshuis De Heugte. Het begint om 19.00 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk.

Aan dit concert wordt meegewerkt door de leerlingen van groep 6 van de mr. Sieberingschool. Zij hebben in de afgelopen periode hard gestudeerd om hun aandeel in dit concert onder de knie te krijgen.

Tijdens het concert kunt u zelf komen kijken en luisteren of dit gelukt is.


  De Morgenster

Schoolreis 2005

Nog 3 nachtjes slapen, nog 2 nachtjes slapen, nog 1 nachtjes slapen en dan is het zover……….. we gaan met de hele school op schoolreis ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

14 juni 2005 was  de datum voor de reis. Negen auto’s stonden klaar voor vertrek, versierd met een vrolijke ballon. Alle kinderen  en ouders hebben hun goede humeur meegenomen. Eerst begonnen we op de gebruikelijke manier de dag en toen om 9.15 uur vertrokken we richting Drouwenerzand, uit gezwaaid door alle thuisblijvers. Een mooie route had meester Meyer uitgezocht, langs landerijen, leuke dorpjes etc.Het park was net open toen we aankwamen, dus goed op tijd zo zeiden een aantal.De onderbouw ging in kleine groepjes uiteen met een begeleidster, de anderen mochten zelf het park door.Veel  leuke dingen waren er te doen, je kon in een trein, zweefmolen, spookhuis, botsauto’s etc. Plezier voor jong en oud, groot en klein.

Veel leerlingen gingen ook met elkaar in de attracties, heel gezelllig. Dat is het leuke als je met de hele school gaat, je kent elkaar goed, je kunt elkaar helpen en samen dingen doen.

Eten kon je er ook volop !

Je kon onbeperkt patat eten, frikandellen, kroketten , hamburgers en ijs. (sommigen hebben wel 5 ijsjes gegeten ! ! ! !) Het smaakte allemaal even lekker.

Het weer was voortreffelijk : de zon scheen de hele dag, een van de moeders had gelukkig ook zonnebrandmelk bij zich, waar een aantal mensen gebruik van gemaakt hebben ! En bruin dat we geworden zijn. Poeh hé . Na een hele dag spelen, eten wordt het toch weer tijd om naar huis te gaan. Moe maar voldaan stapten we in de auto’s en gingen we naar school. We kunnen terug kijken op een hele fijne dag, een geweldig schoolreis, zoals u hier op een aantal foto’s kunt zien !

Heleen Hut.


  psz Duimelot

LET OP   LET OP    LET OP !!!!!!!!!

In de week van september wordt er voor de peuterspeelzaal duimelot een eendaags verloting gehouden,

de ouders zullen in de  week van september bij u aan de deur komen .om loten te verkopen,

de opbrengst is voor nieuw speelgoed voor de peuters.

vriendelijke groeten, de ouder commissie


  Teenspirit

Mijn laatste soosvergadering.

 

‘Nieuwe’ ouders hadden zich inmiddels aangemeld om de soos te ondersteunen en dus voort te laten bestaan. Ouders waarvan ik weet dat ze het privé ook druk hebben, maar toch ook het ‘nut’ van een tienersoos inzien en hun schouders er onder willen zetten! (Petje af voor deze inzet!)

Het afgelopen seizoen zou ik nog meedraaien en dus was voor mij nu het eind in zicht na jaren als ouderraadslid van tienersoos ‘Teenspirit’. Ik had daarom de vorige keer aangegeven dat de eerstvolgende keer mijn laatste soosvergadering zou zijn.

Nou… dat heb ik geweten!

Dinsdagavond, 21 juni, een dag voor de soosvergadering werd ik gebeld, ik mocht alleen maar koken voor mijn mannen thuis, 'ZELF NIET ETEN!'  werd me opgedragen. Het idee om iedereen te trakteren op taart o.a. kon ik beter wijzigen, want na dit telefoontje kon ik wel nagaan dat het iets met eten moest hebben te maken.

Salade met stokbrood? denk je dan, of een patatje. Dat kon m.i. bijna niet anders, maar ik zou wel zien wat het zou worden.

Als ik om kwart over zes aanwezig kon zijn in ‘de Heugte’. Natuurlijk. Zo gezegd zo gedaan. Tegen kwart over zes liep ik het dorpshuis binnen. Niets te zien, maar... des te  meer te horen! Ik ging maar op het geluid af en toen ik de desbetreffende kamer naderde wist ik wat het geluid was, het geluid van bestek en servies. Toch eerst maar laten horen van mijn aanwezigheid. Op  mijn: "Vólluk!", kwam een van de ouderraadsleden me haastig tegemoet die me vervolgens vriendelijk, maar zéééér dringend vroeg om nog éven voor (aan de ‘stamtafel’) te willen wachten. Oké, ook geen probleem...

Spannend! En dat allemaal voor MIJ?!

Na tien minuutjes hadden ze ogenschijnlijk alles onder controle en werd ik binnen geroepen in 'zaal 4'.

Waar ik aan gedacht had al die tijd, maar niet aan wat ik NU zag staan! Een Chinese rijsttafel vulde de tafels van 'onze eigen gebruikelijke vergaderruimte' en werd ik ook nog eens extra verwend met een heeeeele mooie bos bloemen, een tweetal schitterende Drentse boekjes én… een kaart door ieder bestuurslid beschreven met een groet en of dankwoordje speciaal aan mij gericht, het kon niet op! Hier had ik bijna geen woorden voor, onvoorstelbaar, zo’n afscheidsfeest! Nog even gezellig vergaderen over het a.s. tienerkamp, daarna was ik aan de beurt en  mocht ik vertellen wat mijn traktatie was voor iedereen….

Toen ik dan ook vroeg wie me wilde

helpen om de mega-super-slagroomtaart uit de auto te halen, was de angst in menig oog zichtbaar (…wat wil je na zo'n rijsttafel!)

Nee... grapje... WIE WIL MAG EEN IJSCO UITZOEKEN NAAR EIGEN KEUZE! Het bleek dat dat niet tegen dovemansoren gezegd werd, vooral met zo’n warme zomeravond is een ijsje niet te versmaden en zaten we later dan ook gezellig  aan een ijsje te smikkelen met z’n allen!

Na alle bedankjes in ontvangst te hebben genomen én nadat ik iedereen, maar vooral de tienersoos heeeel veel succes toewenste in de toekomst, ging ik met een fijn, maar vooral een voldaan gevoel over deze nieuwe ouderraad huiswaarts!

*-*-*

Rest mij alleen het volgende nog te zeggen:  

Dank!

De tieners konden op de zaterdagavond terecht in de soos.

Een aparte afdeling in ‘de Heugte’

was een schot in de roos.

De eerste tieners waar ik mee werd geconfronteerd,

zijn inmiddels al ruim

de twintig gepasseerd.

Nog steeds draait de soos,

met een ander bestuur weliswaar,

nog steeds in ‘de Heugte’

gezellig op de zaterdag bij elkaar.

“Dat willen óók wij graag zo houden”,

had ik van Jannie en Geertje vernomen.

Zij hebben nu definitief van mij

het ‘soos-stokje’ overgenomen.

Toch wil ik niet nalaten

en ook een goed woordje te doen,

voor Marianne van nu,

en Klaas en Harold van toen.

Want….. wat íedere soos

zou mogen wensen,

is de samenwerking met deze

‘stichting-Welzijn-mensen’

Toch óók een dankwoord voor anderen

die hun inzet hebben getoond,

van oppas-ouders tot begeleiders,

want je ziet het, het loont!

Ik wens de soos dan ook

nog veel succes en heel veel vertier,

Ik heb het graag gedaan,

met heel veel plezier!

 

Geke Strijker, Nieuw-Balinge.


  The Young Ones               JULI

14 juli in de Bios: Sahara

Ontdekkingsreiziger Dirk Pitt (Matthew McConaughey) werkt voor de 'National Underwater and Marine Agency' en is gespecialiseerd in opdrachten op en onder het water. In een van de meest gevaarlijke gebieden van West Afrika gaat hij op zoek naar wat de plaatselijke bevolking het 'Ship of Death' noemt.

Dit oorlogsschip uit de tijd van de Amerikaanse Burgeroorlog herbergt een geheime lading. Samen met zijn bijdehante maat Al Giordino (Steve Zahn) schiet Dirk de mooie dokter Eva Rojas (Penélope Cruz) te hulp, wanneer ze ontdekken dat het schip misschien wel de oorzaak is van een reeks mysterieuze stergevallen in de regio

 

Thuis en toch het vakantiegevoel!!!

Hieronder volgen een aantal ideeën voor een thuisvakantie:

·      Pak na het eten eens lekker de fiets. Een leuk doel, zoals een gezellig terras met een lekker ijsje en een kopje koffie, maakt het natuurlijk extra aantrekkelijk.

·      Een bioscoop- of theaterbezoek ‘s avonds geeft voor kinderen een extra sensatie.

·      Wacht eens tot het donker is en ga dan met zaklampen op pad naar bijvoorbeeld het dichtstbijzijnde bos om nachtdieren op te sporen.

·      Informeer naar de avondopenstelling van het zwembad. Een late duik is lekker spannend en je valt er zo lekker van in slaap!

·      Bij heldere nacht al eens de sterren bekeken? Verspreid door heel Nederland liggen sterrenwachten, waar regelmatig de mogelijkheid geboden wordt om door een heuse sterrenkijker de maan en de sterren te bekijken.

·      Heb je al eens in je eigen tuin gekampeerd? Kinderen vinden dat erg spannend. Om de spanning iets te reduceren laat je de achterdeur open, of sluit je de babyfoon aan. De zaklamp in de aanslag! Als ze kunnen lezen en schrijven kun je elkaar met draadpost brieven sturen. Je spant een draad van de tent naar een raam en ook weer terug. Als je een briefje met een wasknijper aan het draadje klemt kun je het briefje doortrekken van het raam naar de tent, of van de tent naar het raam. ‘s Morgens ligt er een survival-ontbijtpakket klaar!

 

BABYNIEUWS

Joyce, lid van the Young Ones, heeft een klein jongetje gekregen! Wij willen haar en haar partner in crime, Roelof, natuurlijk heel erg feliciteren met de geboorte van hun Aljan en wij wensen hun heel erg veel geluk en plezier nu ze met hun drietjes verder gaan!

Naomi & Evelien

 

MOPJE

Zegt de ene Belg tegen de andere Belg; ‘ga jij het gras eens sproeien’, zegt de ander; ‘ja maar het regent’. zegt de eerste; ‘nou trek je toch je regenjas aan......’

 
Mopje

Mopje

Wist je dat?

-        Een zonnestraal er 8 minuten en 17 seconden over

-        doet om de aarde te bereiken?

-        Het op de oppervlakte van de zon ongeveer

-        6000 graden Celsius is?

-        De zon zo’n 5,5 miljard jaar oud is, de helft

-        van haar totale levensduur?

-        Behalve mensen ook varkens, lichtgekleurde

-        paarden en walrussen kunnen verbranden?

-        Op de zuidpool per jaar gedurende 182 dagen

-        geen zonlicht is?

-        Als de as van de aarde niet in een schuine stand

-        stond dan zouden er geen seizoenen zijn?

-        De aarde met een 3 kilometer dikke laag ijs bedekt zou zijn als de zon een tiende van zijn energie zou verliezen?

Je kunt bepalen hoeveel daglicht er nog is door naar de horizon in het westen te kijken? (het aantal vuisten dat je tussen de horizon en zon kunt houden is gelijk aan het aantal uren dat er nog daglicht is)
 

Wij wensen jullie een PRETTIGE VAKANTIE !!!

met hopelijk heel veel mooi weer.

Tot September!


  Buenos Aires

GROETEN UIT....

BUENOS AIRES

Hallo iedereen,
 
Na een maand heerlijk niks gedaan te hebben, heb ik eindelijk de computer, en vooral het internet, teruggevonden en zal ik eens verslag doen van eenheerlijke vakantie met Annemieke in Noord Argentinië en Bolivia. Ik had toch nog helemaal niks van het land gezien en dat ook niet, dus met een nachtbus zijn we richting  noorden gegaan. De watervallen van Iguazu liggen net op de grens met Brazilië en Paraguay, dus de eerste dag zijn we zelfs Brazilië in geweest om het vanaf die kant te bekijken. Tweede dag aan de Argentijnse kant was toch wel veel indrukwekkender. Het is trouwens niet één waterval maar het zijn er wel 100, sommige megagroot, andere van die kleine stroompjes die hun weg door de bergen proberen te vinden. Het lawaai bij de Garganta de Diablo is overweldigend, daar stromen wél miljoenen liters water doorheen en het wordt wel gezegd dat deze watervallen veel indrukwekkender zijn dan de Niagarawatervallen in Amerika… oké, die ken ik niet, maar ik was hier zeker van onder de indruk.
Bijkomend voordeel was ook dat het heerlijk warm was en wij zowaar in onze rokjes weer over straat konden, héérlijk! De eerste dagen hebben we een beetje door de stad gezworven en zijn we nog, heel stoer, gaan parapenten. Het was in een hele mooie omgeving, tussen de groene bergen, dikke cactussen en de condors! Onze instructeur was een hele aardige kerel die ons alles heeft verteld over boompjes en de beestjes en, niet te vergeten, heeft ons een geweldige vogelvlucht gegeven. Ik vond het echt superleuk en het is een vreemd gevoel om net als een vogel op de thermiek van de wind te bewegen. Op sommige plekken is de wind zo sterk dat je echt megasnel omhoog gaat en uiteindelijk veel hoger dan de berg komt?!  Helaas werd ik na 25 minuten toch wel misselijk en hebben we ons met een behoorlijk lading G krachten naar beneden gestort zodat ik horizontaal van mijn vliegpartij kon bekomen…  Héél gaaf en een aanrader voor iedereen…
Het noorden van Argentinië is echt supermooi. Er zijn heel veel gekleurde, maar vooral rode, bergen, overal waterstroompjes, tussendoor was cactussen, hoge kliffen en geweldige vergezichten. De route die we deels gingen rijden was dezelfde als de fameuze Tren de las Nubes, alleen deden wij die dus met de auto. Onderweg nog wat verlaten steden gezien, mummies, lama’s en natuurlijk cactussen met tussendoor nog een lekke band totdat we eindelijk op 4000 meter hoogte gingen slapen. Best leuk al die bergen enzo, maar nadeel is wel dat op die hoogte het zuurstofgebrek een rol gaat spelen. We hebben niet echt last gehad, en dankzij de cocablaadjes van Annemieke hebben we het effect wat kunnen verminderen maar echt lekker voel je je er niet bij. Na twee stappen wandelen ben je uitgeput en begin je te zwalken alsof je op de maan zit, komt nog slapeloosheid, lichte hoofdpijn en druk op je borst bij dus dan zit je niet lekker (al deze dingen thank god niet tegelijk). Omgeving blijft schitterend en de dagen daarna hebben we nog allerlei schilderachtige dorpjes aangedaan en tussendoor nog de zoutvlaktes (vreemd al dat vele uitgestrekte wit terwijl het dus geen sneeuw is), wat ezeltjes en alpaca’s (lama merk) gezien en onderweg in hele leuke hostels geslapen.
An en ik blijven nog één nachtje in Argentinie slapen voordat we uiteindelijk de Boliviaanse grens over wandelen om in de trein te stappen naar Uyuni.  De voornaamste inkomstenbron van dit dorpje is toeristen vermaken en dat  doen ze vooral door met 60 bedrijven tegelijk dezelfde vierdaagse tour te organiseren langs alle gave dingen in de omgeving. Jullie begrijpen dat wij  dus die vierdaagse tour zijn gaan maken, aangezien wij ook toeristen zijn. Was wel één nadeel, de grootste tijdelijke migrantengroep (toeristen) in Bolivia zijn de Israëliërs en die zijn dus overal! Voor degenen die niet weten wat dat betekent, hier uitleg…. Ze zijn irritant, overal aanwezig, luid, schreeuwerig, dronken, praten veel Hebreeuws, klitten in grote groepen samen zijn kuddedieren die elkaar volgen van zelfde hotel naar zelfde hotel,van restaurant naar restaurant…. An en ik hadden dus géén zin om met zo’n tour 4 dagen in een jeep met een stel Israëliërs te zitten… Jullie begrijpen, we boekten dus met 3 Israëlische meiden…. en hadden ons er bij neergelegd dat misschien zij mee zouden vallen… gelukkig bleek de volgende  ochtend dat we met de twee Nederlanders en een engels stelletje zouden gaan dus beter!
En kwam nog bij… het was mijn verjaardag! Iedereen superbedankt voor alle lieve mailtjes en kaartjes, zelfs in Bs As lag er post op mij te wachten… heel lief! De tour was ook geweldig! Vier dagen lang hebben we alleen maar hele gave dingen gezien en een geweldige omgeving. Ook dit was allemaal hoog in de bergen (ja, ook last van die hoogteziekte), waar het megakoud kon worden (-20 moeten we blijkbaar gehaald hebben) en waar dus ook sneeuw ligt! Geweldig!
We hebben kleine dorpjes met vreemde kerken aangedaan, heel veel bijzonder gekleurde meren gezien, rare rotsen, geisers, hot springs, veel flamingo’s, vulkanen en de beroemde zoutvlaktes van Bolivia. Die zijn groot en heel indrukwekkend wit… Hier hebben we de zonsopgang gezien nadat we een avond op stap waren geweest.
Onze slaapplekken onderweg waren behoorlijk primitief, altijd bij families thuis, maar in één dorpje was zowaar een discotheek???!!(geen elektriciteit btw maar wel een generator) en dus zijn we uitgeweest. Bij terugkomst in het dorpje hebben we met pizza afscheid genomen van onze geweldig gezellige groep en zijn An en ik wederom met een nachtbus naar Sucre gegaan. Sucre is een heel mooi stadje in het zuiden van Bolivia. Alles huizen zijn wit geschilderd, het ligt tussen de bergen en het centrum met de parken en alles is gezellig met goede restaurantjes enzo. Beetje het Antigua van Bolivia waar ook veel mensen komen om Spaans te leren en waar de universiteit ook heel goed staat aangeschreven. Op aanraden van Thijmen kwamen we in een superleuk hotelletje terecht waar we een paar dagen zelf gekookt hebben en heerlijk hebben geslapen (belangrijk als je aan het reizen bent en alleen maar doorzakbedden tegenkomt).
Vanuit Sucre zijn we nog naar een grote zondagmarkt geweest en zijn we met de Dinotruck (héél erg) naar dinosaurussporen gaan kijken (wel bijzonder!). Ook zijn we een dag naar Potosi gegaan om daar een kijkje in de zilvermijnen te nemen. Dit was echt geweldig om te doen, maar het was niet bepaald leuk of gezellig ofzo. Het zijn nog werkende mijnen met daarin dus mensen die met de hand en met drilboren die gangen uithakken en dat met karretjes (indiana jones, temple of doom?) naar buiten scheuren om daarna met dezelfde snelheid weer een dynamietstaaf in een muur te douwen om de boel op te blazen. Alle gangen zijn heel nauw en je moet vaak óf gebukt, óf op handen en knieën jezelf door de gangen werken en in de verschillende niveaus af te zakken.
Als je bovenin bent is het nog redelijk uit te houden (vooral niet claustrofobisch zijn) wat betreft temperatuur en hoeveelheid zuurstof. Maar hoe lager je gaat, hoe warmer het wordt en hoe meer gassen er bij komen. De stank en de hoeveelheid stof waren overweldigend. Wij liepen de hele tijd te rochelen met sjaals voor onze mond, maar de mensen daar gebruiken niets en dat verklaart ook wel waarom de meeste na 20 jaar doodgaan en whatever longziektes. Wel superaardige mensen en ze wilden graag vertellen over hun leven en waarom ze het deden.
Druk cocablaadjes kauwend en alcohol van 96%?! drinkend vertelden ze dat ze het voor hun kinderen deden, er verder geen werk was en ja dat al hun vaders, die ook in de mijnen werkten, al vroeg dood zijn gegaan… Indrukwekkend dus en we waren erg blij toen we weer buiten stonden en naar de luxe van de stad werden gereden… op weg naar La Paz.
La Paz is eigenlijk een vreemd gevormde stad. Het ligt in een dal, omgeven door behoorlijk steile wanden. Alles in dit dal en ook de wanden is begroeid met huizen, eigenlijk een soort kommetje waar mensen in wonen. Bovenaan die steile wanden begint opeens de hoogvlakte en daar ligt nog een complete stad. Op de achtergrond hiervan ligt in een hele grote berg bestrooid met poedersuiker (sneeuw dus). Een apart gezicht en uniek in zijn soort. In La Paz hebben we ons goed vermaakt met lekker eten (ook Burger King…) en zijn we nog naar de film geweest (voces innocentes, aanrader voor alle antropologisch ingestelde mensen).
En toen was de laatste dag al weer aangebroken en ben ik met de bus vanuit La Paz naar Buenos Aires gegaan. Dit kostte eerst nog ff moeite aangezien iedereen waarschuwde voor blokkades en er dus geen bussen waren bla bla bla… Uiteindelijk met één keer overstappen en 60 uur onderweg zijn (…) ben ik aangekomen. Op zich ook interessant om te zien hoe zwaar bolivianen bij de grens gecontroleerd worden op van alles en nog wat en hoe makkelijk een nederlandertje haar stempeltjes krijgt… Het thema van die drie dagen was zitten en wachten en met wat bingospelletjes onderweg (echt, met de hele bus en daarna gingen ze dansen?!) ’s avonds laat aangekomen waar mijn lieve huisgenootje Jessica mij binnen kon laten en ik dus weer in mijn eigen bed kon slapen…. Zucht… einde vakantie… maar een supergave, die we hopelijk binnenkort nog over gaan doen, want als het ff lukt blijven An en ik nog wat langer op het continent en gaan we een maand naar Brazilië…
Nu begint mijn leven hier weer en ik ben nu natuurlijk nog aan het bijkomen en dingen aan het regelen. De Italiaanse film gaat waarschijnlijk door, ik mag figurantje spelen als een ouderwetse Nederlandse boerin, maar het betaald goed en wie weet worden we ontdekt toch?!
Lieve mensen, ik hou jullie op de hoogte. Geniet van het heerlijke Nederlandse voorjaar, dan zal ik zo de stad in gaan om eindelijk wat winterkleren te gaan kopen…
 
Groetjes, Wendy

  Uitslag Rommelmarkt NH Kerk

Rommelmarkt Nederlands Hervormde Kerk 2005.

 

Ook dit jaar was de rommel-markt bij de kerk weer een succes. Het leverde een mooi bedrag op van € 2.331,=, nagenoeg hetzelfde dan vorig jaar. Dit is bestemd voor het bouwfonds.

Mede dankzij u hebben we weer veel spullen op mogen halen in Nw-Balinge en daar zijn u dankbaar voor, want zonder spullen kun je ook geen rommelmarkt houden.

De volgende mensen hebben wat gewonnen;

  • Barbecue (incl vlees): Hennie Everts
  • Boodschappenmand raden (€17.20): mevr Wielink – Post Breistroekenweg 5.
  • Poppenwieg: Homme Prins
  • Taarten; Peter Breukelmans, Marieke Prins, Geert Span, Carin Mekkes, mw Veuger en Miranda de Jonge.
  • Sjoelen, volwassenen: Gert-Jan Prins (taart). Kinderen: Aukje Schrotenboer (balspel)
  • Darten, volwassenen: Geert Mekkes (taart). Kinderen: Colinda Mekkes (balspel)

Verder danken wij een ieder voor zijn of haar bijdrage en inzet en tot volgend jaar!

Vr groet;

Bouwcommissie, Ned.Herv. Kerk.

  Info Teenspirit

Tienersoos TEENSPIRIT dit jaar weer op zomerkamp!

We gaan met z’n allen op 24 en 25 juli naar Heino, een prachtig  zomerkamp voor jongeren in een bosrijke omgeving in de buurt van Zwolle.

Geef je op, want…… er zijn supergave  faciliteiten zoals bioscoop, disco,zwembad, sporthal enz aanwezig!

WIE DURFT GAAT MEE!

Wie nog mee wil, kan zich opgeven tot 15 juli as.!

Je kunt een opgaveformulier afhalen bij Jannie Boer (de Breistroeken 49)

GEWOON DOEN!


  Nat.Epilepsie Fonds

De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds heeft in onze gemeente het mooie bedrag van

€ 358,40

opgebracht. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek en

voorlichtingsactiviteiten.

Heel veel dank aan u als gulle gevers en in het bijzonder aan onze collectanten, want zonder jullie

hulp hadden we nooit dit resultaat bereikt.

Margo kraijesteijn.


  Dansvereniging Trianthella

Dansvereniging Trianthella gaat enthousiast nieuw seizoen tegemoet.

De Dansvereniging Trianthella begint al een beetje ‘op leeftijd’ te komen, maar is toch nog sprankelend jong. Op 14 september begint het 30ste seizoen en men heeft er weer de beste verwachtingen van. Terecht, want de in Assen gestationeerde groep met leden uit de wijde omgeving, heeft weer een goed programma aan optredens en lessen op het programma staan.

De dansen van Trianthella komen uit Roemenië, Joegoslavië, Israël en Amerika en andere landen. Maar ook de Nederlandse en moderne dans worden niet vergeten.

Daarvoor heeft de dansvereniging een algemene groep van beginners tot gevorderden en een demonstratiegroep.

In de algemene  groep kan men het dansen leren en de geleerde kennis verbreden.

Trianthella danst elke woensdagavond (vanaf 14 september dus) in buurthuis “De Steiger” aan de Beek in Assen.

De demo-groep oefent elke donderdagavond in de Vrije school (hoek Vredeveldseweg/Tuinstraat.

Voor meer informatie kan de belangstellende contact opnemen met Hanneke Wiegman 0592-318142 of kijken op de webpagina van Trianthella : http://hop.to/trianthella


  Opgave Schaatstraining

Beste leden en/of toekomstige leden,

De zomer is in volle gang en de ijsvereniging komt alvast met de aankondiging van het nieuwe schaatsseizoen. Je zult wel denken wat moeten we met de ijsvereniging midden in de zomer? Nou, er wordt naast het schaatsen in de Smelt in Assen ook fanatiek aan droogtraining gedaan.

Of het nou lang geleden is dat je hebt geschaatst, of dat je al enige ervaring hebt. Iedereen die wel wat les kan gebruiken is welkom(je moet natuurlijk wel lid zijn). Ook als je niet iedere les aanwezig kunt zijn is dat geen reden om je niet op te geven.

We gaan starten met de droogtraining op woensdag 7 september om 19.15 uur bij de kantine van de ijsvereniging.

Op woensdag 12 oktober gaan we weer naar de Smelt in Assen,we vertrekken dan om 19.15 uur.

De lessen worden weer verzorgd door onze trainer Joop ten Caat.

De training wordt als volgt gegeven:

#jeugd t/m de basisschool:woensdagmiddag van 14.30-15.30 uur

#jeugd 12 t/m 16 jaar: woensdag avond, tijdstip in overleg

#dames en heren vanaf 17 jaar: woensdagavond van 20.00 –21.30 uur.

De kosten voor de schaatstraining bedragen voor de jeugd 7,50 per seizoen.

Voor de groep vanaf 17 jaar is dit 12,50 per seizoen.

De entree van de Smelt is voor eigen rekening en deze bedraagt: jeugd t/m 12 jaar,  3 euro. Vanaf 13 jaar 4,50 euro.

Voor de jeugd t/m 16 jaar gaat het alleen door bij voldoende deelname!

                                  Deelname is voor eigen risico

Als je mee wilt doen geef je dan op( in ieder geval voor 1 september) bij:

Korina Vos  Lijsterstraat 8 tel: 321074

##################################################### Bent u nog geen lid van de ijsvereniging en wilt u graag schaatsen of gewoon de vereniging ondersteunen dan kunt u altijd lid worden.

Het lidmaatschap bedraagt: voor gezin(incl kinderen t/m 17jaar) 5 euro per jaar

Een enkel lidmaatschap(18 jaar en ouder) 2,50 per jaar.

U kunt lid worden door te bellen naar Korina Vos  tel: 321074

#############################################

De ijsvereniging is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden en/of werkgroepleden. We kunnen wel wat versterking gebruiken!! Lijkt het u wat, of wilt u eerst eens wat nadere informatie dan kunt u contact opnemen met Wolter Strijker  tel: 321595

 

Met vriendelijke groeten, Het Bestuur.


  Gevonden Voorwerpen

 
  Schuurverkoop

SCHUUR – GARAGE – TUIN VERKOOP IN NIEUW BALINGE???

Een aantal mensen lijkt het leuk om ook eens een keer een Nieuw Balingse

Schuur,garage tuinverkoop te houden.

Praktisch iedereen heeft wel wat spullen waar je zelf niets meer mee doet, maar die te ‘mooi’zijn om weg te gooien!

Een ander heeft er wat held voor over en u bent ervan af!

Wij zijn bereidt om dit te organiseren,maar dan moeten er wel een behoorlijk aantal mee willen doen.

Het is dan de bedoeling dat u de spulletjes ter verkoop aanbiedt en uitstalt op uw eigen pad, schuur, tuin enz.

Er moet een vergunning worden aangevraagd bij de Gemeente en persberichten en wat kleine advertentie’s zijn noodzakelijk om de “Kopers”naar Nieuw Balinge te lokken!

 

Om deze kosten te dekken, is denken wij een bijdrage van € 3,= per deelnemer voldoende.

ZATERDAG 20 AUGUSTUS a.s. staat op de planning!

Wilt u meedoen???

Lever dan onderstaand strookje ingevuld met € 3, = in vóór 25 Juli a.s. bij Jacob Stempher

Haarweg 36

Bij voldoende opgave zorgen wij voor de vergunning, benadering pers én een herkenningsteken per deelnemer.Mocht er onverhoopt te weinig deelname zijn dan krijgt u uiteraard uw inschrijfgeld terug!

WIJ HOPEN DAT U ALLEN ENTHOUSIAST GAAT MEEDOEN AAN DEZE VERKOOPSTUNT!