Inhoud:

Kontakt Oktober 2005

 
 
  Colofon
  Van de Redaktie
  Meester Sieberingschool
  CBS de Morgenster
  CBS de Morgenster Open Ochtend
  De Kinderclub
  Halloween
  Geiten op de Heide
  Jaarvergadering IJsverening
  The Young Ones
  Dubbelconcert Irene en Juliana-de Bazuin
  Survivaltocht 2005
  50 jarig bestaan Ned.Herv.Kerk in Nieuw Balinge
  Bedankje
  Werkgroep Dorcas
  Wergroep Ouderen Onder Dak
  Even Voorstellen....
  Prinses Beatrixfonds
  Nieuws van Tienersoos Teenspirit
  Openingstijden Tienersoos Teenspirit
  Spooktocht Tienersoos Teenspirit
  Karaoke avond Tienersoos Teenspirit
  Groot Kabouterfeest
  Vrijwillige Bijdrage Kontakt
  Overlijden Mevrouw Oelen
  C & A Modeshow
  Rookmelder uitgereikt
  Recept: Spruitjes-Ovenschotel
  Te Koop/Te Koop gevraagd
 
 
  Colofon

Colofon

 

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nw-Balinge.

E-mailadres: kontakt@bridge4u.net

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.  

*Het plaatsten van kopij is geheel voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht  tegen personen of groepen personen met het oogmerk van negatieve publiciteit

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen.

 

INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,

BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN,ZIJ ZORGEN ER

VOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORDT.

 

Redactie:

 

Lammy Blanken;     tel: 321253

Henk Dijkhuis;            tel: 321230

Geke Strijker;                    tel: 321132

Jan ’t Hoen;                          tel: 321646

Jose Post;                                  tel: 321354

e-mail adres: kontakt@bridge4u.net

 

Redactie jeugdpagina:

 

Naomi Boer:          tel: 321452

Evelien Sok           tel: 321299

Joyce Salomons      tel: 321809

e-mail adres : theyoungoneskontakt@yahoo.com

 

(KONTAKT verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd)


  Van de Redaktie

Bok en geiten aan de Mantingerweg. Hoeveel zijn er nog, en waar is de rest? (zie oproepje)

VAN   DE  REDACTIE

 
Scholen, verenigingen, bedrijven, allen zijn ze weer volop in de bezigheid en proberen hun zaakjes weer draaiende te houden.
Zo ook wij, redactie van Kontakt en haar medewerkers zullen binnenkort weer bij u aan de deur komen voor de jaarlijkse huis aan huis collecte om u te vragen voor een financiële bijdrage voor Kontakt.
Kontakt wordt financieel draaiende gehouden d.m.v advertentiekosten én uw bijdrage, daarom hopen wij natuurlijk ook dit jaar weer te kunnen rekenen op uw steun. U kunt de oproep tegenkomen in deze uitgave. Wat nog meer, o.a.
 
Een verslag van de survivaltocht.
 
Een oproep voor de knallende karaoke-avond op 19 november a.s. en een aantal nieuwtjes van: tienersoos Teenspirit
 
Annemarie Blom zal een aantal ouderen in ons dorp interviewen in het kader van het project ‘ouderen onder dak’. Zij stelt zich in deze editie aan ons voor.
 
Uitnodiging voor de ledenvergadering van ijsvereniging Nw-Balinge.
 
Sabine, Daniëlle en Ingrid willen graag weten waar de geiten zijn gebleven. Zie foto hierboven en oproepje in deze uitgave.
 
Een Halloween dansfeest van de kinderclub op 2 november a.s. de data van de kinderclub voor de komende maanden.
 
De groepen 1 en 2 van de beide basisscholen en de peuters hebben een gezamenlijke spelmorgen gehad wat deze keer in het teken stond van kabouters. Lees meer hierover in deze uitgave.
 
En peuterspeelzaal Duimelot geeft ons de prijswinnaars door van de onlangs gehouden verloting.
 

En natuurlijk nog veel meer!


  Meester Sieberingschool

Sponsorloop/Bazaar
Vrijdag 23 september was een groot succes. De kinderen hebben ’s morgens hun beste beentje voorgezet. In het zonnetje hebben ze vele rondjes gelopen.

 

Sommige ouders hielden hun hart vast, want wat liepen ze hard. Aan het eind van de dag begon de bazaar. Ook nu was het nog schitterend weer.
Op het gezellig ingerichte schoolplein kon iedereen deelnemen aan allerlei spelletjes en lekker genieten van een broodje hamburger.

 

Iedereen die op wat voor manier ook heeft geholpen hartelijk dank daar voor namens onze kinderen.

De opbrengst van de bazaar is nog niet bekend, omdat nog niet alles is ingeleverd. Maar het is geweldig. We investeren de opbrengst in ons techniekonderwijs.
 

Techniek

Iedere donderdag hebben de groepen 5/6 en 7/8 ’s middags een uur techniek met maar liefst de begeleiding van 2 leerkrachten en een stagiaire. De eerste les werden de kinderen in groepjes verdeeld. Elk groepje kreeg 3 papiertjes (A4-tjes).
De opdracht was maak een zo stevig mogelijke constructie waarop je een ze hoog mogelijke stapel boeken kunt opstapelen. Nou de uitkomst was geweldig.  Op de sterkste constructie konden 32 boeken worden opgestapeld en het was ongeveer 82 centimeter hoog.
 
Kunstmenu groep 3/4

De kinderen van groep 3/4 zijn 27 september met auto’s naar Balinge geweest. Daar hebben ze in het kader van het Kunstmenu een voorstelling bijgewoond.  Het ging over twee broers, Puk en Jas. Zij wonen in een houten kist samen met hun tante. Ze mogen er niet uit van tante want buiten is het gevaarlijk.

Tante let heel goed op hen en dat kan ze heel goed, want ze is vroeger zeerover geweest. Toch weten Puk en Jas aan tantes ogen te ontsnappen en beleven ze grote avonturen op hun boot. Aan het eind van de voorstelling waar de kinderen van hebben genoten mogen ze in de kist kijken.
 

Hondenpoep

Een oproep namens onze kinderen. We spelen, voetballen regelmatig op het grasveld naast en voor school. Zouden de hondenbezitters hier rekening mee willen houden en de honden ergens anders willen laten poepen.

 

Blaasinstrumenten

De muziekvereniging Irene verzorgt  in het kader van de AMV-lessen enkele muzieklessen aan de kinderen van groep 6. Het doel van deze lessen is ; de kinderen op een professionele en leuke manier uitgebreid kennis te laten maken met het bespelen van een blaasinstrument en met fanfaremuziek.
Omdat de lessen klassikaal gegeven worden, wordt gekozen voor zoveel mogelijk instrumenten, de kleine koperen instrumenten. U moet hierbij denken aan de bugel en de trompet.
De kinderen krijgen het instrument in bruikleen van de vereniging en mogen deze mee naar huis nemen zodat ze thuis ook op het instrument kunnen spelen. De lessen worden verzorgd door dirigent Johan Gerkes. 
 

Groep 5/6

We halen de herfst weer in de klas. De kinderen verzamelen allerlei vruchten en bladeren.

Het is de bedoeling om hiermee aan het werk te gaan. We hebben hiervan al een spatwerk gemaakt. Ook gaan we verschillen tussen bomen zoeken.
Bijvoorbeeld sparrenboom, dennenboom en lariks.
De paddestoelen komen aan bod met hun plaatjes en buisjes en we gaan het over de dieren hebben, die zich alweer gereed gaan maken voor de winterslaap.


  De Morgenster

!!!!!!!!!!!!! BOEKENMARKT !!!!!!!!!!!!!!!

 

Wij willen onze boekenmaand op een ludieke wijze afsluiten, namelijk door een boekenmarkt te organiseren. Deze markt wordt gehouden op donderdag 20 oktober a.s. in ‘De Morgenster’ van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Wij nodigen u allen uit om een kijkje te komen nemen.

!!!!!!!!!!!!! BOEKENMARKT !!!!!!!!!!!!!!!!

 
WEEK VAN DE POLITIEK
Zoals u wellicht al in de regionale pers hebt gelezen, heeft onze school meegedaan aan de week van de politiek. Dit project voor de bovenbouwleerlingen begon na Prinsjesdag en nam vier ochtenden in beslag. De leerlingen van alle deelnemende scholen hadden zitting in de Derde Kamer.
Op school werd een oranje leskoffer bezorgd met daarin een lesboekje voor elke leerling. Om dit boekje zat een gekleurde wikkel. 
De kleur bepaalde welke partij de leerling vertegenwoordigde. Er waren drie politieke partijen vertegenwoordigd. Het handboekje informeerde de leerlingen over de Eerste en Tweede Kamer en de verschillende politieke partijen.
Per dag werden drie stellingen gepresenteerd waarover de leerlingen met elkaar in debat gingen uitgaande van de standpunten die hun politieke partij uitdraagt. Dit leverde interessante debatten op. Uiteindelijk moest tot één stellingkeuze gekomen worden.
 
Drie onderwerpen werden centraal gesteld waarover gestemd moest worden:
1. onderwijsvernieuwing, 2. overgewicht, 3. milieu.

Het thema ‘onderwijsvernieuwing’ kreeg uiteindelijk de meeste stemmen. Het belangrijkste argument hiervoor was dat de leerlingen nog meer digitaal willen gaan. Zij zien meer computers in het onderwijs zeker zitten.

Deze uitslag is gemaild aan de Eerste en Tweede Kamer en wij wachten de reactie af. Overigens kunnen onze bovenbouwleerlingen, via de mail, nog het hele jaar mee debatteren als Derde Kamer.

 
DE TREINREIS

De leerlingen van de onderbouw gingen op reis met de trein. In de groepen werd over het thema ‘Vervoer’ gewerkt. In groep 2 stond de helikopter centraal en in groep 1 de trein. Zo werd op een vroege maandagmorgen de reis van Hoogeveen naar Meppel aangevangen. 

Met de auto werd naar het station in Hoogeveen gereden. De reis werd per trein voortgezet. In Meppel werd het station goed bekeken en op het perron werd nog iets lekkers genuttigd. Er kwam toen ook nog een intercitytrein voorbij; die ging wel erg hard!

Gelukkig kwam de conducteur ook nog langs om kaartjes te knippen, zodat het uniform heel goed bestudeerd kon worden. Helaas ontbrak de pet …..

Het was evengoed een geslaagde rit.
 
KUNSTMENU
De middenbouw heeft de eerste voorstelling van dit schooljaar er al op zitten. Na een voorbereidende les drama voor de leerkrachten volgde de voorstelling ‘Boot’ voor de leerlingen.
Puk en Jas leven met hun tante in de kist en ze mogen nooit naar buiten. Ze verzinnen van alles om uit de kist te komen. Uiteindelijk bouwen ze, terwijl tante slaapt, de kist om tot boot en gaan ze varen om allerlei spannende avonturen te beleven.

Het was een mooie voorstelling die ook bij de leerlingen erg in de smaak viel.

Tenslotte wil ik u nog attenderen op onze open ochtend op 19 oktober a.s. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

 
Een hartelijke groet, Emmy Botter.

  Open Ochtend

ZOEKT U EEN BASISSCHOOL VOOR UW KIND?

 

KIES ‘DE MORGENSTER’!

 
WIJ STAAN VOOR:
 
ONDERWIJS OP MAAT VOOR ELKE LEERLING
 
OPTIMALE COGNITIEVE, SOCIAAL-EMOTIONELE EN CREATIEVE ONTWIKKELING
 
MODERNE LESMETHODEN EN ONDERWIJS -VERNIEUWENDE AANPAK
 
COMPUTERS IN ALLE GROEPEN
 
PRETTIG WERK – EN LEERKLIMAAT
 
BETROKKEN OUDERS
 
GEMOTIVEERD TEAM
 
LAST BUT NOT LEAST: DE CHRISTELIJKE IDENTITEIT
 

IS UW INTERESSE GEWEKT?

 

BEZOEK ONZE SCHOOL TIJDENS DE

 

OPEN OCHTEND

 

OP WOENSDAG

19 OKTOBER 2005

 

U BENT VAN HARTE WELKOM VAN

 

8.45 UUR TOT 12.30 UUR.


  Kinderclub

De kinderclub

Hallo jongens en meisjes

 

De kinderclub begint weer op woensdag 5 oktober a.s.

De volgende data zijn:

19 oktober

2 november (Halloween dansfeest)

16 november

30 november (Sinterklaasfeest)

14 december

21 december (Kerstfeest)

Alle kinderen vanaf 4 jaar tot en met de basisschool zijn van harte welkom.

Aanvang 13.30 uur

Bijdrage  € 1,00 per kind

De Leiding

Tip voor de ouders: Doe uw kinderen oude kleren aan!


  Halloween

De Kinderclub organiseert op

woensdag 2 november a.s.

een griezelig gezellig....................

dansfeest

Voor kinderen van 4 jaar tot en met de basisschool

Het is de bedoeling dat jullie zo griezelig mogelijk verkleed komen

Alles wat maar enigszins met Halloween te maken heeft mag!!!

Zo kun je bijvoorbeeld verkleed komen als heks, weerwolf, vleermuis, zwarte kat, pompoen, spook, spin, skelet en misschien kunnen jullie zelf nog wel meer spannende creaties bedenken

Voor degene met de mooiste creaties zijn leuke prijzen te winnen!

Het feest is alléén voor kinderen!!!!

Dus...... ouders kunnen de kinderen brengen tussen 13.00 en 13.30 uur en weer ophalen vanaf ± 15.30 uur

Entree 1 euro per kind


  Geiten

Geiten op de Heide

Wie kan ons vertellen waar de geiten zijn gebleven van de heide aan de Mantingerweg?

We gaan bijna elke dag naar ze toe om ze te voeren en met ze te spelen.
Zo in eens waren er heel veel verdwenen op 10 september. Er zijn nu nog maar 7 geiten over!

Groetjes;

 
Ingrid, Sabine en Daniëlle, tel: 321585
 
Ingrid, Sabine en Danielle,

Diegene die over de geiten op de heide gaat is schoolmeester J.Kelder uit Zwinderen. Zijn telefoonnummer is 0524-291220

 

Hieronder treft U een emailbericht aan van Dhr.   J. Kelder uit Zwinderen, naar aanleiding van bovenstaand artikeltje.:
 
Hallo Bram,
 
Dat is heel leuk, het artikel in het dorpsblad.
Ik heb die meisjes vorige week ontmoet, toen ik de geiten even bezocht.
Zij waren er toen ook en ik heb ze verteld hoe dat zat.
Trouwens ik wil we een antwoord geven in het blaadje, zodat iedereen dat weet.
 
Het is nl. zo:
 
Op dit moment loopt er al een paar weken een bok bij. Dat was inderdaad 10 september. Het gevolg zal zijn dat er geiten gedekt worden om volgend voorjaar jonge geitjes te hebben. In het najaar worden reeën, geiten, schapen, etc. gedekt.
Niet iedere geitenliefhebber wil jonge geitjes van deze bok. Dus dan moet je je geiten ophalen en naar een andere bok brengen.
Op dit moment hebben we 4 plekken waar geiten en een bok lopen. In Nieuw Balinge, in Oosterhesselen, en 2 plekken in en om Zwinderen.
Dus we krijgen veel variatie in de nakomelingen.
We kijken dan welke bok de mooiste nakomelingen krijgt en zo proberen we het ras te verbeteren.
Afgelopen zaterdag zijn we met 2 geiten naar het Nederland Kampioenschap in Midden-Beemster geweest.
Was een leuke dag, maar we zijn geen kampioen geworden.
Wel leuk om te zien hoe we er landelijk voor staan. Dat viel best wel mee.
We hebben 's avonds de geit teruggebracht en toen zag ik je mailtje. Kijk maar wat je met dit berichtje kunt.
We zijn heel blij dat deze meisjes zo actief zijn en zo de geiten meteen een beetje in de gaten houden.
Doen jullie natuurlijk ook al, maar belangstelling is altijd goed. We hebben wel gevraagd om geen vers brood te geven. Oud brood is goed, maar ook niet te veel.
Ze redden zich prima in de natuur. Ze blijven zo wel lekker aanhankelijk.
Bedankt voor het bericht.
 
Met vr. gr. Jans Kelder
 


  IJsvereniging

Oproep voor de Jaarlijkse Ledenvergadering.

 
Hierbij de uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering die, in tegenstelling tot voorgaande jaren, zal worden gehouden op DE DERDE DINSDAG IN NOVEMBER en wel op
 

DINSDAG 15 NOVEMBER 2005.

 
De leden zijn vanaf 20.00 uur van harte welkom in de kantine aan de Mantingerweg te Nieuw Balinge
 
Agenda
 

1                opening

2                notulen ledenvergadering 2004

3                financieel verslag

4                verslag van de kascontrole commissie

5                jaarverslag secretaris

6                ingekomen stukken

7                verkiezing bestuursleden.                                   Aftredend zijn Dirk Mulderij en stelt zich herkiesbaar. Mans Luinge en stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt dhr Teun Booy als kandidaat en steunt zijn kanditatuur. Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot 19.00 uur op de dag van de vergadering bij de secretaris ten adresse: Haarweg 32  7938PT  Nieuw Balinge .

8                pauze

9                benoeming nieuw reservelid kascontrole commissie.

Geert Post is aftredend. De kascontrole commissie voor het boekjaar 2005/2006 bestaat uit Miranda de Jonge en Greet Benjamins.

10             contributie verhoging: een enkel lidmaatschap van 2,50 euro naar 3 euro. Een gezinslidmaatschap van 5 euro naar 6 euro per jaar

11             mededelingen

12             rondvraag

13             sluiting

 
Het Bestuur

  The Young Ones

6 oktober in de bioscoop: The 40 Year-Old Virgin (komedie)

Andy Stitzer (Steve Carrell) is een veertig jarigeman met een simpele baan, een mooi appartement en goede vrienden. Er is echter een klein dingetje dat hij nog niet gedaan heeft: hij heeft nog nooit seks gehad. Als zijn vrienden hier achter komen, doen ze er alles aan om hem aan de vrouw te krijgen.
Andy speelt mee, maar komt in de ene na de andere rampzalige situatie terecht. Totdat hij Trish (Catherine Keener) ontmoet. Ze is een veertigjarige moeder van drie kinderen. Andy's vrienden denken dat het er dan eindelijk van gaat komen. Maar het tegendeel is waar. Andy en Trish houden hun relatie voorlopig strict platonisch.
 

Mopje

Toen ik gisteren thuiskwam,
zei mijn vrouw dat ze uit wilde...
En wel naar iets duurs...

Dus nam ik haar mee naar een benzinestation!

 

Sport & Beweging: Nordic Walking

Niet gewoon wandelen,
niet zomaar op je dooie akkertje een blokje om,
maar stevig doorlopen,

waarbij je je armen, boven-en onderlichaam lekker heen en weer zwaait.

Dat is kort gezegd Nordic Walking.
Bij het wandelen maak je gebruik van stokken:
de zogenaamde Nordic Walking stokken.
Het voordeel van Nordic Walking is dat jezelf kunt bepalen hoe intensief je wilt trainen.
 
Met deze sport gebruik je ongeveer 90% van je spieren, terwijl je bij gewoon wandelen maar 60% van je spieren benut.
Best intensief dus, zo’n blokje om in Nieuw Balinge met Nordic Walking!
 
Zie ook:

www.nordicfitnessworld.info

 
 
 

In de bios: 29 september 2005

Hooligans

 

Twee maanden voordat hij zou afstuderen aan Harvard, wordt de student Matt Buckner (Elijah Wood) van de universiteit gestuurd omdat hij onterecht verdacht wordt van het dealen van drugs. Zijn veelbelovende carrière lijkt voorbij en zijn toekomst ziet er somber uit.
Hij zoekt zijn toevlucht bij zijn getrouwde zus in Londen, en raakt bevriend met haar jonge zwager Pete Bunham. Pete maakt deel uit van de Green Street Elite, de harde kern voetbalsupporters van West Ham United.
Zo wordt Matt niet alleen geïntroduceerd in het voetbal, maar tevens de gewelddadige wereld ingezogen van de relschoppende hooligans.

Showbizzzzz nieuws:

 

Ashton Kutcher en Demi Moore trouwden vorige week zaterdag in Beverly Hills, zo leek het althans. Geruchten doen de ronde dat de trouwerij van de twee sterren één van de afleveringen zou zijn voor MTV's Punk'd, het televisieprogramma van Ashton waarin hij Hollywoodsterren in de maling neemt.

De geruchten zijn de wereld in geholpen door een mysterieuze e-mail van een van de medewerkers van de show. In het berichtje staat: "De voorbereidingen voor de ceremonie zijn in volle gang en het lijkt moeilijker te zijn dan voor een écht huwelijk.
Onthoud dat niet iedereen weet dat de bruiloft nep is, dus doe je best en mondje dicht."
Maar de woordvoerder voor zowel Ashton als Demi beweren dat de e-mail juist nep zou zijn en dat iemand een grap probeert uit te halen met het elektronische berichtje.
Dit zou niet de eerste keer zijn dat de Punk'd ster zelf gepunk'd wordt.

  Dubbelconcert

Dubbelconcert Irene en Juliana – de Bazuin

Als vervolg op het succes van hun gezamenlijke concert in 2003 organiseren de muziekverenigingen Irene uit Nieuweroord en Juliana de -Bazuin uit Nieuwlande-Hollandscheveld op 15 oktober aanstaande wederom een veelbelovend dubbelconcert.
De onderlinge band tussen de beide verengingen is buitengewoon goed te noemen, dit komt voornamelijk doordat zij zowel qua muzikaal niveau als verenigingskarakter dicht bij elkaar staan. Regelmatig schieten zij elkaar dan ook te hulp bij ziekte van één van de muzikanten of andere onvoorziene omstandigheden.
Een gezamenlijk concert waarbij samenspel centraal zal staan vinden de verenigingen een goede manier om hun vriendschappelijke band te onderstrepen en te verstevigen, vandaar dat deze unieke gebeurtenis de naam Vriendenconcert heeft meegekregen.
Orkest, malletband, slagwerkgroep, minirettes en majorettes, en zelfs de leerlingen van beide verenigingen komen deze avond aan bod.
Naast individuele optredens zullen zij ook gezamenlijk nummers ten gehore brengen. Er is een gevarieerd programma samengesteld.
Van vrolijke marsen en traditionele fanfaremuziek tot moderne popsongs, afgewisseld met de sierlijke bewegingen en kunstige danspassen van de mini- en majorettes. Kortom: voor elk wat wils.
 
Het concert vindt plaats op voor beide verenigingen “neutraal” terrein in de Cirkel in Noordscheschut.
Speciaal voor deze gelegenheid zal de sporthal zo veel mogelijk omgebouwd worden tot een heuse concertzaal, waarbij aan alles is gedacht met een groot podium en een professionele licht- en geluidsinstallatie.
Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Rabobank en de gemeente Hoogeveen. De verwachting is dat de belangstelling voor dit bijzondere concert groot zal zijn.

Vanaf 19.00 uur zijn de deuren van de zaal geopend, de aanvang van het concert is om 19.45 uur. De entree bedraagt € 3,50 en is bedoeld om de onkosten van deze ongetwijfeld boeiende avond te dekken.


  Survivaltocht
 

De Survivaltocht 2005

 

Maandag 1 augustus was het dan weer zover, de 13e survivaltocht werd georganiseerd.

Weken werd er al druk gespeculeerd wat de tocht dit jaar weer brengen zou. De wildste geruchten gingen rond, zwaarder en verder dan ooit!?
Maar goed, maandag avond 1 augustus maakten we ons allen op voor de start.
Vanuit de Heugte, werden we voor de eerste opdracht naar het voetbalveld gestuurd waar we moesten abseilen/tokkelen. Dit was echt spectaculair! De organisatoren vertelden ons dat de toren zo’n 22 m. hoog was.
Als je boven op de toren stond was het indrukwekend hoog. Prachtige opdracht!
Hierna werden we in auto’s naar de Kibbelkoele in Noordsleen gebracht waar we de tweede opdracht kregen; drie man per groep mochten hier speerwerpen, de afstanden werden bij elkaar opgeteld.
De eerste route was een striproute die ons naar het strand van de Kibbelkoele leidde.
Hier kregen we de opdracht om een blikje uit het water te vissen die net onder water werd gehouden d.m.v. een touw die op de bodem vastgezet was. De richting konden we bepalen m.b.v. een kompas, de startrichting kregen we van de organisatie.
Hierna weer een richting op het kompas voor het beginnen van de kralenroute, de kralen voor deze route konden we vinden in de bus die we uit het water hadden gevist.
Dit lukte ons, dus de volgende post was snel in zicht. Hier moesten we een emmer water van een haak halen en er weer een nieuwe aanhangen, ook dit was nog niet moeilijk, wel was het vervelend dat we de emmer de hele weg mee moesten zeulen, waar naartoe, dat wist niemand. Maar… water genoeg, dus hadden wij voor die emmer water een ‘snelle en lichte’ oplossing gevonden! Ook moesten we hierweg een achttal eieren meenemen. Waarom? Dit was voor ons een raadsel, maar… werd later in de tocht duidelijk.
Maar goed, de opdracht voor de volgende route kregen we bij deze post mee, dit was een reken route. Hier kon je door het oplossen van een som bepalen waar je links, rechts of rechtdoor moest gaan. Dit was al een iets moeilijkere opdracht gezien het feit hier al behoorlijk wat mensen liepen te dwalen en te zoeken. Deze route liep vlekkeloos over in een doolhofroute, hier hadden wijzelf een strippenroute van gemaakt zodat we tamelijk snel bij de volgende post aankwamen.
Hier aangekomen moesten we op een behoorlijke wachttijd rekenen gezien het aantal groepen die er al stonden. Maar dit wachten werd beloond, het was een behoorlijk spectaculaire opdracht. We moesten aan elkaar geketend, door een aardedonkere tunnel waar allerlei obstakels ingemaakt waren, denk aan bv een waterbak, een bak met zaagsel en hekken waar je maar nauwelijks doorheen kon.
Hierna kregen we we een kaart van de post met allerlei afstanden en hoeken erop zodat we zelf de volgende route bepalen moesten met behulp van deze kaart. Dit lukte ons redelijk goed al viel het niet mee voor onze groep die de afstand uit moesten meten/passen, gezien het aantal vloek-, en scheldwoorden!
De volgende post had voor ons een redelijk eenvoudige opdracht, máár… niet minder gevaarlijk, 3 van onze mensen moesten hier van een 3 meter hoog plateau afspringen in een zwembadje gevuld met amper 30 cm. water. Wel hadden we geluk leek het, er lag een net bij waar we onze dappere duikers op konden vangen, wat natuurlijk niet werkte, maar goed, we wilden survivallen…. en wie A zegt, moet ook B zeggen.
Hierna kregen we de coördinatenroute, dit is altijd een route waar je een flink eind kunt opschieten, al was één coördinaat op een onlogische plaats gezet. Hier lieten we ons niet door misleiden, wat ons nog twee letters opleverde.
Maar ook hier kwam een eind aan en konden we ’s ochtends om 6. 00 uur een ‘verfrissende’ duik nemen in een vrij breed kanaal. We moesten met z’n allen een zéér koud kanaal over en wéér zwemmen. (Riepen we vorig jaar niet dat we wateropdrachten wilden? Juist!)
Nadat we deze opdracht weer hadden afgerond, kregen we de opdracht om langs een kanaal te lopen tot dat we een pijl zagen en deze te volgen. Hier werd al snel duidelijk dat de opdracht géven makkelijker was dan de uitvoering hiervan.
Bij de bewuste pijl moesten we via een paal over het water. Dit was niet te doen, de paal was ruw met overal nog resten van afgezaagde takken.
Daar stonden we, hoe moesten we dit doen, er werden van allerlei oplossingen bedacht wat de nodige hilarische taferelen opleverde.
Het kwam er uiteindelijk op neer dat we allemaal door het water gingen met de bepakking boven ons hoofd.
Via de sloot vervolgden we onze weg, tot we bij de volgende post kwamen waar we door een tunnel moesten die vol geblazen was met rook met natuurlijk ook hier weer allerlei obstakels, maar ook dit hadden we weer overleeft.
De opdracht voor de volgende route; ren binnen een kwartier naar de volgende post. Als je alles op alles zette kon je er net op tijd zijn. Hier werden we eindelijk van de last van de eieren verlost, de opdracht bij deze post was, gooi de eieren zover mogelijk en vang ze op, deze afstand werd opgemeten, de eieren moesten uiteraard wél heel blijven.
De volgende route konden wij lopen op aanwijzingen m.b.v. klokken; waar de kleine wijzer stond was de start en de grote wijzer gaf de richting van de route aan. Aan het eind van deze route moesten we een vreemde schrift ontcijferen m.b.v. een zgn. ‘Egyptische code’, dit viel niet mee maar we hebben het gered en zijn er uit gekomen met z’n allen.
Tijdens deze route moesten we ook nog over een aantal schotsen lopen die in het water lagen. Ging niet verkeerd was onze mening, al bereikten de meeste met natte schoenen de overkant!
Bij de volgende post moeten we letters opschrijven die natuurlijk weer op een onmogelijke plaats waren neergelegd, maar met de nodige halsbrekende toeren hadden we ook hier de letters te pakken!
Hierna moesten we de route zelf uitpuzzelen met behulp van een eeuwigdurende kalender, ook dit was, mits je er de tijd voor nam,  te doen.
Op naar de volgende post, hier hadden ze natuurlijk weer iets moois bedacht.
Eén persoon (jammer genoeg de grootste van de groep!) moest op een brancard liggen. Nou ja, een brancard die we zelf moesten maken, we hadden alleen maar twee buizen tot onze beschikkink van ca. twee meter lang, niet meer en niet minder.
Met de grootste van onze groep moesten wij een rondje lopen. Dit duurde ongeveer zo’n zeven minuten, maar voor ons leek het wel een half uur! (Jammer voor ons dat de jongste niet op de buizen mocht liggen …)
Op naar de volgende route, een oleaat route. Dit hadden we al eens eerder gedaan en dachten dat dit een fluitje van een cent was. Dus niet!…..
Wij hadden een íets andere interpretatie dan de organisatie over wat wél of geen weg was, wat ons een vertraging opleverde van minstens een uur!
Maar na verloop van tijd kwamen we bij de volgende post waar we hartelijk verwelkomt werden door een groep Nw. Balingers wat ons toch wel erg goed deed en we weer energie kregen!
Hier moesten we met behulp van een over het water gespannen touw van de ene naar de andere kant komen. Ook dit leverde het nodige worstel- en trekwerk op.
Hier kregen we opdracht van de post om ons via de Verlengde-midderaai richting Nw- Balinge te begeven tot we bij de volgende post kwamen. Nw-Balinge was in zicht!
Bij deze post was een zeer ingenieuze opdracht voor ons bedacht; kruip door een 15 meter lange duiker die ook nog half vol water en modder bleek te zitten, welke onder de straat door lag en uitmondde in het kanaal! Aan kanaal-zijde, waar je uit de duiker kwam, was een net gespannen over het water, waar we allen overheen moesten zodat we aan de andere zijde van het kanaal weer aan wal konden klimmen. Luidde  aanmoedigingen en gejuich van de toeschouwers hielpen ons duidelijk sneller over het net!
Hierna kregen we de opdracht om via de snelste weg naar het dorpshuis te lopen.
Bij het dorpshuis aangekomen werd, zoals elk jaar, élke ploeg onder luid applaus binnen gehaald!
Onder het genot van een kop soep van Nico, een paar overheerlijke bolletjes en de nodige biertjes kon er lekker over worden nagepraat over en nagenieten van de tocht der tochten; de Nw-Balinger survivaltocht!
Kortom, het was een schitterende tocht met nóg mooiere opdrachten!
Bij deze wil ik graag de organisatie bedanken!
Een pluim voor de uitzetters!
En natuurlijk óók voor de posten, hun geduld wordt soms wel erg op de proef gesteld!
 
Een deelnemer.

 

Foto van het winnende team (zie ook ons Foto Album)


  50 jarig bestaan

50 Jarig bestaan Ned Herv. Kerk Nieuw Balinge.

 

Binnenkort is het 50 jaar geleden dat in Nieuw Balinge de Ned. Herv. Kerk is gesticht.
 
Dit heuglijk feit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom houden wij op D.V. zaterdag 29 oktober as. om 13.30 uur een dank/herdenkingsdienst.

Daarna is er gelegenheid om van de afgelopen 50 jaar foto’s, dia’s enz. te bekijken. Uiteraard zal hierbij een hapje en een drankje niet ontbreken.

Wij nodigen alle inwoners van Nw Balinge e.o. uit, hierbij aanwezig te zijn.

Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Iedereen die nog oude foto’s e.d. heeft, kan deze inleveren bij Heidi Span, Verl. Middenraai 67, Tel 321540 (foto krijg je natuurlijk terug)

 

De jubileumcommissie

  Bedankje
 

DANK!

 
     

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle belangstelling en aandacht die wij hebben mogen ontvangen tijdens het verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst.

 
   

Hartverwarmend waren de vele kaarten, telefoontjes, bezoekjes en bloemen.

 
     
 

Nogmaals, heel hartelijk dank!

 
     
 

Willem, Geke en kinderen.

 

  Dorcas

Dorcas

Dorcas is een christelijke hulpverleningsorganisatie, geïnspireerd door Mattheüs 25. Dorcas is actief in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika en werkt bij voorkeur samen met lokale partners; de plaatselijke kerken of via christelijke hulpverlenings-kanalen.
Om haar werk te doen is Dorcas volledig afhankelijk van giften van particulieren, kerken  en bedrijven. Daarnaast zamelt zij goederen in voor diverse projecten.

Dorcas geeft vier soorten hulp:

   
 

* Noodhulp- bij natuurgeweld of oorlogsgebieden

   
  *Sociale hulp - o.a. de gaarkeuken, en  gehandicaptenzorg in Egypte
   
  * Structurele hulp- verbetering van de levensomstandigheden
   
  * Financiële hulp- sponsoring van kinderen, gezinnen en ouderen
Door tegelijkertijd de nodige kennis over te dragen worden de mensen in staat gesteld een vak te leren, en op eigen benen te staan.
In Nederland zijn duizenden vrijwilligers actief betrokken bij het werk van Dorcas.
Ook U hebt vast al kennis gemaakt met de Dorcas vrijwilligers. Zij kwamen bij u aan de deur i.v.m. de drogeworsten actie.
“Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven”, zegt de Here Jezus in Mattheus 25.
Daarom houdt Dorcas Hulp Nederland in de 1e week van november voor de 10e keer de Nationale Voedselactie.
Een lijst met producten wordt samengesteld en bekend gemaakt in de plaatstelijke kranten en kerken. Wanneer U  mee wilt helpen om de actie weer tot een succes te maken dan kunt u één of meerdere produkten uit de lijst brengen (op zaterdag 29 okt van 13.00-16.00 uur en op dinsdag 1 nov. na 18 .00 uur)  bij Sjoukje Dijkstra, Vosseveen 28, Nieuw Balinge tel. 320650.
De artikelen die in de  pakketten worden verpakt zijn:
3 pakjes droge soep 
1 pakje droge kruidenmix (bv. rijst/pasta/macaroni)
1 pak/doos Brinta (ontbijt) 
1 pak Liga (geen Milkbreak),1 pak theebiscuit,
1 fles (plastic of blik) limonadesiroop
2 plastic flessen zonnebloemolie  (1 liter)       
1 blik groenten (800 gram)
1 blik witte of bruine bonen (800 gram)

1 blik vruchten (800 gram)

2 kg. gebroken rijst, 1 pakje cacao
2 pakken suiker (1 kg), 2 doosjes thee
3 pakken macaroni (of andere pasta)
1 pot jam,1 pakje kaarsen (2 of 3 stuks)
2 tandenborstels,1 tube tandpasta
i.v.m. douanevoorschriften s.v.p. geen andere producten inleveren.
Een financiele bijdrage is ook van harte welkom dit i.v.m. de transportkosten. Het gironr. is 7132544 t.n.v. Werkgroep Dorcas, v.d. Sluisweg 1 te Noordscheschut, tel. 0528 343557
Voor verdere info zie ook www.nationalevoedselactie.nl
Tenslotte vragen we uw gebed voor de mensen in Oost-Europa en voor de inzamelingsactie in ons dorp en in heel Nederland.

  Werkgroep

Ouderen onder dak, ook in Nieuw-Balinge

 
Onderzoek naar wonen en zorg voor ouderen
Het Dorpenoverleg Midden - Drenthe is afgelopen zomer als één van de winnaars uit de bus gekomen bij een prijsvraag van het Ministerie van VROM.
Dit betekent dat hun idee voor een onderzoek nu daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Er is gekozen om dit te gaan doen in Nieuw Balinge en Wijster. Met het project ‘Ouderen onder dak in kleine dorpen’ willen we te  weten komen wat nodig is voor ouderen om, als zij dat willen, in het dorp te kunnen blijven wonen. Er wordt niet alleen gebied van wonen en huisvesting.
Ook worden (on)mogelijkheden voor zorg door instanties en zorg door familie en bekenden in kleine dorpen onder de loep genomen. De resultaten worden opgenomen in een boekje van het Ministerie van VROM.
De uitkomsten kunnen uiteraard ook gebruikt worden in ons eigen dorp en de gemeente.
 
Onderzoek in Nieuw Balinge
 

Het project loopt van september 2005 tot en met januari 2006 en bestaat uit twee delen.

Het eerste deel is een onderzoek van landelijke gegevens over ouderen en wonen in kleine dorpen. Dit wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut uit Utrecht.
Het tweede deel van het project vindt plaats in ons eigen dorp Nieuw Balinge. Er worden interviews gehouden en gesprekken gevoerd met ouderen.
Het gaat om ouderen die in het dorp willen blijven wonen, willen verhuizen of al verhuisd zijn.

Het is dus mogelijk dat u, indien u tot de doelgroep behoord, binnenkort benaderd wordt aan het onderzoek deel te nemen.

Vanzelfsprekend zouden wij uw medewerking zeer op prijs stellen. Voor de uitvoering in het dorp zijn werkgroepen gevormd. De interviews worden gedaan door een speciaal hiervoor aangestelde onderzoekster; mevrouw Annemarie Blom.
De projectgroep
Naast het Dorpenoverleg Midden - Drenthe zijn ook Vereniging Dorpsbelangen Wijster en Vereniging voor Plaatselijk Belang Nieuw Balinge, de Gemeente Midden-Drenthe, Stichting Welzijn Ouderen, Stichting Welzijn Midden-Drenthe, woningbouwverenigingen, zorginstellingen en de BOKD betrokken.
Vragen?
Mocht u nog vragen hebben of graag meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen uit de werkgroep in uw dorp: Nieuw-Balinge
De werkgroep bestaat uit de volgende personen: Bert Hovius Chr.Ger. Kerk, Hilly Sok-Meinen Vrouwen van Nu, Joop ten Caat IJsvereniging, Arend Faken Soos 55+, Geke Strijker redactie Kontakt, Anneke Kroezen Jeugd, Janny Wielink Sport, Geert Jager Ned. Herv. Kerk, Albert Wielink Brede overleggroep Kleine dorpen, Jan Stegehuis Plaatselijk Belang, José Post Dorpshuis "De Heugte".
Over de voortgang van het onderzoek ‘Ouderen onder dak…’ in uw dorp krijgt u in de loop van het onderzoek meer te lezen. Wij houden u op de hoogte!
Namens ‘Ouderen onder dak…’ Nieuw Balinge
José Post tel: 321354
Jan Stegehuis  tel: 321368

  Voorstellen

Even Voorstellen....

Binnenkort ziet u me geregeld door uw dorp fietsen, dus ik vind het leuk me even aan u voor te stellen.

Ik ben Annemarie Blom en ben gevraagd om in uw dorp een grote groep ouderen te interviewen. Ik vind het ontzettend fijn dat ik dat mag doen.

Mijn complimenten voor uw “Dorpenoverleg Midden-Drenthe” dat zo’n mooie prijs gewonnen heeft! U boft met zulke actieve mensen die zich er echt voor in willen zetten dat ouderen die dat willen in hun dorp kunnen blijven wonen. Ik hoop dat ik er een klein steentje aan bij kan dragen de komende maanden.

Ikzelf woon ook in een klein dorp, in Lhee. Sinds 32 jaar alweer, en ik hoop er tot het eind te kunnen blijven. Maar ik blijf natuurlijk een echte “Nij-drent”…

Mijn oma kwam van een boerderij, mijn vader werkte en wij woonden op een proefboerderij, en bij mij kruipt het bloed dus ook waar het niet gaan kan want thuis heb ik ook een beetje vee.

Ik heb drie dochters, inmiddels volwassen allemaal, en heb steeds doorgewerkt. Kinderopvang bestond nog niet, we hebben beiden in deeltijd gewerkt en voor de kinderen gezorgd.

Voor mij was dat eerst opbouwwerk in Hoogeveen, daarna in Assen en de laatste 15 jaar in Groningen. Sinds vorig jaar doe ik projecten in Hoogeveen en Beilen. Ik vind het heerlijk dat ik nu op fietsafstand van mijn werk woon.

Ik zie er naar uit te beginnen met de interviews en ik hoop dat ik uw vertrouwen mag verdienen.

Graag tot ziens!

Annemarie Blom.


  Beatrixfonds
 

Het PRINSES BEATRIX FONDS

 

Bedankt alle collectanten en gulle gevers van Nieuw Balinge voor hun inzet en bijdrage dit jaar.

 

Er is een bedrag van 291,63 opgehaald.

 

Het geld wordt gebruikt voor mensen met spierziekten.

Bedankt!

  Tienersoos

Nieuws van Tienersoos Teenspirit

 
Welzijn Midden Drenthe is gestart met een nieuw jongerenproject:  NO LIMIT.     Onderdelen hiervan zijn o.a. sport en beweging, uitgaan en omgaan, kunst en cultuur, communicatie en nieuwe media.
Eind september wordt er een NO Limit Expertgroep opgestart die meedenkt en meehelpt om van dit project een groot succes te maken. Deze groep zal bestaan uit jongeren, jeugdsoosbestuursleden, tieners en vrijwilligers van het tienerwerk uit de verschillende dorpen.
WARMING UP van het project NO LIMIT vindt plaats op maandag 24 oktober a.s. en wel op de BLINKERD te Wijster. Het begint om 18.00 uur met eten. Daarna wordt er uitleg gegeven wat de bedoeling is van NO LIMIT en vinden er enkele leuke activiteiten plaats.
Jullie tieners van tienersoos Teenspirit zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Wil je mee? Geef je dan op bij Mariska, telefoonnummer: 0528-321234.
KUNSTBENDE
17 september j.l. hebben 10 van onze tieners meegedaan aan de Drentse voorrondes  van de landelijke kunstwedstrijd de KUNSTBENDE.
8 meiden en 2 jongens van onze tienersoos hebben daar hun streetdance-act ten tonele gebracht en wel in de categorie Dans.
Om 13.00 vertrokken Yvonne, Mariska, Hiske, Carlijn, Ilse, Rebecca, Martijn, Tony, Kristien en Danielle vanaf het dorpshuis richting Assen. Ruimschoots op tijd aanwezig, gelukkig maar, want er waren 5 deelnemers uitgevallen zodat het optreden van Teenspirit naar voren werd geschoven.
Een geweldig, wervelend optreden: PARTY TIME! En dat was het dan ook, een feest om deze groep te zien optreden. Fantastisch!
Na het optreden een patatje gegeten en daarna op naar het Koopmansplein alwaar ’s avonds om 20.00 de prijsuitreiking plaatsvond.
Helaas zijn deze tieners niet in de prijzen gevallen, maar hebben in ieder geval genoten van een geweldig optreden!
FUTURE GAMES
19 september j.l. hebben namens de Tienersoos: Martijn, Tony, Yvonne en Hiske meegedaan aan de Future Games.
Future games is een initiatief van: Zilveren regeringsjubileum, Provincie Drenthe, Jongeren Raad Drenthe en STAMM CMO Drenthe.
Future Games kwam met de vraag: “Hoe ziet jouw toekomst in Drenthe eruit”? Verzin zelf een rap, een weblog, een korte film, een strip o.i.d.
Het meest aansprekende idee won een coole prijs en kan op 8 oktober HARE MAJESTEIT DE KONINGIN ontmoeten. Zij komt ter ere van haar 25-jarig jubileum de beste ideeën voor de toekomst beleven.
Enige tijd geleden heeft de tienersoos een korte film gemaakt in het kader van Veur Uutzicht.
Deze film sloot perfect aan bij deze prijsvraag.
Martijn, Tony, Hiske en Yvonne hebben ’s avonds de 19e een geweldige presentatie gegeven als aankondiging van de film. En uiteraard is daarna de film vertoond. Deze film laat wensen van onze jeugd in Nieuw Balinge zien. Beelden van hoe het is (bijvoorbeeld de ijsbaan als zwembad) en hoe ze het graag zouden willen (zwembad Hoogeveen). Heel mooi en duidelijk in beeld gebracht.
Na alle presentaties en een hapje en een drankje kwam dan uiteindelijk de prijsuitreiking. Van de 5 (!) deelnemers hebben 2 gewonnen. Helaas behoorde Nieuw Balinge niet tot de prijswinnaars, maar wel zijn deze 4 tieners met een t-shirt van de Future Games naar huis gegaan.
EN…….. als klap op de vuurpijl werden zij toch uitgenodigd om 8 oktober aanwezig te zijn bij het bezoek van de Koningin in Assen! Zij komt dan in het ICO gebouw kijken en luisteren naar de 2 prijswinnaars.
Dit was een hele verrassing waarop heel enthousiast is gereageerd.
Dus op naar de KONINGIN!
 
Bestuur Tienersoos  Nw-Balinge.

  Openingstijden
TIENERSOOS TEENSPIRIT OPENT WEER HAAR DEUREN
EN WEL OP:
 

8 OKTOBER 2005

KOMT ALLEN OP DEZE 1ste  TIENERSOOSAVOND

(bedoeld voor alle tieners van 12 tot 16 jaar en voor iedereen die in groep 8 zit)


  Spooktocht

TIENERSOOS TEENSPIRIT

 SPOOKTOCHT

 

De Tienersoos organiseert op zaterdag 29 oktober een spooktocht voor iedereen van groep 8 tot en met 16 jaar.

 

Aanvang 20.00 uur.

 

Opgave tot en met 26 oktober bij Bryan Mennink, Kievitstraat 23
 
De kosten zijn € 3,50per persoon en moeten  bij opgave betaald worden

  Karaoke-avond

TIENERSOOS TEENSPIRIT

 

Organiseert voor alle tieners van het dorp op:

 

Zaterdag, 19 november

 

een knallende ……

 

Kraoke-Avond !!

Geheel verzorgd door:

Monique & Ron.

 

van 20.00 tot 23.00 uur

in de Heugte (soos)

 

GRATIS ENTREE !


  Kabouterfeest

Groot Kabouterfeest

Op 16 september was de gezamenlijke spelmorgen van de kleuters van beide basisscholen en de peuters  van de p.s.z. Dit jaar stond de spelmorgen helemaal in het teken van de “KABOUTER”.
De voorgaande weken waren de kleuters van beide basisscholen in Nieuw_Balinge en de peuters van de p.s.z. Duimelot ondermeer bezig met kabouters en paddestoelen. Door het maken van thematafels en -werkjes kwam de stemming er aardig in.

De kleuters en peuters mochten verkleed als kabouter naar school of p.s.z. komen. Zo kon het gebeuren dat het om 10.00 uur een drukte van belang was met allemaal kabouterjongetjes en –meisjes. Het zag er prachtig uit. De kabouters gingen in groepjes met een juf of een moeder mee om leuke spelletjes te doen. Er was een heel parcours uitgezet met o.a.:

Kaboutervoelspel;

Kaboutergatgooispel;

Kabouterdans;

Kruiwagenrace;

Kaboutervideo kijken;

Hout verzamelen;

Dropveterautorace;
Een beschuit versieren als paddestoel (rode jam en witte muisje) en opeten natuurlijk;
Kabouterranja drinken;
En naar een verhaaltje luisteren.
Het werd dus een drukke morgen voor al die kaboutertjes . Van het ene spelletje naar het andere spelletje. Maar gelukkig was er ook tijd om  ergens een beschuitje te eten en een beker ranja drinken, of rustig een video-tje te kijken.
Welke kabouter wil dat nou niet?
Het was een gezellige morgen en ontzettend leuk om al die kleine mensjes  druk bezig te zien. Eén van de kabouters zette zijn vermomming af en zei: “ik ben het hoor”en liet zijn naamkaartje zien.
Zo lief toch, zo`n klein kaboutertje!
We organiseren  al een aantal jaren  samen dit soort spelmorgens. Het is altijd leuk om te zien  dat de kinderen elkaar herkennen en elkaar enthousiast begroeten . De meeste kinderen kennen elkaar al van de p.s.z.  Het is dan ook erg leuk om dit soort spelmorgens samen te organiseren.
Meestal kan het buiten  gehouden worden, maar dit jaar was de weersvoorspelling zodanig dat we maar naar binnen zijn gegaan. Dat betekende in de gymzaal de school en het lokaal van de p.s.z. Wie weet volgend jaar misschien weer buiten.

Alle moeders die geholpen hebben bedankt!
 
Anita, Miranda en Rinske.

  Vrijwillige Bijdrage

Vrijwillige Bijdrage Kontakt

De tijd vliegt! Het is alweer bijna een jaar geleden dat we bij u zijn geweest voor een donatie voor Kontakt.

Binnenkort komen we weer bij u aan de deur om te vragen voor een financiële ondersteuning voor ons dorpsblad Kontakt.

Een aantal vrijwilligers hebben wij bereid gevonden om eind oktober / begin november bij u langs te komen.

Ook nu hopen wij weer op uw ondersteuning, om zo gezamenlijk Kontakt in stand te houden!

 
Vr. gr. redactie Kontakt.

  Overlijden Mevrouw Oelen
Herinneringen zijn er.
Het gemis zal altijd blijven.
Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen, zowel persoonlijk als schriftelijk, na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma

Hillie Oelen – Kreeft

zeggen wij u hartelijk dank

J. Oelen

kinderen

kleinkinderen

achterkleinkind

 

Nw-Balinge, september 2005


  C & A Modeshow
De Kaartjes voor de Modeshow van C&A in samenwerking met VROUWEN VAN NU  te Nieuw Balinge zijn vanaf vandaag, 26 september, verkrijgbaar bij José Post Vosseveen 1 Nieuw Balinge.

De SHOW  is op Donderdag 13 OKTOBER a.s. in Dorpshuis "De Heugte"

Aanvang: 20.00 uur

Toegangskaarten á  ? 1,50 per stuk! Daarvoor krijgt u een spetterende
MODESHOW, kopje koffie GRATIS, een PRESENTJE van C&A en een verassing?
Haal uw kaartjes tijdig af want VOL IS VOL!!!

 


  Rookmelder

Rookmelder

Vanmiddag, woensdag 21 september 2005 heeft de voorzitter van Plaatselijk Belang "De Vooruitgang", de heer Stegehuis, uit handen van de burgemeester ter Avest de eerste rookmelder mogen ontvangen.
Zaterdag worden de rookmelders in ons dorp uitgedeeld door de brandweer.

  Recept

Spruitjes-ovenschotel

(Lekkere spruitjesschotel, die zelfs door spruitjeshaters wordt gegeten)
Voor ca. 4 personen. Bereidingstijd: 30-60 minuten
 

Ingredienten:

 

*800 gr.spruitjes *300 gr. gehakt *2 eetlepels paneermeel *1 fijngesneden uitje *1 ei *zout, peper, olijfolie of boter.

 
Voor de saus:*50 gr. boter *60 gr. bloem *1/2 liter bouillon *grove mosterd. Als extra 8 plakjes rookspek of bacon.
 

Bereidingswijze:

 

*Spruitjes schoonmaken en beetgaar koken(beslist niet te gaar). *Vermeng gehakt met ui, paneermeel, ei, zout en peper.Maak er kleine balletjes van(zo groot als een spruitje) en bak ze kort in olie of boter. *Spruitjes en gehaktballetjes in een ovenschotel doen. *Van de boter, bloem, mosterd en bouillon een saus maken. *Giet de saus over spruitjes-gehakt mengsel.*Leg tot slot de plakjes rookspek of bacon op de saus.*Zet de schotel 30 minuten in een oven van 200 graden, zodat de spekjes knapperig worden.

 

Serveertips: Is heel lekker met aardappelpuree.

 

Eet smakelijk


  Te Koop:

Te Koop:

Te Koop Gevraagd: