Inhoud:

Kontakt November 2005

 
 
  Colofon
  Van de Redaktie
  Meester Sieberingschool
  CBS de Morgenster
  Buurtacademie
  Toneeluitvoering VDO
  Piet komt op bezoek
  Nieuws van de Kinderclub
  Vissen in de Middenraai !!
  Modeshow C&A
  Modeshow op film
  Jaarvergadering IJsvereniging
  Werkzaamheden bij de IJsbaan
  The Young Ones
  Mogen wij U Voorstellen..........
  Toneelvereniging VDO
  Er was Kinderdiskoo en die was lueuk.....
  Gezegden, en waar ze vandaan komen...
  Halloween in de "Heugte"
  Oude Schoolfoto uit 1950?
  Recept Kruidnootjes
  Bedankt !
  Geiten op de Heide
  Natuurmonumenten
  Kerstvolleybal Toernooi
  Collectes
  Te Koop/Te Koop gevraagd
 
 
  Colofon

Colofon

 

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nw-Balinge.

E-mailadres: kontakt@bridge4u.net

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.  

*Het plaatsten van kopij is geheel voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht  tegen personen of groepen personen met het oogmerk van negatieve publiciteit

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen.

 

INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,

BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN,ZIJ ZORGEN ER

VOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORDT.

 

Redactie:

 

Lammy Blanken;     tel: 321253

Henk Dijkhuis;            tel: 321230

Geke Strijker;                    tel: 321132

Jan ’t Hoen;                          tel: 321646

Jose Post;                                  tel: 321354

e-mail adres: kontakt@bridge4u.net

 

Redactie jeugdpagina:

 

Naomi Boer:          tel: 321452

Evelien Sok           tel: 321299

Joyce Salomons      tel: 321809

e-mail adres : theyoungoneskontakt@yahoo.com

 

(KONTAKT verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd)


  Van de Redaktie

N O V E M B E R

griezelen tijdens Halloween……

 

VAN  DE  REDACTIE

 
Het is vervelend als zoiets gebeurd, nl: het verdwijnen van kopij. Om één of andere ‘duistere’ reden is schijnbaar een envelopje zoek geraakt over de hervormingsavond die jaarlijks gezamenlijk georganiseerd wordt door de beide kerken van ons dorp. Deze avond was gepland op 31 oktober en dus niet meer relevant om deze kopij alsnog af te drukken in de editie van november. Wie werkt maakt fouten, maar toch we willen van deze gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat ons dat ten zeerste spijt. We zijn er vreselijk content mee dat er steeds meer verenigingen, clubjes e.d. kopij aanleveren en gebruik maken van Kontakt.
 

Tegelijkertijd maken we van deze gelegenheid gebruik om u allen te bedanken voor uw financiële bijdrage. Ook dit jaar heeft u weer in grote getale laten zien dat u Kontakt steunt en een blad als Kontakt belangrijk vindt. Onze hartelijke dank daarvoor! We kunnen weer een jaartje ‘draaien’!

 
Zonder uw bijdrage zou dat absoluut niet mogelijk zijn. Nogmaals dank!

  Meester Sieberingschool

 
Sponsorloop/Bazaar

Wij willen iedereen die op welke wijze dan ook bijgedragen heeft aan het succes van de Bazaar/sponsorloop hartelijk bedanken. Vrijdag 23 september was een groot succes. De opbrengst van de bazaar is bekend: € 1.800,--. We investeren deze opbrengst in ons techniekonderwijs.

 
Oud papier
Wij zijn heel blij met het oud papier dat u voor ons bewaard. Wel willen we u vragen om het in handzame pakketjes vast te binden of in kleine dozen te stoppen. Anders is het bijna niet te doen om alles op de kar te tillen en daarna in de container bij school. Alvast bedankt voor uw medewerking
 
Tanzania
De container materialen die naar onze collega school in Mugana is gestuurd is aangekomen. En nu maar wachten op een reactie van de kinderen van de school. Om uw geheugen op te frissen vorig jaar hebben we een project gehouden over Tanzania. We hebben allerlei materialen voor de kinderen daar ingezameld en geld gestuurd. Het geld is bij elkaar gebracht op de koopavond van Alles-bij-één. Tijdens deze avond konden de ouders en andere belangstellenden kijken naar de spullen die de kinderen hadden gemaakt tijdens het project, er waren heerlijke hapjes te koop, we hadden een veilig  en onze winkel “Alles-bij-één” was open. Het zelfde bedrag wat deze avond had opgebracht werd verdubbeld door school. Het bedrag werd bekend gemaakt tijdens de uitreiking van ons Kansschool keurmerk. Wij hadden kansen gekregen en gegrepen, wij willen andere kinderen kansen bieden.
 

Groep 1/2

Maandsluiting:

Vrijdag 15 oktober hebben de kleuters een voorstelling verzorgd voor de andere kinderen van school en hun ouders. De voorstelling stond in het teken van toveren en sprookjes. Zo kwamen er bijvoorbeeld een heks, een toverfee, de boze wolf van Roodkapje en de rattenvanger van Hamelen in voor. De andere kinderen zongen in een koortje en speelden mee met het toneel.
 
Voorstelling bibliotheek:
Dit jaar zijn de kinderen van groep 1/2 weer naar een voorstelling geweest in de bibliotheek van Westerbork. Het was meespeeltoneel, verzorgd door de spelers van Ithaka. Een aantal kinderen van onze klas mochten meespelen in het toneelstuk. Ook dit jaar was het een succes.
 
Kriebelbeestjes in groep 3/4
Groep 3 en 4 houdt zich 4 weken lang bezig met insecten en andere kriebelbeestjes. In de eerste week hebben de kinderen buiten allerlei beestjes gezocht en hebben ze vervolgens met behulp van een zoekkaart opgezocht wat voor beestjes het waren. De kinderen vonden o.a. lieveheersbeestjes, regenwormen (beter bekend als pieren), mieren, slakken, oorwormen (knijptangen), pissebedden (keldermotten) en spinnen. Binnen werden de beestjes in loeppotjes nauwkeurig bekeken en de pootjes werden geteld. De kinderen hadden al snel door hoe je kunt weten of een beestje een insect is of niet.
In de tweede les werden de kinderen in groepjes verdeeld, elk groepje gaat een bepaald beestje beter bestuderen. Over dit dier gaan ze een klein toneelstukje instuderen, wat ze aan het eind van de vier lessen aan hun klasgenoten laten zien. Verder kunnen ze boekjes over de beestjes bekijken en is er een powerpoint te bekijken op de computer.
Tijdens de derde les gingen de kinderen verder met het instuderen van de toneelstukjes en begonnen ze met het knutselen van een lieveheersbeestje of een kruisspin.
Vrijdag na de herfstvakantie wordt het project afgesloten, de verschillende groepjes zullen dan optreden voor hun klasgenoten en hebben hopelijk veel geleerd over de kleine beestjes die altijd om ons heen zijn, maar die we vaak niet eens zien.
 
Groep 5/6
Dinsdag 18 oktober mochten de ouders van groep 5 een rekenles bijwonen. Ze waren goed vertegenwoordigd. De kinderen hadden een leerkrachtgebonden les over aantallen schatten, redactiesommen en het handig optellen en aftrekken van sommen onder de 100.
De ouders en de kinderen hebben het als zeer positief ervaren.
Dinsdag 1 november waren  de ouders van groep 6 aan de beurt. Zij hebben kunnen kijken naar een begrijpend lezen les.
 
Groep 7/8
De eerste periode zit er weer op. In de maanden november en december staan er weer allerlei activiteiten op de agenda. Zo gaan de kinderen van groep 8 alvast een kijkje nemen op het Voortgezet Onderwijs, hebben we 11 november, sinterklaas en Kerst. De kinderen zijn begonnen met het lezen van de boeken van de Drentse Top 5. Tot eind januari hebben ze de tijd om 5 geselecteerde kinderboeken te lezen en te beoordelen. Uiteindelijk maken de kinderen samen een top 5 van die boeken, die wij dan doorgeven aan de Bibliotheek. Uit alle inzendingen wordt dan bekeken welk kinderboek het beste beoordeeld is in de provincie Drenthe.
Bij de technieklessen zijn we begonnen met het project “mail a egg”. De kinderen moeten met beperkt materiaal ( o.a. rietjes, elastiekjes en ijslollie-stokjes) 3 eieren in een doos stoppen. Die doos wordt vervolgens naar een basisschool in Lelystad gestuurd. Daar maken ze een foto van alle dozen en sturen ze de dozen  ongeopend weer terug. Als alle dozen weer terug zijn bekijken we in welke doos de meeste eieren nog heel zijn en wie dus de beste constructie heeft gebouwd om de eieren veilig op te sturen.

  De Morgenster

Tot op heden nog geen opgave van de school ontvangen


  Buurtacademie

BUURTACADEMIE!

 
De laatste oproep van de buurtacademie heeft goed gewerkt!
Inmiddels kunnen we melden dat er in Januari 2006 in ieder geval twee cursussen van start kunnen gaan.
 
COMPUTER CURSUS
Hiervoor hebben zich 17 personen opgegeven!
Alle deelnemers ontvangen persoonlijk bericht thuis van de Docent op welke avonden de lessen zullen starten,hoe laat enz.
De totale cursus bestaat uit 8 Lessen.
Gezien het grote aantal deelnemers worden er twee groepen opgestart.
 
EFFECTIEF VERGADEREN
Ook deze cursus kan van start gaan!
Deze cursus bestaat uit 4 lessen.
Ook hierover wordt u persoonlijk benaderd   en geïnformeerd.
 
WEERBAARHEID 60 +
Voor deze cursus zijn  5 personen aangemeld.
HELAAS IS DAT NOG IETS TE WEINIG!
Daarom nog even de vraag: WIE WIL ER NOG MEE DOEN AAN DEZE CURSUS?
Opgave bij: T Boertien. Klinge tel: 321567
De cursus bestaat uit 8 lessen, voor aanvang
wordt met alle deelnemers individueel  een kennismaking gesprekje gevoerd.
 
Voor alle duidelijkheid:
ALLE CURSUSSEN STARTEN IN JANUARI 2006 EN ZIJN GEHEEL GRATIS!
Alleen de consumptie’s voor zijn voor uw eigen rekening.

  Toneeluitvoering VDO

TONEELUITVOERING V.D.O.

 

OP ZATERDAG 10 en 17 DECEMBER a.s.

 

Geeft Toneelvereniging V.D.O. uitvoering van de Klucht:

 

DE MISSISIPPIE ROOS!

 
Vele bekende  spelers van V.D.O. treden voor het voetlicht met deze lachwekkende klucht.
Iedereen is van Harte Welkom bij onze uitvoeringen, het is al een goede gewoonte van vele gezinnen om SAMEN met het héle familie te komen kijken naar de spelende dorpsgenoten.
Deze data’s zijn wellicht bijzonder geschikt om er eens gezellig met elkaar op uit te gaan.
 
Dus TOT ZIENS in Dorpshuis “De Heugte” bij onze toneelavonden!
t.z.t. ontvangt u nog een folder in de bus!

  Piet Komt op bezoek

Zaterdag, 3 december

3 december a.s. komen weer een aantal Zwarte Pieten naar Nieuw-Balinge speciaal voor de kinderen van PSZ t/m ± groep 6.

Mogen ze jou ook een bezoekje brengen?

Het opgavenformulier is te krijgen in school of Peuterspeelzaal!

(opgeven voor 26 november svp!)

Organisatie: Jeugdsoos “Kentucky”


  Nieuws van de Kinderclub

Sinterklaasfeest van de Kinderclub

Op woensdag 30 november a.s. komt Sint met zijn pieten weer naar dorpshuis 'De Heugte'
Dit feest is voor alle kinderen tot en met de basisschool
 
De entree is € 1,00 per kind
 
Het feest begint om 13.30 uur
 
Ook heeft Sint weer leuke cadeautjes meegenomen uit Spanje

 

****************

 

Woensdag 21 december a.s.

staat in het teken van het Kerstfeest.

Ook is er dan tevens de trekking van de verloting van de Kinderclub.

 

  Vissen.!!

Vissen in de Middenraai.!

De zomer kabbelde nog even door en er werd nog druk gevist in de Middenraai.

Enige tijd terug wist Gerjan Koekoek een grote snoek te vangen.

Samen met Patrick Kroezen en Jordi Kats werd de kolos binnen gehaald.

  Modeshow C&A

Modeshow C&A  na 25 jaar opnieuw in  DORPSHUIS "DE HEUGTE"
 

De modeshow van C&A en Vrouwen van Nu te Nieuw Balinge is voortreffelijk verlopen, in een ontspannen,  gezellige en  ongedwongen sfeer!
Exact 25 jaar geleden presenteerde C&A ook een modeshow in Nieuw Balinge, de Ronde Theaterzaal was toen net (af)  gebouwd en de accomodatie voldeed perfect voor een modeshow.
Het toenmalige  bestuur van de Ned. Bond van Plattelands-vrouwen had gewoon de stoute schoenen aangetrokken en gebeld met Dhr. Ophof van C&A te Assen of er een modeshow georganiseerd zou kunnen worden.
De leden wilden wel als model fungeren en zo was de zaak snel rond. Nu 25 jaar later is dezelfde vraag weer bij C&A neergelegd en gezien de positieve herinneringen was men ook nu "in" voor een Modeshow te Nieuw Balinge.

 

Zo'n 75 medewerkers  van C&A en Vrouwen van Nu te Nieuw Balinge met hun kinderen en / of kleinkinderen  hebben onder leiding van Henri Huiting C&A Hoogeveen en Monique Henzen van C&A te Assen een daverende show voor het voetlicht gebracht.
De Modellen varieerden in leeftijd van 3 tot ruim 80 jaar! De kleding was van diverse bekende merken welke C&A in haar collectie heeft, Canda, Clock house,Yessica enz.
De Kinderen en of kleinkinderen van de Leden van Vrouwen van Nu, showden hun kleding vol verve op muziek van K3 dansten ze over de" Cat walk" alsof het hun dagelijkse werk was, het publiek applaudiseerde mee op de muziek en de kinderen genoten zichtbaar!
Voor de Jongens  14, 17 en 18 jaar oud, was bijzonder veel respect, samen met de dames van boven de 60 en zelfs de
oudste deelneemster van 80 jaar, stapten ze in prachtige costuums  met de Dames over de catwalk, waarmee ze veel bijval  oogsten van het publiek!
De grote damesgroep  showde kleding   in de  maten XS tot XXL,  in de warme herfst en winter tinten ze presenteerden zich voortreffelijk in de betaalbare kleding die vanaf nú  te koop is, bij C&A Assen ,Emmen en Hoogeveen.
Ook Dhr. T. Ophof van C&A Assen welke 25 jaar geleden de show in Nieuw Balinge verzorgde kon het niet na laten, en was ook aanwezig in Dorpshuis "De Heugte" mede door zijn toedoen was er al snel de toezegging om na 25 jaar  op herhaling te gaan, met de Modeshow in Nieuw Balinge!
De kinderen werden door C&A beloond met een mega zak snoep en de overige modellen werden rijkelijk in de bloemmetjes gezet, de finale was dan ook een groot feestelijk spektakel, het publiek bleef luid klappen tijdens het dankwoord aan allen die zich hadden ingezet voor deze Show!

 

Vrouwen van Nu te nieuw Balinge kan terugzien op een zéér geslaagde show, zo'n 300 mensen waren aanwezig in "De Heugte" als deelnemer aan de show of als gast om te genieten.
De zaal was hellemaal ingericht naar de tijd van het jaar, pompoenen,  planten in herfstkleuren, mais en diverse decoratie's in stijl, dit was mogelijk gemaakt door Tuincentrum J. Voortman uit Oranje  en gerealiseerd door Teun Booy.
De zaal zat dan ook prop en prop vol, helaas heeft men  een aantal mensen moeten teleurstellen om ook het veiligheids aspect te kunnen waarborgen konden er écht niet meer toeschouwers bij!
Een bijzonder uitstekend verzorgde en spectaculaire Modeshow zowel voor toeschouwers als deelnemers / sters! Ook deze show zal nog lang heugen en zorgen voor veel positieve reactie's.
Het bestuur van Vrouwen van Nu  afdeling Nieuw Balinge is bijzonder trots op het feit dat vele vrijwilligers bereid waren mee te werken aan de tot stand koming van deze groots opgezette Modeshow, met dank aan C&A, en in het bijzonder aan Henri Huiting Hoogeveen en  Moniek Henzen Assen.
Wat hebben ze samen veel WERK verricht om alles perfect te laten verlopen.  Pluim voor HENRI EN MONIEK! Met Dank aan: tuincentrum Voortman,  Kapsalon Therese, Studio Tyara, Toneelver. V.D.O. en al die andere vrijwilligers voor de
medewerking, het aankleden en inrichten van de zaal, enz. enz.
Vrouwen van Nu te Nieuw Balinge wil langs  deze weg graag iedereen héél hartelijk danken voor hun inzet bij de zéér geslaagde modeshow anno 2005!
Op de website van Nieuw Balinge zijn foto's te zien van deze
show in het Fotoalbum.

 


  Modeshow op film

Modeshow Vrouwen van Nu en C&A nu ook op FILM

 

Er is van de modeshow een complete videofilm gemaakt.

U kunt deze bestellen voor €10,= bij:
 

Jacob Stempher, Haarweg 36.

Tel: (0528) 321313.

  IJsvereniging

Oproep voor de Jaarlijkse Ledenvergadering.

 
Hierbij de uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering die, in tegenstelling tot voorgaande jaren, zal worden gehouden op DE DERDE DINSDAG IN NOVEMBER en wel op
 

DINSDAG 15 NOVEMBER 2005.

 
De leden zijn vanaf 20.00 uur van harte welkom in de kantine aan de Mantingerweg te Nieuw Balinge
 
Agenda
 

1                opening

2                notulen ledenvergadering 2004

3                financieel verslag

4                verslag van de kascontrole commissie

5                jaarverslag secretaris

6                ingekomen stukken

7                verkiezing bestuursleden.                                   Aftredend zijn Dirk Mulderij en stelt zich herkiesbaar. Mans Luinge en stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt dhr Teun Booy als kandidaat en steunt zijn kanditatuur. Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot 19.00 uur op de dag van de vergadering bij de secretaris ten adresse: Haarweg 32  7938PT  Nieuw Balinge .

8                pauze

9                benoeming nieuw reservelid kascontrole commissie.

Geert Post is aftredend. De kascontrole commissie voor het boekjaar 2005/2006 bestaat uit Miranda de Jonge en Greet Benjamins.

10             contributie verhoging: een enkel lidmaatschap van 2,50 euro naar 3 euro. Een gezinslidmaatschap van 5 euro naar 6 euro per jaar

11             mededelingen

12             rondvraag

13             sluiting

 
Het Bestuur

Werkzaamheden bij de IJsbaan

 

Het pad naast de ijsbaan is verbetert en verbreed. Het ziet er weer prachtig uit!

 

Met dank aan: Hilco Brookman, Bé de Jonge, Wolter Strijker, Nikolai Siegers

  The Young Ones

3 november in de Bios: Elizabethtown

 

 

Een paar uur nadat industrieel ontwerper Drew Baylor (Orlando Bloom) is ontslagen, krijgt hij te horen dat zijn vader is overleden. Als enige zoon gaat hij terug naar Elizabethtown voor de begrafenis. Tijdens de vlucht naar huis ontmoet hij de scherpzinnige en grappige stewardess Claire (Kirsten Dunst), die hem door de moeilijke periode heen helpt en bewijst dat fantastische dingen altijd onverwacht gebeuren

-o-o-o-o-o-

Elf november is de dag (komt er weer aan!!!).

 

Elf november is de dag

Dat mijn lichtje, dat mijn lichtje

Elf november is de dag

Dat mijn lichtje branden mag

-o-o-o-o-o-

Je weet dat Sint geen dichter is
dat heeft hij nooit geleerd
hij heeft dit versje helemaal
voor jou gekopieerd
bij alle pakjes die je krijgt
kom je dit versje tegen
dus richt je aandacht helemaal
op wat je hebt gekregen

Sinterklaas komt ook weer naar het land, hoog tijd dus weer voor het kopen van cadeautjes en het maken van surprises. Vind jij het ook altijd zo moeilijk om gedichten te bedenken. Hieronder wat handige websites:

www.rijmhulp.nl

www.rijmgein.nl

  http://www.mariannebusser-ronschroder.info/sint/ 

http://www.gedicht.nu/search.php?query=&topic=44

Chocolade letter weetje

De fabrieksmatige productie van chocoladeletters begon rond het einde van de 19e eeuw

De M is de meest verkochte chocoladeletter, want het is de M van Moeder en Mama. Vermoedelijk is er ook hebzucht in het spel Hoewel alle letters echt even zwaar zijn, lijkt de M toch groter. In de jaren vijftig werd de J nog het best verkocht. Volgens een in 1959 verschenen artikel van G. W. Ovink in het blad Delta had dat vooral te maken met de grote populariteit van voornamen als Jan, Johannes, Jaap en al hun varianten. Na de J kwam destijds de M sterk opzetten. Volgens Ovink had die populariteit te maken met de geboorte van de prinsessen Margriet en Marijke.

Drentsche Taol

Babbelegoegies Malligheden; praatjes
Bossem Schoorsteenmantel
Ekkelbieter Meikever
Hupzeel  Bretel
Karbies                  Linnen of jute tas met handvatten

Kniezebieter

Vrek
Mieghummel Mier
23 november in de Bios:

Harry Potter and the Goblet of Fire

Harry Potter gaat zijn vierde schooljaar in op de magische school Hogwarts, waar dit jaar het belangrijke internationale Triwizard Tournament gehouden zal worden. Deze competitie is alleen voor de oudere en meer ervaren tovenaarsstudenten, maar toch komt Harry's naam boven als een van de deelnemers. Harry weet niet hoe dit mogelijk is, maar wordt toch gedwongen om mee te doen. Terwijl Harry zich voorbereidt op de gevaarlijke wedstrijd, wordt het duidelijk dat de boosaardige Voldemort en zijn aanhangers steeds sterker worden en het nog altijd op zijn leven gemunt hebben. Dit nieuws is niet het enige wat Harry de rillingen bezorgt, hij heeft ook nog geen afspraakje voor het Hogwarts balfeest

  Mogen wij U voorstellen......

Mogen wij u voorstellen…………

 
Gijs en Marinette Hoogendoorn en hun twee zoontjes Roman en Haagen.

Het heeft even geduurd, voordat wij weer met een interview kwamen. Maar we hadden ook de opdracht van Gea Slomp gekregen om wat later in het jaar naar de familie Hoogendoorn te gaan. Dit in verband met de verbouwing van hun woning. Marinette en Gijs hadden al wel via Kontakt vernomen dat wij een keer bij hun op de stoep zouden staan voor een interview. Maar het duurde en het duurde. ‘Gelukkig’, dachten ze: ’Ze zijn het vergeten.’ Helaas was dit niet het geval. Niettemin werden we weer enthousiast onthaald met koffie/thee en een eigen gemaakte cake. Deze smaakte heerlijk. Na kennisgemaakt te hebben ging het interview van start.

Waar heeft jullie wieg gestaan? Marinette: Zutphen. Gijs: Ede

Verliefd, verloofd, getrouwd en kinderen?

‘Getrouwd. We hebben twee zoontjes Roman van vijf en Haagen van drie. Gijs heeft nog een zoon van veertien die zo af en toe langs komt. Voor de rest hebben we nog drie melkgeiten, kippen, hond, kat en degoes (diertje wat lijkt op een kruising tussen een hamster en een chinchilla). Voordat we naar Nieuw Balinge zijn gekomen, hebben we tien jaar in Eindhoven gewoond. Midden in de stad en daar hadden we nog veel meer dieren. Hier houden we het bij minder dieren, al komen er op termijn nog wel een paar tamme ratten bij.’

Wat voor werk doen jullie?

Gijs: ’Ik ben constructeur metaal voor de auto- en medische industrie bij NGF Hoogeveen. Ik doe de tekeningen en ontwikkeling. Het werk is ook de reden van onze verhuizing geweest. Het werk in Eindhoven beviel niet meer. Via dat werk had ik al contact met NGF. Hier kwam op een gegeven moment een baan vrij. Dus de keuze was niet zo moeilijk. Maar op en neer reizen is niet te doen, dus moesten we verhuizen. Het huis hebben we via internet gevonden. We zijn op een zaterdag wezen kijken en dinsdags was de koop al rond. Zo snel kan het dus gaan. Maar dit huis voelde net als thuis. We hebben nog geen moment spijt gehad. De jongens ook niet. Roman en Haagen gaan hier met plezier naar school. Zo af en toe hebben ze het er nog over dat ze hun vriendjes in Eindhoven missen. Maar hier hebben ze ook al vriendjes.’ (Roman heeft zelfs al een vriendinnetje hebben wij vernomen.)

Marinette: ’Ik ben illustrator. Ik maak tekeningen voor voornamelijk planten- en dierenboeken. Ik werk voor de boerenbond. Er komen dan vragen binnen via internet en die beantwoord ik. Het zijn wel allemaal vragen op dierengebied. Voor mijn werk maakt het dus niet uit waar ik woon. Ik kan zo mijn boeltje oppakken en gaan.’

Zijn jullie sportief aangelegd?

Marinette: ’O ja, heel erg. Alleen doen we er niets mee. Hardlopen vind ik leuk, maar het is er nog niet weer van gekomen. Paardrijden is ook een grote hobby. De jongens rijden ook allebei paard.’

Gijs: ’Basketbal. Daar was ik vroeger en nu ook nog helemaal gek van. Zo erg dat m’n school er onder begon te lijden. Toen werd me gezegd dat ik toch wat meer aandacht aan school moest gaan besteden, anders kwam dat niet goed. Dus ben ik gestopt. Paardrijden vind ik ook leuk.’

Gijs is absoluut geen voetballiefhebber. Dit is voor The Young Ones vreemd, want wij voetballen alle drie. Maar de reden is duidelijk. Als je in Eindhoven woont en PSV moet voetballen, kun je beter binnen blijven. De hele stad wordt dan zo’n beetje afgezet. Er wordt een extra blik politieagenten los getrokken. Er is dan geen doorkomen meer aan.

Marinette heeft als verdere hobby’s nog schilderen op porselein, tuinieren en het verwerken van eigen gewassen. Gijs doet nog van alles met glas in lood. Graag zouden ze ook nog met de bokkewagen rond willen rijden. Marinette verzameld heel fanatiek kaarten met afbeeldingen van geiten. Dus mocht iemand nog wat kaarten over hebben of kwijt willen. Marinette wil ze graag hebben.

Roman en Haagen zijn helemaal gek van tractoren. Die hebben we hier in de omgeving genoeg.

Hoe bevalt Nieuw Balinge tot nu toe?

Marinette: ‘Echt heel goed. We willen niet meer terug.’

Gijs: ’Ik voelde me nooit echt op m’n gemak in Eindhoven en hier is het direct goed. De ruimte en de rust. Iedereen groet elkaar hier, jong en oud. Als je dat in Eindhoven doet kun je van de jeugd bij wijze een knal krijgen. Hier niet.’

Marinette: ’Ze zeggen dat Brabanders gemoedelijk zijn, maar de Drenten zijn nog gemoedelijker.’

Via school hebben ze veel contact met de dorpsbewoners. Marinette heeft zelfs al een opdracht gekregen om iets voor een dorpsbewoner te illustreren.

Als je 1 dag minister-president zou zijn, wat zou je doen?

Marinette: ’Balkenende weg. En ik zou proberen om de angst voor buitenlanders weg te nemen. Niet dat ik zeg dat ze allemaal het land binnen mogen komen. Er is een grens natuurlijk. Maar in Eindhoven zijn heel veel buitenlandse winkeltjes. Als je die mensen leert kennen, dan zijn ze toch niet zo eng.’

Als je zou kunnen vliegen, waar vloog je dan heen?

Marinette: ’Engeland. Daar heb ik iets mee. Dan zou ik naar het Yorkshire van James Harriet willen gaan. Ik kijk veel naar kunstprogramma’s op de BBC. Ik zou absoluut niet naar Amerika willen.’

Gijs: ’Naar Praag zou ik willen. Kunst en cultuur snuiven. Maar hier blijven vind ik eigenlijk net zo leuk. We zijn niet van die vakantiemensen.’

Marinette: ’Als we al op vakantie gaan, dan is het kamperen bij de boer.’

Wie zouden jullie graag in ons volgende interview zien?

Na lang denken, want heel veel mensen zijn al geweest. Komen ze toch op het besluit, Laura de Bie. Hier rijden Marinette en de jongens, Roman en Haagen,namelijk paard.

Een paar dagen later zijn wij nog even bij de familie Hoogendoorn geweest om een foto te maken van het hele gezin. Tijdens het interview lagen Roman en Haagen namelijk al lekker te slapen. Marinette wilde graag dat een van de melkgeiten ook op de foto kwam. ’s Avonds is het al vroeg donker, dus moesten we terug komen voor de foto. Zie hier het resultaat.

Marinette en Gijs heel vriendelijk bedankt voor jullie gastvrij onthaal.

J, E en N.


  V.D.O.

TONEELVERENIGING V.D.O. LAAT JEUGDLEDEN GENIETEN VAN WORKSHOP!

 
Toneelvereniging V.D.O. is zéér trots op haar jeugdleden! Tenslotte wordt dit de toekomst en écht dorpstoneel moet gekoesterd worden.

We spelen om de beurt toneel, momenteel zijn de ouderen bezig met de repetitie’s van een blijspel en wanneer daarvan de uitvoeringen zijn geweest gaan we weer van start met het jeugdtoneel!

Om toch de “animo” er bij de jeugd in te houden, is er op 26 Oktober j.l. een Workshop toneelspelen georganiseerd. Dhr. Martin Forget uit Groningen mocht 14 leden welkom heten, de jongeren keken eerst  ”een beetje de kat uit de boom”maar door het enthousiasme van Martin kwamen ze na een poosje goed los.
Door spelenderwijs bezig te zijn was men zonder het zelf in de gaten te hebben, bezig een pracht staaltje toneelspel neer te zetten.
Iedereen kreeg er steeds meer zin in, door oefeningen in mimiek, en lichaamstaal, van  angst, boosheid,  plezier, verdriet enz. met elkaar door te spelen.
Van 19.00 uur tot 22.30 uur is de hele groep intensief bezig geweest met toneelspelen.  Na afloop was dan ook iedereen zeer tevreden over deze Workshop.
Alle deelnemers vonden  HET EEN LEERZAME AVOND! En dat was precies de bedoeling!
Hopelijk kunnen we bij het volgende jeugdtoneel  al “ZIEN” dat ze er wat van geleerd hebben.
Ook Martin Forget was na afloop bijzonder te spreken,  hij gaf aan dat ze even op gang moesten komen, maar toen dat was gelukt ging het fantastisch, én zo verzekerde hij ons: Dat worden goede toneelspelers!
Bedankt Martin.
 
Bestuur V.D.O.

  Kinderdisco

Er was kinderdiskoo en die was lueuk. Heb ook snoep hat en kadootje en drinku. K3 musiek en sjips. Leuk he.

Van Eline


  Gezegden
Een aantal uitdrukkingen en gezegden, waar komen ze vandaan….
 

‘Een blauwtje lopen’

Wanneer het serieus ‘aan’ leek te zijn tussen twee verliefden, kwam het onvermijdelijke moment; kennismaken met de ouders van het meisje! Onder het genot van een kopje koffie of thee werd genoeglijk een gesprekje aangeknoopt met de jongeman, o.a. over de komaf (de status) van zijn familie. Het oordeel van ouderlijke kant bleef dan ook niet lang uit. Kreeg de ‘verliefde gast’ een blauw kopje voorgeschoteld, dan wist hij dat hij niet in de smaak viel bij zijn schoonouders. Gezien de gebruikelijke volgzaamheid van dochterlief waren zijn kansen daarmee verkeken en had hij een ‘blauwtje gelopen’! 

 

‘Hou de kop d’r bij’

Viel een jongeman echter wél in de smaak, dan werd hem een kostelijk stukje eigengebakken speculaas aangeboden. De speculaas werd gebakken in de vorm van een pop. In stukken gebroken ging de koek rond. Kreeg hij nadrukkelijk de kop van de pop aangeboden, dan was de boodschap: ‘hou de kop d’r bij’. Dat mocht opgevat worden als een schoorvoetende blijk van waardering.

 

‘De benen nemen’.

De gast kreeg onder andere de keuze om het laagtse stuk van de pop, de benen, te nemen. Zette de jongeman daar zijn tanden in, dan wisten zowel de ouders als het meisje, dat het genoegen van korte duur was geweest.

 

‘Aan de grote klok hangen’

De Friese staartklok in de pronkkamer vervulde vroeger een spilfunctie. Vond de ‘bovenmeid’ (hoofd van het personeel) een briefje in een van de zijwanden van de klok, dan wist ze dat deze vertrouwelijke informatie voor haar bedoeld was en een mededeling door de boerin aan de grote klok gehangen was. De betekenis van dit gezegde is door de jaren heen veranderd; vertrouwelijke informatie wil men juist liever niet meer aan de grote klok hangen!

 

‘Opoe op visite’

Bij de eerste menstruatie van een meisje werd opoe ingeseind voor een bijzonder ritueel. De eerste menstruatie was nl aanleiding om de schaar te zetten in de lange haren van het pubermeisje. Het was een ritueel dat volbracht werd door een ervaren seksegenoot die bestand was tegen pubergedrag die dit ‘kappers-werk’ met zich mee kon brengen, opoe dus!

 

  Halloween

Halloween in 'De Heugte'

Woensdagmiddag 2 november jl. was het een griezelige boel in het dorpshuis van Nieuw Balinge. In de ronde zaal wemelde het van de heksen, skeletten, spinnen en spoken.

 

De kinderclub organiseerde voor het eerst een Halloween dansfeest. Zo'n veertig kinderen kwamen in de meest spookachtige creaties naar het feest. De ouders en ook de kinderen zelf hadden er bijzonder veel werk van gemaakt.

 

Voor de jurering had de kinderclub twee 'griezels van de heide' bereid gevonden om te jureren. Normaal gesproken komen deze gedaanten alleen 's nachts tevoorschijn omdat ze niet zo goed tegen zonlicht kunnen maar voor ons wilden de griezels wel een uitzondering maken. Het is immers maar eens per jaar Halloween. Onder luid gegil en gejoel van de kinderen kwam de jury binnen en begon aan de bijna onmogelijke taak. Welk kind was het griezeligst gekleed!?

Uiteindelijk was dit de uitkomst:  
   
1e prijs Maté Seku 
2e prijs Sharon Jager
3e prijs Jarie Jager
4e prijs Sabine Bruinenberg

 

 

Naar hartelust werd er gedanst, het was immers een 'Halloween dansfeest', ook hier konden de kinderen nog leuke prijsjes mee winnen.

 

De leiding waagde zich ook nog op de dansvloer maar geen van hen viel in de prijzen. Joerie Mekkes en Ivet Seku werden tot beste dansers verkozen. Tot slot werd de stoelendans gedaan en wederom viel Joerie Mekkes in de prijzen. Hij had de eerste prijs. De tweede prijs was voor Bart Verkley. Na afloop kregen de kinderen een zakje met griezelig snoep mee naar huis.

 

Wat de leiding van de kinderclub betreft was het  weer een geslaagde middag. Een middag die zeker voor herhaling vatbaar is.


 
  Recept

Recept: Kruidnootjes van Sint!

Bereidingstijd: 20-30 minuten.

Voorbereiding:
Verwarm de oven voor op 160ºC, bekleed de bakplaat met bakpapier.
 
Ingrediënten:
- 200 gr zelfrijzend bakmeel
- 100 gr bruine basterdsuiker
- 100 gr koude boter
- 1 el speculaaskruiden
- 2 el melk
- snufje zout
 
Hulpmiddelen:
* eetlepel
* beslagkom
* houten lepel
* weegschaal
* mes
* bakpapier
 
Bereidingswijze:
Snijd de boter in stukjes, zo groot als dobbelsteentjes.
Doe alles in de beslagkom en roer met de houten lepel door elkaar.
Kneed nu met de handen tot een stevige deegbal.                       
Rol van het deeg kleine balletjes ter grootte van een knikkertje, druk ze plat en verdeel ze over de bakplaat.
Bak de kruidnoten in ca. 20 minuten gaar.
 
Smul ze!


  Bedankt

BEDANKT!

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle  belangstelling in de vorm van kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoek zowel tijdens het verblijf in het ziekenhuis als ook daarna.
 
Hennie en Reintje Wielink

  Geiten
(ingezonden: reactie van J. Kelder n.a.v. de oproep van Sabine, Daniëlle en Ingrid in de vorige uitgave van Kontakt)

De Nederlandse Landgeit, Mantingerweg

Heel leuk, het artikel in de vorige Kontakt.
Ik heb die meisjes vorige week ontmoet, toen ik de geiten even bezocht.
Zij waren er toen ook en ik heb ze verteld hoe dat zat.
 
Het is nl. zo:
 
Op dit moment loopt er al een paar weken een bok bij. Dat was inderdaad 10 september. Het gevolg zal zijn dat er geiten gedekt worden om volgend voorjaar jonge geitjes te hebben.

In het najaar worden reeën, geiten, schapen, etc. gedekt.
Niet iedere geitenliefhebber wil jonge geitjes van deze bok. Dus dan moet je je geiten ophalen en naar een andere bok brengen.
Op dit moment hebben we 4 plekken waar geiten en een bok lopen. In Nieuw Balinge, in Oosterhesselen, en 2 plekken in en om Zwinderen.
Dus we krijgen veel variatie in de nakomelingen.
We kijken dan welke bok de mooiste nakomelingen krijgt en zo proberen we het ras te verbeteren.
Afgelopen zaterdag zijn we met 2 geiten naar het Nederland Kampioenschap in Midden-Beemster geweest.
Was een leuke dag, maar we zijn geen kampioen geworden.
Wel leuk om te zien hoe we er landelijk voor staan. Dat viel best wel mee.
We hebben 's avonds de geit teruggebracht en toen zag ik je mailtje. Kijk maar wat je met dit berichtje kunt.
We zijn heel blij dat deze meisjes zo actief zijn en zo de geiten meteen een beetje in de gaten houden.
Doen jullie natuurlijk ook al, maar belangstelling is altijd goed. We hebben wel gevraagd om geen vers brood te geven. Oud brood is goed, maar ook niet te veel.
Ze redden zich prima in de natuur. Ze blijven zo wel lekker aanhankelijk.
 
Met vr. gr. Jans Kelder

  Natuurmonumenten

Door Plaggen weer kansen voor de Jeneverbes in het MANTINGERZAND

 

In het heuvelachtige landschap van het Mantingerzand - waar alleen nog volwassen jeneverbessen staan - is Natuurmonumenten aan het werk. Met een plagkraan wordt de dicht begroeide bodem, van bochtige smele en pijpenstro ontdaan. De kale bodem biedt nieuwe kansen voor de verjonging van de jeneverbes. Maar ook andere planten als het buntgras en de korstmossen profiteren ervan.

De kale bodem

Een kale bodem speelt een belangrijke rol bij de ontstaansgeschiedenis van het landschap en de daarbij behorende plant- en diersoorten. Door het vergrassen van de bodem zijn deze pioniersoorten niet instaat te overleven. Met de plagwerkzaamheden krijgen deze soorten nieuwe kansen. Natuurmonumenten verwacht naast soorten als buntgras en korstmossen ook verjonging van jeneverbes. Bovendien kunt u op de warme zandige plekken kijken naar het opwarmen van heideblauwtje en heivlinder.
 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met André Donker, boswachter Natuurmonumenten.                                            Telefoon: (0521) 59 12 96 of 06- 25 07 49 70


  G.J.V.V.

KERSTVOLLEYBAL TOERNOOI

 

 
Ook dit jaar is GJVV van plan om het inmiddels traditionele kerstvolleybaltoernooi te  organiseren. Het toernooi zal gehouden worden tussen Kerst en Oud en Nieuw en wel op donderdag 29 december.
De voorwaarden voor deelname zijn: Minimum leeftijd 16 jaar of spelend lid en minimaal 2 dames per team. Inleggeld is Є 10,00 per team. We hebben ruimte voor 10 teams. Dus geef je voor 10 december op bij Evelien Sok, telefoonnummer: 321482.
 
Wees er snel bij want vol is vol!
 

Bestuur GJVV


  Collectes
 

Fonds Verstandelijk Gehandicapten

 

De buscollecte heeft het mooie bedrag van   315,57 opgebracht. Alle gulle gevers (geefsters) worden weer hartelijk bedankt, maar vooral ook worden de collectanten bedankt, want zonder jullie inzet zijn wij nergens.
 
Margo Kraijesteijn.

  Te Koop:

Te Koop:

Te Koop Gevraagd: