Kontakt December 2005

Inhoud:

 
 
  Colofon
  Van de Redaktie
  Meester Sieberingschool
  CBS de Morgenster
 
  Natuurontwikkelingsproject Mantingerveld
  Klaverjassen bij de IJsvereniging
  The Young Ones
 
  
 
 
 
  Te Koop/Te Koop gevraagd
 
 
  Colofon

Colofon

 

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nw-Balinge.

E-mailadres: kontakt@bridge4u.net

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties altijd inleveren vr de laatste dag van de maand.  

*Het plaatsten van kopij is geheel voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht  tegen personen of groepen personen met het oogmerk van negatieve publiciteit

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen.

 

INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,

BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN,ZIJ ZORGEN ER

VOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORDT.

 

Redactie:

 

Lammy Blanken;     tel: 321253

Henk Dijkhuis;            tel: 321230

Geke Strijker;                    tel: 321132

Jan t Hoen;                          tel: 321646

Jose Post;                                  tel: 321354

e-mail adres: kontakt@bridge4u.net

 

Redactie jeugdpagina:

 

Naomi Boer:          tel: 321452

Evelien Sok           tel: 321299

Joyce Salomons      tel: 321809

e-mail adres : theyoungoneskontakt@yahoo.com

 

(KONTAKT verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd)


  Van de Redaktie
 
 
 
 
 
 
 

  Meester Sieberingschool

 
 
 

  De Morgenster

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Natuurmonumenten     

Natuurontwikkelingsproject Mantingerveld

DE VERBINDING VAN DRIE HISTORISCHE HEIDEVELDEN IN MIDDEN DRENTHE

 

Tussen Mantinge en Nieuw Balinge ligt natuurgebied het Mantingerveld. Met de ontginning, tussen 1930 en 1960, heeft de heide hier plaats gemaakt voor de landbouw. Volgende week start Natuurmonumenten hier de werkzaamheden waarbij drie heiderestanten; Hullenzand, Lentscheveen en Martensplek weer met elkaar worden verbonden. Natuurmonumenten verwacht deze natuurherstelwerkzaamheden in mei 2006 af te ronden.

 
De verbinding
Hullenzand, Lentscheveen en Martensplek - drie heiderestanten van voor de ontginning -worden met elkaar verbonden. Verdwenen plassen en veentjes worden hersteld en sloten worden gedempt. Door het afgraven van de voedselrijke bovenlaag heeft de heide weer de juiste bodem om te kunnen groeien.

De afgegraven grond wordt verwerkt in hoogtes waardoor er een lichte glooiing in het landschap ontstaat. Een deel van deze hoogtes, voornamelijk aan de rand van het gebied worden beplant met bomen als; lijsterbes, grove den, zomer- en wintereik. In totaal laat Natuurmonumenten negentien hectare bos aanplanten in dit gebied.

 

Kansen zien voor natuur
Alleen in de overgebleven heiderestanten waren nog dieren als heikikker en levendbarende hagedis te vinden.

Natuurmonumenten heeft een groot deel van de landbouwgronden aangekocht om de aanwezige natuurwaarden uit te breiden en te herstellen. Bijzondere dierensoorten kunnen zich in een groter, aaneengesloten gebied beter voortplanten en hebben meer voedsel en beschutting om te overleven. Op de drogere heidegronden zijn karakteristieke planten als kruipbrem en tormentil bewaard gebleven, in de natte delen groeien nog soorten als klokjesgentiaan en moeraswolfsklauw. Door het verbinden van de los liggende heideterreinen kunnen deze zeldzame planten zich weer verspreiden.
 
Met vriendelijke groet, Lotte Rensema
Medewerker Beleidscommunicatie Vereniging Natuurmonumenten

  Klaverjassen

Klaverjassen

 
Wij willen graag klaverjassen organiseren in het clubgebouw van de IJsvereniging!!
 
Maar we willen wel graag weten of hier wel genoeg animo voor is!
 
Alleen bij genoeg animo vrijdag avond om de 14 dagen klaverjassen,
Er wordt niet in competitie gespeeld
Bij genoeg deelname zal de eerste klaverjas avond gehouden worden op Vrijdag 13 januari
 
Heeft u hier belangstelling voor dan kunt u contact opnemen met:
 
Wolter Strijker Tel:  0528-321595
Korina Vos Tel:  0528-321074
Be de Jonge Tel:  0528-321456
 
Met vriendelijk groet IJsvereniging Nieuw Balinge

 

 
 
 
 

 

                       

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

          

 

                     :    

                           :    

                          :    

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

  The Young Ones
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Te Koop:

Te Koop:

Te Koop Gevraagd: