Kontakt Januari 2006  
 

Inhoud:

  Colofon
  Van de Redaktie
  Meester Sieberingschool
  CBS de Morgenster
  Kerstfeest bij de Kinderclub
  Cursus Drentse Taol
  Brunch 65+ in dorpshuis "De Heugte"
  Jaarwisseling
  Uitvoering Toneelstuk V.D.O.
  The Young Ones
  Timon Nieuwenstein behaalt 2e plaats baankampioenschap
  Klaverjassen 13 januari in de kantine IJsbaan
  Programma Vrouwen van NU 2006
  Geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut
  Stichting Welzijn Ouderen
  Kampioenen bij S.V. Nieuw Balinge !!
  Vrijwilliger(s) Gezocht
  Opbrengst Oliebollenaktie
  Vrijwilliger van het jaar 2005 Gemeente Midden Drenthe
  Te Koop/Te Koop gevraagd

 
 
Colofon

Colofon

 

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nw-Balinge.

E-mailadres:geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.  

*Het plaatsten van kopij is geheel voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht  tegen personen of groepen personen met het oogmerk van negatieve publiciteit

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen.

 

INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,

BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN,ZIJ ZORGEN ER

VOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORDT.

 

Redactie:

 

Lammy Blanken;     tel: 321253

Henk Dijkhuis;            tel: 321230

Geke Strijker;                    tel: 321132

Jan ’t Hoen;                          tel: 321646

Jose Post;                                  tel: 321354

e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl

 

Redactie jeugdpagina:

 

Naomi Boer:          tel: 321452

Evelien Sok           tel: 321299

Joyce Salomons      tel: 321809

e-mail adres : theyoungoneskontakt@yahoo.com

 

(KONTAKT verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd)

 

Van de Redaktie

Recept voor 2006.

 Men neme:

·      een portie opgewektheid

·      een volle kan met lach

·      een blikje boordevol geduld

·      geluk voor iedere dag

·      we kruiden het met humor

·      met toevoeging van wat blijdschap

·      een mespuntje verdraagzaamheid

·      en heel veel goede zin

·      spreid dan een beetje warmte

·      geef hier en daar wat licht

·      garneer het met ietwat vrolijkheid

·      en... met een blij gezicht!

Iedereen: veel geluk gewenst!


Meester Sieberingschool

Als eerste wensen wij, leerlingen, leerkrachten en ouders, iedereen een gezond en gelukkig 2006

 

Oud papier

De data waarop oud papier wordt opgehaald in 2006 zijn bekend. Noteer ze vast in uw agenda.

21 januari 2006, 17 maart 2006, 19 mei 2006, 7 juli 2006, 15 september 2006 en  3 november 2006

 
Kerst
Op de donderdagavond voor de kerstvakantie vond het kerstdiner plaats. Na eerst gezellig samen bij het vuur op het schoolplein een aantal kerstliedjes te hebben gezongen, gingen de kinderen samen met hun ouders naar binnen.

Daar hadden de leerkrachten met ouders de tafels prachtig gedekt en mochten de kinderen plaatsnemen aan deze feestelijk gedekte tafels.

We hebben vervolgens genoten van al het lekkers dat klaar stond.  En het was toch gezellig.

Aan het eind van het kerstdiner kregen we allemaal ijs met daarop heus vuurwerk, wat veel oooh’s en aaah’s opriep.
 
Schaatsen

Groep 3/4 heeft voor de kerstvakantie 5 keer schaatsles gehad van meester Joop.

De laatste donderdag-middag voor de kerst-vakantie zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 ook mee geweest en konden ze laten zien dat ze het schaatsen nog niet waren verleerd.

Nu maar hopen dat het hard gaat vriezen en we op de ijsbaan in Nieuw Balinge ons beste beentje voor kunnen zetten. Alle chauffeurs en meester Joop bedankt voor jullie inzet. Zonder jullie hadden we deze activiteit voor de kinderen niet kunnen realiseren.
 

  De Morgenster

Geen Opgave Ontvangen

 

kerst

Kerst met de Kinderclub.

Deze keer werd er bij de kinderclub niet geknutseld met kerst maar konden de kinderen kijken naar een leuke kerstfilm.

Vol aandacht keken zo’n 58 kinderen naar het bekende kerstverhaal over de vrek Scrooge van Charles Dickens, in de vorm van een tekenfilm van Walt Disney. Diverse Disney figuren kwamen dan ook in deze film voorbij. Tijdens de film was het menig maal lachen geblazen om de vreemde capriolen van Goofy maar ook was soms de spanning te snijden bij bepaalde griezelige scènes.

Al met al een leuke film wat zeer door de kinderen werd gewaardeerd. In de pauze kregen de kinderen ranja en een bekertje popcorn. (zoals dat hoort in een bioscoop)

Vervolgens werd er nog naar een drietal kleine leuke kerstfilmpjes gekeken en tussendoor kregen de kinderen nog een kerstkransje aangeboden.

Tot slot was er nog even tijd om de stoelendans te gaan doen. Hier konden de kinderen een kleinigheidje mee winnen. Vervolgens was het hoog tijd om naar huis te gaan. De kinderen werden niet met lege handen naar huis gestuurd maar kregen nog een Mickey Mouse bordje met allerlei lekkers mee.

Ook werd op deze middag de trekking van de loten van de Kinderclub verricht. Harrie Tijms, van gemeente Midden-Drenthe verzorgde niet alleen de trekking maar stak ook de handen uit de mouwen bij het opruimen van de zaal. Vele handen maken immers licht werk.

Dit was weer een jaar kinderclub waar mede door toedoen van de volgende mensen: Sophie Seuninga, Liesbeth Prins, Martha Drenth, Diana de Weerd, Dikkie en Ineke Vos, weer teruggekeken kan worden op een zeer succesvol knutseljaar. Deze mensen worden hartelijk bedankt voor hun inzet. En de mensen die op speciale dagen de troepen komen versterken: Lammert Seuninga, Geertje van Veen, Anno Koster en Alex Vos worden ook bedankt voor hun inzet.

 

Hier volgt de uitslag van de trekking van de loten van de Kinderclub. De trekking is verricht door Harrie Tijms die wij bij deze ook willen bedanken voor zijn enthousiasme en inzet.

1e prijs         nr. 1184

Anno Koster, Haarweg, Nw Balinge

2e prijs         nr. 1662

Ten Caat, Robertusweg, Nw Balinge

3e prijs         nr. 1923

Eckelenkamp, Mantingerw., Nw Balinge

4e prijs         nr. 1754

J. Stuifzand, Kievitstraat, Nw Balinge

5e prijs         nr. 1566

A. Mulderij, Lijsterstraat, Nw Balinge

6e prijs         nr. 1345

J. Vos, Draco, Hoogeveen

7e prijs         nr. 2092

A. Goossen, Schepersweg, Nw Balinge

8e prijs         nr. 2004

J. de Buck, Haarweg, Nw Balinge

9e prijs         nr. 1759

H. Prins, Kievitstraat, Nw Balinge

10e prijs       nr. 1006

Verkleij, Verl. Mid., Nw Balinge

11e prijs       nr. 1502

N. Mulderij, Geraniumstr., Hoogeveen

12e prijs       nr. 1501

A. Mulderij, Geraniumstr., Hoogeveen

13e prijs       nr. 1150

A. Harteveld, Verl. Mid., Nw Balinge

Tevens allen bedankt voor het kopen van de loten!!!!!!

De kinderclub begint weer op woensdag 11 januari 2006.

Wij van de kinderclub wensen iedereen een goed en gezond 2006

 

Drentse Taol

Plaatselijk Belang de Vooruitgang.

De Drentse Taol

Op 15 december hebben we inmiddels de eerste cursus “Drentse Taol” afgesloten. De opkomst voor de cursus was zeer groot en zowel old drenten als Nei Drenten hebben genoten van de lesstof.

Roelof en André geconcentreerd bezig um ’t ‘zuver’ te holden…

Er was een zeer gevarieerd aanbod van taal, literatuur, geschiedenis en ook muziek ontbrak niet. De laatste les hebben we genoten van een overheerlijke erwtensoep gemaakt door onze eigen Nico en hebben we de Drentse klederdracht van dichtbij mogen bewonderen.

Marja Jonkers mit de witte musse op

De avond werd afgesloten met het Drentse volkslied.

Onder ’t toeziend oge van de docenten: Bertus Mos en Jan Boelens (acc) eindigde de cursus mit ’ t Dreinse volkslied.

Het enthousiasme was zo groot dat men ook de vervolgcursus wil gaan doen. Deze cursus Dieper-deur Drenthe duurt negen lessen van twee uur.

De kosten € 62.50.

De lessen worden ook weer in het Drents gegeven.

Heeft U belangstelling hiervoor dan kunt U zich opgeven bij Thea Enninga tel 321646.

De lesavond willen we houden op de woensdagavond.

De cursus zal alleen doorgang vinden bij voldoende aanmeldingen. Ook de mensen die de vorige cursus hebben gevolgd en belangstelling hadden, graag doorgeven dat het zeker is dat jullie weer van de partij zijn.

Bij voldoende animo zal de cursus in maart of april gaan starten.

Opgave voor de Drenthe cursus bij

Thea Enninga tel 321646.
 

Brunch 65+

Brunch 65+ in Dorpshuis "De Heugte"

 

Zo'n 35 personen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging van Plaatselijk Belang en de Werkgroep ‘Ouderen onder dak’ om deel te nemen aan de Brunch. Na een welkoms woord van José Post, nam Annemarie Blom het over om door middel van vragen een discussie op gang te brengen.

Annemarie Blom

Dat lukte heel goed, iedereen gaf zijn of haar mening over de onderwerpen. Er werd gezellig gebabbeld en daardoor vloog de tijd. Alles is genoteerd door Betty van Wijngeeren en een samenvatting zal zeker vermeld worden in het onderzoeksrapport.

De kroketten en de soep was klaar, dus tijd om te gaan eten.

Het smaakte een ieder voortreffelijk de complimenten gaan hiervoor naar Janny en Nico die deze maaltijd bijzonder goed verzorgden. Betty gaf na de maaltijd nog een duidelijke uitleg over de mogelijkheden van zorg aan huis, waar je ervoor terecht kunt enz. Binnenkort verschijnt er een boekje waarin alle instantie met adressen worden opgenomen.

Betty van Wijngeren.

Als het boekje bewaard wordt heb je alle adressen bij de hand die nodig zijn als er onverwachts problemen ontstaan. Ook had ze folders meegebracht die men mee naar huis kon nemen om eens rustig thuis door te lezen. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. José bedankte allen voor hun inbreng en gaf aan dat de werkgroep ouderen onder dak, ook ten aller tijden aangesproken mag worden bij eventuele problemen, als we kunnen helpen zullen we dat zeker doen! Duidelijk kwam ook uit de discussie naar boven dat een aanspreekpunt in ons eigen dorp in een behoefte kan voorzien.

Beloofd is alles mee te nemen in het volgende overleg van de werkgroep. Tegen 13.30 uur keerde iedereen tevreden huiswaarts, men kan terug kijken op een gezellige morgen met een nuttige discussie en een heerlijke maaltijd!
Vr gr;  Plaatselijk Belang en Werkgroep “Ouderen onder dak"
Meer Foto's zijn te zien in het FotoAlbum !
 

Jaarwisseling (ingezonden)

Nieuw Balingers,

Door het lezen van alle kranten  en het horen van diverse journaals  met negatieve  berichten over de jaarwisseling 2005 - 2006 kwamen wij  op het volgende! Mogen wij "TROTS" zijn op het feit dat we de courant en of het nieuws, nu eens een keer NIET gehaald hebben?
Nieuw Balinge heeft net als alle andere dorpen feest gevierd want het wordt maar een keer in je leven 2006 en dan wordt het op passende wijze gevierd door alle dorpelingen van 0 tot ..........jaar?
Behalve door een paar "jongeren" die het LEUK vinden BRIEVENBUSSEN OP TE BLAZEN!!!
Maar verder voor IEDEREEN met een eigen beleving, zonder vernielingen, zonder problemen. Is dat niet een compliment waard aan alle inwoners van ons dorp van 0 tot ........jaar!?
Of is dit GEWOON zoals het hoort?
Voor zover wij weten, is er in ons eigen DORP alleen maar op een gezellige, leuke manier een jaar afgesloten en opnieuw begonnen! Rekening houdend met gevoelens, zoals het hoort in onze samenleving en met recht kunnen we nu dan ook stellen:

DIT IS WAAR EEN KLEIN DORP, GROOT IN KAN ZIJN!

Als we met z'n allen zo door gaan, blijft het in ons dorp leefbaar voor allen, ook al worden we HONDERD jaar.

En dat wensen we iedereen toe!
 

Gelukkig Nieuwjaar!

 


V.D.O.

Uitvoering toneelvereniging V.D.O.

De zaal was geopend om 19.00 uur. De mensen druppelden binnen en om kwart over acht, toen het doek zich opende was de zaal  rijkelijk gevuld met publiek. Uit elke leeftijdscategorie waren ze aanwezig om de Nw-Balingse acteurs en actrices te zien optreden.

Een avondje V.D.O. is dus echt een dorpsgebeuren die voor elk wat wils een avondvullend programma neer zet! Grote klasse hoe deze mensen het stuk voor het voetlicht brachten. Ervaring liet zien dat wanneer het b.v. eens haperde' met tekst, men dit zelf direct tot een oplossing wist te brengen en het stuk weer vloeiend verder verliep. Het toneelstuk, genaamd; 'Missisippie Roos' en wat opgevoerd werd op 10 december deed de perikelen weer hoog oplaaien.

De spelers: Roelof Bisschop, Margreeth Schonewille, André Mol, Anneke Oelen, Tineke Kleine, Bennie Smale, Lammy Blanken, Edwin Verkley, Henriëtte Kreeft en Arjan Schutte, brachten het, zoals we gewend zijn van hun, met verve voor het voetlicht.

Na afloop gingen de beentjes van de vloer op de muziek die verzorgt werd door de DJ's  Henry Vos en Hans Hallink.

Kortom, het was weer eens een gezellig avondje uit op eigen dorp!
 
Een bezoeker.
 

The Young Ones

The Young Ones

12 januari in de Bioscoop:

 

Rumor has it!!!!

Sarah Huttinger (Jennifer Aniston) is in de war. Ze heeft eindelijk toegestemd te trouwen met haar vriend Jeff (Mark Ruffalo), maar weet nog steeds niet zeker of het huwelijksleven wel wat voor haar is. Ze gaat naar de bruiloft van haar zuster in Pasadena, wat betekent dat ze veel tijd moet doorbrengen met haar familie. Sarah heeft zich nooit echt thuis gevoeld bij haar door tennis geobsedeerde gezin. Pas als ze een goed bewaard familiegeheim ontdekt - dat alles te maken heeft met het bekende boek en de film 'The Graduate' - begint ze zich af te vragen waar ze eigenlijk precies vandaan komt. Ze gaat op zoek naar de man (Kevin Costner) die wellicht al haar vragen kan beantwoorden.

 

Mopje

 

De koningin is gearresteerd door de verkeerspolitie...


... voor het rijden zonder invloed!

 

 

Groente-Chipsschotel met dipsaus

Je hebt nodig:

600 gr diverse groenten; witlof, wortel, komkommer, bleekselderij, paprika

3 eetlepels mayonaise

4 eetlepels zure room

2 eetlepels groene pesto (koeling0

zout, versgemalen peper,

citroensap

½ zak kartelchips naturel

Je zet klaar: kaasschaaf, kom

Bereiding:

Was de groente. Schil met de kaasschaaf de wortel. Laat de witlofblaadjes heel maar snij de overige groenten in repen van ca. 10 cm.

Klop de mayonaise met de room glad en roer de pesto erdoor. Breng op smaak met zout, peper en citroensap.

Maar een rand op een grote platte schaal van de groenten en van de chips.

Zet de dipsaus in het midden van de schaal.

Eet smakelijk.

 

Lollig in de lift!!!!

ü     Staar naar een medepassagier, grijns en zeg dat je nieuwe sokken hebt.

ü     Luister met een stethoscoop naar de wanden van de lift en maak verbaasde geluiden.

ü     Kreun en mompel ‘moet zo nodig, moet zo nodig’, zucht daarna diep en ‘oeps’.

ü     Maak ontploffingsgeluiden als iemand op een knopje drukt.

ü     Vraag mensen of ze een stapje opzij willen gaan staan, omdat ze op de tenen staan van je imaginary friend.

ü     Snuit je neus en toon trots de hele lift de inhoud van je zakdoek.

ü     Adem zwaar en slaak een hele diepe zucht.

ü     Zet je discman op z’n hardst en neurie heel vals mee.

Zeg bij elke verdieping triomfantelijk ‘Ting’.

 

Mopje

‘Wat zou je doen als er een tijger op je afkwam met een vaart van 60 km per uur?’ Vraagt de juf aan Nina.

‘Gaan lopen met een snelheid van 70 km per uur.’
   

Drentsche taol

Buus - zak (kleding), ook kleine jongen of sufferd

Dolkies - straks

Gaorenklopper – sufferd, eigenwijze vent

Gloepends – zeer buitengewoon

Klabiender – groot dier, maar ook personen met verschillende eigenschappen

Slief - opscheplepel

 

Timon

 

Timon behaalt 2e plaats baankampioenschap.

 

Timon Nieuwenstein, lid van IJsvereniging Nieuw-Balinge, is op 28 december als 2e geëindigd bij het baankampioenschap in Assen in de klasse C3 van de Marathon.

Timon was al 4 eerdere wedstrijden als 1e geëindigd en was dus al verzekerd van  promotie naar de C2. Hij was dus ook de gedoodverfde favoriet. Maar na een zenuwslopende finale kwam hij uiteindelijk net een paar centimeter tekort.

Timon’s voorkeur ligt echter bij het langebaanschaatsen. Hij heeft zich dit jaar al aanzienlijk verbeterd.

Zijn persoonlijke records zijn op dit moment 41.95 op de 500 meter, 1,24.88 op de 1000 meter en 2.09.07 op de 1500 meter. Met nog een trainingskamp naar Inzell en wedstrijden in Heerenveen voor de boeg is er vast nog meer mogelijk.

Veel succes de rest van het seizoen Timon !!

 

Klaverjassen

Klaverjassen

 
Wij willen graag klaverjassen organiseren in het clubgebouw van de IJsvereniging!!
 
vrijdag avond om de 14 dagen klaverjassen,
Er wordt niet in competitie gespeeld
De eerste klaverjas avond wordt gehouden op Vrijdag 13 januari
 
Heeft u hier belangstelling voor dan kunt u contact opnemen met:
 
Wolter Strijker Tel:  0528-321595
Korina Vos Tel:  0528-321074
Be de Jonge Tel:  0528-321456
 
Met vriendelijk groet IJsvereniging Nieuw Balinge
 

Vrouwen van NU

PROGRAMMA VROUWEN VAN NU 2006

26 Januari: Jaarvergadering! Na afloop Quiz - Spelletjes!
     
16 Februari: SIERADEN MAKEN o.l.v. Wilma Duinkerken.
    Het is de bedoeling dat we allemaal een leuke kralenketting maken.
    De kleur, soort kralen enz. kunt u zelf uitzoeken!
     
16 Maart:  Dierenasiel Beilen, een Spreker
     
20 April: Astrologie met Mevr. Ria Arbouw
    Mevrouw Arbouw is zelf Astrologe, ze zal ons wegwijs maken in de Astrologie!
     
10 of 24  Mei: KEGELEN
    vertrek: 19.30 uur vanaf Dorpshuis "De Heugte"
     
21 September: (nog niet bevestigd)
     
19 Oktober: Dhr. K.Tromp over Het leven van Annie M.G. schmidt.
     
16 November: Eendagsbestuur
    Wat ze voor ons in petto hebben blijft meestal een verassing?
     
21 December: Kerst BINGO
 

Persbericht

Geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut

Hollandscheveld, 15 december 2005 - Vanaf 1 januari 2006 hebben patiënten geen verwijsbriefje meer nodig van een huisarts voor een bezoek aan de fysiotherapeut. De minister van VWS heeft hiertoe besloten, omdat rechtstreekse toegang de keuzevrijheid van patiënten vergroot. Bij patiënten die rechtstreeks naar de fysiotherapeut gaan, wordt eerst door de fysiotherapeut beoordeeld of ze aan het juiste adres zijn, of moeten worden doorgestuurd naar een collega, arts of specialist. Patiënten kunnen vaak sneller worden geholpen, wat in veel gevallen leidt tot sneller herstel. Ter voorbereiding op de rechtstreekse toegang, hebben registerfysiotherapeuten een verplichte scholing gevolgd en zijn protocollen opgesteld. De fysiotherapeut blijft de huisarts informeren over behandelingen. De huisarts houdt dus een centrale rol in de coördinatie van de zorg van patiënten. Rechtstreekse toegang wordt door praktisch alle zorgverzekeraars volledig vergoed. Op www.fysiotherapie.nl staat vermeld op welke wijze de verschillende zorgverzekeraars rechtstreekse toegang ondersteunen
 
Dagelijks kunt u in het buitengebied van Hoogeveen onderstaande praktijken voor Fysiotherapie telefonisch benaderen voor een sreening of uw probleem van het houdings- en bewegingsapparaat gebaat is bij een fysiotherapeutische behandeling.
 
Praktijk voor Fysiotherapie Hollandscheveld

Het Hoekje 22, 7913 VV Hollandscheveld, tel: 0528 342080

 
Praktijk voor Fysiotherapie Polman

Carstenswijk 45, 7916 PH Elim, tel: 0528 351565

 
Praktijk voor Fysiotherapie van Beekum

Middenraai 77A, 7912 TH Nieuweroord, tel : 0528 343518

 

SWO

S.W.O.  (Stichting Welzijn ouderen Midden-Drenthe)

Voor informatie over o.a.:

  • ouderenadviseur
  • de klussendienst
  • de plusbus
  • handicap en chronisch zieken
  • hulp oproep systeem
  • vrijwillige hulpverlening bij u thuis
  • enz enz.

kunt u terecht bij: Loket voor Zorg en Dienstverlening Midden-Drenthe voor al uw vragen over welzijn, wonen en zorg.

Waar vind u het loket?

Westerbork, Marsdijk 1,

Beilen, Karspelstraat 5

Smilde,  Stuurboord 1  

Spreekuur op werkdagen van 8.30 – 10.30 uur

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur.

Tel. Beilen: 0593- 541333

Tel. Smilde: 0592- 480048

Tel. Westerbork: 0593- 333920

 


Kampioenen

Kampioenen !!

Het was feest bij sv Nieuw Balinge.

 

Sv Nieuw Balinge is dit seizoen bij de jeugd begonnen met 4 pupillen teams (F1, F2, E en Mp pupillen). Zij speelden allen een halve competitie, dat houd in dat ze de tegenstander maar 1 keer tegen komen (uit of thuis).

F1 onder leiding van Elzo Doldersum (zijn eerste seizoen) speelden tegen; Elim, Tiendeveen, HH’97, Hoogeveen, Dos’63, Pesse, Jvz en 2 teams van de Weide. Al deze wedstrijden werden gewonnen, met uitschieters tegen Jvz thuis (22-0) en HH’97 uit (0-19).

De F jes hadden uiteindelijk 129 doelpunten gemaakt en kregen er maar 4 tegen. Ze waren dus terecht kampioen.

F2 deed het ook heel goed, het team van Richard vd Bosse (ook zijn eerste seizoen) speelden tegen; Vvak, Zbc/Zweelo, Noordscheschut, Hzvv, de Weide, Csvc, Hoogeveen, Raptin en Germanicus. Deze wedstrijden werden ook allemaal gewonnen, met ook een aantal uitschieters; de Weide uit (1-20) en Vvak thuis (15-1).

F2 had aan het eind een doelsaldo van 98 voor en 5 doelpunten tegen en ook zij werden terecht kampioen.

Voor de E pupillen werd deze competitie ook een succes. Ze moesten spelen tegen; Jvz, Dwingeloo, Hoogeveen, HH’97, Ruinerwold, Dos’63, de Weide en Pesse. Dwingeloo was de moeilijkste daar konden onze E tjes maar net van winnen (2-3), verder waren er nog mega uitslagen; Pesse uit (0-26) en Ruinerwold thuis (18-0). De laaste wedstrijd tegen Hoogeveen werd afgelast door het slechte veld bij Hoogeveen, maar doordat de voorsprong te groot was voor de concurenten hoefde de wedstrijd niet meer gespeeld te worden.

De ploeg van Peter Kats (overgehaald van het 1e team van Nieuw Balinge) werd ook terecht kampioen. Ze hadden een doelsaldo van 86 voor en 9 tegen

Bij de meisjes pupillen, die de vorige 2 competities kampioen werden (veld en zaal) was het deze competitie erg spannend en raar. Het team van Richard Mol en Eveliene v Trigt moesten tegen; Witteveense boys, Ruinen, Vitesse’63, Noordscheschut, HH’97, Olde veste’54 en 2 teams van Flevo boys. Ze verloren 1 wedstrijd, die tegen Witteveense boys thuis (5-8) en hadden een moeilijke wedstrijd in en tegen Ruinen (3-4 winst). Witteveen leek de titel dit keer te grijpen, tot de voorlaatste wedstrijd waren ze ongeslagen, toen kwam Ruinen bij hun langs, en Ruinen won met 1-6. Plots stond Nieuw Balinge boven aan met een voordeel op Witteveen van 3 doelpunten. De laatste wedstrijd moesten beiden tegen de laatsten. Nieuw Balinge moest tegen Olde veste en de meiden begonnen erg goed, ze stonden met rust al met 16-0 voor. Toen kwam het rare, Olde veste wou niet verder en de scheidsrechter staakte de wedstrijd. Doordat witteveen won met 0-17 en de KNVB bij Nieuw Balinge de ruststand als eindstand noteerde, werden de meiden met 2 doelpunten in hun voordeel toch nog kampioen en hadden ze een doelsaldo van 94 voor en 24 tegen (Witteveen 90 voor 22 tegen).

Vrijdag 9 December jongstleden werd er voor onze succesvolle pupillen een receptie georganiseerd door de vereniging en alle kampioenen kregen een aandenken van hun behaalde kampioenschap.

PUPILLEN GEFELICITEERD !!

En succes in de zaal.

Tot slot wil ik de trainers en de leiders bedanken voor hun inzet; Albert, Richard vd B., Elzo, Peter, Eveliene en Richard M. Bedankt.

 

Teenspirit

VRIJWILLIGER(S) GEZOCHT!!!!!

Wordt onze steun- en toeverlaat.

Wie o wie wil plaatsnemen in de ouderadviesraad van TIENERSOOS “TEENSPIRIT”?

TEENSPIRIT is dringend op zoek naar 1 of meerdere vrijwilligers die plaats wil(len) nemen in de ouderadviesraad.

Immers: “vele handen maken licht werk”.

P.S. “ouder” lezen als “volwassene”.

Heb je belangstelling bel dan naar:

Geertje 321551

Jannie  321452

 

Oliebollenaktie

Oliebollenaktie Ned. Herv. Kerk.

 

Ook dit jaar was de oliebollenaktie van de kerk weer een succes.

Hierbij willen wij dan ook iedereen bedanken voor zijn of haar bestelling en of bijdrage.

Deze aktie leverde een mooi bedrag op van € 395,=. De opbrengst is bestemd voor de kerk.

M. v. g.; bouwcommissie N.H. kerk

 

Vrijwilliger 2005
 

Persinformatie nr. 4,    10 januari 2006

 
Bram van Burg vrijwilliger van het Jaar van Midden-Drenthe 2005
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op maandag 9 januari jl. is de heer Bram van Burg gekozen tot Vrijwilliger van het Jaar van Midden-Drenthe 2005. Met deze vrijwilligersprijs wil de gemeente Midden-Drenthe nadrukkelijk aandacht besteden aan de functie en het belang van het vrijwilligerswerk. Dagelijks wordt er in de gemeente Midden-Drenthe door vrijwilligers bijzonder goed werk verricht door zich in te zetten voor een ander.
 
Gedicht

De gemeente Midden-Drenthe wil met deze verkiezing haar waardering voor het vrijwilligerswerk tot uitdrukking brengen en iemand die zich hierin buitengewoon onderscheid eens extra in het zonnetje zetten. Burgemeester Ter Avest citeerde tijdens zijn nieuwjaarstoespraak het volgende gedicht:
 
 

“Vrijwilliger zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend

 
 

is verbonden, maar niet gebonden

 
 

is onbetaalbaar en niet te koop

 
  is positief denken, is positief doen  
  met als enige doel  
  voor jezelf en de ander een goed gevoel.”  
 
Uitreiking

De vrijwilliger van het jaar de heer Bram van Burg kon helaas door zijn ziekte zelf niet aanwezig zijn bij de bekendmaking, maar werd vertegenwoordigd door zijn dochter Hetty van Burg. Zij ontving namens hem uit handen van wethouder Mary Looman-Struijs een beeldje en een cadeaubon van € 100,-. Ook de andere genomineerden, Frauke Boer en Wim van Eisden, werden in het zonnetje gezet. De heer van Burg heeft Tienersoos Teenspirit en Jeugdsoos Kentucky aangewezen als goede doelen. Zij ontvingen beide een cheque van € 175,-.

Vrijwilliger van het jaar
Bij de beoordeling heeft de jury vooral gelet op de inzet van de vrijwilliger, het belang van het vrijwilligerswerk voor de samenleving en of de vrijwilliger een voorbeeldfunctie vervult.
 
Bram van Burg zet zich al vele jaren vrijwillig in, in het verenigingsleven in Nieuw Balinge. Hij heeft diverse bestuursfuncties bekleed en hielp bij het organiseren van activiteiten. Vanwege een ernstige ziekte was dit niet meer mogelijk. Omdat hij zich toch graag wilde blijven inzetten voor het dorp heeft hij een website over Nieuw Balinge opnieuw opgezet. Hij zet zich, naast zijn twee dagen therapie, bijna ieder uur in om deze site actueel te houden.
 
Verder draagt hij, door het actueel en compleet houden van de website, zorg voor een grote mate van samenhang en binding onder de Nieuw Balingers en iedereen die een band voelt met Nieuw Balinge.
 
Bram van Burg is een voorbeeld omdat hij laat zien dat je met beperkte mogelijkheden en doorzettingsvermogen heel veel kunt betekenen als vrijwilliger.
 
Bijlage:
 
Juryrapporten genomineerden
 
Jury-rapport

Bij de beoordeling gelet op:

1.               inzet van de vrijwilliger

2.               belang van het vrijwilligerswerk

3.               voorbeeldfunctie

v.l.n.r. Hetty van Burg, Wim van Eisden, Frauke Boer

Frauke Boer
  Inzet: Frauke Boer zet zich met hart en ziel in voor de speel-o-theek in Smilde. Ze maakt veel tijd vrij voor de speel-o-theek, hoewel ze zelf een gezin met kleine kinderen heeft. Ze draait diensten in de speel-o-theek, zorgt voor bekendheid van de speel-o-theek, organiseert acties en zorgt ervoor dat er extra leden worden geworven.
   
  Belang van het vrijwilligerswerk: Dat de speel-o-theek in Smilde nog steeds open is (en de kinderen met educatief speelgoed kunnen spelen), is voor een belangrijk deel aan Frauke Boer te danken.
   
  Voorbeeldfunctie: Frauke Boer is een voorbeeld omdat zij laat zien dat je ook met een druk gezin met kleine kinderen en weinig tijd toch veel kunt betekenen als vrijwilliger.
   
Wim van Eisden
  Inzet: Wim van Eisden doet al sinds 1969 vrijwilligerswerk en is één van de oprichters van Scouting Beilen. Hij beheert de gebouwen en terreinen en is scoutingliefhebber in hart en nieren. Hij staat altijd klaar om te helpen waar mogelijk.
   
  Belang van het vrijwilligerswerk: Wim van Eisden draagt zorg voor het voortbestaan van de groep. Hij heeft vele scoutingleden begeleid in hun jeugdjaren volgens de normen, waarden en tradities van de scouting en heeft daarmee een positieve bijdrage geleverd aan hun algemene vorming.
   
  Voorbeeldfunctie: Wim van Eisden is een voorbeeld omdat hij zich al zo lang en zo enthousiast inzet als vrijwilliger.
   
Bram van Burg
  Inzet: Bram van Burg zet zich al vele jaren vrijwillig in, in het verenigingsleven in Nieuw Balinge. Hij heeft diverse bestuursfuncties bekleed en hielp bij het organiseren van activiteiten. Vanwege een ernstige ziekte was dit niet meer mogelijk. Omdat hij zich toch graag wilde blijven inzetten voor het dorp heeft hij, in overleg, een website over Nieuw Balinge opnieuw opgezet. Hij zet zich, naast zijn twee dagen therapie, bijna ieder uur in om deze site actueel te houden.
   
  Belang van het vrijwilligerswerk: Bram van Burg draagt door het actueel en compleet houden van de website zorg voor een grote mate van samenhang en binding onder de Nieuw Balingers en iedereen die een band voelt met Nieuw Balinge. 
   
  Voorbeeldfunctie: Bram van Burg is een voorbeeld omdat hij laat zien dat je met beperkte mogelijkheden en doorzettingsvermogen heel veel kunt betekenen als vrijwilliger.
 

 


Te Koop:

Te Koop:

Te Koop Gevraagd:

Gevonden / Verloren :


 Heidi's Kindermode

www.heidikindermode.nl

NU GROTE WINTEROPRUIMING BIJ HEIDI'S KINDERMODE.

HEEL VEEL WINTERKLEDING AFGEPRIJST CORDEROY BROEKEN ZOEK MAAR UIT

NU VOOR MAAR €7,50

EN TRUIEN UITZOEKEN €5,00

KIJK OOK OP HEIDI'S www.heidikindermode.nl

Gevonden op eerste kerstdag: een bosje sleutels op het grasveldje bij de Meester Sieberingschool.

U kunt ze afhalen bij: Anneke Kroezen.

                                      Breistroekenweg 3

 

Vermist.

Een grijze afvalcontainer met op de deksel een  bruine sticker/tape. Deze hoort bij de Breistroeken nummer 63.

Wie weet waar hij staat????