Kontakt Februari 2006

 
 

Inhoud:

  Colofon
  Van de Redaktie
  Enkele relevante gegevens over Nieuw Balinge
  Meester Sieberingschool
  Schoolfonds
  CBS de Morgenster
  The Young Ones
  Mogen wij U voorstellen........
  Kleurplaat voor de kids
  Carnavalsfeest in "de Heugte"
  Kindercanavalsfeest bij de Kinderclub
  OhZitDatZo Carnaval
  Mededeling D.E.L.
  Plaatselijk Belang Ledenvergadering
  Plaatselijk Belang op de Bres voor Jeneverbes
  Plaatselijk Belang Paasbult Koolveen
  Collecte van Jantje Beton
  Uitvoering V.D.O.
  Nieuws van Natuurmonumenten
  Ganzen in Hoeksmeer
  Te Koop/Te Koop gevraagd
 

 
 
Colofon

Colofon

 

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nw-Balinge.

E-mailadres:geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.  

*Het plaatsten van kopij is geheel voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht  tegen personen of groepen personen met het oogmerk van negatieve publiciteit

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen.

 

INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,

BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN,ZIJ ZORGEN ER

VOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORDT.

 

Redactie:

 

Lammy Blanken;     tel: 321253

Henk Dijkhuis;            tel: 321230

Geke Strijker;                    tel: 321132

Jan ’t Hoen;                          tel: 321646

Jose Post;                                  tel: 321354

e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl

 

Redactie jeugdpagina:

 

Naomi Boer:          tel: 321452

Evelien Sok           tel: 321299

Joyce Salomons      tel: 321809

e-mail adres : theyoungoneskontakt@yahoo.com

 

(KONTAKT verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd)

 

Van de Redaktie

Februari

De jonge vinkenmannetjes oefenen deze maand al een beetje stuntelig de ‘vinkenslag’.
VAN  DE  REDACTIE
 

Kontakt is een huis aan huisblad voor Nw-Balinge en omstreken waarvan de oplage inmiddels is gestegen tot maar liefst 435. De redactie streeft er dan ook naar een blad voor elk wat wils uit te brengen,. De eigen verslagen bestaan veelal uit interviews i.s.m. The Young Ones, die ook een deel van de interviews voor hun rekening nemen. Ook proberen wij artikelen met onderwerpen wat in een bepaalde periode ‘hot’ is en centraal staat, dan onder de loep te nemen. Neem bijvoorbeeld deze februarimaand, de maand van het carnaval. In deze uitgave een toelichting over het ontstaan van het carnaval, inclusief een ‘carnaval-kleurplaat’ voor de jongste onder ons. Ook de info-pagina is niet onbelangrijk. Hierin kunt u informatie vinden, van bv weekenddiensten-huisarts en belangrijke informatie voor de ouderen van st. Welzijn Ouderen, tot busdiensten en info over/van clubs/verenigingen en winkels van ons dorp. Mocht u daarin iets opmerken wat gewijzigd moet worden, dan zouden wij het op prijs stellen dat dit aan ons doorgegeven wordt. Mocht u in die rubriek iets missen? Ook dat kunt u aan ons doorgeven, wij proberen er zorg voor te dragen als dit op de infopagina gewijzigd cq geplaatst wordt, zo houden samen Kontakt ‘bij de tijd’, waar iedereen baat bij heeft.

Een blad voor-elk-wat-wils, creëren we als bewoners gezamenlijk door deze oplettendheid én door zelf kopij aan te leveren. Ook dit kan variëren van een verhaal met eigen belevenissen van nu óf ‘uit de oude doos’, uitslagen en-of verslagen van uw club/vereniging. Onze dank gaat dan ook vooral uit naar diegene die regelmatig hun kopij aanlevert bij ons. Juist daardoor blijft Kontakt interessant, én natuurlijk niet in de laatste plaats, ook uw club/vereniging vaart er wel bij.

Kontakt, een blad die ván, vóór en dóór Nw-Balingers is en zo dus gezamenlijk wordt samengesteld, kortom; SAMENWERKEN WERKT!

Wat valt er in deze editie te lezen;

Deze maand waren The Young Ones aan de beurt en hebben Laura de Bie een aantal interessante vragen voorgelegd. En natuurlijk hebben ze voor de jeugd het middenblad weer vol leuke en gezellige dingetjes gezet. Dank aan Evelien, Joyce en naomi!

Wat nog meer. Onder andere: uitleg en namen bij de oude foto die in de vorige editie stond afgedrukt.

Een artikel over de werkzaamheden van Natuurmonumenten nabij de Haarweg.

Een aantal aankondigingen van plaatselijk belang, o.a over het paasvuur!

Carnavalavond in de Heugte op vrijdag 17 februari , georganiseerd door activiteitencommissie en jeugdsoos Kentucky

Kindercarnaval op woensdag 22 februari  (org. Kinderclub en Rampestampers).

 
En nog veel meer. Veel plezier met het lezen van deze editie.
 
 

Meester Sieberingschool
Oud papier

In het vorige nummer van Kontakt staan niet de goede data vermeld van het oud papier ophalen. Het waren de vrijdagen in plaats van de zaterdagen. Dit zijn de juiste data:

18 maart 2006, 20 mei 2006, 8 juli 2006, 16 september 2006 en 4 november 2006

 

Kijkochtenden kansrijke taal

In het kader van een kijkje in de klas, hebben alle ouders aan een activiteit meegedaan in groep 1/2.

 

Jacinta de Smet opende de ochtend met weer een super poppenvoorstelling. Daarna zijn ouders en kinderen bezig gegaan met het maken van allerlei eetspulletjes voor de vogels buiten.

 

 

Voorleesontbijt

Dinsdag 31 januari hebben de kleuters van de beide basisscholen en de peuters samen ontbeten in de Heugte.

 

 

Juf Tineke (oud stagiaire van onze school) heeft ondertussen het boek ‘dat ben jij, kiki’ voorgelezen. De prenten van het boek werden groot op een scherm geprojecteerd.  Merel ’t Hoen heeft in het kader van haar opleiding het ontbijt geregeld met hulp van enkele ouders. Het was een gezellig samenzijn en zeker weer voor herhaling vatbaar.

 

 

Maandsluiting groep 3/4

Op vrijdag 3 februari heeft groep 3/4 de maansluiting verzorgd. Met een echte nieuwslezeres en een journalist waren we getuige van een heuse nieuwsuitzending. De journalist was live aanwezig bij de maandsluiting en deed verslag van de verschillende activiteiten. Zo kwamen “Giechel en Goochel” voorbij en “Chipz” met een spetterend optreden. Ook zongen alle kinderen van groep 3/4 een mooi winterlied. We werden meegenomen naar de ijsbaan waar de journalist de plaatselijke ijsmeesters interviewde. Het nieuws werd natuurlijk afgesloten met het weer. “Paulus Pietsma” deed zijn praatje en groette iedereen: “Oant Moarn!”.

 

Leesproject

De kinderen van groep 3/4 hebben meegedaan aan een leesproject. Alle kinderen kregen een leesboek mee naar huis over de “zeven veren van de papegaai”. Dat boek kon dan thuis worden voorgelezen. Ook werd dat boek in de klas voorgelezen. Zo was het elke keer weer spannend welke kinderen het hoofdstuk dat op school werd voorgelezen al gehad hadden. Als creatieve verwerking hebben alle kinderen een vrolijke bonte papegaai gemaakt!

 

Groep 7/8

Afgelopen vrijdag heeft groep 8 les gehad over oorlog en vrede.  Een medewerker van de Stichting voor Vrede uit Groningen gaf deze les. We hebben die middag gesproken over oorlog en vrede in de wereld, wapenhandel, hoe ga je om met ruzie en hoe reageer je in bepaalde situaties.  Dit gebeurde aan de hand van voorbeelden, verhalen, een rollenspel en een quiz.  De meiden en jongens (en meester) vonden het zeer interessant en deden actief mee.  Ook kwamen er vanuit de klas vele voorbeelden en verhalen.  Het was een zinvol en zeer actueel onderwerp.

 

schoolfonds

Schoolfonds Meester Sieberingschool

Afgelopen schooljaar, 2004/2005 telde het schoolfonds 126 leden. Het schoolfonds bestaat al heel lang. Het is dan ook heel fijn, dat zoveel mensen, de school op deze wijze ieder jaar weer een warm hart toedragen.

Wat is er het afgelopen jaar gebeurd met het geld uit het schoolfonds?

Een deel hiervan is besteed aan het sinterklaasfeest en aan kerst.

Ook heeft het schoolfonds de kinderen kunnen verrassen met nieuw spelmateriaal.

Verder was er natuurlijk de uitreiking van het certificaat voor de eerste kansschool van Nederland. We hebben geïnformeerd bij het team of er nog wensen waren ten aanzien van lesmaterialen, zodat wij een geschikt cadeau konden aanbieden namens het schoolfonds.

Jazeker, zij wilden heel graag een draagbare cd-speler met een aantal hoofdtelefoons. Deze kan tijdens de les in diverse lokalen gebruikt worden.En dit zijn nu juist de dingen waaraan dringend behoefte bestaat, maar die zo duur zijn dat de school het nog even uitstelt.

Daarom is het ook zo mooi dat wij als schoolfondsleden dit kunnen aanbieden, het komt immers allemaal ten goede van het onderwijs voor onze kinderen.

Wij willen dan ook graag iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage, want zonder uw bijdrage zou dit allemaal niet mogelijk zijn.

Mocht u nog geen lid zijn, en toch een bijdrage willen leveren aan het schoolfonds, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter; Agnes Verkley, tel. 321476.


  De Morgenster

Drents Archief

Donderdag,15 december waren de kinderen van groep 6,7 en 8 uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het Drents Archief. Het thema van deze les was:  “Schurken en Schavuiten”. Al snel werd voor iedereen duidelijk dat het opsporen van misdadigers vroeger wel wat anders dan nu ging en dat de straffen die toendertijd werden gegeven heel wat strenger waren dan tegenwoordig. Vol verwondering en met verbazing luisterden de kinderen naar het verhaal uit het verleden. Ze probeerden zoveel mogelijk feiten te onthouden. Wie een diefstal pleegde kreeg een boete van vijftig goudguldens. Dat lijkt misschien niet veel, maar toen konden de meeste mensen dat niet betalen. En dan hebben wij het nog niet eens over iemand die een ander mishandelde. De straf die hierop stond betekende voor de dader, als hij gepakt werd, op zijn minst een lijfstraf, zoals geseling, brandmerking of verbanning.

Dit klinkt misschien niet allemaal even leuk, maar toch werd er in deze les best gelachen en spannend was het zeker ook!

De bronnen in het Drents Archief – het geheugen van de Drentse samenleving – vertellen wat de straffen waren en hoe vroeger een misdadiger werd opgespoord en door wie dat werd gedaan. De kinderen kregen een werkbrief, waarin verschillende bronnen waren uitgewerkt, zoals: een opsporingsplakkaat, gedeelten uit het Drentse landrecht, een vonnis van de Etstoel (het hoogste Drentse rechtscollege).

De kinderen moesten zelf gaan uitzoeken wie er gestraft werd, welke straffen er waren en hoe die werden uitgevoerd.

De kinderen kregen ook een model te zien van een schavot, die op het voormalige galgenveld in Assen heeft gestaan.

Daarna gingen ze naar het ondergrondse depot, de schatkamer van de Drentse geschiedenis, om de originele documenten te bekijken. Tevreden blikken wij terug op een geslaagde en leerzame activiteit

 

 

Schoolschaatsen

Dit jaar deden wij als school mee aan een nieuw schoolschaatsproject in de provincie Drenthe. Het was bedoeld voor de kinderen uit de groepen 6,7 en 8. Door dit project bood SportDrenthe de mogelijkheid om op een sportieve manier kennis te maken met de schaatssport. De kinderen kregen een theorieles over schaatsen en aansluitend een “droogtraining”. Daarna zijn we twee keer met de bus naar Kunstijsbaan De Smelt in Assen geweest voor een schaatsles. De kinderen vonden het geweldig en ze zijn heel erg enthousiast over schaatsen geworden. Schaatsen is TOP!

 

Elena Iwema.
 
 
Dammen.

Twee teams van onze school hebben op woensdagmiddag meegedaan aan het scholen damtoernooi in De Voorhof In Westerbork. Onder leiding van een van de ouders hebben ze meerdere keren geoefend om de fijne kneepjes van het damspel zich eigen te maken. De dammers en damsters hebben erg hun best gedaan, maar ze zijn jammer genoeg niet doorgedrongen tot de finale.

Ontwikkelingen

a.  GRIP op GIP

Al sinds de cursus 2003-2004 zijn we bezig om het Gip-model in te voeren. In dit model wordt gewerkt met een vijftal fasen:

-        organisatie

-        zelfstandig werken

-        instructie

-        sociaal

-        emotioneel.

Het GIP model werk in termen van ontwikkeling. De richting waarin deze ontwikkeling plaats zal vinden moet op school te zien zijn in de onderwijsdoelen  en de manier waarop de fasen uitgevoerd gaan worden. In die schoollijn worden de  leerling activiteiten en team activiteiten beschreven.

Tijdens de cursus 2003-2004 en de cursus 2004 –2005 hebben we ons geconcentreerd op de eerste 3 fasen: n.l. organisatie, instructie en zelfstandig werken. De laatste twee fasen van dit model hopen we aan het einde van dit cursusjaar afgerond te hebben. Nu zien we al de resultaten van de inspanningen van zowel de kinderen als de teamleden. Het is een geweldig gezicht om te zien hoe de kinderen vanaf groep 1 tot in groep 8 hun dag- en weektaak uitvoeren.

In groep 1 en 2 hangt een mooi  bord, waarop de kinderen zelf een magneetje en plakken, als ze klaar zijn met hun taak. In de andere  groepen  wordt er met blokjes en kaarten gewerkt zodat de leerkracht o.a. tijdens een hulpronde kan zien of een kind vragen heeft en aan de weektaak kan zien of een opdracht klaar is. Vooral het zelf bepalen in welke volgorde de opdrachten gemaakt worden is voor kinderen heel belangrijk.  Om u een voorbeeld te geven van een weektaak vindt u hierna in het klein een gedeelte uit een weektaak van groep 6:

Moet

 

Nakijken

Ë

Rekenen

 

 

Lkr

Zelf

Sa-

men

&

Taal

 

 

 

 

 

c?

Spelling

 

 

 

 

 

$

 Lezen

 

 

 

 

 

Mag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alleen voor mij taken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u benieuwd hoe dit in de praktijk werkt? Wat let u om een afspraak te maken en dan met eigen ogen zien hoe er gewerkt wordt met dit onderwijsmodel. Wij kunnen met recht zeggen dat we GRIP op GIP hebben

b. Leerlingvolgsysteem

Al sinds 2003 werken met het digitale leerlingvolgsyteeem van CITO. De resultaten van de gemaakt toetsen van bijv. rekenen of spelling worden opgeslagen in het computerprogramma. Vorig jaar zijn we begonnen om de toetsen in groep 1 en 2- te weten de toets Taal voor kleuters en Ordenen - direct digitaal af te nemen. Het voordeel van het direct maken van de toetsen op de computer en het opslaan van de resultaten van de overige toetsen is wel dat we nu aan de hand van deze opgeslagen resultaten prognoses van de onderwijskundige ontwikkeling van elk kind kunnen maken. Dit jaar zijn we gestart om van elk kind een prognose aan de hand van het CITO leerlingvolgsysteem op te stellen. En we zien, dat - in combinatie met de positieve ontwikkeling van het GIP-model - de resultaten de prognoses volgen, die aan het begin van dit cursusjaar zijn opgegeven.

 

Project

Op 1 februari j.l. hebben de kinderen van onze school al een voorproefje genomen op de Olympische Winterspelen d.m.v. een project over die spelen. De kinderen van groep 1 t/m 8  hebben in groepjes vlaggen gemaakt van de verschillende deelnemende landen. Daarna zijn ze in een lange rij naar het plein gegaan om de opening mee ter maken. Eerst was er nog een estafettespel van de verschillende landen. De aanvoerder van het winnende land Chiel Bouwhuis mocht het vuur aansteken. Op 16 februari wordt ’s middags het project afgesloten.

Website.

Voor informatie over onze school kunt u een afspraak maken op school, maar ook kunt u gebruikmaken van onze website: cbsdemorgenster.nl. ( Misschien zien we u in de komende weken op de Morgenster!?)

Voorleesochtend.

Op 31 januari hebben de kinderen van de groepen 1 en 2 en de kinderen van de peuterspeelzaal gezamenlijk een voorleesontbijt gehad. Wat een feest om zo met alle scholen tezamen een voorlees ontbijt te mogen meemaken..

 
Namens het team, Iep Meijer

  The Young Ones                     

9 Februari in de bioscoop: Get Rich or Die Tryin

Marcus (Curtis '50 Cent' Jackson) wordt geboren in Queens, een van de armste en meest beruchte wijken van New York. Hij groeit op in een wereld van geweld en drugs, maar koestert de wens om later een rapper te worden. Als zijn moeder wordt vermoord, komt hij in het criminele circuit terecht. Marcus wordt een drugsdealer om de huur te kunnen betalen. Hij pikt de wetten van de straat snel op en bouwt in korte tijd een klein fortuin, een lang strafblad en daarmee een beruchte reputatie op. Door zijn wrede levensstijl waar hij niet altijd mentaal tegen bestand is, begint hij teksten te schrijven over gebeurtenissen in zijn leven. Wanneer hij bij een mislukte drugsdeal wordt neergeschoten, wordt Martin gedwongen zijn leven te veranderen.
 

Mopje

Er staan twee domme blondjes elk aan een andere kant van de weg. Het ene blondje vraagt hoe kom ik aan de andere kant van de weg? Dommie zegt het andere blondje je staat toch al aan de andere kant!’’

 
Cursus Chinees           

Mã= Paard

Mà= Moeder

Nì Hão= Hallo

Nì Hão Ma= Hoe gaat het

Hèlán= Nederland

Zàijiàn= Tot ziens

Jìntiãn= Vandaag

Mìngtiãn= Morgen

Zuótiãn= Gisteren

Jintiãn Wãnshàng= Vanavond

Jinwãn= Vannacht

Míngtiãn Jiàn= Tot morgen

Wãn’ ãn= Goedennacht

Wãncãn= Avondeten

Het bekendste woord ter wereld ‘OKAY’ is?

Het tweede bekendste woord ‘COCA-COLA’ is?

‘CHANG’ de meeste voorkomende achternaam ter wereld is?

De langste tijd dat een kip op eigen kracht heeft gevlogen 13 SECONDEN was?

De aarde door de TSUNAMI in 2004 ietsjes sneller is gaan draaien? Door de schok is de as waar de aarde om draait ook met 2,5 cm verschoven.
 

Raadseltje

Wat is de overeenkomst tussen een paar oude rolschaatsen en je exvriend/in?

Je hebt ze allebei het huis uit gedaan, omdat ze zo stroef rijden.!

14 Februari VALENTIJNSDAG: Hartige verleidingen

 
Liefdesbootjes met romige mousse (witlofschuitje met pittige hartige mousse)
 
Zilte krokante schuitjes (hartig zandgebak met schuitje met romige sourcream kerstomaatje en rucola kers)
 
Wraps, verpakte verrassing (rolls van tortilla gevuld met salade en paramaham)
 
Lepels met hemels hapje (lepels gevuld met vismousse en kaviaar on top)
 

In de Bios: 2 februari 2006 The Ice Harvest

Het is kerstavond in het regenachtige en ingevroren Wichata in Kansas, en dit jaar heeft Charlie Arglist (John Cusack) misschien wel eens wat te vieren. Charlie, een advocaat die de smerige zaakjes van Wichata behandelt, en zijn weerzinwekkende en onwrikbare partner Vic Cavanaugh (Billy Bob Thornton) hebben meer dan twee miljoen dollar weten te verduisteren van een grote baas uit Kansas City.
Toch is Charlie's echte kerstwens om er vandoor te gaan met de mooie Renata, de eigenares van een stripclub. Als buiten de storm opsteekt, begint iedereen zich af te vragen wat Charlie in zijn schild voert. De komende twaalf uur maakt Charlie de vreemdste capriolen op glad ijs.
 

Interview

Mogen wij u voorstellen……

Het heeft even geduurd, maar we zijn er weer met ons tweemaandelijks interview. Deze keer waren wij te gast bij Laura de Bie. Zo als altijd werden we weer gastvrij onthaald. Vooral ook door de twee honden. Een van ‘The Young Ones’ had hondenkoekjes in de jaszak (er wordt een puppy cursus gevolgd) en die roken de honden. Natuurlijk hebben ze een koekje gekregen en deze werden met smaak opgegeten.

 

Na ons geïnstalleerd te hebben met koffie/thee en een sultana gingen we van start met het interview.

     Waar heeft je wieg gestaan?

Kort maar krachtig. ‘Utrecht. Voordat we naar Nieuw Balinge verhuisden hebben we nog in Wijk bij Duurstede gewoond.’

      Hoe ziet je gezinsleven eruit?

‘O, heel rooskleurig. Ben al 28 jaar gelukkig getrouwd met Hans en we hebben twee jongens Jeroen en Ronald. Alle drie de mannen zijn vrachtwagenchauffeur en rijden internationaal.’

      Wat voor werk doe je?

‘Op dit moment niets. Ik heb 28 jaar als verpleegster gewerkt. In een militair hospitaal, Derkshuus in Westerbork, bij de thuiszorg en nog verschillende andere verzorgingstehuizen.

Ik ben op 17 jarige leeftijd begonnen met de opleiding in het militair hospitaal. De kleding keuze was toen nog vrij, spijkerbroek/bloesje. Dan loop je daar tussen de militairen. Ik heb daar zulke leuke dingen beleefd. Daar ben ik nu een boek over aan het schrijven. De vriendin van m’n jongste zoon Ronald, leest zo nu en dan wat ik al geschreven heb en dan hoor ik haar altijd lachen. Dus volgens mij schrijf ik dan wel leesbaar. De verpleegster opleiding kwam ook goed van pas toen de jongens nog klein waren. Je kan de dingen snel inschatten en dan weet je of het menens is of niet. Ik ben gestopt met de verpleging, want de combinatie met ons vakantiehuisje was niet te doen. Door de nachtdiensten lag ik overdag te slapen. En dat kan niet als er gasten komen.’

 

 

Op ‘www.goudpleviertje.nl’ kunt u de foto’s bekijken van het huisje en reserveren. In het weekend (als het niet verhuurd is) wordt het huisje bewoond door de jongste zoon en zijn vriendin. De verhuur loopt als een trein, zegt Laura. Tot september is het al volgeboekt. Mensen kunnen een linnenpaket erbij huren, mogen 1 huisdier meenemen. Het is alleen  niet geschikt voor kleine kinderen. Dit alles staat natuurlijk ook op Internet. Wij, The Young Ones, hebben het huisje bekeken en het ziet er geweldig uit. Lekker knus. Alles zit erin wat je nodig hebt.

Verder is Laura nog actief bij de peuterspeelzaal. Elke dinsdagochtend is ze daar te vinden. ‘Het zijn zulke scheten van kinderen. Ik ga er met plezier heen.’

Laura heeft ook nog een aantal dieren. De twee honden, daar hadden The Young Ones al kennis meegemaakt. Verder heeft ze ook nog drie paarden.‘Ik heb 12 jaar wedstrijden gedaan, maar rij nu niet meer. Sinds vorig jaar geeft Laura paardrijles. Dit gaat hartstikke goed.’

         Wat zijn je goede voornemens voor 2006?

‘Doen we niet aan. Gezond blijven dat is het belangrijkste. Afvallen heb ik opgegeven. Ik beweeg veel en ben altijd bezig, vooral buiten bij de paarden en in de tuin.’

          Wat zijn je goede en slechte eigenschappen?

‘Slechte eigenschappen……eh…ik zeg wat ik denk, en dat valt niet altijd goed. Dit kun je beter aan andere mensen vragen, die kunnen dit beter beoordelen. Mijn goede eigenschappen zijn: ik pas me snel aan, kan goed overweg met eigenlijk iedereen. Jeetje dit is wel een moeilijke vraag om over jezelf te zeggen hoor.’

     Wat vind je van de politiek hier in Nederland?

‘Drama. Het is niet te geloven toch, ik noem het altijd Balkellende. Juridisch klopt er hier geen hout van. Je wordt aan alle kanten kaal geplukt.’

     Waar zou je nog eens naar toe willen?

‘In september, is de bedoeling, om naar British Columbia in Canada te gaan. Een vriendin heeft daar een wijngaard gekocht. Misschien gaan we bij haar kijken en eventueel rond toeren.’

     Wie zou je voor het volgende interview willen zien?

‘Loretta Speksnijder aan de Koolveen.’

Laura bedankt voor de gastvrijheid en dat we in het super-de-luxe vakantiehuisje mochten kijken. Over twee maanden op naar de Koolveen.

J, E en N.

 

kleurplaat

kentuccky

Jeugdsoos “Kentucky” organiseert in samenwerking met de activiteitencommissie een groots :

Carnavalsfeest !!

Dus kom allen op 17 februari naar dorpshuis “De Heugte”

Aanvang : 21.00 uur tot ± 01.30 uur

Entree : Gratis !!

Leeftijd : Vanaf 15 jaar

Er zijn deze avond 2 prijzen :

Degene die het gekst verkleed is wint 20 euro !

Er is ook een poedelprijs te winnen


Kindercarnaval 2006

Organisatie: De Rampestampers/ Kinderclub

Op woensdag 22 februari a.s.

In dorpshuis ‘De Heugte’

 

Voor alle kinderen van 4 tot en met de basisschool

Kom zoveel mogelijk verkleed!

Hiervoor is een jury aanwezig en er zijn prijzen te winnen voor de mooiste kleding.

Ook hebben we een aantal spelletjes

met mooie prijzen.

Entree 1,00 (inclusief patat en een consumptie)

Aanvang 13.30 uur


Ohzitdatzo
MEER OVER CARNAVAL!
Op Vastenavond ging de jeugd vroeger langs de deuren met de rommelpot of foekepot (een aarden pot overspannen met gedroogde varkensblaas en een stukje riet erin gestoken). Met liedjes vroegen ze om eten. De woensdag na Vastenavond (Aswoensdag) begint voor Rooms-katholieken de vastenperiode. Tot Pasen mogen zij geen vlees eten en moeten ze sober leven en eten (alleen niet op zondag). De achterliggende gedachte is dat men zich bezint, zuivert en boete doet, voordat men zich wijdt aan de herdenking van het lijden van Jezus met Pasen. Kinderen verzamelen het snoep dat ze in deze periode krijgen in een 'vastentrommeltje'. Deze traditie is in 602 ingevoerd door paus Gregorius de Grote. 

Aswoensdag: De traditionele maaltijd op Aswoensdag is witte bonen met een haring. Op Aswoensdag halen Rooms-katholieken een 'askruisje'. Dit houdt in dat de pastoor met as een kruisje op je voorhoofd tekent, als teken dat je zonden zijn vergeven en als herinnering aan de betrekkelijkheid van het leven ('uit as ben je ontstaan, tot as zul je wederkeren'). Carnaval begint drie dagen voor Aswoensdag, maar soms zelfs nog eerder. Aan het begin van de 20ste eeuw begon carnaval zelfs al op Koppermaandag (de maandag na Driekoningen/6 januari). Al op de elfde van de elfde om elf minuten over elf (11 november) geven carnavalsverenigingen het startschot voor de voorbereidingen van het carnaval. De burgemeester draagt de sleutel van de stad symbolisch over aan de Raad van Elf. Prins Carnaval wordt door een commissie van 'wijze mannen' voor een jaar gekozen tot boegbeeld van de vereniging. Bij activiteiten wordt hij vergezeld door een dame (page of prinses). De stad is tijdens carnaval terrein van de carnavalsvierders en neemt daarom symbolisch een andere naam aan (Den Bosch heet bijvoorbeeld Oeteldonk).

Oorsprong: Waar de traditie van verkleden en feesten vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. Vroeger zaten de kerken er dan ook danig mee in hun maag. Het enige dat ze wisten was dat het een hardnekkig heidens gebruik was. Eén aannemelijke theorie is dat het feest van de Grieken afkomstig is. Zij vierden eind februari een driedaags feest ter ere van Dionysus of Bacchus. Afbeeldingen van deze god van de wijn werden op een scheepskar (carrus navalis) door Hellas gereden. Omdat de heidense gebruiken niet uit te bannen waren, besloten de kerken er op positieve wijze gebruik van te maken. Zij verbonden het feest aan de Vastenavond. De naam carnaval zou in dit verband afkomstig zijn van het Latijnse carne vale ('vaarwel vlees'). Een andere aannemelijke verklaring is dat het een afleiding is van 'carrus navalis'.

Alle remmen los!: In de achttiende eeuw, na de Franse revolutie) is het feest onder druk van de Protestant-Christelijken bijna helemaal verdwenen. In de negentiende eeuw ontstonden de carnavalsverenigingen en na WO II bloeit het carnaval weer helemaal op. Voor weinigen heeft het nog de katholieke betekenis (viering van de vastenavond), maar is het nog slechts de ultieme gelegenheid om ongestraft uit het dagelijkse keurlijf te springen.  Carnaval wordt in Nederland met name 'onder de rivieren' gevierd (d.w.z. beneden de Waal en Maas). Maar ook Belgen en Duitsers zijn fanatieke caranavalsvierders.

Het bekendste carnaval: Maar het bekendst is toch wel het Carnaval in Rio de Janeiro. In Rio de Janeiro zijn de sambascholen het belangrijkste tijdens het feest. De parades op zondag en maandag vormen het hoogtepunt. De achttien belangrijkste scholen paraderen op maandag, je kan dan zo´n  60.000 dansers bezig zien!  

 
 

D.E.L.

Medeling van "Draagt Elkanders Lasten"

Op de jaarvergadering van 26 Januari 2006 is besloten om de uitkering bij een sterfgeval te verhogen met 25 Euro

-Kinderen tot de leeftijd van een half jaar: Was 160 euro wordt 185 euro

-Kinderen van half jaar tot vier jaar: Was 230 euro wordt 255 euro

-Van vier en ouder: Was 300 euro wordt 325 euro

Namens het bestuur "Draagt Elkanders Lasten"

 

Plaatselijk Belang1

Vooraankondiging ledenvergadering

 

Plaatselijk Belang “De Vooruitgang”.

Op 25 april 2006 zal de ledenvergadering plaatsvinden in dorpshuis De Heugte.

Aanvang vergadering om 20.00 uur. Alleen voor leden.

In de volgende Kontakt kunt u meer hierover lezen.

Na deze vergadering zal er een lezing worden gehouden door Waggeljan (ca. 21.00 uur. Zie ook volgende artikel.)

Hij neemt u terug in de tijd en zal U alles vertellen wat U wilde weten over de jeneverbes. Deze lezing is gratis toegankelijk voor een ieder die hier belangstelling voor heeft dus ook voor niet leden.

Plaatselijk Belang2

Op de bres voor de jeneverbes. 

In Drenthe wordt de Jeneverbes palm genoemd. Andere voorkomende namen zijn damberen en waogholt. Tot ver in de vorige eeuw was het in Meppen en omstreken gebruikelijk om een stevige jeneverbestak te snijden als groene draagstok voor de palmhaan en zijn versiering van slingers, noten, vruchten en eieren. Als altijd groene plant werd de Jeneverbes ook het eeuwige leven toegedicht.Bij bruiloften en dorpsfeesten versierden de Drenten hun poorten, bogen en wagens geregeld met Jeneverbes. Dat verminderde in de tweede helft van de 20e eeuw toen de jeneverbes een wettelijke beschermde plant werd.

Eind 19e eeuw was Waggel Jan een bekende verschijning in Borger en omgeving. Zijn tijdgenoot Harm Tiesing schrijft dat deze zwerver zijn bijnaam had overgehouden aan de tijd dat hij Jeneverbessen verzamelde. Hij verkocht deze aan apothekers in de wijde omgeving.

Op 25 april 2006 kunt U samen met ons terug in de tijd van Waggeljan. Om 21.00 uur na de ledenvergadering van Plaatselijk Belang bent U van harte welkom. Deze lezing is gratis toegankelijk voor iedereen dus ook voor niet leden.


Plaatselijk Belang3

Paasbult Koolveen

Ook dit jaar kunt U weer snoeiafval gaan verzamelen voor de paasbult.

Let op: Geen geverfd hout!!!

De openingstijden om tuinafval te brengen zijn op de volgende zaterdagen:11 maart, 18 maart, 25 maart, 1  april, 8  april, 15 april

van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Tijdens het paasvuur, op 17 april a.s., zal er dit jaar koek-en-zopie te koop zijn!

Heeft U nog vragen neem dan contact op met Albert Wielink, Voornweg 10, Tel: 321323

 

Jantje Beton

In de week van 6 maart is weer de jaarlijkse collecte van Jantje Beton.

De collectanten van peuterspeelzaal Duimelot komen dan weer bij U langs.

De helft van de opbrengst zal gebruikt gaan worden voor de aanschaf van speelgoed voor de peuterspeelzaal.


V.D.O. 

Uitvoering toneelvereniging V.D.O.

(Verslag van de uitvoering van 10 dec. jl)

De zaal was geopend om 19.00 uur. De mensen druppelden binnen en om kwart over acht, toen het doek zich opende was de zaal  rijkelijk gevuld met publiek. Uit elke leeftijds-categorie waren ze aanwezig om de Nw-Balingse acteurs en actrices te zien optreden.

Een avondje V.D.O. is dus echt een dorpsgebeuren die voor alle leeftijden een avondvullend programma neer zet! Grote klasse hoe deze mensen het stuk voor het voetlicht brachten.

Het toneelstuk, genaamd; 'Missisippie Roos' en wat opgevoerd werd op 10 december deed de perikelen weer hoog oplaaien.

De spelers: Roelof Bisschop, Margreeth Schonewille, André Mol, Anneke Oelen, Tineke Kleine, Bennie Smale, Lammy Blanken, Edwin Verkley, Henriëtte Kreeft en Arjan Schutte, brachten het, zoals we gewend zijn van hun, met verve voor het voetlicht.

Na afloop gingen de beentjes van de vloer op de muziek die verzorgt werd door de DJ's  Henry Vos en Hans Hallink.

Kortom, het was weer eens een gezellig avondje uit op eigen dorp!

Wilt u de uitvoering ook bijwonen? Dat kan. Op 18 februari a.s. wordt het stuk nogmaals voor het voetlicht gebracht!

Een bezoeker.

 
 
 
 

Natuurmonumenten

Werk in uitvoering!

Historie.

Tussen Mantinge en Nw-Balinge ligt het natuurgebeid ‘het Mantigerveld’. Met de ontginning tussen 1930 en 1960, heeft heide hier plaats gemaakt voor de landbouw.

In 1992 lanceerde Natuurmonumenten het ‘Plan Goudplevier’. Onderdeel van dit plan is het verbinden van de heiderestanten; Hullenzand, Lentscheveen en Martensplek. Om dit laatste te realiseren is Natuur-monumenten in november 2005 gestart met de uitvoering van een aantal werkzaam-heden bij de Haarweg. Het einddoel was-en-is, één groot natuurgebied van zo’n 1200 hectare.

Hoe gaat het eruit zien?

Er zal een landschap ontstaan met de kenmerken van de bestaande natuur-terreinen: droge en natte heide, veentjes, schraal grasland, open zand en plaatselijk natuurlijk bos. Karakteristieke en zeldzame planten als kruipbrem, Tormentil, Klokjesgentiaan en Moeraswolfsklauw, zullen zich betere gaan verspreiden!

Gronddepot.

De herstelwerkzaamheden in de gebieden brengt met zich mee dat een deel van de afgegraven grond tijdelijk in depot wordt gezet. In totaal wordt binnen drie jaar 60.000 m3 afgevoerd. Natuurmonumenten heeft met dit tijdelijk depot aanzienlijk op de kosten van het project kunnen besparen.

Wij vragen uw begrip voor eventuele ongemakken die gedurende deze periode op mochten treden.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u bellen met boswachter André Donker van het beheerteam Zuid-Drenthe. Tel: 0521-591296.

Of kijk eens op www.natuurherstel.nl daar vindt u alle details.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.


Ganzen      

Ganzen in Hoeksmeer

Vereniging Natuurmonumenten organiseert zaterdag 18 februari een excursie Ganzen in Hoeksmeer. Deze tijd van het jaar is Hoeksmeer een belangrijke pleisterplaats voor veel soorten ganzen. De rotgans, brandgans en de grauwe gans en verschillende soorten eenden brengen hier de winter door.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ledenservice, tel: 035-6559911.

 


Te Koop:

Te Koop:

Te Koop Gevraagd:

Gevonden / Verloren :


 

Gevonden op eerste kerstdag: een bosje sleutels op het grasveldje bij de Meester Sieberingschool.

U kunt ze afhalen bij:Anneke Kroezen, Breistroekenweg3