Kontakt Maart 2006

 
 

Inhoud:

  Colofon
  Van de Redaktie
  Meester Sieberingschool
  CBS de Morgenster
  The Young Ones
  Buurt Academie I
  Buurt Academie II
  Kindercarnaval
  Voorjaar........I. Snels
  Mag ik U even voorstellen.......
  Tuin- Garage- Schuur verkoop
  Uitnodiging Jaarvergadering Plaatselijk Belang
  Werkzaamheden van het bestuur van Plaatselijk Belang
  EXTRA OPENINGS UREN DORPSHUIS "DE HEUGTE"
  Mevrouw Wouw Wielink-Post 60 jaar lid van PVDA
  UITSLAG VERKIEZING 2006
  Oude Foto's van de Wandelclub uit 1955
  Te Koop/Te Koop gevraagd

 
 
Colofon

Colofon

 

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nw-Balinge.

E-mailadres:geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.  

*Het plaatsten van kopij is geheel voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht  tegen personen of groepen personen met het oogmerk van negatieve publiciteit

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen.

 

INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,

BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN,ZIJ ZORGEN ER

VOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORDT.

 

Redactie:

 

Lammy Blanken;     tel: 321253

Henk Dijkhuis;            tel: 321230

Geke Strijker;                    tel: 321132

Jan ’t Hoen;                          tel: 321646

Jose Post;                                  tel: 321354

e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl

 

Redactie jeugdpagina:

 

Naomi Boer:          tel:

Evelien Sok           tel: 321299

Joyce Salomons      tel: 321809

e-mail adres : theyoungoneskontakt@yahoo.com

 

(KONTAKT verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd)

 

Van de Redaktie

M A A R T

De boerenzwaluw (lees ook ‘Van de Redactie’).

 

De naam van de boerenzwaluw verraadt de bijzondere band die deze vogel met de mens heeft. De nesten van de boerenzwaluw worden namelijk bij voorkeur gemaakt in boeren schuren, loodsen en dergelijke. Van voorjaar tot najaar verblijven deze trekvogels in Nederland, de winter wordt in Afrika doorgebracht. Boerenzwaluwen zijn echte luchtacrobaten: het is bekend dat een mannetje meer succes heeft bij de vrouwtjes naarmate zijn staartpunten langer zijn. Waarschijnlijk zijn mannetjes met lange staarten wendbaarder en daardoor in staat meer insecten te vangen. Dat heeft natuurlijk grote voordelen bij het grootbrengen van jongen. Eind maart, begin april worden de eersten alweer waar genomen in Nederland. Eén zwaluw mag dan nog geen zomer maken, een hele groep zwaluwen die uit Afrika terugkomt doet bij menigeen de voorjaarskriebels ontstaan. Maart, de maand wanneer officieel het voorjaar begint, om precies te zijn is dat de 21e van deze maand.
Ook al de voorjaarskriebels en niet kunnen nalaten de eerste beplantingen te doen? Of zelfs het weghalen van oude bomen, want ook daarvoor is het deze maand een perfecte tijd om mee te beginnen. Je kunt het tuinafval elke zaterdag kwijt aan het Koolveen, zie ook de oproep cq aankondiging van plaatselijk belang in deze editie van Kontakt.
Ook heeft plaatselijk belang de notulen van de vorige ledenvergadering én de agenda v.d. ledenvergadering van dit jaar geplaatst. En u kunt in “Mag ik u even voorstellen…” lezen over o.a. de winkel van Heidi Koekoek. En natuurlijk nog veel meer.

Meester Sieberingschool
 

We zitten al weer over de helft van het schooljaar

Wat gaat de tijd snel. De leerkrachten zijn op dit moment hard aan de slag met de voorbereiding van het tweede rapport. Groep 8 heeft de compaztoets en cito-eindtoets gemaakt en de resultaten zijn net binnen. Kinderen van groep 8 en hun ouders zijn zich aan het verdiepen in het vervolgonderwijs.

Wat staat ons allemaal nog te wachten. Naast het dagelijkse programma zijn de leerkrachten achter de schermen druk aan het werk met de voorbereiding van de feestelijke ouderavond die 24 mei plaatsvindt.

Groep 3/4

Na een fijne vakantie zijn de kinderen weer fris en uitgerust begonnen op school. Een aantal kinderen hebben tijdens de vakantie meegedaan aan activiteiten waarbij ze allerlei prijzen en medailles hebben gewonnen en deze natuurlijk vol trots op school konden laten zien.  Groep 3 heeft alle letters geleerd en daarvoor een welverdiend diploma gekregen.  Op dit moment zijn de kinderen hard aan het oefenen om het schrijven goed onder de knie te krijgen, want binnenkort zullen de kinderen net als groep 4 met een vulpen mogen schrijven.

Groep 4 is op dit moment erg hard bezig met het inoefenen van de tafels. Dit  heeft al heel wat stickers opgeleverd.  Sinds kort is juf Patricia, als onderwijsassistent op de woensdag en de donderdagmorgen bij ons in de groep te vinden. Zij zal de kinderen ondersteunen tijdens hun dagelijks werk en de extra hulp voor de kinderen die dit nodig hebben verzorgen.

Kinderzitjes

Zoals u misschien heeft gelezen is het vanaf 1 maart verplicht uw kinderen die 1,35 meter of kleiner zijn, zowel voor als achter in de auto te vervoeren op een stoelverhoger. Voor scholen is gedeeltelijke vrijstelling.  De ouders die rijden voor activiteiten georganiseerd voor of door de school moeten hun eigen kinderen wel vervoeren op stoelverhogers. Kinderen van anderen moeten alleen een gordel dragen. Let op als u uw eigen kinderen naar school brengt moeten ze wel op een stoelverhoger zitten als ze 1,35 meter of kleiner zijn.

Oud papier

Na heel veel heen en weer bellen met verzekeringen en politie zijn we er eindelijk uit hoe het nu werkelijk zit. Tractoren mogen in principe alleen voor landbouwwerkzaamheden worden ingezet. Maar als bij de verzekering is aangegeven dat deze een aantal keren per jaar worden ingezet voor het ophalen van oud papier, is de verzekering tijdens deze activiteiten ook gedekt. Wel is een vereiste dat er in ieder geval geen kinderen op de kar zitten, ook niet van de bestuurder. Zaterdag 18 maart komen de vrijwilligers weer langs om papier op te halen.

Voetbaltoernooi Wijster

Op vrijdag 17 februari hebben de kinderen van groep 7/8 van onze school meegedaan aan het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi voor basisscholen in Wijster. Het toernooi begon al vroeg in de middag, we bleven na de ochtend met zijn allen op school, hebben gezamenlijk gegeten en vetrokken om 12.15 met auto’s richting Wijster. De twee teams die we konden opstellen hadden een druk programma. Elk team speelde 4 wedstrijden. Helaas hebben we, na veel zwoegen en zweten met beide teams de wedstrijden verloren. Maar niet alle teams kunnen kampioen worden en plezier staat voorop.  Iedereen die op welke wijze bijgedragen heeft aan het slagen van deze middag bedankt.


  De Morgenster

 
Olympische Winterspelen 2006, Het Project

Op woensdag 1 februari startte op de Morgenster het eigen project "De Olympische winterspelen", enkele hoogtepunten waren: de opening; het schaatsen en zwemmen.

De Opening: Door de kinderen zijn vlaggen gemaakt van veel van de deelnemende landen, zoals Nederland; Polen; Japan; Oekraine en nog veel meer. Een estafette werd gehouden om te bepalen door welk land de olympisch vlam aangestoken mocht worden. Het team van Chiel bleek de sterkste en hij kreeg dan ook de eer om de olympisch vlam aan te steken, daarmee ging dit project officieel van start.

Het schaatsen: Uit de reacties van de kinderen die in het journaal te lezen waren bleek hoe leuk ze het gevonden hadden. Met z'n allen op de ijsbaan in Assen was dat voor sommigen een nieuwe maar leuke belevenis. Voor sommige ouders was het stiekem ook een goede gelegenheid om de ijzers uit het vet te halen, hun plezier deed voor dat van de kinderen niet onder.

 

Het zwemmen: Het is weliswaar geen olympische wintersport, maar voor De Morgenster was het zwemmen toch onderdeel van dit project. Een goede oefening om de spieren los te krijgen en voor de badjuffen een uitdaging voor hun creativiteit. Door hun zijn diverse leuke spelletjes bedacht, die voor de kinderen de olympische gedachte goed naar voren bracht. Met name kwam het wedstrijdgevoel op een goede manier aan bod.

En verder...: Tijdens het project werd door de kinderen allerlei informatie verzameld over de olympische spelen en (Nederlandse) atleten, zoals Jan Bols en Piet KLeine, maar ook Eric Heiden, de veelvoudig Amerikaanse schaatskampioen. Ook de elfstedentocht werd bekeken, geen olympische spelen, maar leuk om over te lez(r)en.

De kinderen van groep 1 en 2 hebben zelf een opzegversje gemaakt over het schaatsen, de liefhebbers kunnen dat lezen in een van de journaals op de website van onze school. Hockey werd er ook gespeeld, niet op het ijs maar in de zaal, waar het er spannend aan toe ging. De regels werden in het vuur van het spel wel eens vergeten, maar de pret was er niet minder om.  Dat je voor langlaufen geen sneeuw nodig hebt, lieten de kinderen van groep 6, 7 en 8 zien. Met twee skateboards en twee stokken in een gymzaal kun je dat net zo goed doen en het is minder koud.

Op 16 februari was het einde met het project, ook dit project werd met een soort slotmanifestatie beëindigd, net als de olympische spelen. Er was een inloopmiddag waarbij de prestaties van alle groepen en alle werkstukken getoond werden. De kinderen deden spelletjes en op een video was te zien wat we die dagen allemaal meegemaakt  dagen allemaal meegemaakt hadden. Ons project

 

"Olympische winterspelen" was "goud" voor iedereen!
 

  The Young Ones
 

In de bios 2 mrt 2006 The Pink Panther

Een wereldberoemde voetbalcoach wordt vermoord en daarbij wordt ook zijn legendarische ring gestolen, ook wel bekend als de 'Pink Panther'. Wanneer de meester der detectives onbereikbaar is, roept de Franse overheid de hulp in van niemand anders dan Inspecteur Clouseau. Wie heeft de coach vermoord? En wie kan de zaak oplossen? Aan Clouseau en zijn partner Ponton de gevaarlijke taak om de moordenaar te ontmaskeren.

 

Wereldreizigers

www.thijsensylvan.nl

Site van Thijs Jagt en Sylvan Bos, die nu voor 6 maanden in Australië verblijven. Zij geven op deze site geregeld een verslag van hun belevenissen in ‘Down Under’ (zo kan je een beetje bijhouden waar ze mee bezig zijn)Ook kun je zien waar ze op dit moment zijn en wat hun route is geweest in Aussie!!

Mopjes

Wereldreis

Een vrouw vraagt aan haar vriendin:

‘Waar gaan jullie op vakantie deze zomer?’

‘Wel, ik wilde graag een reis rond de wereld maken,

maar mijn man wil ergens anders naartoe……..’
 

Prima Middel

Een klant zegt: ‘schoenen zijn toch verschrikkelijk duur hé’. ‘Kent u soms een manier om ze langer te dragen?’

De verkoopster antwoordt: ‘zeker meneer, neem grotere stappen’

Waarom de maand maart 31 dagen heeft?

Op een voorjaarsochtend trok een herder met zijn kudde naar buiten. Onderweg werd hij door de maand maart begroet: "Zo, waar gaat het vandaag naartoe?" - "De bergen in." - "Goede reis." - Die dag barstte er noodweer los boven de bergen. Het was een ware zondvloed. Toen de herder die avond op de terugweg was, vroeg maart hem: "En, hoe was het vandaag?" - "Het was een prachtige dag. Ik ben op de vlakte gebleven en de zon heeft de hele dag geschenen." - "En morgen?" - "Natuurlijk ga ik dan weer de vlakte op. Iets anders zou toch dom zijn met dit heerlijke weer." - "Gelijk heb je. Tot ziens." De volgende dag trok de herder de bergen in en maart zorgde voor regen, storm en hagel op de vlakte. Het was een waar strafgericht. Die avond troffen ze elkaar opnieuw. "Hoe is het je vandaag vergaan?" wilde maart weten. "Gewoon fantastisch. Ik was diep de bergen in. Wat een stralende hemel, wat een zon!" - "En morgen?" - "Dan blijf ik op het vlakke land, niet al te ver weg van huis. Ik heb onweerswolken boven de bergen zien hangen." - "Heel verstandig van je." Om een lang verhaal kort te maken, de herder was niet meer zo argeloos om altijd de waarheid te zeggen en maart slaagde er niet in hem een loer te draaien. Aan het eind van de maand zei maart tegen de herder: "En, hoe gaat het nu met je?" - "Uitstekend, uitstekend. De maand is om en ik kan rustig slapen." - "En morgen?" - "Dan blijf ik lekker op de vlakte. Dat kost me niet zoveel moeite en het is dichter bij huis." - "Tot ziens dan maar weer." Maart ging halsoverkop naar zijn broer april en slaagde erin een dag van hem te lenen. De volgende ochtend trok de herder er met zijn kudde op uit, maar de schapen hadden zich nauwelijks over de weide verspreid, of het onheil sloeg toe. Storm, sneeuw en hagel barstten los en de brave herder had er zijn handen aan vol om zijn beschermelingen in veiligheid te brengen. Die avond zat de herder moe en teneergeslagen bij het vuur toen maart kwam. "Goedenavond herder." - "Goedenavond maart." - "Hoe is het je vandaag vergaan?" - "Houd daar alsjeblieft over op. Het was erger dan midden in een koude januarimaand. Alsof alle duivels uit de hel waren losgebroken. Het was genoeg voor het hele jaar. Als ik aan mijn arme schaapjes denk..." à En zo komt het dat maart eenendertig dagen heeft. Hij had nog een extra dag nodig om de herder te pakken te nemen en die moest hij lenen van april. April komt nog altijd een dag te kort!!

Geslaagde Historische "1-aprilgrappen"

- In 2005 meldde het Noorderdierenpark in Emmen de geboorte van een geblokte zebra.

- In 2005 maakte de gemeente Nijmegen bekend dat het blauwe plaatsnaambord vervangen zou worden door een roze, omdat Nijmegen benoemd zou zijn tot de oudste roze stad van Nederland.

- In 2004 werd in Hoogeveen gemeld dat het vanaf 1 april verboden werd om op de markt te roken. Dit omdat bezoekers van de markt recht hadden op rookvrij winkelen, en er zou streng op worden gecontroleerd. Veel mensen waren boos om deze 1-aprilgrap, omdat deze zo officieel naar buiten kwam.

- In 2004 leert Internetprovider XS4ALL zijn klanten hoe ze hun Senseo op het internet moeten aansluiten.

 

Buurtacademie

3 Groepen zijn momenteel bezig met een computercursus en de vierde komt eraan. Enorm veel animo dus om een cursus te volgen via de Buurt Academie. Eigenlijk logisch, leuk met bekende uit eigen dorp zonder reizen en / of  kosten een cursus volgen die je eigenlijk al zo lang had willen volgen.

De cursisten Effectief vergaderen waren Donderdag 15 februari j.l. voor de laatste avond bijeen. De redactie van Kontakt was benieuwd naar het verloop van de cursus en vroeg de leiding en cursisten naar hun mening over de cursus.

Roelie Otter, Docent en aangesteld door het Drenthe college om deze cursus te geven zegt het volgende: ik ben betrokken geweest bij de opzet van dit project voor de kleine kernen in Midden - Drenthe wat betreft De Buurt academie. Later heeft Mariëtte het van mij overgenomen. Ik moet zeggen: jullie hier in Nieuw Balinge zijn toppie! Zoveel actie, zoveel animo, GEWELDIG! Dit is een hele leuke groep mensen die graag wat willen leren.

Aan deze cursus effectief vergaderen nemen 9 personen deel, komend uit 3 besturen van Nieuw Balinge. Het zijn bijzonder actieve cursisten maar 4 avonden vinden ze eigenlijk wat te weinig om alle "stof" uitgebreid te behandelen, ik merk ook dat we te vlug door alles heen moeten. Vooral ook het rollenspel verdiend meer aandacht. De cursisten zouden graag nog wat dieper op alles door willen gaan, dus als het mogelijk is zouden we er graag nog 4 avonden aan vast plakken.

 

Dan laten we de cursisten aan het woord:

Leuk, gezellig maar teveel theorie en te weinig tijd voor de echte techniek van vergaderen.

Veel informatie, heel interessant maar teveel in 4 keer!

Leuk, gezellig, voor doodgewone vrijwilligers een opstap, maar de effectiviteit van het vergaderen zou nog iets meer belicht moeten worden.

Het is veel per avond om overal de aandacht bij te houden,  het taken verdelen  in het bestuur, dat heb ik al wel geleerd.

Ja, zeggen tegen een bestuursfunctie zou ik nu wel iets sneller durven. aldus de cursisten!

 

Uiteindelijk blijkt dat ze er allen al veel van geleerd hebben maar dat ze nog heel graag 4 extra lessen zouden willen volgen om net even iets zekerder te zijn van de kennis van het besturen.

Leerzaam, interessant en belangrijk is het dus zeker, en die 4 extra lessen moeten er gewoon komen, want dan heeft Nieuw Balinge er meteen 9 bestuursleden bij die exact weten hoe je effectief vergaderen kunt. Een aanwinst voor het dorp, want hoe vaak horen we niet dat het zo moeilijk is om nieuwe bestuursleden te krijgen?

Conclusie: De Buurt Academie is dé uitkomst voor een klein dorp om op een fijne gezellige bijeenkomst educatief bezig te zijn, investeren in jezelf,  maar beslist niet minder belangrijk investeren in je dorp waar de samenleving  mee blijft voort bestaan.

Gemeente Midden - Drenthe bedankt! De Buurt Academie is een GOUDEN GREEP! 


Buurt Academie II

COMPUTERCURSUS.

Op het moment zijn er twee computer-cursussen van start gegaan. Eén op de maandagavond voor gevorderden één op de woensdagmorgen voor de beginners. De lessen worden gegeven in de Heugte en de docent is Fred Kemper.

De beginnerscursus is voor mensen die totaal onbekend zijn met het werken op de computer. Zij leren de eerste kneepjes op dit terrein. De gevorderden zijn al wat gewend om te werken met de computer en kunnen hun kennis verbreden.

De animo om een cursus te volgen was bijzonder groot en de deelnemers zijn razend enthousiast. Na de voorjaars-vakantie zal er nog een beginnersgroep gaan starten. Er komen bij beide cursussen verschillende onderdelen aan de orde. Van werken in Word, tot en met het programma paint. Aan de hand van een werkboek kan je thuis oefenen wat in de lessen is besproken. Tijdens de lessen zijn er laptops aanwezig en in de lessen worden de problemen waar je tegen aan loopt besproken en geoefend. Alle vragen zijn welkom en worden direct beantwoord. Aan het eind van de cursus zal de docent met de cursisten bespreken wat zij nog meer willen leren om het geheel een vervolg te kunnen geven als zij dat willen.

Op de site van de docent Fred Kemper kun je zien welke verschillende mogelijkheden er zijn www.mocfredkemper.nl. Hier staan zijn de mogelijkheden die hijzelf te bieden heeft, maar wellicht doet U er een idee op die mogelijk via de buurtacademie te volgen is.

Denkt U na het lezen van dit artikel eigenlijk wil ik ook wel een computer-cursus volgen via de buurtacademie geef U dan op bij één van de onderstaande personen: Albert Wielink, José Post, Annette Pool, Iep Meijer, Rinske Jagt of Thea Enninga.


Kindercarnaval

Kinderen uit Nieuw Balinge in carnavalsstemming

   

De winnaars laten zien aan de hand van vingeropsteken de hoeveelste prijs ze hebben gewonnen.

Staand v.l.n.r.: Joerie Mekkes, Chantal Koekoek, Jary Jager.

Vooraan op de knieën: Ramon en Julian Kroezen

 

 

Ondanks dat het vakantietijd was en dus veel kinderen op vakantie waren en er enkele verjaardagpartijtjes waren kwamen toch nog zo’n 46 kinderen woensdag 22 februari jl. verkleed naar dorpshuis ‘De Heugte’ in Nieuw Balinge. De ouders en de kinderen zelf hadden vreselijk hun best gedaan om in de mooiste creaties op het carnavalsfeest te verschijnen. Zoals elk jaar het geval is, had de jury weer een bijna onmogelijke taak om uit al die prachtig verklede kinderen de vier mooiste creaties te zoeken. De jury bestaande uit een drietal dames Gré van de Berg, Marrie Vos en Hennie Mos, sloeg zich dapper door deze moeilijke opdracht. Zij kwamen dan ook unaniem tot de conclusie dat de eerste prijs moest gaan naar Ramon en Julian Kroezen, zij kwamen verkleed als de Dikke en de Dunne. De tweede prijs was voor Jary Jager hij kwam verkleed als robot. Chantal Koekoek kwam als Pipi Langkous naar het feest en ging met de derde prijs naar huis en de vierde prijs was voor de dief, Joerie Mekkes.

Buiten dat er flink gehost en gedanst werd konden de kinderen ook nog prijsjes winnen met diverse muziekspelletjes. Tussendoor kregen de kinderen patat en ranja aangeboden. Aan het eind van de middag werd traditiegetrouw een groot net met ballonnen losgelaten boven de hoofden van de kinderen. En met het nodige lawaai en geknal kwam aan deze middag al weer een eind.
De organisatie, die in handen was van de Kinderclub en de carnavalsvereniging  ‘De Rampestampers’, spreken van een leuke, gezellige en vooral geslaagde middag.
 

V.l.n.r. staand: Ineke Vos, Sofia Seuninga, Dikkie Vos, Jan Deuten, Lammert Seuninga.Vooraan  op de hurken: Liesbeth Prins, Jannie Vos, Annie Eisinga

De prijsjes werden beschikbaar gesteld door carnavalsvereniging ‘De Rampestampers’.

Hier volgt de uitslag van de prijzen voor de muzikale spelletjes:

Pakje doorgeven

 4 t/m 7                   Nadien Doldersum

8 t/m 12        Josien Verkley

Gevaarlijke hoedjes (4 t/m 7 jaar)

1e prijs                   Alila Mekkes

2e prijs                   Noa van de Woude

3e prijs                   Ramon Kroezen

Gevaarlijke hoedjes (8 t/m 12 jaar)

1e prijs                   Josien Verkley

2e prijs                   Yannick van de Woude

3e prijs                   Cinthia Langeveld

Wie kan het mooiste dansen (Allemaal)

1e prijs                   Maureen Oelen

2e prijs                   Bram Prins

3e prijs                   Sanne van Aalderen

Stoelendans (4 t/m 7 jaar)

1e prijs                   Bart Verkley

2e prijs                   Rick Wielink

3e prijs                   Ellen Verkley

Stoelendans (8 t/m 12 jaar)

1e prijs                   Marco Brookman

2e prijs                   Sebastiaan Langeveld

3e prijs                   Josien Verkley

gedicht

Voorjaar

Een oud gezegde zegt; als de dagen lengen, gaat de winter strengen. Je zou zeggen dat het dit jaar klopt, al is de kou waarschijnlijk al weer voorbij als u dit leest. Wat zo fijn is deze weken, dat de dagen al langer worden.

Als we nu gaan eten s`avonds, hoeven de gordijnen niet meer dicht, en als je gewend was ze open te laten, kijk je niet meer in zo'n donker gat. Ook krijgen velen van ons weer plezier in de tuinen. Kijken we, bij wijze van spreken, de eerste bloemetjes uit de grond.

Het wordt weer gezellig om zomaar een blokje om te lopen. Heel leuk is het om kinderen weer te zien vissen in de Middenraai. Als je ziet hoe intens ze naar hun dobber staren, zou je zo graag willen dat ze een flinke vis zouden vangen. Het liefst zou je stiekempjes een vis aan het haakje doen, maar ja dat is uit de boze. En zo is er de komende maanden weer van alles te zien en te doen.

De paasbult mogen we ook weer opbouwen. Velen van ons zijn er blij mee, dat we het tuinafval op een gemakkelijke manier kwijt kunnen. Als we allemaal de bult goed opbouwen, vallen we misschien weer in de prijzen.

Tot slot wensen wij iedereen een heel zonnig en plezierig voorjaar. I.Snels.


Mag ik U even voorstellen......
 

Dit keer waren we te gast bij weer een nieuwe winkel te Nieuw Balinge. Opmerkelijk is zelfs dat we hier ook spreken van een Webwinkel.  We werden ontvangen door Heidi Koekoek.  En al snel zaten we aan de koffie met versgebakken appeltaart. Heidi gaf aan dat haar echtgenoot, Sjacco bijna jarig was en al aan het taarten aan het bakken was. Wij mochten als eerste proeven en waren verrukt.  Heidi en Sjacco wonen alweer sinds april 1998 samen. Hebben eerst het huis aan het bungalowpark De Breistroeken 69 flink verbouwd.

 

 

In 2000 hebben ze er een dak op gebouwd.  Hebben dit allemaal zelf met behulp van vrienden, kennissen en familie gedaan. Uiteindelijk hebben ze nu heel wat ruimte gekregen. Boven hebben ze een kamer vrij gemaakt voor de winkel.  Heidi is na de middelbare school in een pannenkoekrestaurant in “de Leilinde”gaan werken. Daarna nog bij de Blokker en de Novolux en de bakkerij in Zweeloo.  Is met werken gestopt toen haar 1e dochter Chantal(5 jr) geboren werd.  In 2003 kwam de 2e dochter Saskia.

Heidi vind het belangrijk om voor de kinderen thuis te zijn. Omdat het werken in een winkel erg mooi was zocht zij toch iets om weer te gaan doen. Wilde wel iets doen waarbij zij toch thuis kon zijn als de kinderen uit school kwamen.

Omdat Heidi mode en kleding op de huishoudschool al een erg mooi vak vond dacht zij misschien in deze richting iets te kunnen beginnen. De moeder van Heidi was ook altijd al met het maken van kleding bezig dus was zij er al mee groot gebracht. Heidi koopt kleding via groothandels op. Het gaat hier om kleding die ook op markten wordt verkocht. In het begin kreeg ze de bestellingen per post aangeleverd. Later ging ze ook zelf de groothandels langs om het op te halen

 

De leveranciers vonden dit dan prachtig. Ook in Duitsland is ze met Sjacco al een paar keer bij een groothandel geweest. Ze is hier toch mee gestopt omdat dit bedrijf voornamelijk merkkleding verkocht. Heidi wil dit liever niet omdat dit ook gelijk in de prijs te merken valt.  Nu kan zij kleding leveren tegen een redelijke goede kwaliteit en een gunstige prijs. Ze kan zelfs soms goedkoper zijn dan bijvoorbeeld een henk ten Hoor of andere van dit soort winkels. In de zomer periode gaat heidi veel naar markten.

Het mooie nu is dat ze vanuit huis kan verkopen. Ze hoeft er niet voor weg. Ook zit je er dan niet aan vast. Aan de andere kant is zij nu altijd bereikbaar. Ook in de avond kunnen mensen langskomen. Heidi laat trots de Internet website zien waar ze nog maar pas mee zijn begonnen.  Het mooie van de Internet website is dat mensen eerst kunnen kijken of er wat bij zit. Heeft zelfs al kijkers gehad op de site van mensen ver buiten Nieuw Balinge. Wanneer mensen wat gezien hebben bellen ze dan meestal van te voren of  het gelegen komt en nemen het dan direct mee. Ook kan er per internet besteld worden. Heidi zorgt er dan zelf voor dat het ingepakt en verzonden wordt. Ze heeft nu al een grote klantenkring opgebouwd. Haar grote kracht zit in het feit dat ze goedkoop kan zijn en dat ze niet veel dezelfde kleding heeft. Het is mooi dat er verschillende series zijn en daardoor veel verschillen. Als een kledingstuk ook niet meer in voorraad is kan zij het niet meer krijgen. Dit heeft als voordeel dat dan niet het gehele dorp met hetzelfde loopt. Dit kan ook wel eens een nadeel zijn als mensen het mooi vinden.

 

 
Wij vroegen ons af of Heidi nog tijd over heeft. Zegt dat dit nog wel het geval is en dat ze ook nog de gelegenheid heeft om STEP training te doen in Hollandscheveld. Heeft eerder nog gymles gegeven samen met haar zus maar is hier mee gestopt. Ook helpt haar moeder regelmatig met de winkel.

Toekomst

Heidi heeft meegedaan met de cursus vergadertechniek via de buurtacademie en gaat nog een bedrijfsadministratie- cursus gaan doen. In april Reclame hoeft ze eigenlijk niet veel te maken. Zegt op veel plaatsten te komen en de mond op mond reclame werkt nog het beste. Heidi zegt ook gemakkelijk contact te maken met mensen.  De meeste mensen in het dorp kennen haar ook wel.  Gezien haar enthousiasme waarmee ze haar verhaal verteld kunnen wij ons indenken dat het een groot succes wordt. Sjacco vertelde nog op het laatst dat hij hondenvoer verkoopt. Doet dit onder zijn eigen naam. Volgens hem is het een prima hondenbrok voor een betaalbare prijs

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u nu snel de Webwinkel wil bekijken.

Als u aanklikt www.heidikindermode.nl dan bent u direct in de winkel. Aangezien de appeltaart heerlijk was kunnen wij ons ook voorstellen dat Heidi deze eerdaags ook via de Webwinkel gaat verkopen. Haar eerste klanten hiervoor heeft ze al!

Wij vroegen nog snel wat ze van het blad “kontakt” vonden. Ze vinden het een goed blad wat door de jaren heen behoorlijk is veranderd. Leuk zijn ook de stukjes van de scholen die erin staan. Het ligt bij hun in de la van de salontafel en kijken er nog wel eens in op de Info pagina.

Wij bedanken Heidi en Sjacco voor het vragengesprek en wensen ze heel veel succes met hun activiteiten.

Heidi’s kindermode


TUIN - SCHUUR - GARAGE VERKOOP
 

ZATERDAG 20 MEI!

 

Vanwege het grote succes van vorig jaar organiseren wij opnieuw een Tuin - Schuur garageverkoop. We hopen natuurlijk ook dit jaar weer  op veel deelnemers.

We menen er goed aan te doen de tijd vast te stellen van  9.00 uur tot 13.00 uur!

Om evenals vorig jaar de te maken onkosten te kunnen dekken, is ook nu een bijdrage van € 3,= per deelnemer vastgesteld.

U, kunt het inschrijfgeld brengen bij  Jacob Stempher, u krijgt dan een deelnemers vlag mee als "bewijs" van deelname.

Wacht niet tot de laatste dag!

Hoe eerder wij het aantal deelnemers weten, hoe meer reclame we ervoor kunnen maken.

We hopen op mooi weer en natuurlijk weer file in Nieuw Balinge

Uitnodiging          

 

Aan de leden van Plaatselijk Belang.

Uitnodiging voor de jaarvergadering van Plaatselijk Belang de ”Vooruitgang” op 25-04-2006 om 20.00 uur in de Heugte

Agenda.

-Opening

-Notulen van de jaarvergadering van 12-04-2005.( Staat afgedrukt in Kontakt)

-Ingekomen stukken.

-Jaarverslag Penningmeester.

-Jaarverslag werkzaamheden bestuur.(Staat afgedrukt in Kontakt)

-Verslag van de kascommissie 2005/2006 bestaand uit Dhr J.Huizenga en Dhr A. Kroezen. Reserve Dhr Minderman.

-Benoeming nieuwe kascommissie leden 2006/2007

-Bestuursverkiezing. Lijst van aftreden 2006.

2006; DhrJ.Stegehuis, Dhr R. Osinga.

2007; Dhr A. Mekkes, en Mw T. Enninga

2009: Dhr C Wielink en Dhr A. Wielink.

Doordat Mw. Kroezen in 2005 haar bestuursfunctie heeft neergelegd, stelt het bestuur de Dhr.J. Slomp voor als nieuw bestuurslid.

Volgens de lijst van aftreden zijn dat de heren J. Stegehuis en Dhr. Osinga . Beide heren stellen zich herkiesbaar.

Evt. tegenkandidaten moeten schriftelijk worden ingeleverd drie dagen voor de vergadering bij de secretaris. A. Wielink, Voornweg 10

-Presentatie ontwerp dorpsvlag.

-Rondvraag

-Sluiting.

Na de vergadering zal Dhr.van Ginkel een verhaal vertellen over de jeneverbes.

Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7936RC Nieuw Balinge.

* * * * *

Paasbult Koolveen:

Ook dit jaar kunt U weer snoeiafval gaan verzamelen voor de paasbult. Let op: Geen geverfd hout!!!  De openingstijden om tuinafval te brengen zijn op de volgende zaterdagen:

11 maart, 18 maart, 25 maart, 1  april, 8  april, 15 april  van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Tijdens het paasvuur, op 17 april a.s., zal er dit jaar koek-en-zopie te koop zijn!

Notulen Jaarvergadering Plaatselijk belang ”De Vooruitgang” d.d. 12-04-2005.

Aanwezig vol

gens presentielijst 18 personen.

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom op deze jaarvergadering.

De notulen van de vergadering van 12-04-2005 zijn afgedrukt in Kontakt en worden niet meer voorgelezen.

Ingekomen stukken:

Een delegatie van Woonservice Drenthe wil een gesprek met het bestuur van Pl. Belang aangaande de renovatie verbouwing van de woningen. Dit is gepland op 21-04-2005 aanvang 11.30 uur.

Brief van de Gemeente Midden-Drenthe. Onderwerpuitnodiging bijeenkomst op 18 april 2005 in het gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur. Bespreking actiepunten Veur uutzicht samen met de Broekstreek.

Uitnodiging om deel te nemen aan de Workshop-Monumenten, Het thema is Wardeert Midden-Drente haar cultuur-historisch erfgoed. Dit wordt gehouden op 19 april om 20.00 uur in het Ottershoes aan de dorpsstraat in Orvelte.

Brief van de Gemeente Midden-Drenthe; onderwerp Notitie discussie bijeenkomst Herziening Woonvisie op 19 april in Zalencentrum Meursinge te Westerbork. De Gemeente geeft in Nieuw-Balinge een kavel uit, op de kavel kan een vrij-staande woning geplaatst worden a/d Wolvenhaar 2 grootte van de kavel 865m2. De Gemeente heeft gebeld aangaande een kavel op het Bedrijventerrein voor iemand buiten het dorp.  Het bestuur Pl-Belang staat hier positief tegenover.  

4.  Jaarverslag penningmeester. De stukken worden aan de aanwezigen op de vergadering overhandigd,. De penningmeester licht het verder toe.

5. Jaarverslag werkzaamheden bestuur: de voorzitter geeft uitleg hierover.

5a. De ontwerpwedstrijd voor de vlag heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. De gevolgde procedure verdient niet de schoonheidsprijs. De voorzitter biedt hiervoor zijn excuus aan en zegt toe dat het bestuur met een voorstel komt.           

6. Verslag kascommissie 2004/2005 bestaand uit Dhr. Huizinga en Dhr. V Santen. De penningmeester wordt decharge verleend.

7.   Benoeming nieuwe kascommissie leden voor 2005/2006 zijn Dhr. Huizinga en Dhr Kroezen. Reservelid Dhr. Minderman.

8.  Bestuursverkiezing: Volgens de lijst van aftreden waren dat Dhr. C. Wielink en de Dhr A. Wielink. De beide heren hebben zich herkiesbaar gesteld. Er waren geen tegen kandidaten beide heren zijn herbenoemd.

9.  Aanpassing huishoudelijk regelement, het bestuur zal dit bekijken cq aanpassen en aan de leden voorleggen.

10.   Rondvraag :

Dhr Minderman vraagt hoe het staat met de riolering aan de Hullenzandweg, wat zijn de eisen van het schoonmaken van het riool.( Cees zal dit bekijken)

Dhr. Minderman vraagt waarom het bord aan de Hoogeveenseweg m/d vooraanwijzing is weggehaald. Er wordt navraag gedaan bij de gemeente.

Dhr. Bisschop vraagt hoe het kan dat de straat verzakt bij overtollig water aan de Mantingerweg. Er word navraag gedaan bij de Gemeente.

Dhr. Bisschop zegt dat de parkeerplekken aan de Mantingerweg in slechte staat zijn. Er word navraag gedaan bij de gemeente.

Dhr. Bisschop zegt dat de inritten naar de woningen toe slecht worden onderhouden. Er wordt navraag gedaan bij de gemeente.

Dhr. Bisschop vraagt naar de zorgplicht van het onderhoud van de bomen aan de mantingerweg. Er wordt navraag gedaan bij de  gemeente.

Dhr. Bisschop vraagt over Het voorste gedeelte van de Mantingerweg waar de struiken staan om die kort te houden i.v.m veligheid. Er wordt kontakt opgenomen met de gemeente.

Dhr. Bisschop vraagt of het eventueel mogelijk zou zijn om de struiken te verwijderen en er parkeergelegenheid van te maken. Er wordt bij de gemeente navraag gedaan.

11.    Sluiting. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en wenst een ieder wel thuis.             

Voorzitter: J.Stegehuis   Secretaris:. A. Wielink


Werkzaamheden van het bestuur van Plaatselijk Belang”De vooruitgang” 2005:
 

Gesprek met het College van de Gemeente Midden-drenthe betreffende:

- Herinrichting dorpscentrum.

- Ontwikkelen parkeerplaats Vrachtwagens/bussen.

- Verkeersveiligheid.

- Recreatieve voorzieningen.

- Openbare verlichting.

- Alternatieve inrichting bedrijventerrein.

- Entree in het dorp.

- Aankleding wegen.

- Herstel sluis Middenraai.

- Verenigingsleven/vrijwilligerswerk.

- Vergroten sportzaal.

- Zwerfvuil/ rommelerven.

- Bestemmingsplan.

- Rookmelders.

- Hangjongeren school.

- Status Breistroeken/Munitiedepot.

- Enquête Veiligheid in het dorp.

- Aanvraag paasvuur Koolveen.

- Inventarisatie gedaan van het vervoer schoolgaande jeugd samen met B.O.K.D./ Welzijn M.D/ dorpenoverlegM.D en beide scholen.

- Vervolg gesprekkenVeur Uutzicht.

- Uitreiking boek Freek Stok.

- Opstarten buurtacademie( werkgroep), Welzijn M.d/ H. Tijms, Plattelandsvrouwen J. Post, Mr. Sieberingschool A. Pool, CBS de Morgenster I. Meijer, Psz Duimelot R. Jagt, Drenthe College M. Steenhuis, Pl-Belang A. Wielink en T. Enninga.

- Project ouderen onder dak (werkgroep) J.Post, H.Sok, J.Ten Caat, A. Faken, A.Kroezen,G. Jager, G. Strijker, J. Wielink, J.Stegehuis, R. Bisschop en A. Wielink.

- Gesprekken met Woon-Service Drenthe aangaande de verbouwing Haarweg/lijsterstraat/Mantingerweg.

- Onderzoek naar wonen en Zorg voor ouderen door A. Blom.

- Vrijwilliger van het jaar van De Gemeente M.D voorgedragen.

- Geld beschikbaar gesteld voor De website van Nieuw-Balinge.

- Cursus Drentse Taol Opgestart.

- Nieuwe inwoners in het dorp verwelkomen.

- Onderhoud speeltuinen in hetdorp. Is door de bewoners zelf gedaan.

- Nieuwe speeltuin geplaatst door de gemeente  aan de Voornweg/ Wolvenhaar en fiets/voetpad aangelegd.

-Donatie aan Kontakt voor de aanschaf van een nieuwe camera.

-Donatie aan de ijsvereniging.

-Project Ouderen onder dak vergaderde wekelijks over de gang van zaken aangaande de verbouwing Mantingerweg/ Haarweg/Lijsterstraat.


EXTRA OPENINGS UREN DORPSHUIS "DE HEUGTE"
 

Vanaf Vrijdag 7 April 2006 is het Dorpshuis en de KEUKEN van 16.00 uur tot 20.00 uur GEOPEND!

Omdat er vaak naar gevraagd wordt willen we hieraan invulling geven!

Een soort "proef project" tot de bouwvakvakantie. Is er inderdaad voldoende animo dan gaan we uiteraard ook na de vakantie hiermee door!


Jubileum

Mevrouw Wouw Wielink-Post

te

  Nieuw Balinge 

60 jaar lid van de PvdA

Via de SDAP werden ze lid van de PvdA. Haar overleden echtgenoot heeft zich jarenlang ingezet voor de PvdA, hij inde contributie bij de Nieuw Balingse leden, zat in het bestuur waar in vroegere tijden de vergaderingen plaats vonden in het keukentje van het huis waar ze momenteel nog woont.

Voorzitter Jos van de Werf en contactpersoon van de PvdA te Nieuw Balinge en José Post vereerden haar vandaag met een bezoekje. Het speldje en de traditionele rode rozen werden aan haar uitgereikt. Mevr. Wielink was bijzonder vereerd, ze draagt de PvdA nog steeds een warm hart toe. Bij het vertrek waren haar woorden dan ook, tot 7 Maart op het stembureau!.

 

UITSLAG VERKIEZING 2006

UITSLAG VERKIEZING 2006 LEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE MIDDEN DRENTHE TE NIEUW BALINGE

Totaal uitgebrachte stemmen:  510

Lijst 1      PvdA                                          222

       2       CDA                                            64

       3       VVD                                            73

       4       Gem. Belangen Sm. B. W.            13

       5       Groen Links                                   8

       6       D 66                                              1

       7       SP                                               21

       8       CU                                               60

       9       Gemeente Belangen                      42

                Blanco                                           6


Wandelclub

Foto uit 1955 van de Wandelclub

Wandelclub (jaartal onbekend)

WIE KAN ONS HIEROVER MEER VERTELLEN?  (geef het door aan de redactie)
 

Te Koop:

Te Koop:

Te Koop Gevraagd:

Gevonden / Verloren :


 

Gevonden


Zo te zien: voor- en achterdeursleutel aan gekleurd touwtje.

Gevonden op schelpenpad bij Mr. Sieberingschool.

Af te halen bij José Post Vosseveen 1.