Kontakt April 2006

 
 

Inhoud:

  Colofon
  Van de Redaktie
  Meester Sieberingschool
  CBS de Morgenster
  The Young Ones
  Mogen wij U voorstellen.............
  Kraanvogels in Nieuw Balinge
  Buurtacademie
  OZITDATZO
  Fakkeloptocht naar de Paasbult
  Koek en Zopie bij het Paasvuur
  Koninginnedag Bingo
  21 april Straatspeeldag
  Drentse Avond voor de Vrijwilligers
  Weekverloting St. Zomerfeest
  Oproep voor Zomerfeest!
  Kleuterschoolfoto 1968/1969
  Verhaal uit de Tweede Oorlog
  Oproep Jeugdsurvival
  Zoeken foto geboortehuis
  Bedankje
  Reisverhalen van Jur H. uit Nieuw Balinge
  Jubileum Hervormde vrouwenvereniging.
  Ouderen onder dak
  Tuin-, Schuur- en Garage Verkoop
  Dansavond in de Heugte
  Volkstuinvereniging Nieuw Balinge
  Koersballen
  Uitslagen Klootschieten
  Openingstijden de Buck
  Opbrengst Collecte Jantje Beton
  Opbrengst Reumafonds
  Survival Tiendeveen
  Te Koop/Te Koop gevraagd

 
 
  Colofon
 

Colofon

   
 

Kopijadres: Geke Strijker

  Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nw-Balinge.
 

E-mailadres:geke.strijker@hetnet.nl

 

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

   
 

*Kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.  

 

*Het plaatsten van kopij is geheel voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

 

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

 

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie

 

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht  tegen personen of groepen personen met het oogmerk van negatieve publiciteit

 

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen.

   
 

INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,

 

BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN,ZIJ ZORGEN ER

 

VOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORDT.

   
 

Redactie:

   
 

Lammy Blanken;     tel: 321253

 

Henk Dijkhuis;            tel: 321230

 

Geke Strijker;                    tel: 321132

 

Jan ’t Hoen;                          tel: 321646

  Jose Post;                                  tel: 321354
 

e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl

   
 

Redactie jeugdpagina:

   
 

Naomi Boer:          tel:

 

Evelien Sok           tel: 321299

 

Joyce Salomons      tel: 321809

 

e-mail adres : theyoungoneskontakt@yahoo.com

   
 

(KONTAKT verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd)

   
 
  Van de Redaktie
 

APRIL

 

 

Evenals april, doet ook de crocus wat hij wil.

In de vierde maand laten zij ons in de lente geloven

en staan ze allemaal met hun hoofdjes boven!

   
 

We zitten alweer bijna half in de maand april. De tijd gaat snel, de ‘bevrijdingsmaand’ mei staat al bijna weer voor de deur.

Vier en vijf mei zijn nationale data die historisch verbonden zijn aan de Tweede Wereldoorlog in relatie tot ons land. Ondanks het feit dat delen van Nederland eerder of later werden bevrijd, is de vijfde mei  (ondertekening capitulatie Duitsland) de nationale dag geworden waarop jaarlijks de bevrijding van het Koninkrijk in 1945 van de Duitse èn Japanse bezetter wordt herdacht en gevierd.

Direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog werden op initiatief van burgers op diverse plaatsen in het land herdenkingen georganiseerd aan de vooravond van de historische datum 5 mei. Zo kreeg niet alleen de vijfde mei, maar ook de vierde mei een nationale betekenis die direct verbonden is aan de Tweede Wereldoorlog. Niet één, maar twee dagen van herdenken en vieren. Een situatie die uniek is voor Europa.

Ook een klein dorpje als Nw-Balinge ontkwam niet aan dit leed en werd ook bezet door de Duitsers. In deze uitgave van Kontakt vertelt een inwoonster van Nw-Balinge haar waargebeurde belevenissen over  de laatste dagen van april 1945, vlak voor de bevrijding.

 

Maar, voor we nu de bevrijding vieren is er van alles te doen in Nw-Balinge deze maand april. Het makkelijkst is wanneer je hiervoor de ‘activiteitenkalender’ in deze uitgave van Kontakt raadpleegt.

·       Verder vertelt Jur Huizenga over zijn reis met de ‘Peking-express’

·       The Young Ones stellen de fam Speksnijder aan ons voor.

·       Voor de liefhebbers van een moestuin staat er iets te lezen van de volkstuinvereniging.

·       Oproep aan diegene die ons meer kan vertellen over de ‘oude’ schoolfoto uit ca ’69 ’70.

En…. nog veel meer oproepjes, aankondigingen enz. enz., kortom weer genoeg te lezen!

 

 

Wel willen wij u er nogmaals op attenderen dat de foto’s die in Kontakt te zien zijn, ook elke maand geplaatst worden op www.nieuwbalinge.eu  waarop ze nóg duidelijker te zien zijn!

 
  Meester Sieberingschool
 
 
  Groep 1/2

Op 10 maart jongstleden zijn de kinderen van groep 1/2 naar een voorstelling geweest in Balinge. Het ging over ‘het huisje dat verhuisde’. Er waren veel decorwisselingen en het bleef boeiend om naar te kijken.  Iedereen heeft genoten. Alle chauffeurs, hartelijk dank voor het rijden. Zonder jullie was het niet mogelijk.

Groep 3/4.

De kinderen hebben inmiddels hun rapporten ontvangen en kunnen trots zijn op wat ze hebben laten zien. Omdat we ook graag willen laten zien wat we zoal doen op school, vinden er op dit moment “kijkmomenten” plaats. Inmiddels zijn de ouders van groep 3 geweest en hebben een les aanvankelijk lezen meegemaakt. Op deze manier kon iedereen eens een keer  “echt” zien wat er zoal tijdens een leesles gedaan wordt. Daarnaast was het voor de kinderen heel erg leuk om, aan hun ouders te kunnen laten zien, hoe het op school gaat. Voor de ouders van groep 4 staat er een “kijkmoment” gepland op donderdag 6 april. Er wordt dan een les begrijpend lezen gegeven. Ook de kinderen van groep 4 vinden het erg leuk en zelfs een beetje spannend dat papa of mama komt kijken. 

Naast het dagelijks werk op school, hebben de kinderen ook andere bezigheden en hele mooie initiatieven. Sabine en Daniëlle zetten zich op dit moment in voor beren die in “moeilijke omstandigheden” leven. Door allerlei klusjes te doen, zamelen zij geld in, waarmee zij de beren kunnen helpen. Dit initiatief hebben zij helemaal zelf opgepakt en ze zijn daar heel erg druk mee. Het is leuk om te zien, dat de kinderen ook zelf met dit soort initiatieven komen. Heeft u nog een klusje, dan kunt u vast wel een beroep doen op deze twee meiden.

Groep 7/8

Sportiviteit en respect

We hebben vrijdagmiddag 24 maart les gehad van een gastdocent over sportiviteit en respect. Deze juf komt uit Hoogeveen en werkt voor SportDrenthe. We hebben het gehad over sportiviteit en respect en wat sportiviteit en respect nou eigenlijk inhoudt. We werden ingedeeld in groepjes. Ieder groepje moest een kaart trekken met daarop een tekst, bijvoorbeeld: ‘mag je wel eens oneerlijk spelen’. Daar moest je dan je eigen mening over geven. Wij gaan met de klas nog een mooi spandoek maken.Wie het mooiste spandoek heeft gemaakt, kan met de hele klas een sportles van een beroemde sporter winnen. Ook hebben we een quiz over sportiviteit gespeeld. Je kon maximaal 20 punten halen. Aan je score kon je zien hoe sportief je bent. 

Bezoek bibliotheek

Maandag 3 april is groep 7 en 8 in Westerbork bij een lezing van kinderboekenschrijfster Mirjam Oldenhave geweest. Deze schrijfster heeft inmiddels 21 boeken geschreven, waarvan wij een aantal een paar weken van te voren in de klas hebben gehad.  Bij de lezing vertelde ze iets over haar eerste boek, over hoe een boek wordt gemaakt, over de tekeningen en voorkant van een boek en hoe zij aan haar ideeën voor een boek komt. Aan het einde van de lezing las zij een stukje voor uit haar laatste boek. De kinderen vonden het erg leuk en gaan vast en zeker meer boeken van haar lezen.

De krant in de klas

De afgelopen weken heeft groep 7 en 8 zich beziggehouden met het project “krant in de klas”.

Wij kregen gedurende 2 weken lang 5 verschillende kranten in de klas (de Telegraaf, het AD, NRC handelsblad, de staatscourant en het DVHN), waarmee verschillende opdrachten werden gedaan. Zo hebben we uitgebreid gesproken over de soorten kranten (vorm, kleur en inhoud), de krant uitgebreid gelezen en gezocht naar artikelen over o.a. kinderen. Tevens hebben de kinderen zelf een krant gemaakt. Deze zijn te lezen op school.

Schoolkrantcommissie

De schoolkrantcommissie is uitgebreid met een kindergeleding. Elisa Hidding, Patrick Kroezen en Marco Brookman zijn al druk bezig geweest. Zij hebben al een aantal nieuwe rubrieken bedacht en een copybus gemaakt.

Feestelijke ouderavond

Woensdag 24 mei is de feestelijke ouderavond alle groepen zijn druk bezig met de voorbereiding.

   
 

Schoolzwemmen

Vanaf 9 mei gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 week wekelijks naar het openluchtbad in Westerbork. De kinderen die nog geen zwemdiploma hebben, kunnen deze door goed te oefenen dan halen. De kinderen die wel al een diploma hebben mogen op voor de volgende, of voor een brevet.

   
 

Schoolfonds

Dinsdag 18 april om 20.00 uur vindt in onze school een vergadering van het schoolfonds plaats. U bent van harte welkom.

 
Oud papier
 

De afgelopen keer hebben de vrijwilligers  9310 kilo oud papier opgehaald. We willen de vrijwilligers langs deze weg bedanken voor hun inzet. Maar niet te vergeten ook de mensen die het oud papier voor ons bewaren.

Dank u wel.

 
    De Morgenster
 

 

‘DE MORGENSTER’ KIEST VOOR: ENGELS en BÈTA / TECHNIEK

 

Engels als tweede taal

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal op onze school vanaf groep 1 Engels als tweede taal ingevoerd worden naast het Nederlands. De Engelse taal is nu al van wezenlijk belang en zal in de toekomst alleen nog maar een grotere rol gaan spelen. Veel leerlingen in het voortgezet en beroepsonderwijs brengen immers hun stages door binnen en buiten Europa. Het beheersen van het Engels is dan van groot belang. Juist heel jonge kinderen leren spelenderwijs heel gemakkelijk een tweede taal of zelfs meerdere talen. Uit wetenschappelijk onderzoek is overigens ook gebleken dat tweetalig onderwijs meerdere positieve invloeden op de ontwikkeling van kinderen heeft. Zo bevordert tweetalig onderwijs het cognitief functioneren en de communicatieve vaardigheden. Daarnaast zijn twee- of meertaligen flexibeler, kunnen ze beter relativeren en kunnen ze zich beter inleven in situaties van anderen. Naast een goede beheersing van het Engels biedt tweetalig onderwijs dus meerdere voordelen op verschillende gebieden.

Kunnen onze leerlingen dit?

Wij zijn ervan overtuigd dat onze leerlingen tweetalig onderwijs aan kunnen. De leerlingen presteren goed op hun eigen niveau en relatief gezien is dat niveau hoog te noemen. De laatste jaren zijn verhoudingsgewijs veel leerlingen uitgestroomd naar HAVO / VWO, terwijl ook andere leerlingen en zelfs zorgleerlingen uiteindelijk vaak op een hoger niveau uitkomen dan aanvankelijk werd gedacht. Wij zijn er trots op dat wij dat samen met onze leerlingen en ouders kunnen bereiken!

Bovenstaande geeft ons de overtuiging dat de leerlingen over voldoende talenten beschikken om zich aanvankelijk spelenderwijs een tweede taal eigen te maken. 

Bèta / Techniek   

Aangezien wij niet alleen de talige kant van onze leerlingen een extra impuls willen geven, gaan wij als tegenhanger hiervoor extra aandacht besteden aan de Bètavakken en in het bijzonder aan Techniek. Wij hebben bewust voor taal en Bèta gekozen om zoveel mogelijk leerlingen tot hun recht te laten komen. Niet iedereen is immers even talig of reken- / wiskundig aangelegd.  Zoals u wellicht weet is er veel vraag naar (jonge) mensen die geschoold zijn in de Bètavakken. Voor veel vervolgopleidingen is wiskunde al een verplicht vak. Wij willen de leerlingen op onze school hierop goed voorbereiden. Ook Techniek – een wat nieuwer vak in het basisonderwijs - zal in het nieuwe schooljaar een belangrijke plaats gaan innemen.

Wij hopen zo onze leerlingen, naast het gebruikelijke leerstofaanbod, iets extra mee te geven als voorbereiding op het voortgezet onderwijs, maar zeker ook voor hun verdere toekomst. 

Nieuwe directie

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal er een nieuwe directeur werkzaam zijn op ‘De Morgenster”. Meester Iep Meijer gaat namelijk met FPU, vervroegd pensioen. Hij was dit al jaren van plan en nu is dus het moment aangebroken. Er wordt nu naarstig naar een opvolger gezocht. De procedure is al in gang gezet.

Wat zeggen de ouders?

Onlangs zijn tijdens een zeer goed bezochte ouderavond de ouders van de nieuwe ontwikkelingen op de hoogte gebracht. Ze reageerden positief. De plannen werden ambitieus en vooruitstrevend genoemd. De taak van het team is nu de plannen concreet te maken en daar wordt al hard aan gewerkt.

Een hartelijke groet,  Emmy Botter

 
  The Young Ones
 

Ice Age 2: The Meltdown The Pack Is Back.

In Ice Age 2 smelt de wereld en ontstaat er een waterpark paradijs voor de dieren.
Manny, Diego en Sid ontdekken echter dat het waterparadijs wel heel nat wordt en komen erachter dat de gigantische dam op instorten staat. Als dit gebeurt, loopt hun hele omgeving gevaar.
Er is maar een manier om hun wereld van de ondergang te redden en ze besluiten op een gevaarlijke missie te gaan......

 

April  

 
April (ook wel: grasmaand) is de vierde maand van het jaar in de Gregoriaanse kalender, en heeft 30 dagen. In de oud-Romeinse kalender was het de tweede maand. De naam komt van het Latijnse woord aperire wat openen betekent.
  Waarschijnlijk refereert de naam April aan de groei van de planten en bloemen in de lente. Een andere theorie stelt dat de naam is afgeleid van een woord dat 'tweede' betekent, of van Aperta, een bijnaam van Apollo.
 
   

De Start van KUS………………

De officiële audities voor KUS vinden plaats in de muziekstudio Soundwise, van de producers Fluitsma & Van Tijn. (Je weet wel: Jurylid Eric van Idols!) Tijdens de audities springen er direct drie pittige zangeressen uit: de stijlvolle Meike (24), de sportieve Anouk (23) en de hippe Monique (23). Hun energieke performance, enthousiaste uitstraling, mooie stemgeluid en strakke dancemoves kloppen he-le-maal. Al snel wordt duidelijk: deze meiden willen niets liever dan op het podium staan! Tussen het dansen en zingen door krijgen de dames gelukkig wel wat eten en drinken voor de broodnodige energie.
Drie keer raden van wie? Van Fleur! Deze enthousiaste blondine loopt tijdens de audities toevallig een paar weken stage in studio Soundwise. Haar punky uitstraling en juicy grapjes in de studio zijn zó ondeugend, dat ze door Fluitsma & van Tijn gevraagd wordt óók te auditeren. En wat blijkt? Fleur (18) heeft een gouden keeltje en is ook al jaren een lenige dancebabe. Met Fleur, de naughty benjamin van het stel, is KUS compleet!
 

Bijgeloof …………Je weet maar nooit.
 

Klavertje 4:   Brengt geluk. Dromen van een klavertje 4 voorspelt een lang en voorspoedig huwelijk. Als een meisje een klavertje 4 in haar rechterschoen doet, zal zij trouwen met de eerste man die zij tegenkomt, of iemand met dezelfde naam.

Spiegel:        Een spiegel breken brengt 7 jaar ongeluk. Volgens een oud Amerikaans bijgeloof kon een ongehuwde vrouw haar toekomstige man in een spiegel zien. Maar daar moest ze wel wat voor doen: op de avond voor Allerheiligen ( 1 november) om middernacht met een brandende kaars in de hand in een spiegel kijken. Dan zou ze in de spiegel het gezicht van haar toekomstige partner zien.

 

Brengt ongeluk:

 

* Iemand nakijken tot hij/zij geheel uit het zicht verdwenen is.

* Je kat meenemen als je verhuisd.

* Je haar kammen als het donker is.

* Een bloedend linker neusgat.

* Tegelijkertijd de voor- en achterdeur van een huis openzetten.

 

* Op zondag je nagels knippen; de zondag daarop wordt je ziek

* Nieuwe kleren wassen voor ze gedragen zijn
   
 

Brengt geluk:

 

* Jeuk aan de neus; binnenkort krijg je een geschenk

* Zingen voor het ontbijt

* Een pannenkoek eten.

* Voor het ontbijt 3 keer niezen; brengt morgen goed weer

* Een vreemde hond die mee naar huis loopt

* In de regen wandelen.

* Een plotseling kriebelend gevoel in de palm van je hand is een voorbode van geld.
   
   
 

Mopje

Cafépraat!!!!

“Ik begrijp er niks van. Altijd wordt ik teut van één klein borreltje.” “Van eentje maar? Da’s wel merkwaardig, zeg.” “Je, en weet je wat nog gekker is? Meestal is het de twaalfde!!”

 

 
  Mogen wij U voorstellen.............
 

Familie Speksnijder

 

 

Koos, Lorena, Frank, Eline

   
 

Deze keer gingen we voor ons interview zelfs een stukje buiten Nieuw Balinge. Namelijk naar het Koolveen, naar de familie Speksnijder. We werden, zoals altijd, weer gastvrij onthaald.  Ditmaal door Koos, Lorena, Frank en Eline. Na voorzien te zijn van thee/koffie en koek ging het interview van start.

* Waar heeft jullie wieg gestaan?

Frank:”Naast het bed van m’n moeder, in Delft.”  Lorena is geboren in Vlaardingen, Koos in Rotterdam en Eline is in Hoek van Holland ter wereld gekomen.

* Hoe zijn jullie in Nieuw Balinge terecht gekomen?

“Via marktplaats, Internet. Ik ben altijd aan het surfen. Vorig jaar kwam ik dit huis tegen op het net. We wilden al wel verhuizen maar stelden hoge eisen. Het huis moest vrijstaand zijn, groot stuk grond erbij, bij een natuurgebied, een open haard. Ik had nooit gedacht dat we dat huis zouden vinden. Maar het is toch gelukt. We zijn altijd al van hot naar her verhuisd. Maar nu hebben we toch ons stekkie gevonden. We wilden niet wachten tot ons 65ste jaar om dan onze droom werkelijkheid te laten worden. Na goed overleg met de kinderen hebben we toch besloten om het roer om te gooien en naar Nieuw Balinge te verhuizen. Hiervoor woonden we in het Westland. Volgens Rotterdammers ben je dan al haast boer, omdat je dan tussen de kassen woont. Onze familie woont nog wel allemaal in het Westen.”

* Frank en Eline, was het voor jullie niet erg wennen, zo’n klein dorpje?

Eline:”Ik vond van wel. Iedereen zegt hier ‘hoi’ tegen elkaar. Jong en oud het maakt niet uit.”  Frank:”Ik was binnen een half jaar gewend. Ik wil hier ook niet meer weg.”

* Wat doen jullie voor de kost?

Lorena:”Ik heb geen werk. Ik heb het veel te druk met het huis. Er moet nog van alles in en om het huis gebeuren.”

Koos:”Ik werk bij een bouw advies bureau en reis op deze manier het hele land door. Op dit moment werk ik nog voornamelijk in Den Haag, Bodegraven, Utrecht. Het is de bedoeling dat ik wat meer in het Noorden van het land ga werken, maar dat zit er nu nog niet in.”

Eline:”Ik ga naar groep acht van de Mr. Sieberingschool.”

Frank:”Ik ga nu nog naar Hoogeveen naar school. Volgend jaar wil ik een opleiding in Zwolle op het Deltion college volgen voor meubelmaker/scheepstimmerman.”

* Hebben jullie nog hobby’s?

Eline roept heel hard:”Poep scheppen voor m’n moeder!” Lorena heeft als hobby’s wandelen, tuinieren en dieren (Vandaar het poepscheppen). Als we vragen naar de dieren komt er een hele veestapel te voorschijn. Honden, kippen, hamsters, paarden, konijnen, schapen, duiven, bokjes, vissen, parkieten en een poes.

Koos:”Als ik er nog tijd voor krijg, zou ik graag weer met de boot gaan varen.”

Trekker rijden is een hobby van Frank. Verder speelt hij gitaar; elektrische en akoestisch.

* Zijn jullie ook lid of vrijwilliger bij een vereniging?

Lorena:”Nee, ik heb vroeger veel gesport en ik wil beginnen met aquarobic. Verder rijd Eline paard bij een manege in Stuifzand. Frank fietst graag op de mountainbike, maar dat kan zo en hoeft niet bij een vereniging.”

* Wat vinden jullie van ons mooie dorpje?

Eline:”Het gaat. Soms is het wel saai. Het is rustiger dan in het Westen.”

Lorena:”Ik heb echt m’n stekkie gevonden en wil hier blijven. Ik ken nog niet zoveel mensen hier. Ben naar de Drentse cursus geweest en daar heb ik wel wat leren kennen. Ik ga in ieder geval naar de vervolg cursus.”

Frank:”Ben nog niet zo vaak op het dorp geweest.”

* Gaan jullie nog genieten van het paasvuur? Het is naast de deur?

“Nou, we houden het huis wel in de gaten. We zijn al door verschillende mensen bang gemaakt. Het is in het weiland ernaast en we hebben wel een rieten dak. Als de wind maar goed staat dan genieten we er wel van. We hebben al met Plaatselijk Belang gemaild of er ook voorzorgsmaatregelen zijn. Ze hebben ons verzekerd dat alles volgens de regels gaat. Paasvuren mogen in het Westen niet. Zoals we al zeiden, als de wind maar goed staat!”

* Waar zouden jullie ooit nog eens naar toe willen gaan?

Verschillenden landen werden geopperd: Nieuw Zeeland, Australië, Hawaï, Suriname. Maar voorlopig blijft de familie Speksnijder toch maar waar ze nu zitten.

* En als laatste en bekende vraag. Wie zouden jullie in het volgende interview willen zien?

“We kennen nog niet zoveel mensen en weten ook niet wie er nieuw zijn.”

* The Young ones:”De mensen voor ons interview hoeven niet nieuw op het dorp te wonen. Het mogen ook geboren en getogen Nieuw Balingers zijn. Mensen waarvan jullie denken ‘Die zou nog wel eens wat te vertellen kunnen hebben’.”

“O, in dat geval weten we wel iemand, maar we weten niet of hij wel mee wil werken: Pieter Kats.

Geen probleem. Pieter krijgt van te voren wel een telefoontje en dan horen we het wel.

Familie Speksnijder heel erg bedankt voor de koffie/thee en koek. Dat jullie maar lang en gelukkig op Nieuw Balinge mogen wonen.

   
  J, E en N.
 
  Kraanvogels in Nieuw Balinge
 

 

De Kraanvogel nu ook gesignaleerd in Nieuw  Balinge !!

   
Sinds 2001 is de kraanvogel een echte Nederlandse broedvogel! Het is niet zeker, maar zeker aannemelijk, dat de kraanvogel tot de Middeleeuwen in Nederland leefde;
er was tot die tijd voldoende hoogveen om een uitstekende leefomgeving te vormen. Kraanvogels broeden in uitgestrekte moerasbossen en hoogvenen. De in Nederland doortrekkende kraanvogels broeden in Scandinavië en overwinteren in Zuid-Spanje en noordelijk Afrika. Deze vogels pleisteren in enkele gebieden in Nederland: de Peel, het Dwingelderveld en het Leersumse veld zijn bekende pleisterplaatsen.

 

 

 

Meer informatie over deze vogel:

Orde: Gruiformes
Familie: Kraanvogels (Gruidae)
Broeden aantal: 1 paar
Status: Zeer schaarse broedvogel sinds 2001
Trek/stand/winter: Zeer schaarse broedvogel, doortrekker in vrij klein tot soms vrij groot aantal. Zeer schaarse wintergast.
Trend en aantal: Kraanvogels broeden in uitgestrekte moerasbossen en hoogvenen. Sinds 2001 broedt de Kraanvogel weer in Nederland. In 2001 en 2002 brachten de vogels enkele jongen groot. Het blijft spannend of de kraanvogel zich meer grond onder de voeten kan verwerven in Nederland.
Foerageer- en broedbiotoop: Kraanvogels eten hoofdzakelijk kleine gewervelde dieren als muizen en kikkers.
 
  Buurtacademie
 

 

EHBO cursus voor 60+ers

Cursisten leren te handelen bij (kleine) ongelukken in en om het huis. Verder: hoe herken je een beroerte, hersenbloeding, hartinfarct e.d. en wat moet je dan doen? Waar heb je belangrijke tel. nrs opgeslagen/geschreven. Wanneer maak  je gebruik van 112. Cursisten kunnen altijd met vragen komen vanuit hun eigen ervaringen. 8 x 2,5 uur, najaar 2006, overdag.  Deze cursus is niet diploma gericht, de cursisten krijgen een bewijs van deelname van het Drenthe College.

EHBO voor ouders van jonge kinderen.

Veiligheid in en om het huis. Wat te doen bij kleine en grote ongelukken. Kortom: ouders leren adequaat handelen in geval van een ongeluk(je) 8 x 2,5 uur, najaar, overdag  of 's avonds. Deze cursus is niet diploma gericht, maar cursisten krijgen een bewijs van deelname van het Drenthe College.

Engels voor beginners.

Engels in het dagelijkse leven. De Nederlandse taal "verengelst", wij gebruiken veel zogenaamde leenwoorden uit het Engels. Ook de computertaal is veelal in het Engels. In deze cursus leert u beter omgaan met het gebruik van Engelse woorden in onze maatschappij en leert u eenvoudig Engels.12 x 2,5 uur, overdag, najaar.

Weerbaarheidstraining voor 55+ers

overdag, 8 x 2,5 uur; Inhoud: een fysieke en mentale training met als doel dat ouderen: - zich op straat zekerder/veiliger voelen                - leren omgaan met bijv. ongewenste verkooppraktijken via de telefoon. - leren omgaan met verkoop aan de deur en via de post     - leren in moeilijke gesprekken de juiste vragen te stellen op de goede manier     - leren op de goede manier weerwoord te geven in een gesprek. Deze cursus is in Gasselternijveen gegeven en hij is op t.v. Drenthe geweest. Misschien heeft u dat gezien. Cursisten waren heel enthousiast en hebben veel geleerd, maar vooral ook erg veel gelachen. De eerste helft van een bijeenkomst leert u hoe een een slag of stoot af moet weren of uitdelen. U oefent door een plankje door midden te slaan. Wat zijn handige trucs als u zich onveilig voelt in een situatie. In de tweede helft van een bijeenkomst wordt er gepraat , ervaringen uitgewisseld en worden er rollenspellen gespeeld. Ook worden er ontspannings oefeningen gedaan. Dit is een geweldige cursus die u eigenlijk niet mag missen. Gewoon proberen. Al deze cursussen worden via de buurtacademie betaald door de gemeente Midden Drenthe. De consumpties zijn voor eigen rekening!

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met:

Albert Wielink, Annette Pool, Iep Meijer, Thea Enninga of José Post

 
  OZITDATZO
 

OZITDATZO

 

Pasen is meer dan eieren zoeken, eieren verven en eieren eten.

Hieronder meer informatie omtrent Pasen.

 

Pasen is de eerste zondag de eerste volle maan óp of ná het begin van de lente (21 maart).

Pinksteren dat 7 weken later is dan Pasen en Hemelvaart dat weer 10 dagen voor Pinksteren is.

Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Paaszondag valt ongeveer in het midden van de jaarlijkse paascyclus en bepaalt ook wanneer de andere kerkelijke feestdagen binnen deze cyclus vallen. Zo valt Aswoensdag, waarmee de vasten begint, altijd 46 dagen vóór Pasen, Hemelvaartsdag altijd veertig dagen later, Pinksteren altijd op de 7e zondag na Pasen.

Palmzondag
Volgens het Christelijk geloof is het de zondag voor Pasen Palmzondag. Op deze dag werd de grote schoonmaak gehouden, alles moest namelijk voor Pasen op zijn 'paasbest' zijn. Ook trokken kinderen al vanaf de 17e eeuw op palmzondag met een palmstok steden en dorpen in. Een palmstok is een kruis of stok die versierd is met vruchten, snoepgoed, suikereitjes en bovenop een broodhaantje. De kinderen zongen liedjes en brachten paaseitjes of andere kleine cadeautjes langs bij bejaarden. Hiervoor kregen ze meestal iets lekkers of geld terug.

Paaszaterdag
Op Paaszaterdag (stille of heilige zaterdag) om 12 uur 's middags eindigt de (40 dagen lange) vastenperiode, die begonnen is op aswoensdag, de dag na carnaval. Christenen herdenken dan de wederopstanding van Jezus. Eeuwenlang konden mensen op paaszaterdag wijwater krijgen. Met dit wijwater werden de huizen die op palmzondag schoongemaakt waren, gezegend. Meestal was het wijwater gratis, maar soms gaf men in ruil hiervoor gekookte eieren die aan de armen konden worden uitgedeeld.

Andere symbolen
Hoewel de paashaas de onbetwiste koning van de paassymbolen is, zijn er toch nog een paar andere beminnelijke pluizigheden. Zo heb je al sinds het ei het bijbehorende kuiken. Ook het lammetje is al eeuwen lang een populaire verschijning rond Pasen. Vooral de combinaties lammetje + kijken + wandeling en lammetje + oven vallen erg in de smaak. Minder bekend is de vlinder. De transformatie van rups naar vlinder vertoonde voor de Christenen sterke gelijkenis met de wederopstanding van Jezus uit de Tombe. Ook de lelie maakt deel uit van Pasen. De tere, puur witte bloem is vooral in oude Christelijke kunstwerken terug te vinden.

Pasen en eten
Zoals u heeft kunnen lezen, komen lammetjes er niet altijd even goed vanaf. Gelukkig voor hen zijn paasbroden, koekjes en cakes altijd al favoriet geweest. Van de randen van de nieuwe wereld tot diep in het hart van Rusland is paasbrood met afstand de nummer één. De Russen eten “paska”, de Duitsers ‘osterstollen’, de Polen ‘baba wielancona’.

Vrolijk Pasen!       

 
  Fakkeloptocht naar de Paasbult
 

Stichting Zomerfeest en  Plaatselijk Belang

   
 

Organiseren:

FAKKELOPTOCHT NAAR DE

PAAS BULT!!!

Jongens en Meisjes, ( OUDERS )  OPGELET!!!

Op Maandag 17 April 2006  om 18.45 uur

Komen we samen op het

parkeerterrein van SV. Nieuw Balinge

Daar worden de fakkels uitgereikt en aangestoken!

We vertrekken dan in optocht over het  fietspad naar de Paas bult aan het Koolveen, we vormen een kring rondom de bult en  gooien dan allemaal tegelijk de fakkel op de “bult”!

Samen genieten we dan van een schitterend paasvuur!

We hopen dat jullie allemaal mee doen, bij de Paas “bult staat dit jaar ook een

“Koek en zopie stand”

Kinderen die mee lopen in de optocht krijgen een bon voor een

GRATIS TRAKTATIE!

Die tegen inlevering van de bon, afgehaald kan worden bij de stand van de Jeugdsoos!

Alvast: PRETTIGE PAASDAGEN!
 
    kentucky
 

17 APRIL BIJ HET PAASVUUR

 
 
 

Vanaf 18.30 uur kunt u hier een hapje en een drankje kopen

 

Dus kom allemaal een kijkje nemen bij het paasvuur !

   
 

groeten Jeugdsoos “Kentucky”

 
  Koninginnedag BINGO
 

STICHTING ZOMERFEEST ORGANISEERT:

 

KONINGINNEDAG 2006

(ZATERDAG 29 APRIL!)

GRATIS BINGO!

Voor alle KINDEREN

t/m Basis school

Aanvang: 10.00 uur

DORPSHUIS “DE HEUGTE”

Kinderen kunnen kiezen:

Plaatjes BINGO: grote zaal!

Cijfer BINGO: ronde zaal!

Na afloop ± 11.30 uur

TREKKING WEEKVERLOTING!

20.00 uur ook BINGO

(organisatie: act. Commissie)

Zaal open: 19.00 uur!

 
  21 april STRAATSPEELDAG
   
 

21 april STRAATSPEELDAG

   
 

Wij van Jeugdsoos Kentucky organiseren op 21 april een straatspeeldag voor alle kinderen van de basisschool.

Het begint om 3 uur, daarom zijn alle kinderen al vrij van school vanaf half 3.

Wij verwachten dan iedereen om 3 uur weer bij het dorpshuis.

Dan gaan we gezellig allemaal spelletjes doen zoals:

·      Voetballen

·      Luchtkussen

·      Stoepkrijten

·      En natuurlijk nog veel meer!

Tegen 5 uur zullen we dan met zijn allen gaan eten in het dorpshuis.

Als iedereen zijn buik vol heeft kunnen ze naar huis omkleden e.d om daarna weer opgetut terug te komen voor de

Kinderdisco

Die begint om half 7 tot ongeveer half 9.

Natuurlijk zijn wij ook nog vrijwilligers nodig om te helpen bij de spelletjes, wij hopen dat er mensen zijn die dat willen.

De kinderen en vrijwilligers kunnen zich opgeven bij de school.

   
 

groeten Jeugdsoos “Kentucky”

 
  Drentse Avond voor de Vrijwilligers
   
 

VRIJWILLIGERS OPGELET!!!

VRIJDAG 21 APRIL 2006

Verwachten we alle vrijwilligers van Dorpshuis “DE HEUGTE” en het ZOMERFEEST

In Dorpshuis: “DE HEUGTE”

AANVANG: 20.30 uur!

Eigen bijdrage:  €  5, = p.p.

Het wordt een échte

DRENTSE AVOND!

Verzorgd door: Marga Kool

                            Jan Veenstra

                                   Geert Jan Brader

Onder het genot van een hapje en een drankje!

Opgave strook met eigen bijdrage  inleveren bij NICO!

Naam……………………………

Komt met................personen!

 
  Weekverloting St. Zomerfeest
   
 

WEEK VERLOTING STICHTING ZOMERFEEST!

Vanaf Zaterdag 22 April a.s. komen de vrijwilligers van de Stichting Zomerfeest weer bij u aan de deur met de weekverloting!

U kent het wel naam/ telefoonnummer invullen en u speelt mee voor 3 leuke geldprijzen en diverse andere prijzen!

De trekking is op Zaterdag 29 April (Koninginnedag)

 ± 11.30 uur na afloop van de Kinder Bingo in Dorpshuis “De Heugte”

Stichting Zomerfeest DROOMWENSBON

Mijn droomwens is..................

NAAM:...................................

ADRES:......................................

Ik ben ...... jaar

Inleveren op BINGO MORGEN ( 29 April) bij José Post of als je niet op de Bingo kunt zijn? Gooi het in de brievenbus op Vosseveen 1.

Tijdens het Zomerfeest Vervullen we de leukste, creatiefste, origineelste, gekke, raarste wens???

 
  OPROEP VOOR ZOMERFEEST!
 

OPROEP VOOR ZOMERFEEST!

 

 

JONGENS EN MEISJES OPGELET!!!

VOOR IEDEREEN DIE GRAAG WIL

PLAY BACKEN, ACTEREN, MUCISEREN

 DANSEN en / of ???

 

Op Zaterdagavond tijdens het Zomerfeest willen we graag

OPTREDENS organiseren.

We vragen jullie daaraan deel te nemen, maar het is niet leuk als we alles in het werk stellen voor pak weg 2 of 3 optredens dus………willen we graag van jullie horen…..

DOE JE MEE???

ZO JA……..GEEF JE DAN NU OP!

Bel of kom langs “NU” bij José Post tel: 321354  Of op Vosseveen 1

Je hebt nog alle tijd om te “oefenen”, we geven eventueel als daar behoefte aan is ook de mogelijkheid in het Dorpshuis te repeteren en/of te oefenen op het podium!

We begrijpen het wel voor jullie is het misschien ook moeilijk, wat zal ik doen???

Denk aan IDOLS, hiphop, de vogeltjes dans, kabouter plop, stijldansen, ik doe mijn faforiete zanger – zangeres na  in dans of playback, of wat ook nog kan, ik bespeel een instrument, heb een mooi gedicht of verhaal, en daar treed ik mee op?

Dus je begrijpt dat eigenlijk alles kan als anderen ervan mogen genieten vanuit de zaal wanneer JIJ op het podium staat!

We beloven hiervoor een deskundige JURY aan te stellen én

HEEL LEUKE PRIJZEN!

Wij denken aan geldprijzen daarmee kan iedereen doen wat hij of zij zelf wil, TOCH?

Hebben we jou zover……..doe je mee??

Dan snel bellen 321354 of hol naar Vosseveen 1

DIT WORDT HET LEUKSTE FEESTJE OOIT!

Stichting Zomerfeest

i.o. José Post

 
  Kleuterschoolfoto 1968/1969
 

OPROEP:

We hebben weer een oude foto binnen gekregen en willen graag de namen weten. Het gaat hier om een klassenfoto van de toenmalige openbare kleuterschool uit ca. 1969. Hieronder zijn al een aantal namen weergegeven. In deze klas zaten ook vrij veel kinderen uit de Broekstreek. Wie weet hier meer over te vertellen? Geef ze weer door bij de redactie

 

 

Van links naar rechts: bovenaan begonnen.

Eerste rij: Erna Prins – Merimelinda de Vries – Hennie Kreeft – Freddie Oelen – Alma Hulst – Frank Hulst - ??? – Delia Wielink – Jan Gossen – Juf de Vries (uit Friesland)

Tweede rij: ??? – Anja Kleine - ??? – Scheerhoorn?  – Erik Eefting - ??? - ??? - ??? - ??? – Hennie Eefting – Janette Kats.

Derde Rij: ??? - ??? - ??? – Bert Ham – Aafje Kreeft – Henk Prins - ??? – Alie Koster - ??? –Elzo Doldersum

 
    Verhaal
 

(Ingezonden; een waar gebeurd verhaal uit WOII)

 

Ik was een meisje van zestien jaar toen de oorlog uitbrak.

De plezierige dingen die men nu als gewoon ervaart, bestonden toen niet voor ons. Wél veel armoede en ellende, vooral deze oorlogsjaren.

Mijn man en ik zijn in 1945 getrouwd, niet in een prachtige auto, zoals nu de gewoonte is. Nee, dat was ondenkbaar toen. Mijn aanstaande man was onderduiker. Dat betekende voor ons een extra zorg erbij toen we naar het stadhuis moesten. Per fiets over alle binnenwegen om maar zo min mogelijk op te vallen. Stel je voor dat je mensen  van de landwacht tegen kwam, dat zou voor ons het einde van ons prille huwelijksverhaal betekenen omdat mijn man door hun aangehouden en meegenomen zou kunnen worden. Nee, onze tocht naar het stadhuis was dus per fiets binnen door. Evenals onze getuigen voor die dag, nl wederzijdse ouders en een oom en tante, allen per fiets! Tot overmaat van ramp regende het die dag pijpenstelen. Allen waren we dan ook doorweekt toen we bij het stadhuis arriveerden. Iedereen moest zich eerst van top tot teen afdrogen voordat de huwelijksceremonie van start kon gaan
 

   
 

De eerste periode van ons huwelijk hebben wij bij mijn grootouders ingewoond. Dat was niet ongebruikelijk in die tijd omdat niet zomaar iedereen direct aan een eigen woning kon komen. Financieel liet natuurlijk veel te wensen over in die dagen. Zoals gezegd, onze wittebroodsweken konden we bij mijn grootouders doorbrengen. Zij hadden genoeg ruimte en twee personen meer of minder was geen probleem. Het ‘geluk-voor-twee’ was toen die tijd niet alleen het belangrijkste, maar ook bijna het enige wat je had. Alleen dat ‘geluk’ was niet altijd weg gelegd voor ons wat later zou blijken. 

Omdat mijn man nog steeds onderduiker was, zoals de meeste van zijn leeftijd, kwam het gevaar soms regelmatig om de hoek kijken, alhoewel hij wel in het bezit was van kaarten en persoonsbewijs, verkregen via de ondergrondse. We woonden nog maar kort bij grootmoeder en grootvader, toen er twee mannen, ook van de ondergrondse, aan de deur klopten met de vraag als ze een aantal dagen gebruik mochten maken van onze gastvrijheid. Mijn grootvader had een goed hart en velen waren welkom, dus ook deze twee jongens verschafte hij onderdak. Nadat ze zich bekend hadden gemaakt bleek het een dominee en een politieagent uit Drijber te zijn. Van beide kanten waren de reacties positief, de twee mannen maakten een zeer tevreden indruk en wilden graag een poos bij ons verblijven. Ze deelden ons mee dat ze over een aantal dagen hun intrek zouden nemen bij ons.

Twee dagen later, het was Goede Vrijdag, zaten we gezamenlijk aan tafel toen mijn grootmoeder verschrikt opstond en riep; “Er komen allemaal jagers aanfietsen, het lijkt wel een klopjacht!”  Ze beslopen van alle kanten de woning  en hadden zo het leek alles in rap tempo afgezet. Mijn man, die zich van geen kwaad bewust was, liep naar buiten om te vragen wat de jagers wilden, maar keerde even later alweer terug en kwam met een schokkende mededeling. Hij keek ons aan en zei met een ietwat treurige toon in zijn stem : ‘Ze komen mij halen, ik moet met ze mee... nu direct”  Deze jagers bleken leden van de landwacht te zijn!  Veel jongens van die leeftijd waren onderduiker. De groep landwachters  die ook mijn man van huis kwamen halen, hadden een grote groep van deze jonge onderduikers opgepakt en op een wagen en naar Assen getransporteerd om ze daar gevangen te zetten.

Daar aangekomen, moesten ze allen vertellen waarom ze niet in Duitsland werkzaam waren. Mijn man heeft zijn mond dicht gehouden en ze niets verteld, met alle gevolgen van dien….Ze hebben hem zo vreselijk veel klappen gegeven dat ie niet bij machte was om de trap nemen… Maar in één opzicht had hij van allen en iedereen gewonnen, ze hadden niet de informatie van hem kunnen verkrijgen die ze zo graag wilden!

Een aantal dagen na deze nare gebeurtenis die ons ten deel viel, kwam de Drijberse dominee en politieagent bij ons in wonen voor een periode. We hadden elkaar intussen al aardig veel te vertellen van de afgelopen dagen. Ze wilden wel bij ons aan tafel eten, maar alléén wanneer de kust veilig was. Als er iemand op bezoek kwam, dan werden de borden naar een ander vertrek gebracht alvorens de deur werd ontgrendeld, daarna nuttigden ze hun maaltijd in het andere vertrek.

De oorlog, een periode waarbij iedereen altijd in spanning zat!Onderling hadden we een wachtwoord af gesproken. Ze waren ’s nachts nog wel eens elders en ook hadden ze een geheime zender waarmee ze allerlei berichten afluisterden. De twee sliepen in de schuur. Als de boer ’s ochtends op het land aan het werk was, dan kwamen ze de schuur niet eerder uit alvorens wij het wachtwoord hadden laten horen.  Mijn grootouders hebben ooit een trouwe viervoeter gehad die de naam ‘Juno’ droeg.  “JUNO” werd ons wachtwoord!  De afspraak was: met onraad werd er 1 keer ‘Juno’ geroepen en twee keer ‘Juno’ roepen bleek de kust veilig. Dit werkte uitstekend en hebben dit net zolang gehanteerd  zolang de twee vrienden uit Drijber bij ons woonden.

Ze waren nog maar net weg, toen er ’s ochtends vroeg twee Duitsers bij ons aan de deur klopten om te vragen als ze wat te drinken konden krijgen.  Op een gegeven moment sta ik in de deuropening en zie zo in ene mijn neef Freek en zijn vriend Claus een praatje maken met de soldaten die bij de put stonden om zich te wassen en te scheren

 

   
 

Waar die twee zo plotseling  wegkwamen was voor mij een raadsel. (Freek en Claus waren lid van de KP (knokploeg) van de ondergrondse. De jongens van de ondergrondse ‘zochten’ o.a. ook vaak de buurt af naar ‘onraad’ om het zo maar te noemen).      Freek en Claus vertrokken weer…..  Mijn grootvader liet de twee Duitse soldaten binnen waarna ze plaats namen aan tafel. Ze vertelden ons dat Hoogeveen bevrijd was door de Canadezen en zij er tussenuit waren geknepen en op de vlucht waren naar Duitsland. Wij waren in de veronderstelling dat de twee Duitse mannen hun weg daarna direct weer zouden vervolgen, maar niets bleek minder waar.  Die gehele dag zijn ze bij ons geweest en hebben op de grond gelegen om maar niet gezien te worden. Pas tegen de avond, toen het donker werd verlieten ze onze woning.

 

Een andere neef van ons, Johan, bracht ons regelmatig een bezoekje. Een gezellige, aardige jongen die graag even langs wipte voor een praatje bij zijn grootouders, ware het niet dat Johan lid was van de NSKK (“Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps”, een Duitse Partij organisatie.)  Johan was, evenals zijn vader, zowel tijdens als voor de oorlog, in het bezit van een

 

jachtakte. Die jachtakte betekende heel veel voor die twee. Zijn motto was dan ook altijd: ‘Wat er ook gebeurt, mijn jachtakte zal ik behouden, daar heb ik alles voor over’. Toen de oorlog uitbrak moesten alle jagers hun akte inleveren, tenzij je aangaf de kant van de bezetter te kiezen. Die keuze was niet makkelijk geweest, maar hield toch vol om bij zijn standpunt te blijven wat zijn motto  betrof, dat was de reden waarom Johan de ‘Duitse kant’ had gekozen, zo men dat noemde.

De avond was gevallen en de soldaten waren weg. Bij ons werden de enerverende taferelen van de afgelopen dagen nog even besproken waarna we allen te bed gingen. Morgen weer een nieuwe dag. We hoopten allen dat het eens een dag zou worden zonder zorgen na alle commoties van de afgelopen tijd. We waren allen nét in slaap toen er diezelfde avond nog, luidruchtig op de deur werd geklopt. We schrokken wakker en hoorden iemand luidkeels roepen: “Doe open de deur!”   Het bleek de ondergrondse te zijn van Noordscheschut die onze nachtrust met veel lawaai kwamen verstoren. Iemand van die groep riep aan ons: “Is Johan hier nog?!” Gelukkig konden wij de ploeg meedelen dat dat niet het geval was, Johan was hier niet. De jongens wisten ook dat Johan een neef van ons was en doorzochten de hele woning.

De volgende dag brak aan, het was een prachtige zonnige dag en we zaten met z’n drieën aan de ontbijttafel, toen grootmoeder plotseling riep: “Er kruipen soldaten onder het raam langs”. Het ging allemaal zo snel dat ze vrijwel direct al bij ons binnen waren.  Iemand van die groep riep naar ons: “Handen hoog of ik schiet!”   We deden wat ons gevraagd werd en daar stonden we met ons drieën, met onze handen in de lucht! Ook nu weer wilden ze alles van ons weten maar nu ook waar de twee Duitse soldaten waren. Grootvader antwoordde: “Jullie vroegen gisteren waar Johan was, daar heb ik jullie een eerlijk antwoord op gegeven. Jullie hebben mij deze vraag niet gesteld, anders had ik daar ook eerlijk op geantwoord. Ik mag iedereen voorzien van eten en drinken wanneer ze mij daar naar vragen en wanneer ik dat wil, ongeacht wie. Het zijn allemaal mensen in nood.” Grootvader sprak vanuit zijn hart en handelde daar ook altijd naar. En weer kon een groep mannen onverrichte zake huiswaarts keren.

Eén ding gaf me een heel geruststellend gevoel; ik was ontzettend blij dat mijn man nu vast zat en niet hier bij ons thuis was, dan was het zeker voor hem heel anders afgelopen…

Een andere jongen uit die groep, die we goed kenden, zei tegen zijn kameraden; “Ach, Johan is hier niet als deze mensen dat zeggen. Ik ken ze goed, ik weet dat ze goed te vertrouwen zijn.”  Daar vertrouwden de andere jongens op en vervolgden hun weg weer vanwaar ze gekomen waren. We gingen weer naar bed om de slaap weer te hervatten.

Een aantal dagen later werd Nw-Balinge en omstreken bevrijd!

 

  Deze gebeurtenissen brachten heel wat spanningen met zich mee, vooral als je in mijn situatie, ook nog zwanger was. Hopelijk konden we deze dag dan eindelijk afsluiten en na een goed nachtrust aan een nieuwe beginnen. Mijn gedachten dwaalden af en ik raakte toch in dromenland…
 
  Oproep jeugdsurvival.
 
Oproep Jeugdsurvival
 

Vele jeugdigen hebben ons gevraagd weer een jeugdsurvival te willen organiseren. De organisatie is bereidt dit te willen doen, mits er voldoende deelname is.

 

Dus, ben je tussen de 10 en de 16 jaar, en je wilt graag meedoen met een jeugdsurvival, geef je dan op bij Jacco Pol of Dirk Tump. (De tocht wordt tijdens het zomerfeest gehouden.)

 

De groepen worden ingedeeld op minimaal 4 en maximaal 6 personen.

Kun je niet genoeg vrienden of vriendinnen bij elkaar krijgen om een groep te vormen? Geef je tóch op! Wij zorgen ervoor om alsnog groepen samen te stellen zodat je toch deel kunt nemen aan deze survivaltocht.

 

OPGAVE: VOOR 1 JUNI.

Tel. Jacco: 321401 of 06-53531952

Tel. Dirk:  321203 of 06-52662877

 
  Zoeken foto geboortehuis
   
 

de redactie kreeg onderstaand bericht binnen met het verzoek deze te plaatsen in Kontakt)

OPROEP/ZOEKTOCHT:

“Sinds lange tijd ben ik op zoek naar een foto van mijn geboortehuis in Nieuw-Balinge.

Ik ben geboren in 1942, in het huis dat toen stond op de hoek van de Haarweg en de Middenraai (tegenover de toenmalige draaibrug over de Middenraai), en werd bewoond door de familie Dijkhuis.

Naar ik weet, is dit huis omstreeks 1950 afgebroken, waarna de rijwielhandelaar Kleine op deze plaats een bedrijfspand heeft laten bouwen (volgens mijn informaties is dit pand ondertussen ook al weer afgebroken).

Ik heb diverse foto-archieven van Drente doorgespit, maar nergens een foto van dit destijds markante punt kunnen vinden. Misschien is het mogelijk een oproep te plaatsen in het dorpsblad "Kontakt", of er inwoners van Nieuw-Balinge zijn, die nog in het bezit zijn van een oude foto waarop dit huis staat afgebeeld.

Mocht dit het geval zijn, dan hoop ik dat zij hierover contact met mij willen opnemen.

Met dank en vriendelijke groet,

J. Dijkhuis, Kon. Wilhelminalaan 26, 1777 AS Hippolytushoef. Tel. 0227 - 592101.”

 
  bedankje
 

Dank !

 

 

 
  Reisverhalen van Jur H.
 

Een Nieuw Balinger per trein naar Beijing (= Peking)

 

   
 

Zes dagen achtereen met z’n tweeën reizen in een ruimte van 2 bij 2 meter, is dat leuk? Ja! Ga met de Transsiberië Expres van Moskou naar Beijing en beleef het zelf. Jurrie H. en zijn reisvriendin Coosje hebben deze reis november jl. gemaakt en zijn daarover zeer te spreken. We reden van Utrecht in de gewone trein naar Duisburg en stapten daar over op de trein naar Moskou. De reistijd bedroeg in totaal 33 uur. In de Russische hoofdstad bleven we 2 dagen en namen toen de genoemde Expres. In deze beroemde trein reisden we in een coupé met 2 bedden/zitbanken van 2 meter lengte en een tussenruimte van 60 cm. Dit is eerste klas. Tweede klas passagiers moeten deze ruimte met z’n vieren delen, waarbij op ooghoogte nog 2 extra, opklapbare bedden aanwezig zijn. Ons rijtuig telde 12 coupés met aan beide uiteinden een WC. Behalve een Engelsman, Tom geheten, waren er uitsluitend Chinese passagiers aan boord. Het was dan ook geen toeristenseizoen.

De reis was een oase van rust, want niemand maakte gebruik van een mobieltje of radio en de Chinezen waren niet luidruchtig. Omdat de trein voor 6 dagen eigenlijk je thuis was, kleedde iedereen zich gemakkelijk en droeg men pantoffels of badslippers.’s Nachts liep je gewoon in je pyjama door de gang naar de WC. Twee Chinese jonge vrouwen heb ik de hele reis niet anders gezien dan in een bloemetjespyjama, want ze kleedden zich niet om en lagen ook overdag meestal in bed.

De Russische spoorwegen toonden zich van hun beste zijde. We vertrokken precies op tijd uit Moskou en arriveerden ruim 6 dagen later op tijd in Beijing . Op alle hoofdstations waar we stopten, controleerde een spoorman alle wiellagers, of ze niet warm gelopen waren. Hij sloeg daartoe met een hamer op een lager en kon aan het geluid horen, of het al dan niet O.K. was. Per rijtuig waren er 2 conducteurs aanwezig die rond de klok bij toerbeurt dienst deden. Zij stofzuigden elke dag de coupés en het gangpad, en gaven de WC een schoonmaakbeurt. Dit kleinste kamertje van de trein was van begin tot het einde van de reis onberispelijk schoon in tegenstelling tot de gruwelverhalen die daarover de ronde doen. In het gangpad stond een heetwatertoestel (“samowar”), zodat je zelf koffie en thee kon zetten.

De Chinezen hadden instant noedelsoep bij zich, waar ze heet water aan toevoegden en zo een maaltijd hadden. Er was een restauratiewagen die niet duur was volgens Nederlandse maatstaven, maar de Chinezen dachten daar kennelijk anders over. Coosje en ik waren dan ook samen met Engelse Tom steevast de enige gasten. We werden keurig bediend door Russische Olga, een geblondeerde dame, stevig van postuur, resoluut en gekleed in een blauw uniform. De ramen van de trein worden in Rusland niet vaak schoongemaakt, waardoor het uitzicht ernstig belemmerd wordt. Omdat de ramen te hoog zitten, kun je vanaf het perron er niet bij om ze met een lapje schoon te maken. Dit wisten we van tevoren.

 

 

Om toch maximaal van het uitzicht te kunnen genieten, had ik een stok met ruitenwisser en een flacon met schoonmaakmiddel bij me. De stok met ruitenwisser had ik gekregen van Michiel Zilverberg die ‘m ook in elkaar gezet had, terwijl de flacon een gift was van Maria Willemse. Wie nu mocht denken, dat zij mijn reis gesponsord hebben, heeft gelijk.

In Siberië was het knap koud: - 10 C tot -15 C en er lag sneeuw. Het witte landschap met zijn talrijke berkenbomen en bevroren rivieren was een prachtig gezicht, dat ik alleen kende van schilderijen en films zoals Dokter Zhivago. Dank aan Michiel en Maria voor hun bijdrage aan dit visuele genoegen! In de trein stond de thermometer permanent op + 25 C. De Russen weten zich tegen de koude te wapenen. Tochtvrije trein, dubbelglas, goed sluitende tussendeuren en een permanent brandende centrale kolenkachel (per rijtuig) zorgden hiervoor.

De spoorbreedte in Rusland is groter dan in West-Europa. Dit is gedaan om te voorkomen dat buitenlandse treinen met militairen het land zouden kunnen binnenrijden. Hoe wordt dit probleem opgelost anders dan door overstappen aan de grens? Eenvoudig en vindingrijk. De rijtuigen van Russische makelij worden losgekoppeld van hun 2 onderstellen en vervolgens aan de 4 hoekpunten 2 meter opgekrikt. De onderstellen worden vervolgens vervangen door een breder of smaller onderstel naar gelang de trein Rusland binnenkomt dan wel verlaat. Deze operatie neemt ongeveer 2 uur in beslag, waarbij de passagiers in de trein blijven zitten. Bij niet-Russische treinen gaat dit uiteraard niet.

Het passeren van de Russisch-Chinese grens nam niet minder dan 9 uur in beslag. Het grootste deel van die tijd moesten we doorbrengen, rondhangen dus, op het Russische grensstation. De reden was niet duidelijk. Zijn de Russische grensbeambten nors en zonder humor, hun Chinese collega’s daarentegen vriendelijk en goedlachs.

 

 

Voor de Chinese paspoortcontrole verscheen er bij onze coupé een jongedame met paardenstaart en groen uniform plus een laptop op een karretje, nam bij ons plaats op de zitbank en had tijd voor een praatje in het Engels over van alles en nog wat. Haar bijzondere belangstelling ging uit naar het homo-huwelijk in Nederland en de vraag, of buitenlanders ook van die regeling gebruik konden maken . Intussen nam ze de gegevens van onze paspoorten over in haar laptop en vergat ze gelukkig niet een stempel te plaatsen in deze grensdocumenten.

Tijdens de treinreis van 6 dagen en 10 uur hebben we ons geen ogenblik verveeld. Het was een topper en een aanrader voor mensen die in zichzelf kunnen rusten en zich het comfort en de standaard hap van thuis kunnen ontzeggen.

 
           Jubileum Hervormde vrouwenvereniging.
 

 

Op 10 maart jl.  was het 25 jaar geleden dat de Hervormde vrouwenvereniging “Lydia” is opgericht. Het initiatief kwam destijds van Ds. Neeleman die hier toen predikant was. Een lange tijd waarin we veel konden doen aan bijbelstudie ouderen en ziekenbezoek.

We hebben dit herdacht met een gezamenlijke maaltijd voor de leden. Het avondgedeelte was een terugblik op 25 jaar vrouwenvereniging. Veel oud-leden en genodigden waren hierbij aanwezig.  Blij en verrast waren wij als bestuur en leden, voor de felicitaties en giften, en willen dan ook iedereen hartelijk bedanken.

Met Gods hulp hopen wij nog veeljaren bij elkaar te komen, en ook nieuwe leden zijn van harte welkom.

Secr: mevr. J. Slomp – Blokzijl, Voornweg 21, tel: 321269

Pres.: mevr. A. Prins – Mol, Schepersweg 22, tel: 321214

 
  Ouderen onder dak
   
 

Fase 1 “Ouderen onder dak” project afgesloten!

Het werkboek is inmiddels uitgereikt! En het officiële rapport wordt straks in Mei gepresenteerd. Belangrijk is dat de werkgroepen alvast vooruit kunnen met de gegevens in dit rapport. Het hele rapport hier beschrijven is  onmogelijk we willen er een aantal punten uitlichten: NIEUW BALINGERS willen graag zo lang mogelijk in eigen dorp blijven wonen!

Men wil graag een ontmoetingsplaats bij Dorpshuis “De Heugte”gecombineerd met spelaanbod b.v. Jeu de Boules en bankjes met uitzicht op spelende kinderen!

Vast aanspreekpunt – ZORGLOKET in het Dorpshuis waar je met je vragen terecht kunt, al is het maar een uurtje in de week!

Een Dorps Conciërge zou een uitkomst zijn voor kleine klusjes in en om de woning, ook het tuinonderhoud wordt steeds moeilijker voor ouderen.

Meer veiligheid en verlichting voor slechtziende ouderen, actie voor reflectoren en koplampen op rollators.

Complexje Levensbestendige woningen vlakbij het Dorpshuis.

MANTELZORGERS! Steun uit naaste omgeving is zeer belangrijk, evenals voorlichting en herkenning.

Dit is een zéér kleine greep uit het rapport, een aantal punten zijn op korte termijn te realiseren andere kosten  meer tijd en daarbij moeten dan ook andere organisaties worden betrokken voor uitvoering!

UITVOERING RAPPORT!

De “Ouderen onder dak”werkgroep zal dat wat op korte termijn kan, gaan invullen. Er is al een (sub) werkgroepje bezig om invulling te geven aan het terrein rondom de Basisschool en het Dorpshuis, ze vragen daarbij hulp van een Architect en de Gemeente.

In het najaar worden er bijeenkomsten georganiseerd voor Mantelzorgers.   Deskundigen worden gevraagd deze avonden  steun, voorlichting en leiding te geven. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen die er belangstelling voor heeft. De behoefte aan dit soort bijeenkomsten is al duidelijk gebleken!

We hopen dan ook dat vele aan de uitnodiging gehoor geven.

Er wordt ook gewerkt aan het organiseren van een wandel vierdaagse, hieraan kan jong en “oud” meedoen, bewegen is goed voor iedereen maar het samenbrengen van alle leeftijden door elkaar is ook een belangrijk aspect!

Blijven leren heeft ook duidelijk de aandacht, toeval wil dat de Gemeente ook voor ons dorp heeft gekozen om te beginnen met de BUURTACADEMIE.

Uiteraard  worden er  ook cursussen aangeboden die zeer geschikt zijn voor ouderen!

Het rapport bevat nog veel en veel meer. We zullen u regelmatig via Kontakt en deze Site op de hoogte houden van de vorderingen. Wellicht wordt u binnenkort ook gevraagd om deel te nemen aan een (sub)werkgroepje om te komen tot uitvoering van de wensen die er allemaal in staan.

ZEG DAN GEEN NEE… MAAR DOE MEE!

Alles wat we nu realiseren is behoud voor uw (eigen) toekomst!

DAN KUNNEN WE ALLEMAAL ZOLANG MOGELIJK OP ONS MOOIE DORP BLIJVEN WONEN!

Werkgroep “Ouderen onder dak”, i.o. José Post

 
  Tuin-, Schuur- en Garage Verkoop
 

ZATERDAG 20 MEI!

 

Vanwege het grote succes van vorig jaar organiseren wij opnieuw een Tuin - Schuur garageverkoop. We hopen natuurlijk ook dit jaar weer  op veel deelnemers.

We menen er goed aan te doen de tijd vast te stellen van  9.00 uur tot 13.00 uur!

Om evenals vorig jaar de te maken onkosten te kunnen dekken, is ook nu een bijdrage van € 3,= per deelnemer vastgesteld.

U, kunt het inschrijfgeld brengen bij  Jacob Stempher, u krijgt dan een deelnemers vlag mee als "bewijs" van deelname.

Inschrijven kan tot uiterlijk 10 MEI !!

Wacht niet tot de laatste dag!

Hoe eerder wij het aantal deelnemers weten, hoe meer reclame we ervoor kunnen maken.

We hopen op mooi weer en natuurlijk weer file in Nieuw Balinge
 
  Dansavond
   
 

DE DANSCLUB VAN NIEUW BALINGE

ORGANISEERT VOOR ALLE LEEFTIJDEN

 EEN GEZELLIGE DANSAVOND OP:

ZATERDAG 15 April 2006

Een gezellige Dansavond op:

MUZIEK VAN HET

ORKEST “ILLUSIE”

 IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!!!

DORPSHUIS “DE HEUGTE”

AANVANG 20.30 UUR!

TOEGANGSPRIJS: € 6,00 P.P.

AANVANG:  20.30 UUR!

Een leuke aanzet tot het PAASWEEKEND dus naar “DE Heugte” voor een gezellig DANSFESTIJN!

 
    VOLKSTUINVERENIGING NIEUW BALINGE
 

 

VOLKSTUINVERENIGING NIEUW BALINGE

 

De vereniging werd in 1986 opgericht en heeft haar terrein aan de Breistroekenweg. Er zijn momenteel 19 leden, van wie 4 vrouwen. Zij hebben in totaal 32 tuinen in gebruik. Een volkstuin meet 5 x 20 meter. Men mag op de tuin van alles zaaien, poten of planten. In de zomer ziet het er vanaf de straat altijd fleurig uit met de diverse groenten en bloemen.

Het is een gezellige vereniging en er is altijd tijd voor een praatje, goede raad of hulp. Een paar mensen is zelfs lid vanaf de oprichting. De sfeer is gemoedelijk. Het voorjaar is natuurlijk even een drukke tijd met het omspitten en het zaaiklaar maken van de grond. Vooral in het begin van het groeiseizoen is het belangrijk om de tuin onkruidvrij te houden. Daarna volgt een relatief gesproken wat rustiger periode, omdat het zaai- en pootgoed wel de tijd moet hebben om te groeien. De leukste periode is natuurlijk de oogsttijd, waarin je dan heerlijk verse en onbespoten groente kunt eten en als je wilt, ook invriezen of wekken. En het scheelt behoorlijk in de portemonnee, want de huur van een tuin van 5 x 20 meter bedraagt slechts € 7,50 per jaar. Bovendien vinden de meeste tuinders, zowel mannen als vrouwen, het werk op de tuin een prettig en ontspannen tijdverdrijf.

Wilt u ook een volkstuin beginnen, dan kunt u altijd inlichtingen krijgen bij de secretaris. U hoeft helemaal geen ervaring te hebben met tuinieren, want de ervaren leden staan u altijd met raad en daad bij. Ik spreek uit eigen ervaring, want ik ben ook, in 1990, als leek begonnen en heb veel hulp gekregen. Na een jaar wist ik er al aardig wat van.

Voor informatie kunt u terecht bij de secretaris:

Jur Huizenga, De Breistroeken 30, Telefoon 32 15 62

 
  Koersballen
 

 

 

Hallo

Vijftig-plussers en daarboven,

Jullie zullen het niet geloven.

’s Woensdagsochtends in het dorpshuis

bij het koersbal ben je snel thuis.

 

We spelen het spel samen,

Met wat grappen en grollen

Drinken koffie met elkaar,

Het is gezellig, echt waar.

 

Probeer het eens een keer

Je komt vast de volgende keer weer

Het is de moeite waard

Om even weg te zijn

Van huis en haard. 

Een koersbalster.
 
    Uitslagen Klootschieten
 

   
 

Sinds kort te zien op hun eigen site. Kijk voor de uitslagen op:

 

www.nieuwbalinge.drentsweb.nl/klootschieten.htm

 
         Openingstijden de Buck
 

 

 

Onze winkel is de volgende data gesloten:

APRIL:

vrijdag 14 april ’s avonds (goede vrijdag)

maandag 17 arpil (2e paasdag)

zaterdag 29 april (viering Koninginnedag) Jan vent dan op woensdag 26 april

MEI:

donderdag 4 mei ’s avonds (dodenherdenking)

vrijdag 19 mei

zaterdag 20 mei (weekendje weg) Jan vent dan op woensdag 17 mei.

donderdag 25 mei (hemelvaartsdag)

JUNI: 

maandag 5 juni (2e pinksterdag)

TIP: noteert u deze data alvast op de agenda die u van ons gekregen hebt…

M.vr.gr Jan en Marianne de Buck

 
  Opbrengst Collecte!
 
Opbrengst Collecte!
 

De Collecte van Jantje Beton heeft een bedrag van € 305,= opgebracht. De helft van dit bedrag mag de Peuterspeelzaal "Duimelot" zelf houden.

Wij danken de collectanten voor hun inzet en de inwoners voor de gulle giften!

Peuterspeelzaal "Duimelot" 

 
  Reumafonds
 
Opbrengst Reumafonds:
 

De collecte van het reumafonds heeft het mooie bedrag van: € 342,10 opgebracht.

Dank aan de gevers en collectanten!

 
  Survival Tiendeveen
  Survival Tiendeveen
  14 juli
  De kosten bedragen 15 euro per groep
  De groep bestaat uit 5 of 6 personen
 

Vertrek: de eerste groep vertrekt om 20:30 uur vanaf dorpshuis De Eiken in Tiendeveen, Leeftijd vanaf 15 jaar

       Opgeven kan tot 15 Juni

       opgave en inlichtingen onder de nummers:

       0528-342780 of 0652122483

       Zie ook jeugdsurvival op www.michelina.nl
 
  Te Koop:
 

Te Koop:

Te Koop Gevraagd:

Gevonden / Verloren :

 
  Te huur of te koop gevraagd;
   
 

weidegrond minimaal een hectare voor twee jaarlingen en een pony
prijs n.o.t.k.

Edwin Boekelaar, Verl.midd.raai 65  te bereiken op; 0528-320654

 
  Gezocht:
 

Een degelijke damesfiets zonder verlichting aan het stuur i.v.m aan het stuur te bevestiging hondenmand als je in het bezit bent en je wilt hem kwijt bel dan 321610, alvast bedankt

 
  VERMIST:
 

Op de volkstuin ben ik het volgende kwijt:

-1 grondboor,

-1 moker met steel,

-2 mollenklemmen.

Wie weet hier iets van?

G. Slomp, Voornweg 21, Tel: 321269

 
 

VERMIST:

   
 

Sinds 14 maart ben ik mijn ring kwijt.

Het betreft een gouden ring met daarin drie briljantjes. (Bovendien is het een erfstuk en heeft de ring ook nog emotionele waarde.)

Gekelien Engels, ‘De Breistroeken’ 76, tel 321474