Kontakt Mei 2006

 
 

Over onze WEBSITE: www.nieuwbalinge.drentsweb.nl

 
Sinds dit voorjaar is het voor particulieren mogelijk om "Europa" Domeinnamen vast te leggen. Omdat wij al 3512 (!) afbeeldingen op de Website hebben staan, zochten wij meer ruimte op het WORLD WIDE WEB en hebben toen direkt  www.nieuwbalinge.eu vastgelegd.
We kunnen thans beschikken over een ruimte van 500 Mb. Dat is genoeg voor meer dan 10.000 afbeeldingen. Dus voorlopig kunnen we nog enkele jaren vooruit.
U kunt al gebruik maken van www.nieuwbalinge.eu De naam is korter en dus gemakkelijker te onthouden en door te geven aan familie, vrienden en bekenden.!
De "oude" naam zal ook nog minstens een jaar blijven bestaan.

Met vr.grt. Bram van Burg


Inhoud:

  Colofon
  Van de Redaktie
  De blauwborst
  Lente weetjes
  Meester Sieberingschool
  Oude Schoolfoto uit 1957
  CBS de Morgenster
  The Young Ones
  Dart Toernooi 
  Kinder Bingo op Koninginnedag zeer geslaagd
  Mogen wij U voorstellen............
  De Kinderclub
  Oproep voor Oude Foto's van V.D.O.
  Naar de Lammetjes met de Peuterspeelzaal
  Motortoertocht Nieuw Balinge
  Opgave Survivaltocht Nieuw Balinge
  Garage- Schuur- Tuinverkoop 20 mei a.s.
  Oud Papier
  Wereldkampioenschap Voetbal
  Survival Tiendeveen
  Te Koop/Te Koop gevraagd

 
 
Colofon

Colofon

 

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nw-Balinge.

E-mailadres:geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.  

*Het plaatsten van kopij is geheel voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht  tegen personen of groepen personen met het oogmerk van negatieve publiciteit

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen.

 

INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,

BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN,ZIJ ZORGEN ER

VOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORDT.

 

Redactie:

 

Lammy Blanken;     tel: 321253

Henk Dijkhuis;            tel: 321230

Geke Strijker;                    tel: 321132

Jan ’t Hoen;                          tel: 321646

Jose Post;                                  tel: 321354

e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl

 

Redactie jeugdpagina:

 

Naomi Boer:          tel:

Evelien Sok           tel: 321299

Joyce Salomons      tel: 321809

e-mail adres : theyoungoneskontakt@yahoo.com

 

(KONTAKT verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd)

 

Van de Redaktie

De blauwborst. Onlangs ook in onze omgeving gespot!

 

De meimaand is de maand van….. Nou kunnen we hier van alles gaan zitten opnoemen, want, er is van alles te beleven deze maand. Maar…. verdere informatie zullen we hierover in ‘redactioneel’ níet vermelden. Waarom niet? zult u zich afvragen, gewoon omdat The Young Ones al aardig wat informatie omtrent deze maand hebben genoemd. We verwijzen u dan ook naar het middenblad van deze uitgave van Kontakt (en ze hebben nog veel meer natuurlijk!).

Wat we in deze rubriek wél willen melden is wat er in deze editie valt te lezen, o.a.:

  • oproep van het Zomerfeest en de uitslag van hun onlangs gehouden verloting.
  • De beide basisscholen doen weer verslag van hun activiteiten.
  • Op de activiteitenkalender kun je weer vele belangrijke data vinden.
  • Oproep voor een motortoertocht die gehouden wordt op 1e pinksterdag.
  • Oproep voor de ‘tocht-der-tochten’, de Nw-Balingse Survivaltocht.
  • Een oude schoolfoto uit 1958 waarvan nog niet alle namen binnen zijn.
  • Aankondiging over het ophalen van het oud-papier.
  • Met de peuters naar de lammetjes!
  • In de rubriek ‘Mag ik u voorstellen…’ stellen wij de fam van der Woude aan u voor.
  • En zoals eerder gezegd zijn The Young Ones met gezellige informatie

Veel leesplezier gewenst!


De blauwborst

De blauwborst

 
Blauwborsten zijn prachtige vogels om te zien én om te horen. Zelden gaan in de Nederlandse vogelwereld een opvallend vertoon van kleuren en een uitbundige zang gepaard; de blauwborst is daarin een uitzondering. Het voorkomen van de blauwborst wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van moerassen en daarop lijkende biotopen. De afgelopen decennia heeft de blauwborst in Nederland een opmerkelijke opmars gemaakt. Het is een van de weinige soorten die zelfs van een Rode Lijst is geschrapt, omdat het zo goed gaat. Blauwborsten eten vooral insecten en slakken, spinnen en wormen, maar soms ook bessen (vooral in de herfst).

Lente weetjes

Lente weetjes

 

·       Pasgeboren haasjes liggen in het begin bij elkaar. Wat later liggen ze ieder apart, om de kans te verkleinen om gegeten te worden.

·       Jonge vossen verkennen de omgeving van hun burcht. Vaak oefenen ze de jachttechniek op elkaar.

·       Mezen-ouders met een gevuld nestje jongen slepen per dag wel tweeduizend rupsen aan!

·       Zodra kievitjongen uit het ei zijn kunnen ze lopen en gaan er onmiddellijk vandoor om in het grasland naar hapjes te zoeken.

·       Vogels zingen luidkeels om hun partner te verleiden en hun territorium veilig te stellen. Voor veel vogels geldt; hoe mooier het lied, hoe meer ‘vrouwen’ je versiert en hoe harder je zingt, hoe meer concurrenten je wegstuurt!

·       Een ree-kalfje heeft nagenoeg geen lichaamsgeur waardoor snuffelende vossen hem niet makkelijk kunnen vinden.

·       De citroenvlinder heeft de winter op een stil en veilig plekje doorgebracht. Ze legt eitjes op wegedoorn en sporkehout. Tegen de tijd de rupsjes uitkomen vinden ze volop sappig groen!

·       Op verschillende plaatsen lopen o.a. runderen in de natuur. De komende tijd zullen deze dieren kalveren bij zich hebben. Als u tijdens een wandeltocht deze dieren tegenkomt, is het verstandig afstand te bewaren en honden aan de lijn te houden!

·       Padden leggen hun eitjes in het water. Voordat het ‘geboortepoeltje’ opdroogt veranderen die dikkopjes in echte padjes met vier pootjes. Laat de dikkopjes waar ze zijn, want slechts een paar van al die duizenden groeien op tot pad!

NATUURLIJK DOEN!

(een tweetal prachtige site’s die het bekijken waard zijn!)

·       Een visarend valt in de categorie roofvogels. Er zijn niet zoveel visarenden in Nederland. Boswachters hebben twee nesten gemaakt voor ze, omdat de Arenden hier zelf te lui voor zijn. Ben jij benieuwd als ze er al eieren in hebben gelegd? Kijk op: www.natuurmonumenten.nl/natuurcam  . Een camera filmt de visarenden de hele dag.

·        Al is de winter nu verleden tijd, toch is deze site de moeite waard. Sneeuwkristallen vind je in vele vormen. Op www.snowcrystals.com  is een prachtige collectie te vinden.


Meester Sieberingschool
 
Raad van Advies  
De Raad van Advies voor de Kansrijke Taalwinkel is ook weer bij elkaar geweest. Er zijn een aantal nieuwe dingen gelanceerd, zoals het maken van nestkastjes met beschrijving van het soort vogels die er in nestelen. De winkel is nog steeds open op vrijdagmiddag van 13.15 uur tot 14.00 uur.
   
Schoolkrantcommissie  

Sinds kort is de schoolkrantcommissie uitgebreid met een kindergeleding, Elisa uit groep 3/4, Patrick uit groep 5/6 en Marco uit groep 7/8.

Zij hebben al flink wat ideeën aangebracht. En sinds kort staat er ook een ideeënbus, die de kindergeleding heeft gemaakt. Over een aantal weken komt de commissie weer bij elkaar om zich te buigen over de schoolkrant voor de zomervakantie.
 

Tutorlezen

Sinds januari dit jaar zijn de leerlingen van de groepen 3/4  en 7/8 bezig met tutorlezen. Wat houdt dit nu in. De leerlingen van groep 7 en 8 halen op de dinsdagmiddag de leerlingen van groep 3 en 4 op uit hun lokaal en zoeken met hen een plaatsje in de school om te gaan lezen. Dit lezen duurt ongeveer een half uur. In dit half uur werken de kinderen in tweetallen soms drietallen aan hun lees- en spellingvaardigheid. De jongere kinderen leren vooral het technisch lezen en het begrijpen van een tekst. De oudere kinderen oefenen nogmaals hun spellingvaardigheid en leestechniek en moeten dit in de praktijk brengen, door hier met de jongere kinderen over te praten en mee te denken. Daarnaast komt het de sociaal-emotionele ontwikkeling ten goede. Kinderen leren omgaan met elkaar en respect te hebben voor elkaar. Want niet iedereen leert even makkelijk. Voor de oudere kinderen is het een goede en leuke ervaring om iemand uit een lagere groep te helpen. Zij hebben immers ook in dit leerproces gezeten en snapppen dan ook goed welke “ moeilijkheden” iemand tijdens het lezen kan tegenkomen. Daarnaast is het tutorlezen een leuke manier om het leesplezier bij kinderen te bevorderen. In beide groepen wordt dit wekelijkse half uur, enthousiast ontvangen.
 
Paasontbijt

Op donderdag 13 april vond het jaarlijkse paasontbijt plaats. Dit jaar mochten wij gebruik maken van de grote zaal in de Heugte. Hier was alles keurig verzorgd en konden de leerlingen, deze donderdagochtend aan een feestelijk gedekte tafel aanschuiven.

Na een uur lekker gegeten te hebben gingen de leerlingen verder met de vervolgactiviteiten. Voor de groepen 1 t/m 4 was dit eieren zoeken. De paashaas had dit jaar weer vreselijk z’n best gedaan om het zo lastig mogelijk te maken en dit is gelukt! Op 1 ei na is alles teruggevonden. De gevonden eieren (dit jaar paashaasjes) mochten aan het eind van de ochtend mee naar huis.

De groepen 5 t/m 8 gingen na het ontbijt “nootje schieten”. De onderlinge competitie was erg groot en leverde spannende momenten op. Hierna gingen de leerlingen verder met activiteiten in hun eigen lokaal. Tijdens de pauze werd er natuurlijk voor de inwendige mens gezorgd d.m.v. ranja met een koekje. ‘s Middags sloten we deze vrolijke dag af met apenkooi in het gymlokaal en eigen invulling in de klassen. Al met al kunnen we zeggen dat het een geslaagde dag was. En een prettig begin voor de welverdiende vrije dagen die hier achteraan kwamen.
 
Kentucky

Vrijdag 21 april organiseerde de jeugdsoos “Kentucky” een straatspeeldag voor alle kinderen van de beide basisscholen.

Jongens en meisjes onze complimenten. Het was PERFECT geregeld. De kinderen waren laaiend enthousiast en het weer hielp ook mee. Namens alle kinderen bedankt voor de leuke activiteit. We kunnen haast niet wachten op een vervolg.

 
Oud papier

Op 20 mei a.s wordt het oud papier ’s middags opgehaald in plaats van ’s morgens.  De vrijwilligers vertrekken om 14.00 uur.

 
Schoolfonds:
Alle schoolfondsleden, hartelijk bedankt voor het prachtige cadeau. Wij zijn heel blij met de mooie digitale camera die we van jullie hebben gekregen. Nu kunnen we de foto’s digitaal aanleveren voor “kontakt”en de website van Nieuw Balinge.
 
Groep 1/2
Op vrijdag 29 april kregen de kinderen bezoek van een tweetal lammetjes. Deze lammetjes zijn van de opa van Michael van der Weide.

We willen hem hiervoor nog hartelijk bedanken. De kinderen hebben genoten.

Kunstmenu

Op maandag mochten de kinderen van de groepen 3/4 onder leiding van juf Eva, toneelspelen. Het toneelspelen was een vervolg op de voorstelling die de kinderen eerder dit jaar hebben gezien. Alleen nu mochten ze het zelf gaan uitvoeren. Er werd vooral geoefend in het uitdrukken van emoties en het maken van beelden. Dit alles moest zonder te praten. Bijvoorbeeld: hoe laat ik zien dat ik heel blij ben. Aan het eind van de les werd er door alle kinderen een soort foto gemaakt op het strand en in de zee. Iedereen liet iets zien dat hoorde bij het strand en de zee. Er waren kinderen aan het zwemmen, zandkastelen bouwen, ijsjes eten enz. Dit alles bij elkaar werd een heel mooi plaatje. Op donderdag 11 mei komt juf Eva nog één keer en gaan we verder werken aan het toneelspelen.

 
Groep 5/6
Op dinsdag 18 april heeft groep 6 meegedaan aan een onderzoek naar begrijpend lezen. Er is een testleider van het Expertisecentrum Nederlands bij ons op school geweest om de toets af te nemen. De kinderen moesten na afloop een vragenlijst invullen over hun leesgewoontes en leesgedrag. Ook de ouders kregen een vragenlijst, die ze ingevuld konden terug sturen.
Project auto's:

Naar aanleiding van ons project hebben we een ANWB auto op het plein gehad. De kinderen hadden vele vragen en de meneer van de ANWB had alle tijd voor ons. We hebben ontzettend veel geleerd. Met techniek hadden we van dozen al een ambulance gemaakt met heuse zwaailichten.

 

Groep 7/8

De afgelopen weken waren er weer veel activiteiten voor groep 7/8. Bij het schoolvoetbal hebben de meiden (samen met Balinge) en de jongens het goed gedaan. Helaas was het niet goed genoeg voor de volgende ronde. Volgend jaar beter!?

Vrijdag 21 april was de maandsluiting. De kinderen hebben een aflevering van de familie Flodder nagespeeld. Dat was hartstikke leuk en enkele kinderen zijn al benaderd voor de nieuwe Flodderfilm. Ook is de docent van Kunstmenu weer geweest. Samen hebben we buitenlandse liedjes gezongen en gesproken over partituren.

Op 18 mei gaan de kinderen naar de kerk in Westerbork om samen met een koor te zingen.

In het kader van het project ‘afval’ zijn we een middag naar de VAM-bult geweest. Daar was een natuurpad uitgezet op en rondom de VAM-bult. 
De kinderen moesten bij het lopen van het natuurpad vragen beant-woorden over natuurlijke afval-verwerkers en wat er nu met het afval wordt gedaan/gemaakt. Het was een leuke en leerzame middag, waarbij alle kinderen het natuurspeurdersdiploma hebben gehaald. De komende weken gaan we op school verder met het project.

Schoolfoto

Oude Schoolfoto  1957

Helemaal links staand: E. Sok (sr), Bovenste rij v.l.n.r:  Auke Löhr – Geert Kats - Albert de Jonge – Albert Wielink – Trieneke Zomer – Zwaantje Spallink – Jannie Koopman – Marijke Sweers – Dinie Hut – Tini van Zwol. Staand rechts: Mevr Niesje Zomer en dhr Jan Koopman.

Tweede rij: Johnny Sok – Johannes Dijkhuis – Allie Zomer – Hillechien Dijkhuis – Wander Wassen – Klaas de Jonge - Harm Everts – Bert Wielink – Lucas Zijnge – Kees Wielink Czn.

Voorste Rij Zittend: Bea de Wit – Renze Kootstra – Geesje Kreeft – Allie Prins – Mr Siebering – Hennie Prins – Mr Kommer – Annie Prins – Mevr. Hillie Wassen.

 

  De Morgenster

 

NIEUWS VANUIT “DE MORGENSTER’.

Naast de gewone lessen waren er de afgelopen tijd weer vele leuke activiteiten waar we verslag van willen doen in deze krant.

SCHOOLZWEMMEN.

De groepen 3,4 en 5 gaan elke donderdagochtend met de bus naar Beilen. De kinderen krijgen het gehele jaar zwemles en ze boeken goede resultaten.  Onlangs haalden Sharon Jager en Aline Koekoek het brevet survival 1. Chiel Bouwhuis haalde brevet 2.

COLINDE MEKKES DOET VERSLAG VAN DE NATUURSPEURDERSTOCHT.

Op 11 april gingen we een speurtocht houden bij de VAM. Het was heel gezellig.  We kregen een boekje met opdrachten.  Eerst moesten we bij het water diertjes vangen. Deze moesten we tekenen en opschrijven in het boekje wat her was.  En we moesten gokken hoe hoog de berg van de VAM was, 40 meter.  Binnen in de Blinkerd was het ook heel mooi. Er waren allemaal dingen gemaakt van afval en dat was heel mooi. We hadden in totaal 14 opdrachten. We kregen op het laatst een tasje met allemaal spullen erin.

BIANCA PRINS VERTELT OVER DE ZWEMESTAFETTE TIJDENS DE SPORTWEEK.

Op 19 april hebben 10 kinderen meegedaan aan een zwemestafette in zwembad de Peppel. We hebben samen 1400 meter gezwommen. We moesten in een half uur een zo groot mogelijke afstand zwemmen. Als je midden in het bad stopte dan mocht je er niet meer in. Er deden 19 ploegen mee en wij zijn op plaats 17 geëindigd. Iedereen heeft een medaille en een boekje met pen gekregen.  Ook kregen we een bonnetje dat voor een ijsje of ranja gebruikt kon worden.

UITSTAPJES VAN DE KLEUTERS

Geregeld trekken we er met de kinderen opuit. Zo brachten we een bezoek aan het melkvee bedrijf van de familie Meijer in Witteveen. Na het bezoek kregen we allemaal zelfgemaakte yoghurt mee.

Ook gingen we op kraamvisite bij de lammetjes van opa en oma Koekoek. Dit was een idee van Janiek Koekoek

BEZOEK BIBLIOTHEEK WESTERBORK

Op woensdagmorgen 26 april gingen de kinderen van de groepen 3,4 en5 naar de bibliotheek in Westerbork. Ze kregen daar een rondleiding en veel informatie over de bieb. Leuk om zo eens te zien en te horen wat de bibliotheek te bieden heeft.

POST UIT POLEN.

Regelmatig krijgen we van een school uit Zakopane brieven en werkjes toegestuurd. Natuurlijk sturen we ook post terug naar Polen. We kwamen in contact met deze school via juf Wiering, zij komt uit Zakopane. Nu kunnen we van elkaar leren wat de verschillen en overeenkomsten tussen ons zijn. We vinden het heel interessant

MOEDERDAG TAARTEN ACTIE.

Het wordt al bijna traditie dat we voor school een taartenactie houden rond moederdag. De kinderen van de bovenbouw zijn misschien ook al wel bij u aan de deur geweest. De bestelde taarten worden op zaterdagmiddag 13 mei door de ouderraad bezorgd.

KONINGINNEDAG

Op vrijdag 28 april was het feest bij ons op school. We vierden de verjaar-dag van onze koningin. Om 9.00 uur was de opening. Daarna deden we een foto puzzeltocht door het dorp. Na de pauze met traktatie hielden we een play back show. Er waren 16 verschillende optredens, veel talent. De stemming zat er goed in er was veel publiek naar school gekomen om met ons mee te feesten.

Anita Kikkert, leerkracht gr. 1 en 2


The Young Ones
 
   
10 Mei in de Bios: Hoodwinked  
   

Het bekende sprookje over Roodkapje als naar de ‘grotemensenwereld’. Het verhaal begint bij het einde. Behaarde en gevederde agenten uit het dierenrijk onderzoeken de plaats van een misdrijf: het huis van oma. Daar is de oma zelf, haar kleindochter, een wolf en een houthakker aangehouden. De verdenkingen zijn niet mals: inbraak, ordeverstoring, het willen opeten van het meisje en zwaaien met een bijl zonder vergunning. Maar wat is Roodkapje nu eigenlijk echt overkomen? En wat heeft het koekjesrecept dat van haar oma gestolen is ermee te maken?

Om het verhaal van alle kanten te kunnen bekijken, moet je ín de bladzijden duiken. En dat kan in deze animatiefilm! Hoodwinked vertelt eindelijk het ware verhaal van Roodkapje.
 

De maand MEI

Mei (ook wel: bloeimaand) is de vijfde maand in het jaar van de Gregoriaanse kalender en telt 31 dagen. Mogelijk is mei genoemd naar de Romeinse godin Maia, en mogelijk naar de Romeinse vruchtbaarheidsgodin Bona Dea, wier feest in mei werd gevierd.Mei valt op het noordelijk halfrond geheel in de lente en op het zuidelijk halfrond geheel in de herfst.

Belangrijke meidagen:

 
1 mei - Dag van de arbeid
5 mei - Bevrijdingsdag
11, 12, 13 en 14 mei - IJsheiligen
 
Op de Gregoriaanse kalender wordt mei voorafgegaan door april en gevolgd door juni. Mei, de laatste maand van de lente, wordt gewoonlijk geassocieerd met een lieflijk soort weer: warm, maar niet heet, met lange en nog steeds langer wordende dagen en met een volop levende, groeiende en bloeiende natuur. Op licht depressieve mensen heeft de maand vaak een helend effect

 

Mopje
Een man zegt tegen zijn vrouw: ‘ik voel me vandaag zo ziek als een hond’. Waarop zijn vrouw antwoordt: ‘ik zal meteen de dierenarts bellen’.

 
  Wat een weer in Mei

Ë    Avonddauw en zon in mei, veel hooikarren in de wei

Ë    Een bijenzwerm in mei, maakt de hooiboer blij

Ë    Kamillegeur in mei, brengt de zomer dichterbij

Ë    Mei niet te koud en niet te nat, vult de schuur en ook het vat

Ë    Nachtvorst in mei, houdt’t jonge groen niet schadevrij

Ë    Is het koud en bloeit de Meidoorn, veel van haar pracht gaat verloren

Ë    Is het weer in mei zeer mooi, dan krijgt de schuur maar weinig hooi

Ë    Onweer in mei, gras in de wei

Ë    Scheert de zwaluw over water en wegen, dan komt of blijft er wind en regen

Ë    Mei koel en nat, brengt koren in het vat

Ë    Een natte mei geeft boter in de wei

Ë    Als de bij naar huis toe vlucht, zit er regen in de lucht

Ë    Als de eikels in mei gaan bloeien, zal alles volop gaan groeien

Ë    Het staartje van mei, is het staartje van de winter

   

à In mei leggen alle vogels een ei, behalve de kwartel en de griet, die leggen in de meimaand niet
 

Het wordt weer mooi weer en dus weer tijd om leuke dingen te doen. Hieronder een paar lente kriebel sites:

§  www.fietsen.123.nl : heel veel informatie over fietsroutes, vakanties en dergelijke……….

§   www.wilgje.nl: buitensportactiviteiten in de Betuwe (survivals, kanoën, en kamperen)

§   www.uitwaaier.nl: overzicht van allerlei evenementen die je deze zomer kunt doen in Noord-Holland; van campingbeurzen, markten, musea, cursussen, feesten, sportieve activiteiten, kinderboerderijen tot excursies…………


Dart Toernooi

 

Kroezon

DART TOERNOOI!

Zondag 21 Mei 2006

Aanvang: 13.30 uur

Dorpshuis “DE HEUGTE”

NIEUW BALINGE

1 ste PRIJS  € 75, =

Inleggeld € 6,= p.p.

Wordt verdeeld in meerdere prijzen!

Inschrijven vanaf: 12.30 uur

Vooraf inschrijven kan bij de Beheerder van “De Heugte”

( 0528 321300

 Organisatie: “De Heugte” en Dart club Nieuw Balinge.


  Kinder Bingo

Bingo op Koninginnedag te Nieuw Balinge, georganiseerd door de Stichting Zomerfeest leuk en  geslaagd!

Ruim 60 kinderen en diverse ouders waren om 10.00 uur in "De Heugte" voor de Kinder Bingo in het kader van toch een "beetje" Koninginnefeest op eigen dorp! Lekker GEZELLIG druk!
 
De cijfer Bingo in de ronde zaal en de plaatjes Bingo in de grote zaal, mooie prijzen stonden klaar voor de Bingo gangers en ook bijna alle kinderen hadden de "DROOMWENSBON" meegenomen om in te leveren voor het Zomerfeest!
 
Om daar even op in te gaan, er zitten dit keer leuke wensen bij, uiteraard laten we dit door een onafhangkelijke jury bekijken en beslissen!
 
Maar de Bingo ging om tien uur van start en uiteindelijk ging ieder kind met een tevreden "glimlach" en prijsje naar huis!
 
De moeite waard om te organiseren, na afloop kon de trekking van de Weekverloting plaats vinden. Daarvoor werd Nico Brookman Beheerder van "De Heugte" opgetrommeld!
 
En onderstaanden zijn inmiddels in het bezit van hun gewonnen prijs / prijsjes:
 
1       € 75, =                            Fam. Meems
2       € 50, =                            G. Kroezen                   321459
3       € 25, =                            H.Hallink                       321010
4       Oranjekoek/taart              K.Sok
5       "        "                            R. Kroezen
6       "        "                            Van Zanten
7       "        "                            Geke Strijker
8       "        "                            André Mekkes
9       "        "                            Anno Koster
10     Droge worst/ pakket        J.Pol
11     "           "         "               J. Stempher
12     Grote doos Bonbons        Geertje Oelen
13     "           "         "               M. Jonkers
14     Koffie en Cake                 Doldersum
15     "           "     "                   Sluijer
16     "           "     "                   Kootstra
17     "           "     "                   Geke
18     "           "     "                   Niesje Zomer
 
Wij willen alle kopers van  de loten heel Hartelijk Bedanken, was weer een leuke actie! Maar  vooral ook de verkopers heel veel dank, zonder jullie lukt het natuurlijk niet! Jullie inzet wordt wellicht ( onbewust) door de Kinderen zéér gewaardeerd!
 
Nu met z'n allen op naar het grote Zomerfeest, Dank, dank, dank, aan allen SAMEN lukt het vast en zeker, er weer een geweldig FEEST van te maken!!!
 
WORDT VERVOLGD!!!

Mogen wij U voorstellen...

Mogen wij U voorstellen...

 

Wij togen dit keer naar de Breistroekenweg 17  waar de familie van der Woude sinds december van het vorige jaar woont.

Bij oudere Nieuw Balingers bekend als het huisje van Geert Kleine, de fietsenmaker. Het huis stamt al zeker uit eind 1800.  Hier langs liep vroeger het oude karrenspoor.

Jan van der Woude (38jr) deed open en excuseerde zich nog voor de rommel.  Wij vonden het wel meevallen. We zagen wel dat hier druk werd verbouwd.   Marinca van der Woude(38jr) kwam van achteren en had gelukkig nog wel tijd om de koffie te serveren. Verslaggever moest nog wel even zoeken naar een goed verlicht plaatsje om te kunnen schrijven. Het aantal lichtbronnen was nog beperkt.  Gelukkig werd er snel een lamp aangedragen.  Wij vonden de sfeerverlichting ook wel goed en waren bijna vergeten dat we nog voor een interview kwamen.  De koffie met koek was uitstekend. De kinderen, Yannick(9) en Noa(6) lagen al op bed. Tijdens het gesprek begon Noa te huilen en werd door Marinca naar beneden gebracht. Zij had die middag in een plank met een spijker gestaan en had er nu behoorlijk last van.  Gelukkig kon zij getroost worden. Jan gaf aan dat de kinderen al snel gewend waren. Yannick had iets langer de tijd nodig om te wennen. Hij miste zijn vriendjes wel. Heeft nu zijn draai gevonden en heeft het naar zijn zin op school.

Waar zijn jullie geboren?    

Jan is in Delft geboren en Marinca in Kwintsheul(Westland). Samen zijn ze begonnen met een huis in Monster. Hun 2e huis stond in Kwintsheul. Ze hebben dit huis ook helemaal van onder tot boven opgeknapt. Ze zijn dus wel wat gewend

Hoe hebben jullie dit huis gevonden?

We waren al eerder hier op vakantie geweest in de omgeving. We vonden het toen al prachtig hier. Een makelaar hebben we toen een zoekopdracht gegeven om in deze omgeving een huis te zoeken. In de zomervakantie 2005 hebben we hier in de omgeving rondgereden met een lijst van woningen. Toen we dit huis zagen waren we er direct verliefd op. We zagen wel dat er een hoop moest gebeuren maar konden hier doorheen kijken. Jan is namelijk erg handig en doet bijna alles zelf.  Ervaring hebben ze al van eerdere woningen. We vonden de ligging ideaal en zochten ook eigenlijk wel een boerderijtje. Zeker voor de plannen die wij hebben. Ook vinden we de mensen hier erg prettig. Iedereen is behulpzaam. Hun oude woning hadden ze binnen 1 ½   uur verkocht. Gelukkig mochten ze er nog een jaar in blijven zitten.

Wat doen jullie voor werk?

Jan geeft aan dat hij veel geluk heeft gehad. Hij kon direct na de verhuizing al in Hoogeveen bij Everhardes beginnen. Hij werkt daar als plaat/bankwerker.  Het bevalt hem daar goed. Marinca werkte voorheen in de grafische sector. Zij deed kantoorwerk. Ze wil er nu eerst zijn voor de kinderen en wellicht na 2 of 3 jaar weer verder zien.

Zijn jullie nog iets bijzonders van plan met dit grote huis?

We hebben vergevorderde plannen om in het achterhuis een ‘Bed en breakfast’  te beginnen. Wanneer er geen gasten zijn kan de familie mooi bij hun terecht.  Er komt een mooie woonkamer met 2 slaapkamers en wasgelegenheid.

Hoe komen jullie zo bij een “Bed en breakfast’?

Marinca geeft aan dat haar Oma al een soort gelegenheid had waar badgasten logeerden. Oma woonde vlak aan het strand in Monster.

Hebben jullie hobbies?

We hebben 16 jaar bij de voetbal gezeten. Hebben veel in de organisatie gedaan. Marinca is 14 jaar  leidster geweest. We willen hier ook graag weer iets met het voetbal gaan doen. Wel zal dit de 1e jaren niet zo intensief zijn als voorheen. We hebben nog veel aan het huis te doen.  Jan houdt nog van biljarten  en Marinca is creatief met alles wat groen is.

Wat vond jullie familie van de verhuizing?

Marinca geeft aan dat toen haar ouders dit hoorde zij direct hebben aangegeven om mee te gaan. Hebben direct hun huis verkocht. Ze kwamen hier ook al eerder in de buurt tijdens de vakanties. Kunnen niet zonder de kleinkinderen. Wonen nu in aan de Voornweg en hebben het prima naar hun zin.      

Wat vinden jullie van het Kontakt?

We vinden het een leuk blad. Je krijgt er direct al veel van de omgeving in mee. Ook staat er veel informatie in. Het ligt bij ons al in de lade van de tafel.  Met de gastvrijheid zat het wel goed.  De ontvangst was prima. Marinca riep ons nog toe toen we al bijna weg waren dat als het huis klaar was zij een open dag hielden. Iedereen is dan welkom. Verwachten dat dit rond september zal zijn.  Wij denken dat het wel goed gaat komen met het bed en breakfast.   Laten ze maar snel beginnen! Wij willen wel proefdraaien!!!! Hebben maar direct gereserveerd. Wij wensen de familie veel succes met hun huis en de plannen.

P.S.  sinds kort hebben we een volkstuintje. De hulp is hier formidabel. Zelfs het spitten wordt uit handen genomen. Heel erg bedankt heren!!


Kinderclub

De Kinderclub

 
45 kinderen kwamen woensdagmiddag 12 april naar de Heugte, waar de laatste middag van het kinderclubseizoen bingo werd gespeeld. Veel kinderen gingen met een prijsje naar huis.

Alle kinderen kregen na afloop een Paastasje met inhoud mee.

De kinderclub kan terug zien op veel gezellige middagen in dit seizoen. Vooral de bijzondere dagen zoals Halloween, sint, kerst, carnaval en Pasen worden als zeer gezellig ervaren.

We verwachten de kinderen weer op woensdag 4 oktober 2006.

Met vriendelijke groeten van Sophia, Liesbeth, Anita, Martha, Ineke, Dikkie en Jannie

V.l.n.r. staand: Ineke Vos, Sofia Seuninga, Dikkie Vos, Jan Deuten, Lammert Seuninga.Vooraan  op de hurken: Liesbeth Prins, Jannie Vos, Annie Eisinga


V.D.O.

Oproep oude foto’s VDO.

Ik zoek foto's van het toneelstuk ALS DE HANE KREIT  gespeeld door VDO in 1976. Daar heb ik helemaal niets van.

Op de site van Nieuw Balinge zijn we alle stukken met foto's aan het verzamelen.

Kijk maar een op  www.nieuwbalinge.eu

En dat lukt tot nu toe goed. Maar over dit stuk is tot heden nog geen foto boven water gekomen. En daarom nu deze oproep. Wie weet zit er nog wat in de oude schoenendoos.

Bij voor baat dank J Stempher Tel  0528-321313


Naar de Lammetjes

NAAR DE LAMMETJES

HET IS ALWEER LENTE EN BIJ DE LENTE HOREN LAMMETJES DAAROM KWAM EEN MOEDER MET EEN LEUKE IDEE OM NAAR DE LAMMETJES TE GAAN, GELUKKIG HOEFDEN WIJ DAAR NIET VER VOOR TE RIJDEN WANT BIJ DE FAM KATS WAREN  BIJNA 100 LAMMETJES GEBOREN.

7 APRIL WAS HET ZOVER MET 7 MOEDERS EN 2 JUFFEN GINGEN WIJ OM KWART VOOR 9  NAAR HAARWEG 50 NAAR DE FAM KATS.

DE KINDEREN HADDEN ER ZIN IN EN VERHEUGTE ZICH AL OP HET UITSTAPJE , EENMAAL AANGEKOMEN MOCHTEN WIJ GELIJK NAAR DE SCHUUR OM DE LAMMETJES TE BEWONDEREN EERST WAS HET NOG EVEN KIJKEN MAAR AL GAUW ZATEN DE KINDEREN “EN DE MOEDERS” MIDDEN IN DE HOKKEN OM DE LAMMETJES TE AAIEN .

ER WAREN OOK NOG 3 LAMMETJES AAN DE FLES IEDEREEN MOCHT OM BEURTEN DE LAMMETJES EVEN DE FLES GEVEN DAT WAS NATUURLIJK PRACHTIG.

CLAUDIA V/D WEIDE WAS DIE DAG VOOR HET LAATST EN TRAKTEERDE BIJ HAAR OPA EN OMA OP CHOCOLADE LOLLIE’S EN RANJA,  NA DAT WE BIJNA ALLE LAMMETJES EEN AAI HADDEN GEGEVEN ,GINGEN WE WEER TERUG NAAR DE PEUTERZAAL , WE BEDANKEN PIETER EN HENNIE KATS VOOR DE GASTVRIJHEID . WANT HET WAS EEN LEUKE GESLAAGDE MORGEN.

EEN MOEDER

2 WEKEN LATER KWAMEN DE LAMMETJES BIJ ONS OP DE PEUTERZAAL EN WEL IN DE DONDERDAG MORGEN BIJ DE ALLERKLEINSTEN. OOK DAT WAS NATUURLIJK HEEL  LEUK DE LAMMETJES WAREN GEBOREN BIJ DE FAM VAN DE BEUKEL EN KWAMEN DE PEUTERS EEN BEZOEKJE BRENGEN. IEDEREEN WILDE DE LAMMETJES EEN AAI GEVEN OF EVEN KNUFFELEN 

Voor meer foto's zie het FOTO ALBUM van de PSZ


Motortoertocht

Motortoertocht Nieuw Balinge

 

Zondag 4 JUNI, 1 ste Pinksterdag organiseren wij weer een Motortoertocht.!  Vertrek is vanaf Dorpshuis de Heugte om 10.00 uur

Lunch & Barbeque

-de kosten voor de lunch zijn circa 12 euro p.p.

-voor de liefhebbers is er 's avonds nog een barbeque + onbeperkt drinken. Hiervoor moet je je opgeven en de kosten hiervoor zijn 25 euro p.p.

 

Vertrek met volle tank.! Deelname is op eigen risico.

Opgave:

-gaarne voor 21 mei opgeven voor motortoertocht/barbeque bij Steven Meems, tel. 06-24 66 59 30 of Ronnie Bisschop, tel. 320977

-Lunch & barbeque dienen bij aanvang te worden betaald.

Ronnie Bisschop, Martin Jager en Steven Meems


Survivaltocht Nieuw Balinge

Survivaltocht Nieuw Balinge

Dit jaar start de survival op: maandag 31 JULI. (De minimum leeftijd is 16 jaar.)

Evenals voorgaande jaren dient een groep te bestaan uit: minimaal 5 personen, maximaal 6 personen

LET OP: De groepen moeten zich voor 15 juli aanmelden, bij:

Dirk Tump, tel: 321203 of Jacco Pol, tel: 321401

Extra bericht voor alle survival-deelnemers: Zijn er deelnemers die meer informatie of uitleg willen over: o.a. kompaslopen, coördinaten, enz., dan kunt u contact opnemen met Jacco Pol of Dirk Tump.


Garage- Schuur- Tuinverkoop

20 MEI........GARAGE - SCHUUR - TUINVERKOOP!

Het is al bijna zover, opgeven kan nog tot 10 Mei a.s.

Dan sluit de inschrijving en gaan we de lijsten maken waarop alle deelnemers vermeld worden.

Op dit moment is de stand: 54 Deelnemers!

Dat gaat dus heel goed en het zal wellicht nog meer mensen naar Nieuw Balinge "lokken".

Deze week en de komende twee weken staan er al  advertentie's in de Hoogeveensche Courant. Er worden aanplakbiljetten bij campings, dorpshuizen enz. opgehangen en iedereen die een agenda publiceert is op de hoogte gesteld. Daarnaast kunt u op menige site en of het gastenboek van alle omliggende dorpen lezen wat er op 20 Mei in Nieuw Balinge staat te gebeuren! We proberen nog wat journalisten in te schakelen en dan lijkt het ons bijna onwaarschijnlijk dat er nog iemand is die niet weet dat er op 20 MEI een GARAGE - SCHUUR en TUINVERKOOP in ons dorp Nieuw Balinge is!

Wij wensen alle deelnemers en bezoekers een "zonnige" dag toe!

Jacob en José.

Oud Papier

Aankondiging

OUD PAPIER

 

HET OUD PAPIER WORDT ZATERDAG

20 MEI  I.V.M. DE GARAGEVERKOOP

‘S MIDDAGS OPGEHAALD.

 

DE VRIJWILLIGERS VAN HET OUD PAPIER VERTREKKEN OM 14.00 UUR

Wereldkampioenschap Voetbal
 

WERELDKAMPIOENSCHAP

VOETBAL

 

Nederland -  Servië/Montenegro

Zondag 11 Juni a.s.

op groot scherm in:

dorpshuis ‘De Heugte’

 

 

aanvang: 15.00 uur

zaal open: 14.30 uur

 

Gezellig samen genieten!


Survival Tiendeveen
 

Survival Tiendeveen!!!

Dit jaar organiseren wij voor de jeugdsoos  een grote survival in Tiendeveen voor iedereen van 15 jaar en ouder. Het is een tocht van ongeveer 19 km met hier in een aantal opdrachten verwerkt, hierbij zullen posten aanwezig zijn.

Dit jaar wordt de survival gehouden op 14 juli en de eerste groepen zullen vertrekken rond 20.30 uur.

De start is bij dorpshuis "De Eiken" in Tiendeveen, waar ook gelijk de eerste opdracht is, en de groepen zullen hier ook weer eindigen. Er mogen maximaal 20 groepen mee doen, dit om het een en ander overzichtelijk en veilig te houden. En per groep minimaal 5 en maximaal 6 deelnemers. 15 juni stopt de inschrijving, via een loting worden de starttijden bekend


Te Koop:

Te Koop:

Te Koop Gevraagd:

Gevonden / Verloren :