Kontakt Juni 2006

 
 

Inhoud:

  Colofon
  Van de Redaktie
  Meester Sieberingschool
  Oude Schoolfoto uit 1960?
  Nog een Schoolfoto uit 1960?
  Oude Schoolfoto uit 1970?
  CBS de Morgenster
  The Young Ones
  Oproep Dames-Elftal S.V.Nieuw Balinge
  Droomwensbon
  Verbouwing van het Dorpshuis
  Bericht van Tienersoos Teenspirit
  Collectanten in het zonnetje!
  Liefhebbers van Piratenmuziek
  Opname DVD Feestelijke ouderavond
  Info over Zomerfeest
  Voorlopig programma Zomerfeest 2006
  Ouderen onder Dak project
  Info over Buurtacademie
  Schuur-/garage Verkoop
  Rommelmarkt N.H. Kerk
  Teken….
  Kroezon Dart Toernooi
  VROUWEN VAN NU
  WANDEL 4-DAAGSE
  Vrouwen vereniging  “Lydia”
  de Kentucky Awards
  Nieuws van Natuurmonumenten
  Bedankje
  Vakantieperiode Middenstand
  Oproep!
  Trombosedienst
  Collecte van het Astma Fonds
  Bedankje uit Noordschschut !
  Te Koop/Te Koop gevraagd

 
 
Colofon

Colofon

 

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nw-Balinge.

E-mailadres:geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.  

*Het plaatsten van kopij is geheel voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht  tegen personen of groepen personen met het oogmerk van negatieve publiciteit

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen.

 

INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,

BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN,ZIJ ZORGEN ER

VOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORDT.

 

Redactie:

 

Lammy Blanken;     tel: 321253

Henk Dijkhuis;            tel: 321230

Geke Strijker;                    tel: 321132

Jan ’t Hoen;                          tel: 321646

Jose Post;                                  tel: 321354

e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl

 

Redactie jeugdpagina:

 

Naomi Boer:          tel:

Evelien Sok           tel: 321299

Joyce Salomons      tel: 321809

e-mail adres : theyoungoneskontakt@yahoo.com

 

(KONTAKT verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd)

 

Van de Redaktie

J U N I

De sloopwerkzaamheden zijn begonnen.

Eindelijk is het dan zover, ‘de Heugte’ wordt verbouwd! Ze zijn al begonnen met de sloopwerkzaamheden. In deze uitgave van Kontakt kun je er meer over lezen en wil je de foto’s zien, kijk dan op http://www.nieuwbalinge.eu/dorpshuisdeheugteverbouwing.htm

Wat hebben we in deze uitgave van Kontakt nog meer voor u, o.a.:

·       Nogmaals de oproep voor de Nieuw-Balinger Survivaltocht. Er kunnen nog een aantal ploegen bij, dus geef je op als ploeg!

·       De ouderraad van tienersoos Teenspirit doen een oproep aan diegene die ook van mening is dat de tienersoos moet blijven.

·       Leerlingen van de Morgenster vertellen het een en ander.

·       En een aantal oude foto’s waarvan we het juiste jaartal niet weten.

·       Het dameselftal van SV Nw-Balinge is dringend op zoek naar nieuwe teamgenoten.

·       En kinderen kunnen nog steeds hun droomwens aanleveren bij st Zomerfeest. Een bon hiervoor staat in deze uitgave.

·       Vakantietijden van een aantal bedrijven zijn ook te lezen in dit nummer.

·       Nw-Balingse collectanten van het nationaal epilepsiefonds zijn in het zonnetje gezet!

·       Een aankondiging cq oproep van de buuracademie die weer een aantal cursussen organiseert. U kunt zich nog steeds aanmelden hiervoor!

·       De NH-Kerk houdt haar jaarlijkse rommelmarkt op 17 juni, evenals de Garage- Tuin en Schuurverkoop.

·       En st. Zomerfeest is er met het voorlopige pragramma voor het komende dorpsfeest.

En natuurlijk nog veel en veel meer! Veel plezier bij het lezen van deze editie.


Meester Sieberingschool
 

Groep 3/4

Op donderdag 11 mei was de tweede les van het kunstmenu. In deze les werd het toneelspelen en het bijbehorende uitbeelden verder uitgediept. Het kunstmenu staat dit jaar voor groep 3 en 4 in het teken van de zee en alles wat hiermee te maken heeft. De oefeningen waren hier dan ook op aangepast. Zo moesten de kinderen o.a. uitbeelden dat ze matrozen waren, en vervolgens piraten. Ook werd er een verhaal verteld. Ondertussen moesten de kinderen het verhaal uitbeelden. De les eindigde met het voorbereiden van een activiteit, bijvoorbeeld het dek van het schip schoonmaken. Dit lieten de kinderen vervolgens in groepjes aan elkaar zien. Het uitbeelden van deze activiteiten werd begeleid met muziek. Dit gaf een heel compleet geheel. De kinderen waren dan ook erg enthousiast.

Groep 6 t/m 8

Kunstontmoeting Koravië

Donderdag 18 mei zijn we met zijn allen naar de Hervormde Kerk in Westerbork geweest.

De koning van Koravië was op zoek naar nieuwe muziekideeën en daar gingen de leerlingen hem bij helpen. De kinderen hebben hun grafische compositie ten gehore gebracht. Deze hadden ze onder leiding van juf Henriëtte op school ingestudeerd. Samen met het koor werd o.a. het volkslied van Koravië voor koning Voca III gezongen. Ook het koor liet verschillende muziekstijlen horen. Het was een zeer geslaagde middag.

Feestelijke ouderavond

Woensdag  24 mei hadden we de feestelijke ouderavond. Alle groepen hadden veel geoefend om hun beste beentje voor te zetten. De zaal zat stamp vol.

Het thema was "Tijdmachine". Iedere groep zorgde voor een optreden. Groep 1/2 ging van start. Ze gingen met schoolreis in de bus naar de maan. Ze werden begeleid door robots. Er bleken op de maan mooie lichtjes te branden en groep 1/ 2 ging er dan ook een dansje wagen.

Groep 3/4 ging terug naar de Riddertijd. De prinses werd ontvoerd en de heksen gingen een drankje maken, maar dat pakte verkeerd uit. Gelukkig kwam de prins om de prinses te bevrijden.

Groep 5/6 kwam in de afvaltijd terecht. Wat kun je veel met vuil kapot maken (viswater) maar je kunt ook veel hergebruiken, zoals lege flessen (waterorgel), plastic zakken (kleren maken)etc.

Groep 7/8 liet een stukje Western zien. Zelfs line dancing kwam hun niet onbekend voor. Stomverbaasd waren we toen Frans Bauer opkwam. Helaas had hij zich in de tijd vergist. Dat het een succes was, bleek wel uit de vele leuke reacties uit de zaal.


  Schoolfoto uit 1960

Bovenste rij vlnr: Hilbrand Wielink, Dikkie Vos, Hendrik Kreeft, juf de Vries, Johnny Sok, mr Siebering, Henk Dijkhuis,  mr Kuipers.

2e rij vlnr: Hennie Prins, Annie Salomons, Lammy Schutmaat, Rieks Kreeft, Bert Wielink, Jan Thalen, Aaldert Blokzijl, Jaap Everts, Wouw Wielink.

3e rij vlnr: Willem prins, Henk Salomons, Marinus Post, Hans Doldersum, Tinus Kreeft, Kees Wielink, Klaasje Boertien, Ginie Wielink.

Voorste rij vlnr: Margje Spallink?, Coby Sloots, Albert Everts, Jan Zijnge, Arend Boertien, Hiltje Prins, Elly Wielink, Willy de Jonge, Teunie Boer en Trieneke Zomer

   Nog een Schoolfoto uit 1960

Bovenste rij vlnr: Bert Wielink, Rinze Kootstra, Marginus Mulderij, Johannes Wielink, Johannes Dijkhuis,, Wander Wassen, Johnny Sok,, Jan Thalen, Klaas de Jonge, Annie Mudlerij, ? , ?Doldersum,
2e rij: Klaasje Boertien, Jannie van Zwol, Geesje Kreeft, ? , ?, Lammy Schutmaat, Annie Prins, Teunie Boer, ? , ?, ?,
3e rij: Hennie prins, Coby Sloots, Annie Salomons, Jannie Mulderij, ?Muldrij, Aaldert Blokzijl, ?, Trieneke Zomer, Willie de Jonge, Allie prins, ?, Hennie Blokzijl, ?, Kees Wielink.
Staand op de voorste tree: Henk Salomons en Nico Brookman.
Zittend: Mr Siebering, juf de Vries, mr Mathijsen, Hendrik kreeft, Hillie Wassen, Berend Salomons. 

Schoolfoto uit 1970

Achterste rij ouders: J. Sok, D. Wielink en B. Salomons.

Achterste rij kinderen vlnr: Henk Meijer, Henk Sok, Louis Kreeft, Roel Koster, Bert Wielink, Klasinus Salomons, Albert Post, Roel Wielink, Hans Vos en Riekus Braam. Daarnaast: mr (Melle) Kats.

Voorste rij kinderen: Hennie Prins, Anjo Kok, Geertje Oelen, Rinie kats, Klarie Post en Geertje v Zwol

Vooraan gehurkt: buschauffeur Seubers


  De Morgenster

 

Koravie

Op 18 mei 2006 gingen groep 5,6 en 7 naar de hervormde kerk in Westerbork. Daar hadden we 2x les gekregen van een mevrouw. Die leerde ons hoe je je stem op verschillende manieren kan gebruiken.

De 1e keer vertelde ze ons over koning Wokka. Toen kregen we ook liedjes: dokter zenuwpil, koravie’s volkslied, doep doep, island. Die hebben we toen ook nog gezongen. De 2e keer had een een partituur gemaakt. Dat is een lied waarbij je alleen maar geluid maakt. Voor de voorstelling in de hervormde kerk moesten we ook zo’n lied maken. We kozen als thema: de boerderij

Daarna hebben we bedacht wat er allemaal kon gebeuren op de boerderij. Bijv een hond, kippen, een haan , de trekker enz. Toen we klaar waren hebben we een paar keer geoefend.

Er waren ook veel andere scholen. We moesten op de grond gaan zitten. Toen kwam het koor van Koravie binnen Daarna ging een man met ons oefenen.
Als de koning binnen kwam moesten we het volkslied zingen en als hij langs je kwam moest je diep buigen. Daarna zei de man: Leve de koning! Toen riepen wij 3x hoezee! Daarna kwamen de scholen 1 voor 1 aan de beurt om hun partituur op te voeren. Sommigen hadden gewoon wat. Anderen hadden wel een thema, bijv. de achtbaan. Wij kwamen als 4e aan de beurt. Ik vond die van ons het mooiste. Daarna zongen we nog wat liedjes. Het was heel leuk!

Groetjes van Dennis

Taartenaktie

Voor moederdag zijn er weer een heleboel kinderen van onze school op pad gegaan om overheerlijke taarten te verkopen. De opbrengst hiervan was 180,-  ten bate van de school!  Geweldig!

Kinderen, ouders, OR, bewoners van Nieuw-Balinge bedankt!

Schoolreisje groep 1-5  /  16 mei 2006

Dit vonden de kinderen ervan:

We zijn naar het verkeerspark in Assen geweest.Het was heel leuk. Er waren trapautootjes en bootjes, daar ben ik 8x ingeweest. En karten, dat was ook heel leuk.En bij die trapautootjes heb ik mijn rijbewijs gehaald en er was nog veel meer, het was echt heel leuk!

Groetjes, Aukje

Bas: ik heb 2 ijsjes gehad en ik ging van de glijbaan.

Jeanine: het was heel leuk met die auto en die kart.

Marlijn: in de auto moest je je hand uitsteken, net als op de fiets.

Jelle: ik kreeg een rijbewijs en die was ik kwijt, later vond ik hem terug.

Rienk: alles was leuk, ik kreeg 2 ijsjes!

Judith: ik heb ook patat gegeten .

Bjauke: er was ook een speelkasteel

Thirza: ik vond de glijbaan heel leuk.

Janiek: er was een klimtoren en daar ging ik op.

Roos: we gingen ook met een trein het park door.


  The Young Ones

Juni

In de Bios 06-06-06:  The Omen,666

Het origineel mag dan een cultstatus bereikt hebben als een van dé grote horror-klassiekers (in hetzelfde rijtje als Rosemary’s Baby en The Excorcist), maar het dateert alweer uit 1976. Tijd voor een remake, deze keer met Liev Schreiber en Julia Stiles als een diplomatenechtpaar dat een vervelende ontdekking doet: hun aangenomen zoontje is de incarnatie van de duivel.
Ze merken het aan van die kleine dingetjes, zoals een kinderjuf die zelfmoord pleegt tijdens een feestje en mini-tornado’s die priesters verzwelgen.
Het verhaal is bijgewerkt met wat actuele maatschappijkritiek en uiteraard ziet het er allemaal stukken beter uit. Mooier beeld en minder bakkebaarden en wijde broekspijpen, om eens wat te noemen. De rol van het duivelskind zélf is voor Seamus Davey-Fitzpatrick, die nog jarenlang te jong zal zijn om zichzelf terug te zien. Natuurlijk komt de film uit op 06-06-06
 

Leuke sites.nl

www.fietsgeschiedenis.nl: een leuke en informatieve site over de geschiedenis van de fiets. Allemaal leuke weetjes over de fiets en leuke plaatjes zijn op deze site te lezen en te zien

 

www.broodjeaap.nl: een website met een hele boel broodje aap verhalen. In het engels zijn dit ‘urban legends’ oftewel stadslegenden. Het zijn verhalen die mensen elkaar als waargebeurd doorvertellen, maar die dat in de meeste gevallen dus niet zijn
 
En voor de meiden onder ons: www.meidenstart.nl: een startpagina speciaal voor meiden, als je verliefd bent, of als je op zoek bent naar een leuk spelletje of leuke muziek. Gratis games en muziek om te luisteren en te spelen. Ook leuke gedichtjes, tips, sites en plaatjes
 

De maand Juni

Juni, ook wel zomermaand, is de 6e maand van het jaar in de Gregoriaanse kalender en heeft 30 dagen. Juni is genoemd naar de Romeinse godin, Juno, de vrouw van Jupiter. De sterrenbeelden van deze maand zijn tweelingen en kreeft.
De zomerzonnewende valt in deze maand rond de 21ste en er zijn geen andere maanden die op dezelfde dag van de week beginnen als juni. Een koude periode in juni wordt wel schaapscheerderskou genoemd.
 

Ë    Weerstatistieken (Eelde) maand juni in Nederland, zijn:

Gemiddelde temperatuur: 14,4C; Gemiddelde minimum temperatuur: 9,1C; Gemiddelde maximum temperatuur: 19,4C; Dagen met maximum temperatuur boven de 20C: 11 dagen; Gemiddelde neerslaghoeveelheid: 72,6 mm

 

Kleurplaat Kabouter Plop

 

Lipservice

Lees de volgende zinnen een aantal keer achter elkaar hardop voor, voor een paar extra lenige lippen. Je weet maar nooit wanneer dat van pas komt!!!

-        knappe kappers kappen knap, maar de knecht van de knappe kapper kapt nog knapper dan de knappe kapper kappen kan.

-        Als een potvis in een pispot pist, heb je een pispot vol potvispis.

 

  dames elftal S.V.Nieuw Balinge
 


Droomwensbon
 

DROOMWENSBON

Een aantal Kinderen waren op Vakantie of vergeten de Droomwensbon in te leveren op Koninginnedag, geen probleem dat kan alsnog!

We hebben er al veel binnen gekregen maar willen alle kinderen graag in de gelegenheid stellen de bon in te vullen.

Tijdens het Zomerfeest vervullen we dan de leukste,origineelste,creatiefste, gekke of rare wens? Dit wordt beoordeeld door een deskundige jury!

DROOMWENSBON inleveren bij José Post Vosseveen1 

Mijn Droomwens is:.............................................................

Naam.................       Adres..................   Ik ben…………jaar

Verbouwing van het Dorpshuis

zie

http://www.nieuwbalinge.eu/dorpshuisdeheugteverbouwing.htm


  Tienersoos Teenspirit
 

Aan de inwoners van Nieuw Balinge

Nieuw Balinge, 10 mei 2006

Geachte heer/mevrouw,

Tienersoos Teenspirit is al ruim 10 jaar een begrip in Nieuw Balinge. De soos biedt tieners in het weekend een plaats om samen te komen. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd.

Het huidige bestuur bestaat uit acht tieners. Dit bestuur wordt ondersteund door een ouderadviesraad (bestaande uit volwassen vrijwilligers uit Nieuw Balinge die de tieners ondersteunen en begeleiden bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten). De ouderadviesraad is aanwezig bij de maandelijkse vergaderingen van de tienersoos in dorpshuis de Heugte. Het tienerbestuur en de volwassen vrijwilligers van de adviesraad vormen samen Teenspirit. Kortom: zonder ouderadviesraad geen tienersoos.

De huidige ouderadviesraad heeft zich lange tijd ingezet voor Teenspirit. Zij hebben aangegeven graag hun werk over te willen dragen aan een nieuwe adviesraad. De laatste jaren is echter gebleken dat het een hele opgave is Nieuw Balingers te vinden die deze taak op zich willen nemen.

Wij doen daarom een dringend beroep op u. Wellicht kent u geschikte mensen in uw dorp die bereid zijn zich voor Teenspirit in te zetten, of misschien voelt u er zelf wel voor. Bij wijze van proef kan men dan eerst een paar vergaderingen van de ouderadviesraad bijwonen, om zodoende de sfeer te proeven.

Heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u bellen met de huidige ouderadviesraad: Jannie Boer, Geertje Oelen of Albert Wielink.

Met vriendelijke groeten,

Jannie Boer Tel: 321452.

Geertje Oelen en Albert Wielink Tel: 321551


          Collectanten in het zonnetje!

Op de vooravond van de collecte week van het Nationaal Epilepsie Fonds (29 mei t/m 3 juni) werden in Nieuw Balinge  5 onderscheidingen uitgereikt. Het betrof 5 trouwe vrijwilligers van ons Fonds, die respectievelijk 5 en meer dan 10 jaar actief zijn als collectant in Nieuw Balinge.

Het Nationaal Epilepsie Fonds is hen bijzonder erkentelijk voor de vele jaren dat zij op trouwe wijze de collectes in hun woonplaats verzorgd hebben. Collecte coördinator mevr. Margo Kraijesteijn reikte namens het Epilepsie Fonds samen met een bos bloemen 1 bronzen speld en 4 zilveren spelden uit aan de 5 dames.

Op de foto van l.n.r. mevr. Kraijesteijn, mevr. Post (brons), mevr. Prins (zilver), mevr. v.Trigt (zilver), mevr. Koekoek (zilver) en mevr. Strijker (zilver).


liefhebbers van piratenmuziek.

Voor alle liefhebbers van piratenmuziek.

15 tot en met 18 juni: Piraten combinatie Drentsgeweld  op 95.10 in stereo en rds een groot feest spektakel kom allen want vol is vol dus tot ziens op 15-16-17-en 18 juni .............

Locatie: in de feesttent op het terrein van  de fam. Smale

vr. gr. DeJe Dirk.


feestelijke ouderavond

Opname feestelijke ouderavond.

Op 24 Mei 2006 is er van de feestelijke ouderavond van de Meester Sieberingschool een opname gemaakt op DVD .  Voor mensen die deze nog niet hebben besteld en ook graag een DVD hebben willen , kan contact opnemen met:

H. Prins, Kievitstraat 2, Telefoon 0528 – 321537

Kosten DVD zijn 5,00 Euro.


  Zomerfeest

OPTREDENS ZATERDAGAVOND ZOMERFEEST!!!

Bij ons kwam de vraag binnen, mogen er ook volwassenen meedoen?

Uiteraard, leeftijd is onbelangrijk. Iedereen mag meedoen!

DUS NOGMAALS VOOR IEDEREEN ...............Doe mee op Zaterdagavond met wat je kunt!

PLAYBACK, ACTEREN, DANSEN, INSTRUMENT BESPELEN, ZINGEN enz. enz.

alles mag, Meld je aan bij José Post tel: 321354 Kom langs, of e-mail: josepost4@hotmail

Er zijn al een paar deelnemers maar nog niet voldoende.

Wordt vervolgd!


Voorlopig programma Zomerfeest 2006

 
 

Ouderen onder Dak project

PRESENTATIE "OUDEREN ONDER DAK" PROJECT!

 

Wellicht heeft u het op radio Drenthe gehoord? Gemist?......geen probleem, ook in KONTAKT het verslag van deze presentatie. In aanwezigheid van alle betrokken instantie's zoals b.v. Gemeente, Provincie, diverse zorginstellingen, Woonservice Drenthe enz. enz. is het rapport gepresenteerd waaraan u heeft meegewerkt in samenwerken met de "ouderen onder dak" werkgroep en Plaatselijk Belang.

En wij kunnen u mededelen dat er zeer positief op gereageerd is. Woonservice Drenthe wil heel serieus samen met ons bekijken of het haalbaar is een complexje Levensbestendige woningen te plaatsen in ons dorp.

Er wordt in September een start gemaakt voor Mantelzorgers, hierover volgende maand meer.

Een zorgloket/ steunpunt  in Dorpshuis "De Heugte" is toegezegd.

We zijn al druk bezig met de herinrichtingplan  rondom de School en het Dorpshuis, hopenlijk zal dit plan in het voorjaar (2007)  gerealiseerd kunnen worden.

En zo zijn er nog een aantal dingen die op de agenda staan maar wat meer tijd kost om te realiseren. Maar dat er aandacht voor is en inzet van betrokkenen is duidelijk, hier kunnen we dan ook stellen,

WORDT VERVOLGD!

Buurtacademie

EHBO cursus voor 60+ers

Cursisten leren te handelen bij (kleine) ongelukken in en om het huis.  Verder: hoe herken je een beroerte, hersenbloeding, hartinfarct e.d. en wat moet je dan doen?

Waar heb je belangrijke tel. nrs opgeslagen/geschreven. Wanneer maak  je gebruik van 112.  Cursisten kunnen altijd met vragen komen vanuit hun eigen ervaringen.

8 x 2,5 uur, Sept. / Okt. 2006 Overdag

Deze cursus is niet diploma gericht, de cursisten krijgen een bewijs van deelname van het Drenthe College.

EHBO voor ouders van jonge kinderen.

Veiligheid in en om het huis. Wat te doen bij kleine en grote ongelukken.

Kortom: ouders leren adequaat handelen in geval van een ongeluk(je)

8 x 2,5 uur, Sept. / Okt. 2006 overdag of s'avonds in overleg met deelnemers?

Deze cursus is niet diploma gericht, maar cursisten krijgen een bewijs van deelname van het Drenthe College.

Engels voor beginners.

Engels in het dagelijkse leven. De Nederlandse taal "verengelst", wij gebruiken veel zogenaamde leenwoorden uit het Engels. Ook de computertaal is veelal in het Engels. In deze cursus leert u beter omgaan met het gebruik van Engelse woorden in onze maatschappij en leert u eenvoudig Engels.

12 x 2,5 uur, Sept / Okt. 2006 overdag.

Weerbaarheidstraining voor 55+ers

8 x 2,5 uur Sept. / Okt. 2006 overdag.

Inhoud: een fysieke en mentale training met als doel dat ouderen:

- zich op straat zekerder/veiliger voelen

- leren omgaan met bijv. ongewenste verkooppraktijken via de telefoon

- leren omgaan met verkoop aan de deur en via de post

- leren in moeilijke gesprekken de juiste vragen te stellen op de goede manier

- leren op de goede manier weerwoord te geven in een gesprek

Deze cursus is in Gasselternijveen gegeven en hij is op t.v. Drenthe geweest. Misschien heeft u dat gezien. Cursisten waren heel enthousiast en hebben veel geleerd, maar vooral ook erg veel gelachen. De eerste helft van een bijeenkomst leert u hoe een een slag of stoot af moet weren of uitdelen. U oefent door een plankje door midden te slaan. Wat zijn handige trucs als u zich onveilig voelt in een situatie. In de tweede helft van een bijeenkomst wordt er gepraat , ervaringen uitgewisseld en worden er rollenspellen gespeeld. Ook worden er ontspanningsoefeningen gedaan. Dit is een geweldige cursus die u eigenlijk niet mag missen. Gewoon proberen.

Ook in het najaar wordt er nog een computercursus gegeven, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar dan sluit de inschrijving!

Al deze cursussen worden via de buurtacademie betaald door de gemeente Midden Drenthe. De consumpties zijn voor eigen rekening!

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met:

Albert Wielink, Annette Pool, Iep Meijer, Thea Enninga of José Post


Schuur-/garage Verkoop


Rommelmarkt

Rommelmarkt

Ook dit jaar houdt de Ned.Herv. kerk weer haar jaarlijkse rommelmarkt.

Dit zal zijn op:

ZATERDAG 17 JUNI a.s.van 08.30 uur tot 13.00 uur.(Het terrein wordt om 08.30 uur geopend!)

tot ziens op de rommelmarkt!


Teken….

Teken….

Je kunt ze beter bloedserieus nemen!

Als het eerste blad weer aan de boom komt, krijgen natuurliefhebbers al kriebels. Heerlijk de bossen in, wandelen over de heide. In deze tijd van het jaar begint ook het seizoen van de teek. Deze spinachtige parasiet heeft het op u of uw dier voorzien. Want naast het drinken van uw bloed, brengt de teek ook ziekten over. Ongeveer 25 % van de teken in Nederland is besmet met de bacterie Borrelia Burgdorferi, die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Als u een tekenbeet niet op de juiste manier behandelt, kunt u de ziekte van Lyme of een recent ontdekte ziekte Human Oranulocytic Ehrlichiosis (HOE) krijgen. De ziekte HOE komt in Nederland weinig voor. Desondanks is het wel reden voor ongerustheid want naast de Verenigde Staten is de bacterie die HOE veroorzaakt, ook in West Europa ontdekt. De symptomen bestaan uit: zware hoofdpijn, koorts en spierkrampen. In het ergste geval treden leverstoornissen op. Hoewel deze ziekte goed te behandelen is met een antibioticum, is het van groot belang dat de diagnose zo snel mogelijk gesteld wordt. Hoe sneller de behandeling, hoe effectiever de genezing.

In de VS is de ziekte van Lyme de meest voorkomende infectieziekte na het HIV virus. Ook in Nederland worden steeds meer gevallen van Lymeziekte geconstateerd. De grote boosdoener, de teek, leeft in vochtige, laagbegroeide (gras!) en bosrijke gebieden. Een teek bezit de sublieme gave om de uitstoot van CO2 waar te nemen en laat zich dan op zijn prooi vallen. Zij bijt zich vast in de huid van haar gastheer en zuigt zich vol bloed. Een snelle verwijdering van de teek is van groot belang, omdat de teek mogelijk binnen 24 uur al speeksel en darminhoud in de wond zal injecteren. Als de teek besmet is met Borrelia Burgdorfen dan krijgt u waarschijnlijk binnen 3 weken een rode ringvormige huiduitslag rondom de beet. Binnen enkele weken tot maanden kunnen dan de symptomen van de Lyme-ziekte ontstaan. Deze zijn: aandoeningen aan het zenuwstelsel, verlammingen in het gezicht en zelfs blijvende invaliditeit zijn de ernstige gevolgen van deze ziekte, die jaarlijks duizenden slachtoffers maakt. Nog altijd is er geen vaccin ontwikkeld om u te wapenen tegen de terreur van de teek.

Om het risico van besmetting te verkleinen kunt u wel letten op het volgende: Houd het lichaam zoveel mogelijk bedekt. Controleer regelmatig het lichaam op tekenbeten. Als u gebeten bent, verwijder de teek dan zo snel mogelijk met een speciaal hiervoor ontwikkelde tekenpincet. Verdoof de teek absoluut niet met alcohol, olie of nagellak. U loopt dan het risico dat de teek schrikt en zijn speeksel en darminhoud in de wond spuit, waardoor juist infectie kan ontstaan. Noteer de datum waarop u gebeten bent om deze bij bovenstaande symptomen te melden aan de huisarts. In een proefschrift van dr. K.E.Hovius is tevens beschreven dat Lyme ook bij honden voor kan komen. De symptomen zijn koorts, slechte eetlust, sloomheid en kreupelheid. In het eerste stadium van de ziekte zijn nauwelijks verschijnselen waar te nemen. Hooguit wat milde huid- en darmproblemen. In het tweede stadium is er koorts en algehele malaise. Na dit stadium is er een ogenschijnlijke ziektevrije periode. Sommige honden zijn dan echt genezen. Voor de meeste oudere honden komt echter het derde stadium: ze zijn chronisch ziek en verzwakt.

Teek uit Zuid Europa breidt zich uit in Nederland.

De teek, genaamd Dermacenter Canis, kwam vroeger alleen in Zuid Europa voor en door overbrenging van de bloedparasiet Babesia Canis maakte deze teek sommige honden uit die streek of “vakantiegangers” ernstig ziek. Sinds 2004 is de teek ook gesignaleerd in de omgeving van Den Haag en Arnhem. Omdat de teek inmiddels ook in Zeeland wordt aangetroffen moeten we concluderen dat de teek zich permanent in Nederland heeft gevestigd. Gezien de ernst van de ziekte Babesiosis verdient de bestrijding van teken nog meer aandacht. Deze ziekteverwekker kan ook de mens ziek maken. Echter normaal gezonde mensen zullen zonder therapie binnen drie weken volledig herstellen.

Andere ziekten die door teken worden overgebracht zijn:

- Fruh sommer meningo encephalitus: komt voor zover bekend niet in Nederland voor. Wel in de volgende landen: Finland, Zweden, Oostelijk Frankrijk, Zuid Duitsland, Oostenrijk.

- Fievre Bouttoneuse: Komt voor in de tropen en subtropen.

- Human granulocytic ehrlichiosis (HCG): Over deze ziekte is weinig informatie te vinden.

- Tick-borne lymphadenopathy (TIBOLA): Komt voor in Hongarije, Spanje, Frankrijk, Roemenië, Slowakije, Tsjechië, Kroatië, Oostenrijk en Bulgarije.

Al met al dus reden om de teek zeer serieus te nemen.

Goede bescherming voor uw hond geeft o.a. de tekenband Scalibor, verkrijgbaar bij uw dierenarts. U kunt ook voor uzelf een tekenspray gebruiken. De Care Plus® Natural Tick Deo is verkrijgbaar in een pompverstuiver. Dit product is ontwikkeld door een Zwitsers farmaceutisch laboratorium en is wetenschappelijk getest op werkzaamheid (minimaal 8 uur).

Dit biologische product is geschikt voor kinderen vanaf 6 weken. U kunt het kopen bij onze hondenkapsalon..

Inge Tankink, 2care4animals 0528-321771


Kroezon Dart Toernooi

Gezellig KROEZON Dart toernooi!

 

Aan het darttoernooi wat j.l. werd gehouden deden helaas niet zoveel deelnemers mee. Een voetbaltoernooi in Hoogeveen wat gelijktijdig stond gepland, maakte dat er een keuze moest worden gemaakt. Jammer, maar dat mocht de pret niet drukken. Velen kwamen een kijkje nemen en daardoor was de zaal gezellig vol. Het begin is weer gemaakt, wellicht kan men een volgend keer weer op meer deelnemers rekenen?

De winnaars waren: Johnny de Vries en op de tweede plaats Bart v/d Biesebos

Verliezers: eerste Jan Meyer en  tweede Herbert Springelkamp.

Hoogste Finisch: Jacco Pol

180 score: Johnny de Vries.

Met dank aan de Sponsor Kroezon, de Dartclub en het bestuur van  "De Heugte" kan men terugzien op een gezellig geslaagd DART toernooi!

VROUWEN VAN NU

Woensdag 10 Mei Kegelen bij Hofsteenge in Grolloo.

De afsluiting voor de zomerstop is al vele jaren een Kegelavond. Dat de gezelligheid voorop staat is duidelijk.

Rond 19.30 uur vertrokken we richting Grolloo, daar aangekomen is het traditioneel Koffie met gebak en lekker bij kletsen.  Als de Ober dan vraagt of we ook kegelen willen klinkt er een "zuinigjes" Ja!   Toch maar even achter de "ballen"dus en waarachtig zelfs drie keer alles om,duidelijk in topvorm dus. Is de laatste jaren practisch niet gebeurd.  We gooien zo'n 9 rondes en dan blijkt dat de tijd weer om is gevlogen. Door het drankje, hapje en het gezellig (kletsen) Kegelen is het tijd voor de prijsuitreiking.

Op de eerste plaats met 133 punten Wianda te Grotenhuis

Tweede plaats met 128 punten José Post

De derde plaats maar een puntje verschil 127 punten is voor Alice Kroezen

De Poedelprijs gaat naar Hennie Kats

Terukijkend op een gezellige avond wensen we elkaar een prettige vakantie, waarin we elkaar wellicht regelmatig tegenkomen?

Het blijft voor herhaling vatbaar, geschat komen we al ruim 15 jaar bij Hofsteenge te Grolloo, en de reactie blijft elk jaar weer, prima voor elkaar en heel gezellig!

Leden die om wat voor reden dan ook niet mee zijn geweest, uiteraard ook allemaal een fijne vakantie toegewenst.

Tot onze volgende bijeenkomst in September.

En let op de datum het is niet zoals gebruikelijk de derde maar vierde Donderdag van de maand. Deze bijeenkomst nodigen wij ook uw buurvrouw, Oma, Moeder, vriendin, dochter enz. enz. uit

Hier komen we t.z.t. wel op terug. Tot 28 September

Bestuur VROUWEN VAN NU


WANDEL 4-DAAGSE.

WANDEL 4-DAAGSE.

De Morgenster gaat m.b.v. plaatselijk belang en Ouderen Onder Dak, een Nieuw-Balinger wandel 4-daagse organiseren. De avond wandel 4 daagse is gepland op 19, 20, 21 en 22 september 2006.

Alle dagen is er een andere route en je kunt kiezen tussen de afstanden 5 en 10 kilometer. Het is bedoeling dat de kinderen van groep 1 t/m 5 onder begeleiding lopen van een ouder. Maximaal 6 kinderen per 1 ouder. De groepen mag je zelf samenstellen.

Inschrijving vindt plaats op 19 september 2006, tussen 18.00 en 19.00 uur op de Morgenster.  Vrijdag 22 september is er een feestelijke medaille-uitreiking op de Morgenster.

Wandelen: leuk voor iedereen en jong en oud!

Vrouwen vereniging  “Lydia”

Verslagje van de laatste avond van Vrouwen vereniging  “Lydia” te Nieuw Balinge.

   

Op 25 April hadden we onze laatste verenigingsavond samen met vrouwenvereniging “Ruth”uit Tiendeveen.

De voorzitter opende vergadering met gebed en een meditatie.

Na het genot van een kopje koffie kreeg Men. Potjegort van 3VO het woord. Wij moesten opnieuw verkeersexamen doen.

Naar aanleiding van 50 dia’s moesten wij vragen beantwoorden. Na het maken van deze vragen bleken er maar 2 dames geslaagd te zijn. Dus als het er op aan kwam waren we bijna allemaal ons rijbewijs kwijt.

Het was voor ons allemaal een zeer leerzame oefening. De verkeersregels zijn ons weer duidelijk geworden en we kunnen weer veilig deelnemen aan het verkeer.


de Kentucky Awards    

Zaterdag 3 juni was het weer zo ver, voor de 6e keer organiseerde jeugdsoos “kentucky” de Kentucky Awards.

Er deden dit jaar maar 3 sosen mee, die van Drijber, Witteveen en Noordseschut en natuurlijk 2 teams van Kentucky.

Overdag was er een voetbaltoernooi waar Witteveen de winnaar van werd.

Daarna gingen de sosen naar het dorpshuis waar een breinbreker gemaakt moest worden, na het eten moesten de sosen het podium op voor het avondprogamma dat bestond uit het playbacken van 2 nummers, één nederlandstalig nummer en één top 40 nummer.

De winnaar zou de hoofdprijs van €200 winnen.

Na optelling van alle punten van de gehele dag is de winnaar Kentucky 1 geworden . De prijs blijft dus in eigen dorp.

hier heeft Kentucky 1 zijn optreden…

 

Nieuws van Natuurmonumenten  

 

Veldleeuweriken  zingen uit volle borst boven nieuwe natuur.

Wandelaars en fietsers kunnen in dit seizoen volop genieten van het geluid van de veldleeuwerik boven het Mantingerveld. Deze prachtige zangvogel neemt hier weer in aantal toe. Rond 1995 waren er 45 broedparen en dit jaar zijn het er maar liefst 90. Landelijk gaat het niet goed met deze zeldzame vogel, maar hier in het Mantigerveld steeds beter. Er is de laatste jaren veel werk verzet in dit natuurgebied. Natuurmonumenten hoopt de komende jaren meer successen te boeken met terugkerende planten en dieren.

Veel werk verzet

Project Haarweg is een deelproject van plan Goudplevier en realiseert het herstel van een 300 hectare groot heidegebied. Samen met de al eerder uitgevoerde deelprojecten, is het Natuurmonumenten gelukt om de drie oude heiderestanten aaneen te sluiten. Hiermee is het natuurherstelproject in het westelijke deel van het Mantingerveld gerealiseerd. Rijdend over de Hoogeveenseweg is goed te zien dat het landschap is veranderd. Ter hoogte van het Hullenzand is de heide weer zichtbaar en ook het Grote Veld heeft ook al een natuurlijke aanblik.

Gronddepot

Van de 1 miljoen kuub grond die in totaal verzet zal worden, is nu tweederde gereed. Natuurmonumenten heeft ervoor gekozen om de omgeving van Martensplek zo snel mogelijk in te richten voor de natuur. Een gronddepot was daarmee niet te voorkomen. Aan de Haarweg ligt ruim 60.000 kuub te wachten op transport. Binnen een termijn van drie jaar  zal Natuurmonumenten dit gronddepot uit het gebied verwijderen. Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u bellen met André Donker, boswachter bij Natuurmonumenten. Telefoon: 0521 59 12 96 of 06 25 07 49 70

Bedankje

Beste mensen,

Ik wil jullie langs deze weg hartelijk bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en bloemen die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en later thuis.

Vr gr. Jannie Kroezen Wielink

Vakantieperiode Middenstand   

Kapsalon Thérèse

I.v.m. vakantie zijn wij gesloten van 31 juli t/m 14 augustus (week 31 en 32)

Langs deze weg willen wij iedereen een hele fijne, maar vooral zonnige vakantie toewensen!

Gr. Thérèse, Mariët en Priscilla.

Studio Tyara is i.v.m. de zomervakantie gesloten van 24 juli tot 20 augustus.

Wij wensen iedereen een fijne, zonnige vakantie! Vanaf 21 augustus zijn we weer geopend.

Groetjes, Netty

Oproep!

Oproep!

Is er nog iemand die een foto heeft van de boortoren, die achter het huis stond van Johannes Smand. (Bij de sluis) ± 1951/ 1952.

En een foto van de sluis met een schip erin of schepen voor de sluis.

Graag reacties aan: D. Vos Smand, Tel. 0528 32 13 47


Trombosedienst

Trombosedienst ook in ‘de Heugte’.

Zoals al jaren het geval is, heeft nog steeds de trombosedienst zitting in ‘de Heugte’. Niet iedereen schijnt daarvan op de hoogte te zijn en gaan naar Hoogeveen als men ter controle moet voor bloedafname.

Hiervoor kunt u dus in eigen dorp terecht en wel in dorpshuis ‘de Heugte’ op de dinsdagochtend eens per twee weken (de oneven weken).

Elke maand kunt u dit lezen op de infopagina van Kontakt.


Astma fonds

Collecte van het Astma Fonds

De collecte van het Astma fonds heeft in Nieuw Balinge het mooie bedrag van € 340, 60 opgebracht! Met Dank aan de collectanten:

 Karin Mekkes

 Bart van Aalderen

 Anneke Oelen

 Jenny Hekker

 Margo Kraijesteijn

 Aukje Slomp

 Henriëtte Kreeft 

 José Post.

Het Astma fonds is u zéér erkentelijk voor uw inzet.  Uiteraard gaat de Dank ook uit naar alle gulle gevers in Nieuw Balinge. Het Astmafonds zal zorg dragen voor een goede besteding van uw giften!

Hartelijk Dank!  Astma fonds Leusden

 

Dorcas

Bedankje uit Noordschschut !!!

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft meegeholpen om de drogeworsten aktie tot een succes te maken.  In de dorpen Nieuw Balinge, Nieuweroord en Noordscheschut hebben we huis aan huis onze koopwaar aangeboden.    Al snel waren we door onze voorraad heen.  Deze aktie heeft (inclusief de vele giften)  ruim € 900,-- opgebracht voor de Aidskinderen in Zuid Afrika.  Een prachtig resultaat.  Nogmaals: Hartelijk dank!

Het kan zijn dat u niet thuis was tijdens onze aktie en toch nog een bijdrage wil leveren dan kan dit op gironr. 7132544 t.n.v. Werkgroep Dorcas, v.d. Sluisweg 1 te Noordscheschut.

Dat het werk van Dorcas een eigen plekje heeft veroverd in onze omgeving blijkt wel uit het volgende;  De catechisanten van de Herv.Gem. Nieuweroord-Noordscheschut hebben een bedrag van ruim € 300,-- opgebracht door elke week een bijdrage in de busjes te doen. Gezamenlijk hebben ze besloten de opbrengst dit jaar over te maken aan Dorcas voor het project “gezondheidszorg en onderwijs” in Bosnië en een ontwikkelings-project in Tanzania. Wat een prachtig initiatief!  De Euro is in die landen erg veel waard dus kan men met dit bedrag mooie dingen doen.    Bedankt allemaal  !!!

NB;  Ons depot kan nog steeds kleding gebruiken. De kleding moet in goede staat zijn en in stevige, dichtgeknoopte plasticzakken worden aangeleverd.  

Het adres: van Marleweg 15 te Noordscheschut.

Werkgroep Dorcas.

Te Koop:

Te Koop:

Te Koop Gevraagd:

Gevonden / Verloren :


Weer volop zomerkleding!!

T-shirt voor maar €5,00

Heel veel 3/4 broeken en leuke army bermuda's en voor de meisjes leuke army korte broeken in roze. En volop rokjes!

Kom zelf vrijblijvend kijken

Groetjes en tot ziens bij Heidi's kindermode, de breistroeken 69, Nieuw-Balinge, 0528 321024


Gevonden