kontakt

Kontakt november 2006

 

 
Colofon
Van de Redaktie
Meester Sieberingschool
Uitnodiging Jaarvergadering Schoolfonds
Oude Schoolfoto 1967-1968
CBS de Morgenster
Winterfair bij de Morgenster
Kinderopvang binnenkort in Nieuw Balinge
The Young Ones
Een oproep van de biljartgroep
Plaatselijk Belang “De Vooruitgang”
Bericht van Plaatselijk Belang "De vooruitgang"
Oproep van Plaatselijk belang “De Vooruitgang”
Nationaal MS Fonds zoekt meer vrijwilligers
Mag ik u even voorstellen………
Sinterklaasfeest van de Kinderclub
Tienersoos Teenspirit organiseert een voetbalspektakel....
Oproep Alg. Ledenvergadering van de IJsvereniging
Com. Dorpsplein Vernieuwing in vergadering bijeen
OGGz Advies- en Meldpunt Midden-Drenthe
Halloween dansfeest in De Heugte
Nieuw Balinge in Beweging.....
Peuterspeelzaal "Duimelot"
VERBOUW én VRIJWILLIGERS DORPSHUIS "DE HEUGTE"!
Vuurwerk
Nogmaals: het ontstaan van Werelddierendag

Kleurwedstrijd. (Org: jeugdsoos Kentucky)

Een dreins sunterklaos-liedie
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden

Colofon

Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nw-Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

 
INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,  BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN,ZIJ ZORGEN ERVOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORDT.
 
Redactie:
Lammy Blanken; tel: 321253

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post                        tel : 321354

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina:

Naomi Boer:                      

Evelien Sok        tel: 321299

Joyce Salomons     tel: 321809

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

Van de Redaktie      

N O V E M B E R

Bestuur van Jeugdsoos KENTUCKY, vlnr: Bernice Post, Wiljo Slomp, Linda Lips, Bert Brookman, Jeanet Slomp en Patrick Zwiep. (op de foto ontbreken; Stefan Kroezen, Niels Slomp en Richard vd Bosse)

 

VAN  DE  REDACTIE

Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om u allen te bedanken voor uw financiële bijdrage. Ook dit jaar heeft u weer in grote getale laten zien dat u Kontakt steunt en het dorpsblad een warm hart toedraagt. Onze hartelijke dank daarvoor! We kunnen weer een jaartje ‘draaien’!

Zonder uw bijdrage zou dat absoluut niet mogelijk zijn. Nogmaals dank!

Maar natuurlijk óók dank aan de vrijwilligers die weer bereid waren een route te lopen voor Kontakt. Langs deze weg willen wij dan ook; Bennie Smale, Petra Sok, Dineke Kats, Thea Enninga, Anneke Kroezen, Anneke Oelen, Henriëtte Kreeft, Jan Stegehuis, Aukje Slomp en The Young Ones bedanken hiervoor!

Deze maand, als dank voor uw gulle gift, een extra dik Kontakt, waar U o.a. het volgende in kunt lezen:

·    de redactie van Kontakt heeft jeugdsoos Kentucky deze geïnterviewd (zie ook foto hierboven)

·    plaatselijk belang is er met een aantal aankondigingen en een oproep omtrent oude foto’s en verhalen voor het aanlegen van o.a. een archief.

·    De 50+ biljartgroep doet een oproep en is op zoek naar nieuwe leden.

·    De beide scholen zijn weer van de partij in deze uitgave van Kontakt.

·    Ook organiseert de jeugdsoos weer een aantal evenementen voor de kleinsten onder ons. Eveneens staat er een kleurplaat in dit nummer van Kontakt voor de kids die ze kunnen inleveren op de Zwartepieten-disco en waar ze een prijsje mee kunnen winnen.

·    Verslag van de kinderclub over het Halloweenfeest (inclusief vele ‘enge’ foto’s!)

·    En nog veel meer….

Veel kijk- en leesplezier met dit novembernummer van Kontakt.


Meester Sieberingschool

Groep 1/2

Polleke van Zolder is weer bij ons op de zolder. Hij is terug van een lange reis. Polleke woont sinds maart van dit jaar boven de klas van groep 1/2. Hij heeft een deurtje in het plafond. Wij corresponderen met elkaar door middel van een mandje dat opgehesen kan worden aan een touwtje. De afgelopen weken is Polleke op zoek geweest naar allerlei soorten water. Elke week heeft hij een verrassing voor ons. De week voor de vakantie had hij wenswater bij zich. Met een druppeltje wenswater op ons hoofd mochten wij allemaal een wens doen. Nu maar zien of het wenswater ook bij ons werkt! Ondertussen hebben de kinderen 35 soorten water bedacht en verzameld, zoals kanaalwater, regenwater, badwater, enzovoort.

Op 12 oktober zijn we naar de bibliotheek in Westerbork geweest om te kijken naar de jaarlijkse poppentheater voorstelling. Deze keer was het thema ‘de leeuw is los’. Spannend, maar erg leuk.

Groep 3/4

Na een aantal intensieve weken hebben de kinderen het dagelijkse ritme aardig te pakken. Groep 3 heeft al heel wat woorden leren lezen en schrijven en de kinderen, kunnen zich steeds beter redden met de bijbehorende materialen. Groep 4 heeft de nieuwe taal- en spellingmethode steeds beter onder de knie en de kinderen  zijn heel enthousiast bezig met de bijbehorende verwerkingen.

Afgelopen weken konden de ouders van de kinderen met ons meekijken, hoe we werken in de klas met de verschillende methodes. We begonnen met de leesles in groep 3. Samen met de kinderen konden de ouders meemaken hoe het aanbieden van het leesonderwijs in groep 3 plaatsvindt. De kinderen vonden het heel erg leuk en wilden graag laten zien wat ze al konden. In dit uur hebben de ouders helemaal kunnen zien hoe het aanbieden van een woord plaatsvindt. Het was fijn dat er zo’n grote opkomst was, want het uitwisselen van praktische tips rondom het leren lezen, kon nu ook goed plaatsvinden.

De week erna was het de beurt aan de ouders van de kinderen in groep 4. Hier konden de ouders een begrijpend leesles meemaken. Samen met de kinderen, beleefden de ouders hoe het begrijpend lezen in stappen aan de kinderen wordt aangeboden. We kwamen al snel tot de ontdekking dat er vele soorten teksten bestaan en konden de kinderen laten zien hoe zij met deze teksten omgaan en het zich eigen maken. Daarna hebben we nog heel kort stilgestaan bij de nieuwe taalmethode en konden de kinderen samen met juf laten zien hoe wij met deze methode werken. Ook, in deze groep was het fijn dat de opkomst zo groot was, want ook hier kon nog wat extra informatie omtrent ons taal en leesonderwijs aan de ouders worden gegeven.

Kortom, het was een geslaagd kijkmoment en we hopen dat de opkomst volgend jaar net zo groot is.

Groep 5/6

De poes en de duif.

Wat zag groep 5/6 daar buiten gebeuren? Een poes, die een duif te pakken had. Het beest probeerde nog te ontkomen, maar had geen enkele kans. Gelukkig haalden Nande en Sabine de duif net op tijd binnen. Hij had een gaatje in zijn kopje.
Guus, die lid is van “Kids for Animals” belde de dierenambulance en die haalden het diertje op. Hij werd eerst opgevangen in Assen en ging daarna door naar de vogelopvang in Ureterp.

Kunstmenu.

Dinsdag 17 en 31 oktober was verhalenvertelster Gerda Noordam van Arachne Vertel Theater op school. Ze vertelde eerst hoe de schone Scheherezade 1001 nachten verhalen vertelde voor een boos geworden koning. Daarna gingen de kinderen een verhaal maken. Gerda gaf een openingzin en elk kind voegde er enkele zinnen aan toe en zo ontstond er een spannend sprookje over een prinses aan het meer.

Het sprookje werd nog spannender doordat de kinderen gebruik maakten van muziekinstrumenten. Bij de tweede les knipten de kinderen een verhaal in stukken, waarna ze bij kaarslicht van de losse stukken weer een verhaal mochten maken. De kinderen hebben er veel plezier aan beleefd.

Groep 7/8

Pepernotenconcert!

De leerlingen van groep 7/8 van de meester Sieberingschool volgen tijdens schooltijd 10 muzieklessen op een blaasinstrument die gegeven worden door Inge Donker. Inge Donker is student op het conservatorium in Zwolle, speelt zelf trompet en geeft muzieklessen aan leerlingen van verschillende orkesten. Tijdens de muzieklessen leren de kinderen van Inge hoe ze om moeten gaan met een blaasinstrument en worden er duetten, bekende kinderliedjes en sinterklaasliedjes ingestudeerd. Wij staan er versteld van hoe goed ze al samen kunnen spelen na 10 lessen. Om ook u als dorpsbewoners hier van mee te kunnen laten genieten geven de leerlingen als afsluiting een pepernotenconcert!

Ook de minirettes, de malletband en het jeugdorkest van muziekvereniging “Irene” uit Nieuweroord zullen u en uw kinderen tijdens dit concert vermaken met muziek en dans rond het feest van Sinterklaas. Het pepernotenconcert wordt gegeven op vrijdag 24 november a.s., aanvang 19.30 uur in het dorpshuis “De Heugte” in Nieuw Balinge. Een ieder is hierbij van harte uitgenodigd om te komen kijken en luisteren.  Chr.Muziekvereniging “Irene” Nieuweroord.

 


Uitnodiging jaarvergadering Schoolfonds mr Sieberingschool.

Datum: 14 – 11 – 2006. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: mr Sieberingschool.

Agenda:

1.    opening.

2.    notulen van de vorige vergadering.

3.     ingekomen stukken

4.    mededelingen

5.    jaarverslag

6.    jaarrekening

7.    verslag kascommissie

8.    benoeming kascommissie

9.    aftredend en herkiesbaar: Herma Bruinenberg 2006. Alice Kroezen 2007.

10.   rondvraag

11.    sluiting.


Oude Schoolfoto 1967-1968

 

Bovenste rij: Berend Pekel – Jennie Doldersum – Jannie Doldersum – Femmie Sok – Hans Siebering – Henk Boertien (A.zn) – Albert Koopman (R.zn) – Alie Boer – Marie Prins – Jea Prins – Jannie Kleis – juffrouw de Vries.

2e rij: Aafke Bouwmeester – Klaasje Pekel – Hans Vos – Hennie Prins – Albert koopman (A.zn) – Tini Brookman – André Braam – Alie Prins – Mannie Brookman – Riekus Braam.

3e rij: Bea Kreeft – Henk Boertien (G.zn) – Killie Pekel – Bertha Boer – Joke Dijkhuis – Gea Kroezen – Sita Ham -  Jannie Kats – Albert Wielink (H.zn) – Geke Sok – Hennie Kats – Geesje Doldersum – Roel Koster – Henk Doldersum.

Zittend: Gezienus Braam - ? – Hendrik Kreeft – Dikkie Vos Smand – mr Kuiper? - Corrie Schutmaat Sok – Berend Salomons.

 


CBS de Morgenster

KORTE TERUGBLIK

De eerste schooldag na de vakantie ligt al weer even achter ons. Toch ligt hij nog vers in mijn geheugen. Ik werd deze dag immers aangenaam verrast met allerlei feestelijkheden rond mijn 25 jaar leerkracht zijn in Nieuw-Balinge. Ook het avondprogramma was zeer de moeite waard. Veel oud-leerlingen en andere belangstellenden kwamen naar de receptie waardoor deze het karakter kreeg van een reünie. Ik wil iedereen bedanken voor de kaarten, cadeau- en boekenbonnen, bloemen en planten en andere attenties die ik mocht ontvangen. Ook dank aan de heren van Burg en Stempher die ervoor zorgden dat het feest nog steeds te beleven is op de website van Nieuw-Balinge.

Intussen hebben wij op school het volgende feest alweer achter de rug, nl. ….

AFSCHEID VAN MEESTER MEIJER

Op 1 november was het dan zover dat meester Iep Meijer afscheid nam van ‘De Morgenster’. Hij was ruim zes jaar aan onze school verbonden, eerst als leerkracht en al spoedig daarna als directeur.  Meester Meijer heeft een aantal goede dingen bewerkstelligd. Zo heeft hij  de zorgstructuur op onze school versterkt en was hij de drijfveer achter de invoering van het GIP-model (met o.a. veel aandacht voor zelfstandig werken en instructie passend bij het niveau van de verschillende leerlingen). Hij gaf leiding aan de school op zijn eigen rustige, maar doortastende manier. Hij hield van open en eerlijk communiceren met alle schoolgeledingen, omdat hij het belangrijk vond dat besluiten breed werden gedragen. Daarom stelde hij enkele jaren geleden de koffieochtenden in om ouders te horen en te informeren. Op dorpsniveau zette hij zich o.a. in voor de buurtacademie.

Op 1 november werd meester Meijer door de leerlingen van groep 8 verrast met een ontbijt op bed. Hier kon hij samen met zijn vrouw uitgebreid van genieten. Omstreeks 10.00 uur werd hij naar school gehaald om daar een koffieochtend te houden samen met de leerlingen i.p.v. met de ouders. Onder de ‘koffie’ werd er een mooi afscheidslied gezongen.  Vervolgens werd er een rondrit gemaakt door de omgeving van Nieuw-Balinge met een paardentram. Hierna wachtte op school een stamppottenbuffet. De leerlingen lieten  zich dit goed smaken. Tijdens het eten werden mooie cadeaus aangeboden.

‘s Middags werd aan ouders en genodigden de gelegenheid geboden om tijdens de receptie afscheid te nemen van Iep Meijer. Er werden mooie woorden gesproken in verschillende toespraken, waaruit de waardering bleek die Iep verdient. Wij wensen hem, samen met zijn vrouw, heel veel mooie, rustiger jaren toe!

……. En meester Rob van den Berg wensen we heel veel succes bij zijn taak als nieuwe directeur van ‘De Morgenster’.

START TECHNIEK

Op donderdag 2 november startten wij officieel de invoering van techniek in de Ontdekhoek op Windesheim in Zwolle. Alle leerlingen gingen op ontdekkings-tocht. Zo werden er muziekkaarten, bootjes, foto’s en zeepjes gemaakt, dijken gebouwd en lepels gesmeed. Dit is slechts een greep uit de vele activiteiten die worden geboden. Het zelf chips bakken was favoriet: eerst een puntzak vouwen, daarna een aardappel schillen en hiervan op vernuftige wijze schijfjes maken en deze bakken in de frituurpan. Heerlijk! Het was een geslaagde middag.

Een hartelijke groet, Emmy Botter


Kijkochtend op “De Morgenster”

19 oktober…het is zover…! `s Morgens thuis…”Mam, jij gaat vandaag ook naar school, toch? Bij ons allebei kom je toch in de klas kijken.” “ Ja, bij allebei hoor!” En leuk dat ze dat vinden.

Eerst in de groepen 1 en 2, samen met de moeder van Roos ga ik (Ria) kijken hoe het er nou echt aan toe gaat op school.

In de kring met elkaar zingen, bidden en praten. Daarna worden de werkopdrachten van de week nog een keer uitgelegd en gaan de kinderen aan de slag. Mike, die nog maar net op school zit, weet al precies waar hij naar toe moet om te kiezen welke taak hij deze dag gaat doen. Ja, ze mogen zelf kiezen uit 4 taken, welke ze het eerste doen of misschien het laatste. Doe ik vandaag wel iets of wacht ik er nog even mee.

Zelfstandig werken, bewust kiezen, het wordt al gelijk vanaf groep 1 aangeboden. De kinderen vinden het ook vanzelfsprekend, weten er goed mee om te gaan, en lukt iets niet, dan worden ze geholpen door hun klasgenootjes of… natuurlijk de juf. Tijdens het werken van de kinderen, licht de juf verschillende dingen toe en krijgen we op onze vragen duidelijke antwoorden.

Weer in de kring gaan de kinderen aan de hand van een boek praten over de herfst. Dan is het tijd voor wat fruit en drinken. De “hulpjes” van de juf halen de bak met tassen op. Ze zingen samen “smakelijk eten/drinken” en gaan genieten van het meegebrachte lekkers.

10.30 uur… pauze! Alle kinderen gaan buiten spelen, wij krijgen een lekker kopje koffie en kunnen zowel binnen als buiten rondkijken, praten met de meester, juf of een andere moeder.

Na de pauze gaan we door naar groep 3, 4 en 5. Hier zijn wij met 3 moeders. Ik ga bij de groep van Rick zitten. Zonder dat er wat door de juf gezegd wordt, gaan alle groepen aan de slag. Voor groep 4 en 5 is dat duolezen. Er wordt druk gelezen. Je krijgt een stukje mee uit een leuk verhaal, jammer dat je niet weet hoe het afloopt…want de leestijd is voorbij. Woordpakket, taal, rekenen…van alles komt aan bod. De kinderen gaan rustig hun eigen gang. Over het algemeen is het best rustig in het lokaal. Begrijpen ze iets niet dan helpen ze elkaar, of vragen de juf om raad bij de hulpronde. Vandaag wordt de tafel van 9 aangeleerd. Het staat op het bord. Niet moeilijk dus! Maar… dat blijft er niet altijd op staan, begrijp ik. Gelukkig maar…! Juf legt uit hoe je de tafel het best kan leren en onthouden.

Wanneer alle lestaken van die morgen klaar zijn, mogen de kinderen zelf wat kiezen. Rick kiest voor de computer waar hij gaat oefenen met de tafels in de vorm van een spel.

Om 12.10 uur gaan de kinderen alles opruimen. Juf vraagt aan elke groep hoe ze de morgen ervaren hebben…ging het goed, was het druk, enz. De kinderen zijn tevreden en hebben lekker gewerkt!

Daarna gaan we bidden. De morgen is voorbij, tijd om te eten. De kinderen mogen `s middags weer, ik mag me weer bezig houden met andere zaken. Het is leuk om zo eens in de groep(en) van je kind te kijken. Je krijgt  een goede indruk van wat er zoal gedaan wordt. Hoe ze dingen leren, enz.  De kinderen vinden het heel leuk, maar toch ook wel een beetje spannend.  Eigenlijk weet je heel veel dingen al (van de kinderen zelf, of via andere kanalen), maar het zelf meemaken geeft juist dat beetje extra, waar je thuis weer op in kunt spelen.

Onze kinderen zitten op een fijne school, waar ze met plezier naar toegaan en op een goede manier les krijgen. Kom eens kijken zou ik zeggen, het is de moeite waard.

Ria Strijker


  Winterfair bij de Morgenster

 

  Kinderopvang binnenkort in Nieuw Balinge

zie ook:  http://www.thuishuis.info/

  Toekomstige Thuishuizen


               


Nieuw Balinge: Thuishuis Vlinder
Petra Kamphuis
Schepersweg 1
7938 RA Nieuw Balinge
telefoon (0528) 321099
e-mail: p.j.kamphuis@hetnet.nl 
startdatum: 1 januari 2007

     

 


The Young Ones

Wintertijd versus zomertijd

De wintertijd is eigenlijk de ‘gewone/echte’ tijd en zo genoemd als tegenhanger van de zomertijd. De wintertijd duurt vijf maanden en de Nederlandse Ministerraad heeft besloten dat de zomertijd in elk geval tot en met 2006 ingaat in het laatste weekeinde van maart en eindigt in het laatste weekeinde van oktober.Bij de overgang naar de wintertijd schuift de daglichtperiode een uur op, waardoor het 's ochtends eerder licht en 's avonds eerder donker wordt. Het weer stoort zich uiteraard niet aan de verandering van de tijd, zodat ook de gemiddelde dagelijkse gang van weersverschijnselen een uur naar voren schuift.

Sint Maarten

Sint Maarten wordt zoals iedereen weet gevierd op 11 november!! Het is een feest van goedheid en deemoed. Kinderen gaan langs deuren met lantaarns en zingen voor snoep of fruit. Sint Maarten wordt eigenlijk alleen in de uiterst zuidelijke en noordelijke provincies gevierd; Drenthe, Overijssel en plaatsen met een Maartenskerk

Tekstvak: Sint Maarten, Sint Maarten 
Sint Maarten, Sint-Maarten 
We zingen langs de deuren een lied 
Doe open, anders hoor je het niet. 
Leg alstublieft wat lekkers klaar, 
Dank u wel, mevrouw, 
tot volgend jaar! 
 

Liedjes

Sinte maarten had een muis
Sinte maarten had een muis
Die moest naar het ziekenhuis
Met z'n rooie petje
Lag-ie in z’n bedje

Sint Maarten, Sint Maarten                                      Sint Maarten, Sint-Maarten
We zingen langs de deuren een lied
Doe open, anders hoor je het niet.
Leg alstublieft wat lekkers klaar,
Dank u wel, mevrouw,
tot volgend jaar!

 

Sint Maarten: óók een eiland in de Caraïben

Sint Maarten is een eilandgebied van de Nederlandse Antillen, bestaande uit het zuidelijk deel van het eiland Sint-Maarten. Het noordelijke deel hoort bij Frankrijk. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 34 km² en had op 1 januari 2004 naar schatting 33.119 inwoners. De hoofdstad is Philipsburg.Vanaf 1 juli 2007 krijgt Sint Maarten een status aparte binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

 

Het is al geweest. Maar hoe is het ontstaan?

HALLOWEEN……………………

 

Jack, een Ierse man, bracht zijn avonden graag door in zijn stamkroeg, waar hij het ene glaasje na het andere dronk, om de tijd te doden. Op zo’n avond ontmoette hij in een dronken roes de duivel, die maar één ding wou: bezit nemen van zijn ziel. Maar de listige Jack wist de duivel over te halen om samen met hem nog één glas te drinken. Op het einde  van de avond nam de duivel de gedaante aan van een muntstuk om zijn pils te betalen. Jack greep het muntstuk en sloot hem op in een buidel met een kruisvormig slot. Pas toen hij Jack had beloofd hem tien jaar met rust te laten, liet Jack hem weer vrij.

Tien jaar later botste Jack weer op de duivel op een verlaten landweg. Om tijd te winnen vroeg hij hem nog om één gunst: een appel uit de dichtstbijzijnde boom. Toen de duivel in de boom klom om een mooi exemplaar uit te zoeken, zag Jack zijn kans schoon om met zijn zakmes een kruis te kerven in de stam van de boom. De duivel zat klem in de kruin en Jack liet hem beloven dat hij hem nooit meer lastig zou vallen. Vanuit zijn benarde situatie kon de duivel niets anders dan hiermee akkoord gaan en hij sloeg jammerend op de vlucht. Toen Jack stierf, werd hij weggejaagd uit het paradijs, omdat hij met de duivel had geheuld. In de hel wilden ze hem ook niet, omwille van de belofte van de duivel. Jack was verdoemd om eeuwig te dolen en smeekte de duivel om een gloeiend kooltje, waarmee hij zijn lange en donkere weg kon verlichten. Die kreeg hij gelukkig nog en hij stak het in een uitgeholde raap. Sindsdien dwaalt ‘Jack of the Lantern’, later verbasterd tot ‘Jack O’Lantern’ door het duister, met zijn lantaarn in de hand.

Wenkbrauwen:

Nu de wenkbrauwen weer dikker mogen, is het een zuchten om de modellen met weelderige borstels boven hun ogen. Hadden we die maar! Borstel ze eerst naar beneden, gebruik een potloodje om de ruimtes die ontstaan in te kleuren en borstel ze dan weer omhoog. Zo lijkt het alsof je volle wenkbrauwen hebt.

Mascara:

We willen wimpers die er toe doen. Van die dikke waarvan je een ongelofelijke mysterieuze niet te doorgronden blik krijgt. Juist en dan? Een klein beetje losse poeder op je wimpers voordat je je mascara opdoet, zorgt ervoor dat je wimpers wel tien keer zo dik lijken.

Anti glim:

Make-up is leuk, zolang het goed zit en je niet gaat glimmen. Dit ga je tegen door, door na het opbrengen van je make-up er over heen te sprayen met een gezichtsverstuiver. Even laten drogen en de rest van de dag heb je er geen omkijken meer naar.


Een oproep van de biljartgroep.

Heb je zin om gezellig met een klein groepje te biljarten in het dorpshuis?

Kom dan eens op donderdag-avond kijken.

Misschien is het ook iets voor U

We beginnen om 19.00 uur

 


  Plaatselijk Belang “De Vooruitgang”.

Op 30 januari 2007 zal Burgemeester en Wethouders een bezoek brengen aan Nieuw-Balinge.  Zij zullen dan een gesprek hebben met het bestuur van Plaatselijk Belang. Het bestuur zal de volgende punten gaan bespreken.

PB maakt zich zorgen over het transport door het dorp naar en van de biovergister aan de Middenraai te Nieuweroord. Er zijn dagen dat er tegen de driehonderd trekkers met kipwagen alleen al over de Meeuwenweg rijden. Dit jaar is er tijdens de maiscampagne bijna geen regen gevallen. Had het wel geregend dan waren de bermen zwaar beschadigd. Graag zagen wij voor de volgende campagne graag afspraken met de transporteurs zoals bijv een één richtingsverkeer op de Meeuwenweg.

P.B zag graag een voetpad langs de Haarweg gerealiseerd vanaf de buurtwinkel tot de Verlengde Middenraai.

Andere verkeersborden langs de Haarweg. Borden gevaarlijke kruising i.p.v opletten.

Graag de uitritten bungalowpark” De Breistroeken” beter aangeven.

P.B is benieuwd naar de uitvoering van het plan”Veuruutzicht”.

Hoe staat het met de woningbouw voor ouderen, starters en juniorwoningen?

Hoe ver staat het met het bestemmingsplan voor het bungalowpark “De Breistroeken”.

Hoe staat het net de sluiting van het munitiekamp. Is hierover al meer bekend?

Hoe staat het met de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein aan het Koekoeksdijkje? Dit ook in relatie tot het aanleggen van een vrachtwagenparkeerplaats.

De oude brandweerkazerne. Wat gebeurt hiermee?

De schoolomgeving Mr. Sieberingschool. P.B maakt zich ongerust over het rijgedrag/verkeersgedrag van automobilisten bij het in en uitgaan van de school.

In het kader van verbetering dorpsbeeld zag P.B graag weer de bovenbouw van de sluisbrug herplaatst. De brug is eigendom van het Waterschap.

Het kanaal in het dorp is aan onderhoud toe. De bermen zakken in en het kanaal “groeit” hierdoor dicht. Volgens P.B is dit een verantwoordelijkheid van het Waterschap.

P.B zag graag een kunstwerk in het dorp geplaatst waarin de jongste geschiedenis van het dorp te zien is.

P.B zag graag een “speelplek” voor de jeugd van 12 tot 18 jaar gerealiseerd. (jop)

P.B is tevreden over de afwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan. M.n. de kaveluitgifte.

Verbouw dorpshuis. P.B. is verheugd dat met de verbouw is gestart.

Project “Ouderen onder dak”.

Mocht U als inwoner van Nieuw-Balinge nog aanvullingen hebben dan willen we dit graag van U horen. U kunt deze dan schriftelijk inleveren bij Albert Wielink Voornweg 10 of Thea Enninga De Breistroeken 75.


Stand van zaken aangaande de door de leden ingebrachte vragen tijdens de algemene ledenvergadering:

 

* Gevaarlijke Kruising Verl-Middenraai/Meeuwenweg. Dit bord is inmiddels geplaatst door de Gemeente.

* Rioolpijp aan de Mantingerweg richting ijsbaan ligt te diep. Gemeente heeft het reeds uitgevoerd.

* Tuinen van de bewoners en plantsoen van de Gemeente zijn in slechte staat door de verbouwing. Gemeente heeft dit reeds opgeknapt.

* Het bestuur heeft besloten om het maken van een vlag voor Nieuw_Balinge voorlopig te laten liggen. Over het wel of niet doorgaan om een vlag te laten maken zal het bestuur dit ter sprake brengen tijdens de algemene ledenvergadering.

  Oproep van Plaatselijk belang “De Vooruitgang”

Bij deze een oproep aan alle inwoners en oud inwoners van Nieuw-Balinge.

Wij zijn op zoek naar oude foto’s om een fotoarchief/ archief te gaan opzetten. Wie heeft er foto’s? Wat zijn de verhalen erbij. Het maakt niet uit wat er op staat zolang het maar duidelijk is dat het in Nieuw-Balinge genomen is.

Indien mogelijk graag jaartallen erbij. Heeft U foto’s van Uw geboortehuis, werk op het land, het kanaal, school, de winkels, familie? Stuur ons een kopie, leen de foto aan ons uit zodat wij deze kunnen scannen. Misschien heeft U foto’s maar weet U de juiste jaartallen niet meer, het geeft niet.

U kunt de foto’s inleveren , op laten halen. U mag ze ook zelf scannen en opsturen via e mail. En we zorgen er uiteraard voor dat U de foto’s zo spoedig weer terug krijgt.

Misschien heeft U geen foto’s maar weet U nog wel mooie verhalen te vertellen over de omgeving van Nieuw-Balinge, leuke anekdotes. Ook deze zijn welkom. Schrijf ze op!

Laten we de geschiedenis van Nieuw-Balinge levend houden. En wie weet zal er eens een boek gemaakt kunnen worden met Uw informatie/ verhalen en foto’s voor Nieuw-Balingers door Nieuw-Balingers.

Opsturen/langsbrengen/ laten halen, onder vermelding van naam en adres en tel.nr kan naar:

Thea Enninga

De Breistroeken 75, Tel 3216146

Lathyrus@hetnet.nl

Geke Strijker

Meeuwenweg 21, Tel 321132

Geke.strijker@hetnet.nl

 


Nationaal MS Fonds zoekt meer vrijwilligers

“Een uurtje in je eigen buurtje”

Het Nationaal MS Fonds is naarstig op zoek naar collectanten voor de gemeente Midden-Drenthe. “Tot nu toe hebben we slechts één collectant gevonden. Dat is natuurlijk veel te weinig”, zegt Pamela Zaat, landelijk coördinatrice. Echte criteria om collectant te worden zijn er niet. “Behalve een beetje tijd”, zegt zij. “Ons motto bij werving is dan ook ‘een uurtje in je eigen buurtje’. Dat is in principe genoeg.”

De organisatie zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen met MS te verbeteren. Dit doet zij door voorlichting te verstrekken, activiteiten en vakanties te organiseren en onderzoek te verrichten.

 

Het Nationaal MS Fonds collecteert van 20 t/m 25 november.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Pamela Zaat, landelijke coördinatrice van het Nationaal MS Fonds, tel. (010) 591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

 


Mag ik u even voorstellen………

 

We hadden geluiden opgevangen dat leden van de jeugdsoos actief waren betrokken bij de verbouwing van het dorpshuis. Helpen met het sloopwerk en de opbouw ervan.  Mooi om samen iets te doen. Omdat  wij al langer meer van deze soos wilde weten was dit een goede reden voor een bezoekje. Door wat misverstanden hadden de leden al een keer voor niks met een kan vol koffie op ons zitten wachten. Wij durfden de 1e november bijna niet meer te verschijnen. Bang voor wat er zou komen. Gelukkig waren de soosbestuursleden niet meer boos en konden wij onze excuses kwijt. Wij troffen een stel zeer enthousiaste jongeren en voelden ons gelijk al thuis. Niet alle bestuursleden konden aanwezig zijn maar werden wel genoemd.

Het dagelijkse bestuur bestaat uit; Jaenet Slomp, Richard van den Bosse, Patrick Zwiep, Niels Slomp, Wiljo Slomp, Bert Brookman, Linda Lips, Stefan Kroezen en Bernice Post.

Henry Vos was speciaal gekomen om ook wat meer over de geschiedenis te vertellen. Hij is nu 28 jaar en is nu ongeveer 3 jaar geen lid meer.

Het bestuur komt 1 maal per maand bij elkaar op de 3e woensdag van de maand. Op dit moment hebben ze genoeg bestuursleden.

De soos huurt een eigen ruimte in het dorpshuis. De zaalhuur wordt nog steeds betaald door de gemeente. De inrichting moeten ze zelf betalen.  Er zijn plannen om bij de verbouwing een eigen ingang te creëren. Dit is allemaal nog niet zo duidelijk. We begrijpen dat dit ook weer met veiligheid en verantwoordelijkheid heeft te maken.

Voor het interview had ik in de omgeving eens geïnformeerd of er nog mensen waren die meer wisten te vertellen over de geschiedenis van de soos.  Zo sprak ik Cor Blanken, hij ging in de 70-er jaren naar de soos. Cor wist mij te vertellen dat deze toen ‘Piggy’ genoemd werd. In een Import/Export artikel van een oud Kontakt geeft Henk Salomons (Bzn) aan dat hij medeoprichter was van de jeugdsoos ‘Piggy’ Zij organiseerden avonden in overleg met andere jeugdverenigingen uit omliggende dorpen, waardoor je het ene weekend in Geesbrug was en dan weer in Nieuwlande. Later gingen ze dan meer richting Hoogeveen. Na mijn vraag aan Cor kwam ik zelf niet meer aan het woord en kwamen er mooie en spannende verhalen. Ook de jeugd van toen had zo te horen een prima tijd gehad.  Wist diverse namen nog te noemen uit die tijd.  Het leek mij toen geen lieverdje! Gelukkig is hij nu ook goed terecht gekomen.

Waarschijnlijk werd de jeugdsoos in 1968 opgericht toen ook het dorpshuis werd geopend. Henry Vos weet te vertellen dat de soos in 1977 in de ‘Muppets’ werd veranderd.     

In de 80-er jaren is de soos veranderd in ‘Kentucky‘. Tegenwoordig is het ook een onderdeel van de stichting jeugd en jongerenwerk.

Wanneer kan je bij de jeugdsoos komen?

“Als je 15 jaar bent”. “Er is eigenlijk geen grens wanneer je er weer uitgaat”.  “Iedereen mag hier komen”. “Zelfs jeugd uit andere dorpen kunnen er ook gebruik van maken”. We horen dat hier eigenlijk geen gebruik van wordt gemaakt. Ook andersom wordt dit niet gedaan. Het lijkt erop dat dit vroeger dus wel meer het geval was.

Hoeveel jongeren maken er gebruik van?

Ze denken dat er ongeveer 30 jongeren regelmatig komen. Wel horen we dat dit best wat meer zou mogen zijn. Er roept nog iemand dat ze de beste soos van Nederland zijn. Als ik ook allemaal hoor wat ze doen kan ik ze groot gelijk geven.

Waarom denken jullie dat de jeugdsoos er is?

Moeten daar wel even diep over na denken.  “Om ons van de straat te houden” (moeten hier wel om lachen). “Voor de gezelligheid en om als jongeren bij elkaar te zijn op een eigen plek”.

Wat voor activiteiten doen jullie buiten de vrijdagavond?

“We gaan wel eens met elkaar stappen, naar een discotheek”.   “We hebben voor de basisschool ook een spelletjes middag georganiseerd”. Als verslaggever weet ik dit inderdaad. Mijn dochter heeft een prima middag gehad en is het nu nog niet vergeten. Alles verliep geheel naar wens. De scholen waren hun dankbaar. Ze doen ook de organisatie van de kinderdisco en het helpen van Sinterklaas. “Ook de fakkeloptocht naar de paasbult hebben wij georganiseerd”. Dit was ook de 1e keer dat de keet die ze zelf hebben opgeknapt werd gebruikt. Vanuit de keet worden er drankjes verkocht. De winst hiervan gaat naar de soos.  Ze noemen dan ook nog de ‘Kentucky Award’ voetbaltoernooi. Dit is een gemengd toernooi wat Kentucky zelf heeft bedacht. Ook zijn er aangestuurde projecten zoals ‘No Limit’.

Gebeuren er ook wel eens vervelende zaken.

“Ja dat is wel eens gebeurd”. Gelukkig is het op dit moment rustig en het bestuur hoopt dat dit ook niet meer gebeurt. Dit is ook een van de redenen dat er ’s avonds altijd iemand van de ouders aanwezig is om in geval van nood bij te springen.

Wat is voor jullie nog een grote wens?

Over het algemeen zijn ze best tevreden. Maar willen wel graag geld hebben om straks de nieuwe inrichting van te kunnen betalen. Hebben nog nieuwe apparatuur (verlichting en geluid) nodig en ook het zit meubilair is wel aan vervanging toe. Ze doen zelf ook al veel aan het zoeken van sponsors. Ook wordt er op diverse manieren geld verzameld door verkoop van diverse zaken. Zo hebben de inwoners pas nog gemerkt dat er pennen werden verkocht.  De mannen merken nog op dat er ook een (dans)paal is besteld. Glunderen al bij het vooruitzicht en roepen dat er in Skopje al goed gebruik van wordt gemaakt. De dames beginnen een paaldiscussie, zij lijken er nog niet het nut van in te zien.   

Wat hebben jullie op korte termijn nodig?

Hierover hoeven ze niet lang na te denken en roepen dan dat zij nog een bakfiets zoeken voor 2 december. Dus als iemand nog een mogelijkheid weet om hieraan te komen dan zullen zij u dankbaar zijn. Na het maken van nog wat groepsfoto’s besluiten wij de aftocht te blazen. Wij voelen dat we hier te maken hebben met een stel enthousiaste jongeren die er wat moois van willen maken. Op het laatst word ik nog aangesproken. “Zou het misschien een leuk idee zijn om een open huis te houden voor iedereen als de jongerensoos klaar is”. Mij lijkt het wel een idee. Als ik het zo allemaal gehoord heb dan wil ik er eigenlijk wel iedere week heen. Helaas behoor ik niet meer tot de doelgroep. Echtgenote zou wel blij zijn want ik ben van de straat af maar ik denk dat de jongeren niet vrolijker worden. Het lijkt me wel goed zo!

Behoor je wel tot de doelgroep! Kom dan vrijdagavond van 21.00uur tot 24.00uur naar de jeugdsoos, jullie zijn welkom!!

Willen jullie meer informatie over de jeugdsoos kijk dan op; www.freewebs.com/jeugdsooskentucky


  Sinterklaasfeest van de Kinderclub

 


Tienersoos Teenspirit organiseert een voetbalspectakel....

 


Oproep voor de jaarlijkse ledenvergadering IJsvereniging

 

Hierbij de uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering, die zal worden gehouden op dinsdag 21 november 2006. Leden zijn vanaf 20.00 uur van harte welkom in ons clubgebouw aan de Mantingerweg te Nieuw Balinge.

Agenda

1.    Opening

2.    Notulen ledenvergadering 2005

3.    Financieel verslag

4.    Verslag van de kascontrole commissie

5.    Jaarverslag secretaris

6.    Ingekomen stukken

7.    Verkiezing bestuursleden (aftredend zijn: Be de Jonge stelt zich niet herkiesbaar en Korina Vos-Sallomons stelt zich herkiesbaar). Tussentijds aftredend: Bram van Burg.

     Het bestuur stelt mevr Miranda de Jonge als kandidaat en steunt haar kandidatuur. Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot 19.00 uur op de dag van de vergadering bij de voorzitter per adres : Verlengde Middenraai 85, 7938 PB te Nieuw Balinge.

8.    PAUZE

9.    Benoeming nieuw reserve lid kascontrole commissie. Greet Benjamins is aftredend. De kascontrole commissie voor het boekjaar 2006/2007 bestaat uit Jan Deuten en Miranda de Jonge.

10.                   Uitbreiding ijsbaan

11.                   Mededelingen

12.                   Rondvraag

13.                   Sluiting   

Het bestuur.

 

 


Com. Dorpsplein Vernieuwing in vergadering bijeen !

In het project "VEUR UUTZICHT" is al opgenomen dat het Dorpsplein aan vernieuwing toe is.

Zeker met in het vooruitzicht dat het Dorpshuis verbouwd zou worden en de Mr. Sieberingschool  blijft "groeien" is verbetering en / of verandering geen overbodige luxe. Een nieuwe invulling van het Dorpsplein staat dus op stapel alhoewel bepaalde "oude" dingen nog zeer gekoesterd en ook bewaard zullen blijven, zijn enkele facetten aan vernieuwing toe!

 

Daarom zijn alle "betrokkkenen"bijeen geroepen om te brainstormen over een nieuwe invulling. Ieder op zijn beurt koppelt het terug naar de achterban en in de volgende bijeenkomst geeft ieder zijn of haar ideën prijs. Samen met de Gemeente Midden - Drenthe wordt dan een voorstel gemaakt om te komen tot een mooi Dorpsplein waar we de komende 30 jaar van jong tot oud weer van genieten kunnen.

Wordt vervolgd, José Post commissie lid.

 


OGGz Advies- en Meldpunt Midden-Drenthe

 

Wie een probleem heeft vraagt om hulp. Maar niet iedereen doet dit. Sommige mensen vragen geen hulp. Uit schaamte, onwetendheid, onwil? Zo blijven de problemen bestaan of worden erger. Verwaarlozing, vereenzaming, verslaving, vervuiling of overlast.

Helpt u mee er wat er aan te doen?

OGGz staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en is de zorg aan mensen die zelf niet in staat zijn om hulp in te schakelen, terwijl ze die wel nodig hebben.

Aan het meldpunt zijn verschillende instellingen verbonden die samenwerken om problemen en overlast aan te pakken.

Het OGGz Meldpunt is op werkdagen (9.00 – 16.30 uur) bereikbaar via het telefoonnummer  0900  37 22 722. U kunt ook een melding doen via oggzmeldpunt@ggddrenthe.nl

Voor een noodsituatie kunt u bellen met de politie, telefoon 0900  8844 of bij een levensbedreigende situatie met het alarmnummer 112.

Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld Drenthe

Het Advies- en Meldpunt is er voor alle inwoners van de provincie Drenthe die met huiselijk geweld in aanraking komen. Dat zijn slachtoffers, daders, gezinsleden, betrokkenen en professionals.

Huiselijk geweld heeft te maken met veiligheid, gezondheid en welzijn. Meerdere organisaties werken hiervoor samen.

Het Meldpunt is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 0900 – 3 711 711. Tijdens kantooruren wordt u door een medewerker te woord gestaan. U kunt ook uw vraag of melding doen via aanpakhuiselijkgeweld@ggddrenthe.nl.

Voor een noodsituatie kunt u bellen met de politie, telefoon 0900  8844 of bij een levensbedreigende situatie met het alarmnummer 112.

 


  Halloween dansfeest in De Heugte

Een grote groep kinderen kwam woensdag 1 november 2006 naar dorpshuis ‘De Heugte’ om daar aan het Halloween dansfeest mee te doen. Dit werd georganiseerd door ‘De Kinderclub’

De kinderen kwamen allemaal even griezelig verkleed en voor de drie mooiste creaties waren prijzen beschikbaar gesteld.

Voor de jury, die bestond uit Anno Koster en Geertje van Veen, was het een hele toer om uit al die kinderen de drie mooiste creaties te kiezen. Toch slaagden ze er wonderwel in om te kiezen. De volgende kinderen kregen de prijzen: De eerste prijs was voor Elisa Hidding zij kwam als rammelend skelet. Marinda de Weerd als spook ging met de tweede prijs naar huis en de derde prijs ging naar een mummie, Anila Mekkes.

Er werd veel gedanst, en vooral het nummer ‘lief klein konijntje had een vliegje op z’n neus’ werd vele malen aangevraagd. Op dit liedje konden de juryleden goed beoordelen wie van de kinderen het mooiste kon dansen.

Uitslag mooiste dansen:

1e prijs                  Danielle Bruinenberg

2e prijs                  Sanne van Aalderen

3e prijs                  Joery Mekkes

Ondertussen maakte een echte heks heerlijke eigengemaakte ‘Heksenbrouwsel’ klaar. In plaats van ranja kregen de kinderen het zelfgemaakte drankje van de heks.

Op een vuurpot had zij een zinken teil staan, zij deed daar vervolgens water uit de sloot in. Dit moest eerst aan de kook gebracht worden voordat de volgende ingrediënten erin konden. Ondertussen zocht de heks een aantal spinnen die niet aan het heksenbrouwsel mochten ontbreken.

In de zaal kon ze voldoende spinnen vinden en deze werden in de teil met slootwater gegooid die ondertussen al flink aan de kook was gekomen. Dat was tenminste goed aan de damp te zien die van de teil afkwam. Vervolgens werd er nog wat groene verf bijgedaan, dit was om de goede kleur te verkrijgen. Na nog even roeren was het heksenbrouwsel klaar en kon het uitgedeeld worden aan de kinderen.

Tot slot deden de kinderen nog een stoelendans waar een drietal prijsje mee viel te winnen.

Uitslag stoelendans:

1e prijs                  Noa v/d Woude

2e prijs                  Josine Verkley

3e prijs                  Janiek v/d Woude

Om half vier was het tijd om naar huis te gaan en kregen de kinderen nog een griezelig zakje met enge snoepjes mee naar huis.

De leiding kijkt terug op een geslaagde middag.

Van links naar rechts achteraan: Anita Kleine, Ineke Vos, Dikkie Vos, Sofia Seuninga, Liesbeth Prins, Jannie Vos, Vooraan: Marco Brookman, Geertje van Veen, Anno Koster, Martha Prins

 


  Nieuw Balinge in Beweging

  

Een grote manifestatie over bewegen, gezondheid en alles wat daarbij komt kijken wordt gehouden op 26 Januari a.s. in Dorpshuis "De Heugte".

Op dit moment zijn we bezig om iedereen die daar invulling aan kan geven te benaderen, het wordt een festijn voor alle leeftijden, dus noteer de datum alvast in uw agenda! Bewegen is natuurlijk ook sporten, van alle sporten een demonstratie is helaas niet haalbaar vanwege de ruimte, toch willen we héél graag laten zien welke sporten er mogelijk zijn binnen ons dorp.  Hoe lossen we dat op?  Heel eenvoudig we hebben een cameraman en een beamer in het Dorpshuis als we van alle sporten opnames maken kunnen die doorlopend gedraaid worden via de beamer op het grote scherm in de ronde zaal.

Onze vraag is dan ook aan alle SPORTVERENIGINGEN VAN ONS DORP NIEUW BALINGE bent u bereidt hieraan mee te werken?

U, promoot hiermee uiteraard uw eigen vereniging en de sport, ook is er de mogelijkheid een "standje" in te richten om nog meer van uw vereniging te laten zien? Mogelijk kunt u hiermee nieuwe leden werven? Er is dus heel veel mogelijk. Maar het begin is opnames maken van uw sportclub. Wilt u als vereniging meedoen neem dan contact op met JACOB STEMPHER EN OVERLEG MET HEM WANNEER HET BESTE TIJDSTIP IS OM OPNAMES TE MAKEN?

We willen wel wat namen noemen maar hopen dan ook dat we niemand over het hoofd zien dat is het gevaar, dus mocht u er onverhoopt niet bij staan maar wel een sportclub zijn en / of  beoefenen neem dan a.u.b. óók contact op met Jacob en neem het ons niet kwalijk.  Wat we zeker weten is het bestaan van:

G.J.V.V.

VOETBALVERENIGING

IJSVERENIGING

BILJARTVERENIGING

KOERSBALCLUB

DARTCLUB

KLOOTSCHIETCLUB

DANSEN VOOR OUDEREN

DANSEN VOOR JONGEREN

GYM VOOR OUDEREN

EN..............???

Maak een afsprak met Jacob tel: 321313 en promoot uw vereniging op 26 Januari a.s. in…het kloppend hart van ons dorp: DORPSHUIS "DE HEUGTE" op de grote BEWEGING- én  GEZONDHEIDSMANIFESTATIE:

Info:  Albert Wielink 321323 of José Post tel: 321354.


  Peuterspeelzaal "Duimelot"

De verbouwing verloopt nog steeds gestaag. De betonnen vloeren liggen in de nieuwe peuterspeelzaal.

Nog steeds is het een beetje behelpen voor de peutertjes. Één van de peuters noemde het zelfs een schuur. Het zaaltje (een gedeelte van de grote zaal) is zo gezellig mogelijk ingericht maar regelmatig moet de peuterleidster de hele zaal “verbouwen” omdat er ook andere activiteiten in dat gedeelte van de zaal zijn.

Er zijn al mooie ideeën ontstaan om de nieuwe peuterspeelzaal in te richten. Zoals een magneet wand. Er zijn zelfs al hele mooie grote kasten gekocht.  Ook hebben zich al enkele vrijwilligers gemeld om straks te helpen bij alles wat nodig is, verven, schoonmaken, timmeren, boren enz. enz.  Zou u ook mee willen helpen meldt u zich dan bij de leidster of bij een van de leden. Kunt u niet zo goed verven maar wel heel goed schoonmaken kom dan “ons team”versterken. Ook al is het maar een avond. Alle hulp is welkom.  Het is een drukke tijd voor de peutertjes. Eerst bezig met de herfst. Komt Sint Maarten er gelijk achter aan. Dat betekend een lampion maken en natuurlijk liedjes leren. Daarna is het Sinterklaastijd. Dus niet alleen een drukke tijd maar ook een spannende tijd.   Zal Sinterklaas ook bij ons komen????

Hier onder een aantal foto’s van de peuterspeelzaal.

U ziet de ingang van de tijdelijke peuterspeelzaal

de leeshoek.

Een aantal kinderen zitten te knutselen aan de vorig jaar aangeschafte, op werkhoogte, verrijdbare tafel.

Graag houden wij u volgende maand weer op de hoogte van de verdere ontwikkelingen rond de verbouwing en de activiteiten van de peuters.

Bestuur Peuterspeelzaal Duimelot.


VERBOUW én VRIJWILLIGERS DORPSHUIS "DE HEUGTE"!

Zoals u allen weet zijn bijna 80 vrijwilligers actief bij de werkzaamheden in Dorpshuis "De Heugte"

Deze mensen hebben samen al heel veel werk verzet en het DB kon daardoor volstaan met een lagere lening, om de verbouwing rond te krijgen. Iedereen zal dus begrijpen dat we deze mensen moeten "koesteren" ze zijn goud waard!Maar er zijn ook mensen die om wat voor reden dan ook, niet daadwerkelijk kunnen meewerken. Daar heeft iedereen begrip voor. Deze mensen  vroegen ons of er een andere mogelijkheid is om toch een bijdrage te kunnen leveren b.v. door geld te storten. Uiteraard is alles van Harte welkom, alle beetjes helpen! Daarom bij deze voor de mensen die dat graag willen het Bankrekening nummer van Dorpshuis "De Heugte"  RABO nr:  36.94.20.063 t.n.v. Dorpshuis "De Heugte" Lijsterstraat 1

Verder zijn er ook mensen die de vrijwilligers en Bouwvakkers verwennen met lekkere hapjes voor na de arbeid. 

Een heerlijke pan soep van een buurvrouw,  Koek van de Morgenster en een gebakken visje van een bestuurslid wordt enorm op prijs gesteld. Alles is welkom en wordt zéér gewaardeerd door de harde werkers maar natuurlijk ook door het Bestuur!  Door de grote inzet van de Aannemer maar vooral  van onze VRIJWILLIGERS  liggen we helemaal op schema, morgen ( Maandag 6 Nov.) worden de laatste vloeren gestort. dan even pauze om te drogen. Daarna start de afbouw en ook daarbij zijn diverse vakmannen weer onontbeerlijk.

We hopen dan ook dat we SAMEN nog een poosje de moed kunnen opbrengen om door te gaan op deze voet. Zo bouwen we samen een gebouw op waar Nieuw Balinge trots op kan zijn! DANK, DANK aan allen die op wat voor wijze dan ook een steentje bijdragen aan Dorpshuis "De Heugte" HET KLOPPEND HART VAN ONS DORP!

Namens het DB van de Heugte, i.o. José Post


   Vuurwerk

Voor de verkoop en opslag van vuurwerk dient evenals voorgaande jaren een vergunning te worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders. De aanvraag voor de verkoop en opslag van vuurwerk kunt u sturen naar het College van burgemeester en wethouders, Postbus  24, 9410 AA in Beilen.

Carbid

Door de gemeenteraad voorwaarden gesteld waaraan voldaan moet worden om carbid af te schieten.

Voorwaarden:

-         Er wordt gebruik gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 30 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappe

-   De plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen;

-   op een afstand van tenminste 75 meter van de woonbebouwing en

-   op een afstand van tenminste 300 meter van inrichtingen voor de intramuralezorg (gezondheidszorg) en

-   op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren .

-         Er wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen;

-         Het vrijschootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen.

Voor zowel het afsteken van vuurwerk als het schieten van carbid geldt dat dit alleen is toegestaan op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.


Nogmaals: het ontstaan van Werelddierendag

In het vorige nummer van Kontakt stond vermeld, hoe Werelddierendag ontstaan is. Helaas was de informatie over Franciscus van Assisi op een essentieel punt niet juist: “Als zoon van een rijke koopman ontbrak het hem nergens aan en hij leefde er dan ook flink op los.” Franciscus was inderdaad zoon van een rijke textielkoopman en ontbrak het hem in zijn jeugd nergens aan, maar ….dit leven beviel hem helemaal niet o.a. gezien de armoede van veel medemensen. Hij schonk daarom al zijn bezittingen en dure kleren aan de armen, hulde zich in een monnikspij en leidde voortaan een leven van bezitloosheid. Hij had zelfs geen vaste woonstek, predikte een leven van eenvoud en zag God als schepper van al wat is. Van daaruit zag Franciscus alles om zich heen als zijn broers en zussen: de mensen, de dieren, de planten, de dingen: broeder zon, zuster maan, broeder vuur, zuster water en tenslotte ook zuster dood. Met de dieren raakte hij op zo’n goede voet dat hij hun taal sprak. Boze tongen uit zijn tijd beweerden dat Franciscus wel tegen de dieren moest praten, omdat geen mens naar hem wilde luisteren. Bekend is het verhaal van de wolf van Grubbio. De bewoners van dit dorpje klaagden over de wolf die hun kippen roofde. Franciscus sprak de wolf vermanend toe dat hij de kippen met rust moest laten en bewoog de bewoners ertoe dat zij de wolf te eten gaven. Zo leefden mens en dier in vrede samen.

Franciscus kreeg volgelingen en zo gaf in 1209 de Paus toestemming tot het oprichten van de Orde der Franciscanen. Dit is een van de weinige orden van de Rooms-Katholieke Kerk die in de loop der eeuwen niet in opspraak gekomen is. Er was een adellijke tijdgenote van Franciscus, Clara geheten, die in 1212 zijn leefwijze overnam. Zij stichtte de Congregatie van de Clarissen.

Ik heb het voorrecht gehad in het verleden enige weekeinden als gast te mogen doorbrengen in een Franciscaans klooster. Eenvoudige kamertjes met 1 bed, 1 kast, 1 tafeltje en 1 stoel. Geen ballast aan bezit. Gegeten werd aan lange, blank geschuurde houten tafels. De maaltijden waren eenvoudig en duurden niet lang. De soeplepel werd bewaard voor het nagerecht, meestal yoghurt of vlaflip, en de borden werden al gestapeld voordat de laatste monnik goed en wel zijn bord leeg had.

Een bijzonderheid van de Franciscanen is dat zij allen gelijkwaardig zijn en hun functies rouleren. De eerste keer dat ik hun klooster bezocht, werd de deur geopend door een vriendelijke monnik die later het hoofd van het klooster (“gardiaan”) bleek te zijn. Hij was die dag “broeder portier”.

De vertegenwoordiger van de Franciscanen in Nederland bij het Vaticaan, een “hoge ome” dus, wordt na enige jaren weer gewoon monnik in Nederland zonder enige functie. Tijdens een weekeinde dat ik in het klooster verbleef, was bedoelde vertegenwoordiger (“provinciaal”) toevallig daar ook te gast. Hij zat aan tafel niet op een ereplaats naast de gardiaan, maar aan een tweede tafel tussen de andere monniken. Geen welkomstwoord o.i.d. Pas bij navraag na de maaltijd bleek mij dat we een hoge gast aan tafel hadden gehad. Dit spreekt toch aan, niet?

Voor meer informatie zie www.franciscaansebeweging.nl

Jur Huizenga


  Kleurwedstrijd. (Org: jeugdsoos Kentucky)


Een dreins sunterklaos-liedie

Zie de maone schient deur de bomen,

Buitels, wees een beetie stille

Sunterklaos zal dadelijk komen,

                                       Daorumme hebbe wi’j zo’n wille!

Vol verwachting klopt ons harte

Wie slikkkers kreg en wie de garde

 

O wat zulle wi’j ons vermaken

Mit dat treintie en de pop

’t snuupgoed zal ons lekker smaken

en wi’j kunt de taoi niet op!

Mar de hoed wordt ons slim kold,

Kriege wi’j een zakkie zolt

 

Mar wi’j hoeft niet bange te wezen

Va en moe zegt: Zwarte Piet

Die hef in de boeken e lezen

Jullie bint de minsten niet

Daorumme zinge wi’j daorvan…

Sint, dát is een beste man!


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :