kontakt                          

Kontakt december 2006

 
Colofon
Van de Redaktie
Meester Sieberingschool
CBS de Morgenster
Vakantie Bijbel Klub
Kerstfeest Zondagschool
The Young Ones
Sinterklaas op bezoek bij de Kinderclub
Uitgifte vijf kavels aan de Wolvenhaar en Boekweitstraat
De verbouwing van ons dorpshuis loopt nog steeds volgens planning
Buurt Academie Nieuw Balinge
Dansavond in de Heugte op 2e Kerstdag
Nieuw Balinge gezond en in beweging
Kerstvolleybal G.J.V.V.
OPROEP (IVN)
Kerstverhaal Sven en zijn nieuwe vrienden
Vuurwerk is mooi...., maar niet voor dieren !
December........, overdenking Ina Snels
Nieuws van Natuurmonumenten - Project Haarweg
Uitnodiging jaarvergadering D.E.L. (Draagt Elkanders Lasten)
Peuterspeelzaal "Duimelot"
OLIEBOLLEN-AKTIE
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden
Infopagina
 


Colofon

Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nw-Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

 
INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,  BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN,ZIJ ZORGEN ERVOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORDT.
 
Redactie:
Lammy Blanken; tel: 321253

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Joyce Bouwmeester;              penningm.

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina:

Naomi Boer:                      

Evelien Sok        tel: 321299

Joyce Salomons     tel: 321809

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

Van de Redaktie

Ook in Nw-Balinge heeft de storm op de avond van 11 november de nodige schade aangericht!    (foto: H. den Uyl)


Meester Sieberingschool

Schoolfonds

Op 14 november heeft de jaarvergadering van het schoolfonds plaatsgevonden. Tijdens deze jaarvergadering zijn er nieuwe mensen gekozen, die zitting gaan nemen in het bestuur. Aftredend waren Herma Bruinenberg en Agnes Jongman. Hun plaats is overgenomen door Timea Sinku, Annie Wielink en Anneke Kroezen. Wij zijn erg blij met deze uitbreiding in het bestuur. Het schoolfonds is bedoeld om voor de kinderen net even (financieel) dat extraatje te geven, dat de school met de huidige middelen niet kan doen. Inmiddels is er al vergaderd over wat het schoolfonds wil doen voor de kinderen in de maand december. In de volgende bestuursvergadering zal teruggekeken worden op deze gift en besproken worden wat het schoolfonds verder nog voor de kinderen kan betekenen.

Groep 3/4

Inmiddels zijn we druk in de weer voor de feestdagen. De klas is op dit moment gehuld in een gezellige sinterklaassfeer. Ieder kind levert daaraan zijn eigen bijdrage. Vanuit Kansrijke Taal zijn we op dit moment druk bezig om te onderzoeken hoe pakjesboot 12 er van binnen nu eigenlijk uitziet. De kinderen hebben hierover de meest uiteenlopende ideeën. Toch zijn ze het er wel over eens dat er in ieder geval een pietengymzaal aanwezig is. Want ook de kleine pieten moet leren klimmen, klauteren, balanceren enzovoort. De kinderen gaan vanuit deze beleving schilderen, schrijven enzovoort over de stoomboot. Dit werk komt natuurlijk in de klas te hangen en zal zeker ook ter sprake komen bij de komst van sinterklaas. Zijn onze ideeën nu ook werkelijk waar? Hier hopen wij dan ook antwoord op te krijgen. Tussen deze belevenissen door zijn we natuurlijk ook hard aan het werk met onze basisvaardigheden. We hebben al heel wat vooruitgang gemaakt en het werken gaat steeds makkelijker. De kinderen hebben nu goed in de gaten hoe de methodes werken en worden hierin steeds zelfstandiger. Naar aanleiding van de vorderingen van de kinderen hebben er op maandag 27 november en dinsdag 28 november rapportgesprekken plaatsgevonden en heeft iedereen de donderdag daarop zijn welverdiende rapport ontvangen.

Sint Maarten

Op 11 november hebben we Sint Maarten gevierd. De kinderen hadden allemaal een zelfgemaakte lampion en gingen aan iedere groep een bezoek brengen. Ze zongen daar een lied en kregen een gezonde traktatie.

Groep 5/6

In november kregen alle ouders gelegenheid om een les van hun kind bij te wonen.

Voor groep 5 ging het om een rekenles. De ouders zaten naast hun kind en keken ook mee in het lesboek. We hadden het over de getallenlijn. Voor de kinderen een koud kunstje, maar voor de ouders een hele klus.

Voor groep 6 stond  “Technisch Lezen” op het rooster. Het ging om het goed uitspreken van de y. Wanneer spreek je die letter uit als een i en wanneer als een ie. Ook de vele moeilijke woorden kwamen aan bod. Voor de kinderen een leuke ervaring en voor de ouders interessant om eens te kijken hoe de kinderen leren.

Maandafsluiting:

Op vrijdag 24 november was het de beurt van groep 5/6. Alle ouders, opa’s en oma’s mochten komen kijken. Dat daar veel gebruik van wordt gemaakt, bleek wel dat er van ieder kind in ieder geval één ouder aanwezig was.

Het begon met veel konijnen, die rustig op het podium spelletjes aan het doen waren, totdat de jagers verschenen. Gelukkig kwam het liedje “Lief klein konijntje”net op tijd en het konijn Flappie werd in dichtvorm (en wel in het Drents) opgezegd. Er zijn niet alleen konijnen in het hok, maar ook in het wild, waar en verhaaltje over werd verteld. Dat niet iedereen van konijnen hield, bleek wel toen de goochelaars hun acts lieten zien en er moppen werd getapt Ook werd er  heerlijk gedanst op een liedje. Dat je ook van paarden kunt houden bleek wel uit een opzegversje over het witte paard. De stap naar het witte paard was niet zo groot meer en daarom sloten we dan ook af met twee liedjes over Sinterklaas.

Pepernotenconcert groep 7/8

Op vrijdag 24 november heeft groep 7/8 samen met de Malletband, het Jeugdorkest en de Chr.Muziekvereniging “Irene” het jaarlijkse pepernoten concert verzorgd in het dorpshuis “De Heugte”.

Groep 7/8 had tien weken lang les gehad in het bespelen van verschillende blaasinstrumenten. Gedurende deze weken hadden de kinderen de mogelijkheid om de geleende instrumenten mee naar huis te nemen en daar te oefenen. Een aantal kinderen speelden op een bugel, anderen op een trompet en weer anderen op een bariton. Eén leerling speelde op een sopraansaxofoon die ze ook al tijdens de eigen muziekles bespeelde.

Op de avond zelf speelden de leerlingen maar liefst 5 liedjes onder leiding van dirigent Inge Donker

De leerlingen hebben 10 weken lang hard geoefend in de klas.  Op de avond zelf waren de hulpjes van Sinterklaas natuurlijk ook afgekomen en zij strooiden rijkelijk met pepernoten en ander snoepgoed. Het concert was een groot succes. De leerlingen lieten duidelijk zien dat ze hard geoefend hadden en dat ze de basis van het spelen op een blaasinstrument nu beheersten

Aan het einde van de avond werden de leerlingen verrast met een heuse oorkonde voor het harde werken van de afgelopen weken.  Bij deze willen we als school graag muziek vereniging “Irene” bedanken en in het bijzonder Inge Donker die met veel inzet de afgelopen weken bij ons op school bezig is geweest.

Zakelijke ouderavond:

Dinsdag 21 november was de jaarlijkse zakelijke ouderavond georganiseerd door de ouderraad en medezeggenschapsraad. De opkomst was super. Marinka v.d. Woude en Gerrie Slomp zijn verkozen als nieuwe ouderraadsleden en Herma Bruinenberg heeft haar termijn verlengd. Na jarenlange inzet is Sonja Sallomons afgetreden als ouderraadslid. Wij willen haar ook langs deze weg bedanken voor haar inzet. Gelukkig is het geen definitief afscheid want zij blijft op vele fronten actief binnen onze school. Na het officiële gedeelte en een korte pauze werd er door juf Annette informatie gegeven over het leerlingvolgsysteem. Aan de hand van voorbeelden werd inzichtelijk gemaakt hoe dit werkt. 

Werkmiddag Kansrijke Taal

In november hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 op een dinsdagmiddag hard gewerkt om allerlei leuke kerstartikelen te maken voor de Kansrijke Taalwinkel ‘Alles-bij-één’, zoals engeltjes om in een kerststukje te steken, snoepjes met kerstwensen en nieuwe kerstkaarten. Loopt U nog eens binnen op vrijdagmiddag van 13.15 – 14.00 uur.

Schoolgruiten

Ook onze school heeft bezoek gehad van het Schoolgruitenteam. Zij hebben de leerlingen en leerkrachten weer eens extra gemotiveerd om meer groente en fruit te eten. Na afloop kreeg iedereen een lunchbox, waar ook een appel in past. In elke klas hangt een Schoolgruitenkalender, waarop dagelijks weetjes, raadsels, mopjes of een rek/strekoefening staat. In de groep 1/2 heeft dit al duidelijk resultaat gehad… er behoeft beduidend minder vaak stof worden gezogen. Er wordt bijna geen koek mee genomen, alleen nog maar fruit. Als school zijn we uiteraard ontzettend blij met deze ontwikkeling.

Schoolkrantcommissie

In de laatste week van november is de schoolkrantcommissie weer bij elkaar geweest. Deze bestaat uit 3 leerlingen, Janine Hooijer, Elisa Hidding en Patrick Kroezen, respectievelijk uit de groepen 3 t/m 8, twee ouders en een leerkracht. Tijdens deze eerste bijeenkomst is er besproken wat er gedaan moet worden. De copijbus is weer in ere hersteld. In de eerste week van december is de volgende bespreking.

Reünie groep 8

21 november 2006 was er weer de reünie van groep 8. Het was een gezellige avond, waarbij naast het eten en drinken van iets lekkers is gesproken over de ervaringen tot nu toe op het Voortgezet Onderwijs. Daarbij kwamen de volgende dingen naar voren:

* Alle kinderen zitten goed op hun plek.

* Het grootste probleem waar ze tegen aanlopen is het “fietsen”.

* Niemand heeft last gehad van de overgang (meer leraren, andere kinderen,..).

* Zaken als rekenen, spellingsafspraken hebben ze veel aan tot nu toe.

* Extra hulp aan een instructietafel is er minder. Dat missen sommigen wel.

* De lessen duren ook echt 45 minuten. Heb je het niet af, dan in eigen tijd afmaken.

* Het plannen en werken met een agenda is geen probleem. Wat ze vorig jaar hebben gehad was voldoende.

* Dit geldt ook voor hun huiswerk. Ze maken nu ook veel het huiswerk al op school.

Al met al was het dus een geslaagde reünie. Jongens en meiden, verder veel succes in het VO en tot ziens!

Sinterklaas

In de nacht van woensdag 29 november op donderdag 30 november hebben de rommelpieten huisgehouden in de school. Donderdagochtend was het moeilijk om de school binnen te komen. Overal lag troep, maar de schoenen van de leerlingen waren goed gevuld. Ook hadden ze ons verrast met grote fopcadeaus en mooie kartonnen zwarte pieten. Gelukkig was met hulp van de leerlingen de school weer binnen een kwartier als vanouds.

Onthulling logo

Zoals u misschien op tv Drenthe heeft gezien, hebben onze 16 scholen van het openbaar basisonderwijs in Midden Drenthe allemaal gekeken naar hun schoollogo’s. We kregen de kans om samen met een professioneel bedrijf een nieuw logo te ontwerpen of het huidige logo te restylen. Een werkgroep van ouders en leerkrachten heeft zich hierover gebogen. Dinsdag 5 december is ons nieuwe logo, net als op de 15 andere scholen onthuld. Sinterklaas heeft met zijn twee Pieten deze officiële handeling verricht. U kunt het logo bewonderen op een bord voor aan de straat bij school. Alle kinderen kregen als aandenken een heerlijke chocoladeletter met daarop een sticker met het nieuwe logo.

Sinterklaas en zijn Pieten

Op 5 december hebben de Sint en zijn Pieten een bezoek aan onze school gebracht. Alle kinderen van  de Meester Sieberingschool en de kinderen van de Peuterspeelzaal stonden om 8.30 uur vol spanning te wachten op de goede Sint. We wisten dat zijn paard ziek was en dat hij door een ouder van de trein zou worden gehaald. Wat schetste onze verbazing. Er kwam geen personenauto voorrijden, maart de vrachtwagen van Henk Kreeft met Sint in de cabine en de Zwarte Pieten in de laadbak. Toen de Zwarte Pieten het logo onthuld hadden, gingen we naar binnen. Alle kinderen samen in de centrale hal en de Sint en zijn  Pieten op het podium. De Sint vertelde aan ons hoe hij hier gekomen was. Na het zingen van Sinterklaasliedjes en lang zal hij leven, zongen wij ook voor Maura, die tegelijk met de Sint jarig is. Alle groepen kregen een cd soundmachine. Vervolgens brachten de Sint en zijn Pieten een bezoek aan groep 1/2, 3/4 en tot slot even in groep 5/6/7/8. De hoogste groepen hadden mooie gedichten en surprises gemaakt. Het was een sfeervolle morgen en we danken dan ook de hulpouders voor hun geweldige ondersteuning.

December:

Dit is al weer de laatste maand van het kalenderjaar 2006, 2007 staat al weer voor de deur. Als eerste willen wij iedereen die op welke wijze dan ook onze school een warm hart toedraagt prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2007 toewensen. Wij hopen net als het afgelopen jaar met iedereen te kunnen gaan genieten van een gezellig, mooi, succesvol en prachtig jaar. Jongens en meisjes doe voorzichtig met vuurwerk, geniet van je welverdiende vakantie en tot maandag 8 januari.


CBS de Morgenster

Nieuws vanuit “De Morgenster”

We zijn gestart met de technieklessen op school. In de vorige krant hebt u kunnen lezen dat we naar de ontdekhoek in Zwolle zijn geweest met alle groepen .

Een week later op donderdag  9 november kregen we een video boodschap op school te zien. Deze video bevatte een boodschap van professor Plof. Hij had gehoord dat wij ons gingen verdiepen in allerlei facetten van techniek. Hij vroeg ons of we hem konden helpen met een uitvinderwedstrijd. Meneer Plof is namelijk uitvinder. Alleen de uitvindingen die hij doet mislukken meestal. Hij stuurde ons naast de video ook een leskist met allerlei proeven die we konden uitproberen. Op deze manier konden we veel leren van allerlei zaken met betrekking tot techniek

De tweede les gingen we allerlei kennis vergaren uit o.a. boeken en d.m.v. de computer. De komende lessen staan dus in het teken van de uitvinderwedstrijd van professor Plof. We hopen u over niet al te lange tijd meer te kunnen vertellen over de uitvindingen. We volgen de technieklessen d.m.v. verhalend ontwerpen.

Ieder jaar houden we op school een goede doelen ochtend. De kinderen krijgen informatie over het gekozen doel. Dit jaar kozen we voor het project “Kinderen recht op onderwijs in Ethiopië”. We keken naar een film over hoe kinderen in Ethiopië leven en leren. Tevens was er een leskist met vele materialen die ons kennis lieten maken met de cultuur van het land. Het is zeer zorgelijk dat de deelname  aan het onderwijs in Ethiopië erg laag is.  We zamelden geld in voor dit project. De actie heeft € 130,00 opgebracht.

Voorlezen en zelf lezen is erg belangrijk. Op onze jaarlijkse ouderavond gaf Jantje Zandstra de ouders hierover informatie door een boeiende lezing te houden. De kinderen van de bovenbouw kregen op vrijdagmiddag 24 november de schrijfster Janne Ymker op bezoek. De kinderen waren enthousiast over haar uitleg en verhalen.

De kinderen van de bovenbouw mogen meedoen aan het schoolschaatsproject in Drenthe. Op dinsdag 21 november hebben ze een theorieles en een droogtraining gehad. Daarna kregen ze les in De Smelt in Assen.

Anita Kikkert, Groepsleerkracht groep 1 en 2.


Vakantie Bijbel Klub


Kerstfeest Zondagschool


The Young Ones

 


Sinterklaas op bezoek bij de Kinderclub

MAAR LIEFST 110 KINDEREN VIEREN SINTERKLAASFEEST

De kinderen uit Nieuw Balinge kwamen, woensdag 29 november 2006, massaal naar ‘De Heugte’ om daar Sinterklaas met zijn twee pieten te begroeten. Maar liefst 110 kinderen keken uit naar de hun komst. Maar voordat Sint kwam werd er naar hartelust geknutseld

Sinterklaas kwam deze keer gewoon op zijn paard naar het dorpshuis. Je kon het paard tenminste goed horen lopen en hinniken.

Maar wat was dat! Sint had maar één piet meegenomen. Dat was toch wel een beetje raar want normaal komt hij altijd met twee pieten naar Nieuw Balinge. Gelukkig liet piet nr. 2 niet lang op zich wachten maar hij had ondertussen een hels avontuur beleefd. Het paard van Sinterklaas was volgens piet geschrokken van Nico Brookman en was op hol geslagen met piet achter zich aan slepend. Pas bij het kanaal had piet het paard weer in bedwang weten te krijgen. Zijn lievelings groene pak zat natuurlijk onder de vieze vlekken en zodoende kwam piet in zijn, minder favoriete, blauwe pak naar ‘De Heugte’.

De andere piet had hier wel een oplossing voor want hij had eigenhandig een wasmachine in elkaar geknutseld dus het pak kon gelijk wel worden gewassen.

In plaats van waspoeder gingen de meest vreemde middelen in het zeepbakje. Pepernoten en snippers papier fungeerden als wasmiddel en voor de kleur werden er groene erwten bij in gedaan

Vervolgens werd de knop op groen gezet, want het ging immers om een groen pak, en de machine begon te draaien.

Terwijl de machine werkte draaide de gele piet de knop stiekem op rood. Toen de wasmachine eindelijk was uitgewerkt haalde de piet een rood pak tevoorschijn. De piet die eigenaar was van het groene pak was natuurlijk reuze verdrietig, dat kun je wel nagaan. De blouse werd nog een keer gewassen. Hopelijk was het lievelingspak van piet nog niet bedorven.

De wasmiddelen werden weer zorgvuldig in het zeepbakje gedaan en voor de zekerheid werd er ook nog maar wat groene verf bij in gedaan. De machine deed weer z’n werk tot het wasprogramma stopte. De piet haalde zijn pak uit de wasmachine, maar wat bleek, het was gekrompen. Een klein inimini pakje kwam tevoorschijn. Weliswaar wel groen maar toch veel te klein.

Vervolgens riep de Sint een aantal kinderen bij zich

Aukje Schrotenboer, Aline Koekoek, Annelie Schonewille en Sharon Jager hadden met zorg een liedje van K3 ingestudeerd voor de Sint. De pieten probeerden ook mee te dansen maar bakten er natuurlijk niks van.

Ook kwamen er nog andere kinderen aan bod om  een praatje met Sint te maken en een liedje te zingen.

Op de achtergrond hoorden de kinderen en de pieten telkens geschreeuw en gekrijs. Wat was dat nou weer? De pieten gingen op onderzoek uit en kwamen terug met een papegaai. En wat voor één…….. deze kon praten. Maar of het allemaal wel zo gepast was?!

Lammert maakte een praatje met de papegaai. De naam van de vreemde vogel was Miranda de Poppodoppoloekedus. Dit was voor Lammert niet uit te spreken. Hij mocht haar dan ook Poppie noemen. Zij was naar het dorpshuis gebracht door haar baasjes. Zij had zo’n last van heimwee naar haar geboorteland; Spanje.

Haar baasjes hadden haar verteld dat er deze dag mensen zouden komen die zeer binnenkort weer naar Spanje zouden gaan en waar zij waarschijnlijk wel samen mee kon reizen. Maar Poppie had geen idee wie die mensen waren. De kinderen wisten wel om wie het ging. Sint en zijn pieten gaan binnenkort weer terug naar Spanje.

Zij moest echter de reis wel verdienen. Ze moest een liedje voor de Sint zingen maar dat wilde ze niet zo graag. Uiteindelijk begon ze, samen met de kinderen, toch te zingen. De Sint was echter niet zo gecharmeerd van haar zangkunsten.

Om een lang verhaal kort te maken. De papegaai is uiteindelijk niet meegegaan naar Spanje maar heeft nu onderkomen gevonden bij Lammert. Dit omdat zij de Nederlandse televisie niet kon en wilde missen.

Na afloop maakte de Sint nog een rondje door de zaal om de kinderen een hand te geven en vertrok vervolgens weer naar het volgende dorp.

De kinderen kregen allemaal een cadeautje mee naar huis.

Dankzij de inzet van de groep vaste medewerkers en de mensen die met speciale dagen de troepen komen versterken mag gesproken worden over een bijzonder geslaagde middag.

Door de inzet van deze mensen draait de kinderclub al vele jaren zo fantastisch.  Mede dankzij de voorspoedig loten verkoop konden de kinderen weer een leuk presentje mee naar huis krijgen. Alle mensen uit Nieuw Balinge en omstreken worden dan ook hartelijk bedankt voor het kopen van de loten. Op woensdag 20 december is de trekking. De prijzen worden persoonlijk bezorgd. De prijsuitslag komt echter ook in kontakt te staan.

Woensdag 13 december is er een normale kinderclub/ knutsel middag en woensdag 20 december vieren we kerstfeest.

Dus…. twee weken achter elkaar! Kinderen vanaf 4 jaar tot en met de basisschool zijn van harte welkom.  Entree € 1,25

In het nieuwe jaar, 2007, begint de kinderclub weer op woensdag 10 januari.

 


  Uitgifte vijf kavels aan de Wolvenhaar en Boekweitstraat. 

De gemeente Midden-Drenthe biedt drie woningbouwkavels aan de Wolvenhaar en twee kavels aan de Boekweitstraat te koop aan. Op kavel drie kavels kan een vrijstaande woning worden gebouwd en op twee kavels één 2/1 kap. De inschrijving is geopend voor degenen die maatschappelijk dan wel economisch zijn gebonden aan het dorp Nieuw Balinge.

De grondprijs voor deze uitgifte bedraagt € 130,- per m² exclusief BTW kosten koper. De kavels die worden uitgegeven zijn uitsluitend bedoeld voor particulieren die de te bouwen woning zelf gaan bewonen. Hebt u belangstelling voor de kavels, dan kunt u zich hiervoor vanaf 4 december tot en met 31 december 2006 inschrijven. Zijn er meerdere gegadigden voor een kavel, dan wordt er geloot.

Informatie

U kunt vanaf 4 december tot en met 22 december 2006 een informatiepakket afhalen of aanvragen bij onze afdeling Externe Dienstverlening, tel. (0593) 53 92 22. In het informatiepakket krijgt u onder andere uitgelegd wanneer er sprake is van een maatschappelijke dan wel economische binding met het dorp Nieuw Balinge. Downloaden vanaf onze internetsite www.middendrenthe.nl is tot 31 december 2006 mogelijk.


De verbouwing van dorpshuis “De Heugte” loopt nog steeds volgens planning

De grootste stappen zijn gezet en de opbouw fase is al duidelijk zichtbaar. De tegels zijn bijna gelegd  en het plafond wordt volgende week aangebracht. Dan zit de klus er voor de Aannemer op! De verdere aankleding zal nog wel enige tijd in beslag nemen, maar er komen een paar vakantieweken aan voor de bouwvakkers, hopelijk zijn onze vrijwilligers dan weer bereidt om mee te helpen met de afwerking. We willen dan ook nogmaals stellen dat  we de vrijwilligers dankbaar, ja zelfs zéér dankbaar moeten zijn! Het is geweldig hoeveel werk er al verzet is. Nu nog de laatste loodjes en we gaan het nieuwe jaar in met een prachtig verbouwd Dorpshuis.

Nieuw Balinge kan trots zijn op zo’n groot saamhorigheidsgevoel. Het Dorpshuis is dan ook duidelijk van iedereen! Het is geweldig om te zien dat de ouderen maar vooral ook de jeugd zo actief mee werkt. Namens het DB van “De Heugte” nogmaals dank aan allen en uiteraard zal het Dorpshuis straks officieel geopend worden! Daarover volgende maand meer.

Op onze website is de verbouwing door foto’s goed te volgen! (Met Dank aan Jacob en Bram.)

Wij wensen iedereen prettige Feestdagen!

i.o. José Post

Buurt Academie Nieuw Balinge

De buurtacademie is al een begrip in ons dorp!

Bijna iedereen heeft de weg gevonden, men meld zich aan voor een cursus en een paar maanden  later ben je al  heel wat wijzer!

Twee computer groepen hebben inmiddels weer een certificaat binnen gehaald. Ze willen graag een vervolgcursus en deze zal wellicht weer in januari van start kunnen gaan!

De cursus Engels waarvoor veel belangstelling is, gaat op  Donderdag 14 december a.s. van start, de deelnemers hebben inmiddels een brief ontvangen.

Ook  de cursus effectief vergaderen krijgt een vervolg, de deelnemers zijn ook voor deze cursus op de hoogte gesteld van de aanvangsdatum!

De groep E.H.B.O. voor jonge kinderen heeft ook aangegeven dat nog wat meer informatie welkom is, dat het er gezellig toeging kan men zien op de foto’s welke op de site staan!

Rest ons nog toch maar weer eens te zeggen:

DE BUURTACADEMIE IS EEN GOUDEN GREEP!

Bedankt Gemeente Midden – Drenthe en Drenthe College, SAMENWERKING is een goede zaak waar wij als NIEUW BALINGERS dankbaar  “gebruik” van maken!  We hebben er al héél veel van GELEERD!

Namens de stuurgroep, i.o. José Post.


Dansavond in de Heugte op 2e Kerstdag


Nieuw Balinge gezond en in beweging

 

OP 26 JANUARI 2007!

Leuke reactie’s, precies op tijd en iedereen heeft er zin in!

U, ook?

Nogmaals oproep aan alle sportverenigingen jullie doen toch zeker mee?

Er zijn al vele leuke toezeggingen binnen, het hele Dorpshuis wordt bezet door vele organisatie’s verenigingen, men kan informatie krijgen, testen doen, sporten, genieten van anderen die bezig zijn met sport, enz. enz.

Deze datum moet u vrijhouden om even te kunnen kijken bij dit GROTE EVENEMENT: NIEUW BALINGE IN BEWEGING!

De bedoeling is dat het Dorpshuis is ingericht om 14.00 uur!

Want op dit tijdstip verwachten we de PEUTERS voor een leuk sport intermezzo!

Daarna komen de groepen van de basisschool aan de beurt ± 15.15 uur!

Vanaf ongeveer 17.15 uur!

Als de kinderen tevreden naar huis toe gaan, heten we welkom de Tieners en Jeugd tot ongeveer 25jaar!

Ook Wethouder Looman zal dan aanwezig zijn.

Daarna zijn

ALLE NIEUW BALINGERS Van HARTE WELKOM!

U, krijgt informatie, kunt meedoen aan testen, proeft gezonde hapjes, maakt kennis met……….enz. enz.!

DE TOEGANG IS VOOR IEDEREEEN GRATIS!

Dus het advies luidt:

LOOP GEWOON EVEN BINNEN!

DIT MAG U NIET MISSEN!

Het toeval wil dat we inhaken

“OP HET JUISTE MOMENT”

 op een trend die iedereen graag wil zien!

U  KOMT TOCH OOK?

Heeft u nog een aanvulling voor dit evenement?

Bel naar José Post  321354 of Albert Wielink 321323

TOT ZIENS!!!!


Kerstvolleybal G.J.V.V.

Woensdag 27 december vindt het jaarlijkse kerstvolleybaltoernooi plaats. Daarom doen wij bij deze een oproep aan alle teams om zich op te geven bij mevr. F. Jager (321224).

De inschrijvingskosten bedragen 10 euro per team.

Per team mogen er maximaal 2 NEVOBO-leden meedoen en we gaan ervanuit dat er minimaal 2 dames in een team zitten. Deelname is vanaf 16 jaar.

We verwachten dat ieder team meehelpt met het tellen en fluiten tijdens de wedstrijden.

Geef de teams snel door, want we kunnen maximaal 10 teams indelen.

Het bestuur van GJVV

****************

Op 26 januari 2007 doet GJVV mee aan de bewegings- en gezondheids-manifestatie. Die dag zal er op de beamer een filmpje te zien zijn over alles wat onze vereniging aan sport te bieden heeft. J. Stempher maakt daarvoor opnames van de gymlessen en de volleybaltrainingen.

Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind of uzelf gefilmd wordt, wilt u dan voor dinsdag 19 december contact opnemen met mevr. F. Jager (321224)

OPROEP (IVN)            

  

Altijd al eens willen weten wat voor vogeltje dat is? Of gewoon een interessante wandeling door de natuur maken?

Vogel Werk Groep Hoogeveen

neemt u mee! De eerste lezing is op 14 december a.s. Locatie H. Bavinckhuis Hoogeveen  Tijd: 20.00 uur

--------

·       De volwassenenexcursie zal gehouden worden op 28 december a.s.

Locatie: Parkeerplaats Hooge Stoep, Geesbrug Tijd: 09.00 uur.

--------

·       de Gezinsexcursie wordt ook gehouden op 28 december a.s.

Locatie; Parkeerplaats Hooge Stoep, Geesbrug. Tijd: 09.00 uur.

---------

Het thema is deze maand: “Leer ze kennen”

(het thema van volgende maand: Vogels op de voederplank)

beginners of gevorderden, jong of oud, iedereen is van harte welkom!

Opgeven of meer informatie?  Bel: 06-55185541 (www.vwghoogeveen.nl)

(Posters hiervan hangen ook  in beide basisscholen, dorpshuis ‘De Heugte’ en de buurtwinkel.) We hopen op een goede opkomst en veel kinderen met hun ouders te mogen begroeten die dag!


 Kerstverhaal Sven en zijn nieuwe vrienden

Het is midden in de nacht en het is donker in de kamer van Sven. Sven kan niet zo slapen, want hij wil eigenlijk zo snel mogelijk naar buiten, om te spelen. Gisternacht heeft het namelijk gesneeuwd. Sven is gek op sneeuw.

Hij heeft meteen een mooie sneeuwhut gemaakt en een sneeuwpop die naast de hut staat. Hij wil nu eigenlijk nog een sneeuwpop maken, maar het is nacht en hij moet slapen van zijn moeder. Oh, wat jammer dat ik niet naar buiten mag van mijn moeder, denkt Sven. Straks smelt de sneeuw en kan ik er niet meer mee spelen! Sven bedenkt een plannetje…………

Heel zachtjes doet hij zijn slaapkamerdeur open, heel zachtjes, op zijn tenen loopt hij naar de trap. Sommige trap treden kraken als je erop staat. Deze treden slaat Sven over. Hij moet grote stappen maken en zich heel goed vast houden aan de trapleuning. Het is best gevaarlijk, in het donker van de trap aflopen en dan nog treden overslaan ook! Wanneer Sven beneden is trekt hij zijn jas aan. Hij doet zijn sjaal om, zijn muts op en zijn wanten aan. Zo denkt Sven, ik kan naar buiten! Oei….dat is koud, denkt Sven. Hij staat met zijn blote voeten op de vloer! Waar zijn mijn schoenen? Waar had ik ze ook alweer neergezet? In het donker zoekt Sven naar zijn schoenen. Hij kruipt op zijn knieën over de vloer. Onder de tafel staan ze niet, bij de bank staan ze ook niet. Sven weet niet zo goed meer waar hij kruipt. Opeens voelt hij iets prikken….Het prikt in zijn gezicht en in zijn handen, AU roept Sven. Hij probeert het weg te slaan…hij geeft het en duw….boem…kinkel de kinkel…klets kinkel!!!! Sven schrikt vreselijk. Wat een herrie. Ojee, nu worden papa en mama wakker! Sven wil weg kruipen. Maar hij weet niet waarnaar toe! Het is zo donker, hij weet niet meer waar hij was.

Hij hoort de trap kraken. Papa en mama slaan de krakende treden niet over. Ze lopen snel naar beneden, de voetstappen klinken niet zo vrolijk. Sven weet niet zo goed wat hij moet doen. Papa en mama komen de huiskamer binnen. Papa doet meteen het licht aan. SVEN! Gilt zijn moeder uit.
De KERSTBOOM!! Gilt zijn vader uit. Sven kijkt ze aan, hij begint te huilen. Papa en mama kijken nu ook verdrietig. De kerstboom is omgevallen en de ballen zijn kapot. Overal liggen stukjes kerstbal.

Mama begint alles op te ruimen, ze zegt helemaal niets meer tegen Sven. Dat doet ze altijd, denkt Sven..als ze hel erg boos is, zegt ze niets. Papa kijkt heel lang naar de boom en draait zich naar Sven. Nou hoeven we niet te vragen wat je van plan was, dat zien we al aan je jas, zegt vader. Je gaat nu heel snel nar boven! Denk maar eens heel goed na over wat je hebt gedaan! Onze hele kerstboom is kapot! Sven rent heel snel langs papa de huiskamer uit. In de gang, vlak bij de trap, struikelt hij over zijn schoenen……………….

Mama heeft hem niet wakker gemaakt vanochtend. Maar het is al licht buiten. Sven loopt zachtjes de trap af. Hij hoort papa en mama zachtjes praten in de kamer. Hij doet de deur open. Goedemorgen, zegt hij met een klein pieperig stemmetje. Ze kijken hem aan. Ze kijken niet blij, ze zijn het nog niet vergeten. Sven ziet meteen waarom ze het nog niet zijn vergeten. In het daglicht ziet de kerstboom er nog vreselijker uit. Er zijn een paar takken gebroken. Er zit nog een gekleurde slinger in. De ballen zijn allemaal kapot gevallen, dus die hangen er niet meer in. De lampjes die erin zaten zijn ook kapot gevallen, zelfs de piek is afgebroken. Sven heeft nog nooit zo een zielige kerstboom gezien. Hij moet huilen en brult tijdens het huilen: sorrieeeee, naar zijn ouders. Papa en mama kijken naar Sven. Sven luister goed, zegt papa. Je mama en ik hebben geen geld meer om een nieuwe boom te kopen met nieuwe versiersels erin. Dit is voor ons allemaal niet leuk. We zullen morgen, als het Kerstmis is een hele lelijke boom hebben. Mama en ik zijn heel boos op je. Je mag vandaag niet naar buiten voor straf. Ook moet je ons beloven dat je nooit meer zoiets doet. Midden in de nacht de straat op gaan is gevaarlijk. Dan hoor je lekker in je bed te slapen. Beloof je dat Sven? Ja papa, ik beloof het.
Sven zit achter het raam. Het zonnetje schijnt zacht. De sneeuwpop zakt langzaam in elkaar. Het dak van de sneeuwhut is al ingestort. Hij ziet het gras alweer door de sneeuw heen steken. Sven vindt het jammer dat hij niet naar buiten mag. De sneeuw smelt weg en hij zit binnen.

Nu moet hij vast weer heel lang wachten, voordat hij weer met sneeuw kan spelen.

Sven blijft de hele dag naar buiten kijken en ziet alle sneeuw verdwijnen. Het wordt donker, de straatlantaarns springen aan. Mama roept hem, ze gaan eten. Tijdens het eten ziet Sven steeds de zielige boom. Hij heeft spijt. Papa en mama doen alweer gewoon tegen hem, zij zijn niet meer boos. Maar ook zij kijken een beetje verdrietig als ze de zielige boom zien.

Morgen is het Kerstmis, zegt mama. Ze brengt Sven naar bed. Wat gaan we doen? Vraagt Sven. Eerst gaan we lekker luxe ontbijten, dan gaan we onze mooie kleren aan doen. Opa en oma komen bij ons op visite. We gaan dan samen spelletjes doen en sávonds gaan we samen eten. En heel misschien…krijg je wel en cadeautje van de kerstman. Sven lacht naar zijn mama. Ik denk niet dat ik een cadeautje krijg mama, ik ben niet lief geweest. Ach, de kerstman is niet zo streng, zegt mama. Welterusten Sven!

Die nacht kan Sven weer niet slapen. Hij moet steeds weer denken aan de lelijke kerstboom die beneden staat. Wat zullen opa en oma er van zeggen? Ze zullen wel vragen wat er is gebeurd en dan, als mama het vertelt, zullen ze hem wel heel streng aankijken. Sven probeert nergens meer aan te denken. Hij wil slapen.

Tingelingeling…tingeling…ting ting ting…tingelingeling…ting…Sven wordt wakker. Het is nog nacht. Wat hoorde hij nou? Hij spitst zijn oren. Tingelingeling…tingeling….ting ting ting…tingelingeling…ting. Ja, daar was het weer! Waar komt het geluid nou vandaan? Het lijkt wel van het dak te komen. Sven glijdt uit zijn bed en loopt naar zijn raam. Heel zachtjes doet hij het gordijn een klein stukje opzij. Hij kijkt maar en kijkt, maar ziet niks. Tingelingeling…Sjoef….Daar suisde iets langs! Sven kon niet goed zien wat het was. Hij zag iets roods met wit. Iets bruins en allemaal lampjes.

Tingelingeling…tingeling…ting ting ting…tingelingeling…ting sjoef! Sven zag het weer voorbij schieten. Zo snel als hij kon doet hij het raam open. De koude lucht kwam zijn slaapkamer binnen. Maar dat kon Sven niets schelen. Hij had wat gezien en gehoord. Iets wat hij nog nooit eerder had gezien! Sven hing met zijn hoofd uit het raam. Hij draaide zijn hoofd in alle richtingen in de hoop dat hij het nog eens zou zien. Tingelingeling…tingeling…ting ting ting…tingelingeling…ting. Sjoef….HEY!!!!STOP!!!!! riep Sven nu heel hard. Het stopte…maakt een bocht en kwam zachtjes nar zijn raam toe. Het bleef precies voor zijn raam zweven. Sven zij mond viel wijd open.

SVEN! Oh jee, zijn vader en moeder waren wakker geworden! Snel deed Sven het raam dicht, rende naar zijn bed en dook onder de dekens. Papa kwam binnen. Sven wat is er? Vraagt vader. Ik had een enge droom papa, zei Sven. Papa geeft hem een aai over zijn bol en gaat dan weer naar zijn bed toe. Als papa weg is springt Sven uit zijn bed en rent naar het raam. Hij zwiept het gordijn open en doet het raam open. Het zweeft nog steeds voor zijn raam. Sven knippert met zijn ogen, hij kan het niet geloven.
Hij weet meteen wat hij hoorde tingelen. Het zijn de belletjes…die aan de grote arrenslee hangen, de grote arrenslee van de kerstman!!

De kerstman zit voorop en houdt de touwen vast waaraan de rendieren zitten. Er liggen allemaal cadeautje achterop. Ik dacht dat je misschien wel even naar buiten wilde, zei de kerstman opeens. Daarom vlieg ik de hele tijd langs je raam, ik hoopte dat je daarvan wakker zou worden, wil je mee?Vraagt de kerstman. Oh ja! Roept Sven zachtjes. De kerstman geeft hem een hand en trekt Sven zo op de slee. Sven krijgt een dikke wollen deken om zich heen gewikkeld. Hou je vast! Zegt de kerstman. Ho Ho Ho, roept hij. Daar gaan ze, boven de huizen. Sven ziet zijn school, het huis van opa en oma en het zwembad. De kerstman is heel aardig. Sven verteld hem het hele verhaal. Van de sneeuw, van het stiekem naar buiten willen, van de boom, van papa en mama die verdrietig waren en dat hij bang was dat opa en oma verdrietig zouden kijken als zij de boom zouden zien. Na een tijdje brengt de kerstman Sven weer naar huis. Ga mar lekker slapen, zegt hij en maak je gen zorgen, alles komt goed. Sven kruipt snel zijn bedje in.

Svennetje, Svennetjepennetje? Sven wakker worden. Mam zit bij Sven op zijn bed. Ze aait hem over zijn bol. Ze geeft hem een zoen op zijn wang. Prettige Kerst, fluitstert ze in zijn oor. Sven, lieverd, ik weet niet hoe het zo is gekomen, maar er is beneden iets gebeurd. Kom maar eens mee kijken. Samen met mama loopt Sven naar beneden. Hij ruikt op de trap al warme broodjes.
Hij hoort zachtjes een gezellig kerstmuziekje.

Mama doet de deur open. Sven kan het niet geloven, de hele kamer is prachtig versierd! Overal hangen slingers en lampjes, er staat een enorme kerstboom waar eerst het zielige boompje stond. Papa staat bij de boom, met een grote lach op zijn gezicht. Kom eens hier jongen, zegt hij. Sven krijgt een dikke knuffel van papa. Mama komt naar hun toe. Ze geeft hun allebei een zoen. Zullen we de cadeautjes open maken? Vraagt ze. Er ligt voor iedereen een cadeautje onder de boom. Papa krijgt en stropdas. Mama krijgt een luchtje. Sven heeft het grootste cadeau. Wat zal erin zitten? Hij rammelt, maar hoort niets en het weegt ook niks! Sven maakt het open. Er zit niets in, behalve een briefje.

Sven pakt het briefje en leest zachtjes:

Lieve Sven,

Wanneer je dit briefje in de lucht gooit zal je krijgen wat je het allerliefst wilt hebben.

Een dikke kerstknuffel van je vrienden,

De kerstman en de rendieren.

Papa en mama snappen er niks van. Ze kijken naar Sven. Sven lacht en gooit het briefje zo hoog als hij kan de lucht in. Het briefje dwarrelt weer naar beneden. Iedereen wacht stil…………oh…….zegt mama. Kijk eens naar buiten……

Buiten dwarrelen de sneeuwvlokken naar beneden. Sven lacht, dit is precies wat hij wilde.                     EINDE.


Vuurwerk is mooi...., maar niet voor dieren !


D e c e m b e r

Als u dit leest is het alweer het laatste nummer van Kontakt 2006. En wij ouderen zuchtend; wat gaat de tijd toch vlug! De jongeren zullen dat lang niet altijd met ons eens zijn. Neem bv de Sinterklaastijd, wat zal die tijd voor veel kinderen lang geduurd hebben. En zo is het altijd, voor de één is dit belangrijk, voor de ander iets totaal anders. Gelukkig is dat zo.

Nu staat de kersttijd en oud en nieuw weer voor de deur. Ook dat kan een goede tijd worden. Heel veel mooie en romantische dingen worden er over geschreven. Maar dat is ook lang niet voor iedereen. En dat geldt niet alleen voor volwassenen, maar ook voor veel jongeren, die het deze tijd moeilijk zullen hebben. Wat moeten we daar toch mee?! Je gunt toch iedereen al het goeds, vooral met deze dagen.

Hier enkele regels uit een gedichtje van A. van Duinkerken:

Wat herders en koningen hopen

Het maakt weinig verschil.

Men kan het geluk niet kopen.

Maar voor mensen van goede wil,

Gaat de hemel eenvoudig open

En dan wordt alles stil.

Groeten, I. Snels.

Project Haarweg

Project Haarweg is een onderdeel van het natuurherstelplan Mantingerveld. Dit meest westelijke deel nadert nu haar voltooiing. Veel grondwerk is verzet, hoogten en laagten zijn hersteld. Komende winterperiode wordt bos aangelegd en rasters geplaatst. Het natuurherstel ”Haarweg” is hiermee vrijwel afgerond en het hoofddoel één groot Mantingerveld komt weer een stap dichterbij.

Uitgevoerd werk

In totaal is ruim 100.000 m3 grond vergraven over een oppervlakte van 120 ha. Herstelde hoogten en laagten geven het gebied meer reliëf. Sloten zijn verondiept of zelfs geheel verdwenen. Hierdoor wordt het gebied natter, waardoor vennen en de daarbij behorende planten zich kunnen herstellen.

Werk in uitvoer

Deze winter werkt Natuurmonumenten nog aan het plaatsen van rasters en het aanplanten van inheems bos, bestaande uit eik, berk, vuilboom, els en hulst.

De aannemer is ook nog niet klaar, hij zal de komenden jaren grond afvoeren vanuit het gronddepot op de kruising Haarweg en Hoogeveenseweg.

Adders

In opdracht van Natuurmonumenten hebben studenten van het Van Hall Instituut te Leeuwarden in het westelijke deel van het Mantingerveld adders geteld en gevangen voor onderzoek. In totaal werden 75 adders gevonden die meedoen aan het populatieonderzoek. Natuurmonumenten wil weten waar adders voorkomen en ook hoeveel er nog zijn, om zo  meer inzicht te krijgen tijdens het herstelproces van de natuur in de komende jaren.

Faunapassages

Onder de Hoogeveense weg liggen buizen, bestemd voor de passage van kleine dieren, faunapassages genaamd. Deze passages zijn het afgelopen seizoen onderzocht op gebruik door dieren door hun achtergelaten sporen te onderzoeken. Naast katten, muizen en ratten, worden de buizen ook gebruikt door das, kleine marterachtigen, kikkers en padden. Bovendien is een slangenspoor aangetroffen, maar onduidelijk was of het dier door de hele buis was gekropen. De faunapassages dragen een steentje bij aan de realisatie van één groot Mantingerveld. Ook in 2007 zal het IVN afdeling Hoogeveen onderzoek voor Natuurmonumenten doen, dat financieel ondersteund wordt door de provincie Drenthe.

Resultaat

Het westelijke deel van het Mantingerveld nadert haar voltooiing. De eerste inrichtingen tussen Haarweg en Hullenzand laten zien dat natuurherstel succesvol is. Vier broedpaartjes kleine plevieren, levendbarende hagedisjes, volop kiemende struikheide, zonnedauw en zelfs kraaiheide zijn nu te zien op de afgegraven landbouwgronden. Ook het landschappelijke beeld is enorm veranderd. Het eeuwenoude heidelandschap met vennen komt geleidelijk aan weer terug.

Nadere informatie volgt via de site www.natuurherstel.nl en via de media.


Uitnodiging jaarvergadering D.E.L. (Draagt Elkanders Lasten)

op 29 januari 2007 om 20.00 uur in dorpshuis ‘De Heugte’.

Agenda:

1)   Opening

2)   Notulen jaarvergadering 26-01-2006.

3)   Ingekomen stukken

4)   Verslag penningmeester

5)   Verslag kascommissie

6)   Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: dhr H. Prins en dhr G. Dijkhuis. Tegen- kandidaten kunnen 3 dagen voor de vergadering ingeleverd worden bij de secretaris A. Wielink.

7)   Rondvraag.

8)   Sluiting.

Secr:   A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nw-Balinge


Peuterspeelzaal "Duimelot"

De drukste dagen zijn weer achter de rug. Sinterklaas en zijn Pieten hebben het land weer verlaten. De kinderen kunnen weer tot rust komen. Je kunt toch wel merken het grote indruk maakt op de peutertjes.

Sommige kinderen slapen slechter en kruipen achter papa en mama weg zodra ze merken dat er een Pietje rond huppelt. Op de peuterspeelzaal hebben we met beide groepen Sinterklaas gevierd. Met de jongste groep op een iets andere manier dan met de oudste peuters. Bij de jongste peuters heeft een juf zich voor de groep als Zwarte Piet verkleed en is dan voor de peuters ook echt Zwarte Piet.

Met de oudste peuters zijn we op 5 december wezen kijken hoe Sinterklaas aan kwam bij de Meester Sieberingschool. Later op de morgen kwam een echte Zwarte Piet bij de peuters op bezoek. De Zwarte Piet was verdwaald, hij kon ons niet vinden we zitten nu natuurlijk ook op een andere plaats. Met de peutertjes zijn we gaan zoeken en we hebben Zwarte Piet gelukkig gevonden. Best wel spannend allemaal. Met beide groepen was het een leuke morgen en alle peuters gingen met cadeautjes en wat lekkers naar huis.

We gaan op weg naar de kerstdagen. Langs deze weg willen wij iedereen hele prettige kerstdagen en een heel gelukkig, creatief, gezellig en gezond Nieuwjaar toewensen.

Bestuur Peuterspeelzaal Duimelot


  OLIEBOLLEN-AKTIE

OOK DIT JAAR KUNT U WEER

OVERHEERLIJKE OLIEBOLLEN BESTELLEN

BIJ DE NED.HERV. KERK.

ZE KOSTEN:   10 ROZIJNEN-OLIEBOLLEN  € 3,50

12 WITTE-OLIEBOLLEN  € 3,50

OF  3  ZAKKEN  VOOR    € 10,--

U KUNT ZE BESTELLEN VIA DE BESTELLIJST IN DE KERST-KERKBODE

OF TELEFONISCH BIJ:

MARTHA PRINS, TEL: 321154  OF HELEEN KOEKOEK, TEL: 321402.

Graag bestellen voor 28 dec. a.s.

De oliebollen worden op 29 dec. a.s. gebakken en bezorgd.

De opbrengst is bestemd voor de kerk.

De bouwcommissie, Ned.Herv.Kerk


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

Wij zoeken voor ons zoontje van 1,5 jaar een lieve oppas! Is er iemand die tegen een kleine vergoeding een avond zou willen oppassen? U kunt ons bellen op: 0528-321656
Vriendelijke groet,
Martin, Angelique en Yannick Wind
Mantingerweg 7