kontakt

Kontakt  April  2007

    
Colofon
Van de Redaktie
Meester Sieberingschool
CBS de Morgenster
Buurtacademie Nieuw-Balinge
The Young Ones
Motortoertocht 2007
Mag ik u even voorstellen…..
Oproep vrijwilligers voor SV Nw-Balinge
Een Nieuw Balinger in Iran
Fakkeloptocht naar de Paasbult
‘HER’OPENING DORPSHUIS “DE HEUGTE” 16 MAART 2007!
Dorpshuis / Nieuw-Balinge
Uitslag Balonnenwedstrijd

WANDEL 4-DAAGSE

Opgaveformulier Survival
Infoboekje
Nieuws van de Jeugdsozen
Toneeluitvoering V.D.O.
Tuin - Schuur - Garageverkoop 2007
Mantelzorgers Nieuw Balinge
Mededeling dorpshuis
Programma Koninginnedag
Verloting St. Zomerfeest
Verhaal:  Van Scheper tot Wolvenjacht !
Survival Tiendeveen
Jubileum Kapsalon Therese
Over de IJsvereniging
Collecte voor het Reumafonds
Dansavond in de Heugte

Colofon

Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nieuw Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

 
INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,  BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN, ZIJ ZORGEN ERVOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORD
 
Redactie:
Lammy Blanken; tel: 321253

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Joyce Bouwmeester;              penningm.

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina:

Naomi Boer:                      

Evelien Sok        tel: 321299

Joyce Salomons     tel: 321809

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

Van de Redaktie

‘Kijk voor kleurenfoto’s op de site’ , schrijven we meestal bij de foto’s in Kontakt. In dit geval maakt het niet zo heel veel verschil. Tijdens de opening van de soos op 23 maart jl had jeugdsoos Kentucky en tienersoos Teenspirit ‘dresscode: black&white’ als thema en iedereen gevraagd die naar het openingsfeest kwam, gekleed te gaan in zwart/witte kleding!  (In dit geval dus; kijk voor meer foto’s op de site!)

Drukkrij Multicopy gaf ons de tip de papierkleur limoengroen binnen te hebben. Niet tegen een dove gezegd zo vlak voor Pasen! Het leek ons dan ook leuk om daar direct gebruik van te maken en Kontakt hiermee deze maand in een ‘paasjasje’ te steken.

Ook omdat deze uitgave ons meer vertelt over Pasen en alles daaromheen. Denk aan:

·       De fakkeloptocht voor de kinderen om gezamenlijk de paasbult aan te steken.

·       Zelfs in de rubriek: ‘Van Scheper tot Wolvenjacht’ kunt u lezen hoe dat vroeger ging met het verhaal: “Paosvuur op Schoneveld’.

·       De koek- en zopiekeet van Kentucky bij het paasvuur.

·       De paasmiddag van de kinderklub

·       En de paashaas heeft in opdracht van de ijsvereniging weer heel veel eieren verstopt die de kinderen op 7 april mogen zoeken.

Maar…. Er is nog meer te lezen in deze uitgave van april. O.a:

·       Jur H. vertelt over zijn belevenissen van zijn reis in Iran.

·       Een oproep voor liefhebbers van de jaarlijkse motortoertocht op 1e pinksterdag.

·       De oproep cq inschrijfformulier voor de 15e Nieuw-Balingse survivaltocht.

·       Verslag van de spetterende opening van dorpshuis ‘de Heugte’ op 16 maart jl

·       Toneelvereniging VDO brengt het stuk: ‘Soepjurken met Ballen’ op 14 en 21 april voor het voetlicht.

En… nog veel en veel meer. Veel plezier met deze paas-uigave van Kontakt.


Meester Sieberingschool

Voetballen

Wij danken de voetbalvereniging van Nieuw Balinge voor de geschonken voetballen. De kinderen zijn er blij mee. Ze worden al intensief gebruikt tijdens de pauzes en het overblijven.

 

Project “Van verhaal tot boek’

Op 6 maart is de heer Rien Meijer bij ons op school geweest, om te vertellen over zijn beroep: schrijver en uitgever. Een week later kwam Marinette Hoogendoorn. Zij vertelde ons van alles over haar vak: illustratrice.

helaas werden de foto's niet groter aangeleverd

Nog hartelijk dank voor de inspirerende bezoeken.

 

Kansrijke Taal

Op donderdagmiddag 22 maart hebben de leerlingen van groep 1 t/m 4 een werkmiddag kansrijke taal gehad.

Met hulp van een aantal ouders zijn er mooie dingen gemaakt, waarvoor dank. Deze worden te koop aangeboden op woensdag 4 april tussen 15.00 uur en 16.00 uur in onze kansrijke taal winkel, “ Alles-bij-één”. De opbrengst komt ten goede aan extra materiaal voor de leerlingen.

 

Groep 3/4

Inmiddels zijn we druk bezig met het project over “water”. We hebben veel informatie verzameld over het leven in de zee, water in het algemeen enzovoort.

Een paar weken geleden heeft de klas “flessenpost” ontvangen. In deze fles zat natuurlijk een heel spannende brief van een kapitein die op een eiland heel ver weg een geheime code had gevonden. Zou dit misschien de code voor een verborgen schat zijn? De kinderen hebben de code opgelost en een brief teruggestuurd. We hopen binnenkort te horen of het misschien te maken heeft met een verborgen schat. De kinderen zijn hier heel enthousiast mee bezig en het is leuk om te horen dat ze (ook thuis) op allerlei manieren bezig zijn om bijvoorbeeld: het eiland te vinden waar deze kapitein zich bevindt. Naast dit project hebben we ook lessen die horen bij het kunstmenu waar de school jaarlijks aan meedoet. Dit jaar staat het kunstmenu voor groep 3/4 in het teken van kunst. We hebben op school een paar weken de beschikking over beelden (gemaakt van klei en restmateriaal), waarmee de kinderen vanuit de fantasiesfeer kennis maken met kunst. Dit jaar door middel van klei. We zijn begonnen met het lezen van een verhaal over de vogel wingwingwing en hebben toen een tekening gemaakt van deze vogel. De kinderen maakten deze tekening op basis van hun voorstelling van hoe deze vogel eruit zou zien. Daarna hebben we de eerste kist met daarin natuurlijk het beeld van de vogel wingwingwing opengemaakt. Toen konden we vergelijken of de kinderen een zelfde idee over de vogel hadden als het werkelijke beeld. We gaan ook zelf beelden maken en gaan deze misschien wel weer gebruiken bij ons project over water. In juni komt er iemand op school om met de kinderen verder te werken aan het thema kunst van het kunstmenu. In de vorm van twee lessen zullen de kinderen zich dan verder verdiepen in het werken met klei en dergelijke.

 

Groep 5/6 Kunstmenu

Groep 5/6 heeft de voorstelling: "De liefde van de drie sinaasappelen" bezocht. Er was een verteller, die ondersteund werd door een accordeonist en een klarinettist.

Het verhaal ging over een koning uit het Perzische Rijk, die steenrijk was en niet wist hoeveel vrouwen hij bezat. Hij was adembenemend knap en oppermachtig en had maar een wens, dat één van zijn vrouwen hem een zoon zou schenken. De koning kreeg een zoon en die ging op avontuur de wijde wereld in.

De kinderen hebben genoten.

Bezoek Drents Museum in Assen

In het kader van de Culturele mobiliteit heeft groep 5/6 op dinsdag 20 maart het Drents Museum in Assen bezocht. De dag begon met een prima verzorgde busrit naar Assen waar we pal voor de ingang van het museum werden afgezet. Eenmaal binnen zijn we eerst voorgelicht over de indeling van de dag. Daarna gingen we de kelder van het Museum in naar de Ontdek Kamer ook wel de OK genoemd. Daar mochten we de gehel ochtend ontdekken wat onze Opa’s en Oma’s vroeger allemaal voor beroepen hebben uitgeoefend. We kwamen erachter dat er door de duizenden jaren heen nogal wat veranderd is en dat we het nu eigenlijk erg “goed” hebben. Na een korte lunchpauze zijn we naar de Archeologieafdeling gegaan waar we geleerd hebben wat voor bijzondere provincie Drenthe eigenlijk is als het gaat om vondsten van oude voorwerpen.

Als afsluiting van de ochtend mochten we ons gaan verkleden als Opa’s en Oma’s van heel lang geleden.

We hebben een leuke ochtend gehad en hebben ook zeker veel geleerd over onze voorouders.

 

Groep 7/8 bezocht door viskweker

Op 9 maart heeft groep 7/8 van de meester Sieberingschool bezoek gehad van de houder van een viskwekerij uit Creil. De heer de Graaf kwam speciaal langs om de vissen te brengen voor het aquarium dat in de klas staat in het kader van ons Waterproject.

De kinderen kregen ruim de kans om vragen te stellen aan de heer de Graaf over het kweken van tropische vissen, over het voeren, de bijzonderheden en nog veel meer. Uiteindelijk werden de langverwachte Tanganyika Cichliden vrijgelaten in ons zelf ingerichte aquarium.

Vrijdag 23 maart

Het aquarium draait nu twee volle weken en alle vissen doen het uitstekend. De planten beginnen te groeien en de kinderen volgen alles nauwgezet. Het water wordt wekelijks voor ongeveer 30 % ververst. Het Nitrietgehalte(zout) en de PH-waarde (zuurgraad) worden wekelijks getest.

Maandsluiting groep 7/8

Vrijdag 22 maart was het de beurt aan groep 7/8 van de meester Sieberingschool om de maandsluiting te verzorgen. Vorig jaar was het thema de familie Flodder en dit jaar werd er gekozen voor een parodie op de bekende serie“boer zoekt vrouw”. In vijf afleveringen werd het verhaal van twee boeren verteld die hoopten via de serie een vrouw te ontmoeten.

De maandsluiting was wederom een groot succes en er was dan ook volop reden om te lachen.

De grote opkomst van ouders en natuurlijk de kinderen van de overige klassen van de school zorgden voor een gezellige sfeer.

Smartboard voor groep 7/8

In groep 7/8 van de meester Sieberingschool is 15 maart een hypermodern, interactief schoolbord geplaatst. Dit zogenaamde Smartboard kan gebruikt worden voor vele doeleinden. Naast de gewone schrijffuncties kan het bord ook dienen als videoscherm en als vergroot internetscherm. Eigenlijk is het net alsof je een heel groot computerscherm in de klas hebt hangen. Het bord is nu al een succes gebleken tijdens allerlei activiteiten.


CBS de Morgenster

De politie

Het Project heet “Doe effen normaal”. Er kwam bij ons op school een wijkagent en hij Legde alles goed uit. Hij vertelde wat een  mobiele eenheid is. Met wat voor soorten kogels ze schieten en aan die kogels zit een punt. En die kogel kan door je lijf. En waar de politie mee schiet zijn de kogels met een stompe punt. En die gaan niet door het lijf die blijven er in zitten.  We mochten ook nog in de bus van de politie kijken. En als wij wilden mochten wij ook een kogelvrijvest aan. En dat was wel zwaar en ik mocht er ook een aan. En de hele groep 7en 8.

Groetjes Gerjan Koekoek

 

Nieuwe computers

Computers worden op De Morgenster intensief gebruikt voor allerlei oefenprogramma’s, werkstukken en internet.

In februari ontvingen we voor niets een vijftal stand-alone-computers van een school uit Hoofddorp. Netwerkcomputers zijn duurder, omdat ze aangesloten worden op een centrale computer, waardoor er meer mee mogelijk is.

D.m.v. inschrijving op gebruikte computers van de NAM is het ons gelukt om in aanmerking te komen voor een extra netwerkcomputer. Op maandag 16 april wordt deze officieel overhandigd.

Daarnaast heeft COG-Drenthe besloten om scholen binnen de vereniging de komende drie jaar van nieuwe netwerkcomputers te voorzien. CBS De Morgenster is als één van de eerste scholen aan de beurt. Eén dezer weken hopen we de nieuwe rekenmachines  in gebruik te kunnen nemen.

 

Kunstschooldag

Op 12 maart moesten wij (gr. 8) om 8.15 uur op school zijn, omdat dan de bus vertrok naar het ICO gebouw in Assen. Onze juf ging niet mee, omdat dat te duur was. Daarom moesten wij met de juf van Drijber. Drijber was al in de bus toen wij erin gingen. Daarna moesten de Sieberingschool en Broekhoes er nog in. Om 9.00 uur begon het. Er was eerst een toespraakje over de kunstschooldag zelf.Daarna gingen ze workshops opnoemen en die moesten naar voren komen. Niemand van ons had het zelfde workshop. Ikzelf was het laatst, omdat we in diezelfde zaal moesten. Het 1e onderdeel van mij was: popzingen.

Daar gingen we eerst met ons allen een liedje zingen dat heette: ‘De coolste DJ’. Daarna werden we in groepen gedeeld en hadden we allemaal een liedje die we moesten leren. Daar hadden we 5 minuten voor. Daarna moesten optreden voor de anderen. Om 10.30 uur hadden we een tussen pauze van een kwartier. De 2e workshop was bij mij: streetdance. Daarvoor moest ik naar de 1e verdieping kamer: 1.07. Daar gingen we een dansje leren. Dat was heel moeilijk. En het ging steeds sneller. Om 12.00 uur gingen we eten op de 1e verdieping kamer: 1.23. We hadden een uur om te eten, maar we gingen eten in een half uur. Dus gingen we de buurt verkennen. Het was heel mooi weer buiten. Dus we konden prachtig wandelen.

 Even samen met Drijber op de foto

Om 13.00 uur hadden we een voorstelling over ‘Shakespeare’. Dat was heel leuk. Dat ging over van alles. Er waren 5 mensen die heel goed konden toneelspelen en dansen. Om 15.00 uur waren wij weer op school.

Het enige nadeel dat we naar kunstschooldag gingen was: wij konden geen EHBO doen.

Het was fantastisch (om het netjes uit te drukken).

Groetjes van Berthilde Prins.

 

Kangoeroewedstrijd

Op vrijdag, 16 maart hebben de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mee gedaan aan de Europese Kangoeroe Reken- en Wiskundewedstrijd.

De antwoorden van Kangoeroe 2007 staan op de website van Kangoeroe ( www.math.ru.nl/kagoeroe). De uitslag zal voor 12 mei bekend zijn.

 

Liedboek

Onlangs heeft de MR ingestemd met het voorstel van het personeel om voortaan alleen het “Liedboek voor de kerken” te gebruiken als standaard liedbundel bij het vak Godsdienstige Vorming. De Morgenster geeft daarmee aan een moderne christelijke basisschool te zijn. Drie jaar geleden werd deze weg al ingeslagen door het afschaffen van het wekelijks verplicht opzeggen van het psalmversje.

 

EHBO

Op 8 januari 2007 kwam Angela Kreeft voor de eerste EHBO les. Toen kregen we een tasje met EHBO spullen verband en zo. Ze kwam daarna nog 8 keer .

Ze leerde ons van alles, bijvoorbeeld de Stabiele zijligging.

Op 26 maart ’07 hadden we examen.

’s Ochtends hadden we theorie en ’s middags praktijk. Er kwam iemand van de krant. Die kwam heel kort. Erik en Martin moesten eerst en daarna Bianca en Berthilde. En Gerjan en ik moesten als laatst.

Gerjan en ik moesten handverband, vingerverband, mitella, stabiele zijligging, en op de rug draaien doen. Daarna moesten we nog beademen op een pop (gelukkig) en op de rug draaien doen.

Ik was hartstikke zenuwachtig. Gelukkig zijn we allemaal geslaagd. De lessen waren hartstikke leuk

Groeten van Dennis Meijer.


   Buurtacademie Nieuw-Balinge.

Momenteel zijn er nog twee cursussen bezig, nl:

·       Engels

·       Website bouwen en onderhouden

Omdat de docenten erg druk bezet zijn, worden nieuwe cursussen, welke al geboekt zijn, gestart in september. U kunt zich gewoon blijven opgeven en krijt persoonlijk bericht als uw cursus start.

Voor opgave; bel Albert Wielink 321323 of José Post, 321354.


The Young Ones

In de bios 19 april 2007: Employee of the Month

Zack is vakkenvuller. Het begon als bijbaantje, maar het is min of meer zijn carrière geworden: al ruim tien jaar staat hij helemaal onderaan de ladder van de Super Club-winkel, waar consumenten terecht kunnen voor groothandelsverpakkingen. Zijn aartsvijand is kassamedewerker Vince, van wie het management hoge verwachtingen heeft en die elke dag wel een gouden stickertje verdient.
Dan verschijnt Amy ten tonele, een nieuwe medewerkster die belooft dat de volgende die Medewerker Van De Maand wordt (en de afgelopen 17 maanden was Vince dat) met haar uit mag. En dát is nu eindelijk een bonussysteem waar Zack wél warm voor kan lopen. Hij verklaart Vince de oorlog en is vanaf nu de vakkenvuller waar iedere winkelbaas van droomt.
Employee Of The Month is behalve een luiwammes versus slijmbal-verhaal trouwens ook een parodie op de Amerikaanse winkelcultuur en de manier waarop grote ketens met hun mensen omgaan

 

Het ontstaan van Koninginnedag!!!

Koninginnedag is de nationale feestdag van het Koninkrijk der Nederlanden en wordt sinds 1949 gevierd op 30 april (voordien 31 augustus, de verjaardag van Koningin Wilhelmina). In jaren waarin Koninginnedag op een zondag valt (bijvoorbeeld in 2006) wordt de dag op zaterdag 29 april gevierd.

Nadat Koningin Juliana haar moeder Wilhelmina in 1948 was opgevolgd werd vanaf 1949 Koninginnedag gevierd op haar verjaardag, 30 april. Terwijl Koningin Wilhelmina en haar familie nooit aanwezig waren bij de festiviteiten, kreeg Koningin Juliana jaarlijks een bloemenhulde op Paleis Soestdijk. Vanaf de jaren vijftig was dit evenement via de televisie te volgen. Terwijl Koninginnedag in de naoorlogse jaren nog een gewone werkdag was, kregen in de loop der jaren steeds meer mensen een vrije dag, zodat 30 april kon uitgroeien tot een landelijk gevierde feestdag. Bij de troonsopvolging op 30 april 1980 besloot Koningin Beatrix deze dag in stand te houden als dag van aanvaarding van haar ambt als staatshoofd en inhuldiging als Koningin der Nederlanden. Bovendien om haar moeder (Koningin Juliana) daarmee te eren en praktisch gezien omdat het op haar eigen verjaardag (31 januari) meestal geen lekker weer is. Eind april schijnt het oranjezonnetje daarentegen vaak wel. Beatrix wijzigde echter wel de vorm waarop zij zelf Koninginnedag met de bevolking viert.

 

Raadseltjes

1. Waarom legt een ei kippen?

2. Wat is het verschil tussen een witte kip en een zwarte kip?

Een zwarte kip kan wel witte eieren leggen, maar een witte kip geen zwarte.

3.Hoe herken je een Belgische kerstman?

 

KNuTSeLeN: hOe mAaK jE eEn hAnD-kOnIjN?

Nodig: groen en wit papier,kleurstiften, potlood, schaar lijm

Neem een blad wit tekenpapier. Zet er je hand op en teken met het potlood de contouren af. Knip de hand uit.
Plooi de middenvinger naar achteren als steuntje.
Plooi de duim en de pink wat naar voor en teken er een pootje op.
Op de wijs - en ringvinger teken je de binnenkant van de oren en op de handpalm de konijnen snoet.
Uit het groene papier knip je een grasstrook en dat kleef je aan je (hand) konijn

 

Leuke PaasLiNKs op www.pasen.startpagina.nl:

http://www.snelspelen.nl/Paaseland.php à spel: paasei vangen.

http://www.vanharte.nl/kal_pasen_activiteiten_eieren_schilderen.htm à eieren kleuren

http://www.freewebs.com/knutseltip/pasen.htm à knutseltip pasen voor kinderen.

 


  Motortoertocht 2007


  Mag ik u even voorstellen…..

Een berichtje in het kontakt van maart deed ons de wenkbrauwen fronsen. D.E.L. deed een extra mededeling.

Men kreeg regelmatig de vraag wanneer je nog thuiswonende kinderen moest aanmelden als lid van D.E.L.  Het antwoord was 21 jaar en raadpleeg hier voor het reglement, punt 18 uit het blauwe boekje.

Wij kregen de indruk dat het iets met een begrafenis te maken moest hebben. We informeerde zo hier en daar en inderdaad klopte dit.  Het is zelfs een buurtvereniging doch niet een pretvereniging maar  het doel van deze vereniging is het financieel steunen van gezinnen van leden, waar een sterfgeval voorkomt.

D.E.L is de afkorting voor “Draag Elkanders Lasten”. Doel van de vereniging is het financieel steunen van gezinnen van leden, waarin een sterfgeval voor komt.  Het bestuur bestaat uit, H.Prins, A.Wielink, A. Mekkes, G. Dijkhuis, B. de Jonge en de bode I. Zijnge-Hulshof.

Wij spreken de voorzitter Homme Prins om wat meer over D.E.L. te horen.

De heer Homme Prins, voorzitter

De vereniging is opgericht 23 februari 1932 door dhr. Siebering en is gevestigd te Nieuw Balinge.

“Meester” Johannes Siebering

Het was een tijd van armoede en grote werkloosheid. De mensen verdienden toen, voor zover zij in de werkverschaffing werkten fl.11,00 per week. In sommige gevallen moesten zelfs grote gezinnen daar van leven. Wanneer zich in die tijd een sterfgeval voordeed, hadden de mensen dikwijls geen geld om een lijkkist te kopen. Men moest dan aankloppen bij de gemeentelijke dienst   voor sociale zaken.

Wij stonden verbaasd dat de vereniging  al 75 jaar bestond. Des te meer reden om eens het bestuur te gaan bezoeken om er meer over te horen. Toen wij dit geluid lieten horen kwam er gelijk al iemand met een krantenartikel  aanzetten. Het bleek een stuk te zijn uit 1963.  Men vroeg zich toen al af of deze vereniging nog bestaansrecht had.

In 1932 werd een bedrag uitbetaald van 125 gulden voor een kindje beneden de leeftijd van 1 jaar, 200 gulden voor een kind tot de leeftijd van 4 jaar en voor volwassenen een bedrag van 250 gulden

Op dit moment wordt bij een sterfgeval van een volwassene 300 euro uitbetaald. Volgens Homme staat het de leden volkomen vrij om naast een lidmaatschap van de buurtvereniging een risicoverzekering of een levensverzekering te sluiten. Op dit moment zijn er ongeveer 250 leden.

Nu zo’n 75 jaar later, in een tijd dat mensen het financieel veel beter hebben dan toen, heeft het dan nog bestaanrecht?

Homme hoeft daar niet lang over na te denken. “Natuurlijk hebben de mensen een beter loon als vroeger en zijn de begrafeniskosten veel hoger geworden. Met het bedrag wat je nu van de vereniging krijgt kun je enige verlichting brengen in de aanzienlijke kosten. DEL heeft nog steeds een solidariteits gedachte. Het is een traditie die er nog steeds bij hoort. De grondgedachte is ook niet gewijzigd”. 

Zijn er wel eens leden die tussentijds stoppen.

“Eigenlijk gebeurt dit nooit. Er zijn zelfs mensen die lid blijven als zij verhuizen”. Wij hopen dat door deze bekendheid hierover nu nog meer mensen lid worden. De contributie bestaat uit 2 euro per rondgang en wordt per overlijden opgehaald door de bode. Nieuwe leden hebben een wachttijd van een half jaar. Doen in dit jaar wel mee met de rondgang maar bij overlijden binnen dit half jaar wordt er nog niet uitgekeerd. Voor nieuwe gezinnen die zich binnen 6 weken na hun vestiging in Nieuw-Balinge hebben aangemeld is geen wachttijd. Mensen moet wel gezond zijn.

Wij hopen dat veel mensen zich nu aanmelden nu zij weten wat het inhoud. Het is nog een mooie traditie die niet veel meer voorkomt in het land. We mogen er trots op zijn dat dit hier nog aanwezig is en na 75 jaar nog steeds functioneert.  De  1e twee nieuw leden hebben zich direct opgegeven!! 

Aanmelden voor D.E.L. kunt u bij A. Mekkes, Wolvenhaar 25, tel 321206.


  Oproep vrijwilligers voor SV Nw-Balinge.

De voetbalvereniging heeft voor het volgende seizoen een aantal vrijwilligers nodig:

--Trainer dameselftal.

--Bestuurslid belast met de jeugd.

--Tweede leider bij het tweede elftal.

--Barvrijwilligers voor di.avond, zaterdag ochtend en/of de zaterdagmiddag.

--Hulp in de keuken.

Voelt U zich geroepen of weet U iemand geef dat dan door aan één van de bestuursleden. U hoeft niet persé lid of donateur van de vereniging te zijn.  Namens het bestuur: Kees Wielink tel 321566


   Een Nieuw-Balinger in Iran 

Dorpsgenoot Jur H. heeft van oktober tot februari jl. een reis gemaakt van Istanboel (Turkije) over land door Iran en Pakistan naar India (Delhi). Hij deed dit in gezelschap van zijn reisvriendin Coosje. Gereisd werd per openbaar vervoer, meestal de bus en een enkele keer de trein. Dit artikel, het eerste van twee, gaat over zijn ervaringen in Iran.

De berg Ararat in Oost-Turkije bij de grens met Iran. Hier strandde indertijd de ark van Noach

Twee Turkse mannen glimlachen breed als Coosje en ik over straat naar het busje lopen dat ons naar de Turks-Iranese grens zal brengen. Geen wonder. Coosje is gehuld in een manto, d.i. een fantasieloze bruine jas tot op haar enkels, en een jehab (spreek uit: djiehaab), d.i. een zwarte hoofddoek. De Iranese wet schrijft dit voor. Het feit dat ze in deze tooi een rugzak draagt, werkt inderdaad op de lachspieren. Het is Iranese poppenkast, maar je moet het meespelen.

De grensovergang naar het gevreesde Iran kan niet vlotter. Na slechts 5 minuten wachten zet de grensbeambte een stempel in ons paspoort zonder ergens naar te kijken of te vragen en de douaneman wuift ons vriendelijk toe dat we zonder controle kunnen doorlopen. Grote portretten van wijlen Ayatollah Khomeini en zijn opvolger, de huidige Ayatollah Khamenei, sieren het grensgebouw met daaronder de tekst: “Welcome to Iran!” Het begin is goed.

Na 30 minuten hebben we echter al onze eerste strubbeling. Een taxi zou ons voor RR 10.000 (RR = rials) naar de grensplaats Maku brengen, waar we de bus naar Tabriz zouden nemen. Na 500 m rijden zwaait de chauffeur plotseling met een briefje van RR 20.000 en zegt dat hij voor de rit het dubbele bedrag wil hebben. Over zoiets valt niet te discussiëren. Gewoon uitstappen en een andere taxi nemen. Die laat niet lang op zich wachten. Het is een verzameltaxi die ook andere passagiers meeneemt (vergelijkbaar met onze treintaxi). Voor RR 5.000 (!) arriveren bij het busstation van Maku. “De eerste bus naar Tabriz vertrekt pas over 4 uur”, zegt de man bij het kaartjesloket. Dat moet sneller kunnen, denk ik op grond van ervaring, gewoon even rondlopen en je wordt vanzelf door een behulpzaam persoon aangesproken met de vraag, waar je heen wilt. En zo gebeurt het ook. Een tweede man wijst op een bus die gereed staat voor vertrek. Zegt de eerste man: “Overstappen, probleem!” Ik volg mijn intuïtie en we doen het toch. We worden na 2 uur rijden bij een kruispunt afgezet. Dit punt is klaarblijkelijk van strategisch belang, want er staan heel wat militairen om het verkeer te controleren. Soldaten met Khalasjnikov-geweren in de aanslag zorgen er voor dat niemand een stopteken negeert. Een soldaat controleert de lading zakken op een vrachtwagen door er diverse keren met een 3 meter lange priem in te steken. De Ayatollah vertrouwt klaarblijkelijk zijn landgenoten niet helemaal.

Al na 15 minuten wachten komt de bus langs, richting Tabriz. In beide bussen krijgen we tot onze aangename verrassing als enige passagiers een kop thee aangeboden. Iranese royal class service voor buitenlandse gasten!

De volgende dag lopen we in Tabriz op straat en kijken we of er bij een krantenkiosk Engelstalige kranten te koop zijn. We worden aangesproken door een Iraniër die ons na 2 inleidende zinnen de indringende vragen stelt: “Waarom besteedt u uw geld in DIT land?” en “Wat doet u HIER?” Het blijkt een tandarts te zijn op weg naar zijn praktijk en het een en ander op zijn hart heeft. We worden uitgenodigd om mee te gaan. Het is 09:45 uur als we bij zijn praktijk arriveren. Assistente Anna brengt thee en onze eerste Iranese vriend steekt van wal: ” Iran is vergelijkbaar met Noord-Korea en Soedan. De machthebbers blijven zitten, de economie stagneert en de bevolking heeft het arm. Er is geen vrijheid, vooral geen vrijheid van meningsuiting. Het nucleaire ontwikkelingsprogramma van Iran is vreedzaam, zeggen de Ayatollahs, maar we weten dat ze liegen. De geestelijkheid steunt de Taliban”. Intussen komt een patiënt de spreekkamer binnen, wij kunnen blijven zitten. De tandarts boort, maar vult niet. Na de behandeling spoelt Anna de gebruikte instrumenten zorgvuldig onder de kraan af en de tandarts vervolgt feilloos zijn verhaal op het punt waar hij het onderbroken heeft. “Hoop op een betere toekomst hebben de Iraniërs niet. Er is geldgebrek voor alles. Nergens zie je een bouwproject, wél gebouwen die niet afgebouwd zijn. Er zijn weinig eethuisjes en dan nog van de allereenvoudigste soort: kebab met brood of rijst is het enige dat op het menu staat. De bevolking lijdt een marginaal bestaan. De Ayatollahs hebben in wezen hetzelfde probleem als Fidel Castro op Cuba, Ho Chi Minh in Vietnam enz. hadden, namelijk wat te doen NA de revolutie. Daarop heeft ook Iran, na de revolutie in 1978, nog steeds geen antwoord gevonden”

De bevolking ondergaat het allemaal lijdzaam, hoewel….. De meerderheid van de oudere vrouwen en enige jongere dragen een chador, d.i. een groot zwart laken dat over het hoofd en lichaam gedrapeerd is. Geen knopen of veiligheidspelden. Daardoor is het een onhandig kledingstuk. Met beide handen wordt de chador regelmatig rechtgetrokken. Dat ding zit nooit goed. Bijpassende kleding is een zwarte pantalon, zwarte kousen en zwarte schoenen. Enige jongere vrouwen, zeg tussen 25 en 40 jaar, dragen net als Coosje een manto en een zwarte jehab. Soms wordt een gekleurde jehab gedragen die heel soms op z’n Hollands met een knoop onder de kin wordt vastgemaakt. Een vorm van nieuwlichterij. De bedoeling van het dragen van een jehab is dat van het hoofdhaar niets te zien valt. Volgens de Ayatollahs zouden mannen anders op verkeerde gedachten kunnen komen. Tienermeisjes wagen het echter vaak om de hoofddoek half op het hoofd te dragen, zodat een pluk mooi zwart haar (is dit ook een verkeerde gedachte?) boven het voorhoofd zichtbaar wordt. Dit wordt getolereerd, hoewel de Ayatollahs dit als gif uit het Westen bestempelen. Een zeldzame tiener waagt zich in spijkerbroek met een gekleurd jack tot op de dijen plus een gekleurde hoofddoek half op het hoofd. Ook een meisje gezien met een elastische hoofdband onder haar jehab met de tekst: “Have a nice day, waiting for a smile” (“Een prettige dag gewenst, ik wacht op een glimlach”). Schitterend! Een dergelijk meisje is voorbestemd om hoofdredactrice te worden van het nog op te richten Iranese feministisch tijdschrift “Opzij”. Dit alles is een protesthouding tegen het regiem, zoals een Iranese studente mij desgevraagd bevestigde.

Coosje draagt, zoals het betaamt, buiten de hotelkamer altijd haar manto plus hejab. Dus ook b.v. in het restaurant bij het ontbijt. De Sjah heeft indertijd de chador bij wet verboden omdat hij net als Atatürk in het begin van de 20e eeuw met Turkije gedaan heeft, van Iran een modern, op het Westen georiënteerd land wilde maken. Na de revolutie in 1978 heeft Ayatollah Khomeini de Islamitische kledingvoorschriften weer ingevoerd. Atatürk was de man die in Turkije het Arabische door het Westerse schrift verving. Geen kleinigheid.

We vermaken ons in de hoofdstad Teheran, een stad van 14 miljoen inwoners, prima. Er zijn veel mooie paleizen, o.a. van de Sjah en Farah Dibah, en musea te bewonderen. Het openbaar vervoer is uitstekend geregeld en vrijwel gratis. De metro is uiteraard een kopie van de Parijse metro, maar dan wel met uitsluitend natuurstenen vloeren en muren. Een kaartje kost 6 eurocent, een buskaartje slechts 2 cent. Ja, zo komt Willem Splinter door de winter.

Coosje stapt steevast achter in de bus in en ik voorin. Dit betekent niet dat we ruzie hebben, maar dit is voorschrift. Vrouwen achterin en mannen voorin. Niet andersom, want dan zitten de mannen toch nog naar de vrouwen te kijken. En dat vindt de Ayatollah niet goed. Bij de metro hebben de vrouwen de keus tussen het gaan zitten in het voorste rijtuig “For women only” (“alleen voor vrouwen”) dan wel in te stappen in een van de overige rijtuigen en dan gezellig tussen de mannen te zitten. De meeste vrouwen kiezen toch voor het vrouwenrijtuig.

Ook Coosje draagt haar jehab intussen half op haar hoofd. Dat past beter in het straatbeeld en zelf ziet ze er ook beter uit. Gisteren zei ze tot mijn verbazing dat haar manto een goede koop was. “Hij zit zo prettig!”. Jullie lezen het goed, het is niet allemaal kommer en kwel in Iran. Het is er zelfs soms goed toeven.

Muurschildering op de voormalige Amerikaanse ambassade in Teheran (hoofdstad van Iran).


  Fakkeloptocht naar de Paasbult


  ‘HER’OPENING DORPSHUIS “DE HEUGTE” 16 MAART 2007!

Voor ons gevoel is ons Dorpshuis sfeervol en in stijl ‘her’opent! De officiële opening die er toch bij hoort bracht velen naar “De Heugte” alle gebruikers verenigingen, bedrijven en diverse organisaties maakten dan ook gebruik van de uitnodiging door aanwezig te zijn, planten of kaarten te sturen enz. enz.

De openingshandeling was het hijsen van de nieuwe dorpshuis vlag door Willem Prins die symbool stond voor alle vrijwilligers. Opgefleurd door alle kinderen met ballonnen die allen het luchtruim kozen, was het een sfeervol plaatje.

Met een gezellig samen zijn, de sprekers die op een leuke manier cadeau’s aanboden was onder het genot van een hapje en een drankje de middag snel voorbij.

18.00 uur was het tijd om alle vrijwilligers te ontvangen en over deze avond zijn de kreten inmiddels bekend: een super, super feest!  En wij waren heel blij dat te horen want als iemand een feestje toe kwam, dan waren het deze mensen, dik héél dik verdiend.

Onbetaalbaar, door hun inzet is bijna 1/3 deel van de kosten voor de verbouwing bespaard, anders was het ook onmogelijk geweest alles te realiseren. Het mag nog best en keer gezegd worden:

NIEUW BALINGE KAN TROTS ZIJN OP U ALS VRIJWILLIGERS!

BEDANKT DORPSHUIS “DE HEUGTE”

Op 17 Maart waren alle inwoners aan de beurt om feest te vieren, de allerkleinsten genoten van de poppenkast met feestelijke slagroomsoesjes

Ranja en een zakje snoep was de kinderhand leuk gevuld. Daarna de disco’s  waar men volop van genoten heeft Het Jeugdsoos bestuur draaide voor de jeugd, waarvoor onze dank en daarna nam  DJ. Jan – Willem het over voor allen die zin hadden in een leuk feestje.

Nou met Jan – Willem kan dat niet missen, het was reuze gezellig, iedereen was in opperbeste stemming en JW mag volgens de aanwezigen zeker nog eens terug komen.

Velen kwamen “even een kijkje nemen” en daardoor was het nieuwe “café” vol écht vol men wisselde wat af, ronde zaal – café en daardoor was ook de afsluiting zeer gezellig.

Wij hopen dan ook dat iedereen een herinnering behoudt aan de her opening van ons dorpshuis?  En dat iedereen de weg weet te vinden, wat de accommodatie betreft daar zal het niet aan liggen. Iedereen was / is vol lof over de vernieuwing , het gebouw heeft nu een gezellige uitstraling, een uitstraling waar we lang op “gewacht” hebben maar het resultaat is er dan ook naar. Wij hopen dan ook dat iedereen zoveel mogelijk gebruik zal gaan en blijven maken van ons mooie dorpshuis, want we moeten wel blijven bedenken:

 zoek bij een ander niet, wat uw eigen dorp u biedt!

Samen zullen we de schouders eronder moeten blijven zetten  om de “zaak” exploitabel te blijven houden. Als we allemaal willen behouden waar we aan meegewerkt hebben én  “trots” op zijn……dan gaat dat zeker lukken!

Met nogmaals de DANK aan allen die zijn of haar steentje hebben bijgedragen, hopen we op een mooie zomer en een invulling van de wensen die er nog zijn voor de verfraaiing  van het terrein rondom het gebouwen complex, of dat gaat lukken voor het Zomerfeest???

De moed nooit opgeven is de remedie, we gaan gewoon door!

Namens het DB van “De Heugte”, i.o. José Post


  Dorpshuis / Nieuw-Balinge.

“In dorpshuis ‘de Heugte’ kan men zich vermaken. Want jong en ouden lopen hier te hoop”, zijn de twee eerste regels van het vijfde couplet van het Nieuw-Balingse volkslied.

En inderdaad, in dorpshuis ‘de Heugte’ kan men zich goed vermaken. Héél goed zelfs! Dat zien we al jaren, maar tijdens de heropening van ons vernieuwde dorpshuis met een programma voor jong en oud en voor elk wat wils was het helemáál goed toeven! Het gebouw heeft een complete metamorfose ondergaan zoals velen inmiddels al hebben aanschouwd. Het bruine café spant de kroon naar de uitspraken van menig bezoeker. We horen zélfs al berichten dat ‘moeder-de-vrouw’ bij thuiskomst na haar weekenddienst een briefje op tafel vindt met de overduidelijke tekst: ‘ik ben naar ’t café, kom je me na?’

Samen met andere dorpsgenoten is het gezellig hier een bezoekje te brengen onder het genot van een drankje en of een hapje, en een praatje te maken aan de gezellige donkerbruine bar. Of plaats nemen aan de stamtafel, waar het donkerrode uit-grootmoederstijd-stammende tafelkleedje, en de koperen hanglamp zorgen voor een huiselijke sfeer. En onder af en toe kijkend naar de mensen die een balletje stoten over het groene laken, wordt het nuttigen van een heerlijk kopje koffie hier een zéér aangename verpozing.

Vol instemming en tevredenheid denk ik dan weer aan die regels van het lied; ‘in dorpshuis ‘de Heugte’  kan men zich vermaken…’, waarna mij, denkend aan dit ‘grote’ kleine dorp, tegelijkertijd de allereerste regels van hetzelfde lied te binnen schieten: ‘Men vraagt zo vaak waar ben je toch geboren. Men vraagt zo vaak waar heeft je wieg gestaan…’, ben ik blij te mogen antwoorden: ‘Nieuw-Balinge’.

Misschien kom ik ook u tegen aan deze bar, of misschien aan de koffie onder de koperen hanglamp in het bruine café van Nieuw-Balinge….

Tot ziens.  Een bezoeker

Uitslag Balonnenwedstrijd


WANDEL 4-DAAGSE

 

De Morgenster en de Meester Sieberingschool gaan ook dit jaar weer een Nieuw-Balinger wandel 4-daagse organiseren.

De avond wandel 4 daagse is dit jaar gepland op 4, 5, 6 en 7 september 2007. Je kunt kiezen tussen een korte route (ca 5 km) en een lange route (ca 10 km)

Het is bedoeling dat de kinderen van groep 1 t/m 5 onder begeleiding lopen van een ouder. Maximaal 6 kinderen per 1 ouder.  De groepen mag je zelf samenstellen.

Start is bij de Morgenster.

Wandelen: leuk voor iedereen en jong en oud!

Meer informatie hierover volgt.


 Opgaveformulier Survival


  Infoboekje


  Nieuws van de Jeugdsozen


  Toneeluitvoering V.D.O.


TUIN – SCHUUR – GARAGE VERKOOP 2007

 

Er van uitgaande dat iedereen wel weer wat spullen heeft verzameld om te verkopen? Gaan we ook dit jaar weer een gezellige verkoopmorgen organiseren in ons dorp, en wel op:

Zaterdag 26 Mei 2007 Van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Voor opgave van deelname kunt u terecht bij Jacob Stempher. Kosten deelname €  3, = als u dit bedrag inlevert bij Jacob, krijgt u een “witte” vlag mee als bewijs van deelname.

Van het inschrijfgeld kunnen wij de kosten van organisatie zoals: Vergunning Gemeente, advertentie’s, folders, deelnemerslijsten  enz. bekostigen!

OPGAVE GRAAG VOOR 10 MEI A.S.

Hoe eerder wij weten hoeveel deelnemers, hoe meer reclame we ervoor kunnen maken.

Mensen die op een moeilijk bereikbare plaats wonen?! zouden bij mooi weer ook gebruik kunnen maken van het “feestterrein”?

Dit in overleg met de organisatie. Jacob en José

We hopen dat u allen weer enthousiast gaat meedoen.

Dat wordt hopelijk MOOI WEER en “FILE” in NIEUW BALINGE op

26 Mei 2007!


MANTELZORGERS NIEUW BALINGE

Inmiddels is de groep al twee keer bij elkaar geweest en men vind het zeker de moeite waard om door te gaan. Daarom zijn de datums voor dit jaar gepland. De filmavond is bijzonder in de smaak gevallen bij de bezoekers. Men waande zich van 1930 tot 1970 in herinnering!

Volgende datums, programma in overleg?

11 Juni, 3 September, en 5 November 2007

Een ieder die interesse heeft in het bijwonen van deze avonden is van Harte Welkom!  Nogmaals voor alle duidelijkheid; schroom niet, maar kom ook!

Stuurgroep Mantelzorg. Leidster: Petra van der klok,

Albert Wielink, José Post


MEDEDELING DORPSHUIS “DE HEUGTE”

DE KEUKEN VAN HET DORPSHUIS IS

 

ELKE ZONDAG

 

WEER GEOPEND!


  Programma Koninginnedag, maandag 30 april

TONEELVERENIGING V.D.O. En STICHTING ZOMERFEEST

Organiseren samen activiteiten op Koninginnedag !

(Maandag 30 April, voorlopig programma wijzigingen voorbehouden)

10.00 uur BINGO  in de ronde zaal voor de kinderen die de cijfers al geleerd hebben!

10.00 uur BINGO in de grote zaal voor de kleintjes PLAATJES BINGO!

20.00 uur Leuke schetsjes gespeeld door de jeugdleden van V.D.O.

 

Trekking Weekverloting Zomerfeest!

Karaoké Wedstrijd!

Dus noteer alvast in uw agenda!!!

En iedereen die denkt  goed te kunnen zingen, ga oefenen, en geef  door welk nummer je graag wilt zingen bij de karaoke wedstrijd.


  VERLOTING ST. ZOMERFEEST!

 

Vanaf 23 April komen we graag bij u aan huis  met de weekverloting!

Deze verloting wordt gehouden om de Kinderen Gratis te laten deelnemen aan de vele activiteiten tijdens het Zomerfeest 2007

En zoals u weet krijgen ze ook dagelijks een versnapering én een  attentie!

Een keer per jaar willen we de kinderen graag verwennen, helpt u ook mee?

Voor het kopen van loten zijn

 wij ……maar zeker alle kinderen u zéér dankbaar.

 

De trekking van de verloting is op Koninginnedag

Tijdens de Feestavond. 

Tot Ziens Stichting Zomerfeest

  Verhaal:  Van Scheper tot Wolvenjacht !

Kontakt brengt dit jaar een reeks verhalen over het vroegere Drentse dorpsleven. Zo wordt o.a. vertelt over het afbranden van veen voor het verbouwen van boekweit, waar in ons dorp de naam Boekweitstraat vandaan komt, evenals het verhaal ‘de Wolvenjacht’. (‘Wolvenhaar’) In dit verhaal wordt duidelijk waar de namen: ‘de Breistroeken’ en Breistroekenweg’ en Schepersweg vandaan komen.

Veel, plezier met de serie: ‘Van Scheper tot Wolvenjacht’!’

 

PAOSVUUR OP SCHONEVELD

Een jeugdherinnering

Hoe lang er al paasvuren hadden gebrand in het dorp wist niemand meer. Niet in het dorp zelf en niet op 'Schoneveld' zoals men zei. Schoneveld, de buurtschap, genoemd naar de eerste boerderij die hier gebouwd was. Maar de vuren hadden gebrand en bleven branden, al hadden in het begin de dominees ook elk jaar weer gepreekt, dat ze het een heidens gebruik vonden. Maar ja, aan dat oor was iedereen doof! De kerkgangers lieten de 'domeneers' praten en wat die zeiden ging als veel andere verma­ningen het ene oor in en het andere nog vlugger weer uit!

De paasvuren bleven branden. Het dorp had er twee, één aan de oostkant 'oosterd' en één aan de westkant 'westerd.' Als in maart in en rond de boerderijen alles opgeruimd werd, sleepte en schooide de jeugd al zingende: ‘Hej ook olde maanden of een bossie stro of riet Aanders braandt ons paosvuur niet”

En wat zij niet bij elkaar sleepten brachten de boerenknechten wel op de plek waar het paasvuur kwam. Want dat hoorde nu eenmaal zo. Op Schoneveld waren niet zoveel kinderen, zodat die niet alles voor een paasvuur bij elkaar konden brengen. Maar ze kregen hulp. Alles moest ieder voorjaar immers 'op-eschoond' worden. Alles werd op Schoneveld naar de grote hoogte in het land, 'de barg' gebracht en daar mooi opgestapeld. Op die manier kwam daar altijd het hoogste vuur van de omgeving. De barg was hoog, al werd er ook altijd zand vandaan gehaald als de paden en de weg weer effen gemaakt moesten worden. 'Gien takken erin, mar zaand' , dat was het gebruik. Op die manier bleven de paden mooi vlak, zonder diepe karrensporen. En daar had iedereen weer plezier van bij het hooien en oogsten. Op de tweede paasdag gebeurde het altijd. Dan kwam, tegen de tijd dat het ging schemeren, iedereen, oud en jong kijken als de bult aangestoken werd.

Het vorige jaar was het anders gegaan. Toen had een stiekemerd uit westerd bij de buren in oosterd zaterdagsavonds de paas bult in het geniep aangestoken. De kinderen konden wel huilen, zo teleurgesteld waren ze. En de ouderen waren er ook slecht over te spreken. Maar intussen was door deze gemene streek bij iemand uit oosterd 'de kop oranje' geworden. En zondagsmorgens was er toen ook in westerd geen paasbult meer.

Dit jaar had Schoneveld een bijzonder groot vuur. De paasbult was nog nooit zo hoog geweest. In het midden hadden ze een lan­ge dennenboom vastgezet met een teerton in de top. Zo'n teerton was er niet altijd, want teer kostte geld en was duur! Deze tweede paasavond was de halve gemeente naar Schoneveld gekomen, de burgemeester voorop! Nou. de vlam ging erin en het wilde branden 'as een liere.' De vlammen laaiden hoog op en toen de teerton brandde ging er een gejoel op! Wat was dat mooi!  Maar het mooiste zou nog komen. Aan alles komt eenmaal een einde en dus ook aan een paasvuur. Langzaam zakte de paasbult in elkaar al bleven er nog wat dikke takken doorbranden.  En toen kregen de opgeschoten jongens, de padjongens zoals ze genoemd werden. het op de heupen. ‘wie durft'?'. werd er gevraagd. Voor deze gelegenheid hadden de meeste jongens hun oudste kleren aangetrokken. 'Hup', een van hen waagde het om door de vlammetjes heen te springen. En ineens waren er meer die het deden. De ouderen lachten en de meisjes wachtten. Toen de vlammen doofden greep de eerste durfal een dikke ver­koolde tak en maakte zijn handen daarmee flink zwart. Hij sprong tussen de meisjes, die gillend uit elkaar stoven en alle kanten opvlogen. Het leken wel kippen, die door de haan achterna gezeten werden. De jongen kreeg uiteindelijk het meisje te pakken waarop hij het voorzien had en wreef haar gezicht met zijn zwarte handen. De andere jongens wilden zich natuurlijk niet laten kennen en zo werd het een gevlieg en geschreeuw tussen de jongens en meisjes waaraan de andere toeschouwers veel plezier beleefden. Langzamerhand trok later iedereen weer naar huis. De jongens, die de meisjes gezoend hadden, net als zij met een zwarte mond.

Daar was het hen uiteindelijk toch om te doen geweest!

                    EINDE

(volgende maand ‘Vuur in ’t veld’)

* * * * *


  Survival Tiendeveen

Hallo Kontakt Lezers

Na het succes van vorig jaar word er in Tiendeveen weer een survivaltocht georganiseerd op 22 juni 2007. Het wordt weer een leuke survivaltocht met verschillende opdrachten en route- beschrijvingen.  Heb je zin om ook mee te doen geef je dan op met minimaal 5 personen en maximaal 6 personen.  De leeftijd is 15 jaar en ouder

Meer info komt t.z.t. op www.michelina.nl

Je kunt je opgeven via info@michelina.nl  of via tel. nr: 0528-342780

De eerste opdracht vind plaats bij het dorpshuis “De Eiken’ in Tiendeveen.  De eerste  groep start om ongeveer 19.00 uur.  Geef je op tijd op want vol = vol.  De inschrijving sluit op 1 juni a.s.

Dus tot ziens bij de survival op 22 juni 2007.  Werkgroep survival Tiendeveen.


  Jubileum Kapsalon Therese

Bestaat 8 april, a.s.  12 1/2 jaar

Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voor bij laten gaan en hebben we

 leuke aanbiedingen.

Zoals bv de hele maand april (vanaf 8 april) knippen voor 12.50 euro .

Natuurlijk hebben we nog meer leuke acties!

 

Groetjes;

Mariët,Thérèse en Priscilla


   Over de IJsvereniging

Het schaatsseizoen zit er weer op. Elke week waren de schaatsers van IJsvereniging Nieuw-Balinge in De Smelt in Assen. De geel gemutste brigade draaide daar weer onder leiding van trainer Joop steeds sneller de rondjes. Bedankt Joop.

Volgend jaar ziet het er nog professioneler uit dankzij sponsors Bouwbedrijf Hilberink en Metselbedrijf Strijker, met mooie schaatsjacks.

Voor het snelst schaatsende lid, Timon Nieuwenstein, zit het wedstrijdseizoen er ook weer op. In de laatste wedstrijd, het STW-allroundtoernooi in Heerenveen op 22 en 23 maart, is hij als 2e geeindigd en heeft hij al zijn PR's verbeterd.

Zijn tijden waren:

500 meter: 40.18

1000 meter: 1.18.19

1500 meter: 2.00.61

3000 meter: 4.17.95

Met deze tijden wordt Timon binnenkort waarschijnlijk uitgenodigd voor de Drentse selectie.

Tom.


  Collecte voor het Reumafonds

 

De collecte voor het Reumafonds heeft  in Nieuw Balinge  € 216,45 opgebracht.

Het Reumafonds bedankt de bewoners voor deze opbrengst en de collectanten voor hun deelname en inzet hiervoor.


  Dansavond in de Heugte