kontakt

Kontakt juli 2007

 
Colofon
Van de Redactie
Bericht van Peuterspeelzaal "Duimelot"
Meester Sieberingschool
CBS de Morgenster
The Young Ones
Mag ik u voorstellen............ Dagcentrum “De Breistroeken”
Uitnodiging van Natuurmonumenten voor opening Expositie
Buurtacademie Nieuw Balinge
Uitnodiging opening Zorgloket
Reisverslag’ van een “Fietsreis door de tijd”
Verhaal: Van Scheper tot Wolvenjacht !
Wandel 4-daagse
Bijzondere voertuigen Zomerfeest

Opgave playback, live zingen, dansen, enz....

Zomerse Weetjes !
Bericht van werkgroep Dorcas
Rommelmarkt Ned.Herv.Kerk 2007
Opbrengst collecte epilepsiebestrijding
Uitslag verloting SV-Nw-Balinge
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden

Colofon

Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nieuw Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

 
INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,  BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN, ZIJ ZORGEN ERVOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORD
 
Redactie:
Lammy Blanken; tel: 321253

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Joyce Bouwmeester;              penningm.

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina:

Naomi Boer:                      

Evelien Sok        tel: 321299

Joyce Salomons     tel: 321809

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

Van de Redaktie

J U L I

 

 

Deze maand de laatste maand van ‘kunst in de Heugte’ (elke vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag)

Van  de  redactie.

Op de foto hierboven staat Bert ten Hoorn bij een van zijn vele schilderijen die ten toon gesteld worden in ‘de Heugte’. De maanden mei, juni en juli is het dorpshuis elke vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Een expositie van schilderijen, foto’s en kitsies van: Roos Nachtegaal, Evert Sok en Bert en Caroline ten Hoorn.

Het plaatsen van deze foto van Bert die hier staat bij zijn schilderij met een voorstelling van het zomerfeest vonden wij wel heel toepasselijk deze maand met het Zomerfeest voor de deur. (ook kunt u meer foto’s omtrent deze expositie, gemaakt door Jacob Stempher,  zien op de site van Nieuw Balinge). Wat kunt u nog meer tegenkomen in deze juli uitgave:

  • Zoals gezegd is st. Zomerfeest (wat 23 juli van start gaat met de survivaltocht)  aanwezig in deze editie van Kontakt.
  • Natuurlijk is het middenblad weer prachtig opgevuld door The Young Ones.
  • Een verslag van de op 30 juni jl gehouden ‘Fietsreis door de Tijd’ o.l.v. Bart Pijper.
  • Een uitnodiging van Natuurmonumenten aan alle inwoners van Nw-Balinge omtrent de opening van hun expositie in hal in de Heugte.
  • In de rubriek; ‘Mag ik u voorstellen…’ vertelt de fam ’t Hoen ons meer over hun dagopvang ‘de Breistroeken’.
  • Uitslagen klootschieters, maar ook korte berichten als aankondiging van de wandel4daagse, opbrengsten epilepsiebestrijding en rommelmarkt N.H.Kerk, uitslag verloting van SV Nw-Balinge, evenementenkalender, enz enz.

We wensen u allen veel plezier met deze editie van Kontakt.

LET OP: de maand augustus komt Kontakt niet uit, pas in september zijn we er weer. We willen u allen langs deze weg een hele fijne, maar vooral zonnige vakantie toewensen!

 

  Bericht van Peuterspeelzaal "Duimelot"


Meester Sieberingschool

 

Schoolreis groep 1/2

Donderdag 14 juni zijn we met de bus naar Amen gereden. Daar hebben we ons de hele dag vermaakt op een boerderij: schatzoeken met een metaaldetector, ponyrijden, boerengolf, ritje met de tractortram en een rondleiding over een boerderij.

We hebben natuurlijk ook gesmuld van patat en ijs. Het was een superdag!

Groep 3/4

De afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt. Met het eind van dit schooljaar in het zicht moesten er nog allerlei toetsen plaatsvinden en daarnaast gewerkt worden aan de afronding van het “waterproject”. Dit was af en toe wel wat passen en meten, maar het is gelukt. De resultaten van beide activiteiten zijn er dan ook naar.

In deze periode hebben de kinderen van groep 4, ook een bezoek gebracht aan het drukkerijmuseum. Hier hebben zij kunnen zien hoe een boek nu werkelijk wordt gemaakt. Vooral het papierscheppen heeft veel indruk gemaakt. Groep 3 ging deze middag, op school invulling aan het project geven. Zij hebben de klas verder aangekleed en hebben onder andere de ramen beschilderd met zeetaferelen. Dit was erg leuk met een heel mooi resultaat.

Hoe is het dan verder gegaan met ons project. Nadat de ideeën van de kinderen waren opgestuurd naar de kapitein, was het wachten op, wat hij ermee ging doen. De kapitein besloot om van alle ideeën samen, één groot schip te maken. Hiermee ging hij uiteindelijk naar de bodem van de zee, om de schat te ontdekken. De schat bleek een gezonken piratenschip te zijn vol met allerlei kostbaarheden. In overleg met de kinderen heeft de kapitein besloten om een museum te gaan zoeken, waar al dit moois kan worden bewaard.

Op zijn reizen kwam deze kapitein ook allerlei zeedieren tegen die op de avond van de afsluiting van het project te bewonderen waren. De kinderen hadden de verschillende dieren geknutseld en tentoongesteld. Ook zijn de kinderen zelf op zoek gegaan naar waterdieren. We mochten onder begeleiding van de boswachter mee naar de ijsbaan om daar wateronderzoek te gaan verrichten. Met schepnetjes, vergrootglazen en bakjes waren de kinderen druk in de weer om waterdiertjes te vinden. Er kwam heel wat te voorschijn. Er werden kikkertjes, torren en andere dieren gevonden. Het was een leuke en leerzame middag. Met als afsluiting ’s avonds het kijkmoment in de klassen en een voorstelling.

Na de voorstelling werd door de kinderen het ingestudeerde lied ten gehore gebracht en kregen zij allemaal hun eigen boekje met DVD van het project. Dit was een vrolijk moment, omdat het helemaal door de kinderen zelf gemaakt was en ze erg nieuwsgierig waren naar het resultaat. Het was een leuk project waar we met veel plezier op terug kunnen kijken. We beginnen nu aan een welverdiende zomervakantie en zien elkaar op 20 augustus weer. De kinderen wensen iedereen een hele fijne zomervakantie toe!

Schoolreis groep 5/6

Maandag 11 juni 2007 is groep 5/6 op schoolreis naar Avonturenpark Hellendoorn geweest. Om 8.30 uur stond de bus al klaar voor vertrek. De kinderen stapten in de bus en ze werden enthousiast uitgezwaaid door de ouders. De stemming zat er direct al in. Er werd uit volle borst gezongen en het was stralend mooi weer. We waren nog voor het park officieel open ging al binnen. De kinderen hadden alle ruimte om kennis te maken met allerlei attracties. Ze kwamen op tijd voor een patatje, frikandel en drinken. 

Na afloop kregen ze nog een ijsje. Heerlijk voldaan stapten we weer in de bus, zodat we om 17.30 weer heelhuids  in Nieuw Balinge aankwamen.   Een fantastische dag.

Schoolkamp groep 7/8

Groep 7/8 is van 27 t/m 29 juni op kamp geweest in Westdorp.

Naast de weinige uurtjes slapen hebben de kinderen allerlei leuke dingen gedaan zoals bezoek aan het hunebedcentrum, rijden op een quad, klimmen, vlotten bouwen, naar de glasblazer, een bonte avond en natuurlijk een dropping midden in de nacht.  Het was een erg leuk kamp en de kampeerboerderij was ook top.

Feestelijke afsluiting project ‘water’

Op donderdag 21 juni was de feestelijke presentatie van ons boekje + DVD ‘water’. Eerst was er een inloop waar in alle klassen een tentoonstelling was ingericht over het thema ‘water’. ’s Avonds was er een voorstelling in de ‘Heugte’ voor jong en oud.

In de pauze presenteerden de leerlingen uit groep 6 t/m 8 hun zelf gemaakte vishapjes. Als afsluiting werd het eerste exemplaar van het boekje en de DVD uitgereikt aan de heer Rien Meijer, opa van Roman en Haagen én grote inspirator voor het maken van dit boek.

Einde schooljaar

Het schooljaar zit er bijna weer op. Dat betekent dat we afscheid gaan nemen van een aantal leerlingen. De kinderen van groep 8 gaan na deze zomervakantie naar het voortgezet onderwijs. Marsha, Jelle, Greetje, Jan en Patrick wij wensen jullie veel succes op jullie nieuwe school. Laat af en toe eens van je horen hoe het met je gaat.

Verder willen wij iedereen die op welke manier dan ook zijn/haar steentje heeft bijgedragen hartelijk bedanken voor de inzet. We kunnen met elkaar terugkijken op een geslaagd schooljaar. We hopen volgend schooljaar ook weer op u te kunnen rekenen. Want zoals u weet samen kunnen we veel. Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe en hopen iedereen maandag 20 augustus weer gezond en wel terug te zien op onze school.

Team meester Sieberingschool.


CBS de Morgenster

VINDINGRIJK

Met de uitvinderwedstrijd werden de technieklessen afgesloten. De lessen die de kinderen gevolgd hebben vanuit de video-opdracht van prof Plof.

Op donderdagmorgen 21 juni presenteerde de kinderen hun uitvindingen die zij met hun creatieve ideeën gemaakt hadden. Wat te denken van een: ballenvanger of een bukhulp! een nieuw gezelschapsspel of een oplaadbak!

Door de leuke en originele ideeën was het voor de jury onmogelijk om 1 winnaar te kiezen. Alle uitvinders in de dop kregen daarom een 1e prijs met een bijbehorend certificaat.

KLEREN MAKEN DE…..

IN HET DRENTS MUSEUM

Dondermiddag, 21 juni stond de middag in het teken van een bezoek aan het Drents museum. Eerst samen patat eten op school om het 90 jarig bestaan van onze school te vieren, dat was ook wel een feestje waard.

Met de bovenbouw en de onderbouw apart werd het Drents museum bezocht. In de ontdekkamer werd duidelijk wat de verschillen waren tussen het leven nu en hoe het er vroeger aan toe ging. Alleen de kleding al, daarover kregen we in de middag uitleg en  mochten we ons zelfs verkleden. Het zag er soms wel erg grappig uit, maar het was tegelijk ook erg leerzaam.

ZONDE!!!

Op vrijdag 29 juni zouden we gaan fietsen met z’n allen, helaas het slechte weer gooide roet in het eten en we moesten de tocht afgelasten. Maar er komen vast nog mooie dagen om dit in te halen.

AFSCHEID:

Op 3 juli nemen we officieel afscheid van groep 8, op woensdag gaan zij met de leerkrachten nog uit eten ter afsluiting van hun schoolloopbaan van de basisschool.

VAKANTIE

VOOR IEDEREEN EEN HEEL FIJNE VAKANTIE EN KOM VOORAL WEER GOED TERUG OP SCHOOL. VOOR DE SCHOOLVERLATERS HEEL VEEL SUCCES OP JULLIE NIEUWE SCHOOL.

Ania Wiering,


The Young Ones


  Mag ik u voorstellen............ Dagcentrum “De Breistroeken”

 

1) Wie zijn jullie?

Wij zijn Merel ’t Hoen gediplomeerd activiteitenbegeleidster, Thea Enninga  ziekenverzorgster en Jan ’t Hoen werkt  als Sociaal psychiatrisch verpleegkundige specialisatie ouderen en we wonen in De Breistroeken

2) Hoe zijn jullie hier toe gekomen?

Wij zijn al jaren bezig met het idee om kleinschalige zorg te gaan verlenen aan ouderen. Wilde ooit een pension voor ouderen opzetten maar de kosten voor het huis  waren te groot. Aangezien we allemaal in de zorg werkzaam zijn/waren, zien we veel zaken die volgens ons niet goed gaan of wat beter kan. We hebben de intentie om dit beter te gaan doen.

3) Uit welke personen bestaat jullie 'team'?

We werken met twee personen. Merel en Thea. Jan werkt in zijn vrije uurtjes mee en in het weekend. Jan zorgt voor de PR en regelt de aanvragen voor de indicaties en PGB’s en onderhoud de contacten met de huisartsen, GGZ, zorgkantoor en thuiszorg, Hij kent heel veel mensen in de zorg en heeft er dagelijks mee te maken. Dat maakt het een stuk makkelijker.

4) Wat is de doelstelling van jullie project?

Een kleinschalig dagcentrum voor ouderen vanaf 50+. Mensen te begeleiden en ondersteuning te bieden. Mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen door ondersteunde begeleiding en het ontlasten van de mantelzorgers. Ook willen we alle coördinatie doen van de mensen die bij ons komen. We willen ook begeleiding/zorg op maat geven.

5) Voor wie is het bedoeld?

Het is bedoeld voor ouderen met geheugenproblematiek en ouderdomsklachten zoals eenzaamheid, depressie en dementie. De mensen moeten wel een indicatie hebben. We komen mensen tegen die hun partner verloren hebben. Deze vallen soms in een groot gat. Door ons programma hebben ze weer een zinvolle dagbesteding en zien we ook dat de stemming verbetert. We hebben ook een cliënt die zijn vrouw al jaren verzorgd. Hij is dus mantelzorger. Maar hij gaat last krijgen van zijn gezichtsvermogen en raakt steeds meer geïsoleerd omdat er steeds minder mensen langskomen. Hij gaat 1 dag in de week bij ons komen en wil graag een boek schrijven over de jaren dat hij zijn vrouw verzorgd. Hij zou ook graag willen fietsen maar door het gezichtsvermogen lukt dat niet meer. Wij hebben een tandem gekocht en wij kunnen met hem gaan fietsen. In principe kunnen veel mensen gebruik maken van onze voorziening. Wat helemaal mooi is dat het de mensen zelf niets kost. Ook hoeven ze geen eigen bijdrage te betalen. De mensen kunnen blijven eten als ze willen en worden gehaald en weer thuis gebracht. Het kan 1 dag in de week maar ook meerdere dagen. Op dit moment hebben we een dame uit Hardenberg die naar een verzorgingshuis gaat. Ze kwam uit een verpleeghuis. Ze was daar om te revalideren na een val maar was daar klaar. In het verzorgingshuis was nog geen plaats dus werd deze dame naar huis gestuurd. De thuiszorg komt alleen om te douchen en voor de rest hebben ze voorlopig géén personeel. De wachttijd is daar een week of vier.  Ze kan niet te lang alleen zijn en heeft hulp thuis nodig. Wij overbruggen deze periode voor haar gedurende deze 4 weken. Als ze bij ons is geweest en ze gaat naar huis dan helpen we haar ook thuis in het huishouden, strijken en stofzuigen. Er is regelmatig contact met de thuiszorg, familie en met het verzorgingshuis waar deze dame naar toe gaat. Zoals je ziet wordt bijna alles door ons gecoördineerd. Ook de overgang naar het verzorgingshuis, inpakken van de spullen, de verhuizing we helpen waar nodig is.

6) Waarom juist bij jullie thuis?

Wij willen dat de zorg in een omgeving wordt gegeven die zo gewoon mogelijk is. Het geeft een huiselijke sfeer en de kosten blijven daardoor laag. Dit geld kunnen we weer gebruiken om uitstapjes te maken. Het geld gaat op die manier weer terug naar de cliënten.  

7) Is een indicatie noodzakelijk?

Een indicatie is noodzakelijk. Wij vragen deze aan bij het CIZ (Centrum Indicatie Zorg). De indicatie wordt dan omgezet in een PGB (Persoons Gebonden Budget). Dit lijkt allemaal ingewikkeld maar voor ons niet. Alle administratie wordt ook door ons gedaan. Wij kunnen ook snel zien of iemand een indicatie krijgt.

8) Hoeveel personen kunnen er per dag opgevangen worden?

Om het kleinschalig te houden kunnen er 4 tot maximaal 6 mensen geholpen worden per dag.

9) Is het alleen dagopvang of kan iemand ook een nachtje blijven?

Het is geen dagopvang maar een dagcentrum. We kunnen ook thuis activiteiten doen of om te helpen. Maar ’s nachts gaan de mensen weer naar huis.

10) Wat zijn de openingstijden?

We zijn in principe 7 dagen per week geopend en 24 uur per dag te bereiken. De bereikbaarheid is erg belangrijk want als er problemen zijn wil je zo spoedig mogelijk geholpen worden en niet te lang wachten. Veel instanties zijn in het weekend of na 17.00 uur niet  te bereiken.

11) Verder nog iets kwijt?

Het blijkt dat er veel klachten zijn over de gezondheidszorg. Er kan steeds minder, er is minder geld, minder personeel. Dat klopt maar deels. Veel geld gaat naar de overhead, salariskosten en minder naar de cliënten.  We willen zorgdragen dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Iets wat in de politiek ook een speerpunt is. Maar ook de familie willen we niet vergeten. Ook zij krijgen als ze dat willen begeleiding in hoe om te gaan met bepaalde situaties en ook de mensen van de thuiszorg krijgen hulp en ondersteuning als ze dat willen. Samen zorgen we ervoor dat wat mogelijk is ook kan. Hier is bijna nog 1 op 1 begeleiding.

Als er mensen zijn die belangstelling hebben, iemand weten kunnen zij contact met ons opnemen en kunnen we bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Wij zijn te bereiken onder telefoonnummer 0528-321646 of e-mail; lathyrus@hetnet.nl

 

  Uitnodiging van Natuurmonumenten voor opening Expositie


  BUURT ACADEMIE NIEUW BALINGE

Opgave voor cursussen kan nog steeds!

In September gaan er weer diverse cursussen van start. Als u zich al heeft aangemeld hoeft u niets te doen u krijgt vanzelf een brief van het Drenthe college. Wél hebben we gekozen voor opgave bij één  persoon en dat is bij  Albert  Wielink tel: 321323

Neem dus contact op met Albert als u deel wilt nemen aan een cursus of dat u een idee heeft voor en nieuwe cursus enz. enz.

Gepland staan al:

Computer vervolg

Computer beginners

Opfris cursus Nederlands

Vervolg Engelse les

Geheugen training

EHBO vervolg jonge Kinderen

Kook cursus voor Mannen

Metsel cursus voor Meisjes

Heeft u belangstelling bel Albert en het wordt genoteerd en bij voldoende opgave ook uitgevoerd! Mocht u onverhoopt geen bericht krijgen van een cursus terwijl u zich wel heeft opgegeven neem dan meteen contact op met Albert en het wordt geregeld.

TOT ZIENS OP DE BUURTACADEMIE NIEUW BALINGE!

i.o. José Post

 Uitnodiging opening Zorgloket

UITNODIGING!

DONDERDAG 12 Juli a.s. 11.00 uur in Dorpshuis “De Heugte” onthulling naam

(zorg) LOKET!

Alle 75 + ers waar St. Welzijn Ouderen op huisbezoek is geweest hebben als het goed is allemaal een brief ontvangen als uitnodiging voor deze morgen?

Mocht dit onverhoopt niet zo zijn dan excuses en zie dit dan als een uitnodiging!

ALLE 65 + ers  die geen huisbezoek hebben gehad zijn ook van

 HARTE WELKOM!

We willen wel graag weten op hoeveel personen we kunnen rekenen?

DUS GRAAG OPGEVEN BIJ

 José Post, Tel: 321354 of 06 1362 1011

Tot Ziens in Dorpshuis “De Heugte”

12 Juli a.s. 11.00 uur!

Werkgroep Ouderen Onder Dak!


  Reisverslag’ van een “Fietsreis door de tijd”

‘Reisverslag’ van een “Fietsreis door de tijd”.

De oproep voor deze tocht stond tweemaal aangekondigd in voorgaande uitgaven van Kontakt wat tóch nog een behoorlijk groep fietsers in verschillende leeftijden opleverde. Zaterdag 30 juni jl was het dan zover. O.l.v. Bart Pijper startten we de fietstocht bij dorpshuis ‘de Heugte’ en konden we om 13.30 uur zo rond de 20 fietsers tellen.

* * *

Het dorp Nieuw-Balinge is gelegen in een uniek gebied die een hoogte en laagte verschil kent oftewel zand/veen gebied.

Bart legt uit; “Zo’n 150.000 jaar geleden was Noord-Nederland bedekt met een ijskap van wellicht wel 100 meter dik. Gedurende een langere periode heeft het eindgedeelte ervan hier vlak in de buurt gelegen. De stuwwal van Zuidwolde is het tastbaar bewijs hiervan. De gletsjer heeft als een bulldozer de ondergrond voor zich uit maar ook opzij geduwd en op die manier voor de hoogteverschillen gezorgd. De laagte tussen Nieuw Balinge en de staatsbossen is later gedurende duizenden jaren dichtgegroeid met planten en een vormde ze een meterdikke veenpakket. Het veen is aan het begin van de twintigste eeuw met de aanleg van de Middenraai bijna volledig afgegraven”.

Ook de naam vanwaar we de start hadden, ‘de Heugte’ dus, is destijds niet zomaar gekozen. Het dorpshuis is gebouwd op het zandgedeelte, het hoogste gedeelte van dit gebied. En ‘hoogte’ wordt in de taal van deze streek (Zuid-West Drents) uitgesproken als ‘Heugte’.

* * *

Met Bart voorop als reisleider,  fietsten we richting Mekelermeer.

Hier hielden we onze eerste stop en verzamelden ons rond Bart die ons het volgende vertelde omtrent het gebied van en rond het Mekelermeer; “Het Mekeler-meer is ontstaan doordat in de laatste ijstijd zo’n 10.000 jaar geleden het landschap er hier uitzag als een toendra zoals die nu nog zichtbaar is in Alaska.

Pingo-ruïne in Alaska

De  bovenste grondlaag was permanent bevroren. In de ondergrond kwam op sommige plekken door krimpscheuren grondwater naar boven geperst. Dit bevroor in de ijzige kou en vormde een ijslens. Deze bol groeide en groeide tot een hoogte van misschien wel 40 meter. De Inuit (Eskimo’s) noemen deze bollen in het landschap Pingo’s.

Toen het ijs smolt gleed de aarde langs de zijkant naar beneden en bleef als een aarden wal rondom liggen. Dit noemen we een pingo-ruïne  Het Mekelermeer was oorspronkelijk zo’n 17 meter diep maar door veenvorming is het nu ± 6 meter diep.

(http://www.nieuwbalinge.eu/imagesnatuur/natuurmekelermeer.htm)

Zelfs kun je, op de wal rondom zo’n Pingo ruïne, nog steeds stenen uit de oudheid vinden. Denk hierbij aan kleine gereedschappen als afgebikte vuurstenen die dienden als kleine mesjes om leer te bewerken of vlees te snijden of verbrand vuursteen. We praten nu over ca 8.000 jaar voor Christus”.

De kinderen van de groep kregen, al was het met enige moeite, ook met behulp van een oud, door Bart meegenomen werktuigje uit de oudheid, een gleuf in het meegebrachte leer.

Bart maakt zijn verhaal af; “De permanente beschikbaarheid van vers water in combinatie met een hoog gelegen plaats waar de rendieren goed zichtbaar waren maakte dit tot een gewild plekje om te overnachten voor de nomaden”.

* * *

De tocht voerde ons door de bossen, richting Anne de Vrieshoek. Deze plaats heeft zijn naam te danken aan het feit hier de schrijver van het boek ‘Bartje’ (what’s in a name?) in een huis even verderop heeft gewoond.

Bart; “De dikke kei die hier ligt is afkomstig uit Noorwegen of Zweden en is hier door het ijs in de één na laatste ijstijd helemaal aangevoerd. Vooral op de Hondsrug werden door de eerste landbouwers van Drenthe zo’n 5.400 jaar geleden de hunebedden gebouwd”.

* * *

Na deze leerzame ‘pauze’ nam Bart ons mee over het verharde fietspad door de staatsbossen. Hier liet Bart ons de oude grafheuvel zien die hier nog duidelijk zichtbaar is.  Bart; “Binnenin lagen de mensen begraven of werden ze begraven op hun zij. Dit is afhankelijk van hoe oud de grafheuvel is.  Vlakbij, tegen het Geeserstroompje aan, zijn er restanten van Celtic Fields gevonden en hebben de bouwers van de grafheuvels gewoond.  Celtic fields zijn kleine tientallen kleine akkertjes van zo’n 30 bij 30 meter die omgeven waren door walletjes”.

(http://www.racm.nl/content/xml_racm%5Cp_cf-00.xml.asp?toc=n3-1)

* * *

We vervolgden onze weg richting Gees. Eén van de jongste van de groep wist te vertellen dat dit de weg was naar het dorp waar je óók ijsjes kon kopen! Na een kort, zo niet zeer kort overleg, was iedereen het er over eens een bezoek te brengen aan ijssalon Talenti!

Na deze heerlijke, zoete en verfrissende versna-pering fietsten we richting het gebied waar vroeger het voor ons allen bekende ‘Geeserstroompje’ liep. Zo’n  honderd meter vanaf de straat is een ‘Motte’ te zien waar je op een speciaal daarvoor geplaatst informatiebord waar je de geschiedenis over deze middeleeuwse verdedigingsheuvel  kunt lezen.

* * *

Niet meer dan een paar kilometer verderop stapten we af op de Hooge Stoep en genoten van het uitzicht.

Bart; “Hier, aan de noordzijde van de Hooge Stoep bevind zich deze geul die tijdens de 80-jarige oorlog door soldaten van de Oranjes is gebruikt als ‘paardenstallen’ alvorens ze naar Coevorden trokken om daar de Spanjaarden te verjagen”.

* * *

Tegen vier uur kamen we aan bij het hier in de volksmond genoemde ‘drielandenpunt’. De grens waar de drie gemeenten; Oosterhesselen, Coevorden en Midden-Drenthe bij elkaar komen, in de bocht van het Koekoeksdijkje die over gaat in de Twaalf-ellenweg.

Bart; “Het is een grens die al stamt uit de middeleeuwen. Ieder dorp had zijn eigen Marke en de grenzen ervan werden uitgelijnd op kenmerkende landschapselementen zoals hier het Mekelermeer”. 

* * *

Nadat we Bart bedankten voor deze fijne, maar vooral leerzame zaterdagmiddag, fietsten we tegen half vijf Nw-Balinge weer binnen en keerden we met een voldaan gevoel huiswaarts waarbij we veel van de geschiedenis geleerd hebben over ‘ons eigen’ gebied!

Nogmaals langs deze weg; hartelijk dank aan Bart! (Een middag als deze is zéker voor herhaling vatbaar)

Meer foto’s van deze middag zijn te zien op: www.nieuwbalinge.eu , onder ‘Laatste Nieuws’

G.S.


  Verhaal:  Van Scheper tot Wolvenjacht !

Kontakt brengt dit jaar een reeks verhalen over het vroegere Drentse dorpsleven. Zo wordt o.a. vertelt over het afbranden van veen voor het verbouwen van boekweit, waar in ons dorp de naam Boekweitstraat vandaan komt, evenals het verhaal ‘de Wolvenjacht’. (‘Wolvenhaar’) In dit verhaal wordt duidelijk waar de namen: ‘de Breistroeken’ en Breistroekenweg’ en Schepersweg vandaan komen.

Veel, plezier met de serie: ‘Van Scheper tot Wolvenjacht’!’

ALS ER IEMAND STIERF'

Kromme Wessel, de barbier van Berkenheide stapte de gelagkamer van 'De Eerste Aanloop' binnen om kastelein Albert Plagge voor een halve week 'schone te maken.' Het was nog in de tijd, dat de barbier van het Drentse dorp tweemaal in de week rondging en bij de oude en de aan hun werk gebonden klanten 's morgens aan huis kwam.

'De Eerste Aanloop' was een herberg met een bordje naast de deur 'Bier en Koffij.' Plagge had dus geen wettelijke vergunning tot verkoop van sterke drank maar dit gemis werd vergoed door een sfeer van boerengezelligheid , die zijn grotere en voor die dagen modern ingerichte mededinger 'De Rustende Jager' miste. Het opschrift van het uithangbord en de inhoud van het glaswerk klop­ten niet altijd.

Scholten Luuks, boer en burgervader en stamgast van Plagge, placht een bestelling te doen met de woorden: 'Koffie krieg ik in huus, bier plumpt kold in de mage ... geef mij maar wat aanders!' Dat 'aanders' namen alle Berkenheiders en Plagge zei: 'Och ja, ik kan beter zonder vergunning as zonder 'draank.'

De mannen van de blanke knopen kregen 'wat een mèense' die eruit moet bij 'alle weer en gien weer' toekomt. Zo voer Plagge veilig tussen en langs de klippen van Wet en Verordening. 'Mörgen', zei Wessel en Marchien die bezig was de tapkast te

doen, wenste: 'Ok goeiemörgen ... Albert zal zo wel komen!' 'Hej het al heurd, Marchien?'

'Nee niks eheurd, is ter atillit iene dood?' 'Scholten Luuks is zo even estörven”

De klare borrel werd Wessel nu op ongewone wijze gebracht. De kasteleinse

morste doordat ze met de hand langs de neus veegde. Deze beweging werd door Wessel niet zonder spanning tegemoet gezien, want hij dacht: ik drinke ze liever schone as mit pekel.

Albert die Marchien toen ze hem riep in de middel deur tegen­kwam, vroeg als meelevende kastelein: 'Waorumme muw reren, Marchien?'       

'Scholten Luuks is zo-even estörven

Albert nam plaats op een krukstoel, wierp het hoofd achterover, stak Wessel de kin toe en zei, terwijl hij naar de zolder staarde: 'Daor bint minder soort mèensen estörven', en dacht: Scholten Luuks is dood ... dat scheelt oens menig dubbeld maotien.

Wessel smeerde zeep, hoosde lauw water uit het geelkoperen hal­vemaantje dat hij Albert passend tegen de hals en onder de kin zet­te en dat Albert zelf vasthield. Met twee vingers streek hij zeepsop uit van oor tot oor.

Onder deze bedrijven werd er door de barbier en klant van gedachten gewisseld over de goede eigenschappen van de gestor­vene: 'Wol mit alleman wel proten ... was niks niet groots ... had wat veur een mèense over. .. gebruukte wel ies een borrel, maar was nooit onbekwaam ... kende zien maote ... kende het volk ... wus, hoeveul of ze weerd waren ... wij kunt nooit beter scholte weer kriegen ... wél minder!'

Ja, Scholten Luuks was jaren burgemeester van Berkenheide geweest. Ook zijn vader en grootvader hadden het ambt van' schol­te' zoals de ouderen altijd nog zeiden, bekleed en zo was de naam Lucas Meulenberg, die die dag werd doorgehaald in de boeken van de burgerlijke stand maar bij enkele ingezetenen bekend.

Voor de oudste Berkenheiders was de man die nu het tijdelijke met het eeuwige verwisselde: 'Scholten Luuks' , voor het jongere geslacht: 'De scholte' , voor vreemdelingen: 'De burgemeester.'

Vanaf het ogenblik dat de barbier zijn klant met duim en vinger bij de neus nam om zijn mes door de stoppels van drie dagen te laten glijden, had hij het woord alleen. De klant kon hoogstens met een 'hm' instemming betuigen.

'Ik had oe gistermörgen wel al zeggen kunnen dat de scholte der niet lange meer wezen zul.' 'Hm!'

'Ie weet wel, hij was allange wat an de krummel!' 'Hm!'

'Nou en toen ik hum gister de baord ofhemmelde wus ik het wel.'

'Hm!'

'Vanof dat ik hum het halvemaontien an de kin zette wus ik al hoe late as het was!' 'Hm!'

'Gien schoem en een trekkende baord!'

Terwijl Wessel het mes afstreek aan een stuk Meppeler Krant vond Albert de gelegenheid om te vragen: 'Bint dat veurtiekens?' 'Ja, dat bint veurtiekens, en minnen!'

Een kwartier later luidden de klokken in de oude toren met dubbe­le slag. De grote en de kleine klok mengden hun welluidend 'do­mi' boven Berkenheides rogge- en aardappelakkers, weiden en boswallen en toen wist ieder tot in de uiterste hoeken der gemeen­te, dat er weer een dode boven aarde stond en dat de klokkengalm geen kinderleven gold. Want voor een jonge dode, een kind bene­den dertien jaar, werd slechts met één, de kleine klok, geluid.

En toen de barbier het oudere, mannelijke Berkenheide zijn schoonmaakbeurt gegeven had, wist iedere Berkenheider dat de scholte dood was en dat hiermee het geslacht Meulenberg had opgehouden, het scholte- of wel burgemeestersambt te bekleden.

Van dood tot begrafenis is vijf dagen. Op deze tijdruimte werd vroeger nooit afgedongen, tenzij een zondag de begrafenis op zaterdag noodzakelijk maakte. Haast maken met een begrafenis gold in het oude Drenthe als 'stads' en ongevoelig.

'Ik wil in mien eigen holt liggen. Harm Klobben, mien olde kam­meraod mut mij mennen mit mien eigen wagen en peerd ... en alles ... zo aw dat hier gewoon bint. .. ' Zo was deze laatste wens van de overledene al eens met een zucht over de beddenplank gegleden.

De timmerman Albert Gerrits haalde de 'huusholdplaanken' van de zolder. Dat hout was gegroeid op het voorvaderlijke erf. Het had in de schaduw van zijn gebladerte Meulenberg-geslachten zien komen en gaan. De vader van de nu overledene had indertijd gezegd: 'Ome Jans hef het leste kistenholt mee naar het karkhof eneumen, wij mut uutkieken naar nei.' Een mooie rechte en dikke boom hadden vader en zoon uitgekozen. De scholte die toen nog een jongkerel was, had mee in de zaagkuil gestaan.

De eerste kist die Klaas Gerrits, de vader van Albert eruit had samengesteld was de laatste woning geworden van de oude Meulenberg. De tweede kist was voor zijn vrouw geweest en daar de zoon ongetrouwd was gebleven ging hij nu als oud-vrijer 'het vat in' zoals Iete, de meid-huishoudster die uit Zuidoost-Drenthe kwam, dat zei.

Scholten Luuks wordt 'hen ebracht.' Op de morgen van de begra­fenis zien de schoolkinderen de stoet komen, staken een ogenblik hun spel en gaan rustig tegen de schoolmuur staan. Het is één der hunnen die daar naar zijn laatste rustplaats wordt gereden. En al mocht dit niet het geval zijn. dit stil zijn op het juiste ogenblik is met hun natuur vergroeid.

Een paar kleintjes tellen zacht de gelederen van deze lange stoet, de groteren vermenigvuldigen dit getal met twee en zo weet 's avonds elke Berkenheider dat 'buten de wagens honderd en zoveul man ach­ter Scholten Luuks elopçn hebt.'

De begrafenis van een eigenerfde telde vaak meer dan honderd personen. Dat is geen wonder als men in aanmerking neemt dat er vroeger altijd in eigen omgeving werd getrouwd en dat dus een dorp met naburige plaatsen één grote familie vormde.

De graad van familieverwantschap werd bij het volgen van een dode streng in acht genomen en wie wat al te ver naar voren liep werd al gauw verdacht van te ver reikende bedoelingen inzake de nalatenschap .

. "AlIes zo aw det hier gewoon bint was de laatste wilsuiting van de overedene geweest.

De kist staat op een gewone boerenwagen. Het zwarte geheel is door de zijladders te zien en steekt scherp af tegen het lichtgele stro, waarvan altijd drie bossen worden uitgeschud en dat als zach­te onderlaag en flankkussen aan het menselijk gevoel de geruststel­ling geeft, dat er niets is wat een dierbare dode op zijn of haar laat­ste rit hindert.

Naast de kist lopen ter weerszijden vier 'naoberplichtige' dra­gers,  mannen uit de buurschap dus.

Harm Klobben, de oude jeugdkameraad, houdt de rechterhand

aan de ijzeren rong en in de linkerhand houdt hij de leide, waarmee hij de zwarte merrie ment die zo rustig de weg naar de dodenakker loopt als wil ze in het minst niet de stemming verstoren, nu ze haar laatste plicht vervult voor haar baas, die altijd zo goed voor haar geweest is als een mens maar voor een dier kan zijn.

Eén van de vier luiders, Lamertl de knecht van Evert Oosting, volgt uit de galmgaten van de toren de zwarte rij en als de lijkwa­gen het kerkhofhek tot op een honderd meter is genaderd, roept hij naar beneden: 'Trek maar an'

'Ping!', zegt de kleine klok. 'Bang!', zegt de grote en als Lamert Smal langs de lange ladder weer tot de lui zolder is afgedaald, trek­ken er vier jonge kerels krachtig de klokkentouwen en gonzen plechtig en harmonisch de klanken van klokkengieter Van Wou over Berkenheide en omgeving.

De eerste wagens knerpen over het grind van de kerkhofoprit. Even later staat de kist met het stoffelijk overschot op de baar en dan vol­gen de dragers doodgraver Remmelt naar het vierkant der notabele vrienden, waarvan velen Luuks daar al jaren wachten.

De mannen zetten de kist op de dwarsliggers, het volk stapt uit de rij en schuifelt langs zerken en tussen paaltjes door voorzichtig nader. De dragers lichten de kist op, Remmelt neemt de dwarslig­gers weg, langzaam glijden de touwen door de handen, de kist zinkt weg, tranen vloeien ...

Dominee Mensonius spreekt het Onze Vader. Dan vraagt de doodgraver: 'Wenst er nog iemand te spreken?'

Op Drentse kerkhoven werd vroeger, behalve door de predikant, niet gesproken. De Drentse levenswijsheid leert: 'As het goed is, muj het goed laoten. Een woord te veule kan het ook nog minder maken.'

Als niemand zich meldt, zegt Remmelt: 'Dan worden de familie en kennissen bedankt voor de eer!' en zet zijn pet weer op.

De eerste aardkluiten vallen met hol gerommel op de kist als de zwarte menigte langs collectebus en baarhuisje naar hek en wagens schuift.

Lucas Meulenberg is zijn slaap in de bedstede der eeuwigheid aangevangen. De klokken zwijgen. Op de toren zolder zoekt een van de luiders tussen vele namen op een dwarsbalk een open plekje en schrijft met een plat timmermanspotlood: '21 juni 18 .. , Lucas Meulenberg verluid door Lamert Smal, Albert Bennink, Wicher Mennink en Jans Steenbergen.'

In vele oude Drentse torens vindt men dergelijke 'overlijdensak­ten' met potlood of krijt geschreven op een oude balk.

           EINDE

In september het verhaal: “Zoorholt”


  Wandel 4-daagse

   

WANDEL 4-DAAGSE.

De Morgenster en de Meester Sieberingschool gaan ook dit jaar weer m.b.v. een Nieuw-Balinger wandel 4-daagse organiseren.

De avond wandel 4 daagse is gepland op 28, 29, 30 en 31 augustus 2007.

Je kunt kiezen tussen een korte route (ca 5 km) en een lange route (ca 10 km) Het is bedoeling dat de kinderen van groep 1 t/m 5 onder begeleiding lopen van een ouder. Maximaal 6 kinderen per 1 ouder. De groepen mag je zelf samenstellen. Opgave op dinsdag 28 augustus tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij de Morgenster. (als je 3 van de 4 avonden loopt wanneer je je hebt opgegeven, heb je recht op een medaille. Elke avond is de start bij de Morgenster.

Deze wandel4daagse wordt mede mogelijk gemaakt door: Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’ Nieuw-Balinge, J. de Buck en SCHADETAX.

Wandelen: leuk voor iedereen en jong en oud!


  Bijzondere voertuigen Zomerfeest


   Opgave playback, live zingen, dansen, enz....


 Zomerse Weetjes !


 Bericht van werkgroep Dorcas

Beste mensen.

Het is al even geleden maar u kunt zich vast nog herinneren dat men begin april bij u aan deur is geweest met drogeworsten.   De opbrengst was bestemd  voor Dorcas voor de Aidskinderen  in Zuid-Afrika.

De aktie werd gehouden in Noordscheschut, Nieuweroord en Nw.Balinge en was een succes!   Opbrengst : € 958,40. Heel belangrijk is ook om te melden dat met Rijkssubsidie het bedrag wordt verdubbeld !!!!

Allen die hebben meegewerkt (kopers en verkopers)  Hartelijk bedankt !!

Werkgroep Dorcas.

     Rommelmarkt Ned.Herv.Kerk 2007

Ook dit jaar was de rommelmarkt bij de kerk weer een succes.

Het leverde een mooi bedrag op van

€ 2460,00 , iets meer dan vorig jaar. Dit is bestemd voor het bouwfonds.

Mede dankzij u hebben we weer veel spullen op mogen halen in Nieuw- Balinge, bedankt daarvoor, want zonder spullen kun je ook geen rommelmarkt houden.

De volgende mensen hebben wat gewonnen:

-         Schommelbank: Jan-Peter Strijker.

-         Sjoelen: volw.: Dhr.C.Deen, Hgv. – taart.

-         kind.: Ruth Everts, - spel

-         Taarten: Ellie Gosink, Berthilde Prins en Homme Prins.                               

Verder bedanken wij een ieder voor zijn of haar bijdrage en inzet en tot volgend jaar!

Bouwcommissie Ned.Herv.Kerk

  Opbrengst collecte epilepsiebestrijding.

De collecte heeft in onze plaats € 307,82 opgebracht. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek en voorlichtingsactiviteiten voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

Het thema van de nationale collecteweek was: "Laat ze niet vallen!"

Hartelijk dank aan de gulle gevers , maar vooral aan de collectanten, want zonder jullie hulp was dit niet mogelijk geweest.

Margo Kraijesteijn.

  Uitslag verloting SV-Nw-Balinge

1         409  G. Benjamins

2         877  A. Profijt

3         522  J.  Post – Consent

4         806  H. Slomp

5         132  J. Koekoek

6         669  R. Mol

7         914  E. van Trigt

8         112  W. Kroezen

9         1184 B. Warmelink

      10       135  J. Koekoek

Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

Fiets foetsie!

 

Wie heeft mijn (zwarte) mountain-bike ‘per ongeluk’ meegenomen of ‘geleend’? Sinds de Kentucky-Awards van zaterdag 23 juni jl ben ik mijn fiets kwijt.

Vr gr, Michel Kroezen, tel: 06-38849088