kontakt

oktober 2007

Colofon
Van de Redactie
Meester Sieberingschool
CBS de Morgenster
Peuterspeelzaal "Duimelot"
The Young Ones
Nieuwsbrief nr. 1 sept.2007 Veur Uutzicht
Informatie van SV Nieuw Balinge
Natuurmonumenten zoekt vrijwilligers in Mantingerveld
Verhaal: Van Scheper tot Wolvenjacht
Aanleg wandelpad Achtersteveld
Voedselactie DorcasHulp Nederland
Starterslening voor woning in trek
Wandel4daagse
Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Jan & Marianne de Buck
Gewijzigde datum Mantelzorgers
Mededeling Dorpshuis “De Heugte”
Hemmeltied live vanuit het dorpshuis
Dansavonden 
Berichtje van Joyce Bouwmeester-Salomons
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden
Info Pagina

Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nieuw Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

 
INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,  BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN, ZIJ ZORGEN ERVOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORD
 
Redactie:
Lammy Blanken; tel: 321253

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Joyce Bouwmeester;              penningm.

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina:

Naomi Boer:                      

Evelien Sok        tel: 321299

Joyce Salomons     tel: 321809

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

Van de Redaktie

 

Zoals je hierboven kunt lezen, organiseert Natuurmonumenten een natuurwerkdag. Meer hierover en andere mededelingen van Natuurmonumenten, zijn te lezen in deze uitgave van Kontakt. Wat nog meer:

  • de redactie van Kontakt komt weer bij u aan de deur voor de jaarlijkse lijstcollecte en wel in week 44. dat is om precies te zijn de week van 29 oktober t/m 3 november.
  • Plaatselijk belang is er met een verslag omtrent het project ‘Veur Uutzicht’. En  vertelt ons het een en ander over startersleningen.
  • SV-Nieuw Balinge nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering en de standen en uitslagen van de pupillen.
  • Leuke weetjes van The Young Ones o.a. over dierendag.
  • De beide scholen zijn vertegenwoordigd met mededelingen.
  • Wil je je inzetten voor de armsten in Oost-Europa? Dorcas-voedselactie vertelt ons in deze uitgave wat je moet doen en waar je je spullen kwijt kunt.
  • Ook hebben we nogmaals de oproep geplaatst om recepten in te zenden. De uitgave van december zullen ze allen tezamen geplaatst worden in Kontakt

 

Verder nog heel veel meer 

Meester Sieberingschool

SAMEN BETER LEZEN!!!

Wij zijn op school gestart met het leesproject ‘Samen Beter Lezen’. Maandag 24 september hebben we voor de ouders van de kinderen van groep 4 t/m 8 een voorlichtingsavond gehouden in “de Heugte”.

De ouders kregen informatie over het leesonderwijs op school en uitleg wat van hen verwacht wordt tijdens het project. Dinsdagmorgen 25 september werden alle kinderen van de groepen 4 t/m 8 geïnformeerd. De kinderen zijn enthousiast aan de slag gegaan en houden alles bij in een logboek. Samen met hun vader en/of moeder lezen ze 10 weken lang minimaal 4 keer in de week gezellig thuis. De kinderen die het project succesvol afsluiten krijgen een prachtige verrassing tijdens de feestelijke afsluiting op vrijdag 30 november en mogen zich dan officieel “LEESKANJER” noemen. Jongens en meisjes, papa’s en mama’s zet hem op zodat alle kinderen van groep 4 t/m 8 leeskanjers worden.

Buitenschoolse opvang

Wij zijn trots u te kunnen melden dat de buitenschoolse opvang voor onze school goed verloopt. Zoals u allemaal heeft kunnen lezen in de Midden-Drenthe krant is een ouder van onze school Marinca v.d. Woude gastouder. De contracten voor de buitenschoolse opvang worden voor ons geregeld door SKCN. Mocht u informatie willen, neem dan gerust contact op.

Kunstmenu groep 1/2

Op dinsdag 25 september zijn we met de klas naar Balinge gereden. Daar was een voorstelling voor ons in het gymlokaal. We hebben al weken van te voren een aantal liedjes geoefend die gezongen werden tijdens de voorstelling. De voorstelling heet: “Vlieg naar de maan”. De optredende artiesten waren Tjalling en Kees. De kinderen hebben genoten en erg meegeleefd. Na afloop kregen we allemaal een foto van hen.

Mysteries in Meester Sieberingschool

De Kinderboekenweek is weer begonnen. Dit jaar staat hij in het teken van geheimen en mysteries. En dat hebben de kinderen van onze school geweten! Al meer dan een week gebeuren er heel vreemde en geheimzinnige zaken in school. Het begon allemaal al op donderdag 27 september. Toen de leerlingen op school kwamen, troffen ze in alle lokalen vreemd uitziende droogkappen aan, die ook nog bleken te praten.

Bij de kleuters stond een grote stapel dozen op de gang. Kleurige dozen, waar allerlei  vreemde dingen aan te zien, te horen en te voelen waren. Elke dag was de stapel weer anders!

Bij groep 3/4 stond een watertafel op de gang. Op de eerste dag lag daar een schip, hoog op een duintop. Later verschenen er heel bizarre eilanden en zelfs echt werkende vulkanen.

Groep 5/6 werd getrakteerd op koolsoep en later op een ligbad vol chocolade, waar ook heel bijzondere zaken mee gebeurden.

Groep 7/8 kon alleen nog maar in het lokaal komen via een oude kledingkast. Bovendien veranderde het lokaal langzaam in een sneeuwlandschap.

Uit de droogkappen klonk in alle groepen dezelfde opdracht: ontrafel het mysterie van het geheimzinnige boek.

Elke dag kregen de leerlingen hints en tips om erachter te komen welk boek tijdens de Kinderboekenweek in hun klas wordt voorgelezen. Woensdag 3 oktober was de officiële opening van de Kinderboekenweek in “de Heugte”. Voor alle klassen werd het mysterieuze boek op ludieke wijze onthuld. Alle klassen kregen dat boek – samen met een luisterboek op CD – aangeboden namens de Ouderraad. Groep 1/2 kreeg het boek Pluk redt de dieren van Annie M.G. Schmidt. Groep 3/4 ontving De kleine kapitein van Paul Biegel. Voor groep 5/6 was er Sjakie en de chocoladefabriek van Roald Dahl en groep 7/8 kreeg het boek De Leeuw, de Heks en de Kleerkast uit de Kronieken van Narnia. Echt een Kinderboekenweek dus met boeken vol geheimen.


CBS de Morgenster

De MORGENSTER doet de naam eer aan. De letters van de naam van onze school staan voor typerende zaken rond onze basisschool. 

Muziekles op school en de gastlessen van muziekvereniging Irene maakten veel leerlingen enthousiast voor muziek. Veel kinderen bespelen een instrument .

Onderwijs moet goed zijn daar zetten we ons 100% voor in.

Roelof van Echten college de school voor voortgezet onderwijs onderhoudt contact met onze school wat betreft Engels en techniek.

Gip is een begrip. We hebben een certificaat en blijven vernieuwen.

Engelse les we volgen nu onze nieuwe lesmethode en we zijn erg enthousiast.

Nieuw is ook onze ib en rt ruimte. De verbouwing vond rond de zomervakantie plaats.

Schoonmaak ieder jaar vaste prik. Dit jaar niet voor maar na de zomervakantie vanwege de verbouwing. De ouders hebben extra hard gewerkt alles is super schoon.

Techniek leskisten hebben we ook aangeschaft,we kunnen het techniekonderwijs nu nog leuker en zinvoller maken.

Een Engels ontbijt stond er op woensdag 26 september voor de kinderen klaar ter ere van de Europese dag van de talen.

Ruimte is er volop in en rond school. Ruimte om je te bewegen maar ook om je te ontwikkelen op verschillend gebied.

NATUURPAD

Elk jaar hebben de gezamenlijke kleuter groepen en de peutergroep een activiteit met een thema. Dit jaar kozen we voor het thema: natuur.

Op vrijdag morgen 7 september kwamen we bij de Meester Sieberingschool bij elkaar. Alle kinderen hadden vooraf een verrekijker geknutseld. De verrekijker hadden ze nodig om de natuur in te gaan. We volgden een natuurpad dat rond de school was uitgezet. Er moesten verschillende opdrachten uitgevoerd worden. De opdrachten hadden allemaal een link met de natuur. We gingen o.a appels plukken, takken stapelen,een hindernisbaan doen en nog veel meer. De kinderen kregen in totaal 10 opdrachten. De groepen werden begeleid door een moeder of juf. Na het natuurpad kreeg elk kind een ijsje.

Het is erg leuk om zo met elkaar samen iets te ondernemen. We kijken al uit naar een volgende gezamenlijke activiteit : het voorlees ontbijt.

Anita Kikkert

 


Peuterspeelzaal "Duimelot"

De afgelopen weken zijn we erg druk geweest. De oudste peuters hebben een gezamenlijke spelmorgen gehad. Deze stond in het teken van de natuur. Hiervoor hadden we een verrekijker gemaakt. Zo kon het gebeuren dat het die vrijdagochtend wemelde van de kleine boswachtertjesrond de Meester Sieberingschool. Gelukkig was het droog die ochtend.

We hadden allemaal spelletjes bedacht zoals: hout stapelen, appels plukken, kruiwagenrace, blaadjes prikken en nog veel meer spelletjes. Het was best spannend om in het bos met je verrekijker op zoek te gaan. Al met al weer een gezellige morgen met als afsluiting een lekker ijsje.

Binnen hebben we geprobeerd een beetje herfst te maken. we praten ook een beetje over de herfst en zingen er liedjes over.

Met beide groepen hebben we mooie paddestoelen gemaakt Een rode paddestoel met witte stippen.

 


The Young Ones


Nieuwsbrief nr.1 Veur Uutzicht


  Informatie van SV Nieuw Balinge


   Natuurmonumenten zoekt vrijwilligers in Mantingerveld


   Verhaal:  Van Scheper tot Wolvenjacht !

Kontakt brengt dit jaar een reeks verhalen over het vroegere Drentse dorpsleven. Zo wordt o.a. vertelt over het afbranden van veen voor het verbouwen van boekweit, waar in ons dorp de naam Boekweitstraat vandaan komt, evenals het verhaal ‘de Wolvenjacht’. (‘Wolvenhaar’) In dit verhaal wordt duidelijk waar de namen: ‘de Breistroeken’ en Breistroekenweg’ en Schepersweg vandaan komen.

Veel, plezier met de serie: ‘Van Scheper tot Wolvenjacht’!’

DE NACHTWACHT

‘Der is boervergadern vanaomd' , had de vrouw van Harmsen gezegd tegen haar man, toen hij 's middags van het land terug­kwam. Rieks had zijn pijp uitgeklopt, aangestoken en toen het 'boerbriefien' gepakt van de plaats waar zulke 'zaken' altijd wor­den neergelegd, 'de bossem.*' Het zag er vuil en verfrommeld uit. En geen wonder: 'hèt briefien' was ook al bijna door het hele' dorp' gegaan, van huis tot huis.

Hoe het luidde?

Hedenavond als het boerhoren gaat, boervergadering over het uit­besteden van de wacht.

De volmacht

    Jan Joling.

Vrouw Harmsen had het geschrift natuurlijk allang in haar eentje ontcijferd, waarom het dan ook alleen was om het gesprek in te lei­den, dat ze zei: 'Over het uutbesteden van de wacht zeker, hè?'

'Jao, over de wacht' , zei Rieks. 'Aole (de vrouw van de boer waar het boerhoren is) zal het er drok genog met hebben vanao­md, mar ik mut er toch maar even hingaon.'

Hij had er natuurlijk geen ogenblik over gedacht, niet te gaan, want geen echte boer is het, die niet met genoegen naar een boer­vergadering gaat.

'Maor dat is nou ienmaol de maniere van spreken.'

Tegen donker klinkt het toet-toet-toet van het boerhoren door het hele dorp. De vergadering zal binnen enkele ogenblikken begin­nen. Het is oktober en dus te koud om onder de bomen op de brink te vergaderen, zodat het nu bij de boer in de keuken gebeurt. Van alle kanten komen de boeren aanwandelen, de pijp in de mond. Aan hun 'knutterige' maar toch zelfbewuste houding is te zien, dat er vanavond een zaak van algemeen belang zal worden besproken, waarbij ook stilzwijgend hun oordeel wordt verwacht.

De keuken stroomt langzamerhand vol. De eersten hebben zich meester gemaakt van de aanwezige stoelen en andere geïmprovi­seerde zitplaatsen. De overigen staan in groepen bijeen, scharrelen nu en dan van de ene groep naar de andere of mengen zich met een luid uitgesproken opmerking in het gesprek van een verwijderde groep. Voor de drie volmachten is een voor hen waardige plaats vrijgehouden: de hoek van de haard.

Als het gesprek over koetjes en kalfjes lang genoeg heeft geduurd, verlaat de oudste volmacht zijn ereplaats en gaat, geleund tegen de schoorsteenmantel, vlak voor het vuur staan, de armen naar achteren, om de uitgespreide handen om beurten te wrijven en te warmen.

'Lui', begint hij, 'wij weet' allemaole waorveur wij hier bij mekaar bint, me dunkt het wördt tied, daw terzake koompt. Hoe stiet het, bint er ok liefhebbers um van 't winter de wacht te doen?'

Het is even stil geweest, heel stil, maar het duurt niet lang, of het geroezemoes van stemmen begint weer, al harder en harder en het schijnt, dat er geen liefhebbers zijn. Dat lijkt echter maar zo, want een van de eigenaardige oude gebruiken is, dat zich dadelijk geen liefhebbers aanmelden. De woorden van de voorzitter waren dan ook alleen bedoeld om de zaak in te leiden. Daarom is op zijn gezicht dan ook geen zweem van wrevel te bespeuren als hij voor de tweede keer de vergadering toespreekt en vraagt of er ook lief­hebbers zijn.

Zonder dat die zich aanmeldt, richt hij zich tot de nachtwacht van het vorige jaar, zeggende: 'Nou Wienhold, ie dingt toch zeker ok weer met?'

Als deze zich door een knik of met een 'ja, ik wil het nog wel ies weer proberen' , als sollicitant heeft verklaard, volgen ook enige anderen. De voorzitter hoeft de vergadering niet tot de orde te roe­pen, als hij zo dadelijk verdergaat, want allen houden zich stil. Dat hoort zo en die regels, die van ouder op kind overgaan, worden niet overtreden. Waor doe ie’t veur?' , vraagt de voorzitter aan een van de gegadigden. 'Zestig gulden, ha'k e dacht', antwoordt deze, 'het valt niet mit 's winters bij weer of gien weer 's nachts rond te scharreIn.'Wie döt ‘t veur minder?'

'Ik doe het veur negenenvieftig', antwoordt een ander. 'En ik waog het veur achtenvieftig' , komt een derde.

'Ik doe het veur de aolde som', zegt de oud-nachtwacht, 'en ok veur gien cent minder. Het komp mij neudig toe. Het is eigenlijk gien loon, aj daoran toekomt. Maor zo ik zee, ik doe het erveur en het zal niet minder gaon dan het veurige jaor.'

Een van de liefhebbers wil het 'veur veerenvieftig waogen ' , de anderen houden zich stil. Allen zwijgen, elk overweegt of wacht.

'Nou', zegt een oude boer, die vaker op zo'n kritiek ogenblik het woord neemt en daarbij nu, als altijd, de pijp op de vlakke hand uitklopt, 'dan is het 't beste, dat de beide leegsten even naor buuten gaot, dan kow der over praoten.'

'Jao, dat is het beste', klinkt het hier en daar, en nu verlaten de twee bewuste mannen de keuken. In de 'vergadering met gesloten deur' wordt nu over de afwezigen gesproken.

'Gerriet' , zegt de voorzitter, 'dut het wal een gulden minder, maor Wienhold hef het verleden jaor aordig goed e daone, daor hew gien klagen over. Me dunkt, we moet niet op een gulden kieken en hij kan het wel gebruuken in de huusholding. Is er iene optegen?'

Een enkele, gewoonlijk een van de gegadigden zegt, 'dat het niet altied dezölfde hoeft te wezen, dat een aander ok wel ies een veur­deeltie hebben mag.'

Maar geen van de anderen heeft verder iets te zeggen, en nu zegt de voorzitter tegen de man, die het dichtst bij de deur staat: 'Roep ze mar weer binnen.'

'Nou Wienhold', zegt hij, 'er is besleuten, dat ie het nog mar weer hebben zult, dan kan Garriet het 't aander jaor ies doen. Wij vertrouwt, Wienhold, dat ie het goed doen zult en aj wat te klagen hebt en de nood komp an de man, dan klöp ie maor an um törf, die zal oe niet e weigerd worden! En nou volk, dat hew weer en ik geleuf, dat ons wark oflopen is. Ik daank aa

allemaole veur de trouwe opkomst.'

Allen staan op, de tabaksdoos komt nog even voor de dag om een verse pruim te nemen of een nieuwe pijp te stoppen. Na enige minuten is de keuken leeg, maar een vloer vol zand, 'spei' en as bewijst Aolie de vrouw, dat er boervergadering is geweest.

'En wat moet je nu zo al doen voor die vijfenvijftig gulden?', vroeg ik de herbenoemde bij het naar huis gaan.

'Ja, meester, dat vaalt niks met heur! Van 's aoms tien tot 's morgens vieve mu'k um ‘t ure het hele dorp deur en dan elk uur het uur ofroepen. As het bijveurbeeld tien ure is, dan roep ik:

Tien uur hef de klok, de klok hef tien!

Maar daor is het nog niet goed mit. Ik moet staag rondloeren of er ok onraad is, want het gebeurt nog wel ies, dat ze niet weet, wat miende en oende is. En of er ok braandgevaor is en zowat meer. As ik hier of daar locht zie braanden in de nacht, dan mu'k er even hin um te zien wat er an de haand is. En as ze mien hulp neudig bint, dan blief ik even. Dan gebeurt het ok nog wel ies, dat de schaap uut het hok kommen zint. Of dat de peerden de staldeur openslaogen hebt en dan gao'k de boer even waorschouwen. Och, daar is gewoonlijk altied wel wat. As er ruuzie is, moe'k wel ies tussenbei­de komen, zij hebt nog al respect veur mien stok.'

'Gao’j in de tussentijd nog slaopen?'

'Nee, dat doe'k veurtied en naotied. 's Nachts komp ‘t er in de regel niet van. As ik het iene uur afroepen hebbe dan wacht ik miestal in het aander ende van het dorp in een schaophokke achter een plaggen­buIte of zo, totdat het uur um is. Maor ik gao wel ies even hen hoes; um twie uur gao'k koffiedrinken en mij een beetie opwarmen. Het valt niks met as het zo kold is en de snei oe in het gezicht blas. Dan komp een dikke jasse, een pelsmusse en voesthaansen oe goed van pas.'

'Dat geleuf ik. Ik zou voor dat loon het baantje niet graag van oe overnemen.'

'Dat geleuf ik, meester, mar een meinse döt al wat um de mond open te holden. Ik hebbe een vrouw met zes kiender in hoes.'

'Ja, het is weinig, heel weinig. En waar komt dat geld vandaan?' 'Dat betaalt het hiele dorp. De volmachten bepaalt elk andeel, al naor ze er belang bij hebt.'

'En nu nog een vraag. Ik heb wel eens gehoord, dat een nachtwacht soms vreemde avonturen beleeft, bv. spokerijen en derge­lijke. Heb je ook wel eens iets ondervonden van dien aard?'

Hij begon te lachen. Een goedig beter wetend lachje.

'Och in de aolde tied gung het vrumd toe en zagen ze allerhaan­de rare dingen. Daar muj niks van geleuven. Maar ien ding kunt ze mij niet oet de kop praoten ... Het tweide jaar, da'k de wacht dee, en a'k dan die hoek daorgundse um esleug, dan zag ik altied een lochie braanden. En a'k er hin gung was er niks. Ik heb wel hon­derd maol bij mijzölf e dacht: as daor gien huus komp te staon, dan wee'k het niet. Maar nou stiet er iene!

Maor ik bin, waar ik wezen mut. Goeienaomd!' Ik gaf de man een sigaar, die hij graag aannam.

Als ik later 's nachts wakker lag en zijn: Twaalf uur hef de klok, klok hef twaalf! hoorde, boven de sneeuwjacht uit, heb ik de man vaak beklaagd. Geen wonder, dat enkelen 'er genog van hadden', wanneer ze een jaar de wacht hadden gedaan. Menigeen besloot dan ook zijn diensttijd met een:

Dit is de laatste nacht,

Dat ik loop de wacht,

Het is de laatste keer

En ik doe het nooit weer.

EINDE.

* Bossem = schoorsteenmantel.

Volgende keer het 1e deel van: ‘De wolvenjacht’.


  Aanleg wandelpad Achtersteveld.

Op vrijdag 21 september werkten 35 personeelsleden van Essent in het Mantingerveld aan de aanleg van een wandelpad van het dorpshuis naar en door het Achterste Veld.

Daar sluit de route aan op de bestaande wandelroutes (en o.a. het Drenthepad en de wandelroute van het Oude Diep) In hal van het dorpshuis is door Natuurmonumenten een expositie ingericht over de natuurontwikkeling in het Mantingerveld. Vrij toegankelijk voor bezoekers die nu vanuit het dorpshuis via een korte wandelroute de heide kunnen bereiken.

Onder begeleiding van Natuurmonumenten en Roelof Bisschop van stichting Landschapsbeheer Drenthe werkten de energieke Essent medewerkers uit het hele land flink door. Roelof begeleidt ook een deel van de uitvoering van het Veur Uutzicht project.

Er werd zogezegd goed aan de weg getimmerd! In de middag genoten de deelnemers van de fraaie natuur tijdens een wandelexcursie onder leiding van de boswachter en discussieerden ze in het Mantingerzand over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat kreeg vorm door in werktijd vrijwilligerswerk te doen voor het Mantingerveld.

Met culinaire ondersteuning georganiseerd door het dorpshuis. Een heel geslaagde dag voor alle betrokkenen. Vele handen maken licht werk en zo werd de aanleg van het pad een fluitje van Essent…

Natuurmonumenten werkt graag samen met andere betrokken partijen aan een open en groen Nederland. Zie www.nederlandopenengroen.nl of www.natuurmonumenten.nl voor de foto’s natuurlijk op: www.nieuwbalinge.eu

Er gebeurt nog meer op vrijwilligersgebied:

Op zaterdag 3 nov. in het Hullenzand: de Natuurwerkdag.

De natuurwerkdag is een initiatief van Landschapsbeheer Nederland in samenwerking met het IVN Vereniging voor Natuur en Milieu educatie, scouting Nederland, ANWB, jeugdbonden voor Natuurstudie en terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, de provinciale Landschappen en Natuurmonumenten) In het hele land worden op die dag vrijwilligerswerkdagen in de natuur georganiseerd. Natuurmonumenten en IVN Hoogeveen werken samen met stichting Landschapsbeheer Drenthe in het Hullenzand. Die dag gaan we boompjes steken op de heide en in het stuifzand. Voor gereedschap, handschoenen en de inwendige mens wordt gezorgd.

Natuurvereniging IVN verzorgt een sporenspeurtocht voor de kinderen (in de ochtend).

Startpunt is de parkeerplaats Hullenzand langs de Hoogeveenseweg (Hm. Paal41.1)

De werkdag begint om 10. 00 uur en deelname is gratis. Geef je wel even op zodat we weten op hoeveel mensen we mogen rekenen! Dat kan op: www.natuurwerkdag.nl  (let op: daarop staat het startpunt fout vermeld: niet bij de ijsbaan maar de parkeerplaats Hullenzand op zaterdag 3 november) of bij Rob v.d. Es: 0655 127566 of per email: r.vanderes@natuurmonumenten.nl

Een leuke gelegenheid om eens aan het buitenwerk te komen proeven. Zie ook de informatiemiddag over het vrijwilligerswerk op donderdagmiddag 18 oktober elders in dit nummer.

Kom in beweging en doe mee, lekker buiten bezig zijn in de frisse lucht en meewerken aan de instandhouding van de natuur in je eigen leefomgeving. Gezellig samen met anderen werken aan een concreet doel waar je direct resultaat van ziet.


  Voedselactie DorcasHulp Nederland

Ook dit jaar willen we ons weer inzetten voor de allerarmsten in Oost-Europa door mee te doen aan de landelijke voedsel aktie.  We hopen dat u ook weer mee gaat doen. Hieronder is een lijst gemaakt van de producten waar pakketten van worden gemaakt.  Zou u één of meer producten willen inleveren bij het adres hieronder genoemd

De volgende producten gaan hierin:

3 pakjes droge soep, 1 pakje cacao, 1 pakje droge kruidenmix, 2 kg. suiker, 1 pak/doos brinta e.d. (ontbijt) , 2 doosjes (fruit) thee, 1 pak theebiscuit, 3 pakken macaroni (pasta), 1 fles (plastic of blik) limonadesiroop , 1 kg . (jodiumhoudend) zout, 2 plastic flessen zonnebloemolie, 1 pot jam, 1 blik groente a 800 gram, 1 pakje kaarsen (2 a 3 stuks), 1 blik witte of bruine bonen a 800 gra m, 2 tandenborstels, 1 blik vruchten a 800 gram, 1 tube tandpasta, 2 kg. gebroken rijst, 1 pak liga (geen Milkbreak)

(i.v.m. douanevoorschriften s.v.p. geen andere producten inleveren!)

De economische situatie in veel Oost-Europese landen blijft slecht. Vooral bejaarden, alleenstaanden en invalide mensen in Oost-Europa hebben het erg moeilijk. Zij hebben nauwelijks geld om voedsel te kopen. Het is echt een strijd om te overleven. Door duizenden medemensen in landen als Rusland, Albanië, Roemenië, Oekraïne en Moldavië een voedselpakket aan te bieden, kunnen we een getuige zijn van de liefde van de Here Jezus. De mensen die tijdens de winter een pakket ontvangen, ervaren dat als een enorme bemoediging.     Helpt u mee?

Tenslotte  Ook oude mobieltjes hebben een waarde van €3,50. Zou u ze willen inleveren bij onderstaand adres?  (mag zelfs zonder batterij) U kunt u spullen op vrijdag 2 nov. en dinsdag 6 nov.  inleveren bij Sjoukje Dijkstra, Vosseveen 28 Nieuw-Balinge.

Hartelijk bedankt namens de werkgroep Nieuweroord /Noordscheschut

  Starterslening voor woning in trek

De gemeente van Midden-Drenthe wil starters op de woningmarkt helpen met de aankoop van hun eerste huis. De Starterslening kan net dat ene zetje zijn waardoor het voor Starters mogelijk wordt een huis te kopen.

Beschikbaar budget

In februari 2007 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor starters op de woningmarkt. Aan een aantal inwoners van Midden-Drenthe is in de afgelopen maanden al een lening verstrekt. Gezien de goede belangstelling verwacht de gemeente in de nabije toekomst meerdere leningen te verstrekken.

Wat is een starterslening?

Een starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van de woning (inclusief alle bijkomende kosten zoals overdrachtskosten, notariskosten etc.) en het maximale bedrag dat op basis van het inkomen kan worden geleend bij de bank volgens de normen van de Nationale Hypotheekgarantie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een starterslening, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

-       Zo moet de aanvrager maatschappelijk of economisch gebonden zijn aan de gemeente Midden-Drenthe;

-       Eén van de kopers mag maximaal 35 jaar zijn;

-       Men mag nog niet eerder eigenaar zijn geweest van een koopwoning;

-       De woning die men wil kopen is gelegen in de gemeente Midden-Drenthe en de totale kosten van de woning mogen niet hoger zijn dan € 175.000,-;

-       De koper verblijft rechtmatig in Nederland en is meerderjarig

-       Men gaat de woning zelf bewonen.

Informatie

Meer informatie over de starterslening kan verkregen worden bij de gemeente. Bij de Gemeentewinkel op alle drie de locaties is de folder Starterslening Midden-Drenthe verkrijgbaar

  Wandel4daagse

 

De wandel4daagse was weer een groot succes.

Er hebben 107 mensen gewandeld voor een medaille. Ook de diverse verenigingen hebben een avond meegelopen.

Wij bedanken alle sponsors:

Plaatselijk Belang,  J. de Buck en Schade tax.

Tot volgend jaar.

De 4daagse commissie 


  Fonds Verstandelijk Gehandicapten.

In onze gemeente heeft de collecte het mooie bedrag van € 383, 65 opgebracht.

Hartelijk dank namens het Fonds aan alle gulle gevers, maar vooral de collectanten heel hartelijk dank voor jullie inzet.

Margo Kraijesteijn.

Tenslotte een opmerking voor de hondenbezitters.

Volgens sommige baasjes bijt hun hond niet, maar blijkbaar weten de honden dat niet, want ik heb al een aantal keren een pijnlijke ervaring hiermee gehad. Even een tip, misschien kunt U zorgen dat de collectanten (of iemand anders) veilig bij de bel kan komen.

B.v.d.


  Jan & Marianne de Buck


Gewijzigde datum Mantelzorgers

MANTELZORGERS OPGELET! Gewijzigde DATUM.

De eerstvolgende bijeenkomst is op

Maandag 19 November a.s. In Dorpshuis “De Heugte”

Graag willen we weten of we op u kunnen rekenen, dus is voor deze bijeenkomst OPGAVE GEWENST.

Bel even naar José Post voor opgave,Tel: 321354


 Mededeling Dorpshuis “De Heugte”

 

In verband met het aanleggen van het nieuwe terras voor het Dorpshuis kan enige overlast ontstaan.

Tijdens de werkzaamheden is de ingang aan de achterzijde ( Robertusweg) theaterzaal.

Onze excuses voor het ongemak.

 

DB. “De Heugte”


     Hemmeltied live vanuit het dorpshuis

HEMMELTIED LIVE VANUIT HET DORPSHUIS!

 

ZATERDAG 13 OKTOBER a.s.

Van 10.00 uur tot 12.00 uur!

Wordt het radio programma Hemmeltied  rechtstreeks uitgezonden vanuit het bruine café in Dorpshuis “De Heugte”


  Dansavonden  (t/m december 2007)

In dorpshuis “de Heugte”  Nieuw Balinge, Lijsterstraat 1 Telefoon: 0528-321300

Aanvang: 20.30 uur

Op de zaterdagen: 27 oktober, 17 november, 26 december (2e kerstdag. Livemuziek!)

U komt toch ook?!


  Berichtje van Joyce Bouwmeester-Salomons

"Wegens zwangerschapsverlof, pedicure ik niet van 1 oktober t/m 1 december. Na 1 december kunt mij altijd weer bellen voor een afspraak.
 
Joyce Bouwmeester-Salomons"

Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

 


Info Pagina