kontakt

november 2007

Colofon
Van de Redactie
Meester Sieberingschool
CBS de Morgenster
Peuterspeelzaal "Duimelot"
The Young Ones
Mag ik U even voorstellen........
Oproep voor de Alg. Ledenvergadering IJsvereniging
Project Veur Uutzicht ontvangt Stimuleringsprijs
Halloween met de Kinderclub
Mooi zo - Veilig zo
Voor de jeugd vanaf 16 jaar: Dieka - Markelo
Een avondje uit…
Buurtacademie
Toneelvereniging V.D.O.

Geknipt voor Kontakt....!

Het gezamenlijke verhaal van: Nieuw Balinge HYVES
Sinterklaasfeest van de Kinderclub
Verslag Veur Uutzicht 6 september 2007
‘Voor alle leeftijden’
Verhaal: Van Scheper tot Wolvenjacht
Uitnodiging Opening van het Knooppunt
Info Huisartsenpost
Uitslagen Klootschietvereniging
Het Prinses Beatrix Fonds
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden

Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nieuw Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

 
INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,  BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN, ZIJ ZORGEN ERVOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORD
 
Redactie:
Lammy Blanken; tel: 321253

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Joyce Bouwmeester;              penningm.

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina:

Naomi Boer:                      

Evelien Sok        tel: 321299

Joyce Salomons     tel: 321809

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

Van de Redaktie

 

Lentetaferelen in de herfst. (foto: 28 – 10 - ‘07)

VAN  DE  REDACTIE.

Alsof de aarde is bedekt met een lappendeken in de kleuren variërend van geel, goud, oker, amber tot wijnrood. Deze, uit duizenden bladeren bestaande deken, laat zien dat we inmiddels diep in de herfst zijn. Alhoewel… de kuikentjes op de foto hierboven ons anders doen denken! Maar ook hier verraden de herfstblaadjes dat deze foto vrij recent is gemaakt. De zachte temperaturen van de afgelopen tijd zorgden ervoor dat deze jonge spruitjes, onder het toeziend oog van moeders, naar alle tevredenheid heerlijk rond konden scharrelen. Over jonge spruiten gesproken…, in deze uitgave van Kontakt hebben we nog een foto voor u waarop veel  jonge spruiten te zien zijn, nl; de leerlingen van de mr Sieberingschool verwelkomen Robin Wobben als 100e leerling van deze school. Deze foto was te zien in de Veldenkrant en natuurlijk vonden wij dat ‘ Geknipt voor Kontakt’! Wat we ook ‘Geknipt voor Kontakt’ vonden, was een artikel wat te lezen was in het Dagblad van het Noorden over de prijs die n.a.v. project Veur Uutzicht in de wacht is gesleept. Gefeliciteerd!

Wat kunt u nog meer tegen komen in deze editie;

·         Een ‘verhaal’ die tot stand is gekomen op Nieuw-Balinge-Hyves door bezoekers van deze site. Meer uitleg hierover in deze uitgave van Kontakt.

·         De werkgroep ‘Mooi zo Veilig zo’ vertelt ons het een en ander over de werkzaamheden en resultaten van dit project.

·         Een verslag (incl. enge foto’s!) van Halloween die de kinderclub georganiseerd heeft op 31 oktober jl.

·         En ook de beide scholen zijn weer vertegenwoordigd.

·         Een oproep aan iedereen die op 8 december a.s. samen een gezellig avondje uit wil naar Dieka in Markelo en bij wie je je opgeven kunt hiervoor. 

·         En natuurlijk hebben The Young Ones het middenblad weer prachtig opgevuld voor de jongeren onder ons.

Kortom, er is weer genoeg (en nog veel meer) te lezen in de novemberuitgave van Kontakt. 

Meester Sieberingschool

Lichtjesconcert!!!

De muzieklessen voor groep 7/8 van de OBS meester Sieberingschool van juf Inge Donker (muziekvereniging Irene).zijn helaas al bijna weer voorbij. Op dit moment zijn de leerlingen nog druk aan het oefenen voor het lichtjesconcert dat door hen gegeven wordt op 9 november a.s. in het dorpshuis de Heugte in Nieuw Balinge. Het concert begint om 19.00 uur. De leerlingen laten tijdens het concert horen wat ze de afgelopen 10 weken hebben geleerd en ingestudeerd. Liedjes als: Samen en Alleen, Un Dun Dip maar ook enkele St. Maarten liedjes zullen ze op hun blaasinstrument voor u spelen. U zult versteld staan van de muzikale talenten van groep 7/8!!!

De muziekdocent Inge Donker begeleidt de muzikanten en zal het een en ander toelichten over de muzieklessen en de instrumenten.

Het jeugdorkest, de malletband en de minirettes van muziekvereniging “Irene” willen tijdens het concert u ook graag even laten horen wat zij al kunnen. Een uur lang muziekplezier gemaakt door enthousiaste kinderen van de meester Sieberingschool en door de jeugdleden van de muziekvereniging “Irene” uit Nieuweroord. Dat wilt u toch niet missen?

Daarom wordt u Van Harte uitgenodigd om op 9 november, vanaf 19.00 uur te komen kijken en luisteren in het dorpshuis De Heugte in Nieuw Balinge. De toegang is gratis!!

Bestuur en jeugdcommissie, Chr. Muziekvereniging “Irene” en meester Sieberingschool

100ste leerling

Maandag 22 oktober begonnen we feestelijk na de herfstvakantie. We verwelkomen onze 100ste leerlinge Robin Wobben. Na een korte toespraak hebben we gezamenlijk op ons plein mooie rode en blauwe ballonnen opgelaten. Natuurlijk kregen alle leerlingen ook een lekkere traktatie. Wij wensen Robin net als alle andere leerlingen een fijne en leerzame schooltijd op onze school. 

Kijk-, doemoment Kansrijke Taal

groep 1/2.

In oktober jongstleden hebben er twee kijkmomenten plaatsgevonden in het kader van Kansrijke Taal, in groep 1/2. Dit jaar stond de woordenschathoek centraal. Ook Jacinta was weer van de partij, met een voorafje. Hiervoor nog hartelijke dank.

Samen met Nicolette het nijlpaard en Jacinta, hebben we veel voorwerpen met andere ogen bekeken. Na de voorstelling, zijn de ouders en kinderen aan de slag gegaan met het spel ‘Dinges’. Daarbij ging het om het raden van de functie van het een voorwerp, een naam er voor bedenken en dan ook nog eens tekenen: hoe ziet het voorwerp eruit en waar gebruik je het voor.

Het was niet een makkelijke opdracht, maar de resultaten waren erg leuk.

Stagiaire in groep 1 en 2.

Sinds een paar weken loopt meester Arne stage in onze klas. Hij is elke dinsdag aanwezig. Af en toe heeft hij een volledige stageweek. Hij loopt stage vanuit de PABO in Assen.

Werkmiddag Kansrijke Taal groep 1 tot en met 4.

Op donderdagmiddag 15 november gaan de leerlingen van deze groepen hard aan de slag om leuke artikelen voor de feestdagen te maken. Deze artikelen kunt U kopen tijdens onze extra verkoopmiddag Alles-bij-één. 

Extra verkoopmiddag Alles-bij-één.

Let op…op woensdagmiddag 28 november, van 14.30 tot 15.30 uur is er weer een extra verkoopmiddag in onze winkel Alles-bij-één. U bent van harte hiervoor uitgenodigd. Ook als U geen kind(eren) (meer) op school heeft.

Grote kring.

De laatste maandag van oktober was groep 1/2 aan de beurt voor de invulling van de grote kring. Het onderwerp was ‘delen’. Ook de afspraak ‘samen spelen, samen delen’ is nog langs gekomen.

Kijkochtend groep 7

Woensdag 17 oktober konden de ouders van groep 7 een les volgen in de klas. De opkomst was groot en het was dan ook een gezellige bedoeling. Natuurlijk moest er wel geleerd worden en iedereen deed dan ook keurig zijn best (ook de ouders).

De les die de ouders zagen was een les Engels, waarbij ze het af en toe niet konden laten om hun zoon/dochter even mee te helpen. Alle ouders waren enthousiast en weten weer iets meer over hoe wij les geven bij ons op school.

Fietscontrole

De jaarlijkse fietscontrole heeft weer plaatsgevonden. Deze werd uitgevoerd door Anko Bierman en Miny Strijbosch van Veilig Verkeer Nederland en door Jacqueline Mecklenfeld en Ria Schoemaker. Van de 100 leerlingen zijn 19 fietsen niet gekeurd. Van de overige fietsen zijn 57 goedgekeurd en 24 afgekeurd. Dit betekent dat iets meer dan de helft van de kinderen een goedgekeurde fiets heeft!!!

Alle kinderen hebben hun kaart meegekregen. Kijk het even na, want ook al is de fiets goedgekeurd, dan kan het zijn dat er opmerkingen geplaatst zijn. Wat opviel tijdens de controle is dat een aantal fietsen prima in orde zijn, alleen mist er een bel. Dan moeten ze helaas afgekeurd worden, want een bel is verplicht.

Reünie groep 8 schoolverlaters

Dinsdag 23 oktober 2007 was er weer de jaarlijkse reünie van groep 8 van vorig schooljaar. Het was een gezellige middag, waarbij we ook hebben gesproken over de ervaringen tot nu toe op het Voortgezet Onderwijs. Daarbij kwamen de volgende dingen naar voren:

- Alle kinderen zitten goed op hun plek.  Zowel de school als het niveau.

- Het grootste probleem waar ze tegen aanlopen is het “fietsen”.

- Niemand heeft last gehad van de overgang (meer leraren, andere kinderen,..).

- Zaken als rekenen, spellingsafspraken hebben ze veel aan tot nu toe.

- Extra hulp aan een instructietafel is er niet of minder. Dat missen sommigen wel.

- De lessen duren ook echt 45 minuten. Heb je het niet af, dan in eigen tijd afmaken.

- Het plannen en werken met een agenda is geen probleem. Wat ze vorig jaar hebben gehad was voldoende.

- Dit geldt ook voor hun huiswerk. Ze maken nu ook veel het huiswerk al op school.

Al met al was het dus een geslaagde reünie.  Jongens en meiden, verder veel succes in het VO en tot ziens!

Buurtacademie

Groep 7/8 van beide basisscholen gaan vrijdag 14 december samen met de Buurtacademie koken, tafel dekken en lekker eten met de ouderen uit het dorp.


CBS de Morgenster

SCHOOL & BREAKFAST

De 26e september was de Europese dag van de talen. Voor de Morgenster een reden om de leerlingen te verrassen  met… bacon, gebakken eieren, worstjes, toast en melk, een onvervalst Engels ontbijt.

De Morgenster draait al twee jaar met veel plezier mee in het “Vroeg Vreemde Talen Onderwijs”. Vanaf groep 1 maken de kinderen al kennis met de Engelse taal. Op een speelse maar gestructureerde manier leren de kinderen omgaan met de Engelse taal.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat tweetalig onderwijs een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen. Het bevordert het vermogen om kennis op te nemen en ook de communicatieve vaardigheden.

Tweetalige kinderen blijken ook meer flexibiliteit te hebben, leren beter te relativeren en kunnen zich beter inleven in situaties van anderen. De voordelen in de ontwikkeling van een tweetalig kind zijn dus veel breder dan alleen het kunnen schrijven en spreken van een andere taal.

De Morgenster is hiermee één van de 121 zogenaamde voorhoedescholen in Nederland. Alle voorhoedescholen hebben de start van een nieuw tweetalig schooljaar op deze 26e september gevierd.

Ania Wiering

DE KINDERBOEKENWEEK

In de week van 3 oktober is de nationale kinderboekenweek gehouden. Het thema was dit jaar, “Sub Rosa, Boeken vol geheimen”.

“Sub Rosa” hetgeen letterlijk “onder de roos” betekent, staat voor geheimhouding.

Voor De Morgenster stond de Kinderboekenweek dan ook in het teken van “Geheimen”.

De leerlingen moesten als geheim agent verborgen letters opzoeken, die op en rond het schoolplein verstopt waren.  Die letters vormden samen een sleutelwoord om een doos te kunnen openen. Met het sleutelwoord “Geheimen” werd de doos geopend, met als verrassende inhoud Mariska van den Beukel. Zij heeft daarop voorgelezen uit het spannende boek: Spekkie en Sproet van Vivian den Hollander. (dit boek is getipt door de Nederlandse kinderjury 2007).

Met een voorleeswedstrijd is de Kinderboekenweek voor De Morgenster afgesloten met als winnaar Aukje. Zij moest daarvoor de strijd aangaan met: Gerjan, Chiel, Sharon, Aline en Rick. Het was voor de jury een lastige beslissing waarbij de kinderen beoordeeld werden op: tempo; duidelijkheid en beleving van hun verhaal. Elke deelnemer las voor uit een zelf gekozen boek waarbij ze ook iets vertelden over de schrijver, het boek en waarom zij juist dat boek gekozen hadden.

In het voorjaar van 2008 zal Aukje Schrotenboer dus onze school vertegenwoordigen bij een nationale voorleeswedstrijd.

 


Peuterspeelzaal "Duimelot"

De herfst is nog volop aan de gang en daar zijn we dan ook in de psz mee bezig. Zo hebben we met de tastkist ( het is de bedoeling dat je zonder te kijken met je handjes voelt wat er in de kast zit) gewerkt met o.a herfst dingen. Best spannend als je niets kunt zien alleen kunt voelen.

We hebben ook een paar keer met het kimspel gespeeld. Dit spel is bedoeld om het geheugen te trainen.

Op een tafel leg je verschillende voorwerpen, die met een doek worden bedekt. Daarna haal je tegelijk met de doek een willekeurig voorwerp weg. Dan is het de kunst om te weten welk voorwerp verdwenen is van de tafel. Dit spel vinden ze altijd leuk en is ook gemakkelijk om thuis te doen.

In oktober is het dierendag. Met de jongste peuters hebben we een leuk dierenmasker gemaakt en met de oudste peuters een grappige Teckel.

Verder hebben we nog kabouters en paddenstoelen gekleurd, geprikt en geknipt. Met de oudste peuters maakten we nog een Eegje egel van klei, met stekeltjes van cocktailprikkertjes, die daarna in vrolijke kleuren is geverfd.

Volgend jaar, gelijk na de kerstvakantie gaat er iets veranderen bij de peuterspeelzaal. Omdat er te weinig peutertjes zijn word de jongste groep opgeheven en zullen de beide groepen samen worden gevoegd. Dit betekend dat er alleen op de dinsdag- en de vrijdagochtend nog peuterspeelzaal is. U kunt uw kind gewoon opblijven geven en zal vanaf twee jaar van harte welkom zijn. Er bestand een kans dat bij veel opgave er een wachtlijst ontstaan doordat er in een groep maar 15 peuters mogen.

Op onze website staat precies beschreven hoe u uw peuter op kan geven.

bestuur peuterspeelzaal Duimelot

The Young Ones


Mag ik U even voorstellen........

Dit keer een persoon die een belangrijke rol speelt binnen de redactie.

Ik kan gerust zeggen dat als zij er op dit moment niet bij was het kontakt er heel anders had uitgezien. 

Ik mag u voorstellen ”Geke Strijker”. Zij is een van de oud gediende die al langere tijd betrokken is bij de samenstelling van het kontakt.

Bram van Burg mailde ons om aan te geven dat hij wel iemand wist die nodig eens voorgesteld moest worden. Hij gaf aan dat het iemand was die vele uren per week bezig is met het samenstellen van het dorpsblad. Hij wist wel dat ze liever niet op de voorgrond stond maar dat we haar dan maar moesten verrassen. Wij vonden dit een heel goed plan omdat we daar ooit wel eens aangedacht hadden maar toen wilde Geke  niet.  

Zo togen wij op een regenachtige avond met een grote bos bloemen naar huize Strijker. Geke dacht dat zij een andere afspraak had en zou dus thuis zijn.

Geke schok zich rot toen wij plotseling kwamen binnen vallen. Direct werden de camera’s op haar gericht en wist zij zich geen houding te geven met de situatie. Ze had natuurlijk nog niet door dat de verslaggevers van Kontakt het op haar hadden gemunt. Nadat zij van de schrik was bekomen gaven wij tekst en uitleg over onze aanwezigheid.

Geke kon er nu niet meer onderuit en begon direct enthousiast te vertellen. Geke dacht dat zij al vanaf 1992 in de redactie van het kontakt zat.

Deed dit samen met Peter Bos en Ina Kroon. Willem Strijker, haar echtgenoot zocht  direct een oud exemplaar erbij uit dat jaar.  Het was een bijzonder stukje werk. In die tijd werkte men nog met oude matrixprinters en diskettes.  Er was nog geen Windows  en tekst werd gemaakt met behulp van Word Perfect.

Als Geke het exemplaar weer ziet krijgt ze een rode blos op haar wangen. Enerzijds is het mooi om weer te zien maar aan de andere kant vind ze het maar een eenvoudig uitgave. Vind hem er eigenlijk niet uitzien. Wij zijn die mening niet toegedaan. We vinden het een prachtig blad. Wel moet je natuurlijk bedenken dat dit al weer 15 jaar geleden is.

Er waren toen rubrieken als “onder de loupe genomen ”Of “het Nieuw Balinge interview” Ieder had in die tijd zo zijn eigen taken.  De tekst werd uitgeprint en opgeplakt. Met een Kalligrafeerstift werden de bladen versierd. Foto’s moesten eerst gerasterd worden voordat ze erin kwamen. Het was in die tijd ook duur om er een foto in te zetten.

Het logo van Kontakt was een kroontjespen.

Geke schreef zelf veel in het kontakt.

De vader van Geke, Evert Sok is toen in 1993 ook begonnen met het verhaal ”Het jachtterrein van Freek Sok”.

In die tijd werd het Kontakt nog met de hand in elkaar gezet. Geke weet nog te herinneren dat ze nietjes tekort kwamen. Iemand kwam toen met losse nietjes aanzetten. Ze kan hier nu nog vreselijk om lachen.

Ze geeft aan dat nu bijna alle kopij aangeleverd wordt per computer. In die tijd kregen ze bijna alles op papier aangeleverd en moest Geke dit uittypen.

Ik het gesprek blijft Geke bescheiden. Geeft aan dat zij natuurlijk niet het blad alleen deed. Gelukkig werkte zij altijd in een goed team. Dit heb je ook nodig om continuïteit te waarborgen. Ze vind ook dat het een blad moet zijn voor alle Nieuw Balingers.  Ze vindt het dan ook mooi dat de Young Ones een paar jaar geleden hun eigen pagina’s zijn gaan maken. Dit maakt het blad naar haar idee ook interessant voor de jeugd.   

Geke noemt een paar mensen die ook een redactierol hebben gespeeld door de jaren heen. Dit waren: Gerwin van Tent,  Coby Laverman, André Goossens, Gea Oving, Bennie Smale en Gerrit Kleine. Geke zegt dat het kan zijn dat ze nog wat mensen vergeet. Dit blijkt ook als zij later per mail weer wat namen heeft door gegeven.  

Geke is nu zeker 2 a 3 uur per week met het kontakt bezig.

Ze vindt het ook mooi dat bijvoorbeeld de scholen iedere maand een stukje in het Kontakt zetten. 

Geke doet het graag ze heeft er een grote passie voor. Eigenlijk is het haar lust en haar leven.  Haar grote steun en toeverlaat Lammy Blanken zit ook al vanaf 1995  in de redactie. Wanneer het Geke niet lukt om iets klaar te krijgen dan lost Lammy dit snel op.

Als mederedactieleden vinden we dat Geke de structuur vast houdt. Zij is de stabiele factor. Zorgt er ook voor dat de deadlines in de gaten worden gehouden.

Ook tijdens vergaderingen kan Geke ons weer tot de orde roepen en zeggen dat er nu wel gewerkt moet worden.

Op het laatst geeft ze aan dat de verenigingen een pluim moeten hebben.

Deze leveren altijd op tijd hun kopij aan. Ze vindt het ook mooi dat deze ook bij het blad zijn betrokken.

Ze wil nog wel even kwijt dat mensen soms geen idee hebben wat een blad kost. Het grootste deel gaat naar de drukkerij.  Gelukkig is de drukkerij (Multicopy) bereid om mee te denken en houdt de prijs ook laag. Ook dit zijn dingen waar aan gedacht moet worden.

De kosten worden betaald uit de vrijwillige bijdrage en de mensen die een advertentie zetten. Ook hierbij dankt Geke alle mensen die het dus mogelijk maken dat er een dorpsblad uitgegeven kan worden.  Ze hoopt ook dat mensen met nieuwe ideeën aan komen zetten. Dat maakt het blad alleen maar weer interessant.

Ook moeten wij als verslaggevers de firma Strijker bedanken omdat zij alle faciliteiten beschikbaar stellen om het blad samen te stellen. Zo wordt er in hun ruimte vergaderd en kunnen we gebruik maken van alle apparatuur. Zelfs de catering wordt door Geke verzorgd. 

Wij danken Geke voor dit interview en hopen dat ze zich nog vele jaren wil inzetten voor ons dorpsblad.

H&J


  Oproep voor de Alg. Ledenvergadering IJsvereniging

 

 IJsvereniging Nieuw-Balinge

Oproep voor de jaarlijkse Alg. Ledenvergadering

Hierbij de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op dinsdag 20 november 2007. Leden zijn vanaf 20:00 uur van harte welkom in ons clubgebouw aan de Mantingerweg te Nieuw- Balinge.

Agenda:

1.   Opening.

2.   Mededelingen.

3.   Notulen alg. ledenvergadering 2006.

4.   Financieel verslag.

5.   Verslag van de kascontrole commissie.

6.   Jaarverslag secretaris.

7.   Ingekomen stukken.

8.   Verkiezing bestuursleden (aftredend zijn: Wolter Strijker, stelt zich herkiesbaar en Miranda de Jonge, stelt zich herkiesbaar). Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot 19:00 uur op de dag van de ledenvergadering bij de secretaris per adres: Verlengde Middenraai 87, 7938 PB te Nieuw Balinge.

9.   PAUZE.

10.       Benoeming nieuw reserve lid kascontrole commissie. Joop ten Kate is aftredend. De kascontrole commissie voor het boekjaar 2007/2008 bestaat uit Alie Luinge en Jan Deuten.

11.        Rondvraag

12.        Sluiting


Project Veur Uutzicht

Project Veur Uutzicht ontving op 25 oktober 2007 de Stimuleringsprijs 2006 van de St. Harry de Vroomepenning  !

de uitreiking van de cheque van 5.000 Euro


  Halloween met de Kinderclub

Woensdag 31 oktober jl. was het weer griezelen geblazen bij de Kinderclub.

De club organiseerde het jaarlijks terugkerende Halloween Dansfeest voor de kinderen uit Nieuw Balinge. Om klokslag half twee mochten de kinderen de zaal in en zagen bij binnenkomst een viertal stro- poppen op het toneel zitten.  Gelukkig, het waren maar poppen…… of toch niet?!

De vier stro-poppen

Op een gegeven moment kwamen twee poppen tot leven en gingen met de kinderen dansen. Een paar kinderen vond dit toch wel een beetje eng.  Maar ja, tijdens Halloween kun je griezelige taferelen verwachten.

De kinderen waren dankzij de leiding van de kinderclub de schrik al weer gauw te boven en deden vrolijk mee aan de verschillende dansspelletjes.

Maar eerst moesten er nog de drie mooist verklede kinderen gezocht worden uit al die prachtige creaties. Voor de jury, bestaande uit Gré van den Berg en Ninja Seuninga, was het een behoorlijke kluif om deze klus te klaren. Uiteindelijk gingen de volgende kinderen er met de prijzen vandoor.

1e prijs was voor Esmee Mekkes verkleed als een ‘wit wief’.  De 2e prijs was voor de pompoen Sara Moret en de heks Leanne Slomp ging met de 3e prijs naar huis

De prijswinnaars

Ook voor de verschillende dansspelletjes konden de kinderen nog prijzen winnen

Pas op voor de heksenbezem!

Pas op voor de heksenbezem!

1e prijs           Esmeralda Hooijer

2e prijs           Bart Braam

3e prijs           Leanne Slomp

Twee griezels

Dat de kinderen uit Nieuw Balinge ook wel weten wat Jumpen is, bewezen ze door dit te laten zien aan de jury.  Ook hier konden ze weer prijsjes mee winnen.

De nummer 1 Jumper Sabine Bruinenberg

De nummer 2 Jumper Danielle Bruinenberg

De nummer 3 Jumper Jamai Kroezen

Heel eng hoor!

Aan het einde van de middag werd nog de stoelendans gedaan en was deze middag alweer ten einde.

1e prijs stoelendans          Jeanine Hooijer

2e prijs stoelendans          Anilla Mekkes

3e prijs stoelendans          Julian Kroezen

Nog meer griezels!

De kinderen kregen een hele enge,  griezelige lolly mee naar huis.  Al met al was het weer een geslaagde middag


  Mooi zo - Veilig zo


                                 

Mooi zo–Veilig zo

Op weg met goed gedrag

 

Verkeersveiligheid in Nieuw Balinge

Iedereen vindt verkeersveiligheid belangrijk. Plaatselijk Belang is als vervolg op Veur Uutzicht samen met de BOKD een project gestart:

Mooi Zo –Veilig zo.

Samen bekijken we hoe de huidige en toekomstige verkeersproblemen kunnen worden aangepakt. Er is hiervoor een werkgroep gevormd met inwoners van het dorp en vertegenwoordigers van school. De Provincie en de Gemeente financieren het project en werken actief mee. De BOKD -Brede Overleggroep Kleine Dorpen begeleidt de werkgroep.

Wat hebben we gedaan?   Inventarisatie van onveilige situaties

Met de hulp van alle inwoners zijn de onveilige situaties in het dorp in kaart gebracht. Er zijn ruim 120 stickertjes door u en uw dorpsgenoten op de kaarten geplakt!

De meeste stickers werden geplakt bij:

-          de Haarweg (te hoge snelheid)

-          de Breistroekenweg (bocht en kruisingen)

-          de kruisingen van de Verlengde Middenraai

-          de omgeving van de beide scholen

Waarom zijn het onveilige plekken?

De werkgroep heeft met hulp van een verkeerskundige gekeken naar al die onveilige plekken. Misschien heeft u een groepje door het dorp zien lopen en fietsen, met het fototoestel in de hand.

De meeste knelpunten ontstaan omdat er te hard gereden wordt. Veel situaties zijn onoverzichtelijk of zelfs verwarrend (uitritten die geen uitritten zijn), waardoor de toegestande snelheid van 50 km per uur onveilig is. De kruidingen in het dorp zijn allemaal bedoeld als gelijkwaardige kruisingen, waar verkeer van rechts voorrang heeft. Een groot aantal kruisingen is echter zo ingericht dat dat niet meteen duidelijk is. De hoge snelheid op de lange rechte wegen in het dorp zorgt ervoor dat verkeer van rechts bijna automatisch uit zelfbehoud voorrang verleent aan het verkeer dat sneller rijdt op die lange weg.

In verkeerskundige termen gezegd: Nieuw Balinge is niet ingericht zoals de Duurzaam Veilig richtlijnen voorschrijven.

Duurzaam Veilig

In Nederland gelden de zogenoemde ‘Duurzaam Veilig’ richtlijnen voor de inrichting van de weg. Dat houdt in dat erftoegangswegen binnen de bebouwde kom ingericht moeten worden als 30 km wegen. Erftoegangswegen zijn wegen waar huizen aan staan, waar kinderen buiten spelen, kortom waar geleefd wordt. Bij 30 km wegen horen gelijkwaardige kruisingen (dus rechts heeft voorrang) en vermenging van verkeersdeelnemers (dus geen aparte fiets/voetpaden). Bij 50 km wegen passen geen gelijkwaardige kruisingen, maar horen voorrangswegen en scheiden van verkeersdeelnemers (dus fietsers en voetgangers op een andere strook dan de auto’s). Uit onderzoek is gebleken dat 50 km per uur te hard is om veilig te rijden door een gebied waar geleefd wordt. Het is ook een te hoge snelheid om verkeer van rechts bijtijds aan te zien komen.

Wat willen we bereiken?

De werkgroep heeft, na de analyse van de oorzaken van knelpunten, de doelstellingen vastgesteld. Wat willen we bereiken in het dorp?

Het verbeteren van de verkeersveiligheid, met name voor fietsers en voetgangers en in het bijzonder langs de Haarweg. De gemiddelde snelheid van (zwaar) autoverkeer moet in het dorp omlaag.

De veiligheid voor kinderen moet verbeterd. Vooral in de omgeving van de scholen, maar ook op de schoolroutes en routes van en naar speelplekken.

Behouden van doorgaande routes voor landbouw-, vracht-, en autoverkeer. Het dorp en haar omgeving moet wel bereikbaar blijven. We wonen én werken immers hier en in de wijde omgeving.

En als laatste: het vergroten van de herkenbaarheid van het dorp. Het dorpseigene moet versterkt worden. Als iemand Nieuw Balinge binnen rijdt, dan moet hij of zij dat ook daadwerkelijk opmerken. En voor de bewoners is een mooi en leefbaar dorp helemaal van groot belang. 

Hoe gaan we verder?

De verkeerskundige gaat aan de slag om voorstellen te maken voor een betere inrichting van de wegen en kruispunten. De werkgroep gaat ondertussen op excursie naar verschillende dorpen om te zien hoe elders de keuze tussen 50 km en 30 km per uur is opgelost.

De werkgroep zal dan voorstellen voor maatregelen voorbereiden, die dan begin 2008 aan u worden voorgelegd tijdens een bewonersavond. De werkgroep werkt niet alleen aan fysieke maatregelen, maar ook aan gedragsverandering. Vooral rond de scholen zal een verandering van gedrag van ouders een hogere veiligheid opleveren.

Wij rekenen op uw hulp voor het verbeteren van de verkeersveiligheid!

Werkgroep Mooi zo – Veilig zo

Jan Slomp, Henriette Kreeft, Remko Osinga, Janneke Koekoek, Ria Schoemaker, Jan v.d. Woude, Geert Post, Miranda Schutte, Martha Prins

Voor vragen en meer info over dit project bij de werkgroepleden


  Voor de jeugd vanaf 16 jaar: Dieka - Markelo


 

Nieuws uit de bestuurskamer

Het wordt weer kouder weer, dus let op de kleding. Doe eventueel een extra shirt onder je voetbalshirt. Vergeet geen droge, schone kleding mee te nemen, voor na de wedstrijd.

Iets kwijt of vergeten. Kijk eens op de kapstok in de kantine.

Ouderavond 19 november om 20.00 uur in de kantine.

Wat is het toch fijn, dat uw kind kan douchen in een schone kleedkamer. Dat wordt op dit moment mogelijk gemaakt door  Jannie, Alie, Jacintha, Corina, Jeanet, Petra en Marinca. Bij toerbeurt zijn ze vrijdagmiddag aan de schoonmaak. Vindt u hygiëne ook zo belangrijk, meld u dan snel aan, ze kunnen wel wat extra handen gebruiken. (tel. 320644)

Wedstrijdverslagen       

S.V. Nieuw Balinge D1                                           

Hallo ik ben jeroen en speel in de D1 van Nieuw-balinge. We hebben 9 spelers dat zijn, Gerben, Gerjan, Jordi, Tom, Aukje, Patrick en Ingrid en martin en jeroen, Op dit moment staan we 3e Onze trainer is jan v.d. woude En hulptrainer Niels Slomp. Ze doen het allemaal prima

Jeroen Span

 

Verslag voetbal         Marijn F1  

We zijn met zijn allen wezen zwemmen.  Omdat we op zaterdag 6 oktober geen tegenstanders hadden.  En dit was nog natter dan vorige week. Toen we in de regen moesten voetballen. We vonden dit leuker. 

 

Hallo mensen,

Wij voetballen in de E1 met Yannick, Nande – Rick – Sabine – Mark – Chris – Guus – Youri – Brian. Wij staan nu nog 1e. Want we hebben alles nog gewonnen en tegen de medekoplopers gewonnen met 6-1. We moeten nu nog tegen de weide en vcg en ze staan 3 en 4de dus het kan nog moeilijk worden.

Geschreven door Nande en Yannick

 

Omega bliksembeveiliging en Midden Drenthe Organisaties sponsoren

SV Nieuw Balinge/VCG Combinatie  C-junioren

Bovenste rij (vlnr)  Youk vd Akker, Andy Bols, Jorik Wielink, Richard Kleine, Ilse Koekoek, Carlijn Kleine

Middelste rij (vlnr) Sandra Hiddink (sponsor Midden Drente Org) Christiaan Kats (grensrechter), Richard Mol (leider), Patrick Thomas, Robin Beek, Randy Blokzijn. Stephan Beekelaar, Martin Vos (leider), Jeroen Nijmeier (leider) Jans Haverman (Omega vertegenwoordiger sponsor)

Voorste rij (vlnr)  Jelle Fokkema, Rick Warre, Bianca Prins, Laura de Ruiter, Ton Kamping, Rosa Goosens,  Nathalie Blokzijl, Iris Kats

Niet aanwezig: Nikki Vreman en Kevin Bos

 


  Een avondje uit…

Een avondje uit…

In de hoek zitten vier mannen aan een tafeltje, die geconcentreerde rust uitstralen en één voor één de meeste punten willen halen uit de kaarten die ze bijna ongezien in hun handen houden. Achter de tap staat de barkeeper en tapt een pilsje. Schenkt  een glas fris, maakt een praatje met de gasten en veegt geroutineerd elke gemorste druppel van de donkere houten bar.

Een aantal aanwezige dorpsgenoten vullen de stoelen aan de ovale stamtafel, en rond de biljarttafel staan een aantal jonge mannen al pratend en lachend te wachten op de persoon die de biljartballen in de juiste koers probeert te laten lopen over het groene laken om een carambole te maken. Wisseling van beurt vertelt dat ie gemist heeft, maar mengt zich schijnbaar graag in het gesprek met zijn andere wachtende ploeggenoten. Bijna lijkt bij velen de hoop aanwezig dat juist het niet-scoren aantrekkelijk is om weldra weer deel te nemen aan de gezellige conversaties van de vrienden aan de tafels rond het biljart. Regelmatig laat een bulderende lach door het café horen dat gezelligheid bij alle aanwezigen hoog in ’t vaandel staat.

De geuren, afkomstig uit de keuken maken velen hongerig en de bestellingen volgen  elkaar op. Zien eten doet eten, blijkt ook hier. De aanwezige kok bakt met zorg, en laat iedereen die een bestelling heeft door gegeven, het eten goed smaken. In dit café, waar iedereen, iedereen kent, speelt leeftijd geen rol en alle aanwezigen mengen zich als één ‘familie’ samen. Samen lachen, feesten en praten, tot in de kleine uurtjes. De achtergrondmuziek en de sfeervolle inrichting maakt het tot een compleet geheel. Wanneer de klok ons meldt dat het inmiddels de hoogste tijd is om huiswaarts te keren, zijn we het er unaniem over eens; De volgende keer zijn we graag weer van de partij in het bruine café van dorpshuis ‘de Heugte’!

Een bezoeker.


  Buurtacademie

Beste mensen de buurtacademie is weer volop actief met diverse cursussen die pas weer gestart zijn. Enkele cursussen blijven “haken” op een paar deelnemers, we doen nog een keer een oproep voor deze cursussen te weten:

Gezond Koken voor Mannen avond cursus.

Opfris cursus Nederlandse taal.

Geheugentraining.

Mocht u  zelf  graag een heel andere cursus willen volgen dan horen wij dit graag.

We kunnen dan kijken hoeveel animo ervoor is?

Laat het ons weten.

Cursus opgave bij Albert Wielink.

Tot ziens werkgroep Buurtacademie!

  Toneelvereniging V.D.O.

Gaat weer van start met de Repetitie’s.

De toneelvereniging hoopt in het voorjaar van 2008 weer uitvoering te kunnen geven van een schitterende boerenklucht!

Het stuk gelezen hebbende wordt het weer een avond ouderwets lachen.

Wij wensen de spelers veel plezier met het instuderen, en t.z.t. nodigen wij u allen graag uit voor het bijwonen van de uitvoering!

Wordt vervolgd,

Bestuur V.D.O

Geknipt voor Kontakt....!


 Het gezamenlijke verhaal van: Nieuw Balinge HYVES


  Sinterklaasfeest van de Kinderclub


  Verslag Veur Uutzicht 6 september 2007

Verslag Veur Uutzicht 6 september 2007

20.00 – 22.00 uur  kamer 1.20 gemeentehuis Beilen

Aanwezig namens dorpen: Dhr. Van der Veen, Jan Stegehuis, Gert Slomp, Klaas Meppelink, Henk Meppelink, Janneke Verdijk.

Aanwezig namens Natuurmonumenten: Albert Kerssies, Han Duyverman

Aanwezig namens Landschapsbeheer Drenthe: Gezienus van de Bult, Roelof Bisschop

Aanwezig namens gemeente: Jan Darwinkel, Kees Wielink, Dirk Beugel en Hanneke van Daatselaar (verslag)

 1. Opening

Kees opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is een afmelding van Harry Tijms.  Naar aanleiding van het verslag van 6 juni wordt de stand van zaken besproken.

 1. Mededelingen

Gezienus meldt dat Landschapsbeheer Drenthe failliet is. Gezienus en Roelof mogen doorwerken tot 11 oktober. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een doorstart, maar het hoe en wat daarvan is nog onzeker. Op korte termijn heeft het voor Veur Uutzicht geen gevolgen.

Kees vult aan dat een aantal bedrijven opdracht gekregen heeft om werkzaamheden uit te voeren. Dit kan gewoon doorgaan omdat de financiën via de gemeente verlopen.

Robertusbosje

·         De inrichting van het trapveldje wordt meegenomen in ‘Dorpen in het Groen’ van Nieuw Balinge. Hiervoor is offerte opgevraagd bij Buro Hollema, deze wordt maandag 10 september verwacht.

Landarbeiderswetgebied

 • Een groot deel van de personen die zich hebben aangemeld (was in juni 15 pers) zijn al benaderd. Voor de helft hiervan zijn werkplannen opgesteld. Als alle werkplannen klaar zijn wordt bekeken of er nog budget is om extra personen te benaderen. Er blijken namelijk toch meer huizen bij het landarbeiderswetgebied te horen dan waar in eerste instantie van uit is gegaan.
 • Het slopen van 2 boerderijen van Natuurmonumenten en het herinrichten hiervan zal niet binnen Veur Uutzicht plaatsvinden. Dit lukt qua tijd niet.

Erven Middenraai

 • 80% van de werkplannen is klaar. Wanneer alle werkplannen klaar zijn wordt bekeken of er meer erven aangepakt kunnen worden.

Overgang zand – veen

·         De offerte voor de fruitbomen is ontvangen.

·         Het verwijderen van de beplanting is aanbesteed. Het hout wordt afgevoerd via het land van Schoenmaker.

Groen in en om de dorpen

·         BOKD heeft opdracht gekregen voor de Broekstreek.

·         Op 11 september is er een voorlichtingsavond in de Broekstreek. Dit zal direct het meldpunt worden voor belangstellenden. Eventueel afwezigen kunnen zich nadien aanmelden bij een werkgroepje.

·         De erven binnen de bebouwde kom zijn voor de BOKD, de erven buiten de bebouwde kom zijn voor landschapsbeheer Drenthe.

·         Maandag 10 september wordt een offerte van Buro Hollema verwacht voor Nieuw Balinge.

Wegbeplanting

·         Dit onderdeel is al afgerond.

·         De wegbeplanting is goed aangeslagen, dit door de nodige zorg die er aan is besteed.

·         Dode bomen worden deze herfst ingeboet.

Landschap

·         Op korte termijn vindt er overleg plaats met Natuurmonumenten over welke elementen zij van belang vinden om mee te nemen in dit project.

·         Wensen mbt onderhoud e.d. worden in dit onderdeel meegenomen.

·         Alle wensen worden meegenomen in een plan wat in de projectgroep besproken zal worden.  

Poelen

·         De Koel valt onder de poelen.

·         Vos heeft opdracht gekregen om de Koel te graven. Tauw moet hierbij aanwezig zijn ivm de ‘vervuiling’. De Koel wordt uitgegraven tot het oorspronkelijke profiel (ca. 2,5 meter diep). Deze winter zal de koel gegraven worden.

·         De archeologie leverde geen problemen op bij het graven van de poelen.

·         Lodewijks heeft op één na alle poelen al gegraven. Er moeten nog wel rasters omheen geplaatst worden.

·         Natuurmonumenten kan aangeven of ze nog poelen willen hebben en welke evt. onderhouden dienen te worden.

·         Ook particulieren met wensen over het onderhoud van hun poel kunnen zich melden. Dit zal tijdens de voorlichtingsbijeenkomst in de Broekstreek (11 september) genoemd worden.

 

Landhekken

·         De landhekken zijn klaar.

·         Dolmans heeft opdracht gekregen om de hekken te plaatsen. Dit zal op korte termijn gebeuren.

·         Er is nog 1 landhek nagekomen en er is nog 1 twijfelaar.

·         Harm Koopman levert oude veldnamen aan om in de hekken te frezen.

·         Het landhek aan de Wijsterseweg komt voor het ven.

Plaggenhut

·         De plaats waar de plaggenhut moet komen is bekend.

·         Bork heeft opdracht gekregen om het bestaande ‘schuurtje’ te slopen. Hier is inmiddels een sloopvergunning voor ontvangen.

·         De schets van een plaggenhut is gebruikt om een offerte op te vragen. Het formaat van de plaggenhut maakt niet heel veel uit voor de prijs.

·         Dirk en / of Hanneke gaan na bij welke mate vergunningsvrij gebouwd kan worden.

·         In eerste instantie zouden 2 plaggenhutten gebouwd worden. Nu wordt er 1 plaggenhut gebouwd en 1 fundering gelegd. Tevens worden oude bomen (eiken en fruit) opgeknapt en worden nieuwe bomen opgeknapt.

·         Albert K. heeft de voorkeur om 1 plaggenhut (+ 1 aardappelkelder) te plaatsen met een duidelijk informatiepaneel, ipv 2 plaggenhutten.

Recreatieve paden

·         Broekstreek wil een bestaande wandelroute uitbreiden en opknappen. Om dit te realiseren moeten zij om tafel met Natuurmonumenten en waterschap (gaat over schouwpad, hier zal toestemming voor nodig zijn).

·         Han organiseert dit overleg met Jan de Vries / Ko Timmerman (waterschap Reest & Wieden), Klaas Meppelink, Roelof Bisschop en Natuurmonumenten zelf.

·         Voor de route in de broekstreek moet een nieuwe folder komen. Hier is al een toezegging voor gedaan door Natuurmonumenten.

·         Voor Nieuw Balinge zijn offertes ontvangen voor de aanleg van het pad.

·         Hanneke helpt Jan Stegehuis bij het aanvragen van subsidie bij LNV voor een boerenlandpad.

·         De kosten voor het rolstoelpad bedragen ca. € 70.000,- ex. BTW (dus niet de eerder genoemde € 100.000). Er is subsidie vanuit het recreatieschap beschikbaar en er wordt nog naar andere mogelijkheden gezocht.

Parkeervoorzieningen

·         De aanlegvergunning is verleend.

·         Maandag 3 september is de aanbesteding geweest, Beugel gaat de parkeervoorziening uitvoeren.

·         Er moet ongeveer 100 m3 grond afgevoerd worden. Dit kan gebruikt worden bij de erven die opgeknapt gaan worden. Ook kan het perceel landbouwgrond (waar de parkeerplaats op komt te liggen) opgehoogd worden met deze grond. Dit dient in overleg met de gebruiker van de grond (Henk Meppelink) plaats te vinden.

·         Er is opdracht verleend om de beplanting van de Stienkamp te verwijderen.

Herstel bovenloop Oude diep

 • Het plan voor het herstel van de bovenloop Oude Diep is klaar. Er staan werkzaamheden in voor de korte termijn (opknappen schoolpad, esrand bij Mantinge, dorpsommetje, sloot verleggen) en een lange(re) termijn visie. Dit laatste is nog een concept.
 • Het is goed om de lange termijn visie een keer te laten presenteren door Gertjan Elzinga, de schrijver van het plan. Dit kan evt. gekoppeld worden aan de opening van het dorpsommetje.

Communicatie

 • Er worden 3 nieuwsbrieven uitgebracht. Nú, januari 2008 en aan het eind van het project.
 • De nieuwsbrief kan in de dorpskranten opgenomen worden.
 • Bij de start van een deelproject zal steeds een persbericht uitgedaan worden.
 • Tijdens de bijeenkomst op 11 september kan kort de stand van zaken per projectonderdeel toegelicht worden.
 • Voorgesteld wordt om bij de opening van het het Jan Zoomerspaadje enz. zijn kinderen en / of kleinkinderen te betrekken.

Rondvraag

Kees: binnenkort wordt gestart met het opknappen van erven. De vraag is of het (snoei)hout op de plaats van het paasvuur van Nieuw Balinge gebracht kan worden. Het gaat dan om tijdelijke opslag, waarna het allemaal versnipperd zal worden.

Albert K. is akkoord.

Vervolg

Volgende stuurgroepvergadering is 10 oktober om 20.00 uur in het gemeentehuis (commissiekamer)

  ‘Voor alle leeftijden’

‘Voor alle leeftijden’

Nieuw Balinge , 25 oktober 2007.

Ook Nieuw Balinge leeft in het digitale tijdperk. Mede dankzij de computercursussen georganiseerd door de Buurtacademie maken nu veel mensen gebruik van dit communicatiemiddel.

In 2006 ging de Buurtacademie in het dorp van start én liep het project Ouderen onder Dak. Ouderen onder Dak had als doel te onderzoeken of ouderen er behoefte aan hadden om zo lang mogelijk in het dorp te blijven wonen. Dat bleek het geval te zijn. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft Plaatselijk Belang samen met de werkgroep Ouderen onder Dak enkele zaken aangepakt. Het gaat dan om

            - Mantelzorg / Naoberhulp,

            - verbeteren van de woonomgeving,

- een eigen klussendienst.

Met Woonservice wordt bekeken of het mogelijk is levensbestendige woningen in het dorp te realiseren. Met daarbij een steunpunt waar niet alleen ouderen, maar ook jongeren en volwassenen terecht kunnen met vragen op het gebied van zorg en welzijn. De website van Nieuw Balinge heeft hierbij een belangrijke functie.

Vanuit het onderwijs gezien is Nieuw Balinge een onderwijsvoorrangsgebied. Dat betekent dat er veel laaggeschoolde ouders in het dorp wonen. 

De scholen besteden veel extra aandacht aan dit punt. De openbare school is de landelijke pilot in het project Kansrijke Taal. Kinderen kunnen aardig overweg met de computer, maar ouders laten het hier wat afweten als je het bekijkt ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

Dit was reden om het project Electronic generation connection in het dorp te starten. De werkgroep Buurtacademie verzorgt de coördinatie in samenwerking met de werkgroep-steunpunt Het Knooppunt.

Ouders, ouderen en kinderen kunnen aan dit project deelnemen om met als doel te leren omgaan met de computer. Dit kan thuis of in groepsverband (cursussen via de Buurtacademie). Ouderen worden gekoppeld aan jongeren en gaan samen aan de slag. Ze stellen elkaar via de computer vragen over hun manier van leven; hoe ging het vroeger en hoe gaat dat nu?

Ouderen die wat onwennig tegenover de computer stonden leren spelenderwijs de basisvaardigheden. Jongeren verdiepen hun computervaardigheden en ontwikkelen tevens sociale en didactische vaardigheden. Belangrijke bijkomstigheid is dat jongeren en ouderen elkaar door deze communicatie beter leren begrijpen. De ouderen hebben een maatje en horen er weer helemaal bij. Jongeren leren op gezette tijden een sociaal oor te hebben voor de gemeenschap.

Ons doel is door deze mix van leeftijden jongeren en ouderen te activeren, elkaar beter te leren kennen en vaardigheden bij te brengen. Een uitstekend middel ter bevordering van sociale contacten en informele ontmoetingsmogelijkheden.

Ook binnen de scholen kan van dit systeem gebruik gemaakt worden.


Verhaal: Van Scheper tot Wolvenjacht

 

Kontakt brengt dit jaar een reeks verhalen over het vroegere Drentse dorpsleven. Zo wordt o.a. vertelt over het afbranden van veen voor het verbouwen van boekweit, waar in ons dorp de naam Boekweitstraat vandaan komt, evenals het verhaal ‘de Wolvenjacht’. (‘Wolvenhaar’) In dit verhaal wordt duidelijk waar de namen: ‘de Breistroeken’ en Breistroekenweg’ en Schepersweg vandaan komen.

Veel, plezier met de serie: ‘Van Scheper tot Wolvenjacht’!’

 

DE WOLVENJACHT

Dit jaar was het in december al vinnig koud. In jaren was er geen echte winter geweest maar nu leek het wel ouderwets te worden. Veertien dagen voor midwinter en dan al dik ijs in de sloten. Het kwam fel aan vonden de mensen. En het kneep door ook.

Grote troepen kraaien vlogen naar het zuiden en in de lichtende nachten hoorde Coert de krijsende geluiden van de trekkende gan­zen, die over zijn huis vlogen. Zuidwaarts naar de warme streken. Dan dacht hij aan zijn ganzenroer, dat aan de kant hing en hij hoop­te er spoedig op los te gaan, het veld in naar de plassen ...

Achter de plassen lag de Oshaar waar Coerts oom Jan en meu Geertien woonden. Coert kwam daar vaak en van zijn oom Jan had hij heel wat geleerd van huttenvangst en ganzenjacht. Oom Jan was een baas-vanger.

'Nog een paar weken wachten, jong' , had hij tegen Coert gezegd, 'dan kaamt de veugels veur de kolde uut vliegen en dan zuj ies wat zien.'

Zolang had Coert echter geen geduld en in de heldere maannach­ten om en bij midwinter zwierf hij achter de Hunneglooberg, of over de bevroren plassen heen. Met de bijl had hij in de luwte van de berg bijten gekapt in het ijs en daar tussen het schrale riet en de hoge bente, wachtte hij.

Eindelijk, toen de koude aanhield, had hij succes. Op één avond twaalf ganzen, dat was geen gekheid. En dit goede begin gaf hem moed. Tot de sneeuw kwam. Toen was het enkele dagen gedaan met de vangst, want er viel zoveel, dat de wegen haast onbegaan­baar werden.

Maar de ganzen bleven,hem roepen.

'Wat of ter nou huust hier in de buurte, dat is mij een raadsel', zei oom Jan tegen Coert, toen die weer op de ganzen los trok en meteen doorgelopen was naar de Oshaar.

Coert keek zijn oom aan, alsof hij nog meer verwachtte, want zo begreep hij er niets van.

'Ja', zei oom Jan. 'Vannacht bint de honden bij oeze schaophok­ke west en hebt gaten in de plaanken ebeten. Mar der in bint ze niet ewest.'

'Honden? Det kan toch niet' , meende Coert. 'Die bint ter toch niet zoveule? As de schaopen nou in het veld leupen of in het laand, dan was het wataans.'

'Ziej nou wel Jan! Wat hebbe ik oe ezegd', viel meu Geertien in, 'hoe zul het ter wereld meugelk wezen. Zoveule honden bint in de hiele buurte niet... En die zullen oeze Törk hebben dood-ebeten?' 'Det doet honden niet', meende Coert en hij vervolgde: 'As het niet wat te gek was, zul ik zeggen det het wolven ewest bint.'

Oom Jan keek hem wat ongelovig aan: 'Wolven? Daor hew vief jaor elene mee of-erekend. Toen hew jao de grote driefjacht had.'

Al had hij er niet aan gedacht, toch leek hem de veronderstelling van Coert niet zo onmogelijk. Twintig jaar geleden bijvoorbeeld was het bar geweest met die roofdieren, die zelfs de mensen aan­vielen op de wegen en overdag rondom de huizen dwaalden. Toen was het ook een extra barre winter geweest, en nu ..

'Ie kunnen werachies wel ies geliek hebben jong' , antwoordde hij, terwijl hij plotseling zijn gepeins onder woorden bracht. 'Gaot mar ies mit, dan zal ik oe laoten zien, wat ze van Törk aover-elao­ten hebt.'

Het was niet veel!

En hoe meer ze erover dachten en spraken, hoe meer ze tot de overtuiging kwamen, dat de gevreesde rovers hier de vorige nacht geweest waren.

'Of ze ook honger harren', sprak Coert, die wees op de inge­kraste nagelgleuven in de planken van de schaapskooi.

Ook zijn oom keek nu beter en begon alles goed na te zien, sloeg hier een pen vast en daar een plank, zette wat stevige palen voor de zwakke kant en legde drie stevige vlinten over de afhangende kant van het dak ... 'Ie kunt het nooit weten jong', vervolgde hij. 'Mar a'k oe een raod mag geven, maakt dan daj op huus an koomt, want er is alle kaans, dat ze in het veld huust en dan is het oppassen.'

Coert lachte er wat om! Bang was hij niet, zei hij. Maar toen zijn oom hem de oude verhalen deed die deze van zijn grootvader had gehoord, volgde neef zijn raad op.

Hij nam de kortste weg door het veld en probeerde er de pas goed in te zetten. Maar dat viel hem tegen, want de heide was taai, lang en oud. Langs de holle weg kon hij niet gaan, omdat die volkomen dichtgesneeuwd was. Daarom hield hij zijn koers op de Hunne­glooberg aan. Onderweg kwam hij langs verscheidene plassen en zijn jachtlust kwam weer boven, toen er een troep ganzen traag opvloog. De arme dieren hadden het kwaad te verantwoorden, nu er niets te fourageren was en nu de kou zo snijdend was, alsof ze in de noordse landen waren, waar ze vandaan kwamen.

Coert lette alleen op de ganzen en dat maakte, dat hij een kort, fel keffend gejank niet hoorde, ook al kwam de wind op hem toe. Het had hem verder iets moeten zeggen, dat de vogels zo zonder zichtbare oorzaak opgevlogen waren. Daar moest een reden voor zijn en die was er inderdaad.

Rondom de bijten, die Coert die morgen in het ijs van de plassen gehakt had, draafde wel een dozijn wolven rond. Sluipend waren ze dichterbij gekomen en fel hadden ze een kring om de vogels gemaakt nu hun buik kromp van de honger en hun ingewanden knaagden.

De ganzen ware wel heel mager geworden, maar de oude gan­zerik had toch de gewone waakzaamheid in acht genomen en juist toen de troep zich op de rustende vogels zou storten, weerklonk zijn waarschuwingskreet. Opvliegen en luisteren was één, zodat de wolven niet anders te pakken kregen dan wat stuivende, vervuilde staartveren.

Coert volgde de vogels met de ogen en zag, dat ze koers zetten naar de berg. Hij haastte zich daar ook heen en bereikte de andere plassen vrij snel.

Vrijwel weerloos waren de vogels daar neergevallen, doch Coert had geen medelijden met hen. Hij sloop naderbij, kreeg zijn kans en brandde los.

Het oude geweer spreidde goed en zeven ganzen spartelden rond of bleven liggen. De anderen probeerden met de grote ganzerik nog eenmaal naar betere oorden te ontkomen.

Ondertussen waren de wolven als dol rondom de wijde plassen gedraafd. Ze waren elk spoor van de ganzen kwijt en huilend rie­pen ze elkaar toe moed te houden. Jankend stak de aanvoerder zijn kop omhoog: een doordringende roep werd het. Een hongerklacht.

Toen hoorden ze weer het gesnerp van de vluchtende ganzen, tegelijk met een harde knal van het ganzenroer, dat de stilte ver­scheurde. Ze liepen rondom de grootste plas en plotseling kregen ze lucht van levende wezens. En van bloed. Hun tongen lik­kebaardden, hun flanken - ingevallen als ze waren - trilden en met een felle schreeuw stoven de hongerenden naar de berg.

Daar roken ze bloed ... daar was voedsel.

Coert had de ganzen bij elkaar gezocht en hij bekeek ze met ken­nersblik. Het was waar, dat het meeste vet eraf was, maar er zat toch nog voldoende aan. Dat voelde hij nu hij het vrachtje op zijn rug had. Eerst wilde hij zijn geweer niet weer laden, omdat hij toch naar huis ging en het dus niet nodig zou hebben, maar een onbe­stemd gevoel dreef hem de oude gewoonte te volgen, en daarom bracht hij dan ook een nieuwe lading aan. Daarop werkte hij zich. naar het voetpad over de berg ...

Plotseling meende hij, dat hij achter zich iets hoorde knappen.

Net of een hond over het ijs liep. Maar het knappend geluid hield aan en een hese kreet volgde.

Toen Coert omkeek was het hem of hij verstijfde: daar op een paar honderd meter afstand gleden de wolven over het ijs. Ze waren van de besneeuwde kant gekomen en gleden nu op het glad­de ijs in één richting voort... Recht op de grote bijt aan. De aan­voerder rook het gevaar ... zette zich schrap en schoof vallend opzij. Zijn opvolger, die meende, dat hij verongelukte, beet naar hem met een nijdige grauw, maar gleed zelf door. Plofte in het water, spar­telde rond als een bezetene.

Zijn makkers zagen hem tobben, plonzen. Ze keken naar hem, verlangend om te weten of hij het opgeven zou en wanneer.

Alleen de aanvoerder was doorgerend, had zich omgedraaid en viel met woedende haast op Coert aan.

Die had zich hersteld en zijn geweer in de aanslag gelegd. Hij liet de wolf nader komen, mikte en schoot.

Het dier sloeg tweemaal over de kop en zijn doods gehuil lokte zijn makkers. De meesten haastten zich. Er was buit.

En terwijl de oude aanvoerder, nog krimpend van pijn verbloed­de, scheurden ze hem in stukken, terwijl de anderen wachtten op hun verdrinkende kameraad, die geen beter lot kreeg. Hij bracht weer fundament in de buiken van zijn makkers. Coert had niet op de troep gwacht, maar liep wat hij lopen kon.

‘Naar huis’, hijgde het in hem. Doch zover was hij nog lang niet. Onder het hollen door dacht hij erover of hij het geweer op nieuw zou laden.  De wolven waren nu een flink eind achtergeraakt en wanneer hij geluk had, zou hij thuis kunnen komen zonder verdere verdediging.

Hij moest even blijven staan om uit te blazen, Zijn zij stak en hij leunde tegen een boom om staande te blijven. Een vreemde weeheid golfde om hem en hij zag alles in een ver waas verdwijnen.

 WORDT VERVOLGD.   (volgende maand het 2e en laatste deel)


  Uitnodiging Opening van het Knooppunt


     Info Huisartsenpost


  Uitslagen Klootschietvereniging


  Het Prinses Beatrix Fonds

Het PRINSES BEATRIX FONDS

Zet zich in voor mensen met spierziekten.

In Nieuw Balinge is voor hen gecollecteerd.  Er is 284,26 euro opgehaald: een mooi bedrag.

Daarvoor veel dank namens het Fonds

Monique Wachters Nieuw Balinge

Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :