kontakt

januari 2008

Colofon
Van de Redactie
Meester Sieberingschool
CBS de Morgenster
The Young Ones
S.V. Nieuw Balinge
Nieuwsbrief "De Heugte"
Sportief en Gezond Kerstfeest 65+ ers op 14-12-2007 + dankwoord
Kerstfeest met de Kinderclub
Een berichtje van de Kinderclub
25 jaar zangvereniging ‘Looft den HEERE’
Brief gemeente over afval

Bedankje van Noëlle Brinkman

Nieuws van Buurtacademie
Export Nieuw Balinge
In Januari is er weinig te beleven in de tuin, maar….. er is altijd wel wat te doen!
Uitnodiging jaarvergadering van het schoolfonds
Uitnodiging jaarvergadering DEL (Draagt Elkanders Lasten)
Dansen in de Heugte
St. Zomerfeest
Toneelvereniging V.D.O.
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden

Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nieuw Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

 
INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,  BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN, ZIJ ZORGEN ERVOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORD
 
Redactie:
Lammy Blanken; tel: 321253

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Joyce Bouwmeester;              penningm.

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina:

Naomi Boer:                      

Evelien Sok        tel: 321299

Joyce Salomons     tel: 321809

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

Van de Redaktie

 

Van  de  redactie

Zoals bovenstaande foto duidelijk maakt, waren weer vele dorpelingen naar de Heugte gekomen om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Petje af voor de vrijwilligers die tijd er voor vrij hebben gemaakt zodat (net als voorgaande jaren!)  dorpshuis ‘de Heugte’ open kon en wij allen gezellig samen het nieuw jaar in konden luiden!

Omdat de redactie vrij veel positieve berichten hebben gehad over de kleur van de vorige uitgave van Kontakt, hebben we besloten om dit gehele jaar Kontakt uit te brengen in deze donkerrode kleur. Kontakt in een ander jasje dus. Wat ook veranderd is, is de infopagina. Hiervan is de lay-out veranderd en dus veel overzichtelijker geworden. Zo staan er ook nieuwe belangrijke telefoonnummers in van o.a. zorginstellingen en ziekenhuizen. Wij hopen dat de infopagina zo interessanter en aantrekkelijker te lezen is. Wat kunt u tegenkomen in deze 1e uitgave van 2008, o.a:

  • natuurlijk zijn de scholen vertegenwoordigd met belangrijke en interessante mededelingen.
  • In de rubriek ‘EXPORT’ vertelt Joke Holman Dijkhuis ons iets en heeft daarvoor 20 vragen beantwoord.
  • Het bestuur van dorpshuis ‘de Heugte’ is er met een verslag.
  • De kinderclub vertelt ons over het kerstfeest, incl. de uitslag van de verloting.

En, ook deze maand weer heel veel meer nog!


Meester Sieberingschool

Allereerst de beste wensen voor iedereen. Laten we er met elkaar een mooi jaar van maken.

Data oud papier 2008:

12 januari, 15 maart, 17 mei, 21 juni, 6 september en 15 november.

Sinterklaasfeest

Op 5 december kwam Sinterklaas aan bij de Heugte. Om 8.45 uur stonden de peuters, alle leerlingen van onze school en een groot aantal ouders buiten te wachten.

Al snel kwamen er 3 pieten aan, die onderweg naar school hier en daar een fiets en skelter hadden geleend. Sinterklaas werd door de politie gebracht. In de Heugte, op het podium, kregen de pieten een standje van de agent dat ze niet zomaar van alles mogen meenemen.

De rest van de ochtend verliep gelukkig zonder noemenswaardige problemen. Iedereen is behoorlijk verwend door Sinterklaas, waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank. Dit geldt overigens ook voor iedereen die geholpen heeft.

Schaatsen

Van 20 november tot en met 18 december heeft groep 3/4 vijf keer op de dinsdagmiddag geschaatst. We gingen met behulp van een aantal enthousiaste ouders naar de Smelt in Assen, waar de kinderen les kregen van meester Joop ten Caat.

De kinderen hebben zich uitstekend vermaakt op het ijs, al gaat het soms met vallen en opstaan.

Na de kerstvakantie zal meester Joop de kinderen nog een echt schaatsdiploma komen uitreiken, want die hebben ze dubbel en dwars verdiend!

Fruitbomen planten en kerstdiner ouderen Nieuw Balinge

Op vrijdag 14 december mochten de kinderen van de beide scholen van groep 7/8 helpen met het planten van fruitbomen. Om 10:00 uur werd er verzameld in het dorpshuis en kregen de kinderen uitleg over de fruitbomen en het planten ervan. Hierna gingen we op pad met het benodigde gereedschap en konden we aan de slag.

Er zijn door de kinderen heel wat bomen geplant. Na ongeveer een uur gewerkt te hebben sloten we de ochtend af onder het genot van een ijsje. Maar er stond nog een tweede activiteit op het programma. Er werd die middag een kerstdiner georganiseerd door ouderen onder dak. De kinderen waren samen met de kinderen van de Morgenster uitgenodigd om te helpen met bedienen en enkele kerstliederen ten gehore te brengen.

Nadat de kinderen gezamenlijk geluncht hadden werd er nog even ingezongen en was het zover. Met begeleiding van de gitaar van meester Rob en enkele andere muziekinstrumenten zongen de kinderen enthousiast de ingeoefende kerstliedjes.

Het was een leuke afsluiting van een gezellige dag.

Kerst

Onder grote belangstelling van ouders, opa’s en oma’s, andere familieleden en bekenden, hebben we op 20 december jl. een prachtige kerstviering beleefd. De OR en een groep vrijwilligers hebben flink uitgepakt!

Het hoogtepunt vormde uiteraard de levende kerststal, compleet met Jozef en Maria, schapen, kalveren en een ezel!

De stal werd bezocht door een grote groep herders uit groep 1/2. Zij zongen, gesteund door de andere aanwezigen, enkele kerstliedjes. Allison en Ingrid hadden hun instrument meegenomen en bliezen hun partijtje mee.

Daarna werd alle aanwezigen de gelegenheid geboden de prachtig versierde klassen te bewonderen. Onze twee blazers zorgden voor een muzikale omlijsting. Prachtig gedaan, meiden!

Vervolgens genoten de kinderen en het team van een heerlijke kerstmaaltijd. Ondertussen konden de belangstellenden terecht bij een kraam op het schoolplein, waar men werd voorzien van snert en/of warme chocolademelk. Daar werd uitgebreid gebruik van gemaakt. De kraam werd overigens bemand door enkele leden van de jeugdsoos. Bedankt, mannen!

Al met al een spectaculaire kerstviering, waar we met plezier aan terugdenken.

OR en vrijwilligers: hartelijk bedankt!!


CBS de Morgenster

WE WISH YOU A HAPPY NEW YEAR

Het team van ‘De Morgenster’ wenst iedereen een voorspoedig, gezond en gelukkig 2008!

Ondanks het nieuwe jaar wil ik toch nog even terugblikken naar 2007. Wij hebben aan het eind van het jaar namelijk een aantal leuke dingen beleefd. Allereerst was daar het ………..

IJSPLEIN

De leerlingen van de groepen 1 t/m 6 gingen  voor het eerst schaatsen op het IJsplein en de meesten hebben hier heel erg van genoten. Na een uurtje schaatsen, smaakte de warme chocolademelk dan ook wel heel erg lekker.

ER ZIT MUZIEK IN ………….

Als u wel eens in de buurt van onze school fietst of wandelt dan heeft u wellicht wel eens iets opgevangen van ons ‘schoolorkest’. Meer dan de helft van de bovenbouwleerlingen leert momenteel een muziekinstrument te bespelen. Het gaat daarbij om een bariton, enkele saxofoons, een trompet, piano en meerdere drummers. En al hebben de muzikanten nog niet zo lang les, toch kunnen ze samen en alleen al iets moois spelen. We willen natuurlijk ook de blokfluitgroep uit de middenbouw niet vergeten. Zij kunnen ook al meerdere liedjes fluiten. Hopelijk wordt hier ook de basis gelegd voor een brede muzikale ontwikkeling. Wij kunnen intussen genieten van de repetities. Sinterklaas is namelijk muzikaal binnen gehaald en ook tijdens de kerstviering in onze school hebben de muzikanten een muzikaal intermezzo verzorgd, waarvoor van tevoren flink geoefend werd.

KERST

In een sfeervol verlichte gemeenschapsruimte hebben wij ook dit jaar weer het kerstfeest gevierd. In de vorm van een toneelspel werd het kerstevangelie uitgespeeld; de engel die bij Maria kwam om haar te zeggen dat ze de moeder zou worden van de zoon van God, de herders die de blijde boodschap horen in het veld en vervolgens het kind in de stal gaan zoeken. Het toneelstuk werd omlijst door het zingen van liederen en het maken van muziek. Wij kunnen terugzien op een mooie viering.

GROETEN UIT ZAKOPANE

Voor de vakantie kregen we ook nog een groet van onze collega-school in Zakopane –Polen-. Er waren een aantal heel mooi getekende kerstgroeten van leerlingen gestuurd en daarbij natuurlijk een begeleidend schrijven van de leerkrachten. Het is heel interessant om met elkaar van gedachten te wisselen over verschillende feesten, gebruiken en tradities. De gemeenschappelijke taal bij deze correspondentie is natuurlijk Engels.

Een hartelijke groet, Emmy Botter 


The Young Ones


  S.V. Nieuw Balinge


  Nieuwsbrief "De Heugte"

Beste inwoners, zoals U heeft kunnen lezen, in het Kontakt van December, dat U maandelijks onder dit briefhoofd kunt lezen, wat er zoal gebeurt, in en rond ons Dorpshuis. Was het mijn beurt, om iets op te schrijven.

Ik zou willen beginnen, met de bestrating rondom het Dorpshuis, dat onder zeer strakke leiding stond van Jacco Pol en Jan Kats, en zeker niet te vergeten, de vrijwilligers, die elke Zaterdag maar weer klaar stonden, weer of geen weer, om de stenen te verkruien, dat waren, Geert Post, Jan Kats, Joop ten Caat, Roelof Bisschop, Henk Dijkhuis, Steven Meems, Roelof Bouwmeester, Dicky Mulderij, Martin Pol, Benny Slomp, Kees Wielink, Wilo Slomp.

Voor de ketering zorgde, Nico Brookman en Evert Sok jr, zodat iedereen zijn natje en droogje op tijd kreeg, het was iedere keer weer geweldig, en nodig voor het zware werk.

En voor het kraan en shovelwerk, was Nikolay Siegers m/d kraan, Jan Stegehuis m/d shovel en tractor en kiepwagen, Arjan Schutte met tractor en voorlader, en Wiljo Slomp met tractor van Verklei, altijd oproepbaar, een belletje was altijd genoeg.

Namens het bestuur de Heugte, willen wij jullie, hiervoor hartstikke bedanken, zonder jullie allemaal, was dit mooie straatwerk, nooit tot stand gekomen, en natuurlijk moeten wij Woonservice MD, en de Gemeente zeker  niet vergeten, die hebben dit financieel allemaal mogelijk gemaakt, zonder hen was dit niet haalbaar geweest.

Ik zou zeggen, kom eens langs om het mooie straatwerk te bewonderen rondom het Dorpshuis.

Verder zijn we ook nog bezig, met het aankleden, van het Dorpsplein, rondom het Dorpshuis, en School, dit wordt samengedaan, met een delegatie van School, Dorpshuis, de Gemeente, en onze jeugd heeft hier ook een steentje aan bijgedragen, de tekening is klaar hiervoor, gemaakt in opdracht v/d Gemeente door bureau Hollema, uiteraard houden we jullie ook hier van op de hoogte, hopend, dat wij geen vrijwilliger hebben vergeten te noemen, bij dit hele gebeuren rond het Dorpshuis.

Albert Wielink

Tot ziens namens het DB bestuur de Heugte,

En als jullie ideeën hebben, wat goed is voor het Dorpshuis, dan horen wij dat graag, het Dorpshuis is van ons allemaal.

Langs deze weg wensen we iedereen een goede gezondheid voor het nieuwe jaar!


  Sportief en Gezond Kerstfeest 65+ ers op 14-12-2007

NIEUW BALINGE “OPNIEUW” IN  BEWEGING!

Door de samenwerking van diverse groepen hebben de aanwezige  65 + ers genoten van een schitterende dag!

14 December om 10.00 uur stroomt het “Bruine café” van “De Heugte” vol,  eerst gezellig samen koffie drinken en dan  in beweging.

Een behoorlijke groep gaat met Henny mee naar buiten voor een proefles Nordic walking, anderen gaan koersballen of doen spelletjes aan tafel. Het eerste uur is dan ook snel om, hierop aansluitend heeft Liesbeth de zaal alweer ingericht voor de ritmische gymles.      Bijna iedereen  deed hier aan mee en op gezellige muziek werden alle spieren weer goed los gedraaid.

Tijd voor een “kertsborrel” dus allemaal weer naar het café, ondertussen waren de “Koks”  druk in de weer om de laatste puntjes op de i  te zetten. De heerlijke geur drong zo nu en dan door tot de aanwezigen en vol verwachting werden de plaatsen in de grote zaal dan ook  ingenomen.

De tafels waren keurig gedekt  door groep 7/ 8 van de twee basisscholen, daarnaast hadden alle basis leerlingen een leuke place mat gemaakt, dus zag het er allemaal heel feestelijk uit, en na een gesproken woord door Wethouder Dolfing werden we voorzien van een heerlijk voorgerecht. Daarna heerlijke soep,  aardappeltjes,  boontjes mooi geserveerd in een rolletje spek, peertjes, salade, sudderlapjes enz.  En als toetje, een taartje van bavarois met vruchten en slagroom. Het smaakte voortreffelijk en de complimenten waren er dan ook voor de Koks die dit met veel plezier hadden bereid.

Toen de kinderen ook nog  kerstliederen zongen was het “plaatje” compleet! De aanwezigen bedankten na afloop heel hartelijk voor deze fijne dag. Het diner deed niet onder voor een hotel was de reactie van menigeen.

Met nog een kleine Kerstattentie ging iedereen zeer voldaan naar huis!

Door de samenwerking van Ouderen Onder Dak, de (Koks) van de Buurtacademie de Morgenster en de Mr. Sieberingschool,  de beheerder én met de vele mogelijkheden die we kunnen creëren  in ons prachtige dorpshuis kunnen we terug zien op een perfect verlopen organisatie. Door  samenwerking is veel mogelijk, dat is weer eens gebleken.

Wij wensen iedereen PRETTIGE FEESTDAGEN en TOT ZIENS IN 2008

Namens:  De Koks, Directeuren en leerlingen 7/8 van de Basisscholen, en de werkgroepleden van “Ouderen Onder Dak”

 

Sportief en gezellig kerstfeest!

Een tachtigplusser liep met zijn vrouw schoorvoetend naar dorpshuis ‘de Heugte’. ‘Wat loop je langzaam’, zei zijn vrouw, ‘heb je last van je benen?’ ‘Nee’, sprak hij, ‘maar ik verveel me nu nog niet, maar als ik daar ben, dan komt het er wel van. Ik beloof niet dat ik daar de hele middag dan blijf zitten’. ‘Je ziet maar’, antwoordde ze, ‘dan zul je alleen moeten gaan, ík blijf tot het einde’.

En opgewekt stapte ze voor hem naar binnen. Eerst in het bruine café. Vrouwen en mannen door elkaar. Een gezellige sfeer hing er. ‘Hé ouwe’, sprak er een, ‘ben jij ook meegekomen? Dat valt me van je mee, ik zie je hier bijna nooit!’ ‘Om mijn vrouw een plezier te doen ben ik hier, maar als het me niet echt bevalt, ben ik zo weg’, was het antwoord.  ‘Dan weet ik zeker dat je wel blijft’, sprak de man.

En gelijk kreeg hij! Eerst met z’n allen aan de koffie, met mooie verhalen natuurlijk. En ‘die ouwe’ werd steeds vrolijker en werd steeds spraakzamer. Hij had dat zelf niet door, maar zijn vrouw merkte dat al spoedig op. Na de koffie naar de ronde zaal. Voor diegene die daar aan mee wilde doen werd een gymles gegeven. Maar je kon buiten ook meedoen met Nordic Walking, waar je les kreeg onder leiding van Henny.

Na al die bezigheden gingen ze allemaal naar de grote zaal, en dát werd helemaal een klap op de vuurpijl waar het servies en bestek keurig netjes lagen opgesteld op tafel. De plechtigheid werd geopend door de wethouder; dhr E. Dolfing. Je stond versteld hoe netjes en beleefd de ouderen werden bediend door de kinderen van de beide basisscholen. Het eten wat door onze eigen koks is klaar gemaakt was geweldig, een 10!

En wat vele mensen rillingen hebben bezorgd, waren de kerstliederen die door de kinderen werden gezongen onder begeleiding van prachtige gitaarmuziek van meester van der Berg. Práchtig!

Het was geweldig in ‘Hotel de Heugte’.

De schoorvoetende tachtigplusser was een van de laatste die met zijn vrouw huiswaarts keerde!

Werkgroep Ouderen Onder Dak, heel erg bedankt voor deze schitterende middag!

Een bezoeker.

 

Dankwoord "Ouderen onder dak"

Op 14 december gingen we naar het dorpshuis want we hadden een uitnodiging van de werkgroep "ouderen onder dak"

Om 10 uur kregen we koffie in het bruine café. Na de koffie kon je spelletjes doen in het dorpshuis maar je kon ook naar buiten. Daar kregen we stokken en les van een juffrouw. Daarna kregen we een uurtje gymnastiek van onze eigen gym juffrouw. Dat was ook mooi, er deden 2 mannen en 10 dames aan mee. Toen kregen we dorst en konden we wat drinken. Om 1 uur was het eten klaar en gingen we in de grote zaal eten. De kinderen van de school serveerden en zongen kerstliedjes. We kregen een voorgerecht, soep, lekker gebakken aardappels met groente en een lekker stuk vlees en een toetje na. De mannen in de keuken en het bestuur hadden alles goed geregeld. Ze hebben een dikke 10 verdiend.

Al met al een geslaagde dag.

Dinie Wielink.

 

Dankwoord I. Snels, namens Koersbalclub

14 December,

De Ouderen Onder Dak werkgroep, en de Buurtacademie organiseerde 14 december het project Nw  Balinge in beweging. Alle 65+ers waren hiervoor uitgenodigd. Ongeveer 50 dorpsbewoners hebben hier gehoor aangegeven, en zijn samen aan het bewegen gegaan. Maar voor alles was er eerst Koffie. Een gymlerares was ook aanwezig,om wat het bewegen betreft alles in goede banen te leiden.

Ook was er gelegenheid om kennis te maken met het koersbal. Om een uur of 12 was er een drankje in ons oergezellig café.

Hierna ging iedereen aan tafel voor het diner.

De kinderen van beide scholen hadden de tafels gedekt,die er heel mooi uitzagen. Ook hielpen ze met de bediening en later met afruimen. Iedereen was vol enthousiasme zo als iedereen mee werkten.

Wij willen dan ook alle medewerkers van beide scholen heel hartelijk bedanken. Ook een verrassing was dat de mannenkookclub van ons eigen dorp ,het diner zelf gekookt hebben. Heren het was fantastisch,misschien voor herhaling vatbaar!?

Na de maaltijd werd er weer door beide scholen kerstliedjes gezongen. Ook daar heeft iedereen van genoten. Omdat wij niemand willen vergeten te bedanken danken wij iedereen die  mee gewerkt heeft aan deze fijne ochtend.


  Kerstfeest met de Kinderclub


  Een berichtje van de Kinderclub!

Willen de ouders van de kinderen die naar de kinderclub gaan, eerst beter de verpakking lezen en dan een oordeel vellen.

De kerstcadeautjes waren gemaakt op 01-08-2007. De houdbaarheidsdatum was tot 01-02-2009! Lang genoeg???

Leiding Kinderclub


  25 jaar zangvereniging ‘Looft den HEERE’

25 jaar zangvereniging ‘Looft den HEERE’

Het zangkoor Looft den HEERE uit Nieuw-Balinge hoopt in januari 2008 25 jaar te bestaan. Ter gelegenheid hiervan wordt er op vrijdag 25 januari 2008 een zangavond georganiseerd in de Chr. Ger. Kerk te Nieuw-Balinge. Deze avond begint om 20.00uur en de toegang is gratis.
Vanzelfsprekend wordt deze avond veel gezongen, met en door het koor Looft den HEERE. Er is een repertoire samengesteld, uit elk ‘dirigententijdperk’, met liederen en psalmen die de afgelopen 25 jaar zijn ingestudeerd.
Iedereen is van harte welkom, dus kom en luister (en zing mee)!


  Brief gemeente over afval


Bedankje van Noëlle Brinkman

Hallo,

Mijn naam is Noëlle Brinkman en ik ben 14 december 2007 jarig geweest en 6 jaar geworden. Maar een paar dagen later op 17 december 2007 lag ik al in het ziekenhuis, omdat ik zo moe was, veel moest plassen en veel dorst had. De kinderarts vertelde mij dat ik diabetes/suikerziekte heb en dat ik dit altijd blijf houden. Dat vind ik niet leuk, want nu moet ik altijd prikjes in mijn vinger om mijn suiker te meten en prikjes in mijn been of bil om insuline te spuiten zodat ik niet ziek word. Ik heb 5 dagen met mama in het ziekenhuis gelegen en papa kwam ook iedere dag met mijn zusje Luna. De zanger Jannes was ook op mijn kamer, omdat zijn zoontje ziek was en er waren ook clowns.  

Gelukkig ben ik nu weer thuis en heb ik in het ziekenhuis en daarna thuis veel kaarten, tekeningen, e-mailtjes, ballonnen en telefoontjes gekregen en ook veel bezoek. Dat vond ik erg lief van iedereen en daarvoor wil ik jullie nog bedanken.

Nu weten jullie allemaal dat ik suikerziekte heb en de kinderarts en diabetes verpleegkundige vinden dit erg belangrijk voor mijn omgeving om te weten. Ook weten mijn familie en de meesters en juffen het op school.

Groetjes, Noëlle Brinkman


Nieuws van Buurtacademie

BUURTACADEMIE NIEUW BALINGE!

Het is alweer 2008! Wij wensen iedereen een gezond, gelukkig  en leerzaam jaar toe!  En wat zijn uw wensen voor het nieuwe jaar?

Gaat u een cursus volgen?  Wat wilt u nog leren in 2008?  Geef het door aan de werkgroep en wellicht kunnen wij het realiseren?  Er zijn mogelijkheden genoeg!

-De OPFRIS cursus NEDERLANDS  is aangevraagd de  opgegeven mensen ontvangen automatisch bericht hierover.

-REANIMATIE gaat op 28 januari a.s.van start in het Dorpshuis!

-Opgeven kan nog voor: GEHEUGEN TRAINING!

-Of heeft u nog een andere cursus in gedachten? We horen het graag! Wij denken aan een cursus: STOPPEN MET ROKEN

Zoals u weet mag er vanaf  1 Juli 2008 bijna nergens meer gerookt worden.  Een “gezonde” maatregel, maar voor de rokers een vervelend feit?!?!  Of  gaan we er allemaal voor, en stoppen we massaal? Heeft u eigenlijk ook wel zin om te stoppen?

Geef het door aan Albert Wielink  TEL: 321323.  Bij voldoende opgave kunnen we kijken wat ter plaatse mogelijk is?

Vriendelijke groet,  Werkgroep Buurtacademie !


 EXPORT NIEUW-BALINGE

EXPORT NIEUW-BALINGE

1)    Mijn naam is: Joke Holman-Dijkhuis

2)    geboortedatum: 04-04-1959

3)    ben de dochter van: Wilko Dijkhuis en Egberdiena Snijder

4)    namen van mijn broers zussen: heb je even?! Elzo, Jan, Anton, Koos, Johannes, Geert, Antje, Willy, Dieneke en Hillechientje.

5)    wij woonden aan de: Haarweg 25

6)    mijn meesters/juffen waren: Juf de Vries, Meester Kats, Meester Hulst en Meester Siebering.

7)    ik zat o.a. in de klas bij: Geke Sok, Gea Kroezen, Andre Braam en Bertha Boer.

8)    dit kan ik mij nog goed herinneren van school: het knikkeren op het schoolplein, oordraaien van Juf de Vries en het bok-springen op het schoolplein.

9)    na schooltijd ging ik meestal spelen met/bij: Met Clarie Post en Geertje Oelen, het verschilde vaak bij wie.

10)     ook wij haalden wel eens kattenkwaad uit. Ik weet nog dat: Wij  hebben nooit kattenkwaad uitgehaald. Tenminste, niet dat ik me kan herinneren.

11)                      dit kan ik mij nog goed van Nieuw Balinge herinneren: De vakantieweek elke zomer met een draaimolen en snoepkraam waar Elzo (broer) stond te verkopen en wij om gratis snoepjes vroegen.

12)                      dit zou ik nog graag eens overdoen: Ik heb niet iets wat ik speciaal graag zou willen overdoen, maar ik mis de ruimte die we daar hadden heel erg. De vakanties leken veel langer dan nu!

13)                      en dit zou ik ábsoluut liever nooit weer overdoen: Het knieperties (nieuwjaarsrolletjes) bakken in het dorpshuis voor het doel van Magienes de Goede.

14)                      de vrienden/vriendinnen uit mijn jeugd waren: Geertje Oelen, Clarie Post, Gea Kroesen, Sita Ham  en Geke Sok.

15)                      in de weekeinden gingen we meestal naar: altijd bij familie oppassen met m’n toenmalige vriend en nu man Geert Holman. En ten tijde van de handbalperiode in Zweeloo van Geert hebben we veel tijd doorgebracht met het handbalteam in de kantine natuurlijk! Erg goede herinneringen aan.

16)                      ik vertrok uit Nieuw-Balinge in het jaar: 1981.

17)                      reden van mijn vertrek was: Geert kreeg een baan in Arnhem, en ben toen meegegaan, waarnaar ik in Arnhem ook een baan kreeg.

18)                      mijn huidige woonplaats is: Westervoort (dorp bij Arnhem).

19)                      mijn beroep is: medewerkster in de slagerij.

20)                      dit wil ik er nog graag bij vertellen: Ik heb drie meiden (van 23, 21 en 20), alle drie studerend in Nijmegen. Wij komen regelmatig nog naar Nieuw-Balinge, omdat Geert en Ida en Jan en Klaasje hier wonen en wij hun zo nu en dan nog bezoeken. Verder zou ik graag terug willen komen naar Drenthe en hier voor goed willen wonen. De Drentse lucht laat me zelfs hier in Westervoort nog niet los.

Vr gr; Joke Holman – Dijkhuis.


  In JANUARI is er weinig te beleven in de tuin, maar….. er is altijd wel wat te doen!

In JANUARI is er weinig te beleven in de tuin, maar….. er is altijd wel wat te doen!

Onderhoud
Januari is de tijd om houten klimrekken  en andere houten dingen te verven. De klimplanten die daar tegenaan groeien hebben namelijk nu geen blad.

Vogels voeren
Maak de voerplekken voor vogels gemakkelijk bereikbaar en dat ze er zich veilig voelen. Ze moeten de directe omgeving vanaf die plek goed in de gaten kunnen houden. Zorg dat er geen schuilplaats voor katten op sprongafstand is.

Als je droog zaad voert, knoeien de vogels daar vaak erg mee. Als je voerplek dan in de border of op het gazon staat, kunnen daar over een paar maanden plotseling allerlei onverwachte planten uit opschieten.
Geef liever geen droog brood. Dat is alleen maagvulling. Er zitten nauwelijks vitaminen in en daar hebben de vogels vooral grote behoefte aan. Koop vetbollen met zaden en hang die op of leg die neer. Als je zelf vetbollen wilt maken, gebruik dan nooit oud frituurvet. Daar zitten allerlei zouten in die giftig zijn voor vogels. Geef ook geen losse gepelde pinda’s die de vogels in één keer in hun bek kunnen nemen. Vooral jonge vogels kunnen daarin stikken.

Planten
In januari is er weinig te beleven wat betreft bloeiende planten. De 'eyecatchers' zijn de Hellaborus soorten. Opvallend door de gekleurde blaadjes die niet afvallen. Hellaborus-planten moet je met rust laten. Ze kunnen met gemak 10 jaar op dezelfde plaats blijven staan. Strooi wat compost tussen de planten voor een gezonde groei en rijke bloei.
Overige bloeiers:
Sneeuwklokje
Kurkentrekkerhazelaar
Toverhazelaar

Druif
Bij de druif komen binnenkort de sapstromen op gang. Die moet je absoluut voor eind januari snoeien. Wacht je daar te lang mee, dan kan de sapstroom al zo krachtig zijn dat de plant de snoeiwonden niet meer kan sluiten. Hij kan dan letterlijk doorbloeden of gedeeltelijk afsterven.

Houd bij het snoeien één verticale hoofdtak aan (de stam) en maak ‘leggers’ (horizontale zijtakken) op 40 cm onderlinge afstand. Daaruit groeien straks weer verticale scheuten die vrucht gaan dragen. Snoei verder alles wat de verkeerde kant uitgroeit of op de een of andere manier in de weg zit gewoon af.

Doe niets met planten in de tuin als het vriest
In pot gekweekte tuinplanten kun je in principe het hele jaar door planten, maar doe dat in ieder geval niet als het vriest of als er een vorstperiode is aangekondigd. Ook niet als de grond nog bevroren is. Zorg bovendien dat je de planten in de tuin niet vertrapt. Vooral spelende kinderen kunnen heel gemakkelijk de groeineuzen van overwinterende vaste planten beschadigen. Als het grasveld bevroren is, kun je daar ook beter niet op lopen. Het geeft allemaal schade die pas tijdens het komende groeiseizoen blijkt.

Controleer je kuipplanten
Vergeet niet je kuipplanten in de winterberging te controleren op ziekten en aantastingen. Laat ze niet helemaal uitdrogen. Geef ze zo nu en dan water.


jaarvergadering van het schoolfonds

De jaarvergadering van het schoolfonds is op 30 januari 2008 in de mr Sieberingschool, om 20.00 uur.

Dus leden: kom allen en laat ons niet in de steek, want uw stem geldt ook!!

En…, zo wordt u ook op de hoogte gehouden van onze activiteiten, waar u een steentje aan meedraagt. Wilt u graag ook zelf in het schoolfondsbestuur? Dat kan, want we zijn op zoek naar een nieuwe secretaresse.

M vr gr, het schoolfondsbestuur.


Uitnodiging jaarvergadering DEL (Draagt Elkanders Lasten)

Datum:     28 Januari 2008

Plaats:      de Heugte           Aanvang:  20.00 uur

Agenda:

1)  Opening.

2)  Notulen van 29 Januari 2007

3)  Ingekomen stukken.

4)  Verslag Penningmeester.

5)  Verslag Kascommissie.

6)  Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: hr A.Mekkes. hr A.Mekkes stelt zich weer herkiesbaar.

     Kandidaten kunnen 3 dagen v/d vergadering ingeleverd worden b/d secretaris A.Wielink.

7)  Rondvraag.

8)  Sluiting.

Secretaris:  A.Wielink, Voornweg 10,  7938 RC Nieuw-Balinge


Dansen in de Heugte


  St. Zomerfeest

DE LEDEN VAN DE STICHTING ZOMERFEEST

Wensen iedereen een gezond, goed en “feestelijk” 2008

Het Zomerfeest is in 2008 vanaf

MAANDAG 14 juli ( Survival)  tot en met  ZATERDAG 19 Juli a.s.

We hopen er samen weer iets moois van te maken!?!

Met vriendelijke groet,  St. Zomerfeest


Toneelvereniging V.D.O.

TONEELVERENIGING V.D.O.

Wenst iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar toe.

We hopen dat het ook weer een gezellig toneeljaar wordt?

De repetities zijn in volle gang, dus we kijken uit naar een prachtige uitvoering in het voorjaar.

Tot ziens bestuur V.D.O.


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

Tehuis gezocht voor:

Meerdere hanen en kippen (zie foto).

GRATIS af te halen bij: W Strijker, Meeuwenweg 21a. tel: 321132.