kontakt

februari 2008

Colofon
Van de Redactie
Meester Sieberingschool
Voorleesontbijt
CBS de Morgenster
The Young Ones
SV Nieuw Balinge
Nieuwsbrief "De Heugte"
Mag ik U even voorstellen...........
Wandelroute Jan Zomerpad
Wandelroute 't Veld
Activiteiten, cq ochtenden "Het Knooppunt" Nieuw Balinge
Plantdagen Veur Uutzicht

Buurtacademie

Tuinkalender: Februari
Schuur - Garage - Tuin - Verkoop 2008
Verloting GJVV
Wist U dat ........
Zwemmen met Tienersoos "Teenspirit"
Klootschietclub "De Doorzetters"
Bijen uit de koers door mobieltje
Bezorgen KONTAKT
Paasbult Koolveen
Jaarvergadering 2008  Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"
Zomerfeest 2008
Toneelvereniging V.D.O.
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden

Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nieuw Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

 
INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,  BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN, ZIJ ZORGEN ERVOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORD
 
Redactie:
Lammy Blanken; tel: 321253

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Joyce Bouwmeester;              penningm.

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina:

Naomi Boer:                      

Evelien Sok        tel: 321299

Joyce Salomons     tel: 321809

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

Van de Redactie

 

Van  de  redactie

25 januari jl; Voorleesontbijt  beide basisscholen en PSZ samen met ‘Free de Toverfee’

De foto hierboven, gemaakt door Jacob Stempher, vertelt ons het een en ander over het gezamenlijke voorleesontbijt van de beide basisscholen en de peuterspeelzaal. (meer foto’s hiervan zijn te zien op www.nieuwbalinge.eu)

Ook deze maand weer veel aanlevering van kopij. Dank daarvoor mensen! Samen maken we zo een gezellig en interessant dorpsblad!

 • Deze maand staan de notulen van de vorige ledenvergadering van plaatselijk belang in deze uitgave, plus de agenda en uitnodiging van de ledenvergadering van dit jaar.
 • Tienersoos Teenspirit vraagt aan iedereen van 11 tm 15 jaar wie mee wil naar Huttenheugte.
 • GJVV houdt deze maand een verloting.
 • En u kunt zich vanaf nu aanmelden voor de Garageverkoop die op 10 mei gehouden wordt.
 • Data wanneer u uw snoeiafval kwijt kunt bij de paasbult.
 • Ook is er een lijst van activiteiten van Het Knooppunt.
 • Berichtje van dorpshuisbestuur
 • Twee extra berichten van de redactie, plus uitleg van de ‘Advertentiepuzzel’ die we deze maand voor jullie hebben gemaakt.

Kortom, weer genoeg te lezen en te kijken deze maand, veel plezier!


Meester Sieberingschool

Kansrijke Taal

Donderdag 10 januari was een spannende dag voor onze school. De officiële visitatiecommissie van de landelijke stichting Kansrijke Taal bezocht ons. Eens in de vijf jaar worden we beoordeeld door deze commissie. Tussentijds zorgen we intern, met elkaar, dat we wat we hebben opgebouwd behouden en dat wat we ons als school verder ontwikkelen. Tijdens de officiële visitatie wordt door een externe  commissie gekeken of we nog voldoen aan de criteria die zijn gesteld voor het mogen voeren van het kwaliteitskeurmerk Kansrijke Taal. De visitatie bestond uit de volgende onderdelen:

- documenten analyse                                       

- klassenbezoeken in alle groepen                              

- gesprekken met leerlingen, leerkrachten, ouders en directie.  

Na deze visitatie werd een advies uitgebracht aan het bestuur van de landelijke stichting Kansrijke Taal en maandag 21 januari kregen we bericht dat het bestuur had besloten dat we de komende vijf jaar het certificaat mogen blijven voeren. Oftewel we zijn geslaagd. Dat hebben we natuurlijk niet zo maar voorbij laten gaan, dus dinsdag 22 januari hebben we allemaal heerlijk gesmuld van een lekkere traktatie.

Nieuw lokaal                                

De mensen die regelmatig bij school komen hebben kunnen zien dat de bouw al aardig opschiet. Het lokaal staat er al, de schilder is op dit moment druk aan de slag.

Als alles volgens planning blijft lopen, dan wordt het lokaal woensdag 13 februari opgeleverd. Dan gaan we met zijn allen hard aan de slag om het in te richten en ons streven is dat maandag 18 februari groep 4 les krijgt in het nieuwe lokaal.

Schoolfonds

De jaarvergadering van het schoolfonds heeft woensdag 30 januari plaatsgevonden. Daar kwam de opmerking dat de leden die geen kinderen op school hebben graag een schoolkrant willen ontvangen. Dat is een aantal jaren geleden afgeschaft in verband met de kopieerkosten. We proberen alle schoolfondsleden en het dorp zo goed mogelijk te informeren door maandelijks in “Kontakt” te schrijven. Om aan de wens van de schoolfondsleden tegemoet te komen ontvangen zij ook eenmaal per schooljaar de schoolkrant. Dit is in overleg tussen schoolfonds en school besloten.

Hondenpoep

Wij zouden het fijn vinden als de hondenbezitters hun honden niet willen laten poepen op de velden rondom school, anders graag even opruimen. Alvast bedankt voor de moeite.

Maandsluiting

Vrijdag 1 februari verzorgden de leerlingen uit groep 1/2 en 5/6 een gezamenlijke maandsluiting. Bij groep 1/2 stond het thema ‘winter’ centraal. Zij deden een kort toneelstukje, 2 dansjes en een opzegversje. Leanne en Noëlle waren de presentatrices die alles aan- en afkondigden.

Bij groep 5/6 stond ‘de boerderij’ centraal. Tijdens dit optreden werd er gezongen en gedanst. Ter afsluiting stond de hele zaal mee te jumpen. Zelfs enthousiaste ouders en oma’s deden mee.

Grote Kring

Maandag 21 januari heeft groep 3/4 de ‘grote kring’ verzorgd. Allereerst hebben we in de klas een verhaal voorgelezen over een juf die alles verkeerd doet. Ze komt te laat, krast op de tekening van een ander kind en speelt vals. Deze 3 onderwerpen hebben we uitgekozen om te laten zien in de grote kring. Dit hebben we gedaan in 3 rollenspellen, waarbij er een juf of meester was en een aantal kinderen die in de klas zitten. De kinderen hebben op een leuke manier laten zien hoe het niet hoort. Aan de kinderen die zaten te kijken hebben we achteraf gevraagd hoe het wel hoort.

Samen Beter Lezen                      

Groep 3 is woensdag 30 januari gestart met het leesproject “samen beter lezen”.  Dit project heeft eerder dit schooljaar plaatsgevonden in groep 4 t/m 8. De ouders van de leerlingen gaan de komende weken gezellig samen lezen met hun kind.  Als de ouders samen met hun kinderen het project goed afsluiten mogen ze zich vanaf 28 maart leeskanjers noemen.

Backstage

Is het altijd leuk om beroemd te zijn? Wat gebeurt er eigenlijk in de kleedkamer? De voorstelling Backstage liet ons zien hoe het leven van een beroemde dansgroep er uit ziet. Tom uit groep 8 was er ook bij en vertelt jullie er meer over:  Groep 5/6 en groep 7/8 zijn naar Witteveen geweest voor een show backstage! Eerst ging groep 7/8 op de fiets naar Witteveen. Groep 5/6 ging met de auto.

De show was in de school van Witteveen in de gymzaal. Eerst keken we een kort filmpje en toen kwamen 3 beroemde dansers binnen. De 3 dansers heten Vincent, Rafael en Tow. Eerst lieten ze een paar dansen zien. Ze deden ook een fotoshoot, er kwamen ook 2 meisjes binnen en de bodyguards probeerden ze te pakken. Toen kwamen ze weer in de zaal, ze moesten een dans bedenken. Later was er een show, daar moesten ze de dans doen die ze hadden bedacht!

Later mochten we vragen stellen. Tow was het sterkst, Vincent was heel lening en Rafael was het beste in Nederlands. Toen ging groep 7/8 weer terug met de fiets en groep 5/6 weer terug met de auto.

Voorstellen meester Alfred

Sinds 7 januari ben ik een nieuw gezicht op de meester Sieberingschool. Mijn naam is Alfred Donker. Achtentwintig jaar geleden werd ik geboren in het ‘wereldberoemde’ Oldeholtpade en ben nu woonachtig in de stad Groningen.
Sinds 31 oktober ben ik in het bezit van mijn Pabo diploma. Na veel te hebben ingevallen bij basisscholen rondom Groningen ben ik in december benaderd om te solliciteren op de meester Sieberingschool, met als resultaat dat ik mij, door middel van dit stukje aan u mag voorstellen.
Op dit moment geef ik les aan groep 4. Nu nog in de hal, maar over enkele weken hopen wij ons te gaan vestigen in het nieuwe lokaal. En daar kijken zowel de leerlingen als ik zeer naar uit.
Ik heb de meester Sieberingschool leren kennen als een zeer leerzame, plezierige en uitdagende school. Ik hoop dan ook lang deel uit te maken van deze school!
Oh ja, midden april verwachten mijn vriendin en ik ons eerste kindje…dus als ik tegen die tijd ietwat onrustig over kom, dan weet u wat daar de reden van is!
Met vriendelijke groet,
Alfred Donker.


Voorleesontbijt

Voorleesontbijt

Vrijdag 25 januari was er een voorleesontbijt voor de kinderen uit groep 1 en 2 van de beide basisscholen en van de peuterspeelzaal.

Om 8.45 uur kwamen alle kinderen op de Morgenster en daar waren heerlijke bolletjes en een appeltje als ontbijt.

Gré de toverfee was er ook en hielp mee met het serveren van het ontbijt. Na het eten ging zij het boek ‘muis zoekt een huis’ voorlezen. Rond een uur of tien was het voorleesontbijt afgelopen.

Voor een volledige fotoreportage zie het fotoalbum


CBS de Morgenster

Damwedstrijd

Op woensdag 16 januari zijn we naar een damwedstrijd in Westerbork geweest. De dambond Westerbork organiseerde het. Bij de welpen won OBS de Tille en bij de pupillen won OBS de Tille ook. Iedereen die meedeed kreeg een medaille. En je mocht kiezen tussen een snoepje of een zakje chips. Wij zijn met de welpen 3de en 4de geworden en bij de pupillen 5de.

(Aline, Jordie en Chris)

Compaztoets

We gingen 24 januari een compaztoets maken in de Mr. Sieberingschool. Het eerste wat we moesten doen was spelling en daarna rekenen. En we moesten nog een paar zinnen over ons zelf maken. En we hadden ook nog beeldende vorming, daarna hadden we even pauze. In de pauze gingen we voetballen. Na de pauze gingen we verder met de compaztoets en moesten we opdrachten maken van taal. Dat was wel makkelijk en als laatst hadden we 89 vragen over onszelf. De meeste vragen gingen over wat je in je vrije tijd doet en wat je graag wilt worden of welke opleiding je wil volgen.

(Erik en Martin)

Back stage kunstmenu 2008

We hebben op maandag 28 januari een dansvoorstelling Backstage gezien. De groep bestaat uit drie jongens: Cunsong Xu (China), Rafael Zielinski (Polen) en Vincent Yong (Singapore). Ze zijn heel beroemd en ze kunnen bijna op alle muziek dansen. Cunsong Xu was net nieuw. Rafael Zielinskie kon heel goed Nederlands. En Vincent Yong kon de flip flap. Consong Xu kon heel goed ballet.

(Gerjan en Chiel)

Jeugdorkest

We zitten sinds kort bij het jeugdorkest. Het is elke woensdagavond van half 7 tot 7 uur. We krijgen één keer in de zoveel tijd een blad met liedjes om thuis te oefenen. En de volgende woensdag gaan we dan die liedjes doornemen met alle kinderen van het jeugdorkest. Het is elke keer heel erg leuk. Alleen de eerste keer is het heel erg moeilijk. Op school hebben kinderen uit onze klas, die ook op een instrument spelen, voor Sinterklaas en ook op het Kerstfeest gespeeld. Dat gaat al heel erg goed. Aline speelt op een alt saxofoon en Aukje speelt op een bariton.

(Aline en Aukje)

Judo

Wij hebben donderdag 31 januari een judo lesje gegeven op gym. We deden de judorollen links, rechts en achterwaarts. Wij hebben 2 worpen gedaan en 2 keer tegen elkaar gevochten. Wilco heeft ook nog iets van judo laten zien en het was heel leuk. Als we beginnen zeggen we “hadjimee” en dat betekent beginnen.

(Arjen en Jordie)

Schaatsen

Op maandag 14 en 21 januari kregen we schaatsles. We werden verdeeld in 3 groepen. De kinderen die al wat beter konden schaatsen moesten naar groep 3, de anderen werden verdeeld in groep 1 en 2.  

Na afloop van de tweede les kregen we allemaal een bidon met een pinguïn erop. Hij leunde tegen de letters “schoolschaatsen” aan. Het was heel erg leuk. We gingen samen met de kinderen van de school uit Drijber in één bus. Dit was erg leuk, op de bus stond ook een pinquïn.

(Annelie en Rick)

Creamiddag

De creamiddag hebben we altijd op donderdagmiddag. Dan komen ouders op school om met ons samen iets te doen. Met Rianca en Marco Otten gingen we figuurzagen.  Bij Ria Strijker gingen we solderen. En bij juf Botter gingen we haken. Bij Heleen Koekoek gingen we een tekening versieren met draadjes en kraaltjes. Met juf Anne Oosterhuis hebben de kleuters van schoenendozen een flat gemaakt en bij juf Kikkert een poppenkastpop. Het was heel erg leuk. (Annelie en Sharon)

Verjaardag juf Wiering

Ik ben Marc Schutte en ik schrijf een verhaal over juf Wiering en haar verjaardag. We hebben hele leuke dingen gedaan. We hebben spelletjes gespeeld en Poolse snoep gegeten. Ik mocht de klassen rond met snoep. We mochten verkleed op school komen. En we hebben de film “Kat en hond”gekeken.


The Young Ones


  S.V. Nieuw Balinge

F2 kampioen bij de Champions League


  Nieuwsbrief "De Heugte"


  Mag ik U even voorstellen...........

Mag ik u even voorstellen…

Dit keer willen we graag aan u voorstellen; mevr. Post-Dekker.

Waarom mevr. Post?

Bij de aanmelding van de 100e leerling van school pleegt ze zéker een telefoontje én stuurt een kaart. Of met de heropening van dorpshuis ‘de Heugte’, waar zelfs haar kaart publiekelijk wordt voor gelezen. Maar ook  de jaarlijkse financiële bijdrage voor Kontakt slaat ze niet over (…en geeft zélfs wel eens extra!)

 Kortom, deze persoon heeft nog steeds érg veel affiniteit met Nieuw-Balinge. Voor ons een reden om haar eens een bezoek te brengen voor een interview voor Kontakt

Mevr. Post is Samen met echtgenoot Harm Post in 1938 in Nieuw Balinge  komen wonen. Ze zijn 18 augustus 1937 gehuwd. Harm Post is nu alweer 12 jaar geleden overleden. Het echtpaar kreeg 6 kinderen (Henk, Jannie, Jan, Marinus, Tinus en Clarie)

Henk woont in Emmer-Compas,  Tinus in Elp, Jannie in Nieuw Leusen, Marinus in Hoogeveen en Clarie in Drijber. Het gezin woonde aan Haarweg 6.

Hun buurman was de heer Stoel. Hij was de politieagent van het dorp. Harm werkte eerst bij boer Robertus, wat later de boerderij van Jaap Dijkhuis werd. Na die tijd kwam Harm te werken bij blikfabriek Drentina.

Mevr. Post woont nu ongeveer 10-12 jaar in een aanleunwoning van het woonzorgcentrum ”het Derkshoes” te Westerbork. Mevr. Post is 23 september 1918 geboren in Nieuweroord op de grens met Nieuw-Balinge. Ze wordt dan ook dit jaar al 90.  Ze ging in Nieuweroord naar de lagere school.

We troffen een zeer vitale dame waarvan je niet zou zeggen dat ze al bijna 90 jaar is. Tijdens het gesprek bleek dat ze van alle markten nog thuis is.

Klopt het dat u nog steeds kleding versteld?

Trots antwoord ze dat dit inderdaad nog steeds het geval is. Ze is van kinds af aan al met naaien bezig geweest. Na de huishoudschool is zij kostuumnaaister geworden. Dat was in die tijd een zeer serieuze aangelegenheid.  Nog steeds staat de naaimachine in het zijkamertje en wordt nog regelmatig gebruikt.

Volgens mensen die haar kennen hebben ze in het Derkshoes nog veel profijt van haar. Velen gaan met de kleding naar haar toe voor verstelwerkzaamheden.

Mevr. Post heeft dat destijds ook aangegeven: 'als de was terug komt van de wasserette en er mankeert wat aan, dan breng het maar bij mij, dan maak ik het wel' Ze heeft zélfs voor een paar jaar terug een nieuwe naaimachine gekocht van haar vakantiegeld. Ook als er iets niet klopt volgens de regels of wat dan ook, komen ze bij haar voor het schrijven van een brief. Ze zegt dan: ‘Laot ze hier mar inkomen, ik zette de penne wel op papier heur'

 We hebben het ook over de moeilijke momenten in haar leven gehad. Zo is een emotioneel moment het overlijden van haar zoon Jan. Hij was ziek en veel te jong overleden.

Mevr. Post geeft aan dat ze graag in het Derkshoes woont. Toch als er een zorgcentrum in Nieuw Balinge zou zijn gaat ze direct terug. Ze voelt zich een echte Nieuw-Balinger en mist de contacten die ze daar had wel.

Gelukkig komen er nog regelmatig mensen uit Nieuw Balinge op bezoek.  Wat leuk was dat ze vroeger in Welzijn ouderen heeft gezeten. De huidige directrice Mieke Sol, van het zorgcentrum zat daar toen ook in. Samen hebben ze vaak vergaderd.

Ze weet nog te vertellen dat ze ook met het toneel heeft meegedaan.  Ze kreeg meestal een kwaaie rol. Ze acteerde zo goed dat haar kinderen huilend in de zaal zaten.  

Mevr. Post maakt niet veel gebruik van de activiteiten in het zorgcentrum. Ze heeft het te druk met andere dingen thuis en is daar graag. Leest dan ook nog graag  boeken, oa van H.Thyssing.

Mevr. Post leest het Kontakt altijd. Ook de kinderen die op bezoek komen vragen erom als Kontakt weer uit is.

Als we vragen of ze al eens een keer in het nieuwe dorphuis is geweest antwoordt ze ontkennend. Ze zou er graag eens een keer naartoe willen. Wij beloven haar dat ze een keer wordt opgehaald om een kopje koffie daar te gaan drinken.

Mevr. Post neemt dit graag aan.

Na de heerlijke koffie nemen wij afscheid. We kunnen er niet over uit dat deze dame al bijna 90 jaar is en nog zo midden in het leven staat.

We hebben veel respect voor haar en bedanken haar voor de openheid van het gesprek.

Bij het weggaan zien we nog een heel mooi miniatuur kabinet op de kast staan gemaakt van hout. Dit moet een vakman zijn geweest. Trots vertelt mevr. Post dat haar schoonzoon Wilco dit heeft gemaakt.

Bedankt voor het gesprek  mevr. Post!


  Wandelroute Jan Zomerpad

Jan Zomerpad

De ideeën voor dorpsommetjes zijn ontstaan bij het tot stand komen van het Dorpsomgevingsplan “ Veur oen lust en oen leven”, in het kader van het plan “VeurUutzicht”.

Dit plan is opgesteld door de dienst Landelijk gebied en de Stichting Welzijn Midden-Drenthe en de gehele bevolking van Nieuw Balinge

Eén van de actie punten uit dit plan is het ontwikkelen van recreatieve paden.

Plaatselijk Belang heeft met de grondeigenaren ( grotendeels Natuurmonumenten en gemeente) de route uitgezet. Deze hebben ingestemd met realisatie van de route. Deze zullen ook het onderhoud in de toekomst voor hun rekening nemen.

De routes wordt gerealiseerd in het kader van het omgevingplan Veur Uutzicht.

Hiertoe zijn financiële middelen beschikbaar gesteld door de Gemeente Midden-Drenthe, de provincie Drenthe en een Europese bijdrage van uit  ‘Leader’.

Algemeen:

De naam Jan Zomerpad is gekozen omdat de route voor een gedeelte loopt door een bosje van NM welke in de volksmond “Jan Zomer zien bossie” genoemd werd. Deze persoon onderhield  een 20 jaar geleden in zijn vrije tijd een pad door het bosje wat destijds in eigendom van de Utrechtse was.

De begroting voor realiseren van de route is begroot op 10.000 Euro.

In het gebied waar de route doorheen loopt wordt door Natuurmonumenten het Mantingerveld ontwikkeld. Tevens wordt er de kleinschaligheid van het gebied versterkt en bestaat er de mogelijkheid voor de bewoners van woningen en boerderijen hun erf  landschappelijk te versterken. Tevens bestaat er de mogelijkheid om dobben of poelen aan te leggen. Tevens bestaat de mogelijkheid om landhekken te plaatsen.

Voor de projecten is geld gereserveerd maar de plannen moeten nog concreet gemaakt worden.

De route sluit aan op lange afstand routes van uit het Geeserbos via Nieuw Balinge richting Mantinge.

De route start van uit het midden van het dorp bij het dorpshuis “De Heugte” en zal gemarkeerd worden door route paaltjes. In het dorpshuis is t.z.t. een route beschrijving met kaartje beschikbaar

Route beschrijving:

Start dorpshuis “de Heugte”.

Via de Breistroekenweg naar het zuiden. Hier loopt men op de grens van zand en veen. Deze grens zal versterkt worden met vruchtbomen.

Via Meeuwenweg over een zandweg naar Jan Zomer zien bossie. Men loopt dan nog steeds over de rand van het Drentsplateau. Men passeert een leuk dierenparkje met o.a. emoes.

Via het lariksbos loopt men nu door een singel naar de Hullenzandweg. Aan weerszijden van de singel ligt akkerland.

Via de Hullenzandweg kan men een verkorte route (3 km) naar de Haarweg lopen. Men passeert vennetjes met levend hoogveen, het munitiekamp van defensie en Heeres zien bossie.

In dit bosje zijn ook vennen. Naast het munitiecomplex ligt de Meulenplas. Verderop aan de andere kant van de weg ligt Heeres zien plekkie. Via de Haarweg gaat men terug naar het dorp.

Via een zandweg volgt men de hoofd route in westelijke richting. Hier woonde vroeger de familie Kreeft. In het kader van Veuruut Zicht wordt hier een plaggenhut gebouwd. Hier is waarschijnlijk Nieuw Balinge mede ontstaan. Hier stonden toen de vervening afgelopen was een tiental plaggenhutten.

Men steekt de Hoogeveenseweg over door het bos naar de Martensplek.

Via de zandweg of het fietspad loopt men nu naar het noorden. Men loopt nu tussen de natuurontwikkeling van Natuurmonumenten door.

Men passeert het Lentsche Veen.

Men steekt opnieuw de Hoogeveenseweg over. Hier is een carpoolplaats. Via het fietspad loopt nu door het landarbeiderswetgebied.

Men komt nu het dorp weer binnen.  Dorpshuis is einde route.

Totale afstand  6.5 km.


  Wandelroute 't Veld

‘t Veld route

De ideeën voor dorpsommetjes zijn ontstaan bij het tot stand komen van het Dorpsomgevingsplan “ Veur oen lust en oen leven”, in het kader van het plan “VeurUutzicht”.

Dit plan is opgesteld door de dienst Landelijk gebied en de Stichting Welzijn Midden-Drenthe en de gehele bevolking van Nieuw Balinge

Eén van de actie punten uit dit plan is het ontwikkelen van recreatieve paden.

Plaatselijk Belang heeft met de grondeigenaren ( grotendeels Natuurmonumenten en gemeente) de route uitgezet. Deze hebben ingestemd met realisatie van de route. Deze zullen ook het onderhoud in de toekomst voor hun rekening nemen.

De routes wordt gerealiseerd in het kader van het omgevingplan Veur Uutzicht.

Hiertoe zijn financiële middelen beschikbaar gesteld door de Gemeente Midden-Drenthe, de provincie Drenthe en een Europese bijdrage van uit  ‘Leader’.

Algemeen:

De naam ’t Veld route is gekozen om dat men in het dorp het heideveld ’t veld noemt.

De begroting voor realiseren van de route is begroot op 10.000 Euro.

De route loopt grotendeels over de heide. Over karrensporen en zandwegen.

De route sluit aan op lange afstand routes van uit het Geeserbos via Nieuw Balinge richting Mantinge. Tevens sluit het aan op de routes van NM.

De route start van uit het midden van het dorp bij het dorpshuis “De Heugte” en zal gemarkeert worden door route paaltjes. In het dorpshuis is t.z.t. een route beschrijving met kaartje beschikbaar.

Routebeschrijving:

Start dorpshuis “de Heugte”.

Via de Robertusweg en het Robertusbosje gaat men over de rand van het Drentsplateau naar het Achtersteveld. Voorheen stonden hier “boetes”. Dit zijn opvolgers van plaggenhutten.

Men gaat via de Mantingerweg langs de ijsbaan naar het noorden richting het Mantingerzand. Voor het Mantingerzand gaat men naar het westen.

Langs het  Groote Veld gaat men weer naar het zuiden. Het Groote Veld is van landbouw omgevormd naar natuurterrein.

Men loopt achter de ijsbaan langs richting Mantingerweg.

Via de Robertusweg komt men weer bij het dorpshuis.

Totale lengte 5 km.


  Activiteiten, cq ochtenden "Het Knooppunt" Nieuw Balinge

 5 feb.  Koffie-ochtend

12 feb. Voorlichting Praktijk-verpleegkundige

19 feb. Koffie-ochtend

26 feb. Quiz

  4 mrt. Koffie-ochtend

11 mrt. Voorlichting mantelzorg

18 mrt Pasen Activiteit (bloemschikken)

25 mrt. Koffie-ochtend

 1  apr.  Koffie-ochtend

 8  apr. Voorlichting hulpmiddelen / woningaanpassingen

15 apr. Koffie-ochtend

22 apr. Activiteit: dia-ochten oud Nw.Balinge

29 apr. Koffie-ochtend + oranjegebak

  6 mei  Voorlichting Zorg-belang

13 mei Koffie-ochtend

20 mei Koffie-ochtend

27 mei koffie-ochtend

27 mei ’s avonds Activiteit: bloemschikken

  3 juni Koffie-ochtend

10 juni Voorlichting Consultatie-bureau

17 juni Koffie-ochtend

24 juni Activiteit: samen eten

Vanaf 1 juli tot en met eind augustus zomerstop. Eerste keer is dan weer op 2 september


  Plantdagen Veur Uutzicht

Plantdagen Veur Uutzicht

In het kader van Veur Uutzicht hebben belangstellenden zich vorig jaar aangemeld voor het opknappen van hun erf, zodat het weer een streekeigen erf wordt, met streekeigen beplanting. Voor ieder erf is een werkplan gemaakt, hiermee is in beeld gebracht wat waar moet gebeuren en welk plantmateriaal besteld moet worden.

Zelf planten

De afspraak is dat de bewoners de erven zelf beplanten. Daartoe wordt een aantal plantdagen georganiseerd. Tijdens deze dagen is het plantmateriaal op één punt af te halen en is er, indien wenselijk, begeleiding vanuit landschapsbeheer en de leverancier van het plantmateriaal.

Programma

De dagen beginnen op tijd, zodat iedereen voldoende tijde heeft om zijn / haar erf die dag te beplanten. Het programma voor alle dagen is als volgt.

8.30 uur ontvangst en uitleg in dorpshuis

9.00 uur iedereen aan de slag met het planten

Gebieden

Per gebied wordt 1 plantdag georganiseerd, te weten:

Zaterdag 15 maart Middenraai

Zaterdag 22 maart Landarbeiderswetgebied

Zaterdag 29 maart Broekstreek

Indien er vragen zijn kunt u contact opnemen met Roelof Bisschop van Landschapsbeheer Drenthe, via telefoonnummer (0592) 316 616.

Het project Veur Uutzicht wordt in opdracht van gemeente Midden-Drenthe uitgevoerd. De projectleiding is in handen van Landschapsbeheer Drenthe. Provincie Drenthe, Leader + en de gemeente financieren het project.

  Buurtacademie

Leren reanimeren en defibrilleren met de AED.

Iedereen kan met een reanimatiesituatie te maken krijgen. Dit gebeurd altijd onverwacht.

Zorg ervoor geen hulpeloze toeschouwer te zijn.

Maandag 28 januari j.l. hebben er  acht personen het eerste gedeelte van de cursus gevolgd, deze acht personen gaan de cursus AED nog volgen. De reacties zijn zeer positief. Dit heeft als gevolg dat de Stichting Reanimatie Drenthe  bij voldoende deelnamen nogmaals een  reanimatie- en AED cursus in het Dorpshuis te Nieuw-Balinge gaat geven. De cursus reanimatie duurt ca. 3 uur en AED ca.2 uur.

De kosten bedragen resp.€ 25,-- en € 10,-- p.p.

U kunt zich aanmelden bij het Secretariaat van de Stichting Reanimatie. Tel.: 0593-331018  E-mail:  hwolbers@hetnet.nl, of bij: Albert Wielink, Voornweg 10, tel: 321323

 

BUURTACADEMIE NIEUW-BALINGE!

Inmiddels hebben al een aantal mensen meegedaan aan een reanimatie cursus!
Toch doen we nog een oproep aan iedereen voor nog zo'n cursus.
Het is namelijk zo..... de mensen die meegedaan hebben worden geregistreerd.
Hoe meer mensen dit kunnen hoe sneller we wellicht in het bezit kunnen komen van een DEFIBRILATOR (hartmassage apparaat.) Plaatselijk Belang maakt zich sterk om in het bezit te komen van twee van deze "machines"

Hoe meer mensen ermee kunnen omgaan hoe beter natuurlijk.  Aan iedereen worden dan de namen van deze mensen bekend gemaakt zodat u weet wie u kunt benaderen als iemand hulp nodig heeft.  Hoe meer mensen hoe sneller iemand ter plaatse kan zijn om hulp te verlenen.

De vraag? Wie wil nog deelnemen aan een cursus HART REANIMATIE? (zie hierboven)
Wij horen het graag van u, opgave bij Albert Wielink tel: 321323
 
Bestuur Buurtacademie


    Tuinkalender: Februari


  Schuur - Garage - Tuin - Verkoop 2008

TUIN – SCHUUR – GARAGE VERKOOP 2008

 

Ervan uitgaande dat iedereen wel weer wat spullen heeft verzameld om te verkopen? Gaan we ook dit jaar weer een gezellige verkoopmorgen organiseren in ons dorp, en wel op:

Zaterdag 10 Mei 2008

Van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Voor opgave van deelname kunt u terecht bij Jacob Stempher.

Kosten deelname €  3, = als u dit bedrag inlevert bij Jacob, krijgt u een “witte” vlag mee als bewijs van deelname.

Van het inschrijfgeld kunnen wij de kosten van organisatie zoals:

Vergunning Gemeente, advertentie’s, folders, deelnemerslijsten  enz. bekostigen!

OPGAVE GRAAG VOOR 1 MEI A.S.

Hoe eerder wij weten hoeveel deelnemers, hoe meer reclame we ervoor kunnen maken.

---------------------------------------------------------------------

 Opgavestrook 

Naam:________________________

 

Adres:________________________

Inleveren bij J. Stempher, Haarweg 36.


 Verloting GJVV

Verloting GJVV

Leden van GJVV komen in februari bij u aan de deur voor het verkopen van loten. Een deel van de opbrengst zal gebruikt worden om de viering van het 40 jarig jubileum van de vereniging dit jaar te bekostigen.

Bestuur GJVV


   Wist U dat ........

 

WIST U (van/over Nieuw-Balinge) DAT……:

 

 • Voordat Nieuw-Balinge bestond, nabij het munitiedepot een achttal plaggenhutten stonden? Dat in de volksmond destijds ‘t plaggendorp’ werd genoemd? Men nu de plannen heeft om op ongeveer dezelfde plaats een replica hiervan te plaatsen?
 • Dhr Robertus uit Groningen vroeger eigenaar was van een aantal boerderijen aan de verlengde Middenraai? Evenals de grond die daar bij hoorde? Robertus destijds heeft gezorgd dat de eerste schoolkinderen (zo rond ca 1915) op schoolreis konden? Hij de financiële bijdrage daarvoor heeft geleverd? Dat hier de straatnaam: Robertusweg aan is verbonden?
 • Wat nu de ijsbaan is, dat vroeger de ‘plekke-van-Geert-Span’ werd genoemd? De plas toen iets anders van vorm was? Zich in het midden van de plas destijds ook twee kleine eilandjes bevonden? Daar toen veel schoolkinderen heel wat speeluurtjes hebben doorgebracht?
 • Aan de Mantingerweg, ongeveer waar nu het ooievaarsnest staat, vroeger een ven lag en veel kinderen daar zowel ’s zomers als ’s winters gebruik van maakten om te spelen? Dat ‘Trui-zien-plekke’ werd genoemd? Door dat gebied nu een wandelroute loopt?
 • ‘Jan-Koster-zien-plekke’ de plaats was waar zich een bosje én vennetje bevond? Dat het bosje is wat aan het Koolveen ligt, nabij/achter de bungalows aldaar? Daar vroeger, een pad langs liep? De mensen, voordat de Haarweg was aangelegd, daar gebruik van maakten als ze naar het dorp moesten?
 • Meester Siebering de onderwijzer was van de openbare lager school en veel verenigingen en clubs heeft opgericht in ons dorp? De OBS daar haar naam aan heeft verbonden? Het monument, nabij de Heugte en school, is geplaatst ter nagedachtenis aan Meester Siebering

  De grond die vanaf de Breistroekenweg richting de Verlengde Middenraai lag, destijds eigendom was van dhr K. Koekoek en dhr H.J. Kleis? Deze twee boeren met het afrasteren rekening hielden en één ploegvoor open stelde voor de mensen die dagelijks gebruik maakten van dit paadje? Dat in de volksmond ’t Voornpadtie’ werd genoemd? Hier de Voornweg de naam aan heeft te danken?
 • Mensen uit de Broekstreek (o.a. veel uit Balinge) aan deze zijde van het Mantingerzand (het gebied aan het eind van de verharde Mantingerweg) kwamen om turf af te graven? Men vermoedelijk zo aan de naam ‘Nieuw-Balinge’ is gekomen?

***************************************************


  Zwemmen met Tienersoos "Teenspirit"


  Klootschietclub "De Doorzetters"


Bijen uit de koers door mobieltje

(ingezonden)


Bezorgen KONTAKT

HARTELIJK DANK!

Vanaf deze maand heeft Kontakt, en ook u dus, een nieuwe bezorgster.

Na 4 jaar, door weer en wind ons maandelijks Kontakt te hebben bezorgd, geven Mellanie en Delia het ‘bezorg-stokje’ door aan Iris Kats. Wij willen Iris langs deze weg van harte welkom heten als onze vaste bezorgster van Kontakt en willen wij Mellanie en Delia dan ook hartelijk bedanken voor de correcte bezorging!

Redactie Kontakt

 

Extra bericht van de redactie.

Door een aantal inwoners is te kennen gegeven dat men niet thuis was, ten

tijde van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage van Kontakt. Allereerst dank voor de mededeling natuurlijk! Daarom van onze kant het volgende bericht; wilt u alsnog een bijdrage leveren, dan kunt altijd contact opnemen met één van de redactieleden (namen en telefoon-nummers hiervan staan vermeld in het Colofon). Maar u kunt natuurlijk uw bijdrage óók overmaken op rekeningnummer: 36.94.60.332 van Rabobank Westerbork onder vermelding van: Kontakt Nw-Balinge.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Paasbult Koolveen

Paasbult Koolveen

Ook dit jaar kunt U weer snoeiafval gaan verzamelen voor de paasbult.

Let op:  Geen geverfd hout!!!

De openingstijden om tuinafval te brengen zijn op de volgende Zaterdagen:

16 Februari, 23 Februari, 1 Maart, 8 Maart, 15 Maart, 22 Maart

Van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Tijdens het paasvuur, op 24 Maart a.s zal ook dit jaar koek-en-zopie te koop zijn.

Wilt U e.v.t door de weeks snoeiafval brengen naar de Paasbult, dan kunt U in overleg, de sleutel afhalen bij, Albert Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw-Balinge


Jaarvergadering 2008  Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"

 

Ook dit jaar zullen wij een jaarvergadering houden, om op deze wijze van onze kant aan te geven, waar wij binnen het bestuur mee bezig zijn, en om de leden de mogelijkheid te bieden, om ook zaken in te brengen waarover wij van gedachten kunnen wisselen.

Hieronder de agenda voor de  jaarlijkse ledenvergadering.

Bestuur Pl-Belang “De Vooruitgang”

* * * * *

Aan de leden van Pl-Belang.

Uitnodiging v/d Jaarvergadering van Pl-Belang de “Vooruitgang” Op 29 April 2008. Om 20.00 uur in de Heugte

Agenda.

1.    Opening

2.    Notulen van de jaarvergadering 24 April 2007 (Staat afgedrukt in Kontakt)

3.    Ingekomen stukken

4.    Jaarverslag Penningmeester

5.    Jaarverslag werkzaamheden bestuur (Staat afgedrukt in Kontakt)

6.    Verslag van de kascommissie 2007/2008

Bestaand uit hr M.Smeege, hr R.Bisschop. Reserve: hr J.Huizinga

7.    Benoeming nieuw lid kascommissie

8.    Bestuursverkiezing. Lijst van aftreden 2008.

2008: Geen

2009: hr K.Wielink en hr A.Wielink

2010: Geen

2011: hr J.Stegehuis, hr J.Slomp en hr R.Osinga.

2012: Geen

2013: mevr T.Enninga en hr G.Slomp

Er is geen lijst van aftreden, bestuursverkiezing is weer in 2009.

9.    Rondvraag.

10. Sluiting.

Secr.A.Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw-Balinge

******

Notulen Jaarvergadering Plaatselijk Belang de “Vooruitgang” ,  d/d 24 April 2007

Aanwezig volgens presentielijst 16 personen

1]   De voorzitter opent de vergadering en heet allen v/h welkom op deze jaarvergadering.

2]   De notulen v/d vorige vergadering zijn afgedrukt in Kontakt en worden niet voorgelezen.

3]   Ingekomen stukken:

4]   Jaarverslag penningmeester. De stukken worden a/d leden o/d vergadering overhandigd. De penningmeester licht het verder toe.

5]   Jaarverslag werkzaamheden bestuur. Staan afgedrukt in Kontakt, het bestuur geeft uitleg hierover.

6]   Verslag kascommissie:

Bestaand uit hr A. Kroezen en hr Minderman, hr Minderman en hr A. Kroezen geven uitleg hierover. Het was prima voor elkaar, de penningmeester  wordt decharge verleend.

7]   Benoeming kascommissie leden 2007/2008. Hr J. Smeenge en hr R. Bisschop. reservelid: hr J. Huizinga.

8]   Bestuursverkiezing.

Volgens de lijst van aftreden was dat mevr T. Enninga en hr A. Mekkes. A. Mekkes was gestopt als bestuurslid, mevr T. Enninga had zich weer herkiesbaar gesteld, en voor hr A. Mekkes was de hr G. Slomp gevraagd om als bestuurslid toe te treden. Er waren geen tegenkandidaten en beiden zijn benoemd.

9]   Aanpassing huishoudelijk reglement, dit is a/d leden overhandigd, naar enige aanpassingen d/d leden, zal het verwerkt worden, en is dan door de leden aangenomen.

10]  Rondvraag;

Gieneke Schroteboer: Kruising Koekoeksdijkje/Verl-Middenraai/ Haarweg wordt te hard gereden. (deze vraag zal b/d Gemeente neergelegd worden)

Gieneke Schroteboer: Er zitten wat gaten i/d weg langs de Middenraai.(deze vraag zal b/d gemeente neergelegd worden)

Freddy Oelen, vraagt of het mogelijk is om een digitale klok +temperatuurmeter alsdorpsklok te plaatsen, de bestaande dorpsklok wordt eerst nagekeken omdat het aan de ene kant stuk is. En er wordt gekeken wat een digitale kost.

De aanwezige leden maken zich enorme zorgen als straks de maïs campagne weer gaat beginnen(deze vraag ligt al b/d Gemeente, bestuur houdt de stand v/z i/d gaten)

Jan Slomp vraagt namens de jeugdsoos, naar een bijdrage v/d Straatspeeldag dat gehouden zal worden. Pl-Belang schenkt € 75,- v/d gebeuren.

Geert v/d Logt v/d Gemeente uitnodigen, voor een aantal onveilige situatie i/h dorp, en dat samen m/d leden te bekijken.

J.Smeenge vraagt n/d straatkolken a/d Meeuwenweg (deze vraag ligt al b/d Gemeente)

A.N.W.B. bord a/d Verl-Middenraai staat op Hoogeveen 7 km is niet goed.(Gemeente zal hier naar kijken.

De fam Minderman zegt het lidmaatschap van Pl-Belang op. Na 20 jaar lid te zijn geweest van Pl-Belang gaan ze Nieuw-Balinge verlaten, en gaan ze verhuizen naar Leidschendam, ze blijven wel donateur van Pl-Belang, het bestuur wenst de fam Minderman veel geluk toe, op het nieuwe stekkie en veel gezondheid.

11] Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Voorzitter: J. Stegehuis

Secretaris: A. Wielink

*****

Werkzaamheden bestuur Plaatselijk Belang “De Vooruitgang” 2007

1]  30 Januari 2007 gesprek gehad met College B & W Midden Drenthe

     Dit waren de punten waar over gesproken is met B & W

Ø  Verkeersmaatregel biovergister

Ø  Voetpad langs de Haarweg

Ø  Bebording kruising Meeuwenweg/Haarweg

Ø  Uitritten Breistroeken

Ø  Veur Uutzicht (stand van zaken)

Ø  Woningbouw (senioren/starters

Ø  Bestemmingsplan park de Breistroeken (stand van zaken)

Ø  Munitiedepot (stand van zaken)

Ø  Bedrijventerrein Koekoeksdijkje o.a (vrachtwagens)

Ø  Brandweerkazerne (stand van zaken)

Ø  Omgeving Meester Sieberingschool

Ø  Speelplek v/d jeugd 12/18 jaar

Ø  Herstel bovenbouw sluisbrug

Ø  Onderhoud kanaal/bermen

Ø  Kunstwerk

Ø  Uitgifte kavels bestemmingsplan

Ø  Verbouw Dorpshuis en bestrating

Ø  Gymlokaal

Ø  Extra kosten veiligheidsmaatregelen

Ø  Project Ouder Onder dak

Ø  Buurtacademie

Ø  Bomen/voetpad Bestemmingsplan

Ø  Activiteiten Politie

2]  Aanvraag Paasvuur b/d Gemeente a/d Koolveen

3]  Pl-Belang meegedaan v/d Ommetjes prijsvraag van Landschap Drenthe,

     2 wandelroutes opgegeven, de Jan Zomerroute en ’t Veld route.

4]  Gesprek m/d wijkagent gehad (Bert Eefting)

5]  Naoberschap DvD gedraaid i/d Heugte (zoals het vroeger was) v/d bewoners.

6]  Gesprek met Woonservice a.g Robertusweg woningen voor e.v.t nieuwbouw.

7]  Voorlichting gehad Veur Uutzicht  i.d  Heugte voor alle bewoners.

8]  Project Mooi zo Veilig zo, (werkgroep mee bezig)

9]  Financiële steun gegeven aan (carbitschieten, avondvierdaagse, vlag de Heugte, mantelzorgers)

10]Gesprek met Natuurmonumenten a.g Jachtterrein en de Boerderijen a.d Hullenzandweg.

11]19 November avond georganiseerd v/d Mantelzorgers d/d werkgroep OOD.

12]28 November opening Knooppunt i/d Heugte d.d werkgroep OOD.

13]Vraag a/d Rabobank a.g pinautomaat in ons dorp.

14]Buurtacademie de werkgroep weer veel activiteiten georganiseerd.

15]Nieuwe inwoners verwelkomen.

16]Eigen website Pl-Belang, opgezet door Bram van Burg.

17]Stimuleringsprijs gewonnen van Harry de Vroome stichting, v/h project Veur Uutzicht, €5000,-, samen m/d Broekstreek.

18]Werkgroep v/h Dorpsplein rondom Dorpshuis/Meester Sieberingschool, tekening is klaar.

19]14 December bewoners uitgenodigd d/d werkgroep OOD en Buurtacademie, als thema, beweging en een diner aangeboden, (zie Kontakt van Januari)

20]En verder vele vergaderingen bijgewoond, zoals, BOKD,Dorpenoverleg MD, m/d Contactambtenaren v/d Gemeente, OOD, Buurtacademie, School en Dorpsplein, Veur Uutzicht, en het Project Mooi zo Veilig zo.

21]Het vernieuwen v/h boekje van Pl-Belang, waar alle verenigingen en besturen, en ondernemers in staan, ook hier is een werkgroep mee bezig.

22]Fruit bomen gepland a/d Breistroeken, m/d kinderen v/d beide basisscholen.

23] Overleg m/d Rabobank aangaande geld pinnen.


Zomerfeest 2008

ZOMERFEEST NIEUW BALINGE

Het zomerfeest wordt gehouden van

 14 tot en met 19 juli 2008


Toneelvereniging V.D.O.

TONEELVERENIGING V.D.O.

Wij zijn voornemens om twee uitvoeringen te geven

van een prachtige Klucht/Blijspel

op 12 en 19 APRIL a.s.

In Dorpshuis “De Heugte”

Te Nieuw Balinge.

Noteer deze datums alvast in uw agenda!

Tot ziens!


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :