kontakt

maart 2008

Colofon
Van de Redactie
Meester Sieberingschool
CBS de Morgenster
Peuterspeelzaal "Duimelot"
The Young Ones
S.V. Nieuw Balinge
Nieuwsbrief "De Heugte"
Kindercarnaval 2008
Reünie voor alle Nieuw Balingers !
Uitnodiging v/d Jaarvergadering van Pl-Belang de “Vooruitgang”
Paasbult Koolveen
Schuur - Garage - Tuin - Verkoop 2008

Fakkeloptocht

Data bijeenkomsten Mantelzorgers
Wie gaat er mee naar ZAK ?
Tuinkalender: maart
Oproep aan ouders met jonge kinderen
Onze bossen - Ina Snels
Het Knooppunt: Uitnodiging 1
Het Knooppunt: Uitnodiging 2
IJsvereniging Nieuw-Balinge / Paaseieren zoeken
G.J.V.V. bestaat 40 jaar !!
G.J.V.V. -gymnastiek
Uitslag verloting G.J.V.V.
Klootschietvereniging "De Doorzetters"
Drogeworsten aktie !!
OPLOSSING ‘advertentie-puzzel’
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden

Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nieuw Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

 
INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,  BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN, ZIJ ZORGEN ERVOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORD
 
Redactie:
Lammy Blanken; tel: 321253

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Joyce Bouwmeester;              penningm.

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina:

Naomi Boer:                      

Evelien Sok        tel: 321299

Joyce Salomons     tel: 321809

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

Van de Redactie

 

Van  de  redactie

Maart, lentemaand; de natuur ontwaakt uit haar lange winterslaap. Voedingssappen stromen weer omhoog naar de takken van bomen en struiken en laten hun knoppen weer opzwellen. De eerste bloemen verschijnen aan de hagen en in de velden en de bewerkte akkers worden groener. Het weer is onbestendig; af en toe schijnt er een waterig zonnetje, dan valt er een maartse bui. Maar toch wordt het buitenleven vanaf deze maand meer en meer aangenamer. We beginnen deze uitgave dan ook met een toepasselijk gedicht.

Wat nog meer, oa;

  • Heeft u de advertentiepuzzel uit het februari-nummer opgelost? U kunt het nakijken, want de oplossing is te lezen in de uitgave!

·  Aanmelden voor de garageverkoop? Ook in deze uitgave vind u een aanmeldingsformulier.

·        GJVV is aanwezig met een aantal oproepen en aankondigingen.

·        De beide scholen zijn weer vertegenwoordigd

·        De Peuterspeelzaal vertelt ons over de muzikale ochtend.

·        En de ijsvereniging vertelt ons het een en ander over het jaarlijkse paaseieren zoeken.

·        Een aankondiging omtrent de ‘Nieuw-Balinge-Reünie’, inclusief de lijst met namen van mensen die zich hiervoor inmiddels al hebben aangemeld. Maar ook hoe en waar u zich hiervoor aanmelden kunt, is te lezen in deze uitgave van Kontakt

·        Plaatselijk belang is aanwezig met aardig wat berichten, oa de aankondiging van de ledenvergadering incl de notulen van vorig jaar. Plus de nieuwsbrief omtrent het Project Veur-Uutzicht.    

·        ‘Het Knooppunt’ organiseert een aantal activiteiten. LET OP: voor jong en oud!

·        Voetbalvereniging SV-Nw-Balinge is weer aanwezig met een aantal berichten

·        En dorpshuis de Heugte is er met een aantal aankondigingen en verslagen.

·        En we kunnen meegenieten van het verslag van de Kindercarnaval!

Kortom, genoeg te zien en te lezen deze uitgave van Maart!


Meester Sieberingschool

Nieuwe lokaal

Vrijdagmorgen 15 februari was een speciale dag voor groep 4.  Na een periode in de hal te hebben gewerkt heeft groep 4 intrek genomen in het nieuwe lokaal.  Oftewel een eigen rustige werkplek voor de groep. We moeten nog wel een aantal kleine zaken regelen, maar het is er al goed toeven.

Met de realisatie van dit lokaal hebben wij ook de beschikking over een 2de digitaal smartbord.

Digitaal schoolbord

Door sponsoring van het schoolfonds € 250,00 en het beschikbaar stellen van € 1000,00 door de ouderraad en een eigen bijdrage vanuit school van € 3000.00 hebben we ook een digitaal bord kunnen bestellen voor de huidige groep 5/6.   Wij hopen dat dit bord zo spoedig mogelijk wordt geplaatst. Namens de kinderen willen we het schoolfonds en de ouderraad van harte bedanken voor hun bijdrage.

Splitsing groep 3/4.

Vanaf de kerstvakantie hadden we groep 3/4 al op alle ochtenden gesplitst. Nu het nieuwe lokaal in gebruik is zijn de groepen ook gesplitst op een deel van de middagen. Onze leerlingen zijn nu verdeeld over 5 groepen. Groep 1/2, 3, 4, 5/6 en 7/8.

Oud papier

Zaterdag 15 maart wordt weer het oud papier opgehaald.

Groep 5/6

Maandag 11 februari 2008 is groep 5/6 met de bus naar het Hunebedcentrum in Borger geweest.  Om 10.00 uur zaten we in het centrum en werden we hartelijk welkom geheten.  We gingen daarna naar de filmzaal, waar we een filmpje kregen te zien over de ijstijd. Daarna gingen we met een gids op pad. Hij liet ons buiten het grootste hunebed van Nederland zien, waarvan de dikste steen 23.000 kilo weegt.  Er zijn in Nederland nog 54 hunebedden, waarvan 2 in Groningen en de rest in Drenthe. Binnen in het centrum konden we een nagebouwd hunebed zien. Ook zagen we potten en sieraden, die mee het graf in gingen. Dat de hunebedbouwers niet groot waren, bleek wel dat een volwassen man maar ongeveer 1,65 meter werd en de mensen werden niet ouder dan 50 - 60 jaar. Na afloop kregen we nog een film te zien, waar duidelijk te zien was hoe de hunebedbouwers de hunebedden bouwden. Een knap stukje werk.  Het was voor ons een fantastische en leerzame morgen.

Minisymposium Kansrijke Taal.

Op woensdagmiddag 6 februari heeft er een minisymposium Kansrijke Taal plaatsgevonden bij ons op school. Hier konden scholen, peuterspeelzalen en andere instanties zich voor inschrijven, die geïnteresseerd zijn in Kansrijke Taal. Tijdens deze bijeenkomst konden ze kennismaken met de werkwijze, de website www.kansrijketaal.nl (waar het verhaal van Polleke van Zolder overigens ook valt te lezen), het invoeringstraject en de begeleiding, wanneer de scholen besluiten Kansrijke Taal in te voeren.   Helena Kinds en Monique Hansma verzorgden het algemene deel van de middag. Juf Annette heeft gesproken over de invoering van Kansrijke Taal op school en juf Miranda is meer ingegaan op het praktische deel.

Extra verkoopmiddag Kansrijke Taal.

Woensdagmiddag 19 april (14.30-15.30 uur) is er weer een extra verkoopmiddag in 'Alles-bij-één'. De te verkopen producten staan in het teken van Pasen, gemaakt door de leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8. Deze producten zijn gemaakt tijdens de werkmiddag op 4 maart 2008.

Groep 7/8

Op vrijdag 22 februari vond het jaarlijkse voetbaltoernooi in Wijster plaats. We vertegenwoordigden de school met twee teams. We moesten spelen tegen de scholen uit Wijster, Drijber, Hijken en Nieuw-Balinge. De wedstrijden duurden steeds 8. Helaas lukte het ons niet, om een plaatsje in de finale te bemachtigen. De finale was een spannende wedstrijd, die eindigde met het nemen van penalty’s. Deze finale werd uiteindelijk gewonnen door de Zuiderenk in Wijster. Als aandenken aan dit voetbaltoernooi hebben de kinderen een vaantje gekregen.

Met daarbij de versnaperingen tussen de wedstrijden door, kunnen we terugkijken op een geslaagde en sportieve middag.


CBS de Morgenster

Technieklessen

Elke donderdag hebben we techniekles. Laatst gingen we met stroomdraden werken.       We gingen eerst een alarm maken. Dat was leuk. Als je op het schuimpapier ging staan brandde er een lampje. En we hebben ook een zenuwspiraal gemaakt, daar ging dan ook een lampje branden.

Sommige dingen zijn nog niet klaar, maar de meeste wel. Er kwam ook een meneer van het Roelof van Echtencollege om te kijken wat we allemaal doen met techniek. Hij vond dat wij het erg goed deden en daarom gaan wijzelf op 6 maart naar het Roelof van Echten, om daar een techniekles mee te maken. Dat lijkt ons wel leuk.

Van Erik Bouwhuis  en  Gerjan Koekoek

Drents taol project

Er kwam een meneer, die heette Jan Germs, voor het project Drentse Taol.  Hij had een laptop en een scherm: daar kwamen foto’s op als je op de spatieknop drukte van de laptop. Die meneer had een boek bij zich  en dat las hij voor in het Drents en hij vertelde er nog een verhaaltje bij. Dat ging over een konijn dat in een hokje zat en wel een keer naar buiten wou.  Toen had de kat hem uit het hok gehaald en gingen ze een stukje lopen en werd het konijn aangevallen door een kraai. Het konijn verstopte zich in een buis. Dat konijn zei toen tegen die kraai: “Pak me dan vieze zwarte kraai, pak me dan als je kan.” Die kraai zat vast in die buis en toen gingen ze naar de school van die jongen, eigenaar van dat konijn. Toen ze daar waren zei de kat dat hij daar zat en toen ging de bel. Dat was gevaarlijk voor dat konijn. Hij  werd betrapt dus ging hij snel in de doos met allemaal ballen erin. Die stond op de kast en toen werd hij opgepakt door de kinderen en naar buiten gebracht en toen maakte hij, dat hij zo snel mogelijk uit die doos kwam. Daarna ging hij in een hol onder een boom en wachtte tot de pauze was afgelopen was. De kat kwam en zei: “kom daar maar weg, de kinderen zijn al binnen.” Het konijn ging onder de boom weg en ze gingen terug naar de boerderij. Het konijn ging terug in zijn hok en zag een paar muizen. De kat was daar geen beste vrienden mee en het konijn wel

dus. Dat ging wel moeilijk, want hij kon dus niet met alle twee tegelijk spelen. Dat vond hij wel jammer.

Door Jordie Span en Martin Kleine

Hunebedmuseum

Wij gingen 21 februari  naar het hunebed-museum.   Wij zagen een film waarin die James Bond in zijn stuntvlieger vloog, dat uit een vliegtuig was gemaakt. Er was een vrouw die ons een rondleiding had gegeven.    Wij zagen het  grootse hunebed van Nederland hij weegt 2000 kg.

Een vrouw vertelde dat een jongen, die Renee heette, had gegraven onder een hunebed. Hij had een mesje en een schedel gevonden. De schedel bleek 5000 jaar oud te zijn en dat het van een vrouw was uit de steentijd.

 

In Drenthe zijn er 4 hunebedden, in Groningen  2.

Groetjes Arjan Span en Brian Meulblok

Echt Drents

Naast het Drentse verhaal van Jan Germs en het uitstapje naar het Hunebedmuseum, was er nog een ander hoogtepunt in onze  Drentse projectweek. Donderdag 21 februari, na het geslaagde een leerzame uitstapje naar Borger, werden we tussen de middag door ouders getrakteerd op ‘broene bonen mit spekkies’. De warme hap ging er ging er bij iedereen goed in en ook het toetje vla was om te smullen.

Solistenconcours

Ik heb meegedaan aan het solistenconcours in het dorpshuis in Nieuweroord. Toen we daar kwamen moesten we eerst alles uitpakken. In de gymzaal konden we op het podium nog even met onze leraar oefenen.

Ik heb meegedaan met de liedjes: De Dans van de Clown en met Kalinka ( een Russisch volksliedje).

Ik was als tiende aan de beurt. Het ging heel erg goed, ik had maar één noot niet hellemaal zuiver gespeeld. Na mij kwam Aline en daarvoor waren Erik en Chiel al geweest. Iedereen was in een categorie ingedeeld. Eerst kwam de categorie beginners van de drummers. Daar deden Chris en Gerjan aan mee. In die categorie heeft Chris gewonnen en Gerjan is 3e geworden. Alleen de nummer èèn heeft een beker gekregen. Na de drummers kwamen de beginners van het jeugdorkest. Daar deden Erik, Chiel, Aline en ik ook aan mee. Daarbij is Aline eerste geworden. Ik ben tweede geworden.  Het was echt héééééél erg leuk.

Van Aukje Schrotenboer

Voetbal

Vrijdagmiddagmiddag 22 februari werd het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi in Wijster gehouden. Samen met De Zuiderenk, De Kiemstee, CBS Drijber en De Meester Sieberingschool werd er sportief gevoetbald. Ons team kwam nog in de halve finale tegen Drijber uit. We wonnen wel geen prijs waar zijn trots op onze vierde plaats. De twee teams van De Zuiderenk maakten er een spannende finale van. Hieronder is een foto van ons trotse team te zien.


  Peuterspeelzaal "Duimelot"

5 Februari  hadden we een bijzondere morgen in de peuterzaal.

Patricia Wentzel van het cultureel kindercentrum MUZETUIN kwam bij ons om de peuters kennis te laten maken met muziek.

Om 10 uur waren ook de vaders en moeders van harte welkom.  Patricia liet ons zien dat je goed moest luisteren om muziek te horen en dat er heel veel verschillende soorten muziek zijn, ook mochten de peuters zelf muziek maken en maakte ze kennis met verschillende soorten instrumenten.

Ook werden er  leuke liedjes gezongen, alle peuters vonden het erg gezellig en interessant . Kortom een hele leuke geslaagde morgen.

Peuterzaal duimelot.


The Young Ones


  S.V. Nieuw Balinge


  Nieuwsbrief "De Heugte"


  Kindercarnaval 2008


  Reünie voor alle Nieuw Balingers

 

 

REÜNIE VOOR ALLE NIEUW BALINGERS !

ALLE LEEFTIJDEN VAN HARTE WELKOM

 

Op 1 NOVEMBER 2008

In DORPSHUIS “DE HEUGTE”

19.00 uur!

 

Voor informatie of aanmelding:

Geke Strijker-Sok 0528 321132 of E-mail: geke.strijker@hetnet.nl

José Post 0528 321354 of E-mail: josepost4@hotmail.com

 


  Uitnodiging v/d Jaarvergadering van Pl-Belang de “Vooruitgang”

 

Ook dit jaar zullen wij een jaarvergadering houden, om op deze wijze van onze kant aan te geven, waar wij binnen het bestuur mee bezig zijn, en om de leden de mogelijkheid te bieden, om ook zaken in te brengen waarover wij van gedachten kunnen wisselen.

Hieronder de agenda voor de  jaarlijkse ledenvergadering.

Bestuur Pl-Belang “De Vooruitgang”

* * * * *

Aan de leden van Pl-Belang.

Uitnodiging v/d Jaarvergadering van Pl-Belang de “Vooruitgang” Op 29 April 2008. Om 20.00 uur in de Heugte

Agenda.

1.    Opening

2.    Notulen van de jaarvergadering 24 April 2007 (Staat afgedrukt in Kontakt)

3.    Ingekomen stukken

4.    Jaarverslag Penningmeester

5.    Jaarverslag werkzaamheden bestuur (Staat afgedrukt in Kontakt)

6.    Verslag van de kascommissie 2007/2008

Bestaand uit hr M.Smeege, hr R.Bisschop. Reserve: hr J.Huizinga

7.    Benoeming nieuw lid kascommissie

8.    Bestuursverkiezing. Lijst van aftreden 2008.

2008: Geen

2009: hr K.Wielink en hr A.Wielink

2010: Geen

2011: hr J.Stegehuis, hr J.Slomp en hr R.Osinga.

2012: Geen

2013: mevr T.Enninga en hr G.Slomp

Er is geen lijst van aftreden, bestuursverkiezing is weer in 2009.

9.    Rondvraag.

10. Sluiting.

Secr.A.Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw-Balinge

******

Notulen Jaarvergadering Plaatselijk Belang de “Vooruitgang” ,  d/d 24 April 2007

Aanwezig volgens presentielijst 16 personen

1]   De voorzitter opent de vergadering en heet allen v/h welkom op deze jaarvergadering.

2]   De notulen v/d vorige vergadering zijn afgedrukt in Kontakt en worden niet voorgelezen.

3]   Ingekomen stukken:

4]   Jaarverslag penningmeester. De stukken worden a/d leden o/d vergadering overhandigd.

  De penningmeester licht het verder toe.

5]   Jaarverslag werkzaamheden bestuur. Staan afgedrukt in Kontakt, het bestuur geeft uitleg hierover.

6]   Verslag kascommissie: Bestaand uit hr A.Kroezen en hr Minderman,

 hr Minderman en hr A.Kroezen geven uitleg hierover. Het was prima voor elkaar, de penningmeester  wordt decharge verleend.

7]   Benoeming kascommissie leden 2007/2008.  Hr J.Smeege en hr R.Bisschop. reservelid: hr J.Huizinga.

8]   Bestuursverkiezing. Volgens de lijst van aftreden was dat mevr T.Enninga en

      hr A.Mekkes. A.Mekkes was gestopt als bestuurslid, mevr T.Enninga had zich weer herkiesbaar gesteld, en voor hr A.Mekkes was de hr G.Slomp gevraagd om als bestuurslid toe te treden. Er waren geen tegenkandidaten en beiden zijn benoemd.

9]   Aanpassing huishoudelijk regelement, dit is a/d leden overhandigd, naar enige aanpassingen d/d leden, zal het verwerkt worden, en is dan door de leden aangenomen.

10]  Rondvraag; Gieneke Schroteboer: Kruizing Koekoeksdijkje/Verl-Middenraai/ Haarweg wordt te hard gereden. ( deze vraag zal b/d Gemeente neergelegd worden)

      Gieneke Schroteboer: Er zitten wat gaten i/d weg langs de Middenraai.(deze vraag zal b/d Gemeente neergelegd worden)

      Freddy Oelen, vraagt of het mogelijk is om een digitale klok +temperatuurmeter als dorpsklok te plaatsen, de bestaande dorpsklok wordt eerst nagekeken omdat het aan de ene kant stuk is. En er wordt gekeken wat een digitale kost.

      De aanwezige leden maken zich enorme zorgen als straks de maïs campagne weer gaat beginnen( deze vraag ligt al b/d Gemeente, bestuur houd de stand v/z i/d gaten)

      Jan Slomp vraagt namens de jeugdsoos, naar een bijdrage v/d Straatspeeldag dat gehouden Zal worden. Pl-Belang schenkt € 75,- v/d gebeuren.

      Geert v/d Logt v/d Gemeente uitnodigen, voor een aantal onveilige situatie i/h dorp, en dat samen m/d leden te bekijken.

      J.Smeege vraagt n/d straatkolken a/d Meeuwenweg ( deze vraag ligt al b/d Gemeente)

      A.N.W.B. bord a/d Verl-Middenraai staat op Hoogeveen 7 km is niet goed.(Gemeente zal hier naar kijken.

      De fam Minderman zegt het lidmaatschap van Pl-Belang op. Naar 20 jaar lid te zijn geweest van Pl-Belang gaan ze Nieuw-Balinge verlaten, en gaan ze verhuizen naar Leidschedam, ze blijven wel donateur van Pl-Belang, het bestuur wenst de fam Minderman veel geluk toe, op het nieuwe stekkie en veel gezondheid.

Arie van Santen vraagt naar de plannen van Woonservice a/g de woningen a/d Robertusweg 18 en 20, Woonservice heeft Pl-Belang toegezegd, zolang er nog geen nieuwe woningen gebouwd worden, de woningen 18 en 20 blijven staan een paar jaar, Pl-Belang blijft wel in gesprek met Woonservice, over e.v.t nieuw te bouwen woningen a/d Robertusweg, en dan woningen die geschikt zijn, voor ouderen en starters.

11] Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Voorzitter: J.Stegehuis

Secretaris: A.Wielink

*****

Werkzaamheden bestuur Plaatselijk Belang “De Vooruitgang” 2007

1]  30 Januari 2007 gesprek gehad met College B & W Midden Drenthe

     Dit waren de punten waar over gesproken is met B & W

Ø  Verkeersmaatregel biovergister

Ø  Voetpad langs de Haarweg

Ø  Bebording kruising Meeuwenweg/Haarweg

Ø  Uitritten Breistroeken

Ø  Veur Uutzicht (stand van zaken)

Ø  Woningbouw (senioren/starters

Ø  Bestemmingsplan park de Breistroeken (stand van zaken)

Ø  Munitiedepot (stand van zaken)

Ø  Bedrijventerrein Koekoeksdijkje o.a (vrachtwagens)

Ø  Brandweerkazerne (stand van zaken)

Ø  Omgeving Meester Sieberingschool

Ø  Speelplek v/d jeugd 12/18 jaar

Ø  Herstel bovenbouw sluisbrug

Ø  Onderhoud kanaal/bermen

Ø  Kunstwerk

Ø  Uitgifte kavels bestemmingsplan

Ø  Verbouw Dorpshuis en bestrating

Ø  Gymlokaal

Ø  Extra kosten veiligheidsmaatregelen

Ø  Project Ouder Onder dak

Ø  Buurtacademie

Ø  Bomen/voetpad Bestemmingsplan

Ø  Activiteiten Politie

2]  Aanvraag Paasvuur b/d Gemeente a/d Koolveen

3]  Pl-Belang meegedaan v/d Ommetjes prijsvraag van Landschap Drenthe,

     2 wandelroutes opgegeven, de Jan Zomerroute en ’t Veld route.

4]  Gesprek m/d wijkagent gehad (Bert Eefting)

5]  Naoberschap DvD gedraaid i/d Heugte (zoals het vroeger was) v/d bewoners.

6]  Gesprek met Woonservice a.g Robertusweg woningen voor e.v.t nieuwbouw.

7]  Voorlichting gehad Veur Uutzicht  i.d  Heugte voor alle bewoners.

8]  Project Mooi zo Veilig zo, (werkgroep mee bezig)

9]  Financiële steun gegeven aan (carbitschieten, avondvierdaagse, vlag de Heugte, mantelzorgers)

10]Gesprek met Natuurmonumenten a.g Jachtterrein en de Boerderijen a.d Hullenzandweg.

11]19 November avond georganiseerd v/d Mantelzorgers d/d werkgroep OOD.

12]28 November opening Knooppunt i/d Heugte d.d werkgroep OOD.

13]Vraag a/d Rabobank a.g pinautomaat in ons dorp.

14]Buurtacademie de werkgroep weer veel activiteiten georganiseerd.

15]Nieuwe inwoners verwelkomen.

16]Eigen website Pl-Belang, opgezet door Bram van Burg.

17]Stimuleringsprijs gewonnen van Harry de Vroome stichting, v/h project Veur Uutzicht, €5000,-, samen m/d Broekstreek.

18]Werkgroep v/h Dorpsplein rondom Dorpshuis/Meester Sieberingschool, tekening is klaar.

19]14 December bewoners uitgenodigd d/d werkgroep OOD en Buurtacademie, als thema, beweging en een diner aangeboden, (zie Kontakt van Januari)

20]En verder vele vergaderingen bijgewoond, zoals, BOKD,Dorpenoverleg MD, m/d Contactambtenaren v/d Gemeente, OOD, Buurtacademie, School en Dorpsplein, Veur Uutzicht, en het Project Mooi zo Veilig zo.

21]Het vernieuwen v/h boekje van Pl-Belang, waar alle verenigingen en besturen, en ondernemers in staan, ook hier is een werkgroep mee bezig.

22]Fruit bomen gepland a/d Breistroeken, m/d kinderen v/d beide basisscholen.

23] Overleg m/d Rabobank aangaande geld pinnen.


 Paasbult Koolveen

Paasbult Koolveen

Ook dit jaar kunt U weer snoeiafval gaan verzamelen voor de paasbult.

Let op:  Geen geverfd hout!!!

De openingstijden om tuinafval te brengen zijn op de volgende Zaterdagen:

16 Februari, 23 Februari, 1 Maart, 8 Maart, 15 Maart, 22 Maart

Van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Tijdens het paasvuur, op 24 Maart a.s zal ook dit jaar koek-en-zopie te koop zijn.

Wilt U e.v.t door de weeks snoeiafval brengen naar de Paasbult, dan kunt U in overleg, de sleutel afhalen bij, Albert Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw-Balinge


  Schuur - Garage - Tuin - Verkoop 2008

TUIN – SCHUUR – GARAGE VERKOOP 2008

 

Ervan uitgaande dat iedereen wel weer wat spullen heeft verzameld om te verkopen? Gaan we ook dit jaar weer een gezellige verkoopmorgen organiseren in ons dorp, en wel op:

Zaterdag 10 Mei 2008

Van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Voor opgave van deelname kunt u terecht bij Jacob Stempher.

Kosten deelname €  3, = als u dit bedrag inlevert bij Jacob, krijgt u een “witte” vlag mee als bewijs van deelname.

Van het inschrijfgeld kunnen wij de kosten van organisatie zoals:

Vergunning Gemeente, advertentie’s, folders, deelnemerslijsten  enz. bekostigen!

OPGAVE GRAAG VOOR 1 MEI A.S.

Hoe eerder wij weten hoeveel deelnemers, hoe meer reclame we ervoor kunnen maken.

---------------------------------------------------------------------

 Opgavestrook 

Naam:________________________

 

Adres:________________________

Inleveren bij J. Stempher, Haarweg 36.


Fakkeloptocht


  Data bijeenkomsten Mantelzorgers

MANTELZORGERS OPGELET! BIJ DEZE DE DATA BIJEENKOMSTEN 2008!
 
                   14 April  -   Bloemschikken
                   16 Juni   -   Fietsen
         8 September  -   Work shop
        17 November  -   Gezellig Etentje.
 
 Noteer ze alvast in uw agenda!
Tot ziens, Petra van der Klok en de Werkgroep


  Wie gaat er mee naar ZAK ?


   Tuinkalender: maart


  Oproep aan ouders met jonge kinderen

OPROEP AAN OUDERS MET JONGE KINDEREN!

 

Wij horen geregeld klachten van ouders die het vervelend vinden dat ze met de kinderen naar het Baby- en Kleuterbureau  in Hollandscheveld moeten.

Je moet altijd een auto ter beschikking hebben, er is weinig parkeergelegenheid, er zijn maar 4 aankleedkussens, lange wachttijd enz. enz.  

Vanuit de werkgroep  willen wij graag inventariseren om hoeveel kinderen het gaat? Met die gegevens kunnen we dan proberen De organisatie over te halen naar Nieuw Balinge te komen.

Het Dorpshuis heeft qua ruimte mogelijkheden genoeg.

Daarom de vraag aan u, met kinderen in deze leeftijd fase: Wilt u even bellen naar een van onderstaande werkgroep leden. Met uw gegevens kunnen wij dan aan de slag!?!

Wij kunnen natuurlijk niets garanderen, maar zullen onze uiterste best doen!

Met vriendelijke groet,  Werkgroep OOD / Het Knooppunt!

Bel naar:       Geke Strijker 321132, Janny Wielink  858454, José Post 321354


  Onze bossen - Ina Snels

Onze bossen?

In het dorpshuis,hangen schitterende foto`s van het Mantingerveld. Het is een prachtig gebied om te wandelen. Er zijn verschillende wandelingen uitgezet,wat met veel zorg is gedaan.

Wat nu zo ontzettend jammer is,dat de wandelpaden op heel veel plaatsen zo moeilijk te belopen zijn. Veel kuilen,diepe bandensporen en daardoor veel drab,maken het er niet prettiger op om op een ontspannen manier van al dat moois wat er te zien is,te genieten.

Loopt u wel eens over de Hullenzandweg,en ziet u dan ook de stukjes bos tegenover het munitiedepot? Gaan er bij u dan ook alle haren rechtop staan,zoals het er daar uit ziet?

Dit is maar een voorbeeld.

In onze huis-tuin-en keukentuinen, moeten we toch ook regelmatig opruiming houden!Moeten we toch ook alles op tijd verzorgen! Waarom dan al die boomstronken (die en alles wat niet meer bruikbaar is) alsmaar laten liggen. Voor de dieren is het niet perse nodig,want die zijn er niet zoveel. Dit moest me even  van het hart,want ik vind het zo ontzettend jammer zoals het er uitziet op heel veel plekken in de bossen.  Ondanks deze op- aanmerkingen wens ik iedereen heel veel wandel plezier.

Met vriendelijke groeten,   Ina Snels.


Het Knooppunt: Uitnodiging 1


Het Knooppunt: Uitnodiging 2


IJsvereniging Nieuw-Balinge

IJsvereniging Nieuw-Balinge

Op zaterdag 22 maart 2008 organiseert de ijsvereniging weer paaseieren zoeken voor alle peuters en kinderen, t/m de basisschool, van Nieuw Balinge.

Er word om 14 .00 uur gestart met de peuters en groep 1 en 2.  Om 14.45 uur starten de groepen 3 t/m 8.

Via de peuterzaal, de Mr Sieberingschool en de Morgenster worden opgave briefjes uitgedeeld, welke ook daar weer kunnen worden ingeleverd.Opgeven kan t/m donderdag 20 maart.

Let op:  kinderen kunnen alleen meedoen als ze zich hebben opgegeven.

Verzoek aan de (groot)ouders van de jongste groep, mee helpen zoeken mag, maar geef ook de andere kindertjes de kans.

We hopen op een goede opkomst en een gezellige middag.  Voor eventuele vragen of opgave kun je contact opnemen met: Korina Vos  321074

Het bestuur


   G.J.V.V. bestaat 40 jaar !!

G.J.V.V. bestaat 40 jaar !!

En om dat te vieren organiseren wij twee activiteiten waaraan iedereen uit Nieuw Balinge en omstreken mee mag doen!

Θ      Dinsdag 17 juni t/m vrijdag 20 juni organiseren wij een avond fiets 4-daagse. Elke avond zal er 10 km gefietst worden zodat we aan het eind van de week 40 km gefietst hebben. Iedere avond zal er een mooie route uitgezet zijn. De START en FINISH zijn bij het dorpshuis en de deelname is GRATIS! Opgeven kan voor aanvang van de fietstocht.

Θ      Zaterdag 21 juni zal er een volleybalmarathon gehouden worden van 04.00 tot 16.00 in de gymzaal in Nieuw Balinge. De feestcommissie heeft een vast team samengesteld dat twaalf uur achter elkaar zal spelen, tegen 18 verschillende teams. Dus stel een team samen van tenminste 6 personen en ga de uitdaging aan! Je speelt één wedstrijd van 40 minuten.

Opgave en inlichtingen bij:

Mellanie Slomp, tel.: 0528-321011, e-mail: mellanie_slomp@hotmail.com

Met eventuele voorkeuren voor speeltijd kan rekening gehouden worden.

We zullen u te zijner tijd nog eens aan dit feestje helpen herinneren maar noteer deze data alvast in de agenda zodat we er dan met z’n allen een gezellige en sportieve week van kunnen maken!

Feestcommissie GJVV


G.J.V.V. -gymnastiek

GYMNASTIEK

Tot op heden is het ons nog niet gelukt om een vervangende gymleider of leidster voor de gymnastiek te vinden. We hebben van alles geprobeerd en allerlei mensen benaderd maar iedere keer zonder resultaat. Het blijkt dat wij niet de enige vereniging zijn die met dit probleem heeft te maken. In de omliggende dorpen en zelfs verder speelt dit probleem ook. Wij vragen om uw begrip en blijven bezig om toch een oplossing te vinden. Misschien dat u iemand weet om ons voorlopig te helpen. Ideeën en tips kunt u bij onderstaande bestuursleden kwijt.

Evelien Sok             321482

Delia Slomp             321011

Fia Jager                  321224

Hennie Feitsma      352875

Janneke Wielink    321155


Uitslag verloting G.J.V.V.


Klootschietvereniging "De Doorzetters"


Drogeworsten aktie !!

Beste dorpsgenoten;

Drogeworsten aktie !!

Op zaterdag 15 maart a.s. of in het begin van de week daarop (maandag 17 of dinsdag 18 maart) komen we weer langs de deur met drogeworsten.  De opbrengt hiervan gaat naar de Aids wezen in Zuid Afrika.

We zullen zorgen dat er voldoende voorraad is en  willen u vragen om ook deze keer weer de  aktie een warm hart toe te dragen.  Wilt u geen drogeworst maar wel het goede doel steunen? Een gift mag natuurlijk ook!

Het gironr. van de werkgroep is 7132544 t.n.v. Werkgroep Dorcas, v. d. Sluisweg 1 te Noordscheschut.

De breiwol is bijna op:

De groep dames die truien, sjaals, sokken, mutsen etc. etc. breit voor de minder bedeelden in Oost Europa is bijna door de breiwol heen.  Liggen bij u nog restjes in de kast waar u niets meer mee doet.  Zij maken er prachtige kledingstukken van. 

Gebruikte kleding en mobieletelefoons:

Het hele jaar door verzamelen we goede gebruikte kleding ( verpakt in stevige plastic zakken)  en mobiele telefoons welke voor u geen waarde meer hebben.  De telefoons hebben voor Dorcas een waarde van € 3,50 per stuk.

Hebt u spullen als boven genoemd dan willen wij u vragen of u deze wilt brengen bij:

Sjoukje Dijkstra, Vosseveen 28 in Nieuw Balinge.  Tel. 0528-320650.  Hartelijk dank!

                        Werkgroep Dorcas


  OPLOSSING ‘advertentie-puzzel’

OPLOSSING ‘advertentie-puzzel’.

 

B: Joytime Grolloo

E: Hondenkapsalon Arno

N: Kroezon zonwering

T: Loonbedrijf Jonkman

 

U: Span bestratingen

 

O: Bukro dakbedekkingen

P: Pekel licht & geluid

 

Z: Metselbedrijf Strijker bv

O: Hofman auto’s

E: Cin/Ind restaurant Kota Radja

K: Peter Bos bouwadvies

 

N: Tump Techniek

A: Willems interieurverzorging

A: Garage J. de Jonge

R: assurantiekantoor Mulderij

 

E: Autorijschool Twins

E: S&H Tentenverhuur

N: vof De Buck

 

B: Stomerij Helder

E: Natuurmonumenten

D: Sportcentrum Fit&Fun

R: Romulco fietsen

IJ: Roelof Kats & zn

F: Bouwbedrijf Hilberink

 

K: Studio Tyara

IJ: Foto Fieten

K: Schildersbed. Jan Kamping

 

D: pedicure Bianca Kleine

A: Geromekes friet

N: pedicure Joyce Bouwmeester

 

E: Klussenbedrijf Sikkinga

E: voet&handverz. Kats-Mulderij

R: kinderopvang ThuisHuis-Vlinder

S: café – cafetaria Troost

T: Spang Groente&Fruit

 

I: ‘Albertje’

N: Schonewille Transport

 

K: Tuinservice ‘Goudplevier’

O: Loon- en grondverzetbedrijf Pekel

N: Rabobank

T: Kapsalon Therese

A: Bisschop Natuursteen

K: dorpshuis ‘de Heugte’

T: drukkerij MultiCopy


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :