kontakt

april 2008

Colofon
Van de Redactie
Meester Sieberingschool
CBS de Morgenster
Peuterspeelzaal
The Young Ones
S.V. Nieuw Balinge
Nieuwsbrief "De Heugte"
Mag ik u even voorstellen…
Motortoertocht
Jeugdsoos "Kentucky"
Schuur - Garage - Tuin - Verkoop 2008
Koninginnedag 2008
Lege flessenactie voor Indy

Hondenschool Carlos

Oproep Doggy Dance
Opgaveformulier Survival 2008
Paasbulten Prijs 2008
Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"
IJsvereniging  Nieuw-Balinge
Wie gaat er mee naar "ZAK"?!
19 april: Stekjesruilbeurs Nieuw Balinge
Nieuw Balinger Kunst in de Heugte
Toneeluitvoering V.D.O.
Tuinkalender APRIL
Teenspirit organiseert: Tienerkamp
Verloting St. Zomerfeest
Dank...
Collecte Reumafonds
Gedicht: Ik ben niet bang.......
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden

Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nieuw Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

 
INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,  BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN, ZIJ ZORGEN ERVOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORD
 
Redactie:
Lammy Blanken; tel: 321253

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Joyce Bouwmeester;              penningm.

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina:

Naomi Boer:                      

Evelien Sok        tel: 321299

Joyce Salomons     tel: 321809

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

Van de Redactie

 

Van  de  redactie

 

Een winterse, maar voorál gezellige sfeer tijdens het paasvuur. (foto: Karin Mekkes)

Van  de  redactie.

Het weer zat ons niet echt mee tijdens de paasdagen. Integendeel zelfs. Het was niet alleen koud, maar we kregen zelfs zo nu en dan een winterse bui om onze oren. Máár…,  daardoor lieten de mensen en vooral de kinderen zich niet zomaar uit het veld slaan! Bij het paasvuur was het rondom het vuur gezellig druk met veel fakkels, evenals bij ‘de keet’ van Kentucky die weer een vaste ‘standplaats’ had bij de paasbult. Ook op het terrein nabij de ijsbaan werden tijdens het paaseieren zoeken 90 kinderen geteld! Kortom, weer of geen weer, in Nw-Balinge doet iedereen gewoon mee! Een verslag van het eieren zoeken vindt u in deze editie.

Wat nog meer:

 • dorpshuis de Heugte heeft weer een interessante nieuwsbrief voor u.
 • voor hondenliefhebbers hebben we een drietal oproepen in deze editie.
 • Plantenliefhebbers kunnen op 19 april terecht op de ‘stekjesruilbeurs’
 • Aankondiging omtrent ‘Kunst in de Heugte’
 • De avond naar ‘ZAK’ is verschoven naar mei. De datum vind je in deze uitgave.
 • En ‘Teenspirit’ heeft een tweetal activiteiten op het programma voor de tieners van ons dorp.
 • De survivalliefhebbers kunnen zich vanaf nu aanmelden. Het opgavenformulier vind je in dit Kontakt.
 • Tevens zijn een 6-tal bouwtekeningen geplaatst door plaatselijk belang i.s.m. woonservice Drenthe. Een begeleidend schrijven vertelt u meer hierover.
 • In de rubriek ‘Mag ik u voorstellen…’ zijn we bij de familie Brinksma geweest en stellen zich aan u voor.
 • De leden van toneelvereniging VDO gaan 12 en 19 april weer voor ons op de planken.
 • En op Koninginnedag wordt het vast gezellig in ons dorp. Zie het programma!

Veel plezier!

 

Meester Sieberingschool

Hercertificering Kansschool:

Alle leerlingen, ouders en team van harte gefeliciteerd met jullie behaalde hercertificering voor Kansschool. We mogen de komende 3 jaar het kwaliteitskeurmerk “KANSSCHOOL” blijven voeren. De officiële visitatiecommissie heeft donderdag 3 april de gehele dag onze school bezocht. De commissie bestond uit de voorzitter Ton Gelmers van de vereniging van het openbaar onderwijs (VOO), Roelof Beek (onderwijsadviseur met het adviesbureau Beekwadraat) en Juul ten Hove, (ambtenaar werkzaam bij het lokaal onderwijs Midden Drenthe). Om tot een beoordeling te kunnen komen heeft de commissie klassenbezoeken uitgevoerd in alle groepen, gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, team, intern begeleider en directie. Verder heeft de commissie een documentenanalyse uitgevoerd. Op basis van de verzamelde gegevens is de commissie gekomen tot een positieve waardering.

Het mogen blijven voeren van dit kwaliteitskeurmerk houdt in dat we hebben laten zien dat we nog steeds voldoen aan de gestelde criteria. Nogmaals van Harte en de complimenten voor dit behaalde resultaat.

 

Bezoek radio Drenthe

Tijdens de visitatie op 3 april waren 2 journalisten van radio Drenthe aanwezig. Zij hebben een mooie rapportage gemaakt van de visitatie. Deze bestond uit gesprekken met leerlingen, ouders en juf Annette. U kunt het beluisteren op de website van radio Drenthe bij uitzending gemist.

 

Verbouwing

Zoals u allemaal weet beschikken wij sinds februari dit jaar over een extra lokaal. We zijn op dit moment de puntjes op de i aan het zetten. De gordijnen zijn opgehangen en de laatste decoraties in de nieuwe hal hebben een mooi plaatsje gekregen.

Ook hier hebben ouders een prachtige bijdrage geleverd, want ons nieuwe schoenenrek is gemaakt door Alice en Harold Kroezen. Dank jullie wel voor dit mooie stukje vakwerk.

 

Paasontbijt

Donderdag 20 maart stond er een lekker ontbijt klaar voor alle leerlingen van de school. Na een uurtje waren alle eieren op.

Maar voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4 lagen er buiten nog eieren verstopt. Het laatste ei werd tussen de middag gevonden door één van de kinderen die overbleven.

 

Lammetjes bezoek

De leerlingen uit groep 1/2 kregen vrijdag 4 april lammetjes op bezoek. Schoon gewassen en zacht stonden de twee lammetjes te wachten, totdat ze de fles kregen van de leerlingen. Ook de peuters zijn even op bezoek geweest om de lammetjes te zien.

Langs deze weg willen we graag de opa en oma van Wesley en Claudia hartelijk bedanken voor het lenen van de lammetjes.

 

Samen Beter Lezen

De kinderen van groep 3 hebben de afgelopen 8 weken meegedaan aan het leesproject ‘Samen Beter Lezen’. Eerder dit schooljaar hebben de groepen 4 t/m 8 dit project ook gevolgd. Voor het leesproject moesten de kinderen 7 weken lang (er zat 1 vakantieweek bij in), 3 keer in de week met een ouder of familielid lezen. Vaders, moeders, opa’s, oma’s en zelfs broers en zussen werden ingeschakeld om dit project tot een succes te maken. Afgelopen woensdag 26 maart was de sluiting van het project. Alle kinderen, ouders en andere betrokkenen mogen trots zijn op zichzelf, want iedereen heeft het project succesvol afgerond. En daarom hebben we afgelopen vrijdag dit succes beloond met een mooie oorkonde voor de ouders en een medaille voor de kinderen.

 

Maandsluiting groep 3/4
Op vrijdag 28 maart hield groep 3/4 hun maandsluiting. Het toneelstuk dat zij opvoerden was www.waarzijndeprinsen.nl. In dit moderne sprookje vertelde Hans aan Grietje het verhaal van de drie prinsessen en hun drie prinsen. Assepoester, Sneeuwwitje en Doornroosje gingen in het grote bos op zoek naar hun prinsen. Tijdens hun zoektocht kwamen de prinsessen eerst Roodkapje en de Wolf tegen. De Wolf, die zojuist de oma van Roodkapje had opgegeten, was bang dat Roodkapje niet meer met hem wilde spelen. Maar Roodkapje vond het helemaal niet zo erg. De twee bezongen hun vriendschap met het lied “Wij zijn twee vrienden”.

Hierna liepen de prinsessen de 7 geitjes tegen het lijf. Deze waren zeer opgewekt en vrolijk. Op de vraag waarom dit zo was voerden zij het liedje “Wakker met een wijsje” op. Nadat de geitjes uitgezongen waren wezen zij de prinsessen de weg naar de prinsen. Maar voordat ze bij de prinsen waren, kwamen de prinsessen de 7 dwergen tegen. Deze waren niet zo vrolijk. Ze waren namelijk verliefd, een beetje verliefd. De dwergen waren allemaal op hetzelfde meisje verliefd, maar zij was niet  verliefd op hen. Dus zongen de dwergen het droevige liedje “Een beetje verliefd”. Na dit liedje aangehoord te hebben vervolgden Sneeuwwitje, Doornroosje en Assepoester hun weg en kwamen uiteindelijk bij de prinsen. De verrassing die deze hadden was het zingen van een liedje waarin zij zongen hoe speciaal de prinsessen voor hen waren. Het liedje heette: “Jij bent zo”.
Hierna kwamen alle spelers en speelsters het podium op en sloten Hans en Grietje af met: “En ze leefden…”.
“Ja, ja, nog lang en gelukkig!”.
Alle kinderen van groep 3/4 kregen een dik verdiend applaus voor hun optreden. Want ondanks dat sommige leerlingen toch wat zenuwachtig waren, werd er heel goed gespeeld!
Een grote pluim dus voor de leerlingen van groep 3/4.

 

Groep 5/6

Op 6 en 13 maart hebben de kinderen van groep 5/6 met veel plezier kennis gemaakt met tennis.

Tennisleraar Hans leerde ze in de eerste les om op een handige manier de bal te vangen d.m.v. een plastic hoedje. Daarna kwam het racket in beeld.

Tijdens de 2de les gingen de kinderen al even proeven aan het echte tennis. De kids waren zeer enthousiast en dat was ook mede te danken aan de tennisleraar, die op een leuke manier de kinderen les gaf.

 

Maandafsluiting groep 7/8

Wij (groep 7/8) hadden 28 maart de maandafsluiting. Het ging over talenten, we hadden een soort programma gemaakt en die zenden we uit.

We hadden heel veel talenten zoals de sterkste man van Nieuw Balinge en zangtalenten etc. Maar het was wel een geslaagde maandafsluiting.  Iedereen had zich wel vermaakt.

Mathijs.

 

Groep 7/8

Op vrijdag 4 april kwam de schrijfster Heleen Vissinga naar Nieuw Balinge. Op de Morgenster zou zij komen vertellen over haar gemaakte werk.

Om 13.15 uur verzamelden de kinderen van de bovenbouw, van zowel de Morgenster als de Meester Sieberingschool zich in de gemeenschapsruimte van de Morgenster.

Heleen Vissinga was al aanwezig en had boeken die zij geschreven heeft, uitgestald. Dit waren voor de kinderen herkenbare werken, omdat zij op school hier al in gelezen hadden. Heleen Vissinga stelde voor om maar meteen te beginnen met het stellen van vragen en vanzelf zou er dan een gesprek over haar als schrijfster komen. Dit was zeker waar! We ontdekten dat Heleen Vissinga niet alleen goed kan schrijven, maar ook heel boeiend kan vertellen. Bij ieder geschreven boek zat wel een verhaal over, hoe Heleen Vissinga tot het schrijven van het betreffende boek is gekomen. De kinderen, inclusief hun juffen hebben een uur geboeid zitten luisteren naar het ontstaan van de boeken. Het zette de kinderen ook aan om na te denken over zaken die spelen in de rest van de wereld, zelfs in Nederland. Aan de hand van een paar stellingen gegeven door Heleen Vissinga, konden de kinderen hun mening geven over bijvoorbeeld de verschillende culturen die er zijn. Het nadenken hierover gaf veel gespreksstof. Eenmaal terug op school hebben we nog even nagepraat over de middag met de schrijfster en konden de kinderen hun mening over deze middag kwijt. Al met al kunnen we zeggen dat het een geslaagde middag was.

 

Techniekles bij het Voortgezet onderwijs

Op 28 maart gingen wij voor techniek (groep7/8 ) naar de Harm Smeenge school (Voortgezet Onderwijs) in Hoogeveen. Het was vet leuk, want we maakten een vuurtorentje met een boot. En het vuurtorentje gaf ook licht. We kregen daar voor het materiaal wat we nodig hadden.

Het was eerst wel moeilijk, maar je kreeg wel hulp. Je moest ook draden hebben voor het licht. Verder moest je met kleine dingetjes werken. Als je er een kwijt was, moest je vragen om een nieuwe.

Toen gingen we weer naar huis toe.

 

Voorleeswedstrijd…

Ik heb meegedaan aan de voorlees-wedstrijd. Ik ben eerst school kampioen geworden. Dat had ik echt niet verwacht. Toen kwam de regionale ronde, daar zaten echt hele goede voorlezers tussen. Ik was heel erg nerveus. Toen was ik aan de beurt. Eerst ging het wat moeilijk maar daarna zat ik wel in het boek. Toen ging het wel makkelijker. Uiteindelijk ben ik niet doorgegaan naar de provinciale ronde. Dat vond ik wel jammer. Maar ik vond het toch heel erg leuk om mee te doen. (Ivett)

Zwemwedstrijd

Woensdag 2 april was het weer zover de jaarlijkse 30 minutencup zwemmen
georganiseerd door zwemvereniging Z.C.P De Valken uit Westerbork. Het zwemevenement werd gehouden in zwembad de Peppel in Beilen. Onze school deed hieraan mee met 2 teams van 8 zwemmers uit groep 4 t/m 8. Eerst aten de kinderen gezamenlijk op school een boterhammetje en gingen daarna met 5 auto's en 4 begeleiders richting zwemzaal.
De kinderen hadden erg veel zin in al wisten sommigen niet wat hun te wachten stond. Maar uiteraard vonden ze het allemaal erg leuk. In de eerste serie moest team Siebering1 (Kyra, Raquel, Esmee, Fenny, Erica, Rick, Allison & Sebastiaan) zwemmen die van de 24 deelnemende teams op de 13de plaats kwam met 1450 meters.
In de derde serie moest Siebering2 (Bram, Marijn, Mark, Micheal v/d W, Belinda, Josien, Yvett & Marcia) die ondanks dat ze hun uiterste best deden 24ste werden met 1125 meters. Langs de kant kwamen enkele moeders nog even kijken en aanmoedigen. Nadat al onze kinderen hadden gezwommen hebben ze nog gezamenlijk een ijsje gegeten.

Verder konden we nog vrij zwemmen tijdens andere wedstrijden, twister en de ramen beschilderen, dus vervelen deden we ons niet. De kinderen hebben een gezellig middag genoten en als herinnering een mooi medaille gekregen. En die hebben ze dik verdiend. Moe en voldaan waren rond 5 uur weer in Nieuw Balinge terug. Begeleiders, chauffeurs en kinderen bedankt voor deze leuke gezellige middag.

 

Paasverkoop in de winkel

In onze winkel “Alles bij een” hebben we weer een verkoop middag gehouden. Groep 5 t/m 8 hadden allerlei spullen gemaakt die te maken hadden met Pasen en de lente.

De middag werd redelijk bezocht, maar we hopen dat er de volgende keer nog meer mensen op af komen.  Groep 7/8


CBS de Morgenster

Nieuws vanuit C.B.S. “De Morgenster”.

Drentse Kinderjury

 

De Drentse Kinderjury is een nieuw project,ontstaan vanuit de Drentse Top 5. De Drentse Top 5 is al bijna 30 jaar een zeer gewaardeerde activiteit in veel gemeentes.

De Nederlandse kinderjury is al ruim 20 jaar een landelijke activiteit. Echter deze activiteit waarin veel tijd en geld wordt gestoken,vindt bij de Drentse kinderen te weinig respons. Het zou daarom goed zijn om van beide activiteiten het goede samen te voegen in een nieuwe activiteit : “De Drentse Kinderjury”.

In de eerste helft van dit jaar wordt een pilot gehouden in enkele plaatsen. Onze school doet hieraan mee. Dit houdt in dat de bovenbouwleerlingen 10 boeken moeten lezen en hieruit een top 5 moeten samenstellen.

 

Personeelsdag COG Drenthe

Op woensdag 12 maart waren de kinderen een extra dag vrij zodat het team van onze school naar de personeelsdag kon gaan. Het thema van deze dag was Meervoudige Intelligentie. De dag werd gezamenlijk gestart in de Opstandingkerk in Assen .

De inleiding op het thema werd verzorgd door Hubert Winters. Na de koffie pauze kon iedereen deelnemen aan verschillende workshops m.b.t. het thema Meervoudige Intelligentie.

Na het lunchbuffet volgde de tweede workshopronde.  Het was een leuke ,geslaagde en zinvolle dag.

 

Techniek

 

Dit schooljaar is uitgeroepen tot jaar van de techniek. Tot 2010 dreigt er een tekort van 70.000 vakmensen in de techniek. Voorzitter Paul Ewalds van de stuurgroep van het jaar van de techniek zei hierover het volgende:

Een tekort aan technische professionals zal een ramp zijn voor de sector, een ramp voor de innovatie en een ramp voor de economische kracht van Nederland. De technische sector zorgt immers voor een kwart van de werkgelegenheid en is daarmee van groot belang voor de economie. Om het tij te keren hebben in totaal 28 organisaties uit 8 verschillende branches in de technieksector samen met de overheid het initiatief genomen tot het Jaar van de Techniek.

Bovenstaand verhaal benadrukt nog eens weer het belang van de technieklessen op school. Twee jaar geleden zijn we begonnen met het geven van techniek op school. We mogen zeggen dat we succesvol bezig zijn.

Er zijn veel materialen aangeschaft om de interesse voor techniek te wekken. We zien al hele mooie resultaten van de technieklessen. De afgelopen periode gingen de lessen over elektriciteit . De kinderen van de bovenbouw volgen dit voorjaar een aantal technieklessen op het Roelof van Echten College in Hoogeveen.

We hopen de kinderen op verschillende manieren enthousiast te maken voor techniek.

 

Engels in groep 1 t/m 8

Kinderen worden steeds vaker geconfronteerd met andere talen naast hun moedertaal. In Nederland wordt het beheersen van een tweede taal steeds vaker gezien als een teken van een goede opleiding. Tevens benadrukt het de interesse voor verschillende culturen. Het is dan ook niet vreemd dat steeds meer scholen besluiten om eerder dan in groep 7 te starten met het aanleren van een vreemde taal. Het Engels komt dan meestal het eerst in beeld.

Kijken we naar de taalgevoelige leeftijd bij kinderen dan is er een belangrijke reden om vroeg met Engels te beginnen. Kinderen tussen 0 en 7 jaar zitten in de meest gevoelige periode voor taalverwerving. In die periode kunnen ze twee talen tegelijk leren.

Bij de kleuters gaat het vooral om het praten en luisteren. Nieuwe woorden worden uitgelegd aan de hand van plaatjes, foto’s en spelmateriaal.

We zien bij ons op school al echt resultaat van twee jaar Engels in alle groepen.

 

Voorleeskampioen

Onze voorleeskampioen ,Aukje Schrotenboer deed op woensdag 26 maart mee aan de regionale ronde. Dit jaar vond deze voorleesronde plaats in de bibliotheek in Hoogeveen. De hele middag werd er voorgelezen door vele schoolkampioenen.

Helaas werd Aukje niet de winnaar maar ze heeft het heel goed gedaan.

 

Nieuwe methodes voor taal en rekenen in de onderbouw.

 

Goede taal en rekenvaardigheden zijn voor ieder kind heel belangrijk. Maar voor kinderen in groep 1 en 2 telt ook dat ze onbevangen moeten kunnen spelen.

Ons motto is leren door te spelen.

Nu hebben we voor taal en rekenen de vernieuwde methode van Schatkist.  Schatkist biedt spelenderwijs alle leerstof aan die de kinderen moeten beheersen om verder te gaan in groep 3. Daarnaast is er voor de kinderen in groep 3 de vernieuwde taalmethode : Veilig leren lezen aangeschaft.

Deze beide methodes sluiten heel mooi op elkaar aan.

Anita Kikkert


   Peuterspeelzaal

ATTENTIE!

Er wordt de laatste tijd regelmatig glas gevonden
op de speelplaats van de peuters. Als de peutertjes buiten willen gaan spelen moet de peuterleidster
eerst de speelplaats rond om te kijken of er ook glas ligt. Dit is erg vervelend en als er iets over het hoofd wordt gezien
nog zeer gevaarlijk ook. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat zo'n klein peutertje
zich zal bezeren aan een stuk glas??!! Er moet hun toch een veilige speelplek geboden kunnen worden!!??
We hopen dat we er met z'n alleen op gaan letten dat dit niet weer voor zal gaan komen.
 
Bijvoorbaat Dank
Namens bestuur en oudercommissie en zeer zeker ook namens de Peutertjes


The Young Ones


  S.V. Nieuw Balinge


  Nieuwsbrief "De Heugte"


  Mag ik u even voorstellen…

Mag ik u even voorstellen…

Deze maand waren we te gast aan de Koekoeksdijk 2, in het huis waar lang geleden H. Kleine, de fietsenmaker heeft gewoond. Het huis is gebouwd rond 1933.

De keuken waar het gesprek plaats vindt is de werkplaats geweest. Waar nu de woonkamer is leefde het gezin. Na die tijd heeft er nog een Kalverenmesterij en een kippenboer gezeten weet Henk te vertellen. Als laatste heeft er de familie Warmelink gewoond.

Maar wie wonen er nu???? 

We worden welkom geheten door Inge(46) Brinksma. Ze is nog bezig met het opruimen van de keuken.

Ze zegt wat later te zijn omdat de kinderen naar de gym moesten. Dit was net onder het eten. Haar echtgenoot, Rinke Brinksma is bezig om de kinderen naar bed te helpen.

Natuurlijk worden wij hier ook bediend met heerlijke koffie met vers geklopte melk. Nog voordat we de vragen willen stellen komen de 3 kinderen binnen.  Ze lijken nog niet van plan om naar bed te gaan en vinden ons veel interessanter. Femke(7jr.) wil weten wat ik al opgeschreven heb. Als ze ziet dat ik de namen gerapporteerd heb wil zij haar verjaardagsdatum erbij zetten(13 augustus). Ik laat dit gebeuren en voordat wij het weten komen de andere kinderen ook de keuken in. Jorn(9jr. en 28 januari jarig)en Marcia(12jr. en 4 maart jarig) willen niet achter blijven. Ik zeg hun wel dat het hele dorp dan weet wanneer ze jarig zijn. Ze moeten hier om lachen maar vinden dit niet erg.  Ze zijn al opgevallen toen ze net in het dorp kwamen wonen. Jorn kwam in de 1e week dat ze hier kwamen wonen en de 1e dag naar school met zijn fiets te vallen. Hij kwam daarbij zo ongelukkig ten val dat hij zijn arm en been in het gips kreeg. Inge geeft aan dat zij toen direct al veel steun ondervonden heeft uit het dorp. Dit was al heel gelijk een positieve indruk van het dorp.

Nadat de kinderen naar bed zijn komen we meer te weten over Inge en Rinke. Maar eerst maken we nog een mooie familiefoto.

Waar komen jullie vandaan?

Inge komt oorspronkelijk uit Tilburg. Voordat ze in Nieuw Balinge kwamen hebben ze daar gewoond.  Rinke heeft Drents bloed. Zijn opa was boswachter in Schoonloo, waar Rinke’s vader is geboren en opgegroeid. Rinke is geboren in Den Haag, waar zijn vader toen bij de gemeente werkte. Later is de familie richting Deventer gegaan.

Hoe komen jullie hier zo terecht?

Ik ben zeker een half jaar op internet aan het zoeken geweest vertelt Inge. Dit huis stond nog maar net te koop en voldeed aan al onze eisen. Het lag in een prachtige omgeving en de voorzieningen waren in de buurt. Wat nog bijzonder maakt is dat de achternaam van Inge’Mekel’is. Het was bijna niet te geloven dat we vlakbij het Mekelermeer zijn komen te wonen. Je zou bijna denken dat het niet meer toevallig is!

Wat voor werk doe je of heb je gedaan?

Inge is Milieubeleidsmedewerker geweest in de gemeente Tilburg.

Rinke werkt als Management Consultant. Dit houdt in dat hij voor een bepaalde tijd leidinggevende vervangt. Zijn opdrachtgever is voornamelijk de Gemeente. Hij werkt nu niet zo ver hier vandaan maar dit kan zo veranderen. Er is al een kans dat hij voor enkele maanden naar Venlo moet.

Gelukkig kan hij op de dagen dat hij thuis is zich weer helemaal op de tuin storten.  Inge en Rinke geven aan dat ze hier heel plezierig wonen. Ze genieten er samen met de kinderen nog elke dag van

Zijn er nog dingen tegengevallen?

Ze moeten hier lang over nadenken en na enige tijd geeft Inge aan dat het lawaai van de Koekoeksdijk en de Verlengde Middenraai meer is dan ze hadden verwacht. Er komt heel veel vrachtverkeer en dit begint al ’s morgens vroeg. Dit is eigenlijk het enige Ze kan alleen maar positieve dingen noemen. 

Er gaan geruchten dat jullie een Bed & Breakfast willen starten klopt dit?

Ja zegt Inge dit is al een droom die werkelijkheid moet worden. We zijn al enige tijd bezig met het uitvoeren van onze plannen. Er komt nog veel voor kijken. Zo moet de grote schuur nog verbouwd worden en moeten we een vergunning hebben. Om dit te krijgen zijn er wel voorwaarden aan verbonden. We willen ons richten op ouders met kinderen. Er is dan ook een mogelijkheid dat de ouders er alleen op uit kunnen gaan. De kinderen draaien dan mee in hun eigen gezin. Inge geeft aan dat zij goed is in het verzorgen van mensen.

Wat vinden jullie van het Kontakt?

Het is mooi blad. Je wordt goed op de hoogte gehouden wat er allemaal in het dorp speelt. Ook de informatie die achterin staat komt soms goed uit.

Wij danken de familie Brinksma en wensen hun heel veel succes in hun nieuwe woonomgeving. We raden het iedereen aan om alvast te reserveren voor een overnachting met ontbijt want met de dienstverlening zit het wel goed. Wij hebben in ieder geval al geboekt!


  Motortoertocht


  Jeugdsoos "Kentucky"


  Schuur - Garage - Tuin - Verkoop 2008

TUIN – SCHUUR – GARAGE VERKOOP 2008

 

Ervan uitgaande dat iedereen wel weer wat spullen heeft verzameld om te verkopen? Gaan we ook dit jaar weer een gezellige verkoopmorgen organiseren in ons dorp, en wel op:

Zaterdag 10 Mei 2008

Van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Voor opgave van deelname kunt u terecht bij Jacob Stempher.

Kosten deelname €  3, = als u dit bedrag inlevert bij Jacob, krijgt u een “witte” vlag mee als bewijs van deelname.

Van het inschrijfgeld kunnen wij de kosten van organisatie zoals:

Vergunning Gemeente, advertentie’s, folders, deelnemerslijsten  enz. bekostigen!

OPGAVE GRAAG VOOR 1 MEI A.S.

Hoe eerder wij weten hoeveel deelnemers, hoe meer reclame we ervoor kunnen maken.

---------------------------------------------------------------------

 Opgavestrook 

Naam:________________________

 

Adres:________________________

Inleveren bij J. Stempher, Haarweg 36.


   Koninginnedag 2008

KONINGINNEDAG 2008!

 

 Er is weer wat te doen op eigen dorp!

 Programma Koninginnedag wordt  ingevuld door

 St. Zomerfeest, de Dartclub en het Dorpshuis!

 

10.00 uur  PLAATJES BINGO  voor de kinderen die nog geen cijfer bingo kunnen spelen!

 

10.00 uur BINGO voor kinderen tot en met Basisschool!

 

± 12.00 uur: TREKKING VERLOTING ZOMERFEEST!

 

s’middags

DART TOERNOOI.

 

s’avonds gezellig uit naar CAFÉ “De Heugte”  Waar DJ Henri gezellige muziek draait


  Lege flessenactie voor Indy

Lege flessenactie voor Indy

Hallo, ik ben Melissa Jonker.

Ik wil graag lege flessen inzamelen om honden te kunnen opleiden als hulphond voor kinderen. Een hulp hond helpt kinderen bij het oppakken van een potlood of pen, en helpt hun bij het  uittrekken van hun kleren. Voor deze kinderen vindt ik het heel belangrijk dat ze een zo goed mogelijk leven hebben en wil ze daarom graag helpen. Daarom wil ik graag een flessenactie beginnen om zo veel mogelijk geld bij elkaar te krijgen. Willen jullie nog meer weten ga dan naar de website: www.mijnhulphondindy.nl

Binnenkort kom ik bij jullie langs om lege flessen op te halen. Je mag me ook komen helpen, ik woon op de Breistroeken 73. Helpen jullie mee?????

Groetjes Melissa

Hondenschool Carlos

HONDENSCHOOL CARLOS

Wilt U op een leuke manier met uw hond bezig zijn ? Dit kan vanaf  eind april 2008  in Nieuw Balinge. Dan start Hondenschool Carlos met onderstaande cursussen.

-Pupcursus  voor honden vanaf 8 weken.

-Gehoorzame huishond voor honden vanaf 5 maanden.

-Sport en spel voor eigenaren en honden vanaf 1 jaar die wel  van een uitdaging houden.

Iedereen is welkom met zijn of haar hond met of zonder stamboom.

Het doel van de cursussen is op een positieve manier de hond allerlei oefeningen aan te leren. Het plezierig bezig zijn voor baas en hond staat voorop.

De cursussen worden gehouden op zaterdagmorgen en maandagavond op het terrein van de ijsvereniging te Nieuw Balinge.

Voor opgave of informatie kunt u contact opnemen met Margot Smeenge tel 0528-321661 / 06-27832327 Of kijk op www.hondenschoolcarlos.nl


Oproep Doggy Dance

Oproep Doggy Dance.

Wie lijkt het leuk om samen met je hond een dag een clinic Doggydance te doen. Deze dag zal worden verzorgd door hondensportschool UVO onder begeleiding van Gery Broekhuis ( www.hondensportschool-uvo.nl ) en is inclusief koffie thee en lunch.
Alleen bij voldoende deelname kan ik deze dag organiseren , voor 1 dag max 10 inschrijvingen ,bij meer aanmeldingen word er een tweede dag georganiseerd . Deze dag zal gehouden worden op 8 juni of 29 juni .
De kosten van deze dag zijn 40 euro , dit is inclusief eten en drinken.
Lijkt het je leuk om een dag met je hond bezig te zijn? Geef je op bij ;  Liesje Smale  Tel; 0528-321699


 Opgaveformulier Survival 2008


    Paasbulten Prijs 2008


   Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"

Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"

12 Maart 2008, heeft het bestuur Pl-Belang een gesprek gehad met Woonservice (Bart van der Meulen en Jitse v/d Meer) over nieuw te bouwen woningen aan de Robertusweg, er zijn drie varianten besproken, de bijgaande ontwerpen zijn concepten en ook nog niet voorzien van gevels. (Zie hiernavolgende pagina’s)

Wat Woonservice betreft, kunnen zij in overleg met ons, en dorpsgenoten de architecteur bepalen en de indeling (voor zover mogelijk) aanpassen. Voorstellen kunnen ingeleverd worden bij: Albert Wielink, Voornweg 10, Nieuw-Balinge.


  IJsvereniging  Nieuw-Balinge

IJsvereniging  Nieuw-Balinge

De zaterdag voor Pasen was wat anders dan we gewend waren. Het sneeuwde namelijk tijdens het jaarlijkse Paaseieren zoeken bij de ijsvereniging. Ondanks dat het enorm koud was kwamen er toch ruim 90 kinderen naar het clubgebouw van de ijsvereniging.

Waar ze allemaal weer hun uiterste best hebben gedaan, om zo veel mogelijk eieren te zoeken. Deze waren op 4 verschillende veldjes verstopt .

Er werd per leeftijdscategorie gezocht. Per veld was er 1”gouden” ei verstopt. De vinders hiervan kregen een kleine attentie.

De winnaars van het “gouden ei” waren:

Peuters:  Leroy Engels                                                     

Groep 1 en 2: Jack de Weerd

Groep 3,4 en 5: Angela Uiterwijk

Groep 6,7 en 8: Aline Koekoek

Na afloop was er voor iedereen wat te drinken en wat lekkers.Het was weer een geslaagde middag. Wij willen de “Meester Siebering” school, “de Morgenster”en “Duimelot” weer bedanken voor de medewerking.

Het bestuur

  Wie gaat er mee naar "ZAK"?!


 19 april: Stekjesruilbeurs Nieuw Balinge

19 april: Stekjesruilbeurs Nieuw -Balinge.

In Orvelte werd in de maand april 16 jaar achter elkaar een stekkiesruilbeurs gehouden. Door verhuizing vindt deze niet meer plaats in Orvelte. Er kwamen altijd mensen uit de omgeving  naar toe en die willen wij nu ook weer de gelegenheid geven om hun stekkies te ruilen.

Tuinliefhebbers die dit jaar stekjes willen ruilen, krijgen de mogelijkheid om dit bij Marga van Houwelingen in Nieuw-Balinge te doen. Zij kwam jaarlijks naar Orvelte en vond ’t altijd heel gezellig .. Daarom wil zij tuinliefhebbers deze mogelijkheid om te ruilen met elkaar blijven bieden.

Al heb je maar één doosje met stekjes; het is wel het mooiste en leukste dat je zelf ruilmateriaal meeneemt. Tuinliefhebbers die naar zo’n beurs komen, zijn gek op nieuwe aanwinsten en kijken dan ook naar uit als er weer nieuwe mensen aankomen met meegebrachte stekkies..

Als u komt, dan zet u de doos, kist, kruiwagen met meegebrachte stekken, planten, zaden van uzelf op het erf en loopt u rond om  nieuwe stekken van vaste of eenjarige planten, groente, struiken of kamerplanten mee terug te nemen. Het zou prettig zijn als u de namen, kleur, grootte er bij zet.  Ruilen zonder portemonnee, maar met stekken, planten, zaden.

We hopen dat u het aan uw familie, vrienden en buren door wilt geven en dat u allen naar Nieuw Balinge komt aan de Verlengde Middenraai 88. Dit ligt buiten het dorp: ga naar  Gees over de brug richting het bos, ga met de bocht mee naar rechts, even rechtdoor blijven rijden tot op de Geesseraai  en net na  nummer Geesseraai 5 het zandpad achteruit nemen.

Liefst de auto daar bij de weg parkeren of even  het materiaal op het erf afleveren en dan de auto weer voor aan de weg zetten i.v.m. parkeergelegenheid. Het is dan ongeveer 300 meter het zandpad aflopen.

Vanaf 11:00 uur zal de koffie klaar staan.  Het ruilen is tot 14:00 uur.

IEDEREEN IS WELKOM!!!

Marga van Houwelingen en Hennie Pekelaer-Wolting


     Nieuw Balinger Kunst in de Heugte

Nieuw Balinger Kunst in de Heugte

Uitnodiging aan de liefhebbers van het schilderen en tekenen in Nieuw Balinge en directe omgeving, om te komen exposeren in de Heugte met vooralsnog twee van uw beste werken.

Dit in de week van de "amateur kunstenaar" die wordt gehouden van 24 mei t/m 1 juni 2008 in de gemeente Midden Drenthe, met ondersteuning van de stichting Podia Midden Drenthe. (nadere datum en tijden worden nog vastgesteld).

Opgave bij:

Bert en Caroline ten Hoorn, tel.nr. 06-23275902 (na 18.00 uur), email: de-mistighe-horne@home.nl


  TONEELUITVOERING  V.D.O.

TONEELUITVOERING  V.D.O.

 

Op Zaterdag 12 en 19 April 2008

IN DORPSHUIS

“De Heugte”

 

MEIDEN ACHTER HET BEHANG!

Door M. de Bildt.

Een kluchtig – blijspel!

 Dat wordt Lachen!

U, komt toch ook!

Aanvang: 20.00uur!

Zaal open:19.00uur!

Toegangsprijs: € 5, = p.p.

Jeugd t/m 15 jaar: € 2,= p.p.

Leden V.D.O.  € 3, = p.p.

Jeugdleden:  GRATIS!


  Tuinkalender APRIL

 

Tuinkalender APRIL

Heide (Erica) kan nu worden gesnoeid. Indien u dit jaarlijks doet dan zullen uw heidestruiken de kans niet krijgen om erg groot en van onderen kaal te worden. Knip de uitgebloeide bloemen weg, maar snoei niet terug tot op het oude hout. De nieuwe takken zullen uitlopen uit de slapende ogen die zich op de kruidachtige takken bevinden. Leg een laagje van enkele cm turf tussen de Erica's. Turf is voor zuurminnende planten zeer goed. Je kan het een beetje vergelijken met kalkminnende planten die zeer goed gedijen als ze hun jaarlijkse kalkbeurt krijgen.

Vorstgevoelige heesters zoals vlinderstruiken (Buddleja) alsook Lavatera's mogen nu worden gesnoeid. Snoei heesters die om hun mooie takken of bladeren worden gehouden: Cornus, Cotinus,...

Voorjaarsbloeiende heesters kunt je het beste direct na de bloei snoeien. Zo bekom je mooie struiken met jonge takken die elk jaar opnieuw rijkelijk zullen bloeien. Enkele soorten die we nu na hun bloei mogen snoeien zijn de Forsythia / Chinees klokje, Ribes, Japanse sierkwee / Chaenomeles, Kerria,... Grijsbladige heesters worden best in het voorjaar terug gesnoeid: lavendel, Heiligenbloem (Santonila), kerrieplant (Helichrysum italicum), Russische lavendel (Perovskia atriplicifolia),... De kroon van bolbomen zoals de Acacia en de Catalpa of  tot op 15 cm terug snoeien. Halfheesters zoals lavendel terug snoeien tot boven het oude hout. Wanneer men te diep terug snoeit tot op het oude hout die geen slapende ogen meer bezit dan kunnen de planten niet meer uitlopen. Snoei daarom enkel terug als je vanonder nieuwe scheutjes op de takken ziet.  Indien de rozen nog niet gesnoeid zijn dan kun je daar nu best vooraf werk van maken. zie: rozen snoeien. Snel groeiende hagen zoals ligusterhagen, taxushagen, Leylandii-hagen,... kun je vanaf april geregeld bijsnoeien.

Plantenborders:

Kuis de plantenborders op. Wees er tijdig bij zodat onkruiden zoals de veldkers geen kans krijgen om zich uit te zaaien. Oude bladeren van de siergrassen en varens wegknippen. Bij de vuurpijlen (Kniphofia) trek je gewoon de onderste oude bladeren af zodat je de nieuwe neuzen niet kunt beschadigen. Borders bewerken met een laagje compost. Verwijder alle ongewenste zaailingen en hark de grond lichtjes waardoor de border er ineens veel netter uitziet. Zet rijshout / steunmateriaal bij de planten waar u toch bezig bent. Riddersporen en bolhortensia's zullen dit zeker kunnen gebruiken. Vaste planten vermeerderen door scheuren of delen

Als vaste planten enkele jaren oud zijn beginnen de oudste delen in het midden af te sterven. Daarom is het aan te raden om vaste planten om de drie jaar eens uit de grond te halen. Trek of snij de jongste en meest groeikrachtige planten aan de rand van de pol los en gooi het oude hart weg. Plant de jonge stukken terug als aparte planten in de tuin. Voor het uitplanten de grond best nog wat verrijken door er wat compost door te mengen. Plant ze even diep als ze oorspronkelijk stonden. Vergeet na het inplanten niet de jonge planten een goede gietbeurt te geven. De jonge planten zullen snel terug uitgroeien tot prachtige rijkbloeiende planten.

Verschillende vaste planten zullen nu al volop gaan bloeien. Zo krijg je al veel kleur door verschillende soorten longkruid (Pulmonaria), Primula denticulata en Amerikaanse vergeet-mij-nietje (Omphalodes verna) aan te planten.


  Teenspirit organiseert: Tienerkamp


  Verloting St. Zomerfeest

VERLOTING STICHTING ZOMERFEEST!

 

Evenals voorgaande jaren houden wij in de laatste week van April een “week” verloting huis aan huis in ons dorp.

De TREKKING zal plaats vinden na afloop van de Kinder BINGO op Koninginnedag!

De prijzen worden thuis bezorgd!

Maar uiteraard bent u ook van Harte welkom bij de trekking.

Onze vrijwilligers komen graag bij u aan en we hopen dat we weer op u kunnen rekenen, voor wat betreft het kopen van loten.  

Alvast Bedankt St. Zomerfeest

  Dank...

 

We willen een ieder langs deze weg bedanken voor het medeleven tijdes de ziekte van Henk. De kaarten telefoontjes en gebed. We bidden en vertrouwen dat Henk verder mag genezen.

vr. groet

Henk en Annie Otten

   Collecte Reumafonds

In Nieuw-Balinge is gecollecteerd voor het Reumafonds.   Er is een bedrag van  426.80 euro opgehaald: geweldig bedrag

Alle collectanten heel hartelijk bedankt voor jullie inzet.

 

Namens het Reumafonds: Jennie Hekker Nieuw-Balinge 

Ik ben niet bang.......

(ingezonden)

 

Ik ben niet bang

 

Ik ben niet bang voor spinnen

en ik ben niet bang voor muizen

Ik laat nooit stiekem  scheetjes

en ik heb nooit last van luizen

 

Ik ben niet bang in `t donker

en ik plas nooit in mijn bed

Ik zit op gym,op voetbal,

op toneel én op ballet.

 

Ik heb nooit last van heimwee

als ik ergens ga logeren.

Ik slaap ook echt al lang niet meer

met knuffels en met beren.

 

Ik durf al in het diepe

en ik duik al van de hoge.

En of je het gelooft of niet:

't is allemaal gelogen

 

Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

Gevonden op dinsdag 25 maart;

Zwarte rugzak met oa schoolspul (schaar, gum, potlood), gymschoenen maat 42 ½  merk Puma, en een pin-bon.

Af te halen bij: J. Koekoek, tel 321271