Maandblad
 Kontakt

www.kontaktnieuwbalinge.eu

kontakt


september 2008


Colofon
Van de Redactie
Meester Sieberingschool
CBS de Morgenster
The Young Ones
S.V. Nieuw Balinge
Nieuwsbrief "De Heugte"
Nieuwsbrief GJVV-gymnastiek
Eerste A E D in Nieuw Balinge. (Hartdefibrilator)
Dagcentrum "De Breistroeken" vraagt vrijwilliger
Een Nieuw Balinger in de Stille Zuidzee (3)
Bedankje van Jur H.
Sportief in de Heugte

Mag ik U even voorstellen ............

Dansavonden Herfst 2008
Gedicht: Oud en Fit !

Geknipt voor Kontakt!

De Kinderclub zoekt heren
Ina Snels: Alles Gewoon !?
Knooppunt is weer gestart!
Mooi Zo Veilig Zo
‘Lancaster neergestort bij Nieuw-Balinge’
Wat gaat er met het munitiedepot gebeuren?
Opnieuw IVA cursus in de Heugte
Ingezonden door Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’ Nieuw-Balinge
Strepen op provinciale wegen
Woningbouwkavels in Nieuw Balinge
Wespen en Muggen
Ballonnenwedstrijd
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden

Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nieuw Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

.

*Kopij en advertenties inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

.
INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,  BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN, ZIJ ZORGEN ERVOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORD
.
Redactie:
Lammy Blanken; tel: 321253

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Joyce Bouwmeester;              penningm.

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

.

Redactie jeugdpagina:

Naomi Boer:                      

Evelien Sok        tel: 321299

Joyce Salomons     tel: 321809

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

Van de Redactie

 

Meester Sieberingschool

Start schooljaar

Uitgerust en enthousiast zijn we met zijn allen begonnen aan het schooljaar 2008/2009. En wat voor een start, want de eerste schooldag ontvingen we hoog bezoek. Mevrouw Dijksma de staatssecretaris van onderwijs vereerde ons met een bezoek.

Bezoek staatssecretaris

Maandagmiddag 11 augustus kwam de staatssecretaris, mevrouw Dijksma bij ons op school. Zij zette meester Roelof onze conciërge/administratieve kracht in het zonnetje. Deze gelegenheid was in het kader van het startschot van de subsidie die de regering vanuit het actieplan “leerKRACHT” beschikbaar stelt voor het onderwijsondersteunend personeel voor de basisscholen. Dit schooljaar subsidieert de regering 1700 banen, zodat de leerkrachten en directie aan het werk kunnen met hun eigenlijke taak en niet allerlei andere klusjes hoeven uitvoeren, die wel moeten gebeuren, maar eigenlijk niks te maken hebben met de kerntaak van leerkracht of directeur.

 

Natuurlijk kan ze alle conciërges niet persoonlijk bezoeken, wij waren de geluksvogel, die ze vereerde met een bezoek. Dit heugelijke feit werd vastgelegd, want de televisie, radio en schrijvende pers was in grote getale aanwezig.

Na een gezamenlijke lunch met team en staatssecretaris werd meester Roelof in het lokaal van groep 1/2 in het bijzijn van de kinderen in het zonnetje gezet en kreeg hij een prachtig boeket bloemen.

Even voorstellen

Mijn naam is Karin Albring en sinds het begin van het schooljaar 2008-2009 ben ik werkzaam op de meester Sieberingschool. Ik ben 22 jaar en woon mijn hele leven in Dalen. In februari 2008 ben ik afgestudeerd aan de Pabo in Emmen en sindsdien heb ik invalwerk gedaan op verschillende scholen in de gemeente Coevorden. In juni 2008 ben ik door een docent van de pabo getipt om te gaan solliciteren op de meester Sieberingschool met als resultaat een tijdelijke aanstelling voor een jaar in groep vier. Daarnaast draai ik op de dinsdagmiddagen mee met het handvaardigheidcircuit in de bovenbouw

(groep 5 t/m 8). Naast het lesgeven breng ik mijn tijd graag door met sporten. Ik speel bij het damesvoetbalteam in Dalen. Daarnaast ga ik graag een rondje hardlopen of zwemmen. Dit jaar volg ik ook de cursus bewegingsonderwijs, zodat ik bevoegd ben om gymlessen te geven aan alle groepen van de basisschool. Mijn stage voor deze cursus zal ik ook gaan lopen in Nieuw Balinge. De eerste weken op deze school zijn me heel goed bevallen en ik zie de rest van het schooljaar dan ook vol vertrouwen tegemoet!

 

Langs het tuinpad van…….

Dit jaar doet de bovenbouw mee met het project: Langs het tuinpad van……..

Tijdens dit project leren de kinderen meer over de geschiedenis in hun omgeving. De lessen worden gegeven door enthousiaste vrijwilligers die veel over de geschiedenis in en rondom Nieuw Balinge kunnen vertellen.

Groep 7/8

Op vrijdag 15 augustus was de eerste les voor de kinderen in groep 7/8. Op deze middag kwam Henk Elsinga bij ons en vertelde over het leven in en rondom Nieuw Balinge.

 

Ook had hij allerlei materialen meegenomen om te laten zien (plantjes, veen, fossielen foto’s van de schepen waarop het turf werd vervoerd etc.). Dit maakte de kinderen erg nieuwsgierig en riep veel vragen op. De kinderen kregen ruim de gelegenheid om hun vragen te stellen, waardoor er veel (extra) wetenswaardigheden naar boven kwamen.

De volgende les gaan we op pad. Dan gaan we onder begeleiding van Henk Elsinga naar Schoonoord.

Groep 5 en 6

Vrijdag 22 augustus kwam Henk Elsinga  (geboren op een schip) in de groepen 5 en 6 om ons kennis te laten maken met de geschiedenis van Nieuw Balinge.

Met veel materiaal bij zich, begon hij enthousiast te vertellen over het ontstaan van het oorspronkelijk landschap, ontginning, werken in het veen enzovoort.

 

De kinderen hingen aan zijn lippen (figuurlijk dan).  Binnenkort gaan we met Henk op pad. Volgende keer meer daarover

Blaasinstrumenten

Ook dit jaarvolgende de kinderen van groep 7/8 weer een korte cursus blaasinstrumenten en zijn ze wekelijks aan het oefenen met de blaasinstrumenten. Op vrijdag 22 augustus was de eerste les. In deze les kregen de kinderen de instrumenten, waarop zij de komende 10 weken gaan spelen, uitgedeeld. Ook werd er al een eerste aanzet gegeven richting het spelen. Dit was voor sommigen nog best wel lastig. Zie maar eens geluid uit zo’n instrument te krijgen. Het lijkt heel gemakkelijk, maar vergt toch wel enige oefening.

 

Naast het oefenen in het spelen werd er ook ruim aandacht besteed aan de onderdelen van het instrument en hoe je het beste voor je instrument kan zorgen.

Aan het eind van deze les kregen de kinderen hun eerste huiswerkopdracht mee. Dus vaders, moeders, buren enzovoort. Hoort u de komende tijd “vreemde muzikale geluiden”, dan kan het best zijn dat er een leerling van de meester Sieberingschool aan het oefenen is.

De komende weken gaan de kinderen flink oefenen in het leren bespelen van het instrument en het resultaat hiervan kunt u tijdens het concert op vrijdag 31 oktober om 19.00 uur in “de Heugte”komen bewonderen. Heeft u tijd, dan zou ik zeker komen. Het is knap om te zien wat de leerlingen in een aantal weken tijd hebben geleerd.

Schoolzwemmen

Afgelopen vier weken zijn de groepen 3 en 4 gaan zwemmen in het buitenzwembad in Westerbork. We hadden het helaas niet zo getroffen met het weer en de wegomlegging, maar desondanks hebben we weer lekker kunnen zwemmen en oefenen in het lekkere water.

Drents Verkeers Veiligheids Label

Dit schooljaar hebben wij ons o.a. als doel gesteld om het Drents  Verkees Veiligheids Label te halen. In het kader van dit traject worden verschillende activiteiten uitgevoerd.

Een onderdeel van de leerlingen- en ouderenquête zal over dit onderwerp gaan. In alle groepen zal een activiteit georganiseerd door derden plaats vinden en verder moeten we ons verkeersonderwijs vooral blijven geven zoals we doen. Ook zal tijdens de haal- en brengmomenten van de kinderen door derden worden gekeken of de ouders/verzorgers en kinderen zich ook netjes aan de verkeerregels houden en niet zelf voor onveilige situaties zorgen, zoals bijvoorbeeld de auto zo maar ergens parkeren waardoor er slechter zicht is bij het oversteken, het dragen van een veiligheidsgordel enzovoort.  Samen met de verkeersouder hopen we dit traject gedurende dit schooljaar positief af te sluiten.


CBS de Morgenster

Wandel 4-daagse

De verwachtingen voor wat betreft het weer waren superslecht, vandaar dat we ervan uit gingen dat ook de deelname wat achter zou blijven dit jaar. Niets was minder waar; alle kinderen van CBS De Morgenster hebben zich ingeschreven! Achteraf viel het weer ook ontzettend mee en hebben we weer een aantal geweldige dagen gehad. Het was supergezellig, de routes waren leuk en afwisselend en ook de begeleiders waren heel enthousiast.
Wij hopen volgend jaar op evenveel enthousiasme en evenveel deelname!

Chris: “De route in het bos vond ik het leukst, want toen gingen we met de klas 10 km lopen. Wij bleven de hele tijd bij elkaar. Het was super gezellig!”

Aukje: “Het was juist leuk dat het regende, dan konden we door de plassen stampen! We hebben heel veel gelachen samen.”

Techniek

Als je eenmaal door hebt dat praktisch alles om je heen met techniek te maken heeft, kun je techniekonderwijs op je school een goede  plek geven.

De kern van techniekonderwijs op De Morgenster is dat kinderen leren dat techniek werd en wordt gebruikt om oplossingen voor problemen te creëren. We gaan  samen met de kinderen op avontuur. Ze stellen geweldige vragen en bedenken vaak een mooie, nieuwe oplossing. Deze weken zijn we met de hele school bezig om van verschillende materialen knikkerbanen te ontwerpen. We werken met papier, blokjes, buizen, en allerlei toevallig materiaal.

Het enthousiasme van de kinderen is zo groot dat behalve op school ook thuis  intensief wordt gewerkt. Trots worden de ontwerpen op school  gepresenteerd.

Aline: “Leuk als je iets zelf ontwerpt, maar nog leuker als het ook werkt!”

Rick: “Je kan verschillende knikkerbanen aan elkaar vastmaken en dan heb je een grote.”

Chiel: “Het is een uitdaging om zelf iets te maken! Je leert van je fouten.”

Arjan: “Ik heb thuis ook een knikkerbaan gemaakt. Ik probeer steeds nieuwe dingen uit.”

Jordie: “Met Kapla werken vond ik het leukst. Je kan er van alles mee bouwen!”

Sinds kort hebben we Mindstorms op school, een programma waarmee kinderen van groep 7 en 8 zelfgemaakte LEGO- modellen kunnen programmeren via de computer. Door LEGO-blokjes aan een computer te koppelen, kunnen ze  die blokjes gedrag meegeven. Er zit een kleine microprocessor in, die gevoelig is voor tast, kleur en licht. Kinderen kunnen daarmee een robot maken. Er wordt hiermee met veel enthousiasme geëxperimenteerd.

ICT-onderwijs

ICT-onderwijs staat hoog op de lijst van De Morgenster. Sinds een paar jaar wordt er gebruik gemaakt van de digitale versie van de methode AaBeeCee, die zich richt op toepassingsgericht computergebruik voor leerlingen vanaf groep 6. We werken volgens de zelfontworpen  leerlijn van groep 6 t/m 8. Behalve basisvaardigheden, zoals het gebruik van Word, leren de kinderen op De Morgenster ook een Powerpoint presentatie maken. Dit jaar hebben we in onze leerlijn gekozen voor twee modules: werken met Internet Explorer en Front Page. De kinderen gaan dan ook leren om verschillende zoekstrategieën te hanteren met als doel de informatie die ze bijvoorbeeld via internet hebben verkregen in een werkstuk te gebruiken. Als extraatje bieden we dit jaar ook een mogelijkheid om te leren hoe je een eenvoudige  webpagina kunt ontwerpen.

Onze leerlingen gaan zelfstandig en enthousiast aan het werk. In de filmpjes  wordt exact voorgedaan wat de leerling zelf in het toepassingsvenster van het programma moet uitvoeren. In begrijpelijke taal worden de vaardigheden aangeleerd. De teksten kunnen ook uitgesproken worden. De afsluitende toets na iedere les geeft een goede indicatie van het geleerde. De leerlingen kunnen hun score en foute antwoorden inzien.

Aukje: “Ik vind dit een leuk programma. Ik heb geleerd hoe je met PowerPoint om moet gaan, dat heb ik in het Voortgezet onderwijs wel nodig.”

Aline: “Je leert er wel een heleboel van en dat is handig.”

Elena Iwema.

 


The Young Ones


  S.V. Nieuw Balinge


  Nieuwsbrief "De Heugte"

Nieuwsbrief september

Het is binnen het Stichting bestuur al vaak aan de orde geweest, het secretariaat!

Een pittige taak die niet makkelijk in te vullen is.
Met de aanstelling van het nieuwe bestuur was er gelukkig iemand bereidt hier
voorlopig invulling aan te geven. Maar met een duidelijk  onder voorbehoud , of dit werk hem zou liggen?
Nu is duidelijk, dat het niet de taak is die hij graag vervult, jammer maar niet geschoten is altijd mis!
Martin, heeft andere capaciteiten waar we ook graag "gebruik" van maken!
Het is en blijft een belangrijke functie die niet iedereen ligt.  Toch hebben we iemand gevonden die weet wat de taak behelst, en daar zijn we heel blij mee.
We heten dan òòk via deze weg welkom in het DB, Ton Moret als secretaris van "De Heugte"!
 
Het volgende nieuws, er is weer een "feestje" te bouwen........ ons Dorpshuis bestaat op        Zaterdag 4 Oktober a.s. 40 jaar!         
Tevens wordt die dag het nieuwe monument van Mr. Siebering onthuld én het nieuwe terras zal officieel geopend worden!
Dus feest om samen met de gehele bevolking te vieren!
Het bestuur is druk bezig met de voorbereiding van deze dag.
Uiteraard ontvangt u hierover nog veel meer informatie want het wordt een feest voor alle leeftijden!
Noteer het dus in uw agenda!
Wordt vervolgd!
 
Wij hebben vanaf vorige week een stagiaire in het Dorpshuis.
Na een goed gesprek met de docent zijn we overeen gekomen dat Tony Brookman,
20 uur per week onder begeleiding van de beheerder Nico zijn taken vervult.
Het is voor hem een "snuffelstage" en om dat goed uit te voeren is hij op alle voorkomende werkzaamheden in te zetten, écht snuffelen dus.
Het is voor beide partijen een proefproject, bevalt het goed dan kan het Dorpshuis in de toekomst
wellicht worden aangemerkt als stage bedrijf?
 
De vrijwillige schilders zijn al druk bezig met de buitenboel.
We hopen dat het "weer" nog een tijdje goed blijft zodat het de schilders lukt om alles te realiseren voor 4 oktober a.s.
Dan is dat ook nog een punt, om het glas op te heffen!
Alvast bedankt schilders voor jullie inzet!
 
Dit was het eerst weer, binnenkort hoort u in een huis aan huis folder meer over het grote feest, 40 jaar "DE  HEUGTE".      Dus houd uw brievenbus in de gaten.
 
Tot ziens in ons Dorpshuis, José Post

 Nieuwsbrief GJVV-gymnastiek 

GJVV        GYMNASTIEK & VOLLEYBAL

Nieuwsbrief gymnastiek     

Beste ouders,

Met ingang van 1 september is er een nieuwe gymleidster: Nathalie Snippe uit Hollandscheveld.

We zijn heel blij dat zij de komende tijd bij GJVV de gymlessen wil verzorgen. Ze is heel enthousiast en heeft zin om te beginnen!

Zij geeft ook les in Geesbrug en wel op de woensdagmiddag. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om de gymlessen van de woensdag af te halen en te verplaatsen naar de dinsdagmiddag.

Wij begrijpen dat dat voor sommige jeugdleden lastig is i.v.m. zwemlessen en andere bezigheden op deze middag.

Mocht uw kind door de verplaatsing van de gymlessen naar de dinsdagmiddag niet meer kunnen gymmen, wilt u dan contact opnemen met Hennie Feitsma (ledenadministratie tel. nr. 352875)

De eerste gymlessen zijn aanstaande dinsdagmiddag 2 september op de volgende tijdstippen:

·        Groep 1 (4-6 jaar): 16.15 - 17.00   uur

·        Groep 2 (7-9 jaar): 17.00 – 17.45 uur

·        Groep 3 ( 10 +)     : 17.45 – 18.30 uur

Wij hopen dat er veel kinderen zullen komen en dat het een sportief en gezellig gymseizoen wordt!

Met vriendelijke groet, Bestuur GJVV

 

 


 Eerste A E D in Nieuw Balinge. (Hartdefibrilator)

Eerste A E D in Nieuw Balinge. (Hartdefibrilator)

Het Bestuur van bungalowpark de Breistroeken kreeg het verzoek van één van de bewoners of er geen AED in het posthokje geplaatst zou kunnen worden. Nog nooit van gehoord was de reactie van de meesten. Na uitleg van iemand die de EHBOcursus heeft gevolgd, hebben we hierover in de bestuursvergadering gesproken en gebrainstormd.

Zo’n AED is nogal prijzig. Gelukkig zijn er een aantal echte trouwe Radio en TV kijkers van Drenthe in ons midden en zij wisten te vertellen dat RTV Drenthe een prijsvraag had uitgeschreven. Tijdens de jaarlijkse Trektocht door Drenthe hebben zij onderweg een inzameling voor AED’s gehouden. Om zo’n AED te winnen moest je een Drents woord bedenken voor de AED en de winnaar kreeg dan zo’n AED.

Als Bestuur hebben we besloten mee te doen met de prijsvraag, niet geschoten is altijd mis. Met z’n allen hebben wij diep nagedacht en kwamen we tot 2 namen.  De namen die we hebben ingestuurd waren : Gaankmakerkassie en Rikketikdeussie

Rikketikdeussie is door de jury uitgekozen en nu beschikt de Breistroeken dus over de eerste AED in Nieuw Balinge. Woensdagmiddag 27 augustus 2008 werd het kastje door TV Drenthe aan ons uitgereikt, waar wij met plezier het kastje in ontvangst hebben genomen.

 

De volgende dag werd het kort uitgezonden in een special over dit thema. De AED van het Park wordt vanzelfsprekend ook voor het hele dorp gebruikt. Naast het winnen van zo’n Rikketikdeussie hebben we ook een GRATIS cursus voor tien personen gewonnen. Wanneer deze cursus wordt gevolgd word je als vrijwilliger opgeleid en geregistreerd. Dit betekent dat wanneer 112 wordt gebeld, deze opgeleide personen een sms ontvangen. Je kunt dan de dan de oproep krijgen om naar de plek te gaan waar de patiënt is om hartreanimatie te geven of je krijgt de oproep om zo spoedig mogelijk het Rikketikdeussie op te halen en naar de patiënt toe te brengen. Het is dus best een ingrijpende actie die je moet verrichten. Hopelijk komt dit niet vaak voor, maar wanneer het zo ver is, hopen we dat mensenlevens gered kunnen worden

 


  Dagcentrum "De Breistroeken" vraagt vrijwilliger


  Een Nieuw-Balinger in de Stille Zuidzee (3)

Een Nieuw-Balinger in de Stille Zuidzee (3)

Afgelopen winter heeft dorpsgenoot Jur Huizenga samen met zijn reisvriendin Coosje een reis van 2 maanden door de Stille Zuidzee gemaakt. Aansluitend heeft hij in z’n eentje nog 3 maanden door India getoerd. Voor de lezers van KONTAKT doet hij in 4 delen verslag van zijn ervaringen. Onderstaand volgt deel 3 met een verslag van zijn bezoek aan het koninkrijk Tonga.

De ontvangst op het vliegveld van de hoofdstad van Tonga, een van de parels van de Stille Zuidzee, is allesbehalve gastvrij. Werden we op Fiji ’s morgens vroeg om 5 uur ontvangen met zang en gitaarspel, krijgen op Tahiti alle bezoekers een bloem in de hand gedrukt, op Tonga moeten we allemaal langs de hash-hond. Een politiewagen met nog 2 honden staat ernaast. Heb je eenmaal deze vuurproef met gunstig gevolg doorstaan, dan ben je in het paradijs. Geen vervuilende industrie en grote aantallen auto’s. Hier wordt regenwater van de daken in tonnen opgevangen en dan ongezuiverd gedronken. Waar vind je dat nog op Aarde?

Binnenlands vliegtuig in Tonga

Een tweede in het oog springend kenmerk van Tonga is de totale afwezigheid van haast en civilisatie-geluiden. Het is op de eilanden rustiger en stiller dan in Nieuw Balinge op zondagochtend 8 uur. Tijd speelt hier geen rol, wachten dus ook niet. Het enige dat op tijd begint, is de kerkdienst op zondagochtend.

De afwezigheid van jachtig zakenleven komt ook tot uiting in de sluitingstijden van de winkels: ’s middags om 4:30 uur. Het hoofdpostkantoor in de hoofdstad sluit zijn deuren al om 4:00 uur. Daarna zijn de straten uitgestorven. Koopzondagen kent men hier ook niet. Elke zakelijke activiteit is op de eerste dag van de week taboe. Zelfs het landen en opstijgen van vliegtuigen is dan niet toegestaan, ook niet voor internationale vluchten. Zaterdagavond om klokslag 24:00 uur sluiten de bars en nachtclubs voor zover ze bestaan, hun deuren.

99 Procent van de bevolking is bij een christelijke kerk aangesloten. Men gaat op zondag geheel in het wit gekleed ter kerke.  De dames dragen zwierige jurken met grote witte hoeden. Het is echt modeshow. Om de mensen voldoende tijd te gunnen om zich op de kerkgang voor te bereiden, wordt in het dorp waar we vertoeven, ’s morgens al om 4:30 uur de dorps-trom geroerd en de kerkklok geluid. Dat wordt tot het begin van de kerkdienst om 10:00 uur een aantal malen herhaald. Omdat Coosje en ik niet uit de toon willen vallen, had zij een witte lange broek en ik een wit overhemd meegenomen. Helaas was er in haar rugzak geen ruimte voor een hoed. Jammer.

En wat eet men zoal in het paradijs? Onbespoten, zongerijpte papaja, banaan, ananas, watermeloen, zoete aardappel, cassave, kokosnoot en verse vis die je meestal slechts enkele uren na de vangst op je bord aantreft. Zo’n kwaliteit vis, dankzij versheid en schoon zeewater, vind je in Nederland niet. Verder wemelt het hier van de speenvarkens die overal vrij rondlopen, ook op straat, dus met het EKO-keurmerk op de rug. En dan zijn we bij een hoofdprobleem van het paradijs aangekomen. Waar de zon schijnt, is immers ook schaduw. Waaruit bestaat b.v. het standaard-ontbijt van een doorsnee-toerist? Getoast brood gebakken van meel uit Australië (AUS), boter uit Nieuw-Zeeland (NZ), kaas uit AUS, jam uit China, theezakjes uit NZ, oploskoffie uit Indonesië, melkpoeder uit NZ en rietsuiker uit Fiji. Als dessert uiteraard een paradijselijke appel, maar die komt wel uit NZ. Ik overdrijf niet. Zo gaat van elke euro of dollar die een toerist op Tonga uitgeeft, meer dan de helft terug naar het buitenland voor de import van levensmiddelen waar de toerist klaarblijkelijk niet buiten kan.

Jur voor een kapsalon in Tonga

Op Tonga wordt ook bier gebrouwen, waarvoor de koninklijke brouwerij de hop en malt invoert. Maar de smaak van het bier met de merknaam Zeearend is niet constant en volgens kenners vaak niet goed, vandaar dat vele liefhebbers van gerstenat de voorkeur geven aan ….. jawel, Heineken.  Het komt echt uit Nederland, staat op de doos, dus van de andere kant van de aardbol. Dat is pas wereldeconomie waar je wat aan hebt! Een flesje kost in de winkel omgerekend maar € 1,40 en in de bar € 2,00. Hoe bestaat het, vraag je je af. En wat dronken Coosje en ik? Zeearend uiteraard, want we zijn op Tonga om de plaatselijke economie te steunen én dit merk is bovendien goedkoper dan Heineken.

Tegen deze economische achtergrond is het niet verwonderlijk dat er op Tonga grote werkloosheid heerst en er meer Tongans in het buitenland wonen dan in het koninkrijk zelf (100.000). De geëmigreerde Tongans sturen geld naar hun achtergebleven familieleden en dat houdt de economie een beetje draaiende. De economische narigheid wordt nog vergroot door corruptie en een overdreven groot ambtenarenapparaat. Alle landen in de Stille Zuidzee hebben hier trouwens mee te kampen. De achterblijvers zijn ook niet helemaal tevreden met de politieke situatie. Er heersen hier nog middeleeuwse toestanden, waarbij de koning absoluut heerser is, dus kan doen wat hij wil. Eind 2006 hebben er ernstige onlusten in Tonga plaatsgevonden, waarbij naar mijn schatting een derde van de binnenstad verwoest werd. Het puin is intussen opgeruimd, maar de stad ziet er nog uit alsof er oorlog geweest is. Het volk wil hervormingen, maar de koning met zijn politieke vrienden voelen, zoals dat meestal gaat, daar maar weinig voor en passen vertragingstactiek toe.

Zijn er ook zaken waarin Tonga uitblinkt? Jazeker. Zowel op Tonga als in Fiji en Samoa zijn de mannen groot en fors gebouwd, zeg maar 1,90 m en 90 kg. Ze zijn met deze maten voorbestemd om rugby te spelen en dat is dan ook de sport in de Stille Zuidzee. Ze doen dat erg goed. Op het wereldkampioenschap rugby vorig jaar werden hoge ogen gegooid.

Verder werd Miss Tonga ondanks bikkelharde concurrentie gekozen tot Miss Stille Zuidzee 2007-2008. Een feit dat o.a. gevierd werd met spandoeken die over de straat waren gespannen.

We vertrekken ’s avonds om 6:00 uur met de veerboot Pulupaki, een Chinees afdankertje, naar Pangai, een klein havenstadje op een van de eilanden. De dienstregeling belooft dat we daar om 12:00 uur ’s nachts aankomen. De boot vaart maar één keer per week en de eilanden zijn voor hun bevoorrading geheel van deze veerdienst afhankelijk. Zo wordt benzine en olie in vaten van 200 l op het scheepsdek vervoerd. Als gevolg van de ruwe zee loopt de zeereis wat vertraging op en bij het naderen van de haven van Pangai blijkt er een ander schip nog aan de enige kade te liggen, zodat al met al het ontschepen pas om 5 uur ’s morgens begint. Maar niemand die zich daarover beklaagd.

En wat gebeurt er zoal aan boord van zo’n veerboot? Eten en slapen! We reisden dek klasse, hetgeen inhoudt dat je geen hut (die waren er trouwens ook niet), bank of stoel hebt, maar op een matje of doek op de grond zit of ligt. Aan het begin van de reis zit iedereen op de grond en zorgt men uitvoerig voor de inwendige mens. Tongans zijn zeer sociale mensen en delen het voedsel dat zij hebben, met anderen. Wij kregen elk 2 grote stukken gekookte zoete aardappel met een Tonga saucijs in de hand gedrukt. Smaakte prima. Een familie had een grote picknick mand van gevlochten palmblad bij zich met 2 hele gegrilde speenvarkens erin. Pa sneed met een groot mes flinke hompen vlees met bijbehorende vetranden af en deelde die uit. Coosje kreeg ook een homp aangeboden. Ik had de bui zien aankomen en was daarom een stukje gaan wandelen op het dek. Een grapje in Tonga luidt dat buitenlanders eten tot zij vol zitten en Tongans tot zij moe zijn. Het is werkelijk ongelooflijk om te zien wat zij allemaal niet naar binnen proppen. Geen wonder dat overgewicht ook hier een nationaal probleem vormt.

Na de eetsessie wordt Coosje door een vriendelijke Tonga dame van formaat uitgenodigd om op haar matje te komen slapen. Even later liggen beide dames gezusterlijk naast elkaar onder een fraai bedrukt laken.

In het oktobernummer van KONTAKT verschijnt deel 4 van de reisverslagen over het bezoek van Jur aan India


  Bedankje van Jur H.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om de redactie te laten weten dat diverse mensen inclusief ikzelf het julinummer van KONTAKT een echte topper vonden. Compliment! Interessante artikelen zoals de artikelen over de Drentse taal en de piramides. Drie mensen van buiten het dorp die het blad in handen kregen, spraken hun bewondering uit voor de aantrekkelijke artikelen (afgezien van mijn bijdrage, dat zou immers flauw zijn) en voor de vormgeving. We zijn tenslotte maar een klein dorp. Jullie zijn natuurlijk afhankelijk van anderen voor het aanleveren van artikelen. Er is voldoende kennis in het dorp aanwezig op allerlei interessante gebieden om die te delen met de dorpsgenoten. De moeilijkheid lijkt mij om hen bereid te vinden om in de pen te klimmen. Het mooiste is natuurlijk, wanneer men zelf het initiatief neemt tot het schrijven van een artikel.

Hartelijke groeten, Jur H.


  Sportief in de Heugte


Mag ik U even voorstellen ............

Mag ik u even voorstellen…………

G.J.V.V. 40 jaar!

Met deze boodschap togen wij op donderdagavond op pad naar de gymnastiekzaal naast de openbare school.

Wij mochten een training bij wonen van de volleybaldames recreanten . Nooit eerder waren er mannen geweest die erbij mochten zijn. Wij voelden ons vereerd. 

Natuurlijk zochten wij eerst even op wat GJVW inhield. Op de site van Nieuw Balinge vonden wij dat dit de afkorting is van (G)ym, (J)udo, (V)olleybal (V)ereniging.

De vereniging telt alles bij elkaar zo’n 80 leden en bestaat nu 40 jaar. De jeugd is sterk vertegenwoordigd. In juni heeft de vereniging het 40 jarig bestaan gevierd met het organiseren van een fietsvierdaagse en een volleybalmarathon. Verslaggever heeft deze fietsvierdaagse gefietst en was zeer enthousiast. Hij hoorde vele geluiden dat dit volgend jaar maar weer moest gebeuren.  

Helaas is er geen judo meer. Het animo was hiervoor te klein.

Met ingang van 2 september is er een nieuwe gymleidster:Nathalie Snippe. Zij gaat de gymlessen verzorgen op de dinsdagmiddag. 

Groep 1(4-6jaar) van 16.15-17.00 uur, groep 2(7-9jaar) van 17.00-17.45 uur en groep 3(10+) van 17.45-18.30 uur.

Op de maandagavond is er  minivolleybal.

De heren spelen op de dinsdag avond maar gaan mogelijk naar de woensdagavond.

Het bestuur van de vereniging komt 1 keer per 6 weken bij elkaar. Mocht u willen weten wie daar in zitten kijkt u dan www.nieuwbalinge.eu Ga dan naar verenigingen(GJVV)

Volgens de site is dit een leuke actieve sportvereniging.

De dames 5 in actie

Nou wij kunnen beamen dat het een leuke actieve vereniging is. De dames lieten ons zien dat er heel goed gevolleybald werd. Ze waren zeer fanatiek ondanks dat ze later aangaven maar recreanten te zijn. Volgens hun was het damesteam (NEVOBO) dat in de competitie speelt veel serieuzer. Nou wij zagen hier al een zeer serieuze ploeg bij elkaar staan. Dat zit wel goed met de NEVOBO.

Met gevaar voor eigen leven zaten we aan de kant omdat de ballen erg hard langs kwamen. De dames spelen ondanks dat zij recreanten zijn wel competitie. Ze geven aan dat ze wel gaan om te winnen. Wij waren blij dat we hun tegenstanders niet waren! 

De dames spelen tegen teams uit de plaatsen zoals Nieuweroord, Nieuwlande, Noordscheschut.

Volgens de dames is het droevig met de accommodatie gesteld. Er wordt nu gebruik gemaakt van de gymzaal die veel te klein en te laag is.  De zaal is niet geschikt voor de NEVOBO competitie. 

De dames willen douchen maar kunnen er niet onder!

Wanneer de dames en heren willen douchen moeten zij dit doen op de knieën. De dames spreken er schande van dat er door de gemeente niets wordt gedaan. Ze hebben al regelmatig aan de bel getrokken echter zonder resultaat.

We horen welke verenigingen en scholen er allemaal gebruik van maken dan zou dit toch anders moeten!

De dames zoeken een nieuwe sponsor, dus wie weet na dit interview….. 

Mochten er na het lezen nog mensen zijn die zeggen ik zou wel lid willen worden meld u snel aan. 

En zoals er op de site staat geschreven” KOM EENS LANGS ALS JE DURFT”.  Wij hebben het ervaren, wanneer je langs komt ben je verkocht en wil direct meedoen aan deze prachtige sport. 

Met name bij het herenteam(recreanten) worden er nog leden gezocht. Ook hier speelt een zeer enthousiast en fanatiek team.


   Dansavonden Herfst 2008


 Gedicht: Oud en Fit !

Oud en Fit !

   

Er is niks aan de hand

Ik voel me nog fit.

Want ik ben zo gezond

Als maar mogelijk is

’t Is alleen dat ik wat jicht

In mijn knieën krijg.

En het praten gaat soms

met een piepend gehijg

Mijn pols is wat zwak

En wat dun wordt mijn bloed

Maar ik ben voor mijn leeftijd

Nog heel erg goed!

 

Die steunzolen onder mijn voeten,

dat gaat…

Anders zou ik niet best

kunnen lopen op straat

Soms wordt mij de slaap

Nachten lang niet gegund

Maar ik merk wel dat je er

Ook wel eens zonder kunt

Mijn geheugen wordt minder

Soms duizelt mijn hoofd

Maar dat valt niet zo op

Geen mens die het gelooft

Denk niet dat ik daar

In zorg over zit

Want ik ben voor mijn leeftijd

Nog werkelijk fit!

 

Ze zeggen dat je de oude dag

Als de ‘gouden leeftijd’

beschouwen mag

Maar af en toe twijfel ik

Daar toch wel eens aan

Als ik ’s avonds weer moe

Naar bed ben gegaan

Mijn oren in de la

Mijn tanden in het glas

Mijn ogen op tafel

 

Als ik uitgelezen was

En voordat ik slaap

Bedenk ik me dan

Zit er nog iets los

Dat ik weg leggen kan

Terwijl het met mij

Zo slecht nog niet zit

Want ik ben voor mijn leeftijd

Nog tamelijk fit!

 

Elke morgen stof ik

Mijn hersens wat af

En ben blij met de dag

Die God me weer gaf

Dan haal ik de krant

En lees na mijn bad

De overlijdensberichten

In het ochtendblad

Als mijn naam er niet bij staat

Weet ik dat ik leef

Het was de bedoeling

Dat ik nog bleef

Ik geloof dat er toch wel

Iets heilzaams in zit

Want ik ben voor mijn leeftijd

Nog redelijk fit!

 

Wat is van dit alles

Tot slot de moraal

Die te lezen valt uit dit

Goedmoedig verhaal?

Voor elk die het ouder zijn

Glimlachend draagt

Als een ander je weer eens

“Hoe maakt u het” vraagt

Is het beter te zeggen

Dat het best met me gaat

Dan die lui te vertellen

Hoe het écht met me staat!

 


  Geknipt voor Kontakt!

Geknipt voor Kontakt!
 

(Ingezonden)

Het Kalknest knus rustpunt.

(uit: AD, ‘Wonen-Utrecht’, 19 juli 2008)

Cor en Ria Kalkhoven hadden jarenlang een slagerij in Lombok. In Drenthe ontvluchten ze de drukte. Een rustpunt in hun drukke bestaan. Dat was alles wat de Utrechters Cor en Ria Kalkhoven 23 jaar geleden wilden.

De Kalkhovens in Drenthe. FOTO FRANCOIS WIERENGA

Zij kwamen uit bij bungalowpark De Breistroeken in Nieuw-Balinge, Drenthe, dat toen nog één groot bos was met 85 stenen huisjes. Zij kochten er één van.

,,Het was voor ons de enige manier om te ontsnappen aan verplichtingen,’’ vertelt Ria. ,,Wonen boven onze slagerij in Lombok was heel praktisch, maar tegelijk een valkuil. Cor ging namelijk ook op zondag aan de slag als de buurt vanwege het plotselinge mooie weer barbecuevlees nodig had of als het in de snackbar druk was.’’
Vijftien jaar lang vertrokken Cor en Ria op zaterdag na het sluiten van de winkel naar Drenthe, om zondagavond herboren weer terug te keren. Eén dag in Het Kalknest, zoals hun tienerdochters hun huisje doopten, was als een week vakantie, vertelt Ria.
Zelfs op zaterdag de tuin van 1100 m2 maaien (want zondag is rustdag in Nieuw-Balinge) droeg bij aan het vakantiegevoel.
Zondag was het steevast fietsen of wandelen, want daar lenen de heidevelden in de omgeving zich goed voor. Doordeweeks maakten veel familie en vrienden gebruik van het knusse tweekamerhuisje met cv en open haard. ,,Voor menig neefje en nichtje was Het Kalknest een leuk liefdesnestje,’’ zegt Ria glimlachend.
Het slagersechtpaar zou permanent in hun vakantiehuisje gaan wonen zodra ze de winkel verkocht hadden. Althans, dat dachten ze. Het uur U kwam in 2000. Cor en Ria maakten alle seizoenen op De Breistroeken mee om erachter te komen dat ze eigenlijk toch stadsmensen waren. Een flat in Utrecht was gauw weer gekocht. Cor: ,,In de beginjaren had Nieuw-Balinge nog een café, een postagentschap en een dorpssuper. Nu is er niets meer. We kopen veel bij de boer.’’ Ria: ,,Voor andere dingen moet je naar Hoogeveen. Als je geen auto rijdt, moet je met de belbus! ’Het busje komt zo’, zei ik vroeger tegen de kinderen, maar dan moest ik wel een dag van tevoren gebeld hebben. Nu we ouder worden willen we dichter bij de voorzieningen zitten. En bij de kleinkinderen die we sinds een paar jaar hebben.’’
Cor en Ria (beiden inmiddels 61) wisselen daarom tegenwoordig hun verblijf in Utrecht af met het Drentse buitengebeuren. En zo hebben ze van alles wat. Het Kalknest is één van de weinige huisjes op De Breistroeken die niet permanent bewoond worden. Het ligt nog vrij in het bos, terwijl veel andere huizen omheinde, gecultiveerde tuinen hebben. ,,Als recreant zijn we in de minderheid, maar het contact met de vaste bewoners is goed. Ook de andere dorpsbewoners zijn ontzettend aardig. Dat merkte ik het tweede jaar al, toen de kinderen en ik door enorme ijzel waren afgesloten van de rest van de wereld. Cor zat in Utrecht en de boeren kwamen mij vragen of ik wel voldoende eten in huis had. Dat vergeet ik nooit.’’

* * * * *

De Kalkhovens hebben onlangs ‘hun Kalknest’ verkocht. De redactie van Kontakt  wenst Cor en Ria, langs deze weg, een goede en gezonde toekomst in Utrecht toe!


   De Kinderclub zoekt heren

 

Welke heer (of twee heren) willen ‘De Kinderclub’ komen versterken met hulp aan de jongensgroep?

Voor meer informatie of opgave kunt u bellen met: 

Liesbeth Prins - 321537,

Dikkie Vos - 321347

 


   Ina Snels: Alles Gewoon !?

Alles Gewoon ! ?

De maand augustus is, als u dit leest, ook alweer voorbij. Voor vele mensen gaat alles weer z`n gewone gangetje; zoals broodtrommeltjes klaar maken, tassen inpakken, huiswerk, Enz, enz.

Ook het studenten leven komt weer op gang. Als u een dezer dagen naar de radio heeft geluisterd, heeft u het dan ook gehoord, dat het een soort hobby is van (vele of sommige) studenten om allerlei soorten verkeersborden, mee te nemen om de kamers mee ''op te vrolijken'! Het schijnt nogal in de papieren te lopen,wat er zoal wordt meegenomen. Dat is toch wel even schrikken,want als het loopt zoals het zou moeten lopen, zijn dat toch de mensen die, dat mogen we toch aannemen, over enige jaren, mede verantwoordelijk worden voor het wel en wee van ons land.

****

In het Kontakt van juni, juli-augustus, stond er zo`n prachtig reisverslag van Jur Huizenga  met z`n reisgenote Coosje. Daar kan men nu echt jaloers op worden. Bij wijze van spreken ,jas aan ,tas inpakken en wegwezen. Zo is het natuurlijk niet, maar als je Jur zijn verslag leest, is het net of het zo gaat.  Met veel plezier kijk ik dan ook uit naar het Septembernummer van Kontakt om het derde deel te lezen. Jur,hartelijk bedankt voor je verhalen. Je ziet veel door jouw ogen.

****

En de oudere onder ons gaan vanaf 2 september ook weer aan de slag. Dan beginnen de gymlessen weer. Het is ontzettend leuk om te doen en we hebben een hele fijne en gezellige Juf Liesbeth. Het zou leuk zijn als er nog een paar mensen bij komen, net als bij de koersbalclub. De gym is dinsdagsmorgen van 9.15 tot 10.00uur en het koersen is s'woensdagsmorgen van  9.30 tot 12.30 In het buurthuis  De Heugte.

U bent van harte welkom.

Hartelijke groeten,  Ina Snels


  Knooppunt is weer gestart!

Knooppunt is weer gestart!

Elke dinsdagmorgen houdt het Knooppunt spreekuur in de Heugte, op 2 september zijn wij weer van start gegaan.

Spreekuur elke dinsdagmorgen

van 10.30 – 11.00 uur

Ook dit jaar zullen we weer activiteiten en voorlichtingsochtenden organiseren, zoals kaarten maken, kerststukjes maken, enz. enz. Via Kontakt zullen we u hierover op de hoogte houden.

Bij het wekelijkse spreekuur kunt u terecht voor alle vragen over wonen, zorg en welzijn. Enkele voorbeelden:

-          ik heb vervoer nodig naar Hoogeveen om boodschappen te doen, ik heb geen auto of familie die mee kan. (mogelijkheden zijn dan bijvoorbeeld de Plusbus of een vervoerspas)

-          door ziekte lukt het me niet om grote huishoudelijke klussen te doen, kan ik hiervoor hulp krijgen (we kunnen helpen met het aanvragen van huishoudelijke hulp)

-          kan ik ook wat van de belastingdienst terug krijgen? (het Knooppunt schakelt mensen in die met de aanvraag helpen)

-          ik zou het wel leuk vinden om vrijwilligerswerk te doen (het Knooppunt weet wat er allemaal is, en kan helpen om iets te zoeken wat bij u past)

-          wat voor activiteiten worden er georganiseerd in ons dorp?

Het Knooppunt is kosteloos en speciaal voor alle inwoners van Nieuw Balinge.

Alle inwoners krijgen binnenkort een kaart van het Knooppunt in de brievenbus met daarop tijden en telefoonnummers. Handig om te bewaren. Het Knooppunt is voor alle leeftijden 

Het knooppunt organiseert op 23 september in dorpshuis de Heugte:

3D-kaartjes knippen.

Aanvang 19.00 uur.

Opgeven voor 16 september bij:

Margo Kraijesteijn: 321377

of Hilly Sok: 321413.

Iedereen is van harte welkom!

 Mooi Zo Veilig Zo

Mooi Zo Veilig Zo.

Op 7 mei is er aan Wethouder Bolhuis van Gemeente Midden Drenthe een boekje overhandigd met een aantal aanbevelingen met betrekking tot de verkeersveiligheid in Nieuw Balinge.

Er zijn subsidies aangevraagd voor diverse projecten. Zodra wij meer weten zullen wij U op de hoogte stellen.

Namens projectgroep Mooi Zo Veilig Zo en Plaatselijk Belang

 


     ‘Lancaster neergestort bij Nieuw-Balinge’

Aanvullingen ‘Geschiedenisverhalen’

Het verhaal over het neergestorte vliegtuig bij Koop Kreeft welke in de uitgave van mei te lezen was,  werd door anderen weer aangevuld met extra informatie (dit was weer te lezen was in Kontakt van juli). Prachtig al die informatie! Zo krijgt een verhaal als deze een interessant staartje en wordt alles nóg duidelijker of zelfs nóg realistischer. Door al deze belangrijke bijdragen van anderen lijkt een gebeurtenis als deze, net iets meer te worden dan alleen maar een ‘geschiedenisverhaal’. Het toeval wil, dat op de dag dat de editie van juli naar de drukker is gebracht, ik een mail binnen kreeg met nóg meer interessante aanvullingen over deze gebeurtenis. (Lees hieronder). Dank aan iedereen voor alle wetenswaardigheden en informatieve bijdrage aan dit verhaal!

Vr gr Geke Strijker.

* * * * *

‘Lancaster neergestort bij Nieuw Balinge’

In het maandblad  “Kontakt” van mei 2008, las ik in het artikel “Oorlogs-herinneringen” over een bommenwerper die in juni 1943 is neergestort bij Nieuw Balinge.

Mijn zuster Annie Dijkhuis herinnert zich de gebeurtenis nog vrij goed, omdat zij die avond samen met haar latere man Albert Brinks (uit Witteveen) de brandende bommenwerper over ons huis zag vliegen.

De volgende ochtend werden de bemanningsleden die de ramp hadden overleefd, door de Duitsers afgevoerd. Zij kwamen lopend uit het veld en werden in een auto geladen die voor ons huis op de Middenraai  geparkeerd stond. Hierbij werd één van hen op een brancard (of iets dergelijks) vervoerd.   Mijn zuster Antje wilde hem een bosje bloemen geven, maar dat werd door de Duitsers ruw verhinderd.

Het neergestorte toestel is door dhr. Ab A. Jansen vermeld in zijn boek “Wespennest      Leeuwarden” deel 2.

Het betrof de Lancaster ED916 PM-‘J ‘ van het Engelse103 Squadron, die in de nacht van 12 op 13 juni 1943 werd neergeschoten  door Oberleutnant Repp. Oberleutnant Repp opereerde vanaf de vliegbasis Twenthe.

De Avro Lancaster was een grote viermotorige Engelse bommenwerper, die in nachtvluchten massaal tegen Duitsland werd ingezet. Volgens de gegevens van dhr. Jansen stortte het toestel die nacht om 2.30 uur neer, maar misschien is dat tijdstip, gelet op het verhaal van de ooggetuige in het maanblad  “ Kontakt”, niet helemaal juist.

Er waren twee doden: Sergeant Francis Norman Jay, oud 20 jaar, waarnemer, en de Canadese Flight Lieutenant Guy B. Milner, één van de boordschutters. De captain van het toestel, Pilot Officer Guy D.J. King, en vier zijn bemanningsleden konden zich met hun parachutes redden.

Het is mogelijk, dat sommige bemanningsleden Frans spraken, omdat in een deel van Canada Frans wordt gesproken. Ten tijde van deze gebeurtenis was ik ruim 1 jaar oud, en heb het  dus niet bewust meegemaakt.

Misschien zijn er ook nog Nieuw Balingers die zich herinneren hoe een Amerikaans Lightning P-38 jachtvliegtuig onder de rails van het stationsgebouw in Hoogeveen dook. Dit vliegtuig verdween bijna in één klap in zijn geheel onder de grond. Jaren later werden bij het graven van een tunneltje de resten van dit vliegtuig en zijn piloot in de bodem aangetroffen.

Wie belangstelling heeft voor de luchtoorlog boven Noord-Nederland kan ik de volgende literatuur aanbevelen:

“Wespennest Leeuwarden”,  delen 1, 2 en 3, schrijver Ab A. Jansen,  “Sporen aan de hemel”, delen 1, 2 en 3, en “Gevleugeld verleden” (één deel), beide ook van dezelfde schrijver.

Deze boeken zijn helaas niet meer in de boekwinkels te koop, maar nog wel te lenen in vele openbare bibliotheken.

Jan Dijkhuis,  Hippolytushoef.


  Wat gaat er met het munitiedepot gebeuren?

Wat gaat er met het munitiedepot gebeuren?

Na vijftig jaar trouwe dienst heeft de Nederlandse Defensie het munitiedepot bij Nieuw-Balinge niet langer nodig. Sinds de val van de Muur en het instorten van het communisme is er veel veranderd voor de Nederlandse Krijgsmacht. De dienstplicht is afgeschaft en de organisatie is in afgeslankte en flexibele vorm doorgegaan. Veel van de terreinen waar altijd het materieel heeft gelegen om de Russen in hun opmars vanuit het oosten tegen te houden, zijn nu overbodig.

In 2005 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 53 van deze terreinen overgenomen. De Dienst Landelijk Gebied (een agentschap van het ministerie) zoekt samen met de Dienst Domeinen een nieuwe bestemming voor de terreinen. Een overzicht van alle 53 terreinen is te vinden op www.ontwikkelingmilitaireterreinen.nl..

In 2009 is het munitiecomplex Nieuw Balinge aan de beurt. Het terrein is bijna 19 hectare groot. De 19 bunkers en het onderhoudsgebouw liggen goed verscholen tussen de bomen. Acht bunkers zijn zelfs bedekt met een dikke laag grond waarin bomen en struiken groeien. Monumentenzorg ziet het complex als waardevol militair erfgoed dat ons herinnert aan de tijd van de Koude Oorlog.

In de begintijd zorgde het terrein nog voor werkgelegenheid in het dorp. De laatste jaren werd dit steeds minder en gebeurde er eigenlijk nog maar weinig. Veel inwoners van Nieuw-Balinge zijn waarschijnlijk nog nooit op het terrein geweest. In 2009 zullen de hekken echter open gaan en kan iedereen zelf een kijkje komen nemen.

Maar wat gaat er daarna gebeuren? In het project Veur Uutzicht heeft iedereen mee kunnen denken over de toekomst van het dorp. Alleen was toen nog niet bekend dat Defensie al zo snel zou vertrekken. Vanwege de veiligheid mocht in de omgeving van de munitiebunkers bovendien niet veel.

De Dienst Landelijk Gebied heeft inmiddels contact gezocht met het Plaatselijk Belang om mee te denken over de toekomst. Het complex ligt dicht tegen de kwetsbare natuur van het Mantingerveld. Een nieuwe functie mag de natuur niet teveel verstoren. Aan de andere kant nodigen de indrukwekkende bunkers uit om er een nieuwe invulling aan te geven.

Ze vertegenwoordigen een stukje uit de geschiedenis van Nieuw Balinge. Net als de plaggenhut die er naast ligt.

Samen met partijen als Natuurmonumenten, de provincie Drenthe, de gemeente Midden-Drenthe, het Drents Plateau, Staatsbosbeheer en het Plaatselijk Belang zal de Dienst Landelijk Gebied de komende maanden bekijken wat er mogelijk is op het terrein.

Ze kijken daarbij verder dan alleen het terrein zelf. Het Plaatselijk Belang kan ook andere wensen die er vanuit het dorp zijn nog eens onder de aandacht brengen. Om een goede inbreng te kunnen leveren, zijn ideeën vanuit het dorp erg welkom. Misschien ziet u mogelijkheden die anderen over het hoofd ziet. Of kent u verhalen over het munitiedepot waar we iets mee kunnen doen.

Alle opmerkingen, vragen en ideeën kunnen jullie kwijt bij Albert Wielink, Voornweg 10, tel. 321323. albert.wielink@hetnet.nl

Sipke Castelein, projectleider namens Dienst Landelijk Gebied.


   Opnieuw IVA cursus in de Heugte


   Ingezonden door Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’ Nieuw-Balinge

 

Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’ Nieuw-Balinge.

 

Thema: De onderhoudsvriendelijke tuin:

Onderhoudsvriendelijk tuinieren is een samenwerkingsproject van Groei&Bloei v/d afdeling Beilen, Dorpenoverleg Midden-Drenthe waarin 20 dorpen in zijn vertegenwoordigd, en wooncorporatie Woonservice MD. Doel v/h project: de tuin minder belastend te maken. Er zijn eerst vier dorpen waar de presentatie en de lezing, over de Onderhoudsvriendelijke tuin, zal worden gegeven, waaronder ook Nieuw-Balinge. De presentatie en de lezing, zal gehouden worden op 12 November 2008, in Dorpshuis de Heugte, aanvang 20.00 uur.

komt allen, komt allen. komt allen.

Onderhoudsvriendelijk Tuinieren

           Minder werk, meer groen.

In een gesprek met de manager woondiensten van Woonservice kwam bij Groei&Bloei afdeling Beilen de gedachte op, om in samenwerking met Dorpen Overleg Midden-Drenthe en Woningcorporatie Woonservice, een project Onderhoudsvriendelijk Tuinieren te gaan opzetten. Het project omvat voorlichting over het onderhoud van een tuin, waarbij door de aanleg en beplantingskeuze zo weinig mogelijk belasting voor de veelal oudere tuineigenaar in zwaarte en tijd zal zijn.

We constateren een andere manier van tuinieren bij deze groep ouderen: veel zwarte grond en veel schoffelen. Dat vraagt een cultuurverandering: onderhoud in voor- en najaar en verder veel genieten.

Hoe willen we dat bereiken:

Informatie via een brochure  over de onderhoudsvriendelijke tuin m.b.t. bestrating, beplanting, erfafscheidingen, gazon en vijver.

Lezingen met fotopresentaties voor de verschillende doelgroepen.

Korte cursussen en/of workshops over verschillende aspecten van tuinonderhoud.

Groei en Bloei is een landelijke vereniging die als doel heeft: het bevorderen en uitwisselen van kennis van de flora, fauna en het milieu en wel in het bijzonder in relatie tot de tuin en omgeving.

Hierin worden diverse activiteiten voor de leden georganiseerd, zoals lezingen, tuinbezoeken, excursies, cursussen en workshops, ruilbeurzen etc. met als doel de “groenkennis” te vergroten.

Dorpen Overleg Midden-Drenthe heeft in samenwerking met Welzijn Midden-Drenthe in 10 jaar van haar bestaan bewezen een onmisbare kracht in de belangenbehartiging en een belangrijke spreekbuis van de kleine dorpen in de gemeente Midden-Drenthe te zijn.

Woningcorporatie Woonservice wil door haar medewerking aan projecten de leefbaarheid voor haar cliënten in de kleine dorpen bevorderen.

Brede Overleggroep Kleine Dorpen, kortweg BOKD poogt met het project Dorp in het Groen groenelementen, die passen bij het aanzien van Drentse dorpen te behouden c.q. in ere te herstellen. In een aantal dorpen zal dit najaar met de lezingen gestart worden.

Hiermee willen we de inwoners van alle leeftijdsgroepen  van de 20 dorpen en buurtschappen in Midden-Drenthe bereiken.   Via de dorpskranten en de regionale pers zal hieraan bekendheid worden gegeven. Bij Dorpsbelangen in de verschillende dorpen zijn folders en de brochures beschikbaar.

Op 29 augustus zal het eerste exemplaar van de brochure aan wethouder Mary Looman in het gemeentehuis in Beilen worden overhandigd.

Ook is informatie te vinden op www.beilen.groei.nl en www.dorpenoverleg.nl

 


  Strepen op provinciale wegen

Strepen op provinciale wegen (bron: ANWB)

Veel weggebruikers begrijpen de nieuwe markeringen op provinciale wegen nog steeds niet. Dat concludeert het ministerie van Verkeer en Waterstaat op basis van onderzoek door de ANWB. De nieuwe markeringen worden sinds 2004 geleidelijk ingevoerd op de zogenoemde N-wegen, maar zijn nog niet overal te vinden.

Doorgetrokken kantstrepen Maximumsnelheid is 100 km/u.

Doorgetrokken middenstrepen Inhalen is verboden!

Groene vulling in het midden Benadrukt dat u hier 100km/u mag.

Doorgetrokken kantstrepen Maximumsnelheid is 100km/u.

Onderbroken middenstrepen Inhalen is toegestaan in veilige situaties. Groene vulling in het midden benadrukt dat u hier 100km/u mag.


Onderbroken kantstrepen Maximumsnelheid is 80km/u.

Doorgetrokken middenstrepen Inhalen is verboden!

Onderbroken kantstrepen
­Maximumsnelheid is 80km/u.

Onderbroken middenstrepen:
­Inhalen is toegestaan, alleen in veilige situaties.

 

Onderbroken kantstrepen/geen middenstreep
Maximumsnelheid is 60 km/u.

Let op, deze maximumsnelheden gelden, tenzij plaatselijk door borden anders wordt aangegeven!


   Woningbouwkavels in Nieuw Balinge


   Wespen en Muggen

---------------------------------------------


    Ballonnenwedstrijd

Hallo Jongens en Meisjes,
 
Het wordt toch nog spannend voor wat betreft de BALLONNENWEDSTRIJD??????
 
Er zijn inmiddels 5 kaartjes terug gekomen, en sommige kinderen weten niet eens dat het hun eigen kaartje is?
Ra ra hoe kan dat?......voor alle zekerheid zat er ook een Zomerfeeststicker met adres op het kaartje, DAT DE LUCHT IN GING!
Dit blijft vaak langer leesbaar dan een ballpoint.
Dus heeft de vinder twee adressen waarnaar hij of zij het kaartje retour  kan sturen.
En daarom hier alvast de namen waarvan op dit moment de kaartjes terug zijn gekomen, we wachten nog even met de prijsuitreiking want het is mooi weer en dan kunnen er nog veel kaartjes gevonden worden?
Het lijkt ons een goed idee te wachten tot de school weer begint, zijn jullie dit met ons eens?
Dan maken we dan bekend wie de winnaars zijn via de scholen.
Namen waarvan al kaartjes binnen zijn:
 
Joran Slomp
Cinthia Kreeft
Marinde de Weerd
Maureen Oelen
Josanne Mol
 
En jullie weten het....... de ballon die de meeste kilometers aflegt  is de winnaar?
Ze gingen richting Duitsland dus..........?
We zijn benieuwd en jullie vast en zeker ook?
 
We wachten in spanning samen met jullie op de uitslag,
 
Groetjes Stichtingsleden Zomerfeest!

--------------------------------------------------

Uitslag Ballonnen wedstrijd Zomerfeest!
 
Twee ballonnen kwamen in een achtertuin van de familie Wulfers in Bererbruch/Garrel terecht, die van Cinthia Kreeft en Josanne Mol.
Samen in een envelopje zijn ze terug gestuurd.


Daardoor zijn ze de winnaars met een afstand van 124,8 km.
De tweede plaats is voor Maureen Oelen 77 km.
De derde plaats voor Marinde de Weerd  72,8 km.

En een TROOSTPRIJS gaat naar Joran Slomp, zijn ballon haalde het einde van de Robertusweg, is gevonden door Denny Sallomons en keurig terug gestuurd!
 
Het is en blijft leuk om ballonnen op te laten en kaartjes terug te krijgen!
Prijswinnaars van Harte Gefeliciteerd en tot een volgend keer!
Stichting Zomerfeest.

 


 

Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

Gevraagd:

Oud ijzer en wasmachines!

A. Hekker Tel 321384

 
Ouders Opgelet!!!
 
Aangeboden 2 zwarte pieten op bezoek bij u aan huis. Wilt u dat ook, neem dan graag contact met ons op
 
Neem contact op met:
Tony of Marco Brookman
Vosseveen 10
Telefoonnummer: 0528-321140