Maandblad
 Kontakt

www.kontaktnieuwbalinge.eu

kontakt


oktober 2008


 
   
Colofon
Van de Redactie
Peuterspeelzaal "Duimelot"
Meester Sieberingschool
CBS de Morgenster
The Young Ones
s.v. Nieuw Balinge
Nieuwsbrief "De Heugte"
Export Nieuw Balinge
4 Oktober 2008, een legendarische dag in de geschiedenis van Nieuw Balinge!
Buurtacademie
Vergadering Stichtingsleden Dorpshuis "De Heugte"
Container met hulpgoederen voor Tanzania
Het project Veur Uutzicht is inmiddels succesvol afgerond
Oproep van Plaatselijk Belang
Jaarlijkse ledenvergadering IJsvereniging Nieuw-Balinge
Een Nieuw Balinger in India (4)
Klaverjassen bij de IJsvereniging
Halloween bij de Kinderclub op woensdag 22 oktober a.s.
Herdenking Reformatie op 31 oktober a.s.
Schilderen en Kunst in de Heugte
Natuurwerkdag zat. 1 nov. Mantingerveld
Werkzaamheden Natuurmonumenten najaar 2008
Onderhoudsvriendelijk Tuinieren
Uitgebreid programma Reünie Nieuw-Balinge, 1 nov. a.s.
Club NBG Nieuw Balinge
Uitslagen K.S.V. Nieuw Balinge
OZITDATZO
Drentse wijsheden
Het Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden
   

Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nieuw Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

 
INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,  BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN, ZIJ ZORGEN ERVOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORD
 
Redactie:
Lammy Blanken; tel: 321253

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Joyce Bouwmeester;              penningm.

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina:

Naomi Boer:                      

Evelien Sok        tel: 321299

Joyce Salomons     tel: 321809

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

 Van de Redactie

Van  de  redactie

De onthulling werd verricht door de zonen van meester Siebering. Vlnr: Derk, Rieks, Geert en Hennie. 

‘DOE NIETS GESCHEIDEN WAT SAMEN KAN’, was de lijfspreuk van meester Siebering. Een man die een aparte plek heeft in het hart van heel veel (oud)inwoners van ons dorp Nieuw Balinge,  ongeacht afkomst of levensbeschouwing. Ter nagedachtenis aan hem is zaterdag 4 oktober j.l. een monument onthuld, welke is ontworpen en uitgevoerd door Roy Greve. Met medewerking van heel veel vrijwilligers staat er nu, na een aantal weken veel werk te hebben verricht, een schitterend monument waar alle leeftijden van kunnen genieten ter ere van een persoon met onnóemelijk inzet, waardoor Nieuw Balinge is geworden tot wat het nu is! Een verslag van deze onthulling, evenals uitspraken en anekdotes van een aantal oud-leerlingen, kunt u lezen in deze uitgave van Kontakt.

Velen volgden zijn voorbeeld, gezien de vele clubs en verenigingen die ons dorp inmiddels rijk is, waarvan maandelijks aankondigingen en of verslagen van zijn te lezen in Kontakt.

In deze uitgave van oktober staat o.a. te lezen;

 • Peuterspeelzaal Duimelot is er met een verslagje van de gezamenlijke ochtend
 • vooraankondiging voor de stichtingsvergadering van ‘de Heugte’
 • op 15 november a.s. in ‘de Heugte’ de band REFLECTION.
 • De buurtacademie organiseert een cursus geheugentraining.
 • In EXPORT vertelt Linda Heinhuis-Mol over haar herinneringen aan Nw-Balinge
 • Omtrent de dorpsreünie van Nieuw-Balinge staat een uitgebreid programma te lezen . Opgeven hiervoor kan nog t/m 21 oktober.
 • Ook zijn beide basisscholen weer vertegenwoordigd met een verslag.
 • En Plaatselijk Belang is er met een aantal aankondigingen!
 • Maar ook Natuurmonumenten is aanwezig met een tweetal berichten.
 • S.V. Nieuw Balinge doet verslag en is er met een aantal aankondigingen.
 • De kinderclub organiseert voor alle kinderen vanaf 4 jaar weer een Halloweenfestijn!
 • En Jur is er met het slotverhaal van zijn vakantiebelevenissen uit een reeks van vier afleveringen. Jur; bij deze hartelijk dank voor jouw prachtige verhalen!

En natuurlijk nog héél veel meer. Veel plezier gewenst met de oktoberuitgave van Kontakt!

 

*****

Extra bericht van de redactie:

Vrijwillige bijdrage KONTAKT

De tijd vliegt! Het is alweer bijna een jaar geleden dat we bij u zijn geweest voor een donatie voor Kontakt. Binnenkort komen we weer bij u aan de deur om te vragen voor een financiële ondersteuning voor ons dorpsblad Kontakt. Een aantal vrijwilligers hebben wij bereid gevonden om de laatste week van oktober; van 25 t/m 31 oktober (week 44 ) bij u langs te komen. Ook nu hopen wij weer op uw ondersteuning, om zo gezamenlijk Kontakt in stand te houden!

Vr. gr. redactie Kontakt.


  Peuterspeelzaal "Duimelot"

5 September jl hadden we een spannende morgen.

We mochten samen met de groepen 1/ 2 van de Morgenster en de mr Sieberingschool een voorstelling geven met als thema muziek.

Met mooi weer zullen we buiten en slecht weer zouden we naar de gymzaal gaan maar we hadden het geluk dat het mooi droog weer was. Dus werd er bij het klimrek van de mr Sieberingschool een decortje gebouwd.

Om de beurten lieten we zien wat we hadden geleerd. We hadden zelf allemaal een instrument gemaakt een mooi tamboerijn met gekleurde linten daar ging ons liedje dan ook over.

Na onze kunsten hebben getoond keken we nog gezellig mee naar wat de andere kinderen hadden geleerd.

Na af loop kregen we allemaal nog een lekker ijsje.

Al met al een geslaagde morgen.!!!!

 

   Meester Sieberingschool

 

Dubbele beglazing

In de herfstvakantie wordt in het lokaal van groep 1/2 dubbele beglazing geplaatst. Men kijkt eerst of dit het gewenste effect heeft waarna eventueel ook op de andere plaatsen van het gebouw dubbele beglazing wordt geplaatst.

Kijkmomenten

Op dit moment bezoeken de ouders van de verschillende de groepen hun kinderen tijdens verschillende lessen.

Op deze wijze willen we een kijkje in de keuken geven zodat de ouders een goed beeld kunnen krijgen hoe verschillende lessen worden gegeven.

Digitale schoolborden

Wij zijn trots en blij te kunnen melden dat in het laatste lokaal, groep 1/2 nu ook een digitaal schoolbord is komen te hangen. De kinderen en leerkrachten genieten volop van de mogelijkheden van deze borden in de verschillende groepen. 

Dit laatste bord hebben we kunnen aanschaffen door gezamenlijk, school en ouderraad dit laatste bord te bekostigen. Dank jullie wel voor het mogelijk maken van de aanschaf van het bord namens de kinderen en het team.

Teldatum

1 oktober is altijd een spannende dag voor de scholen. Op die dag wordt in heel Nederland het aantal leerlingen per school geteld. Op basis van dat leerlingenaantal wordt de formatie voor het komend schooljaar beschikbaar gesteld. Onze school wordt op dit moment bezocht door 96 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 6 groepen. groep 1/2, 3, 4, 5, 6 en 7/8.

Informatieavonden

De informatieavonden aan het begin van het schooljaar zijn door de meeste ouders bezocht. Tijdens deze informatieavonden hebben de leerkrachten groepsspecifieke zaken onder de aandacht gebracht en een aantal algemene zaken nog even onder de aandacht gebracht.

Ontruimingsoefening

De jaarlijkse ontruimingsoefening heeft dinsdag 16 september plaatsgevonden. Onder leiding van juf Pauline, de preventiemedewerker binnen school, heeft deze activiteit plaatsgevonden. Jaarlijks oefenen we in ieder geval één keer dat mochten we onverwachts de school moeten ontruimen er geen paniek ontstaat en de kinderen en leerkrachten weten wat ze wel en niet moeten doen. We hopen natuurlijk dat we nooit de school hoeven te ontruimen.

Dansvoorstelling ‘Storm’ groep 3 en 4

De afgelopen twee weken stonden voor groep 3 en 4 in het teken van de zeevaart. De kinderen hebben genoten van een verhaal dat werd voorgelezen, ze hebben gedanst als matrozen en hebben een piratenschip getekend .

Op vrijdag 26 september zijn de kinderen naar een dansvoorstelling geweest.

Hier werd het voorgelezen verhaal in een dansvoorstelling neergezet. Aan het einde van het verhaal, werden de kinderen uitgenodigd om zelf te gaan dansen als matrozen. Hierbij zijn ze allemaal geslaagd om naar de zeevaartschool te gaan!

Langs het tuinpad van...

Bezoek aan Schoonoord
Op 18, 19 en 26 september zijn respectievelijk de groepen 7/8, 5 en 6 naar Schoonoord geweest.

Hier bij het openluchtmuseum van Ellert en Brammert hebben zij onder leiding van Henk Elsinga een 'tour' door de tijd gemaakt.

In het nagebouwde schooltje kregen de leerlingen het verhaal van Ellert en Brammert, in het Drents, te horen. De leerlingen hebben hier ademloos naar zitten luisteren. De leerlingen kregen deze middagen enkele verschillende plaggenhutten te zien. De een weer luxer dan de andere, in hoeverre je natuurlijk van luxe kan spreken.
Verder werd er een bezoek gebracht aan de nagebouwde Nederlands Hervormde kerk, de Saksische boerderij en aan de boerderij waarin verschillende ambachten waren te vinden.

Handvaardigheid/techniek circuit groep 5 t/m 8

Dinsdagmiddag is het een gezellige drukte in groep 5 t/m 8.

Alle leerlingen van deze groepen zijn samen met 6 leerkrachten, namelijk meester André (muziek stuk componeren en opnemen), meester Alfred ( koken), meester Xander (schaken), juf Patricia (breien), juf Anneke ( maskers maken) en juf Karin ( werken met hout stukjes en verf in het platte vlak) hard aan de slag.

Tijdens het breien assisteren ouders en een oma want dat is best even zweten als je nog nooit breipennen in je handen hebt gehad.

Op de foto’s ziet u hoe goed de kinderen en leerkrachten aan de slag zijn.

    

    

    

 


  CBS de Morgenster

 

Kijkochtenden

Ieder jaar stellen we ouders in het begin van het schooljaar in de gelegenheid een kijkje te nemen in onze school. Fijn genoeg is de belangstelling net als vorig jaar groot, omdat veel ouders wel willen weten hoe het onderwijs aan hun kind wordt gegeven op De Morgenster.  De ouders komen dan ook met veel vragen die de leerkrachten graag beantwoorden. In groep 1 en 2 konden ouders met de materialen en werkwijze van de nieuw aangeschafte methode Schatkist kennismaken. In groep 3 was het natuurlijk de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen die de aandacht trok. Natuurlijk konden we ook laten zien hoe de kinderen leren zelfstandig te werken binnen het GIP-model. Leuk is het om te horen en te merken dat ouders onze kijkochtenden waarderen. 

Verder met GIP

GIP staat voor 'Van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht'.  Het GIP-model is een middel voor scholen om te komen tot gedifferentieerd onderwijs waarbij didactiek en opvoeding worden gecombineerd. Het bevordert de zelfstandigheid van leerlingen en leert de leerkracht om te gaan met verschillen tussen leerlingen. Voor onze school met combinatieklassen blijkt het al  4 jaar een ideaal model te zijn. Vorig jaar stond het samenwerkend leren centraal, waarbij we afspraken maakten om op bepaalde momenten in de week kinderen met succes te leren samenwerken.

Dit schooljaar richt onze nascholing zich er op  om afspraken van de afgelopen jaren  langs te gaan en ze waarnodig bij te stellen. Tevens diepen we het model van de directe instructie verder uit. In het GIP-model maken we gebruik van instructierondes (tegenwoordig staan er geen kinderen meer aan de tafel van de groepsleerkracht te wachten op uitleg). Deze rondes zijn bij uitstek geschikt om kinderen (verlengd) instructie te geven. Na de instructie werken de kinderen zelfstandig aan hun weektaak. (zie foto)

We leggen de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 met betrekking tot dit onderwerp dit jaar vast.

Dag van de Talen

Op vrijdag 26 september hebben we de dag van de talen gevierd. Juf Iwema las aan de hele school een  Russisch sprookje voor. Het ging over een visser en zijn vrouw. Ze liet er mooie tekeningen bij zien. Ook had ze een Matroschka (zie foto) meegenomen waarop het sprookje stond uitgebeeld.

Daarna werd het sprookje in het Nederlands uitgelegd. De groepen 1 t/m 5 hebben daarna nog diverse anderstalige liedjes gezongen en groep 3, 4 en 5 sloot de ochtend af met levend kwartet met Engelse dierennamen. In groep 6, 7  en 8 werd Primalingua geïntroduceerd.

Deelname aan Primalingua

In januari 2007  startte de Europese Commissie het z.g. project Life Long Learning, het grootste educatieprogramma van Europa ooit. Het gaat om uitwisseling van ervaringen tussen leerlingen en onderwijzers van allerlei basisscholen in Europa. Voorwaarde om met dit  uitwisselings-programma mee te kunnen doen is, dat er een buitenlandse taal gebruikt wordt.

Omdat onze school al aardig wat Engelstalige ervaring heeft, zijn wij benaderd door het Europees Platform met de vraag om met ingang van dit schooljaar mee te doen aan dit project. Kinderen uit m.n. de bovenbouw zullen met behulp camera’s, recorders en computers regelmatig een verslag maken van de school- en hun thuisomgeving. Dit verslag gaan ze via een z.g. webbased platform uitwisselen met andere scholen in Europa. Het is de eerste keer dat we aan zoiets meedoen. We zijn heel benieuwd hoe het zal gaan.

Dode hoek

Via de vergadering van Verkeersouders waar Veilig Verkeer Nederland  en de gemeente Midden Drenthe vertegenwoordigd zijn, konden scholen zich opgeven voor een demonstratie over de z.g. ‘dode hoek’. De gemeente Midden Drenthe had  rijschool Harms bereid gevonden de scholen die zich aangemeld hadden te bezoeken. De kinderen mochten om de beurt plaats nemen op de bestuurdersstoel om vervolgens in de zijspiegel te ontdekken wat de chauffeur nu eigenlijk ziet.

Een ander kind ging dan in de ‘dode hoek’ staan. De kinderen hoorden (dan ook) dat oogcontact via de spiegel met  de chauffeur belangrijk is. Het was een leerzame ochtend.

Kinderboekenweek

Woensdagmorgen 1 oktober hebben we dit jaar met een echt boekenbal de Kinderboekenweek geopend. Voor ieder kind was er een drankje met een hapje in de vorm van een koekje waar een spreuk in dichtvorm zat verstopt. Als gast was Margreeth Schonewille uitgenodigd die de kinderen trakteerde op diverse grappige, korte, serieuze en malle gedichten.

Donderdagmorgen ging groep 1 t/m 4 naar de bibliotheek in Westerbork naar een voorstelling van Cultureel centrum de Muzentuin met als thema ‘Zinnerverzinzin’. Patricia Wenzel ging samen met de kinderen rijmen, liedjes zingen,instrumenten bespelen en gedichtjes uitbeelden. De kinderen hebben genoten.

Namens het team, Rob van den Berg

   Nieuwsbrief "De Heugte"
 

Nieuwsbrief oktober

 

  Export Nieuw Balinge
 

EXPORT NIEUW BALINGE

1)    Mijn naam is: Linda Heinhuis - Mol

2)    geboortedatum: 5 maart 1973

3)    ben de zoon/dochter van: André Mol en Alie Mol - Spallink

4)    namen van mijn broers zussen: ik heb één zus, nl:  Sylvia

5)    wij woonden aan de/op: Vosseveen 7

6)    mijn meesters/juffen waren: Juf Zurhake, mr Holwerda, mr Hillinga.

7)    ik zat o.a. in de klas bij: Er zaten toentertijd 3 klassen bij elkaar in 1 lokaal. Maar in ‘mijn’ klas zaten: Petra Kats, Nathasja Stevens, Vanessa Toppenberg, Marcel van Burg en Hetty van Burg.

8)    dit kan ik mij nog goed herinneren van school: De kerstochtenden op school waren altijd heel gezellig. En natuurlijk…. DE SCHOOLREISJES! En iedere vrijdagmiddag naar Hilberink, samen met Petra Kats, houtzaagsel halen, om vervolgens door te fietsen naar Piet van Rijn, voor een bosje bloemen voor onze moeders (alvast krediet opbouwen voor onze kattenkwaad ha ha ha)

9)    na schooltijd ging ik meestal spelen met/bij: Wij waren de lagere schooltijd altijd met een groepje; Winfred Sallomons, Sylvia Mol, Jarno Pol, Petra Kats, Ramona Bisschop, Nathasja Stevens, Vanessa Toppenberg, Geoffrey Stevens.

10)  ook wij haalden wel eens kattenkwaad uit. Ik weet nog dat: wij  altijd onze buren lastig vielen, met name Jan en Wietske Pol. Altijd maar weer hun deurbel uitproberen, tot in den treure (sorry, sorry…)

11) dit kan ik mij nog goed van Nw-Balinge herinneren: Ik vond het altijd heerlijk spelen met leeftijdsgenootjes. De deur stond bij  iedereen altijd open! En natuurlijk toen ik ouder werd; FEESTJES! Als het dorpshuis dicht was, zaten wij onze tijd te verdoen bij de familie Hartveld; ’t Schuurtie’! Gewéldig was dat!

12) dit zou ik nog graag eens overdoen: Onze zogenaamde missies,  die wij als meidengroepje planden, wat altijd uit de hand;  hilarische taferelen!

13) en dit zou ik ábsoluut liever nooit weer overdoen: De auto tegen wat boompjes  aan parkeren….. Daar blijken boompjes niet tegen te kunnen….

14) de vrienden/vriendinnen uit mijn jeugd waren: is bij antwoord  van vraag 9 te vinden.

15)  in de weekeinden gingen we meestal naar: Hollywood en of Skopje. Alternatief: ’t Schuurtje’

16)  ik vertrok uit Nieuw-Balinge in het jaar: 1993. (wat een kippie nog eigenlijk)

17) reden van mijn vertrek was: Een jongen.

18)  mijn huidige woonplaats is: Coevorden. En ja, vrijwillig.

19) mijn beroep is: Commercieel medewerkster bij Centric voor Divisie Bouw & Vastgoed. En sinds kort eindelijk mijn mijn eigen praktijk Seiho voor Holistische Therapie en Natuurgeneeskunde, http://www.praktijkseiho.nl

20) dit wil ik er nog graag bij vertellen: Nu ikzelf kinderen heb, waardeer is steeds meer mij herinneringen aan dit dorp, met name de veelzijdigheid in alle opzichten. En ik maak nog steeds heel veel   gebruik van de natuur om dit dorp! (en ook de feestweken!)

 vr gr; Linda Heinhuis

 

  4 Oktober 2008, een legendarische dag in de geschiedenis van Nieuw Balinge!

 

4 Oktober 2008, een legendarische dag in de geschiedenis van Nieuw Balinge!

Dorpshuis “DE HEUGTE” bestaat 40 jaar! Dit kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.

We hebben met elkaar,een prachtig terras gerealiseerd  daar mag best wat aandacht aan besteed worden én Plaatselijk Belang heeft alles in het werk gesteld voor een nieuw monument van Mr. Siebering…. dan rest de vraag wanneer ga je dat onthullen? Als het enig zins kan op de dag dat het dorpshuis 40jaar bestaat.?

En dat is gelukt!

Tijd om een feestje te bouwen!

Kinderen horen erbij, ze worden uitgenodigd en zijn aanwezig, ze worden mooi geschminkt en gaan een dansje leren o.l.v. Marije die dat op een voortreffelijke wijze doet. Ook de Dames die het schminken verzorgden een dikke pluim, leuk al die “dieren”  kopjes. Wetende dat 4 oktober ook nog Dierendag is!

Ondertussen loopt de grote zaal helemaal vol en voeren de voorzitters van het Dorpshuis en Plaatselijk Belang het woord. Een stukje historie wordt bloot gelegd, dan worden alle aanwezigen verzocht naar buiten te gaan voor de diverse onthullingen?

Twee tegels die ons veel geld hebben opgebracht voor de realisatie van alles! Gemeente midden – Drenthe en Vitaal leefbaarheids fonds van Woonservice!

Met dank aan de maker: Dhr. Bisschop  Natuursteen – Tiendeveen.

Het monument van Mr. Siebering is een schitterend kunstwerk geworden door de handen van Roy Greve!

De kinderen laten ballonnen op. Het is alsof ze dansen naar de “hemel”? Richting Groningen zei iemand naast ons? De nuchtere waarheid wellicht?

Samen naar de ronde zaal waar de kinderen dansen dat het een lieve lust is. Geweldig wat ze neer zetten na een half uurtje oefenen.

Het “volwassen” feestje is nog niet voorbij, iedereen gaat naar de grote zaal en de kinderen worden voorzien van een heerlijke traktatie.

Kinderbox met patat, bitterballen, frikadelletjes, drinken en een leuk dierenspeeltje!

Tevreden kinderen vertrekken naar huis met weer een GROTE ervaring rijker!

Als er ballonnen kaartjes terug komen dan graag inleveren bij José Post, Vosseveen 1

WANT NATUURLIJK IS HIER EEN LEUKE PRIJS TE WINNEN! WAAR KOMEN DE BALLONNEN DEZE KEER TERECHT?

In de grote zaal geven we het woord aan de jongste zoon van Meester Siebering……RIEKS. Met mooie woorden en een schitterend DRENTS gedicht is hij bijna de laatste spreker!

Als Wethouder Bolhuis het woord krijgt zegt deze begrijpelijk: hier kan ik weinig aan toevoegen …. maar ik heb genoten van deze prachtig verzorgde bijeenkomst, mijn complimenten……… Nieuw Balinge is een voorbeeld voor vele andere dorpen!

Dan rest ons als DB alleen maar te zeggen: Dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet op wat voor wijze dan ook!

Samen hebben we het weer gedaan en we sluiten het verhaal met de spreuk:

DOE NIETS GESCHEIDEN, WAT SAMEN KAN!

Wij hopen dit de komende 40 jaar vol te houden, u ook?

DB “De Heugte”  i. o. José Post

************

Plaatselijk Belang”De Vooruitgang”

 

 

Secretariaat: Albert Wielink

                       Voornweg 10

                       7938 RC Nieuw Balinge

Telefoon:       0528-321323

Mail adres:    albert.wielink@hetnet.nl

 

De geest van saamhorigheid die meester Siebering als hoofd van de openbare lagere school(OLS) van 1930 tot 1967 over Nieuw-Balinge geblazen heeft, is nog steeds springlevend. Om de nagedachtenis aan deze grote Nieuw-Balinger levend te houden, bracht toen de bevolking geld bijeen, voor een monument op het dorpsplein.

Nu precies 40 jaar later, heeft de tand des tijds, het monument ernstig aangetast.

Om deze reden heeft het huidige bestuur, van Plaatselijk Belang “De Vooruitgang” het initiatief weer genomen, tot vervanging door een vernieuwd kunstwerk, dat ook beter past in de huidige vormgeving van het Dorpsplein. Er is een kunst commissie ingesteld met vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang (Kees Wielink en Albert Wielink), en van de Gemeente (Dirk Beugel, Jan Darwinkel en mevr Rita Landaal).

Beeldend kunstenaar Roy Greve uit ELP, werd aangezocht, om een borstbeeld en het ontwerp te maken.

 

En een offerte voor het monument, en dan gaan kijken, hoe komen wij aan dat geld.

De eerste €2500,- was al snel binnen, doordat Dorpenoverleg MD, met het project Veur Uutzicht een prijs had gewonnen, van de stichting, Harry de Vroome Penning, dit was een aanmoedigingspremie voor het project, maar het geld moest wel ten goede komen van het dorp, daarbij deed Dorpenoverleg MD, naar het aangevraagd te hebben door Pl-Belang, ook nog eens €3000,- erbij, dus het begin was er al, en kon Roy Greve met het borstbeeld van meester Siebering beginnen.

Het Rabo projectfonds gaf €2500,- na het aangevraagd te hebben.

En de Gemeente MD stelde €23000,- beschikbaar.

Daarbij werd ook nog €5000,- aangevraagd bij Woonservice MD, van het Leefbaarheidsfonds Vitaal.

 

En natuurlijk niet te vergeten, onze vrijwilligers uit ons dorp, waar wij altijd een beroep op kunnen doen, en die het Kunstwerk o.l.v. Roy Geve uitvoeren, om het gehele monument voor 4 oktober klaar te hebben, daar zijn wij als bestuur Pl-Belang heel erg trots op.

 

Het nieuwe kunstwerk zal op zaterdag 4 oktober a.s. onthuld worden door de zonen van meester Siebering.

Deze gebeurtenis valt ook samen met de viering van het 40 jarig bestaan van het Dorpshuis “de Heugte” en tevens zal ook het plein, dat rondom het Dorpshuis ligt, officieel geopend worden, door de Gemeente, en Woonservice MD, dit zal gedaan worden, door een tegel met het logo’ te onthullen, zij hebben het hele straatwerk gesponsord, en natuurlijk onze vrijwilligers niet te vergeten uit het Dorp, die het straatwerk gelegd hebben.

 

 

Meester Siebering is nog heel vaak in onze gedachten, ik denk nog heel vaak aan mijn schooltijd terug, toen ik les van hem kreeg, en ook na mijn schooltijd, vroeg ik hem nog wel eens om raad, dan zaten we samen op het bankje bij Jan Zomer’s bossie.

(Albert Wielink)

 

* * *

In 1929 zat ik in de eerste klas van de openbare lager school. Ik geloof niet dat hier toen een vereniging bestond, maar als kind merk je dat ook niet.

Een voetbalveld was er niet, maar later, in de jaren dertig kwam er een voetbalclub. Maar…. er was geen voetbalveld! Natuurlijk had ‘onze’ meester een idee. Hij riep een vergadering uit en wist vele mannen zover te krijgen dat er een voetbalveld aangelegd werd. ’s Avonds na het werk kwamen mannen met een zeis op hun nek, om een groot gedeelte van het heideveld te maaien. Het veld lag langs de Haarweg, achter de woning van Mekkes, waar nu de fam Kroezen woont. Siebering zorgde wel dat het klaar kwam en binnen een maand kon er gevoetbald worden, liefhebbers genoeg!

Bij goed weer was er elke zaterdag een hele groep een balletje aan het trappen, jongens en mannen van zo’n jaar of zestien tot dertig waren dan bezig. Echt voetballen moesten ze nog leren en soms waren de lachsalvo’s dan ook niet van de lucht. De meeste hadden een korte broek, maar de getrouwden liepen bij gebrek aan een degelijke voetbalbroek, in een lange onderbroek. Maar dat deerde niet, ze konden voetballen!

En zo heeft meester Siebering zoveel verenigingen in het leven geroepen. Het ging hem heus niet allemaal voor de wind, ‘dwarsliggers’ vind je overal, ook in die tijd. Máár…. De aanhouder wint, hij wist ze toch wel te overtuigen. Ik heb zo’n idee dat hij ontzettend veel mensenkennis had. En zo stampte hij de ene vereniging na de andere uit de grond.

En dat er nu zoveel kinderen naar de openbare school gaan….. Dan zie ik nóg vaak in gedachten meester Siebering tussen al die kinderen…

Hij heeft niet alleen de kinderen, maar ook veel ouders ‘opgevoed’.

Vanwege al deze zaken zullen velen zich verheugen op de komst van het monument cq standbeeld van/voor ONZE MEESTER SIEBERING!

(Evert Sok en Gé Sok – Post)

 

* * *

Dit vertelde mevrouw Post (90jaar) wat zij zich nog herinnerde van meester Siebering:

Het was een goede onderwijzer en heel goed voor de gemeenschap, hij heeft heel veel gedaan voor Nieuw Balinge.

Naast onderwijzer was hij ook een soort maatschappelijk werker, mensen helpen bij het invullen van papieren.

Ook zat hij in bijna elk bestuur van de verenigingen.

Hij kwam op voor de kleinere man b.v juffrouw Siebering breide sokken voor bepaalde gezinnen.

 

De lijfspreuk van meester Siebering  was :

 

DOE NIETS GESCHEIDEN,

WAT SAMEN KAN.

***

“Doe niets gescheiden, wat samen kan”

De geest van saamhorigheid die meester Siebering als hoofd van de openbare lagere school van 1930 tot 1967 over Nieuw Balinge geblazen heeft, is nog steeds springlevend. Bij zijn aantreden was armoe echter nog troef in het Drentse dorp dat 12 km ten N.O. van Hoogeveen ligt. Er heerste als gevolg van de economische crisis grote werkloosheid en armoede. De leerlingen van zijn school met 2 klaslokalen waren overwegend arbeiderskinderen. De kinderen van de boeren gingen naar de Christelijke school. Veel gezinnen moesten van 11 gulden (= € 5) per week rond zien te komen, wanneer ze het geluk hadden dat hun werkloze vader bij de werkvoorziening te werk was gesteld. Bij het Sinterklaasfeest op school kreeg elk kind eenzelfde geschenk, meestal een kledingstuk. Mevrouw Siebering breide sokken voor gezinnen die daar geen geld voor hadden.

Meester Siebering zorgde niet alleen goed voor de leerlingen die aan hem waren toevertrouwd, maar hij spande zich buiten de schooluren ook in voor verbetering van het sociale en maatschappelijke leven in het dorp. Met raad en daad stond hij de dorpsbewoners ter zijde, schreef brieven voor mensen die dit niet konden. De deur van zijn huis stond altijd gastvrij open.

Menige vereniging werd door hem opgericht en bij de meeste verenigingen maakte hij deel uit van het bestuur. Groot enthousiasme en creativiteit kenmerkten daarbij zijn optreden. Zo liet hij een stuk heideveld in het dorp met de zeis schoonmaken om de mannen en jongens gelegenheid te bieden een balletje te trappen. Hieruit is de latere voetbalvereniging SV “Nieuw Balinge” voortgekomen, waarvan het eerste heren-elftal thans met veel plezier in klasse 5C van de KNVB-zaterdagcompetitie speelt. Johannes Siebering die in 1904 in het Groningse Kiel-Windeweer, 6 km ten zuiden van Hoogezand-Sappemeer geboren werd, was niet minder dan 38 jaar secretaris van de Vereniging voor Plaatselijk Belang “De Vooruitgang”, maar ook b.v. lid van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim (!). Zijn lijfspreuk luidde: “Doe niets gescheiden, wat samen kan”.

Zijn inspanningen hadden tot resultaat dat het dorp een grote positieve ontwikkeling doormaakte en de door hem opgewekte geest van saamhorigheid tot op de dag van vandaag onverminderd levend gebleven is. Dit komt tot uiting bij de jonge mensen die niet naar “de grote stad” trekken, maar bij voorkeur in het dorp blijven wonen en er 40 bloeiende verenigingen actief zijn. En dat voor een dorp met slechts 900 inwoners. Het varieert van de christelijke tienerclub “Het Olielampje”, via de dartvereniging, de gymnastiekvereniging met 80 leden tot Carnavalsvereniging “De Rampestampers” aan toe, om slechts enkele te noemen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de herinnering aan meester Siebering, naar wie de plaatselijke OBS thans vernoemd is, nog steeds met groot respect en dankbaarheid leeft in de harten van veel Nieuw-Balingers. Zijn laatste ambtshandeling vond plaats in 1967, toen hij de eerste spadensteek verrichtte voor de bouw van een dorpscentrum, bestaande uit een dorpshuis en een nieuw schoolgebouw met grote gymnastiekzaal. Zijn afscheid in dat jaar als hoofd der school droeg het karakter van een openbare huldiging, waarbij hij benoemd werd tot ereburger van de toenmalige gemeente Westerbork. Een jaar later overleed meester Siebering, luttele maanden vóór de opening van het dorpshuis “De Heugte”. De begrafenisstoet bestond uit 70 auto’s en 3 autobussen.

Om de nagedachtenis aan deze grote Nieuw-Balinger levend te houden, bracht de bevolking geld bijeen voor een monument op het dorpsplein.

Nu precies 40 jaar later heeft de tand des tijds het monument ernstig aangetast. Om deze reden heeft het bestuur van Plaatselijk Belang het initiatief genomen tot vervanging door een kunstwerk dat ook beter past in de huidige vormgeving van het dorpsplein. Er is een kunstcommissie ingesteld met  vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang en de gemeente Midden-Drenthe. Beeldend kunstenaar Roy Greve uit ELP bij Westerbork werd aangezocht om een bronzen buste en een ontwerp te maken. Het nieuwe kunstwerk zal op zaterdag 4 oktober a.s. onthuld worden door de 4 zonen van meester Siebering. Deze gebeurtenis valt samen met de viering van het 40-jarig bestaan van dorpshuis “De Heugte”.

Gezien de dankbaarheid van de dorpsbewoners voor hetgeen meester Siebering voor Nieuw-Balinge gedaan heeft en de omstandigheid dat Nieuw Balingers wel van een feestje houden, zal het die middag ongetwijfeld druk worden op het dorpsplein.

   Container met hulpgoederen voor Tanzania
 

Container met hulpgoederen voor Tanzania.

Binnenkort komt er op het bedrijven terrein aan de Koekoeksdijk, tijdelijk een zeecontainer te staan, waarin hulpgoederen voor Tanzania worden verzameld.

Het is een actie van de Stichting WakK. Dat staat voor Welstand aan kinderen in Kagera.

Kagera is een gebied in Noord West Tanzania, waar ten gevolge van aids en malaria veel weeskinderen zijn. De stichting WakK zet zich al een aantal jaren in om de situatie in dit deel van Tanzania te verbeteren.

Het is de derde container met hulpgoederen die naar het gebied gaat.

De vorige is mede gevuld door ingezamelde spullen van de Meester Siebering school in Nieuw Balinge. Nu gaat er in de container schoolmeubilair, gereedschap, (hand) naaimachines, medische artikelen, kleding, (engelse) schoolboeken, 2 tracktors, een ploeg en een eg, 3 windturbines, computers en zelfs een paar zakken met knuffels.

De tracktoren zijn omgebouwd voor bio diesel. Dit is een brandstof die ter plaatse uit de zaden van de Jatropha planten gewonnen wordt en dit biedt een nieuwe mogelijkheid voor inkomsten. De Stichting WakK heeft in Tanzania o.a. een guesthouse gebouwd, een school gerenoveerd en is nu bezig met de renovatie van de missiepost van de St.Theresia sisters.

Bovendien zijn er al vele hectares duurzaam bos aangeplant.

Alle acties worden vanuit Nederland gesteund.

De container is eigendom van de stichting, omdat retour transport onmogelijk is blijft de container daar staan. De container wordt omgebouwd tot naai atelier.

De container zal begin november verscheept worden.

Meer informatie over de stichting kun je lezen op de site van Stichting WakK en op de website van Nieuw Balinge, onder de rubriek Hobby’s, fam.Bos Guesthouse De Welstand.

Tot slot nog een oproep : Indien er nog mensen zijn die overbodig, maar bruikbaar gereedschap hebben, dan kan dit nog een 2e leven krijgen in Tanzania.

Het kan tot eind oktober ingeleverd worden bij Peter Bos, Verlengde Middenraai 30.

*****

De Container

 

 

  Het project Veur Uutzicht is inmiddels succesvol afgerond
 

Aan alle bewoners van Nieuw-Balinge

Het project Veur Uutzicht is inmiddels succesvol afgerond.

Dit is voor een heel groot deel, te danken aan jullie inzet.

Het project moest op heel korte tijd worden uitgevoerd, in verband met de subsidie voorwaarden. Daarom is het er niet van gekomen, om een afsluitende bijeenkomst voor jullie te organiseren.

Als bestuur Plaatselijk Belang, zijn we erg dankbaar voor jullie bijdrage aan het project, en hechten er veel waarde aan om jullie hiervoor te danken.

Daarom willen wij U van harte uitnodigen, om op 28 November 2008 in het Dorpshuis de Heugte, aanvang acht uur, onder het genot van een hapje en een drankje,

U uit te nodigen, om samen het project Veur Uutzicht af te sluiten, met een power-point presentatie.

Namens het bestuur Pl-Belang: secr: A.Wielink

 

  Oproep van Plaatselijk-Belang

Oproep van Plaatselijk Belang.

Het bestuur van Pl-Belang is op zoek naar 2 a 3 vrijwilligers, die nog wat vrije tijd over hebben, om oude foto's van vroeger te verzamelen, en vast te leggen op DVD, met evt. ook een verhaaltje erbij. Wij als bestuur zouden het erg jammer vinden dat alle oude herinneringen, van vroeger verloren zouden gaan.

Voor vragen kunt U terecht bij ons bestuurslid:

Jan Slomp, Verlengde Middenraai 55, 7938 PA Nieuw Balinge, Tel: 0528-321533

 

  jaarlijkse ledenvergadering IJsvereniging Nieuw-Balinge
 

IJsvereniging Nieuw-Balinge

Oproep voor de jaarlijkse ledenvergadering

Hierbij de uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering, die gehouden zal worden op dinsdag 18 november 2008. Leden zijn vanaf 20.00 uur van harte welkom in ons clubgebouw aan de Mantingerweg te Nieuw-Balinge.

Agenda:

1.    Opening

2.    Mededelingen

3.    Notulen ledenvergadering 2007

4.    Financieel Verslag

5.    Verslag van de kascontrole commissie

6.    Jaarverslag secretaris

7.    Ingekomen stukken

8.    PAUZE

9.    Verkiezing bestuursleden (aftredend zijn: Dirk Mulderij, stelt zich herkiesbaar en Teun Booy, stelt zich herkiesbaar). Het bestuur stelt Dhr. Jan Goosink als kandidaat en steunt zijn kandidatuur. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot 19.00 uur op de dag van de ledenvergadering bij de secretaris, per adres: Verlengde Middenraai 87, 7938 PB Nieuw Balinge

10. Benoeming nieuw reservelid kascontrole commissie. Jan Deuten is aftredend. De kascontrole commissie voor het boekjaar 2008/2009 bestaat uit Gerlinda Mulderij en Alie Leunge

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

  Een Nieuw Balinger in India (4)
 

Een Nieuw Balinger in India (4)

Na een reis van 2 maanden die dorpsgenoot Jur Huizenga afgelopen winter met zijn reisvriendin Coosje door de Stille Zuidzee maakte, toerde hij nog 3 maanden in z’n eentje door India. Hier volgt zijn verslag over dit land dat hij voor de negende keer bezocht.

Een grotere overgang van de paradijselijke Stille Zuidzee naar het luidruchtige mierennest India met haar meer dan 1,1 miljard mensen is nauwelijks denkbaar. Een moment van stilte is hier zeldzaam, zeker als je in Nieuw-Balinge woont, en je bent nooit alleen. Vandaar dat het niet eenzaam is om in je eentje te reizen. India is een land van grote tegenstellingen. Aan de ene kant zeer modern, aan de andere kant nog zeer traditioneel.

Toch kun je ook in India een paradijselijke ervaring opdoen. Ga daarvoor naar een traditioneel vegetarisch restaurant, waarvan er in Zuid-India vele zijn. Bij het betreden van de eetgelegenheid was je eerst je handen in een wastafel en je neemt vervolgens plaats aan een tafel met een granieten blad. Je krijgt een dichtgevouwen bananenblad voorgelegd, ter grootte van ca. 30 x 50 cm, met een kan water erbij. Je vouwt het bananenblad open, giet er met je linkerhand wat water op en wrijft het met je rechterhand ’’schoon’’. Met beide handen kieper je vervolgens het water van het blad op de stenen vloer, waar het vanzelf verdampt. Dan komt er een bediende met een afwasteiltje rijst en mikt daarvan met behulp van een schoteltje een flinke portie op het bananenblad. Een andere gedienstige komt de vegetarische bijgerechten brengen, waarvan hij er 4 op het bananenblad naast de rijst deponeert en 6 in kleine schaaltjes serveert. Bestek wordt er niet bij gegeven, want je eet met de (rechter) hand. En dan maar smullen. Dit is voor mij echt een paradijselijke ervaring: met de hand eten van een bananenblad! De mening van mensen die er anders over denken, respecteer ik ten volle.

De rijst en de bijgerechten worden onbeperkt aangevuld. Daar hoef je niet om te vragen. Elke 5 minuten staan ze met bijgerechten en rijst aan je tafel om ongevraagd aan te vullen. Je moet dus vragen om niet bij te vullen. Kom daar maar eens om in Nederland. De tafeletiquette gebiedt tenslotte dat je na het beëindigen van de maaltijd het bananenblad dichtvouwt, zodat je de tafel netjes achterlaat. En wat kost deze chique maaltijd nu? Minder dan een euro. Logisch dat het zo goedkoop is, zal de wakkere lezer zeggen: ze hebben immers lage arbeidskosten doordat er niets af te wassen valt!

India is ook in ander opzicht geen duur land. Waar elders kost het verzenden van een prentbriefkaart naar elke bestemming ter wereld omgerekend maar 14,5 eurocent? Voor dat bedrag bezorgt de Nederlandse TNT nog geen poststuk bij de buren. Daar staat wel tegenover dat de postzegels niet gegomd zijn! Op elk postkantoor staat een potje lijm met als het meezit, een kwastje. Zit het tegen, dan kan het ook een takje van een struik zijn of niets zodat je je wijsvinger moet gebruiken. De lijm is van rijstemeel gemaakt en niet van beenderen, want voor Hindoes zijn de koeien heilig, dus is koebeenderlijm taboe, en voor Moslims zijn varkens onrein, dus is lijm van varkensbeenderen ook niet gewenst. En na het opplakken van de postzegels moet je vooral niet vergeten om ze te laten afstempelen waar je bijstaat, anders worden de postzegels er af geweekt en komt je brief of prentbriefkaart nooit aan. Jur heeft daarvoor leergeld betaald.

India is een land van fakirs, goochelaars en bedriegers, hoewel ik ook heel wat goudeerlijke mensen heb ontmoet. Iedere Indiër telt niet voor niets altijd zijn wisselgeld na. Ook daar heb ik van geleerd en ik speel het spel om de knikkers met genoegen en een glimlach mee. Drie typische voorbeelden uit mijn leven in India gegrepen.

Ik zit ’s morgens vroeg een kop thee te drinken op een bankje bij een theestalletje. Komt er een krantenverkoper langs. ”Krant, meneer?”. ”Ja, alstublieft”. ”Vier roepie, meneer”. Het bedrag klinkt verdacht. Naar mijn weten kost een krant alleen op zaterdag 4 roepie. Omdat in India als consumentenbescherming de maximum verkoopprijs op elke verpakking staat, en ook op kranten, vraag ik ”Mag ik zien?” Ik lees ”2 Roepie”, maar ik zie ook dat het 2 in elkaar gevouwen kranten zijn en dat is vanuit zijn standpunt geredeneerd inderdaad 2 x 2 = 4 roepie.

Ik zit in de bus van A naar B voor een rit van een paar uur en koop van de conducteur een kaartje. Ik weet niet wat het kost, maar geef hem zonder iets te vragen een briefje van 100. Hij geeft me 30 roepies terug plus 5 buskaartjes van verschillende waarden. Ik tel ze na: 3 kaartjes van 20 roepie, 1 van 5 en 1 van 2. Samen dus 67. Ik reclameer dat ik nog 3 roepies (= 5 eurocent) te ontvangen heb, waarop de conducteur antwoordt: ”Later”. OK, het gebeurt wel vaker dat de conducteur aan het begin van een rit nog geen wisselgeld heeft en dat je dit later krijgt. Tien minuten later zie ik hem met muntstukken in de weer. Vriendelijk reclameren. Zonder succes. Nogmaals reclameren en nogmaals. Toen was de maat vol. Hij liep het gangpad door, ik stond met mijn 1,90 m op en versperde hem de weg. ”Mijn roepies, alstublieft”. Hij geeft me er twee (!). Ik maak bezwaar en ik krijg uiteindelijk ook de laatste roepie waar ik recht op heb. En nu niet denken, wat is dat flauw van Jur om drukte te maken over 5 eurocent. Uh, uh, voor dit bedrag koop je in India bij een straatstalletje wél 1 en soms zelfs 2 koppen thee. Voor Indiërs dus een bedrag waar je wat mee kunt doen. En een buitenlander is geen roepie-melkkoe.

In een restaurant bestel ik een lunch: rijst, linzen en ”gemengde groenten”. Bij het serveren toont de ober mij 2 schaaltjes groente. Ik mag kiezen en neem uiteraard de lekkerste. Prima service, denk ik. Komt de rekening, waarop staat dat mij ”special” gemengde groente in rekening gebracht wordt en dat is - je ziet ’m aankomen -  6 roepie duurder. Die ”special” groente had ik echter niet besteld. Ik begin een discussie en er gaan uiteindelijk 6 roepie van de rekening af.

En Jur, wat was er gebeurd als de ober geen 6 roepie van de rekening had afgehaald? In dat geval zou ik gepast geld (dus het bedrag van de rekening min 6 roepie) op tafel hebben gelegd en  het restaurant zijn uitgelopen. Dat heb ik de afgelopen jaren in verschillende landen vaker gedaan in gevallen waarin men mij probeerde af te zetten. Tegen Coosje zeg ik dan steevast: ”Ga maar vast”. Zij weet dan wat haar te doen staat: langzaam het restaurant uit lopen en niet omkijken. Ik volg dan na een paar minuten op dezelfde wijze. Ging altijd goed, nooit geschreeuw en ze renden ons nooit na.

Tot slot een voorval waaruit de typische Indiase manier van zakendoen blijkt. Ik ga naar de kapper om me te laten scheren. ”Wat kost het?”. ”Vijf roepie , meneer”. ”OK”. Gladgeschoren geef ik hem een briefje van 10 roepie. Hij geeft me 4 roepie terug. ”Alstublieft nog een roepie”. ”Nee”, luidt het antwoord van de kapper, ”Vijf roepie is gewone scheerzeep uit een pot. Dit is speciale scheerzeep uit een tube en die kost 6 roepie”. Dat laat ik uiteraard zoals het is. Ik wens de kapper een prettige dag en verlaat de kapsalon met een glimlach om de lippen.  Mijn dag is weer goed.

Ontwikkelingslanden staan erom bekend dat ze corrupt zijn. Zo ook India. In het Indian Museum te Kolkata, zeg maar het Rijksmuseum van India, zijn kort geleden enige onregelmatigheden geconstateerd. Honderden antieke voorwerpen van onschatbare waarde en meer dan 2000 jaar oud, blijken verdwenen te zijn. Daar staat tegenover dat tientallen antieke voorwerpen die voor veel geld werden aangekocht op advies van een commissie van deskundigen, niet ouder blijken te zijn dan 30 – 40 jaar. Er werden ook valse toegangskaartjes verkocht en vals wisselgeld aan buitenlandse toeristen gegeven. En nu moet de lezer niet denken dat de schuldigen streng zullen worden gestraft zoals in ons land waar zelfs onschuldigen streng gestraft worden. Nee, in India laat men de zaak meestal met behulp van smeergeld stranden. En mocht het toch tot een rechtzaak komen, dan duurt het even tot de zaak voorkomt. Zo zijn er momenteel bij het hoger gerechtshof in Mumbai 300.000 zaken aanhangig, maar worden er per dag slechts 40 – 50 zaken afgedaan. Reken dan maar uit, wanneer je aan de beurt bent.

Nu we het toch over rechtszaken hebben: een rechtbank in India heeft  de belangwekkende uitspraak gedaan dat in het geval een vrouw weigert te koken, dit voor de man geen reden voor echtscheiding is. Dus dames, neem morgen een vrije dag!

   Herdenking Reformatie op 31 oktober a.s.
 

Herdenking Reformatie

Op D.V. 31 oktober wordt de jaarlijkse herdenking van de Reformatie gehouden. Het is goed om er elk jaar weer bij stil te staan waar het in de kerk eigenlijk om gaat. Alleen door het werk van de Heere Jezus Christus kunnen mensen voor God bestaan. Alleen door het geloof kan ik daar deel aan krijgen. Dat is allemaal alleen genade. We herdenken dit op 31 oktober, omdat de Reformatie begon toen Maarten Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen ophing op de deur van de slotkapel in Wittenberg.

De herdenking van de Reformatie wordt altijd gehouden door de Hervormde Gemeente en de Christelijke Gereformeerde Kerk samen. De bijeenkomst is dit jaar op vrijdag 31 oktober, om 19.30 uur in de Herv.Kerk te Nieuw-Balinge. Opening en sluiting worden verzorgd door ds. M. Noorderijk en ds. A. Versluis. Spreker is ds. P. Roos. Iedereen is hartelijk welkom.

 

  Schilderen en Kunst in de Heugte
 

Schilderen in de Heugte

Op de zondagen 19 oktober, 9 en 23 november, geven Marian Zwiers en Bert ten Hoorn van 13.00 tot 16.00 uur, een workshop schilderen met acrylverf op doek.

Het thema is herfst.

De kosten zijn € 12,00 per keer en dit is inclusief materiaal (verf/doek) en 2 consumpties.

 

Opgave: Marian Zwiers 0528-321115

                Bert ten Hoorn 06-23275902 

KUNST IN DE HEUGTE

EXPOSITIE EN OPEN ATELIER

Wil Weerdmeester - Pannekoek

 

Bert ten Hoorn                                                   Caroline ten Hoorn

 

VAN 7 SEPTEMBER T/M 7 DECEMBER

ZONDAGS VAN 11.00 TOT 17.00 UUR GEOPEND (LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND  GESLOTEN)

DORPSHUIS ‘DE HEUGTE’, LIJSTERSTRAAT 1, 7938 PK NIEUW BALINGE

De Mistighe Horne Producties de-mistighe-horne@home.nl
Tel.nr. 06-23275902 website De Mistighe Horne

 

 


  Natuurwerkdag zat. 1 nov. Mantingerveld

Natuurwerkdag zat. 1 nov. Mantingerveld.

 

Op zaterdag 1 november vindt de jaarlijkse landelijke Natuurwerkdag plaats. Natuurmonumenten, Natuurvereniging IVN Hoogeveen en Landschapsbeheer Drenthe hebben de handen ineengeslagen en organiseren gezamenlijk een gezellige werkdag op het Achtersteveld.

Start is om 10 u. bij de IJsbaan aan de Mantingerweg 48.

Doel is het opruimen van boomopslag op het onbegraasde heideveld.

Als we hier niets doen groeit de hei dicht met bos. Juist in de heide leven veel bijzondere planten en dieren die in het bos niet kunnen voortbestaan. Voor deze soorten is het Mantingerveld een belangrijk leefgebied. Natuurlijk is ook het aanzien van het heidelandschap een belangrijke reden om de heide open te houden.

Het Achterste veld is de achtertuin van Nieuw Balinge, Natuurmonumenten rekent op actieve hulp en steun van natuurminnend Nieuw Balinge. Vele handen maken licht werk. Kom ook en doe mee om de natuur mooi te houden. Natuurmonumenten en Landschapsbeheer Drenthe zorgen voor gereedschap en handschoenen. De takken worden op stapels langs de zandweg gelegd zodat ze de week erna versnipperd kunnen worden.

Buiten werken maakt hongerig dus is er tussen de middag soep met broodjes voor de deelnemers.

Voor de kinderen wordt een sporenspeurtocht georganiseerd en na afloop is er voor hen een leuke herinnering. Van 14 tot 16 u. kunnen kinderen meedoen (6-12 jaar) en het is gratis.

De Natuurwerkdag is een nationaal initiatief van Landschapsbeheer Nederland, in samenwerking met Staatsbosbeheer, provinciale landschappen, IVN en Natuurmonumenten Vorig jaar werkten meer dan 10.000 mensen mee verspreid over ruim 300 locaties in het hele land.

Meer informatie en aanmelding op: www.natuurwerkdag.nl

   

Aanmelding voor het werken op de hei is nodig vanwege de catering!

Meer informatie:

Rob van der Es

Het Vossenland 10, 7984 NK  Dieverbrug

0521 591296 / 0655 127566

r.vanderes@natuurmonumenten.nl


  Werkzaamheden Natuurmonumenten najaar 2008
 

Werk in uitvoering najaar 2008

1. venherstel

Ten zuiden van het munitiekamp ligt een ven waar op dit moment snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn een voorbereiding op het verwijderen van een dam. Deze dam ligt in het ven om achterliggende percelen te kunnen bereiken. De ontsluiting van die percelen is vanaf nu anders geregeld, waardoor Natuurmonumenten het ven kan herstellen. De waterhuishouding zal hierdoor verbeteren en de venvegetatie krijgt kans zich te herstellen.

2. dassenraster Hoogeveenseweg

Natuurmonumenten heeft samen met de provincie gekeken naar de dassenproblematiek van de Hoogeveense weg. Een aantal percelen of eigenaren hebben geen dassenraster langs de weg staan, waardoor de mogelijkheid bestaat dat dassen om komen in het verkeer i.p.v. via een tunnel onder de weg door te kruipen. Juist nu de weg een opknapbeurt krijgt, was het voor Natuurmonumenten het moment om deze "gaten" in het raster nog eens te bespreken. Helaas is niet iedereen van de noodzaak overtuigd en is het niet gelukt de weg volledig uit te rasteren. We hopen maar dat dit in de toekomst niet tot problemen zal leiden.

3. oeverzwaluw Haarweg en Hoogeveense weg

Al eerder deden wij een oproep om uw medewerking om aan een vaste oeverzwaluwwand voor de oeverzwaluwen aan de Haarweg te kunnen werken. Tot op dit moment zijn geen positieve reacties voor deze voorziening binnen gekomen. Voor het jaar 2009 is geen geld opgenomen in de begroting wegens de noodzaak gelden op ander gebied in te zetten. Toch blijft Natuurmonumenten een oproep doen aan derden om mee te werken aan deze belangrijke voorziening.

 

Ook brengen we een bezoek aan een aantal aannemers om te kijken naar een gezamenlijke oplossing of bijdrage in mankracht en materieel.

Streven is naar een betonnen wand met daarachter leemhoudend zand, zoals gebruikelijk bij dergelijke voorzieningen. Lukt dat niet dan kijken we of een aarden wal voldoende kan zijn om de vogeltjes te laten broeden.

   
Met vriendelijke groeten,  

Andre Donker, beheerteammedewerker communicatie DrentheZuid

Natuurmonumenten

Het Vossenland 10, 7984 NK  Dieverbrug

T (0521)591296  - M (06)25074970 - F (0521)594086

www.natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten wil de natuur veilig stellen voor nu en later. Nederland open en groen: gaan we doen!

 

  Onderhoudsvriendelijk Tuinieren
 

Ingezonden door Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’ Nieuw-Balinge.

Thema: De onderhoudsvriendelijke tuin:

Onderhoudsvriendelijk tuinieren is een samenwerkingsproject van Groei&Bloei v/d afdeling Beilen, Dorpenoverleg Midden-Drenthe waarin 20 dorpen in zijn vertegenwoordigd, en wooncorporatie Woonservice MD. Doel v/h project: de tuin minder belastend te maken. Er zijn eerst vier dorpen waar de presentatie en de lezing, over de Onderhoudsvriendelijke tuin, zal worden gegeven, waaronder ook Nieuw-Balinge. De presentatie en de lezing, zal gehouden worden op 12 November 2008, in Dorpshuis de Heugte, aanvang 20.00 uur. komt allen, komt allen. komt allen.

Onderhoudsvriendelijk Tuinieren

Minder werk, meer groen.

In een gesprek met de manager woondiensten van Woonservice kwam bij Groei&Bloei afdeling Beilen de gedachte op, om in samenwerking met Dorpen Overleg Midden-Drenthe en Woningcorporatie Woonservice, een project Onderhoudsvriendelijk Tuinieren te gaan opzetten. Het project omvat voorlichting over het onderhoud van een tuin, waarbij door de aanleg en beplantingskeuze zo weinig mogelijk belasting voor de veelal oudere tuineigenaar in zwaarte en tijd zal zijn.

We constateren een andere manier van tuinieren bij deze groep ouderen: veel zwarte grond en veel schoffelen. Dat vraagt een cultuurverandering: onderhoud in voor- en najaar en verder veel genieten.

Hoe willen we dat bereiken:

 • Informatie via een brochure  over de onderhoudsvriendelijke tuin m.b.t. bestrating, beplanting, erfafscheidingen, gazon en vijver.
 • Lezingen met fotopresentaties voor de verschillende doelgroepen.
 • Korte cursussen en/of workshops over verschillende aspecten van tuinonderhoud.

Groei en Bloei is een landelijke vereniging die als doel heeft: het bevorderen en uitwisselen van kennis van de flora, fauna en het milieu en wel in het bijzonder in relatie tot de tuin en omgeving.

Hierin worden diverse activiteiten voor de leden georganiseerd, zoals lezingen, tuinbezoeken, excursies, cursussen en workshops, ruilbeurzen etc. met als doel de “groenkennis” te vergroten.

Dorpen Overleg Midden-Drenthe heeft in samenwerking met Welzijn Midden-Drenthe in 10 jaar van haar bestaan bewezen een onmisbare kracht in de belangenbehartiging en een belangrijke spreekbuis van de kleine dorpen in de gemeente Midden-Drenthe te zijn.

Woningcorporatie Woonservice wil door haar medewerking aan projecten de leefbaarheid voor haar cliënten in de kleine dorpen bevorderen.

Brede Overleggroep Kleine Dorpen, kortweg BOKD poogt met het project Dorp in het Groen groenelementen, die passen bij het aanzien van Drentse dorpen te behouden c.q. in ere te herstellen. In een aantal dorpen zal dit najaar met de lezingen gestart worden.

Hiermee willen we de inwoners van alle leeftijdsgroepen  van de 20 dorpen en buurtschappen in Midden-Drenthe bereiken.   Via de dorpskranten en de regionale pers zal hieraan bekendheid worden gegeven. Bij Dorpsbelangen in de verschillende dorpen zijn folders en de brochures beschikbaar.

Op 29 augustus zal het eerste exemplaar van de brochure aan wethouder Mary Looman in het gemeentehuis in Beilen worden overhandigd.

Ook is informatie te vinden op www.beilen.groei.nl en  www.dorpenoverleg.nl    

 

  Uitgebreid programma reünie Nieuw-Balinge, 1 nov. a.s.
 

Uitgebreid programma reünie Nieuw-Balinge, 1 nov. a.s.

·       Aanvang: 18.00 uur met koffie of thee en brood.

·       Koude en warme hapjes worden geserveerd

·       Pinda’s en nootjes op tafel.

·       Onbeperkt drinken voor alle reünisten!

·       (en… een optreden van ????)

·       Sluiting om 22.00 uur.

·       Accommodatie: 2 zalen, o.a.:

 

Grote zaal:

 Deze zaal hebben we die avond ingericht als ‘ontmoetingszaal’ met zitjes waarbij we met tal van vergrootte foto’s, dia’s/video’s, spullen, uit verschillende periodes, gezamenlijk herinneringen kunnen ophalen.

Theaterzaal (ronde zaal):

In deze zaal gaan we terug in de tijd met muziek uit verschillende periodes. Dus: BACK TO THE…

(tevens  bestaat de mogelijkheid, voor die dat wil, door te gaan tot in de kleine uurtjes)

De reünie is voor jong en oud!

AANMELDEN KAN TOT 21 OKTOBER

Meer info omtrent de reünie vindt u elders in Kontakt

 

  Club NBG Nieuw Balinge
 

Afgelopen 18 t/m 21 september was het weer groot feest aan de Meeuwenweg te Nieuw Balinge. De jaarlijkse marathon van club NBG was weer een feit.  De voorbereidingen hiervoor waren al weken aan de gang.  Sponsoren zoeken, mast regelen, zorgen voor een natje en een droogje,  alle platen en apparatuur vanuit de studio van het Siroccoteam verhuizen naar het feestterrein enz.

Het team bestond uit 5 DJ’s: Dirk Mulderij, Henry Vos, Jan-Peter Strijker, Klaziena Mulderij en Wolter Strijker.

4 telefonistes: Miranda de Jonge, Janny Schonewille, Alex Prins en Ilse Strijker.

4 barmannen: Asse Mulderij, Jan Gosink, Bert Jonker en Richard Mol en niet te vergeten onze echt bakkampioen Leen Knol.

Naast de vaste bezetting waren er een aantal mensen die overal inzetbaar waren, Tony Brookman, Korina Vos en Gerlinda Mulderij.

Er werd uitgezonden op de 97.6 FM in stereo en RDS.

Het hele avontuur begon op donderdagavond om 18.00 uur. DJ Polka Dirk beet hierbij de spits af. Iedere dj draaide hierbij 4 uur achter elkaar en werd bijgestaan door een telefoniste die acht uur achtereen de dj’s ondersteunde.  Geen overbodige luxe, want in totaal zijn er ongeveer 400 verzoekjes ingediend.   Vanaf het allereerste ogenblik was het druk in de tent. Dit kwam mede door de gezellige plaatjes, praatjes, de mogelijkheid om een hamburger, gehaktbal of braadworst te eten en natuurlijk de vele liters frisdrank en bier.

76 Uur non-stop is er piratenmuziek gedraaid.  Het laatste uur hebben alle dj’s nog even iedereen bedankt en ook Willem en Geke zijn nog even aan het woord geweest en bedankten het hele team voor dit gezellige weekend, zonder overlast.

Nog nooit was de kans om opgepakt te worden zo groot. Iedereen was dan ook zeer blij dat deze uren uitgedraaid konden worden.

Op zondagavond kwam er een heuse fotograaf langs en de volgende dag stonden we dan ook in de Hoogeveensche Courant en op www.regiohoogeveen.nl

Via deze weg willen wij iedereen bedanken die ervoor gezorgd hebben dat wij deze marathon tot een goed einde hebben kunnen brengen. Hierbij denken wij in het bijzonder aan de sponsoren, de familie Strijker en de directe buren van het feestterrein.

We kunnen echt terug kijken op een geweldig gezellig weekend.

 


  OZITDATZO

OZITDATZO

Onder andere aan de rand van de zandweg  Mantingerweg richting Koolveen, ongeveer ter hoogte van het wildrooster, is een betonnen zuil/paal te zien met daarop de letters ‘RD’. Veel wandelaars hebben zich afgevraagd wat het doel is van deze zuil en wat de letters te betekenen hebben. Hieronder enige uitleg hierover.

* * * * *

(bron: Kadaster)

Onze omgeving verandert voortdurend. Er worden huizen gebouwd, wegen aangelegd en gronden opnieuw verkaveld. Hiervoor zijn kaarten nodig waarop de betreffende gebieden nauwkeurig zijn afgebeeld. Deze kaarten worden gemaakt door landmeters en cartografen. Zij maken daarbij gebruik van vaste punten waarvan de ligging heel nauwkeurig bekend is in een coördinatenstelsel, het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting. Aan de hand van deze zgn. RD-punten is de precieze ligging van objecten vast te stellen en in de kaart te brengen. ‘RD’ staat voor: Rijksdriehoeksmeting.

Het coördinatenstelsel van de RD
In Nederland kan de ligging van een vast punt worden aangegeven door middel van RD-coördinaten. Dit zijn de afstanden tot twee coördinaatassen. Eén as loopt van noord naar zuid (de y-as), de ander van oost naar west (de x-as). Vroeger sneden deze assen elkaar in Amersfoort, maar om praktische redenen zijn ze zodanig verschoven dat alle coördinaten positief zijn en in één kwadrant liggen. Dit zijn coördinaten in het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting, afgekort RD-stelsel. Het Kadaster is ondermeer belast met het instandhouden van dit RD-stelsel.

RD-punten
In Nederland zijn circa 5600 punten waarvan de coördinaten door de Rijksdriehoeksmeting nauwkeurig bepaald zijn. Meestal worden deze coördinaatpunten - bekend als RD-punten - gemarkeerd door torenspitsen of bronzen bouten die zijn ingemetseld in muren van gebouwen. Zijn er geen gebouwen of andere bouwwerken - zoals bijvoorbeeld viaducten - in de buurt dan wordt gebruik gemaakt van speciaal hiervoor ingegraven betonnen zuilen die RD-stenen worden genoemd. Tegenwoordig kennen we ook de zgn. GPS-kernnetpunten. Dit zijn feitelijk bijzondere RD-punten bestemd voor specifieke GPS -toepassingen. Boven deze zogenaamde kernnetpunten kan men een driepoot opstellen met een GPS-antenne en daaraan gekoppeld een GPS-ontvanger. Tevens zijn deze kernnetpunten zodanig gekozen dat er geen obstakels in de omgeving zijn die de ontvangst van satellietsignalen verhinderen.
Instandhouding van RD-punten
Voor het instandhouden van het stelsel van RD-punten verricht het Kadaster periodiek metingen om de gemarkeerde punten te controleren. Als een punt, bijvoorbeeld door verzakking, is verstoord bepaalt het Kadaster de coördinaten van dat punt opnieuw. Vroeger was onderlinge zichtbaarheid over relatief grote afstanden een voorwaarde om de RD-punten te kunnen bepalen. Men deed dit met hoekmeetinstrumenten en afstandmeters. Voor metingen met zulke instrumenten moesten de punten onderling zichtbaar zijn. Daarom zijn voor veel RD-punten kerktorens of andere hoge gebouwen gekozen. Tegenwoordig worden de metingen uitgevoerd door gebruik te maken van een Amerikaans systeem met satellieten: GPS oftewel Global Positioning System. GPS-metingen kunnen overal plaatsvinden waar een vrij zicht op de hemel is.

 

  Drentse wijsheden
 

Drentse wijsheden:

Hoe ’t mut

Leert men op zien besten

Van lui die niet weet

Hoe ’t mut.

***

Het leven is net een roggeveld

Dat e meijd wordt mit de zende,

En of t mit of tegen valt

Dat mark ie an ‘t ende.

***

De liester zung

Een lustig lied

De piere zei;

Ik heure um liever niet!

***

Beter een kale kop

Dan helemaole gien iene!

***

Sommige lui bint net keersen

Die zichzölf opbraandt

Um aanderen bij te lochen.

 ***

Een ofguunstig meinse

Zet altied ’t vet in

Aandermans borden drieven

***

De eerste helft van ons leven

Longere wij naor e betere tweide

De tweede is soms vol spiet

Aover de gemiste kaansen

Van de eerste.

***

Een aordig maagie

En een wollen short

Blieft altied wel arrings an haoken

 

  Het Fonds Verstandelijk Gehandicapten

 

Het Fonds Verstandelijk Gehandicapten heeft in onze gemeente het mooie bedrag van € 368,08 opgebracht.

Hartelijk dank aan alle gulle gevers en uiteraard aan onze collectanten, want zonder jullie inzet was het nooit tot dit resultaat gekomen.

Namens het Fonds,  Margo Kraijesteijn.

 

Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :
 

Gevraagd:

Oud ijzer en wasmachines!

A. Hekker Tel 321384

 
Ouders Opgelet!!!
 
Aangeboden 2 zwarte pieten op bezoek bij u aan huis. Wilt u dat ook, neem dan graag contact met ons op
 
Neem contact op met:
Tony of Marco Brookman
Vosseveen 10
Telefoonnummer: 0528-321140

 

Oproep Garage verkoop

Alle vlaggetjes zijn nog niet weer terug.

Heb je er nog een in huis, breng hem dan a.u.b. terug.

Vriendelijke groeten; Jacob Stempher