Maandblad
 Kontakt

www.kontaktnieuwbalinge.eu

kontakt


november 2008


 
   
Colofon
Van de Redactie
Meester Sieberingschool
CBS de Morgenster
The Young Ones
S.V. Nieuw Balinge
Nieuwsbrief "De Heugte"
Mag ik U even voorstellen.......
Halloween met de Kinderclub
Openingswoord Reünie 1 november 2008
Enkele reacties van bezoekers van de ‘Nieuw-Balinge-reünie’ van 1 nov. jl.
Affiche "Het Knooppunt" over voorlichting consultatiebureau
Het project Veur Uutzicht is inmiddels succesvol afgerond
Oproep van Plaatselijk Belang
Jaarlijkse ledenvergadering IJsvereniging Nieuw-Balinge
De dorpsklok functioneert niet naar behoren
Onderhoudsvriendelijk Tuinieren
Sinterklaas bij de Kinderclub
Nieuws van Het Prinses Beatrix Fonds
Nieuwsbrief G.J.V.V.
Nieuws van de Jeugdsozen
I.V.A. Cursus
Oogstmaand - I. Snels
Dorcas - Voedselactie
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden
   

Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nieuw Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

 
INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,  BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN, ZIJ ZORGEN ERVOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORD
 
Redactie:
Lammy Blanken; tel: 321253

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Joyce Bouwmeester;              penningm.

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina:

Naomi Boer:                      

Evelien Sok        tel: 321299

Joyce Salomons     tel: 321809

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

 Van de Redactie

Van  de  redactie

Een gezamenlijk, muzikaal einde aan een drukbezochte, maar voorál gezellige reünie!

 

Elkaar na vele jaren weer zien en spreken. Dat is voor meer dan 240 mensen mogelijk gemaakt op de reünie van 1 november jl. Sommigen spraken/zagen elkaar pas weer na 40-50 jaar!  Iedereen heeft genoten, een belevenis voor allen!

Maar liefst meer dan 200 foto’s, gemaakt door Jacob Stempher en zijn te zien op www.nieuwbalinge.eu, waarvan we ook een aantal in deze uitgave van Kontakt hebben afgedrukt, inclusief reacties van een aantal reünisten.

Wat kunt u nog meer tegenkomen in de editie van november;

 • Verslag en uitslagen van het Halloweenfeest van de kinderclub. Maar ook een oproep en mededeling omtrent het sinterklaasfeest!
 • De beide scholen zijn weer vertegenwoordigd.
 • G.J.V.V. is er met en aantal oproepen en mededelingen.
 • Tienersoos Teenspirit doet een oproep aan alle ouders met jonge kinderen.
 • Het Knooppunt doet een oproep; ‘voorlichting consultatiebureau’
 • Maar ook Plaatselijk Belang is aanwezig met mededelingen.
 • In de rubriek ‘Mag ik u voorstellen…’ laten we dit keer Hendrik Prins aan het woord.
 • SV Nieuw Balinge vertelt het een en ander over hun club.

En nog veel meer. Heel veel plezier bij het lezen van Kontakt november!

 


   Meester Sieberingschool

 

Voorstelling bibliotheek groep 1/2

Op donderdag 9 oktober zijn we naar de bibliotheek van Westerbork geweest. Daar werd een soort voorstelling gegeven voor en door de leerlingen. Het thema was zinnenverzinzin, in het kader van de Kinderboekenweek. We hebben een aantal gedichtjes gehoord en samen gezellig muziek gemaakt.

Maandsluiting groep 1/2

De maandsluiting stond dit keer in het teken van: 'Er kan nog meer bij.'

Na een laat feestje, besloten Jamai en Saskia lekker naar bed te gaan. Terwijl ze net lekker lagen, werd er aangebeld. Daar stonden 2 andere kinderen voor de deur met de mededeling dat hun bed was gestolen. Gelukkig mochten ze wel komen logeren.

En zo ging het een hele poos. Elke keer maar mensen aan de deur die geen plaats meer hadden in hun eigen huis, vanwege één of andere ramp (verdwaald, bed kapot, boom op het huis gewaaid enzovoort).

Tenslotte pasten Jamai en Saskia niet eens meer in hun eigen bed en besloten de nacht maar buiten door te brengen in een tent.

Maandsluiting groep 6
Groep 6 heeft op 17 oktober haar maandsluiting verzorgd. Voor een volle zaal gaven de leerlingen van groep 6 een mooie talentenshow weg. Voor een strenge jury (bestaand uit Fenny, Esmeralda en Janine) verschenen diverse acts. Zo verscheen de uitvinder Bart H. die voor mensen die last hebben met bukken bij het planten van zaden. Een andere uitvinder, Bart V., had een gieter uitgevonden voor planten die op grote hoogte staan.

De laatste uitvinders, Jorn en Mátè, hadden een pistool uitgevonden waarmee je heel sterk kan worden.

Verder was er een mooie bijdrage van Belinda, zij droeg op mooie wijze een gedicht voor.  Ondertussen waren er ook nog enkele muzikale optredens om het publiek te vermaken. Zo was er een echte Kungfu fighting act (spreek uit als kongfoe vaaiting), waarbij de beentjes van de vloer kwamen.

Dit optreden werd verzorgd door Maureen, Noa en Jennifer, zij werden ondersteund door Damian en Pascal. Wat bij het publiek ook in goede aarde viel was het liedje dat speciaal was herschreven voor meester Alfred (en zijn rijgedrag).Op de muziek van

Normaal met Oerend Hard hadden Daniëlle en Elisa een prachtige act in elkaar gezet. Deze prachtige show werd gepresenteerd door Anna, die de touwtjes strak in handen had. Uiteindelijk besloot de jury dat het duo Daniëlle en Elisa het mooiste optreden had gegeven, waarop zij nogmaals hun nummer ten gehore brachten.
Al met al een mooi optreden van de jongens en meisjes van groep 6, dat dan ook terecht werd beloond met een groot applaus.

Oversteekles Veilig Verkeer Nederland groep 1/2

Na de herfstvakantie, op dinsdag 28 oktober kwam er een mevrouw van Veilig Verkeer Nederland, de leerlingen oversteekles geven. Ze had ook een hulpje bij zich, in de vorm van Birdie de zwarte vogel. Eerst heeft ze het één en ander uitgelegd en daarna zijn we naar het gymlokaal gegaan om te oefenen met over te steken.

De leerlingen weten nu hoe ze veilig kunnen oversteken. We zullen de komende weken blijven oefenen, want goed oversteken is niet makkelijk.

Concert Blaasinstrumenten groep 7/8

De kinderen hebben de afgelopen 10 weken meegedaan aan het muziekproject verzorgd door de muziekvereniging “Irene” uit Nieuweroord. Elke vrijdag kwam er een docent van de vereniging naar school om de kinderen de beginselen van het spelen op een blaasinstrument bij te brengen. De kinderen kregen hiervoor een trompet of een bugel en mochten deze gedurende de 10 weken lenen, zodat zij ook thuis konden oefenen. De kinderen hebben de lessen met enthousiasme gevolgd en het resultaat mag er dan ook zijn.

Op vrijdag 31 oktober hebben ze samen met de leden van de muziekvereniging ter afsluiting, een spetterend concert gegeven. Hierbij waren ouders, familie, vrienden en wie maar wilde aanwezig. Het was een goed gevulde zaal, waardoor het voor de kinderen extra leuk was om wat ze hadden geleerd te laten horen. Op vrijdag 7 november krijgen de kinderen nog eenmaal bezoek van de muziekvereniging waarbij ze kunnen kennismaken met nog meer muziekinstrumenten.

De winkel ‘Alles bij één’ is weer aangevuld

Tijden de werkmiddag Kansrijke Taal voor groep 5 t/m 8 hebben de kinderen leuke voorwerpen gemaakt die verkocht worden in de winkel. Samen met enkele ouders werd er deze middag zeer creatief gewerkt.

De spullen kunt u kopen op woensdagmiddag 26 november 2008 van 14.30 – 15.30 uur. Ook is de winkel elke vrijdag geopend van 13.15 – 14.00 uur.

De winkel kunt u vinden in onze school en wordt bemand door leerlingen van groep 8.

Kinderboekenweek

Ook dit jaar heeft de werkgroep Kinderboekenweek de hele school weer verrast met hun creatieve ideeën. Elke dag was er in elke klas weer iets bijzonders te beleven. Er hingen zelfs gedichten op de toiletten. Het was een genoegen om elke ochtend door de school te lopen, om te zien wat er was gebeurd.

Ook de leerlingen hebben er van genoten. De tentoonstelling aan het einde van de week, met gedichtenposters van alle leerlingen, was erg leuk en goed verzorgd. Dit hebben veel ouders kunnen zien.

De gedichtenposters liggen nu bij een drukker, waar een boekje van wordt gemaakt. Alle leerlingen ontvangen een exemplaar rond de kersttijd. Dit boekje komt in plaats van de schoolkrant. Ook de schoolfondsleden zullen zo’n gedichtenboekje ontvangen als blijk van waardering van hun donateurschap.

Nieuwe ramen in groep 1/2

Na de herfstvakantie hadden we een grote verrassing, we konden onze klas nog niet in, omdat de ramen nog niet helemaal klaar waren. Gelukkig mochten we gebruik maken van de peuterspeelzaal.

Gelukkig hebben 's middags een heleboel juffen en meesters geholpen met een enorme grote schoonmaak en waren de ouders van groep 1/2 meteen bereid om speelgoed thuis te wassen. Want wat was dat nodig!

Bij deze willen we iedereen heel erg bedanken voor alle hulp, zodat we op dinsdag weer gewoon in onze schone eigen klas terecht konden!    

 

  CBS de Morgenster

 

NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Op vrijdag 3 oktober gingen de kleuters naar de kinderboerderij in Hoogeveen. Dit was ter ere van dierendag. We zagen heel veel verschillende dieren. Een medewerkster liet ons de dieren aaien en knuffelen. Ze vertelde er ook heel veel over. We mochten de geiten voeren en allerlei vragen stellen.  Het was leuk en leerzaam.

 

Tijdens de Kinderboekenweek vonden er allerlei activiteiten in de groepen plaats over het thema poëzie . We sloten de Boekenweek af met Delia Bremer.  Delia is kunstenares, ze maakt gedichten en ze schildert. De kinderen maakten gedichten met haar en gingen vervolgens een schilderij op doek maken bij het gedicht.

-----

Ook dit jaar hielden we op school de eerste ronde van de landelijke voorleeswedstrijd. Het was heel spannend er bleek veel voorleestalent te zijn bij ons op school. Een deskundige jury wees uiteindelijk de winnaar aan, Annelie Schonewille.  Zij gaat onze school in het voorjaar vertegenwoordigen bij de volgende ronde.

 

Juf Henriette Sabel is weer gestart met een vervolg cursus muziek/ blokfluiten. Er zijn steeds meer kinderen die een instrument gaan bespelen.

-----

De kinderen van de groepen 6,7en8 krijgen ook dit jaar  weer schaatstraining bij “De Smelt”in Assen. Ook gaan we met de andere groepen weer schaatsen op het ijsplein in Hoogeveen.

-----

Op donderdag 30 oktober was er de jaarlijkse ouderavond.

Na het zakelijke gedeelte rond de school organisatie en de pauze kreeg mevr. Miriam Harreman het woord.

Miriam kon heel boeiend uitleggen wat de gevaren zijn rond  gebruik van de computer door kinderen. Wanneer kinderen niet begeleid worden bij het internet gebruik zijn er risico’s waar veel ouders geen weet van hebben. Er was veel ruimte om met elkaar hierover van gedachten te wisselen.

Het was een zinvolle leerzame avond.

-----

Op woensdag 5 november hielden we de jaarlijkse goede doelendag. Dit jaar kozen we voor Jamaica.  Het Zeister Zendinsgenootschap heeft verschillende projecten waar geld voor ingezameld kan worden.  Wij gaan dit jaar voor het goede doel hosselen. Hosselen is een manier om geld bij elkaar te scharrelen. In veel arme landen wordt dit door kinderen gedaan om het familie inkomen aan te vullen.  Onze kinderen kregen een hosselpotje om zo geld in te zamelen voor Jamaica.  Misschien komen ze ook bij u.  De actie loopt tot 19 november.

-----

De samenwerking met het RvEC wordt ook dit schooljaar weer voortgezet.   Vanaf woensdag 12 november zullen de bovenbouwleerlingen weer enkele technieklessen volgen op her Roelof van Echten College.

-----

Ieder jaar organiseren we creamiddagen.  Drie maal een blok van drie weken.  De kinderen worden in verschillende groepen verdeeld. We hebben ook dit jaar weer enthousiaste ouders die mee helpen met de creamiddagen.  We hebben dit jaar drie items voor zowel de onder en bovenbouw, textiele werkvormen ,hout bewerken en tekenen.

-----

Op vrijdag 12 december is er weer wintermarkt bij onze school.    Het beloofd weer super gezellig te worden. De ouderraad is al weken bezig met de voorbereiding. Veel onderdelen van de markt zullen blijven zo het was. Wel komen er verrassende nieuwe activiteiten bij. Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk op het plein rond de school de kramen opzetten. Met vuurkorven en sfeerverlichting wordt het vast heel mooi. Natuurlijk is er weer van alles te koop.

Het is echt de moeite waard om een bezoekje te brengen . We nodigen alle bewoners van Nieuw-Balinge en omstreken uit.  De markt begint om 16.00uur en stopt om 19.00 uur

Namens het team Anita Kikkert.
   S.V. Nieuw Balinge
 

                                                                                                      

 

 

     

 

 

  Nieuwsbrief "De Heugte"

 

Nieuwsbrief november

 

  Mag ik U even voorstellen.......
 

Mag ik u even voorstellen…..

De redactie van het Kontakt werd vorige week opgebeld door de heer Hendrik Prins wonende aan de Kievietstraat.

Hij wilde terug komen op een artikel ”Lancaster neergestort bij Nieuw Balinge” wat in een eerder Kontakt had gestaan. Volgens hem klopte een aantal zaken niet die daar waren opgeschreven. Hij wilde ons graag de juiste feiten weergeven. Aangezien wij voor een ander interview deze maand niet terecht konden togen wij afgelopen maandagavond richting Kievietstraat.

We vonden het al prachtig dat iemand een artikel zo goed leest en daar zelfs informatie aan toe wil voegen. Een bewijs dat het Kontakt heel goed wordt gelezen!

We kwamen bij een huis met grote beelden in de voortuin. Hendrik stond al te wachten op onze komst. Eindelijk kon hij zijn verhaal ook eens kwijt. In een huis vol bijzonder antiek namen wij plaats in de woonkamer. Natuurlijk wilde wij weten met wie we te maken hadden.

Het betreft hier Hendrik Prins 85 jaar oud. Hij is weduwnaar(2003) van Aaltje Lunenborg. Ze hadden 2 zoons en 2 dochters. Zoon Albert is al jong overleden. Hendrik is zijn werkzame leven begonnen bij Philips in Hoogeveen. Na 5 jaar is hij overgestapt naar Aardenburg NV conservenfabriek. Later overgenomen door Unilever. Hij werkte hier voornamelijk op het terrein van de fabriek. Hier deed hij het onderhoud. Mooi om te horen dat ze wel eens in de fabriek snoepte. Ze maakte er ook taarten. Hij is op het laatst afgekeurd vanwege hartklachten. Hij vond dit vreselijk omdat hij daar graag werkte.

Eindelijk komen we waar de heer Prins ons over gebeld heeft. In het artikel wordt er gezegd dat de Lancaster ED916 PM-‘J’ neergeschoten is in 1943 om 2.30 uur.

Volgens het verhaal van de heer Prins was dit niet 1943 maar eind 1942 en om ongeveer 22.30 uur.

Hij weet dit nog goed omdat hij die avond samen met Gerrit te Wijs vanuit Tiendeveen richting Nieuw Balinge aan het fietsen was.  Hij had daar een meisje, Eefje Willems(zij is al overleden) en was daar die avond op bezoek geweest. Onderweg terug zagen ze een vliegtuig aankomen al brandend en wel. Het vliegtuig cirkelde rond en kwam steeds lager. Thuisgekomen(hun huis stond op het plein waar nu het dorpshuis staat) heeft hij direct zijn ouders en broers Gerrit en Jan wakker gemaakt en deze zijn direct naar buiten gegaan. Op dat moment vloog het vliegtuig al brandend richting Tiendeveen. De heer Prins was toen even bang dat het in Tiendeveen zou neerstorten. Omdat ze toen ’s avonds niet naar buiten mochten vanwege de avondklok hoorde ze de volgende dag pas dat het vliegtuig bij het laatste huis van het oude plaggendorp was neergestort.

Het was achter het laatste huis van Koop Kreeft terecht gekomen. Het vliegtuig is later weggehaald met grote voertuigen.

Pas de volgende dag is de heer Prins samen met Gerrit te Wijs  gaan kijken. Hij weet nog goed dat ze vlakbij konden komen. Er waren op dat moment veel Duitsers bij het wrak wat nog nasmeulde. Ze hoorde van verre al knallen en dachten dat dit de munitie was die in het vliegtuig had gelegen. Ze zagen 2 bemanningsleden dood liggen. Wat hem opviel was dat 1 van de bemanningsleden zijn vinger eraf was gesneden. Hij denkt zelf aan goud! Een ander bemanningslid werd op een draagbaar weggedragen.

Wanneer de heer Prins over de oorlog begint te praten raakt hij niet uitgepraat.

Mannen geboren in 1923 en 1924 moesten verplicht naar Hamburg om daar in de fabriek te werken. De heer Prins is toen in 1943 ondergedoken. Hij weet nog goed dat ze met 6 man in een groot gat bij iemand op het erf zaten. Ook hadden ze een schuilplaats vlakbij de ijsbaan. Hij heeft ook angstige momenten gehad toen ze plotseling in een huis binnenvielen waar ze ook een schuilplaats hadden. Ze zaten onder het hooi en hoorde de Duitsers praten. Er werd toen tegen zijn moeder gezegd dat ze hem wel zouden vinden. Dit heeft zijn moeder heel erg gevonden.  De heer Prins zijn moeder bleef echter volhouden dat hij in Hamburg zat en dat ze al lang niets meer van hem hadden gehoord.

We zeggen dat hij een boek moet schrijven. De verhalen zijn prachtig om te horen en wij kunnen de dingen goed voorstellen hoe het geweest moet zijn.

De heer Prins zegt nu nog heel vitaal te zijn en heeft veel meegemaakt. Hij heeft nu een vriendin, Leida Lindenberg uit Stadskanaal en deze komt vaak op bezoek. Hij gaat geregeld naar haar toe. Ze kunnen het goed met elkaar vinden.

Helaas is onze tijd op en moeten wij afscheid nemen.

We bedanken de heer Prins voor zijn aanvullingen en komen zeker nog eens terug om meer te horen.

 

  Halloween met de Kinderclub
-bladz.1 -
-bladz.2 -
 

  Openingswoord Reünie 1 november 2008

Orkest en werkgroep Nieuw-Balinge-reunie 1-11-08

 

  Enkele reacties van bezoekers van de ‘Nieuw-Balinge-reünie’ van 1 nov. jl.
 

Als bezoekers van de Nieuw-Balinge-reünie ,hebben we zeer genoten van deze gezellige avond. De organisatie was perfect, de sfeer was uitstekend en  de locatie daar kunnen jullie trots op zijn.

Bedankt.

Gijsje van der Veen -Dijkhuis en Jan van der Veen

Werkgroep Nieuw-Balinge-reünie’ bedankt! Wat een fantastische avond! Wat hebben we allen genoten. Toen we ontvangen werden bij de ingang vond ik het al spannend, wat zou er al binnen zijn? Toen we onze naambordjes opgespeld kregen en verder door konden  lopen, was de verrassing helemaal compleet. De aankleding van de zalen; práchtig! En tijdens de ontmoetingen van de mensen hoorde je reacties; ‘wie is dat ook alweer?’ en ‘hé, leuk je te ontmoeten’ of ‘jij bent niet veel veranderd!’

Het was in één woord prachtig; de verzorging bij binnenkomst, heerlijke broodjes met koffie, om van te genieten! En dan de verhalen die allemaal bijgepraat werden na zoveel jaar. Misschien niet direct, maar wat mij betreft is een avond als deze voor herhaling vatbaar. We hoorden dan ook velen zeggen; ‘Wát een prachtige avond!’

(Ingezonden door een inwoner van Nieuw-Balinge en bezoeker van de reünie.)

Ben Zaterdag naar de reünie geweest, wat was dat gezellig, om al die bekenden weer eens te zien.
Heb nog adressen uitgewisseld, met mensen die ik in geen 30 jaar meer had gezien, geweldig.
Ze hadden het er nog over om het over 5 jaar weer te doen, nou wat mij betreft mag het.
Alles was ook prima geregeld, sjapo, petje af voor de leiding.
Nou over 5 jaar dan maar!!!!!!!!
Groetjes Zwaantje Wubbels Prins

***

De Reünie van Nieuw Balinge een geslaagd feest van herkenning

Wanneer je naar een reünie gaat dan heb je daar vooraf hoge verwachtingen van. Bij deze dorpsreünie van ‘ons aller’ Nieuw Balinge was dat niet anders. Normaliter vraag je je van tevoren af wie er allemaal komen. Die ‘verrassing’ was er niet omdat je op de site precies kon traceren wie allemaal acte de presence zouden geven. Je kunt ervoor kiezen daar niet op de kijken, maar de nieuwsgierigheid won het ook dit keer weer. De belangrijkste reden om naar een reünie te gaan is voor veel mensen natuurlijk de vraag hoe het ‘die ander’ vergaan is in al die jaren. Soms heb je af en toe wel iets opgevangen, maar er is een aantal waarvan je al dertig, soms bijna veertig jaar niets meer gehoord hebt. Juist naar die groep ben je het meest benieuwd. Bij mij ging dat om een groep jongelui (toen nog wel) waarmee ik erg veel omging. Bijvoorbeeld de De Goedes, Dijkhuizen, Posten en Wielinks, maar zo kan ik er nog wel een paar noemen.

Toen ik dé zaterdag aan het eind van de middag naar Nieuw Balinge reed rekende ik op een (het is cliché) feest van herkenning. En dat werd het ook! Even voor halfzes parkeerde ik de auto in de verwachting dat het al erg druk zou zijn. Niets was echter minder waar; er heerste nog bijna een serene rust. Binnen was de ontvangst door de leden van het comité allerhartelijkst. In de grote zaal stonden de tafels al klaar, maar voor het zover was, had je voldoende gelegenheid om een kijkje te nemen bij de oude foto’s aan de muren en bij de expositie over de beide scholen. Geweldig, wat waren er leuke foto’s bij. Foto’s die bij mij, maar bij velen met mij, direct nogal wat herinneringen opriepen. De stroom mensen kwam alras op gang en voor halfzeven hadden de meesten het al erg druk met het ophalen van herinneringen. Immers, om de haverklap kwam er iemand binnen die je op z’n minst even de hand wilde schudden of waarmee je direct wel een uur aan de bar wilde hangen. Ondertussen waren de meesten ook al druk met het verorberen van de broodjes. Een grote groep vrijwilligers van het dorpshuis deed de bediening en dat liep uitstekend.

De ontmoetingen met al die oude bekenden was geweldig! Iedereen waarvan ik vooraf gehoopt had dat hij of zij ook inderdaad zou komen, was er. Van de familie De Goede waren dat Gina, Truus en Hilbert, van de familie Dijkhuis waren er erg veel, waaronder Hilma één van mijn eerste liefdes. Die had ik overigens een aantal jaren geleden alweer eens ontmoet en ook vonden we elkaar af en toe via internet. Ondanks dat was het leuk elkaar weer eens te spreken. Dat gold ook voor al die anderen, waarbij ik natuurlijk Femmie en Ellie niet mag vergeten. Met Ellie mocht ik zelfs nog even, net als vroeger bij haar ouders thuis, schuifelen op de muziek van Q65 (Ann) Wat wil je nog meer? In ieder geval de foto’s waarop dat gedenkwaardige moment is vastgelegd!

Na een paar uur praten, rondlopen, praten en nog maar weer eens praten was het bijna tijd voor de vocale ode aan het dorp. Onder aanvoering van Johannes (die nog steeds niet weet of hij bijna veertig jaar geleden nou wel of niet met Marinus Post, Albert Wielink en mijn persoontje naar Terschelling geweest is) en Koos Dijkhuis werden enkele geweldige liedjes over Nieuw Balinge gezongen. Voor mij persoonlijk was (natuurlijk) het Nei-Baolings volkslied het hoogtepunt. Met het 50-jarig bestaan van sv Nieuw Balinge hebben we het met elkaar ook gezongen en ook nu tien jaar later heeft het als waardevolle herinnering beslist niet ingeboet. Voor mij een lied om zelfs een beetje emotioneel (sentimenteel mag ook) van te worden en ik had het idee dat ik niet de enige was. Want wie wordt dat niet bij de gedachte aan de oude wijken, de vonders en de bewoners van toen.

Wie hierna naar huis wilde deed dat, maar gelukkig bleven nog erg veel mensen over die tot in de kleine uurtjes maar niet zonder elkaar leken te kunnen.

Het bruin café werd steeds gezelliger, maar op het muurtje bij de (voor mij) ronde zaal was het ook goed toeven. Ver na middernacht ben ik naar Zuidwolde teruggereden. Ook een prachtig dorp, maar wat betreft ‘beleving’ haalt dit dorp het niet bij Nieuw Balinge. Nieuw Balinge, het dorp waar ik mijn jeugd heb doorgebracht en waar ik altijd (en ik hoop nog erg lang) niet alleen met enorm veel plezier aan terugdenk, maar ook het dorp waar ik nog graag vele jaren kom. Wat mij betreft doen we dit nog een keer over. Dan wel met dezelfde commissieleden, want die hadden het uitstekend voor elkaar.

O ja, de mensen die nog graag een boek willen van het 75-jarig bestaan van de christelijke school of eventueel van de voetbalvereniging, die kunnen me mailen op lo.dijkstra@planet.nl Bellen mag ook op 0528 – 372553

***

Maanden van voorbereidingen gingen er aan vooraf. April 2008 waren we voor het eerst bij elkaar om het een en ander  te bespreken. Wat doen we, gaan we er mee door? ‘Ach’ werd in eerste instantie gezegd, ‘we starten het op, mocht het niet lopen, kan het altijd nog afgeblazen worden.’ Een werkgroep, bestaande uit huidige bewoners en oud-Nw-Balingers, was snel gevormd! Na een aantal maanden en  persberichten verder te zijn, nam het deelnemersaantal alsmaar toe en toe. Alleen maar gedroomd en niet verwacht. Wat een happening al voor de werkgroep toen de 100e reünist werd genoteerd! En het was nog niet eens zover! ‘Kan nog wat worden’, werd meerdere keren geroepen als werkgroep-leden.

Een ongekend hoog aantal reünisten melden zich aan! Eindelijk was de avond van de reünie aangebroken en konden we ruim 240 mensen verwachten! Om de dag en avond zo goed en gezellig mogelijk te laten verlopen om iedereen een onvergetelijke reünie te bezorgen, werden een paar  dagen voor de reünie door ons ingevuld met het ordenen van documentatiemateriaal, spullen om de sfeer optimaal tot z’n recht te laten komen. Twee dagen voor de reünie hielden we ons alleen maar bezig met het aankleden van de zalen en de finishing touch in z’n geheel. Programmaboekjes genoeg? Presentjes aanwezig? Naamplaatjes op alfabetische volgorde? Wie doet wat? Staat alles op papier? Zijn alle aanmelders genoteerd? Betalingen rond? Genoeg broodjes aanwezig? Alle foto’s aan de wanden? Nog iets vergeten?!?!

We gingen allen vol verwachting naar huis om elkaar zaterdagmiddag twee uur voor aanvang weer te zien in ‘de Heugte’, waarna we om 17.30 de eerste gast al mochten verwelkomen! Hoe de avond is verlopen kun je zien op de site en o.a.  lezen in de reacties van aanwezigen over hun belevingen welke ik natuurlijk deel en heb hier niets meer toe te voegen. Eén minpuntje in mijn geval; alle fijne bijeenkomsten met werkgroep- en orkestleden zal ik missen! Tot slot rest mij alleen nog, met een zéér voldaan gevoel  te zeggen; dank voor jullie aller aanwezigheid…ik heb voorál genoten van allen die genoten!!!!

Geke Strijker – Sok
 


  Het project Veur Uutzicht is inmiddels succesvol afgerond
 

Aan alle bewoners van Nieuw-Balinge

Het project veuruitzicht is succesvol afgerond. In relatief korte tijd is er veel werk verricht. Als bestuur van plaatselijk belang Nieuw Balinge willen we alle deelnemers bedanken voor de samenwerking en organiseren wij een bijeenkomst om het project af te sluiten.

Wij nodigen U uit om op vrijdagavond 28 november 20.00 uur in dorpshuis De Heugte onder het genot van een hapje en een drankje een presentatie van het hele project te bekijken.

Om enig inzicht te hebben op hoeveel mensen we kunnen rekenen dient U zich van te voren even op te geven. Dit kan telefonisch, schriftelijk of per email. Laat dus duidelijk weten met hoeveel personen U die avond aanwezig bent.

U kunt zich aanmelden bij :

Gert Slomp, Verlengde Middenraai 53a, Tel. 0528-321011, Email: gertslomp@hotmail.com

 

  Oproep van Plaatselijk-Belang

Oproep van Plaatselijk Belang.

Het bestuur van Pl-Belang is op zoek naar 2 a 3 vrijwilligers, die nog wat vrije tijd over hebben, om oude foto's van vroeger te verzamelen, en vast te leggen op DVD, met evt. ook een verhaaltje erbij. Wij als bestuur zouden het erg jammer vinden dat alle oude herinneringen, van vroeger verloren zouden gaan.

Voor vragen kunt U terecht bij ons bestuurslid:

Jan Slomp, Verlengde Middenraai 55, 7938 PA Nieuw Balinge, Tel: 0528-321533

 

   jaarlijkse ledenvergadering IJsvereniging Nieuw-Balinge
 

IJsvereniging Nieuw-Balinge

Oproep voor de jaarlijkse ledenvergadering

Hierbij de uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering, die gehouden zal worden op dinsdag 18 november 2008. Leden zijn vanaf 20.00 uur van harte welkom in ons clubgebouw aan de Mantingerweg te Nieuw-Balinge.

Agenda:

1.    Opening

2.    Mededelingen

3.    Notulen ledenvergadering 2007

4.    Financieel Verslag

5.    Verslag van de kascontrole commissie

6.    Jaarverslag secretaris

7.    Ingekomen stukken

8.    PAUZE

9.    Verkiezing bestuursleden (aftredend zijn: Dirk Mulderij, stelt zich herkiesbaar en Teun Booy, stelt zich herkiesbaar). Het bestuur stelt Dhr. Jan Goosink als kandidaat en steunt zijn kandidatuur. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot 19.00 uur op de dag van de ledenvergadering bij de secretaris, per adres: Verlengde Middenraai 87, 7938 PB Nieuw Balinge

10. Benoeming nieuw reservelid kascontrole commissie. Jan Deuten is aftredend. De kascontrole commissie voor het boekjaar 2008/2009 bestaat uit Gerlinda Mulderij en Alie Leunge

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

  De dorpsklok functioneert niet naar behoren

DE DORPSKLOK

 

Zoals iedereen wel heeft gezien functioneert de dorpsklok niet naar behoren. Een kant doet het niet goed. Dit komt omdat er twee uurwerken in zitten en een ervan doet het niet meer.

We hebben meerdere pogingen gedaan om dit te verhelpen maar dit gaat niet lukken. Na wat informatie te hebben ingewonnen bij wat klokkenmakers zijn we waarschijnlijk aan een nieuwe klok toe. Omdat dit aardig in de papieren loopt hebben wij als plaatselijk belang hier niet zomaar een oplossing voor.

Wij doen nu een oproep aan jullie om tot een oplossing te komen. Misschien een of meerdere sponsoren of een kennis met klokkenkennis?

Namens Plaatselijk Belang “De Vooruitgang”, Gert Slomp

 

   Onderhoudsvriendelijk Tuinieren
 

Ingezonden door Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’ Nieuw-Balinge.

Thema: De onderhoudsvriendelijke tuin:

Onderhoudsvriendelijk tuinieren is een samenwerkingsproject van Groei&Bloei v/d afdeling Beilen, Dorpenoverleg Midden-Drenthe waarin 20 dorpen in zijn vertegenwoordigd, en wooncorporatie Woonservice MD. Doel v/h project: de tuin minder belastend te maken. Er zijn eerst vier dorpen waar de presentatie en de lezing, over de Onderhoudsvriendelijke tuin, zal worden gegeven, waaronder ook Nieuw-Balinge. De presentatie en de lezing, zal gehouden worden op 12 November 2008, in Dorpshuis de Heugte, aanvang 20.00 uur. komt allen, komt allen. komt allen.

Onderhoudsvriendelijk Tuinieren

Minder werk, meer groen.

In een gesprek met de manager woondiensten van Woonservice kwam bij Groei&Bloei afdeling Beilen de gedachte op, om in samenwerking met Dorpen Overleg Midden-Drenthe en Woningcorporatie Woonservice, een project Onderhoudsvriendelijk Tuinieren te gaan opzetten. Het project omvat voorlichting over het onderhoud van een tuin, waarbij door de aanleg en beplantingskeuze zo weinig mogelijk belasting voor de veelal oudere tuineigenaar in zwaarte en tijd zal zijn.

We constateren een andere manier van tuinieren bij deze groep ouderen: veel zwarte grond en veel schoffelen. Dat vraagt een cultuurverandering: onderhoud in voor- en najaar en verder veel genieten.

Hoe willen we dat bereiken:

 • Informatie via een brochure  over de onderhoudsvriendelijke tuin m.b.t. bestrating, beplanting, erfafscheidingen, gazon en vijver.
 • Lezingen met fotopresentaties voor de verschillende doelgroepen.
 • Korte cursussen en/of workshops over verschillende aspecten van tuinonderhoud.

Groei en Bloei is een landelijke vereniging die als doel heeft: het bevorderen en uitwisselen van kennis van de flora, fauna en het milieu en wel in het bijzonder in relatie tot de tuin en omgeving.

Hierin worden diverse activiteiten voor de leden georganiseerd, zoals lezingen, tuinbezoeken, excursies, cursussen en workshops, ruilbeurzen etc. met als doel de “groenkennis” te vergroten.

Dorpen Overleg Midden-Drenthe heeft in samenwerking met Welzijn Midden-Drenthe in 10 jaar van haar bestaan bewezen een onmisbare kracht in de belangenbehartiging en een belangrijke spreekbuis van de kleine dorpen in de gemeente Midden-Drenthe te zijn.

Woningcorporatie Woonservice wil door haar medewerking aan projecten de leefbaarheid voor haar cliënten in de kleine dorpen bevorderen.

Brede Overleggroep Kleine Dorpen, kortweg BOKD poogt met het project Dorp in het Groen groenelementen, die passen bij het aanzien van Drentse dorpen te behouden c.q. in ere te herstellen. In een aantal dorpen zal dit najaar met de lezingen gestart worden.

Hiermee willen we de inwoners van alle leeftijdsgroepen  van de 20 dorpen en buurtschappen in Midden-Drenthe bereiken.   Via de dorpskranten en de regionale pers zal hieraan bekendheid worden gegeven. Bij Dorpsbelangen in de verschillende dorpen zijn folders en de brochures beschikbaar.

Op 29 augustus zal het eerste exemplaar van de brochure aan wethouder Mary Looman in het gemeentehuis in Beilen worden overhandigd.

Ook is informatie te vinden op www.beilen.groei.nl en  www.dorpenoverleg.nl    

 


  Nieuws van Het Prinses Beatrix Fonds:
 

De collectanten van Nieuw Balinge hebben dit jaar 243,69 euro bij de bewoners  opgehaald voor de mensen met spierziekten. Een mooi bedrag. Daarvoor onze dank.

Wie wil er volgend jaar voor zorgen dat de collecte in september weer gehouden kan worden in ons dorp?

(door te zorgen dat onze  enthousiaste collectanten kunnen collecteren en door er nog een paar nieuwe bij te zoeken).

En Dus ook……Wie wil ons volgend jaar september helpen collecteren  in nieuw balinge?

U kunt contact opnemen met Monique Wachters: 320545.

Collectanten en dorpsbewoners………………………. Namens het Prinses Beatrix Fonds hartelijk dank voor het welslagen van de collecte 2008, Monique Wachters

 

  Nieuwsbrief G.J.V.V.
 

GJVV zoekt mannen.

Het herenrecreatieteam van GJVV is driftig op zoek naar enthousiaste heren die graag samen willen volleyballen. Het aantal heren loopt op dit moment echter door verschillende oorzaken terug. Nu zoeken wij “nieuwe”heren vanaf 16 jaar voor deze groep. Op dit moment trainen/spelen de heren op de dinsdagavond maar er is ook een mogelijkheid om de trainingsavond te verschuiven naar de woensdagavond.

Voor informatie kunt u terecht bij André Feitsma, telefoonnummer 352875.

* * * *

GJVV en badminton

Het bestuur van GJVV heeft het plan om in januari officieel met badminton te starten. Zelf zijn we woensdag 29 oktober begonnen en willen tot januari proefdraaien. Nu zijn we op zoek naar mensen die het ook leuk vinden om te badmintonnen. Het is de bedoeling om dat op de woensdagavond te gaan doen. Lijkt het jou ook leuk om mee te doen kom dan in november en december een keer langs en doe mee. Aanvangstijd 20.00 uur. Misschien dat we jou dan in januari als officieel lid mogen begroeten.

Bestuur GJVV

* * * *

GJVV

Dagen en tijden volleybal en gymnastiek

Mini-volleybal:

Maandag: groep 1 van 18.15 uur tot 19.00 uur

                 groep 2: van 19.00 uur tot 19.45 uur

dames recreatievolleybal:

Maandag: van 19.45 uur tot 21.00 uur

Gymnastiek:

Dinsdag: groep 1 (4-6) jaar van 16.15 uur tot 17.00 uur

                groep 2 (7-9) jaar van 17.00 uur tot 17.45 uur

          groep 3 (10+) van 17.45 uur tot 18.30 uur

dames recreatievolleybal:

Donderdag: van 19.30 uur tot 20.30 uur.

* * * *

KERSTVOLLEYBAL

Maandag 29 december is het weer zover en wordt het traditionele kerstvolleybaltoernooi gehouden. Het maximale aantal teams is 10 en de minimum leeftijd is 15 jaar. Per team moeten er 2 dames meedoen. Verder is het de bedoeling dat ieder team een keer een wedstrijd fluit en de puntentelling bijhoudt. Het inleggeld is net als voorgaande jaren 10, - euro per team. Je kunt je voor 20 december opgeven bij Evelien Sok (tel, 321482). Wij hopen dat het een gezellige en sportieve avond wordt.

 

  Nieuws van de Jeugdsozen
 

********************************************************************

  I.V.A. Cursus
 

I.V.A

Op 19 November a.s. wordt er weer een I.V.A. Cursus gegeven in het Dorpshuis!

( Instructie verantwoord Alcoholschenken )

 

Als u ooit als vrijwilliger achter een bar staat,

 waar dan ook?

Moet dit certificaat

In uw bezit zijn!

 

Het is maar één avond cursus  dus dat valt reuze mee.

Dit is de tweede keer dit jaar dat de cursus georganiseerd wordt, en dat  zal voorlopig ook de laatste keer zijn!  Iedereen heeft dan wel de gelegenheid gehad om deze cursus te volgen.

Dus heeft u nog geen certificaat en u staat wel eens als vrijwilliger achter de bar……..Grijp uw kans en

zorg  dat u op 19 november a.s. om 20.00 uur in het Dorpshuis aanwezig bent.

Geef nog even aan Janny Wielink door of u

wel/niet komt?

 

Namens het bestuur van SV Nieuw Balinge en het DB van “De Heugte” tot ziens!

 

  Oogstmaand - I. Snels
 

Oogstmaand

De weken van het vele rijden met de maïswagens is voor een groot deel voor dit jaar weer verleden tijd. Het was weer ene komen en gaan, maar dat komt hoofdzakelijk door de drempels. En wees eens eerlijk, daar kunnen zij toch niets aan doen! Die drempels zijn er gelegd, omdat er zo hard gereden werd. En denken wij nu echt dat het voor die mannen met de maïswagens rijden zo leuk is? Al die weken alsmaar hetzelfde traject rijden. En dan geen 8 uur, maar van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. En wij hebben er allemaal profijt van, want het zorgt toch voor ons welzijn, bv neem nu ons eten enz.

Heren chauffeurs, ik neem in ieder geval mijn regenhoedje voor u af en waardeer het enorm dat u dit werk doet.

Verder was het een leuke happening met het onthullen van het monument voor meester Siebering. Ieder jaar een bloemetje voor de meester?

Nu nog even wachten wat er gaat gebeuren met het munitiedepot, en zo is dit stukje weer rond.

Hartelijke groeten, I Snels
 


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

Ouders Opgelet!!!
 
Aangeboden 2 zwarte pieten op bezoek bij u aan huis. Wilt u dat ook, neem dan graag contact met ons op
 
Neem contact op met:
Tony of Marco Brookman
Vosseveen 10
Telefoonnummer: 0528-321140


GEVONDEN - HONDENRIEM!
 
Gevlochten met leren stukjes als afwerking!  Lag in bosje van woning Familie Nieuwestein.
Af te halen bij G Post
Vosseveen 1
tel: 321354

kerstbomen  Te koop!

     Verschillende hoogtes

v.a. € 6,= per stuk

Fam. Stegehuis,

Verl.Middenraai 25,

Tel: 321368