Maandblad
 Kontakt

www.kontaktnieuwbalinge.eu

kontakt


december 2008

 

   
Colofon
Van de Redactie
Meester Sieberingschool
CBS de Morgenster
The Young Ones
Dankwoord The Young Ones
S.V. Nieuw Balinge
Nieuwsbrief "De Heugte"
Sinterklaas bij de Kinderclub
Bericht van de Kinderclub
Uitnodiging Kinderkerstfeest
Uitnodiging Vakantie Bijbel Klub
Oliebollen Aktie Ned.Herv.Kerk
Geknipt voor Kontakt
Een Terugblik op 2008 !
Kerstverhaal: Het meisje met de zwavelstokjes
Waarom Kerst?!
Informatie over het Munitiedepot
Verslag van Henk (Meester) Matthijssen over zijn ervaringen van de reünie
Nieuwsbrief G.J.V.V.
Buurtacademie
Uitslagen KSV De Doorzetters
Sint-Maarten foto’s Schepersweg 1
Nieuw Balinge en Jeu-de-boules ?
Dansen in de Heugte op 26 dec.
Dankwoord Tienersoos Teenspirit
Oproep om te sporten
Kerststukjes maken bij Het Knooppunt
Uitnodiging jaarvergadering DEL (Draagt Elkanders Lasten)
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden
   

Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nieuw Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

 
INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,  BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN, ZIJ ZORGEN ERVOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORD
 
Redactie:
Lammy Blanken; tel: 321253

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Joyce Bouwmeester;              penningm.

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina:

Naomi Boer:                      

Evelien Sok        tel: 321299

Joyce Salomons     tel: 321809

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

 Van de Redactie

Van  de  redactie

 

Het ondersteunen en interessant- en actueel houden van ons dorpsblad wordt door velen aan gewerkt. Juist op díe wijze creëren we gezamenlijk Kontakt tot wat het nu is. Voor deze ‘vele handen’ mag een dankwoord in de laatste uitgave van dit jaar dan ook níet ontbreken!

Onze hartelijke dank gaat voorál uit naar:

v  Zeker naar U als lezer. Dank voor uw financiële ondersteuning, want zonder uw bijdrage zou Kontakt ábsoluut niet kunnen bestaan!

v  De vrijwilligers; Anneke Oelen, Anneke Kroezen, Henriëtte Kreeft, Marja Jonkers, Heidi Koekoek, Sandra Hidding, Jennie Hekker, Petra Sok, Bennie Smale, Jan Stegehuis en The Young Ones, die allen weer een route voor hun rekening hebben genomen voor de jaarlijkse lijstcollecte t.b.v. Kontakt!

v  Een aantal clubs en verenigingen die een financiële bijdrage hebben geleverd!

v  Allen die hun oproepen, mededelingen, verslagen, eigen artikelen, uitslagen, aankondigingen, enz, dit jaar aanleverden voor plaatsing in Kontakt!

v  De adverteerders die ook deze keer weer hun ‘jawoord’ hebben gegeven voor het plaatsten van een advertentie!

v  Jacob Stempher, die het gros van de geplaatste foto’s op zijn naam heeft staan!

v  Bram van Burg, die er elke maand weer voor zorgt dat ons dorpsblad over heel de wereld te lezen is en zodoende vele oud-inwoners van ons dorp, Kontakt kunnen lezen!

v  De bezorgsters Iris Kats en Lisanne Kroezen die door weer en wind er voor zorgen dat u Kontakt elke maand op tijd in de bus krijgt!

v  Joyce Bouwmeester, Naomi Boer en Evelien Sok (Edr) jarenlang onder de noemer ‘The Young Ones’, het middenblad prachtig vulden voor de jongeren onder ons!

v  Sigrid Goossens, Bernice Post, Inge Tump en Manon Wielink, die zich aanmeldden om dit ‘Young-Ones-stokje’ over te nemen en deze rubriek vanaf januari 2009 voort zetten. Súper!

v  Joyce Bouwmeester die de kas beheerd en elke keer de centjes maar weer precies kloppend moet hebben!

v  Allen die hun toezegging gaven en medewerking verleenden aan de rubriek ‘Export Nieuw Balinge’ en alle prachtige interviews!

v  Drukkerij MultiCopy Hoogeveen, die er zorg voor draagt dat we dezelfde dag nog, Kontakt netjes ingepakt en bezorgklaar af kunnen halen!

Weliswaar een ieder op zijn/haar eigen wijze, maar met z’n allen de schouders eronder geeft als eindresultaat, wat u maandelijks in de bus krijgt.

Kortom: Samenwerken werkt!

Onze hartelijke dank aan u allen!

Vriendelijke groet; redactie Kontakt.  Jan, Henk, José, Lammy en Geke.

 

   Meester Sieberingschool

 

Kunstlessen dans

De kinderen van groep 3 en 4 hebben in de maand november 3 lessen dans gevolgd in het kader van het kunstmenu. Karin Bellaart, docent kinderdans, ballet, internationale dans en ADV (algemene dansante vorming), heeft de lessen verzorgd.  De warming-up begon met het losmaken van alle lichaamsdelen.

Daarna gingen de kinderen op verschillende soorten muziek dansen. Dit deden ze met verschillende vormen: in de kring, door de hele zaal en met z’n tweeën. Zo werd er met z’n tweeën het spiegelen geoefend. Eén kind deed een beweging voor in de ‘spiegel’. De spiegel (het andere kind) deed precies hetzelfde na. De kinderen hebben door deze lessen een goede indruk gekregen van het bewegen op muziek. Ze vonden de lessen erg leuk en leerzaam.

Theatervoorstelling ‘Op tijd’.

Van de gemeente Midden Drenthe, die dit jaar tien jaar bestaat, kregen de kinderen een theatervoorstelling cadeau. Vrijdag 14 november was het dan zo ver. In het dorpshuis, “de Heugte” van Nieuw Balinge kwamen alle kinderen van groep 1/2, 3 en 4 samen. Nadat iedereen in de zaal zat, kon de show beginnen. Op het podium stond een grote klok, die diende als decor.

Het verhaal ging over een jonge jongen en zijn opa. Zijn opa had de oorlog meegemaakt en was in de oorlog piloot van een vliegtuig. Het jongetje was hier erg door gefascineerd en wilde ook graag een vliegtuig besturen. Eigenlijk wilde het jongetje niet naar school, want dat vond hij maar saai. Uiteindelijk bouwde het jongetje van de klok een mooi vliegtuig en zo vlogen opa en zijn kleinzoon over de stad. Ze belandden in een grote storm, het was erg spannend en gevaarlijk!

Maar gelukkig liep alles goed af en wilde het jongetje toch wel weer heel graag naar school. Na de voorstelling hadden de kinderen gelegenheid tot het stellen van vragen aan de toneelspelers. De kinderen vonden de voorstelling prachtig. Het was niet alleen een spannend verhaal, maar het was ook komisch. 

Na afloop kregen de kinderen een bouwplaat van een klok / vliegtuig mee naar huis om te maken.

Voorleeskampioenschap
In groep 7/8 is op donderdag 20 november het voorleeskampioenschap gehouden.
De leerlingen lieten zich hier van hun beste voorlees kant zien. De jury, bestaande uit meester André en meester Xander had het dan ook niet makkelijk om een uiteindelijke winnaar aan te wijzen

Na lang beraad werd besloten om Yvett Sinku tot winnares uit te roepen. Yvett las voor uit Hoe overleef ik (zonder) liefde, van Francine Oomen.

Project ‘Langs het tuinpad van ….’ Groep 5 t/m 8

We hebben weer bezoek gehad van meester Henk. Deze keer stond het project (langs het tuinpad van mijn…..) in het teken van spullen/voorwerpen van vroeger. De kinderen hadden van te voren de vraag gehad om thuis eens rond te kijken/vragen naar voorwerpen die vroeger gebruikt werden. Deze mochten ze dan ook meenemen naar school. Aan de hand van het voorwerp werd in de klas dan verteld wat het was en waarvoor het gebruikt werd. Dit was erg leuk. Er kwamen allerlei wetenswaardigheden en verhalen van vroeger naar voren. Dit was erg leerzaam en lokte de kinderen ook uit tot het stellen van vragen over het voorwerp of het verhaal dat ermee verbonden was. Meester Henk had zelf ook nog enkele voorwerpen meegenomen.

Door middel van het tonen van de voorwerpen en het voordoen van het gebruik ervan gingen de voorwerpen voor de kinderen leven.  Zo kwamen er onder andere een oud visnet en een carbidlamp ter sprake. Kortom: het was voor alle kinderen een zeer interessante les en leidde tot erg leuke en leerzame gesprekken.

Groep 7/8

Op vrijdag 27 november hebben wij een bezoek gebracht aan het gevangenismuseum in Veenhuizen. We kregen een rondleiding door het cellenblok en konden zelf zien hoe een cel er van binnen uitzag. In eerste instantie leek het de kinderen wel gezellig om een cel te delen, maar al luisterend naar het verhaal van onze begeleider, was een cel alleen toch ook wel prettig. Je hebt in de gevangenis toch wel heel erg weinig privacy. Conclusie: zorg ervoor dat het niet zo ver komt. Tijdens onze rondrit met de boevenbus door het dorp, kwamen we langs de cellenblokken waar nog echte mensen gevangen zaten en dit was toch wel erg indrukwekkend

In het museum mochten we plaatsnemen in een raadzaal en werd er een rechtszaak gehouden. Verder waren er allerlei dingen van vroeger te zien en zagen we wel dat het er toen heel anders aan toe ging, dan tegenwoordig. Mensen werden niet alleen maar opgesloten, maar moesten ook allerlei straffen ondergaan. Tevens moesten zij ook dagelijks werken. Het was een erg leuke en leerzame ochtend, waarin we weer veel nieuwe indrukken hebben opgedaan.

Sinterklaasfeest

De afgelopen week, hebben we elke ochtend een speciaal Sinterklaasjournaal Nieuw Balinge bekeken. Gelukkig zijn Sinterklaas en zijn Pieten ons niet vergeten, door onder andere de school prachtig te versieren en gul de schoenen van alle leerlingen te vullen. Natuurlijk is er door iedereen heerlijke pepernoten gebakken. Sinterklaas en zijn Pieten zagen er dit jaar ook weer erg mooi uit.

Het is te zien dat ze het leuk vinden, om bij ons op school te komen. Bij dezen willen we iedereen hartelijk danken, die hebben meegeholpen bij het organiseren van het Sinterklaasfeest.

Prettige feestdagen

Langs deze weg willen wij iedereen  prettige feestdagen toewensen. Alvast een gelukkig en gezond 2009. Jongens en meisjes voorzichtig met vuurwerk en tot maandag 5 januari. Iedereen die op welke wijze dan ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan de activiteiten en het onderwijs aan onze school. Hartelijk dank daarvoor. Wij hopen van 2009 net zo’n goed en gezellig jaar te maken als 2008 en elkaar te blijven ontmoeten in Nieuw Balinge. Want samen kunnen we veel.

 


  CBS de Morgenster

 

Bij dezen ontvangt u, naast het officiële persbericht, extra informatie aangaande recente ontwikkelingen op onze school.

We willen op deze manier graag alle mensen in het dorp gelijk en op de zelfde wijze informeren.

De Morgenster is één van de 21 christelijke basisscholen, die zijn aangesloten bij de Christelijke Onderwijsgroep Drenthe. Het bestuur van deze vereniging is er alles aan gelegen het christelijk onderwijs in Nieuw-Balinge in stand te houden zolang de wet daartoe de mogelijkheid biedt. Met mijn benoeming in 2006 kreeg ik dan ook de opdracht mee om ervoor te zorgen dat het leerlingenaantal niet verder zou dalen.

Maar hoe pak je zoiets aan? De kwaliteit van onderwijs van De Morgenster is goed. Daar ligt het niet aan. Waar bleven die kinderen dan? Waarom namen de meeste ouders als ze het dorp binnenkomen met hun kinderen de afslag naar de Mr. Sieberingschool? Al gauw kwam ik er achter dat het te maken heeft met de historie van het dorp Nieuw-Balinge. En de geschiedenis laat zich niet veranderen…

Mijn voorganger Iep Meijer had al een aantal zaken in gang gezet om De Morgenster te profileren als een moderne, christelijke school met een eigen karakter, los van welke kerkelijke instantie dan ook. Want een school is geen kerk en net als ieder mens heeft iedere instantie ook recht op een eigen identiteit. Ook zocht Iep Meijer vormen van samenwerking met andere instellingen in het dorp en m.n. met de collega’s van de Mr Sieberingschool. Daarnaast nam hij ook initiatieven voor overleg en samenwerking met de werkgroep van de Buurtacademie en verschijnen in ‘Kontakt’ regelmatig berichten van onze school.

Deze zaken, om als school een eigen gezicht in het dorp te hebben, heb ik tot nu toe met veel plezier voortgezet. Ik ben een voorstander van samenwerking t.b.v. de leefbaarheid in het dorp en een ieder die mij kent, weet ook dat ik mij daarvoor inzet waar dat mogelijk is. Participeren in het bredeschooloverleg doe ik van harte, omdat ik zie dat daar kansen liggen voor alle kinderen in Nieuw-Balinge. Daarnaast heb ik ook de opdracht en de verantwoordelijkheid gekregen voor het voortbestaan van De Morgenster.

Bij mijn komst heb ik in het eerste gesprek met collega Annette Pool aangegeven dat ik actief leerlingen zou gaan werven. Daar heb ik nooit geheimzinnig over gedaan en eigenlijk gebeurde dat al door beide schoolbevolkingen ondanks een z.g. gentlemensagreement om dat niet te doen. Het is zeer zeker niet de bedoeling al die 100 leerlingen van de Mr Sieberingschool te wensen, maar ik denk zeker te weten dat een klein gedeelte daarvan zich thuis zou voelen op De Morgenster.

Met open vizier treed ik mensen tegemoet met de vraag of ze een bewuste keuze willen maken tussen beide scholen.

Ik kan me goed voorstellen dat het voor dorpsbewoners lastig is, maar door beide scholen te bezoeken, de sfeer te proeven en dan een keuze op grond van eigen oordeel en beleving te maken, is wel wat ik voorsta. En niet, dat mensen op basis van vooroordelen en wat anderen zeggen die keuze maken.

Ook kinderen van gezinnen die niet kerkelijk betrokken zijn, zijn van harte welkom op De Morgenster. Ja, we bidden en vertellen de Bijbelverhalen, maar ons godsdienstonderwijs heeft geen dwingend of bekerend karakter. We nemen de kinderen met respect mee en proberen in de omgang het goede voorbeeld te geven en problemen (want die zijn er ook bij ons) op een menselijke, positieve wijze op te lossen. Als ouders zich daarin thuis voelen, zijn ze juist van harte welkom op De Morgenster.

COG-Drenthe heeft besloten de kansen voor het christelijk onderwijs in Nieuw-Balinge te vergroten door binnenkort op De Morgenster een kindercentrum te openen. Ik vind dat de school die kans verdient te krijgen. In het dorp brengt dat heel wat te weeg, dat ben ik mij bewust. Op dit moment wordt er op allerlei manieren gesproken over onze school en daar ben ik als directeur blij mee. Het is goed dat er gesproken wordt over onderwijs, opvang en opvoeding. Het is goed dat ouders en toekomstige ouders goed nadenken over de te kiezen school voor hun kinderen. Laten we elkaar positief, open en met respect blijven behandelen. Dat voorbeeld moeten we onze kinderen geven.

Mensen in Nieuw-Balinge verkeren nu nog in de luxe omstandigheid dat ze een keuze m.b.t. het basisonderwijs kunnen maken, maar helaas zijn er maar weinigen die daar tot nu toe gebruik van maakten. Door het openen van het kindercentrum zullen wij wellicht een andere positie in het dorp innemen, waarbij wij uitgaan van een open en positief contact. Graag nodig ik u uit om kennis te komen maken met kindercentrum De Morgenster.

Met vriendelijke groet,

Namens MR, OR en het team,

Rob van den Berg

Directeur CBS De Morgenster / Nieuw-Balinge

NB. Deze brief is apart verstuurd naar alle verenigingen in Nieuw Balinge, kerkelijke instanties, instanties voor dagopvang, de Peuterspeelzaal en de OR, MR en het team van de Mr Sieberingschool.

Uit het persbericht:

Uniek Kindercentrum in Nieuw-Balinge

“Met ingang van 5 januari 2009 gaat CBS De Morgenster in Nieuw-Balinge ruimte bieden aan dagopvang en voor- en naschoolse opvang. De dagopvang voor nul- tot vierjarigen en de voor- en naschoolse opvang van de basisschoolleerlingen wordt verzorgd door Kinderdagverblijf Pinokkio uit Assen. De opvang is open van zeven tot half zeven op maandag, dinsdag en donderdag. Afhankelijk van de vraag komen de woensdag en de vrijdag daarbij. Door intensief samen te werken, ontstaat voor de kinderen een natuurlijke overgang van dagopvang naar onderwijs…”    “…In samenwerking met Kinderdagverblijf Pinokkio biedt De Morgenster met ingang van 5 januari 2009 kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen en voor- en naschoolse opvang van 4- t/m 12-jarigen aan in het schoolgebouw. Uniek is de samenwerking in de voor- en vroegschoolse educatie voor 3-jarigen, waarbij deze kinderen drie dagdelen inschuiven bij de onderbouw van de school en waarbij spel en taalstimulering voorop staan. CBS De Morgenster en Pinokkio willen zo een goede doorgaande lijn realiseren voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Opvang, opvoeding en onderwijs worden samen vanuit één pedagogische visie gegeven.

De samenwerking met de peuterspeelzaal en OBS Meester Siebering in Nieuw-Balinge zullen door het initiatief een extra dimensie krijgen. Door de intensieve samenwerking tussen De Morgenster en Pinokkio wordt een uitstekende basis gelegd voor de bredeschoolontwikkeling in Nieuw-Balinge. Beide organisaties zullen hierin volop participeren. Voor alle ouders en toekomstige ouders biedt het kindercentrum in De Morgenster een uitstekende voorziening. Ouders en toekomstige ouders kunnen nu kiezen voor één locatie, zodat onderwijs en opvang geen problemen meer geeft voor werkende ouders. Niet meer tussentijds halen en brengen, maar de zekerheid dat er wordt gezorgd voor de kinderen. …”

   Nieuwsbrief "De Heugte"
 

Hallo beste lezers en inwoners van Nieuw Balinge. Hierbij de nieuwsbrief van december 2008.

December is vaak een maand van terugkijken op het afgelopen jaar. Ik denk dat men wel kan stellen dat er behoorlijk wat gebeurd is in en rond het dorpshuis. Enkele belangrijke gebeurtenissen die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden zijn:

  • Mei. Bezoek koningin Beatrix.
  • Juli. Het jaarlijks terugkerende zomerfeest
  • Juli. 40 jarig jubileum G.J.V.V.
  • Oktober. Het 40 jarig jubileum van het dorpshuis.
  • November. Dorpsreünie.

Als we kijken wat er in en rond het dorpshuis veranderd is zijn de volgende punten op te noemen.

  • Nieuw monument Meester Siebering
  • Nieuwe pannen voor in de keuken
  • Nieuwe bestrating terras, pad en monument

Het dorpshuis is op 31 december geopend van 16:00 uur -19:00 uur i.v.m. het carbid schieten.

In het nieuwe jaar is het dorpshuis open vanaf 01:00 uur – 3.30 uur.  We zoeken nog naar vrijwilligers die eventueel vanaf 01:00 de bar willen bedienen. AUB opgeven bij de beheerder Nico Brookman.

Voor komend jaar wenst het dagelijks bestuur iedereen
12 maanden gezondheid
52 weken geluk
365 dagen wijsheid
8760 uren succes
525600 minuten liefde en
31536000 seconden energie

Vrolijk kerst en een gelukkig en veilig nieuwjaar

Namens het dagelijks bestuur van dorpshuis “De Heugte” en onze beheerder,

Albert Wielink, Freddie Oelen, Janny Wielink, Jose Post, Marin Pol, Nico Brookman, Petra Kamphuis, Ronald van Aalderen en Ton Moret .

Tot ziens in 2009 in dorpshuis “De Heugte” Ton Moret

   Kerstverhaal: Het meisje met de zwavelstokjes
 

Kerstverhaal: Het meisje met de zwavelstokjes

Het beroemde sprookje van Andersen over een arm meisje

Het was afschuwelijk koud, het sneeuwde en het begon donker te worden. Het was ook de laatste avond van het jaar, oudejaarsavond. In die kou en in dat donker liep er op straat een arm, klein meisje, zonder muts en op blote voeten. Ze had wel pantoffels aangehad toen ze van huis ging, maar dat hielp niet veel: het waren heel grote pantoffels, haar moeder had ze het laatst gedragen, zo groot waren ze, en het meisje had ze bij het oversteken verloren, toen er twee rijtuigen vreselijk hard voorbijvlogen. De ene pantoffel was niet te vinden en met de andere ging er een jongen vandoor: hij zei dat hij hem als wieg kon gebruiken als hij later kinderen kreeg. Daar liep dat meisje dus op haar blote voetjes, die rood en blauw zagen van de kou. In een oud schort had ze een heleboel zwavelstokjes en één bosje hield ze in haar hand. Niemand had nog iets van haar gekocht, de hele dag niet. Niemand had haar ook maar een stuivertje gegeven. Hongerig en koud liep ze daar en ze zag er zo zielig uit, dat arme stakkerdje! De sneeuwvlokken vielen in haar lange, blonde haar, dat zo mooi in haar nek krulde, maar aan dat soort dingen dacht ze echt niet. Uit alle ramen scheen licht naar buiten en het rook overal zo lekker naar gebraden gans; het was immers oudejaarsavond en daar dacht ze wel aan.

In een hoekje tussen twee huizen, waarvan het ene een beetje vooruitstak, ging ze in elkaar gedoken zitten. Haar beentjes trok ze onder zich op, maar ze kreeg het nog kouder, en naar huis durfde ze niet, want ze had geen zwavelstokjes verkocht en ook geen stuivertje gekregen. Haar vader zou haar slaan en thuis was het trouwens ook koud. Ze woonden vlak onder het dak en daar blies de wind doorheen, ook al waren de ergste kieren met stro en oude lappen dichtgestopt. Ze had bijna geen gevoel meer in haar handjes van de kou. O, wat zou een zwavelstokje lekker warm zijn! Zou ze er eentje uit het bosje durven trekken en het tegen de muur afstrijken om haar handen te warmen? Ze trok er een uit. "Ritsss..." Wat vlamde dat, wat brandde dat! Het gaf een warm, helder vlammetje, net een kaarsje, toen ze haar handen eromheen hield. Een wonderlijk licht gaf het. Het meisje dacht dat ze voor een grote, ijzeren kachel zat met glimmende koperen ballen en een koperen trommel. Het vuur brandde zo heerlijk, het was zo lekker warm. Maar wat was dat? Het meisje strekte haar voetjes al uit om die ook te warmen - toen ging de vlam uit, de kachel verdween - en zij zat met een stompje van het afgebrande zwavelstokje in haar hand.

Ze stak er nog een aan. Het brandde, het gaf licht en waar het schijnsel op de muur viel, werd die doorzichtig, net als een sluier. Ze keek zo de kamer in, waar de tafel gedekt was met een spierwit tafelkleed, met het fijnste porselein. De gebraden gans, gevuld met pruimen en appeltjes, stond heerlijk te dampen. En wat het allerheerlijkst was, de gans sprong van de schaal en waggelde met een vork en mes in zijn rug over de grond. Hij kwam recht op het arme meisje af; toen ging het zwavelstokje uit en was alleen de dichte, koude muur er nog.

Ze stak er nog een aan. Toen zat ze onder de mooiste kerstboom, nog groter en nog rijker versierd dan de boom die ze door de glazen deur bij de rijke koopman had gezien, vorig jaar met Kerstmis. Er brandden wel duizend kaarsjes aan de groene takken, en gekleurde prentjes, zoals je die in etalages ziet, keken haar aan. Het meisje strekte haar beide handen uit - toen ging het zwavelstokje uit, de vele kerstkaarsjes gingen de lucht in en veranderden in sterren, zag ze. Eentje viel er en liet een lange streep van vuur achter aan de hemel. "Nu gaat er iemand dood," zei het meisje. Want haar oude grootmoeder, de enige die lief voor haar was geweest, maar die nu dood was, had gezegd: "Als er een ster valt, gaat er een zieltje naar God."

Ze streek weer een zwavelstokje af tegen de muur, het gaf licht en in het schijnsel stond haar oma, heel duidelijk, heel stralend, heel vriendelijk en lief. "Oma!" riep het meisje. "O, neem me mee! Ik weet dat je weg bent, als het zwavelstokje uitgaat. Weg, net als de warme kachel, de gebraden gans en die prachtige, grote kerstboom." Haastig streek ze de rest van de zwavelstokjes uit het bosje af, want ze wilde oma vasthouden. De zwavelstokjes gaven zoveel licht dat het klaarlichte dag leek. Oma had er nog nooit zo mooi en zo groot uitgezien. Ze nam het kleine meisje op haar arm en ze vlogen, stralend en blij, heel, heel hoog. Er was geen kou, geen honger, geen angst - ze waren bij God. Maar in het hoekje bij het huis zat in de koude wintermorgen het kleine meisje met de rode wangen, met een glimlach om haar mond - dood, doodgevroren op de laatste avond van het oude jaar.

Het werd nieuwjaarsochtend en de kleine dode zat daar met haar zwavelstokjes, waarvan een bosje bijna was opgebrand. Ze heeft zich willen warmen, zeiden ze. Niemand wist wat voor moois ze had gezien, hoe stralend ze met oma de vreugde van het nieuwe jaar was ingegaan.

* * EINDE * *

 

  Waarom Kerst?!
 

Waarom Kerst?!

Kerstfeest is één van de christelijke feestdagen in ons land. Het leek ons als predikanten in Nieuw-Balinge goed om in Het Kontakt eens wat te schrijven over waar wij als kerken aan terugdenken op de christelijke feestdagen.

Op het Kerstfeest denken we terug aan de geboorte van een kind ongeveer 2000 jaar geleden. Niet zomaar een kind, maar de Zoon van God, Jezus Christus. Hij werd geboren in een stal in Bethlehem.

De geboorte van dit Kind werd niet bekend gemaakt via geboortekaartjes, zoals wij meestal doen. Nee, er kwamen engelen uit de hemel die het aan herders vertelden. De engelen zongen: ‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.’

Dat lied laat zien waarom de Zoon van God op aarde kwam: om God de eer te geven en om op aarde vrede te brengen. Was dat nodig dan? Ja, want wij willen uit onszelf God de eer niet geven, omdat we liever zelf de eer krijgen. Dat noemt de Bijbel zonde tegen God. Maar de Heere Jezus wilde op aarde komen om die zonde te vergeven.

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft’. Zo alleen krijgt God de eer en kunnen wij echte vrede vinden. Een gezegend Kerstfeest toegewenst!

Voor vragen over het Kerstfeest, de Bijbel of de kerk kunt u altijd contact met ons opnemen. U bent ook hartelijk welkom in de kerkdiensten of bij het Kerstfeest met de kinderen.

ds. M. Noorderijk, Hervormde Gemeente, tel. 342129

ds. A. Versluis, Christelijke Gereformeerde Kerk, tel. 278400
 

 
 

Lammy bedankt!

Dinsdag 9 december was Lammy Blanken voor de laatste keer als redactielid van Kontakt aanwezig in ‘t- keukentie bij Geke Strijker om het blad ‘in elkaar te zetten’ .

Nog één keer drukte ze,  als lay-out expert,  Kontakt tegen haar boezem en rangschikte ze de bladen één voor één tot een vlot leesbare krant.

Lammy zegt: “ Door ons vertrek uit Nieuw Balinge kreeg ik langzamerhand het gevoel dat ik mij niet meer goed kon inleven bij bepaalde dagelijkse ‘kleine gebeurtenissen’ in dit levende dorp. Als je dat bij jezelf constateert, dan is het tijd dat je eruit stapt, hoe vervelend dat ook voor je is. Op hetzelfde moment besef je ook dat je dan ook afscheid moet nemen van die gezellige redactiebijeenkomsten en fantastische mensen, die geheel belangeloos en vol passie elke maand het Kontakt in elkaar zetten”.

Lammy begon met haar werk binnen de redactie in februari 1995 en was als Lay-out expert belast om aan het eind van de redactiebijeenkomst / vergadering het blad te vormen tot een leesbaar geheel, zoals u, elke maand weer, zelf kunt beoordelen.

“Toen ik begon”, zegt Lammy, “was ik ook nog kopijadres en dat betekende dat alle ingezonden, meestal met de hand geschreven, stukken bij mij thuis afgeleverd werden. Deze stukken werden dan door mij overgetypt in de computer en op A4-tjes uitgeprint. Zo verzamelde ik dan voor een hele maand heel wat uitdraaitjes en op de redactieavond werden de uitgeprinte berichten, verhalen, advertenties, mededelingen, enzovoorts uitgeknipt en gerangschikt en weer naast en onder elkaar in kolommen wederom op een A4-tje geplakt.

En een extra moeilijke klus was het kaderen van foto’s. Nu sturen wij elkaar via de computer de mooiste foto’s toe en door middel van elektronisch knippen en plakken kunnen wij thans de mooiste composities maken, maar toen kon dat nog niet. Toen werden er originele foto’s gebruikt, die de afzender graag na ‘gebruik’ weer retour  wenste. Een heel gedoe dus. Tussen alle verhalen, berichten en mededelingen werd netjes met een potlood een lijntje getrokken en open gevallen ruimten van een tekeningetje voorzien. Heel veel handwerk dus.

Door de voortschrijdende technologie was het niet meer nodig dat het blad gedrukt moest worden. Het kon ook worden gekopieerd. Dit scheelde aanzienlijk in de kosten. Maar er zat ook een nadeel aan en dat was dat de redactie het blad dan zelf moest vouwen en nieten. Dat had als gevolg dat wij na een avond redactie bij mij thuis twee of drie avonden later bij een ander redactielid thuis een dikke 400 Kontaktbladen zaten te vouwen en te nieten. Stel je eens voor 2 of 3 grote dozen van A3 formaat vol met ‘losse’ bladzijde, aan weerszijden afgedrukt,  die tot A4 formaat  gevouwen moet worden en vervolgens de vouwnaad voorzien van twee nieten. Een gebeuren waar je niet al te veel concentratie en nadenken voor nodig was. Hoewel…, het vaak voorkwam dat er pas na heel veel bladen er iemand achter kwam dat er geen nietjes in zaten en dus de nietmachine leeg was. Die vouw-  en niet-avonden waren gezellige avonden. We hadden heel veel plezier samen en de nietmachine zelf zorgde voor veel hilariteit omdat het soms zomaar uit elkaar viel, of onderdelen ervan om je oren vlogen. Het wonderbaarlijke was als je hem eenmaal weer in elkaar had gezet, er altijd een paar onderdelen overbleven, maar het ding werkte.

‘Vroeger’ moesten we zeker een dag of vijf wachten voor we Kontakt bij de drukker af konden halen. Tegenwoordig is het zo dat Kontakt na één dag al kant en klaar door de brievenbus bij de lezer op de mat valt. (Mede met dank aan de service van Multicopy Hoogeveen.)

Met weemoed denk ik terug aan die avonden, waarmee ik met toegewijde, warme en vooral lieve mensen heb mogen bijdragen het Kontakt tot stand te brengen, iedere maand weer!”

Wij willen Lammy ook bedanken voor haar inzet bij het jaarlijks werven en samenstellen van de advertenties, het maandelijks updaten van de infopagina’s en activiteitenkalender.

Wij zullen de frisheid, de nauwkeurigheid, het plezier, de warmte, de gezelligheid, het luisterende oor, het gevraagde en ongevraagde advies / raad van Lammy binnen de redactie gaan missen. Jou kennende zul je vast nog wel eens binnenwippen in het ’t keukentie van Geke Strijker, waar je namens ons altijd van harte welkom bent.

Lammy bedankt voor al die jaren als redactielid van Kontakt!

De redactie

(Tóch kan ze het niet laten…, want wanneer ze aanstalten maakt om weer richting Hoogeveen te gaan, deelt Lammy mee:  “Mócht je eens in nood zitten en om hulp verlegen zijn, ik ben bereid te helpen, als dat echt eens een keer nodig is.”)

Groetjes van onze zijde en vast en zeker tot ziens!

Henk, Jan, José en Geke!

* * * *

En natúúrlijk willen wij langs deze weg Jannie Boer van harte welkom heten binnen de redactie die de taken van Lammy, vanaf januari 2009, op zich zal nemen!

 

  Informatie over het Munitiedepot
 

Bunkers en natuur

De hekken gaan weg maar de bunkers blijven. Daar waren alle deelnemers aan een sessie over de toekomstplannen voor het munitiedepot bij Nieuw-Balinge het over eens. Een belangrijke conclusie was dat de aangekondigde sluiting volop kansen biedt voor het dorp. Niet alleen op het vrijkomende terrein zelf maar ook voor de hele zuidwest kant van het dorp. De opgeslagen munitie zorgde voor veel beperkingen die straks zullen verdwijnen.

De zon scheen toen de mensen van partijen als de provincie, de gemeente, Natuurmonumenten, Monumentenzorg en het Plaatselijk Belang de ochtend van 29 oktober met de Dienst Landelijk Gebied het terrein opgingen. Het was er stil en rustig. De statige bunkers lagen er vredig bij.

Na het bezoek aan het munitiedepot fietste de groep via het oude landarbeiderswetgebied naar de noordkant van het dorp waar de natuur van het Mantingerveld en de bossen van Gees elkaar treffen aan de Verlengde Middenraai. Hierna ging de groep ideeën uitwisselen over de toekomst van het gebied.

De hele rand van het dorp werd hierin meegenomen. In het noorden gaat de natuurontwikkeling onverminderd door. Deze is al bijna voltooid. Het landschap zal daar natter worden. Er ontstaat een combinatie van hoog gelegen bossen en zandverstuivingen met daartussen de lager gelegen ontginningsgebieden. Het landarbeiderswetgebied blijft zijn intieme kleinschalige karakter houden. Met het project Veur Uutzicht is hier ook al veel aan gedaan. Bijvoorbeeld met nieuwe erfbeplanting.

Voor het munitiedepot werd gebruik gemaakt van de vele ideeën waar de dorpsbewoners mee waren gekomen. Binnenkort zullen zij het terrein weer op kunnen. De nieuwe bestemming wordt een combinatie van natuur en bunkers. De bunkers zijn van belang omdat ze ons het verhaal vertellen van de Koude Oorlog. In die tijd waren we bang voor een invasie van de Russen uit het oosten. In de bunkers lag de munitie om hen tegen te houden.

De reacties op de presentatie van de resultaten waren positief. Gedeputeerde Munniksma was blij verrast over het stukje geschiedenis dat zich achter de hekken van het munitiedepot bevindt. Wethouder Bolhuis reageerde enthousiast op de plannen. En regiodirecteur Wilfred Alblas van Natuurmonumenten toonde zich erg tevreden over de mooie mix tussen cultuurhistorie en natuur die is gevonden.

Wat er precies met de bunkers gebeurt moet nog verder worden uitgezocht. De bewoners van Nieuw-Balinge hebben hierin natuurlijk een belangrijke stem. Zodra Defensie eind 2009 vertrekt worden alle bewoners uitgenodigd voor een bezoek aan het terrein.

Achtergrondinformatie Project Militaire Terreinen (PrOMT)

In 2004 heeft Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV de opdracht gekregen om, in nauwe samenwerking met Dienst Domeinen, voor 53 overtollig geworden militaire terreinen (in totaal 2100 ha) een nieuwe bestemming te vinden. Dit heet het ‘Project Militaire Terreinen (PrOMT). In de provincie Drenthe gaat het om vijf terreinen die een nieuwe bestemming krijgen: Anloo, Balloërveld, Havelte Oost, Donderen en Nieuw Balinge. Gezamenlijk hebben deze terreinen een oppervlakte van 1114 ha. De oefenterreinen Anloo en Balloërveld zijn op 15 september 2006 symbolisch overgedragen aan Staatsbosbeheer. Per terrein zoeken provincies, gemeenten, andere betrokkenen en Dienst Landelijk Gebied naar een bestemming die het beste bij het gebied past. De meeste terreinen liggen binnen de Ecologische Hoofdstructuur (een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in Nederland) en krijgen daarom ‘groene functies’ als natuur en recreatie. Dienst Landelijk Gebied en Domeinen willen de kosten voor sloop beperken en monumentale gebouwen behouden. Met de opbrengsten uit de terreinen die geschikt zijn voor nieuwe ‘rode functies’ wordt de realisatie van de groene functies en het behoud van monumenten gefinancierd. Voorbeelden van rode functies zijn woningbouw, bedrijventerrein, landgoederen of culturele evenementen. Dienst Landelijk Gebied heeft de kennis en middelen om als publieke partner te kunnen investeren in vastgoed in landelijk gebied, ook bij ‘rood-voor-groen’ constructies als bij de ontwikkeling van militaire terreinen. Zodra de planvorming en de inrichting van de terreinen ver genoeg is gevorderd, draagt Dienst Landelijk Gebied ze over aan een nieuwe eigenaar.

Neem voor meer informatie contact op met: Sipke Castelein, projectleider bij DLG (030-2756742) of Albert Wielink (tel 321323), of kijk op www.ontwikkelingmilitaireterreinen.nl.

* * * *

Plaatselijk Belang zal omtrent het boven-genoemd artikel, een avond organiseren in ‘de Heugte’ voor alle bewoners van Nieuw Balinge. Hierover volgt t.z.t. meer informatie.

Namens plaatselijk Belang;   Albert Wielink.

 

  Verslag van Henk (Meester) Matthijssen over zijn ervaringen van de reünie
 
Verslag van Henk (Meester) Matthijssen over zijn ervaringen van de reünie en zijn bezoek (na bijna 50 jaar!) aan ons dorp. De vorige uitgave van Kontakt was net een dag uit, toen we deze mail binnen kregen. Vandaar dat dit geplaatst wordt in de editie van december.

 

De eerste was Allie Doek - Prins. Ze mailde dat er een reünie was van Nieuw Balinge. Met de computer ben ik een stumper, maar de site kon ik vinden en het aanmelden en betalen lukte ook.

De tweede was Geke. Door de telefoon. De eerste vijf minuten in het ABN, de volgende drie kwartier in het Drents. Over de werkgroep, het blad, mijn oud-leerlingen, de verenigingen. En Ie kunt overnacht'n in een huussie op het bungalowpark.

Toen kwam Albert. Ik haol oe van Hoogeveen op. Maar ik kan een OV-fiets huren en............Ie huurt niks en ik breng oe zundag terug naor de trein. Discussie gesloten.

Die zaterdag kreeg ik een sightseeingtour van Albert. (Annie lieten we maar thuis).Ik zag en hoorde hoe NB veranderd is. Toen armoedig, veel mensen op de steun, zandwegen, een enkel onderkomen dat de naam huis nauwelijks verdiende. Nu mooie huizen, straten, een veel groter dorp. Ik was er in die vijftig jaar niet weer geweest.

Ondertussen had Geke zich weer gemeld. Dat huussie is verhuurd in het weekend. Ie slaopt bij mien olders, tegenover De Heugte. En zo ging ik van Annie en Albert naar Gé en Evert.

Die avond. Veel oud-leerlingen gesproken. Die lichtgewicht jongens uit klas drie en vier waren nu bomen van kerels. De maagies met hun lieve snoetjes en jurkjes knappe vrouwen in lange broeken .Alleen Hillie, mijn kostjuffrouw van toen, was haast niet veranderd. Herinneringen, voorvallen, alles in het Drèèns. Maar treurnis was er ook. Minstens drie van mij leerlingen zijn niet meer in leven. Cobie, Wander, Kees. Buiten, vanaf zijn sokkel hoorde meester Siebering het met welgevallen aan. Samen, mompelde hij.

De apotheose. Het volkslied. De werkgroep op het podium, begeleid door Sjonnie op de mondharmonica en Bertus met de gitaar.Ik voelde mij, al was ik er maar drie jaar geweest, een Nij Baolinger. Vaak denk ik en soms zeg ik Het wordt nooit wat met Drenthe, maar bij het Drents volkslied is er toch verbondenheid en eensgezindheid. Al zou het achteraan komen, het is ons land, oes Drenthe.

De mensen. Wat een energieke, zelfbewuste, competente mensen leven er in NB. En wat zijn ze hartelijk, opofferingsgezind, hulpvaardig. Annie gaf mij een banaan mee voor in de trein, van Evert mocht ik zijn boek mee om te lezen. (Mor ik moet't wal terug hebb'n.)

Nu zit ik weer in Arnhem. Hier hebben we wel een Jumbo, een Super de Boer en een Albert Heyn. Maar ze weten niet wat een zeupie is en mangs kunnen ze niet vertalen. En ze hebben helemaal geen volkslied.

O zo!

Henk Matthijssen.

 

  Nieuwsbrief G.J.V.V.
 

GJVV en badminton

Het bestuur van GJVV heeft het plan om in januari officieel met badminton te starten. Zelf zijn we woensdag 29 oktober begonnen en willen tot januari proefdraaien. Nu zijn we op zoek naar mensen die het ook leuk vinden om te badmintonnen. Het is de bedoeling om dat op de woensdagavond te gaan doen. Lijkt het jou ook leuk om mee te doen kom dan in november en december een keer langs en doe mee. Aanvangstijd 20.00 uur. Misschien dat we jou dan in januari als officieel lid mogen begroeten.

Bestuur GJVV

* * * *

GJVV

Dagen en tijden volleybal en gymnastiek

Mini-volleybal:

Maandag: groep 1 van 18.15 uur tot 19.00 uur

                 groep 2: van 19.00 uur tot 19.45 uur

dames recreatievolleybal:

Maandag: van 19.45 uur tot 21.00 uur

Gymnastiek:

Dinsdag: groep 1 (4-6) jaar van 16.15 uur tot 17.00 uur

                groep 2 (7-9) jaar van 17.00 uur tot 17.45 uur

          groep 3 (10+) van 17.45 uur tot 18.30 uur

dames recreatievolleybal:

Donderdag: van 19.30 uur tot 20.30 uur.

* * * *

KERSTVOLLEYBAL

Maandag 29 december is het weer zover en wordt het traditionele kerstvolleybaltoernooi gehouden. Het maximale aantal teams is 10 en de minimum leeftijd is 15 jaar. Per team moeten er 2 dames meedoen. Verder is het de bedoeling dat ieder team een keer een wedstrijd fluit en de puntentelling bijhoudt. Het inleggeld is net als voorgaande jaren 10, - euro per team. Je kunt je voor 20 december opgeven bij Evelien Sok (tel, 321482). Wij hopen dat het een gezellige en sportieve avond wordt.

 

  Buurtacademie

Er staan nog een paar cursussen op de lijst waarvoor nog wat te weinig deelnemers zijn.

Dat is: Geheugen training vanaf 55 +

Weerbaarheid training vanaf 60 +

Computer cursus voor beginners

Fotografie omgaan met Camera en Foto's / Computer.

Heeft u zelf nog een ander idee voor een cursus geef het door!  Want u weet, de Buurtacademie is er voor u!    Prettige feestdagen en een leerzaam 2009

Werkgroep Buurtacademie.   Opgave bij Albert Wielink 321323

 


  Sint-Maarten foto’s Schepersweg 1
 

Sint-Maarten foto’s

De foto’s van 11 november liggen klaar!

Ben jij met je vriendjes of vriendinnetjes bij Thuishuis- Vlinder op de foto gekomen, dan heeft één kind uit je groepje een kaartje gekregen. Dit kaartje kun je aan de Schepersweg 1 inleveren, dan krijg je voor iedereen uit je groepje een mooie foto.

Tot dan!

Thuishuis Vlinder, Petra Kamphuis, Schepersweg 1

 


  Dansen in de Heugte op 26 dec.

DANSAVOND op 2e kerstdag.

Wilt u 2de kerstdag nog een dansje wagen?    Dat kan, en wel bij ons in dorpshuis ‘de Heugte’. U bent van harte welkom vanaf 20.30 uur!

 


  Oproep om te sporten
 

KOM SPORTEN !!!!

DIK,DUN,JONG,OUD

HET MAAKT NIET UIT WAT VOOR KLEDING JE DRAAGT,

JE BENT WELKOM, OOK ALS JE EEN MAN BENT.

Het is een leuke groep met een enthousiaste / gediplomeerde begeleidster met 25 jaar ervaring. heb je klachten zelfs dan kan je komen, want zij houd met elk probleem rekening. Het is niet alleen sporten maar aan het eind is er ook een stukje ontspanningstechniek, hierdoor leer je hoe te ontspannen.

Na het sporten is er tijd voor andere gezelligheid en drinken we ( als je tijd hebt ) een kopje koffie in het café van het dorpshuis. 

GA DE UITDAGING AAN MET...............JEZELF !! WIJ ZIJN ENTHOUSIAST EN DAN WORDT JIJ OOK!

OP 7 JANUARI STARTEN WIJ ( BIJ VOLDOENDE ANIMO ) VAN  9.00 UUR TOT 10.00 UUR IN HET DORPSHUIS DE HEUGTE DUS.... GEEF JE SNEL OP BIJ CISKA TEL. NR. 0621636165.

Een sportieve groet van: Dineke, Femmy, Marianne W, Margot, Marianne B, Inge, Corina en Ciska.

 


  Uitnodiging jaarvergadering DEL (Draagt Elkanders Lasten)

 

Uitnodiging jaarvergadering DEL (Draagt Elkanders Lasten)

Datum:     26 Januari 2009

Plaats:      de Heugte. Aanvang:  20.00 uur

Agenda:

1)  Opening.

2)  Notulen van 28 Januari 2008

3)  Ingekomen stukken.

4)  Verslag Penningmeester.

5)  Verslag Kascommissie.

6)  Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: hr A.Wielink en B.de Jonge stellen zich weer herkiesbaar. Kandidaten kunnen 3 dagen v/d vergadering ingeleverd worden b/d secretaris A.Wielink.

7)  Rondvraag.

8)  Sluiting.

Secretaris:  A.Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw-Balinge.

 

Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

kerstbomen  Te koop!

     Verschillende hoogtes

v.a. € 6,= per stuk

Fam. Stegehuis, Verl.Middenraai 25,

Tel: 321368

Kerstbomen te koop:

Evenals voorgaande jaren, ook dit jaar weer mooie kerstbomen, zo uit de natuur. (verschillende groottes)

Vanaf  € 6,=  per stuk.

G. Slomp, Voornweg 21, Nw-Balinge.


TE KOOP:

Björn Borg heren boxers nog maat s m l en nog 1 xl,   per set van 2 voor 13,00

Tevens hondenvoer:

Goed voer op basis van kip en rijst 20 kilo voor 24,00 euro. Nu ook klein verpakking, per emmer van 6 kilo 7,50

Koekoek, de Breistroeken 69, tel 0528 321024