Maandblad
 Kontakt

www.kontaktnieuwbalinge.eu

kontakt

Terug

mei 2009


Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nieuw Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

 
INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,  BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN, ZIJ ZORGEN ERVOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORD
 
Redactie:

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina:

 
The Young Ones

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

 Van de Redactie

Van  de  redactie

Schreven we in de vorige redactioneel over het lente gevoel, werd het nog mooier en de temperaturen lieten ons niet in de steek. Het was een warme aprilmaand. De bomen staan volop in blad en het Fluitenkruid groeit tierig. Het valt op dat er wel erg veel rupsen aan lange draden uit de bomen komen. Er is gelukkig nog geen sprake van een rupsenplaag en de vogels doen zich er tegoed aan. Hopelijk kunnen we ook de komende meimaand volop van de natuur genieten en zal de temperatuur ons niet in de steek laten. Mocht het weer wat minder zijn dan zorgt Kontakt er voor dat U weer wat te lezen heeft over het wel en wee van ons mooie dorp.

Wat kunt u aantreffen in deze editie:

·         Informatie van peuterspeelzaal Duimelot.

·         De nieuwsbrief van dorpshuis ‘de Heugte’

·         Een nieuwe rubriek “De-pen-door-geef-pagina” van The Young Ones.

·         SV Nieuw-Balinge met informatie over het voetvolleytoernooi, het 60 jarig bestaan van de vereniging en het jeugdmixtoernooi. 

·         De garage/schuurverkoop in ons dorp.  

·         Het opgave formulier voor de Survivaltocht.

·         Aankondiging infoavond Woonservice Drenthe omtrent de nieuw te bouwen woningen aan de Robertusweg.

·         De beide scholen zijn er weer met hun bijdrage.

·         Plaatselijk Belang met een aantal aankondigingen en oproepen en uitslag paasbulten.

·         Aankondiging Goudplevierrun en een oproep voor vrijwilligers voor dit evenement.

·         Oproep Bingo in dorpshuis ‘de Heugte’.

·         Natuurmonumenten met informatie over het konijn.

·         Aankondiging wandelvierdaagse.   


   Meester Sieberingschool

 

30 minuten zwemcup

Woensdag 8 april was het zover de 30 minuten zwemcup in zwembad ‘De Peppel’ te Beilen. Twee teams van 10 leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 namen deel aan deze wedstrijd. Jacqueline Mecklenfeld coördineerde het geheel.  Er deden in totaal 24 teams mee met deze estafette.

Team 1 bestaande uit Caitlin, Josien, Elisa, Anna, Fenny, Michael W, Mark, Kyra, Ken en Angela met begeleiders Everdien en Jacqueline behaalde de 11de plaats.

Team 2 bestaande uit Nadine, Rick, Marijn, Maureen, Samantha, Bram, Eline, Sanne en Ellen met begeleiders Jacintha en Marina behaalde de 22ste plaats.

De kinderen waren heel fanatiek en enthousiast. Ze kregen natuurlijk net als andere jaren een ijsje tussen de wedstrijden door. Als herinnering kregen ze een oorkonde, een badmuts sticker en een pakje kaasdippers voor deelname en voor school een leuke trofee.

Ze hebben heel erg hun best gedaan!  Het was weer een geslaagde dag! op naar volgend jaar.

Schoolvoetbaltoernooi

Woensdag 15 april hebben we met zowel een jongens- als een meisjesteam meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi.

Hoewel er fanatiek en enthousiast gestreden werd om de eerste plek, zijn beide teams helaas geen ronde verder gekomen. De jongens speelden in Dalerveen en wonnen de eerste en de laatste wedstrijd. De meisjes, die in Dalen voetbalden, verloren de eerste twee wedstrijden. De laatste wedstrijd maakte het verlies weer goed, want deze wonnen ze met maar liefst 4-1. Een geweldige prestatie van beide teams. We blijven allemaal veel voetballen en hopelijk komen we dan volgend jaar een ronde verder.

Verkoopmiddag ‘Alles-bij-één’

Afgelopen woensdag 1 april, was de Kansrijke Taalwinkel weer open.

Het was een groot succes, we hebben heel veel mooie paaswerkjes verkocht.

Paasontbijt

Traditioneel zijn we donderdagochtend 9 april, begonnen met een gezamenlijk ontbijt in “de Heugte”. De werkgroep Pasen heeft haar handen er vol aan gehad, voor, tijdens en na het ontbijt. De leerlingen zaten in gemengde groepjes aan tafel. Zo konden de oudere kinderen, de jongeren helpen met het smeren van de bolletjes en andere lekkere dingen.

Zelfs werd hier en daar een gezicht gepoetst om de chocoladepasta er af te halen. De Paashaas deelde warme eitjes uit en was in voor een praatje met iedereen.  Na het ontbijt waren er voor de groepen 1 tot en met 4 eieren verstopt. Groep 1/2 kon zoeken op het grasveld met het klimrek en het er naast gelegen bosje. Voor groep 3/4 waren de eieren verstopt op het schoolplein en speelvelden er om heen.

Naast de chocolade-eieren, waren er ook 2 bijzondere eieren verstopt. De vinders van deze eieren kregen nog een speciale Paasverrassing.

De Paashaas kwam zelf ook nog even helpen zoeken en bleef nog wat spelletjes doen met de leerlingen uit groep 1/2. De groepen 5 tot en met 8 werden op speurtocht gestuurd. Aan de reacties achteraf te horen was dit een geslaagde actie. Halverwege werden we getrakteerd op drinken en een paaskoekje. Aan het eind van de ochtend werd er nog een paasknutsel gemaakt.

We willen alle ouders van de werkgroep Pasen erg bedanken voor hun inzet!

Maandsluiting groep 7/8

Donderdag 23 april organiseerde groep 7/8 de maandsluiting. Het was een geslaagde voortstelling. Zowel het publiek als de kinderen zelf hebben ervan genoten.

De kinderen voerden de show  “Mooi weer de Leeuw” op!    De rollen waren als volgt :

Josien: Paul de Leeuw , Rick: Cor Bakker, Yannick: Geluidsman, Yvett: De artiest, Jeroen en Gerben: wens 1 , Astrid en Lisanne ( Juf Karin ) : wens 2, Yoeri en Nande : wens 3 , Sabine en Nadine : wens 4

Noa uit groep 6 vond het een leuke, grappige, maandafsluiting. Vooral Adje kon ze erg om lachten. Jeroen en Gerben waren ook erg komisch.  Yvett vond Noa helemaal te gek.


  CBS de Morgenster

 

Op 6 april werden de muzieklessen van juf Henriette Sabel afgesloten. Inge, Marlijn ,Thirza en Janiek gaven een concert o.l.v. de juf,waaruit bleek dat ze de afgelopen twee jaren heel wat geleerd hebben .

De leerlingen van groep 5 deden de laatste weken mee aan het speurneuzenspel in de bibliobus. Dit spel is erop gericht de kinderen al puzzelend de weg te laten ontdekken in de bibliobus. De laatste keer was er een feestelijke afsluiting met een traktatie.

Ook onze school deed mee aan de 30 minuten zwem estafettecup op woensdag 8 april in zwembad De Peppel te Beilen. Tijdens de wedstrijd probeerden basisschoolteams een zo groot mogelijke afstand te zwemmen in een half uur. Er deden 24 teams mee. Het was een spetterende middag helaas wonnen we niet maar het plezier was er niet minder om.

Op woensdag 8 april was het ook de nationale” Grote Rekendag”. We deden op school in alle groepen mee aan de activiteiten die ons middels een uitgebreid lespakket was aangereikt.   Het thema was dit jaar :Waar voor je Geld.  De kinderen waren evenals de leerkrachten enthousiast over de lessen.

Donderdag 9 april stond in het teken van het paasfeest. Allereerst gingen we met elkaar knutselen.

Vervolgens deden we een puzzelspeurtocht door het dorp.  De ouderraad verzorgde de paasmaaltijd. We aten deze keer met z’n allen buiten wat heel gezellig was. Terug op school sloten we de activiteiten af met het zingen van allerlei paasliedjes.

De leerlingen van groep 7 en 8 deden op maandag 20 april EHBO-examen.  Iedereen is geslaagd,gefeliciteerd!!!!!!!!

De kinderen van de bovenbouw hebben ook dit jaar weer lessen gevolgd op het Roelof van Echten College in Hoogeveen.  Ze kregen techniekles ,engels en wiskunde. Deze lessen werden telkens op een morgen achter elkaar gegeven. Voor de kinderen een leuke zinvolle manier om kennis te maken met het voortgezet onderwijs.  Het is ook zinvol omdat er op onze school extra aandacht is voor bovengenoemde lessen.

Het Roelof van Echten College geeft de leerlingen ook de kans om naar het Technasium te gaan. Leerlingen die na de basisschool naar havo of vwo willen gaan en die bèta en techniek leuk vinden kunnen hiervoor kiezen.

Er zijn nog maar enkele scholen in het noorden die deze onderwijsvorm aanbieden.

WAT BIEDT TECHNASIUM ?  

Een stroom waar je lekker veel mag doen.

Samenwerken aan interessante beroepsgerichte opdrachten.

Ontdekken wat er allemaal te beleven valt in de wereld van bèta en techniek.

Ontdekken waar je goed in bent en wat je leuk vindt.

De mogelijkheid om je te verdiepen en te oriënteren in veel verschillende onderwerpen.

Een portfolio(school c.v.)  aan het eind van de schooltijd.

In principe blijf je tot het eindexamen technasiast maar je kan altijd overstappen naar een andere richting als blijkt dat het beter is.

Meer info : www.technasium.nl

Roelof van Echten College.  Coördinatoren : H.G.Wesseling en R.C.Barendregt.

Een vriendelijke groet vanuit :

c.b.s De Morgenster,  Anita Kikkert.

 


Peuterspeelzaal Duimelot
 
Peuterspeelzaal duimelot DOEN!!!

Uw kind naar de peuterspeelzaal, waarom zou u het doen?

Op de peuterzaal wordt op vakkundige wijze een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het kind. De peuterleidster weet wat daarvoor nodig is en is in staat om eventuele achterstanden vroegtijdig te signaleren. Het is een goede voorbereiding op de basisschool.

De kinderen leren spelend        * Samen spelen, samen delen

* Luisteren naar elkaar, naar de leidster

* Liedjes, begrippen, vormen, kleur

De kinderen worden echt gezien en goed gevolgd

·         Deskundige leidsters zien het kind iedere week en volgen de ontwikkeling op veel terreinen.

·         In overleg met de ouders kan indien nodig een externe deskundige ingeschakeld worden.

·         De wijkverpleegkundige komt af en toe langs.

·         Er is aandacht voor de doorgaande lijn naar de basisschool, zodat het kind de overgang zo soepel mogelijk ervaart.

Zoals u allemaal in de krant heeft kunnen lezen hebben de peuterspeelzalen in Midden-Drenthe het moeilijk. Witteveen is heeft inmiddels geen peuterzaal meer. Hier in Nieuw Balinge redden we het gelukkig net. Na de zomervakantie is er gewoon weer peuterzaal op dinsdag en vrijdagmorgen.

Alleen kunnen hier nog wel een aantal peuters bij. We zitten net aan het minimum. Dus degenen die nog twijfelen of ze hun peuter naar de peuterzaal willen doen……….DOEN!!

U kunt altijd een kijkje in de peuterzaal nemen en/of een informatie boekje aanvragen bij Rinske Jagt. U kunt uw kind inschrijven vanaf 1 ½ jaar.

In de week van 25 t/m 29 Mei komen we bij u aan de deur voor onze verloting. De opbrengst is natuurlijk voor de peuterzaal. Hier willen wij nieuwe speel/leer attributen voor kopen voor de peuters.

De Oudercommissie.


The Young Ones

 

De-Pen-Doorgeef-Pagina

 
De-pen-doorgeef-pagina!
Vanaf deze maand is Kontakt weer een vaste pagina rijker! De bedoeling van deze pagina is dat er elke maand een andere jongere van Nieuw Balinge zijn/haar verhaal doet, waarna deze de pen door geeft aan een andere jongere! Te beginnen met The Young Ones.


Wie ben je?
Hallo allemaal! Ik ben Bernice Post en ik heb de eer als eerste te mogen schrijven op deze nieuwe pagina! Mijn ouders zijn Geert & José Post en op 20-06-1987 ben ik geboren. Sinds die dag woon ik nog steeds op hetzelfde adres bij mijn ouders thuis. Op dit moment heb ik 2 jaar verkering (op Koninginnedag om precies te zijn) met Justin Verhallen (uit Hoogeveen). Naast Justin heb ik nog 2 beste vriendjes, namelijk: Binkie & Purk. Dit zijn onze 2 kleine hondjes (Jack Russels) waar ik helemaal gek mee ben.

Wat doe je?
Toen ik een aantal jaar geleden een keuze moest maken qua leerrichting en opleiding was dit voor mij heel moeilijk. Ik koos voor een opleiding richting bedrijfsadministratie, maar na het eerste jaar bleek dat dit niet mijn ‘ding’was. Ik had te weinig contact met mensen. En eigenlijk had ik altijd al in gedachten dat ik een eigen bedrijfje zou starten, het liefs in de nagelbranche.

In oktober 2007 ben ik dan ook gestart met de opleiding tot allround nagelstyliste, waarvoor ik op 26 juni 2008 mijn diploma in ontvangst mocht nemen.
Uiteindelijk ben ik op 1 september 2008 officieel gestart met mijn eigen nagelsalon; een droom die uitkwam!

Sinds kort werk ik ook met producten van Forever Living. Dit zijn natuurproducten met daarin een hoog percentage pure Aloë Vera. Hiermee kan ik iedereen een gezond product bieden en tevens een inkomstenbron voor diegenen die daarin geïnteresseerd zijn.

Op dit moment ben ik bezig met het invullen van de Viva La Donna Day in mijn salon. Dit is een verwendag voor vrouwen die kanker hebben of zij die daarvoor reeds behandeld zijn. De bedoeling van deze dag is dat de vrouwen een gratis behandeling krijgen. Zelf doe ik hieraan mee met een combinatie van een hand- & armmassage en een Skin Care verzorging voor het gezicht. (Meer informatie elders in Kontakt!)

Men zegt altijd; ‘De jeugd heeft de toekomst’. Hoe zie jij jouw toekomst?
De toekomst is natuurlijk moeilijk te voorspellen, maar ik hoop dat ik dan een goedlopende nagelsalon heb en dat ik gelukkig mag worden met Justin.

Ik geef de pen door aan ……..           Inge Tump!

 

 

Viva la Donna Day
Verwendag voor vrouwen getroffen door kanker

Nagelsalon Bernice verwent vrouwen, die getroffen zijn door kanker, op 29 mei 2009.

Op deze nationale verwendag geven schoonheidssalons, kappers, masseurs en vele anderen, vrouwen getroffen door kanker geheel belangeloos een gratis verwenbehandeling. Even je aandacht afleiden van je ziekte, je weer even vrouw voelen en stralen, dat is het doel van de Viva la Donna Day.

Juist door een massage, een schoonheidsbehandeling of een nieuw kapsel krijgen deze vrouwen weer een beetje zelfvertrouwen waardoor het leven weer positiever kan worden hervat. Stichting Viva la Donna initieert deze vierde verwendag, die is opgezet vanuit de persoonlijke ervaring van de oprichtster, Corinne de Haas, die zelf op jonge leeftijd getroffen is door kanker.

Na de diagnose van kanker is er weinig aandacht voor nazorg en juist dán is er behoefte aan persoonlijke aandacht. “Gewoon doorgaan” is een veelgehoorde kreet en vrouwen doen er vaak alles aan om omgeving en gezin te ontzien.

Soms zijn er fysieke en mentale beperkingen waardoor de drempel voor een lekkere verwenbehandeling groot is. Toch blijkt een persoonlijke vorm van aandacht het herstel te bevorderen.

Daarom opent Nagelsalon Bernice in Nieuw Balinge haar deuren op 29 mei 2009 om op deze bijzondere verwendag vrouwen met kanker (en zij die daarvoor reeds behandeld zijn), weer te laten stralen!
U krijgt dan een combinatie van 2 behandelingen, namelijk: een hand- & armmassage en een Skin Care verzorging voor het gezicht.

Bel 06 10 30 38 82 voor een (gratis!) afspraak, of mail naar: nagelsalonbernice@hotmail.com.
Voor meer informatie over de salon verwijs ik u graag naar de website: www.nagelsalonbernice.nl

Meer informatie op: www.vivaladonna.nl


  S.V. Nieuw Balinge

----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------


  Nieuwsbrief "De Heugte"
   

Nieuwsbrief mei 2009

 

Hallo allemaal,

Na vele jaren, dat wij samen in het bestuur van dorpshuis de Heugte hebben gezeten, is nu de tijd aangebroken om het stokje over te dragen aan iemand anders.

Er is veel gebeurd de laatste jaren in en rondom het dorpshuis. Wij hebben het altijd met ontzettend veel plezier gedaan, ook al was het niet altijd even gemakkelijk. Zoals jullie wel weten, is het bestuur al vanaf 1999 in actie geweest om te komen tot de vernieuwing van het dorpshuis.  In 2003 stelde de Gemeente gelukkig geld beschikbaar voor de verbouwing, maar er moest wel veel zelfwerk-zaamheid verricht worden en dat betekende: Vrijwilligers!!!!

 

Mensen, wij kunnen het niet vaak genoeg zeggen; ze zijn en blijven onmisbaar!  Wij horen het ook vaak van andere dorpen dat ze soms jaloers zijn op onze vrijwilligers, van wat ze allemaal presteren.

Wij wensen het bestuur/vrijwilligers en beheerder dan ook heel veel geluk en wijsheid toe.  Wij blijven zeker, ook als vrijwilliger, beschikbaar voor het dorpshuis de Heugte en blijven ook zeker meedenken in de toekomstvisie van  het dorpshuis.

   

Heel graag tot ziens.

Met vriendelijke groet:

Janny Wielink, Albert Wielink


  Info Goudplevierrun

Goudplevierrun zoekt vrijwilligers!

Het zal u niet ontgaan zijn: Op zaterdag 6 juni organiseren Ronald van Aalderen en Gert Slomp, namens dorpshuis de Heugte, de 1e editie van de Goudplevierrun.

Om dit hardloopevenement tot een succes te maken hebben we vrijwilligers nodig.

We zijn op zoek naar:

·        Een aantal gediplomeerde EHBO’ers

·        Een (flink) aantal verkeersregelaars

·        Tijdwaarnemers

·        Vrijwilligers die langs de route water uit willen delen

·        Vrijwilligers voor allerlei overige werkzaamheden

Kunt of wilt u niet mee doen aan de Goudplevierrun maar wilt u deze dag wel uw steentje bijdragen als vrijwilliger? Laat het ons weten!

Opgeven kan via de mail: inschrijven@goudplevierrun.nl  Of telefonisch: 0528-321011

We hopen op u te kunnen rekenen!

Namens de organisatie, Ronald van Aalderen en Gert Slomp


  In memoriam Willem Prins
 

In memoriam Willem Prins

Samen blij zijn met de kinderen en kleinkinderen. Samen wandelen.

Samen boodschappen doen. Samen kaarten; alles deden jullie samen.

Alleen koersballen, wat Willem zo graag deed, was niets voor jou Geesje.

Ook was Willem dikwijls te vinden in de volkstuin. Soms zag ik Willem met z’n groente uit z’n tuin komen en dan vroeg ik me stiekem af of hij dat voor jou Gees, in de keuken zou leggen. Later vertelde hij mij eens dat hij zelf ook wel kookte. Het dorpshuis was voor Willem zijn tweede thuis. Hij wist daar overal de weg.

De laatste tijd was hij erg ziek. En alles wat hij zo graag deed ging niet meer. Dat was voor Willem, maar ook voor jou Gees, de kinderen en de kleinkinderen een hele moeilijke tijd.

We zijn nu alweer een paar weken verder en al leek het vooral die eerste weken dat het leven stil stond, toch gaat alles door. Ook de lichtpuntjes komen terug in jouw leven Gees. Je kinderen en kleinkinderen dicht om je heen. Jij hebt hen nodig en zij hebben ook jou nodig, om het verdriet te verwerken.

Gees, denk vooral aan al die mooie jaren die je met Willem hebt gehad.

Ook wij van de koersbalclub zullen Willem niet vergeten.

I Snels


  Voorjaar Nieuw Balinge

Voorjaar Nieuw Balinge

Elk voorjaar kijk ik er naar uit om de koeien van de fam Stegehuis weer op het weiland  te zien grazen,het blijft alleen niet bij grazen ,ik heb van mijn leven nog nooit zulke  blije koeien gezien. De koeien houden een soort wedstrijdje wie het eerste bij het bosje aan het einde Robertusweg is ze rennen als een stelletje dolle Mina’s van uit de boerderij  zo naar achter toe.

Met stomme verbazing worden ze gade geslagen door mijn pony’s die verstijfd aan de grond staan,want zulke dansende vlekken hebben ze nog nooit gezien.

Mijn gasten van het vakantiehuisjes vinden dit ook een lust voor het oog,wat is er nu mooier als een grote club koeien zo’n lol te zien hebben.

Ze springen als lammetjes omhoog (leuk zo met uiers en al) het ziet er niet gracieus uit maar het is zeer  lachwekkend. Zo heel af en toe maak je op afstand een bevalling mee van een koe. Bedankt fam Stegehuis voor deze mooie taferelen we genieten er elk jaar weer van.

Laura de Bie, Robertusweg (uitzicht over de weilanden)


  Wandel4daagse

WANDEL4DAAGSE Nw-Balinge 2009

Wij gaan de wandel 4 daagse weer organiseren en wel van Dinsdag 25 augustus t/m 28 augustus.

Verdere info volgt in de volgende Kontakt 

  Boerenbruiloft tijdens Zomerfeest
 

BOEREN BRUILOFT OP ZATERDAGAVOND ALS AFSLUITING VAN HET ZOMERFEEST 2009

Mits er voldoende mensen zich opgeven om mee te doen?

 

WIE DOET ERMEE?

Alle inwoners van Nieuw Balinge worden uiteraard uitgenodigd om bij dit bijzondere feest aanwezig te zijn.

De MUZIKANTEN zijn al geboekt!

Maar er zal ook een bruidspaar moeten zijn met z.g.n. wederzijdse  ouders,

Bruidsmeisje en bruidsjonker familie vrienden enz.

DUS IS DE VRAAG…….WIE WIL MEESPELEN???

Toneel ervaring is niet noodzakelijk, met een goed draaiboek en aanwijzingen loopt het vanzelf. Het is wel heel leuk als we het bruidspaar geheim kunnen houden tot de avond zelf dan is dat voor iedereen de grote verassing!

Voor alle duidelijkheid wij zoeken dus:

 

Stel wat wil “trouwen”

Paar “echtparen” als ouders.

Diverse mannen en vrouwen als familieleden.

Aantal jongens en meisjes van diverse leeftijden.

Hier gaat enige tijd inzitten om het goed te organiseren, daarom vragen wij u, wilt u meedoen meld dit dan zo spoedig mogelijk bij:

José Post, Vosseveen 1, Telefoon 321354


  Hemelvaartsdag en Pinksteren
 

Hemelvaartsdag en Pinksteren

Toen de Rus Titov als eerste mens driemaal om de aarde cirkelde, zag hij in het heelal; de zon, maan, sterren en satellieten. Geen God, geen engelen, geen Jezus riep hij uit. Daarom meende de ruimtevaarder: meer is er niet. Gewoon geen bewijs. Dus … gewoon niet te geloven.

Toch, zonder twijfel, de hemelvaart van Jezus is gezien en geloofd. De Bijbel vertelt ons hoe elf discipelen (leerlingen) van de Heere Jezus getuige zijn geweest van de hemelvaart van de Heere Jezus. Terwijl zij met hun Meester op de Olijfberg waren, even buiten Jeruzalem, zegent de Heere Jezus hen en dan … Zijn voeten komen los van de aarde. Zegenend vaart hun Meester op. Hun ogen willen Hem vasthouden. Maar: Hij werd opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen (Handelingen 1 vers 9). De hemelse vreugde is Hij binnengegaan. Zoals een koning die na de overwinning terugkeert naar zijn paleis, zo is de Heere Jezus de hemel binnengegaan. Jezus heeft Zijn werk op aarde volbracht. Hij is gestorven aan het kruis en Hij is opgestaan. Door wat Hij deed is de hemel weer geopend. De hemel die wij door de zonden hebben dichtgedaan. Zijn werk op aarde is af, maar zoals een koning regeert vanuit zijn paleis, regeert Jezus vanuit de hemel. En voor Zijn hemelvaart heeft Hij aan de discipelen een opdracht gegeven. De opdracht om te vertellen van Hem.

Met die opdracht zijn de discipelen teruggegaan naar Jeruzalem. Niet droevig, maar vol blijdschap. In Jeruzalem hebben ze gebeden om de komst van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal zorgen dat het werk van de Heere Jezus vrucht draagt. Tien dagen later met Pinksteren is Deze gekomen. En dat op het moment dat tienduizenden mensen in de eeuwenoude stad waren. Niet alleen inwoners van Jeruzalem, maar ook vreemdelingen uit verre landen. Als al die mensen daar zijn, is plotseling een orkaangeluid te horen. Het komt uit een bovenzaal bij de tempel. En als je in de zaal kijkt dan zie je ook wat. Vurige vlammen op de hoofden van twaalf mannen. Het zijn de leerlingen van de Heere Jezus. Die twaalf mannen gaan naar buiten en ze gaan spreken in allerlei talen. De Heilige Geest is niet te zien, maar wel deze drie wonderlijke tekenen. Als tekenen dat de Heilige Geest aanwezig is, dat de Heilige Geest is uitgestort. De menigte reageert verrast. Ze horen de discipelen, ongeleerde mannen, spreken over de grote werken van God en dat in hun eigen taal. De mensen roepen het elkaar toe: “Wat is dit?” Terwijl anderen zeggen: “Ze zijn dronken.” Dan wordt het stil op het plein. Petrus, één van de discipelen neemt het woord. Om negen uur ’s morgens al dronken? Nee, dit is iets heel anders, zegt Petrus. De Heilige Geest is uitgestort. Het is Pinksteren. Vele wonderen zullen nog volgen. En het grootste wonder is dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Petrus vertelt over wat er de afgelopen weken allemaal is gebeurd en wat de mensen met de Heere Jezus hebben gedaan. Hij vertelt ook over de opstanding van Jezus. Dan roepen de mensen het uit. “Wat moeten wij doen, mannen broeders?” Petrus geeft een wijze raad. “Bekeert u.” Keer je af van de zonde. Daar in Jeruzalem zijn er 3000 die het woord van Petrus ter harte nemen. De Heilige Geest zorgt ervoor dat zij gaan geloven in de Heere Jezus Christus.

Wat heeft Pinksteren ons in 2009 te zeggen? Hetzelfde als toen. De Bijbel zegt: Bekeert u en gelooft het Evangelie. Ook het evangelie van de hemelvaart van Jezus en Pinksteren.

Voor vragen over Hemelvaartsdag en Pinksteren, de Bijbel of de kerk kunt u altijd contact met ons opnemen. U bent ook hartelijk welkom in de kerkdiensten.

ds. M. Noorderijk, Hervormde Gemeente, tel. 342129

ds. A. Versluis, Christelijke Gereformeerde Kerk, tel. 278400


  Thuiszorg Icare

Beste inwoners van Nieuw Balinge,

Uit de enquête die enige tijd geleden gehouden is door de werkgroep Ouderen Onder Dak (OOD), blijkt dat er binnen het dorp veel vragen zijn betreffende thuiszorg e.d.. De werkgroep OOD heeft ons naar aanleiding hiervan benaderd  met de vraag wat wij voor de inwoners kunnen betekenen.

Wilt u thuis blijven wonen, maar kunt u niet meer alles zelf? Dan biedt thuiszorg Icare uitkomst. We leveren allerlei vormen van zorg, van verpleging en verzorging tot nachtzorg, van thuisbegeleiding, PG (dementie) zorg tot zorg in de laatste levensfase.

Voor informatie (op werkdagen) kunt u bellen met: 0522 - 27 97 12. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende wijkverpleegkundige. Buiten kantoortijden zijn wij bereikbaar via: 0900 - 88 33.

Met vriendelijke groeten, Wijkverpleegkundigen Icare Midden Drenthe 


  Ouderen Onder Dak in gesprek met Huisartsenpraktijk “Ettenheim”
 

Ouderen Onder Dak in gesprek met Huisartsenpraktijk “Ettenheim”

 

Zoals u weet zijn we steeds bezig om het “knooppunt” in Dorpshuis “De Heugte” nog functioneler te maken. Door u was al eens aangegeven dat het controleren van bloeddruk en prikken van suiker wellicht ook in het Knooppunt zou kunnen?  Helaas, is dat toch iets makkelijker gezegd dan gedaan. Na de uitleg van Dr. Van de Werf en de verpleegkundige Margriet begrijpen wij dat het niet zo maar even kan. Margriet gaf ook duidelijk aan dat wanneer mensen niet zelf naar de praktijk kunnen komen, ze altijd bereidt is bij de mensen thuis te komen. Dat lost al veel op.

Verder kwam ter tafel het ophalen van de griepspuit!  Dat zou wel in het Dorpshuis kunnen, men vroeg ons of onze inwoners dat op prijs zouden stellen?  Wij kunnen ons niet voorstellen dat u zult zeggen: ik ga liever naar Noordscheschut?? Wij zouden inventariseren wat u ervan vind? Dus graag wat reacties  hierop, dan zullen wij dit doorgeven en kunt u straks in November de griepprik in het Dorpshuis halen. U, hoeft er dan bijna de deur niet voor uit! Mensen bij wie de Dokter de griepprik aan huis komt zetten worden uiteraard nu ook gewoon thuis bezocht.

Laat eens wat van u horen.

Namens de werkgroep OOD, i.o. José Post ( 321354)


  Paasbulten in Midden Drenthe

Dit jaar zijn er weer 18 Paasbulten gekeurd in de Gemeente Midden-Drenthe, vorig jaar waren het er twee meer.

Dit was de elfde keer dat de Paasbulten gekeurd werden in de Gemeente Midden-Drenthe, de jury bestond uit de personen, wethouder Egbert Bolhuis, ambtenaar v.d. Gemeente Anneke van Daatselaar,  Henk Wolbers en Albert Wielink, beide bestuurslid van Dorpenoverleg Midden-Drenthe.

Het is niet zo dat de grootste bult wint, er wordt gekeken naar, hoe hij is gebouwd, het wordt gekeurd op Matriaal/Volume/Vorm/Netheid/ en als extra bonuspunt het plaatsen van een meiboom op de bult.

Dit was de score van de paasbulten in de Gemeente Midden-Drenthe:

Hooghalen                            26 Punten                      Beilervaart                        32 Punten

Bovensmilde                        23 Punten                      Smalbroek                         24 Punten

Smilde                                  22 Punten                      Spier                                  21 Punten

Hoogersmilde                      22 Punten                       Drijber                               28 Punten

Vaartweg Hoogersmilde    20 Punten                       Broekstreek                       26 Punten

Hijken                                  26 Punten                       Witteveen                          23 Punten

Brunstingerveld                   24 Punten                       Westerbork                        31 Punten

Elp                                       27 Punten                       Zwiggelte                           23 Punten

Holte/Lieving/Makkum       21 Punten

De winnaar dit jaar was met de mooiste Paasbult, Nieuw-Balinge met 34 Punten.

Ingezonden door Plaatselijk Belang:


  Info van Plaatselijk Belang

Op de leden vergadering van Plaatselijk Belang zijn drie onderwerpen besproken die we graag onder Uw aandacht willen brengen.

Als eerste de vernieling van het Monument van Meester Siebering. Wat was iedereen trots op het monument. Maar nu blijkt dat de verlichting alweer is vernield. Waarom en naar de daders kunnen we gissen. De kosten van het herstellen bedragen € 2200,00

 

Het is diep treurig dat dit mogelijk is. We hopen dan ook dat de dader(s) zich meld(den).Heeft U iets gezien, gehoord meld dit aan Albert Wielink.

Het volgende is de overlast van de hondenpoep.

Je kan op veel plaatsen in het dorp niet meer fatsoenlijk lopen om de hondenpoep te moeten ontwijken. Op het grasveld bij school waar een bordje staat om hier geen honden uit te laten ligt omringd door poep. Is het zo’n kleine moeite om de poep op te ruimen in een plastic zakje? Honden bezitters neem Uw verantwoordelijkheid en ruim het op. De kinderen willen graag kunnen spelen op het grasveld en iedereen wil toch graag met schone schoenen weer thuis komen.

Als laatst de  paardeneigenaren. Heerlijk door de natuur op het paard soms een stukje door het dorp. Maar ook paarden willen wel eens wat achter laten. We weten dat we niet kunnen verwachten dat U dit met een plasticzakje opruimt. Maar u kunt wel of afstappen en de mest in de berm schoppen of rijd later langs en ruim het alsnog op. Op de Wethouder Niewaalpad lopen wandelaars, fietsen mensen en de kinderen skeeleren er. Niets is zo hinderlijk als mest  lang blijft liggen.

Dus diereneigenaren neem Uw verantwoordelijkheid ruim de drollen van hond en paard zelf op.

Het bestuur van Plaatselijk Belang.


  Contributie Plaatselijk Belang

Oproep aan de leden van plaatselijk belang

De komende maanden mei/juni kunt u de bode weer verwachten voor het innen van de jaarlijkse contributie. De contributie bedraagt € 7,00.

M. vr gr bestuur plaatselijk belang

  Twee-onder-een-kap woningen aan de Robertusweg


  Oeverzwaluw Haarweg weg!

Oeverzwaluw Haarweg weg!

Deze wand is inmiddels weggegraven (helaas !). De grond was verkocht.

Geen broedende oeverzwaluwen in het gronddepot aan de kruising Haarweg-Hoogeveenseweg ter hoogte van Nieuw Balinge.

Na drie succesvolle broedseizoenen is er dit voorjaar helaas geen plaats voor broedende oeverzwaluwen aan de Haarweg.  Er komt nu een einde aan het gronddepot van de aannemer Hulzebosch. Het project Haarweg is in afronding gekomen en de oeverzwaluwen moeten op zoek naar een andere broedplaats, iets wat de soort overigens elk jaar van nature doet.

Dit prachtige vogeltje is een echte pionier die normaliter in afkalvende oevers van beken en riviertjes haar broedplaats vindt. Door kanalisatie en beheersing van waterstromen zijn afkalvende oevers in ons land vrijwel verdwenen en daarmee ook de broedplaatsen van deze zwaluwsoort. Als alternatief maakt zij tegenwoordig in ons land gebruik van andere, vaak tijdelijk, steile wanden als zandgroeves en gronddepots, zoals bijvoorbeeld aan de Haarweg, wat nu ten einde loopt.

Oeverzwaluwwanden als alternatief gaat Natuurmonumenten niet aanleggen. Uit onderzoek blijkt dat door het jaarlijks gebruikmaken van oude nestholten de kuikens last krijgen van ongedierte en alsnog verzwakken en sterven. Er is nogal wat werk nodig om het de oeverzwaluw voor langere tijd naar de zin te maken. Voordurende bewegingen van zand is eigenlijk het beste met elk jaar nieuw uitgegraven holtes in het zand. Zodra project Koolveen aan de andere zijde van de Hoogeveense weg van start gaat, ontstaat naar verwacht een nieuw tijdelijk gronddepot met mogelijk nieuwe nestelkansen. Zo verwacht Natuurmonumenten met een opeenvolging van grondwerk ten bate van natuurherstel in het Mantingerveld dat de zwaluw met regelmaat een broedplaats zal vinden in het gebied. Hiermee is de oeverzwaluw een symbool van grondverzet geworden, maar op de lange termijn is de soort hiermee niet geholpen. Wellicht dat in de toekomst aan de oevers van het Oude Diep nieuwe kansen liggen. Daarover kunnen we in overleg treden met het Drentse Landschap als eigenaar van de aanliggende percelen. Zo blijft de naam van de vogelsoort ook behouden als oeverzwaluw en niet overgaat in heidezwaluw.
Met vriendelijke groeten,

Andre Donker
beheerteammedewerker communicatie DrentheZuid

Natuurmonumenten
Het Vossenland 10 7984 NK  Dieverbrug
T (0521)591296  - M (06)25074970 - F (0521)594086,
e-mail a.donker@natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten wil de natuur veilig stellen voor nu en later.


  Het konijn

 

Het konijn (Oryctolagus cuniculus) is een zoogdier, behorende tot de orde der haasachtigen (Lagomorpha). Het is de enige soort uit het geslacht Oryctolagus, een zogeheten monotypisch geslacht. Het konijn wordt veelvuldig gehouden als huisdier.

De grootte van het konijn zit tussen die van de echte hazen en de fluithazen in. De achterpoten van het konijn zijn relatief veel korter dan die van de hazen, maar langer dan die van de fluithazen. De buik is veel lichter van kleur dan de rug, vaak wit van kleur. Ook de onderzijde van de staart en de poten is wit. Het konijn leeft enkel van plantaardig voedsel. Ook eet het konijn zijn eigen keutels op (coprofagie)

Een "voedster" of "moer" is een vrouwelijk konijn. Deze zijn naast het verschil in genitaliën van mannelijke konijnen (rammelaars) te onderscheiden doordat hun lijf langer is en de kop minder grof. Bij jonge konijnen is dit onderscheid moeilijker. De voedster is over het algemeen rustiger dan een ram, behalve wanneer ze drachtig is; dan kan zelfs het liefste konijn behoorlijk uitvallen en je een ferme beet bezorgen.

De "rammelaar" of "ram" is het mannelijke konijn. Deze zijn temperamentvoller dan de voedsters. De rammelaar is meestal dikker en zwaarder en heeft een bredere kop. De voedsters zijn meestal juist iets koppiger en kunnen, als ze net jongen (lamprei) hebben gekregen, behoorlijk agressief zijn. Daarom kun je het beste als je haar wilt oppakken eerst je geur aan haar laten ruiken, die haar dan waarschijnlijk bekend voorkomt, zodat ze rustiger wordt.

Ziekten en problemen

Konijnen zijn heel kwetsbaar voor ziekten en dan vooral voor myxomatose en VHS, twee virusziekten. Als een konijn zo'n ziekte eenmaal heeft, is het meestal niet meer te redden. Tamme konijnen moeten dus ook ingeënt worden tegen deze ziekten: eenmaal per jaar tegen VHS en tweemaal tegen myxomatose.

Er zijn ook enkele veel voorkomende problemen bij konijnen waaronder "olifantentanden". De tanden van een konijn groeien altijd door en een konijn slijt deze af door aan takjes en dergelijke te knagen. Wilgentakken zijn hiervoor het meest geschikt, aangezien het hout daarvan niet splintert.

Konijnen hebben een zeer gevoelige spijsvertering. Om haar optimaal te functioneren heeft het konijn vooral behoefte aan een grote vezelopname. Die haalt het voornamelijk uit droog gras, het hoofdbestanddeel van het dagelijks menu.

Jeneverbes en vraat

Het konijn is positief voor de verjonging van de jeneverbes. Zij vreten grassen en struiken zeer kort af, waardoor een zandige structuur kan ontstaan. Natuurlijk gaat daarbij menig jong struikje verloren, maar over het algemeen is het effect toch positief. Zandige plekken zijn goed als kiemingsplaats. De laatste jaren is de verjonging weer opgang gekomen. Vraat door konijnen en de verbeterde luchtkwaliteit dragen bij aan dit succes.

Opmerkelijk veel konijnen in het Mantingerzand

foto: Karin Mekkes

Vrijwel overal in Drenthe is de konijnenstand afgenomen, behalve in het Mantingerzand. Hier kun je nog genieten van de vele konijnen onder een struik of wegschietend voor je voeten. Menig wandelaar komt ook speciaal voor het zien van de konijnen in dit fraaie stuk ongerepte natuur.

Jaarlijks gaan een heleboel konijnen dood door ziekten, maar blijkbaar kan deze populatie dat goed opvangen. Elders geven mensen de oorzaak van achteruitgang van konijn aan kraai, buizerd en havik, maar die zitten hier in het Mantingerzand ook wel. Er is blijkbaar meer aan de hand. Een goede leefomgeving staat voorop met daarin een aanbod van gevarieerd voedsel, dekking bij gevaar en een goede bodem om in te wonen.

Jacht kennen we nog in de randen van het natuurgebied en op de overgangen naar landbouwgewassen. Zelfs dat is uniek te noemen, immers is de konijnenjacht in Nederland zo langzamerhand geheel verdwenen omdat de konijnen weg of vrijwel weg zijn.

Hier in uw omgeving kunnen we nog volop genieten van de mooie natuur van Natuurmonumenten.

Met vriendelijke groeten,

Andre Donker
beheerteammedewerker communicatie DrentheZuid

Natuurmonumenten
Het Vossenland 10 7984 NK  Dieverbrug
T (0521)591296  - M (06)25074970 - F (0521)594086

e-mail a.donker@natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten wil de natuur veilig stellen voor nu en later.


  Ozitdatzo..........


 
  

Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :