Maandblad
 Kontakt

www.kontaktnieuwbalinge.eu

kontakt

Terug

juli 2009


Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nieuw Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

 
INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,  BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN, ZIJ ZORGEN ERVOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORD
 
Redactie:

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina:

 
The Young Ones

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

 Van de Redactie

Van  de  redactie

Burgemeester Broertjes op 24 juni jl, op bezoek in Nieuw Balinge. Op de foto hierboven heeft de burgemeester net zijn nieuwe ambtsketen omgehangen gekregen bij zijn bezoek aan kinderopvang Thuishuis Vlinder.

VAN  DE  REDACTIE

Zoals u op de foto hierboven kunt zien, heeft onze burgemeester er nóg een ambtsketen bij. Het officiële exemplaar zal vanaf nu waarschijnlijk in de kast blijven, want tijdens zijn bezoek aan Nieuw Ballinge kreeg Broertjes van kinderopvang Thuishuis-Vlinder deze prachtige, eigen gemaakte ambtsketen overhandigd, welke hij kreeg omgehangen door de kinderen. (Deze foto’s en meer van dit bezoek,  zijn te zien op de site van Nieuw Balinge). Na deze interessante kennismakingsrit door ons dorp, werd samen een lunch genuttigd in ‘de Heugte’ waar aan het eind van de lunch, Broertjes en de gasten werden ‘overvallen’ door twee heren van onze redactie voor een interview. Deze is te lezen in deze uitgave van Kontakt. Wat kunt u zoal nog meer lezen in deze editie. O.a.;

·         Uitslag, foto’s en verslag van de Goudplevierrun die gehouden werd op 6 juni jl.

·         Nieuwsbrief van ‘de Heugte’ waarin twee nieuwe bestuurleden zich aan ons voorstellen.

·         De beide scholen zijn weer vertegenwoordigd met allerlei leuke verslagen van o.a. schoolreisjes.

·         Aankondiging van de wandel4daagse die eind augustus gehouden wordt. (raadpleeg hiervoor ook de activiteitenkalender)

·         Aankondiging van bepaalde activiteiten van het Zomerfeest.

·         Wat ook de moeite waard is, is het tweede deel van het reisverslag van Jur.

·         Plaatselijk belang is er met de mededeling omtrent de ontwikkeling van de militaire terreinen

·         En VBK vertelt ons wanneer de vakantie bijbel klub dagen zijn en… een kleurplaat die je dan kunt inleveren.

·         En nog heel veel meer!

Kortom, genoeg te lezen. Tot slot rest ons jullie allen hele fijne en zonnige vakantiedagen te wensen. (PS: Augustus komt Kontakt niet uit. In september zijn we er weer)

 


   Meester Sieberingschool

 

Beste dorpsbewoners,

Woensdag 1 juli zijn de ouders  officieel geïnformeerd door de algemeen directeur over mijn nieuwe baan. Ik sta daar een beetje dubbel in. Ik ben mijn carrière als directeur 8 jaar geleden begonnen in Nieuw Balinge. Nadat ik 3 jaar het directeurschap heb gecombineerd met lesgeven, heb ik de laatste 5 jaar leiding gegeven aan teams op twee scholen.

Nieuw Balinge voel ik als mijn uitvalbasis. Daar heb ik de eerste mogelijkheid gekregen om directeur te worden van een basisschool en het vak mogen leren.

Ik ben in de afgelopen periode benaderd door mijn toekomstige baas van “Keizers cs beleid en management” uit Oldenzaal om te onderzoeken of ik voor hen wilde gaan werken en het aanbod dat ik kreeg was erg aantrekkelijk.

Mijn werkzaamheden gaan per 1 september 2009 bestaan uit het helpen opzetten van de interim poot voor het basisonderwijs binnen deze organisatie en het uitvoeren van zowel inhoudelijke opdrachten als interim werkzaamheden op managementgebied in het veld.  Concreet zou dat kunnen inhouden het coachen van leerkrachten / directeuren, het leiding geven aan een school voor een bepaalde periode, het als mediator optreden bij conflicten, het schrijven van inhoudelijk documenten en begeleiden van projecten.

Deze gevarieerde baan spreekt mij erg aan, vandaar dat ik ervoor gekozen heb om na 8 jaar werkzaam te zijn geweest als directeur binnen Midden Drenthe deze stap te zetten.

Dinsdagmiddag heb ik mijn contract getekend. Ik heb er voor gekozen om direct na het tekenen van mijn contract gisterenmiddag de algemeen directeur formeel in te lichten.

Vanaf  het begin van dit schooljaar was hij op de hoogte met betrekking tot mijn ambities.

Ik heb aan hem gevraagd om zo spoedig mogelijk met het nieuws naar buiten te treden zodat mochten mensen vragen hebben we dan de mogelijkheid hebben om hier persoonlijk met elkaar over in gesprek te gaan.

Gelukkig kan ik net als jullie even aan het idee wennen en is het nog geen 1 september.

De meester Sieberingschool en Nieuw Balinge hebben  mijn hart gestolen en het afscheid nemen valt mij dan ook zwaar.

Ik ben er trots op wat we samen met elkaar de afgelopen 8 jaar met iedereen hebben neergezet. We kunnen terugkijken op o.a. het behalen van de Drentse onderwijsprijs voor ons taalbeleid, de certificering voor Kansrijke Taal en het kwaliteitskeurmerk Kansschool het gezamenlijke project van de bouw van het taal-lees-huis, om maar een paar zaken te noemen.

Dit is alleen maar mogelijk geweest door waar we in Nieuw Balinge om bekend staan: de goede samenwerking met alle betrokkenen. Dat is niet alleen van deze tijd, want meester Siebering zei al:   “Doe niets gescheiden wat samen kan”.

Ik wil jullie nu alvast bedanken voor de fijne jaren in Nieuw Balinge maar neem nu nog geen afscheid want ik ga ervan uit en zou het heel fijn vinden om jullie allemaal nog even op een persoonlijke manier dag te kunnen zeggen en blijf Nieuw Balinge volgen.

Ik wens iedereen  een hele fijne vakantie en tot 17 augustus.

Vriendelijke groeten,  Annette Pool

************************

Project bijen

Van 2 tot 12 juni hebben alle kinderen van onze school gewerkt aan het project bijen. De kinderen hebben gekleurd, geknutseld, gedichtjes gemaakt, verhalen geschreven en zelfs echte honingkoekjes gebakken. Ook hebben we een ontdekpad uitgezet waardoor de kinderen veel hebben geleerd. ’s Ochtends heeft de bovenbouw het pad gedaan en ’s middags heeft groep 8 geholpen bij het ontdekpad van de onderbouw.

Deze middag hadden we zelfs een echt bijenvolkje op school zodat we goed konden kijken wat de bijen zoal doen en hoe de koningin eruit ziet. De laatste middag is er een imker op bezoek geweest en hij heeft ons verteld over wat een imker allemaal doet. Ook was het voor ons de laatste mogelijkheid om vragen te stellen, want ’s avonds moesten de kinderen aan de papa’s en mama’s vertellen en laten zien wat ze deze week allemaal gedaan en geleerd hebben. Al met al was het een zeer geslaagd project en de klassen zagen er allemaal erg mooi uit!

Schoolreis groep 1/2

Groep 1 en 2 zijn op schoolreis naar het Sprookjeshof in Zuidlaren geweest. Daar hebben we een prima dag gehad. We werden met een dubbeldekker opgehaald en hebben we, eenmaal in het Sprookjeshof, eerst alle sprookjes bekeken. Daarna is er de rest van de dag heerlijk gespeeld, met een pauze  oor het eten van een patatje en een ijsje.

We waren rond half 4 weer terug.

Kunstmenu groep 1/2

De afgelopen 2 weken hebben we bezoek van een echte kunstenaar (meester Aldrik) gehad. De eerste keer heeft hij allerlei klei-huisdieren gemaakt. De tweede les mochten de kinderen een huisje voor het inmiddels hard geworden huisdier maken. Op het laatst werd er in het huisje een beetje stro gedaan. Het waren leuke lessen.

Schoolreis groep 3 en 4

Maandag 15 juni zijn de groepen 3 en 4 op schoolreis geweest naar het verkeerspark in Assen. Gelijk om half 9 werden de kinderen al verrast, want het bleek dat we in de spelersbus van F.C. Groningen gingen! De chauffeur vertelde ons op welke stoelen welke spelers zaten en dat was wel erg interessant!

Bij het park aangekomen hebben we eerst lekker het park verkend en vrij gespeeld. Om 12 uur was het even spannend, want we moesten ons theorie-examen halen. Het was best lastig, maar iedereen is ruimschoots geslaagd! Gelukkig hadden we een agent die een beetje in de war was, zodat het ook niet erg opviel als je een foutje maakte.

Hierna hebben we gezamenlijk een patatje gegeten en hebben we in echte kinderkarts gereden. Ook moesten de kinderen nog praktijkexamen doen en ook hiervoor is iedereen geslaagd. Aan het eind van de dag hebben we nog een lekker ijsje gegeten en om half vijf waren we met de bus terug in Nieuw Balinge. We kijken terug op een zeer geslaagd schoolreisje en alle kinderen van groep 3 en 4 zijn nu dus in het bezit van een echt kinderrijbewijs!

Schoolreis groep 5 en 6

Op maandag 15 juni zijn groep 5 en 6 op schoolreis naar Terherne geweest. Dit dorpje ligt midden in Fryslan en wordt ook wel het Kameleondorp genoemd. En voor de Kameleon waren groep 5 en 6 naar Fryslan getogen.
Bij aankomst werd de schooljeugd welkom geheten door veldwachter Zwart die hen vertelde wat er die dag op het programma zou staan. Na deze uitleg gingen de jongens, meisjes en begeleiding per boot, die voortgeduwd werd door de Kameleon, naar een eiland. Op dit eiland gingen groep 5 en 6 enkele activiteiten doen. Zo werd er het alom bekende fietsbanden gooien om een paal gehouden, een waterestafette met hindernisbaan, fierljeppen met touw en een barre tocht door het moeras, waar de meeste leerlingen niet zonder moddervlekken uit kwamen.

Na al deze inspanningen werd door middel van enkele broodjes met knakworst en frisdrank de inwendige mens goed verwend.
Na de lunch ging het gehele gezelschap nog over de prachtige Friesche wateren voor een kleine rondvaart. Hierbij werden enkele natuurlijke wetenswaardigheden verteld, maar werd ook de prachtige Fryske taal uitgedragen. Zo kwamen er termen als: fierljeppen, donderdealdoekje, oant moarn en leech by de grûn fretten voorbij.

Weer aan vaste wal werd koers gezet naar het museum van de Kameleon. In deze boerderij annex museum gingen de leerlingen een speurtocht maken, waarbij ze allerlei wetenswaardigheden over de Kameleon moesten onderzoeken. Zo was er in deze grote verbouwde boerderij de molen Woudaap nagebouwd alsmede de smidse van de familie Klinkhamer, het politiebureau van veldwachter Zwart en de schrijfkamer van de schrijver van de Kameleon, Hotze de Roos.
Dat nog niet alle leerlingen moe waren van de ontberingen op het eiland, bleek wel uit het grote enthousiasme dat ze hadden toen ze aan de speurtocht begonnen.
Wanneer de leerlingen klaar waren konden ze in de, eveneens in de boerderij aanwezige, bioscoop de film van de Schippers van de Kameleon bekijken of lekker buiten uitwaaien en genieten van de tentoonstelling van zandsculpturen die op dat moment daar aanwezig waren.
Omstreeks 16.00 reden de leerlingen en begeleiding, moe, maar voldaan weer richting Nieuw Balinge, nagenietend van een mooi (en zonnig) schoolreisje.

Schoolkamp groep 7/8

Woensdag gingen we weg van school om kwart over 8. Die ochtend fietsten we naar Emmen. Daar gingen we naar de dierentuin in Emmen. En Daarna naar de stad ook in Emmen! We gingen ook nog zwemmen in het buitenbad van

Exloo. Toen we daar bij de kampeerboerderij aankwamen, gingen we natuurlijk als eerst naar de kamers, alle spullen uitpakken, kamers bekijken! En bijkomen van de lange fietstocht.

Wat we de tweede dag gingen doen was nog een verassing. Toen we richting Grolloo fietsten wisten een aantal kinderen al dat we naar  joytime gingen! Super leuk natuurlijk, en iedereen super enthousiast!

We gingen daar eerst quad rijden, dat was echt super leuk! Daarna op naar het klimpark! Dat  was ook heeeeel leuk. Iedereen was dood op na die dag. We vielen daarom ook redelijk snel in slaap. Maar de volgende dag om kwart voor 8, kwam meester Xander brullend de kamer binnen rennen dat we wakker moesten worden! Nou we waren in een klap wakker.

Die dag moesten we alles opruimen en naar huis gaan! Maar voordat we naar huis gingen we eerst waterskiën bij het Ermerstrand. Dat was helemaal geweldig! Het kamp van dit jaar was GE-WEL-DIG!!!!!!! Gr. Groep 7/8.

Sportdag groep 1 t/m 4

Vrijdag 5 juni hebben de groepen 1 tot en met 4 de hele ochtend lekker gesport. We zijn begonnen met een gezamenlijke warming-up op het nummer Hokie Pokie. Toen iedereen lekker warm was, zijn we begonnen. De kinderen gingen langs verschillende onderdelen.

Zo hebben ze onder andere gesprint, een sponzenrace gedaan, een kabouterrace, een hindernisbaan, penalty’s genomen en hoog gesprongen. Natuurlijk was er ook nog een pauze en hebben we samen ranja gedronken en een koekje gegeten. En omdat iedereen zo goed zijn best had gedaan, kregen we allemaal een diploma en een ijsje!

 

Sportdag groep 5 t/m 8

Sportdag groep 5 t/m 8

Heeey, wij gingen op een vrijdag naar Westerbork voor de jaarlijkse sportdag. Toen we daar kwamen kreeg je een nummer en dat was dan je groepje, een groepje van meisjes en jongens en dan ga je op weg naar je eerste activiteit, bij ons was dat 60 meter sprint. Bij elke activiteit heb je 20 minuten de tijd, en dan gaat er een toeter, dat betekent dat je naar de volgende activiteit moet. De activiteiten die er waren: 60 meter sprint – coopertest – hindernisbaan – verspringen – hoogspringen en raketwerpen. Bij de sporten die je samen moet doen was er frisbee en jeugdvolleybal. Alles was heel leuk en gezellig.

Groetjes Caitlin, Elaine, Yvett en Astrid

Moi, we gingen in de auto naar Westerbork voor de sportdag.

Je moest je tas bij de naam van je school neerleggen en daarna naar je groepje lopen. Ik was B11. Wij begonnen met hoogspringen. Toen het eindsignaal ging moest je naar een andere sport. Er waren 6 sporten je was 120 minuten bezig om alles te doen. ’s Middags gingen we frisbeeën en jeugdvolleyballen.  

Groetjes Jeroen, Gerben, Guus en Yannick 

Groep 7/8 naar Kamp Westerbork

Hallo wij zijn Jeroen en Guus en we vertellen iets over kamp Westerbork. Als eerste moesten we een soort speurtocht door het museum doen. Je kon alles bekijken en luisteren over kamp Westerbork. Er was ook een maquette gemaakt van kamp Westerbork. Er waren ook nog andere scholen aanwezig op het kamp.

Daarna gingen we naar het echte kamp Westerbork. Daar moesten we eerst 3km heen lopen.  Daar kregen we uitleg over hoe het daar vroeger aan toe ging.

We hebben in een schuilbunker gezeten en we zijn naar het monument geweest.

Op de heuvels stonden de barakken, maar de barakken zelf waren weg.

Groetjes groep 7/8

Kunstmenu groep 5 en 6

Het project ging over "Gek van geluiden".

Op de computer werd gebruik gemaakt van huis, tuin- en keuken geluiden. Deze gedigitaliseerde geluiden worden samples genoemd en je kunt ze op allerlei manieren tevoorschijn toveren. De kinderen konden nu onder deskundige begeleiding van meester Alfred hun eigen muziekcompositie op de computer maken.

De andere les was een muziekles van juf Josien. Ze gaf muzikale vorming met  kosteloos materiaal. Vooral het drummen werd zeer gewaardeerd door de drummers uit onze groepen. Dat het drumstel uit verschillende delen bestaat (bekken, hi-hat, snaredrum, basedrum) was voor de meeste kinderen onbekend.

Tenslotte werden er nog 2 liedjes aangeleerd.

Het was een leerzaam project.

 


  CBS de Morgenster

 

Ook op de Morgenster is het zomervakantie geworden ! Heerlijk uitrusten, genieten, met vakantie gaan of gewoon thuis blijven .Een fijne tijd gewenst!

Maar voordat het zover was…….

Hadden we een heel leuk schoolreisje met de onder- en middenbouw naar “Cowboys & Indianen” in Coevorden. Alle kinderen hebben zich hier prima vermaakt in de ballenbak, voetbalkooi, op fietsjes gefietst en nog veel meer!

De bovenbouw vertrok om 7.00 op 12 juni naar Schiermonnikoog met alle leerkrachten. Na een prachtige boottocht  zijn we die dag het hele eiland over gefietst en hebben ondertussen van alles bekeken en gedaan, gezwommen, gegeten, geshopt etc. Moe maar voldaan kwamen we ’s avonds weer terug!

Onze school heeft deelgenomen aan het project Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB) Na een periode van drie jaar is dit afgesloten met een positief resultaat: aan alle einddoelen en voorwaarden  is ruimschoots voldaan en zijn we dus geslaagd!! Gefeliciteerd allemaal ! 

Eind mei werd er een High Thea georganiseerd op school voor alle ouders en opa & oma’s .

Iedereen kon in de klassen komen kijken naar o.a. technieklessen.

De heerlijkste dingen stonden klaar in het lokaal van groep ½ voor alle kinderen en belangstellenden.

Ook brachten alle leerlingen een prachtig Engels lied ten gehore en las Aukje een mooi verhaal voor over bijen aan iedereen, ook in het Engels.

Bij dezen een kleine greep uit alle activiteiten!


The Young Ones

 

  S.V. Nieuw Balinge
 

 

  Nieuwsbrief "De Heugte"
   

Nieuwsbrief juli 2009

Na jarenlang bestuurslid te zijn geweest van het dagelijks bestuur van ‘de Heugte’ zijn onlangs Jannie Wielink en Albert Wielink afgetreden. Zij hebben zich jarenlang ingezet met betrekking tot het reilen en zeilen van ons prachtige dorpshuis. Nogmaals onze dank hiervoor!

Als nieuwe bestuursleden van het DB van ‘de Heugte’ willen wij ons langs deze weg aan u voorstellen.

Wolter Ravenhorst, Mekelermeer 3, ik ben 64 jaar en ben inmiddels in de VUT. Als voorzitter zal ik trachten een aanspreekpunt te zijn voor iedereen.

  Bennie Smale, ik ben 50 jaar en woon aan de Middenraai 4 (het vroegere bedrijf van de fam. Speelman).
   

Wij hebben nu een aantal keren een vergadering ‘meegedraaid’ en als nieuw bestuurslid van dit dagelijks bestuur, kom je er achter hoe dit geweldige dorpshuis mogelijkheden biedt voor allerlei activiteiten en dat alles in beweging is. Met name het aantal vrijwilligers wat laat zien heel veel affiniteit te hebben met dit dorpshuis! Zonder al die vrijwilligers zou ‘de Heugte’ niet kunnen bestaan. 

Ook daarom willen wij graag onze inzet tonen en bijdrage leveren door zitting te nemen in het DB van ‘de Heugte’.

Vriendelijke groet;  Wolter Ravenhorst en Bennie Smale


  Vakantie Bijbel Klub


  Geknipt voor Kontakt


  Info Plaatselijk-Belang 'De Vooruitgang"

 

Ingezonden door Plaatselijk-Belang 'De Vooruitgang"

Schetsschuit Ontwikkeling Militaire terreinen"

Met vertegenwoordigers van maar liefst elf partijen, is via de methode Schetsschuit van DLG op 29 Oktober 2008, een dag lang gewerkt, aan een integraal plan waarin genoemde ontwikkelingen samenkomen, twee bestuursleden van Pl-Belang hebben hier ook aan deelgenomen.

Op 30 Oktober 2008 zijn dezelfde resultaten, gepresenteerd aan de betrokken bestuurders.

In overleg met DLG, heeft Pl-Belang alle 100 stuks boekjes gekregen, die DLG had laten drukken, de inhoud van het boekje, met prachtige foto's en verhalen, zij die er belangstelling voor hebben, kunnen een boekje ophalen, bij Albert Wielink Voornweg 10 Nw-Balinge (zolang de voorraad strekt).

Tevens zal bestuur Plaatselijk Belang"De Vooruitgang"op 16 September 2009 samen met DLG een avond organiseren in de Heugte voor alle bewoners van Nw-Balinge, over het sluiten van het Munitiedepot eind 2009, zet deze datum alvast in jullie agenda, verdere informatie hierover volgt nog via Kontakt.

Namens Pl-Belang "De Vooruitgang",  Albert Wielink


  Interview met Burgemeester Broertjes

De redactie in gesprek met de burgemeester op 24 juni 2009.

Burgemeester dit is een “kontakt” van 1969. Kijkt u dit blad even door, gewoon even bladeren en dat ziet u dat het maar een heel klein blaadje is en dat het eigenlijk niet veel voorstelt en het had toch een bepaalde binding met het dorp, en wat heel erg opvalt  zijn de paar advertenties die er in staan. Een als je daar naar kijkt en je kijkt vervolgens in het laatste nummer van dit jaar wat valt u dan op?

“Dat ze ook weer terugkomen in dit blad?”

Nou, het opvallende is dat toen alleen maar advertenties van winkels en bedrijven uit Nieuw Balinge in kontakt stonden en dat nu het grootste deel van de advertenties van ‘ buiten’ komen. Als bewoners van Nieuw Balinge maken wij ons bezorgd over het verdwijnen van winkels  en bedrijfsleven, waardoor dit dorp in een bepaald isolement komt.

Is dat uw beeld ook?

“ Nou nee, echt niet, Isoleren dan zou het wereldvreemd zijn, geen contacten hebben en dergelijke en daar geloof ik niets van. En dat is ook de werkelijkheid niet. Het is natuurlijk een feit dat de winkels weg zijn, maar als ik zie hoe het dorp leeft met al zijn verenigingen en clubs en de onderlinge contacten, dan denk ik  - daar waar gesproken wordt van ontvolking op het platte land- is hier geen sprake van, ik zie hier nieuwbouw, je ziet activiteiten en je hoort dat mensen hier graag wonen vanwege het gebied rondom dit dorp, de saamhorigheid. Ik maak mij daarom nog weinig zorgen over de toekomst”

Ook niet als waarschijnlijk binnenkort het grote aantal woningen uit ‘De Breistroeken’ bij het woningquotum wordt gevoegd?

 “Daar geloof ik één twee drie nog niet in als dat gaat gebeuren. Kijk, dan kun je het beter in de huidige situatie laten als ‘recreatiestaat’ met permanente bewoning en gedogen. Als hierdoor het bouwquotum zou verdwijnen dan zou dat een forse aderlating zijn. Dat zou dus betekenen dat er niet meer gebouwd kan worden. Je krijgt zo bij zo geen toestemming om  -zeg maar-  in eens een 80 tal woningen er bij te bouwen. Ik denk niet dat de gemeente dit laat gebeuren”

Dit overkomt u. U wordt burgemeester van deze gemeente, waar het gedoogbeleid jaren geleden al is ingezet.

“Ja, je komt voor een deel in een rijdende trein terecht en die rijdt verder en de burgemeester evenals de raad en wethouders zijn tijdelijke bestuurders van die trein en toch zijn wij met z’n allen in staat die trein tijdens de rit een andere bestemming te geven.

Hoe lang bent U al  burgemeester.

“Al 7 jaar ben ik burgemeester. Oorspronkelijk kom ik uit Noord Holland. Vlak bij Hoorn uit een heel klein dorpje. Nog kleiner dan Nieuw Balinge. Er stonden maar ca.100 huizen”

U weet dus wat het is, wonen in een kleine gemeenschap.

“Ja, Mijn vorige gemeente ‘Vlagtwedde’ had ook heel kleine woonkernen.

Daarvoor heb ik in Zeewolde gewoond. De gemeente bestond al, maar Zeewolde moest nog gebouwd worden. Ik was daar boer en al gauw zat ik in de gemeenteraad en daar ben ik later ook wethouder geworden. Zeewolde was duidelijk een groeigemeente, maar Vlagtwedde een gemeente met veel woonkernen en daar zijn ook dorpen, waar voorzieningen zoals winkels zijn verdwenen.

Maar het hebben van een eigen dorpshuis, het hebben van een eigen school, dat is zeker zo belangrijk als het hebben van winkels. Sterker nog, ik denk dat een eigen dorpshuis en school veel belangrijker is dan het hebben van winkels, want vaak zie je nog wel eens in dorpen een slagerijtje, bakker of een winkeltje, die enkel en alleen nog maar gebruikt worden voor de –vergeten- boodschappen. Echt winkelen en boodschappen doen gebeurt elders bij de grote zaken. Dus voor de slager en bakker is het dan op termijn een aflopende zaak”

Maar voor de oude bewoners wordt het toch heel vervelend dat zij zelf niet meer in staat zijn boodschappen te doen. Die komen toch echt niet voor de –vergeten- boodschappen. Zij komen daar voor hun levensonderhoud.

“Ik zeg niet dat het geen verarming is voor het dorp, maar als je kijkt naar waar het werkelijk in een dorp om gaat qua leefbaarheid en dergelijke dan denk ik ‘je kunt beter zonder een winkel, dan zonder een dorpshuis en eigen school’. Natuurlijk wil je alles in je dorp, maar ja dat is niet meer zo. Dat is geweest. Niet alleen hier, maar overal op het platte land.

Wij woonden vroeger 15 kilometer van het dorp. Midden in de vergetelheid. Dat wist je en het had zo zijn charme. Mijn vrouw ging één keer in de week de boodschappen doen en alles werd in een grote vriezer gedaan. Als je zo gewend bent te leven, dan is dat niet erg”

Bent u getrouwd?

“Ja, al 35 jaar. Ik was 21 jaar toen ik trouwde. We hebben twee zonen en een dochter. Ze zijn alle drie getrouwd. Eén heeft er twee kinderen en die andere twee hebben ieder één kind. Mijn middelste zoon woont op de boerderij”

U, van herkomst een boer, wat vindt u wat hier in de omgeving van Nieuw Balinge thans plaats vindt. “Boeren verkopen hun gronden aan Natuurmonumenten, die op haar beurt deze gronden ontdoet van de cultuurbodemlaag en het hele gebied inricht voor nieuwe natuur, zodat het geheel zich samenvoegt met de oude natuur. Wat vindt u van deze ontwikkeling?

“In de gemeente zijn gronden, gebieden die voor landbouwdoeleinden niet goed genoeg zijn en waar het logisch is om daar weer natuurgronden van te maken. Omgekeerd zijn er ook gronden, die goed voor landbouw zijn, zoals bij voorbeeld in Flevoland. Dan doet mijn hart pijn als zoiets gebeurt”

Bedoelt u ook dat gebied in oost Groningen  -De Blauwe stad-?

“Nee, Daar is het laagste punt van Groningen. Altijd nat en beslist niet de beste grond.

Je hebt in Nederland voor al die 17.000.000 mensen ruimte nodig. Wil je wonen en recreëren. Dus dat niet alle landbouw gronden daarvoor aangewend kunnen blijven is zo zeker als twee maal twee vier is. Er moeten keuzes worden gemaakt”

Waar ik meer moeite mee heb is dat de natuur beperkingen aan de landbouw oplegt. Waar is dat nou voor nodig. Boeren die hun gronden hebben die grenzen aan de natuurgebieden worden beperkingen opgelegd en omgekeerd niet. En wat is natuur. Die schotse Hooglanders op de hei? Die zijn hier nooit geweest. Dat zijn blijkbaar andere koeien dan van onze veehouders.  Beide soorten consumeren hetzelfde voedsel. Boeren zijn per definitie natuurliefhebbers, alleen hebben ze een hekel aan al die beperkingen, die vanuit de natuur aan hun bedrijf worden opgelegd. Mogen ze ineens geen koeien meer houden, maar schotse Hooglanders worden wel uitgezet”

Er is ook nog een ander fenomeen nl. vanwege economische reden en zg. tekort op de brandstofmarkt en stijgende energieprijzen gaan veel boeren over op het telen van mais, Dit product wordt verhandeld en aan een’ bioboer’ die het product door middel van vergisting gas opwekt en door verbanding een turbine aandrijft en die op haar beurt stroom levert aan het openbare net. Honderden hectaren met mais worden ontrokken van consumptie van mens en dier. Wat vindt u van deze ontwikkeling?

“Ik kan die ondernemer wel begrijpen. Die denkt als ik voor het mais meer geld krijg omdat ik het in dat ding stop dan in een koe, dan kies ik voor dat ding. Ik kan dat wel begrijpen. Maar dan zeg ik daar direct bij dat het ook alleen maar kan als de overheid dit proces zwaar subsidieert. Zonder subsidie geen vergisting”

Deze manier van energieproductie is dure energie?

“Er wordt door de maatschappij heel veel subsidie tegen aan gegooid. Het is volgens mij ook geen enkele oplossing voor de energie vraagstuk. Per saldo zeg ik -waarom zetten wij bijvoorbeeld niet een kerncentrale ergens neer-. Ik weet dat het omstreden is, maar wil je werkelijk wat doen aan een forse energie-impuls en vooral ook aan CO 2 beperking, dan ontkom je er niet aan. Heel de wereld bouwt je die dingen, maar in Nederland zijn we daar hypocriet in. We zijn ook tegen een kolencentrales  - de meeste centrales in Nederland zijn kolencentrales- , omdat die ook nadelen heeft, zeker wat betreft de uitstoot van CO 2. Maar we kopen wel energie uit Frankrijk die door kerncentrales wordt opgewekt..

Het aantal doden per jaar die in de mijnbouwindustrie en olie vallen zijn niet te tellen”

Vandaag bent u de gast van Jose Post. Zij heeft met u een rondje Nieuw Balinge gedaan. Wat is uw indruk?

“Ondanks het verlies van winkels en dergelijke waar wij in het begin van dit gesprek over hadden, vind ik dit een bloeiend dorp. Alle verenigingen die er zijn, dat is een rijkdom, daar moet je voor zorgen dat die blijven. Daar moet het dorp en ook de gemeente zuinig op zijn door te faciliteren in dorpshuisvoorzieningen en dergelijke. De basis van dit alles dient bij het dorp zelf te liggen maar de overheid heeft daarin een voorwaarde scheppende rol. En als ik zie en hoor wat hier in Nieuw Balinge allemaal georganiseerd wordt door verenigingen en zo, terwijl het hier ook nog eens prachtig wonen is, ja dan denk ik dat het een voorrecht is om hier te wonen, en misschien, en dat is altijd zo, als je hier je hele leven hier woont, vindt je alles zo gewoon. Maar als je een tijdje elders gewoond hebt dan besef je pas hoe mooi het is om hier te wonen”  

Even terug komen op de sportgelegenheid dat is iets wat al jaren sleept. Al jaren roept men dat de sportaccommodatie niet meer aan de huidige eisen voldoet. Het is fijn dat u is opgevallen dat eh …

“Dan niet direct als gebouw, maar dan als ik kijk naar de voorzieningen zoals toestellen en apparaten die er zijn, ik bedoel de basisvoorzieningen die los van het gebouw zijn, vond ik heel mager. Een springkussen waar niets meer van over is en dergelijke. Kijk of dat gebouw een beetje te kort of te laag is kunnen wij niet één twee drie wat aan doen. Ja dan denk ik ook wel voor hoeveel uur in de week zou je een groter gebouw nodig hebben. Voor het onderwijs zou dat gebouw nog prima kunnen voldoen maar voor een paar sporten niet. Dat hoort dan weer bij de beperkingen dat je in een dorp woont. Een atletiekbaan vindt je in onze gemeente niet. Dat weet je, dan zul je elders moeten zijn. Iedereen snapt ook dat hier geen binnenbad zal komen”

Toch denk ik dat de sportzaal behoorlijk intensief wordt gebruikt.

“Dat geloof ik graag. Maar… dat die attributen zo goed als op zijn. Dat viel mij direct op”

Tocht even terugkomen op het belang van de sportaccommodatie. De gemiddelde leeftijd van de Nieuw Balingers ligt hoog en zal in de komende tijd nog hoger worden. Het is van groot belang dat ook deze bewoners fitaal blijven en, gelet op hun leeftijd, nog meer zijn aangewezen op indoor sportactiviteiten.

“Ja, maar wil je fitaal blijven dan heb je die sportzaal daarvoor niet nodig. Ik bedoel dagelijks door de natuur wandelen en op de fiets stappen zorgt ook dat je fitaal blijft. Ik denk dat voor ouderen de zaal groot genoeg is”

Er wonen hier mensen die ver in de tachtig zijn en nog steeds zelfstandig wonen, en dat willen ze zo lang mogelijk blijven. Tot zij niet meer kunnen. Zij willen hier niet weg en willen hier blijven wonen. Hoe kijkt u hier tegenaan?

“Mijn eigen moeder is 85 jaar en die vindt zichzelf nog lang niet oud. Waarom niet, omdat ze heel goed nog zelfstandig voor zich zelf kan zorgen. Ja we weten allemaal dat, -de een wat eerder dan de ander-,  je minder mobiel wordt en dat je dan meer zorg nodig hebt, noem het allemaal maar op. En dan weet je dat kan allemaal niet zo kleinschalig als je echt permanente zorg nodig hebt dan lukt dat niet in Nieuw Balinge”

Nou dat is maar nou net de vraag. Er zijn een aantal interviews met bewoners geweest in Westerbork, die daar in een woonvoorziening voor ouderen wonen en die hoor je toch allemaal zeggen ‘als er een voorziening in Nieuw Balinge was geweest dan was ik daar heen gegaan’. Zij vinden het verschrikkelijk om daarvoor naar een andere plaats te moeten verhuizen.

“Dat kan ik mij heel goed voorstellen, dat dat zo is. Maar hoe groot had het gebouw hier kunnen zijn? Die paar mensen die er dan wonen, moeten totale zorg kunnen ontvangen. Het moet allemaal betaalbaar blijven. Denk aan continu zorg, keuken en andere faciliteiten. Je hebt daar ook allemaal personeel voor nodig. Nogmaals het moet betaalbaar blijven. Voor kwaliteit en continuïteit heb een bepaald minimum aantal voor nodig.

Ik hoop dat ik zolang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen in mijn eigen huis. We willen allemaal oud worden maar oud zijn willen we liever niet. De één heeft wel beperkingen en de ander niet. Ik kan mij nu niet voorstellen dat ik later in een appartementje woon. Misschien wel als ik 85 jaar ben.

Ik ken een dame uit Vlagtwedde en die werd 103 jaar. Zij woont nog zelfstandig in een vrijstaand huis met tuintje. Ik was bij haar en toen ik wegging zei ik, nou tot het volgende jaar. Nou dat denk ik niet burgemeester zei ze. Ik zeg hoezo? Zegt ze ik heb een zus die woont in Canada en daar ga ik heen, want die is twee dagen na mij jarig. Zij wordt 100.

Ik ben ook wel eens bij een 100 jarige geweest, die al jaren op het bed ligt”

Bent u van plan om vaker de ‘wijk in te gaan’ zoals nu samen met José?

“Dit is absoluut niet de enige keer”

Burgemeester is Nieuw Balinge voor U een tussenstop of eindbestemming?

“Ik heb nog nooit een ambitie gehad van ‘later wil ik dat of dat’. Ik zie wel wat er op mijn pad komt.

Een diplomatiek antwoord!

“Nee, echt niet. 30 jaar geleden zei ik dat ook al. Ik heb nooit vermoedt dat ik nu burgemeester zou zijn. Ik ben nu 56 sinds vorige week en over 6 jaar wanneer het ambtstermijn is afgelopen ben ik 62. Ik weet niet of ik dan zonodig naar een grotere gemeente moet. Die ambitie heb ik niet”

U bedoeld op dit moment niet.

“Nee de grootte doet er niet toe. Ik moet er niet aan denken burgemeester van een grote stad te zijn”

Hebt u nog iets wat u wilt zeggen?

“Op dit moment is alles wel gezegd”.

 

Vlnr: Burgemeester Broertjes, redactieleden Henk Dijkhuis en Jan ‘t Hoen


  Goudplevierrun 2009 was een groot succes!

 

Zaterdag 6 juni was het dan eindelijk zover! Na vele uren voorbereiding kon om 14.00 uur het startschot gelost worden van de eerste editie van de Goudplevierrun. Van te voren hadden zich 53 deelnemers opgegeven voor de 5 en de 12 kilometer. Op de dag zelf schreef zich bijna nog zo’n portie in. Het weer werkte mee, de routes waren prachtig en de deelnemers waren enthousiast. We hebben vele positieve reacties gehad. Deelnemers waren lovend over de gezellige en gemoedelijke sfeer die er hing onderweg onder de deelnemers en bij de start en finish.

Behalve de grote groep deelnemers was er een groep van 40 vrijwilligers in actie om de dag tot een groot succes te maken. En de dag wás een groot succes. Dit zou nooit gelukt zijn zonder de hulp van die vele vrijwilligers.

Dus langs deze weg: IEDEREEN ONTZETTEND BEDANKT VOOR JULLIE HULP!

Ook willen we een woord van dank uitspreken naar Dorpshuis de Heugte: de samenwerking was bijzonder prettig!

Op de site www.goudplevierrun.nl zijn de uitslagen te vinden. Ook zijn er veel mooie foto’s gemaakt. Deze foto’s staan inmiddels op de site. Neem even een kijkje, want dat is zeker de moeite waard. Wellicht enthousiasmeren de foto’s u en doet u volgend jaar zelf ook (weer) mee! Ook is er een gastenboek geopend waar naar u uw reacties, tips en op- of aanmerkingen kunt mailen.

Na het succes van dit jaar organiseren we volgend jaar zeker weer een Goudplevierrun! De datum hebben we al vastgelegd: zaterdag 5 juni 2009. In tegenstelling tot dit jaar organiseren we volgend jaar, voorafgaand aan de Goudplevierrun, ook een run voor de kinderen. Over de invulling van die 5e juni zult u te zijner tijd wel informatie ontvangen via deze dorpskrant en houdt sowieso de site in de gaten!

Namens de organisatie,  Ronald van Aalderen, Gert Slomp en Mellanie Slomp

Een kleine foto-impressie van de dag:

 

 

 

 

  Een Nieuw Balinger in Australië

Een Nieuw Balinger in Australië, deel 2

Afgelopen winter heeft dorpsgenoot Jur Huizenga samen met zijn reisvriendin Coosje een reis van 3 maanden gemaakt door Australië en Papoea Nieuw-Guinea. Aansluitend is hij in zijn eentje nog een maand in India geweest. Voor de lezers van KONTAKT doet hij verslag van zijn ervaringen. Onderstaand de tweede aflevering die ook over Australië gaat.

a. Het wapen van Australië. Boven dit artikel prijkt het wapen van Australië. Er staan 2 dieren op afgebeeld, een kangaroe en een emoe. Dat laatstgenoemde dier is, zeg maar, een Australische struisvogel. In de tuin van Geke en Willem Strijker kun je zien, hoe dit dier er in werkelijkheid uitziet. De kangaroe en de emoe zijn niet alleen verkozen omdat ze veel in Australië vóórkomen, maar ook omdat ze niet achteruit kunnen lopen. Met andere woorden: het gaat met Australië altijd voorwaarts!

b. De Aboriginals

En Jur, heb je ook Aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van Australië, gezien? Ja, hoor! Bijna uitsluitend in kleine groepjes die doelloos rondhangen in parken en bij winkelcentra. Hun directe omgeving ligt steevast bezaaid met lege flessen, plastic doosjes en ander afval, ondanks dat er meestal een afvalbak in de buurt is.

In Australië wonen ca. 200.000 Aboriginals, dat is 1 % van de bevolking. Zij wonen overwegend in het noorden. In de deelstaat Northern Territory (NT) maken zij met 55.000 inwoners 27% van de bevolking uit, maar zij vormen niet minder dan 84% van de gevangenisbevolking in die deelstaat! Een duidelijke aanwijzing, dat er iets mis is.

Nog in 1952 was het officiële beleid van de Australische regering om de Aboriginals te assimileren in de blanke samenleving d.w.z. dat er naar gestreefd werd dat zij de levenswijze van de blanken zouden overnemen. Dat gaat dus verder dan ”integreren”. Tot ver in de 20e eeuw werden zij genegeerd bij volkstellingen. Je had dus flora, fauna en Aboriginals. Net als in Amerika met de indianen gebeurde, werden Aboriginals met duizenden afgeschoten, omdat zij de blanke man letterlijk en figuurlijk in de weg liepen. Het assimilatiebeleid mislukte uiteraard, werd in 1972 afgezworen en vervangen door een tweesporenbeleid met afzonderlijke rechtsregels voor blanken en Aboriginals die tegenwoordig beleefd met ’’de eerste bewoners van Australië” worden aangeduid. Zo zijn blanke werklozen verplicht om te solliciteren, Aboriginals niet.

Aboriginal werknemers heb ik tijdens mijn verblijf van 2 ½ maand in Australië op 2 uitzonderingen na, niet gezien. Eén van hen was gids in een nationaal park. Hij zou de volgende ochtend om 8:00 uur aanwezig zijn, werd ons gezegd. Maar er werd aan toegevoegd dat het niet zeker was dat hij zou komen. Hij kwám! en het werd een boeiende excursie.

De boeren in het noorden hebben een schreeuwend tekort aan fruitplukkers. In de plantages valt echter geen Aboriginal te bekennen. Wel veel backpackers die zelfs bij 42˚ C 1000 mango’s per dag plukken.

De hele handel in Aboriginal kunst of wat daarvoor doorgaat (40% wordt in ZO-Azië geproduceerd), is in handen van blanken. In de kunstwinkels die elke stad heeft, heb ik geen enkele Aboriginal achter de toonbank, in het magazijn of met een bezem in de hand gezien. Evenmin een Aboriginal plantsoenwerker o.i.d.

Als gevolg van de WW-uitkering en andere sociale voorzieningen zijn arbeidsmoreel en vakkennis bij de Aboriginals verdampt. Waren b.v. 40 jaar geleden hun woongemeenschappen nog in staat om zelf in hun behoefte aan groente en fruit te voorzien, dat is nu niet meer het geval.

De problemen met de Aboriginals zijn gigantisch: onderling geweld, criminaliteit en drankmisbruik. Coosje en ik zagen in Alice Springs ’s morgens tegen 10 uur, de openingstijd, een groep van ca. 40 Aboriginals op de deur en de ramen van een pub (café) bonken, omdat ze naar binnen wilden. Twee uur later gaan Coosje en ik naar binnen om een kijkje te nemen. De Aboriginals zitten in de van airconditioning voorziene ruimte bier te drinken of zijn bezig zich te vermaken aan een van de talrijke fruitautomaten. Is hun WW-uitkering zó ruim, vragen wij ons af. Om de hoek van de pub, op 300 m afstand, is het CIW (Arbeidsbureau) gevestigd. Er staat geen rij wachtenden voor de deur.

Om het drankprobleem aan te pakken, werden woongemeenschappen van Aboriginals drooggelegd, zijn straten in steden tot alcoholvrije zone verklaard en moet in het noorden iedereen, dus blank én bruin, zijn paspoort of ID-kaart tonen bij de aankoop van alcohol in een winkel. De gegevens worden in een computer opgeslagen. Deze regeling geldt zelfs voor 2 blikjes bier, zoals we merkten. We hadden pech, want onze paspoorten lagen in ons hotelletje en de verkoper bleek niet gevoelig voor onze uiteraard zeer overtuigende argumenten. Dat laatstgenoemde is in Australië gebruikelijk, want Australiërs denken zeer rechtlijnig. ’’Law and order”, luidt hun devies en geen uitzonderingen.

Sinds een aantal jaren claimen Aboriginals als de oorspronkelijke bewoners van Australië de eigendomsrechten van grote gebieden.

En met succes! Ayers Rock, de bekende grote rode rots in het hartje van het continent, werd als eerste overgedragen door de regionale overheid. Vorig jaar is het prachtige Kakadu Nationaal Park teruggegeven aan de Aboriginals die als onderdeel van de deal het land per omgaande voor 99 jaar aan de regering verpachtten. Kassa! Blanken noch Aboriginals die ik hierop aansprak, konden mij vertellen wat de jaarlijkse pachtsom bedraagt. Zelfs geen schatting. Ook niet wie het geld ontvangt en wat ermee gedaan wordt.

In dit park dat op de lijst van werelderfgoederen van de UNESCO staat, ligt heel merkwaardig, de grootste uraniummijn ter wereld. Ook dat levert natuurlijk geld op. De concessie loopt in 2020 af. Maar of dit het einde van de exploitatie betekent, waag ik te betwijfelen. De macht van het geld is immers immens.

Het opeisen van landrechten gaat voorlopig onverminderd door. De blanke advocaten weten door hun ervaring met dit soort zaken, hoe ze het moeten aanpakken. Het valt nauwelijks te geloven, maar 41% van het grondgebied van de genoemde noordelijke deelstaat Northern Territory is weer in handen van de Aboriginals. Dat is 420.000 km2 oftewel 10x Nederland. Waar is het einde, vraag ik mij af.

c. Koffie en andere Australische bijzonderheden

En hoe was de koffie in Australië, Jur? Van topkwaliteit! Elk kopje wordt van ter plaatse gemalen koffiebonen vers gezet. De melk uit de koelkast wordt met stoom op temperatuur gebracht. Meestal is aan het melkkannetje een thermometer met een groen streepje bevestigd om de gewenste temperatuur van 70˚ C te kunnen bereiken. Nu zal de oplettende lezer denken: die temperatuur moet hoger. Nee, want anders loopt de koffiejuffrouw het risico van een rechtszaak wegens een verbrande slokdarm als gevolg van te hete koffie. Echt gebeurd in Australië!

Ik moest in het ziekenhuis van Cairns een controlemeting van mijn bloed laten uitvoeren. De receptioniste in de hal zat achter pantserglas en ons gesprek vond plaats met behulp van telefoons zoals ook gebruikelijk is in Amerikaanse gevangenissen. ”Voor uw privacy” stond er op een bordje. Onzin natuurlijk. Agressie tegen ziekenhuispersoneel is uiteraard de werkelijke reden.

Ook het onderwijs vertoont overeenkomst met dat in ons land. Alle scholieren krijgen van de regering een laptop. ”De computer is de gereedschapskist van de 21e eeuw”, jubelt de regering. De krant beklaagt het feit dat studenten hun werkstukken nu bij elkaar googlen zonder zich in de materie te verdiepen.

De gezondheidsdienst van de deelstaat Queensland heeft de scholen geadviseerd om geen rode kleur meer te gebruiken bij het corrigeren van schoolwerk. ”Dat is te confronterend”. De krant vraagt zich af, of een tekort op een bankrekening nu voortaan met ”blauw staan” moet worden aangeduid.


  EVEN WAT AANDACHTSPUNTJES VOOR HET JUBILEUM ZOMERFEEST!

Het verheugd ons dat bijna alle straten mee doen aan het versieren/verlichten van ons mooie dorp! Dat geeft meteen al een extra feestelijk tintje aan het zomerfeest!

Verder kan de DROOMWENSBON nog steeds ingeleverd worden!

Evenals de kleurplaat!

Deze week of volgende week komen de medewerkers weer bij u aan de deur voor de vrijwillige bijdrage.

Bij iedere € 2,50 die u ons geeft krijgt u een kermisbon terug dat betekend dat u bijna het gehele bedrag weer terug krijgt aan kermis bonnen. Waarvan uiteraard de mensen met kinderen het meest profiteren.

Maar het Zomerfeest is ook in de eerste plaats bedoeld voor de kinderen!

Alles er omheen is gezellig voor het hele gezin!

Wij hopen weer op u te kunnen rekenen.

Voor de Kinderen wordt het CIRCUSPROJECT heel bijzonder.

s’ morgens gaan een twintigtal vrijwilligers aan de slag om alle acts uit te oefenen.

S’ middags komen de kinderen om kunstjes te leren voor de grote CIRCUSVOORSTELLING!

Dit mag  u niet missen!

Bij aankopen op de markt kunt u leuke prijsjes winnen!

De ENGE GRIEZEL SPOOKTOCHT

is ± 8 km. Lang

Kinderen in de basis leeftijd mogen alleen maar meedoen onder begeleiding van hun ouders/ verzorgers!

Ouders moeten zelf inschatten of hun kinderen het aan kunnen?

DE ZESKAMP GAAT DOOR!!!!!

5 Ploegen hebben zich inmiddels aangemeld en er kunnen er nog meer mee doen.

Wel graag opgave voor het Zomerfeest.

DE EXCURSIE FIETSTOCHT WORDT DIT JAAR ZEER SPECTACULAIR!

Voor kinderen maar ook voor de volwassenen is er onderweg van alles te bezichtigen en te doen!

MENSEN DIE BESLIST NIET KUNNEN FIETSEN……KUNNEN DE EXCURSIE PUNTEN BEZOEKEN MET DE PLUSBUS!

Dus vindt u het leuk  erbij te kunnen zijn maar fietsen lukt NIET?

Schroom dan niet maar bel naar José 321354

De Plusbus brengt u naar de excursie plaatsen waar de fietsers ook allemaal komen.

U, bent er dan gezellig bij en tegen ± 16.00 uur

Zet de chauffeur u weer af bij het Dorpshuis.

DAAR KAN IEDEREEN NOG EEN LEUKE VERASSING VERWACHTEN!

LET OP!

De uitslag SURVIVAL is van dag veranderd,

Deze is nu op VRIJDAGAVOND na afloop van de Zeskamp!

En Zaterdag wordt u wellicht een mooie duit rijker als winnaar van de

 SCHIJT JE RIJK WEDSTRIJD!

Het ligt in dit geval geheel aan de KOE!

Tijdens het gehele Zomerfeest kunt u “blokjes  land” kopen.  Voor € 5,= Per blokje doet u al mee!

Hoe meer blokjes we verkopen voordat de koe in het land gaat hoe hoger en meer de prijzen!

We beginnen met een Hoofdprijs van € 150, =

Om 20.00 uur staat de BOERENBRUILOFT op het Programma.

Dit feest gaan we vieren met het hele gezin!

De bruiloftsgasten ( u en uw familie dus) zorgen ervoor om 20.00 uur in de zaal aanwezig te zijn.

Kom op tijd want vol is vol!

We gaan er een gezellige bruiloft van maken dus neem uw goed humeur mee.

Gratis Toegang.

Verder kunt u alles nog eens rustig na lezen in het Programma boekje wat binnenkort door de brievenbus komt.

Met vragen kunt u altijd terecht bij de St. leden.

WE WENSEN IEDEREEN EEN ZONNIG EN GEZELLIG ZOMERFEEST TOE!

i.o. José Post


  Kampioenschap Jeu de Boules


  Omweer zien aankomen?.....

 

Onweer zien aankomen?..

Zelfs als er nog nauwelijks bewolking is, kunnen we de veranderingen zien aankomen. Als bijvoorbeeld de strepen van vliegtuigen langzaam oplossen of uitdijen of als de lucht vol raakt met windveren gaat het meestal mis. Opbollende stapelwolken luiden in veel gevallen een weersverandering in, zeker als ook de wind aantrekt en ook de hoeveelheid bewolking toeneemt. De typische onweerswolk wordt cumulonimbus genoemd.

Onweerskansen verraden zich soms al een dag tevoren door wolken die het uiterlijk hebben van een langgerekte bank met opbollende torentjes van kastelen. Soms is die bewolking 's ochtends al te zien waarna de lucht weer helemaal opklaart. Vaak is dat dan maar tijdelijk en ontwikkelen zich in de middag of avond stapelwolken die uitgroeien tot onweersbuien. De kans op onweer is dan ook het grootst. In berggebieden vormen de buienwolken zich meestal eerst bij de toppen, terwijl in het dal de zon nog blijft schijnen.


  Nationaal Epilepsie Fonds

De collectanten hebben het mooie bedrag van 347,70 opgehaald, heel hartelijk bedankt voor jullie hulp en alle gevers bedankt voor jullie steun.

Want 1 op de 150 mensen hebben te maken met epilepsie en daarom is voor onderzoek onze steun blijvend nodig.

Margo Kraijesteijn.


  Schuurverkoop

Schuur verkoop

Het was weer druk in het dorp met de schuurverkoop. Het mooie weer werkte goed mee. Er hebben weer veel mensen een zakcentje verdiend. En weer ruimte gemaakt op zolder en in de schuur.

Dus maar weer oude spullen verzamelen voor een volgende keer.

PS. Ik wil graag alle  vlaggetjes  terug . Als u er nog een heeft breng die dan even bij mij terug.

BVD  Jacob. 

  De Bieb, I. Snels

De Bieb,

In Hoogeveen is een prachtige nieuwe bibliotheek gekomen. Het zoeken naar boeken is soms nog wat moeilijk, omdat niet alle boeken op alfabetische volgorde staan. Maar dat went wel gauw,als je begrijpt waarom ze zo staan.

Alles gaat computer gestuurd. Je legt je boeken die je inlevert op de desk,een voor een, en de rest gaat van zelf. Zo ook met het uitlenen. Wat wel negatief overkomt,dat er niemand iets zegt,zelfs geen goededag of iets dergelijks. Wel is het zo, als je iets wilt weten helpen ze je meteen.

Toch mis je iets,het is zo afstandelijk. Dit is misschien niet het goede woord,maar weet geen ander woord. Eerst ging je ook wel naar de bieb,omdat het leuk was,nu alleen maar om boeken te zoeken. Dat is erg jammer en zeker niet de opzet geweest,maar dat zit er altijd in als alles zo computer bestuurd wordt.

De vakantie staat weer voor de deur,en heel veel mensen gaan er op uit. Het wordt weer stil in ons dorp. In ieder geval wens ik iedereen een hele fijne vakantie. Al de gene die ver weg gaan wens ik een prettige reis en ook een fijne thuiskomst.

Ook niet de thuisblijfers vergeten ook zij een fijne vakantie.

Hartelijke groeten,  I Snels


  Vlinders
 

Hageheld (Lasiocampa quercus)

Het mannetje van de hageheld heeft donkerbruin met gele voorvleugels; het vrouwtje is lichter gekleurd en veel groter.

Familie

spinners

Kenmerken

Voorvleugellengte: ♂ 25-34 mm, ♀ 33-40 mm. De warme donkerbruine kleur van het mannetje, samen met de witte centrale vlek en de brede lichte band op de voorvleugel, maken deze soort goed herkenbaar. Het vaalgeel of lichtbruin van het vrouwtje, dat een soortgelijke vleugeltekening heeft, is eveneens kenmerkend.

Gelijkende soorten

De kleine hageheld (L. trifolii) vertoont enige gelijkenis, maar is gewoonlijk kleiner.
 
 

  Uitslagen KSV "De Doorzetters"
 


  SV Nieuw Balinge kan terug zien op een geslaagde veiling

Vrijdagavond 12 juni rond 18.00 uur begon het bij de veilingcommissie allemaal wat te kriebelen, zal het allemaal goed komen vanavond, zijn er genoeg kavels, komen er genoeg mensen.

Rond 18.30 uur kwamen de eerste kijkers langs en tegen zevenen zat de tent behoorlijk vol.

OK, de mensen zijn er, nu maar hopen dat ze ook gaan bieden.

Om het totale gebeuren vlot te laten verlopen was er een veilingmeester ingehuurd en dat was te merken, deze man heeft heel wat centen bij elkaar gepraat.

Alle kavels werden in een rap tempo verkocht. Je kon niet op je hoofd krabben of een vlieg voor je neus wegslaan, want elke beweging die je maakte in het publiek ontging de veilingmeester niet  en voor je het wist had je een bod uitgebracht. Je moest constant de aandacht erbij houden.

Er werden ongeveer 185 kavels geveild. Gewild waren de kaarten voor diverse wedstrijden van Heerenveen en Groningen. Ook kavels ,waarvan de commissie dacht dat dit niets zal worden, werden tot grote verbazing verkocht. De allerlaatste kavel een autowasbeurt, uitgevoerd door de selectie spelers ,in boxershort, bracht maar liefst € 575,- op.  De heren kunnen flink aan de slag, want er worden 16 auto’s en 2 vrachtwagens gewassen. Deze happening zal plaatsvinden zaterdag 18 juli op het terrein van sv. Nieuw Balinge.

Dat de veiling geslaagd was bleek uit het enorme bedrag, dat er die avond is binnen gehaald   € 10.400 !!!!

Namens sv Nieuw Balinge willen wij iedereen bedanken die meegeholpen heeft aan deze geslaagde veiling.

De veilingcommissie.


  Wandel 4 daagse

Wandel 4 daagse

Van: 25 augustus t/m 28 augustus.

Inschrijven kan op dinsdag 25 augustus van 18.00 tot 20.00 uur bij De Morgenster.

De kosten zijn € 5,00 pp.

Vrijdag willen wij de wandelweek feestelijk afsluiten, met een lawaai optocht door het dorp, jullie mogen ook verkleed komen.

Kom in beweging en kom dinsdag 25 augustus.

Voor jong en oud, voor een ieder

De Wandel 4 daagse is mede mogelijk gemaakt door:

  • C1000 te Westerbork
  • Ouderen Onder Dak
  • Plaatselijk Belang
  • De Morgenster

De 4 daagse commissie: Miranda Schutte,  Yvonne Jonker, Corrine Moret, Martha Prins, Netty Jager.


  Rommelmarkt N.H.Kerk

Ook dit jaar was er weer de traditionele jaarmarkt bij de Ned.Herv.Kerk en wel op 20 juni j.l.

Er kwamen weer vele mensen op de markt ondanks de vele regenbuien. Het was een gezellige  en geslaagde dag. We willen hierbij dan ook iedereen die meegewerkt heeft aan deze dag, bedanken voor zijn of haar bijdrage en inzet.

De volgende mensen hebben een prijs gewonnen:

-    Terrasverwarmer:  Dhr.L.Klinker uit Bovensmilde.

-    Sjoelen: Volwassenen: Dhr.A.Span- 140 punten – slagroomtaart.

                         Jeugd: Ruth Everts- 114 punten--inktvis-watersproeier.

-    Taarten:  Harja Gosink-Geert Jager-Heidi Span-Thérèse Kroezen-Nico Brookman-Netty Jager.

De rommelmarkt heeft een mooi bedrag van € 2389,30 opgeleverd.

De opbrengst is bestemd voor het bouwfonds,  De Bouwcommissie.


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :