Maandblad
 Kontakt

www.kontaktnieuwbalinge.eu

kontakt

Terug

september 2009

 
   
Colofon
Van de Redactie
Meester Sieberingschool
CBS de Morgenster
The Young Ones
S.V. Nieuw Balinge
Nieuwsbrief "De Heugte"
Nieuws van Natuurmonumenten
Een Nieuw Balinger in Papoea Nieuw-Guinea
Mag ik u even voorstellen…..
Info Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"
Ingezonden door Plaatselijk Belang 'De Vooruitgang"
Plaatselijk Belang over vernieling en honden- paardenpoep
Zomerfeest mooi verlopen!
La Vuelta
Buurtacademie
De Nieuw Balinger wandel4daagse
Mooi op Eigen Kracht
Geknipt voor Kontakt
Dorpsplein Nieuw Balinge
Ouderen Onder Dak Manifestatie
Info Goudplevierrun 2010
Fysiotherapie Nieuweroord
Info van de werkgroep van het popkoor
Dansen in De Heugte
Dorcas Hulp
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden
   

Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nieuw Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

 
INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,  BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN, ZIJ ZORGEN ERVOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORD
 
Redactie:

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina:

 
The Young Ones

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

 
 Van de Redactie

Van  de  redactie

30 – 08 – 2009: La Vuelta door ons dorp!

Men neme: een paar zéér warme dagen – ruime periodes met aangename temperaturen - een paar flinke plensbuien - ietwat onweer - een spetterend zomerfeest én een ruime hoeveelheid vrije dagen, en voila je hebt het recept voor: Vakantie Nw-Balinge 2009!  Zo kunnen we allen terug zien op een geslaagde zomerperiode, toch!? Veruit de meeste onder ons hebben de draad van de ‘dagelijkse beslommeringen’ inmiddels alweer opgepakt die ze voor de vakantie hebben laten liggen, werk, school en noem maar op en zie wat gestuurd is aan kopij voor Kontakt september. Wat kunt u in deze uitgave zoal tegenkomen. O.a.:

·         Jur Huizenga laat ons in deze editie meegenieten van zijn avonturen in Papoea Nieuw Guinea. Zijn derde en tevens laatste verslag uit deze reeks prachtige reisverhalen van dit jaar.

·         De werkgroep van het popkoor is er met een oproep aan iedereen die zijn/haar zangstem wil laten horen.

·         Plaatselijk belang doet o.a. een oproep over de vernielingen van het monument.

·         Tevens nodigt plaatselijk belang u uit om op 16 september de informatie-bijeenkomst bij te wonen over toekomst van het munitiecomplex.

·         Natuurmonumenten vertelt het een en ander over het project Koolveen.

·         En we vragen extra aandacht voor ‘de Goudplevierrun van volgend jaar. De organisatie hiervan vertelt in deze uitgave over een belangrijke wijziging!

·         En wilt u het boekwerk bestellen die is gemaakt n.a.v. het 60-jarig jubileum van SV-Nieuw Balinge? In deze uitgave staat vermeldt hoe u in het bezit komt hiervan.

·         Gemeente Midden Drenthe doet een oproep aan iedereen over het project ‘Mooi Op Eigen Kracht’.

En natuurlijk nog veel meer. Veel plezier met het lezen van Kontakt september!


   Meester Sieberingschool

 

Beste dorpsbewoners,

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het prachtige afscheidsfeest. Het kan niet anders of veel mensen hebben hard gewerkt aan de voorbereiding en ik heb helemaal niks gemerkt. Het was een complete verrassing wat er zou gebeuren.

's Middags hebben de kinderen een geweldig programma verzorgd. Het was voor mij even terug in de tijd. Dansen!!!. Wat zagen de kinderen er prachtig uit. Mooie baljurken en even lekker de beentjes van de vloer. En zoals altijd waren de ouders ook aanwezig bij dit feestje. 

Daarna de receptie en tot slot even lekker tijdens een heerlijke maaltijd in "de Heugte" even napraten met het team.

Fijn dat jullie in zo'n grote getale op de uitnodiging in zijn gegaan om even persoonlijk afscheid te nemen. Alhoewel afscheid? Over niet al te lange tijd dan bestaat de meester Sieberingschool 100 jaar. Ik kan me niet voorstellen dat Nieuw Balinge dat ongemerkt voorbij laat gaan.

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de lieve woorden en prachtige cadeaus, veel te gek. Verder vooral bedankt voor de prettige samenwerking in de afgelopen 8 jaar. Ik heb het werken in Nieuw Balinge als heel prettig ervaren en de kneepjes van het vak mogen leren.

Het ga jullie goed. Ik wens iedereen een goede gezondheid en veel succes in het verdere leven en tot ziens........

Annette Pool.

 

Afscheid juf Annette.

Dankzij de OR, hebben de leerlingen op donderdag 27 augustus, kunnen kennis maken met het stijldansen. Dansschool Veenstra heeft voor alle groepen een workshop  stijldansen verzorgd.

Zo werd er een foxtrot, cha-cha-cha aangeleerd. Ook werd er lekker gedanst op Grease en de Kabouterdans. Telkens, in groepen van twee, werd er hard gewerkt om de dansen onder de knie te krijgen.

Dat is gelukt en konden we ’s middags alles presenteren op het afscheid van juf Annette.

Het werd een middag met een traan en een lach. Niet alleen met de leerlingen, maar ook met veel ouders en andere belangstellenden.

We kunnen met ons allen terug kijken op een geslaagd afscheidsfeest.


  CBS de Morgenster

 
OVERLAST OP HET SCHOOLVELD EN IN DE BUURT

Ons schoolterrein is toegankelijk voor iedereen, ook na schooltijd. Er mag gespeeld worden. Bij spelen denk je aan: leuk, gezellig, samen, sociaal…….

Helaas is daar niet altijd sprake van. Een groep jongeren geeft met regelmaat een slecht voorbeeld en daardoor heeft onze school en haar directe bewoners te maken met overlast. Enkele voorbeelden;

-       Er wordt te hard en te hoog met een voetbal geschopt, waardoor de bal op het schooldak of bij de buren op het erf terecht komt.

-       Er wordt vervolgens op het dak van de school gevoetbald, gelopen en gesprongen, waardoor er lekkage is ontstaan.

-       Beplanting bij de buren wordt vertrapt, een hekwerk wordt vernield.

-       Het dekzeil met banden van de zandbak wordt weggesleept, kapot gemaakt en niet teruggelegd.

-       Er wordt zand uit de zandbak genomen/gestolen.

-       Het fietsenhok wordt gebruikt als hut en speelruimte zonder dat er opgeruimd wordt.

-       Bomen zijn onherstelbaar vernield, omdat er aan de takken getrokken is.

-       De deuren van de buitenberging zijn geforceerd, waardoor de sluitingen niet meer passen.

-       Andere kinderen, die wel leuk willen spelen, worden weggepest.

Gelukkig zijn er bewoners die de betreffende jongeren aanspreken op hun slechte gedrag. Zelfs zijn er enkele van hun ouders benaderd, maar veel schijnt het nog niet te helpen.

Klachten uit de buurt bereikten de gemeente die vervolgens ons hierover benaderde. Daarom hebben we, in overleg, onlangs de voetbaldoelen van ons schoolveld verwijderd om de overlast te beperken. Jammer, omdat we daarmee de eigenlijke oorzaak niet aanpakken en dat zo de ‘goeden onder de kwaden lijden’ , doordat deze hun doelen missen. Wellicht ook verplaatsen we het probleem, maar we konden even geen andere oplossing bedenken.

Sociale controle op het dorp is en blijft  in deze van groot belang om dit soort ‘stadse fratsen’ te voorkomen. Het is goed dat er mensen zijn die jongeren op hun slechte gedrag aanspreken.  Kinderen van een ander moet je kunnen aanspreken op hun a-sociale gedrag zonder een grote mond terug te krijgen. Ook van betreffende ouders mag je verwachten dat ze zo’n klacht serieus nemen, hoe lastig dat soms ook is.

Wij leren onze kinderen op school dat ze ‘stop’ mogen/moeten zeggen als er iets gebeurt dat ze niet leuk vinden.

Een goed voorbeeld doet goed volgen.

Als iedereen dat probeert, lukt het die negatieve spiraal te doorbreken.

Met vriendelijke groet,   Rob van den Berg


The Young Ones

 


  S.V. Nieuw Balinge
 

Fotoboek 60 jaar SV Nieuw Balinge

S.v. Nieuw Balinge bestaat 60 jaar. Dat de club dit niet ongemerkt voorbij heeft laten gaan, hebben we vernomen. Op 12 en 13 juni vierde de vereniging het jubileum en hoe……

Fotograaf Geert Marissen maakte van het onvergetelijke feest een fotoboek. Vanaf half augustus is een tastbaar inkijkexemplaar te bekijken in de voetbalkantine. Tevens staat het inkijkexemplaar op de site: www.geertmarissen.nl  vermeld.

Bestellen kan voor 6 euro via de club of  bij Geert. Hiermee sponsort u tevens s.v. Nieuw-Balinge, want een gedeelte van de opbrengst gaat naar de vereniging.

Naast evenementen als deze kunt u bij Geert Marissen Fotografie tevens terecht voor uiteenlopende fotoprojecten en particuliere fotosessies, op locatie of in de studio.

U kunt vrijblijvend contact opnemen met Geert via 06-55853901 op per e-mailadres geert@geertmarissen.nl.


  Nieuwsbrief "De Heugte"

Nieuwsbrief september

 

geen opgave ontvangen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nieuws van Natuurmonumenten


  Een Nieuw Balinger in Papoea Nieuw-Guinea

 

Een Nieuw Balinger in Papoea Nieuw-Guinea

Afgelopen winter heeft dorpsgenoot Jur Huizenga samen met zijn reisvriendin Coosje een reis van 3 maanden gemaakt door Australië en Papoea Nieuw-Guinea. Aansluitend is hij in z’n eentje nog een maand in India geweest. Voor de lezers van KONTAKT doet hij verslag van zijn ervaringen. Onderstaand de derde aflevering die gaat over Papoea Nieuw-Guinea.

Waar ligt Papoea Nieuw-Guinea (PNG) eigenlijk? Het eiland ligt vlak ten noorden van Australië en bestaat uit 2 delen. Het westelijk deel is het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea dat nu bij Indonesië behoort, het oostelijk deel is: ”De Onafhankelijke Staat Papoea Nieuw-Guinea”, zoals het land officieel heet. Vóór 1975 was het een protectoraat van Australië.

”Wantok” , zegen én vloek

In PNG wonen meer als 800 volksstammen met elk een eigen taal. Het maatschappelijk leven wordt beheerst door het begrip ”wantok” (= one talk). Iedereen die de taal van je volksstam spreekt, is je wantok. Wantok houdt in dat je geboren wordt met rechten en plichten. Binnen een volksstam heeft iedereen recht op voeding en huisvesting tot het moment dat daar zelf voor kan worden gezorgd. Aan de andere kant heeft iedereen de plicht om deze zorg te bieden. Het is ook nog vandaag de dag geen optie om je daar aan te onttrekken. Op zich een prachtig systeem van sociale zekerheid. Je helpt in de eerste plaats je familieleden en dan je volksstam.

Dat vind je terug in de politiek. In het nationale parlement dat 109 leden telt waaronder één vrouw, zijn niet minder dan 45 politieke partijen vertegenwoordigd. Regelmatig stemmen leden van de coalitiepartijen met de oppositie mee wanneer dit in het belang van hun volksstam is. Het parlement bestaat dus in wezen uit 109 losse volksvertegenwoordigers en er is zodoende geen sprake van een stabiel politiek systeem. Ministers en topambtenaren beschouwen hun baan als een uitgelezen mogelijkheid om hun familie en volksstam te bevoordelen. Vriendjespolitiek en corruptie zijn aan de orde van de dag. Dat wordt niet door iedereen als slecht ervaren, je moet immers in de eerste plaats voor je wantok zorgen en daarvoor is corruptie een goede methode. Naar schatting gaat zodoende 1/3 van het regeringsbudget verloren aan corruptie, eenzelfde deel aan het veel te grote ambtenarenapparaat dat weinig presteert. Blijft 1/3 over voor de gewone uitgaven en projecten die vaak slecht worden voorbereid en daardoor even vaak mislukken. Wantok is al met al een zegen én een vloek voor het land.

Toenemende criminaliteit

Het is tegen deze achtergrond niet verwonderlijk dat PNG omvangrijke sociaal-economische problemen kent die o.a. bestaan uit criminaliteit en openbare orde problemen, die als maar groter worden. In heel PNG valt er geen etalageruit te bekennen. Alles is dichtgetimmerd met multiplex al dan niet versterkt met tralies. Soms is er b.v. bij elektronicawinkels bovendien dag-en-nacht hondenbewaking met 2 begeleiders op het trottoir vóór de winkel.

Supermarkten hebben standaard 4 bewakers, 2 bij de ingang en 2 bij de uitgang. Alle met stokken bewapend. Bij het verlaten van de winkel worden de boodschappen aan de hand van de kassabon gecontroleerd. Soms vindt er lijfelijke visitatie plaats. Ook in de supermarkt zelf lopen bewakers rond om er op toe te zien dat klanten niets onder hun kleding verstoppen. Alle hotels hebben rondom de klok bewaking. Hetzelfde geldt voor bedrijfspanden en dure huizen. ’s Morgens en ’s avonds om 7 uur zie je vrachtwagens met zijbanken door de steden rijden voor het aflossen van de wacht.

Het is niet verantwoord om in je eentje in het donker over straat te lopen. Onze avondmaaltijd liep een keer wat uit en het was al donker toen we de rekening betaalden. Zonder daar om te hoeven vragen, kregen we 2 bewakers met stokken mee die ons veilig naar ons hotelletje begeleidden.

De gevangenis van Mount Hagen kreeg een nieuwe directeur. Tijdens de overdrachtsceremonie deelde hij mede zich tot doel gesteld te hebben om in 2009 het aantal ontsnappingen tot nul terug te brengen. Verder kondigde hij aan een eind te zullen maken aan het in- en uitlopen van bezoekers ’s nachts en aan het vragen/aannemen van steekpenningen.

De ambassadeur van Nieuw-Zeeland was met een paar vrienden aan het golfen op de golfbaan van Port Moresby, de hoofdstad van PNG. Zij werden op de baan beroofd door een bende van 8 man die met vuurwapens en kapmessen bewapend was. Even later kwam één van de boeven terug om nog de dure zonnebril van de ambassadeur op te halen. Het was de tweede roofoverval op de ambassadeur binnen enkele jaren.

Stammenoorlogen in PNG

De volksstammen in de hooglanden van PNG staan regelmatig op voet van oorlog met elkaar. Dat is nooit anders geweest. Het woord ”oorlog” dient daarbij letterlijk opgevat te worden. De aanleiding is b.v. een moord, een geschil over een varken of eigendomsrechten van grond. Oorlog wordt hier netjes volgens traditie en keurige afspraken gevoerd. Geen sluipschutters of andere achterbakse strijdmethoden. Soms gaan 2 volksstammen een strijdveld maken door samen een stuk oerwoud te kappen en wordt er een datum plus tijdstip afgesproken wanneer de ontmoeting zal plaatsvinden. Wanneer het begint te regenen, wordt de strijd onderbroken. De strijd is dus fair. Twee dagen na ons vertrek uit Goroka ontmoetten vechtersbazen van 2 volksstammen elkaar volgens afspraak in de hoofdstraat van deze plaats om een onderling geschil te beslechten. Ze gingen elkaar te lijf met stenen, stokken en kapmessen (lengte 65 – 70 cm). Er werd niet geschoten. Pijl en bogen die op het trottoir voor toeristen te koop stonden, werden weggegrist en voor de goede zaak ingezet. De strijd duurde een uur en er vielen doden en gewonden. De politie in het bureau in dezelfde straat was verstandig en bleef veilig binnen. Dergelijke vechtpartijen zijn schering en inslag. Een staat van oorlog kan jaren duren zonder dat er dagelijks of wekelijks daadwerkelijk gevochten wordt. Is formeel tot vrede besloten, dan wordt een schadevergoeding betaald voor de gebeurtenis die aanleiding tot de oorlog was. Meestal wisselen een paar varkens en een geldbedrag ter waarde van b.v. € 3000 van eigenaar.

Een voordelige aankoop

In Wewak moesten we een binnenlandse vlucht herbevestigen. Omdat ons hotelletje op een heuvel lag en Coosje niet van bergopwaarts wandelen houdt, spraken we af dat zij rechtstreeks naar het kantoortje van de vliegmaatschappij zou gaan en ik eerst de vliegtickets zou ophalen. En wat gebeurt er, wanneer een vrouw met een credit card alleen door de hoofdstraat loopt? Precies, ze gaat shoppen! Nadat we de vlucht hadden herbevestigd, zei Coosje dat ze een aardige winkel ontdekt had met goede, goedkope kleding. Daar zouden ook overhemden voor mij bij zijn. Wij er heen. Het bleek een winkel te zijn met tweedehands kleding uit Australië oftewel ”kleding voor de derde wereld”. Een winkel ter grootte van een zaal. Alles netjes op rekken gesorteerd. Na 5 minuten grabbelen haalde Coosje een mooie, zalmkleurige blouse in haar maat van de stang en ik na 10 minuten 3 zo goed als nieuwe overhemden van bekende merken. En dat kostte mij slechts 65 eurocent per stuk! Ja, zo komt Jan Splinter door de winter.

Zeg ik later tegen Coosje, dat ik mijn vrienden tijdig zal waarschuwen, wanneer ik weer op reis ga. Dan kunnen ze hun overtollige overhemden in de Humana kledingbox deponeren. Antwoordt ze, dat zij die ook rechtstreeks aan mij kunnen geven. Kijk, zo is dat nu in het leven: vrouwen zijn praktischer dan mannen.

Dit was het laatste verhaal over de winterreis 2008-2009 van Jur. Bij leven en welzijn: tot volgend jaar.


  Mag ik u even voorstellen…..
 

Mag ik u even voorstellen…..

StrijkerenStrijker

Ditmaal dicht bij huis een interview.  Henk kon ernaartoe lopen want Jan Peter Strijker is zijn buurman.

We hadden vernomen dat Jan Peter Strijker samen met zijn broer Wolter Strijker een Technische groothandel en verhuurbedrijf zijn begonnen.

Een nieuwe winkel in ons dorp  en dat in deze economisch moeilijke tijd! Wij vonden dit zo bijzonder dat we er meer van wilde weten.

Hoe kwamen jullie op het idee om een doe het zelf winkel te beginnen?

We zijn er al langer mee bezig om iets voor onszelf te doen. Omdat meer mensen zelf gaan klussen is er behoefte aan kwalitatief goed en betaalbaar materiaal. In deze behoefte  willen wij dus voorzien.

Waar komt de winkel?

We wilden eerst een groot pand neerzetten aan de Koekoeksdijk maar er was geen kavel vrij. We hadden een ondernemersplan geschreven voor het grote pand. De gemeente en bank zijn ervoor om eerst klein te beginnen.  We willen binnen enkele weken een grote blokhut bij ons ouderlijk huis neerzetten aan de Verlengde Middenraai  85.  Volgende week (wk37-2009) kunnen we al handgereedschap en bevestigingsmateriaal leveren.

Wat gaan jullie verkopen?

We verkopen tuinartikelen (tuinhout,kozijnhout etc.)en bevestigingsmaterialen, bouwproducten, handgereedschap. We hebben het dealerschap van Tuindeco. Deze levert o.a. blokhutten. In principe kunnen we alles leveren. Tevens gaan we verhuur doen van  kraantjes, shovels, tuinfreesjes, etc. We zijn van plan om na verloop van tijd onderhoud aan grasmachines te gaan doen.

Hebben jullie kennis van zaken?

Jan Peter werkt nu nog als dakdekker en blijft dit voorlopig doen. Hij heeft een aantal jaren als timmerman gewerkt dus kennis genoeg. Wolter heeft 12 jaar bij een agrarisch bedrijf gewerkt als loonwerker en als hovenier. Beide geven aan dat als zij het niet weten het kunnen opzoeken voor de klant.     

Hebben jullie al een logo?

We zijn hiermee bezig. Op ons shirtje staat al een logo maar daar zijn we nog niet tevreden over. Gerard de Haan(“de Haan Media”) uit Nieuweroord is met het logo bezig.  Hij maakt ook voor ons de website. We komen er nu wel achter dat je heel veel nodig hebt als je nieuw begint. Denk maar aan reclame, briefpapier, website, visitekaartjes, etc., etc. We zijn er vanaf april van dit jaar al mee bezig.

We hebben net nu pas een goede gebruikte Four Wheel drive gekocht met grote aanhanger. Met name de materialen voor de verhuur zijn groot en kunnen niet zomaar vervoerd worden. We hopen dat we hem vaak nodig hebben.

Is Nieuw Balinge niet te klein voor jullie?

We denken in Nieuw Balinge veel klanten te krijgen. Met name de openingstijden zijn ruim. Daardoor kunnen mensen ook ’s avonds bij ons terecht. Ze hoeven dan niet meer naar Hoogeveen als je wat vergeten bent. We gaan kijken wat de behoefte is in het dorp. We kunnen in principe zoveel mogelijk leveren.  Uitbreiding zal naar Witteveen en Nieuweroord zijn een optie. Een winkel zoals wij hebben is er niet in de nabije omgeving.

Wilt u meer informatie of heeft al  een bestelling bel 06-54363015 en binnenkort alle informatie op de website;    www.strijkerenstrijker.nl

Openingstijden;

Ma t/m vr. 09.00 uur-21.00 uur   Za. 09.00 uur-17.00 uur. Verlengde  Middenraai  85.

Na nog een prachtige catalogus gekregen te hebben vertrekken wij  huiswaarts en denken dat het zeker goed komt met deze nieuwe ondernemers.

Namens Kontakt wensen wij Jan Peter en Wolter heel veel succes met hun nieuwe onderneming.

 


  Info Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"
  

  Ingezonden door Plaatselijk-Belang 'De Vooruitgang"

 Schetsschuit Ontwikkeling Militaire terreinen"

Met vertegenwoordigers van maar liefst elf partijen, is via de methode Schetsschuit van DLG op 29 Oktober 2008, een dag lang gewerkt, aan een integraal plan waarin genoemde ontwikkelingen samenkomen, twee bestuursleden van Pl-Belang hebben hier ook aan deelgenomen.

Op 30 Oktober 2008 zijn dezelfde resultaten, gepresenteerd aan de betrokken bestuurders.

In overleg met DLG, heeft Pl-Belang alle 100 stuks boekjes gekregen, die DLG had laten drukken, de inhoud van het boekje, met prachtige foto's en verhalen, zij die er belangstelling voor hebben, kunnen een boekje ophalen, bij Albert Wielink Voornweg 10 Nw-Balinge (zolang de voorraad strekt).

Tevens zal bestuur Plaatselijk Belang"De Vooruitgang"op 16 September 2009 samen met DLG een avond organiseren in de Heugte voor alle bewoners van Nw-Balinge, over het sluiten van het Munitiedepot eind 2009, zet deze datum alvast in jullie agenda, verdere informatie leest u elders in deze uitgave van Kontakt.

Namens Pl-Belang "De Vooruitgang", Albert Wielink

Informatiebijeenkomst munitiecomplex Nieuw Balinge

Op woensdag 16 september is er een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen van het munitiecomplex Nieuw Balinge. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in dorpshuis De Heugte, Lijsterstraat 1 in Nieuw Balinge. Het munitiecomplex Nieuw Balinge wordt zeer binnenkort door Defensie afgestoten en overgedragen aan Dienst Landelijk Gebied (DLG). DLG zoekt samen met het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (voorheen Domeinen) naar een andere bestemming voor het complex. Hierbij zijn ook Plaatselijk Belang, Natuurmonumenten, provincie Drenthe en gemeente Midden-Drenthe betrokken.

Doel van de informatiebijeenkomst is om omwonenden en geïnteresseerden te informeren over het proces en de ontwikkelingen tot nu toe.  Zo informeren we u onder andere over de uitkomsten van een ontwerpatelier (schetsschuit) dat eind vorig jaar werd gehouden met betrokken partijen. Hierin zijn ook de ideeën verwerkt die in een eerder stadium door bewoners zijn aangereikt. Later dit jaar willen we ook omwonenden de gelegenheid bieden om het terrein te bezoeken. Zodra hier meer over bekend is, zal dit via het het blad ‘Kontakt’ worden bekendgemaakt.

U bent van harte welkom!

Voor meer informatie over de informatiebijeenkomst kunt u contact opnemen met Albert Wielink van Plaatselijk Belang ‘De vooruitgang’, tel: 0528-321323. Voor vragen over het munitiecomplex kunt u contact opnemen met Sipke Castelein van Dienst Landelijk Gebied, tel: 030-2756742. Of stuur een e-mail naar: s.castelein@minlnv.nl

Oproep foto’s en informatie over geschiedenis van het munitiecomplex

Heeft u (oude) foto’s van het complex? Of interessante informatie over de geschiedenis van het complex? Neem dan contact op met Sipke Castelein van Dienst Landelijk Gebied, tel: 030-2756742.

Project Ontwikkeling Militaire Terreinen (PrOMT)

Dienst Landelijk Gebied en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf zoeken in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een nieuwe bestemming voor 53 voormalige militaire terreinen verspreid over het land. Dit doen we onder de noemer PrOMT (Project Ontwikkeling Militaire Terreinen). In de regio Noord gaat het om vijf terreinen die allen in de provincie Drenthe liggen. Het betreft de oefenterreinen Balloërveld, Anloo en Havelte-Oost en de munitiecomplexen Donderen en Nieuw Balinge. Gezamenlijk hebben deze terreinen een oppervlakte van 1114 ha.

Kijk voor meer informatie op www.ontwikkelingmilitaireterreinen.nl


  Plaatselijk Belang over vernieling en honden- paardenpoep

 

Op de leden vergadering van Plaatselijk Belang zijn drie onderwerpen besproken die we graag onder Uw aandacht willen brengen.

Als eerste de vernieling van het Monument van Meester Siebering. Wat was iedereen trots op het monument. Maar nu blijkt dat de verlichting alweer is vernield. Waarom en naar de daders kunnen we gissen. De kosten van het herstellen bedragen € 2200,00

 

Het is diep treurig dat dit mogelijk is. We hopen dan ook dat de dader(s) zich meld(den).Heeft U iets gezien, gehoord meld dit aan Albert Wielink.

Het volgende is de overlast van de hondenpoep.

 

Je kan op veel plaatsen in het dorp niet meer fatsoenlijk lopen om de hondenpoep te moeten ontwijken. Op het grasveld bij school waar een bordje staat om hier geen honden uit te laten ligt omringd door poep. Is het zo’n kleine moeite om de poep op te ruimen in een plastic zakje? Honden bezitters neem Uw verantwoordelijkheid en ruim het op. De kinderen willen graag kunnen spelen op het grasveld en iedereen wil toch graag met schone schoenen weer thuis komen.

Als laatst de  paardeneigenaren. Heerlijk door de natuur op het paard soms een stukje door het dorp. Maar ook paarden willen wel eens wat achter laten. We weten dat we niet kunnen verwachten dat U dit met een plasticzakje opruimt. Maar u kunt wel of afstappen en de mest in de berm schoppen of rijd later langs en ruim het alsnog op. Op de Wethouder Niewaalpad lopen wandelaars, fietsen mensen en de kinderen skeeleren er. Niets is zo hinderlijk als mest  lang blijft liggen.

Dus diereneigenaren neem Uw verantwoordelijkheid ruim de drollen van hond en paard zelf op.

Het bestuur van Plaatselijk Belang.


  Zomerfeest mooi verlopen!

Zomerfeest mooi verlopen!

De zon en hier en daar een bui, kon de pret niet drukken. Het is al weer enige weken geleden en iedereen heeft zijn normale dag taken weer hervat. Allen die bij het Zomerfeest aanwezig waren hebben zich goed vermaakt.  Aan de activiteiten deden veel deelnemers mee, en dat geeft de organisatie een goed gevoel.

Het was doorlopend gezellig druk.

Verder onze complimenten aan de leuk versierde straten dat geeft toch een bepaalde sfeer!

De Stichtingsleden willen dan ook iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan het Zomerfeest 2009 HEEL HARTELIJK DANKEN!

Over de Kleurplaat wedstrijd, en de DROOMWENSEN die ingeleverd zijn, hoort u binnenkort meer. Er was helaas geen droomwens bij, die publiekelijk interessant was, ze zijn meer gericht op de kinderen zelf vandaar dat we dit niet tijdens het Zomerfeest konden invullen. Jammer!

Nogmaals Dank voor uw aller medewerking en tot volgend keer!

Namens de St. Zomerfeest, José Post


  La Vuelta

La Vuelta

De Ronde van Spanje (Vuelta Ciclista a España) is een wielerwedstrijd die sinds 1936 bijna jaarlijks wordt gehouden in Spanje. De Ronde van Spanje is net als de Tour de France en de Giro d'Italia een belangrijke ronde in de wielersport. Vanwege hun grote aanzien en hun lengte (drie weken) worden deze drie rondes samen wel De Drie Grote Rondes genoemd. Waar de Tour de France in het begin van de zomer wordt gehouden, wordt de Ronde van Spanje later in de zomer gehouden.

Vroeger werd de Vuelta in april-mei gehouden. De verplaatsing van de Vuelta heeft het prestige van de koers doen toenemen. De koers is veel internationaler van karakter geworden, bijvoorbeeld omdat renners die in de Ronde van Frankrijk teleurgesteld hebben, in Spanje hun seizoen willen goedmaken. De Ronde van Spanje wordt ook als voorbereiding op het wereldkampioenschap gereden. Een overwinning in de Vuelta wordt nu over het algemeen even belangrijk geacht als een overwinning in de Giro.

De ronde is zevenmaal door een Belg gewonnen en tweemaal door een Nederlander, te weten; Joop Zoetemelk in 1979 en Jan Janssen in 1969. De meest opmerkelijke overwinning van een Belg dateert van 1977: Freddy Maertens leidde het klassement vanaf de eerste dag en schreef 13 van de 19 etappes op zijn naam.

Nieuws rond de Vuelta in Drenthe

Het was zondag 30 augustus jl dé grote dag voor Drenthe: de Vuelta-renners reden de ruim 200 kilometer door het Drentse land. Zo ook door ons dorp Nieuw Balinge.
Maar écht bijzonder was het in Witteveen. Hier ligt de vorig jaar overleden Relus ter Beek begraven. Op een prachtige plek, tussen de bomen. Hij was het die de organisatie van de Vuelta ervan overtuigde dat de Ronde van Spanje naar Drenthe moest komen.

Jongerenuitwisselingsprogramma Hola

Rondom de proloog van de Vuelta op 28 augustus jl op het TT circuit in Assen heeft de provincie in samenwerking met STAMM CMO en Sport Drenthe een veelzijdig programma opgezet. Een van de onderdelen van dit programma is het jongerenuitwisselingsproject Hola tussen Spaanse en Drentse jongeren. Alle gemeenten in Drenthe organiseren een uitwisseling waaraan 15 Spaanse en 15 Drentse jongeren meedoen. Dankzij subsidies van de Europese Unie en de provincie krijgen Spaanse jongeren de kans om kennis te maken met onze gemeente en provincie. En andersom krijgen jongeren uit onze gemeente in 2010 de kans om te proeven van de Spaanse cultuur.


  Buurtacademie

Cursus foto bewerken.

De cursus foto bewerken start donderdag avond 24 september.

Het gaat om 4 avonden; 24 september, 1- 8- en 15 oktober.

De kosten zijn; € 61,00 voor de hele cursus inclusief boek.

Daar komt nog € 1,00 per avond bij voor de buurtacademie.

Bij voldoende inschrijving volgt kan er nog een tweede groep worden gestart.

Dus heeft u interesse meldt u dan alsnog aan bij Albert Wielink  321323  of Marinette Hoogendoorn 321125.

Introductiecursus Yoga.

Oktober/november kunt u meedoen aan een introductiecursus yoga.

Het gaat om 4 woensdagavonden.

De kosten zijn € 6,00 per avond (€ 5,00 cursus, € 1,00 buurtacademie).

Yoga is een rustgevende manier van lichaamstraining en besteed daarbij aandacht aan geestelijke rust en juiste ademhaling.

Heeft u interesse geef u dan op bij Albert Wielink 321323 of Marinette Hoogendoorn 321125.

Oproep jongeren:

Als je zin hebt om lekker dynamisch met je lichaam bezig te zijn meld je dan aan voor streetdance en of stijldansen. Bij voldoende interesse willen we een groep opzetten.

Dus geef je allemaal op bij Albert Wielink 321323  of Marinette Hoogendoorn 321125.

Oproep penningmeester Buurt-academie

De BuurtAcademie-werkgroep van Nieuw Balinge zoekt een penningmeester. We vragen iemand die de ontvangsten en de betaalopdrachten voor de BA-werkgroep wil bijhouden. Deze persoon zal voornamelijk contact met de voorzitter (Albert Wielink) hebben en eens per jaar een balansoverzicht / begroting maken. Eens per jaar woont de penningmeester de vergadering van de BA-werkgroep bij.  Reacties zien we graag tegemoet. U kunt bellen met Albert Wielink, Voornweg 10, telefoon 0528-321323.

Vr. groet namens de BA-werkgroep,   Albert Wielink


  De Nieuw Balinger wandel4daagse
 

De Nieuw Balinger wandel4daagse

De jaarlijkse Nieuw Balinger wandel4daagse was weer een groot succes. Er waren 111 medaille lopers. De totale opkomst was veel groter door de ouders, opa’s en oma’s, begeleiders, trainers van de voetbal en volleybal enz. Woensdag avond hebben de medaille lopers een appel gekregen in het kader van Nieuw Balinge Beweegt.

Vrijdag avond is er veel lawaai gemaakt tijdens de tocht, (dit was de bedoeling) bij de post bij het dorpshuis is een lekker ijsje uitgedeeld, en bij De morgenster werd iedereen onthaald met koffie, ranja, chips en natuurlijk de medaille.

Het was weer een geslaagde week.

Mede mogelijk gemaakt door: C1000 Westerbork, Ouderen onderdak, Plaatselijk belang, Nieuw Balinge Beweegt, De Morgenster, Jacob Stempher, Foto’s, De postzitters : Mw. Drenth, Mw. Schrottenboer, Mw. Jager, Mw. Strijker.

Allemaal bedankt en tot volgend jaar,  de 4daagse commissie.


  Mooi op Eigen Kracht
 

Mooi op Eigen Kracht

Binnen de gemeentelijke visie ‘Platteland leeft! Midden-Drenthe 2020’ zijn een aantrekkelijke woonomgeving, leefbaarheid en naoberschap de belangrijkste kenmerken van onze gemeente. Via het project ‘Mooi, op eigen kracht’ worden bewoners in de gelegenheid gesteld om met concrete plannen te komen om de kwaliteit van hun woonomgeving en/of de leefbaarheid te verbeteren via een aanpak die het naoberschap versterkt.

De gemeente Midden-Drenthe en woningbouwvereniging Actium hebben gezamenlijk € 30.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de drie beste projecten. Een deskundige jury (bestaande uit in ieder geval een vertegenwoordiger van de ingediende plannen) gaat dat beoordelen. Die drie winnaars kunnen rekenen op een bijdrage van ieder maximaal € 10.000,-

Voorwaarden om voor een prijs in aanmerking te komen:

1.    Iedere inwoner, wijk, buurt of straat in Midden-Drenthe kan meedoen. Ook verenigingen of stichtingen mogen deelnemen aan de prijsvraag.

2.    In de toelichting van het plan moet worden omschreven welke positieve gevolgen de uitvoering van het plan heeft voor de (directe) woonomgeving

3.    De plannen moeten aantoonbaar breed gedragen worden door de betreffende buurt, wijk of dorp. Dat kan aangetoond worden door bijvoorbeeld een handtekeningenlijst of het gezamenlijk uitvoeren van werkzaamheden.

4.    Het plan moet financieel goed onderbouwd zijn. Een eventueel te behalen prijs mag als dekkingsmiddel worden meegenomen.

5.    Bij de beoordeling wordt ook gekeken naar de vraag of de plannen passen in het gemeentelijke beleid.

6.    Uitvoering van de plannen gebeurt (geheel of gedeeltelijk) via zelfwerkzaamheid en moet zijn afgerond in 2010.

7.    De plannen moeten uiterlijk 1 oktober 2009 zijn ingediend bij de gemeente Midden-Drenthe ter attentie van de heer Jan Kogelman.

8.    Van de winnende plannen wordt verwacht dat die worden gepresenteerd tijdens de gemeenteraadsvergadering op 29 oktober 2009.

Geen prijs

De plannen die geen prijs winnen, worden door de gemeente bekeken op uitvoerbaarheid door de gemeente zelf en ze worden doorgestuurd naar Dorpenoverleg. Die gaat bekijken of ook andere dorpen wellicht iets met deze plannen kunnen.

Meer weten?

Kijk op de website van de gemeente Midden-Drenthe of haal het formulier met de voorwaarden bij de gemeentewinkel in Smilde, Beilen of Westerbork.

Ook kunt u bellen met Jan Kogelman (06) 52 52 57 21 of met Jan Darwinkel 0593 539393


  Geknipt voor Kontakt


  Dorpsplein Nieuw Balinge

Dorpsplein Nieuw Balinge!

 

We zijn er al lang mee bezig maar uiteindelijk werpt onze inzet zijn “vruchten “ af!  Wij willen u laten weten dat er binnenkort een presentatie gegeven wordt van de verbeteringen uitbreiding op het dorpsplein. Zodat u weet als er wat beweging is links en rechts. O ja, daar wordt een panna kooi geplaatst of zo?

Binnenkort nodigen wij u daarom uit voor een presentatie van de vernieuwingen/ verbeteringen van het speel / dorpsplein in het Dorpshuis! Bent u ook nieuwsgierig geworden en wilt u graag weten hoe het speelplein wordt ingericht? Kom dan naar de presentatie avond! De uitnodiging kunt u binnenkort tegemoet zien.

Wordt vervolgd,

Werkgroep Speel/dorpsplein


  Ouderen Onder Dak Manifestatie

Ouderen Onder Dak Manifestatie in “DE HEUGTE”

In de Gemeente Midden – Drenthe zijn een aantal dorpen als pilot ingezet om te kijken of de OOD wat zouden kunnen betekenen in de kleine kernen?

Nu ongeveer 3 jaar later blijkt dat de dorpen ontzettend blij zijn met de komst van de OOD’s

Om te laten zien wat de dorpen hebben ontwikkeld in die paar jaar wordt er een grote manifestatie opgezet voor vele genodigden die ook betrekkingen onderhouden met ouderen in onze samenleving. Het toeval wil dat wij een GROOT Dorpshuis hebben met veel zalen en daarom wordt dit “feestje” in “De Heugte” gevierd! Daarbij hebt u als inwoners het geluk dicht bij huis een kijkje te kunnen nemen bij deze manifestatie.

Wij nodigen daarom iedereen die belangstelling heeft uit om op donderdag 17 september een kijkje te nemen op deze markt tussen 19.00 uur en 20.00 uur In Dorpshuis “De Heugte”

U, bent van harte welkom!

Werkgroep OOD Nieuw Balinge.


  Info Goudplevierrun 2010

GOUDPLEVIERRUN

In een vorig bericht hebben we te kennen gegeven dat de Goudplevierrun 2010 op zaterdag 5 juni gehouden wordt. Echter hebben we nu, op verzoek van Natuurmonumenten, moeten besluiten om de Goudplevierrun te verzetten naar zaterdag 10 juli 2010.
 
De reden hiervan is dat de route van de Goudplevierrun door natuurgebied 'het Mantingerzand' gaat. 5 Juni valt binnen het broedseizoen van de verschillende vogelsoorten die voorkomen in 'het Mantingerzand'.

Om de natuur niet te verstoren hebben we de Goudplevierrun verplaatst naar
een datum buiten het broedseizoen en wel  
ZATERDAG 10 JULI 2010 ! Dus graag uw begrip hiervoor en noteer de nieuw vastgestelde datum alvast in uw agenda!
 
Tot ziens op zaterdag 10 juli 2010 aan de start van de 2e Goudplevierrun, met voorafgaand aan de Goudplevierrun: een run voor de kinderen!
 
Namens de organisatie,
Mellanie Slomp.


  Fysiotherapie Nieuweroord
 

Fysiotherapie Nieuweroord

Op 1 juni jl. heb ik mijn Praktijk voor Fysiotherapie overgedragen aan de heer Roel Schoemaker.

Langs deze weg wil ik een ieder heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij gesteld hebben. Het is voor mij ruim 30 jaar lang een goede tijd geweest, waarin ik veel vreugdevolle, dierbare en ook intensieve kontakten heb gehad. Tevens heb ik het als een leerzame tijd ervaren.

Ik kijk er dan ook met een goed gevoel op terug en geef het stokje vol vertrouwen over aan Roel.

Met hartelijke groet, Book van Beekum.

****

Graag neem ik dit stokje vol enthousiasme over van Book. Evenals Book woon ik in Zuidwolde en ben werkzaam als fysiotherapeut vanaf 1976.

Naast de algemene fysiotherapie doe ik ook haptonomie; tevens ben ik bedrijfsfysiotherapeut en daardoor gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde klachten en belastbaarheidstraining.

Daarnaast heb ik al enige jaren ervaring in het behandelen van het CarpaalTunnelSyndroom

met behulp van een elektrisch gestuurd traktieapparaat (waar 80 % van de mensen baat bij hebben en zodoende niet geopereerd hoeven te worden).

Tenslotte wil ik er nog aan herinneren dat sinds twee jaren de mogelijkheid bestaat om direct, zonder verwijzing van de huisarts, een afspraak te maken voor behandeling.

Ik verwacht dat iedereen (zonodig) de gang naar mijn praktijk weet te (blijven) vinden en verzeker jullie ervan de best mogelijke fysiotherapeutische zorg te blijven bieden.

Met vriendelijke groet, Roel Schoemaker

 

  Info van de werkgroep van het popkoor

 

Beste mensen,

Wij als werkgroep van het popkoor willen jullie uit nodigen voor een inloopavond  van het koor op 14 september om 20.00 uur

in het dorpshuis.

Dirigent en tevens organist Henk Askes zal hier ook bij aanwezig zijn. Op deze manier kunnen we samen zien / horen hoe leuk en gezellig het is om samen te zingen.

Ook zoeken we nog een leuke, spetterende naam voor het popkoor. Ideeën kunnen deze avond ingeleverd worden, wie weet wordt jouw naam uitgekozen.

Als werkgroep van het popkoor hebben wij een nieuwe begroting gemaakt. De kosten zijn 5 euro per avond. Tijdens de inloop avond  zullen we uitleggen hoe wij hier op zijn gekomen.  Op deze avond kunnen jullie je ook opgeven, zodat we binnenkort kunnen starten.

We hopen op jullie komst!

Met vriendelijke groet, werkgroep popkoor.       


  Dansen in De Heugte


  Dorcas Hulp

Beste mensen.

Het is al even geleden maar u kunt zich vast nog herinneren dat men begin april bij u aan deur is geweest met drogeworsten.   De opbrengst was bestemd  voor Dorcas voor de Aidskinderen  in Zuid-Afrika.

De aktie werd gehouden in Noordscheschut, Nieuweroord en Nw.Balinge en was een succes!   Opbrengst : € 958,40. Heel belangrijk is ook om te melden dat met Rijkssubsidie het bedrag wordt verdubbeld !!!!

Allen die hebben meegewerkt (kopers en verkopers)  Hartelijk bedankt !!

Werkgroep Dorcas

Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :
   

GEVRAAGD:

IJzer, accu’s, wasmachines, enz.

A. Hekker, Haarweg 91. Tel: 321384