Maandblad
 Kontakt

www.kontaktnieuwbalinge.eu

kontakt

Terug

oktober 2009

 
   
Colofon
Van de Redactie
Meester Sieberingschool
CBS de Morgenster
The Young Ones
S.V. Nieuw Balinge
Nieuwsbrief "De Heugte"
Export Nieuw Balinge
Nieuws van Natuurmonumenten
Het Mantingerveld
Kinderclub 2009
Jeugdsoos "Kentucky"
Tienersoos "Teenspirit"
AED -- Bewaarpagina
Bedankje
Oproep Ledenvergadering IJsverening
Open dag munitiecomplex Nieuw-Balinge op zaterdag 31 oktober
Gezamenlijke kerkdienst, i.v.m. de reformatie
Fietswacht Tweewielerservice
Nieuws van Toneelvereniging V.D.O.
Ouderen Onder Dak
De Coloradokever
Nootmuskaat
Zomer- en wintertijd
Nieuws van St. Welzijn Ouderen
OZITDATZO
Vrijwillige bijdrage Kontakt
Uitslagen KSV "De Doorzetters"
Nieuws van G.J.V.V.
Demonstratie en  Workshop Streetdance
Dorpsplein presentatie
Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden
   

Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nieuw Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

 
INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,  BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN, ZIJ ZORGEN ERVOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORD
 
Redactie:

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina:

 
The Young Ones

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

 Van de Redactie

Van  de  redactie

 

Meer van deze prachtige herfststukjes zijn te zien op de site van plaatselijk belang


   Meester Sieberingschool

 

Even voorstellen – Jan Migchelbrink (interim-directeur)

Ik zal als interim-directeur op de Meester Sieberingschool werken tot er een nieuwe directeur is benoemd. De procedure is inmiddels gestart. Ik ben voor 16 uren per week aangesteld en meestal twee dagen per week aanwezig op school. Welke dagen dat zijn is mede afhankelijk van de agenda van de school. Op school is bekend welke dagen of dagdelen ik aanwezig ben. Mocht u een afspraak met mij willen maken, laat dan a.u.b. even een berichtje achter bij juf Miranda. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op. De eerste kennismaking met de school is mij overigens zeer goed bevallen. Ik ga uit van een goede samenwerking met het team, ouders en andere betrokkenen. Ik woon in Enschede en werk voor Bureau Meesterschap Assen/Enschede. Ik ben hiervoor lange tijd werkzaam geweest als directeur en interim-directeur van een aantal scholen binnen het openbaar onderwijs in Enschede. Ook heb ik daar vele bovenschoolse taken uitgevoerd op bestuursniveau en gewerkt als procesmanager gedurende een fusietraject met scholen uit andere gemeenten.

Op dit moment werk ik ook voor schoolbesturen in Twenterand (als interim algemeen directeur) en Emmen (coaching en begeleiding in het speciaal onderwijs). Daarnaast geef ik regelmatig trainingen in managementvaardigheden in de noordelijke provincies. We zullen er samen voor zorgen dat de kwaliteit van de school op een hoog niveau blijft en dat de lopende zaken doorgaan zoals in de planning is opgenomen. Ik zal u vast nog ontmoeten in de komende periode.

Ik wens u een fijn schooljaar toe.

Vriendelijke groet, Jan Migchelbrink.

Kijkmoment groep 1/2

In de laatste week van september, zijn er twee kijkmomenten geweest, voor de ouders van groep 1 en 2. Samen hebben we een kringloopwijzer gemaakt. Vooraf hebben we gekeken naar een digitaal prentenboek op het digitale schoolbord. Het thema was appels.

 

De belangstelling was groot. Van alle kinderen zijn ook alle ouders geweest. Daardoor was de sfeer heel gezellig.

Kunstmenu groep 3/4/5
Meester Aldrik Salverda is in de groepen 3 en 4 / 5 geweest om daar twee lessen collage-druk te geven rondom het project “Schaap met laarsjes”. De kinderen uit deze groepen krijgen verderop in het jaar een voorstelling te zien dat genaamd is de “schaap met laarsjes”. De lessen van meester Aldrik sluiten hierop aan. De eerste les gingen de kinderen een collage maken van allerlei materialen.  

Deze materialen moesten dan een schaap of een wolf voorstellen die in de voorstelling te zien zullen zijn.

De tweede les gingen ze deze collages afdrukken met de drukpers. De spierballen moesten hier aan te pas komen, want zo’n drukpers bedienen is nog best wel zwaar.

Uiteindelijk zijn de resultaten hartstikke leuk geworden!

Groep 7/8

Op vrijdag 28 augustus zijn we in groep 7/8 weer gestart met de blaasinstrumenten. In deze  eerste les kregen de kinderen, de instrumenten waarop zij de komende tijd gaan spelen. Na een eerste verkenning van het instrument, werd er een aanzet gegeven richting het spelen. Dit was voor sommigen nog best wel lastig. Zie maar eens geluid uit zo’ instrument te krijgen. Het lijkt heel makkelijk, maar vergt toch wel enige oefening. Naast het oefenen in het spelen werd er ook ruim aandacht besteed aan de onderdelen van het instrument en hoe je het beste voor je instrument kan zorgen. De komende tijd zullen de kinderen de eerste beginselen van het spelen van een blaasinstrument leren en dit in de vorm van huiswerkopdrachten thuis gaan oefenen. De komende weken zal er dus veel muziek in en rond de school te horen zijn. Het resultaat van het vele oefenen mag u komen bewonderen op vrijdag 6 november. U bent dan van harte welkom om in de vorm van een concert de verrichtingen van de kinderen te komen beluisteren.

We beginnen om 19.00 uur. Het concert vindt plaats in de Heugte.

50-jarig bestaan bibliobus

Onder grote belangstelling is bij onze school het feest van de bibliobus gevierd. Sfeerfoto’s staan op www.biblionetdrenthe.nl. Daar staat ook een link naar You Tube. Daar is een kort filmpje te zien.

Kinderboekenweek

Woensdag 7 oktober, begint de Kinderboekenweek. De komende weken, tot aan de herfstvakantie, vinden er verschillende activiteiten plaats, georganiseerd door de werkgroep Kinderboekenweek. Zoals een startvoorstelling op woensdag 7 oktober voor groep 1 tot en met 3. Voor de groepen 4 tot en met 8, is er een circuit, met medewerking van de mensen van de Lekkernij uit Hoogeveen.

*********

Schoolfonds Mr. Sieberingschool

De jaarvergadering van het schoolfonds vindt dit jaar plaats op 23 november a.s.  Aanvang 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar in de Mr. Sieberingschool.

In de maand oktober komen we weer langs voor de contributie 2009/2010.

Langs deze weg bedankt voor uw gift.


  CBS de Morgenster

 

COG-PERSONEELSDAG   

Op woensdag 23 september waren alle COG-scholen gesloten vanwege de personeelsdag. Het thema was deze dag ‘Taal’. Verschillende aspecten van het taal- en leesonderwijs stonden deze dag in de belangstelling. De opening werd verzorgd door de heer Albert Velthuis en vervolgens kreeg dr. Kees Vernooy het woord om ons het belang van technisch lezen te laten inzien. Het goed leren technisch lezen in de onderbouw werpt zijn vruchten later af in vrijwel alle vakgebieden. Het levert betere resultaten op bij het begrijpend lezen en daardoor ook weer bij het rekenen en de kennisgebieden als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Na deze wervelende lezing was er een workshopronde. Wij bezochten als team de workshop EénZorgroute, waarbij ervan uit gegaan wordt dat meerdere zorgleerling met een groepsplan verder geholpen kunnen worden. Dit zal in de toekomst meer tijd op moeten leveren, omdat er minder individuele handelingsplannen opgesteld hoeven te worden. Na een heerlijke lunch bezochten wij de workshop ‘Begrijpend lezen’ van dr. Jos Boerema. Hij benadrukte het belang van begrijpend lezen en gaf concrete voorbeelden hoe je, naast de lessen begrijpend lezen, heel eenvoudig ook bij andere vakken aandacht hieraan kunt besteden. Begrijpend lezen is van groot belang bij het goed kunnen presteren in het basis- en voortgezet onderwijs. Het was een geslaagde studiedag.

EUROPESE TALENDAG

Op vrijdag 25 september deden wij mee aan de Europese talendag.  Aan het begin van de schooldag werd de Engelse vlag gehesen door meester van den Berg en de leerlingen zongen Engelse liedjes. Vervolgens was er een heerlijk Engels ontbijt voorbereid: Brood met bacon and eggs, cocktailworstjes, beschuit met English marmelade met daarbij melk, English tea of sinaasappelsap.  

Wij smulden hiervan, ook al hadden sommigen thuis al stiekem iets genomen. Na het ontbijt gingen alle leerlingen naar hun eigen klas en daar werden die morgen nog een aantal anderstalige activiteiten gedaan. In de onderbouw leerden de leerlingen een Engels lied dat uitgespeeld kon worden en hoorden ze een Engels verhaal. In de middenbouw zongen de leerlingen het lied ‘Head, shoulders, knees and toes’ en kregen ze de opdracht in groepjes zoveel mogelijk boerderijdieren in het Engels te bedenken. In de bovenbouw moesten de leerlingen in tweetallen Nederlandse spreekwoorden vertalen in een andere taal. Ze mochten hierbij gebruik maken van woordenboeken en internet. De leerlingen kwamen met Engelse, Spaanse, Russische en nog andere vertalingen.

 

Een hartelijke groet, Emmy Botter


The Young Ones

 

  S.V. Nieuw Balinge
 

Sportvereniging Nieuw Balinge

Geacht lid,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de sportvereniging Nieuw-Balinge op maandag 26 oktober a.s. om 20.00 uur in de kantine.

Agenda:

1.      Opening

2.      Notulen van de vorige ledenvergadering

3.      Jaarverslag van de secretaris

4.      Jaarverslag van de penningmeester/begroting 2009/2010

5.      Verslag kascommissie

6.      Benoeming nieuwe kascommissie

7.      Contributie verhoging

8.      Pauze

9.      Bestuurverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar is Marcella Sportel en Ronald Wobben. Het bestuur stelt Netty Jager en Nico Brookman voor als kandidaat, eventuele tegenkandidaten voor deze functie kunnen, indien gesteund door tenminste 3 leden,voor 20 oktober a.s. bij de secreatris C. Tump schriftelijk worden opgegeven.

10.  Mededelingen

11.  Rondvraag

12.  Sluiting

We hopen u deze avond te kunnen begroeten. Het bestuur.

 

  Nieuwsbrief "De Heugte"

Nieuwsbrief oktober

 
 

 Export Nieuw Balinge

EXPORT  NIEUW BALINGE

1)               Mijn naam is:

Rense Kootstra

2)               Geboortedatum:

2 april 1950

3)               Ik ben de zoon van:

Lammert Kootstra en Dina Kats

4)               Namen van mijn broers zussen:

Jannie. Overleden in december 2000

5)               Wij woonden aan de:  

Haarweg 17

6)              Mijn meesters/juffen waren:

Meester Siebering / juffrouw Nederhelman/ meester Vroom/ meester Kommer/ meester Matthijssen

7)               Ik zat o.a. in de klas bij:

Johannes Dijkhuis, Klaas de Jonge, Wander Wassen,Lammie Schutmaat, Annie Salomons, Geesje Kreeft, Annie Prins, Rieks Kreeft, Bert Wielink, Kees Sok, Jan Talen, Grietje Spallink,Tinus Prins, Bea de Wit, Geesje Kreeft, Allie Prins ,Hennie Prins.

8)              Dit kan ik mij nog goed herinneren van school:  

Voetballen op  het trapveldje, de ‘oude wiek’ achter school, knikkeren op het schoolplein, de schoolarts op bezoek in de zijkamer bij meester Siebering thuis, ‘s winters bij de grote turfkachel in de klas zitten warmen, de lange gang met kapstokken (ieder zijn eigen kapstokje met nummer), het turfhok en de brandweerkazerne, de banken voor twee leerlingen met de bekende inktpotjes, de extra lessen van meester Siebering om klaargestoomd te worden voor de ULO, sportdag in Westerbork, de schoolreisjes, de schoolfotograaf, et cetera. Teveel om op te noemen. Een fijne tijd.

 9)           Na schooltijd ging ik meestal spelen met/bij:

Johannes Dijkhuis (inclusief het helpen bij zijn dagelijkse taken thuis om daarna te kunnen spelen), Klaas de Jonge, Johnny Sok, Kees Sok, Jan Thalen, IJsbrand Jager, Piet Kroezen, IJsbrand Kroezen, Albert Prins.

10)          Ook wij haalden wel eens kattenkwaad uit. Ik weet nog dat:

Belletje drukken, raamtikken, ‘fruitplukken’, te hard met de bromfiets en motor door het dorp scheuren met of zonder uitlaat en vast nog wel meer, wat ik vergeten ben. Ook toen werd er al gepuberd.

11)          Dit kan ik mij nog goed van Nw-Balinge herinneren:

De jaarlijkse feestweek, zaterdagmiddag voetbalkijken, de prachtige heidevelden en bossen, na schooltijd zwart op wit kopen bij Klaas Koekoek of Geert Blanken, de bazar bij Kobus Kleine, de fietsenmaker, de dorsmachine van de gebroeders Oost, schaatsen op de ‘wiek’, wat een feest, de bouw van het munitiedepot, Jan Oost met zijn ‘Insulindebakfiets’, de bakkers met hun bakfietsen dan wel vrachten tassen aan het stuur, Cornelis Wielink met kisten met eieren op de fiets. Mantingerzand met de ‘dikke denne’, het Mekelermeer. Vissen bij de sluis. Kerstviering in de kerk.

12)           Dit zou ik nog graag eens overdoen:

De reis naar Sri Lanka en dit combineren met een bezoek aan India (Sri Lanka ivm adoptie van mijn oudste dochter Renée en India ivm adoptie van mijn zoon Dhiraj). Ook de geboorte van mijn jongste dochter Inez was natuurlijk een groot feest, maar overdoen. Nu maar niet meer. Het spreekt voor zich dat het verlies van onze beide zoontjes een grote domper was en dat wil je beslist niet weer meemaken.

Ik heb een fantastische jeugd gehad in Nieuw Balinge en in een nostalgische bui zou je kunnen mijmeren dat je best alles  zou willen overdoen en dan weer precies hetzelfde.

13)           En dit zou ik ábsoluut liever nooit weer overdoen:

Eigenlijk wel fouten gemaakt, maar ik zou niet willen zeggen dat ik iets beslist niet weer zou willen overdoen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je er van leert. Opnieuw een eigen huis bouwen staat niet meer op mijn verlanglijstje. Een keer maar nooit weer. Studeren in de avonduren en weekeinden naast het dagelijks werk. Beter om door te studeren.

14)            De vrienden/vriendinnen uit mijn jeugd waren:

Jonannes Dijkhuis, Kees Sok, Klaas de Jonge, Piet Kroezen, IJsbrand Jager, Lammie en Femmie Schutmaat, Annie Salomons, Jan Thalen, Johnny Sok en excuses voor het geval  ik iemand vergeten ben.

15)            In de weekeinden gingen we meestal naar:

Voor het bromfietstijdperk altijd in het dorp. Daarna naar Spier, Wijster, Beilen, Westerbork, Hoogeveen, Witteveen. De ‘wereld’ ging toen voor ons open.

16)            Ik vertrok uit Nieuw-Balinge in het jaar:

1975.

17)            Reden van mijn vertrek was:

Huwelijk met Ina Jipping.

18)            Mijn huidige woonplaats is:

Witteveen.

19)             Mijn beroep is:

Op het moment in de WAO, vanwege een bedrijfsongeval. Daarvoor vijf jaar bij Rubberfabriek Ruma in Hoogeveen als loonadministrateur, vijf jaar AMRO bank Hoogeveen als intern accountant en daarna 25 jaar bij de KNVB als afdelingsmanager van de afdeling Drenthe in Beilen en anderhalf jaar in Heerenveen bij de KNVB district Noord.

20)           Dit wil ik er nog graag bij vertellen:

Kom bijna wekelijks bij mijn moeder op bezoek, die gelukkig nog steeds aan de Haarweg 17 woont. Ook combineerde ik dit vaak met een bezoek aan oom Hennie, die naast mijn moeder woonde. In verband met de afwikkeling van de nalatenschap van mijn oom, die in juli jl. overleed, kom ik bijna dagelijks in Nieuw-Balinge en ik wil hierbij opmerken: met veel plezier. Je spreekt weer de nodige ‘oude’ bekenden.

Een volgende reünie zal ik bij goede gezondheid zeker bijwonen. Mijn grote hobby is de computer en vooral het bewerken van muziek, films, foto’s en dia’s. Ook mag ik graag lezen (documentair, maar geen romans), muziek luisteren, mijn tuin en vissen.

 


  Nieuws van Natuurmonumenten
 

Wandelen naar de Hooglanders op het Mantingerveld 

Nieuw Balinge; op donderdag middag 5 november kunnen belangstellenden uit Nieuw Balinge e.o. mee op excursie naar de schotse hooglanders op het Mantingerveld. De excursie staat in het teken van begrazing en hoe om te gaan met een ontmoeting met de hooglanders op het wandelpad. De boswachter van Natuurmonumenten neemt het liefst belangstellenden mee die moeite hebben met en dergelijke ontmoeting, angstig zijn of zelfs het gebied niet in durven te gaan.

Doel van de excursie is om u weer zelfstandig te laten genieten van het prachtige natuurgebied inclusief de grazers.

Excursie start op 5 november om 14.00 uur vanaf het dorpshuis te Nieuw Balinge

**************


  Het Mantingerveld

Het Mantingerveld

 

Het Mantingerveld is met zijn stuifzandheuvels, jeneverbessen en paarse heide een uniek natuurgebied in Midden- Drenthe. Zorgen baren de ammoniakbelasting en verdroging. Nog voor september presenteert de provincie Drenthe haar beschermingsplannen in het kader van Natura 2000 aan het ministerie van LNV. Tal van maatregelen zijn in overleg met landbouworganisatie LTO en natuur en milieuorganisaties voorgesteld om het kwetsbare natuurgebied van 800 hectare te laten floreren. Een van de voornemens is om nog meer landbouwgrond aan te kopen om ervoor te zorgen dat het natuurgebied meer aaneengesloten is. „Als er geen versnippering is, kunnen dieren en planten zich beter verplaatsen en ontwikkelen”, zegt beheerder Ruud Kreetz.

Ammoniak en verdroging bedreigen Mantingerveld

Door Ellis van Wees

Boswachter Ruud Kreetz kent het Mantingerveld op zijn duimpje. Wandelend langs de paarse struik- en dopheide  vertelt hij de ene na de andere wetenswaardigheid over de flora en fauna en de geschiedenis van het gebied. Even staat hij stil bij een lila bloem. „Dit is een klokjesgentiaan. Deze bloem is van levensbelang voor de vlinder gentiaanblauwtje. Na de paring legt het vrouwtje haar eitjes meestal af op de bijna volgroeide bloemknoppen. Een rupsje kruipt uit het eitje en eet zich een weg naar de zachte bloemdelen. Daarna laat hij zich op de grond vallen en wacht hij op een mier die hem meeneemt naar zijn nest. De mieren beschermen en voeden de rups. Hij verpopt zich tot hij de volgende zomer het mierennest kan verlaten.”

KLOKJESGENTIAAN

„De klokjesgentiaan heeft het net als de andere planten van natte heide moeilijk door verdroging en door aanvoer van voedingstoffen uit de lucht,” zegt Kreetz. „Door het inwaaien van ammoniak wordt de bodem rijker. Daardoor verdringen snelgroeiende grassen zeldzame plantensoorten.”

Nog niet zolang geleden bestond het Mantingerveld uit een aantal los van elkaar liggende snippers natuur en resten woeste grond achtergelaten na de grote ontginningen halverwege de vorige eeuw. Hier en daar stuifzandheuvels met jeneverbessenstruiken, een imposant eikenbos en opgedroogde vennen. De intensieve landbouw was nog volop aanwezig in het gebied.

De situatie veranderde op het moment dat Natuurmonumenten in 1992 besloot om landbouwgronden aan te kopen. Het grote doel was een aaneengesloten natuurgebied te creëren waar wandelaars uren kunnen dwalen door het Mantingerzand, naar Achterste Veld, Hullenzand, Lensche Veen en Martensplek zonder te stuiten op een aardappelveld. „Pas de laatste jaren begin ik echt tevreden te worden”, zegt Kreetz. „We hebben jaren van werkzaamheden achter de rug om dit gebied te creëren. Landbouwgrond hebben we afgegraven om heide zijn gang te laten gaan, bomen zijn geplant en oude vennen in ere hersteld.”

JENEVERBESSTRUIKEN

Plotsklaps ziet de beheerder een levend barende hagedis. „Een mooi beest. Zij broedt de eieren in haar buik uit”, legt hij uit en baant zich ondertussen een weg naar de stuifzanden van het Mantingerveld waar jeneverbesstruiken in volle glorie staan. „We doen er alles aan om deze struiken voor het gebied te behouden. Ze doen het goed op schrale gronden en zijn sterk in aantal afgenomen. Voor het voortbestaan is het belangrijk dat ze de ruimte krijgen en niet worden verdrongen door eiken en andere bomen; de wind moet in er vrij spel hebben.”

Aan de rand van het gebied graaft een brommende machine grond af. „Jaren heeft een boer hier zijn akkers gehad, maar op een gegeven moment verkocht aan ons”, zegt Kreetz. „We moeten deze grond afvoeren omdat het door jarenlange bemesting veel te voedselrijk is geworden. Daarna kunnen we met het herstel van het gebied aan de slag. Het zal nog jaren duren voor de hei hier kan bloeien. Een kwestie van geduld, maar dat levert wel een prachtig natuurgebied op.”

KADER

De provincie Drenthe moet deze zomer nog veel werk verrichten om het ammoniakbeleid in het kader van Natura 2000 handen en voeten te geven. „Er bestaat nog veel onduidelijkheid voor de landbouw”, erkent gedeputeerde Rein Munniksma van de provincie Drenthe.

„Komende maanden wil ik samen met natuur- en milieuorganisaties en LTO tot een nadere uitwerking komen voor een afgewogen ammoniakbeleid. Ik blijf me inspannen om een goede balans te vinden tussen natuur en landbouw. Voor alle partijen blijft een toekomst gewaarborgd.”

Vooral de uitwerking van een toetsingskader voor het verlenen van vergunningen om wel of niet te mogen uitbreiden bij natuurgebieden stuit op problemen. „We moeten de puntjes op de i zetten, maar dat is nog niet zo eenvoudig.”

Nog deze zomer wil Munniksma er samen met de vertegenwoordigers van LTO en Natuur en milieuorganisaties uitkomen. „De organisaties vertegenwoordigen verschillende belangen, maar we zijn ons ervan bewust dat we er samen moeten uitkomen.”

KADER

Het viel veehouder Henk Meppelink uit Mantinge niet altijd mee om de perikelen rondom Natura 2000 goed te doorgronden. „Het gaat om bijzonder ingewikkelde regelgeving. Natura 2000 is een papieren tijger die maar moeilijk te temmen is”, zegt hij. „Maar goed, ik vind het belangrijk om als vertegenwoordiger van dorpsbelangen zo goed als mogelijk mijn steentje bij te dragen. Wel hebben we als omwonenden nog onze reserves tegenover Natura 2000. Wij zijn bang dat naar onze zin teveel gebied wordt afgeschermd waar we niet meer mogen komen. Bovendien speelt er de kwestie van de Hoogeveenscheweg, de verbinding tussen Westerbork en Hoogeveen.

Natuurmonumenten wil deze weg omvormen omdat het een barrière voor de natuur is. Wij als omwonenden zien dat niet zitten. Er moet wel een goede oplossing komen, wil dat plan doorgaan.”

Een goede zaak vindt Meppelink dat alle partijen zoals boeren, bewoners, natuur en milieuorganisaties, waterschappen ruim van te voren betrokken zijn bij de ontwikkeling van Natura 2000. Dat is in het verleden volgens de veehouder wel eens anders geweest.

Meppelink doelt daarmee op het zogenaamde plan Goudplevier. In 1992 overviel Natuurmonumenten de boeren met het plan om 900 hectare te onttrekken aan de landbouw. Het grote doel was om vier bestaande natuurgebieden van Natuurmonumenten – Mantingerzand (66 hectare), Hullenzand (25 hectare), Lentsche Veen (46 hectare) en Martensplek met elkaar te verbinden. „Wij wisten van niets, er was van te voren niet met ons gecommuniceerd,” zegt Meppelink. „Dat heeft kwaad bloed gezet in die tijd.”

Met veel overleg aan de keukentafel kreeg Natuurmonumenten langzamerhand het vertrouwen. Belangrijk voor de boeren was dat Natuurmonumenten een goede grondprijs bood, en dat de verkoop geschiedde op basis van vrijwilligheid. Bovendien stelde Natuurmonumenten ruilgronden beschikbaar voor boeren die verder wilde met het bedrijf.

„Ik heb ook gronden geruild in het Natuurgebied’, zegt Meppelink. „Er is veel veranderd. Er zijn boeren vertrokken die elders een bedrijf zijn begonnen, maar er zijn ook veel boeren die gronden hebben geruild zoals ik.”

Na veel problemen in het begin met het inrichten van de oude landbouwgrond naar natuur, is anno 2009 het natuurgebied Mantingerzand grotendeels gereed. „Er zijn nog enkele boeren die weigeren om grond te verkopen aan Natuurmonumenten. Die willen blijven zitten. Ik begrijp deze boeren als ik met ze spreek. Zelf ben ik meer een man die kijkt naar de mogelijkheden om samen te werken met Natuurmonumenten.”

Dat er nog geen duidelijkheid bestaat over het ammoniakbeleid in het kader van Natura 2000 baart veehouder Meppelink zorgen. „Ik zou graag willen weten wat het concreet voor ons boeren gaat betekenen. Dat weet de provincie nog niet. Er wordt gesproken over emissiearme stallen en het aanpassen van het voerspoor om de ammoniakuitstoot in het gebied te verminderen. „Dat heeft natuurlijk financiële consequenties. Ik pleit voor een schadeloosstelling. Daar is echter nog niets over bekend.”

 


  Kinderclub 2009

********

  Jeugdsoos "Kentucky"

**************

  Tienersoos "Teenspirit"

  AED -- Bewaarpagina
 

  Bedankje

DANK!

 

Hartverwarmend waren de vele felicitaties aan ons voor de geboorte van ons zoontje Levi. Daarom willen wij langs deze weg u allen heel hartelijk danken voor alle prachtige kaarten die wij van u hebben mogen ontvangen!

Groetjes, Kenny en Priscilla.


  Oproep Ledenvergadering IJsverening

 

IJsvereniging Nieuw-Balinge

Oproep voor de jaarlijkse ledenvergadering

Hierbij de uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering, die gehouden zal worden op dinsdag 17 november 2009. Leden zijn om 20.00 uur van harte welkom in ons clubgebouw aan de Mantingerweg te Nieuw-Balinge.

Agenda:

1.      Opening

2.      Mededelingen

3.      Notulen ledenvergadering 2008

4.      Financieel Verslag

5.      Verslag van de kascontrole commissie

6.      Jaarverslag secretaris

7.      Ingekomen stukken

8.      PAUZE

9.      Verkiezing bestuursleden (aftredend zijn:Korina Vos- Sallomons, zij stelt zich niet herkiesbaar). Eventuele( tegen)kandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot 19.00 uur op de dag van de ledenvergadering . per adres Lijsterstraat 8 te Nieuw- Balinge.

10.  Benoeming nieuw reservelid kascontrole commissie. Alie Luinge is aftredend. De kascontrole commissie voor het boekjaar 2009/2010 bestaat uit Joop ten Caat en Gerlinda Mulderij.

11.  Rondvraag

12.  Sluiting

 

 

De ijsvereniging is dringend opzoek naar nieuwe bestuursleden. Is dit iets voor jou???? Meld je dan aan bij het bestuur 

  Open dag munitiecomplex Nieuw-Balinge op zaterdag 31 oktober

 

Open dag munitiecomplex Nieuw-Balinge op zaterdag 31 oktober

Zaterdag 31 oktober organiseren Dienst Landelijk Gebied en Natuurmonumenten samen met Plaatselijk Belang Nieuw-Balinge een open dag op het voormalige munitiecomplex Nieuw-Balinge. Na het vertrek van Defensie nam Dienst Landelijk Gebied in oktober dit jaar het beheer van het terrein over. Samen met betrokken partijen wordt nu gezocht naar een nieuwe toekomst voor het terrein.  Hierbij worden de bewoners van Nieuw-Balinge nauw betrokken. Onderdeel van dit proces is een open dag voor omwonenden en andere geïnteresseerden om met eigen ogen te zien hoe het terrein eruit ziet en wat de (duurzame) mogelijkheden zijn.

Uitgangspunt is dat het voormalige defensieterrein deel gaat uitmaken van de natuur van het Mantingerveld, een natuurgebied met jonge cultuurhistorische elementen. Gezamenlijk wordt gezocht naar een nieuwe functie voor de grondgedekte opslagbunkers. Ook wordt bekeken welke gebouwen kunnen worden gesloopt.

Tijdens de open dag vertellen medewerkers van Defensie, Dienst Landelijk Gebied en Natuurmonumenten over het verleden, heden en toekomst van het terrein. Het munitiedepot is van militair historische waarde omdat het complex als ensemble stedenbouwkundig waardevol is en karakteristiek voor de jaren ’60. Het heeft prachtig gave munitiebunkers met en zonder aarden dekking. Verscholen tussen de bossen vertegenwoordigt het de tijd van de Koude Oorlog. Met name de acht grote grondgedekte bunkers maken indruk.

Ruimtelijke ontwikkelingen Nieuw-Balinge

Ruimtelijke ontwikkelingen rondom Nieuw-Balinge stonden de afgelopen tijd in het teken van het natuurontwikkelingsplan Goudplevier van Natuurmonumenten. Boeren werden uitgekocht om de woeste gronden van het Mantingerveld zoveel mogelijk terug te brengen in de oorspronkelijke staat. In het dorp dienen zich nieuwe functieveranderingen van grondeigendommen aan. Ten zuidwesten is het munitiedepot aan de Hoogeveenseweg inmiddels gesloten. Ten noorden van het dorp, langs de Verlengde Middenraai, zal een grote oppervlakte grond aan de landbouw worden onttrokken voor een ecologische verbinding. Het Mantingerveld wordt op deze manier verbonden met de uitgestrekte Boswachterij Gees die aan de overzijde van de Verlengde Middenraai ligt.

Sluiting complex biedt kansen

Met vertegenwoordigers van elf partijen is onder leiding van Dienst Landelijk Gebied in oktober vorig jaar hard gewerkt aan een integraal plan waarin bovengenoemde ontwikkelingen samenkomen. De hekken gaan weg maar de bunkers blijven. Daar waren alle deelnemers het over eens. Een belangrijke conclusie was dat de sluiting van het complex volop kansen biedt voor het dorp. Niet alleen op het vrijkomende terrein zelf, maar ook voor de hele zuidwest kant van het dorp. De opgeslagen munitie zorgde daar voor veel beperkingen die straks zullen verdwijnen. Samen met omwonenden en de betrokken instanties worden de wensen en ideeën de komende tijd uitgewerkt. Het terrein wordt volgend jaar overgedragen aan Natuurmonumenten.

De open dag begint om 11.00 voor bewoners van Nieuw-Balinge. Vanaf 12.00 uur zijn ook andere geïnteresseerden welkom. De open dag eindigt om 15.00 uur. Aangezien er geen parkeerruimte bij het terrein is, wordt iedereen aangeraden met de fiets te komen of de auto te parkeren bij Dorpshuis De Heugte (Lijsterstraat 1, Nieuw-Balinge). Van daaruit rijden paardentrams naar het terrein.

Project Ontwikkeling Militaire Terreinen (PrOMT)

Dienst Landelijk Gebied en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf zoeken in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een nieuwe bestemming voor 53 voormalige militaire terreinen verspreid over het land. Dit doen we onder de noemer PrOMT (Project Ontwikkeling Militaire Terreinen). In de regio Noord gaat het om vijf terreinen die allen in de provincie Drenthe liggen. Het betreft de oefenterreinen Balloërveld, Anloo en Havelte-Oost en de munitiecomplexen Donderen en Nieuw Balinge. Gezamenlijk hebben deze terreinen een oppervlakte van circa 1114 ha.

Tussen 11.00 en 11.30 uur wordt symbolisch een kado aangeboden aan Plaatselijk Belang Nieuw-Balinge.

Kijk voor meer informatie op www.ontwikkelingmilitaireterreinen.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Albert Wielink van Plaatselijk Belang, tel: 0528-321323 of Sipke Castelein van Dienst Landelijk Gebied, tel: 030-2756742.


  Gezamenlijke kerkdienst, i.v.m. de reformatie

Elk jaar op 31 oktober herdenken de protestantse kerken het begin van de Reformatie. We staan er dan bij stil waar het in de kerk eigenlijk om gaat. Alleen door het werk van de Heere Jezus Christus kunnen mensen weer in een goede verhouding tot God komen. Alleen door het geloof kan ik daar deel aan krijgen. Dat is allemaal alleen genade.

Ook dit jaar houden de Hervormde Gemeente en de Christelijke Gereformeerde Kerk van Nieuw-Balinge een gezamenlijke herdenking van de Reformatie. Deze wordt gehouden op D.V. vrijdag 30 oktober, om 19.30 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk, Verlengde Middenraai 97. De plaatselijke predikanten, ds. A. Versluis en ds. M. Noorderijk, zullen de opening en sluiting verzorgen. Dr. P. Vermeer uit Wilsum zal een toespraak houden. Na de bijeenkomst is er gelegenheid om samen koffie te drinken. Iedereen is hartelijk welkom!

Voor verdere informatie: ds. A. Versluis, tel. 278400.

 


  Fietswacht Tweewielerservice

Na een langdurige bedenktijd heb ik besloten om de FietsNed-bus om te ruilen voor een eigen bus en onderneming met dezelfde service.
Per 1 juli 2009 is het zover gekomen en ik ben dan helemaal zelfstandig  onder mijn eigen bedrijfsnaam ‘Fietswacht’.
Ik heb naar aanleiding van de dorpsbewoners besloten om elke derde donderdag een vaste plaats te nemen op parkeerpleintje waar de frietkraam ook staat.
De inwoners kunnen ook bij spoed telefonisch contact opnemen voor een tussentijds reparatie. Zie ook de advertentie in Kontakt.
I.v.m. een onregelmatige telecom verbinding kan ik geen pinapparaat gebruiken. Dit tot mijn grote spijt.
 
Met vriendelijke groet, Elze Kaput Fietswacht Tweewielerservice

 

  Nieuws van Toneelvereniging V.D.O.

TONEELVERENIGING V.D.O.

We zijn alweer een tijdje bezig met de jeugd leden. De repetities zijn elke Maandagavond en zo het er nu voor staat kunnen we op:

11 DECEMBER 2009

uitvoering geven van twee toneelstukjes gespeeld door onze jeugdgroep!

Geschikt voor alle leeftijden. Dus voor het hele gezin!

Noteer de datum alvast in uw AGENDA!!!

Binnenkort hopen we ook weer met de andere groep te starten zodat we volgend voorjaar weer met een leuke klucht op de planken kunnen staan!

Om daarover met elkaar weer eens van gedachten te wisselen staat  er voor

 2 November a.s.  20.00 uur

een Ledenvergadering gepland in “De Heugte”

Wij hopen vele leden te mogen begroeten?

Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, maar u wilt wel graag een rol spelen in het nieuw uit te voeren toneelstuk geef dit dan meteen even door aan één van de bestuursleden!

Met vriendelijke groet, Bestuur V.D.O.


  Ouderen Onder Dak

Ouderen Onder Dak

HERFSTSTUKJES MAKEN!

23 personen waren aanwezig en het was een reuze gezellige avond. Toch merken wij nog enige schroom omdat men denkt dat het alleen voor ouderen zou zijn?!? Wij zijn het met iedereen eens Ouderen Onder Dak klinkt ook alsof het alleen maar over ouderen en Wonen gaat.  En dat is zeker niet het geval, vooral wat betreft het KNOOPPUNT daar kan IEDEREN terecht voor Wonen Welzijn en Zorg!  Daar kun je ook behoefte aan hebben op jonge leeftijd!

Ook bij  de Grote MANIFESTATIE hoorden we diverse zeggen: we twijfelden of het wel voor ons bedoelt was? Het inloop uurtje  was inderdaad voor iedereen die in ons dorp woont, en voor alle leeftijden! Degene die geweest zijn vonden het maar wat gezellig zo’n markt waar je van alles kunt doen en leuke presentje krijgt! We willen met onderstaande informatie proberen het wat duidelijker te maken?!

DE OOD ACTIVITEITEN BLIJVEN  EN ZIJN BEDOELD VOOR ALLE 60+ers!

Altijd opgave vooraf!

 

KNOOPPUNT ACTIVITEITEN!

Dat betekend dus dat IEDEREEN van Harte welkom is, LEEFTIJD speelt geen rol! Wel moet u zich altijd vooraf opgeven, maar dat kan iedereen begrijpen, toch?

 

MANTELZORGERS ACTIVITEITEN

De Mantelzorgers hebben ook nog wat andere  bijeenkomsten alhoewel ze natuurlijk ook welkom zijn bij de Knooppunt activiteiten!

 

AGENDA TOT EIND 2009

20 Oktober: Vergadering vrijwilligers van het Knooppunt 19.00 uur!

        10 November: Vergadering Werkgroep OOD  11.00 uur!    

 

OOD 60 +ers!

11 DECEMBER: Afsluiting met een DINER!  Inloop vanaf: 11.00 uur gezellig samen zijn. Diner: samen met de groepen 8 van de Basisscholen.  Opgave bij Albert of José of op de lijst die t.z.t. in “De Heugte” ligt!

 

MANTELZORGERS

17 November 18.00 uur: Etentje en daarop aansluitend Skin Care Workshop.

Opgave bij Albert of José

 

KNOOPPUNT ACTIVITEITEN

17 NOVEMBER: 20.00 uur!  SKIN CARE WORKSHOP

Huidverzorging op basis van Aloë Vera. Met een ontspannend masker en een Gezonde Aloë Cocktail!  Uiteraard zijn alle activiteiten in “De Heugte” , Iedereen van Harte Welkom

Opgave bij: Albert 321323 of José 321354.

We hopen dat u na het lezen van deze informatie weet hoe “de vork aan de steel zit?!?  Zo niet bel of spreek ons aan, we leggen het graag nog een keertje uit.

Tot Ziens Werkgroep OOD


  De Coloradokever

 

Rond 1874, had de kever een afstand van 2500 km overbrugd en verscheen deze aan de Atlantische Oceaan. In 1877 werd de kever voor het eerst vanuit de Amerikaanse staat Colorado naar Europa gebracht. Beginnende haarden in Engeland en Duitsland in de omgeving van havens werden steeds uitgeroeid. In 1922 kwam de coloradokever in de omgeving van Bordeaux zeer veel voor.

In 1935 werd de kever in België voor het eerst gezien en werd getracht met inschakeling van schoolkinderen en soldaten de kevers te verzamelen en te vernietigen. In 1938 kwam in België ernstige schade voor.

 

In Nederland blijkt de kever aan de noordelijke rand van haar klimatologisch bepaalde verspreidingsgebied te zitten en geeft alleen in bepaalde warme jaren schade. In 1937 werd de kever voor het eerst in Nederland in Limburg en Brabant gevonden. In 1938 waren er ten zuiden van de Maas al 161 gemeenten met 607 vindplaatsen bekend en is nog geprobeerd de kever in Nederland uit te roeien door de kevers met man en macht te verzamelen en met gif te bestrijden, maar dit is niet gelukt.

De kever is ongeveer 10 mm lang en 7 mm breed en geel/oranje met tien dikke bruine strepen in de lengte over zijn dekschilden. Op het kopschild zitten zwarte vlekken.

De eerste generatie kevers vliegt vanaf april en leggen in juni, en alleen als de temperatuur boven de 17°C is, hun eitjes op de bladeren van de aardappelplant. Coloradokevers leggen gedurende twee tot drie weken hun eitjes op de onderkant van de bladeren. De eitjes zijn oranje-geel, ongeveer 1-2 mm lang. De eilegsels bestaan uit 15 tot 80 eitjes, die met de punt aan het blad gekleefd keurig naast elkaar staan.

De larve van de kevers van de eerste of tweede generatie blijven tot het voorjaar 20 tot 50 cm diep in de grond zitten en gaan zich dan pas verpoppen. Twee weken later komt uit de pop de volwassen kever. De overwinterende kevers bevriezen als de bodemtemperatuur beneden de -7°C komt.

De kever kan in warme streken drie keer per jaar 300 tot maximaal 800 eitjes leggen. In Nederland komt meestal maar één generatie voor.

De coloradokever kan zeer schadelijk voor de aardappel zijn, omdat de kevers maar vooral de vraatzuchtige larven aan de bladeren vreten. In korte tijd kunnen ze hele velden kaalvreten.

Vroeger veroorzaakten ze in Europa veel schade, maar tegenwoordig kunnen ze goed onder controle gehouden worden.


  Nootmuskaat

Ooit geweten dat….

…nootmuskaat meer is dan alleen maar een keukenkruid die we kennen door het te verwerken in groenten? Hieronder leest u meer over: NOOTMUSKAAT.

Nootmuskaat wordt in de traditionele Nederlandse keuken gestrooid over gekookte sperziebonen, bloemkool, spruitjes, spinazie of asperges. Men past het ook toe in aardappelpuree en in kaassaus. Ten slotte wordt nootmuskaat ook veel gebruikt in koek en gebak, met name in speculaas. Door de sterke smaak is een kleine hoeveelheid al voldoende.

Nootmuskaat is een specerij afkomstig van de muskaatboom (Myristica fragrans), die in regenrijke tropische kustgebieden gekweekt wordt. De muskaatnoot is ovaal van vorm en ongeveer twee en een halve centimeter lang. De muskaatnoot is zeer hard: in de keuken wordt de muskaatnoot daarom alleen in geraspte vorm (nootmuskaat) gebruikt. Het woord nootmuskaat is een verbastering van het Latijnse "nuces moschatae", hetgeen "naar muskus ruikende noten" betekent.

Bovenmatig gebruik van nootmuskaat kan hallucinaties veroorzaken. Men vermoedt dat dit berust op een in vivo (in het lichaam) omzetting van myristicine naar MMDA (3-methoxy-4,5-methylenedioxyamphetamine).

Excessief gebruik van de werkzame stof, Myristicine (3-methoxy,4,5-methyleendioxy-allylbenzeen), kan gevaarlijk zijn. Bij volwassenen leidt inname van ca. 5 gram of meer van de geraspte noot al tot duidelijke klinische symptomen (buikpijn, braken, duizeligheid, onrust en bewustzijnsstoornissen). Nootmuskaat schijnt op deze manier in gevangenissen in India gebruikt te worden. Verder bevat de olie van de muskaatnoot nog andere etherische oliën die precursors (chemische voorlopers) zijn voor geestverruimende middelen (safrol, MDMA, elemicine, mescaline).

Safrol en het ook in nootmuskaat voorkomende methyleugenol blijken bij dierproeven en ander onderzoek gentoxisch te zijn en daarmee mogelijk kankerverwekkend. Of nootmuskaat kankerverwekkend blijkt te zijn voor mensen moet uit nader onderzoek blijken.

Productie

De muskaatnoot is de gedroogde pit van de vlezige, okergele, abrikoosachtige vrucht. De pit wordt door een harde bast omgeven: na het drogen in de zon barst de bast en komt de muskaatnoot met de zaadrok vrij. De zaadmantel (zaadrok), die om de muskaatnoot heen zit, wordt ook gedroogd en wordt onder de naam foelie eveneens in de keuken gebruikt. Na het drogen van de vrucht en de noten wordt de muskaatnoot bepoederd met kalk. Dit dient om aantasting door insecten te voorkomen.

De productiecentra voor nootmuskaat zijn Indonesië, Grenada, India en Sri Lanka

Geschiedenis

Nootmuskaat wordt al sinds de 16e eeuw gebruikt in Europese keukens. In die tijd werden muskaatnoten vooral door de Nederlanders van de VOC en door Portugezen verhandeld. Oorspronkelijk had de VOC een monopolie op de handel in muskaatnoten. Na verloop van tijd kwamen Nederlandse slavenhandelaren die zowel slaven als nootmuskaat vervoerden erachter, dat de slaven de noten aten om er high van te worden. Zo kwam men achter de hallucinogene werking van myristicine. Toen de scheikunde hier ver genoeg voor gevorderd was, kon men de stof uit de noot isoleren, en ten slotte zelfs namaken. De stof werd in pillen verwerkt, en belandde onder de naam XTC (ecstasy) in het housecircuit

  Zomer- en wintertijd

Zomer- en wintertijd

Twee keer in het jaar wordt de klok in heel Europa een uur verzet. In de zomer gaat de klok een uur vooruit, het is immers al vroeg licht. In de winter gaat de klok een uur terug. Dit alles om optimaal gebruik te maken van de hoeveelheid daglicht.

Waarom de zomertijd?

De wintertijd is eigenlijk de 'normale' tijd. In 1907 bedenkt de Londense aannemer William Willett de zomertijd. Zonder zomertijd is het in de zomer al om 3.30 uur licht en tegen 21.30 uur donker. Zo vroeg al licht is zonde omdat je de lengte van het daglicht niet gebruikt. Door de klok een uur te verzetten werd het 's avonds langer licht en dat het wat later licht werd maakte niet zoveel uit. In Nederland is de zomer -en wintertijd in 1977, vanwege de oliecrisis, opnieuw ingevoerd. Daarvoor werd het nog van 1916 tot 1945 gebruikt. Door gebruik te maken van de zomertijd wordt er energie bespaard. Verlichting hoeft minder lang te branden.

    

De nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober a.s. wordt in ons land de klok een uur terug gezet.

 
  Nieuws van St. Welzijn Ouderen
 

NIEUWS VAN STICHTING WELZIJN OUDEREN

Seniorenvoorlichting

Seniorenvoorlichting is bedoeld om alle 75+ers te informeren over voor hen bestaande  voorzieningen en activiteiten, met als doel zolang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en vereenzaming tegen te gaan. De bedoeling is het informatietekort bij ouderen op te heffen zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van regelingen en voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Er is gebleken dat veel ouderen onbekend zijn met regelingen zoals woningaanpassingen, zorgtoeslag, teruggave belastinggelden, aanvragen van hulp in de vorm van verpleging of verzorging etc. Een tweede doel is inzicht krijgen in de situatie van ouderen m.b.t. wonen, zorg en welzijn. Deze gegevens worden anoniem verzameld om te gebruiken voor beleidsdoelen en om verbeteringen n.a.v. klachten te bewerkstelligen. Een aantal jaren geleden zijn alle 75+ers in Nieuw Balinge door de ouderenadviseurs bezocht in het kader van het project “Ouderen onder Dak”.

Situaties en voorzieningen kunnen snel veranderen en daarom worden de huisbezoeken regelmatig herhaald. Daartoe heeft Stichting Welzijn Ouderen een groep vrijwilligers opgeleid tot seniorenvoorlichters.  Sinds eind 2007 benaderen deze voorlichters alle 75+ers voor een gesprek.

Uw dorp is nu aan de beurt. Dus bent u 75+er dan kunt u binnenkort bericht verwachten.

Van Clarine de Haan SWOMD, Tel.: 0593-524037


  OZITDATZO

Nieuw-Nederland is de naam van het voormalig Nederlands gebied aan de oostkust van de huidige Verenigde Staten van Amerika sinds 1614. Het bevat nu de stad New York, vroeger Nieuw Amsterdam geheten, en gesticht in 1625. Nieuw-Nederland als provincie werd gesticht in 1624.

Nieuw-Amsterdam, de hoofdstad van Nieuw-Nederland, bevond zich op de zuidelijke punt van het tegenwoordige stadsdeel Manhattan in New York. Langs de Hudson werden nog wat nederzettingen en forten opgericht. Aan het noordpunt van het eiland Manhattan werd later het plaatsje Haerlem gesticht. Dit is waar nu Harlem ligt, een wijk in New York City.

De eerste kolonisten van Nieuw-Nederland waren Nederduits Gereformeerden (Nederlandstalig) en Waals Gereformeerden (Franstalig), welke afkomstig waren uit zowel de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden. De kolonisten uit de Zuidelijke Nederlanden waren veelal gevlucht voor de Spaanse inquisitie en probeerden in de Noord-Amerikaanse provincie een nieuw bestaan op te bouwen.

Pierre Minuit, een van de eerste directeuren van Nieuw-Nederland en degene die Manhattan 'kocht', was Waals Gereformeerd. De officiële taal was echter het Nederduits, de voorloper van het Nederlands.

In 1609 ging het Verenigde Oost-Indische Compagnieschip Halve Maen met als schipper de Brit Henry Hudson op een ontdekkings-expeditie. Het was het begin van het Twaalfjarig Bestand.

Het officieel gestelde doel was het vinden van een passage via het noordoosten naar Oost-Azië, waarvan Willem Barentsz al eerder had bewezen dat ze niet mogelijk was. De Halve Maen was niet uitgerust om langs de kust van Noorwegen en over de noordpool naar China te varen want men was al zeker dat dit traject door ijs was geblokkeerd. Hudsons persoonlijke doel was naar het westen te varen om de kust van Noord-Amerika te verkennen in de verwachting een doorgang te vinden naar de Grote Oceaan.

De VOC-expeditie vond een grote baai en voer de rivier op die we nu kennen als de Hudson-rivier, toen ook wel de Noordrivier genoemd.

Het tegenwoordige Amerikaans-Engels kent een aantal Nederlandse leenwoorden, zoals Yankee, dat van de Nederlandse naam "Jan-Kees" zou zijn afgeleid.  Verschillende plaatsnamen, met name in de stad New York herinneren nog aan de Nederlandse aanwezigheid. Zo zijn er de wijken Harlem (van Haarlem), Brooklyn (van Breukelen), Hoboken (naar het huidige district Hoboken van de stad Antwerpen) en Flushing (van Vlissingen), het Staten Island (verwijzend naar de Nederlandse Staten-Generaal) en Coney Island (konijneneiland). Ook verschillende straatnamen, zoals Bridgestreet (toen brugstraat genoemd, want aan het einde liep een brug over een gracht), Broadway (Breede Wegh), Wall street (toen de Walstraat, hier liep de vestingmuur die Nieuw-Amsterdam moest beschermen tegen de Indianen en de Engelsen), Bowery Lane (genoemd naar de bouwerijen, zoals een boerderij toen genoemd werd, die er stonden) etc. En ook de vlag van de stad New York, blauw, wit en oranje naar de kleuren van de Prinsenvlag van de Republiek der Nederlanden, met in het embleem het jaartal waarin de stad gesticht is, namelijk 1624, is een herinnering aan de Nederlandse historie in het gebied.  Het "Pennsylvania Dutch", een Duits dialect dat gesproken wordt door een krimpende verzameling groepen in Pennsylvania moet niet worden verward met een overblijfsel uit de Nederlandse tijd. Het gaat hier om mensen die zich na de bezetting van Nieuw Nederland door de Engelsen, in het gebied hebben gevestigd. De term "Dutch" is hier dan ook een verbastering van de term Duetsch. Een andere belangrijke bijdrage van de Nederlanders van Nieuw-Nederland aan de Amerikaanse cultuur is Santa Claus, een verbastering van Sinterklaas. Aanvankelijk vierden alleen de Nederlanders Sinterklaas. In de loop van de tijd namen ook andere kolonisten dit kinderfeest over maar verschoven het naar Kerstmis.

  Vrijwillige bijdrage Kontakt

 

Vrijwillige bijdrage Kontakt

Het is alweer bijna een jaar geleden dat we bij u zijn geweest voor een donatie voor Kontakt. Binnenkort komen we weer bij u aan de deur om te vragen voor een financiële ondersteuning voor ons dorpsblad.

Een aantal vrijwilligers hebben wij bereid gevonden om de laatste week van oktober; van maandag 26 t/m zaterdag 31 oktober om precies te zijn (week 44 ) bij u langs te komen. Ook nu hopen wij weer op uw financiële bijdrage om zo gezamenlijk Kontakt in stand te houden!

Vr. gr. redactie Kontakt.

 

  Uitslagen KSV "De Doorzetters"


  Nieuws van G.J.V.V.

Kerstvolleybaltoernooi GJVV

GJVV is van plan om het kerstvolleybaltoernooi dit jaar te houden op 30 december. Minimaal 2 dames per team, minimum leeftijd 16 jaar. Opgave bij Evelien Sok tel: 321482.

Bestuur GJVV

* * * * * *

GJVV (gymnastiek, judo en volleybalvereniging)

Bestuur:

Evelien Sok                voorzitster en ledenadministratie                   tel: 321482

Fia Jager                    penningmeester                                             tel: 321224

Janneke Wielink         secretaresse                                                  tel: 321155

Delia Slomp                lid                                                                   tel: 321011

Heidi Koekoek            lid

Hieronder ziet u een schema wanneer wat te doen is:

Dinsdag                     

16.15 uur – 17.00 uur gymnastiek groep 1

17.00 uur – 17.45 uur gymnastiek groep 2

17.45 uur – 18.30 uur gymnastiek groep 3

Woensdag                 

18.15 uur – 19.00 uur mini volleybal

19.00 uur – 19.45 uur mini volleybal

19.45 uur – 21.00 uur recreatie volleybal dames

Donderdag                 

19.30 uur – 20.45 uur recreatie volleybal dames

De kosten zij tot 18 jaar € 25, - per half jaar en vanaf 18 jaar € 35, - per half jaar.

Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken.

DUS KOM EENS LANGS ALS JE DURFT


  Demonstratie en  Workshop Streetdance

Dorpsplein presentatie

DORPSPLEIN PRESENTATIE!

Ongeveer 20 personen waren aanwezig bij de presentatie van de vernieuwing dorpsplein. Iedereen was het erover eens dat het een mooi geheel wordt, met prachtige nieuwe speeltoestellen en de zoveel gevraagde Panna kooi!

Maar wij zijn tot het randje gegaan met de uitgaven…..want dat ene grote(duurste)  klimtoestel vond iedereen het mooiste! Dat betekent dat we wat hand en span diensten met vrijwilligers moeten realiseren. Inmiddels, hebben zich al een aantal mensen  aangemeld maar we kunnen nog wel wat meer vrijwilligers “gebruiken” Het Dorpsplein heeft een open karakter Is dus altijd toegankelijk voor iedereen!

We doen het tenslotte allemaal voor onze “eigen” kinderen! En die zullen er heel veel plezier aan beleven. Wilt u ook graag een handje helpen geef dit dan door aan:  Henriëtte Kreeft 321360. Meldt u aan!

Laat weer zien waar Nieuw Balinge voor staat : Doe niets gescheiden, wat samen kan!

Alvast Bedankt voor uw medewerking, Met vriendelijke groet, Werkgroep Dorpsplein

 


Fonds Verstandelijk Gehandicapten

 

Fonds Verstandelijk Gehandicapten.

De buscollecte heeft het mooie bedrag van 356,27 opgebracht.

Het thema dit jaar is "Meedoen", omdat ook zij mee willen doen in de maatschappij en dank zij Uw steun is dat een stap in de goede richting.

Heel hartelijk dank voor Uw gaven en uiteraard de collectanten  dank voor jullie inzet.

Namens het Fonds,  Margo Kraijesteijn

 


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

GRATIS Jonge poesjes (geboren op 31 augustus)

5 stuks;

2 x zwart/wit

2 x rood

1 x driekleurig

Fam. Stegehuis, Tel 321368

 

BENT U EEN KLEDINGSTUK KWIJT???

In het Dorpshuis blijft geregeld kleding achter, zelfs een paar roze kinderschoenen. Kijk in de lijst of er wat van u bij is. Wat eind Oktober niet opgehaald is gaat in de Humana bak.

Groen dames jasje, Paarse sjaal, Grijze das, Grijs Herenvest met print, Rode Trui, Grijs vest,     2 x spijkerjack, Groen shirt, Gestreept vest, Zwart vest

De meeste kledingstukken hangen er al een hele tijd.  Bij twijfel loop even binnen alles hangt aan de kapstok in de hal.

Vriendelijke groet, Beheerder “De Heugte”