Maandblad
 Kontakt

www.kontaktnieuwbalinge.eu

kontakt

Terug

november 2009


Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nieuw Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl

(Let op: stuur uw tekst in een bijlage!)

 

*Kopij en advertenties inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

 
INDIEN U KONTAKT NIET ONTVANGEN HEBT,  BEL DAN NAAR EEN VAN DE REDACTIELEDEN, ZIJ ZORGEN ERVOOR DAT  KONTAKT ALSNOG BIJ U BEZORGD WORD
 
Redactie:

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina:

 
The Young Ones

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

 Van de Redactie
 

   Meester Sieberingschool

 

Kinderboekenweek groep 1/2

Dit jaar was het een lekker thema, eentje om van te smullen. Dagelijks hebben we lekkere dingen gemaakt met de kinderen, zoals patat, taart en appelmoes.  Er is twee keer door ouders voorgelezen in de groep, compleet met een toneelstuk erbij.

Op de vrijdag voor de herfstvakantie mochten we uit eten in de Heugte, waar de kinderen uit de hogere groepen een restaurant hadden ingericht.

Dank weer aan de werkgroep Kinderboekenweek.

Er zijn geen foto’s gemaakt, er is alleen gefilmd. Er komt wel een DVD van, die alle ouders binnenkort kunnen bestellen.

Voorstelling groep 1/2

Op vrijdag 30 oktober waren wij weer in de aan de beurt voor onze voorstelling. Het thema was ‘Nijntjes restaurant’.

Daar kwamen een koning, koningin en een prins in voor, die het restaurant van Nijntje ging openen.

De prins was een nogal verwend jongetje en schreeuwde heel hard dat hij patat met appelmoes wilde. In het restaurant was ook een monster aanwezig, die nogal bot reageerde toen de prins er met het bordje eten van het monster van door ging. Maar gelukkig kwam alles toch goed.

De maandafsluiting op vrijdag 30 oktober van groep 6

Als je niet geweest bent, heb je wat gemist. Er waren de  beste ideeën van Nederland te zien. En wat voor ideeën.  Weet je dat je met een mixer en twee closetborstels gemakkelijk je handen  kunt wassen (Michael W). Waarom altijd moeilijk doen met je badlaken op het strand. Gewoon  aan elke punt van het badlaken een knijper bevestigen en aan die knijper zit een pen, die je in de grond stopt (Mark en Mike).

Vieze handen als je een banaan eet?  Even  bovenaan  touwtjes aan je bananenschil bevestigen en trekken maar (Eline).  Konijnen lastig. Welnee, om het voerbakje een houten vorm  maken en er wordt niet meer gemorst met voer (Mariël en Kyra). Een  konijnendak, die je in  tweeën kunt splitsen, zodat je gemakkelijk bij je  konijn kunt komen (Femke).  Ben je oud, dan is een grijper of een stok met een magneet ideaal om voorwerpen van de grond te rapen (Bram en Marijn).  Beschuiten nu niet meer in pakpapier, maar in plastic. Je kunt dan de beschuiten zien in de verpakking (Anouk). Een worstensnijder blijkt ook zeer handig te zijn. Voorlopig dus geen vette handen meer (Marinde). Weet je dat een muziekstandaard sneller in elkaar wordt gezet met drukknoppen en dat je voor de trommelstokken beter een stander kunt hebben. Om dit te demonstreren kregen we daarna nog een fantastisch trommelconcert (Ramon en Teun).

De pauzes werden opgevuld door de bekende groepen FSM (Femke, Samantha en Marinde) met het liedje “Stupid” en MK (Mariël en Kyra) met het liedje “Spotlight, Camera + Microfoon”.

Het geheel werd op een zeer professionele manier gepresenteerd door twee vaklieden (Eline en Robian) en natuurlijk liep alles op rolletjes dank zij de meest technische technicus (Michael B)


  CBS de Morgenster

 

Schoolsluiting

Bij dezen maken we officieel bekend dat De Morgenster in haar huidige vorm na 1 augustus 2010 geen recht van bestaan meer heeft.

Het  leerlingenaantal en de leerling-prognose van onze school laten een somber beeld zien. De ingezette koers van de afgelopen jaren levert, ondanks de inspanningen van ouders, personeel en stichting COG Drenthe, niet datgene op waar we op hoopten.

Op donderdag 17 september en dinsdag 6 oktober jl. zijn ouders, personeel, en college van bestuur, ondanks deze verdrietige omstandigheid, respectvol met elkaar in gesprek  gegaan over de gevolgen van de schoolsluiting voor onze kinderen, de ouders, het personeel en het stichtingsbestuur.

Op de laatste avond is het volgende besproken:

Na de herfstvakantie bestaat er geen groep 1 en 2 meer (doordat een aantal leerlingen vroegtijdig naar een andere school gaat) en wordt groep 3 bij groep 4 en 5 gevoegd.

Juf Botter heeft per 1 december a.s. een andere baan in het voortgezet onderwijs gevonden (als docent Nederlands aan CSG Dingstede in Meppel).

Met instemming van de MR is er besloten dat de onderbouw-leerkrachten juf Kikkert en juf Hut ‘opschuiven’ naar groep 3, 4 en 5.

Samen met juf Wiering (op de woensdag) zullen zij deze groepen les gaan geven.

Juf Botter zal tot haar vertrek de collega’s inwerken.

Ouders hebben hun voorkeurschool aangegeven waar ze denken dat hun kind op termijn naar toe zal gaan en stellen prijs op een voorlichtingsronde. Meester van den Berg maakt hiervoor afspraken met de directeuren van De Hoeksteen te Nieuweroord en de Meester Sieberingschool.

Gezien de aantallen leerlingen die naar de diverse scholen gaan, is het niet aantrekkelijk om te gaan fuseren met een andere school buiten COG-Drenthe.

De bedoeling is dat de MR en de OR samengevoegd zullen worden. Deze commissie gaat zich bezighouden met het bedenken en organiseren van diverse laatste activiteiten.

Aan het eind van het schooljaar zal er een moment gepland worden waarop we het bestaan van De Morgenster in Nieuw Balinge officieel zullen afsluiten.

Wat er verder met het gebouw zal gebeuren, is nu nog niet bekend. Ook is nog niet bekend of de dagopvang van Pinokkio na 1 augustus 2010 zal blijven bestaan.

We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet, Rob van den Berg


The Young Ones

 
 
  

  De-pen-doorgeef-pagina
 

De pen door geef pagina

Wie ben je?

Ik ben Inge Tump, ben geboren op 13-05-1989. Woon nog thuis bij mijn ouders Dirk en Corry en mijn broertje Dennis.

Wat doe je?

Ik volg momenteel de opleiding SPH (Sociaal Pedagogisch Hulpverlener) op het windesheim te Zwolle. Ik heb hier vooraf de opleiding SPW gedaan, hierdoor kan ik deze opleiding een jaar verkorten. Dat betekent dat ik het in 3 jaar kan doen i.p.v. 4 jaar.

Ik zit nu in het 2 jaar, heb vorig jaar m’n Propedeuse gehaald. Vanaf Februari moet ik straks een jaar stage lopen, ik ben nu bezig met het zoeken van een stageplek binnen jeugd & gezin.

Naast mijn opleiding werk ik voor Promens-care, dit was eerder de Leite. Ik werk op 2 groepen, een groep met verstandelijk beperkte jongeren en op een groep met jongeren die uit huis zijn geplaatst. Dit doe ik met veel plezier, vooral omdat ik na mijn diploma ook graag met die doelgroep wil gaan werken.

Naast school en werk voetbal ik. Ik probeer op mijn werk ook zoveel mogelijk te regelen dat ik zaterdags kan voetballen, en geen wedstrijd hoef te missen. Ik ga met veel plezier wekelijks trainen en voetballen. Sporten is dan ook iets wat ik belangrijk vind, vooral na een lange dag school. Je hoeft tijdens het sporten namelijk nergens meer aan te denken.

Verder doe ik graag een boel leuke dingen met vriendinnen. Daar maak ik graag tijd voor en schuif ik mijn schoolwerk nog wel is voor aan de kant.

Men zegt altijd ‘de jeugd heeft de toekomst’ hoe zie jij je toekomst?

Zoals ik nu mijn toekomst zie is, dat ik graag met kinderen/jongeren wil werken die uit huis zijn geplaatst. Verder hoop ik in de toekomst nog steeds om te gaan met de vriendinnen waar ik nu mee omga. 

Ik geef de pen door aan ……. Manon Wielink!

 


  S.V. Nieuw Balinge
 

Geen opgave ontvangen

 

  Nieuwsbrief "De Heugte"

Nieuwsbrief november

 


  MTB Tocht Nieuw Balinge

MTB TOCHT NIEUW BALINGE

ZATERDAG 19 DECEMBER 2009

START TUSSEN 10:30 - 11:00 UUR

ROUTE ± 25 KM en ± 50 KM

VERTREK/AANKOMST DORPSHUIS DE HEUGTE

INSCHRIJFGELD: 3,00 EURO

DRAGEN HELM VERPLICHT

HELM EN/OF MTB VERHUUR MOGELIJK

DOUCHE- EN KLEEDGELEGENHEID SPORTHAL

’S AVONDS BARBECUE EN VRIJ DRINKEN

AANVANG 20:30 – 00:30 UUR

KOSTEN PER PERSOON: 25,00 EURO

OPGAVE EN BETALING VOOR 1 DECEMBER 2009 BIJ:

t.mennink@kpnplanet.nl (06-51157545)

bennie.slomp@sgs.com (06-53173643)

me.brinkman@gmx.net (06-22977515)

!!!DEELNAME OP EIGEN RISICO!!!

Hallo dorpsgenoten / MTB liefhebbers, 

Wij willen graag op zaterdag 19 december 2009 een MTB tocht organiseren met vertrek en aankomst bij Dorpshuis de Heugte in Nieuw Balinge.

Ons doel is om klein te beginnen en kijken of het leeft. Zo ja, dan willen wij het vanaf volgend jaar (2010) grootser organiseren door meer bekendheid en ruchtbaarheid te geven.

Wij staan open voor kritiek en tips om ervan te leren, zodat wij hier de volgende keer wellicht rekening mee kunnen houden.

Wij kiezen ervoor u deze tocht de keuze te bieden uit een route van 25 km en 50 km. Het inschrijfgeld is € 3,00 per deelnemer en het is mogelijk een helm en/of MTB te huren voor deze tocht (aangeven bij opgave!). Tevens is het mogelijk te douchen en kleden in de sporthal.

Voor de avond hebben wij een barbecue georganiseerd om gezellig met elkaar na te drinken, eten en ervaringen van deze dag uit te wisselen. Kosten van deze barbecue is € 25,00 per persoon.

Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht bij Bennie Slomp, Tieme Mennink of Michael Brinkman.

t.mennink@kpnplanet.nl (06-51157545)

bennie.slomp@sgs.com (06-53173643)

me.brinkman@gmx.net (06-22977515)

!!!DEELNAME OP EIGEN RISICO!!!


  Halloweenfeest bij de Kinderclub

HET SPOOKT IN DE HEUGTE

Woensdag 28 oktober jl. spookte het behoorlijk in ‘De Heugte’. Vele kinderen waren die middag gekomen naar het Halloween Dansfeest wat georganiseerd werd door de Kinderclub.

De kinderen waren prachtig verkleed.

De één was niet griezeliger dan de ander. Voor degene die het  mooist  en engst verkleed was waren prijsjes beschikbaar gesteld. Een deskundige jury zou hiervoor komen maar was nog niet gearriveerd in het dorpshuis.

Er werd luidkeels geroepen om de jury maar deze liet nog wel even op zich wachten.

Opeens kwamen ze tevoorschijn, het bleek dat ze al die tijd al in de zaal aanwezig waren. Ze hadden zich namelijk verscholen achter de maskers die op het podium stonden.

Waar is de jury???

De jury, die bestond uit de dames Joke Baltussen uit Geesbrug en Gré van den Berg uit Kerkenveld, had een zware taak om uit al die creaties de drie engste engerds te kiezen.

De eerste prijs was voor Romy Oelen verkleed als een bosspook. De tweede was voor Sanne van Aalderen, zij kwam als paars spinnenweb. De derde prijs ging naar Anila Mekkes als vleermuis

De prijswinnaars!!!

Ook voor de verschillende danspelletjes konden de kinderen nog prijzen winnen.

Griezelige spinnen spel

1e prijs            Romy Oelen

2e prijs            Ramon Kroezen

3e prijs            Marinde de Weerd

Griezelige spinnen spel

Enge hoeden spel

1e prijs            Samantha Mulderij

2e prijs            Belinda Mulderij

3e prijs            Eline ’t Hoen

Stoelendans

1e prijs            Chantal Koekoek

2e prijs            Noa van de Woude

3e prijs            Samantha Mulderij

Beste danser of danseres

1e prijs            Julian Kroezen

2e prijs            Thomas Oosting

3e prijs            Wesley Sikkenga


  Oproep Ledenvergadering IJsverening

IJsvereniging Nieuw-Balinge

Oproep voor de jaarlijkse ledenvergadering

Hierbij de uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering, die gehouden zal worden op dinsdag 17 november 2009. Leden zijn om 20.00 uur van harte welkom in ons clubgebouw aan de Mantingerweg te Nieuw-Balinge.

Agenda:

1.      Opening

2.      Mededelingen

3.      Notulen ledenvergadering 2008

4.      Financieel Verslag

5.      Verslag van de kascontrole commissie

6.      Jaarverslag secretaris

7.      Ingekomen stukken

8.      PAUZE

9.      Verkiezing bestuursleden (aftredend zijn:Korina Vos- Sallomons, zij stelt zich niet herkiesbaar). Eventuele( tegen)kandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot 19.00 uur op de dag van de ledenvergadering . per adres Lijsterstraat 8 te Nieuw- Balinge.

10.  Benoeming nieuw reservelid kascontrole commissie. Alie Luinge is aftredend. De kascontrole commissie voor het boekjaar 2009/2010 bestaat uit Joop ten Caat en Gerlinda Mulderij.

11.  Rondvraag

12.  Sluiting

 

De ijsvereniging is dringend opzoek naar nieuwe bestuursleden. Is dit iets voor jou???? Meld je dan aan bij het bestuur 

-----

Binnenkort kunt u weer iemand van de vereniging  aan de deur verwachten voor het ophalen van de jaarlijkse contributie. Dit keer krijgt u de gelegenheid om de ijsvereniging een machtiging te geven voor  het innen van de jaarlijkse contributie(m.i.v volgend seizoen, deze keer innen we nog contant)) Hiervoor kunt dan u een machtigingskaart ondertekenen.

Denkt u er alvast over na , zodat als wij langs komen u kunt aangeven wat u wilt.

Zo hoeft u dus niet meer met contant geld te betalen, wat voor u en ook de vereniging een groot stuk gemak oplevert.

Wij hopen dan ook dat u er gebruik van wilt maken.

Met vriendelijke groet, Het bestuur


  Opendag Munitiedepot

 

Ingezonden door Plaatselijk Belang

Zaterdag 31 Oktober 2009 was het dan eindelijk zover, het munitiedepot werd opengesteld voor het publiek om daar een kijkje te komen nemen, de bewoners van Nw-Balinge waren ruim vertegenwoordigd, ze werden met legerauto’s vanaf het dorpshuis de Heugte naar het munitiedepot vervoerd, dat was al belevenis op zich.

‘s Morgens om half twaalf was dan eerst het officiële gedeelte, waarbij de voorzitter van Pl-Belang Jan Stegehuis de bel kreeg overhandigd door Cees Langebeeke regiodirecteur DLG Regio Noord, die daar 45 jaar op het terrein had gehangen, daarna mochten de kinderen van Nw-Balinge samen het hek open doen, om samen het terrein te gaan betreden.

Nog even in het kort hoe dit allemaal tot stand is gekomen over het sluiten van het depot: In 2004 heeft Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van Natuur, Landbouw en Voedselkwaliteit de opdracht gekregen om in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB, voorheen Dienst Domeinen) 53 overtollige geworden militaire terreinen een nieuwe bestemming voor te vinden waaronder ook Nw-Balinge.

Met vertegenwoordigers van maar liefst elf partijen is via de methode Schetsschuit van Dienst Landelijk Gebied (DLG) op 29 Oktober 2008 hard gewerkt aan een integraal plan waarin genoemde ontwikkelingen samenkomen, dit werd gehouden in dorpshuis de Heugte. Op 30 Oktober 2008 zijn de zelfde resultaten gepresenteerd aan de betrokken bestuurders. De hekken gaan weg maar de bunkers blijven. Daar waren alle deelnemers van de Schetsschuit het over eens. Een belangrijke conclusie was dat de aangekondigde sluiting volop kansen biedt voor het dorp. Niet alleen op het vrijkomende terrein zelf, maar ook voor de hele zuidwest kant van het dorp. Tijdens de Schetsschuit werd ook gebruik gemaakt van de vele ideeën die al eerder door de dorpsbewoners van Nw-Balinge waren aangedragen. De reacties op de presentatie van de Schetsschuit waren positief. Gedeputeerde Munniksma was blij verrast over het stukje geschiedenis dat zich achter de hekken van het munitiedepot bevindt en ook wethouder Bolhuis van de Gemeente MD reageerde enthousiast op de plannen.

Op 16 September 2009 heeft Pl-Belang een informatiebijeenkomst georganiseerd in de Heugte, waarbij de bewoners op de hoogte zijn gesteld van het proces tot nu toe. Sipke Castelein van DLG gaf een presentatie hierover, waarna er diverse vragen vanuit de zaal werden gesteld. Tijdens deze avond is afgesproken dat er een werkgroep (kerngroep) met bewoners uit Nw-Balinge en die bestaat uit 10 personen,gaat buigen over de wensen van het terrein. De bevindingen van deze werkgroep (kerngroep) zal worden doorgegeven aan de projectgroep.

Waar de werkgroep (kerngroep) van Nw-Balinge naar op zoek is, om nog meer ideeën voor de bunkers van Nw-Balinge te verzamelen. Mocht U nog ideeën hebben over  een nieuwe invulling van de bunkers, geef het dan aan ons door, de formulieren liggen wel in het dorpshuis, maar het kan natuurlijk ook via de mail naar ons toegestuurd worden.

Wij houden jullie op de hoogte van de stand van zaken a.g. het munitiedepot via ons dorpsblad Kontakt.

Ingezonden door Pl-Belang de “Vooruitgang” Nieuw-Balinge

Albert Wielink Voornweg 10 7938 RC Nieuw-Balinge

Zie verder lijst v.d. werkgroepleden:  


  Wedstrijd Gemeente Midden - Drenthe "Mooi op eigen kracht!"

 

Wedstrijd Gemeente Midden - Drenthe "Mooi op eigen kracht!"

Deze wedstrijd was uitgeschreven om mensen te laten nadenken over hun eigen woon / leef omgeving?
Dat is gelukt want, 16 inzendingen deden uiteindelijk mee voor 3 prijzen van € 10.000,=
Plaatselijk Belang Nieuw Balinge, deed mee voor de 3de fase, invulling van het Dorpsplein!
De dorpsplein werkgroep, heeft een presentatie gemaakt zoals op de foto's te zien is.

Albert Wielink verzorgde de presentatie en iedere inzender mocht/moest een jurylid leveren, deze taak is door José Post uitgevoerd!
Uiteraard mochten de juryleden NIET op het "eigen" project  stemmen.
De jury mocht maximaal 5 punten verdelen en dat is heel weinig op 16 projecten.

Uiteindelijk was Nieuw Balinge niet bij de winnaars, jammer..........maar het moet gezegd worden de winnaars hadden het geld héél hard nodig. Wij voelden ons niet echt verliezer. Ons plan zit goed in elkaar en we vinden vast nog een weg om dit te realiseren?!
We werden een beetje met de neus op de feiten gedrukt.......wat hebben wij de laatste jaren al veel voor elkaar "gebokst"!
Natuurlijk blijven we ons inzetten........ maar laten we ook eens dankbaar zijn voor alles wat we al bezitten.
Het was leuk om mee te doen, en zo'n wedstrijd is zeker wat ons betreft voor herhaling vatbaar.
We feliciteren de prijswinnaars van Harte! 
En ons dorpsplein?...........dat wordt uiteindelijk helemaal afgerond!


Zoals op de foto's te zien is gingen we voor een aantal toestellen die geschikt zijn voor ouderen maar ook heel goed in combinatie met jongeren gebruikt kunnen worden.
Oma, Opa en kleinkind op de "trimbaan" maar ook een "droog" training voor een schaatsploeg, hardlopers  
of gymnasten kunnen hun hart ophalen op zo'n baan.
Onder begeleiding van fisiotherapie Nederland zijn deze toestellen gemaakt.
Ze zijn nog vrij nieuw, in Rotterdam is eind Augustus de eerste baan van Nederland geopend.
Gaan wij de tweede worden?
We doen ons best.
Werkgroep Dorpsplein / Plaatselijk Belang.

  Team spelen van de Gemeente Midden-Drenthe

Speelbeleid: spelen is belangrijk!
Buiten spelen is voor de ontwikkeling van kinderen onmisbaar. Voor kinderen is het daarbij belangrijk een eigen plek te hebben waar ze kunnen bewegen, dingen bouwen, rollenspellen kunnen doen, wedstrijdjes of gewoon rustig kletsen. In de gemeente Midden-Drenthe zijn ongeveer 125 locaties met speeltoestellen.
Er worden hoge eisen gesteld aan hoe de toestellen eruit zien en hoe ze worden onderhouden. De gemeente heeft er voor gekozen om dit samen met bewoners te doen. Immers, het is de speeltuin van de buurt, en als je als buurt samen zorgt voor je speeltuin is er meer betrokkenheid, goede aansluiting op wensen uit de buurt en kunnen mankementen eerder worden gesignaleerd. Ondersteuning en duidelijkheid is hierbij belangrijk.

Samen met Speeltuinoverleg en Stichting Welzijn Midden-Drenthe probeert de gemeente te zorgen voor goede begeleiding, financiën, juridisch afgedekte aansprakelijkheid en overlegstructuren. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een convenant tussen Speeltuinoverleg en de gemeente en in de overeenkomsten tussen de gemeente en speeltuinbesturen.

Overeenkomst
Om de samenwerking met bewoners goed te kunnen regelen, werkt de gemeente met overeenkomsten voor het beheer en onderhoud van openbare speelvoorzieningen. Zo'n overeenkomst kan worden aangegaan met verenigingen, stichtingen of scholen (ook bijvoorbeeld een speeltuincommissie van een bestaande buurtvereniging). Van de betreffende vereniging, stichting of school wordt onder andere verwacht dat deze regelmatig de situatie in de speeltuin doorgeeft en kleine onderhoudswerkzaamheden verricht. Hiervoor ontvangen zij jaarlijks een subsidie van de gemeente. Het beleid is erop gericht dat voor elke speeltuin een overeenkomst wordt afgesloten.

Dagelijks toezicht:
Bewoners moeten regelmatig in de gaten houden in welke staat de speeltoestellen zich bevinden. Dit houdt in dat zij ongeveer een keer in de week kijken of er gevaarlijke situaties zijn ontstaan door weersomstandigheden, vandalisme of gebruik. Glasscherven en ander gevaarlijk vuil moet meteen worden opgeruimd. Bewoners zullen, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, ten aanzien van elke ontstane situatie die risico's voor de veiligheid met zich meebrengt, de gemeente inlichten. Als er sprake is van gebreken of vandalisme dan vult de beheerder / contactpersoon het betreffende formulier uit de map in en stuurt dit naar de gemeente. Hetzelfde doen zij als er een ongeluk is gebeurd.

Wie doet wat?

Veiligheid
Eindverantwoordelijk voor veiligheid: gemeente
WA-verzekering: gemeente (voorwaarde: ondergrond eigendom gemeente)

Toezicht, inspecties, logboek
Dagelijks toezicht: bewoners
Tweemaandelijkse inspectie en rapportage: bewoners
Grote inspectie, minstens 1x per jaar: gemeente
Officieel logboek bijhouden: gemeente
Melden van gevaarlijke situaties bij de gemeente: bewoners
Melden van ongevallen, schade, gebreken: bewoners

Onderhoud toestellen
Groot onderhoud: gemeente met zelfwerkzaamheid bewoners
Onderhouden ondergronden: bewoners. Dit houdt in het egaliseren en onkruid/gras vrij houden van de veilige ondergrond
Vervangen toestellen: gemeente in overleg met bewoners.

Onderhoud terrein
Vuil opruimen: bewoners inclusief prullenbakken legen
Grasmaaien (per 1-1-09 inclusief voor de maaier moeilijk te bereiken hoeken!): gemeente/Alescon
Onderhoud beplanting: gemeente/Alescon

Wetgeving speeltoestellen

Het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen is sinds 1997 van kracht. Dit besluit maakt sinds 2003 deel uit van de Warenwet. De kern van dit besluit is dat speeltoestellen veilig moeten zijn en goed moeten worden onderhouden, zodat er minder ongevallen plaats vinden. Het besluit geldt niet voor speeltoestellen in particuliere tuinen.

Plaatsing
Een toestel moet verantwoord worden geplaatst, zo moet het goed worden verankerd in de grond en moet het bodemmateriaal zijn afgestemd op de maximale valhoogte.

Grof zand (geen zandbakzand) geeft de beste schokdemping, de laag moet wel voldoende dik blijven. Houtsnippers of schors geeft ook een goede demping, de bovenlaag moet wel regelmatig worden aangevuld of ververst omdat de kwaliteit ervan vermindert. Ook gras is schokdempend, tot een valhoogte van ongeveer een meter is dit in elk geval voldoende. In pleinen e.d. worden wel rubbertegels gebruikt, dit is echter relatief duur.

Onderhoud
De beheerder is verplicht de toestellen goed te onderhouden. Daarnaast moet er een logboek worden bijgehouden en moeten er inspecties worden gedaan. Dit officiële logboek en de officiële inspecties wordt door de gemeente gedaan. In een logboek moeten per toestel gegevens met betrekking tot onderhoud, inspecties, vervanging van onderdelen, reparaties en ongevallen worden bijgehouden. De beheerder moet kunnen aantonen dat hij het toestel goed heeft onderhouden.
In Midden-Drenthe worden de logboeken bijgehouden door de gemeente, dit gebeurt digitaal.

Nieuw Balinge

In Nieuw Balinge zijn 6 locaties waar speeltoestellen staan. 5 hiervan hebben een overeenkomst die ondergebracht zijn bij het Plaatselijk Belang. Alleen De Morgenster valt hier niet onder.

Contactpersoon

Bij elke locatie hoort een contactpersoon. Bij de Voornweg is dat Gerrie Slomp, Vosseveen: José Post, Robertusweg: Anja Sallomons, Sportveld: Kees Wielink en bij de mr. Sieberingschool de conciërge.

Vrijwilligers

Op dit moment zijn we bezig met de herinrichting van het dorpsplein bij de mr. Sieberingschool. In week 45 worden er nieuwe toestellen geplaatst waaronder een voetbalkooitje. Vrijwilligers zijn zaterdags druk bezig met de voorbereidingen(foto’s hiervan staan op de site).

Trapveldje

Aan de Boekweitstraat wordt een trapveldje aangelegd. Dit is in principe een tijdelijke locatie want het terrein is bestemd voor woningbouw.

Voor informatie en meldingen kunt u terecht bij het Team spelen van de Gemeente Midden-Drenthe. Tel. 0593-539558, mailen kan ook naar teamspelen@middendrenthe.nl

Namens het Team Spelen,  Gert Slomp


  Nieuws van G.J.V.V.

Kleuter gymles bij G.J.V.V.

Dinsdag 27 oktober zijn we begonnen met gymlessen voor kleuters.

Dit is de leeftijdsgroep van 4 tot en met 6 jaar. De les begint om 17.45 uur tot 18.45 uur. Heb jij zin om te gymmen kom dan  dinsdag naar de gymzaal. De lessen worden gegeven door Heidi en Hilde

Mini volleybal

Lijkt het je leuk om te gaan volleyballen  kom dan naar de volleybaltraining van G.J.V.V.   Er wordt in 2 groepen getraind.

1ste groep  traint van 18.15 uur tot 19.00 uur (vanaf 6 jaar)

De 2de groep traint van 19.00 uur tot 19.45.( vanaf 10 jaar)

Er wordt getraind onder leiding van Mellanie en Evelien.  Lijkt het je leuk  om hieraan mee te doen kom dan gerust een keer langs op de woensdag avond.

Gymnastiek lessen voor kinderen vanaf  7 jaar.

Onze gymleidster Nathalie kan de eerst komende weken nog geen les geven. We hebben gezocht voor een vervanger maar helaas we hebben niemand gevonden. Dus alle lessen voor de kinderen van 7 jaar en ouder vervallen tot nader bericht.

Kerst volleybal toernooi

Woensdag 30 december kerstvolleybal toernooi GJVV.   Opgave voor 15 december bij:  Evelien Sok, Tel. 321482  of 06-10605866 of via Email.  evelien.sok@gmail.com

Bestuur G.J.V.V.

Voor meer informatie zie   http://www.nieuwbalinge.eu/gjvv/


  O.O.D.: Kerstdiner 60+


  Ouderen Onder Dak

Ouderen Onder Dak

DE OOD ACTIVITEITEN BLIJVEN  EN ZIJN BEDOELD VOOR ALLE 60+ers!

Altijd opgave vooraf!

 

KNOOPPUNT ACTIVITEITEN!

Dat betekend dus dat IEDEREEN van Harte welkom is, LEEFTIJD speelt geen rol! Wel moet u zich altijd vooraf opgeven, maar dat kan iedereen begrijpen, toch?

MANTELZORGERS ACTIVITEITEN

De Mantelzorgers hebben ook nog wat andere  bijeenkomsten alhoewel ze natuurlijk ook welkom zijn bij de Knooppunt activiteiten!

 

MANTELZORGERS

17 November 18.00 uur: Etentje en daarop aansluitend Skin Care Workshop.

Opgave bij Albert of José

 

KNOOPPUNT ACTIVITEITEN

17 NOVEMBER: 20.00 uur! SKIN CARE WORKSHOP Huidverzorging op basis van Aloë Vera. Met een ontspannend masker en een Gezonde Aloë Cocktail! in “De Heugte”

OPGEVEN BIJ Albert en José

        

OOD 60 +ers!

11 DECEMBER: Jaar afsluiting met een DINER! Inloop vanaf: 11.00 uur  gezellig samen zijn.

Diner: samen met de groepen 8 van de Basisscholen.

Opgave bij Albert of José of  op de lijst die in “De Heugte”ligt!

Iedereen van Harte Welkom

Opgave bij: Albert 321323 of José 321354.

We hopen dat u na het lezen van deze informatie weet hoe “de vork aan de steel zit?!?   Zo niet bel of spreek ons aan, we leggen het graag nog een keertje uit.

Tot Ziens Werkgroep OOD


  OZITDATZO-Mexicaanse griep

WEETJES OVER DE MEXICAANSE GRIEP

Voorkomen

Hoe kan ik griep voorkomen?

 • Voorkom contact met mensen die griep hebben
 • Was vaak uw handen met water en zeep
 • Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan
 • Maak regelmatig schoon

Symptomen

Het nieuwe virus lijkt op gewone griep

Symptomen die het meest voorkomen:

 • koorts
 • koude rillingen
 • hoofdpijn
 • spierpijn
 • moeheid
 • droge hoest
 • soms diarree

Beter worden

Ik denk dat ik Nieuwe Influenza heb, wat nu?

Heeft u koorts (38° Celsius of hoger) en luchtwegklachten, dan kan het zijn dat u besmet bent met het nieuwe griepvirus. In dit geval:

 • neem rust
 • blijf thuis

Let op! Er gelden uitzonderingen. Sommige mensen hebben een hoger risico op complicaties.

Voor alle informatie over deze griep belt u 0800-1100 of via www.grieppandemie.nl

  OZITDATZO-telemarketing

Gebeurt het u ook vaak dat……u telefonisch benaderd wordt door telemarketeers om hun waar aan u te verkopen? (en… u dat niet altijd als prettig ervaart?)

Wat is telemarketing

Telemarketing is het verkopen of aanprijzen van goederen, diensten of denkbeelden door direct contact te maken via een telefonisch gesprek. De medewerkers die op een callcenter werken noemen we telemarketeers. Ze bellen u op met een verzoek om informatie.  Hoewel de klant vaak aanvankelijk slechts op zoek is naar informatie resulteert zo'n gesprek vaak in een verkoop.

Gedwongen voelen…

Veel mensen voelen zich bij een telemarketing gesprek gedwongen tot een snelle beslissing terwijl ze er eigenlijk nog even over willen nadenken. Dat is heel begrijpelijk, want het gaat vaak over lange-termijn-verplichtingen of grote bedragen. Elke telemarketing afspraak wordt opgenomen, zodat de klant en de agent beide kunnen terugvallen op de gemaakte afspraak. Ook wordt er binnen zeven dagen een verplichte schriftelijke bevestiging opgestuurd. Omdat nogal wat mensen telefonisch een contract afsluiten zonder dat te beseffen, gaan er steeds meer stemmen op om de termijn waarop een overeenkomst ongedaan kan worden gemaakt, te verlengen. Telemarketeers

lijken vaak rond etenstijd te bellen. Sommige belbedrijven zetten inderdaad bewust meer mensen in op dat tijdstip, maar veelal komt dat simpelweg omdat mensen thuis zijn rond etenstijd: door de bedrijven wordt de hele dag door gebeld, maar als mensen aan het werk zijn merken ze niet dat ze door een telemarketeer benaderd zijn. Telemarketeers hebben vaak de mogelijkheid om samen met de klant een terugbelafspraak te maken op een voor hun betere tijd.

Afmelding via infofilter

De regering probeert nu door middel van wetgeving de burger te beschermen tegen telefoonterreur door een bel-me-niet register te openen dat verplicht geraadpleegd moet worden. Veel mensen geven aan dat ze niet geïnteresseerd zijn in telemarketing-gesprekken, nog voordat ze het aanbod gehoord hebben. In zulke gevallen is het voor zowel de agent als degene die hij lastig valt een verspilling van tijd als er gebeld wordt, want de kans op verkoop is zo goed als nul.

Bel-me-niet Register

Op 1 oktober 2009 is in Nederland een wetgeving ingegaan waarbij telemarketeers verplicht zijn om eerst het Bel-me-niet register te raadplegen voor ze mogen bellen. Mensen die reeds bij Infofilter geregistreerd staan, hoeven zich niet op nieuw te registeren. Tevens is het per deze datum verboden om spam naar bedrijven te sturen, naar particulieren was al verboden.

Wilt u in de toekomst niet meer ongevraagd benaderd worden door telemarketeers, dan kunt u via 0900-6661000 uw telefoonnummer laten registeren.

(Of  kijk voor meer informatie op www.bel-me-niet.nl )


  Herfst......

Herfst......

Zoals je ziet zijn groot en klein samen de bladeren aan het opruimen bij het dorpshuis en in de speeltuin.

Groot en klein ze, hebben heel veel lol samen.

   (ingezonden: : A. Sallomons)

 


  Pietendisco


  Tienersoos "Teenspirit"


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

Ook dit jaar weer mooie kerstbomen.

Van klein tot zeer groot.

Vanaf € 5,=

G. Slomp, Voornweg 21, Nw-Balinge.

Tel: 321269 of 06-12502143

 

Kerstbomen te koop

Verschillende hoogtes   € 7,50 per stuk.

Fam. Stegehuis,

Verl.Middenraai 25, Tel: 321368


BENT U EEN KLEDINGSTUK KWIJT???

In het Dorpshuis blijft geregeld kleding achter, zelfs een paar roze kinderschoenen. Kijk in de lijst of er wat van u bij is. Wat eind Oktober niet opgehaald is gaat in de Humana bak.

Groen dames jasje, Paarse sjaal, Grijze das, Grijs Herenvest met print, Rode Trui, Grijs vest,     2 x spijkerjack, Groen shirt, Gestreept vest, Zwart vest

De meeste kledingstukken hangen er al een hele tijd.  Bij twijfel loop even binnen alles hangt aan de kapstok in de hal.

Vriendelijke groet, Beheerder “De Heugte”