januari 2010kontakt


Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nieuw Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl
Rek.nr. Kontakt: 3694.60.332, t.n.v. Kontakt Nieuw Balinge

 

*Kopij digitaal aanleveren: Uw kopij aanleveren in een Word-Bestand.

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

*Zakelijke advertenties staan vaste tarieven voor.
* Kopij, afkomstig van buiten Nieuw Balinge, wordt eveneens tarieven voor berekend.
 
Redactie:

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina: The Young Ones

Sigrid Goossens, Inge Tump, Bernice Post, Manon Wielink en Ellen Smale

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Bezorging (dorp): Iris Kats, T: 321501

Bezorging (bungalowpark): Lisanne Kroezen, T: 321459

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

 Van de Redactie

Van  de  redactie

Nieuw Balinge onder een witte deken gehuld. Dit levert prachtige plaatsjes op!    (foto: J. Stempher)

We zitten bijna in de tweede week van januari en genieten met z’n allen nog na van alle feesten en knallers. Toch zijn we met ons allen alweer volop aan de arbeid, zijn met de schoollessen bezig, of… verzorgen de kopij die velen van u heeft aangeleverd bij ons, zodat wij allen kunnen genieten van de eerste editie van 2010.

Wellicht zal het u niet ontgaan zijn tijdens het doorbladeren van deze uitgave, we hebben nl het colofon zo hier en daar wat aangepast en gewijzigd. Hierin staat o.a. te lezen waar u bv op moet letten als u kopij wilt aanleveren, wanneer en voor wie het aanleveren van kopij gratis is, maar ook hóe u het aan moet leveren wanneer u het via de mail wilt toesturen . Ook staan er de telefoonnummers in van de bezorgsters, mocht u bijvoorbeeld, om welke reden dan ook, geen Kontakt in de bus hebben gehad, dan weet u wie u hiervoor kunt benaderen. Heeft u leuke ideeën voor het middenblad, oftewel The Young Ones, ook die staan vermeld, inclusief  hun e-mailadres. Dus meld ideeën of tips aan ons door. Wij zullen trachten hier, mits het te realiseren is, gehoor aan te geven. We hopen ook dit jaar weer, om zo gezamenlijk een prachtig maandblad de deur uit te kunnen doen, waarbij we starten met deze uitgave van Kontakt januari. Tot slot, maar niet in de laatste plaats, willen wij u allen een heel goed 2010 wensen!

Veel plezier bij het lezen van deze eerste uitgave van 2010!


   Meester Sieberingschool

 

Allereerst willen wij iedereen een gezond en gelukkig 2010 wensen voordat wij u verder informeren over activiteiten die bij ons op school plaats hebben gevonden. Wij hopen u in 2010 weer te ontmoeten tijdens de verschillende activiteiten bij ons op school.

Even voorstellen

Een nieuw jaar en een nieuw begin als directeur van de meester Sieberingschool.

Wat een goede start van 2010!

Mijn naam is Marianne Kraakman. Ik ben getrouwd en heb twee (al volwassen) kinderen.  Ik ben na mijn opleiding destijds begonnen in het basisonderwijs als groepsleerkracht en remedial teacher. Daarna ben ik gaan werken in het volwassenenonderwijs eerst als docent, later als manager. De laatste jaren was ik  opleidingsmanager bij het Drenthe College. Ik heb bijzonder veel zin in mijn nieuwe baan en vind het geweldig dat ik na zoveel jaren weer in het basisonderwijs werk. Mijn eerste indruk van de school is echt positief: er werkt een betrokken team en er is een goede sfeer in de school. Ik hoop dat ik een goede bijdrage aan de school zal kunnen leveren.

Ik wens u allen een goed 2010 toe en ik hoop tot ziens!

Marianne Kraakman

Schoolschaatsen

Voor de kerstvakantie hebben de groepen 3 en 4, vier schaatslessen gehad van Joop ten Cate in de Bonte Wever te Assen.

Met behulp van een aantal ouders is het Joop gelukt de kinderen te leren schaatsen.

De kinderen hebben hartstikke goed hun best gedaan en hebben aan het einde van de rit allemaal een diploma verdiend. Joop is daarvoor speciaal naar school gekomen en heeft op alle diploma’s een handtekening gezet.

We willen Joop via deze weg nogmaals bedanken voor de goede hulp.

Kerst

Op donderdag 17 december hebben we weer ons jaarlijks kerstfestijn gevierd. Dit keer moesten we wat improviseren, vanwege de sneeuwval. Omdat het buiten te koud was, konden we gelukkig in de ronde zaal van de Heugte terecht. Alle leerlingen hadden aan een lampionnenstokje een rood kapje. Zij stonden allen op het podium. De jongste kinderen kwamen achter de muziek aan, het podium op. Voorop liepen twee dames van de muziekvereniging.

Ondanks het gebrek aan geluidsversterking, was het toch erg gezellig in de goedbezochte hal.

Daarna stond het eten weer klaar in de klassen en is er door iedereen weer genoten van een heerlijke maaltijd.

Er waren een flink aantal gangen en natuurlijk afgesloten door een ijsje.

Terwijl de leerlingen aan het eten waren, was er in de Heugte een samenkomst voor de ouders. Die hebben kunnen genieten van snert en andere lekkerheden.

Kortom, het was weer genieten voor jong en oud.


  CBS de Morgenster

 

Alcohol project

Begin oktober kwamen er een paar vrouwen naar onze school. Ze kwamen om te vertellen over wat alcohol met je doet.

Ze gingen eerst alles over alcohol vertellen. En ze hadden een kist met kleine kistjes er in. En in elk kistje zat een vraag of een opmerking. Er waren heel veel vragen, volgens mij 28. Dit is zo`n vraag: vanaf welke leeftijd mag je alcohol drinken? 16 jaar.

En nog een vraag: hoeveel procent alcohol zit er in bier? 7 procent.

En die vrouwen gingen aan het eind ook nog een shirt verloten. En ik won hem.

(Marc Schutte)

Film project

Van  Kunstmenu kregen wij een project over films. Er kwam een meneer die vertelde over camera’s en films. We mochten zelf dingen filmen, en je mocht niet rennen met de camera. Je mocht ook een keer iets wat je leuk vond mee naar

school nemen. En dat mocht je ook filmen.

Die meneer heette Sije Kingma. En we gingen ook een film kijken die hij zelf gemaakt heeft. Hij heeft ook een eigen website die heet www.sijekingma.nl.

Ik mocht samen met Jary een klein filmpje maken.

(Joh@n Prins)

Leeskoorts project

Toen de Kinderboekenweek begonnen was, begon ook een ander project: leeskoorts. Elke klas kreeg een grote rugtas vol boeken. Daaruit moesten we er eentje uitkiezen. En daarin gingen een paar keer per week uitlezen. En wanneer het half uur voorbij was moest je een papiertje invullen. Daarop stonden wat vragen die je moest beantwoorden. Als het boek uit was dan moest je de laatste vraag invullen (die vraag mocht je pas invullen als het boek uit was). Daarna mocht je een ander boek pakken. Toen het project afgelopen was moest iedere klas de leukste boeken uitzoeken. Dat was best wel moeilijk om daar uit te komen.

Dit project duurde vier weken. Ik vond het wel een leuk project.

(Inge Otten)

De Eiffeltoren

In de groepen 6,7 en 8 konden we een Eiffeltoren of de toren van Pisa maken.

Dat was voor de creamiddag. De Eiffeltoren die werd 42cm hoog en de Pisa 32cm. Beide gebouwen zijn van hout en kurk. De Eiffeltoren staat in Parijs en de Pisa in Pisa. Het is een schaalmodel. Schaal 1:750 van de naar de Franse ingenieur Gustave Eiffel genoemde 320,5 m hoge Eiffeltoren. De schaal van de Pisa is vast wel bekend maar ik weet het niet..

Jufrouw’s afscheid

We gingen naar de Hoge Dennen in Witteveen. Daar vanaf gingen we met een kar naar een biologische boerderij.

Daar dronken we ranja, toen iedereen het op had keken we een filmpje.

Toen gingen we naar de koeien  kijken, je kon ook naar boven toe. Daarna gingen we weer een filmpje kijken. Toen gingen we weer terug met de kar. Daarna gingen we patat eten.

Toen gingen we naar boven, daar waren midgetgolfbanen. Toen gingen we ieder een groepje midgetgolfen. Ik zat in het groepje: Sabrina, Jeanine en ik. Toen gingen we naar school. Daar kregen we een boek. Ik kreeg het boek: Pony friends.

Toen keken we de film: Bartje.

(Thirza Otten)

Stapel op

Stapel op is een project van Kunstmenu.

Wij kregen een groot scherm, dat was bedoelt om foto’s op te maken. Daar moesten we tegen aan gaan staan. We moesten thuis een onderwerp verzinnen, daar moesten we passende kleren bij zoeken. Die moesten we mee naar school nemen, toen moesten we de kleren aantrekken en een achtergrond kiezen.

Er waren drie verschillende achtergronden: zebra, rood/zwart en een bloemetjes met lucht als achtergrond. Daarna gingen we foto’s maken, je moest een houding in nemen. We waren allemaal mooi verkleed.

Soms als je 2 onderwerpen had, mocht je ook 2 keer op de foto. Dan koos juf de mooiste foto uit. Daarna moesten we een poos wachten, toen heeft juf Iwema de foto’s op de computer gezet.

Daar heeft ze de foto’s een beetje bewerkt met een mooie rand eromheen. Toen had juf een verrassing voor ons, dat waren de foto’s. Juf had ze in de middagpauze op gehangen. Naar een tijdje mochten we ze mee hebben. Ze zijn heel erg mooi geworden. (Rick Strijker).

Afscheid juf Botter

Boeren safari. Vrijdag ‘s morgens  zijn we naar de boeren safari geweest. Juf heeft nog een koe geknuffeld die Lisa heet. We zagen ook nog een zwangere koe. Ze hadden ook een beamer, daarop lieten ze een bevalling zien  met een keizersnee. Ze hadden ook een melkmachine.

Midgetgolfen. 

Naar de boeren safari gingen we midgetgolfen.  Dat was in Witteveen  boven in een restaurant. Er waren verschillende groepjes. Er was een volcano, een labyrint en een schelpenbaan.

(Jary Jager)

Voorleeswedstrijd

Op 2009 15 oktober hadden we de voorleeswedstrijd. De volgende kinderen deden mee: Inge Otten, Thirza Otten, Aline Koekoek, Janiek Koekoek, Jelle Bouwhuis, Marlijn V/D Beukel, Jordie Span.

 

Iedereen moest iets voorlezen, er waren hele leuke boeken. Ik las voor uit het boek “Max van de woonboot” van Margriet de Graaf Sijpkes, dat gaat over een jongentje die opeen woonboot allemaal leuke avonturen beleeft.

De jury bestond uit: Geertje Strijker, Rick Strijker, Margriet Kreeft. Het publiek was heel enthousiast. Het publiek bestond uit: Heidi Span, Heleen Koekoek, Rianka Otten, Kees en Mariska Van de Beukel, Margreet Schonewille, de juffen en de meester, en de rest van de kinderen op school.Toen alle voorleeskinderen klaar waren met hun stukje, moesten de juryleden de beste uit kiezen. De jury moest heel goed overleggen, maar uiteindelijk was er een beslissing uitgekomen. Ik, Jordie Span, was de voorleeskampioen. De tweede plek ging naar Janiek Koekoek en de derde plek ging naar Aline Koekoek.

We moesten met z’n drieën op de foto. Ik kreeg een oorkonde en een T-shirt voor de vervolgrondes. Het was een leuke voorleeswedstrijd.

( Jordie Span )

 

5 december 2009

Op vrijdag 5 december gingen de kinderen van groep 3-4-5 naar de gymzaal. Daar stond alles al klaar voor de Pietengym

Terwijl we met het eerste spel bezig waren, kwamen er twee pieten bij ons in de zaal.

Nadat we even wat lekkers kregen en wat drinken hadden gehad, gingen de pieten met ons mee doen!

We deden ook nog pakjes over brengen en ballonnen trappen.

Rond 10.00 uur vertrokken we weer naar school…

De pieten gingen op bezoek bij groep 6-7-8.

De kinderen hadden lootjes getrokken en waren bezig met het uitpakken van de surprises. Ze kregen ook nog een heerlijke chocolade letter.

Bij groep 3-4-5 kwamen de pieten nog cadeautjes brengen.

Na de pauze deden we met alle groepen het cadeautjes spel: erg leuk. Hiermee kon je heel veel extra presentjes verdienen.

Het was een geslaagde feestelijke morgen.


The Young Ones

 

  S.V. Nieuw Balinge

  Nieuwsbrief "De Heugte"

Nieuwsbrief januari

 

Namens de Beheerder en het bestuur van  “De Heugte” wensen wij u  een  Gezond en gelukkig Nieuwjaar toe!

2010 Is gezellig ingezet, het café was tjokvol, en de sfeer was prettig.

De aantrekkelijke consumptie prijs resulteerde wellicht mede in het feit dat ook heel veel jongeren aanwezig waren?  Laagdrempelig dus. Net voor het nieuwe jaar begon, heeft u ook de nieuwe flyer van “De Heugte” in de brievenbus gekregen, daarop kwamen veel positieve reacties. U begrijpt dat wij proberen goed aan de weg te timmeren om de zaak draaiende te kunnen houden.

Gelukkig kunnen we ook dit jaar weer rekenen op de inzet van de vele vrijwilligers. We hopen dan ook dat we er met elkaar weer een goed jaar van kunnen maken.

DB “De Heugte”, José Post

 

Maandag 11 Januari a.s.

Vergadering met alle vrijwilligers!

Aanvang: 20.00 uur!

 

 

 

 

 

 

  Project Dorpsplein

 

PROJECT DORPSPLEIN WINT RICHARD KRAJICEK FOUNDATION AWARD!

2 December 2009 togen Albert Wielink en José Post naar Hoogeveen voor een presentatie van het dorpsplein project. Ter loops was ons project ook nog even aangemeld bij deze organisatie, je weet tenslotte maar nooit?  De laatste fase, waarvoor we nog geld zoeken is de afronding van ons Dorpsplein project, voor een aantal out door fitnes toestellen voor jong en oud!  We waren er samen met 7 andere Gemeentes uit Drenthe die ook genomineerd waren.  We hadden al snel ontdekt dat alle andere Gemeentes vertegenwoordigd waren door ambtenaren van de afdeling sport of welzijn der gemeentes.

Wij, waren er gewoon als vrijwilligers die graag iets willen realiseren voor ons dorp Nieuw Balinge. Maar we laten ons natuurlijk niet zomaar uit het veld slaan, dus brachten we ons verhaal met veel enthousiasme. Het jury beraad duurde iets langer dan gepland. En ja hoor……..omdat ze dat burger initiatief en vrijwilligers werk juist zo belangrijk vonden én de samenwerking met andere verenigingen werden we de gelukkige winnaars!

We zijn nu GENOMINEERD voor de grote finale op 10 februari 2010 in AHOY TE ROTTERDAM als afgevaardigde van de PROVINCIE DRENTHE!  En natuurlijk is de GEMEENTE MIDDEN - DRENTHE daar ook heel trots op! Toen de Wethouder van “onze” Gemeente dit hoorde kregen we meteen de toezegging voor kosteloos vervoer naar Rotterdam!

Dus laten we ons rijden in een busje!  Daarnaast moet er een film gemaakt worden voor de presentatie in Rotterdam! We hadden natuurlijk al veel foto’s van diverse sportevenementen maar op 30 December j.l. hebben we nog wat extra opnames gemaakt van ouderen die samen met de jeugd bewegen!

We maakten opnames van kinderen die met “Oma en Opa“ aan het Koersballen zijn……maar die ook samen TENNIS  spelen op de Nintendo WII!  Een streetdance deelneemster kwam naar ons toe en zei:  gaan we ook nog samen streetdance doen?  NATUURLIJK……..waarom niet, en ja hoor het was een schitterend gezicht al die Oma’s en Opa’s die zich nog waagden aan  streetdance!  Dan over naar de jeu de boules baan die bruikbaar was gemaakt door een paar vrijwilligers die alle sneeuw hadden opgeruimd. Super bedankt!  Geweldig mooi om te zien hoe iedereen zich inzette om er leuke opnames van te kunnen maken.

Als afronding van het geheel naar de “Panna” kooi voor het voetbal.  Met een koude wind en sneeuw in het vooruitzicht hebben we dit punt wellicht iets sneller afgewerkt dan onder andere weersomstandigheden?

ALLEN DIE AANWEZIG WAREN OP DEZE BIJEENKOMST DANK, HEEL HARTELIJK DANK!  Mede door jullie was het mogelijk opnames te maken voor de: RICHARD KRAJICEK FOUNDATION AWARD!

Wij gaan ons best doen in ROTTERDAM en als….als……….het zo is dat we daar een PRIJS WINNEN?

Dan gaan we dat ook SAMEN met jullie VIEREN! ALLEN “DUIMEN”  DUS op 10 Februari  a.s!Gelukkig hebben we ondertussen wat versterking gekregen ter ondersteuning van de presentatie in Rotterdam!

DUS….WORDT VERVOLGD!!!

Werkgroep Dorpsplein!


  Kinderclub Sinterklaasfeest

-o-o-o-o-o-

  Kinderclub Kerstfeest


  Project  Monitoren Mantelzorg

 

Uitnodiging: Project  Monitoren Mantelzorg, d.d. 26 januari, komt Thea Hut om 19.30 uur in de Heugte, om voorlichting te geven over het Projekt Monitoren Mantelzorg.

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.
In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Zo'n 750.000 mantelzorgers zorgen meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor een ander (bron: Mezzo). In de Gemeente Midden-Drenthe zijn volgens de statistieken ruim 4000 mantelzorgers actief!

De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar lopen wel tegen tal van problemen aan. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om de zorg te combineren met een betaalde baan, is het moeilijk om de zorg tijdelijk over te dragen en maken veel mantelzorgers extra kosten.

Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, is het vroegtijdig opsporen van en hulp bij problemen van belang.

Onlangs is in de Gemeente Midden-Drenthe daarom het project “Monitoren Mantelzorg” van start gegaan. Dit project heeft o.a. als doel:

-       -Het geven van informatie, advies, respijtzorg en praktische hulp om overbelasting en sociaal isolement te voorkomen.

-       Het inventariseren van wensen en behoeftes van mantelzorgers ten behoeve van het ontwikkelen en organiseren van een passend lokaal aanbod voor ondersteuning.

Het project heeft een looptijd van 1 jaar en richt zich op mantelzorgers van alle leeftijden, dus ook op kinderen en jongeren die bijvoorbeeld een gehandicapte of zieke huisgenoot hebben. Het project wordt uitgevoerd door de SWO-MD, in samenwerking met het Contactpunt Mantelzorg Midden-Drenthe.

Het opsporen van mantelzorgers gebeurt op de volgende manieren:

-door voorlichting in diverse plaatsen, op diverse bijeenkomsten

-door samenwerking met huisartsen, thuiszorg, scholen, St. Welzijn, etc.

-door samenwerking met St. Welzijn Ouderen en seniorenvoorlichters

-via posters

-via brochures

-via persberichten

-via de website

Kent ú iemand die mantelzorg verleent, bent u zelf mantelzorger of wilt u gewoon wat meer informatie over mantelzorg of over het project?

Komt u dan dinsdagavond 26 januari a.s. naar de Heugte, U bent van harte welkom!

Thea Hut, Projectleider Monitoren Mantelzorg

Tel. 06-13 36 11 11 of via één van de Zorgloketten: Beilen 0593-541333, Smilde 0592-480048, Westerbork 0593-333920

Email: info@mantelzorgmiddendrenthe.nl  , www.mantelzorgmiddendrenthe.nl (in oprichting)


  60+ ers genieten op 11 December  van een heerlijk Kerstdiner.

60 + ers genieten op 11 December  van een heerlijk Kerstdiner.

Tegen 11.00 uur liep het café helemaal vol. Dit jaar mochten we diverse nieuwkomers verwelkomen, ook de Wethouders en de Directeuren van Welzijn Midden – Drenthe, Welzijn  Ouderen en Woonservice waren aanwezig. Deze organisaties staan samen garant voor de kosten van het knooppunt.

Dit jaar bestaat het Knooppunt alweer 3 jaar en dan zal bezien worden of het in stand gehouden kan worden? De werkgroep gaat daar natuurlijk helemaal voor!

Onder het genot van een drankje werd er gezellig bijgepraat.

Om ± 12.00 uur had Nico met de Koks het eten klaar om uit geserveerd te worden door de kinderen van de groepen 8. Het was goed, gezellig en lekker, wat wil men nog meer?

De sfeer was heel ontspannen en aangenaam.

Na afloop van het diner zongen de kinderen onder leiding van Rob van de Berg met veel enthousiasme een aantal kerstliedjes.

Zo rond een uur of twee ging iedereen tevreden naar huis.

Men bedankte de werkgroepleden voor hun inzet en het genot van dit soort bijeenkomsten.

En dan zeggen wij als werkgroep natuurlijk….Iedereen een Gezond en Gelukkig 2010 en wat ons betreft houd het hier niet op! We zullen doorgaan!

Werkgroep OOD

Kaartjes met ideeën  of wensen van 60 + ers!

Tijdens het diner heeft iedereen een kaartje ingevuld en dit later in de Kerstboom gehangen die nog leeg in de grote zaal stond.

Uiteraard hebben we dit niet zomaar gedaan, wellicht heeft men nog wensen of ideeën waaraan we met z’n allen invulling kunnen geven?

Heel divers waren de kaartjes ingevuld.

Een grote wens is meer leden bij de Koersbalclub en de Gymnastiek voor ouderen. Extra vuilnisbakken in het dorp en nog meer bankjes.

Een Supermarkt, snelle legalisatie van de Breistroeken en meer verlichting of meer  politie op het dorp. Een vissteiger en graskeien naast de wegen.

Maar ook ergernis over hondenpoep en paardenpoep op de fietspaden kwamen we tegen. Verder waren ook veel kaartjes ingevuld met de woorden bedankt voor alles of wij zijn tevreden!

Te veel om alles op te noemen maar

we zullen de wensen doorgeven aan de instanties die er wellicht wat mee kunnen?

Echt heel schokkende dingen zijn we gelukkig niet tegen gekomen,overwegend is men redelijk tevreden.

Bedankt voor de medewerking en groetjes van de OOD werkgroep.

Tot ziens, Werkgroep OOD

 

  Vernielingen in Nieuw Balinge
 

 

 

 


  Paasbult Koolveen

Paasbult Koolveen

Ook dit jaar kunt U weer snoeiafval gaan verzamelen voor de paasbult.

Let op:  Geen geverfd hout!!!

De openingstijden om tuinafval te brengen zijn op de volgende Zaterdagen:

Ø  27 Februari 2010

Ø   6 Maart 2010

Ø  13 Maart 2010

Ø  20 Maart 2010

Ø  27 Maart 2010

Ø  3 April 2010

Van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Tijdens het paasvuur, op 5 April 2010 a.s zal ook dit jaar koek-en-zopie te koop zijn.

Wilt U e.v.t door de weeks snoeiafval brengen naar de Paasbult, dan kunt U in overleg, de sleutel afhalen bij,

Albert Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw-Balinge, E-mail: albert.wielink@hetnet.nl  Tel: 0528-321323/ 06-15254485


  Droomwens Zomerfeest

DROOMWENS ZOMERFEEST!

Jongens en Meisjes,

Wij zijn jullie ingeleverde droomwensen écht niet vergeten. De Commissie heeft besloten dat we een aantal wensen wel in vervulling kunnen laten gaan. Niet allemaal natuurlijk want dat is niet haalbaar, maar een aantal gaat wel lukken!

Er kwamen  veel wensen binnen die wel te combineren zijn, en op die manier kunnen we het invullen. We gaan er binnenkort een leuke activiteit van maken. Dat was deze maand de bedoeling maar de weersomstandigheden laten dat nu niet toe.

DUS JULLIE HOUDEN NOG WAT TEGOED!

Als de sneeuw verdwenen is en het wat aangenamer wordt gaan we er samen een leuke dag van maken.

In het volgende Kontakt meer hierover!

Met vriendelijke groet, St. Commissie Zomerfeest


  Natuurmonumenten herstelt elzensingels op landgoed De Klencke
 

Natuurmonumenten herstelt elzensingels op landgoed De Klencke  

Landgoed De Klencke bij Oosterhesselen is al eeuwen een cultuurhistorisch rijk landschap. Een, als Belvedère gebied, aangewezen beekdallandschap met vele kilometers aan elzensingels en houtwallen. Een deel daarvan is in de laatste 100 jaar verdwenen, andere zijn niet systematisch onderhouden. Het gevolg daarvan is dat het landschap meer open is geworden, oude opgaande bomen sterven en het landschap als cultuurhistorisch aspect, dreigt haar waarde te verliezen.

Natuurmonumenten gaat samen met steun van de overheid, in de winter van 2009 en 2010 circa 300 meter verwaarloosde singels en houtwallen opknappen. Niet zoals vroeger met de hand, maar met nieuwe innovatieve machines, rijdend op rupsbanden.

Vrijwel al het hout dat hierbij vrijkomt, gaat door de versnipperaar en gaat vervolgens naar een groengestookte centrale, voor het opwekken van duurzame energie. Voor u als bezoeker van het Aalderstroomgebied bij de Klencke, zult u mede ervaren dat er hard gewerkt wordt. Met deze krachtsinspanningen worden oude singels gekapt om te verjongen en bovendien komt er 11 kilometer nieuwe elzensingels bij. Door het eerdere beekherstel zijn de graslanden natter geworden en het aantal dotterbloemen neemt in rap tempo toe. Al met al een hele operatie in gebied, dat u beslist eens gezien moet hebben. 

Beheerplan landschapselementen

Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn alle singels en houtwallen in Drenthe Zuid geïnventariseerd en worden de natuur- en landschappelijke waarden vastgelegd in een beheer- en onderhoudsplan voor landschapselementen. De afgelopen jaren lag de focus van het werk op aankoop en beekherstel en daardoor is achterstand ontstaan bij het onderhoud van bestaande landschapselementen. Nu de beek is hersteld kunnen we verder met het herstel van de landschapselementen.

Een deel van de achterstanden wordt al in 2009 weg gewerkt, de rest wordt in 2010 en 2011 aangepakt. Ook op een aantal andere plaatsen in Drenthe Zuid worden deze winter vergelijkbare werkzaamheden uitgevoerd, maar deze zijn minder zichtbaar.

De Vloeiweide bij Wateren gelegen in het nationaal park Drents-Friese Wold is ook een plek met hoge cultuurhistorische waarden. Dit door elzen omzoomde grasland werd in de wintermaanden bevloeid met water uit de Vledder Aa.

Ook deze elzensingels worden deels teruggezet om te verjongen. De rode wandelroute vanaf Hoeve aan de Weg aan de Bosweg te Diever voert u langs de vloeiweide.

Voor nadere informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:

André Donker, Boswachter DrentheZuid 0625074970


 
 

  Vogels en Vlinders in januari

Vogels in januari

Ook al zijn er veel vogels vertrokken op zoek naar een warmer oord, toch zijn er ook nog behoorlijk wat soorten, die gewoon in Nederland blijven tijdens de winter.

Voorbeelden van vogels die u in de winter nog in de tuin kunt vinden zijn: merels, roodborstjes en verschillende varianten van de mezenfamilie, hiervan zijn de kool- en pimpelmees wel de bekendste.

De hele winter zijn zij op zoek naar voedsel en wie bijvoert ervaart ook dat vogels de weg naar de tuin weten te vinden. Om de vogels ook in de rest van het jaar een regelmatige bezoeker of zelfs bewoner van uw tuin te maken, kunt u een nestkastje plaatsen.

Voor allerlei vogelsoorten zijn verschillende nestkastjes te verkrijgen. Mocht u in de wintermaanden een leuke hobby zoeken, dan kunt u uiteraard ook zelf een nestkastje maken. Zodat u van de zomer samen met de vogels in uw tuin, kunt genieten van het resultaat.

Vlinders in januari

Er zijn niet veel vlinders actief in januari, maar de perentak wel. Vanaf begin januari tot begin april is deze vlinder te vinden in de buurt van bomen en struiken, bijvoorbeeld in stadsparken.

Perentak

De perentak is een forse vlinder, het donkere tijger-patroon van het mannetje is variabel. De meeste exemplaren hebben een effen, vrijwel ongetekende groengrijze of lichtgrijze voorvleugel, maar er komen ook donkerder gekleurde varianten voor in diverse schakeringen.
Verse vlinders hebben een rozeachtige tint op het achterlijf. Het vleugelloze vrouwtje is bruinachtig en heeft een dubbele rij vlekjes over het achterlijf; de bruin met wit geringde poten zijn niet behaard. Deze laatste is, doordat de vleugels ontbreken zeer onopvallend en wordt minder gezien dan de mannetjes.

Waar komen ze voor?

De perentak is een gewone soort die verspreid over het hele land voorkomt, vooral in loofbossen en struwelen, maar ook in stadsparken. De rups leeft op diverse loofbomen, maar heeft een voorkeur voor eik. De vlinders vliegen van begin januari tot eind april in één generatie. De vrouwtjes worden regelmatig vlak na zonsopkomst onder aan boomstammen gevonden, soms ook iets later. De mannetjes komen goed op licht af, vaak in grote aantallen.


  Oppas aangeboden

Hallo Nieuw-Balingers


 
Wij zijn Marsha en Ingrid, wij zijn 15 & 13 jaar.
Heeft u ‘s avonds wat te doen en je zit met je kind? Wij zouden met alle plezier op ze willen passen!
Als u dus een avond of een middag zit dan kunt u ons altijd bereiken op het volgende nummer:
 
Marsha :0528-850308
 Ingrid :   0528-321301


  Uitnodiging Jaarvergadering DEL  (Draagt Elkanders Lasten)

 

Uitnodiging Jaarvergadering DEL  (Draagt Elkanders Lasten)

Datum:      25 Januari 2010

Plaats:       de Heugte

Aanvang:  19.30 uur

Agenda:

1)    Opening

2)    Notulen van 26 Januari 2009

3)    Ingekomen stukken

4)    Verslag Penningmeester

5)    Verslag Kascommissie

6)    Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: hr H.Prins en hr G.Dijkhuis, beide heren stellen zich weer herkiesbaar. Kandidaten kunnen 3 dagen v.d. vergadering ingeleverd worden b.d. secretaris A.Wielink.

7)    Rondvraag

8)    Sluiting

Secretaris: A.Wielink,  Voornweg 10, 7938 RC Nieuw-Balinge


  Bedankje Teenspirit

Dank!

Namens de zwarte pieten bedanken wij deze sponsoren voor het sponsoren van het zwartepieten lopen :

Groetjes Tienersoos Teenspirit.


  Garage verkoop

GARAGE VERKOOP

Ik wil in begin Mei 2010  weer een garage verkoop houden. Maar er zijn nog mensen die hun vlag nog in huis hebben.

Die moet ik eerst weer terug hebben. Ik heb nog maar een paar vlaggen in huis. En dan kan ik het niet meer organiseren.

Dus breng ze AUB weer terug.

Groetjes Jacob Stempher

 


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

Gevraagd:

IJzer en metalen, enz.

A. Hekker, Haarweg 91, Nieuw Balinge, Tel: 321384.