MAART 2010kontakt

 
   
Colofon
Van de Redactie
Meester Sieberingschool
CBS de Morgenster
The Young Ones
De Pen Doorgeef Pagina
S.V. Nieuw Balinge
Nieuwsbrief "De Heugte"
Mag ik U even voorstellen.....
Uitnodiging v.d. Jaarvergadering van Pl-Belang “de Vooruitgang" en nog veel meer..........
Richard Krajicek Award voor Nieuw Balinge!
De hartelijke groeten van Stoffer Jonkman, de postbode
Survivalteam zoekt vrijwilligers
Info St. Zomerfeest
Info V.D.O.
Gezellige avond 26 maart
Een goede tip
Kindercarnaval bij de Kinderclub
Info Buurtacademie
Info Knooppunt
Uitslagen Klootschietclub
Info Jeugdsoos Kentucky
Verloting Strijker & Strijker
Info IJsvereniging
Nog even wachten, Ina Snels
wandel4daagse
Darttoernooi
Oproep MTB liefhebbers
Goudplevierrun Nieuw Balinge
Pokertoernooi
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden
   

Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nieuw Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl
Rek.nr. Kontakt: 3694.60.332, t.n.v. Kontakt Nieuw Balinge

 

*Kopij digitaal aanleveren: Uw kopij aanleveren in een Word-Bestand.

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

*Zakelijke advertenties staan vaste tarieven voor.
* Kopij, afkomstig van buiten Nieuw Balinge, wordt eveneens tarieven voor berekend.
 
Redactie:

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina: The Young Ones

Sigrid Goossens, Inge Tump, Bernice Post, Manon Wielink en Ellen Smale

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Bezorging (dorp): Iris Kats, T: 321501

Bezorging (bungalowpark): Lisanne Kroezen, T: 321459

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

 Van de Redactie

Van  de  redactie

Maart, de maand wanneer officieel het voorjaar begint. Ook al de voorjaarskriebels en niet kunnen nalaten de eerste beplantingen te doen? Of zelfs het weghalen van oude bomen, want ook daarvoor is het deze maand een perfecte tijd om mee te beginnen. We hebben er allemaal zin in, vooral na zo’n wintertje! Je kunt het tuinafval elke zaterdag kwijt aan het Koolveen, zie ook de oproep cq aankondiging van plaatselijk belang in deze editie van Kontakt. Ook heeft plaatselijk belang de notulen van de vorige ledenvergadering én de agenda v.d. ledenvergadering van dit jaar geplaatst. Wat valt er nog meer te lezen in deze maartuitgave, o.a.;

·         Jeugdsoos Kentucky heeft een ‘nieuwe’ keet aangeboden gekregen van Alescon Orvelte, die ze gebruiken voor o.a. de koek en zopie bij het paasvuur.

·         Tevens is het bestuur van Kentucky er met een aankondiging over de Kentucky-Award.

·         Zin in een avondje pokeren? Dat kan op 12 maart in de kantine van SV Nieuw- Balinge,

·         en of wilt u meedoen aan een darttoernooi? Hiervoor moet u op 20 maart in ‘de Heugte’ zijn.

·         De organisatie van de Goudplevierrun is er met een tweetal aankondigingen.

·         De ijsvereniging doet nogmaals een oproep aan de leden die vergeten zijn de antwoordstrook in te leveren omtrent het jaarlijkse lidmaatschapsgeld.

·         SV Nieuw Balinge vraagt u na te willen denken over een nieuwe naam voor de junioren die samen met twee andere dorpen een team vormen.

·         Vanaf 7 maart kunt u uw mountainbike uit de schuur halen om wekelijks samen te fietsen. Zie oproep  in deze uitgave.

En natuurlijk nog véél meer informatie, oproepen, belangrijke artikelen, data en aankondigingen. We wensen jullie veel plezier met deze editie van Kontakt.


   Meester Sieberingschool

 

Verloren

Maandag 8 februari hebben wij een mobiele telefoon verloren. Hoogstwaarschijnlijk bij de oprit naar school. Misschien heeft iemand van jullie de mobiel gezien. Mocht het zo zijn, dan zouden wij hem graag  terug willen hebben.   Juf Anneke

Kunstmenu Groep 6

Dinsdag 16 februari kwam Sije Kingma in het kader van Kunstmenu bij ons in groep 6.

De kinderen mochten voor deze dag een voorwerp meenemen, waar ze iets over konden vertellen. De bedoeling was, dat de kinderen elkaar gingen interviewen over hun meegebrachte voorwerpen en daarvan video-opnamen maakten.

Na gedane arbeid zagen we de beelden terug op televisie. Er blijkt zeker talent in deze groep te zitten.

Snakeman (1)
Op donderdag 11 februari is de Snakeman op bezoek geweest voor de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 5. Een spannende aangelegenheid voor een aantal.

Maar door de rustige manier van de Snakeman, werd een heleboel angst wegnomen, voor velen. Bijna iedereen heeft in elk geval een slangetje geaaid, maar een grote groep durfde de slangen ook zelf vast te houden.

Ondertussen liep een grote schildpad tussen ons door te scharrelen. De tijd vloog om en het was een bijzonder leuk evenement!

Snakeman (2)
Donderdag 11 februari  is de Snakeman bij de groepen 3,4 en 5 in de klas geweest.

De hele week werd er al over gepraat en we zaten dan ook vol spanning te wachten op de dieren die de Snakeman mee zou nemen. Toen de kinderen in de klas kwamen stonden de bakken met alle dieren al klaar! REUZE SPANNEND!

Allereerst mochten de kinderen kennismaken met de schildpadden. Gelukkig, die hebben we eerder gezien! De kinderen mochten de schildpadden aaien en later zelfs vastpakken. Daarna maakten we kennis met de baardagaam.

Ook deze dieren mochten we aanraken en vastpakken. En toen… kwamen de slangen. Eerst begonnen we met babyslangen en later werden ze steeds een beetje groter. Er waren kinderen die totaal geen angst hadden en die liepen er zo mee op de nek, anderen vonden het wat spannender en lieten het bij een beetje kijken. Al met al was het een super geslaagde middag en deze dag zal nog lang in het geheugen van de kinderen blijven zitten! Een onvergetelijke ervaring!

Snakeman (3)
In de maand februari hebben we bezoek gehad van de Snakeman.

De Snakeman vangt koudbloedige dieren op (o.a. slangen, schilpadden,…etc.) die gevonden worden of verzorging nodig hebben, heeft een logement voor deze dieren en geeft voorlichting op scholen. Bij de voorlichting bij ons op school had de Snakeman 4 landschildpadden,

3 baardargamen en 12 slangen mee (o.a. een python van 3 meter).

We begonnen met een verhaal en je mocht vragen stellen. Daarna hebben we de schildpadden vast gehouden. Daarna de baardarganen vast gehouden die vond ik best wel eng. Daarna de slangen dat vond ik het leuks daar bij mocht je gewoon rond lopen en slangen ruilen. Groetjes Lisanne

De snakeman was super leuk. Er was ook nog een hele grote slang. En die poepte heel veel, maar verder was het wel heel leuk. Groetjes Sabine

De snakeman was zo vet. En ik heb alle slangen om mijn nek gehad. En de grootste slang die was het aller leukst. En hij had ook hagedissen en schilpadden. Groetjes, Bart H.

De snakeman.    Toen we binnen kwamen stonden op allemaal tafels heel veel slangen. Iedereen vond het denk ik heel erg leuk. We hebben ook nog een hele grote slang om onze nek gehad!!! Groetjes Daniëlle!!


  CBS de Morgenster

 

Vooraankondiging officieel herinneringsmoment CBS De Morgenster

In november van vorig jaar maakten we bekend dat De Morgenster in haar huidige vorm na 1 augustus 2010 geen recht van bestaan meer heeft en haar deuren daarom zal sluiten. Bij deze houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

COG-Drenthe, de stichting waar De Morgenster deel van uitmaakt,  houdt zich op bestuursniveau bezig met fusiebesprekingen.

De MR en de OR zijn inmiddels samengevoegd. Samen met het personeel bedenkt en organiseert deze commissie de diverse laatste activiteiten. Zo zal er aan het eind van het schooljaar een moment plaatsvinden, waarop we het bestaan van De Morgenster in Nieuw Balinge officieel zullen afsluiten.

Dit moment staat gepland op zaterdag 26 juni 2010, van 14.00 uur tot 17.00 uur. We staan dan stil bij ruim 93 jaar christelijk onderwijs in Nieuw Balinge. Iedereen die zich bij de school betrokken voelt, is bij deze uitgenodigd om aanwezig te zijn. U kunt zich opgeven via deze website.

Dit moment staat gepland op

zaterdag 26 juni 2010, van 14.00 uur tot 17.00 uur.

We staan dan stil bij ruim 93 jaar christelijk onderwijs in Nieuw Balinge. Iedereen die zich bij de school betrokken voelt, is bij deze uitgenodigd om aanwezig te zijn. U kunt zich opgeven via de website.

Met vriendelijke groet,
Rob van den Berg (directeur)    

De technieklessen op het Roelof van Echten voor groep 7 en 8 worden enthousiast gevolgd.

Ons damteam is ook dit jaar weer succesvol door de eerste ronde gekomen.

Hier leest onze voorleeskampioen Jordie aan de andere kinderen voor.

Oproep:

Om een herinneringsboekje te kunnen maken zoeken we (oude) schoolfoto’s van de School met de Bijbel – CBS De Morgenster.  Heeft u nog een foto die de moeite waard is? Wilt u die dan in een envelop met uw naam er op af geven bij de school. Nadat wij de foto gescand hebben, krijgt u de foto weer terug. Bij voorbaat dank voor de moeite!

 


The Young Ones

 

  De Pen Doorgeef Pagina
 


  S.V. Nieuw Balinge


  Nieuwsbrief "De Heugte"

Nieuwsbrief maart

 

Feestavond vrijwilligers

Ook dit jaar hebben we weer een feestavond voor onze vrijwilligers. Deze zal gehouden worden op vrijdag 26 maart a.s.  Dit jaar gaat het wel iets anders dan voorgaande jaren. Ons leek het leuk om dit samen te doen met Toneelvereniging V.D.O., hoe meer zielen, hoe meer vreugd!!

Aanbieding van de maand

Ook deze maand hebben wij weer een aanbieding in de keuken. Deze keer een kindermenu met nieuwe surprise voor maar € 3,=

Darttoernooi

Zoals al eerder vermeld zal er een darttoernooi worden georganiseerd. Deze staat gepland op zaterdag 20 maart a.s. U kunt zich inschrijven vanaf 19.00 uur, het toernooi zelf gaat om 19.45 uur van start. De organisatie heeft dit keer gekozen voor geldprijzen.

Nieuw bestuurslid

Vanaf 15 februari jl. hebben wij een nieuw lid binnen ons bestuur, Elke Haarhuis. Elke zal het stokje van mij overnemen, daarvoor wil ik haar alvast bedanken en voor de toekomst heel veel plezier en succes toewensen.

Hiermee geef ik aan dat ik stop als bestuurslid van Dorpshuis De Heugte.  Ondanks dat het besturen van iets groots als een dorpshuis achteraf niet mijn ding is, heb ik toch een leuke, gezellige tijd gehad met mijn medebestuursleden en vrijwilligers van ons dorpshuis. Het is goed om het dorpshuis ook een keer vanaf deze kant te bekijken, want er komt heel wat meer werk en organisatie bij kijken dan je zou denken.

De groep vrijwilligers welke zich bezighouden met het dorpshuis wordt geleidelijk aan ook steeds kleiner. Daarom hoop ik dat ook in de toekomst zich nog meer mensen zullen inzetten voor ons dorpshuis.

Als vrijwilliger zal ik mij uiteraard blijven inzetten in en rond om ons dorpshuis. Als bestuurslid wil ik een ieder bedanken voor de leuke samenwerking!!

Groeten Martin Pol

  Mag ik U even voorstellen.....
 

Mag ik u even voorstellen…..

Op een koude winteravond reden wij richting dorpshuis de Heugte. Via de zijkant (Robertusweg 5) van de Heugte kwamen we bij  Administratiekantoor Mol. André Mol stond al op ons te wachten. De koffie was klaar. Natuurlijk moesten wij eerst de ruimte bezichtigen waar Andre zijn  kantoor hield. Dit behoorde vroeger toe aan het politiebureau. Het is een prachtige ruimte geworden! Sinds 1 November 2009 is Andre niet meer alleen en werkt Liesbeth Koehorst 20 uur in de week bij hem.            

Andre Mol (58jr.) is in Hollandscheveld geboren. Toen hij trouwde met Alie zijn ze in 1973 in Nieuw Balinge gaan wonen. Ze hebben twee kinderen. Andre is 1 december 2008 gestart met zijn eenmanszaak. Hij werkte voordien bij KrolStonE Accounts& Adviseurs in Hoogeveen als relatiebeheerder

 Wat was de reden dat je voor jezelf begon?

Op 30 september 2008 is het bedrijf, onverwachts, overgenomen door de Jong&Laan Accountants. Dit is een organisatie met 30 kantoren waar 800 mensen werken. Omdat ik geen man ben voor een grote onderneming heb ik, tussen twee flessen wijn door, besloten om een eigen administratiekantoor op te zetten en direct (op 2 oktober 2008) ontslag genomen. Het is een hele stap om op deze leeftijd voor jezelf te beginnen.

Voor welke doelgroep werken jullie?

Wij richten ons op het (M)idden- en (K)lein(B)edrijf.  Van startende ondernemer tot kleine BV’s. Hier zit een grote markt in. Wij verzorgen  administraties, jaarrekeningen, het fiscale werk en natuurlijk advisering. Dus het totale plaatje voor de onderneming.

Heb je last van de crisis

Hoe slechter de markt hoe meer nieuwe klanten onder de kleine ondernemers. Daarnaast zijn de banken moeilijker geworden in het lenen van geld.  Ze vragen nu veel meer recente informatie als een ondernemer wil investeren.

Je bent pas laat in dit vak gekomen, hoe komt dat?

Ik heb in mijn jeugd de opleiding voor timmerman en meubelmaker gevolgd. Daarna aan het werk in de bouw, meubelbezorger en -maker.  Van 1970 tot 1983 werkzaam als vrachtwagenchauffeur. Ik moest hiermee stoppen na een enkel operatie. In 1984 belandde ik hierdoor in de WAO, maar wilde begin 1985 weer aan de slag en dit was toen bijna onmogelijk. In midden jaren 80 was er een zeer grote werkloosheid en toenmalig Minister-president Lubbers had aangegeven met ontslag te gaan als er 1 miljoen mensen werkloos zouden zijn. Je begrijpt het al,  mensen werden zeer snel afgekeurd (WAO) en niet meer goedgekeurd anders kon Lubbers met ontslag!

Ik voelde me veel te jong(34) om in de WAO te zitten. Het werk als vrachtwagenchauffeur ging niet meer dus ik moest wat anders gaan doen. Ik ben met het GAK gaan praten want ik wilde studeren. Uiteindelijk lukte het mij om de avond MEAO te doen. In het 1e jaar  alleen de 4 economische vakken. 

In het 2e jaar ook de 2 talen erbij met daarnaast een schriftelijke studie HAVO wiskunde. In het 3e jaar MBA erbij.  Door veel tijd in studie te steken behaalde ik altijd goede cijfers. In 1989 begon het echte werk pas bij KrolStonE met tevens daarnaast een studie SPD. Echte ervaring krijg je pas na 5 jaar in het werk gezeten te hebben.

Je bent nu bijna 59 jaar, vind je het werk nog leuk om te doen.

Ik heb altijd plezier in het werk. Als ik dit niet heb dan begin ik wat anders. Geld interesseert me niet. Ik zou niet weten wat ik met een miljoen zou doen, mocht ik die winnen.

Nu Liesbeth erbij is kan het zijn dat we iets groter worden. Ik moet haar wel aan het werk houden. Eerder was dit niet zo belangrijk.

Heb je buiten het werk nog liefhebberijen.

Alie en ik rijden graag motor, wij hebben Honda Goldwin en gaan graag weekendjes op stap met of zonder motor.

Tevens zet ik mij in, op de achtergrond, voor het verenigings- leven van het dorp zoals Dorpshuis, voetbal en recent voor het plaatselijk belang.

Wij danken Andre voor zijn openhartig gesprek. We wensen hem  succes met zijn onderneming.

Wie meer informatie wil hebben kijkt op de advertentie in Kontakt of  de website  www.administratiekantoormol.nl


  Uitnodiging v.d. Jaarvergadering van Pl-Belang “de Vooruitgang”

Aan de leden van Plaatselijk-Belang.

   Uitnodiging v.d. Jaarvergadering van Pl-Belang “de Vooruitgang” Op 27 April 2010 Om 20.00 uur in de Heugte

   Agenda:

Ø  1) Opening.

Ø  2) Notulen van de jaarvergadering 28 April 2009 (Staat afgedrukt in Kontakt).

Ø  3) Ingekomen stukken.

Ø  4) Jaarverslag Penningmeester.

Ø  5) Jaarverslag werkzaamheden bestuur (Staat afgedrukt in Kontakt).

Ø  6)Verslag van de kascommissie 2009/2010. Bestaand uit de hr J.Huizinga, hr   R.Bisschop: reserve: W.Ravenhorst.

Ø  7)Benoeming nieuw lid kascommissie.

Ø  8)Bestuursverkiezing: Lijst van aftreden 2010: Volgens de lijst van  aftreden: 2010: Geen: 2011:hr J.stegehuis,hr J.Slomp:2012:mevr. G.Oelen:2013:mevr T.Enninga en hr G.Slomp: 2014: Geen: 2015: hr K.Wielink en hr A.Wielink:

   Er is geen lijst van aftreden, bestuursverkiezing is weer in 2011.

Ø  9)Rondvraag.

Ø  10) Sluiting.

 

Secretaris: A.Wielink

            Voornweg 10

            7938 RC Nieuw-Balinge  

 

* * * * *

                    

Notulen Jaarvergadering Pl-Belang de “Vooruitgang” d/d 28 April 2009

Aanwezig volgens presentielijst 25 personen

1]   De voorzitter opent de vergadering en heet allen v/h welkom op deze jaarvergadering, en in het bijzonder de heren van Natuurmonumenten, die na de pauze uitleg gaan geven over de stand van zaken, waar Natuurmonumenten mee bezig is, en waar ze mee bezig gaan.

2]   De notulen v/d vorige vergadering zijn afgedrukt in Kontakt en worden niet voorgelezen.

3]   Ingekomen stukken:

4]   Jaarverslag penningmeester. De stukken worden a/d leden o/d vergadering overhandigd. De penningmeester licht het verder toe.

5]   Jaarverslag werkzaamheden bestuur. Staan afgedrukt in Kontakt, het bestuur geeft uitleg  hierover.

6]   Verslag kascommissie: Bestaand uit hr J.Smeenge en hr J.Huizinga,

Dhr J.Smeenge geeft uitleg hierover, de hr J.Smeenge vertelt dat ze zich zorgen maken   over de drukkosten van Kontakt, die elk jaar financieel achter uit lopen, en stelt voor   om daar samen (Pl-Belang/Kontakt) daar een plan voor te maken, verder was het prima  voor elkaar, en de penningmeester wordt decharge verleend.

7]   Benoeming kascommissie leden 2009/2010: Hr J.Huizinga, hr R.Bisschop: reservelid: hr W.Ravenhorst.

8]   Bestuursverkiezing. Volgens de lijst van aftreden waren dat, hr K.Wielink en de hr A.Wielink, beide heren hadden zich weer herkiesbaar gesteld, er waren geen tegenkandidaten binnen gekomen, de leden vonden het goed, dat de beide heren weer  in het bestuur konden plaats nemen. Verder deelde de voorzitter mede, dat Remko Osinga dit jaar graag wilde stoppen met het Penningmeesterschap van Pl-Belang, i.v.m. de drukke werkzaamheden die hij heeft met zijn werk, Geertje Oelen is bereid,  in het bestuur van Pl-Belang plaats te gaan nemen. De leden gaan hier mee akkoord.

9]   Rondvraag;

   >   Thea Enninga zal een mededeling/oproep plaatsen in Kontakt over, het vernielen van de  lamp bij het monument, en over de honden/paarden poep die overal maar liggen.

Ø  Roelof Bisschop geeft aan dat a/d Mantingerweg de straat nog steeds is verzakt, had het vorig jaar ook al gemeld, er zal door Pl-belang weer kontakt m.d. gemeente hier over op genomen worden.(mail n/d Gemeente)

Ø  De fam Smeenge geeft aan dat er een aantal fruit/eike bomen dood zijn, Kees gaat dit uitzoeken of dit is te verhalen o.d. leverancier, verder vraagt de fam Smeenge of het mogelijk is, of er een paar prullebakken i.h. dorp geplaatst kan worden, waar men e.v.t. de honde poep in kan gooien,( er zal een mail n.d. Gemeente gestuurt worden hierover)

Ø  Roelof Bisschop vraagt n.d. stand van zaken a.g. de mast die bij het voetbalveld staat, naar de ontvangst v.d. mobiele telefoon, is nog steeds slecht, hier zal navraag naar gedaan worden.

Ø  De hr P.kats geeft aan dat de ruiters te paard, de behoefte v.d. de paarden gewoon laten liggen op de fietspaden, hierover zal een mededeling in kontakt geplaatst worden.

Ø  Nico Brookman vertelt dat er olie i.d. sloot ligt achter de woningen v.d. Vosseveen, en dat er veel troep in ligt, o.a. een koelkast,(er zal een mail n.d. Gemeente gestuurd worden hierover)

Pauze:

De nieuwe beheerder van Natuurmonumenten van Drenthe Zuid de hr Ruud Kreetz, vertelt wat er de afgelopen periode allemaal gedaan en hoe is dat verlopen en zaken als, wat komt eraan? Project Koolveen en de inrichting van het natuurherstel, hoe zien die er planmatig uit, de ontwikkelingen rondom de huizen die verkocht zijn, de oeverzwaluwwand aan de Haarweg, na een half uurtje toelichting van Ruud,is er met de leden/bestuur wat dieper op de onderwerpen ingegaan, Ruud gaf ook aan dat deze bijeenkomst jaarlijks gedaan moet worden.

Verder kwam ook  a.d. orde, dat wanneer Natuurmonumenten ergens mee bezig ging, dit vroegtijdig a.d. bewoners van Nw-Balinge werd medegedeeld

10] Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Voorzitter: J.Stegehuis, Secretaris: A.Wielink

* * * *

 

 Jaarverslag werkzaamheden bestuur Plaatselijk-Belang “De Vooruitgang” 2009/2010

Ø  Werkgroep Ouder Onder Dak veel georganiseerd.

Ø  Werkgroep Buurtacademie veel georganiseerd.

Ø  Werkgroep Mantelzorg veel georganiseerd.

Ø  Financiële steun gegeven aan een aantal activiteiten in ons dorp.

Ø  Verder vele vergaderingen door bestuursleden van Pl-belang bijgewoond, zoals: BOKD, Dorpenoverleg MD, Werkgroep OOD, Werkgroep Buurtacademie, Stuurgroep OOD Gemeentelijk breed, bijeenkomsten m.d. Contact ambtenaren, Werkgroep Dorpsplein, Mantelzorg, en vele telefoontjes gepleegd met de gemeente a.g. klachten in ons dorp.

Ø  Aantal gesprekken gehad met de wijkagent (Bert Eefting).

Ø  Overleg gehad met Woonservice MD o.a. over de Dorpswinkel, en woningbouw.

Ø  De 60+ uitgenodigd d.d. werkgroep OOD voor een kerstdiner.

Ø  Nieuwe inwoners verwelkomt in ons dorp.

Ø  Aanvraag Paasbult b.d. gemeente, lokatie Koolveen.

Ø  Plaatselijk Belang “De Vooruitgang”wint de Drenthse Richard Krajicek Foudation Award 2009. Tijdens de spannende finale in de Zuiderbreedte te Hoogeveen heeft de werkgroep Dorpsplein de Richard Krajicek Foudation Award 2009 gewonnen. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste jeugdsportproject in de provincie Drenthe. Zeven ingezonden sportprojecten hebben hun project geprecenteerd tijdens de finale op Woensdag 2 December. PB ‘De Vooruitgang” heeft hiermee, naast een geldprijs van €1000,00, een ticket gewonnen voor de landelijke finale.

Ø  Werkgroep Dorpsplein genomineerd voor de landelijke finale v.d. Richard Krajicek Faundation Award dat gehouden werd op 10 Februari 2010 in Ahoy te Rotterdam en waar de derde prijs werd behaald (€2500,00) alle twaalf provincie’s waren aanwezig, Zeeland was eerste en Noord Holland tweede.

Ø  Werkgroep munitiedepot volop bezig met de inrichting daarvan.

Ø  Woningbouw door Woonservice 6 stuks a.d. Robertusweg op 11 Februari 2010 konden de bewoners van Nw-Balinge o.l.v. Woonservice de woningen bezichtigen.

Ø  Plaatselijk-Belang samen met Dienst landelijk Gebied en Natuurmonumenten, open dag georganiseerd voor de bevolking van Nieuw-Balinge.

Ø  8 December 2009 bezoek gehad van Burgemeester en Wethouders van de gemeente MD: Zie Verslag in Kontakt.

Ø  Gesprek gehad a.g. uitbreidingsplan voor woningbouw in Nieuw-Balinge met de medewerker v.d. gemeente Rinette Ipema.

Ø  Bewoners uitgenodigd die in de gemeente Coevorden wonen: zie brief:

Geachte bewoner,

Eind vorige eeuw zijn de Drentse gemeenten heringedeeld. Op dat moment zijn ook de grenzen van de gevormde gemeenten vast gesteld. Aan de vast stelling van die grenzen is de nodige aandacht besteed waarbij ook oog is geweest van de situatie voor de gemeentelijke indeling. Inmiddels zijn we 10 jaar verder. Het blijkt dat zich in de praktijk op een aantal plaatsen minder voor de hand liggende en soms ook onlogische situaties voordoen. In die gevallen is het mogelijk om in overleg met de bewoners tot een grenscorrectie te komen.

Ook in onze gemeente doen zich deze situaties voor en wordt gewerkt aan een grenscorrectie. U bent nu woonachtig in een gedeelte van de gemeente Coevorden dat grenst aan de gemeente Midden-Drenthe. Vanuit de historie, de betrokkenheid met en deelname aan het sociaal-maatschappelijk leven in Nieuw-Balinge is er voor ons gevoel iets voor te zeggen om na te denken over de situatie aan de oostzijde van de Geeserraai en of er al dan niet aanleiding is deze te wijzigen.

Wij willen daarover graag eens met u van gedachten wisselen en nodigen u voor een overleg uit op 17 Februari 2010 om 20.00 uur in het dorpshuis “De Heugte”.

 

 

Dorpsplein Nieuw-Balinge

 “De sociale ontmoetingsplek voor jong en oud”

Het dorpsplein is centraal gelegen in het dorp en grenst aan de Meester Sieberingschool en aan de “Heugte”. Een multifunctioneel gebouw, waarin bijna alle voorzieningen zijn gehuisvest of gekoppeld: peuterspeelzaalwerk, sociaal-cultureel werk, steunpunt voor ouderen, gymzaal en het openbare basisonderwijs. Toen er werd gesproken over herinrichting van de ruimte rond dit gebouw, kwam het idee naar boven om een dorpsplein te maken, een plein dat voor iedereen toegankelijk is.

Op en rond dit plein kwamen de volgende voorzieningen:

Ø  een terrasruimte voor het dorpshuis,

Ø  een buitenvoorziening voor ouderen,

Ø  een ontmoetingsplek voor tieners,

Ø  parkeervoorzieningen,

Ø  kindervriendelijke oversteekplaatsen,

Ø  ruimte voor grote evenementen,

Ø  een kunsthoek,

Ø  nieuwe wandelpaden,

Ø  een speelvoorziening voor kinderen.

Bovenstaande zaken gaven al heel snel de doorslag om op korte termijn, de werkgroep dorpsplein in het leven te roepen, onder verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang: “de Vooruitgang”. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van: Pl-Belang, dorpshuis de Heugte, Welzijn MD, Meester Sieberingschool en Team Spelen van de Gemeente MD.

Gekozen werd toen voor een dorpsplein voor alle leeftijden, omdat door de vele samenwerkingsvormen in het dorp, al in het verleden, gebleken is, dat het individu zich meer verantwoordelijk gaat voelen voor zijn omgeving, wanneer deze betrokken is en medeverantwoordelijk gemaakt wordt, bij het proces van idee tot de daadwerkelijke uitvoering Bovendien gaat er een preventieve werking vanuit. Voorbeeld: “een hangjongere heeft bij ouderen vaak een negatieve klank, heeft deze jongere in één keer een naam, dan is het geen hangjongere meer, maar een jongere die een naam heeft”. Vooroordelen worden op deze manier teruggedrongen, de jongere krijgt een gezicht en is er begrip tussen beide partijen.

Doordat iedereen betrokken is bij de ontwikkelingen, voelen zij zich uiteindelijk ook verantwoordelijk en zullen ze bewuster, zuiniger omgaan met het nieuwe materiaal.

Het zijn de kleine dingen in de gemeenschap die het hem doen. Door kinderen, jongeren en ouderen samen ideeën voor het dorpsplein te laten bedenken, bereik je dat er samen gewerkt wordt, men begrip voor elkaar heeft, en een luisterend oor voor elkaar. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar het is iets wat moet groeien. Door deze aanpak ontkiemt de ontmoeting tussen opgroeiende en ouder wordende mensen.

Welke positie hebben de kinderen in dit geheel?

      Wat er ook speelt in een gemeente, laat het vooral de kinderen zijn.

De kinderen kunnen het hele dorpsplein voor hun spel benutten. Gezien hun leeftijd zijn ze in een veilige omgeving met veel sociale controle, maar met de mogelijkheid om zichzelf te zijn.

Het dorpsplein is ook niet alleen integraal toegankelijk, maar intergenerationeel toegankelijk. Samenhang en samenwerking tussen jong en oud wordt bevorderd, wat de sociale omgeving versterkt.

Wat staat er nu zoal op het dorpsplein:

Ø  Een pannaveld,

Ø  Vrijbuiter Klimklautertoestel,

Ø  Kledder,

Ø  Winkelstraat Speelvilla HHT,

Ø  Ukkepuk Speelvilla HHT,

Ø  Solo Swoeng Vogelnest HHT

Ø  Maxigool 2 x

Ø  4 zitbankankjes.

Maar in dit geheel moeten wij ook zeker onze vrijwilligers niet vergeten, die voor alle werkzaamheden rondom het hele gebeuren altijd oproepbaar waren, niks was voor hen te veel, voor o.a. al het straat werk, het verplaatsen van het fietshok, grond en graafwerk, en alle andere werkzaamheden wat maar voor handen was.

En ook niet te vergeten de subsidiegevers die dit voor ons allemaal mogelijk hebben gemaakt: Gemeente MD, Woonservice MD, Stichting kinderpostzegels, en de samenwerking met de Gemeente Team Spelen, die altijd voortreffelijk was en er ook altijd bij aanwezig waren, bij de onderhandelingen met de leveranciers.

Waar de werkgroep dorpsplein nu ook nog mee bezig is, is het inrichten van het “Bewegingsplein”voor ouderen. Het bewegingsplein is nauw verweven met het dorpsplein, maar richt zich specifiek op de oudere jeugd. En dat programma bestaat uit 10 toestellen waarbij elk toestel bijdraagt aan de juiste oefening voor uitvoering van het volledige bewegingsprogramma:

Ø  Doordraaien,

Ø  Doorduwen,

Ø  Heuptwister,

Ø  Stepper,

Ø  Multibank,

Ø  Wankelweg,

Ø  Evenwichtstraat,

Ø  Bungelbaan,

Ø  Traploper/Brugloper,

Ø  Klimrek.

Namens de werkgroep dorpsplein Nw-Balinge: Team Spelen MD: Gert Slomp, Henk Suurd, Meester Sieberingschool: Miranda Manrho, OOD/Buurtacademie: José Post, Welzijn MD: Harry Tijms, Pl-Belang: Albert Wielink.,  Mellanie Slomp en Jeanet Slomp.

 

Paasbult Koolveen

Ook dit jaar kunt U weer snoeiafval gaan verzamelen voor de paasbult. Let op:  Geen geverfd hout!!!

De openingstijden om tuinafval te brengen zijn op de volgende zaterdagen:

Ø   6 Maart 2010

Ø  13 Maart 2010

Ø  20 Maart 2010

Ø  27 Maart 2010

Ø  3 April 2010

Van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Tijdens het paasvuur, op 5 April 2010 a.s zal ook dit jaar koek-en-zopie te koop zijn. Wilt U e.v.t door de weeks snoeiafval brengen naar de Paasbult, dan kunt U in overleg, de sleutel afhalen bij, Albert Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw-Balinge. E-mail: albert.wielink@hetnet.nl , : 0528-321323/ 06-15254485

----------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp:

 Verslag gesprek Burgemeester en wethouders met bestuur Plaatselijk Belang Nieuw-Balinge

Datum:

 8 december 2009

Locatie:

 Dorpshuis De Heugte Nieuw-Balinge

Aanwezig:

 De dames G. Oelen en T. Enninga en de heren J. Stegehuis, A, Wielink, G. Slomp. J. Slomp (Plaatselijk Belang Nieuw-Balinge), de heren J. Broertjes, E. Dolfing en E. Bolhuis (collegeleden), mevrouw I. v.d. Hart (hoofd bouwen en wonen) en J. Darwinkel contactambtenaar)

Afwezig: mevrouw M. Looman-Struijs (college)

 

Onderwerp

Actie door

 

 

 

1.

Opening

Voorzitter – dhr J. Stegehuis – opent de vergadering

 

2.

Visiefilm

Wordt kennis van genomen.

 

3.

Verslag 30-01-07

Vastgesteld

 

4.

Bermverharding (Verlengde) Middenraai.

Bestuur Plaatselijk Belang bedankt voor het aanbrengen van de verharding.

 

 

5.

Speelattributen 15+ jeugd

PB zoekt middelen voor aanschaf toestellen. Nieuw-Balinge heeft recent de Drentse Richard Krajicek Award gewonnen en vertegenwoordigt Drenthe op 10 februari a.s. in Rotterdam. PB gaat daarvoor een promotiefilm maken. De buskosten naar Rotterdam neemt de gemeente voor zijn rekening.

 

 

 

 

 

Gemeente

6.

Koekoeksdijk

De gemeenteraad neemt in december 2009 een besluit over het bedrijventerrein Koekoeksdijk. In 2010 worden kavels (met mogelijkheid bedrijfswoning) uitgegeven. Er zijn 5 ã 6 belangstellenden.

 

7.

Bijzondere basisschool De Morgenster

De school/het gebouw wordt na sluiting eigendom van de gemeente en kan dan worden herbestemd. Woonservice kan daarbij een rol vervullen. PB heeft ook ideeën.

 

 

 

PB/Gemeente

8.

Bestemmingsplan (starterswoningen)

In het huidige bestemmingsplan is een mogelijkheid voor huur/starterswoningen Bouw hangt ook af van belangstelling en van Woonservice. De exploitatie van het plan wordt in dat geval extra belast.

 

9.

Munitiedepot

Er is een groot aantal ideeën aangedragen voor herbestemming van de gebouwen/het terrein. Natuurmonumenten stelt eisen (stilte). PB heeft het idee om het terrein zelf te gaan exploiteren. De Breistroeken wordt meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Van de provincie wordt in dat verband een positieve opstelling verwacht.

 

10.

11.

Mooi zo Veilig zo

Er zijn geen middelen voor uitvoering beschikbaar; een BDU subsidieaanvraag is afgewezen. De situatie rond de school heeft de hoogste prioriteit. PB en gemeente denken na over een minimale variant.

 

 

 

PB/Gemeente

12.

Bovenbouw sluis

Pb zag de bovenbouw graag herplaatst en neemt daarvoor contact op met de eigenaar, waterschap Reest en Wieden.

 

 

PB

13.

Kunstwerk

Gaat om een stuk rail en een lorry waaruit de (jonge) geschiedenis van het dorp blijkt. Pb gaat op zoek. 

 

 

PB

14.

Vissteiger

Pb neemt het initiatief voor overleg met de gemeente en het waterschap over de mogelijkheden van aanleg van een steiger.

 

 

 

PB/Gemeente

15.

Openbaarheid zandweg Fortis

PB is advies gevraagd maar is niet (schriftelijk) op de hoogte gesteld van de afloop (de weg blijft openbaar). Dat gebeurt alsnog.

 

 

 

Gemeente

16.

Vervoerbewegingen/biovergisters

De meeste vervoerders houden zich aan de afspraken die over aan- en afvoer zijn gemaakt. Met name de Meeuwenweg vormt een probleem. Afgesproken wordt dat PB en gemeente oplossingsmogelijkheden (bijv, tijdelijk 1-richting) in beeld brengen en voorleggen aan bewoners.

 

 

 

 

PB/Gemeente

17.

Gymzaal

Verhoging van de zaal of nieuwbouw is (voorlopig) niet aan de orde.

 

18.

Grenscorrectie

PB neemt het initiatief voor overleg met bewoners in het grensgebied Coevorden over de haalbaarheid/wenselijkheid van een grenscorrectie.

 

 

 

PB

19.

Brandweer

De meldkamer bepaalt welk korps uitrukt. Met name in weekeinden/nachten kan dat een korps van buiten de gemeente zijn. PB wordt op de hoogte gesteld van het beleid

 

 

 

Gemeente

20.

Rondvraag

Wordt geen gebruik van gemaakt.

 

21.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

 

---------------------------------------------

 


  Richard Krajicek Award voor Nieuw Balinge!

 

Richard Krajicek Award voor Nieuw Balinge!

14 Dec. j.l. won het project "Doe niets gescheiden wat samen kan!" in Hoogeveen de finale van de provinciale
inzendingen voor de Richard Krajicek Foundation Award 2009!
Een geldbedrag van € 1.000,= werd ontvangen voor het maken van een filmpje over het project wat vooraf naar de jury gestuurd moet worden.
Want Nieuw Balinge was daardoor met  haar project "Doe niets gescheiden wat samen kan!"  Dus meteen genomineerd voor de Landelijke finale die in Ahoy te Rotterdam zou worden uitgereikt! Alle genomineerden uit de provincies zijn op  Woensdag 10 februari j.l.  afgereisd naar Rotterdam.
Daar moesten we met 3 personen voor de jury binnen 1 Minuut  3  vragen beantwoorden.
Vertel in 1 minuut:  De essentie van het project. José Post. Hoe blijkt de actieve rol van de jeugd in jullie project? Jeanet Slomp
Waarom verdienen jullie het om de prijs te winnen? Mellanie Slomp
Daarna stelde de jury nog diverse scherpe/pittige vragen waar alert op gereageerd werd.  De maximale tijd was 10 minuten per genomineerd project.
Dat ging in 3 clusters van 4 Provincies.
Tijdens de Lunchpause ging de Jury in beraad en om 14.00 uur werden de winnaars bekend gemaakt! Een spannend uurtje!
Alle genomineerden zaten om 14.00 uur klaar waar Richard Krajicek aansloot bij het gezelschap en Jet Bussemaker Ministerie van Volksgezonheid, Welzijn en Sport. Daar werden eerst alle ingezonden filmpjes gedraaid zodat iedereen kon kennismaken met alle ingezonden
 projecten 12 in totaal dus!

Onze werkgroep was er meteen al van overtuigd dat Zeeland de winnaar zou worden? Een prachtig project uitgevoerd door een Jongen van 17 jaar voor zijn gehandicapte broertje en soortgenootjes!
En dat gokten we goed.
Zeeland kreeg terrecht de eerste prijs. Een stadsdeel van Amsterdam werd tweede met een buurtproject ( waar het geld ook hard nodig was zo te zien) en Nieuw Balinge kreeg de derde prijs voor de samenwerking tussen jeugd, sportverenigingen, en de vele vrijwilligers waaruit leuke sportieve activiteiten zijn ontstaan, die ook nog een gezonde leefstijl bevorderen.
De prijs is € 2.500,= welke door de werkgroep besteed zal worden aan het einddoel van dit project een Fitness Outdoor baan op het Dorpsplein! De Nieuw Balingse werkgroep was het helemaal met de jury eens en de uitreiking van de prijs door deze twee bekende Nederlanders heeft fraaie "plaatjes" opgeleverd. ( zie de website). Met een fijn gevoel naar de bus waarmee we na ongeveer 5 ½ uur rijden ( vanwege de sneeuwval) weer veilig thuis kwamen. Met dank aan de chauffeur ( Lammert Seuninga!) We zijn  Wethouder Dolfing van de Gemeente Midden - Drenthe die na de Provinciale nominate meteen zei: De vervoerskosten zijn voor onze rekening bijzonder dankbaar! Met dit weer was rijden met enkele auto's achter elkaar een vreselijke rit geworden.
Het was voor Lammert een helse rit en wij konden heerlijk onderuit zakken, de werkgroep heeft genoten van een gezellig dagje AHOY te Rotterdam!
Uiteraard zijn we nu nog driftig bezig om de laatste centjes bij elkaar te sprokkelen.
De eindmanifestatie van ons project is gepland op Zaterdag 3 Juli a.s. noteer het alvast in uw agenda.
Het wordt een manifestatie voor alle leeftijden voor elk wat wils!
 
Tot ziens namens de werkgroep "Doe niets gescheiden wat samen kan" 


  De hartelijke groeten van Stoffer Jonkman, de postbode

 

Hallo bewoners van Nieuw Balinge

U zult zich wel afvragen, is Stoffer de postbode met de VUT of is hij ziek? Want ik heb hem al een week of 6 niet meer gezien.

Dat klopt, ik zit in de ziektewet en kom de eerste paar maanden ook nog niet weer. Wat is er aan de hand, ik moest dinsdag 19 januari naar het ziekenhuis om even gekatheriseerd te worden, even kijken wat er aan de hand was bij het hart.
Daarna een paar dagen thuis om de wond weer te laten genezen en dan weer aan het werk, dacht ik. Helaas ging het even wat anders.
Ik moest gelijk naar de hartbewakingsafdeling, allerlei vervolg onderzoeken zodat ik de week erop gelijk in Zwolle geopereerd kon worden voor een by-pass operatie.
Ik zou twee om-leidingen krijgen maar het werden er vier.

Ik mag de eerste zes weken niet autorijden en fietsen. Gelukkig is dat half maart weer om en ben ik weer wat meer mobiel. Verder mag ik drie tot zes maanden niet werken. Maar goed niet getreurd, de gezondheid gaat voor alles en zoals ik begrepen heb wordt de post nog altijd elke dag trouw in Nieuw Balinge bezorgt.
Maar het gaat alweer hartstikke goed met mij en ik loop alweer grote stukken en ga begin maart beginnen met de hartrevalidatie.

Toch is het ziek zijn van mij bij sommigen al wel bekent geworden en heb ik al vele reacties in de vorm van kaarten, telefoontjes, e-mails of  in wat voor vorm ook ontvangen. Ik wil jullie er hartelijk voor bedanken, dat doet je toch goed dat ze me toch nog niet zo snel vergeten zijn.

Wat houdt het post bezorgen voor mij verder in. De postbezorging wordt altijd vanuit Hollandscheveld gedaan maar in juni gaat dit kantoor dicht en wordt alle post vanuit Hoogeveen besteld. Op 16 juni a.s. ben ik 40 jaar postbode en mag ik 50 % gaan werken. En ik hoop en ga er ook een klein beetje vanuit dat ik toch de bestelling Nieuw Balinge mag blijven houden want het is na 17 jaar toch een klein beetje mijn dorp geworden.

De hartelijke groeten van Stoffer Jonkman, de postbode


  Survivalteam zoekt vrijwilligers

Survival nieuws!!!!!!!

Ook in de zomer van 2010 is het weer de bedoeling dat wij (Bennie Slomp, Jacco Pol, Steven Meems, Ronald Wobben en Henk Groote) een survival tocht gaan organiseren.

Omdat voor een aantal van ons dit het laatste jaar zal zijn, zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers (m/v)

Het is de bedoeling dat “nieuwe leden” van de organisatie dit jaar gaan meedraaien en meedenken om in de toekomst goed voorbereid de organisatie over te nemen.

Als het je wat lijkt kan je je aanmelden door even contact te zoeken met een van de bovengenoemde personen.

Je kan ook even een mailtje sturen naar: familieslomp@hotmail.com

Vriendelijke groet namens de organisatie: Bennie Slomp


  Info St. Zomerfeest

DROOMWENSMIDDAG!

LET OP GEWIJZIGDE DATUM!

Tot onze spijt hadden we de datum verkeerd gepland. Op Zaterdag voor Pasen heeft de IJsbaanvereniging altijd een activiteit: Eitjes zoeken op de heide!

Uiteraard moet dit doorgaan en moeten wij gewoon een andere datum prikken!

Was niet bij nagedacht, sorry!

Dus Jongens en meisjes veel plezier bij het eieren zoeken  op 3 April a.s.

en kom op 24 April a.s. naar de

DROOMWENSMIDDAG

Want zoals we vorige maand al schreven, wij zijn jullie ingeleverde droomwensen écht niet vergeten. De Commissie heeft besloten dat we een aantal wensen wel in vervulling kunnen laten gaan. Niet allemaal natuurlijk want dat is niet haalbaar, maar een aantal gaat wel lukken!

Er kwamen veel wensen binnen die wel te combineren zijn, en op die manier kunnen we er alle kinderen van laten genieten?

Iedereen mag dus komen op:

 Zaterdag 24 April 13.00 uur!

Alvast veel plezier toegewenst!

St. Zomerfeest leden!

 

WEEKVERLOTING ZOMERFEEST!

In de week van 29 Maart tot en met 3 April a.s. komen de vrijwilligers graag weer bij u aan de deur met de weekverloting.

Er zijn mooie geldprijzen te winnen en diverse andere “lekkere”prijzen.  Heerlijke taarten , paasbroden paaseitjes enz.

De trekking is op Zaterdag 3 April 2010 in het Dorpshuis  en de prijzen worden thuisbezorgd.

Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen?  Alvast Bedankt en heel graag tot ziens.

St. Zomerfeest

  Info V.D.O.

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA!!!

TONEELVERENIGING V.D.O.

Geeft uitvoering van een prachtig Blijspel op

VRIJDAG 14 MEI

En

ZATERDAG 22 MEI 2010

In  “De Heugte” Aanvang 20.00 uur

Zaal open: 19.00 uur


  Gezellige avond 26 maart

VRIJWILLIGERS “DE HEUGTE”

en LEDEN TONEELVERENIGING V.D.O.!

UITNODIGING VOOR EEN GEZELLIGE AVOND VERZORGD DOOR:

GIEN IDEE!

Prachtig Drents Cabaret,

Dit mag u niet missen!

VRIJDAG 26 MAART a.s. Aanvang: 20.00 uur!

OPGAVE BIJ:

 Nico  321300, Freddie 321188, José 321354


  Een goede tip


  Kindercarnaval bij de Kinderclub
 
----------------

  Info Buurtacademie

BUURTACADEMIE NIEUW BALINGE

Organiseert op aanvraag van een aantal inwoners, een gratis

PROEFLES

ZUMBA / PILATES

 In “DE HEUGTE”

Vrijdag 12 Maart a.s. Om 19.00 uur is Ron in het dorpshuis voor het geven van een proefles ZUMBA en PILATES.

Bij voldoende deelnemers kan er dan een cursus van voorlopig 5 lessen op volgen?

Op de datums 19 – 26 Maart en

9 – 16 – en 23 April 2010

Van 19.00 tot 20.00 uur!

De kosten worden gedeeld, hoe meer deelnemers hoe goedkoper?

Heel graag tot ziens

Op Vrijdag  12 Maart a.s.

Werkgroep Buurtacademie!


  Info Knooppunt

 

Uitnodiging voor iedereen die belangstelling heeft?

Naoberhulp, Mantelzorg

Hoe kan ik als het nodig is, anderen behulpzaam zijn?

Dit wordt u uitgelegd op de informatie avond in Dorpshuis “De Heugte”

Maandag 22 Maart a.s.  Aanvang 20.00 uur.

Kom naar deze gezellige informatie avond, met allerlei tips voor jong en oud. Dus een avond voor alle leeftijden.

De koffie staat klaar!

Tot ziens werkgroep OOD KNOOPPUNT MANTELZORG

---------

Ouderen in Nieuw Balinge blijven ‘ In Balans’ door cursus valpreventie.

Hebt u een hekel aan ongelijke stoepen, drempels en obstakels? Of bent u bang om te vallen en daarbij iets te breken? Dan is de cursus ‘In Balans’de juiste manier om hier is aan te doen. Een groep van 12 personen uit Nieuw Balinge kan hierover meepraten. Zij hebben deze cursus, die uit vier bijeenkomsten bestaat, gevolgd. De cursus werd georganiseerd door Sport Drenthe in samenwerking met Stichting Welzijn Ouderen Midden Drenthe.

Op woensdagmiddag 18 november 2009 ging de cursus van start onder leiding van docente Roelien Jans.

Waarom een cursus?

Naarmate de leeftijd  toeneemt, wordt de kans op vallen groter en de gevolgen daarvan vaak ernstiger. De kans op botbreuken als gevolg van een valpartij, nemen aanmerkelijk toe, en het herstel na b.v. een heupfractuur kan een tijd in beslag nemen of soms blijvende gevolgen hebben.

De ervaring leert dat psychische factoren vaker de oorzaak zijn van een val, dan dat er een onveilige situatie is in huis. Dat de angst om te vallen een sterke negatieve invloed heeft op de mobiliteit en bewegelijkheid.

Wat kwam aan bod?

De deelnemers kregen in deze vier bijeenkomsten informatie over de mentale balans en fysiek evenwicht in relatie tot normale ouderdomsverschijnselen. Bovendien werd er aandacht besteed aan de eigen balans en aan gevaren in en om het huis. Het cursusboek is een goede ondersteuning en kan op een later tijdstip nog eens worden doorgenomen.

Hoe waren de ervaringen van de groep uit Nieuw Balinge.

In een gesprekje met de dames kwamen kreten als ‘het was gezellig’, het was ‘zinvol’ en we hebben er veel van geleerd naar voren. Ook het gezamenlijk koffie drinken werd als plezierig ervaren. Om met de dames te spreken ‘een plezierige ervaring en je leert er ook nog wat van. In Nieuw Balinge is in deze barre winterperiode niemand van deze groep gevallen. Wie weet komt dit door de training valpreventie! In Nieuw Balinge was men ‘In Balans’.


  Uitslagen Klootschietclub


  Info Jeugdsoos Kentucky

Wij als bestuur van Jeugdsoos Kentucky hebben een ‘nieuwe’ keet op de kop weten te tikken. De oude, die zijn diensten ruimschoots had bewezen voor ons, was vorig jaar al aan het eind van zijn kunnen en waren we naarstig op zoek naar vervanging. Via Willem Prins die de tip doorgaf aan ons, hebben we op donderdag 18 februari j.l. een kijkje genomen bij Alescon in Orvelte die daar een keet gestald had, welke ze wel van de hand wilden doen aan ons als jeugdsoos. Super! Er moet natuurlijk nog wel het een en ander aan gebeuren.

We zijn Alescon zeer dankbaar voor het schenken van deze schitterende keet. Het betreft een tandemasser en is beduidend groter dan onze vorige. Er zit zelfs een kacheltje in gemonteerd wat voor ons op tweede paasdag écht geen overbodige luxe is én is tevens voorzien van de nodige persoonlijke beschermings-middelen als o.a. E.H.B.O.-koffer en brandblusapparaat. We hopen hem, in ieder geval voor een groot deel, opgeknapt te hebben op tweede paasdag tijdens het paasvuur waar we ook nu weer, ‘Koek en Zopie’ verzorgen. We hopen u hier natuurlijk te ontmoeten!

Op de foto vlnr: Gerwin Strijker, Linda Lips, Niels Slomp en Dennis Kroezen. De bestuursleden Richard Kats, Stefan Kroezen en Iris Kats konden niet aanwezig zijn               Vr. gr. bestuur Jeugdsoos Kentucky.

------------


  Verloting Strijker & Strijker

 

De tuinbank, die vorig jaar werd verloot door de firma Strijker&Strijker, is gewonnen door de familie van Santen. Winnaars van harte gefeliciteerd


  Info IJsvereniging

--------------

Wij willen de vrijwilligers en het bestuur van de ijsvereniging hartelijk bedanken voor het verzorgen van de ijsvloer waar wij dit jaar veel plezier hebben gehad. Ook de vrijwilligers in de kantine onze hartelijke dank dat wij bij jullie terecht voor een warm drankje. Klasse! En wij hopen dat er nog wat ijsdagen volgen.

De schaatsliefhebbers, groot en klein, van Nieuw Balinge

 


  Nog even wachten, Ina Snels

 

Nog even wachten,

Weer een maand voorbij. Aan het weer zou je het niet zeggen, maar over 3weken begint de lente. Zelfs het tuinafval mag naar de paasbult gebracht worden,en toch als je naar buiten kijkt, zie je de sneeuw nog liggen. Ook de visvijver leek nog meer op een ijsbaan, toen ik daar van de week langs liep.

Toch zoals het spreekwoord zegt; na regen komt altijd weer zonneschijn.

Nu was het stukje vorige maand niet zo positief,en nog heb ik er moeite mee,heb zelfs in tweestrijd gestaan of ik zou gaan stemmen, nu we onze i.d.kaart mee moeten nemen om te mogen stemmen. Ja ik ga stemmen, heeft m`n 10 vingerafdruk heel even een z.g.n.functie. Maar wat ook een hele grote invloed heeft,ook al mopperen we veel en vaak op ons landje, toch zouden we niet in een ander land willen wonen. En ook hier in ons dorp, al zijn we geen echte Nw Balingers, hebben we het hier naar onze zin.

Nog even dit. We hebben een hele gezellige koersbalclub in het dorp. Met het slechte weer van de laatste weken, werd iedereen,die anders niet kon komen, spontaan door andere opgehaald die er wel door konden. Zonder woorden werd er gedaan wat nodig was.

Maar we zouden er graag wat leden bij willen hebben, want laten we eerlijk zijn, we worden allemaal in dagje ouder. En echt het is altijd heel gezellig.

U bent van harte welkom op woensdagochtend van 9.30 - 11.30  in de Heugte, om een kijkje te komen nemen.

Verder wens ik iedereen een mooie zonnige lente toe.

Hartelijke groeten, I Snels


 wandel4daagse

Data Wandel 4 daagse 2010.

8-9-10-11- juni

We starten weer bij de Morgenster. 11 Juni is er een feestelijke afsluiting dit i.v.m. het 5 jarig bestaan van de wandel4daagse.

 

 
 

  Darttoernooi


  Oproep MTB liefhebbers

Hallo MTB liefhebbers,

In navolging op de MTB tocht 2009 lijkt het ons leuk om iedere zondagmorgen voor de liefhebbers gezamenlijk te mtb-en.

Wij willen hiermee vanaf 7 maart a.s. beginnen.

Door de bos en door de heide, langs het kanaal. Langs de riggels, door de weide, het kan allemaal.

Bij het ingaan van de zomertijd kan dit eventueel worden uitgebreid met een doordeweekse avond.

Dus kun je een zondagmorgen of meerdere keren, kom dan mtb-en!

Vertrek: dorpshuis De Heugte

Tijdstip: 10:00 tot ± 12:00 uur

Voor meer informatie kun je terecht bij:

Bennie Slomp, Tieme Mennink of Michael Brinkman

t.mennink@kpnplanet.nl (06-51157545)

bennie.slomp@sgs.com (06-53173643)

me.brinkman@gmx.net (06-22977515)

 


  Goudplevierrun Nieuw Balinge
 

 


  Pokertoernooi
 


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

Gevraagd:

IJzer en metalen,

Anne Hekker komt het halen!

Kan ook gebracht worden.

En melkbussen gevraagd.

Hekker, haarweg 91, Nw Balinge, Tel: 0528-321384