april 2010

 
 
   
Colofon
Van de Redactie
Meester Sieberingschool
CBS de Morgenster
The Young Ones
De-Pen-Doorgeef-Pagina
Nieuwsbrief "De Heugte"
Nieuwsbrief Project Ontwikkeling Militaire Terreinen
Mag ik U even voorstellen.....
Uitnodiging v.d. Jaarvergadering van Pl-Belang “de Vooruitgang" en nog veel meer..........
Info St. Zomerfeest
Info Knooppunt
Pasen 2010 Fakkeloptocht
Uitslagen Klootschietvereniging
Info Kinderclub
AED Lijst
Oproep van de ANBO afdeling Westerbork
Dartnieuws
Info St. Dorcas
Groene LED-verlichting rond Mantingerzand en –veld
Vervolgcursus fotobewerken.
Jeu de boules-baan is weer gereed!!
Het  Reumafonds
Info Motortoertocht
Info Goudplevierrun
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden
   

Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nieuw Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl
Rek.nr. Kontakt: 3694.60.332, t.n.v. Kontakt Nieuw Balinge

 

*Kopij digitaal aanleveren: Uw kopij aanleveren in een Word-Bestand.

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

*Zakelijke advertenties staan vaste tarieven voor.
* Kopij, afkomstig van buiten Nieuw Balinge, wordt eveneens tarieven voor berekend.
 
Redactie:

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina: The Young Ones

Sigrid Goossens, Inge Tump, Bernice Post, Manon Wielink en Ellen Smale

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Bezorging (dorp): Iris Kats, T: 321501

Bezorging (bungalowpark): Lisanne Kroezen, T: 321459

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

 Van de Redactie

Van  de  redactie

 Na veel sneeuw eindelijk weer kleur in de tuin

We kunnen ons bijna geen landschap meer voorstellen zonder sneeuw. Alsof het maar geen voorjaar werd. Zelfs in maart nog gladde wegen. De kinderen hebben er lang van genoten. De ijsbaan is gelukkig weer gebruikt.  De ouderen kunnen weer veilig naar buiten zonder uit te glijden. De kinderen spelen buiten en willen niet naar bed. Er is buiten veel te doen. De Paasbult met al ons snoeihout is in vlammen opgegaan.  We maken al plannen om met vakantie te gaan. De prachtige speeltoestellen in het dorp kunnen nu extra gebruikt worden. We hebben een prachtig dorpshuis maar om de kosten te drukken moet er wat gebeuren. We hebben een kinderclub op de woensdagmiddag maar willen we die behouden dan moet er wat veranderen.

Wat kunt u aantreffen in deze editie, o.a:

·          Oproep aan alle bewoners om mee te denken. Het dorpshuis ‘De Heugte’ kan voor andere doeleinden gebruikt worden.  

·         Tineke Kleine 10 jaar bij de peuterspeelzaal. Dit ging voor haar niet ongemerkt voorbij.

·         Bingo liefhebbers opgelet!

·         Het ANBO,ouderenbond maakt zich zorgen. Het ledenaantal loopt terug en dat is geen goede zaak. Ze leggen uit wat er gedaan wordt.

·         Zoals we al aangaven en dringende oproep van de kinderclub.

·         Een lijst met personen die de AED cursus hebben gedaan en hem kunnen gebruiken in nood.

·         Schrik niet als u groene verlichting in ’t Veld ziet.  U komt te weten waarom. 

·         De Jeu de Boules baan is weer startklaar. De ouderen kunnen er weer terecht op de dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur.

·         De ‘pen door geef pagina’ brengt ons weer een interessant persoon. 

·         Een oproep voor de ledenvergadering van Plaatselijk Belang.

·         En wilt u de vervolgcursus fotobewerken volgen? Zie dan het laatste blad van de infopagina

En nog veel meer andere wetenswaardigheden. Veel leesplezier! 


   Meester Sieberingschool

 

Geen opgave


  CBS de Morgenster

 

Geen opgave


The Young Ones

 

  De-Pen-Doorgeef-Pagina


  Nieuwsbrief "De Heugte"

Nieuwsbrief april

 

Vrijwilligers avond samen met VDO groot succes! Gien Idee……..was een heel goed idee! Een gezellige volle zaal en het optreden was goed. Leuke sketches en mooie liedjes!  Die door prachtige stemmen gezongen werden.

Verder haakte men goed in op actuele onderwerpen. Het geheel was dan ook een flitsend en vrolijk programma. De hele zaal heeft genoten van dit optreden. Zeker voor herhaling vatbaar!

-----------

APRIL PIEKUURTJES!!!  In de maand April vanaf dat u dit leest:

PIEKUUR: OP DE ZATERDAGEN  van 22.30 uur tot 23.30 uur!                  PIEKUUR: OP DE ZONDAGEN van 19.00 uur tot 20.00 uur!                                 En de GEHAKTBAL is deze maand in de aanbieding voor € 1,50 per stuk!

--------------

BLOEDPRIKKEN TROMBOSEDIENST;

Let op gewijzigde tijd: Elke Dinsdagmorgen vanaf 10.15 uur tot de laatste “klant”?

------------

MINIATUUR PLAGGENHUT!

In het café staat een leuke houten miniatuur Plaggenhut.  Deze is ons aangeboden door: De Mistighe Horne Producties, Bert en Caroline ten Hoorn. Waarvoor we ze zeer dankbaar zijn!

Deze plaggenhut is bedoeld als een “soort” ideeën bus, uiteraard kunt u altijd bij het bestuur terecht als er iets is? Maar, wilt u gewoon iets kwijt, dan kunt u het ook op een briefje schrijven en in de bus deponeren. De bus wordt regelmatig gecontroleerd!

Verder hopen we weer een mooi seizoen tegemoet te gaan, de lente en zomer met veel activiteiten. Wij begroeten u graag in ons Dorpshuis!

Met vriendelijke groet en tot ziens,  namens het DB José Post

Als werkgroep zijn wij o.a. bezig met de PR voor dorpshuis ‘de Heugte’. Eén van onze plannen is het aanschrijven van bedrijven in de regio. Ons plan is om documentatie met aanbiedingen van ‘de Heugte’ naar deze bedrijven te sturen. Denk bv. aan het houden van bedrijfs- of personeelsfeesten, waar ‘de Heugte zich uitstekend voor leent. Of wandeltochten met gids, evt. aanvullend met buffet of catering.

Maar, hier zijn wij uw hulp bij nodig.

Langs deze weg doen wij dan ook een oproep aan u als inwoner van Nieuw-Balinge met de vraag; Bent u werkzaam bij een bedrijf in de omgeving of heeft u een andere relatie met bedrijven uit de buurt? Geef naam en adres hiervan dan door aan onderstaande personen.

We hopen op uw medewerking!

Bij voorbaat onze hartelijke dank. Graag uw reacties doorgeven aan:

A. Wielink: albert.wielink@hetnet.nl
T. Moret,     tonmor@home.nl
H. Dijkhuis: hemazo@home.nl
A. Schutte:  jschutte01@hetnet.nl
W. Strijker: wstrijker@hetnet.nl

   Nieuwsbrief Project Ontwikkeling Militaire Terreinen

 

-klik hier voor de Nieuwsbrief Project Ontwikkeling Militaire Terreinen- (pdf-bestand)

 


  Mag ik U even voorstellen.....

Mag ik u even voorstellen…..

Feest in de peuterspeelzaal!

Het was vrijdagmorgen 5 maart 2010 toen Tineke Kleine omstreeks acht  uur werd gebeld door Rinske Jagt. ‘Of ze in plaats van half negen om kwart vóór negen wilde komen, omdat Rinske  -even naar de dokter moest -.  Rond die tijd was Rinske wel weer terug. O ja, de moeders waren ook gebeld dat ze de peuters later moesten brengen.

Tineke kon natuurlijk niet weten dat Rinske een smoesje had bedacht om haar later naar de peuterspeelzaal te laten komen. Want wat was er aan de hand………………

Het was die dag precies10 jaar geleden dat Tineke als hulpjuf begon in de peuterspeelzaal “Duimelot”  en dat moest natuurlijk gevierd worden!

Ondertussen waren de mama’s en peuters voor kwart voor negen al stiekem naar de peuterspeelzaal gekomen, die inmiddels met ballonnen en slingers was versierd. Muisstil zaten ze allemaal te wachten tot Tineke binnen zou komen.

Niets vermoedend stapte Tineke de peuterspeelzaal binnen en tot haar grote schrik zag ze dat alle kinderen met moeder of vader al aanwezig waren.

Luid werd ze door iedereen toegezongen  met een eigen gemaakt liedje op de melodie van poesje miauw.

“he juf Tineke kom eens gauw,

we hebben een heel leuk liedje voor jou,

ja juf Tineke jij, kom er bij,

de duimelotjes zijn zo blij!!

 al 10 jaar sta je klaar,

en het valt je nooit eens zwaar,

je helpt ons goed,met frisse moed,

we hopen dat je dat nog jaren doet”.

Daarna werd ze door iedereen gefeliciteerd en werd er een heftig feestje gebouwd.  Er werd gedanst en geknuffeld door jong en oud en ja, hier en daar viel zelfs een traantje. Door directeur Pauline Daum van Stichting Peuterspeelzalen Midden Drenthe werd Tineke officieel toegesproken en verblijd met een grote bos bloemen. Ook Rinske sprak haar toe en  wenste en hoopte dat ze nog jaren op haar kon rekenen. Namens de hele peuterspeelzaal werd haar een draaiboek aangeboden met foto’s, tekeningen en leuke teksten van de afgelopen 10 jaar.

Tineke…………………

Dat was even schrikken vanmorgen. Ik had niets in de gaten. Natuurlijk wist  ik wel dat ik, als vrijwilligster, ongeveer10 jaar bij Duimelot werk, maar een jubileumfeestje? Neen dat had ik niet verwacht. Ook ging er geen lichtje branden toen Rinske mij met een smoesje belde dat ik een kwartiertje later moest komen.

Het is heel leuk om met kinderen bezig te zijn en daarom ga ik ook met heel veel plezier elke vrijdagmorgen naar de peuterspeelzaal. Het is heel plezierig met Rinske Jagt te werken en wij vormen samen denk ik een goed span.

Ik ben begonnen als schoonmaakster bij het munitiekamp en later toen ik zelf kleine kinderen had startte ik een kleine crèche bij mij thuis als oppasmoeder.

Ik ben er van overtuigd dat Duimelot genoeg overlevingskans heeft omdat er nog veel peuteraanbod zit aan te komen. Ik ben nieuwsgierig hoeveel geboorten er dit jaar zijn, want het is een koude winter geweest en dat geeft altijd blijde verwachtingen.”

Wij, leden van de redactie Kontakt, feliciteren Tineke Kleine.

 


  Uitnodiging v.d. Jaarvergadering van Pl-Belang “de Vooruitgang”

 

Aan de leden van Plaatselijk Belang.

   Uitnodiging v.d. Jaarvergadering van Pl-Belang “de Vooruitgang” Op 27 April 2010 Om 20.00 uur in de Heugte

   Agenda:

Ø  1) Opening.

Ø  2) Notulen van de jaarvergadering 28 April 2009 (Staat afgedrukt in Kontakt).

Ø  3) Ingekomen stukken.

Ø  4) Jaarverslag Penningmeester.

Ø  5) Jaarverslag werkzaamheden bestuur (Staat afgedrukt in Kontakt).

Ø  6)Verslag van de kascommissie 2009/2010. Bestaand uit de hr J.Huizinga, hr   R.Bisschop: reserve: W.Ravenhorst.

Ø  7)Benoeming nieuw lid kascommissie.

Ø  8)Geertje Oelen heeft plaats genomen in het bestuur.                                      Bestuursverkiezing: Lijst van aftreden 2010: Volgens de lijst van  aftreden: 2010: Geen: 2011:  hr J.stegehuis,hr J.Slomp:2012:mevr. G.Oelen:2013:mevr T.Enninga en hr G.Slomp: 2014: Geen: 2015: hr K.Wielink en hr A.Wielink:

   Er is geen lijst van aftreden, bestuursverkiezing is weer in 2011.

Ø  9)Rondvraag.

Ø  10) Sluiting.

Historie Nw-Balinge

Na afloop van de vergadering vertelt dhr. Hans Smit van de historische vereniging ons het een en ander over het ontstaan en de ontwikkeling van ons dorp en omgeving.

 

Secretaris: A.Wielink

            Voornweg 10

            7938 RC Nieuw-Balinge  

 

* * * * *

                    

Notulen Jaarvergadering Pl-Belang de “Vooruitgang” d/d 28 April 2009

Aanwezig volgens presentielijst 25 personen

1]   De voorzitter opent de vergadering en heet allen v/h welkom op deze jaarvergadering, en in het bijzonder de heren van Natuurmonumenten, die na de pauze uitleg gaan geven over de stand van zaken, waar Natuurmonumenten mee bezig is, en waar ze mee bezig gaan.

2]   De notulen v/d vorige vergadering zijn afgedrukt in Kontakt en worden niet voorgelezen.

3]   Ingekomen stukken:

4]   Jaarverslag penningmeester. De stukken worden a/d leden o/d vergadering overhandigd. De penningmeester licht het verder toe.

5]   Jaarverslag werkzaamheden bestuur. Staan afgedrukt in Kontakt, het bestuur geeft uitleg  hierover.

6]   Verslag kascommissie: Bestaand uit hr J.Smeenge en hr J.Huizinga,

Dhr J.Smeenge geeft uitleg hierover, de hr J.Smeenge vertelt dat ze zich zorgen maken   over de drukkosten van Kontakt, die elk jaar financieel achter uit lopen, en stelt voor   om daar samen (Pl-Belang/Kontakt) daar een plan voor te maken, verder was het prima  voor elkaar, en de penningmeester wordt decharge verleend.

7]   Benoeming kascommissie leden 2009/2010: Hr J.Huizinga, hr R.Bisschop: reservelid: hr W.Ravenhorst.

8]   Bestuursverkiezing. Volgens de lijst van aftreden waren dat, hr K.Wielink en de hr A.Wielink, beide heren hadden zich weer herkiesbaar gesteld, er waren geen tegenkandidaten binnen gekomen, de leden vonden het goed, dat de beide heren weer  in het bestuur konden plaats nemen. Verder deelde de voorzitter mede, dat Remko Osinga dit jaar graag wilde stoppen met het Penningmeesterschap van Pl-Belang, i.v.m. de drukke werkzaamheden die hij heeft met zijn werk, Geertje Oelen is bereid,  in het bestuur van Pl-Belang plaats te gaan nemen. De leden gaan hier mee akkoord.

9]   Rondvraag;

   >   Thea Enninga zal een mededeling/oproep plaatsen in Kontakt over, het vernielen van de  lamp bij het monument, en over de honden/paarden poep die overal maar liggen.

Ø  Roelof Bisschop geeft aan dat a/d Mantingerweg de straat nog steeds is verzakt, had het vorig jaar ook al gemeld, er zal door Pl-belang weer kontakt m.d. gemeente hier over op genomen worden.(mail n/d Gemeente)

Ø  De fam Smeenge geeft aan dat er een aantal fruit/eike bomen dood zijn, Kees gaat dit uitzoeken of dit is te verhalen o.d. leverancier, verder vraagt de fam Smeenge of het mogelijk is, of er een paar prullebakken i.h. dorp geplaatst kan worden, waar men e.v.t. de honde poep in kan gooien,( er zal een mail n.d. Gemeente gestuurt worden hierover)

Ø  Roelof Bisschop vraagt n.d. stand van zaken a.g. de mast die bij het voetbalveld staat, naar de ontvangst v.d. mobiele telefoon, is nog steeds slecht, hier zal navraag naar gedaan worden.

Ø  De hr P.kats geeft aan dat de ruiters te paard, de behoefte v.d. de paarden gewoon laten liggen op de fietspaden, hierover zal een mededeling in kontakt geplaatst worden.

Ø  Nico Brookman vertelt dat er olie i.d. sloot ligt achter de woningen v.d. Vosseveen, en dat er veel troep in ligt, o.a. een koelkast,(er zal een mail n.d. Gemeente gestuurd worden hierover)

Pauze:

De nieuwe beheerder van Natuurmonumenten van Drenthe Zuid de hr Ruud Kreetz, vertelt wat er de afgelopen periode allemaal gedaan en hoe is dat verlopen en zaken als, wat komt eraan? Project Koolveen en de inrichting van het natuurherstel, hoe zien die er planmatig uit, de ontwikkelingen rondom de huizen die verkocht zijn, de oeverzwaluwwand aan de Haarweg, na een half uurtje toelichting van Ruud,is er met de leden/bestuur wat dieper op de onderwerpen ingegaan, Ruud gaf ook aan dat deze bijeenkomst jaarlijks gedaan moet worden.

Verder kwam ook  a.d. orde, dat wanneer Natuurmonumenten ergens mee bezig ging, dit vroegtijdig a.d. bewoners van Nw-Balinge werd medegedeeld

10] Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Voorzitter: J.Stegehuis, Secretaris: A.Wielink

* * * *

 

 Jaarverslag werkzaamheden bestuur Plaatselijk Belang “De Vooruitgang” 2009/2010

Ø  Werkgroep Ouder Onder Dak veel georganiseerd.

Ø  Werkgroep Buurtacademie veel georganiseerd.

Ø  Werkgroep Mantelzorg veel georganiseerd.

Ø  Financiële steun gegeven aan een aantal activiteiten in ons dorp.

Ø  Verder vele vergaderingen door bestuursleden van Pl-belang bijgewoond, zoals: BOKD, Dorpenoverleg MD, Werkgroep OOD, Werkgroep Buurtacademie, Stuurgroep OOD Gemeentelijk breed, bijeenkomsten m.d. Contact ambtenaren, Werkgroep Dorpsplein, Mantelzorg, en vele telefoontjes gepleegd met de gemeente a.g. klachten in ons dorp.

Ø  Aantal gesprekken gehad met de wijkagent (Bert Eefting).

Ø  Overleg gehad met Woonservice MD o.a. over de Dorpswinkel, en woningbouw.

Ø  De 60+ uitgenodigd d.d. werkgroep OOD voor een kerstdiner.

Ø  Nieuwe inwoners verwelkomt in ons dorp.

Ø  Aanvraag Paasbult b.d. gemeente, lokatie Koolveen.

Ø  Plaatselijk Belang “De Vooruitgang”wint de Drenthse Richard Krajicek Foudation Award 2009. Tijdens de spannende finale in de Zuiderbreedte te Hoogeveen heeft de werkgroep Dorpsplein de Richard Krajicek Foudation Award 2009 gewonnen. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste jeugdsportproject in de provincie Drenthe. Zeven ingezonden sportprojecten hebben hun project geprecenteerd tijdens de finale op Woensdag 2 December. PB ‘De Vooruitgang” heeft hiermee, naast een geldprijs van €1000,00, een ticket gewonnen voor de landelijke finale.

Ø  Werkgroep Dorpsplein genomineerd voor de landelijke finale v.d. Richard Krajicek Faundation Award dat gehouden werd op 10 Februari 2010 in Ahoy te Rotterdam en waar de derde prijs werd behaald (€2500,00) alle twaalf provincie’s waren aanwezig, Zeeland was eerste en Noord Holland tweede.

Ø  Werkgroep munitiedepot volop bezig met de inrichting daarvan.

Ø  Woningbouw door Woonservice 6 stuks a.d. Robertusweg op 11 Februari 2010 konden de bewoners van Nw-Balinge o.l.v. Woonservice de woningen bezichtigen.

Ø  Plaatselijk-Belang samen met Dienst landelijk Gebied en Natuurmonumenten, open dag georganiseerd voor de bevolking van Nieuw-Balinge.

Ø  8 December 2009 bezoek gehad van Burgemeester en Wethouders van de gemeente MD: Zie Verslag in Kontakt.

Ø  Gesprek gehad a.g. uitbreidingsplan voor woningbouw in Nieuw-Balinge met de medewerker v.d. gemeente Rinette Ipema.

Ø  Bewoners uitgenodigd die in de gemeente Coevorden wonen: zie brief:

Geachte bewoner,

Eind vorige eeuw zijn de Drentse gemeenten heringedeeld. Op dat moment zijn ook de grenzen van de gevormde gemeenten vast gesteld. Aan de vast stelling van die grenzen is de nodige aandacht besteed waarbij ook oog is geweest van de situatie voor de gemeentelijke indeling. Inmiddels zijn we 10 jaar verder. Het blijkt dat zich in de praktijk op een aantal plaatsen minder voor de hand liggende en soms ook onlogische situaties voordoen. In die gevallen is het mogelijk om in overleg met de bewoners tot een grenscorrectie te komen.

Ook in onze gemeente doen zich deze situaties voor en wordt gewerkt aan een grenscorrectie. U bent nu woonachtig in een gedeelte van de gemeente Coevorden dat grenst aan de gemeente Midden-Drenthe. Vanuit de historie, de betrokkenheid met en deelname aan het sociaal-maatschappelijk leven in Nieuw Balinge is er voor ons gevoel iets voor te zeggen om na te denken over de situatie aan de oostzijde van de Geeserraai en of er al dan niet aanleiding is deze te wijzigen.

Wij willen daarover graag eens met u van gedachten wisselen en nodigen u voor een overleg uit op 17 Februari 2010 om 20.00 uur in het dorpshuis “De Heugte”.

-----------------------

Dorpsplein Nieuw Balinge

 “De sociale ontmoetingsplek voor jong en oud”

Het dorpsplein is centraal gelegen in het dorp en grenst aan de Meester Sieberingschool en aan de “Heugte”. Een multifunctioneel gebouw, waarin bijna alle voorzieningen zijn gehuisvest of gekoppeld: peuterspeelzaalwerk, sociaal-cultureel werk, steunpunt voor ouderen, gymzaal en het openbare basisonderwijs. Toen er werd gesproken over herinrichting van de ruimte rond dit gebouw, kwam het idee naar boven om een dorpsplein te maken, een plein dat voor iedereen toegankelijk is.

Op en rond dit plein kwamen de volgende voorzieningen:

Ø  een terrasruimte voor het dorpshuis,

Ø  een buitenvoorziening voor ouderen,

Ø  een ontmoetingsplek voor tieners,

Ø  parkeervoorzieningen,

Ø  kindervriendelijke oversteekplaatsen,

Ø  ruimte voor grote evenementen,

Ø  een kunsthoek,

Ø  nieuwe wandelpaden,

Ø  een speelvoorziening voor kinderen.

Bovenstaande zaken gaven al heel snel de doorslag om op korte termijn, de werkgroep dorpsplein in het leven te roepen, onder verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang: “de Vooruitgang”. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van: Pl-Belang, dorpshuis de Heugte, Welzijn MD, Meester Sieberingschool en Team Spelen van de Gemeente MD.

Gekozen werd toen voor een dorpsplein voor alle leeftijden, omdat door de vele samenwerkingsvormen in het dorp, al in het verleden, gebleken is, dat het individu zich meer verantwoordelijk gaat voelen voor zijn omgeving, wanneer deze betrokken is en medeverantwoordelijk gemaakt wordt, bij het proces van idee tot de daadwerkelijke uitvoering Bovendien gaat er een preventieve werking vanuit. Voorbeeld: “een hangjongere heeft bij ouderen vaak een negatieve klank, heeft deze jongere in één keer een naam, dan is het geen hangjongere meer, maar een jongere die een naam heeft”. Vooroordelen worden op deze manier teruggedrongen, de jongere krijgt een gezicht en is er begrip tussen beide partijen.

Doordat iedereen betrokken is bij de ontwikkelingen, voelen zij zich uiteindelijk ook verantwoordelijk en zullen ze bewuster, zuiniger omgaan met het nieuwe materiaal.

Het zijn de kleine dingen in de gemeenschap die het hem doen. Door kinderen, jongeren en ouderen samen ideeën voor het dorpsplein te laten bedenken, bereik je dat er samen gewerkt wordt, men begrip voor elkaar heeft, en een luisterend oor voor elkaar. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar het is iets wat moet groeien. Door deze aanpak ontkiemt de ontmoeting tussen opgroeiende en ouder wordende mensen.

Welke positie hebben de kinderen in dit geheel?

      Wat er ook speelt in een gemeente, laat het vooral de kinderen zijn.

De kinderen kunnen het hele dorpsplein voor hun spel benutten. Gezien hun leeftijd zijn ze in een veilige omgeving met veel sociale controle, maar met de mogelijkheid om zichzelf te zijn.

Het dorpsplein is ook niet alleen integraal toegankelijk, maar intergenerationeel toegankelijk. Samenhang en samenwerking tussen jong en oud wordt bevorderd, wat de sociale omgeving versterkt.

Wat staat er nu zoal op het dorpsplein:

Ø  Een pannaveld,

Ø  Vrijbuiter Klimklautertoestel,

Ø  Kledder,

Ø  Winkelstraat Speelvilla HHT,

Ø  Ukkepuk Speelvilla HHT,

Ø  Solo Swoeng Vogelnest HHT

Ø  Maxigool 2 x

Ø  4 zitbankankjes.

Maar in dit geheel moeten wij ook zeker onze vrijwilligers niet vergeten, die voor alle werkzaamheden rondom het hele gebeuren altijd oproepbaar waren, niks was voor hen te veel, voor o.a. al het straat werk, het verplaatsen van het fietshok, grond en graafwerk, en alle andere werkzaamheden wat maar voor handen was.

En ook niet te vergeten de subsidiegevers die dit voor ons allemaal mogelijk hebben gemaakt: Gemeente MD, Woonservice MD, Stichting kinderpostzegels, en de samenwerking met de Gemeente Team Spelen, die altijd voortreffelijk was en er ook altijd bij aanwezig waren, bij de onderhandelingen met de leveranciers.

Waar de werkgroep dorpsplein nu ook nog mee bezig is, is het inrichten van het “Bewegingsplein”voor ouderen. Het bewegingsplein is nauw verweven met het dorpsplein, maar richt zich specifiek op de oudere jeugd. En dat programma bestaat uit 10 toestellen waarbij elk toestel bijdraagt aan de juiste oefening voor uitvoering van het volledige bewegingsprogramma:

Ø  Doordraaien,

Ø  Doorduwen,

Ø  Heuptwister,

Ø  Stepper,

Ø  Multibank,

Ø  Wankelweg,

Ø  Evenwichtstraat,

Ø  Bungelbaan,

Ø  Traploper/Brugloper,

Ø  Klimrek.

Namens de werkgroep dorpsplein Nw-Balinge: Team Spelen MD: Gert Slomp, Henk Suurd, Meester Sieberingschool: Miranda Manrho, OOD/Buurtacademie: José Post, Welzijn MD: Harry Tijms, Pl-Belang: Albert Wielink.,  Mellanie Slomp en Jeanet Slomp.

*****

Paasvuren 2010

aan de volgende maatschappelijke organisaties wordt ontheffing verleend voor het organiseren van een paasvuur.

1.Plaatselijk Belang “de Vooruitgang “, locatie aan het Koolveen te Nieuw-Balinge, contactpersoon: A. Wielink, ( 0528-321323 )

2.Buurtvereniging “Oosteinde”, Westerbork

3.Vereniging “Dorpsbelangen Hooghalen.

4.Buurtvereniging H.O. Draai, Hoogersmilde

5.Plaatselijk Belang Witteveen,

6.Plaatselijk Belang Broekstreek,

7.Buurtvereniging te Beilen

8.Buurtvereniging Smalhorst

9.Buurtvereniging  Boveneind, Bovensmilde

10.Dorpsbelangen Zwiggelte,

11.Hijker Belangenvereniging,

12.Buurtvereniging de Vaartweg, Hoogersmilde

13. Buurtvereniging Jonkersbrug, Smilde

14. Buurtvereniging Holthe Makkum Lieving

15. Plaatselijk Belang Drijber,

16. Vereniging van eigenaren Spier,

17. Vereniging van dorpsbelangen Spier,

18. Stichting dorpsbelangen Elp/Zuidveld,

19. Buurtvereniging Klatering en Hoalerbrug,

20. Buurtvereniging Brunsting

 

Richtlijnen voor het bouwen van een paasbult

Het materiaal

Het te gebruiken materiaal dient een natuurlijke oorsprong te hebben en mag niet zijn behandeld met verf, verduurzaamheidsmiddelen of iets van dien aard. Het  beste is om materiaal te gebruiken wat er vroeger ook was zoals  takken, hagen, stro en riet. Veel gebruik van groenblijvende beplanting in de paasbult als coniferen komt het branden van de paasbult niet ten goede en zorgt vaak voor veel, niet gewenste, rookontwikkeling. Bouw- en sloopafval waaronder ook pallets en schoon hout horen niet thuis in een paasbult.

De vorm.

De vorm moet van bovenaf gezien rond zijn. De hoogte moet gelijk of hoger zijn dan de breedte. Bovenop mag iets afgerond zijn. Des te groter de bult des te beter. De bult mag niet bijgeknipt worden. Hoe ronder  de paasbult is en hoe strakker de afwerking is, hoe mooier de paasbult oogt.

De meiboom.

Een meiboom in het midden, bovenop de paasbult hoort bij het oude gebruik. Als meiboom kan dienst doen een lijsterbes of een berk van ongeveer 4 meter hoog. Het mag natuurlijk ook een andere boom zijn als het maar geen jeneverbes, een conifeer of een den is. De boom moet midden op de bult staan en men mag er eventueel een korf in hangen met wat stro of riet.

Netheid.

Heel belangrijk! Allerlei rommel en takken in en rond de paasbult moeten zijn verwijderd. Het terrein rond de paasbult aanharken of ploegen accentueert de paasbult.

Uitslagen paasvuren 2010.

1e Westerbork: 36 punten, 2e Nieuw Balinge: 35 punten, 3/4 Beilervaart/Witteveen: 32 punten

Algemeen: Paasvuren zagen er gemiddeld beter verzorgt uit dan voorgaande jaren.


  Info St. Zomerfeest

UITSLAG VERLOTING ZOMERFEEST

1ste Prijs    € 75,=    De Buck  321574

2de  prijs   € 50,=     Brookman 321316

3de  prijs   € 25,=     Dijkhuis  321230

Appelvlaai      Van Veen 321267

Kruimelvlaai   H.Sallomons 321417

Vlaai  Ramona

Paasbrood T. Boertien

Paasbrood T.Mennink

Paasbrood A. Sok

Krenten broood T.Mekkes

Krentenbrood E.Sok 321299

Krenten brood Brinksma 320981

Vruchtenstol J.Kats

Vruchtenstol Van de Beukel

Vruchtenstol Van Arkel

Suikerbrood Kroezen 321527

Suikerbrood Van Veen 321267

Suikerbrood I Strijker

Staaf en koekjes Bemener 321221

Staaf en koekjes Lia Elzinga

Staaf en koekjes J. kats

PRIJSWINNAARS GEFELICITEERD!

Loten verkopers Hartelijk Dank!

Mede door jullie heeft het weer een leuk bedrag opgeleverd,  waar al “onze” kinderen van kunnen genieten tijdens het a.s. Zomerfeest!

===============================

ZOMERFEEST  DROOMWENSEN

FEESTMIDDAG!

ALLE KINDEREN ZIJN VAN HARTE WELKOM op ZATERDAG 24 APRIL a.s. om 13.00 uur in Dorpshuis “De Heugte”

Daar wordt uitgelegd wat de bedoeling is van deze middag?

Voor ieder kind kan het een hele leuke middag worden met diverse verassingen?

Dus niet vergeten maar aanwezig zijn op 24 April a.s.

Tot Ziens St. Zomerfeest!


  Info Knooppunt

20 April a.s.!!!

20.00 uur in Dorpshuis “De Heugte”

KNOOPPUNT  ACTIVITEIT!

VOOR IEDEREEN die belangstelling heeft?

POTJES SCHILDEREN?

Wel even aanmelden anders weten de Dames niet hoeveel potjes en verder materiaal ze moeten inkopen?

Voor opgave bellen naar:

Laura de Bie, Janny Wielink, Anneke Kroezen of Margo Kraaijesteijn.

Met vriendelijke groet en tot ziens

  Pasen 2010 Fakkeloptocht

PASEN 2010 FAKKELOPTOCHT!

Met Dank aan Plaatselijk Belang voor de inkoop van Fakkels, Ranja en Chips is de optocht met brandende fakkels 2010 naar de Paasbult  weer een feit! 

2de Paasdag is wat dat betreft traditioneel!

Dat neemt niet weg dat Plaatselijk Belang zorgt dat deze traditie wordt voortgezet!

Wellicht is het dan ook weleens zo, dat  een woord van DANK hier op zijn plaats is!

Er zijn zoveel dingen in ons dorp waarvan men “klakkeloos” aanneemt dat ze georganiseerd worden, dat het weleens gezegd mag worden dat daar wel mensen achter moeten staan, het geregeld en georganiseerd moet worden.  En het moet ook nog eens betaald worden.

Want voor de Kinderen is bij ons alles GRATIS!

Dat wordt als heel “gewoon” ervaren maar dat is nog lang niet altijd zo op andere dorpen?!

Met andere woorden: GEWELDIG DAT HET ALLEMAAL KAN IN ONS DORP!

Laten we hopen dat dit nog lang zo blijft!


  Uitslagen Klootschietvereniging


  Info Kinderclub

Een bericht van de kinderclub!

Steeds vaker worden door de ouders van kinderen die normaal de kinderclub bezoeken feestjes en andere activiteiten georganiseerd op de woensdagmiddagen wanneer er club is voor deze kinderen. Soms wel drie feestjes op één middag, met als resultaat, weinig kinderen op de club.

In het verleden werd er altijd rekening gehouden met de kinderclub maar blijkbaar vind men dat niet meer nodig!

Alle data van de kinderclub staan altijd heel duidelijk vermeld in ‘Kontakt” en op de Website. Sommige van de leiding nemen hiervoor een vrije dag van hun werk!  We zijn dus niet langer van plan om voor joker te zitten in ‘De Heugte”. Mocht het zo doorgaan dan zijn we genoodzaakt om te stoppen met de Kinderclub.

Dus, hou er rekening mee!

De leiding


  AED Lijst


  Oproep van de ANBO afdeling Westerbork.

 

Oproep van de ANBO afdeling Westerbork.

Het ledental is de laatste jaren, door het overlijden van leden, behoorlijk teruggelopen. Het bestuur maakt zich hierover zorgen, het zou heel erg jammer zijn dat een ouderenbond ophoudt te bestaan.

·         ANBO landelijk zet zich in voor:

 
een welvaartsvast AOW-pensioen
 Indexering pensioenen op basis van Cao-lonen
Een fatsoenlijk AOW-pensioen op 65 jarige leeftijd
Voldoende betaalbare huurwoningen
Beperking renteaftrek tot hypotheken van € 1 miljoen
Zorg waarin de vraag van de cliënt centraal staat
Goede collectieve zorgpolissen (met korting voor ANBO-leden)
Beperking wachtlijsten in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Gelijke behandeling; geen discriminatie op grond van leeftijd, ras, geslacht, geloof en seksuele geaardheid
Voorkomen van sociaal isolement en gezondheidsproblemen bij senioren
Een laag tarief voor 70+ rijbewijskeuringen  en nog heel veel meer.

·         De afdeling Westerbork organiseert het hele jaar door leuke activiteiten voor haar leden. Te beginnen met een Nieuwjaarsvisite, een toneelavond, Neutenschieten met Pasen, een bustocht, twee keer een fietstocht, 2 x een modeshow en af een toe een voorlichting over een actueel onderwerp.

Bent u van mening dat de ANBO moet blijven bestaan meld u dan aan als lid bij de ledenadministrateur Cees de Rijk, tel. 0593-370586 e-mailadres cees.derijk@kpnmail.nl
of bij de a.i. secretaris Tini Prins, tel. 0593-370244 e-mailadres  erwijatie@hetnet.nl.

Het bestuur van de afdeling Westerbork.


  Dartnieuws

Zaterdag 20 Maart j.l. werd er een Darttoernooi gehouden in "De Heugte"!                                 Het toernooi werd  gestart met zo'n 45 deelnemers, uiteraard had iedereen wat "fans" meegenomen zodat het gezellig druk was in de zaal.

Uiteindelijk kwamen uit de verliezers en winnaarsronde de volgende namen op de lijst!

   
Verliezers: Winnaars:
1 Rieks derks 1 Martijn Kamman
2 Wout Kroezen 2 Marco van Dalsum
3 Patrick van der heide 3 Harry van der heide
3 Jordan van Triest 3 Jaap Sallomons

Met veel plezier kijkt men terug op een heel gezellig Darttoernooi!

Zeker voor herhaling vatbaar!


  Info St. Dorcas

Drogeworsten actie 2010!!

Beste dorpsgenoten;

Vanaf dinsdag  6 april a.s. komen we weer langs de deur met drogeworsten.

De opbrengst hiervan gaat naar een dagopvangcentrum voor kinderhulp in Krivoy Rog in Oekraine. Krivoy Rog, de stad waar dit project wordt uitgevoerd, ligt in het zuidoosten van Oekraïne, in de regio Dnepropetrovsky, die bekend staat om de sterk ontwikkelde metaal- en mijnindustrie. Als gevolg daarvan is het milieu in deze omgeving bijzonder vervuild. Er wonen ongeveer 700.000 mensen in deze stad.

Door de economische crisis zijn veel bedrijven failliet gegaan, waardoor de werkloosheid enorm is gestegen. Veel kinderen hebben te lijden onder de situatie van armoede en huiselijk geweld door alcohol- en drugsgebruik van de ouders.   Er zijn vijftig kansarme kinderen geselecteerd, kinderen die bij de lokale politie staan geregistreerd als risicogroep en kinderen uit grote gezinnen, eenoudergezinnen en gezinnen met alcohol- en drugsproblemen. De kinderen kunnen er terecht voor huiswerkbegeleiding, spelletjes, voorlichting, sport, muzieklessen, creatieve activiteiten, psychologische hulp en een warme maaltijd.

Ze worden begeleid door gekwalificeerde stafleden en vrijwilligers.

We zullen zorgen dat er voldoende voorraad drogeworst is, en  willen u vragen om ook deze keer weer de  actie een warm hart toe te dragen.  Wilt u geen drogeworst maar wel het goede doel steunen? Een gift mag natuurlijk ook! Het gironr. van de werkgroep is 7132544 t.n.v. Werkgroep Dorcas, v. d. Sluisweg 1 te Noordscheschut.

Gebruikte kleding en mobieletelefoons:

Het hele jaar door verzamelen we goede gebruikte kleding ( verpakt in stevige plastic zakken)  en mobiele telefoons welke voor u geen waarde meer hebben.

De telefoons hebben voor Dorcas een waarde van € 3,50 per stuk.

Hebt u spullen als boven genoemd dan willen wij u vragen of u deze wilt brengen bij:

Sjoukje Dijkstra, Vosseveen 28 in Nieuw Balinge.  Tel. 0528-320650.  Hartelijk dank!

Werkgroep Dorcas


  Groene LED-verlichting rond Mantingerzand en –veld

 

Groene LED-verlichting rond Mantingerzand en –veld.

Rondom het Mantingerzand en –veld staan sinds eind februari 21 lantaarnpalen die zijn voorzien van groene LED-verlichting armatuur. Het gaat om een proefproject uit het openbaar verlichtingsplan 2010-2015 van de gemeente Midden-Drenthe. Het proefproject heeft als doel om in de nabijheid van natuurgebieden diervriendelijke verlichting te plaatsen.

Voordelen groene verlichting

De groene LED-verlichting heeft een aantal voordelen ten opzichte van conventionele witte verlichting.

  • De lampen geven gericht licht en zorgen niet voor verstrooiing naar de omgeving. Dat betekent minder lichtvervuiling en geen verstoring van de natuur. Rondvliegende dieren, zoals vleermuizen en insecten, zijn namelijk geneigd om naar wit licht te vliegen omdat ze dat als de zon ervaren.
  • Verder is de LED-verlichting veel energiezuiniger en gaan de lampen veel langer mee. De besparing kan oplopen tot 40% ten opzichte van witte verlichting.
  • Ook is het door de unieke groene kleur mogelijk met weinig licht veel zicht te creëren. Bewegingen van bijvoorbeeld fietsers en voetgangers zijn in het donker sneller zichtbaar. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.

Openbaar verlichtingsplan 2010-2015

Het proefproject is een uitvloeisel van het openbaar verlichtingsplan van de gemeente Midden-Drenthe. Het plan wordt medio 2010 aan de gemeenteraad van Midden-Drenthe aangeboden.


Vervolgcursus fotobewerken.

ATTENTIE !

Vervolgcursus fotobewerken.

Heeft u de beginnerscursus fotobewerken gevolgd of bent u al regelmatig hiermee bezig dan is de vervolgcursus fotobewerken misschien wel wat voor u.

Het gaat om 4 avonden in mei en juni.

Deze cursus kost 60,00 + 1,00 per avond voor de buurtacademie.

Bij voldoende belangstelling (8 personen tot maximaal 12) gaat de cursus door. De cursus wordt gegeven door Fred Kemper.

Opgeven kan bij Fred Kemper zelf via fredkemper@hetnet.nl, tel 0591-623985/ 06-26776034 Of Marinette Hoogendoorn Meijdoorn@hetnet.nl , tel 0528-321125


  Jeu de boules-baan is weer gereed!!

 

Jeu de boules-baan is weer gereed!!

Het heeft  wel wat moeite gekost dit keer, maar de baan bij het Dorpshuis is er weer heeeeeelemaal klaar voor.

Er moesten namelijk eerst bierdoppen, sigaretten-peuken, scherven glas en andere ongerechtigheden uit de bak worden verwijderd!! Ook stonden er de nodige sporen van allerlei banden in de bak gegroefd!  De baan is opnieuw getrild en prima bespeelbaar.

Nu nog de spelers!!!!  Vanaf eind maart zijn er al een aantal senioren, die zich dinsdagsmiddags om 13.30 uur melden  om elkaar uit te dagen op dit terrein. Heeft u interesse, kom dan eens kijken of nog beter ………speel gezellig met hen mee.

U kunt ook zelf bepalen wanneer u dit spel met kennissen of vrienden zou willen spelen, want de bak is voor iedereen beschikbaar.

Wilt u eerst wat meer uitleg over en oefening in dit spel, dan kan dat geregeld worden. Er liggen een aantal reserve-sets  ballen (boules) beschikbaar voor dit doel in het Dorpshuis en Nico Brookman zal ze graag ter beschikking stellen. Daarnaast zal een van de volgende enthousiastelingen altijd bereid zijn u de eerste beginselen bij te brengen:

Joop ten Caat  - 321027

Be Padding     - 320957

Geert Post       - 321354

Tot op de Jeu de boules-baan!!

Ook s’avonds  en in het weekend is dit geen enkel probleem.

 


  Het  Reumafonds

Het  Reumafonds heeft in Nieuw-Balinge  gecollecteerd en een heel mooi bedrag opgehaald van 465,74 euro

 Daarvoor iedereen heel hartelijk bedankt!

 En de collectanten heel erg bedankt voor jullie inzet!

 

Namens het Reumafonds

Jennie Hekker


  Info Motortoertocht


  Info Goudplevierrun

 

Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

Mooie 3 kleurige Jack Russel pups, 4 reutjes en 1 teefje, Geboren: 05-03-2010.                 Verdere info fam. Koekoek, 0528- 321024

------------------------------------------------------------------------------------

Gevraagd:

IJzer en metalen,

Anne Hekker komt het halen!

Kan ook gebracht worden.

En melkbussen gevraagd.

A. Hekker, haarweg 91, Nw Balinge, Tel: 0528-321384