juni 2010     

 

Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nieuw Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl
Rek.nr. Kontakt: 3694.60.332, t.n.v. Kontakt Nieuw Balinge

 

*Kopij digitaal aanleveren: Uw kopij aanleveren in een Word-Bestand.

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

*Zakelijke advertenties staan vaste tarieven voor.
* Kopij, afkomstig van buiten Nieuw Balinge, wordt eveneens tarieven voor berekend.
 
Redactie:

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina: The Young Ones

Sigrid Goossens, Inge Tump, Bernice Post, Manon Wielink en Ellen Smale

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Bezorging (dorp): Iris Kats, T: 321501

Bezorging (bungalowpark): Lisanne Kroezen, T: 321459

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

 Van de Redactie

Van  de  redactie

Het eerste elftal van SV Nw-Balinge in de bloemetjes gezet bij behalen van kampioenschap!!!!

Deze maand heeft Kontakt een nogal feestelijke uitstraling! Hiermee doelen we natuurlijk o.a. op de komende activiteiten van ons dorp als; op 12 juni het stratenvoetbal, de Kentucky-Awards op 19 juni a.s., de gezellige rommelmarkt van de NH Kerk en niet in de laatste plaats, de foto en ‘Om uit te Knippen’ van het eerste elftal van SV Nw-Balinge. Ze hebben het kampioenschap en de promotie in de wacht weten te slepen!  De foto hierboven zegt genoeg!

Wat valt er deze maand verder te nog te lezen in Kontakt:

·         Wilt u zich alvast aanmelden met een team voor de survivaltocht tijdens het Zomerfeest, dan kunt u gebruik maken van het Opgaveformulier, te vinden in deze uitgave van Kontakt.

  • Ds. Versluis gaat voor in een radiodienst, welke wordt uitgezonden op zondag  6 juni en te horen is vanaf 17.02 uur op radio 5.
  • Interview met Albert Wielink, vanwege zijn benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau op 29 april jl.
  • 26 Juni sluit de CBS haar deuren. Wilt u afscheid komen nemen, dan kunt u dat doen d.m.v. de opgavestrook in deze uitgave van Kontakt.
  • In de rubriek ‘De Pen Doorgeef Pagina’ vertelt Hiske Wielink ons het een en ander.
  • The Young Ones hebben de pagina’s weer gezellig opgevuld.
  • Verder nog veel meer berichten, oproepjes en aankondigingen.

Veel leesplezier met de juniuitgave van Kontakt!

 

Extra mededeling van de redactie

Het gaat hier om het  ingezonden artikel uit deze uitgave alswel het ingezonden stukje uit de vorige Kontakt m.b.t. hetzelfde onderwerp.

Om te voorkomen dat mensen hun meningen en ongenoegen naar elkaar uiten via Kontakt, willen wij als redactie te kennen geven, het bij deze twee berichten te laten voor wat betreft dit onderwerp. Wij verwijzen iedereen die kopij wil aanleveren dan ook naar het colofon, welke te vinden is voorin Kontakt waarin de  punten en voorwaarden beschreven staan voor het aanleveren van kopij.


   Meester Sieberingschool

 

geen opgave


  CBS de Morgenster

 

School met den Bijbel 1916

CBS De Morgenster 2010

 

Afscheid van de christelijke basisschool in Nieuw Balinge

Ongetwijfeld hebt u gehoord dat onze school met ingang van  augustus 2010 gaat sluiten.

Een gebeurtenis om bij stil te staan; herinneringen op te halen en elkaar het beste te wensen voor de toekomst.

Dit moment staat gepland op zaterdag 26 juni 2010 van 14.00-17.00 uur       in en bij De Morgenster.

U wordt als betrokkene van langer of korter geleden van harte uitgenodigd om samen met ons 93 jaar christelijk onderwijs in Nieuw Balinge te gedenken.

Een moment om bij te stil te staan
Een afscheid met een traan en een lach
Zo zeggen we elkaar en de school gedag…!
 
 
U kunt zich opgeven via de website www.cbsdemorgenster.nl of
telefonisch bij Ria Strijker (0528-321437) en Martha Prins (0528-321174) of
middels onderstaande strook voor 20 juni 2010.

NB. Er zal een speciaal boekwerkje verschijnen met herinneringen en foto’s van de school vanaf 1992. U kunt hierop intekenen middels onderstaande strook, of middels bovenstaande adressen.

Een hartelijke groet,  Schoolteam, OR en MR van CBS De Morgenster


The Young Ones

 
 

  De-Pen-Doorgeef-Pagina

 

  S.V. Nieuw Balinge
 

Aan alle inwoners van Nieuw Balinge en alle leden en donateurs, Op zaterdag 12 juni as. sluit de voetbalvereniging het seizoen af met de onderstaande activiteiten.

Stratenvoetbal voor alle inwoners van Nieuw Balinge en alle leden en donateurs van de sv. Nieuw Balinge.

Zaterdag morgen om 10 uur  begint het stratenvoetbal toernooi, waaraan alle inwoners, die 14 jaar of ouder zijn, van Nieuw Balinge kunnen deelnemen. Ook leden en donateurs van buiten af zijn van harte welkom. Net als voorgaande jaren spelen we op een half veld met kleine doelen. Ieder team zal uit 6 personen bestaan n.l. 1 keeper en 5 veldspelers waarvan minimaal 1 dame.

Een ieder kan zich opgeven bij Eén van de volgende straatvertegenwoordigers.Leden en donateurs die niet aan de onderstaande straten wonen dienen zich op te geven bij Corry Tump 0528-321203 of  Jan Salomons 321397

Verlengde middenraai Gert Slomp 321011
Koekoeksdijkje Gert Slomp  
Lijsterstraat  Henk Sallomons 321417
Mantingerweg Henk Sallomons  
Robertusweg Henk Sallomons  
Vosseveen Ronald Wobben 321484
Breistroekenweg Ronald Wobben  
De Breistroeken Christiaan Kats  0657993992
Voornweg Jan  Salomons  321397
Kievitstraat  Jan  Salomons   
Haarweg Kees Wielink 858454
Schepersweg Kees Wielink  
Meeuwenweg Wout Kroezen 0610454248
´t Veld Wout Kroezen  
Wolvenhaar Anneke Oelen 321188

Doe mee en geef je op (voor 10 juni)

Penalty bokaal

In de pauze van het stratenvoetbaltoernooi zal de finale van het penalty bokaal plaats vinden, tevens de prijsuitreiking van de verloting.

Feestavond ( voor alle leden en donateurs (vanaf 14 jaar))

Aanvang  21.00 uur in de feesttent bij het sportterrein

 

  Nieuwsbrief "De Heugte"

Nieuwsbrief Dagelijks Bestuur

 

Even voorstellen………

Wij Therese Kroezen en Elke Haarhuis zijn de nieuwe bestuursleden van het dagelijks bestuur. Daarom willen wij ons aan jullie voorstellen.

Mijn naam is Thérèse Kroezen. Altijd in Nieuw Balinge gewoond. Getrouwd met Richard en samen hebben we 2 kinderen: Damian & Senna. Samen met mijn zus Mariet heb ik een kapsalon hier in het dorp. De eerste jaren deed ik dat alleen en toen is Mariet erbij gekomen. Een aantal jaren later kwam Priscilla ons team versterken. De kapsalon bestaat alweer 15 jaar. Dus ik ben aardig betrokken bij het dorp.

Freddie heeft mij gevraagd om lid te worden van het dagelijks bestuur van het dorpshuis. Daar moest ik eerst even over nadenken, maar uiteindelijk vond ik het toch wel een uitdaging en heb ja gezegd. Ik heb nu 2 vergaderingen bijgewoond en moet zeggen dat er best veel bij komt kijken. Dat neemt niet weg dat het me leuk lijkt en ik me voor de volle 100% zal in zetten.

Groetjes, Thérèse Kroezen

Mijn naam is Elke Haarhuis en ik woon sinds januari officieel in Nieuw Balinge.

De eerste negen jaar van mijn leven heb ik in Bruinehaar gewoond (Overijssel). Op mijn negende ben ik samen met mijn ouders, broer en zusje verhuisd naar Ter Apel en op mijn achttiende ben ik verhuisd naar Arnhem om daar te studeren voor Office Manager. Hier heb ik echt een super leuke tijd gehad. Na 4 jaar ben ik bij Wout Strijker in huis gaan wonen omdat ik werk in de buurt van Nieuw Balinge kreeg en zo ook elke avond op de bouw aanwezig kon zijn. In totaal heb ik anderhalf jaar aan de Meeuwenweg gewoond, voordat we zijn verhuisd naar de Wolvenhaar.

Sinds een jaar werk ik als personeelsfunctionaris in Wezep. Echt een super leuke baan. Na een paar weken ‘officieel’ inwoner van Nieuw Balinge te zijn, kwamen Ronald en Freddie bij mij langs om te vragen of ik plaats wilde nemen in het bestuur. Omdat ik mij hier echt thuis voel en ook wat wilde doen voor het dorp, heb ik ja gezegd. Nu heb ik een aantal vergaderingen bijgewoond en ik moet eerlijk zeggen, er komt erg veel bij kijken, maar het is leuk om te doen. Ik zal dan ook zeker mijn best doen voor het dorp.

Groet,  Elke

Mochten jullie nog vragen of suggesties hebben, dan horen wij dit graag. Daarnaast kunnen jullie je ideeën altijd kwijt in de ideeënbus die in het dorpshuis staat.

 

  Rommelmarkt - Fancy Fair N.H. Kerk

 

Mededeling-  Rommelmarktspullen:

Zoals u weet komt de rommelmarkt er weer aan.

Ook dit jaar komen we weer, net als vorig jaar, 1 week eerder dan normaal door het dorp om de spullen voor de rommelmarkt op te halen. Dus let op:  Vrijdag 11 juni a.s. vanaf 18.00 uur graag de spullen aan de straat zetten.

Bedankt voor uw medewerking,  Bouwcommissie Ned.Herv.Kerk.

 


  Info Goudplevierrun
 
 


  Opgaveformulier Survivaltocht 2010


  Interview met Albert Wielink
 

Op 29 april 2010 wordt Albert Wielink in het gemeentehuis te Beilen  door de burgemeester ontvangen. Namens de Koningin wordt Albert toegesproken dat….

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN
Grootmeester van de orde van Oranje Nassau
HEEFT BIJ HAAR BESLUIT VAN
17 maart 2010 nr. 10.00072
Albert WIELINK
Geboren te Westerbork, 27 juni 1948
BENOEMD TOT
RIDDER
IN DE
ORDE VAN ORANJE NASSAU

De redactie van “kontakt" feliciteert Albert met deze onderscheiding.

In diverse dagbladen en regionale omroep en tv is veel aandacht besteed waarom Albert geridderd is en elke Nieuw Balinger gunt Albert deze onderscheiding. Op 31 mei zochten wij hem op voor een interview.

“Ja, ik ben erg blij en trots met deze onderscheiding maar ik moet er direct bij vertellen dat mijn vrouw Annie eigenlijk deze onderscheiding verdient. Zij heeft er voor gezorgd dat ik al dat vrijwilligerswerk, en zitting hebben in diverse besturen van verenigingen en organisaties, kon doen. Heel vaak konden privé dingetjes niet doorgaan omdat ik weer zo nodig naar een vergadering of naar een bijeenkomst moest. En vergeet al die vrijwilligers niet. Als deze mensen niet meer zouden meewerken dan is het gauw gebeurd met Nieuw Balinge. Dan zou er zeer weinig van terecht gekomen zijn wat betreft de activiteiten rondom het dorpshuis, de bestrating, de aankleding van de buurt, extra handen voor / hulp aan diegenen die niet meer zo goed kunnen meekomen. Kijk eens naar het rijke verenigingsleven dat dit dorp kent. Echtwaar, Nieuw Balinge is een kampioen onder de dorpen wat betreft de initiatieven / activiteiten / programma’s op het gebied verbeteringen van leefomstandigheden van het dorp. Te veel om op te noemen. Aan die mensen draag ik deze onderscheiding op.

Ik maak deel uit van het dagelijks bestuur van het Plaatselijk Belang “De Vooruitgang” Onder de vlag van het plaatselijk belang fungeren diverse werkgroepen, waarin ik uit hoofde van mijn bestuursfunctie zitting heb. Er heeft nog niet zo lang geleden in het “kontakt” een organogram gestaan waarin is uiteengezet om hoeveel groepen het gaat en wat zij, namens het plaatselijk belang, doen.

Vanuit die werkgroepen heb ik o.a. weer veel contact met de gemeente Midden Drenthe, de provincie en met de overheid in Den Haag. Regelmatig zijn wij in gesprek met ambtenaren, soms ook met de burgemeester, over zaken aangaande ons dorp. Dat kan gaan over het ‘gezicht’ van de omgeving en van het dorp dan wel over de ‘zorg’ in het dorp, dus zowel op sociaal als cultureel gebied. Ik doe dat werk graag en het spreekt vanzelf dat ik dat allemaal niet alleen doe. Door veel samenwerking met de vrijwilligers / verenigingen en clubs komt veel tot stand. Als ik terug kijk wat er in het afgelopen paar jaar aan activiteiten / programma’s is bereikt dan is dat indrukwekkend. Ik zal er een paar noemen en voor af mijn excuses als ik er een paar vergeet. Ze zijn voor mij allemaal even belangrijk:

Ouderen onder dak, buurtacademie, mantelzorg, mooi zo veilig zo, ‘t komp veur elkaar, steunpunt ouderen, enz enz

Regelmatig wordt mij door diverse instanties gevraagd om uitleg, -of liever nog een power point presentatie-, te geven waarom in Nieuw Balinge zoveel lukt. Uitleg geven doe ik dan graag, maar dan uit de losse pols. Al dat gedoe met power point is niets voor mij.

Soms ben ik ook zelf verbaasd dat wij weer iets bij de overheid of instantie voor elkaar hebben gekregen.

Door met z’n allen aan dit dorp te werken, zie je ook dat de bewoners zich nog meer positief gaan gedragen. En dat zorgt er ook voor dat de jeugd zich hoe langer en meer gaat inzetten voor het dorp. Dat merk je aan alle kanten. Het is daarom van groot belang dat wij allemaal bereid zijn goed naar de jeugd luisteren en dat wij (en dat is jeugd en ouderen) dan veel tot stand kunnen brengen.

Het hoeft geen betoog dat “de Heugte” het centrum is van alle activiteiten en bij uitstek een voorbeeld is van vrijwilligerswerk. Dit centrum moet bruisen van de activiteiten ten behoeve van onze gemeenschap. We zijn er nog niet, maar wel een eind op weg.

Er zijn nog leuke ontwikkelingen gaande, zoals de natuurontwikkeling om ons heen, het organiseren van wandelactiviteiten, ontmanteling van het munitiedepot, uitbreiding plan Koolveen, het tot stand brengen van een vissteiger aan de Middenraai voor invalide mensen, realiseren fitness toestellen voor ouderen op het grasveld voor ons dorpshuis, nemen van veiligheidmaatregelen rond om de Haarweg nabij de meester Sieberingschool door voetpaden en parkeergelegenheden aan te leggen, enz.

Ook zijn er minder leuke ontwikkelingen gaande zoals het verdwijnen van de buurtwinkel, de School met de Bijbel en sterke teruggang in de dienstverlening van openbaar vervoer, bankservice enz. Maar aan de andere kant zie ik ook dat kleine bedrijfjes zich in Nieuw Balinge gaan vestigen.

Al met al ben ik positief over de ontwikkelingen in en rond Nieuw Balinge en, nogmaals, kan dat niet zonder de volledige medewerking van de bewoners / vrijwilligers, jong en oud.!

Ik ben nog jong en ik zet mij graag in om, als vrijwilliger en als bestuurder, van Nieuw Balinge een prachtige, gezellige en veilige leefgemeenschap te maken. Een dorp waar jonge mensen zich kunnen vestigen en ouderen zich thuis mogen voelen, hun hele leven lang”

Ook in Canada wachtte Albert een warm onthaal door kinderen en kleinkinderen!

 


  Geknipt voor Kontakt


  Bezoek van twee Droomwensdames aan Thuishuis Vlinder
 

Bezoek van twee Droomwensdames aan Thuishuis Vlinder

Dat was een verrassing! In de mei vakantie  kregen de kinderen er een speelkameraadje en ik er een flinke hulp bij!

Annelie Schonewille en Chantal Koekoek kwamen allebei een dagje meehelpen in onze kinderopvang.

Annelie knutselde met de kinderen een heel mooi “Rupsje Nooitgenoeg”, las boekjes voor en lag al snel met ze te stoeien.

     

Chantal maakte een verjaardag mee, met traktatie, cadeautjes, ballonnen, muziek en dansen, hielp met cadeautjes open maken en speelde met de kinderen met de ballonnen.

De kinderen wisten snel op allerlei manieren jullie aandacht te trekken, altijd spannend zo’n grote vriendin erbij!

Bedankt Annelie en Chantal voor jullie hulp en gezelligheid!

Het waren twee erg leuke dagen en de kinderen hier hadden ook een droomdag!

Petra Kamphuis, Thuishuis Vlinder


  Hoezo kattenhaters.

(ingezonden)

Voor iedereen met een volière, vijver of tuin. Pas op: loslopende onschuldige katten.

Hoezo kattenhaters.

Volière: dode aangevreten vogels – extra onkosten, dubbel gaas, nieuwe vogels.

Vijvers: beschadigen, of halen vissen er uit.

Tuin: sproeien en poepen in je groente- bloementuin (netjes uitgedrukt)

Dure vogels en vissen dood. Wie is er nu de dupe of verdrietig?

Graag voorkomen; katten bij je eigen huis houden.

 

  Nieuw Balinger wandelavond4daagse
 

Nieuw Balinger wandelavond4daagse

Opgeven en start: 8 juni tussen 18.00 uur & 19.00 uur

Start: verdere avonden tussen 18.00 uur en 19.00 uur. Plaats: De Morgenster

Kosten: € 5,00 per persoon

Afstanden: 5 en 10 kilometer

Wij gaan er van uit dat er begeleiding is voor het lopen van kleine kinderen.

Er is weer ranja en koffie voor de lopers.

Vrijdag is er een feestelijke afsluiting door Muziek vereniging Irene uit Nieuweroord met muziek en majorettes. Tevens krijgen de deelnemers dit jaar een attentie i.v.m. het 5 jarige bestaan van de  Nieuw Balinger wandelavond 4 daagse en natuurlijk de medaille.

 

 Uitzending Chr.Ger.Kerk


  Het Astmafonds en de huldiging van Margo Kraijesteyn
 

ASTMA COLLECTE 2010

Voor het Astmafonds is dit jaar  € 309, = opgehaald in ons dorp. Heel hartelijk Dank daarvoor! Uiteraard is dit mede te danken aan de collectanten die ieder jaar weer met de bus in de hand bij u aanbellen. Collectanten,  het Astmafonds is  zéér dankbaar voor uw inzet!  Helaas is dit jaar een van de collectanten in haar kuit gebeten door een hond die het waarschijnlijk niet leuk vind als er mensen aan de deur komen? Heel vervelend voor de collectant, net voor het pinksterweekend met een “stijf” been te moeten lopen. Bij een doktersbezoek een tetanus injectie gekregen en maar hopen dat het niet gaat “ontsteken”?

Honden bezitters, wilt u a.u.b. duidelijk aangeven dat uw hond BIJT!!! Zodat we uw deur voortaan overslaan! En zeg dan niet: hij bijt nooit……

Enkele jaren geleden liep een collectant een armbeet op door dezelfde hond.

Maar er zijn ook leuke dingen te melden!!!    10 jaar op pad voor het Astma fonds, en dat is een bloemetje waard! Sponsoren van het Astmafonds zorgen ervoor dat het fonds collectanten in het “zonnetje” kan zetten voor langdurige vrijwilligers inzet. Dit keer was het “vlindertje”voor Margo Kraijesteijn ze is al 10 jaar actief en daarvoor beloond!

Wij hopen dat velen haar voorbeeld volgen. Margo je was helemaal verrast en dat hebben we op foto vastgelegd.

Hartelijk Dank en heel graag tot volgend jaar.

José Post


  St. Dorcas

Wist u dat:

…….. de Dorcas drogeworstenaktie  weer een groot succes is geworden?

……..  we binnen enkele dagen door onze voorraad heen waren?

…….. we dankbaar zijn voor uw steun door het kopen van de aangeboden drogeworsten?

…….. we ook langs deze weg alle verkopers bedanken voor de hulp tijdens de aktie?

…….. er ook veel giften binnen zijn gekomen van mensen die geen worst kochten maar wel ons  project van Dorcas wilden steunen?  Hartelijk Bedankt!

…….. het gironr. 7132544  t.n.v. Werkgroep Dorcas , v.d. Sluisweg 1 te Noordscheschut het gehele jaar open staat voor giften?

…….. oude mobiele telefoontjes zeer bruikbaar zijn bij Dorcas.

…….. ze ingeleverd kunnen worden bij Sjoukje Dijkstra

…….. er ook nog steeds behoefte is aan gebruikte kleding?  Deze moet wel in goede staat zijn (schoon, heel en in stevige plastic zakken worden aangeleverd)!

…….. u aan het Vosseveen 28, NIEUW BALINGE (bij Sjoukje Dijkstra) deze spullen kunt inleveren? Het telf. nr. is: 320650

Met vr. gr. Werkgroep Dorcas

 

  Nationaal Fonds Epilepsie.

Het Thema dit jaar is "Alle beetjes helpen".

In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie. Zij kunnen plotseling een epileptische aanval krijgen; een plotselinge tijdelijke storing van het elektrische evenwicht in de hersenen. Gelukkig hebben de meeste mensen baat bij medicijnen. Maar helaas blijft 30 procent last houden van aanvallen.

Het. Nat. Fonds zet zich in voor mensen met epilepsie. Hoe epilepsie ontstaat is nog steeds niet bekend. Er is daarom veel geld nodig voor onderzoek.

Dank zij Uw steun kan dit onderzoek doorgaan.

De buscollecte heeft het mooie bedrag van € 325,62 opgebracht, hartelijk dank hiervoor en natuurlijk de collectanten bedankt voor jullie inzet.

Namens het Fonds Epilepsie,  Margo Kraijesteijn

 


  Info Garage-Schuur-Verkoop


  Info Jeugdsoos "Kentucky"


  Info Tienersoos "Teenspirit"


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

TE KOOP

Koloniale eetkamertafel 180x90

Koloniale salontafel met 3 lades 120x80

Computerkast, grenen.

T.E.A.B.

G. Post, Robertusweg 16, tel. 06-13621011

----------------------------------------------------------------------------

Gevraagd:

IJzer en metalen,

Anne Hekker komt het halen!

Kan ook gebracht worden.

En melkbussen gevraagd.

  1. Hekker, haarweg 91, Nw Balinge, Tel: 0528-321384