JULI 2010

 
 
   
Colofon
Van de Redactie
Meester Sieberingschool
The Young Ones
S.V. Nieuw Balinge
Nieuwsbrief "De Heugte"
Garage-Schuurverkoop 2010
Programma Zomerfeest 2010
Mag ik U even voorstellen.....
Een Nieuw Balinger bij aardbeving in Chili
Kick-Bike bij Dagcentrum "De Breistroeken"
Jeu de Boules Toernooi 2010
60+ers op reis door Midden–Drenthe
Kentucky Awards 2010
Boot voor Duimelot
MTB Nieuws
Nieuwsbrief Project Ontwikkeling Militaire Terreinen JUNI 2010
De Nieuw Balinger wandel4daagse
Rommelmarkt Ned.Herv.Kerk
Opening van het vernieuwde dorpsplein
24 – 25 Juni 2010 Holland Holland
Met een oude auto van maximaal 500 euro, 7500 km rijden
Mededeling Streetdance
Bericht van Jan en Margot Smeenge
Uitslag Verkiezingen 2e Kamer op 9 juni 2010
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden
   

Colofon

Kopijadres: Geke Strijker

Meeuwenweg 21a, 7938 PR Nieuw Balinge.

E-mailadres: geke.strijker@hetnet.nl
Rek.nr. Kontakt: 3694.60.332, t.n.v. Kontakt Nieuw Balinge

 

*Kopij digitaal aanleveren: Uw kopij aanleveren in een Word-Bestand.

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Inwoners van Nw-Balinge mogen kosteloos een kleine advertentie plaatsen

*Zakelijke advertenties staan vaste tarieven voor.
* Kopij, afkomstig van buiten Nieuw Balinge, wordt eveneens tarieven voor berekend.
 
Redactie:

Henk Dijkhuis;      tel: 321230

Geke Strijker;            tel: 321132

Jan ’t Hoen;                tel: 321646

José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452

(e-mail adres: geke.strijker@hetnet.nl)

 

Redactie jeugdpagina: The Young Ones

Sigrid Goossens, Inge Tump, Bernice Post, Manon Wielink en Ellen Smale

(e-mail adres :theyoungoneskontakt@yahoo.com)

 
Bezorging (dorp): Iris Kats, T: 321501

Bezorging (bungalowpark): Lisanne Kroezen, T: 321459

 
Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

 Van de Redactie

Van  de  redactie

3 juli 2010; én…. Hierbij is het dorpsplein met de nieuwe bewegingstuin voor geopend verklaard!

De warmste dag van 2010 tot nu toe is niet in de buurt gekomen van de heetste dag ooit in Nederland. Op 2 juli jl werd door het KNMI 35,5 graden Celsius gemeten in Eindhoven. In deze Brabantse gemeente was het ‘t warmst. De hoogste temperatuur die ooit in Nederland werd gemeten, is 38,6 graden. Dat was op 23 augustus 1944 in Warnsveld, Gelderland. Zaterdag 3 juli j.l. ging wat warmte betreft óók niet zonder slag of stoot, gezien de bezigheden tijdens de opening van ons nieuwe dorpsplein. Het was zweten geblazen, maar de warmte deed geen afbreuk aan de sfeer! Zie foto hierboven en ook het verslag in deze uitgave. Wat hebben we deze editie nog meer aan kopij binnen gekregen. O.a.:

·         Verslagje van de wandel4daagse.

·         De kinderen van peuterspeelzaal Duimelot hebben een pracht van een speelboot gekregen!

·         De prijswinnaars worden bekend gemaakt die tijdens de spelen op de rommelmarkt bij de NH kerk mee hebben gedaan.

·         Een verslag van de Kentucky-Award waarbij tevens de uitslagen bekend worden gemaakt.

·         Dienst Landelijk Gebied vertelt ons hoe het terrein waarop het munitiedepot is gevestigd, er straks uit komt te zien.

·         En voor mountainbikeliefhebbers is er een extra fietsavond ingelast.

·         ‘Meedoen Midden Drenthe’ is een samenwerkingsproject die mensen helpt een vrijwilligersbaantje te vinden. Belangstelling? Lees meer hierover in deze editie!

·         Jur Huizenga heeft gelukkig weer zijn ‘pen ter hand’ genomen en vertelt ons over zijn belevenissen tijdens zijn reis door Zuid-Amerika.

·         De vrijwilligers van de Vakantie Bijbel Klub nodigt u/jou uit op 17,18 en 19 augustus met als thema: ‘STEL JE VOOR…!’

En natuurlijk nog veel meer. De redactie wenst u allen een hele fijne en zonnige vakantie toe. Augustus slaan we over om vakantie te vieren, in september zijn we er weer!

 

   Meester Sieberingschool

 

Geen opgave ontvangen........

 

The Young Ones

 
 

  S.V. Nieuw Balinge
 

 

  Nieuwsbrief "De Heugte"

Nieuwsbrief

 

 

  Garage-Schuurverkoop 2010


  Programma Zomerfeest 2010


  Mag ik U even voorstellen.....

Mag ik u even voorstellen…..

Afgelopen woensdag waren wij te gast bij de oudste inwoonster van Nieuw Balinge, mevrouw  Roelie Dijkhuis.

Roelie Dijkhuis tijdens een ballonvbaart 3 jaar geleden waarvan ze zichtbaar genoot

Zij is geboren in 1920 en was onlangs jarig. Haar verjaardag was een groot feest met familie,  vrienden en bekenden.   Als oudste inwoonster weet je natuurlijk veel van Nieuw Balinge.  Voor ons een goede reden om langs te gaan.

Roelie had al eens aangegeven aan haar zoon dat zij nooit een interview wilde voor Kontakt. Ze wil zeker niet op de voorgrond staan. ’Laat andere maar, die weten veel meer af van Nieuw Balinge’, had zij eens gezegd.

Nou wij hebben het geweten. We kwamen om 19.00 uur en tegen 21.00 uur vertrokken wij. Hadden we zelf niet aangeven dat het eens tijd werd dan hadden we er nu nog gezeten. Met een heerlijke kop koffie en een prachtig uitzicht op de tuin begonnen wij te vragen.

Roelie waar stond je ouderlijk huis?       

‘Ik ben geboren aan een  van de ‘dwarswieken’ van de Middenraai, dicht aan de Twaalf Ellenweg.  Ik kom uit een groot gezin. Ik had 5 zussen en 1 broer.  Ik  werkte bij  Warrie de Boer in de huishouding. Hij was de schoenmaker aan het zwarte dijkje te Noordscheschut.  Dit deed ik 6 dagen per week. De schoenmaker heeft er tot 4 jaar geleden nog in gezeten. De schoenmaker haalde ook schoenen op in Nieuw Balinge. Op zaterdag werden deze dan weer terug gebracht. Ik hielp ook wel een mee in de werkplaats. Het was altijd gezellig met de knechten die daar werkte.  Ik heb er altijd met plezier gewerkt ondanks dat het hard werken was. We waren gereformeerd en gingen naar de kerk in Noordscheschut.

Ik weet nog goed dat we geen telefoon of elektriciteit hadden. Als je iemand wilde bellen moesten we naar Nieuweroord. Bij ‘Smand’ kon je dan bellen. De eerste telefoonnummers die hier kwamen begonnen met 12. 

Om het dorp te bereiken moesten we over de Koekoeksdijk. Dit was nog een zandpad. Wanneer het geregend had lag het vol modder. Om bij de Middenraai te komen moest je over een vlonder het kanaal over. Dit is een brede plank . Als het donker was stond er een lantaarn. In die tijd zijn er veel kinderen verdronken.  De Hoogeveenseweg was er in die tijd nog niet.

Mijn vader is op 78 jarige leeftijd overleden. Hij werkte bij de werkverschaffing. Daarbij hadden we een stuk land bij huis wat hij bewerkte. Zo ging dat in die tijd’.

Wanneer verliet je het ouderlijk huis?

‘In 1942 ben ik gehuwd met Jaap Dijkhuis. Jaap woonde aan de verlengde Middenraai bij zijn ouders. Hij was een echte Nieuw Balinger. Direct na ons trouwen zijn we op de boerderij bij Jaap zijn ouders gaan inwonen.  We kregen drie dochters en drie zoons. Het was een gemengd bedrijf.

Ik weet nog goed dat we een trekker kregen. Dat was in 1950. Het was volgens mij een Allis Chalmers. Het was een hele sensatie dat we een trekker hadden. Niet iedereen was hiervoor. De tegenstanders vonden dat met regen het land werd vast gereden. Eerder gebruikte we paarden om het land te bewerken. 

Een broer(Geert) van Jaap is altijd op de boerderij blijven wonen. Hij hoorde er helemaal bij. Onze 1e auto hebben we in 1961 gekocht. Volgens mij hadden wij als een van de eerste een auto. Je moet er niet teveel van voorstellen. Als we door een plas reden dan sloeg het water naar binnen.

In 1985/1986 hebben we de boerderij verkocht en zijn aan de Schepersweg gaan wonen. Ik kon wel snel wennen. Alleen het uitzicht miste ik. Verder is het een prima huis om in te wonen.  Het is alweer 10 jaar geleden dat Jaap is overleden’.     

Vroeger moest u hard werken en was er weinig tijd over.  Wat doet u nu nog voor bezigheden?

‘Toen ik nog op de boerderij woonde had ik voor negen uur het meeste huishoudelijk werk in huis al gedaan.

Nu begin ik de dag met koffie drinken en de krant lezen. Ik moet er nog steeds aan wennen’.  

Heb je het nu dan rustig?

“Welnee, drukker als ooit. Ik rijdt nog auto en bezoek veel familie. Ik ga zeker 1 keer per week samen met Gees naar Westerbork om te kaarten met de vader van Jan Stegehuis. Met de auto kom ik gemakkelijk in Emmen, Assen en Hoogeveen. Ik heb ondertussen 19 kleinkinderen en 19 achterkleinkinderen. Dus je begrijpt dat er veel bezoekjes zijn af te leggen.

Verder bezoek ik de gym. Ik wandel en fiets regelmatig. Het meeste huishoudelijk werk doe ik zelf. Wel heb ik nu een hulp die 1 keer per maand komt.

We hebben verhalen gehoord over de oorlog, de hongerwinter. De aardappeloogst en de dobbe. Over extra voorlevering en de schepen die naar de aardappelmeelfabrieken voeren. 

Het huis ziet er keurig uit en Roelie maakt op ons nog een hele vitale indruk. We vinden het knap ze alles nog zo goed weet. Door haar zijn we nog nieuwsgieriger geworden naar het leven in Nieuw Balinge in vroegere tijden.

 Wij danken Roelie voor haar openhartig gesprek en wensen haar  een goede tijd en veel gezondheid toe.

 

  Een Nieuw-Balinger bij aardbeving in Chili

 

Een Nieuw-Balinger bij aardbeving in Chili

Dorpsgenoot Jur Huizenga maakte afgelopen winter met reisvriendin Coosje een reis naar Chili, Paaseiland en Argentinië. Hun reis verliep op rolletjes tot de dag vóór de terugvlucht van Santiago, de hoofdstad van Chili, naar Nederland. Hier volgt zijn verslag van de gebeurtenissen op die dag.

Het is zaterdag 27 februari 2010 als we ’s morgens vroeg om ca. 04:30 uur ruw uit onze slaap gewekt worden. Het bed en alles daar omheen schudt en rammelt hevig. AARDBEVING! roept Coosje, sneller van begrip dan ik. In pyjama en op blote voeten ren ik het terras op van ons hostel (= eenvoudig hotel) dat gelegen is aan de Plaza de Armas, het centrale plein van Santiago. Het hele 6 verdiepingen hoge gebouw schudt op zijn grondvesten en ik houd mij met beide handen vast aan de dikke stenen balustrade. Het is alsof het einde van de wereld nabij is of een catastrofefilm werkelijkheid wordt. Moeder Aarde produceert daarbij een onheilspellend, grommend geluid, laag van toon en duidelijk hoorbaar. Coosje komt naast mij staan. Met haar ene hand houdt zij mijn arm vast, met haar andere zoekt zij steun bij een tafeltje. Ik raak niet in paniek, maar ben wel door vrees bevangen. Mijn verstand zegt mij, dat mijn laatste uurtje wel eens aangebroken zou kunnen zijn en ik denk aan de mogelijkheid dat ik straks beneden tussen de brokstukken lig. Dat is uiteraard afhankelijk van de kracht en de duur van de aardbeving. Reden voor mij om een paar stappen van de balustrade terug te treden. Alsof dat veel zou helpen. Dan valt de openbare verlichting op het plein uit en even later ook het licht in ons hostel. Gelukkig schijnt de maan bij wolkenloze hemel, zodat we nog wel wat kunnen zien. Na ca. 2 minuten die voor mijn gevoel wel een half uur geduurd hebben, houdt de beving plotseling op. We gaan terug naar onze kamer en kleden ons snel aan, pakken onze moneybelt met paspoorten, vliegtickets e.d. en verlaten de kamer die we keurig afsluiten. Ik realiseer mij daarbij dat de kans niet uitgesloten is dat we hier nooit meer binnen zullen treden. Er kan immers nog een beving komen. We lopen door het hostel heen naar het trappenhuis en zien dat de waterleiding gesprongen is, waardoor op sommige plaatsen het water uit de leiding spuit. In de gangen en bij de receptie is het een puinhoop. Bijna alles wat los op een tafel stond, inclusief computers, ligt op de grond. Veel voorwerpen hebben de breekbaarheidtest niet goed doorstaan. We lopen op de tast de donkere trap af naar de begane grond en voegen ons bij de tientallen mensen die in maanlicht al op het plein staan te wachten op de dingen die misschien gaan gebeuren of juist niet gaan gebeuren.

De radio van een geparkeerde auto staat aan en al een uur na de aardbeving komt de melding over de ramp door. Het epicentrum ligt niet bij Santiago, maar bij Conceptión, 300 km ten zuiden van Santiago. We hebben dus geluk gehad.

Plotseling roept iemand dat er geplunderd wordt. Ik snel de trap naar de 6e verdieping op om slechts te constateren dat het loos alarm is. De voordeur van ons hostel blijkt prima bewaakt door de staf. Er verschijnt een helikopter met zoeklicht boven de stad. Later zou blijken dat er gevangenen uit de gevangenis ontsnapt zijn.

Na een uur op de Plaza te hebben doorgebracht en er zich geen nieuw beving heeft voorgedaan, besluiten we naar de kamer terug te keren. We pakken onze dagrugzakjes met belangrijke bezittingen zoals toilettas, medicijnen, reisgids, waterfles e.d. en doen die om, zodat we gereed zijn voor een tweede evacuatie.

Tot onze verrassing gaat 2 uur na de aardbeving het licht al weer aan. Ons hostel ligt in het centrum van de stad waar veel ministeries gevestigd zijn. Die instanties hebben uiteraard voorrang bij het herstel van de stroomvoorziening. Sommige buitenwijken moeten evenwel 2 weken daarop wachten. Het hostel blijkt wel noodverlichting te hebben, maar die functioneerde niet doordat de batterijen leeg waren.

Het personeel van het hostel is uitermate vriendelijk en verstrekt ons gratis flesjes mineraalwater, omdat de waterleiding immers gebroken is.

De TV wordt aangezet en er wordt live verslag gedaan van de ramp. Ook de sympathieke president van Chili, mevrouw Michelle, die overigens gevangen gezeten heeft en gemarteld is tijdens het bewind van generaal Pinochet, verschijnt op het scherm om, zoals verwacht, alle hulp toe te zeggen aan de slachtoffers in het gebied rond Conceptión. De teller met het aantal slachtoffers wordt regelmatig bijgesteld. ’s Morgens zijn het nog enkele tientallen, uiteindelijk zullen het meer dan 750 worden.

In Santiagio vallen geen slachtoffers te betreuren en is de schade beperkt gebleven tot gescheurde muren, afgevallen pleisterwerk van binnenmuren, gebroken ruiten, ontzette deuren, defecte liften, afgevallen platen van de buitengevels en uiteraard schade aan voorwerpen die van tafels en planken gevallen zijn.

In de dagen daarna meldt de TV dat er in Conceptión en omgeving geplunderd wordt en de regering tanks en militairen naar het gebied stuurt om de openbare orde te herstellen. Nu is het zo dat ook daar de waterleiding niet meer functioneert en bovendien de winkels gesloten zijn. De TV laat live beelden zien, hoe mannen met koevoeten de rolluiken van winkelmagazijnen openbreken. Vraagt een reporter aan een plunderaar, waarom hij plundert, waarop deze antwoordt: ”Wij hebben niets te eten en te drinken, en u noemt dit plunderen?” Daar heeft meneer m.i. een punt. Vader Staat is primair geïnteresseerd in het handhaven van het gezag en de openbare orde. Waarom zond de regering in plaats van legertanks niet meteen een geniecompagnie met drinkwaterbereidingapparatuur, en de firma Coca Cola, die ook in mineraalwater handelt, vrachtwagens met gratis flessen water of desnoods Coke? De regering van Chili heeft later toegegeven dat de hulpverlening niet optimaal is geweest, maar daar heb je niet veel aan.

Hoewel de schade enkele tientallen miljarden bedraagt, ontvangt Chili nauwelijks financiële hulp uit het buitenland. Het land, althans de staat, is namelijk rijk doordat het de grootste kopermijn ter wereld bezit en die levert door de gestegen grondstofprijzen flink wat op voor de schatkist. De EU maakt slechts een symbolisch gebaar gemaakt door enkele miljoenen euro over te maken. De bevolking zet zich met enthousiasme in om geld in te zamelen voor de slachtoffers. Zo kun je op straat je haar laten knippen, waarvan de opbrengst naar de slachtoffers gaat. Er zijn echter ook bedrijven die zelf beter worden van de aardbeving. Zo hebben de 2 grootste banken van het land beide een speciale rekening voor giften geopend met hetzelfde nummer 2702, vernoemd naar de datum van de aardbeving, 27 februari. De directeuren van beide banken verschijnen keurig in pak op TV om hun actie toe te lichten. Er is evenwel géén sprake van een verhoging van de ontvangen giften door de bank. De actie is dus gratis reclame voor de banken. Bij een supermarkt staan vlak achter de kassa’s jongelui om houdbare levensmiddelen voor de slachtoffers in ontvangst te nemen. De supermarkt heeft zijn medewerking verleend en op eigen reclamebiljetten met fraaie letters het doel van de actie omschreven. Er wordt echter géén korting gegeven op de voor de slachtoffers aangekochte levensmiddelen. Met andere woorden: met de actie wordt de omzet van de supermarkt verhoogd. Zo gaat dat en de gewone man betaalt weer.

Als gevolg van de aardbeving was het vliegveld van Santiago buiten bedrijf met hetzelfde scenario als bij Schiphol tijdens de recente vulkaanas-affaire. Eerst wordt het vliegveld voor 24 uur gesloten verklaard, dan komen er verlengingen. De instanties spreken elkaar tegen, zodat de passagiers niet weten waar ze aan toe zijn. Er komt een vergadering met onduidelijke uitkomsten. De extra verblijfkosten van de gestrande passagiers worden door de vliegmaatschappij niet vergoed, omdat er sprake van overmacht is. Wij kregen van Air Canada op hun kantoortje zelfs nog geen kop koffie aangeboden. Coosje beziet zaken die mis gaan, altijd positief en sprak van bonusdagen die we nu kregen. Zij had al weer gelijk: we zaten in een goed en niet te duur hostel, de temperatuur lag tussen 25 en 30˚ C en op de Plaza waar ons hostel gelegen was, bevonden zich 2 terrassen waar ze prima koffie serveerden. Wat wil een mens nog meer?

We moesten bij Air Canada onze vlucht omboeken. Dan kun je niet mee met het eerste vliegtuig dat na de heropening van het vliegveld vertrekt, maar je moet achter in de rij aansluiten. We kregen in eerste instantie een vlucht voor 17 maart toegewezen, wat dus een oponthoud van 17 dagen betekende, maar na 6 dagen kregen we onverwacht een telefoontje dat we de volgende dag mee konden vliegen, waarschijnlijk doordat 2 andere passagiers hun vlucht hadden geannuleerd.

En zo bleef het aantal bonusdagen tot 7 beperkt. Elke dag waren er nog nabevingen, waarbij 10 - 20 seconden lang alles licht wiebelde. Dat voel je wanneer je staat, en je ziet  b.v. een hanglamp bewegen. Deze nabevingen kunnen wel een maand lang optreden, maar je weet natuurlijk nooit, of er in een ander gebied niet weer een echte aardbeving plaatsvindt.

Toen ons vliegtuig van de startbaan loskwam en op huis aankoerste, voelden we ons dan ook meer dan opgelucht.

 


  Kick-Bike bij Dagcentrum "De Breistroeken"


  Jeu de Boules Toernooi 2010


  60+ers op reis door Midden – Drenthe

60 + ers op reis door Midden – Drenthe.

Op een gezellige vrijdagmorgen om 11.00 uur vertrekken we richting Westerbork met 14  mensen uit Nieuw Balinge. Het zouden er veel meer kunnen zijn?...........Maar, de stemming zit er al goed in, op naar het KNIPSELMUSEUM te Westerbork. Weleens geweest de laatste jaren? Nee nooit…… of al heel wat jaren geleden.

En dan aangekomen in het Knipselmuseum blijkt dat dicht bij huis een prachtig museum staat.

Allemaal knippen ze wel iets leuks om mee naar huis te nemen…….een interessante video presentatie heeft de aandacht en gezellig rond kijken naar al die mooie geknipte schilderijen, kunst stukken, PRACHTIG!

Als werkgroep konden we niet zo goed inschatten hoeveel tijd er besteed zou worden aan dit museum?

Maar ons is duidelijk geworden de tijd vliegt daar voorbij. Tegen lunch tijd gaan we naar het DERKSHOES waar een heerlijke broodmaaltijd wordt geserveerd, en voor de warmte met een ijsje toe! Iedereen komt voldaan weer terug naar ons dorp…..met reacties als: je hoeft écht niet ver van huis om een geweldige dag te beleven.

De dank van de deelnemers  is groot richting werkgroep OOD Nieuw Balinge.

Daar zijn we blij mee…….maar uiteindelijk zouden we met veel meer mensen op pad kunnen gaan? Jammer dat nog niet iedereen de mogelijkheid van dit soort activiteiten benut!

Het kan in bepaalde situaties zo belangrijk zijn. Iedereen die er wel bij was, heeft een leuke dag gehad en daar doen we het voor!

De vakantieperiode staat voor de deur………maar mocht er iets zijn wat belangrijk genoeg is om door te geven bel dan met Albert Wielink 321323 of met José Post 321354.

Ook tijdens de vakantie zijn wij uw luisterend oor!

Namens de werkgroep OOD,  Fijne Vakantie en Tot ziens!


  Kentucky Awards 2010

Kentucky Awards 2010

Jeugdsoos Kentucky heeft 19 juni jl. voor de 9e keer de Kentucky-Awards georganiseerd. De opkomst  was beduidend minder dan voorgaande jaren. De grote boosdoener wat dat betreft was  naar het scheen de WK- wedstrijd Nederland-Japan.

Ruimschoots van te voren waren door ons de aanmeldingsformulieren de deur uit gedaan naar meer dan 15 jeugd- en tienersozen in de gemeente Midden Drenthe. Toen  bleek dat Oranje moest voetballen op dezelfde datum, hebben wij uit voorzorg ons programma hierop aan gepast en berichten  de deur uitgedaan naar een aantal kranten, in de hoop dat alle sozen in de gemeente dit bericht zou bereiken. Ons eigen voetbaltoernooi zou ten tijde van deze WK-wedstrijd stil worden gelegd, een groot scherm incl. beamer was geregeld om gezamenlijk deze wedstrijd te kunnen volgen. Sozen uit 5 dorpen hadden zich aangemeld voor ons toernooi, waarvan zelfs meerdere teams van één dorp zich hadden ingeschreven. Voor 10 teams kon een poule worden opgemaakt en het aantal personen kon worden doorgegeven v.w.b. de BBQ waar een aantal sozen zich tevens voor hadden opgegeven.

Eindelijk konden de programmaboekjes worden gedrukt en de vleespakketten besteld.  Alles klaar!

Eén dag voor dit toernooi kregen we een afmelding, waardoor we opnieuw een poule moesten maken welke handmatig in 120 boekjes moest worden geplakt.

19 Juni, de dag van ons toernooi bleek, het dorp dat zich in eerste instantie met vier teams had aangemeld en een dag voor aanvang doorgaf nu met drie teams te komen, uiteindelijk aanwezig te zijn met…. maar één team! Jammer! Hierdoor moest vlak voor aanvang van het toernooi door de omroepers Henry en Richard wéér een nieuwe poule worden gemaakt en de resterende teams opnieuw ingedeeld worden. Toch verliep alles vrij goed volgens ons programma en konden we starten met het  penalty schieten. Niemand minder dan Björn Schimmelpenning van voetbalclub Germanicus was aanwezig om zoveel mogelijk ballen uit het doel te houden. Dit viel goed in de smaak bij de deelnemers en was een dankwoord, een bos bloemen én een dinerbon uit handen van het jeugdsoosbestuur aan de keeper dan ook dik verdiend! We hadden wel op meer publiek gerekend, maar ook hier gooide  het spel van ‘ons Oranjeteam’ roet in het eten waardoor menig bezoeker uitbleef.

Keeper van Germanicus Björn Schimmelpenning (2e van rechts), wordt bedankt voor zijn komst door bestuurs-leden van jeugdsoos Kentucky.

Met zo nu en dan een regenbuitje , was voor het overgrote deel van de dag het weer redelijk te noemen.

Toch was het een gezellig en sportief toernooi en na afloop van het toernooi samen barbecueën! Ondanks het feit dat hierbij alleen nog maar leden van jeugd- en tienersoos van eigen dorp aanwezig waren, inclusief een handvol vrijwilligers, was het er zeker niet minder gezellig om; tafels aan elkaar, overdekt terras, barbecueën met bijna 30 personen (vlees en salades genoeg nu!),  muziekje op de achtergrond én met de gedachte dat Oranje winst had geboekt die dag, maakte de dag voor ons allen goed!

Onze dank gaat speciaal uit naar SV-Nieuw Balinge en alle vrijwilligers. Mede door de inzet van hen, kan het evenement; ‘de Kentucky-Awards’ gehouden worden. Tevens dank aan Jacob Stempher voor het maken van de foto’s en aan alle aanwezigen voor het kopen van de loten. En niet in de laatste plaats, dank aan de sponsoren, die door hun financiële bijdrage dit toernooi mogelijk maken.  Maar óók willen wij niet nalaten bij deze een extra pluim te geven aan Roelof Bisschop en Evelien Sok die de 1e helft van de wedstrijd Nederland-Japan min of meer moesten missen. Zij zorgden er voor dat bar en keuken constant draaiende bleven voor alle deelnemers en verdere aanwezigen die hun honger gestild en hun dorst gelest wilden hebben.

Tot slot uw aandacht nog even voor het volgende; Waar wellicht niet iedereen van op de hoogte is, is dat deelnemen aan het toernooi weliswaar voor sozen is, maar het gehele evenement toegankelijk is voor iedereen en voor alle leeftijden. Zo hebben we deze dag  een springkussen voor de kleinsten, een doelschietbord, bar en keuken geopend, een overdekt terras, enz.

We hopen u dan ook volgend jaar, tijdens onze 10e Kentucky-Awards (een lustrum!) te mogen begroeten. Onthouden dus; de 3e zaterdag van juni wordt de ‘Kentucky-Awards’ gehouden op het sportterrein van SV-Nieuw-Balinge!

Tienersoos Teenspirit in afwachting van de uitslag

Uitslagen K.A. 2010:

                   Tienersozen:
 
1. Teenspirit (Nieuw-Balinge)
2. Jez (Elp/Zuidveld
3. Chillpoint (Westerbork)
                      Jeudgsozen:
1. Kentucky 1. (Nieuw-Balinge)
2. Kentucky 2. (Nieuw-Balinge)
3. Jez (Elp/Zuidveld)

Foto’s van deze dag, gemaakt door Jacob Stempher, zijn te zien op www.nieuwbalinge.eu en natuurlijk op de site van Kentucky!

 

  Boot voor Duimelot

Hier weer eens een berichtje van peuterzaal Duimelot.

Vorig jaar zijn we bij u langs geweest met een 1-dagsverloting.

Met de opbrengst van die verloting kunnen we gelukkig weer iets leuks doen voor of met de peuters!

 

Dit jaar hebben we dat geld aan een hele mooie speelboot besteed

waar de peuters erg blij mee zijn!!

 

 

Er wordt fantasierijk mee gespeeld. De boot wordt gerepareerd en er worden natuurlijk grote tochten mee gevaren.

 

We willen dus iedereen bedanken voor het kopen van de loten en hopelijk kunnen we volgende keer weer op uw steun rekenen!!

 

M. vr gr;  peuterzaal Duimelot

 

  MTB Nieuws

t.mennink@kpnplanet.nl  (06-51157545)

bennie.slomp@sgs.com  (06-53173643)

me.brinkman@gmx.net  (06-22977515)


  Nieuwsbrief Project Ontwikkeling Militaire Terreinen JUNI 2010
 

Museum Joodse Werkkampen in beeld voor oud munitieterrein Nieuw Balinge

De Stichting Joodse Werkkampen wil graag een nationaal museum beginnen op het voormalig munitieterrein bij Nieuw Balinge. De provincie Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe gaan samen met Natuurmonumenten en Dienst Landelijk Gebied onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en of de locatie geschikt is voor een dergelijk initiatief. Bij het zoeken naar een nieuwe bestemming voor het terrein zijn de bewoners van Nieuw Balinge nauw betrokken. Naar aanleiding van een open dag in oktober vorig jaar, zijn tientallen ideeën ingediend. Een commissie van bewoners en Natuurmonumenten heeft uiteindelijk gekozen voor het idee van de Stichting Joodse Werkkampen.

In oktober vorig jaar is Defensie vertrokken uit het munitiecomplex. Sindsdien zoeken Dienst Landelijk Gebied en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) een nieuwe bestemming voor het complex dat stamt uit de tijd van de Koude Oorlog. Het idee van Stichting Joodse Werkkampen zou een impuls kunnen geven aan het toerisme in de regio. Daarnaast wil de stichting op het terrein de geschiedenis van de ontginningen, de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog met elkaar verbinden. Daartoe heeft men samenwerking gezocht met de Stichting Militair Erfgoed, die zich ervoor inzet militair erfgoed te verwerven en te behouden. Het terrein ligt net buiten het dorp en is omgeven door de natuur van het Mantingerveld van Natuurmonumenten. Alle betrokkenen waren het er over eens dat de natuur op het terrein de ruimte moet krijgen en dat er iets moet gebeuren met de unieke gebouwen en bunkers die er staan. Natuurmonumenten heeft aangegeven het beheer voor zijn rekening te willen nemen.

Het terrein aan de Hoogeveenseweg heeft een oppervlakte van bijna 19 ha. Op het terrein staan 19 bunkers, een onderhoudsgebouw en een wachtgebouw. De gebouwen liggen goed verscholen tussen het groen. Acht bunkers zijn zelfs bedekt met een dikke laag grond waarop bomen en struiken groeien. Stichting Joodse Werkkampen wil gebruik maken van de gebouwen en de uitstraling die het terrein heeft. Bovendien ligt het terrein midden in het gebied waar de Duitsers ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een aantal werkkampen voor Joden had ingericht. Ook willen ze laten zien wat er daarna ten tijde van de Koude Oorlog op het terrein gebeurde.

Project Ontwikkeling Militaire Terreinen (PrOMT)

Een deel van de militaire complexen en terreinen in Nederland is overbodig sinds de inkrimping van de krijgsmacht eind 20ste eeuw. Verspreid over Nederland gaat het om 53  terreinen en complexen. Dienst Landelijk Gebied en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf zoeken hiervoor een nieuwe bestemming in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In Drenthe gaat het om vijf terreinen: de munitiecomplexen Donderen en Nieuw Balinge en oefenterrein Havelte-Oost. Balloërveld en Anloo zijn in 2006 overgedragen aan Staatsbosbeheer. Gezamenlijk hebben deze terreinen een oppervlakte van circa 1114 ha. Dit is circa de helft van de totale oppervlakte van alle 53 terreinen verspreid over Nederland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sipke Castelein van Dienst Landelijk Gebied, tel: 06-29349702 of e-mail: s.castelein@minlnv.nl. Of met Mark Schuurman van Dienst Landelijk Gebied, tel: 06-52401155 of e-mail: m.schuurman@minlnv.nl. Kijk ook op www.ontwikkelingmilitaireterreinen.nl

 


  De Nieuw Balinger wandel4daagse

De jaarlijkse Nieuw Balinger wandel4daagse was ondanks de regen, weer een groot succes.

Er waren 136 medaille lopers. De totale opkomst was veel groter door de ouders, opa’s en oma’s, begeleiders, die gezellig mee hebben gelopen.

Vrijdag avond hebben de lopers nog een laatste ronde gemaakt , achter de muziekkorps van Irene aan door het dorp. Bij De Morgenster werd iedereen onthaald met koffie, ranja, chips en natuurlijk de medaille.

Het was weer een geslaagde week.

Mede mogelijk gemaakt door:

Ouderen onderdak, Plaatselijk belang, Nieuw Balinge Beweegt, De Morgenster, Jacob Stempher, Foto’s

De postzitters :  Mw. Drenth, Mw. Schrotenboer, Mw. Jager, Mw. Strijker, Mw. Vos                      

Allemaal bedankt en tot volgend jaar, De 4daagse commissie.


  Rommelmarkt Ned.Herv.Kerk

 ROMMELMARKT ---NED.HERV.KERK.

Op 19 juni j.l. was er weer de traditionele rommelmarkt bij de Ned.Herv.Kerk.

Er kwamen weer vele mensen op de markt een kijkje nemen. Het was een gezellige en geslaagde dag met af en toe een flinke bui, maar na regen kwam gelukkig weer zonneschijn.

We willen hierbij ook iedereen die zijn/haar bijdrage heeft geleverd aan deze dag, hartelijk bedanken.

De volgende mensen hebben een prijs gewonnen:

-          Schommelbank: Mw.J.Everts-Visser uit Hollandscheveld

-          Sjoelen: Volwassenen: Dhr.J.Gosink sr. -- 128 pt.--- taart

                            Kinderen: Ruben van de Veen   --105 pt. --- raketschieter.

-          Taarten:  Mw.A.de Koning, Aukje Schrotenboer, André Prins, Mw.A.Noorderijk en Mw.J.Vos.

De rommelmarkt heeft een mooi bedrag van € 2265,55 opgeleverd. De opbrengst is bestemd voor het bouwfonds.

De Bouwcommissie

Opening van het vernieuwde dorpsplein

3 Juli 2010

Een datum om nooit meer te vergeten!

Een haperende geluidsinstallatie mocht de pret niet drukken, maar was zeer irritant!

Niettemin is het openingswoord goed over gekomen. Het is duidelijk we hebben een DORPSPLEIN om trots op te zijn!

Een warme Zaterdagmorgen met veel broodjes “gezond” gemaakt door enkele KOKS van de buurtacademie!

 Lekker, zo’n broodje, drinken zoveel je wilt…….. de Ranja kan draait overuren maar het belangrijkste:

Je hoort geen verkeerd woord het is gezellig, druk, de kinderen geven een demonstratie street dansen met veel inzet en temperament.

De gezellige Markt in het Dorpshuis loopt vol, onder begeleiding van een muzikale noot van de NOTENKRAKERS uit BEILEN, hoge temperaturen waar niemand zich iets van aantrekt…….het is reuze gezellig op het vernieuwde dorpsplein in ons dorp!

De Burgemeester en de directeur van Woonservice ( Grootste sponsor) openen de “BEWEGINGSTUIN”

Ze gaan samen de fitness toestellen in beweging brengen!

 Altijd goed voor foto’s maar ook voor ons dorp!  Want we komen tot de ontdekking dat bordjes met: wat is de bedoeling op dit toestel? Ontbreken.

Dit gaan we bij de leverancier van de toestellen neer leggen, want de bordjes bestaan al.

Alles met elkaar was de opening van ons vernieuwde dorpsplein een prachtige feestdag voor iedereen!

Ballonnen wedstrijd altijd leuk.

 Wat we nog toe kunnen zeggen is dat er binnenkort nog een TAFELTENNIS tafel wordt geplaatst en hopelijk nog een paar FINESS toestellen.

Het project  “mooi zo veilig zo” wordt ook al gedeeltelijk uitgevoerd.

Zo u kunt zien bij de oversteek naar de Mr.Sieberingschool, extra parkeerplaatsen enz.

In het na jaar zullen nog wat plantjes en boompjes worden geplaatst!

We willen iedereen die hun steentje hebben bijgedragen aan het prachtige plein bedanken.

En dan denken we vooral aan alle vrijwilligers die altijd klaar staan om in actie te komen.

Ook bij temperaturen van bijna 30 graden.

Geweldig!

 Als dan de Burgemeester uitspreekt dat we het als dorp Nieuw Balinge geweldig doen, dan betekend dat voor alle vrijwilligers een dikke pluim.! Sponsoren zijn heel belangrijk maar alleen met geld kun je niks.

Nogmaals allemaal heel hartelijk dank!

En natuurlijk gaan we door met andere projecten en staan we als werkgroep open voor uw tips opbouwende kritiek of nieuwe ideeën?

Wilt u iets melden? Neem dan contact op met

Albert Wielink of José Post!

 


   24 – 25 Juni 2010 Holland Holland
 

24 – 25 Juni 2010 Holland Holland.

In de nacht van 24 op 25 juni  heb ik post ontvangen in mijn brievenbus die aan de Haarweg staat.

Het pakketje was helaas niet verpakt wat eigenlijk ook maar goed was ook.

Helaas  dat diegene die het pakketje bezorgd heeft, heeft niet zijn adres achtergelaten zodat ik hem of haar niet kan bedanken voor het pakketje,waarschijnlijk had diegene behoorlijk aan Bacchus geofferd,waarschijnlijk na de voetbalwedstrijd in het dorpshuis.

Ja dan drinken ze 1 of 2 biertjes en dan is het helemaal mis de pakket bezorger kan de volgende keer misschien beter een paar glazen karnemelk drinken. ( Is misschien een tip)

Het pakketje werd pas ontdekt op 25 juni tegen 12:30 geheel ontreddert en totaal van benauwdheid onder de stront,ja wat wil je als ze jou opsluiten in een benauwd hok waar je alleen in kunt staan en dan uren en uren voordat je word bevrijd,de nachtpostbode mag gerust een nachtje bij mij komen om dit eens uit te proberen,maar dat zal er wel niet van komen want zoals het pakketje heeft de nachtpostbode een keuze en het pakketje had dit helaas niet.

En wat ik nog het ergste vind misschien zijn er ook nog kindjes die de gehele nacht hebben gewacht op hun moeder,en waarschijnlijk hebben ze het niet overleefd want ze eten namelijk s’nachts.

U zult wel denken wat een raar verhaal vertelt die Henk ja een heel erg raar verhaal,gelukkig heeft de buurman het pakketje bevrijd uit mijn brievenbus en hem te eten gegeven en wat water het arme dier had verschrikkelijk honger en dorst,ja wat wil je als je s’nachts jaagt en drinkt en overdag slaapt.

Hopelijk heeft hij de gevangenis nacht overleefd want na flink wat te hebben gegeten en gedronken is hij snel in de struikjes gelopen waarschijnlijk zoeken naar zijn jonkies (hopelijk hebben die het overleefd).

Beste nachtpostbode bezint eer ge begint en stop nooit geen EGELS meer bij iemand in de brievenbus,het is ten eerste heel erg zielig voor de egel en voor diegene die de bus los doet schrikt zich het apelazerus.

Ik vind het absoluut geen grap en zeer zeker niet dat je niet nadenkt wat je doet.(Als je van dieren houd leer je de mensen kennen helaas).

Als je dan iets bij iemand in de brievenbus doet doe er dan het geld in wat je anders uitgeeft aan de alcoholische dranken diegene die de bus open doet blij de EGELS blij en jij de andere dag ook blij want je hebt geen KATER.

Hartelijk dank Henk Prins.


  Met een oude auto van maximaal 500 euro, 7500 km rijden

 


  Mededeling Streetdance
 

MEDEDELING STEETDANCE!!!

Met een spetterend optreden op 3juli hebben we besloten dat dit een leuke afsluiting was voor de vakantie!!

We gaan  na de vakantie weer van start op zaterdag 18 SEPTEMBER.  We willen graag dat IEDEREEN er is om 16.00 UUR, Danielle gaat dan de groepen op nieuw indelen.

Dus de eerste les is op ZATERDAG 18 SEPTEMBER OM 16.00 UUR VOOR IEDEREEN.

Groetjes en een fijne vakantie  G.J.V.V BESTUUR

 


  Bericht van Jan en Margot Smeenge

Beste Inwoners van Nieuw Balinge,

Zoals u wellicht heeft gezien en/of heeft gehoord lopen er op dit moment nog maar 2 pony’s in het weiland aan de Meeuwenweg.

We hebben helaas 3 pony’s moeten laten inslapen die ernstig ziek zijn geworden en niet meer te redden waren door de dierenartsen. Wat  we ook  samen met hun geprobeerd hebben , het heeft niet mogen baten.

Omdat zowel de dierenartsen als wij over de oorzaak die tot de uiteindelijke dood van de pony’s heeft geleid  in het duister tasten, willen we graag alle mogelijke factoren uitsluiten.

Wij vragen daarom uw medewerking Mocht u onze pony’s willen voeren, wilt u dan vooraf eerst contact met ons opnemen over wat u ze wilt geven.

Bij voorbaat dank, Jan en Margot Smeenge


  Uitslag Verkiezingen 2e Kamer op 9 juni 2010

Uitslag verkiezingen Tweede Kamer op 9 juni 2010 in Nieuw Balinge
     
CDA    72   stemmen 11,7%
PvdA 155 25,1
SP   59   9,6
VVD   100 16,2
PVV 102  16,5
Groen L   40   6,5
Chr. Unie   37    6,0
D66   17    2,8
PvdDieren     9   1,5 
SGP   21   3,4
TON (Rita V)     3   0,5
Mens + Spirit      1   0,1
Piratenpartij      1   0,1
  ----------- ------------
Totaal 617 stemmen  100%

Op de overige partijen werden geen stemmen uitgebracht

 


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

   

23-06 Mooie Shih-Tzu pups te koop

Wij hebben een mooi nestje Shih-Tzu pups; 3 teefjes en 2 reutjes. De teefjes zijn bont van kleur , en de reutjes zijn bruin met een zwart maskertje.
Ze groeien op bij ons in de huiskamer, iedere 2 weken worden ze ontwormd en als ze 6 weken oud zijn, worden ze gekeurd door de dierenarts en krijgen ze hun 1ste enting.
Ze zijn 19 mei geboren en kunnen 14 juli het nestje verlaten.
Vader en moeder zijn allebei aanwezig.
Ze krijgen een speeltje en een doekje mee uit het nest en ook een puppypakket.
Heeft U belangstelling of wilt u komen kijken, neem dan gerust contact met ons op.
 
Mvg Liesje Smale
Tel;  0528-321699