oktober 2010

 

Redactie
Henk Dijkhuis;      tel: 321230
Geke Strijker;            tel: 321132
Jan ’t Hoen;                tel: 321646
José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452
 

Kopijadres: geke.strijker@hetnet.nl Geke Strijker, Meeuwenweg 21a,

Rek.nr. Kontakt: 3694.60.332, t.n.v. Kontakt Nieuw Balinge
 
Redactie jeugdpagina: The Young Ones
Sigrid Goossens, Inge Tump, Bernice Post, Manon Wielink en Ellen Smale
Kopijadres :theyoungoneskontakt@yahoo.com
 
Bezorging (dorp): Iris Kats, T: 321501
Bezorging (bungalowpark): Lisanne Kroezen, T: 321459
 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij :

*Kopij digitaal aanleveren: in een WORD-Bestand.

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Het plaatsen van kopij en van een kleine advertentie is gratis voor inwoners van Nw Balinge(particulier)

*Voor zakelijke advertenties bestaan vaste tarieven.
* Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw Balinge, worden eveneens kosten in rekening gebracht.

 

Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

 Van de Redactie

Van  de  redactie

Paddenstoelen;  te kust en te keur in deze tijden! Hierboven de vliegenzwam. Onlangs is in Nieuw Balinge de zeldzame soort, de inktviszwam, ontdekt. Foto’s hiervan op www.nieuwbalinge.eu

 


   Meester Sieberingschool

 

GEEN Opgave ontvagen

 

The Young Ones

 
 

  Buurtacademie


  Nieuwsbrief "De Heugte"
 
   

Nieuwsbrief

 

Wie helpt er schilderen?

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met het schilderen van de grote zaal.

Enige tijd geleden zijn Sigrid Goossens en Manon Wielink benadert met de vraag of zij een plan wilden opstellen voor het opfrissen van de grote zaal. Zij hebben allerlei leuke ideeën bedacht. Nu willen wij binnenkort graag beginnen met het schilderen van de grote zaal. Manon en Sigrid zullen hierbij de leiding nemen. Zij kunnen dit natuurlijk niet alleen. Daarom willen wij iedereen vragen ons hierbij te helpen.

Op maandag 18 oktober om 20.00 uur zal er in het dorpshuis een bijeenkomst gehouden worden. Hier zullen jullie meer uitleg krijgen over de plannen. Tijdens deze avond zullen wij dan ook bekijken wat de beste dagen zijn om de grote zaal te schilderen.

Dus iedereen die kan schilderen (of de muren kan afplakken) zien wij  graag op woensdag 18 oktober om 20.00 uur in het dorpshuis.

 

Groeten, Het Dorpshuis Bestuur

 

  Info Kinderclub


  Mag ik U even Voorstellen......

Mag ik u even voorstellen…..

Verslaggever was woensdag 29 september 2010 in Beilen om de officiële opening mee te maken van het nieuwe kantoor voor de verschillende maatschappelijke organisatie aan de Nassaukade 4.

Wat gebeurt er aan de Nassaukade 4?

U bent er misschien al wel eens langsgereden, zonder te weten wat zich er nu precies afspeelt: het nieuwe gebouw aan de Nassaukade 4 in Beilen.

Dit gebouw bevindt zich vlakbij de C1000.

Bijna alle kantoorruimtes zijn gevuld. De bovenverdieping wordt gebruikt door stichting Welzijn Midden-Drenthe. Ook vinden hier de spreekuren plaats van de diëtiste en de sociaal raadsvrouw. Op de begane grond is aan de linkerzijde Maatschappelijk Werk Noordermaat en Icare Thuisleen gevestigd en rechts hebben Meedoen Midden-Drenthe (het vrijwilligerssteunpunt) en consultatiebureau Icare hun intrek genomen.

Rond vier uur liepen er al heel wat mensen rond. Het leek wel of de ambtenaren van het gemeentehuis eerder naar huis waren gestuurd! Binnen kon al wat rondgekeken worden en de medewerkers van de verschillende organisaties waren direct al bereid om iets te vertellen over hun werkzaamheden.

Heb je ruzie met de buren dan is er nu een organisatie die dit oppakt en probeert om alles weer in goed banen te lijden. We kregen zelfs de hangplekken te zien van de jongeren in onze gemeente.  Het vrijwilligerswerk zoekt nog vrijwilligers en er waren genoeg hulpmiddelen te leen. Als je een probleem hebt dan is er hulp. Nergens wordt meer van opgekeken. 

De wethouder Emko Dolfing en wethouder G. van den Bosch waren aanwezig. Wethouder Emko Dolfing heeft het gebouw officieel geopend. Hij deed dit door een doek weg te trekken van een bord waar de namen opstaan van de organisaties die zich in het pand gevestigd hebben. Tegelijkertijd werd het vrijwilligerssteunpunt en Meedoen Midden Drenthe als nieuwe organisatie geopend.  Na de openingsrituelen werd er mogelijkheid geboden om rond te kijken en was er een hapje en een drankje.

Nieuw Balinge was goed  vertegenwoordigd want de catering werd gedaan door de mannen kookploeg.  Zij zorgden  voor de hapjes en de drankjes. Nieuw Balinge heeft weer eens laten zien waar ze groot in zijn. De hapjes waren heerlijk en het publiek wist dit te waarderen. Wij wensen de organisaties een goede start aan de Nassaukade 4 


  Uitslag ballonnen oplaten

 

UITSLAG BALLONNEN LOS LATEN TIJDENS MANIFESTATIE!

3 Juli j .l. mochten de kinderen ballonnen oplaten vanwege de opening van ons dorpsplein /  bewegingstuin.

In de vakantie periode zijn zeven kaartjes terug gekomen. Een paar waren geland in Veendam enkele in Duitsland en eentje kwam zelfs in Polen terecht.

Het potje van het project “bewegen” is leeg maar Plaatselijk Belang stelde een bedrag beschikbaar om alle kinderen waarvan het kaartje terug kwam van een prijsje te kunnen voorzien.

Zaterdag 2 Oktober j. l. heeft Albert Wielink de prijzen uitgereikt!

Met een cadeautje en een gevuld envelopje waarvoor ze zelf iets leuks kunnen kopen gingen de kinderen met vrolijke gezichtjes huiswaarts.

De gelukkige winnaars zijn: Josien Verkley ( Polen), Damian Kroezen, Dimitry Sallomons, Maureen Oelen, Vera Hidding, Aniela Mekkes, Everon Brookman.

 


  Stukje van I.Snels


  Pruimen voor Pakistan


  Uitslagen Klootschietvereniging "De Doorzetters"
 


  Oproep Alg.Ledenvergadering IJsvereniging


  Kentuckynieuws en Teenspirit


  Fonds Verstandelijk Gehandicapten

Fonds Verstandelijk Gehandicapten.

De collecte voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten

heeft het mooie bedrag van

€ 314,62 opgebracht.

Heel veel dank en vooral de collectanten bedankt

voor jullie inzet.

Namens het Fonds,

Margo Kraijesteijn.


  De Nieuw Balinger TOP 50


  ANBO Nieuws


  Herdenking Reformatie


  Ouderwetse Bazar

 


  Herfststukjes bij "Ons Cluppie"


  Het ontstaan van het Mekelermeer

 

Het ontstaan van het Mekelermeer

Friesland en Drenthe zijn bezaaid met honderden kleine meertjes, vennetjes en dobben. Omgeven door bos- en heidegebieden zijn dit vaak prachtige plekjes die zeker de moeite van het bezoeken waard zijn. Het Mekelermeer is een van deze meertjes, aan de rand van Boswachterij Gees en omgeven door natte heide.

Meteoriet inslag?

Lange tijd tastte men in het duister over de ontstaansgeschiedenis van de meertjes in Friesland en Drenthe. De eerste verklaring stamt uit 1890, toen een zekere Loiré beweerde dat de meertjes zijn ontstaan door 'het neerstortende water van het groote inlandijs'. Een volgende theorie benoemde de meertjes tot doodijsgaten. Deze ontstaan als achtergebleven stukken gletsjerijs smelten en wegzakken in de ondooiende bodem. 1954 opperde de directeur van het net opgerichte International Trainigscentre for Aereal Survey op grond van de bestudering van luchtfoto's dat de meertjes wel eens gevormd konden zijn door inslagen van meteorieten. Tegenwoordig wordt aangenomen dat een deel van de meertjes is ontstaan door winderosie, maar het overgrote deel wordt gezien als zogenoemde pingoruïnes.

 

Een heuvel die groeit

Pingo is Inuit(*) voor 'heuvel die groeit'. Pingo's ontstaan in gebieden waar de bodem permanent bevroren is, zoals in Nederland tijdens de laatste ijstijd het geval was. In de zomer ontdooit alleen de bovenste paar meter van de bodem, de zogenoemde opdooilaag. Als het grondwater onder de permanent bevroren laag onder druk komt te staan kan het door openingen omhoog worden gestuwd. Als het water vervolgens in de permafrostlaag bevriest en uitzet vormt zich een ijslens die de bovenliggende bodem omhoog drukt waarbij een heuvel wordt gevormd. Door het steiler worden van de hellingen en seizoenaal opsmelten van de bodem glijdt de bedekkende bodemlaag langzaam steeds verder van de hellingen naar beneden om daar een ringwal te vormen. Als de ijslens langzaam aangroeit en de bedekkende bodem alsmaar dunner wordt komt er een moment waarop de ijslens uit zijn jasje knapt. Er ontstaan scheuren in de bovenliggende bodem en er vormt zich een krater. De ijslens wordt nu blootgesteld aan het zonlicht en zal op den duur gaan smelten. Uiteindelijk blijft van de heuvel een cirkelvormig meertje over dat omgeven is door een ringwal.

Het Mekelermeer

Pingo's komen tegenwoordig nog voor in Canada, China, Alaska, Groenland en Siberië en kunnen tot wel 50 meter hoog worden.  De pingo waaruit het Mekelermeer is ontstaan was waarschijnlijk 20 tot 25 meter hoog. Je moet vanaf de pingo een prachtig uitzicht hebben gehad over de omgeving waarin meerdere pingo's en pingoruïnes lagen. Het Mekelermeer is een van de diepste pingoruïnes van Nederland. De huidige waterdiepte is in het midden zes meter, maar onder de waterbodem ligt nog zes meter meerafzetting. De totale diepte was dus ooit twaalf meter. Doordat het meer oorspronkelijk zo diep was en de opvulling met sediment heel langzaam gaat, is het meer altijd te diep gebleven voor veenvorming. Bij veel van de andere pingoruïnes is dat wel gebeurt. Omdat het Mekelermeer dus nooit is uitgeveend of uitgebaggerd, is het meersediment onverstoord gebleven. Deze sedimenten zijn sinds het ontstaan van het meer, ongeveer 10.000 jaar geleden, continue afgezet en bevatten dus een doorgaand geologisch archief van onder andere plantenresten. Onderzoek van het sediment geeft ons veel informatie over het verloop van het klimaat en over veranderingen in waterstand en vegetatie als gevolg van menselijke ingrepen.

Niet ongeschonden

In de loop van de geschiedenis is er van alles met het Mekelermeer gebeurt. In 1929 was de zomer uitermate droog. Water uit het Mekelermeer werd gebruikt om een nabijgelegen kanaal van water te voorzien, waardoor de oevers van het meer plaatselijk instortten. Daarnaast zijn ook delen van de oevers vergraven of opgehoogd. Toch blijft het Mekelermeer een indrukwekkend monument uit de laatste ijstijd, en getuige van voormalige 'eeuwig bevroren bodems' of permafrost.

Bron: http://www.geosites.nl/publicaties/215

(*) Inuit = bewoners van de Noordpool / Eskimo’s


  Vrijwillige bijdrage Kontakt


  Nieuwe Rabo direkteur


  Goudplevierrun 2010

Goudplevierrun 2010

De 2e editie van de Goudplevierrun was, ondanks de hitte, een groot succes! Van te voren hadden zich ruim 100 lopers opgegeven. Dit waren er 60 meer dan vorig jaar. Waar er vorig jaar 84 deelnemers waren, hadden we dit jaar gerekend op zo’n 170 lopers. De bezoekers-teller op onze site steeg met de dag en het leek er op dat er nog een ruim aantal lopers zich op de dag zelf zouden gaan inschrijven. Maar helaas was de bezoekers-teller niet het enige wat steeg, de temperatuur steeg ook! Mailtjes, telefoontjes, mensen die ons aanspraken: “Gaat het zaterdag wel door?”, “Is het wel verantwoord om het zaterdag door te laten gaan?”. Uiteindelijk hebben we de overweging gemaakt om het ondanks de tropische temperaturen toch door te laten gaan. Gelukkig maar, want uiteindelijk zouden we 74 lopers teleurgesteld hebben als we de Goudplevierrun afgeblazen hadden. We hadden 2 extra waterposten ingelast, een hele voorraad watersponsen aan laten rukken en dorpsbewoners waren bereid hun tuinsproeier langs de weg te zetten. Deze maatregelen zorgden ervoor dat alle 74 lopers veilig en enthousiast over de finish kwamen. De gefinishde lopers werden voorzien van sportdrank en vers fruit en kregen als beloning van deze topprestatie een mooi hardloopshirt aangeboden! Deze shirts konden we aanbieden met de steun van een groot aantal sponsoren, sponsoren bedankt daarvoor!

Na afloop kregen we enkel positieve reacties. De lopers waren enthousiast over het parcours, de faciliteiten en de extra genomen maatregelen wat betreft de hitte. Het is fijn om als organisatie complimenten te krijgen en dat stimuleert ook om volgend jaar weer een Goudpplevierrun te organiseren.

De datum van de 3e Goudplevierrun is: ZATERDAG 9 JULI 2011!

Het organiseren van deze run zou absoluut niet lukken zonder de grote groep vrijwilligers die actief is geweest. Ruim 40 mensen waren in touw om alles voor, tijdens en na de run vlekkeloos te laten verlopen. Iedereen langs deze weg nogmaals hartelijk dank en hopelijk kunnen we volgend jaar weer rekenen op jullie hulp!

Op onze site www.goudplevierrun.nl kunt u terecht voor onder andere:

-De uitslagen van de 5,3km en 10,6km.

-Foto’s van 2009 en 2010.

-Een overzicht van sponsoren.

-Een gastenboek, waarin we uw reacties/tips/op- en aanmerkingen graag tegemoet zien.

Zaterdag 9 juli is dus de 3 editie van de Goudplevierrun, we hopen dat de Nieuw-Balingse sportievelingen de komende maanden flink in training gaan om volgend jaar ook mee te kunnen doen aan dit sportieve, gezellige hardloopevenement door de Nieuw-Balingse natuur!

Namens de organisatie een vriendelijke groet,  Ronald van Aalderen, Gert en Mellanie Slomp

Foto-impressie van de Goudplevierrun 2010

Kindergoudplevierrun 2010

Voorafgaand aan de Goudplevierrun werd de eerste editie van de Kinderrun gehouden. Een aantal leerlingen uit de bovenbouw van de Meester Sieberingschool, een ouder en een vrijwilliger verzorgden in de ochtend de inschrijvingen. Er werd gestart in 3 leeftijdscategorieën en onderweg was er een drinkpost met ranja. Helaas kwamen er in totaal maar zo’n 20 kinderen af op de Kinderrun. Maar deze 20 kinderen hebben de warmte getrotseerd en hebben keihard gelopen om uiteindelijk even lekker onder de watersproeier te kunnen staan en een ijsje te eten. Voor iedereen die mee gelopen heeft: goed gedaan!

 


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :