november 2010

 

Redactie
Henk Dijkhuis;      tel: 321230
Geke Strijker;            tel: 321132
Jan ’t Hoen;                tel: 321646
José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452
 

Kopijadres: geke.strijker@hetnet.nl Geke Strijker, Meeuwenweg 21a,

Rek.nr. Kontakt: 3694.60.332, t.n.v. Kontakt Nieuw Balinge
 
Redactie jeugdpagina: The Young Ones
Sigrid Goossens, Inge Tump, Bernice Post, Manon Wielink en Ellen Smale
Kopijadres :theyoungoneskontakt@yahoo.com
 
Bezorging (dorp): Iris Kats, T: 321501
Bezorging (bungalowpark): Lisanne Kroezen, T: 321459
 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij :

*Kopij digitaal aanleveren: in een WORD-Bestand.

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Het plaatsen van kopij en van een kleine advertentie is gratis voor inwoners van Nw Balinge(particulier)

*Voor zakelijke advertenties bestaan vaste tarieven.
* Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw Balinge, worden eveneens kosten in rekening gebracht.

 

Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

 Van de Redactie

Van  de  redactie

v.l.n.r; Patrick Span, Patrick Kroezen, Gerben Koekoek en Martin Kleine bedanken dhr. Stegehuis dat ze op zijn land mogen crossen.(foto:Mirjam Kroezen)

 

VAN DE REDACTIE

‘November met zijn regenvlagen, brengt verkoudheid, jicht en andere plagen’ Een mooie spreuk maar laten we hopen dat het onze deur voorbij gaat.  We zijn de afgelopen week wel bij u aan de deur geweest voor de vrijwillige bijdrage. Ongelooflijk wat u er weer voor over heeft om ons dorpsblad in stand te houden. Mogelijk was u niet aanwezig. Laat het ons weten en wij komen alsnog.  November is een maand om diep onder de dekens te kruipen. Doe het niet en ga erop uit. De bomen zijn prachtig van kleur en sommige dieren zoeken hun laatste voedsel bijeen om daarna een rustige winterslaap te houden.  Geniet tijdens een regendag van het Kontakt. Mocht u behoefte hebben om een mooi kerstverhaal te schrijven voor onze volgende editie dan is nu het moment aangebroken.

Wat kunt u aantreffen in deze editie, o.a.:

 

·         Een uitnodiging voor de zakelijke ouderavond van de Meester Sieberingschool.

·         Zwarte Piet in huis! Kijk snel bij de uitnodiging van Marcia Brinksma.  

·         Wilt u eens klaverjassen? Spoed u naar de kantine van Sv Nieuw- Balinge  

·         Weer een oproepje voor de Nieuw Balingse Top 50

·         Nieuws van de Meester Sieberingschool.  

·         Een mededeling van GJVV

·         We hebben een paar nieuwe adverteerders.  

·         Waar u het oude ijzer kwijt kunt!

En nog veel meer andere wetenswaardigheden. Veel leesplezier! 

 


   Meester Sieberingschool

 

 

Spelletjesochtend peuters en kleuters

Op donderdagochtend 17 september is er weer de gezamenlijke spelletjesochtend gehouden voor peuters en kleuters. Dit jaar dreigde het weer roet in het eten te gooien en zijn we uitgeweken naar het gymnastieklokaal. Foto’s van dit evenement zijn te vinden op de site van Nieuw Balinge, onder het kopje ‘peuterspeelzaal’.

Lessen kunstmenu groep 1 en 2

Meester Mark is kunstenaar en heeft ons in twee lessen leren fantaseren tijdens een zelfverzonnen reis. We kwamen allerlei vreemde dieren tegen, die de kinderen zelf hadden gemaakt. Tenslotte mochten ze zelf hun verhaal vertellen aan elkaar.

Kijkmoment in groep 1 en 2

De vaders en moeders zijn weer een keertje in de klas geweest om te kijken, ervaren en mee te spelen. Er was veel belangstelling, van elk kind was er gelukkig iemand aanwezig. De kinderen vonden het erg leuk dat hun papa/mama bij hen op bezoek was in de klas.

Kinderboekenweek groep 1 en 2

In het kader van de Kinderboekenweek is er half oktober hard gewerkt. Allereerst door de werkgroep Kinderboekenweek. Elke dag was er een schilderij uit te pakken, die als cadeaus aan het plafond hingen in het lokaal. Daar hoorde natuurlijk ook een prentenboek bij. En elke dag was er weer een opdracht bij, waardoor de kinderen aan het werk werden gezet.

Zo hebben we dieren versierd met glitters, veertjes en kraaltjes. En hebben de kinderen hun eigen recept bedacht en getekend. Hebben we lekker veel walnoten gekraakt en opgegeten, natuurlijk.

Alle werkstukken waren tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek te bewonderen op de tentoonstelling.

Tijdens de afsluiting hebben de kinderen een dans van Nijntje gedanst voor alle belangstellenden. Daarna hebben we nog genoten van de andere groepen, die ook een dans hadden ingestudeerd.

We kijken weer met veel plezier terug op een zeer geslaagde Kinderboekenweek. Onze hartelijke dank aan de werkgroep Kinderboekenweek.

Kinderboekenweek

De afsluiting van de Kinderboekenweek was een succes. Alle groepen hebben een hartstikke leuk optreden gegeven en er hing ongelooflijk veel mooi werk op de tentoonstelling. Er is echt ontzettend hard gewerkt! Het was ook erg leuk dat er zoveel ouders en grootouders aanwezig waren. Foto´s van de Kinderboekenweek zijn te zien op:  http://www.meestersieberingschool.mijnalbums.nl/   Het wachtwoord is bij de ouders bekend.

Zakelijke ouderavond Meester Sieberingschool

Op 22 november a.s. is er in De Heugte weer de jaarlijkse zakelijke ouderavond van de Meester Sieberingschool.

Voor de pauze:

Ouderraad en Medezeggenschapsraad vertellen wat ze zoal hebben gedaan in het afgelopen schooljaar. Iedereen kan zien waar de OR haar geld aan uit heeft gegeven. Tevens vertelt de  schooldirectie iets over het reilen en zeilen op school.

Behalve dat er veel ouders aanwezig zijn, is ook het hele schoolteam aanwezig. Het is dan ook een hele goede bijeenkomst om vragen te stellen of ergens over te discussiëren, wanneer het onderwerp tenminste voor veel/alle ouders van belang is. Daarom vragen we ouders of er algemene zaken zijn die ze graag zouden willen bespreken. In dat geval kun je een agendapunt voor de vergadering indienen. Zet het onderwerp op een briefje en leg kort uit wat je wilt bespreken. De briefjes kunnen tot maandag 15 november in de doos bij de kleuteringang worden gedaan. Maar je kunt ook een mailtje sturen naar ebrinkhuis@xs4all.nl  Vorig jaar is bijvoorbeeld het fruit eten op deze manier ingediend en besproken als agendapunt.

In de pauze:

Behalve koffie/thee, is er in de pauze een diapresentatie te zien van de kinderboekenweek en de handvaardigheidslessen van dit schooljaar.

Na de pauze:

Na de pauze zal de nieuwe schoolmaatschappelijk werkster Berber Veenstra zichzelf voorstellen. Zij zal vertellen wat haar werk binnen de school inhoudt, en wat zij zoal voor de kinderen kan betekenen.

Wij hopen heel veel ouders te zien op de zakelijke ouderavond:

Datum/tijd:      maandag 22 november om 19.30 uur    ---   Plaats: De Heugte

Namens OR en MR van de Meester Sieberingschool, Everdien Brinkhuis en Inge Brinksma

---------------------------------------------------

INZAMELING OUD IJZER.

Op woensdag 17 november t/m vrijdag 19 november komt er een container te staan bij de Meester Sieberingschool.  Hier kunt u al u oud ijzer naar toe brengen. De opbrengst komt geheel ten goede aan de Meester Sieberingschool.

Namens de Meester Sieberingschool alvast bedankt.

------------------------


The Young Ones

 

  S.V. Nieuw Balinge

 


  Nieuwsbrief "De Heugte"
 
   

Nieuwsbrief

 

  Oproep Alg.Ledenvergadering IJsvereniging

------------------


  Ouderwetse Bazar


  De Nieuw Balinger TOP 50


  SBS Uitzending


  Info V.D.O.


  Bericht van Stefan Kroezen


  Buurtacademie


  Mededeling G.J.V.V.

Mededeling!!! G j v v 

Iedereen weet waarschijnlijk wel dat nathalie ons gaat verlaten. Wij wensen haar veel succes met haar verdere activiteit. Nu is het ons gelukt om een nieuwe gym juf te vinden.

Haar naam is Hilde Wielink, Hilde woont in nieuw balinge,  Vandaag zal de laatste les zijn van Nathalie. Vanaf volgende week zal Hilde de lessen overnemen, I v m school zullen de lessen NIET meer op dinsdag zijn maar op donderdag, Dus vanaf donderdag 21 okt zal Hilde les geven. Ook de tijden gaan iets veranderen!!

*De eerste les is   leeftijd 4/5 jaar van       17:00 tot 17:45

*De tweede les is leeftijd 6/7 jaar van       17:45 tot 18:30

*De derde  les is  leeftijd 8 jaar en ouder 18:30 tot  19:15

Ook zal het fijn zijn als je een keer niet kunt je even af te melden bij de leidster. Het nummer van Hilde is 06-12608737

We wensen jullie en  Hilde veel gym plezier,

Groetjes g j v v bestuur

 

  Knooppunt Activiteit


  Kentucky Nieuws


  Een treinreis van I. Snels

Een treinreis,

Van de week,om precies te zijn woensdag morgen,ging ik met de trein naar Purmerend. Onze oudste zus werd 80jaar. En dat wordt je nu eenmaal niet iedere dag.

Normaal gesproken ben je zo ongeveer al 3,30 uur onderweg, dus is dat een lange reis.

Met vele andere mensen en kinderen stonden we op het perron,toen er werd omgeroepen de trein van Groningen naar Schiphol heeft 10min.vertraging. Even later werd het 15min.weer even later 20min en weer waren het er al bijna 30min.

Gelukkig kwam er een trein aan die niet verder ging dan Zwolle,dus vanwege de kou en het idee. Nou ja ieder station is meegenomen,maar ingestapt.

Mijn andere zus stond in Meppel op me te wachten en was niet in die trein gestapt.

Voor alle zekerheidmaar even naar inlichtingen gegaan; mijnheer kunt u mij ook zeggen hoe ik nu in Purmerend moet komen?

Nee dat kan ik niet, we zijn vandaag met een nieuw systeem begonnen en het werkt niet, probeer het maar in de stationshal aan het loket. Ook deze dame kon me niet verder helpen,ze had geen idee. Mijn zus had ik ondertussen gevonden, en toen de trein eenmaal gekomen was, ging het verder wel goed.

Het ergerlijke van zo iets is dat niemand je kan ,of wil, vertellen wat de rede is van zo`n vertraging.

Gelukkig,we kwamen tegen half drie aan, waar we zijn moesten, en was er nog heerlijke koffie en een heerlijk stuk gebak.

Ook de terugreis ging prima, en Pierre, de hond en de auto stonden op me te wachten.

Dus ondanks de ongemakken was het toch een  prettige dag geweest.

Groeten voor iedereen, I Snels


  't Spiegeltie


  Zwarte Pieten uitnodigen ?

 


  Recept voor koolrabi


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

Ook accu’s en fietsen

 

-----------------------------------------------------

Kerstbomen te koop

Verschillende hoogtes   € 6,00 per stuk.

Fam. Stegehuis,

Verl.Middenraai 25, Tel: 321368

----------------------------------------------------

Ook dit jaar weer mooie kerstbomen.

Van klein tot zeer groot.

G. Slomp, Voornweg 21, Nieuw Balinge.

Tel: 321269 of 06-12502143

-----------------------------------------------------------