december 2010

 
 
 
Colofon
Van de Redactie
Meester Sieberingschool
Herinneringsboek C.B.S. "De Morgenster"
Kerstfeest Zondagsschool "De Goede Herder"
The Young Ones
Kerstverhaal
S.V. Nieuw Balinge
Mag ik U even voorstellen.....
Nieuwsbrief "De Heugte"
Kerstdiner in "De Heugte" op 17 december
Buurtacademie
De Nieuw Balinger TOP 50
Winterwandeling
Plaatselijk Belang Info
Veuruut Kieken
Oliebollenactie N.H.Kerk
Sint en Pieten bij de Kinderclub
Kerstvolleybal G.J.V.V.
Bazaar 20 november
Kinderopvang
Uitvoering Toneelvereniging V.D.O.
Open (Kerst)dag Stichting Arion Nederland
Uitnodiging Jaarvergadering DEL (Draagt Elkanders Lasten)
Een Terugblik op 2010
Oosterse Borrelhapjes
Overdenking van Ina Snels
Uitslagen Klaverjassen IJsvereniging
Uitslagen Klootschietvereniging "De Doorzetters"
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden
   

Redactie
Henk Dijkhuis;      tel: 321230
Geke Strijker;            tel: 321132
Jan ’t Hoen;                tel: 321646
José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452
 

Kopijadres: geke.strijker@hetnet.nl Geke Strijker, Meeuwenweg 21a,

Rek.nr. Kontakt: 3694.60.332, t.n.v. Kontakt Nieuw Balinge
 
Redactie jeugdpagina: The Young Ones
Sigrid Goossens, Inge Tump, Bernice Post, Manon Wielink en Ellen Smale
Kopijadres :theyoungoneskontakt@yahoo.com
 
Bezorging (dorp): Iris Kats, T: 321501
Bezorging (bungalowpark): Lisanne Kroezen, T: 321459
 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij :

*Kopij digitaal aanleveren: in een WORD-Bestand.

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Het plaatsen van kopij en van een kleine advertentie is gratis voor inwoners van Nw Balinge(particulier)

*Voor zakelijke advertenties bestaan vaste tarieven.
* Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw Balinge, worden eveneens kosten in rekening gebracht.

 

Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd

 Van de Redactie

Van  de  redactie


   Meester Sieberingschool

 

Geen Opgave ontvagen....

 

  Herinneringsboek C.B.S. "De Morgenster"
 

HERINNERINGSBOEK CBS ‘DE MORGENSTER’ KLAAR ……... EN TE KOOP!

 

In het boek wordt de periode van 1992 – 2010 beschreven.

Na de inleiding, die verzorgd is door dhr. Henk Elsinga, geeft het boek een beschrijving van het 75 jarige jubileum dat gevierd werd in 1992.

De jaren tot 2010 worden beschreven op basis van notulen van het voormalige bestuur, de medezeggen- schapsraad en ouderraad. De tekst wordt aangevuld met relevante foto’s, krantenartikelen en ander beeldmateriaal.

Aan het eind van het boek wordt uitgebreid aandacht besteed aan de sluiting van de school.

Het geheel is samengesteld door Ria Strijker en Emmy Botter.

Geert Marissen heeft het boek een prachtig omslag gegeven.

 

Het boek kost  € 20,00 en is verkrijgbaar bij Ria Strijker,

Verlengde Middenraai 80, 7938 PC Nieuw Balinge. Tel. 0528-321437

Email: wolterenria@hotmail.com

Aarzel niet het boek te kopen! Het is een waardevolle herinnering aan het christelijke basisonderwijs in Nieuw Balinge dat er eens was …….


Kerstfeest Zondagsschool "De Goede Herder"


The Young Ones

 
 

  Kerstverhaal

 

Kerstverhaal.

 

Heel lang geleden gingen twee mensen op reis; Jozef en Maria. Ze gingen naar Bethlehem. Dat moest. De keizer van het land waar ze woonden, wilde weten over hoeveel mensen hij de baas was en daarom moest iedereen zijn naam laten opschrijven in de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef kwam uit Bethlehem en daarom was hij, samen met Maria op reis gegaan. Het was een verre reis. En Maria was moe. Ze verwachtte een kindje en dat zou gauw geboren worden. Gelukkig hadden ze een ezel meegenomen. Daar kon Maria op zitten, als haar voeten pijn gingen doen en haar buik zo zwaar voelde. Als ze eindelijk in Bethlehem aankomen is het al bijna donker. Het is er druk, er zijn veel mensen die een plaats zoeken voor de nacht. Jozef kijkt bezorgt naar Maria. Wat zullen we doen? "We blijven hier niet", zegt Maria. "Ik wil ergens zijn waar het rustig is. Ik voel dat het kindje gauw geboren zal worden, weet jij geen goed plekje?" Jozef denkt even na.
"Kom ", zegt hij dan. Hij neemt de ezel bij de teugels en samen gaan ze het stadje weer uit, naar het grote veld rond Bethlehem. Daar vinden ze een klein huisje.  Een schuilplaats voor de herders en de schapen als het slecht weer is.Het is er niet mooi. Maar het is er warm en rustig en er is schoon, zacht hooi om een bed van te maken. Maria kijkt rond en lacht tegen Jozef.  "Hier is het goed", zegt ze. In die nacht wordt Maria’s kindje geboren. Ze heeft geen mooie kleertjes meegenomen voor het Kindje, maar ze heeft wel zachte doeken, waar ze het Kindje inwikkelt. Daarna legt ze het voorzichtig in een kribbe, die Jozef gevuld heeft met het zachtste en schoonste hooi dat hij kon vinden. Ze kijken naar elkaar. Ze zijn blij en gelukkig.

"We noemen hem Jezus", zegt Maria. En Jozef knikt.

 

Buiten op het veld zijn de herders. Ze passen op hun schapen. Het is een heel gewone nacht.  Dan ineens... is er een helder licht, alsof het dag wordt. En daar staat een engel voor hen. Een engel die licht uitstraalt naar alle kanten. De engel zegt: "Wees maar niet bang . Ik kom jullie een boodschap brengen van God. Jullie zullen allemaal erg blij zijn. In Bethlehem is een bijzonder Kindje geboren. Een Kind dat alle mensen gelukkig zal maken. Ga Hem zoeken.  Zijn naam is Jezus en Hij ligt in een kribbe". Opeens is er nog meer licht en de lucht is vol met engelen.  Samen zingen zij een lied: "Ere zij God. God houdt van de mensen.
Vrede op aarde waar alle mensen zo naar verlangen!"


  S.V. Nieuw Balinge
 


  Mag ik U even voorstellen.....

Mag ik u even voorstellen…..

Woensdag, 30 november 2010 bezochten wij te Hoogeveen, Eveliene van Trigt.

Nog niet zo lang geleden woonde zij nog in Nieuw Balinge waar zij op 14 november 1981 werd geboren op het adres Haarweg 30.

We praten met Eveliene omdat zij als beroepsmilitair werd uitgezonden naar Afghanistan en dat vinden wij, reporters, een hele bijzondere prestatie die op z’n minst in het ‘kontakt ‘ vermeld moet worden.

“Ik ben sinds augustus dit jaar als sergeant der eerste klasse ingedeeld bij het 42e Tank Bataljon te Havelte. 

Ik ben van de lichting oktober 2001 en ben meteen naar de Koninklijke Militaire School, in Weert, gegaan alwaar ik een onderofficiers opleiding volgde. Direct daarna volgde ik een opleiding voor verpleegkunde op HBO-V niveau. Een groot deel van deze opleiding  vond plaats in burgerziekenhuizen. Deze opleiding wordt door veel collega’s als moeilijk en zwaar ervaren en zij deden er gemiddeld 4 tot 5 ½ jaar over voor het behalen van de vereiste diploma’s. Ik vond het een leuke en vooral een interessante tijd en de studie ging  zeer voorspoedig . In 3 ½ jaar was ik afgestudeerd ben ik nu sergeant 1e klasse Algemeen Militair Verpleegkundige. Mijn vooropleiding is mavo – spw.

Ik houd van uitdagingen, spanning en avontuur. Als klein kind droomde ik al van een baan bij de politie of leger. Actie en sporten zijn zeer  belangrijke drijvers in mijn leven en binnen de krijgsmacht kan ik hiervan volop genieten.

Mijn ambitie is dat ik nog een paar jaar bij defensie blijf en daarna mij als verpleegkundige bij de ambulancedienst of in een civiel ziekenhuis verder wil specialiseren.

Je weet dat je als militair grote kans hebt te worden uitgezonden voor vredesmissies naar onstabiele gebieden in de wereld en dat je daar geconfronteerd word met oorlogshandelingen. Zo werd ik van juli t/m december 2008 als Algemeen Militair Verpleegkundige uitgezonden naar Afghanistan. Voor mij betekende dat er weer een uitdaging op mijn weg kwam met veel spanning en actie. Ik had er zin in!!

Voor mij ouders en verdere familie lag dat wel een beetje anders, maar uiteindelijk stonden ze als één blok achter mij, toen het eenmaal zover was dat ik moest gaan.

Ik werd gelegerd in het kamp ‘Deh Rawod’ en gehuisvest in een 2 persoons leefcontainer en deelde die gedurende de uitzendperiode met een collega arts.

Het kamp was niet zo erg groot, 400 meter bij 400 meter met een omringde muur bestaande uit zakken met grind. Er was één in-  tevens uit-gang, die zwaar bewaakt werd. In het kamp waren 450 militairen gelegerd. Het kamp lag pal naast het dorp Deh Rawod  en als je over de muur keek dan stond op ca. 20 meter al het eerste huis. De verhouding tussen kampbewoners en lokale bevolking was super goed.  Het zijn zeer aardige mensen en willen graag meewerken aan betere en hogere leefomstandigheden.  Er zijn met hulp van het leger veel dingen in het dorp tot stand gebracht, zoals opleiding van artsen en tandartsen, bouw van een klein ziekenhuisje, bouwen van bruggen, hulp en ondersteuning van de lokale overheid en politie    enz.  Ze waren heel bang voor de Taliban al werd daar nooit openlijk over gesproken, maar je voelde het.

We werkten in een strak dienstrooster van 24 uur op en 48 uur vrij . Als ik geen dienst had dan was ik veelal te vinden in de fitnessruimte waar ik onder nogal zeer warme omstandigheden probeerde mijn conditie op peil te houden. Ik heb temperaturen meegemaakt van rond de 60 graden Celsius. De airco werkte niet goed! Gemiddeld dronk je tussen de 12 en 15 liter water per dag. Ik kon mij over het algemeen goed vermaken in het kamp.

Het medisch team bestond uit 11 personen: n.l. 1 commandant, 2 artsen, 3 Algemeen Verpleegkundigen en 5 gewondenverzorgers de zgn. PTLS-ers (vergelijkbaar met EHBO-ers maar dan met een dikke plus erbij).  Deze groep fungeerde als eerste opvang van gewonde militairen en burgers.  Als het ging om zware gewonden dan was het onze taak de slachtoffers te stabiliseren, zodanig dat zij per helikopter  vervoerd konden worden naar het hoofdkamp ‘Kamp Holland’. Dit kamp was uitgerust met een redelijk groot hospitaal en operatie capaciteit.  Ons kamp was uitgerust met een paar behandelruimtes waar patiënten en slachtoffers primair hulp verleend werd.

Tijdens mijn verblijf in het kamp zijn er maar 2 Nederlandse militaire slachtoffers behandeld. Dat was een zeer lage score, gelukkig maar! Daarentegen werden per dag  vele burger gewonden door ons behandeld en soms ook doorgezonden naar Kamp Holland voor het ondergaan van een operatie. Ik kan mij de eerste gewonden nog heel goed herinneren. Een vader met zijn zoon. Vader had een ernstige steekwond in zijn borst en long doorboord en zijn zoon was in zijn onderbuik gestoken waardoor de darmen naar buiten kwamen. Nadat beiden waren gestabiliseerd werden zij doorgestuurd naar Kamp Holland. De meeste burgergewonden waren slachtoffer van onderling geweld. Er worden vele vetes uitgevochten omwille van de familie eer. Ook werden veel kinderen door ons behandeld die slachtoffer waren van mishandeling door de ouders. Veelal waren deze kinderen afschuwelijk verbrand door vloeistof. Het gebeurde soms dat kleine kinderen werden binnen gebracht die aan de voetjes waren verbrand. Uit onderzoek bleek  (samen met de plaatselijke politie) dat één van de ouders het kind  met de voetjes in kokend water had gedompeld. Lijfstraffen zijn in Afghanistan heel gewoon en vanzelfsprekend. Zo herinner ik mij ook een geval van een lijfstraf dat de ene broer zijn andere broer de hersenpan had ingeslagen vanwege een familievete. De hersenen lagen gewoon bloot.  Afschuwelijk!

Afghanistan is ook nog op een andere manier levensgevaarlijk, er komen veel giftige slangen, spinnen en schorpioenen voor. Het antigif serum is zeer schaars en mocht alleen aan militaire slachtoffers worden toegediend. Dit werd strikt nageleefd omdat sommige slangenbeten zo giftig waren dat als er niet binnen een bepaalde tijd het antiserum werd toegediend het slachtoffer onherroepelijk zou sterven.

Wat ik in Afghanistan in 4 ½ maand heb meegemaakt, maak je zeer waarschijnlijk in Nederland in een heel leven niet mee. Vooral van de traumagevallen heb ik het meeste geleerd en deze ervaringen kan ik natuurlijk heel goed gebruiken in mijn verdere loopbaan bij de ambulancedienst of ziekenhuis.

Tijdens mijn verblijf in Afghanistan heb ik ontzettend veel steun ondervonden uit de mailtjes, brieven, foto’s en mobile gesprekken en andere uitingen van medeleven van mijn ouders, broer, schoonzus, familie, vrienden en bekenden. Mijn grootste fans waren natuurlijk mijn ouders en broer en zijn ze nog!  Mijn vader is vorig jaar in februari overleden.

Ik woon hier lekker, met mijn twee katten,  in m’n huisje in Hoogeveen en geniet met volle teugen van het leven. Ik kom nog geregeld bij mijn moeder in Nieuw Balinge en doe daar  met mijn vrienden en vriendinnen mee aan diverse sportactiviteiten.

Nieuw Balinge is het dorp waar ik,  in een prachtige en beschermde omgeving ben  opgevoed en opgegroeid en gevormd in wat ik nu ben”. 


  Nieuwsbrief "De Heugte"
 
   

Nieuwsbrief

DB “De Heugte”


  Kerstdiner in "De Heugte" op 17 december

 

KERSTDINER IN “DE HEUGTE” 17 DECEMBER 2010

 

  Buurtacademie
 

LET OP TIENERS,WIE WIL ER GRAAG BILJARTLES?

Er staan nog een paar cursussen open voor aanmeldingen.

Heeft u interesse geef  dit door aan Albert Wielink 321323

Brandpreventie in en rondom het woonhuis.

 Hygiëne in de keuken.

Wellicht iets voor de vrijwilligers van “De Heugte”en de Voetbalkantine?

Foto bewerking wordt door geschoven naar het voorjaar.

Wecken en inmaken start 8 April 2011

Snoeicursus ook begin volgend jaar!

De Buurtacademie heeft geregeld dat Groep 7 en 8 Donderdag 9 December voorlichting krijgt over Vuurwerk en Brandpreventie.

Wilt u een cursus die niet genoemd wordt en waar wel interesse voor is geef het aan ons door.

Wij wensen iedereen een fijne Kerst en een Gelukkig, Gezond en  “leerzaam” 2011

Albert,Netty,Marinette, Marriëtte, Marianne en José


  De Nieuw Balinger TOP 50


  Winterwandeling


  Plaatselijk Belang Info

------------------------------------------------------------

Interview over het vernieuwde Dorpsplein, dec.2010

Interview klik HIER

----------------------------------------------------------------------

Film over de Bewegingstuin

 


  Veuruut Kieken

“VEURUUT KIEKEN”

Wie wil met ons naar de toekomst  kijken, wat betreft de leefbaarheid van ons dorp Nieuw Balinge?

In de toekomst zal een visie en prognose belangrijk zijn.

Wat hebben we nodig?

Waar kunnen we ons dorp in versterken?

Moeten we samenwerken met andere dorpen?

Wat willen we zijn, en blijven in de toekomst?

Hoeveel woningen kunnen / moeten we nog bouwen?

Hebben we in de toekomst genoeg leerlingen voor de school?

Enz. enz.

Wie wil, kan mee praten over de TOEKOMST van ons dorp.

Bel of mail: josepost4@hotmail.com   Albert.wielink@hetnet.nl

 of bel: 321323 of  321354 - 06 13621011

We willen graag een groep opstarten, met mensen die serieus willen meedenken over de toekomst van ons dorp Nieuw Balinge.

Wekt dit ook jou / uw interesse?

REAGEER DAN VOOR   24 December 2010


  Oliebollenactie N.H.Kerk


  Sint en Pieten bij de Kinderclub
 

HET PEPERNOOT LOZENDE PAARD

Op woensdag 1 december jl. kwamen Sint  en twee Pieten naar ‘De Heugte’ om daar samen met zo’n 80 kinderen alvast de verjaardag van Sinterklaas te vieren.

Voordat Sint kwam gingen de kinderen eerst nog even knutselen. Er werden mooie maskers gemaakt. En natuurlijk werd er naar hartenlust gezongen.

Uiteindelijk kwam Sint de zaal binnen met maar één piet! Hij zou toch met twee pieten komen? Na veel roepen en geruststellen dat het allemaal niet zo eng was,  kwam uiteindelijk ook de tweede piet de zaal in, al durfde hij dat niet zo goed. Het was een beetje bange piet. Maar dat was uiteindelijk ook geen wonder want de andere piet liet hem telkens schrikken.

De Sint vond het tijd worden om enkele kinderen bij zich te roepen. Als eerste was Iris v/d Zwaag aan de beurt.

De Sint vond haar een leuk en rustig meisje en op de knutselmiddagen van de Kinderclub is zij altijd heel mooi bezig.

Toen mocht Bas Schutte bij Sint komen. Hij moest vertellen over de bult op zijn hoofd die hij bij het schaatsen had opgelopen. Ook Thomas Oosting liet zijn hechtingen in de kin nog even zien. Hij was ook flink te pas gekomen.

De kinderen die bij Sinterklaas kwamen moesten uiteraard ook een liedje zingen. Maar dat ging niet zomaar, dat moest gebeuren met het ´Pepernoot Lozende Paard´. De kinderen moesten dicht bij de snuit van het paard een liedje zingen. Als het paard, Witje genaamd, het liedje mooi vond dan ging het pepernoten lozen. Dat gebeurde aan de kant waar normaal heel wat anders uit komt.

Judith Ekkelenkamp mocht ook bij Sint komen. Zij vertelde dat zij in drie maanden tijd,  drie zwemdiploma´s had gehaald. Dat vond Sint heel erg knap en dat is het natuurlijk ook. Er werd nog even drooggezwommen waarna piet denkt nu al wel te kunnen zwemmen zonder ooit water te hebben gezien.

Ook de egelmeisjes moesten nog even een praatje maken met Sint. Hij vond het namelijk geweldig dat een aantal meiden uit Nieuw Balinge zich hadden ingezet voor de egels. Zij hebben geld bij elkaar gesprokkeld en naar de egelopvang gebracht. Een geweldig initiatief.

Ook Evert Sok jr. werd nog in het zonnetje gezet. Hij doet immers heel veel voor de gemeenschap. De Sint wist ook dat hij bij een koor zat. Evert moest natuurlijk laten horen hoe goed hij kon zingen. Dit deed hij samen met zijn kleinkinderen.

De ene zwarte piet kon het niet laten en moest de andere piet nog de stuipen op het lijf jagen. Hij liet namelijk een hele grote spin over het podium lopen. Daar schrok de bange piet zo van dat hij hard het toneel afliep en er niet meer op durfde te komen.

Aan het einde van de middag ging de Sint nog even de zaal in om een praatje met de kinderen te maken en een hand te geven. Van de pieten kregen ze nog wat pepernoten. Onder luid gezang vertrokken Sint en zijn beide Pieten. Ze hadden echter voor elk kind een leuk cadeautje achter gelaten.

De leiding van de Kinderclub vond het weer een gezellige middag en wil langs deze weg VDO bedanken voor het afstaan van de zaal op dinsdagavond 30 november j.l.

Ook Anno Koster, Geertje van Veen en Alex Vos worden bedankt voor hun hulp bij de Kinderclub.

De Kinderclub heeft dit jaar nog eenmaal club en wel op woensdag 15 december a.s. , dat in het teken zal staan van Kerst.

 Op deze middag wordt ook de trekking van de loten verricht.


  Kerstvolleybal G.J.V.V.


  Bazaar 20 november


  Kinderopvang

KINDEROPVANG IN EIGEN DORP?

We zijn met z’n allen nog heel druk bezig om kinderopvang te realiseren in ons dorp!

hopen in Januari meer  uitleg te kunnen geven?

We zijn druk bezig om te kijken naar verbouwing om te komen tot enz. enz.

Maar er moet nog veel overleg over samenwerking end. Plaatsvinden!

We onderzoeken alle mogelijkheden en proberen te voldoen aan vraag en het geven

van aanbod?

We hopen er samen een toekomst gericht goed “plaatje” van te maken?

Volgende maand moet er meer duidelijkheid zijn, en wij informeren u meteen!

Groetjes Werkgroep

KINDEROPVANG!


  Uitvoering Toneelvereniging V.D.O.


  Open (Kerst)dag Stichting Arion Nederland

 

OPEN (KERST)DAG STICHTING ARION NEDERLAND

Stichting Arion is een onlangs opgerichte stichting zonder winstoogmerk, die zich richt op het ondersteunen van kleinschalige activiteiten die bedoeld zijn voor mensen die dit extra nodig hebben. Hierbij kan worden gedacht aan kinderen en volwassenen met een autistisch spectrum stoornis (ASS), zoals adhd, ppd-nos, add, mcdd, nld, een verstandelijke beperking en/of een gedragsstoornis. Activiteiten die de Stichting ondersteunt zijn bijvoorbeeld dagactiviteiten, woon-/werkbegeleiding, logeerweekenden en ponykampen voor kinderen met een beperking.

Op woensdag 22 december 2010 organiseert de stichting een feestelijke open (kerst)dag bij Bits & Bridles Stables aan de Geeserraai 2b. Tijdens deze open dag zijn er onder meer diverse optredens, schuurverkoop  van ruitersportartikelen, spelletjes voor de kinderen, een verloting en een levende kerststal !  Er zijn ook allerlei (warme)  lekkernijen verkrijgbaar!

U bent welkom van 11.00 tot 16.00 uur!

Programma:

11.00 opening

12.00 uur Optredens kinderen van de ponyclub van Bits & Bridles

14.00 uur Optredens van kinderen die aan het logeerweekenden deelnemen

15.00 Speciale proef op muziek door Rick Stevens.

15.30 Uitslag van de verloting.

 


  Uitnodiging Jaarvergadering DEL (Draagt Elkanders Lasten)
 


  Een Terugblik op 2010


  Oosterse Borrelhapjes


  Overdenking van Ina Snels

 

Vol verwachting………

Deze maand wordt voor veel kinderen een maand vol verwachtingen en verrassingen. Jammer dat de meeste kinderen al zo vroeg niet meer geloven in de goed heilig man. Eerlijk gezegd is dat de leukste tijd, maar lang genieten we er niet van als ouders en  grootouders.

9 Jaar was ik ,toen ik een boodschap moest doen inde stad, helemaal alleen naar de Hema. Een pakje ophalen,het was besteld. Voor wie dan, maar dat wist ik nog niet. Een paar dagen later, op 5december, kwam het pakje uit de grote zak die sint Nicolaas bij ons had gebracht. Nou u snapt het al, daar kwam op een gegeven moment het bewuste pakje  uit.

Bleek het een prachtige rode brandweerauto te zijn.  Toen pas kwam de ontdekking, en toch nog met de nodige twijfels,dat het wel eens niet van de Sint zelf kwam., Het was de gewoonte bij ons thuis, dat al het papier in een hoek gegooid werd. Dat werd altijd een enorme berg, want  we hadden een groot gezin. Als alles uitgepakt was mochten de vier kleinste een papierengevecht houden. Dan met z`n allen heel hard, zodat sint en piet het goed zouden horen; Dank u sinterklaasje.

Na het opruimen als een toegift heerlijke chocolademelk met ieder z`n eigen taaitaai poppetje. Dan komt de kerstboom en het versieren. Iedereen wil meehelpen. O wat ziet de kamer er ineens gezellig uit. Heel veel kleurtjes van de kerstballen, en dan nog zo veel lichtjes.

En dan samen overleggen wat zullen we eten met kerst! Misschien kerstliedjes zingen, die de kinderen op school geleerd hebben. Nog is het feest niet afgelopen want de vakantie is er en oud en Nieuwjaar komt er ook aan, met vuurwerk en misschien wel oliebollen.

Laten we met z`n allen van deze maand `n mooie en gezellige maand maken,  en al klinkt het betweterig, ook eens extra vriendelijk voor elkaar te zijn.

Wij wensen u allemaal hele fijne en mooie kerstdagen, I.Snels


  Uitslagen Klaverjassen IJsvereniging

IJsvereniging Nieuw Balinge Klaverjasuitslagen

Volgende datum: vrijdag 17 december Aanvang 20.00uur


  Uitslagen Klootschietvereniging "De Doorzetters"


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

gevraagd

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerstbomen te koop

Verschillende hoogtes   € 6,00 per stuk.

Fam. Stegehuis,

Verl.Middenraai 25, Tel: 321368

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook dit jaar weer mooie kerstbomen.

Van klein tot zeer groot.

G. Slomp, Voornweg 21, Nieuw Balinge.

Tel: 321269 of 06-12502143