januari 2011

 

 
Redactie
Henk Dijkhuis;      tel: 321230
Geke Strijker;            tel: 321132
Jan ’t Hoen;                tel: 321646
José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452
 

Kopijadres: geke.strijker@hetnet.nl Geke Strijker, Meeuwenweg 21a,

Rek.nr. Kontakt: 3694.60.332, t.n.v. Kontakt Nieuw Balinge
 
Redactie jeugdpagina: The Young Ones
Sigrid Goossens, Inge Tump, Bernice Post, Manon Wielink en Ellen Smale
Kopijadres :theyoungoneskontakt@yahoo.com
 
Bezorging (dorp): Iris Kats, T: 321501
Bezorging (bungalowpark): Heidi Koekoek, T: 321024
 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij :

*Kopij digitaal aanleveren: in een WORD-Bestand.

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Het plaatsen van kopij en van een kleine advertentie is gratis voor inwoners van Nw Balinge(particulier)

*Voor zakelijke advertenties bestaan vaste tarieven.
* Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw Balinge, worden eveneens kosten in rekening gebracht.

 

Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd
 
 
 

 Van de Redactie

Van  de  redactie

Ondanks de mist, gingen we met ca 25 melkbussen, knallend richting 2011.  GELUKKIG NIEUWJAAR!

Het was knallen met z’n allen! Op de laatste dag van 2010 was het weer een knallende drukte op de hoek Haarweg/Lijsterstraat. Een gezellig gebeuren. Evenals de nieuwjaarsnacht in ‘de Heugte’ die druk bezocht werd waar iedereen iedereen een goed 2011 wenste. Velen zijn inmiddels weer aan het werk en de scholen zijn weer begonnen. Leuke verslagen van de schoolkinderen o.a. zijn te lezen in deze uitgave. Wat nog meer:

·        * Verslag van het kerstfeest van de kinderclub, tevens alle data voor het komende jaar.

·        * SV Nieuw Balinge sportploeg van het jaar? Het eerste elftal is genomineerd en iedereen kan vanaf 19 januari stemmen. Meer hierover in deze uitgave.

·        * Bingo in ‘de Heugte’ op 19 januari. Zaal open om 19.00 uur.

·        * Aankondiging van de toneeluitvoering van toneelvereniging V.D.O.

·        * We hebben een paar nieuwe adverteerders in Kontakt en er zijn een paar afgevallen.

     De redactie heeft ook deze keer weer een advertentiepuzzel op papier weten te krijgen. Dit keer gaat het om cryptische omschrijvingen. In elke advertentie kun je een letter vinden en als die overeenkomt met de juist cryptische omschrijving, dan zet je die in het desbetreffende genummerde vakje, onderaan de puzzel. De oplossingen plaatsen we pas volgende maand in Kontakt.

We wensen u allen langs deze weg het allerbeste voor 2011 en veel plezier bij het lezen van de eerste uitgave van Kontakt!

 

   Meester Sieberingschool

 

Sinterklaasfeest

Op vrijdag 3 december mochten wij Sinterklaas en twee van zijn pieten begroeten op school. Dit jaar is in de week er aan voorgaand, de vergeetpiet een aantal keren flink in de war geweest. Dat zorgde voor de nodige toestanden binnen school. Zo moest er gezocht worden naar een code en had hij de schoenen van de kinderen ingepakt, in plaats van iets in de schoenen te doen, die al klaar stonden bij de kachels. Dit jaar is er door alle groepen speculaas gebakken, met hulp van ouders uit de werkgroep Sinterklaas.

Groep 1 tot en met 3 zijn op 2 december in het Klooster van Sinterklaas geweest. Een hele ervaring, zoveel zwarte pieten. En als hoogtepunt, de ontvangst door Sinterklaas. Jammer dat Amerigo er even niet was, maar die was herstellende van een pepernoot in zijn hoef.

En dan de grote dag, 3 december. De ontvangst van Sint en de pieten was in de Heugte. Eerst kwam de vergeetpiet in een auto, met een paardentrailer er achter, aanrijden. Jammer genoeg was hij vergeten Sinterklaas mee te nemen. En in plaats van Amerigo, had hij een kleine pony in de trailer staan. Vergeetpiet was vergeten de goede trailer mee te nemen. Daardoor moesten Sinterklaas en de andere piet lopen naar de Heugte. Zij hadden een taxi genomen, die hen af had gezet aan het begin van het dorp. In de ronde zaal van de Heugte is uiteindelijk tóch alles nog goed gekomen. En ook dit jaar zijn de kinderen weer verwend door Sinterklaas. De werkgroep Sinterklaas wordt weer enorm bedankt voor hun inzet en creativiteit.

Vuurwerk in groep 7 en 8

We hebben les gehad over vuurwerk.  Van Bert Eefting en Jan Zinger.
We hebben geleerd hoe je vuurwerk moet afsteken.
We hebben filmpjes gekeken van “Doe Effe Normaal”.
We hebben een boekje gekregen, waar je vragen in moest maken.
En we hebben nog met de brandweerman over wie er wel eens brand had gehad.
En we hebben nog een soort spel gedaan, wat de politie allemaal om heeft, dat moest je opschrijven. En we kregen nog 2 boekjes over vuurwerk en een aansteeklont.
Het was hartstikke leuk.

Door Mark en Ramon

Filmavond

De filmavond was leuk. We gingen de film Cool Running kijken.  De film was gebaseerd op echte beelden.   Juf Jolanda had eten en drinken geregeld en alles georganiseerd.  En omdat ze dat had gedaan hebben we een cadeau met de hele klas gekocht.  Na de film hebben we in de hele school verstoppertje gespeeld  Het was een hele leuke avond.

Groetjes Anna en Damian  (groep 8)

Etiketten les

We hebben geleerd om met borden te lopen. En hoe we de tafels moesten dekken.  En waar het bestek moest liggen. En hoe we servetten moesten vouwen. Het was hartstikke leuk en we hebben op laatst nog met de borden gelopen.

Gr Pascal Kreeft, Damian Kroezen

Judo & Streetdance

Bart Verkleij en Jorn Brinksma hebben Judo les aan groep 8 gegeven. Maureen Oelen, Elisa Hidding, Jennifer span, Noa van der Woude hebben Streetdance gegeven.

Jorn en Bart:

We hebben wat oefeningen gedaan zoals de Judo-rol en een beenworp het was heel gezellig.  We hebben op het eind ook nog een spel gedaan.

Dat de helft van de groep een politie was en de andere helft een boef en dan moest je van elkaar winnen met een houdgreep en de Politie heeft gewonnen.

Noa:

We hebben de eerste vijf pasjes geleerd, op het liedje Dream awake.  Ze deden allemaal heel leuk mee!!

Kerstdiner 2010

Donderdag 16 december 2010 zou het weer gebeuren… Het kerstdiner… De dag waar kinderen vaak naar toeleven, want dan mogen ze immers 3 keer naar school en mooi in de kleren om er zo feestelijk mogelijk uit te zien. Het was wel even spannend of het wel door kon gaan. Het was heel erg slecht weer, van regen ging het over in sneeuw en vorst… Maar ook hierdoor lieten we ons niet uit het veld slaan: dit kon én mocht het heugelijk feest niet bederven! Met een aangepast schema, gingen we het kerstdiner vieren, met zijn allen, in de Heugte! Nadat we alle ouders, die actief zijn binnen de school, hadden toegezongen met een prachtig lied, kon het diner beginnen. We hebben heerlijke broodjes, soep, knakworst en ijs gegeten. De kinderbuikjes waren na een klein uurtje wel gevuld. Ook de ouders hebben heerlijk kunnen eten van de zelfgemaakte soepen en broodjes. Het was een erg gezellig, super leuk en geslaagd kerstdiner.

OUD PAPIER                                             

Ook in 2011 haalt de meester Sieberingschool oud papier op. Hieronder de data. Vanaf 8:30u. wordt het oud papier met een PERS/KRAAKWAGEN opgehaald.

Wij verzoeken u om uw oud papier gebundeld of in dozen voor 8.30 langs de straat te zetten.

De pers/kraakwagen  rijdt via de “hoofd-route”door het  park, men wordt verzocht het papier aan deze route te zetten. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

8 januari, 5 maart , 14 mei, 9 juli, 10 september, 12 november

Vr gr: G.O. mr Sieberingschool.

 


The Young Ones

 

 


  S.V. Nieuw Balinge

 

SV Nieuw Balinge Sportploeg van het jaar 2010.????

Het eerste van sv Nieuw Balinge is genomineerd door de Gemeente Midden Drenthe als sportploeg van het jaar 2010.

In De Krant van Midden Drenthe zal volop aandacht zijn voor alle genomineerden.

Vanaf die datum (19 januari) kan iedereen via een SMS actie stemmen op zijn favoriet.

Ook zal een deskundige jury hun stem uitbrengen. Meer informatie volgt via de krant en de site www.dekrantvanmiddendrenthe.nl.

Hou de krant dus in de gaten en stem.

Want wij weten het wel……..sv Nieuw Balinge 1 is sportploeg van het jaar 2010.

Mvg het bestuur

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 


  Nieuwsbrief "De Heugte"
 
   

Nieuwsbrief

 
 

 

geen opgave ontvangen.

 

 

 

  Berichten Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  De Nieuw Balinger top 50 Aller Tijden

  Toneeluitvoering V.D.O.


  Kerstfeest met de Kinderclub

 

Kerstfeest met de Kinderclub

Op woensdag 15 december 2010 werd er door een flink aantal kinderen Kerstfeest gevierd in De Heugte.

Dit keer werd er gekeken naar een kerstfilmpje genaamd ‘Christmas Buddies’. De kinderen hebben hiervan genoten. In de pauze werden ze getrakteerd op drinken, popcorn en andere lekkernijen.

Na afloop kregen de kinderen een cadeautje mee naar huis. Weer een geslaagde middag.

Aan het eind van deze middag werd de trekking van de loten van de Kinderclub verricht. In verband met zijn ziekte is dat deze keer niet gedaan door Harry Tijms maar door de voorzitter van De Heugte, Wolter Ravenhorst.

 

 

Verder willen we iedereen bedanken voor het kopen van de loten en ook de dames van de club die de loten aan de man hebben gebracht.

Onze grote dank gaat uit naar Kostermode uit Hollandscheveld die dit jaar onze sponsor was.

 


  Cryptische Puzzel


  Nieuwe voorzitter Projectenfonds Rabobank Westerbork

 

Nieuwe voorzitter Projectenfonds Rabobank Westerbork

 

 

Het bestuur van het Rabobank Projectenfonds in Westerbork heeft Henk Westerhof uit Bruntinge gekozen als nieuwe voorzitter. Hij volgt Piet Feijen uit Zwiggelte op die reglementair na twee termijnen aftredend is als bestuurslid. De laatste twee jaar was hij voorzitter. 

Henk Westerhof (48) is sinds 2008 namens zijn woonplaats Bruntinge bestuurslid van het Projectenfonds. In het dagelijks leven is hij als specialist regelingen en economie verbonden aan het adviesbureau Componentagro.

 

Westerhof hecht veel waarde aan het samen met anderen creëren van een leefbare omgeving. Juist in deze economisch moeilijke tijd vindt hij het belangrijk initiatieven te stimuleren die de leefbaarheid in stand houden of verbeteren.

De nieuwe voorzitter staat pal voor de coöperatieve gedachte om samen ergens voor te staan. Het past naar zijn mening bij een financiële instelling als de Rabobank om een deel van de opbrengst te investeren in de lokale gemeenschap. “Ik wil graag mijn steentje bijdragen om dat op een verantwoorde manier te doen”, zo motiveert hij zijn bereidheid om het voorzitterschap van het Projectenfonds op zich te nemen.

 

Met het Fonds steunt de Rabobank initiatieven in de dorpen van de voormalige gemeente Westerbork die erop gericht zijn de bedrijvigheid en de vitaliteit in de regio te vergroten. De bevolking moet er beter van worden. De maximale subsidie per project bedraagt 50% van de totale kosten met een minimum van 2.000 euro. 

Het bestuur van het Projectenfonds, waarin alle dorpen van de voormalige gemeente Westerbork zijn vertegenwoordigd, beoordeelt de aanvragen voor een financiële bijdrage. Bij het secretariaat (albertveldkamp@hetnet.nl) is nadere informatie beschikbaar over de voorwaarden en de manier van aanvragen.

 

  Breakdance lessen GJVV

Breakdance lessen GJVV

In februari starten we weer met breakdance lessen. De lessen worden weer door MAX gegeven. De tijden zullen binnenkort op de site van Nieuw Balinge komen.

 


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------