maart 2011

 

 
Redactie
Henk Dijkhuis;      tel: 321230
Geke Strijker;            tel: 321132
Jan ’t Hoen;                tel: 321646
José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452
 

Kopijadres: geke.strijker@hetnet.nl Geke Strijker, Meeuwenweg 21a,

Rek.nr. Kontakt: 3694.60.332, t.n.v. Kontakt Nieuw Balinge
 
Redactie jeugdpagina: The Young Ones
Sigrid Goossens, Inge Tump, Bernice Post, Manon Wielink en Ellen Smale
Kopijadres :theyoungoneskontakt@yahoo.com
 
Bezorging (dorp): Iris Kats, T: 321501
Bezorging (bungalowpark): Heidi Koekoek, T: 321024
 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij :

*Kopij digitaal aanleveren: in een WORD-Bestand.

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Het plaatsen van kopij en van een kleine advertentie is gratis voor inwoners van Nw Balinge(particulier)

*Voor zakelijke advertenties bestaan vaste tarieven.
* Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw Balinge, worden eveneens kosten in rekening gebracht.

 

Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd
 
 
 

 Van de Redactie

Van  de  redactie

Overdracht A.E.D van bestuur ‘de Breistroeken aan bestuur plaatselijk belang


   Meester Sieberingschool

 

 

Vrijdag 18 februari was er weer een maandafsluiting.

Dit keer traden groep 1 en 2 en groep 5 en 6 op.

Voorstelling groep 1-2

Groep 1 en 2 is de voorjaarsvakantie goed begonnen door het geven van een voorstelling aan hun ouders en alle leerlingen van de school. Omdat we in de voorgaande weken hebben gewerkt aan het thema 'ons lichaam', waaronder gesproken is over wat dat is en hoe we dit gezond kunnen houden, is er uiteraard ook gesproken over ziekenhuis en de dokter, hebben we met de groep besloten dat onze voorstelling hierover moest gaan.

Milan was de dokter, die alle kwaaltjes dacht op te lossen door de patiënten een vrolijk liedje te laten zingen. Totdat hij zelf ziek werd en merkte dat een vrolijk liedje niet hielp. Gelukkig waren er drie patiënten (Jermia, Sietske en Tessa B.) bij de dokter in de spreekkamer (met overigens wat vreemde klachten, zoals een bloemen op de buik en groene haren), die van wanten wisten en snel het ziekenhuis opbelden. Deziekenhuisdokter (gespeeld door Sydney) besloot na het verhaal van de 3 patiënten, direct een ambulance te sturen. Yannick en Ashley kwamen met spoed, met een zwaailicht op hun hoofd, alle patiënten op te halen, inclusief de dokter.

Eenmaal in het ziekenhuis was er groot alarm en werd iedereen ingezet om patiënten te genezen. Met medicijnen, rust en goede verzorging, was iedereen weer in staat om een vreugdedans uit te voeren.

Groep 5 en 6 deden de voice of siebering. En groep1 en 2 deden een dokterspraktijk. De hoofddokter Milan maakte iedereen beter met een vrolijk liedje. De een had keel pijn de ander bloemen op zijn buik en kon niet ruiken. De ander hat groen haar.

Aan het eind van het lied werd hoofd dokter Milan ziek! De 3 patiënten belden de andere dokter. Die toen weer de ambulance belde. Ondertussen was dokter Milan van zijn stoel gevallen. Gelukkig kwam de ambulance al. Hij werd op de tafel getild[is bed]. De 3 patiënten werden door nog een andere dokter beter gemaakt. Ondertussen werd Milan door alle dokters geholpen! Hij kreeg zelfs een verbandje en pleistertje op. Op het laatst deden ze een leuk liedje om te vieren dat iedereen weer beter was.

Bij de voice of siebering waren Roman en Sanne de presentators. De jury waren Judith,Romy H en Aniela. Iedereen deed iets leuks. Op het laatst hadden ze afgesproken een liedje te zingen met iedereen maar dat ging niet door want ze hadden daar geen tijd meer voor dat was wel jammer want het was een leuk liedje…al zeg ik het zelf. Iedereen kreeg een geweldig applaus en was door Julian wel wakker geworden.

In de pauze was er een voetbalquiz. In de 2e pauze puberruil. Iedereen heeft een coach gekregen. Alle punten waren erg hoog. Maar wie er gewonnen heeft weet niemand! [behalve de jury] Het was een spannende dag voor groep 1 en 2 en groep 5 en 6.

Maura groep 5

De maandafsluiting ging heel goed. Roman was presentator samen met Sanne. En Donny en Jesse waren voor het geluid. En de zaal was prop vol. Die van groep 1 en 2 was ook heel leuk, want ze waren allemaal dokters. En Milan was de hoofddokter en er waren drie zieken. De ene had groen haar de ander er had bloemen op haar buik en kon niet ruiken en de ander had last van haar keel.

Roman groep 6

 

The Young Ones

 
 

  S.V. Nieuw Balinge
 

Arjan Ottens nieuwe trainer S.V. Nieuw Balinge

Nadat de huidige trainer Roeland Kwint in overleg met het bestuur besloten heeft om aan het eind van het seizoen 2010/2011 te stoppen als trainer/coach van Nieuw Balinge moest het bestuur op zoek naar een goede opvolger.

Naar aanleiding van een aantal gesprekken met diverse trainers,  is de heer Arjan Ottens de nieuwe trainer/coach van de voetbalvereniging Nieuw Balinge voor het seizoen van 2011/2012 geworden. Arjan Ottens is nu nog  jeugdtrainer A1 bij vv KSC 08  uit Schoonoord.

Het bestuur wenst Arjan Ottens veel succes in zijn nieuwe uitdaging.

Namens Bestuur S.V. Nieuw - Balinge.

 

 

  Nieuwsbrief "De Heugte"
 
   

Nieuwsbrief

 

 

  Berichten Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"
 
 

Uitnodiging Gebiedsontwikkeling Nieuw Balinge

 

Nieuw Balinge is volop in ontwikkeling! Samen met de gemeente Midden-Drenthe, DLG en Natuurmonumenten werkt de provincie Drenthe aan een prettig woon- en werkklimaat en goede natuurwaarden in het gebied.

Het munitiedepot wordt overgedragen aan Natuurmonumenten, een landbouwbedrijf wordt verplaatst en er komt ruimte voor nieuwe natuur. Ook wordt bewoning in recreatiegebied de Breistroeken gelegaliseerd en bijzondere nieuwbouw gerealiseerd. Bovendien hebben Stichting Joodse Werkkampen en Stichting Militair Erfgoed plannen voor een museum in het voormalige munitiedepot.

De fase van plantontwikkeling hebben we afgerond. Nu gaan we aan het werk!

Wij nodigen u daarom van harte uit aanwezig te zijn bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen op maandag 7 maart 2011 in dorpshuis ‘De Heugte’, Lijsterstraat 1 in Nieuw Balinge.

Voorafgaand aan de ondertekening worden de gebiedsplannen toegelicht, zodat u weet wat er gaat gebeuren rond Nieuw Balinge. Het programma is als volgt:

16.15 uur          Ontvangst

16.30 uur          Welkom door Rein Munniksma, gedeputeerde provincie Drenthe

16.40 uur          Toelichting Masterplan door Jonel van Nugteren, DLG

17.00 uur          Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

17.10 uur          Presentatie door Niek van der Oord, Stichting Joodse Werkkampen

17.20 uur          Ondertekening overdracht munitiedepot

17.30 uur          Afsluiting en aperitief

Wij hopen u op 7 maart te ontmoeten!

----------------------------------------------------------------

 

A.E.D. -de Breistroeken overgedragen aan Plaatselijk Belang

 
Op Vrijdag 25 februari 2011 is door de Vereniging van Eigenaren "De Breistroeken" Nieuw Balinge de A.E.D. overgedragen aan Plaatselijk Belang.

DE A.E.D. is destijds gewonnen met de prijsvraag van RTV Drenthe’s Trektocht. Door een andere naam te bedenken voor zo’n A.E.D. Het bestuur heeft toen de naam RIKKETIKDEUSIE bedacht. Dit bleek van alle ingezonden namen de winnaar te zijn. Zo kwam het park De Breistroeken als eerste in Nieuw Balinge in het bezit van een A.E.D. Later kreeg Plaatselijk Belang ook twee A.E.D.’s aangeboden door het Rabo Fonds.

Herma Bruinenberg en Aaldert Kroezen onthullen de bekende A.E.D.-sticker op 29-11-2008

Om de organisatie voor cursussen en onderhoud te coördineren,is in vooroverleg met Plaatselijk Belang besloten om de A.E.D. van de Breistroeken over te dragen aan Plaatselijk Belang. De A.E.D. blijft op De Breistroeken.

Binnenkort wordt er een buitenkast geplaatst, zodat iedereen met een Certificaat bij de A.E.D. kan Het uiteindelijke doel van deze Aktie is om alle A.E.D.’s aangesloten te krijgen op de 1 1 2 meldkamer. Wij hopen hiermee, als er wat mocht gebeuren deze A.E.D. ook op een goede manier zal bijdragen om mensenlevens te redden. Al hopen wij natuurlijk dat de A.E.D. zo weinig mogelijk gebruikt behoeft te worden.

P.S door lobby van een paar bestuursleden zijn op het PARK ruim TWINTIG nieuwe leden voor Plaatselijk Belang aangemeld.

Afz. Aaldert Kroezen

 

--------------------------------------------------------

 

Nieuwe Werkgroep: "Veuruutkieken"

Nieuw Balinge heeft een werkgroep opgericht: VEURUUTKIEKEN. Waarom? Een leefbaar dorp is geen vanzelfsprekendheid. De scholen, het dorpshuis, dorpsplein, peuterspeelzaal, verenigingen en woningen zijn belangrijk om een dorp leefbaar te houden.

Doel is dat de werkgroep eerst gaat inventariseren wat er allemaal aan voorzieningen is in het dorp. Daarna gaat de groep met elkaar en de dorpsbewoners in gesprek om te kijken hoe het dorp er in bijvoorbeeld 2020 moet uitzien. Welke voorzieningen moeten er dan nog zijn. Ook de buurdorpen worden betrokken. De uitkomsten werken we uit in een meerjarenplan (boekje).

De groep gaat dus creatief op zoek om in tijden van krimp te zoeken naar manieren om de kwaliteit van leven in de dorpen te laten groeien.

Deelnemers uit het dorp zijn:
Albert Wielink, Margot Smeenge, Marianne Kraakman, Anneke Oelen, Kees Wielink, Jose Post, Elsje Strijker.

.

Deelnemers van buiten:
vertegenwoordiger dorpenoverleg Midden Drenthe (DOM), Janneke Verdijk, Marian Duiven Van Woonservice, Theo Metz, gemeente Midden Drenthe en Dushenka van Kooten, opbouwwerk Welzijn Midden Drenthe.

Achtergrond informatie

Zes op de tien gemeenten zien de komende jaren de bevolking krimpen. Ook veel Drentse gemeenten krijgen te maken met structurele bevolkingsdaling. Na 2025 daalt niet alleen het aantal inwoners, maar ook het aantal huishoudens in sommige gemeenten. In combinatie met ontgroening en vergrijzing kan dit grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid van het platteland en het economisch perspectief van de regio.

Krimp heeft gevolgen voor de woningmarkt,  voor onderwijs, arbeidsmarkt, zorg en welzijn. Minder jeugd betekent minder scholen. Minder huishoudens betekent minder vraag naar woningen. Minder nieuwbouw betekent minder mensen in het dorp. Hoe is dit negatieve scenario te keren in een positieve impuls voor het dorp.

Proactief reageren is noodzakelijk om te voorkomen dat krimp leidt tot problemen. Meer doen met minder middelen vereist een goede samenwerking tussen de dorpen.

 

---------------------------------

------------------------------------

 


  Export Nieuw Balinge
 

 EXPORT NIEUW BALINGE

(foto niet meegeleverd, red.)

1)               Mijn naam is: Jan Koekoek

2)               Geboortedatum: 26-01-1959

3)               Ik ben de zoon/dochter van: Jan Koekoek en Gerda Slomp

4)               Namen van mijn broers zussen: Roelof, Klaas, Wim, Gert, Zwaantje, Anja, Albertje, Sjacco en Margriet

5)               Wij woonden aan de: Hullenzandweg

6)               Mijn meesters/juffen waren: meester Dijkstra en juf de Boer

7)              Ik zat o.a. in de klas bij: Hendrik Kleine, Anneke Slomp, Hermien Smit, Harrie Sok, Roelof Mol

8)              Dit kan ik mij nog goed herinneren van school: erg weinig, wel een keer gespijbeld met broer Klaas. 

9)              Na schooltijd ging ik meestal spelen met/bij: alle kinderen die toen “in het veld”  woonden

10) Ook wij haalden wel eens kattenkwaad uit. Ik weet nog dat:  Eise Jager schoot op kikkers en wij plaatsen die kikkers dan aan het prikkeldraad.

11) Dit kan ik mij nog goed van Nieuw Balinge herinneren:  Feestweek, voetbal

12) Dit zou ik nog graag eens overdoen:

13) En dit zou ik ábsoluut liever nooit weer overdoen:

14) De vrienden/vriendinnen uit mijn jeugd waren: Albert Wielink, Roel Wielink, Henk Sok.

15) In de weekeinden gingen we meestal naar: Hoogeveen, Beilen

16) Ik vertrok uit Nieuw Balinge in het jaar: 1981

17) Reden van mijn vertrek was: Samenwonen met nu mijn huidige vrouw

18) Mijn huidige woonplaats is: Zweeloo

19) Mijn beroep is: Zelfstandig Aannemer

20) Dit wil ik er nog graag bij vertellen:

 


  Schuurverkoop zaterdag 14 mei 2011


  Mag ik U even voorstellen........

Mag ik u even voorstellen…..

Wat veel mensen in Nieuw Balinge niet weten is dat we een “ouderwetse  kruidenier” op de hoek hebben. De kruidenier waar het woord service, klantvriendelijkheid en korte lijnen hoog in het vaandel staat.  

We waren dit keer te gast bij Peter Kroezen aan de Meeuwenweg 5.  Hij laat ons twee visitekaartjes zien.  Op het 1e kaartje staat CREWSON multimedia producties, videograaf & steadicam eigenaar. En op de 2e PiCare IT Solutions. De visitekaartjes heeft hij zelf ontworpen. Dit is direct al een onderdeel van zijn werkzaamheden. Peter is sinds de middelbare school geïnteresseerd in computers.

Peter geeft ons les over de opbouw van een printplaat voor de computer

Met name het grafische gedeelte van de computer vond hij mooi. 

Tekenen was een hobby van hem en eigenlijk wilde hij ontwerper worden. Auto’s hadden zijn interesse.  Niet als monteur maar in de ontwerpfase.  Na de middelbare school is Peter naar de HTS autotechniek gegaan. Hij  wilde meer met de ontwerpkant doen. Helaas was deze opleiding niet wat hij ervan verwacht had. Hij kreeg te maken met wiskundige berekeningen, momentkrachten etc.  die enkele bladzijden besloegen. Dit was niet wat hij wilde.  Peter is toen naar het MBO+ bedrijfsmanagement gegaan en heeft daar een management opleiding autotechniek gedaan.

Zijn stage was o.a. bij Daewoo en NedCar. Daarna 3 ½ jaar als magazijnbeheerder / receptionist bij de Peugeot garage in Hoogeveen. Na die tijd is hij 8 jaar bij Brink trekhaken in Staphorst geweest. In 2009 kwam er een reorganisatie en moest Peter eruit. Dit kwam hem eigenlijk niet zo heel slecht uit. Hij stond vanaf 2008 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor zijn bedrijfje. In de vrije uren was hij al bezig met het repareren van computers en het maken van videorapportages. In 2009 was het moment dat hij noodgedwongen van zijn hobby zijn werk moest maken. Achteraf geen slechte keuze.      

Waar ligt je hart het meeste. Bij de computers of de filmproducties?

 “ De handel in computer apparatuur is uitgeknepen. Er zijn op dit moment veel aanbieders. De marges zijn erg klein geworden. Ik ben officieel Acer partner. Om boven het maaiveld uit te komen moet je service verlenen. Ik kan een hele PC installeren. Dit gebeurt op maat. Ik ga eerst kijken met een klant wat hij ermee wil doen. Dan maken we een plan. De klant is hier koning en krijgt kennisondersteuning.  

Het videogebeuren is een uitgegroeide hobby. Hier komt het grafisch gebeuren weer in terug. Het ontwerpen en bedenken van het script van bv. een videoclip ligt mij wel. Vandaar dat mijn hart het meeste ligt bij het maken van filmreportages. Toch gebruik ik de computer weer om de films te monteren”.

Peter laat ons een paar voorbeelden zien van reportages die hij gemaakt heeft. We staan versteld wat we zien. Zijn klanten zijn bedrijven en particulieren. Van trouwreportages tot bedrijfsfilms.

Hij geeft een demonstratie hoe hij met de steadicam  werkt. Het is indrukwekkend hoe de camera in de ruimte zweeft. We durven niet naar het prijskaartje te vragen. Peter geeft aan dat het professionele apparatuur is en dat dit nodig is om kwaliteit te leveren. Hij laat ons een opname zien waarbij het lijkt of Peter rond een bruidspaar zweeft.

 Peter met zijn steadicam(Dit is een hulpmiddel voor een cameraman om zijn camera te stabiliseren).

We merken dat we veel vragen hebben over de werking van de computer. Peter weet op eenvoudige wijze antwoord te geven.

“Peter, we hebben uit eigen ervaring gemerkt dat de computer zo traag wordt. Komt dit doordat we er vele foto’s op hebben staan”.

“Nee dat is een gedachte die niet klopt”.  

Peter komt nu met een technisch verhaal over bestandjes die aan je computer kunnen worden gekoppeld als je bv een website bezoekt. Het is voor ons een prachtig verhaal en we geloven hem graag. Het gaat ons een beetje duizelen. Peter geeft aan dat hij een computer weer opnieuw kan installeren zodat hij sneller wordt.

Doe je reparaties van computers?

“Ja, dit kan hier zijn of in de thuissituatie”.  Bij een storing moet je systematisch te werk gaan. Doe je dit niet dan wordt het allemaal heel moeilijk en kom je er niet uit. “Ik ben eens bij een storing geroepen in een bedrijf waar ze al weken mee bezig waren. Het lukte mij binnen korte tijd om de storing op te lossen. Niet dat ik zo goed ben maar gewoon door systematisch mogelijke oorzaken uit te sluiten”.

 We zijn laat dit keer. Het is al elf uur in de avond. We hebben nog vele vragen. Henk stelt Peter voor om een avond te organiseren waarbij je diverse vragen kunt stellen over het gebruik van je computer. Peter zal er over nadenken. Het idee lijkt hem wel mooi.

Als laatste geeft Peter ons een lesje in ’hoe moet je filmen’.

Wij danken Peter voor  het gesprek en hopen dat hij nog eens een avond organiseert. Wij (en ws. zijn er wel meer mensen) zijn nieuwsgierig geworden en willen meer weten over het werken met computers.

Wilt u meer informatie kijk dan op Peter zijn website  www.picare.nl of www.crewson.nl . Of loop gewoon eens binnen aan de Meeuwenweg 5.

 


  Klok Dorpshuis vermist

VERMIST KLOK DORPSHUIS

De klok die al jaren in de hal van het dorpshuis hangt is opeens verdwenen.

Wie is hem tegen gekomen, en hangt hem weer netjes terug?

De Beheerder 

  Nieuw Balinge in beweging

Beste inwoners van ons mooie dorp Nieuw Balinge!

Wij horen vanuit ons dorp maar zeker ook van buiten ons dorp  zoveel reacties, over onze prachtige bewegingstuin!  Diverse vertegenwoordigers van andere dorpen, steden  en wijken zijn al op bezoek geweest om de tuin te bekijken, met de hoop er zelf op de thuis basis ook een te kunnen creëren?

Maar wij hebben hem al, en we mogen daar met recht allemaal heel trots op zijn! De tuin is dit laatste seizoen dan ook helemaal “af” gemaakt. De laatste toestellen zijn geplaatst, J & J en nog wat vrijwilligers hebben de zaak netjes gemaakt door de bestrating af te ronden.

En de Gemeente heeft alles opgeruimd en heeft opdracht gegeven om mooie lichtpalen neer te zetten zodat men s ’avonds ook wat langer van de tuin kan genieten.

Alles met elkaar ziet het er fraai uit en er wordt veel gebruik van gemaakt!

We kunnen het dan ook niet laten om nogmaals als afronding van de werkzaamheden een sportfeest te organiseren  in onze geweldige BEWEGINGSTUIN!

ZATERDAG 2 JULI a.s. Zetten we ons hele dorp in “BEWEGING”!

We hopen dat alle sportverenigingen met leuke ideeën komen, zodat op die dag het DORPSPLEIN gevuld is met mensen van alle leeftijden die in “beweging” zijn, GJVV en SV Nieuw Balinge, doen in ieder geval al mee!

We maken er een groot sportief spektakel van. Met voor ieder wat wils.

Wie doet nog meer mee? Welke club heeft nog een leuk idee?

Geef dit door aan:  Albert Wielink tel: 321323 of José Post. Tel:  321354

Of mail: albert.wielink@hetnet.nl of josepost4@hotmail.com

Wordt vervolgd,  Werkgroep Dorpsplein


  NL-Doet

NL DOET

 

Nieuw Balinge doet ook mee aan NL Doet. Dit is een initiatief van het ORANJE FONDS. Vrijwilligerswerk vormt het hart van sociale initiatieven. Daarom zet het Oranje fonds de schijnwerpers op de vrijwillige inzet. Actieve burgers die zich inzetten voor de samenleving.

Als organisatie, school, vereniging, of Stichting kun je een klus aanmelden en daarvoor krijg je maximaal € 500, = . Het Dorpshuis, De Jeugdsoos, SV Nieuw Balinge, de Meester Siebering school en de IJsvereniging hebben een bedrag ontvangen om te klussen! Dus wilt u mee helpen klussen op Vrijdag 18 of Zaterdag 19 Maart a.s. ?

GEEF DIT DAN DOOR AAN ONDERSTAANDE ORGANISATIES!

SV Nieuw Balinge gaat op Vrijdag 18 maart aan de slag. De anderen op Zaterdag 19 Maart.

Aanmelden kan bij Geke Strijker voor de Jeugdsoos. Tel: 321132 Geke.strijker@hetnet.nl

Bij Dirk Mulderij voor de IJsbaan. Tel: 320620

Bij Cees Wielink tel: 858454 voor de Voetbalvereniging.

Voor de Mr. Sieberingschool bij Everdien ebrinkhuis@xs4all.nl

En voor het Dorpshuis bij José Post. josepost4@hotmail.com tel: 321354

Op zich is het natuurlijk heel erg leuk om met zijn allen bezig te zijn voor een club, vereniging ,school of Dorpshuis om samen allerlei klusjes te doen.  We hopen dan ook, dat er veel vrijwilligers mee komen helpen om de klussen te klaren.

DUS DOE MEE MET NL DOET!

Allemaal veel succes, maar vooral ook veel plezier! TOT ZIENS namens allen, José Post


  De Mantelzorgers gaan kegelen

MANTELZORGERS BIJEENKOMST!

 

Woensdag 11 Mei Kegelen bij

Hofsteenge in Grolloo

Vertrek 19.30 uur bij het Dorpshuis.

Graag  VOOR 1 Mei opgeven bij:

 Albert Wielink

321323 of per mail albert.wielink@hetnet.nl

Tot ziens werkgroep OOD/Knooppunt

 

  Speelgoedmarkt en optreden Streetdancegroep Nieuw Balinge

  Info Popkoor Nieuw Balinge

POPKOOR Nieuw Balinge

Hallo iedereen.

We zijn sinds kort gestart met een nieuwe dirigent, die ons met zijn  allen leert om samen meerstemmig te zingen. Wij zijn allemaal enthousiast en kunnen nog steeds nieuwe leden gebruiken. We hebben nu het gevoel dat we verder komen in het samen leren zingen en nodigen iedereen van harte uit om een avond te komen meezingen, luisteren en lid te worden. We oefenen nog steeds op de maandagavond van 20.00 uur tot ca. 22.00 uur in de Heugte. U bent van harte welkom.

Tot ziens op een maandagavond,

Popkoor Nieuw Balinge

 

  Verloting van de Peuterspeelzaal

Verloting van de Peuterspeelzaal

In de week van 28 maart t/m 1 april komt psz duimelot bij u aan de deur voor de verkoop van loten.
De opbrengst van deze verloting wordt besteed aan buitenspeeltoestellen. De huidige toestellen die er staan zijn aan vervanging toe.
1e prijs is € 75.=, 2e prijs € 50.= , 3e prijs €25.= en er zijn nog een paar kleine prijsjes. De trekking is 1 april 19.00 uur in de peuterzaal..
Bij voorbaat dank

De Oudercommissie

 

  Mededeling en Bedankje Kapsalon Thérèse


  Klacht van I. Snels

De haag;

Regelmatig loop ik met de hond te wandelen door het pad,ook wel genoemd singel of laantje. Dit pad loopt door tot de Hullenzandweg. Nu hebben ze in het najaar van 2010,aan de kant van het weiland,de overhangende takken weggesnoeid. Heel fijn natuurlijk, maar alles war er overbleef hebben ze op de kant van de singel gegooid. Op sommige plaatsen ligt het echt heel hoog.

Nu denk ik af en toe als ik daar loop,goh ,als in het voorjaar alles uitloopt,kan het wel eens zo iets worden als de honderdjarige haag uit het sprookje van Doornroosje, en aangezien ik niet meer geloof in de prins op het witte paard,(die heb ik immers al) zou het toch fijn zijn als er iets aan gedaan zou worden. Misschien kan men dan ook gelijkertijd eens door het bos lopen om te kijken of daar ook iets aan gedaan kan worden.

Nu is dat van Doornroosje wel iets overdreven,maar echt het ziet er niet uit. Wat zou het verrassend zijn,als op deze suggestie een positieve reactie mag komen. Mocht dat zo zijn, bij voorbaat, namens alle wandelaars, die regelmatig van het pad gebruik maken,onze hartelijke dank.

Verder wens ik iedereen een zonnige lente en heel veel tuinplezier.

De hartelijke groeten, I. Snels. 

 

  Het Spreeuwennest


  Recepten van de Mannenkookgroep


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

 

-----------------------------------------------

GEVONDEN!

In het Dorpshuis ligt al een paar weken een bosje sleutels. Fiets en huissleutels?

Wie o wie is zijn sleutels al een paar weken kwijt?

De beheerder

----------------------------------------------

HEBBES GAAT WEER OPEN !!

ZATERDAG 2 APRIL WILLEN WIJ EEN GEZELLIGE VOORJAARS EN PAASVERKOOP HOUDEN.        BEN JE OP ZOEK NAAR LEUKE PAASDECORATIES, KOM DAN ZATERDAG 2 APRIL NAAR DE WOLVENHAAR NUMMER 8.

WIJ ZIJN OPEN VAN 10.00 UUR TOT 16.00 UUR.

TOT DAN !

----------------------------------------------