mei 2011

 

 
Redactie
Henk Dijkhuis;      tel: 321230
Geke Strijker;            tel: 321132
Jan ’t Hoen;                tel: 321646
José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452
 

Kopijadres: geke.strijker@hetnet.nl Geke Strijker, Meeuwenweg 21a,

Rek.nr. Kontakt: 3694.60.332, t.n.v. Kontakt Nieuw Balinge
 
Redactie jeugdpagina: The Young Ones
Sigrid Goossens, Inge Tump, Bernice Post, Manon Wielink en Ellen Smale
Kopijadres :theyoungoneskontakt@yahoo.com
 
Bezorging (dorp): Iris Kats, T: 321501
Bezorging (bungalowpark): Heidi Koekoek, T: 321024
 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij :

*Kopij digitaal aanleveren: in een WORD-Bestand.

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Het plaatsen van kopij en van een kleine advertentie is gratis voor inwoners van Nw Balinge(particulier)

*Voor zakelijke advertenties bestaan vaste tarieven.
* Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw Balinge, worden eveneens kosten in rekening gebracht.

 

Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd
 
 
 

 Van de Redactie

Van  de  redactie

28-04 jl: Twee brandweerwagens op het Mantingerveld. Gelukkig was het loos alarm.!


   Meester Sieberingschool

 

 

Pasen bij de meester Sieberingschool

Op de donderdag voor Pasen heeft de OR van de meester Sieberingschool een ontbijt én een speurtocht geregeld voor de leerlingen van de meester Sieberingschool.
De ochtend begon met het ontbijt. De ouders hadden diverse lekkere broodjes en beleg klaargezet voor de leerlingen die zich deze goed lieten smaken. Uiteraard ontbrak het eitje niet.!

De leerlingen gingen na het ontbijt in groepjes uiteen om aan de speurtocht deel te nemen. Door de OR was een prachtige route uitgestippeld waaraan de leerlingen verschillende opdrachten moesten volbrengen. Zo moesten ze eieren zoeken, walnoten gooien en andere zeer vermakelijke spelletjes spelen. Het weer was deze dag geen spelbreker, het zonnetje scheen heerlijk waardoor de sfeer in alle groepjes opperbest was.


 

Niet alleen de zon deed deze dag hard zijn best om het de leerlingen van de meester Sieberingschool het naar hun zin te maken, maar ook de prima organisatie van de OR zorgde hier voor. Onderweg werden de leerlingen voorzien van een natje en een droogje waardoor zij deze speurtocht prima konden volbrengen.

Meer foto’s zijn terug te vinden op de fotosite van de school: www.meestersieberingschool.mijnalbum.nl

Succesvol schoolvoetbaltoernooi Mr. Sieberingschool

Woensdag 20 april 2011 was weer het jaarlijkse voetbalspektakel voor basisscholen. Dit jaar hebben voor de Mr. Sieberingschool drie ‘7-tal teams’ gevoetbald.

In groep 7 hadden de jongens een team samengesteld die enthousiast de strijd zijn aangegaan. Gesteund door ouders en overige supporters werd het team aan het einde van het toernooi vierde in hun poule.

Ook in groep 8 hadden de jongens een goed team samengesteld. Alles klopte; keeper, verdedigers, middenvelders en aanvallers waren goed op elkaar ingespeeld. Tactiek en spelplezier zorgden voor goeie resultaten. Alleen,…. de jongens hadden de pech dat er een andere school die middag net iets meer doelpunten had gemaakt. Dus een tweede plaats in de poule, waar ze zeer trots op kunnen zijn.

Het derde team was een meisje team uit groep 7 en 8. De meiden speelden op deze warme middag ook zeer goed. Twee poulewedstrijden werden gewonnen en één wedstrijd werd gelijk gespeeld. De meiden konden gelijk door voor het spelen van de halve finale tegen obs de Tille uit Witteveen. Deze mooie wedstrijd werd met 2-0 gewonnen, zodat de finale werd behaald. In deze finale werd er net verloren van een school uit Dalen: 1-0. Onder luid applaus van de supporters kregen de meiden een mooie medaille.

Alle voetballers/voetbalsters en teamleden van de Mr. Sieberingschool willen hun leiders nogmaals bedanken voor het vrij maken van hun werk, zodat ze de ploegen konden coachen. Ook de ouders (=vervoer) en supporters worden hierbij nogmaals bedankt.

Meisjes 7-tal trots op hun tweede plaats.

Groep 5/6

Woensdagmiddag 20 april 2011 zijn we (o.a. ouders en kinderen) naar de voorstelling van Peter en de Wolf (in het Drents) , dat geschreven is door Sergej Prokofjev in de Pauluskerk te Beilen geweest.

Peter en de Wolf is een muzieksprookje ( semi-klassiek) gespeeld door het orkest Divertimento, o.l.v.Bert Lammers , waar  Harm Dijkstra het verhaal bij vertelde..Bovendien was de vertelling te zien aan de hand van mooie tekeningen, die gemaakt waren door Ron Verbrugge.Juf Henriëtte heeft 4 lessen aan dit sprookje besteed, zodat het voor de kinderen een feest van herkenning was.

Het was een leuke voorstelling.

Eeuwfeest Meester Sieberingschool:

De oude openbare school aan de verlengde middenraai.

In 2012 bestaat de Meester Sieberingschool 100 jaar! Dit willen we vieren met veel activiteiten rond dit eeuwfeest. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang! Een werkgroep (Evelien Sok, Geke Strijker, Thea ’t Hoen en Marianne Kraakman) zijn bezig met het maken van een boekje over de Meester Sieberingschool. Zo’n boek wordt echt leuk als daar ook veel foto’s in staan. Onze vraag:

Heeft u nog oude foto’s? Heeft u nog mooie verhalen? Mogen wij die dan gebruiken voor ons boek?

U kunt contact opnemen met:

Evelien Sok, 321482, Thea ’t Hoen, 321646, Geke Strijker, 321132 , Marianne Kraakman, 321355

 

The Young Ones

 
 

  S.V. Nieuw Balinge

 

geen opgave


  Nieuwsbrief "De Heugte"
 
   

Nieuwsbrief

 

 

  Berichten Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"
 

Contributie Plaatselijk Belang

In de maand mei zal Wolter Strijker onze leden bezoeken om de lidmaatschap gelden te innen. Diegene die geen lid is en dat wel wil worden kan zich melden bij een van de bestuursleden. Het lidmaatschap kost 7 euro per jaar.

Met vr. gr. Gert Slomp, Penningmeester Plaatselijk belang “De Vooruitgang”, 0528-321011

----------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------


  Schuurverkoop zaterdag 14 mei 2011


  MTB tocht op 21 mei 2011
 


  Jaarlijkse Motortoertocht 2011


  Geknipt voor Kontakt.....


  Paaseieren zoeken bij de ijsvereniging

Paaseieren zoeken bij de ijsvereniging

Op Zaterdag 23 april konden de kinderen weer op zoek gaan naar eieren die de paashaas had verstopt vlakbij de ijsbaan in het heideveld.

Op deze stralende zaterdagmiddag hebben 86  kinderen hieraan meegedaan. Degene die het gekleurde ei hadden gevonden kregen nog een leuk prijsje in de kantine en voor alle kinderen was er ook nog patat en ranja.

Winnaars gekleurde ei

Peuters : Kevin Pol

Groep 1/2 : Sophie Hallink

Groep 3/4  : Marleen Sallomons

Groep 5/6 : Janiek Koekoek

Groep 7/8 : Robian Hooyer

Het bestuur van de ijsvereniging dankt iedereen voor de komst deze middag en wenst de winnaars veel plezier met hun prijsjes.


  Jeugd Viswedstrijd


  Rommelmarkt Ned.Herv.Kerk


  Joodse Werkkampen

Joodse werkkampen

Kamp Mantinge

Op 9 januari 1942 kregen 2000 joodse mannen het bericht dat zij zich voor een keuring moesten melden bij de Joodsche Raad in Amsterdam. Een dag later werden ze naar de werkverruimingskampen in de noordelijke provincies gestuurd om met name ontginningswerkzaamheden voor de Heidemij te  verrichten. De werkverruimingskampen waren in de jaren dertig door de Nederlandse Regering gebouwd om werklozen in het kader van de werkverschaffing te huisvesten. Een aantal van deze kampen werd ontruimd om plaats te maken voor door anti-joodse maatregelen werkloos geworden joodse mannen.

Van werken kwam in de eerste maanden weinig terecht. De grond was bevroren en de verveling sloeg toe. Het schrijven van een brief naar vrienden of familie, een wandeling in de omgeving of het leggen van een kaartje zorgden voor wat afleiding. Na deze eerste groep zouden nog vele joodse mannen uit alle delen van het land volgen. Geen was voorbereid op de omstandigheden in de werkkampen. Het zware werk op het land was de meesten volstrekt onbekend. Het thuisfront moest in de vorm van kleding, geld en eten voor de nodige aanvulling zorgen. Deze hulp kwam ook wel uit de directe omgeving, soms uit mensenliefde, maar vaak uit winstbejag. Begin 1942 werd door de nazi’s definitief besloten tot deportatie en vernietiging van de joden. Het gevolg was dat in het voorjaar en de zomer van 1942 de omstandigheden in de meer dan veertig werkkampen sterk veranderden. Het regime werd zwaarder en was vaak op Duitse leest geschoeid. De rantsoenen en de lonen werden minder en verlof en bezoek beperkt. Op de brieven kwam censuur en straffen werden vaker uitgevoerd. De eerste deportaties naar kamp Westerbork - en vervolgens naar Oost-Europa - deden onzekerheid en angst toenemen. Sommigen melden zich vrijwillig voor transport naar Westerbork, bang dat ze misschien hun familieleden zouden missen. Anderen namen de benen. De opengevallen plaatsen werden opgevuld met nieuwe arbeidskrachten die vaak nog minder geschikt voor het werk waren.

Over de joodse werkkampen is weinig bekend in Nederland. Bij de kleine groep van deskundigen zijn er nog veel hiaten in de kennis over het dagelijkse leven, de organisatie en het werk in de afzonderlijke kampen. Zelfs het precieze aantal is niet bekend. Op basis van foto's, getuigenverklaringen en geschreven bronnen kan met zekerheid worden vastgesteld dat in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland 38 kampen bevonden. Er is niet alleen onduidelijkheid over het exacte aantal joodse werkkampen, maar ook ontbreekt vaak de kennis over de juiste locatie, het aantal dwangarbeiders per kamp en wanneer de kampen werden bewoond door joodse dwangarbeiders. In het kader van de werkverschaffing verrezen in de jaren dertig van de twintigste eeuw in de provincie Drenthe tal van werkkampen; zo ook bij Mantinge, niet ver van Westerbork. Het was een groot kamp, waar maximaal 240 mannen ondergebracht konden worden. Op 31 maart 1942 stopte een trein vol met joodse mannen bij het station van Wijster. Ongeveer tachtig dwangarbeiders werd opgedragen de trein uit te stappen en te voet naar het werkkamp Mantinge te gaan. Een boerenwagen stond klaar om de bagage te vervoeren. Of dit de eerste of laatste groep was die naar Mantinge werd gestuurd, is niet duidelijk. Wel is bekend dat de dwangarbeiders hard moesten werken: sloten graven, land ontginnen en wegen aanleggen. Mantinge was het enige kamp waar de joodse rituelen werden gerespecteerd. In de keuken werkte een joodse kok en joods personeel. De maaltijden werden volgens de spijswetten en onder toezicht van het Rabbinaat vervaardigd. Eén van de dwangarbeiders in Mantinge was René Lijdesdorff. Hij schreef later: 'In het midden van de barakken bestaande uit zalen bevond zich een grote barak, waarin we ons eten kregen en we ons, als we niet te moe van het werk waren, konden verpozen. Er was voor ons echter niets te koop. Het eten was slecht en zeer onvoldoende (…) We waren helemaal van de buitenwereld afgesloten en konden 's avonds het kamp niet uit. Elke ochtend moesten we in gesloten kolonne marcheren naar ons werk.' Loon werd niet uitbetaald en de mannen kregen geen verlof. Bezoek mochten ze ook niet ontvangen. Lijdesdorf maakte zijn bril kapot en kreeg van de kampcommandant toestemming om naar de opticien in Hoogeveen te fietsen. Op deze manier kon hij stiekem zijn ouders ontmoeten.
Op de avond van de 14de juli 1942 werd de joodse mannen in de kantine medegedeeld dat zij de volgende ochtend onder politiebegeleiding naar kamp Westerbork zouden worden gebracht. Lijdesdorff schreef: 'Iedereen maakte pakjes met horloges, vulpennen, ringen enzovoort klaar om naar huis te sturen. Zo stuurde ik mijn fototoestel op. De kampcommandant beloofde dat hij de pakjes naar huis zou sturen, maar hij heeft het nooit gedaan.' Het merendeel van de mannen uit kamp Mantinge werd doorgestuurd naar kampen in het oosten. René Lijdesdorff werd in kamp Westerbork bevrijd.

Foto: Joden uit kamp Mantinge, bij de ontginning van het Hullenveld.

Hard werken en weinig eten. Dhr Sok (met stok), die voorman was daar, nam ze, wanneer hij de kans schoon zag (met risico voor zichzelf en zijn gezin) mee naar huis om ze af en toe eens van goede kost te voorzien! Op de foto zien deze ‘arbeiders’ er nog redelijk verzorgd uit, maar hoe langer het duurde, hoe slechter het werd voor hen. Maar goed dat ze niet wisten wat hun boven het hoofd hing. Bloed, zweet en tranen lieten ze achter in de kampen.

Kamp Westerbork

De Canadezen hebben het kamp op 12 april 1945 bevrijd. Squadron B en C lagen bij het Oranjekanaal en trokken die ochtend naar Spier waar zij Franse paratroepers ontmoetten, die in de nacht van 7 op 8 april waren gedropt tijdens de operatie Amherst. In de middag van 11 april zijn de Duitsers gevlucht. Gemmeker droeg bij zijn vertrek het commando over aan de eerste dienstleider Kurt Schlesinger die op zijn beurt het commando overdroeg aan Aad van As. Deze overdrachten vonden plaats door het overhandigen van een kleine pistool. Aad van As vroeg het hoofd van de buitendienst Zielke de Canadezen tegemoet te gaan wat deze deed en de Canadezen de gegevens over het kamp overhandigde. Er waren echter ook nog 116 vrouwelijke niet Joodse politieke gevangenen in het kamp die door de Duitsers werden meegenomen en op 14 April bij Visvliet werden vrijgelaten. Bij de bevrijding zijn de kampbewoners de Canadezen tegemoet gerend. Deze deelden sigaretten en chocolade uit, maar daarna moesten de bewoners echter terug naar het kamp en daar tot nader order blijven, omdat de omgeving van het kamp nog te gevaarlijk was en lieden in het kamp die met de Duitsers hadden samengewerkt moesten worden opgepakt. De Royal Hamilton Infanterie nam het gezag over en de wachttorens werden bemand met mensen van de Binnenlandse Strijdkrachten. De Canadezen trokken de volgende dag verder richting Assen.

Ontsnapt

Naar schatting tweehonderd mensen zijn uit Westerbork ontsnapt. Omdat men dacht dat de transporten naar werkkampen in Polen gingen was er weinig behoefte om te ontsnappen. Enige ontsnapten:

  • Lore Polak, zij ging terug naar haar onderduikadres bij de weduwe van Johan Benders.
  • Jobje v.d.B. was een vrouw die in een wasserij in de stad te werk was gesteld. Daar ontmoette zij haar voormalige kinderjuffrouw. Deze bezorgde haar een vals identiteitsbewijs en 25 gulden, zodat zij enkele dagen daarna weg kon lopen.

Na de oorlog (Schattenberg)

Na de oorlog is het kamp tot in 1949 door de Nederlandse overheid gebruikt voor het in afwachting van hun proces gevangen houden van NSB'ers en collaborateurs.

Daarna werd het korte tijd een militair kampement, en in 1951 werd Kamp Westerbork ingericht als woonoord voor gedemobiliseerde KNIL militairen van Zuid-Molukse afkomst. Het kreeg toen de naam Schattenberg, naar een heuvel in de buurt. De eerste Molukkers arriveerden hier op 22 maart 1951; ze waren een dag eerder in Rotterdam aangekomen met de Kota Inten. In 1970 vertrokken de laatste gezinnen. Het kamp werd vervolgens afgebroken.

De bevrijding

Ook Nieuw Balinge ontkwam niet aan de narigheid die de oorlog met zich mee bracht. Een aantal jonge mannen die in het verzet zaten waren aanwezig bij de bevrijding van kamp Westerbork.

Hieronder een aantal passages uit het boek: ‘Het Jachtterrein van Freek Stok’.

‘9 april: De verzetstrijders komen  weer bij elkaar. Voor ieder was de opdracht; alles goed in het oog houden en belangrijke dingen noteren. En vooral het gedrag van mensen, met of zonder uniform, observeren en doorgeven.

10 april: Kanongebulder in de verte. Legers soldaten trekken de Hollandse grens over. Luchtgevechten  boven Drenthe. Eskaders bommenwerpers vliegen af en aan. Men voelde de bevrijding naderen!

Goed gewapend trokken ze op de fiets richting Linthorst Homankanaal bij Drijber. Die opdracht hadden ze gekregen om de brug te bewaken, de tweede brug vanaf de Haar richting Beilen.

De dag verliep vrij rustig en tegen de avond moest de hele groep zich verzamelen om te vertrekken naar Westerbork waar ze de vlaggen overal zagen hangen. Dat was wel erg vroeg dachten sommigen. Al zijn er geen Duitsers, ze kunnen nog wel langs komen, was de mening van de commandant. Er waren inmiddels zoveel vrijheidsstrijders gearriveerd dat de groep aangegroeid was tot negentig personen. Van her en der kwamen ze binnen. Maar tegen zeven uur ’s avonds kwam een koerierster met de mededeling dat er ongeveer vijfhonderd Duitse soldaten op weg waren van Beilen richting Westerbork!

De hele knokploeg bleef in Westerbork tot het goed donker was en vertrok in opdracht van de commandant naar Witteveen, waar ze in een boerderij overnachten waar ze de volgende ochtend, in groepen verdeeld, zouden vertrekken. Het doel was de Jodenbevrijding in Kamp Westerbork.

Verzetsstrijders  verzamelden zich, iedereen wilde wel een steentje bijdragen. Iedereen was vrolijk en opgewekt. Mensen langs de weg groetten elkaar uitbundig, terwijl ze voor die tijd elkaar nauwelijks zagen. Bruggen gingen de lucht in wat kilometers ver te horen was. En niet te vergeten het gedonder van de  zware tanks van de Amerikanen die  nu met grote snelheid oprukten. Hier en daar Duitse troepen op de fiets of te paard die met weinig tegenstand de aftocht bliezen. Veel mensen die ondergedoken waren, durfden zich weer bloot te geven.

Een heel apart gevoel trok door je lichaam, het is moeilijk te beschrijven hoe dat voelt. Het is net alsof ineens en zware last van je afvalt. Ze hadden het gevoel alsof ze over een afrastering van twee meter konden springen!

Ze stonden voor het hek van Kamp Westerbork en zagen op dat moment de zware Amerikaanse tanks langs het kamp rollen tot voorbij een wachttoren, waarna ze verder het veld introkken.

De bevrijding van de joden was een belevenis om nooit te vergeten. Stuk voor stuk waren de K.P-ers wel wat gewend. Bikkelhard konden en moesten ze soms zijn, maar dit was anders, heel anders. Dit was een heel emotioneel gebeuren om echt nooit te vergeten! Ze werden huilend omhelst door vrouwen en meisjes. Zelfs mannen konden hun tranen niet bedwingen. Als je zoiets meemaakt krijg je een brok in je keel. Wanneer zoiets aan je koude kleren voorbij gaat moet je geen gevoel meer hebben.

Dagenlang bleef die herinnering bij de jongens hangen…’

----------------

(bronnen; wikepedia,  joodsewerkkampen.nl , nieuwbalinge.eu en passages uit het boek  ‘Het Jachtterrein van Freek Stok’)

 

  Goudplevierrun op zaterdag 9 juli 2011
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goudplevierrun Nieuw Balinge Zaterdag 9 juli 2011

Goudplevierrun
Op zaterdag 9 juli 2011 klinkt om 14.00 uur het startschot van de 3e editie van de Goudplevierrun bij dorpshuis de Heugte in Nieuw Balinge.

Inschrijving
U kunt zich met ingang van 11 mei 2011 inschrijven voor de Goudplevierrun. Deelname kost €6,-. U kunt dit doen door een mail te sturen naar inschrijven@goudplevierrun.nl  . U vermeldt dan uw naam, de afstand die u wilt lopen (5,3 km  of 10,6 km) en de gewenste maat van het hardloopshirt dat u op 9 juli wilt ontvangen. Enkel bij voorinschrijving ontvangt u een mooi T-shirt!

Kinderrun
Gezien de matige belangstelling van vorig jaar, is besloten om geen Kinderrun te organiseren.

Leeftijdsgrens
Op veler verzoek stellen we dit jaar geen minimum leeftijdsgrens in om deel te mogen nemen aan de Goudplevierrun. Wel vragen we ouders om goed te overwegen of hun kind het aan kan om een dergelijke afstand af te leggen. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van deelname aan de run.

Vrijwilligers

We zijn nog op zoek naar een aantal verkeersregelaars, die bereid zijn om deel te nemen aan een korte instructieavond waarna ze bevoegd zijn om het verkeer te regelen tijdens de Goudplevierrun. Neemt u alstublieft contact op met één van de organisatoren.

Voor nadere informatie verwijzen we u graag naar onze site www.goudplevierrun.nl
In het gastenboek kunt u terecht met al uw vragen en opmerkingen.

Tot ziens op 9 juli aan de start van de Goudplevierrun, als deelnemer of als enthousiaste supporter!

Met vriendelijke groet, Ronald van Aalderen, Gert Slomp en Mellanie van den Bosse

   

  Andersomdag bij Jeugdsoos Teenspirit

Hallo  Tienersozers!

 

Een superleuk themafeest is weer in zicht!

Het thema voor deze keer is: Andersomdag !!!

De bedoeling hiervan is dat de
jongens als meisjes verkleed gaan
en de meisjes als jongens! Het feest
vind plaats op 28 mei!

TOT DAN!

Groetjes, bestuur tienersoos Teenspirit

 

  Tienerkamp Jeugdsoos Teenspirit


  Kentucky Award op 18 juni 2011


  Bijeenkomst over Dementie.!

Bijeenkomst over Dementie.!

 

13 april j .l. had de werkgroep OOD een avond gepland over Dementie.

Iedereen was hiervoor uitgenodigd via Kontakt.

Helaas was de opkomst matig.

Dit was erg jammer daar Maria Delobel ondanks het “zware” onderwerp er een

 zeer informatieve / leerzame avond van heeft gemaakt.

. Voor mensen die al met Dementie te maken hadden gehad heel herkenbaar.

Voor mensen die er mogelijk in de toekomst mee geconfronteerd worden, heel leerzaam en handig om te weten hoe je hiermee om kunt gaan.

Mocht het u zeer spijten dat u toevallig die avond niet kon komen?

Geef dit dan door aan Albert Wielink.

albertwielink@hetnet.nl

Tel: 321323

Als we nog een groep kunnen vormen komen we hier in het najaar op terug.

Maria Delobel die al meer dan 30 jaar in Altingerhof werkt, verteld graag over

 haar werk. En wil dat zeker nog een keer doen, in ons Dorpshuis.

Namens de werkgroep OOD / KNOOPPUNT José Post

 


  Volwassenen en Masters bij ZPC De Valken

Volwassenen en Masters bij ZPC De Valken

 

Dat sporten goed is voor lichaam en geest weet iedereen.

Maar dat zwemsport tot op hoge leeftijd (blessurevrij) beoefend kan worden, is niet bij iedereen bekend. Het is ook een sport die door het gebruik van de verschillende spiergroepen zelfs verlichtend kan werken bij bijvoorbeeld rugklachten.

Zwem- en Polo Club De Valken uit Westerbork heeft  naast zwemmen voor de jeugd ook voor volwassenen de mogelijkheid deel te nemen aan de zwemsport. Dit kan in recreatieve vorm zijn of in wedstrijdvorm. De eerste groep wordt de ´Volwassenen´ genoemd en hier ligt de nadruk op gewoon lekker baantjes zwemmen. Bij de tweede groep, de ´Masters´, wordt meer prestatiegericht getraind en kan er ook worden deelgenomen aan wedstrijden.

De trainingen vinden plaats op maandag- en donderdagavond. Alle volwassenen zwemmen in hun eigen tempo en naar eigen kunnen. De trainster zorgt voor gevarieerde programma´s en houdt hierbij rekening met de verschillende niveaus van de zwemmers. Maar het accent ligt vooral op zwemmen met plezier.

Motieven om te gaan zwemmen kunnen naast het behouden of verbeteren van de conditie ook zijn het aanleren en/of verbeteren van de zwemslagen of  natuurlijk het opdoen van nieuwe contacten.

Als het bovenstaande uw belangstelling heeft gewekt kunt u gerust eens komen kijken of een keer proefzwemmen. Hiervoor en voor meer informatie kunt u ook kijken op onze website www.devalken.nl  of telefonisch contact opnemen met Ria Wolbers, de voorzitter van de vereniging (0593- 346391) of met Roelie Hoeksema, de trainster  (0593-552512).


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------