kontakt  
   

juli 2011

 

 
Redactie
Henk Dijkhuis;      tel: 321230
Geke Strijker;            tel: 321132
Jan ’t Hoen;                tel: 321646
José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452
 

Kopijadres: geke.strijker@hetnet.nl Geke Strijker, Meeuwenweg 21a,

Rek.nr. Kontakt: 3694.60.332, t.n.v. Kontakt Nieuw Balinge
 
Redactie jeugdpagina: The Young Ones
Sigrid Goossens, Inge Tump, Bernice Post, Manon Wielink en Ellen Smale
Kopijadres :theyoungoneskontakt@yahoo.com
 
Bezorging (dorp): Iris Kats, T: 321501
Bezorging (bungalowpark): Heidi Koekoek, T: 321024
 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij :

*Kopij digitaal aanleveren: in een WORD-Bestand.

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Het plaatsen van kopij en van een kleine advertentie is gratis voor inwoners van Nw Balinge(particulier)

*Voor zakelijke advertenties bestaan vaste tarieven.
* Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw Balinge, worden eveneens kosten in rekening gebracht.

 

Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd
 
 
 

 Van de Redactie

Van  de  redactie

Achter vlnr: Iris Kats, Richard Kats, Gerwin Strijker, Dennis Kroezen. Voor vlnr: Linda Lips, Stefan Kroezen, Niels Slomp.


   Meester Sieberingschool

 

 

geen opgave..........

 

The Young Ones

 


  S.V. Nieuw Balinge


  Nieuwsbrief "De Heugte"
 
   

Nieuwsbrief

 

Dinsdag 28 juni j.l. zijn de leden van het Stichtingbestuur  in jaarvergadering bijeen geweest. Goede opkomst en positieve opbouwende inbreng van de St. leden.

De jaarrekening van 2010 lag voor, is besproken en goed gekeurd.

De vergadering heeft gewikt en gewogen, maar toch besloten dat de muntprijs naar boven moet. Op het bier en diverse andere dranken zijn al een paar keer prijsverhogingen doorgevoerd op de inkoop. Vandaar dat de muntprijs ook omhoog moet, een munt gaat nu  € 2,=  kosten.

De verbouwing is bijna klaar, ziet er keurig uit mooie opslagruimte. Met dank aan de vrijwilligers die deze klus  weer mooi samen hebben geklaard.

En dan staan de andere vrijwilligers al weer bijna klaar om over een paar weken weer aan het Zomerfeest te beginnen. 

Allio, kinderopvang is nog steeds voornemens om te starten met Kinderopvang in “De Heugte” helaas zal september niet gehaald worden. Hebt, u interesse nu of in de toekomst, neem dan contact op met Allio. Het moet wel duidelijk zijn dat er behoefte is, geen kinderen geen opvang.

Verder wensen wij iedereen een fijne vakantie toe. Kontakt komt volgende maand niet uit, dus u hoort wellicht weer van ons  in de maand september. Maar wij hopen u allen nog wel te zien bij het Zomerfeest of tijdens de weekenden.

Tot Ziens DB “DE HEUGTE”

 

  Berichten Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"

 

Een boek? Over Nieuw Balinge?

Beste inwoners van ons prachtige dorp. Sommigen van jullie hebben het misschien al wel gehoord; er komt een boek over Nieuw Balinge. In 2013 bestaat het plaatselijk belang 100 jaar dit willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Enige tijd geleden hebben we een aantal mensen benaderd die samen de werkgroep vormen voor het boek over Nieuw Balinge. Prachtig ons eigen boek over ons eigen dorp met onze geschiedenis.

Op dit moment is de werkgroep bezig om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Zo zijn ze regelmatig in de regionale archieven te vinden, op zoek naar van alles wat met Nieuw Balinge te maken heeft. Wij denken dat velen jullie ook zeker ideeën zullen hebben over onderwerpen die niet zouden mogen ontbreken in dit boek. Dus aan jullie allen de vraag; Heb je in je eigen archief zaken die niet vergeten mogen worden of waarvan je denkt dit moet zeker in het boek komen te staan vertel of mail het naar Geke Strijker tel 321132, mail geke.strijker@hetnet.nl (werkgroep lid). Ook zijn we nog steeds op zoek naar oude foto’s te denken aan foto’s over de aanleg van de dam of …….. noem het maar op.

Binnenkort zal de werkgroep de verenigingen benaderen om ook hen te vragen naar de geschiedenis van de vereniging. Dus als je iets hebt wat interessant zou kunnen zijn, schroom niet en deel het. We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij en de leden van de werkgroep.

Plaatselijk belang

------------------------------------------------------------

 


  Opgaveformulier Survivaltocht 2011


  Viswedstrijd voor de jeugd


  Kentucky Award

Kentucky-Award !

Het agendapunt ‘Kentucky-Award’ kwam maandenlang elke soosvergadering voorbij. In de eerste plaats kwam daarbij natuurlijk aan de orde; alle sozen uit de gemeente Midden Drenthe ruimschoots van te voren de aanmeldingsformulieren toesturen! Maar ook de sportclubs uit de nabije omgeving werden aangeschreven, omdat we er een extra dimensie aan wilden geven vanwege deze 10e Kentucky-Award!  Daarnaast kwamen punten aan de orde als oa: wensen doorgeven en bespreken met SV Nieuw-Balinge, keeper benaderen/vragen voor het penaltyschieten, afspraken maken met dorpshuis ‘de Heugte’, bloemen voor vrijwilligers regelen, EHBO voor die dag, programmaboekje moet klaar, springkussen bespreken, muziekinstallatie huren, fotograaf benaderen, sponsors vragen, prijzengeld halen, de aangemelde teams twee dagen van te voren de tijd doorgeven wanneer ze aanwezig dienden te zijn, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Twee jeugdteams en drie tienerteams van eigen dorp stonden al genoteerd! Daarnaast had Witteveen met 1 team, Hooghalen 1 team, de Broekstreek 1 team en Elp  met 2 teams, zich aangemeld. Toen we twee dagen voor het toernooi de tijden doorbelden naar de teams, kregen we van de laatste te horen, dat ze hadden besloten om tóch maar niet te komen! Om op de dag zelf, vlak voor aanvang van het toernooi pas de poule te maken bleek dus tóch een juiste keuze van ons!

Ondanks het feit dat dhr Paulusma de avond ervoor nog met een negatieve weersvoor-spelling kwam, startte het toernooi tóch in het zonnetje en elke speler van zijn of haar team zette het beste beentje voor om zo vaak mogelijk te scoren om de eerste prijs (een prachtige bokaal, inclusief €100,=!) in de wacht te slepen.

Daarnaast kon punten behaald worden met het penaltyschieten. Elk team moest twee spelers aanmelden om de strafschoppen te nemen. Hiermee was ook nog eens € 50,= te verdienen!

 Met zo nu en dan een buitje, was het ‘t grootste deel van het toernooi goed toeven op het sportterrein van SV Nieuw-Balinge, waarna de scheidsrechter tegen half zes het laatste eindsignaal gaf. Anders dan ze aanvankelijk dus voorspeld hadden, bleken de weergoden ons de hele dag gelukkig vrij goed gezind. 

Kortom; het was een gezellig, maar vooral sportief voetbaltoernooi!

Uitslagen Kentucky-Award

JEUGD:

1)    Kentucky 1

2)    Witteveen

3)    Kentucky 2

4)    Hooghalen

 

TIENERS:

1)    Teenspirit

2)    Mix

3)    Tucky’s

4)    Broekzz

Uitslagen penaltyschieten:

JEUGD: Kentucky 2, TIENERS: Tucky’s, De FAIRPLAY-cup ging naar Broekzz.

Het eten, wat we om 18.00 uur gezamenlijk in ‘de Heugte’ hadden gepland , was voor alle deelnemers gratis. We lieten ons, na deze sportieve dag, de soep met broodjes dan ook heerlijk smaken!

Omdat het de 10e Kentucky-Award betrof hebben we er een extra feestelijk tintje aangegeven en de band ‘HEAR-SAY’ uit Smilde geboekt om de avond op te vullen, die niet alleen voor deelnemers van de Kentucky-Award, maar voor iedereen toegankelijk was. En ook hier was de toegang weer gratis!

Om 21.00 uur gaf ‘HEAR-SAY’ de muzikale aftrap en konden we tot in de kleine uurtjes genieten van een schitterend optreden, inclusief toegift, wat door het publiek luid en duidelijk gevraagd werd!

Al met al kunnen we terugzien op een geslaagde dag én avond van deze 10e Kentucky-Award!

Daarbij willen we niet vergeten en ook langs deze weg onze hartelijke dank uitspreken aan iedereen die hulp en ondersteuning gegeven heeft om deze dag te laten slagen!

Vr gr; bestuur Jeugdsoos Kentucky

Achter vlnr: Iris Kats, Richard Kats, Gerwin Strijker, Dennis Kroezen. Voor vlnr: Linda Lips, Stefan Kroezen, Niels Slomp.

Meer foto’s van de Kentucky-Award 2011 zijn te zien op:  www.nieuwbalinge.eu (Met dank aan Karin Mekkes voor het maken van de foto’s en dank aan Bram van Burg voor het on-line zetten van deze fotoreportage!)

 


  Verhaal uit de oude doos....

Verhalen uit de oude doos…..

Dit waargebeurde verhaal speelde zich zo ongeveer rond 1925 af, in het veld tussen Koolveen, de plas wat destijds in de volksmond ‘de plekke van Geert Span’ werd genoemd (nu ijsbaan), het land van Robertus en ons dorp Nieuw-Balinge.

******

De geheimen rond de dood

van Pieter Rozeman

Eenzaam en alleen zwierf hij dagelijks door het veld met zijn eigen schaapjes. Dag in dag uit. Zijn huisvesting was een houten keet waar ook zijn kippen in huisden. Hij had het zelf gebouwd in het veld, achterop Nieuw-Balinge, ca honderd meter ten noorden van waar nu Hekker woont, in een laag gelegen plaats, vroeger door zandverstuivingen ontstaan. Vlak bij zijn houten woning lag een ven (veenplas), daar haalde de man zijn brandstof uit. Hij zorgde voor zichzelf en zijn beesten. Contact met mensen had hij niet. Al vroeg ging hij met zijn schaapjes de hei op. Zijn kippen liepen om zijn huisje, soms wel vijftig meter van huis verwijderd. Tegen de avond, als het baasje weer thuis kwam, waren de kippen allemaal weer bij de keet.

Maar… het bleef niet zo.

Op een zekere dag gingen twee jonge mannen te voet, in de richting van het veld waar Pieter Rozeman dagelijks rondzwierf. Waarom de knapen daar naar toe gingen is tot op heden niet bekend. Wel hebben ze gezocht naar Pieter Rozeman, maar konden hem niet vinden… tenminste, met die boodschap kwamen de jonge knapen bij twee mannen die daar woonden met hun gezin, met de vraag als deze mee gingen, op zoek naar ‘olde Pieter Rozeman’, en vertelden erbij, dat ze het hele veld al hadden doorzocht en hem maar niet konden vinden. Ook dat vonden de mannen al vreemd, maar gingen mee, in overleg met de knapen, op zoek naar Rozeman. De hulpvragers voorop.

Toen de vier nog geen tien minuten in het veld liepen, bleven de beide voorste staan en keken opzij. ‘Kijk!’, sprak een en wees. ‘Daar ligt wat’ en liep er heen. De anderen volgden. Na ongeveer twintig meter lopen, zagen ze Pieter liggen. ‘Hij is dood’, sprak de man die er het eerst bij was. Met moeite kwam het uit z’n mond. ‘Kom’, zei de oudste van de vier, ‘we gaan de politie waarschuwen’. Deze daad werd bij het woord gevoegd. De politie kwam kijken en constateerde dat de man dood was, waarop de agent vroeg, ‘kan een van jullie er voor zorgen dat iemand met paard en wagen komt om deze man op te halen om hem naar het baarhuis (baarhuisje is een klein gebouwtje op een begraafplaats waar vroeger doden werden opgebaard. Red.) te brengen, dan zal ik de dokter waarschuwen. Die zal toch eerst onderzoek moeten verrichten naar de doodsoorzaak’. En zo geschiedde.

De beide eerste ‘zoekers’ liepen direct weg, de anderen bleven nog even napraten met politie die vroeg aan de mannen of ze de dode goed gekend hadden, waarop een antwoordde;  ‘Heel Nieuw-Balinge wist van het bestaan van Pieter Rozeman, maar ik denk dat niemand hem écht goed heeft gekend’, maar als ik vragen mag, zou u zijn jas wel open willen doen? Hoeveel geld Pieter Rozeman had was niet bekend, maar het praatje ging dat hij zijn geld altijd bij zich droeg, in een geldbuidel onder zijn jas’. ‘Dan zullen wij eens kijken’, sprak de agent en betaste de man grondig, maar vond niets. ‘Je ziet, zei de politieagent, ‘niets, helemaal niets, het zullen wel praatjes geweest zijn, of de schapen hebben het opgegeten’, grijnsde hij. ‘Maar’, vervolgde hij, ‘het zal wel bij hem thuis liggen, maar dat moet zijn familie maar uitzoeken. Als jullie mee gaan, dan zullen we een boer opzoeken die paard en wagen heeft, dan kan hij weg. De zon zakt al mooi’.

Het liep erg vlot en iemand met paard en wagen was inderdaad zo gevonden en haalde hem op.

Het werd inmiddels donker. Op een boerenwegen, tussen twee schotten, onder zakken werd hij in de schuur gezet en werd de volgende ochtend naar het Baarhuis gebracht om een week later begraven te worden. Rozeman is niet meer, maar laat een groot raadsel achter. De vraag hoé hij is gestorven, zal eeuwig bestaan. Als het een natuurlijke dood was geweest, waar is dan zijn geldbuidel gebleven? ‘Hij is twee keer gevonden’, werd vanaf toen geheimzinnig beweerd. Hoe kan het dat hij niet te vinden was door die twee jonge knapen. Want toen ze met z’n vieren gingen werd ie zonder moeite gevonden en nog wel opgemerkt door diezelfde twee. Is hij gestorven door een natuurlijke dood, een hartinfarct misschien? Of is ie tóch vermoord? Zo dachten de beide hulpzoekers en andere bewoners.

Het zou altijd een raadsel blijven …

 


  Ozitdatzo


  Over het voormalig Munitiedepot
 

 

De invulling van het munitie opslag complex in Nieuw-Balinge krijgt steeds meer gestalte. Dienst Landelijk Gebied en Natuurmonumenten hebben met inspraak van de plaatselijke bevolking gezocht naar een nieuwe bestemming. Uit de bijna 50 aangedragen ideeën zijn de plannen gekozen die stichting Joodse Werkkampen, Stichting Militair Erfgoed en de Dutch Peace Army hebben aangedragen. Het voormalig militaire terrein krijgt een bijzondere invulling. De opzet van de plannen is om de geschiedenis van de ontginningen, de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog met elkaar te verbinden.

Voor de planvorming en het vergaren van de benodigde financiën is twee jaar uitgetrokken. Natuurmonumenten heeft het complex met alle gebouwen over genomen van het rijk. In eerste instantie zouden slechts de acht met bomen en struiken gecamoufleerde bunkers niet hoeven te wijken voor de sloophamer. Vanaf het begin hebben de drie betrokken stichtingen zich hard gemaakt voor het behoud van het héle complex. ‘Juist alles met elkaar maakt het zo uniek’, zegt René Vossebeld van de Stichting Militair Erfgoed.

Het munitiedepot is volgens hem van militair historische waarde omdat het complex als ensemble stedenbouwkundig waardevol is en karakteristiek voor de jaren ‘60. ‘Het heeft prachtig gave munitiebunkers met en zonder aarden dekking. Alle gebouwen op terrein zijn nog erg gaaf. Het is alsof de militairen er gisteren zijn vertrokken.’ Wie voor het eerst het geheel met hekken afgezette terrein betreedt, ervaart er een serene rust. ‘Een heel aparte sfeer die prima past in de plannen die wij hebben om een nationaal museum voor werkkampen op te richten’, vult Niek van der Oord namens de Stichting Joodse Werkkampen aan. De geschiedenis van de joodse werkkampen was tien jaar geleden een onbeschreven bladzijde in de  geschiedenisboeken van de Tweede Wereldoorlog. Vooral door de inspanningen van de Stichting Joodse Werkkampen is dat veranderd. Volgens voorzitter Van der Oord doet zich in Nieuw-Balinge een prachtkans voor. Amper drie kilometer vanaf het complex lag in 1942 het werkkamp Mantinge.

Ook de Jodenkampen, Gijsselte, Kremboong, Orvelte en Geesbrug liggen binnen een cirkel van 12 kilometer rond Nieuw-Balinge. Bovendien ligt het voormalig concentratiekamp Westerbork in de buurt. De Jodenkampen gelden als het voorportaal van kamp Westerbork. Net als de andere betrokken partijen is Wim Broer van de Dutch Peace Army enthousiast over de plannen voor het complex in Nieuw-Balinge. Samen met Natuurmonumenten en Plaatselijk-Belang “De Vooruitgang” en met ondersteuning van de Heidemaatschappij werken de drie betrokken Stichtingen momenteel hard aan de verdere planvorming.  


  De Mannenkookploeg


  Programma Zomerfeest 2011

Het Programma van 2011

Maandag 1 Augustus

We kunnen op 1 Augustus van start, uiteraard met de SURVIVAL!

Let op tijdig aanmelden graag!

Woensdag 3 Augustus

-Barst het feest los met hopelijk weer een geweldig mooie optocht van verklede kinderen? Alles mag er is geen thema aan verbonden, wel leuke prijzen.

-Ook de paardentram rond rijdt in ons dorp!
Alle Kinderen krijgen een gratis kaartje bij de lijstcollecte, dus ieder kind kan in ieder geval één rondje maken.
Zijn er verder nog plaatsen vrij dan lukt het wellicht wel om twee keer een rondje te maken?

-Leo zal weer proberen een gezellige Markt op te zetten.

-Verder natuurlijk terras met muziek door Gerton.

-Rad van Fortuin enz.

-EN VOOR DE KINDEREN STAAT ER DE BUNGEE TRAMPOLINES! We plaatsen dit in de buurt van het terras zodat iedereen het goed kan zien.

-Voor de jongere kinderen komt er een PIRATENSCHIP waar ze op kunnen spelen en springen.

We hopen weer op een gezellige openingsdag met een zonnetje?!

Woensdagavond 3 augustus komt: VITAL SIGN

Donderdag 4 Augustus

-9.00 uur o.l.v. “De Ruisvoorn” Koppel vissen in de IJSBAAN. Vaste hengel max. ± 8 meter.     Werphengel mag niet. Koppel is één persoon onder de 15 jaar en één persoon ouder dan 15 jaar!

-9.00 uur Koersbal wedstrijden

-13.30 uur Diverse WORK SHOPS voor de kinderen.

-BINGO en KLAVERJASSEN

LET OP!!!

Later op de avond spelen we het DOUANE SMOKKELSPEL Opgave vooraf:  maximaal 8 personen per groep. Vanaf 12 jaar, (jonger, dan onder begeleiding.) Wilt u met het hele gezin mee doen? DAT KAN.

-Donderdagavond 4 augustus BINGO

Vrijdag 5 Augustus

-FIETSTOCHT, voor het hele gezin na afloop gezamenlijk eten!

-EN DAN, TERUG VAN WEGGEWEEST IN EEN NIEUW “JASJE” RINGSTEKEN op een baan vanuit een Olifant probeer je de stok door de ring te krijgen anders…krijg je gewoon 15 liter water over je heen! Dus duimen voor mooi warm weer.

-Vrijdagavond 5 augustus komt: SMILDEGER ROET

Zaterdag 6 Augustus

-11.00 uur Zeskamp voor de kinderen.

-14.00 uur Zeskamp Ouderen

-Jeu de boules wedstrijd

-Jacinta, komt voor de kleintjes.

-ZATERDAGAVOND BONTE AVOND

-Verras, ons en wij verrassen jullie?

 De tijden zijn nog niet allemaal vastgelegd.

-En op de Zaterdagavond zal het SIROCCO Team weer vanuit het café het Zomerfeest afsluiten!

Wijzigingen in dit programma zijn dan ook onder voorbehoud.

Verder zal de Kermis de gehele week aanwezig zijn, met ook weer de zo gemiste BOTSAUTO’S.

Uiteraard is ook dit jaar alles weer GRATIS voor de Kinderen.

Een Attentie is er ook dit jaar weer, en natuurlijk niet te vergeten de KERMISMUNTEN!

Wij hopen dan ook dat wij in de eerste twee weken van Juli  een beroep mogen doen op u, voor de vrijwillige bijdrage aan het Zomerfeest 2011

U, zult begrijpen dat wij uw bijdrage en die van onze sponsoren en adverteerders niet kunnen missen om een Zomerfeest te organiseren als het onze.

Namens de St. Zomerfeest,  i.o. José Post 


  Hans Perquin en Nieuw Balinge

 

Wat heb ik toch met…

Het moet ongeveer 40 jaar geleden geweest zijn ,dat we na een verregende vakantie in Frankrijk nog een tiental dagen in Drenthe terecht kwamen. Het was prachtig weer en onze eerste kennismaking met het landschap was overweldigend. Het gevolg was dat we er regelmatig terug zijn gekomen en een chalet huurden in Meppen. Bij toeval kwamen we ook in Nieuw Balinge terecht, waar een pas gebouwd bungalowpark stond,waarvan er enkele zomerhuizen te koop werden aangeboden. Na veel vijven en zessen besloten we er een te kopen via makelaar Baard. Dat was in 1975.  De bungalow stond aan de rand van het park te midden van wild opgroeiend gras en wat jonge aanplant,die bomen en struiken moesten voorstellen. Het bleek de bedoeling te zijn als voorschrift een Drenthse “singel” te worden als afscheiding van het perceel. Enige restanten kun je hier en daar in het park nog aantreffen. De meesten zijn echter bij tuinaanleg verdwenen.

We zijn er regelmatig , toen de kinderen nog klein waren, teruggekomen en ik prijs me gelukkig er nog te kunnen komen en te genieten van de heerlijke rust en…. de prettige mensen die ik er steeds weer ontmoet. De gedachte om er te gaan wonen heeft een aantal jaren door mijn hoofd gespeeld,doch het Rotterdamse levensgevoel blijkt voor mij onuitwisbaar te zijn .Ook bij Nieuw Balingers bespeur ik dat besef , gevoel voor “de roots” Bovendien zijn voor mij in Rotterdam demedische voorzieningen wat sneller bereikbaar zonder auto. Zeker als je alleenstaand  bent en op leeftijd raakt.

Heel opvallend was toen al het modern uitziend dorpshuis “De Heugte”. Het gebouw zou als wijkgebouw of buurthuis in Rotterdam niet misstaan. Terecht waren en zijn de Nieuw Balingers er trots op en telkens met een groot aantal vrijwilligers bereid de handen uit de mouwen te steken. In een dorp ,dat toen ca. 800 inwoners telde was er een rijkgeschakeerd verenigingleven en zelfs nu in 2011 is dat nog zo. De enige verklaring die ik daarvoor heb is dat er in Drenthe veel waarde wordt gehecht aan het familieleven en ook de dorpsgemeenschap de sociale contacten onderling koestert. Daarbij moet niet onvermeld blijven , dat er een aantal inspirerende dorpsbewoners zijn.

De relatie met de bewoners van het bungalowpark was in de beginjaren erg afstandelijk. De plek waarop het bungalowpark ontstond, was een stuk natuurgebied dat door het dorp als “eigen” werd beschouwd. De eerste eigenaren werden eerder als “indringers” (alleen uit het westen?) gezien en niet als nieuwe dorpsbewoners. Hoewel een aantal er vast woonden, bleven de bungalows een recreatieve bestemming behouden. Voor Drenthse of Nieuw Balingse “starters” was er geen kans op huisvesting.  Zelf ben ik als secretaris van de Ver. Van Eigenaren in de tachtiger jaren  bestuurlijk actief geweest.

Aan activiteiten in of buiten “De Heugte” heeft het in al die jaren niet ontbroken. Hoogtepunt was natuurlijk de jaarlijkse feestweek. Een aantal keren hebben wij met de kinderen dit evenement mogen meemaken. De kermis (overigens geen modern lunapark) was juist door de kleinschaligheid aantrekkelijk m.n. voor de jeugd. Vanuit de omtrek trokken de georganiseerde festiviteiten zoals muziek , dans, entertainment ,loterijen veel andere belangstellenden aan. Herinneringen aan georganiseerde spelletjes voor jong en oud, spectaculair , kolderiek of spannend,  staan nog in mijn geheugen.  

In de loop van de jaren heb ik kennis kunnen maken met een aantal dorpsbewoners ,die ik persoonlijk heb leren kennen of van gezicht. Opvallend is dat het elkaar groeten (moi?!) heel gewoon is. (in Rotterdam zeldzaam) Om contact met een Drenth (lees: Nieuw Balinger) te krijgen is geduld nodig. In het begin ervaar je dat als stugheid,soms “onvriendelijk” ,in ieder geval terughoudend. Nemen de contacten toe dan bemerk je de gastvrijheid en voel je dat je in zekere zin opgenomen bent en leer je hun omgangstaal en –gewoonten verstaan. Helaas is mijn Drenths nog steeds onvoldoende. Het proces van “inburgering” blijkt nog niet af te zijn.

De Nieuw Balingers zijn gezegend met een stuk natuur om zich heen, waar menigeen jaloers op moet zijn. Ik zie dat er steeds meer oog komt voor de rijkdom van de omgeving zoals het Balinger- en Mantingerzand. Ook de historie van het dorp krijgt dank zij een aantal enthousiastelingen aandacht. Een nagebouwde “plaggenhut” (symbool van een tijd van zorg en armoede) krijgt daarbij terecht een plaats. Oog voor wat vroeger was ,bevordert de waardering  voor het heden (tekenen van welvaart) en geeft vertrouwen in het werken aan de toekomst.

Het maandelijks verschijnend “Kontakt” levert een belangrijke bijdrage, die ik steeds met belangstelling lees. Vandaar dat ik graag eens zelf “in de pen “ ben geklommen en uiting wil geven aan waardering en bewondering voor wat er zoal aan activiteiten zijn en wie daarvoor inspirerend werken of gewerkt hebben.

Hans Perquin          Rotterdam, 17 juni 2011

 

  Stichting Dorcas


  Reddingshonden in actie bij de IJsbaan

 

IJsvereniging Nieuw-Balinge stelt terrein beschikbaar voor reddingshonden

11 juni heeft de ijsvereniging van Nieuw-Balinge hun terrein beschikbaar gesteld aan één van de reddingshondengroepen van Noord Nederland.

Stichting ReddingshondenNU hield op deze dag hun jaarlijkse vriendendag en zocht een locatie waar niet alleen op het land maar ook op het water gewerkt kon worden.

ReddingshondenNU houdt zich bezig met het opleiden van reddingshondenteams met als doel het terugvinden van vermiste personen.

ReddingshondenNU is een non-profit organisatie en ontvangt geen subsidie van de overheid.
De organisatie bestaat uit vrijwilligers die zich in geval van calamiteiten beschikbaar stellen. Overheidsinstellingen, andere organisaties en particulieren kunnen kosteloos een beroep doen op ReddingshondenNU.
ReddingshondenNU maakt deel uit van de Samenwerkende Reddingshonden organisaties in Nederland.

De vrienden van ReddingshondenNU zijn mensen die een team jaarlijks financieel steunen.

Door deze ondersteuning is de stichting in staat materiaal aan te schaffen en te onderhouden.

Voor hun bijdrage wordt jaarlijks een vriendendag georganiseerd zodat de mensen die een team steunen deze ook aan het werk kan zien en de vorderingen van zowel de honden als de mensen kan volgen.

Ook dit jaar was het weer een geweldige dag, gezellig, mooi weer en een prachtige locatie.

ReddingshondenNU is het bestuur van de ijsvereniging bijzonder dankbaar dat ze deze dag van dit geweldige terrein gebruik mochten maken.

Voor meer informatie over reddingshondenNU verwijzen we naar de website, www.reddingshonden.nu .

Heeft u vragen of belangstelling om uw hond op te leiden tot reddingshond of om een keer te komen kijken reddingshondenteam dan kunt u contact op nemen met het secretariaat, M.van Schaik 0629503411

www.reddingshonden.nu

info@reddingshonden.nu

Alarmnummer: 0640688409

Vriendelijke groet,  Maryan van Schaik

Secr. ReddingshondenNU, 0629503411 

   
 

  Vakantie Bijbel Klub


  Beklimming van de Mont Ventoux door 3 dorpsgenoten

 

Hallo dorpsgenoten,

Wij willen ons graag even aan u voorstellen omdat wij met ons drieën een fantastische uitdaging aangaan.

Wat gaan we doen?

Wij gaan op 3 september as. ten eerste een behoorlijke sportieve uitdaging aan om in het zuiden van Frankrijk de Mont Ventoux te bedwingen. De Mont Ventoux, ook wel “ De kale berg” genoemd is een berg van de buiten categorie in fiets begrippen. Hij heeft een gemiddeld stijgingspercentage van ongeveer 9 % en de weg naar de top is ongeveer 21 km lang. Liesje en Jacquelien gaan dit te voet doen, en Tieme op de mountainbike.

Waarom en met wie gaan we dit doen?

Dit hele gebeuren gaat onder de vlag van de “Stichting groot verzet tegen kanker”. Doel van deze stichting is het zoveel mogelijk binnen halen van sponsorgeld voor doelen die u kunt terug vinden op de web site van deze stichting http://www.goformontventoux.nl/  Hier staat allerlei informatie op waarop u kunt zien wat dit allemaal inhoud, en hopelijk heeft u dan een indruk wat we gaan doen.

Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt dan zou u op deze site eens even kunnen kijken . Onder het kopje deelnemers kunt u ons persoonlijk opzoeken en kijken wat wij allemaal doen om dit doel te realiseren. Ook is hier de mogelijkheid om een bijdrage te doen die helemaal ten goede komt voor het goede doel.

Kortom, het is  voor ons een enorme sportieve uitdaging om de top te bereiken en om een mooie bijdrage te leveren aan dit prachtige initiatief van deze stichting.

Met vriendelijke groet;

 


  Jeu de boules-toernooi


  Alfa-college studenten reizen naar Bosnië

 

Alfa-college studenten reizen naar BosniëHallo  allemaal.
Ik Hiske Wielink ga in Oktober voor een project van school naar Bosnië toe!
Voor dit geweldige project ben ik natuurlijk wel sponsors nodig.

Informatie!

In Oktober 2011 vertrekt een groep studenten van het Alfa college uit Hoogeveen, gesteund door de organisatie Out of Area, naar Bosnië Herzegovina. Out of Area zet zich al jaren in voor kinderen in Bosnië Herzegovina.

Dat doet zij door een aantal jaarlijks terugkerende projecten te organiseren. Onder het motto Laat ze maar lachen en alles komt goed` probeert Out of Area iets voor kinderen te betekenen. Het is fantastisch om te merken dat met de inzet van velen ook echt dingen gebeuren. En de dank is groot, want met iedere lach heelt een stukje van de ellendige gevolgen van een oorlog waar zoveel kinderen nog last van hebben in hun dagelijks leven.

De studenten van het Alfa college zijn allen, super gemotiveerde studenten van de afdeling Onderwijsassistent en Pedagogisch werk . De groep zal 5 dagen lang de handen stevig uit de mouwen gaan steken voor de kinderen van een basisschool. Zij zullen gaan schuren, schilderen en decoreren en allerlei leuke activiteiten gaan organiseren voor de kinderen van de school.

Voor zo´n geweldig initiatief is natuurlijk geld nodig. Geld dat de jongeren samen met Out of Area proberen in te zamelen door allerlei fundraise projecten te organiseren. Vindt u ook dat deze studenten, onze jeugd, goed werk doet, sponsor ons dan! Elke Euro die u geeft komt rechtstreeks ten goede aan het project.

Daarnaast hebben wij een plekje gereserveerd, op onze Alfa4Bosnië website, voor het logo van uw bedrijf. In het dagboek dat op de website zal worden gepubliceerd zullen wij u regelmatig op de hoogte brengen van onze activiteiten. Zo weet u zeker dat uw donatie op de goede plaats terecht komt.

Alfa4Bosnië projectrekening: 15.22.38.719 t.n.v. de Stichting Out of Area te Nuenen o.v.v. Alfa Hoogeveen+ Hiske Wielink

Alle informatie over het Alfa college Hoogeveen, de studenten, Out of Area en het project kunt u vinden op; www.outofarea.nl / scholen / lopende projecten of rechtstreeks naar http://alfa4bosnie.webklik.nl

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.


  De Drentse Hooglanden

Misschien bent u bekend met ‘De Drentse Hooglanden’. Het kan ook zijn dat u er nog nooit van heeft gehoord. Daar komt binnenkort verandering in!

Begin juni worden bij alle toegangswegen van de dorpen in Midden-Drenthe borden geplaatst met de tekst ‘Welkom op de Drentse Hooglanden’. U vraagt zich misschien af waarom naast Midden-Drenthe de naam ‘De Drentse Hooglanden’ wordt gebruikt en wat de achterliggende gedachte is geweest bij deze benaming.

Gebiedsmarketing
Om Midden-Drenthe sterker in de markt te zetten als toeristisch gebied wilden de ondernemers in de recreatieve en toeristische sector in Midden-Drenthe, verenigd in de VTRB, aan ons gebied een ‘merknaam’ meegeven. De keuze viel op de naam ‘De Drentse Hooglanden’ omdat het gebied ‘hoog’ ligt ten opzichte van het omliggende gebied. Met deze naam willen de VTRB en de gemeente Midden-Drenthe het Drentse grondgebied neerzetten naast andere ‘gebiedsmerknamen’ als ‘De Hondsrug’ en ‘De Drentsche Aa’.

Borden
We heten onze toeristen graag welkom in onze gemeente! Iedere ondernemer doet dat op z’n eigen wijze. Door borden te plaatsen op alle toegangswegen bij de dorpen laten we onze gastvrijheid ook op deze wijze zien. De borden moeten zorgen voor een aantrekkelijke entree van het dorp. Daarnaast bakenen ze het gebied goed af voor de toerist zodat hij weet waar hij zich bevindt. Het welkomstbord heeft ook de functie om te verwijzen naar de website. Het bord heeft dus meerdere functies.

Wat De Drentse Hooglanden zo uniek maakt
De Drentse Hooglanden staat voor een gebied met veel afwisselende landschappen variërend van agrarisch tot natuur. Cultuurhistorie en natuur bepalen het beeld. De Drentse Hooglanden beschikt over een groot netwerk van fiets- en wandelpaden. Het gebied ademt een sfeer uit van ruist en ruimte maar nodigt tegelijkertijd ook uit tot actief bezig zijn. Er zijn een aantal toeristische trekpleisters zoals Orvelte, Het Herinneringscentrum en Speelstad Oranje. Daarnaast zijn er vele overnachtingsmogelijkheden. Kortom: een goede mix van rust en ruimte en toeristische accommodaties!

Kaart
De Drentse Hooglanden beslaat het gebied van de gemeente Midden-Drenthe maar de gemeentegrenzen worden niet strikt aangehouden. Met deze gebiedsmerknaam wordt het centrale deel van Drenthe bedoeld.

Website
Wilt u weten wat er allemaal te doen is op De Drentse Hooglanden? Bezoek dan eens de website www.drentsehooglanden.nl! Daarop vindt u een actuele agenda over allerlei evenementen. En natuurlijk weerhouden we u niet om deze website onder de aandacht te brengen bij kennissen, familie of vrienden die buiten De Drentse Hooglanden wonen!

 

Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mooie Shih –Tzu pup te koop

Wij hebben nog 1 Shih-Tzu pup te koop, Een teefje , ze is zwart-wit gevlekt en is 9 mei geboren, Ze groeit op bij ons in de huiskamer, en is iedere 14 dagen ontwormt, Ze is goedgekeurd door de dierenarts en heeft de 1ste enting gehad,

Vader en moeder zijn allebei aanwezig. Ze krijgen een doekje en speeltje mee uit het nest, en ook een puppy pakket. Het is een lief en vrolijk speels hondje,

Heeft U belangstelling of wilt U komen kijken, neem dan  gerust contact met ons op.

Mvg   Liesje Smale, tel. 0528-321699