kontakt  
   

September 2011

 

 
Redactie
Henk Dijkhuis;      tel: 321230
Geke Strijker;            tel: 321132
Jan ’t Hoen;                tel: 321646
José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452
 

Kopijadres: geke.strijker@hetnet.nl Geke Strijker, Meeuwenweg 21a,

Rek.nr. Kontakt: 3694.60.332, t.n.v. Kontakt Nieuw Balinge
 
Redactie jeugdpagina: The Young Ones
Sigrid Goossens, Inge Tump, Bernice Post, Manon Wielink en Ellen Smale
Kopijadres :theyoungoneskontakt@yahoo.com
 
Bezorging (dorp): Iris Kats, T: 321501
Bezorging (bungalowpark): Heidi Koekoek, T: 321024
 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij :

*Kopij digitaal aanleveren: in een WORD-Bestand.

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Het plaatsen van kopij en van een kleine advertentie is gratis voor inwoners van Nw Balinge(particulier)

*Voor zakelijke advertenties bestaan vaste tarieven.
* Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw Balinge, worden eveneens kosten in rekening gebracht.

 

Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd
 
 
 

 Van de Redactie

Van  de  redactie

Veel versierde fietsen en leuk verklede kinderen tijdens de optocht van het afgelopen Zomerfeest

Veruit de meeste onder ons zijn alweer aan het werk of weer naar school, de vakantie bijna alweer vergeten. En met het zomerfeest als herinnering zijn we alweer in de maand september aangekomen. Er is in de afgelopen periode alweer wat kopij binnen gedruppeld. O.a. kunnen we nagenieten in dit septembernummer van de uitslagen en foto’s van dit afgelopen zomerfeest. Maar ook hebben mensen eigen kopij en of documentatie aangeleverd voor plaatsing in Kontakt. Heel erg dank daarvoor, want samen ‘maken’ we ons dorpblad Kontakt! Neem bv het artikel over ‘Het jaar van de vleermuis’. Ons is een brochure hierover toegestuurd door een inwoner van Nieuw-Balinge voor Kontakt. Wij hebben hier een artikel van gemaakt  met interessante informatie over het leven van de vleermuis. Tevens is een prachtig verhaal aangeleverd waarin dit keer de dieren druk bezig waren met het organiseren van hun dorpsfeest! En zo zijn er meerderen die zo nu en dan eens schrijven om Kontakt gezellig en interessant te maken. De redactie dankt iedereen die kopij aangeleverd heeft!

Wat nog meer:

·         Juf Rinske vierde haar 12 ½ jarig jubileum en is goed verwend door de peuters en het bestuur van Duimelot!

·         ‘Wat heb ik toch met Nieuw-Balinge’, wat in de vorige uitgave te lezen was, is door ons als nieuwe rubriek gebombardeerd. Een tweede artikel onder dezelfde noemer is te lezen in deze uitgave van Kontakt.

·         Gemeente Midden Drenthe is er met een artikel over Isolatie onder de noemer; ‘Aangenaam duurzaam’.

·         Eveliene van Trigt vertelt haar ervaringen over de aankomst in Afghanistan.

·         In de rubriek ‘De pen door geef pagina’ kunnen we lezen over Richard vd Bosse.

·         En wilt u een gezellige Drentse avond, verzorgt door ‘Het Huus van de Taol’, dan kunt u op 21 september terecht in ‘de Heugte’.

·         Tienersoos Teenspirit gaat weer open. In deze uitagave leest u m.i.v. wanneer.

·         En last but not least…. The Young Ones. De jongerenredactie heeft ook deze keer weer drie pagina’s prachtig weten te vullen voor de jongeren en de kleinsten onder ons.

We wensen u allen veel plezier met deze uitgave van Kontakt.

 

  Allio Kinderopvang

Allio kinderopvang heeft aangegeven voornemens te zijn kinderopvang voor 0-12 jarigen aan te bieden in Nieuw Balinge.

Deze voornemens blijven bestaan. De start datum zal echter worden opgeschort. Tot op heden hebben wij enkele belangstellenden te woord mogen staan maar er is nog geen sprake van concrete aanmeldingen.

Dat heeft geleid tot het besluit om de plannen voor dit moment te bevriezen.

In het najaar van 2011 zal Allio kinderopvang opnieuw met het bestuur van ‘de Heugte’ om de tafel gaan om de locale situatie te bespreken

Nogmaals willen wij belangstellenden verzoeken om contact op te nemen , wie weet kunnen wij in het najaar van start gaan in uw dorp!

Hillien Koster, Vestigingsmanager Allio kinderopvang Hoogeveen

Tel: 0528- 23 25 26,  E: amshoffweg@allio.nl

 


The Young Ones

 
 

  De-Pen-Doorgeef-Pagina


  S.V. Nieuw Balinge
 

Kleding

Onze kapstok in de kantine raakt vol.

Er is heel veel kleding blijven liggen of hangen in de kantine.

Dit kan nog tot 30 september afgehaald worden.

Kleding wat niet afgehaald wordt,

gaat in de Humanitas bak.

Dus ben je nog wat kwijt, ga dan even kijken of er nog iets van je hangt .

 
 

  Nieuwsbrief "De Heugte"
 
   

Nieuwsbrief

 

 

  Berichten Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"
 

geen opgave


  Mijn Isolatie

MIJN ISOLATIE

Lagere energierekening voor inwoners Midden-Drenthe!

Tocht het in uw huis en zijn uw energiekosten erg hoog? Is uw huis in particulier eigendom en gebouwd voor 1976? Dan is het nu tijd om mee te doen met het nieuwe project ‘Mijn Isolatie’. Tijdens dit project kunt u uw dak, muur en/of vloer isoleren waarmee u tot wel 30% energie bespaart! Inschrijven kan vanaf 5 september tot en met 4 oktober 2011.

Gedurende het project wordt u geholpen bij het maken van keuzes, worden ervaringen uitgewisseld met andere deelnemers en geeft de gemeente u nuttige tips.

Mijn Isolatie

Een lagere energierekening, dat wil toch iedereen? Dat kan in Midden-Drenthe met het project Mijn Isolatie! Na het succes van het project ‘Thuis in een energiebesparend huis’ in Westerbork start de gemeente een nieuw project waarmee u op een leuke manier op uw energiekosten kunt besparen en uw wooncomfort kunt verhogen.

Deelname aan het project levert u meer op dan alleen een goed geïsoleerd huis en een lage energierekening. U ontvangt korting op een maatwerkadvies, krijgt persoonlijke begeleiding en u kunt gebruik maken van collectiviteitkorting. Meer informatie over het project kunt u vinden in de folder ‘Mijn Isolatie’.

Inschrijven

Inschrijven kan vanaf 5 september 2011 tot en met 4 oktober 2011. Wacht niet te lang, want er is slechts plek voor 80 deelnemers! Inschrijven kan via onze website www.middendrenthe.nl.  U ziet direct of u in aanmerking komt voor deelname aan het project. Als u zich heeft ingeschreven ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging. Indien u wel wilt meedoen maar u wilt/kunt zich niet aanmelden via internet dan kunt u contact opnemen met mevr. M. Gerrits of dhr. R. Klarenbeek.

Vragen en contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het project ‘Mijn Isolatie’ dan kunt u contact opnemen met mevr. M. Gerrits via e-mail m.gerrits@middendrenthe.nl of telefoonnummer 0593-539635 of met dhr. R. Klarenbeek via e-mail r.klarenbeek@middendrenthe.nl.

Het project ‘Mijn Isolatie’ is onderdeel van het project Aangenaam Duurzaam van de gemeente Midden-Drenthe

 


  Uitslagen Zomerfeest 2011
 

   Wat heb ik toch met Nieuw-Balinge…

 

Wat heb ik toch met Nieuw-Balinge…

Naar aanleiding van het verhaal van dhr Hans Perquin in de vorige uitgave van Kontakt (de editie van juli/augustus) , kwam de redactie op het idee om hier een nieuwe rubriek van te maken onder de zelfde noemer; ‘Wat heb ik toch met Nieuw-Balinge…’ Wij zijn van mening dat velen onder ons wellicht ook het een en ander te vertellen hebben over;  hun visie omtrent ons dorp, hun bezigheden en belevingen hier, maar vooral waarom men wat met Nieuw-Balinge heeft. Dat kan iemand zijn die; hier jaren werkzaamheden heeft verricht en of in het verenigingsleven heeft gezeten, maar ook die hier is komen wonen en besloten heeft niet meer weg te willen. Oud Nieuw-Balingers die nog steeds veel affiniteit hebben met hun oude dorp Nieuw-Balinge, enz enz. De redactieleden zullen met deze nieuwe rubriek de aftrap verlenen. Heeft u iemand op het oog waarvan je de mening wilt weten m.b.t. deze titel, geef zijn of haar naam aan ons door. Of wilt u zelf een artikel schrijven hiervoor? Lever dit dan in bij Geke Strijker 321132, geke.strijker@hetnet.nl.

* * * * *

Wat heb ik toch met …

Veel! Misschien omdat ik en mijn gezin ons zeer gelukkig prijzen met veel familie en vrienden om ons heen? Of misschien omdat het hier een sociaal gebeuren is en daardoor het wij-gevoel heel hoog ligt? Misschien omdat ik hier geboren en getogen ben? Misschien ook, omdat ik in Nieuw-Balinge een fijne en gezellige kinder- en jeugdperiode heb gehad? Het eerste punt is sowieso een feit. En niet alleen de rest van de punten die ik noem, ook het laatste zou een goede reden kunnen zijn! De inzet en motivatie van de vrijwilligers, de sfeer en gezelligheid onderling, is m.i. niet zo heel veel anders dan toen, want óók in die tijd werd al veel georganiseerd door en voor inwoners van Nieuw-Balinge.

De eerste schooljaren heb ik doorgebracht in de openbare lagere school aan de Verlengde middenraai. In 1968 mochten wij als leerlingen verhuizen naar de nieuwe school aan de Haarweg, die vanaf dat moment de naam ‘meester Sieberingschool’ mocht dragen. Omdat ik met mijn ouders en twee broers aan de Lijsterstraat woonden, kreeg ik het qua ‘reistijd’ erg makkelijk en kon ik zo de deur uit, het grasveldje over naar school.

Ook het dorpshuis was net gebouwd, die de naam ‘de Heugte’ kreeg en waar ik menig uurtje heb doorgebracht. Ik meldde me, zoals zo velen, aan bij de GJVV voor gymnastiek, volleybal en zelfs judoles. Dit alles gebeurde in de gymzaal wat nu de Grote zaal van ‘de Heugte’ is. Een tienersoos was er nog niet, maar de avonduurtjes werden verder ingevuld door en voor ‘de meisjesclub’, waar we niet alleen gezellig bij elkaar waren, maar ook leuke dingen maakten en zelfs een weekje weg gingen met elkaar. Dit alles was in handen van stichting opbouw Drenthe (nu stichting welzijn Midden Drenthe). Hadden we dan nog een avondje over (en het huiswerk was klaar…) dan zaten we gezellig bij elkaar in het dorpshuis waar een biljart stond en een pingpongtafel, waar iedereen zich kon vermaken. In de weekenden werden o.a. drive-ins georganiseerd voor de jeugd. Ook dat werd vaak nogal druk bezocht. De discotheek droeg de naam HELIOS wat zoveel betekende als ‘Herrie En Lawaai Is Ons Streven’ (…), waar wij als jeugd maar wat graag gehoor aan gaven om gezellig samen aanwezig te zijn en kwam je elkaar niet alleen de doordeweekse avonden, maar ook ’s weekends weer tegen! 

En één keer per jaar werd de feestweek (nu ‘Zomerfeest’) op touw gezet, waar we ons ook weer als kind of jeugd zeer op verheugden. Overdag leuke kinderspelletjes en de avonden waren voor de ouderen onder ons. Je zag dan ringsteken, sprietlopen (met een paal over de Verlengde middenraai)  en dan natuurlijk niet te vergeten, de stoelendans wat vaak kolderieke taferelen opleverden. Zo hier en daar stond een kraampje, waar men o.a. kon buksschieten of touwtje trekken. Ook was het kraampje waar snoep verkocht werd  druk bezocht door de kleinsten en zag je in menig kinderhandje een dubbeltje glinsteren die dringend verruild moest worden voor iets lekkers. Al was het geheel, in vergelijking met nu, iets kleiner van opzet, het was er zeker niet minder gezellig om. Ook ligt het in mijn herinnering dat alles destijds veel meer bezoekers trok, maar ook veel meer mensen waren die deelnamen aan de spelletjes.   Wat niet is veranderd in mijn optiek, is de inzet van vrijwilligers! Alles wat op touw werd gezet, was grotendeels in handen van vrijwilligers, wat ook nu het geval is. Ook onze eigen kinderen blijken dezelfde affiniteit te hebben voor sport, spel, feest en inzet in en voor eigen dorp en zie ik, nu een generatie later, dat zich alles lijkt te herhalen. Veel jeugdigen onder ons blijken van diezelfde mening zijn toegedaan gelukkig. Want hoe je het ook wendt of keert, de jeugd heeft nog steeds de toekomst en wij met hen! Opgroeien én meedoen in een dorp als de onze is m.i. belangrijk voor een goede sociale ontwikkeling, wat niet alleen het kind ten goede komt, maar waar op den duur ook het dorp weer wel bij vaart. Misschien komt het omdat ik hier ben opgegroeid zoals hierboven omschreven in een toen al bruisend dorp, heb ik genoeg met Nieuw-Balinge en hanteer ik  dan ook graag de uitspraak; ‘Samenwerken Werkt!’ Want samen moeten we het doen en als ik om me heen kijk én hoor, weten velen onder ons dat samenwerken inderdaad werkt!  Maar vooral óók omdat velen met elkaar er een dorp van proberen te maken zo we die allen graag willen en inzien je schouders er onder te moeten zetten. Voor elkaar, door elkaar! Iedereen zegt elkaar vriendelijk goedendag en je maakt zo af en toe een praatje. De naoberhulp is hier ook nog aanwezig; als je hulp nodig hebt is die er! Zelfs zie je zo hier en daar koopwaar aan straat met een geldpotje waar men zichzelf nog mag én kan bedienen. Nieuw-Balinge, een fijn dorp om te wonen én op te groeien!   Kortom: m.i. redenen genoeg waarom ik veel met Nieuw-Balinge heb!

Geke Strijker – Sok.

 


  St.lieve Noa

 

Hallo ,

Weten jullie nog dat wij ( Esmee, Aniela en Melissa) mee deden voor  Stichting lieve Noa .

Dit heeft € 57,- opgebracht.

Bedankt dat jullie onze zelf gebakken koekjes en pruimen hebben gekocht.

We hebben het geld overgemaakt op rekening nummer: 12.04.94.477 t.n.v. stichting Lieve Noa, Hoogeveen

Noa  is in de zomervakantie naar Amerika gegaan om daar te worden behandeld.

Nogmaals bedankt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Groetjes Aniela , Melissa en Esmee.

 

  Bericht vanuit het dagcentrum ‘De Breistroeken’


  Toneelvereniging  V.D.O.

TONEELVERENIGING V.D.O.

 

We zijn weer begonnen met de voorbereidingen van een nieuw toneelstuk.

Een leesgroepje is bezig met het lezen van boekjes waaruit we  een mooi toneelspel kiezen voor het volgend voorjaar.

Over enkele weken kunnen de repetities dan beginnen. Mocht u, als lid mee willen spelen geef dit dan door aan een van de bestuursleden.

Bent u nog geen lid, maar zou u het wel een keertje willen proberen om toneel te spelen?

Ook dan kunt u bij het bestuur aan de bel trekken.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: José Post 321354

Secretaris: Arjan Schutte 321116

Penningmeester: Freddie Oelen 321188

Lid: Henk Dijkhuis

Lid: Yvonne Jonker

Wij houden u op de hoogte!

 

 

12,5 JARIG JUBILEUM

In juli was Rinske Jagt 12,5 jaar  peuterleidster bij de peuterzaal Duimelot.

Dit wilden wij natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan, dus de laatste schooldag zal een dubbel feestje  worden.  Alle kinderen mochten verkleed op school komen.

We hadden gelukkig mooi weer dus we hadden buiten een mooi spring kussen laten komen. Toen alle ouders een beetje binnen waren hebben wij een cadeau aan Rinske overhandigd en we hebben een mooi boek gemaakt voor juf Rinske . Rinske was helemaal overvallen van al die aandacht. Tot slot kwam de redactie van de Krant van Midden Drenthe  en ja 1 week later stond er een leuk stukje over Rinske in de krant,  we hebben nog heerlijk poffertjes gegeten en tegen half 1 kwamen de papa's en mama's de kinderen weer ophalen, kortom het was een super leuke morgen.

En ja de vakantie zit er al weer op en zijn we al weer  begonnen met spelen op de peuterzaal, eigenlijk is er weinig veranderd, de peuters kwamen als vanouds binnen en het was net als ze niet weg waren geweest ,

wij wensen de peuters weer veel speel plezier dit jaar !!!

groetjes de ouder commissie.                          

 

  Hans Perquin verteld..........

Be’tOOGhoekje

Het was stil in het  bos en het Mantingerveld. Onder de dieren heerste nogal wat opwinding. Het dorp was van plan de jaarlijkse feestweek te vieren. Ja, ze hadden daarvan kennis genomen en in alle stilte een geheime bijeenkomst belegd. Zwartje, de driepotige kater had er lucht van gekregen en stiekem het dorpsblad “Kontakt” uit de brievenbus gevist. Daarin stond volgens hem het grote plan voor het dorpsfeest.

De dieren begrepen, dat er heel veel georganiseerd ging worden. Het hele dorp raakte in de jaarlijkse feestsfeer. Reden genoeg om een geheime vergadering te beleggen , omdat ook zij het feest wel eens mee wilden vieren.

Daarom moest hun plan besproken worden. Veel diersoorten mochten hun afgevaardigden sturen. Dat was niet makkelijk, omdat ze liefst in grote getale zelf aanwezig wilden zijn. De kievit, de meeuw en de lijster meenden namens de vogels het voorrecht te hebben. Naar hen was immers een naam van een straat of weg genoemd. De lijster vond zelfs, dat er een bes naar hem genoemd werd.

De konijnen waren het oneens en vonden dat ze de oudste rechten hadden,omdat zij al tientallen jaren gebruikt maakten van het terrein rondom het dorp. Hierop protesteerden het schaap en de geit. De eerste , Lammert genaamd hield vol, dat zijn familie de eerste wolleverancier van het dorp was geweest. De geit sprak daarop verontwaardigd, dat zijn over- over- overgrootvader voor het geitennageslacht in het dorp had gezorgd,zonder daarvoor ooit een onderscheiding te hebben gekregen. Het gekrakeel was niet van de lucht. De vos beriep zich op zijn  slimheid, de wolf op zijn naam Robertus ,de gans blufte dat hij niet zo dom was als wel beweerd werd..

De pauw werd als trots en pronkerig , arrogant versleten en de struisvogel kreeg het verwijt zijn kop in het zand te steken en dus niet te zien wat gezien behoorde te worden. De koekoek kreeg het verwijt eieren in andermans nest te leggen, Kortom de aanwezig dieren kwamen nog niet tot een feestplan.

De wijze uil moest er aan te pas komen om aan de verwarring een einde te maken, Het moest toch een feest worden,waarbij alle dieren saamhorigheid moesten tonen. Een gelegenheid dus om aan elkaar te laten zien,waartoe ieder afzonderlijk en allen samen in staat zijn.

Het zou een gevarieerde en kleurrijke optocht moeten worden. Het haantje, als voorste, opende de stoet gevolgd door de statige struisvogels en daarna de anderen. Natuurlijk bedachten de dieren spelletjes zoals het leggen van het grootste ei, het hardlopen tussen hamster en konijn , de spectaculaire duik van de voorn in de Middenraai, het zangnummer van tien bosvogels ,Ga zo maar door.

De optocht ging om het dorp heen. Niet luidruchtig genoeg om de mensen,moe van de voorbereidingen van het feest, wakker te maken. Plotseling maakte de postduif zich los om het nieuws aan alle niet aanwezige dieren te brengen,want media-aandacht was gewenst. De vlaggetjes in het gewei van de ree wapperden er lustig op los,terwijl de kleuren grijs, bruin , beige,  zwart afwisselden met het bont van de gevederde dieren.

Allen waren het er over eens :het feest was prachtig geweest, zonder enige wanklank bij de uitvoering en ze beloofden zichzelf en elkaar : “herhalen” !!! De mensen in het dorp deden het al jaren.

Wat moest de dieren nog van het hart ?

 :“mensen kunnen steeds hoger klimmen” sprak de eekhoorn vanuit een hoge boom.

“ja, ze vliegen zelfs in zelfgemaakte machines,die ze van mij hebben afgekeken” bekende de ooievaar.

“En wat denken jullie van die amfibievoertuigen,waarmee ze het water doorklieven?”bracht de kikker in.

“en vergeet dan niet die machines met rupsbanden” voegde de rups er aan toe.

“hun jassen lijken in ’t gunstigste geval op ons”, spotte de nerts.

“en wat denk je van die camouflagepakken en –broeken ?”, riep de kameleon

“wijfjes dragen hun jongen in zelfgemaakte zakken op hun buik”,(of rug)  lachte de kangoeroe.

“de menselijke evolutie is dus niet erg origineel”, riepen de dieren in koor.

“het is kunstjes afkijken en met de eer gaan strijken” aldus de gorilla uit Emmen. “gewoon na-apen”

Daarna schreef de libel “het schrijvertje”zijn e-mailadres op het rimpelloze water van het   Mekelermeer.

Hans Perquin

 

  Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Drenthe

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Drenthe van start

Vanaf 16 september 2011 is het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Drenthe (CJG) officieel geopend. Het CJG is een samenwerkingsverband van organisaties en personen die zich bezighouden met jeugd en gezinnen. In het CJG bundelen zij hun aanbod, kennis en expertise zodat er een centrale plek is waar inwoners met al hun vragen over opgroeien en opvoeden van 0-23 jarigen terecht kunnen. Van licht tot zwaar en van simpel tot complex.

Vanuit het CJG bieden de kernpartners van het CJG - waaronder maatschappelijk werk NoorderMaat, Welzijn Midden-Drenthe en Icare - een samenhangend aanbod van informatie, advies, voorlichting en lichte vormen van hulp. Op het moment dat zij een vraag niet zelf kunnen beantwoorden of invullen, brengen zij deze onder bij een van hun samenwerkingspartners. Dit zijn andere organisaties en personen die werkzaam zijn in de scholing, opvang en zorg aan jeugd en gezinnen zoals scholen, kinderopvang, huisartsen, logopedisten, Accare en Yorneo.

Het CJG is er voor iedereen. Voor ouders, verzorgers en jongeren, maar ook voor buren, leerkrachten, trainers, opa’s en oma’s. Om het CJG voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken kun je het op verschillende manieren bereiken. Je kunt het CJG mailen, bellen en bezoeken. Het CJG heeft een eigen website met een apart deel voor jongeren, een telefonische advieslijn en een pand waar je terecht kunt voor informatie, advies en voorlichting.

www.cjgmiddendrenthe.nl

CJG Midden-Drenthe, Nassaukade 4, BEILEN

0593 –-524136
info@cjgmiddendrenthe.nl

Openingstijden Ma-do: 9.00-12.00 uur  en 13.00 -17.00 uur, vr: 9.00-12.00 uur

 

  Tienersoos Teenspirit

 

 


  Huus van de Taol

 

 

UITNODIGING VOOR WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2011

GEZELLIGE DRENTSE AVOND VERZORGD DOOR HET “HUUS VAN DE TAOL”!

 

Aanvang: 20.00 uur in Dorpshuis “DE HEUGTE”

 

Deze avond is GRATIS toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in ons “eigen” dialect.

Mooie Drentse woorden en uitspraken.

Wat weet u, van onze mooie Drentse taol?

 

De “Taol Schulte” komt met 3 medewerkers en ze willen ons heel graag een gezellig Drents programma aanbieden.

 

Wij nodigen u allen dan ook van harte uit, hierbij aanwezig te zijn.

Omdat we geen idee hebben op hoeveel mensen we kunnen rekenen, vragen wij u om even door te geven met hoeveel personen u komt? Graag voor Dinsdag 20 september a.s.!

Bel of mail:

Albert Wielink 321323 E-mail: albert.wielink@hetnet.nl

José Post 321354 E-mail: Josepost4@hotmail.com

Tot ziens werkgroep: OOD - KNOOPPUNT

 

  Overdenking I.Snels

September,

Het is weer september en niet alleen de scholen beginnen, maar ook veel verenigingen en clubs worden weer actief. Zo ook onze gymclub voor ouderen, nou ja,iedereen vanaf ongeveer 55 jaar is van harte welkom.

Dit jaar komen verschillende leden noodgedwongen niet meer terug wegens ziekte en/of  verhuizen.

We hebben een leuke en hechte groep. Ik bedoel hier mee,dat alle leden iedere week  zoveel mogelijk komen.

Maar eerlijk is eerlijk, we hebben echt nieuwe leden nodig. Het zou fijn zijn als er mensen zijn, die het eens `n keer willen proberen, om te zien of het iets voor hen is. Ook heren zijn van harte welkom en helpen zo elkaar misschien over de lage drempel heen.

Iedere dinsdagmorgen van 9.15 tot 10.00, onder leiding van Liesbeth doen we oefeningen en proberen we zoveel mogelijk onze spieren soepel te maken.

Na de gym, is het,  wie wil, gezellig koffie drinken en eventueel `n spelletje doen. 1Keer in de maand, als er voldoende mensen, zijn bingo.

Nu ga ik even terug in de tijd. Toen we hier nog maar pas woonden. Ik liep te wandelen met de hond. Opeens stopte er een mijnheer op de fiets naast me en zei; je moet eens gaan kijken naar de koersbal in het buurthuis, op woensdagochtend. Ik heb hem bedankt

en gezegd dat ik er over na zou denken. Lang heb ik niet nagedacht en vrij snel met bibberende benen, samen met mijn man, naar de koersbal gegaan. Tot nu toe heb ik er geen moment spijt van gehad. Mijn man ging niet mee, maar brengt en haalt me nu al bijna 17 jaar iedere woensdag op.

Daarom,  toe loop eens,  misschien ook met uw man of vrouw, binnen, om van dichtbij te zien hoe er gespeeld wordt.

Wij spelen iedere woensdagochtend van 9.30 tot 11.30.Vol verwachting kijken we uit naar nieuwe leden; voor de gym en de koersbalclub. De gym begint weer op 6 september.

Hartelijke groeten voor iedereen  en een fijne septembermaand.

I snels


  Vakantieliefde


  Het Jaar van de Vleermuizen


  Wanneer vogels voeren.?

Wanneer vogels voeren?

 

Vogels gebruiken het hele jaar veel energie. In de winter om zich op temperatuur te houden, in het voorjaar om te nestelen en om eieren te leggen, daarna om hun territorium te verdedigen en hun jongen groot te brengen. In het najaar moeten ze weer reserves opbouwen voor de winter. Ze zullen zich niet volproppen als hun honger gestild is. Ook zullen ze niet verleren zelf voedsel te vinden. Daarom kunt u ze het hele jaar bijvoeren.

Herfst: vitaminerijke bessen

Zodra het kouder wordt komen de vogels weer dichterbij huis. Ze gaan nu actief op zoek naar een plek waar ook in koude jaargetijden wat te vinden is. Als u ze nu gaat voeren, hebt u al snel stamgasten voor de winter. Veel vogelsoorten waarderen nu ook de vitaminerijke bessen uit de struiken in uw tuin. Bij lagere temperaturen kunt u ook vetbollen en pinda’s weer ophangen. Let er in deze tijd wel extra goed op dat voer niet beschimmelt.

 

Winter: voer en water

In de winter kunnen vogels weinig insecten, bessen en zaden vinden. Zeker als het vriest of als er sneeuw ligt. Vogels komen daarom in de winter gemakkelijker in de buurt van uw huis. In ruil voor een beetje voer laten ze zich goed bekijken! Het kost vogels veel energie om hun lichaamstemperatuur op 40 graden te houden. In een koude nacht verliezen kleinere soorten wel tien procent van hun gewicht  Als u ’s ochtends wat voer strooit komen ze dus graag ontbijten. Aan het eind van de dag eten ze weer wat om de nacht door te komen. U doet uw tuinvogels daarom een groot plezier door twee keer per dag voer te strooien. Als extra energiebron kunt u vetbollen en pinda’s ophangen.

 

Lente: geen vetbollen en pinda’s

In de lente is het topdrukte in het vogelbestaan. Een partner zoeken, een nest bouwen, eieren leggen, jongen grootbrengen. Ook nu kunt u de vogels een handje helpen. Het voedsel moet in deze periode meer kalk en eiwit bevatten dan in de winter. Insecten, rupsen en wormen zijn een bron van eiwitten. Vogels zullen daar altijd zelf naar op zoek gaan, ook al ligt er voer op uw voedertafel. Kalk zit in veel natuurlijk voedsel. Mocht u de vogels toch aan extra kalk willen helpen dan kunt u ze wat goed uitgekookte en fijngestampte eierschalen geven. Geef ze geen melk!

 

Zomer: eiwitrijk voedsel

In de zomer is eiwitrijk voedsel van levensbelang. Vogels krijgen nu het verenkleed dat ze tegen de winterse kou moet beschermen. Of dat hen in staat stelt om in de winter naar het zuiden te trekken. Vogels gaan zelf op zoek naar de wormen en insecten die ze nodig hebben om aan hun portie eiwitten te komen. U hoeft ze dat niet aan te bieden. Maar u kunt ze wel helpen! Bijvoorbeeld door met bloeiende planten insecten te lokken. Of door uw gazon te besproeien en zo de wormen naar boven te lokken. Bij zeer lang aanhoudende droogte waarderen de vogels ook de eiwitten die u aanbiedt. Merels eten dan bijvoorbeeld graag het blikvoer van de kat, of geweekte hondenkoekjes. Dit soort voer trekt echter ook snel ‘grote eters’ zoals meeuwen, kraaien en eksters. Bied het dus met mate aan.

 

(bron: Vogelbescherming Nederland)

 


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------