kontakt  
   

Oktober 2011

 

 
Redactie
Henk Dijkhuis;      tel: 321230
Geke Strijker;            tel: 321132
Jan ’t Hoen;                tel: 321646
José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452
 

Kopijadres: geke.strijker@hetnet.nl Geke Strijker, Meeuwenweg 21a,

Rek.nr. Kontakt: 3694.60.332, t.n.v. Kontakt Nieuw Balinge
 
Redactie jeugdpagina: The Young Ones
Sigrid Goossens, Inge Tump, Bernice Post, Manon Wielink en Ellen Smale
Kopijadres :theyoungoneskontakt@yahoo.com
 
Bezorging (dorp): Iris Kats, T: 321501
Bezorging (bungalowpark): Heidi Koekoek, T: 321024
 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij :

*Kopij digitaal aanleveren: in een WORD-Bestand.

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Het plaatsen van kopij en van een kleine advertentie is gratis voor inwoners van Nw Balinge(particulier)

*Voor zakelijke advertenties bestaan vaste tarieven.
* Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw Balinge, worden eveneens kosten in rekening gebracht.

 

Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd
 
 
 

 Van de Redactie

Van  de  redactie

 

De MTB-fietsgroep weer van start!

Elke zondagochtend van 10-12 uur. Start vanaf ‘de Heugte’ (zie laatste nieuws op www.nieuwbalinge.eu)

Wat hebben we wat geklaagd over de miserabele zomer van dit jaar. En inderdaad, erg veel soeps was het niet. Maar…..de najaarszon maakt het dubbel en dwars goed en verwent ons met een ongekend prachtige nazomer. En tellen we dan het voortreffelijke voorjaar hierbij op, dan mogen we er eerlijk vooruit komen om per direct onze klachten weer in te trekken! We kunnen nu zeggen dat we in 2011 niet één, maar twee zomers hebben gehad. Berichten luidden dat het sinds 1902 nog maar de zevende keer is dat het zo warm is in een herfstmaand of zoals anderen weer beweren is het zelfs de warmste oktobermaand ooit! Hoe dan ook, wij genieten allen van deze ‘herfstzon’!

Maar… wat óók elk jaar in dit jaargetijde aan de orde is, zijn de griezelige dagen met Halloween. De kinderclub houd een Halloween dans- en verkleedfeest op woensdag 26 oktober. Ook tienersoos Teenspirit heeft een spannende Halloween-avond gepland en wel op zaterdag 29 oktober. Allemaal te lezen in deze uitgave van Kontakt. Wat kun je zoals nog meer tegen komen in deze editie. O.a.:

·         Niet alleen een aankondiging van het komende Halloweenfeest, ook vertelt het team van de kinderclub ons alle data van de kinderclubmiddagen van dit jaar.

·         In de rubriek ‘Mag ik even voorstellen…’ maken we kennis met Christian Okken en Dominique Salomons, die sinds een jaar in ons dorp wonen.

·         De ijsvereniging is er met een tweetal oproepjes

·         En Bert Brookman heeft deze keer de ‘Pen-door-geef-pagina’ ingevuld.

·         Jeugdsoos Kentucky is er met een aankondiging over een evt nieuwe opzet.

·         Plaatselijk belang is aanwezig met een aantal mededelingen en oproepen

·         En een groep van acht studenten van de Hanzehogeschool in Groningen houdt zich bezig met een onderzoek aangaande de leegstaande Morgenster. In deze uitgave vertellen ze hier meer over en stellen zich aan ons voor.

·         En natuurlijk niet te vergeten; een oproep van de redactie zelf over wanneer we bij u langs komen met de lijstcollecte tbv Kontakt

En nog veel meer. Téveel om op te noemen in bovenstaande reeks. We wensen u allen dan ook veel plezier met deze uitgave van Kontakt.

 

   Meester Sieberingschool

 

 

Eeuwfeest Meester Sieberingschool:

In 2012 bestaat de Meester Sieberingschool 100 jaar! Dit willen we vieren met veel activiteiten rond dit eeuwfeest. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang! Een werkgroep (Evelien Sok, Geke Strijker, Thea ’t Hoen en Marianne Kraakman) zijn bezig met het maken van een boekje over de Meester Sieberingschool. Zo’n boek wordt echt leuk als daar ook veel foto’s in staan. Onze vraag:

Heeft u nog oude foto’s? Heeft u nog mooie verhalen? Mogen wij die dan gebruiken voor ons boek?

U kunt contact opnemen met:

Evelien Sok 321482, Thea ’t Hoen 321646, Geke Strijker 321132, Marianne Kraakman 321355

Schema oud papier  2012 :

7 januari, 10 maart, 19 mei, 7 juli, 8 september, 10 november.

 

The Young Ones

 

  De-Pen-Doorgeef-Pagina


  S.V. Nieuw Balinge
 
 
 

Geen opgave..............


  Nieuwsbrief "De Heugte"
 
   

Nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief Dorpshuis “De Heugte”

De vakantie is weer voorbij en de verenigingen gaan ook weer van start.

Dus hopen we dat het Dorpshuis ook weer geregeld bezocht wordt? Het DB heeft inmiddels de eerste vergadering na de vakantie achter de rug. Nog niet met de volle bezetting maar er is weer “actie”!

Maandag 3 oktober zullen een paar vrijwilligers de buitenkant aan de Robertusweg nog een laagje verf geven wat hard nodig is. Ook de afwerking van de aanbouw zal binnenkort plaatsvinden. De bestrating wordt aangepast, de schoonmaaksters die er elke maandag en zaterdag zijn. Alles gaat weer gewoon z’n “gangetje”!  Mede door de inzet van vele vrijwilligers!

VRIJWILLIGERS, we kunnen er niet zonder! Ook tijdens het Zomerfeest waren vele vrijwilligers in touw om alles in goede banen te leiden. Daar zijn we ze zeer dankbaar voor. Vooraf wordt een rooster ingevuld en afspraken gemaakt, soms worden er dan ook menselijke fouten gemaakt. Dat is helaas niet anders: wie werkt maakt fouten, wie niet werkt maakt de grootste fout, zegt men weleens.

Diverse mensen vonden de koffie prijs te gek voor woorden….€ 2,= voor een bekertje koffie is wel erg veel. En u hebt helemaal gelijk!   Het had niet mogen gebeuren. Koffie waar je € 2,= voor betaald behoort minimaal in een kopje geserveerd te worden. We zullen er met elkaar zorg voor dragen dat dit een eenmalige gebeurtenis was!

We hopen verder dat u genoten heeft van het zomerfeest? Het optreden van Bands in de buitenlucht, wordt door iedereen als een groot succes ervaren. Wij hebben verder geen geluidsoverlast klachten gekregen.

Nieuw Balingers beleven het zomerfeest schijnbaar toch als, samen van ons, en och het duurt maar een paar dagen. Mocht u iets kwijt willen over het reilen en zeilen van ons dorpshuis schroom dan niet, want opbouwende kritiek is altijd welkom!

We proberen het met elkaar goed te regelen maar soms kan iemand die wat minder vaak in het gebouw is, iets opvallen wat wij niet zien. Bedrijfsblind noemt men dat wel?! Geef het door aan het DB  “ONS” Dorpshuis is ten slotte een klein beetje van ons ALLEMAAL!

Tot ziens namens Beheerder en DB José Post

 


  Berichten Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"

 

------------------------------------

 

MOI!

We stellen ons graag aan u voor: 8 studenten en 2 docenten van Hanzehogeschool Groningen.

V.l.n.r.: Jeroen Cappelle, Jelmer van der Zweep, Ylze Lindeboom, Daan van Buuren, Nynke Telgenhof, Jordy Flinkert, Jannie Rozema, Davy Hazeborg. Zittend: Henk Haagsma, ontbrekend: Jeroen de Boer.

Samen gaan we aan de slag voor een nieuwe bestemming van basisschool De Morgenster.

De studentengroep bestaat uit 4 studenten van de opleiding Bouwkunde / Architectuur en 4 studenten van de opleiding Vastgoed & Makelaardij. De heer Henk Haagsma is docent aan de opleiding Bouwkunde en mevrouw Jannie Rozema is onderzoeker van het Kenniscentrum NoorderRuimte. In het kenniscentrum voeren we o.a. dorpsonderzoeken uit (zie www.hanze.nl/dorpsonderzoeken). 

Door Marian Duiven en Robert Kuiper van Woonservice zijn wij gevraagd om mee te denken over een nieuwe bestemming van De Morgenster. Het initiatief om een herbestemming te zoeken komt van Plaatselijk Belang Nieuw-Balinge en er is samenwerking gezocht met Woonservice. Deze opdracht is een mooie uitdaging voor ons! De eerste kennismaking met Nieuw-Balinge hebben we achter de rug. Tot aan januari zult u ons nog veel vaker zien, dan zullen we onze eindresultaten presenteren. De Bouwkundestudenten willen op de nieuwe bestemming van De Morgenster afstuderen.

Op dit moment overleggen wij met Plaatselijk Belang en Woonservice hoe we de opdracht gaan aanpakken. Maar we weten nu al dat we niet zonder de inbreng van de inwoners van Nieuw-Balinge kunnen. Daarom zullen wij alle inwoners van Nieuw-Balinge van harte uitnodigen om ons van ideeën te voorzien voor De Morgenster. Graag willen we weten hoe u de komende jaren wilt wonen: misschien op de plek van De Morgenster? Houd onze uitnodiging in de gaten!

De bouwkundestudenten werken onder de naam Atelier M.O.I. (Morgenster Opnieuw Ingericht) en kunt u volgen via de blog: nieuw-balinge.blogspot.com  en we zitten op Facebook als Atelier M.O.I.

Volg ons! Tot ziens!

 

------------------------------------------

------------------------------------------

----------------------------------------


  Natuurwerkdag


  De Kinderclub

---------------------------------------


  Allio Kinderopvang

Allio kinderopvang heeft aangegeven voornemens te zijn kinderopvang voor 0-12 jarigen aan te bieden in Nieuw Balinge.

Deze voornemens blijven bestaan. De start datum zal echter worden opgeschort. Tot op heden hebben wij enkele belangstellenden te woord mogen staan maar er is nog geen sprake van concrete aanmeldingen.  Dat heeft geleid tot het besluit om de plannen voor dit moment te bevriezen. In het najaar van 2011 zal Allio kinderopvang opnieuw met het bestuur van ‘de Heugte’ om de tafel gaan om de locale situatie te bespreken. Nogmaals willen wij belangstellenden verzoeken om contact op te nemen , wie weet kunnen wij in het najaar van start gaan in uw dorp!

Hillien Koster, Vestigingsmanager Allio kinderopvang Hoogeveen

Tel: 0528- 23 25 26, E: amshoffweg@allio.nl

 

  Mag ik even voorstellen......

Mag ik even voorstellen…

Vorig jaar juni zijn ze in Nieuw Balinge komen wonen op het adres Vosseveen nummer 1.

Dominique Salomons en Christian Okken.

Dominique is 22 jaar en geboren in Tiendeveen. Ze is van beroep onderwijsassistent, maar door alle overheidsbezuinigingen is het heel moeilijk  in deze branche een baan te vinden.

Nu  werkt zij een paar dagen in de week bij een kinderopvang in Hoogeveen en de andere dagen bij “Henk ten Hoor”, ook in Hoogeveen.                 

Christian is 25 jaar en geboren in Moscou en is van beroep vrachtwagenchauffeur. Omdat hij het daar niet zo naar de zin had heeft hij ontslag genomen en werkt nu bij HOOMARK in Hoogeveen. Zijn werkzaamheden bestaat uit het inwerken van nieuwe medewerkers, ombouwen en revisie van machines.  

Wij zochten al een tijdje naar een woning en hebben diverse dorpen in de omgeving van Hoogeveen bezocht. Zo ook werd naar woningen in Nieuw Balinge gekeken en wij beiden wisten het zeker ‘hier willen wij wonen’                                                  

Het werd dus Vosseveen nummer 1.  We hebben het huis gekocht omdat het zo’n mooie maar vooral grote tuin heeft. Ook de ligging en omgeving stond ons direct aan. Er is veel in en om het het huis veranderd en naar onze ideeën aangepast en ingericht. Gelukkig is Christian handig en met hulp van de familie is dit alles tot stand gekomen. We zijn heel tevreden over het resultaat.

Nieuw Balinge is een prettig dorp en we voelen ons al helemaal thuis. We kunnen goed overweg met de buren en hebben de feestweek beleefd. Een leuke ervaring. De familie Post, de vorige bewoners, zien wij nog regelmatig en zij zorgen er wel voor dat je in dit dorp geïntegreerd raakt.

We hebben twee honden, de ene heet ‘Amy’ en is een cavelier king charles spaniel en de andere heet ‘Dusty’ en is een Golden Retriever. We gaan heel veel met de honden  de hei op en genieten van die prachtige omgeving van het dorp. Ja we voelen ons helemaal ingeburgerd in Nieuw Balinge.

Nieuw Balinge mag blij zijn met deze jonge starters.

 

  Oproep Popkoor

Hallo dorpsgenoten,

Op 5 september zijn we weer begonnen met de repetities van het Popkoor Nieuw Balinge. Op dit moment tellen we ongeveer 15 leden, maar we kunnen natuurlijk altijd meer zangers en zangeressen gebruiken. Daarom houden we op 17 oktober a.s. een open repetitieavond, waar u kunt zien hoe we met elkaar en onze nieuwe dirigent leren om samen een goed klinkend repertoire ten gehore te brengen. We werken sinds februari met Ton van Westing samen en we hebben hiermee een professionele dirigent gevonden, die ons samen leert zingen.

De contributie voor onze leden bedraagt € 5, -- per avond + consumpties.

Afgelopen periode zijn er wat wisselingen geweest in ons ledenbestand. Willen de mensen die gestopt zijn, hun map inleveren bij een van de bestuursleden, voor het geval dit nog niet gebeurd is?

Op de website van Nieuw Balinge staat een link naar Popkoor Nieuw Balinge. Hier staat wat meer informatie voor geïnteresseerden.

We hopen u allen te mogen begroeten op 17 oktober 2011 vanaf 20.00 uur. 

  Veuruut Kieken.!!!

VEURUUT KIEKEN!!!

Beste inwoners van Nieuw Balinge.

HOE DENKT U DAT NIEUW BALINGE ERUIT ZIET IN 2021???

Heeft u daar een idee over?

Dan willen wij dat heel graag van u horen.

BEL , MAIL of spreek ons erover aan!

Wij zijn zeer benieuwd naar uw reacties?

Peter Kroezen is volop bezig met de film opnames, de film  wat

Nieuw Balinge nu te bieden heeft wordt geweldig leuk om te zien.

En natuurlijk nodigen wij u allen uit als de film klaar is.

Maar u kunt nu zeker nog iets betekenen als u b.v. aangeeft wat u vooral niet wilt missen in de film?

Laat het horen wij proberen alles op te nemen maar heeft u tips ze zijn welkom.

Wilt u iets kwijt neem contact op met een werkgroeplid.

Elsje Strijker

Margo Smeenge

José Post

Anneke Oelen

Albert Wielink

Cees Wielink

Binnenkort gaan ook de kinderen mee denken in de vorm van een tekenwedstrijd.

Voor de Herfst vakantie hoort u hier meer over via de Mr. Sieberingschool.

Wordt vervolgd!


  Tienersoos Teenspirit

----------------------------------------------------

----------------------------------------------


  Surrealistische landschapstuin "De Nalatenschap"

 

Surrealistische landschapstuin "De Nalatenschap".

Zo'n 20 jaar terug hoorden wij voor het eerst van Nieuw Balinge. Op eigen verzoek werd ik van het DNB (De Nederlandsche Bank) hoofdkantoor in Amsterdam overgeplaatst naar het agentschap Hoogeveen. Wij waren op zoek naar een huis met een stukje grond waar we wat dieren konden houden en hadden een advertentie gezien van een huis in Nieuw Balinge. Het was het eerste huis dat we via een makelaar bezochten en het was gelijk klaar. Caroline die ook bij DNB werkte nam ontslag en kreeg bij haar afscheid een haan en vier kippen cadeau. Eerder die dag had zij in de buurt van de kamer van de chef P&O wel een haan horen kraaien, maar er niet bij stilgestaan dat dit toch echt niet normaal was binnen DNB op negen hoog,  in het centrum van Amsterdam. Of mogelijk dacht zij dat er een cursus voor leidinggevende gaande was.

De haan en de kippen waren in ieder geval het begin van een kleine veestapel. Het stukje land naast en achter ons huis werd afgezet met gaas en er kwamen ganzen en schapen te lopen. Als liefhebber van groenblijvende struiken plantte ik de omzoming aan met coniferen,  die ook al ruim vertegenwoordigd waren in onze tuin. Gefascineerd door de Drentse geschiedenis zag ik in mijn verbeelding al een plaggenhut staan op het landje, b.v. als schapenstal.

Het moet worden gezegd dat na vele jaren van dieren verzorgen het enthousiasme wat  minder werd en toen Roelof Bisschop (geen coniferen  vriend) ons informeerde over het plan Veur Uutzicht, wilden wij hier graag aan mee doen.  De laatste drie schapen vonden een prima oude dag voorziening bij Geke Strijker en de altijd chagrijnige ganzen gingen via Marktplaats naar een persoon uit Almere die wel beschikte over een vijver maar gezien het kleine doosje dat hij voor vervoer had meegenomen weinig ervaring had met ganzen. Gelukkig had ik nog een oude gaascontainer waar de ganzen prima in pasten, maar die helaas het interieur van zijn auto niet beschermde tegen dat wat ook ganzen nu eenmaal kwijt moeten.

Het gaas rond ons landje werd grotendeels verwijderd, evenals de coniferen. Er kwam een kraan die de glooiingen aanbracht en van Landschapsbeheer Drenthe kregen we de beplanting die hier van oorsprong hoort, zoals: brem, hulst, taxus, berk en hoogstam fruitbomen.

Tijdens dit gebeuren woonde ik grotendeels bij mijn moeder in Zwanenburg. Bij haar was een onoverkomelijke ziekte geconstateerd en aangezien zij tot het laatste moment in haar flat wilde blijven had ik een deel van de zorg op mij genomen. De flat werd na haar overlijden verkocht  en daaruit kregen de nabestaanden hun erfdeel.  Uiteraard vertelde ik haar dat wij met ons deel het huis wilde verbeteren en dat ik  ook van plan was een plaggenhut neer te laten zetten. (nee ma, ik ben niet gek, maar een kunstenaar).

Peter Bos maakte de tekening,  en de firma Hilberink bouwde de plaggenhut. Van Natuurmonumenten kreeg ik toestemming met de Twingo het veld op te gaan en die vol te laden met afgestoken heideplaggen, die gecombineerd met graszoden en sedum de dakbedekking vormen. Vooral door Tony Brookman is er een prehistorisch  sculptuur uitgegraven die, evenals het A.O.W. monument en het Sjors Bussie  anti-raketschild  de tuin een surrealistisch karakter geven. De plaggenhut ben ik momenteel aan het inrichten als atelier,  die ik komend voorjaar op zonnige dagen als Art-Huttie wil openstellen voor bezichtiging. Dus als er borden langs de weg staan is een ieder welkom.

 Bert en Caroline.

 

  Be 't OOGhoekje 2

Be’tOOGhoekje  2

Het ging als een gerucht door het dierenrijk. Heb je het al gehoord ?  Een belangrijke professor bij de mensen heeft het onderzocht : mensen die vlees zien of eten gedragen zich hufterig….Er ging geloei op uit de stal ,waar de koeien gemolken werden. Morris , de hond, gromde wat als teken dat hij het toch wel met zijn baasje getroffen had en Minoes ,de poes, durfde moeilijk te bekennen dat ze te weinig Kittekatvoer kreeg, maar verder niet ontevreden was. Zo wisselden ze allemaal wat klachten uit. De goudvis werd regelmatig duizelig van het rondzwemmen in het ronde visglas en de kanarie klaagde over de te kleine kooi. Kommer en kwel was het in het algemeen niet. En de tongen kwamen los. De haas vertelde hoe zijn opa om het leven kwam tijdens de jacht. De jager laadde zijn geweer maar kwam tot de ontdekking,dat zijn kogels op waren. Hij draaide ten einde raad een lange, dunne drol en maakte er kleine bolletjes van. Hij schoot….en raakte opa ,die overleed…….van de stank!Ja,ja ,het werd me toch een gekrakeel. Sommigen hadden geen kwaad woord over hun baasje ,  anderen hadden wel bedenkingen. De mussen uit de stad konden maar moeilijk onderdak vinden. De duiven klaagden, dat de patat zo vet was en ze al veel vrienden aan zwaarlijvigheid naar hun laatste rustplaats hadden moeten dragen. Een zwaar karwei!! De wijze uil verschool zich achter het “Dierendagblad” ,uitgave van de dierenvakbond, gesubsidieerd door de Partij voor de Dieren. Iedereen was nieuwsgierig naar wat de wetenschappelijk geschoolde vogel te melden had Alle dieren luisterden aandachtig toen mijnheer de uil voorlas .Een achttien maanden oud jongetje drinkt in Cambodja melk uit de uiers van de koe. Een man uit Californië is door een haan met messen aan zijn poten zo gesneden dat hij later overleed. Het dier was weggelopen uit een hanengevecht.

En mijnheer de uil las verder: Er is na jaren een wolf gezien in ons land . Een wolf? Ja  een wolf. “Ja”, sprak het geitje en vertelde een familieverhaal. Een man moest een rivier oversteken, samen met een wolf, een geit(mijn opa) en een kool. Hoe kwam hij aan de overkant? Alle dieren dachten na over het probleem. Bracht hij eerste de kool over , dan zou de wolf de geit verslinden. Nam hij eerst de wolf mee dat at de geit de kool op. Dus……nam hij eerst de geit mee en hoe de man het verder ging,laat zich raden.“Wat denken de mensen nou over mij?” huilde de wolf.”Ze kennen me niet”,”Ze weten niet wie ik ben” “Vragen mensen zichzelf wel eens af wie ze zijn?” Somber ging hij verder, maar niet zonder trots. “Ik ben misschien wel het oudste dier ter wereld. Mijn voorouders leefden al 200.000 jaar geleden. Ik ben de stamouder van de hond,een van de lievelingsdieren van de mens. Ik houd van gezelschap,in de roedel voel ik mij thuis. Ze zeggen,dat ik een wild , verscheurend dier ben en mensen aanval. Mijn prooi kauw ik niet maar scheur de buit in stukken. Zo ben ik dus aan mijn bijnaam  gekomen. De mensen denken , dat ik vroeger wel eens in een sprookjesbos liep en Roodkapje tegenkwam,die op weg was naar zieke oma. Voordat het meisjes bij grootmoeder kwam,ben ik al met oma’s slaapmuts op in de bedstee gaan liggen en was erg slaperig ,want oma lag zwaar op mijn maag. Bij aankomst  zag Roodkapje  mij en vroeg op kinderlijke toon “oma wat heb je grote oren en wat een grote ogen?” Ik antwoordde :”ja,daar kan ik beter mee horen en beter mee zien”. En de jager die langs kwam sneed mijn buik open en redde de oude vrouw. Met stenen in mijn buik viel ik dood neer,terwijl de jager , oma en Roodkapje gezellig aan de thee , de wijn en de peperkoek smulden. De wolf zuchtte eens,toen hij het verhaal aan de dieren verteld had. Gelukkig is het met de zeven geitjes ook goed afgelopen.

En ik , ach , ik ben en blijf een wolf.

 


  Een bericht van Eveliene vanuit Kunduz
 

Kunduz 26-7-2011

Hallo iedereen,

Hierbij mijn tweede verhaal vanuit Kunduz. Er zijn nu drie weken voorbij en de tijd gaat toch eigenlijk best wel weer snel! Het acclimatiseren is inmiddels afgelopen, het programma is iets in gekort omdat heel veel mensen geblesseerd raakten(meest blaren) of onwel raakten door de hitte. Ik had één klein mini blaartje op me hak, maar ik denk toch dat het geholpen heeft dat het me tweede uitzending in die hitte is, want bij mij ging het prima!

De eerste tegenslag hebben we inmiddels ook te pakken, vorige week gingen we een potje volleyballen en daar heeft mijn VIG-er(verzorgende) zijn wijsvinger gebroken en hij is gisteren terug naar Nederland gevlogen omdat er een Nederlandse chirurg naar moet kijken. We zijn dus nu met z’n tweetjes, we hopen dat hij met een paar weken terug komt, maar daar is nog niks over bekend.

We hebben een week geleden ook al ons geneeskundig materiaal gekregen, dus we zijn nu druk bezig om alles te tellen en gereed te maken. Ik ben ook al een keertje buiten de poort geweest om te gaan verkennen, toch altijd wel weer spannend zo’n eerste keer. Tsja en wat zag ik, vooral heel veel stof!!!!!

Verders is er eigenlijk weinig verschil met Uruzgan. Heel veel zand, wat bergen en af en toe wat groene gebieden. Het grote verschil met Uruzgan is dat het veel drukker is, daaraan kun je zien dat het in noorden economisch een stuk beter is. In kunduz stad zelf ben ik nog niet geweest, daar blijkt het een soort van Parijs te zijn.

We hebben nu ook ons eigen wapen, die hebben we van de week ingeschoten. Buiten de poort is een soort van schietbaan alleen is die niet zoals in Nederland. Hier rennen er allemaal kinderen rond op zoek naar hulzen, echt levensgevaarlijk want als je ze niet op afstand hield, renden ze zo de schietbaan op. Wel apart om dat mee te maken.

Hoe en of we nou ingezet gaan worden is nog steeds niet bekend, we hebben als opdracht gekregen een geneeskundig plan te schrijven over hoe wij denken dat het eruit moet zien. We zullen moeten afwachten wat ze daar verder mee gaan doen. Het is dus nu vooral nog oefening wacht uit. De dagen worden nu gevuld met lesjes, materiaal in orde maken en sporten.

We hebben er wel een nieuw project bij gekregen, we moeten Afghaanse vrouwelijke politieagenten ehbo lessen gaan geven, dus we zijn nu druk bezig om hiervoor lesplannen te schrijven. Best lastig want de meeste mensen hier kunnen niet lezen en schrijven, dus moet het heel simpel gehouden worden. Wel weer een leuke uitdaging dacht ik zo!!!

Heb wel een super leuk berichtje gekregen van thuis, ben voor de tweede keer tante geworden van een nichtje, Dani. Echt heel leuk om dat soort berichten hier te krijgen, natuurlijk wel jammer dat het nog drie en halve maand duurt voordat ik haar kan vasthouden, maar ja lang leve het internet!!!

Nou dit was hem wel weer zo’n beetje voor deze keer.

Als afsluiting nog een foto van het prachtige uitzicht vanaf de muur van het kamp.

Groetjes, Eveliene

 

Extra opmerking van de redactie: het versturen van mailtjes verloopt niet altijd even vlekkeloos, zoals Eveliene hieronder aangeeft. Zodra we weer een verhaal binnen krijgen, zullen we weer een deel plaatsen. red. 

Hallo,  Ik heb wat problemen met de mailtjes versturen. Naar sommige adressen
lukt het gewoon niet, geen flauw idee waarom. Eén daarvan is die aan het redactieadres.  Misschien lukt het een volgende keer.  Eveliene.

 


  Wat heb ik toch met.........

Wat heb ik toch met …

Heel veel, een Kontakt vol denk ik.

Het is inmiddels bijna 44 jaar geleden dat ik voor “vast” in Nieuw - Balinge kwam wonen op Vosseveen 1.

Hoewel ik Nieuw Balinge al een beetje  had leren kennen tijdens de 2 jaar dat we bij het munitie complex woonden met mijn ouders en zusje in 1963.

Het was toch wel even wennen, net getrouwd, ouders en zusje die in Suriname wonen, klein dorpje, moest écht nog wel “inburgeren”, zo noemt men dat toch anno 2011.

Ja, en  dat gebeurde( let wel) door lid te worden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. 21 jaar, van het platteland geen kaas gegeten maar toch. Ik leerde daar veel dames kennen en zat al vrij snel in het bestuur.

Dat was het begin van veel vrijwilligers werk,  43 jaar lang!

Maar ook tot lid van de Gemeenteraad. Nieuw Balinge heeft inmiddels in 3 Gemeentes “gelegen”?! Allereerst in Westerbork wereld wijd bekend vanwege het herinneringskamp. In deze Gemeente mocht ik 8 jaar lang mee draaien in het raadswerk.  Daarna de herindeling en Nieuw Balinge lag ineens in de Gemeente Middenveld, die naam hebben we maar een jaar gedragen, toen werd het Gemeente Midden – Drenthe waarvan ik inmiddels, ook alweer 4 jaar raadslid mag zijn.

In Nieuw – Balinge heb ik mij dus letterlijk en figuurlijk ontplooit. Ik heb veel geleerd, je wordt verstandiger in de loop der jaren en gaat daardoor ook meer relativeren. Nieuw Balinge is voor mij “ons” dorp geworden.

Jarenlang zijn we met vele vrijwilligers bezig Nieuw Balinge positief op de kaart te zetten en dat is aardig gelukt. Ik kan er niet omheen zoals Geke ook al schreef dat WIJ gevoel, naoberhulp, samen feestvieren maar ook samen besluiten iets af te gelasten bij droevige gebeurtenissen, dat is Nieuw Balinge. En natuurlijk blijft dat altijd een afweging, maar samen komen we er altijd uit. Ondertussen is er in Nieuw Balinge toch wel veel veranderd. Dat kan natuurlijk ook niet anders in ruim 40 jaar. Maar toch, helaas is de buurtwinkel weg en is er maar een school meer. Geen school keuze mogelijkheid meer, dat is jammer voor de leefbaarheid van het dorp. Maar gelukkig hebben we nog wel een goed draaiende ontmoetingsplaats, ons Dorpshuis zéér belangrijk voor een klein dorp. Wij noemen het vaak het kloppend hart van ons dorp, we zouden niet meer zonder kunnen.

Toch moeten we ons realiseren dat ook ons dorp enige vergrijzing kent, daar horen we zelf inmiddels, ook bij. Maar gelukkig ook weer een oplopend aantal peuters, en voor de komende jaren een mooie prognose voor de basisschool.

Als men mij vraagt wat “bindt” je aan Nieuw Balinge is mijn antwoord:  Geert!.

Wat was de mooiste dag in Nieuw Balinge: de dag dat onze dochter Bernice geboren is!

Wat is de mooiste herinnering: Heel veel,………maar de dag dat ik Koninklijk werd onderscheiden op voordracht van diverse dorpsgenoten/ verenigingen enz.  door burgemeester Ter Avest zoals het Hare majesteit de Koningin behaagd, was wel heel bijzonder. In de auto nog voor mezelf doornemend hoe ik zou reageren als onze Subsidie aanvraag  om het dorpshuis te verbouwen zou worden afgewezen…………kreeg ik een lintje!   Heb mij nog nooit zo”raar”gevoeld als toen, ik was er écht voor 100% ingeluisd!

En ik ben blij dat mijn “Vaders” werk niet wordt af gebroken. Zoveel berekeningen om de bunkers overeind te houden………en het is gelukt het wordt een museum. Dus blijvend voor de toekomst. Helaas maakt hij dit niet meer mee. Maar voor mij blijven bunkers van de munitie complexen het begin tot kennis maken met DRENTHE en Nieuw Balinge in het bijzonder!

Het dorp waar ik hopelijk nog lang mag genieten van alle mensen die er wonen en leven!

Dit schrijvende komen er veel herinneringen boven, ik was lid van GJVV  de jonge dames groep, uitvoering……. over het paard en in de ringen. Nu doe ik mee met een groepje + ers  in de BEWEGINGSTUIN.

Wonende aan de Robertusweg lekker dicht bij huis.

Wat heb ik een spijt………dat ik geen dagboek heb bijgehouden.

Wel heb ik een kast vol fotoboeken, folderboeken, en krantenknipsels bewaard, van alle verenigingen waar ik deel van heb uit gemaakt / of maak, als lid of bestuurslid!

Onze dochter zei laatst: Mam, moet ik dat later écht allemaal bewaren? Heb gezegd: Nee hoeft niet, maar doe wel eerst via KONTAKT een oproep, misschien is er iets of  iemand die het wel graag wil bewaren?

Want daarin schuilt mijn ANTWOORD:  WAT HEB IK TOCH MET NIEUW BALINGE? Veel, heel veel!

José Post Consent

 


  Oma Kookt


  OZITDATZO

  Bericht vanuit Dagcentrum De Breistroeken

 

Bericht vanuit Dagcentrum De Breistroeken

Het is herfst en dit kun je buiten niet merken. De afgelopen tijd is de temperatuur hoog geweest en leek het wel zomer. De bomen trekken zich hier weinig van aan en laten hun blad vallen. We zijn regelmatig buiten te vinden. De heren vinden het heerlijk om met het hout bezig te zijn. De kabouter is een groot succes. De boomstammetjes worden er speciaal voor uitgezocht. De dames en heren vinden het heerlijk om hier in de buurt te wandelen. Regelmatig komen we mensen tegen en maken een praatje. We hebben al wat mensen uit het dorp op bezoek gehad. We vinden dit mooi om te laten zien wat we doen.  Laatst zijn we in de bewegingstuin geweest met een groep. De mensen vonden het prachtig en hadden dit nog nooit gezien.

Ze waren zeer fanatiek en wilde dit wel meer doen. Dezelfde week zijn we weer naar de sportschool geweest in Beilen. De conditie van onze mensen gaat vooruit. Zo worden elke keer de prestaties bijgehouden. Ondanks hoge leeftijd en lichamelijke of geheugenklachten lukt het onze mensen goed. Ze hebben er veel plezier  aan.  De bezuinigingen rondom het PGB lijken ons ook te treffen. Een aantal mensen met een indicatie blijven voorlopig tot 2014 nog wel door te gaan. In 2013 zal de gemeente bepalen wie een indicatie krijgt en waar ze naar toe gaan. De politiek lijkt er geen boodschap aan te hebben dat een instelling zeer efficiënt werkt en goede resultaten boekt.

We hebben ook goed nieuws. We zijn genomineerd door IZZ voor de titel ‘mooi mens’.  Als u wilt stemmen kijk dan op onze site bij ’mooi mens’. www.dagcentrum.eu

Te koop!

Verschillende kerst 3d kaarten: Piramide kerst kaarten: 3 voor 1, 50 euro,  Luxe kerst 3d kaarten: 3 voor 2 euro,  Kaarten met Houten kerstbomen/ster: 3 voor 2 euro,  2 mini kerstkaarten 0,50 cent per 2 stuks , Houten Kabouters: Groot: 2,50, Klein 1,50 , Olifant van handdoeken: 3 euro per stuk

Opruiming:

Zak vol fiberfill: 6 euro,  Verschillende gips vormen: prijs van 1,50 tot 2,50,  Scapbookletters:  8 vellen voor 3 euro

Voor meer informatie: 321646 of de Breistroeken.

 

  Collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten

 

De buscollecte in onze gemeente heeft € 286,61 opgebracht.

Het doel van de collecte is het met projecten en activiteiten steunen

van mensen met een verstandelijke beperking, zodat zij als volwaardige

medeburgers in onze maatschappij kunnen functioneren.

Gevers en collectanten heel hartelijk bedankt voor jullie gaven en inzet.

Namens het Fonds

Margo Kraijesteijn.

 

  Stichting Joodse Werkkampen

 

STICHTING JOODSE WERKKAMPEN BLIJ MET VOORNEMEN WESTERBORK

De stichting Joodse Werkkampen is verheugd over het voornemen van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork om de Joodse werkkampen verder uit de vergetelheid te halen. Die werkkampen vormden in 1942 de opmaat naar de uiteindelijke vernietigingkampen van de nazi’s. Lange tijd is de rol van de ruim 40 werkkampen in Nederland  onderbelicht gebleven. Dankzij het voornemen van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork ziet de Stichting Joodse werkkampen meer draagvlak ontstaan voor de door haar gewenste oprichting van een nationaal museum voor Joodse Werkkampen.

Het streven is museum Bedreigd Bestaan in Nieuw Balinge te realiseren.

Dwangarbeiders in kamp "De Landweer" in Elsloo in 1942

Vooral dankzij de inspanningen van de Stichting Joodse Werkkampen zijn er op diverse locaties waar werkkampen stonden reeds monumenten opgericht. ‘In 2002 is de eerste op de locatie van kamp Ybenheer in Fochteloo opgericht’, zegt voorzitter Niek van der Oord van de stichting. Op dezelfde dag, 2 oktober, werd in samenwerking met het Herinneringscentrum in Westerbork een expositie geopend over de Joodse Werkkampen. Een jaar later verscheen het door Van der Oord in opdracht van de stichting geschreven boek ‘Jodenkampen’. Daarin wordt de geschiedenis van diverse werkkampen in het Drents-Friese grensgebeid geschetst. ‘Het boek vulde een witte bladzijde in de vaderlandse geschiedenis in’, stelt Van der Oord. ‘Binnen drie maanden was de hele oplage uitverkocht. Ook in België bleek men erg geïnteresseerd in dit stukje onbekende oorlogsgeschiedenis.’

Er zijn inmiddels diverse locaties waar vroege werkkampen in ons land zijn gemarkeerd met uniforme monumenten. De stichting Joodse Werkkampen zorgde daarvoor in Fochteloo, Elsloo, Diever en Blesdijke.

Monument dat wij plaatsten in 2003 bij het voormalige kamp "It Petgat" te Blesdijke

In samenspraak met andere initiatiefnemers staan er inmiddels soortgelijke monumenten bij Norg, Balderhaar en Kloosterhaar, terwijl plaatselijke initiatieven leidden tot monumenten in ondermeer Gijsselte, Vledder, Kremboong en Molengoot.

‘Het was voor ons als stichting onmogelijk op alle 40 locaties een monument te plaatsen. Dat het herinneringscentrum nu álle plaatsen wil markeren juichen wij dan ook zeer toe’, aldus de enthousiaste Van der Oord.

Samen met Westerbork heeft de Stichting geijverd om in Vledder een museum voor Nationale werkkampen van de grond te krijgen. Daar staat nog een barak op de authentieke plaats van het werkkamp. Ook de Heidemaatschappij was een belangrijke partner in dat proces. Inmiddels is gebleken dat een museum op de locatie in Vledder onhaalbaar is. Daarom verplaatste de Stichting Joodse Werkkampen haar vizier naar een alternatieve locatie. Die werd gevonden in het voormalig munitiecomplex in Nieuw Balinge. ‘Daar reageerde de omgeving enthousiast op de plannen van de Stichting Joodse Werkkampen.  Ook andere instanties zien heil in de museumplannen in die omgeving. Op een steenworp afstand van Nieuw Balinge lag het werkkamp Mantinge en in een straal van 12 kilometer rond het complex waren de kampen Kremboong, Geesbrug, Stuifzand en Orvelte gesitueerd. Bovendien is het voormalig kampterrein  Westerbork ook in de nabije omgeving.

De Stichting Joodse Werkkampen verwacht dat de vorige week gepresenteerde voornemens van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork de door haar gewenste hernieuwde aandacht voor de werkkampen flink zal aanwakkeren. Samen met haar partners Stichting Militair Erfgoed en DPA (Dutch Peace Army) wordt de komende periode gekeken hoe museum Bedreigd Bestaan in Nieuw Balinge verder kan worden ingevuld.

 

  Herdenking Reformatie

Herdenking Reformatie

Maarten Luther (1483-1546)

Elk jaar staan de kerken van Nieuw-Balinge stil bij het begin van de Reformatie. Op 31 oktober 1517 sloeg Maarten Luther zijn 95 stellingen aan op deur van de slotkapel in Wittenberg. Dat leidde uiteindelijk tot het begin van de Reformatie. Als kerken die uit de Reformatie zijn voortgekomen, staan wij stil bij de betekenis daarvan. Het ging er in de Reformatie om dat wij leren luisteren naar de Bijbel, het Woord van God; en dat mensen het niet met hun eigen werken kunnen en hoeven te verdienen om bij God te komen, maar dat de Heere dat uit genade wil geven.

Als Hervormde gemeente en Christelijke Gereformeerde kerk staan we hier samen bij stil, dit jaar op D.V. 31 oktober om 19.30 in het gebouw van de Christelijke Gereformeerde kerk. Ds. A. Versluis en ds. M. Noorderijk verzorgen de opening en sluiting; ds. D.J. Budding uit Elspeet (hervormd predikant) zal een inleiding houden. Ook de zangvereniging ‘Looft den Heere’ zal haar medewerking verlenen. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie te drinken. Iedereen is hartelijk welkom!

 

  Hoe vind je een Stage Plek?Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Te koop : Omgebouwde grasmachine van het merk Lamborghini .Maai inrichting zit er niet meer op. Op luchtbanden , 8 PK,  voor meerdere doeleinden geschikt. Echt iets voor de hobbyist. Iets defect    T.E.A.B.

Voor informatie kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden van de IJsvereniging  Nieuw-Balinge of met tel : 0653716307

* * * *

De ijsvereniging zoekt een andere garage deur voor de Machine berging . Wie heeft er nog een staan ,of gaat u binnenkort uw garagedeur vervangen ?

Neem dan contact op met een van de bestuursleden, Of met tel : 0653716307