kontakt  
   

November 2011

 
 
   
Colofon
Van de Redactie
Meester Sieberingschool
The Young Ones
De-Pen-Doorgeef-Pagina
S.V. Nieuw Balinge
Nieuwsbrief "De Heugte"
Berichten Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"
Nieuws van de ijsvereniging
Halloweenfeest bij de Kinderclub
Tienersoos Teenspirit zorgt voor Zwarte Pieten
Dames-wandeltocht
Wat heb ik toch met ..........Nieuw Balinge
Burgemeester reikt prijzen uit voor Tekenwedstrijd in het teken van VEURUUT KIEKEN!
Uitnodiging van Natuurmonumenten
Kerstdiner in "De Heugte" op 16 december
Ledenvergadering  IJsvereniging Nieuw-Balinge
Gewijzigde spreekuurtijden in 't Knooppunt
Uitnodiging Jaarvergadering DEL
Nieuws Popkoor
ingezonden: I. Snels
Oma kookt.....Erwtensoep
Stamppottenbuffet
Verloting St. Zomerfeest
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden
   

 
Redactie
Henk Dijkhuis;      tel: 321230
Geke Strijker;            tel: 321132
Jan ’t Hoen;                tel: 321646
José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452
 

Kopijadres: geke.strijker@hetnet.nl Geke Strijker, Meeuwenweg 21a,

Rek.nr. Kontakt: 3694.60.332, t.n.v. Kontakt Nieuw Balinge
 
Redactie jeugdpagina: The Young Ones
Sigrid Goossens, Inge Tump, Bernice Post, Manon Wielink en Ellen Smale
Kopijadres :theyoungoneskontakt@yahoo.com
 
Bezorging (dorp): Iris Kats, T: 321501
Bezorging (bungalowpark): Heidi Koekoek, T: 321024
 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij :

*Kopij digitaal aanleveren: in een WORD-Bestand.

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Het plaatsen van kopij en van een kleine advertentie is gratis voor inwoners van Nw Balinge(particulier)

*Voor zakelijke advertenties bestaan vaste tarieven.
* Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw Balinge, worden eveneens kosten in rekening gebracht.

 

Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd
 
 
 

 Van de Redactie
 


   Meester Sieberingschool

 

 

Geen opgave ontvangen ........

 

The Young Ones

 
 

  De-Pen-Doorgeef-Pagina

 


  S.V. Nieuw Balinge
 
 
 

Geen opgave ontvangen ........

 


  Nieuwsbrief "De Heugte"
 
   

Nieuwsbrief

 

 

  Berichten Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------

Te uwer informatie!

In overleg met Plaatselijk Belang “De Vooruitgang”,de Werkgroep VEURUUT KIEKEN en in opdracht van Woonservice is een studentengroep bezig te onderzoeken waarvoor de voormalige School  “De Morgenster” In de toekomst gebruikt zou kunnen worden?

Men heeft  al een enquête gehouden onder de inwoners, een tekenwedstrijdvoor de basisleerlingen en men wil zoveel mogelijk praten met inwoners, De Gemeente  enz.

Vandaar ook aan u deze uitnodiging!

  OPROEP M.O.I.

Atelier M.O.I. houdt inloopdagen. Onder het genot van een kopje koffie kunt u ons werk bekijken, meedenken, vragen stellen enzovoort. Volgende week zijn wij op de onderstaande momenten beschikbaar, voor de overige weken zal op de website een bericht komen te staan.  

Maandag 7 november van 11:00u tot 21:00u  en  Dinsdag 8 november van 9:30u tot 16:00u

We hopen u binnenkort in De Morgenster te mogen ontmoeten!

 Groeten, Atelier M.O.I.

 

 

------------------------------------------------------

De werkgroep die zich bezig houdt met het boek 100 jaar Nieuw Balinge is op zoek naar mensen die willen zoeken naar informatie in de archieven die we rijk zijn. Dat kan zijn het gemeentelijk archief in Beilen of het Drents Archief in Assen etc.. Op dit moment hebben we een aantal punten verzameld waar we graag meer over zouden willen weten namelijk; info over:

-          Waar komt de naam Nieuw – Balinge vandaan? Op oude kaarten uit 1923 staat het omschreven als ‘Nieuwbalinge’, één woord dus. Maar in oude gemeentestukken staat het wél weer omschreven zo we het nu ook schrijven; ‘Nieuw-Balinge’. En vanaf wanneer komt de naam van ons dorp voor in de stukken. Dit moet toch in het archief van gemeente of provincie te vinden zijn!!?)

-          Plaggenhutten, keten, noodwoningen, onverklaarbare woningen, enz.

-          Ontginningen en verveningen: info over turfafgravingen en info over de wijkjes. Denk ook aan de D.U.W. (Dienst Uitvoering Werken)

-          Ondernemers en winkels toen en nu. (o.a. kapper Smit, Kleermaker Ravenhorst, Koekoek, VIVO, Blanken, enz)

-          Aanleg Verlengde middenraai (boksloot) + aanleg sluis. Aan- en afvoer via verlengde middenraai (boksloot) en via Middenraai vanaf Nieuweroord naar Nw-Balinge.

-          Info over landarbeiderswetgebied. (heb inmiddels al heel veel namen van eigenaren vanaf toen naar nu op papier van onze  LAW-woningen. Via Google kan ik niet veel vinden omtrent de LAW).

-          Graag oude kaart van 1935-1940!!!! (ivm landarbeiderswetwoningen en andere huisvesting)

-          Aanleg/bouw (en soms afbraak) van huurwoningen; de eerste waren de 5 aan de Meeuwenweg (zijn destijds verwijderd) , maar ook aan het Koekoeksdijkje (inmiddels ook verwijderd), blok huurwoningen Lijsterstraat/Mantingerweg/deel Haarweg, de woningen naast de NH Kerk, Kievistraat, Robertusweg (incl. de bejaardenwoningen), Vosseveen, enz. Wie waren de aannemers cq bouwbedrijven, enz. enz. 

-          Aanleg v wegen. O.a. verharden van: Haarweg, Verlengde middenraai, Meeuwenweg, Breistroekenweg, Koekoeksdijkje, Mantingerweg, Koolveen.

-          Info over bruggetjes en draaibruggen over de Verl.middenraai. maar ook wanneer deze zijn verwijderd. (en de brugwachters wie waren ze?)

-          Wanneer zijn we aangesloten op: elektriciteitsnet, telefoon, waterleiding, riolering, gas, enz.

-          Info munitiedepot (start en einde van dit complex)

-          Aanleg bungalowpark. Waarom men tot de keuze is gekomen van juist deze locatie?

Denk jij na het lezen van bovenstaande informatie; daar zou ik mij nou wel eens in willen verdiepen, aarzel dan niet en geef je op. Is vervoer voor jou een belemmering geef dit dan aan wellicht kunnen we koppels maken om samen te zoeken of kan je zelf je buurman of buurvrouw enthousiast maken om mee te gaan zoeken.

Heb je na het lezen van bovenstaande punten informatie over een van de onderwerpen dan zouden wij dat graag van je horen.

Voor het opgeven, aanmelden en informatieverstrekking kan je contact opnemen met; Geke Strijker 0528-321132, geke.strijker@hetnet.nl

Let op! Het zoeken naar informatie kan verslavende bijwerkingen met zich meebrengen, de werkgroep stelt zich hiervoor niet verantwoordelijk.

Vr. gr. werkgroep 100 jaar plaatselijk belang.

------------------------------------------

-------------------------------------------

 

  Nieuws van de ijsvereniging

Hallo hier nog even wat nieuws van de ijsvereniging.

A.S zaterdag 5 November 2011 is er een vrijwilligersdag bij de ijsbaan.

 Deze dag word georganiseerd door LANDSCHAPSBEHEER DRENTHE.

Er zal op diverse plaatsen worden gewerkt rondom de ijsbaan en het bos .

De asbest golfplaten op het info bord bij de ingang zullen worden vervangen , er komen nu dakpannen op, aangeboden  door BOUWBEDRIJF HILBERINK.

De verlichting in het bord is ook stuk , hier zal ook naar worden gekeken.

Ook zullen er mensen de  bos in gaan om prunus te verwijderen, dit gebeurt onder leiding van een deskundige.

 Verder moet er  een overloop worden gemaakt om overtollig water af te voeren, zodat het waterpeil niet te hoog is en we bij vorst eerder kunnen schaatsen.

 Hebt u  5 NOVEMBER zin om u eens lekker uit leven in het bos of op een andere klus bij de ijsvereniging, dan bent u vanaf 09.00 uur van harte welkom bij het het clubgebouw waar we beginnen met een kopje koffie .

De lunch wordt deze dag verzorgd door Landschapsbeheer Drenthe.  U kunt zich hiervoor aanmelden bij een van de bestuursleden.

 Met Vriendelijke groeten het bestuur.

***

Houdt dinsdagavond 15 NOVEMBER 2011 vrij voor de jaarvergadering van de ijsvereniging!

Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw. we rekenen op uw komst.

 


  Halloweenfeest bij de Kinderclub


  Tienersoos Teenspirit zorgt voor Zwarte Pieten


  Dames-wandeltocht


  Wat heb ik toch met ..........Nieuw Balinge
 
Wat heb ik toch met …

 

 

 

Verschrikkelijk veule, ik bin hier geboor’n veur drei’n zestig jaor terögge an de Verlengde-Middenraai waor nou de Fam. Jager woont.

Toen ik zestien jaor was mus mien Va en Moe zo nûdig naor Nieuweroord toe in woon an de Noorderweg, dat vun’t  ik toen verschrikkelijk!

Ik kreeg of had net verkering mit Annie en reed toen op mien brommertie, ik had toen eerst een Sparta en een jaor later een Batavus wat op en neer, laoter toen ik achtiene was mit de auto (Volkswagen kever).

Ik eb gelökkig maor vief jaor an de Noorderweg ewoond en was weer bliede dat ik weer terögge naor Nei-Baolinge kun.  Annie is ok geboor’n in Nei-Baolinge, waor nou de bugalow’s staot, an de Meeuwenweg, daor stunt vrögger zes van die kleine huusie’s.

Wij ebt eerst een half jaor bij mien schoonvolk innewoon’t  in de kievitstraote, de reden was dat de huus’n an de Robertusweg nog niet klaor waar’n.

Wij bint nou al weer bijna ienveertig jaor etrouwd waorvan zestien jaor an de Robertusweg en de rest van de tied an de Voornweg.

Wij ebt saom iene dochter (Audrey) die ok al weer vieftien jaor in Canada woont en etrouwd is mit Eduard Speelman en saam’n ok twei kiender ebt (Chantal en Roy).

Gelökkig gaore wij elk jaor mit ons beide de grote plasse aover en ieder jaor koom’t de kiender naor Nei-baoling toe, dan is et groot feest.

Ik eb wel iens,  dat ik deur ons mooie dorpie fietse en ik zie bij de schoele de Opa’s en de Oma’s  die de kleinkiender naor de schoele breng’t,  of as ze mut oppas’n en wij dan weer mut wachten as ze bij ons koomt of wij daor weer nao toegaot.

Maar er is in de drei’n zestig  jaar min de vief jaar, dat ik in Nei-Baoling wone, heel veule veraanderd.

In twei duuzen’t  dartiene bestiet Plaatselijk-Belang “De Veuruutgang” honderd jaor!

As ik op een regenachtige dag en er stiet niks in mien agenda,  dan lees ik de notulen nog wel iens deur v.a. neegtien  honder’d  dartiene  toen Plaotselijk-Belang  is opericht en die dan ook van “Draagt Elkanders Lasten” (DEL) die is opgericht in neeg’n tien honderd dartig.

Dan eb ik ontzettend veule  bewondering veur die meins’n, wat die allemaole deden veur ons prachtige dorpie. Ik ben dan ok ontzettend trots op alle vrijwilligers, die dat allemaole blieft veur’t  zet’n ( zie maondelijks kontakt, en de site van (Nei-Baoling)

In de verslagen/notulen die aj dan leest, kwaam’n toen ok al vake de zelfde naam’n naor veur’n, um de aandere naam’n niks te kort te doen, koom ie iedere keer de name van Meester Siebering (roepnaam Johannes) teeg’n,  wat die man ef betieken’t veur Nei-baoling is fantastisch, nogmaols de aandere meins’n niks ten naodele.

Kiek maor iens naor et rieke verenigingsleem dat wij nou nog ebt. Echt Nei-Baoling is een kampioen onder de dorpen wat betreft de initiatieven/activiteiten/ programma’s op et gebied van verbetering’n  en van de leefumstandigheden van ons dorp.

Deur veule  saomwarking met de vrijwilligers/ verenigingen en clubs komp er veule tot staan’d. Als ik terögge  kieke wat er in de öfgelop’n  paor jaor an activiteiten/ programma’s  is bereikt, dan is dat indrukwek’nd. Deur mit z’n allen an dit dorp te wark’n, zie je ok dat de bewoners zich nog meer positief gaot gedraag’n. En dat zorgt er ok veur dat de jeugd zich hoe langer en meer giet inzetten veur et dorp. Dat mark ie an alle kaant’n. Et is daorum ok van groot belang dat wij allemaole bereid bint um goed naor de jeugd  te luuster’n  en dat wij (en dat is jeugd en older’n  saom) veule tot staand kun’t  breng’n.  Dus de spreuk van meester Siebering “Doe niets gescheiden wat samen kan” kom ie bijna  nog dagelijks teeg’n.

En as mij wordt evraogd wat is oen mooiste dag in Nei-Baoling.

Dat ik naor vief jaor weer terögge gung naor Nei-Baoling, dat ik etrouwd was mit Annie en dat onze dochter (Audrey) geboor’n is  en natuurlijk de kleinkiender.

En wat is oen mooiste herinnering as mij daor naor evraogd zul worde’n, dan zulk zeg’n verschrikkelijk veule.

Maor as ik dan toch iene mus neu’m alhoewel dat verrekte moeilijk is, dan is dat de dag, dat ik Koninklijk bin onderscheid’n op 29 april 2010 in het gemeentehuus te Beilen op veurdracht van diverse dorpsgenoot’n/ vereningen enz, Namens de Koningin werd ik deur burgemeester Jan Broertjes toe espreuk’n  met o.a. de tekst:

HARE MAJESTEIT  DE KONINGING

Grootmeester van de orde van Oranje Nassau

HEEFT BIJ HAAR BESLUIT VAN

17 maart 2010 Albert Wielink

Geboren te Westerbork, 27 juni 1948

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Daor bin ik trots op, maor ik wul er direct bij zeg’n dat mien vrouwe Annie eigelijk disse onderscheiding ok verdient ef.

Zij ef er altied veur ezorgd dat ik al dat vrijwilligers wark en zitting ebbende in diverse bestuur’n van vereniging’n en organisatie’s, kon doen!

En vergeet al die vrijwilligers niet uut ons mooie dorpie, an al die meins’s ek toen ok de onderscheiding  an op edraag’n. Ik bin nog jong en ik zet mij saom’n mit aander’n in, um van Nei-Baoling een prachtige en gezellige en veilige leefgemeenschap te maok’n.

Een dorp waor onze jeugd zich kan vestigen en de oudere jeugd, waor ik ok al zo sachie’s an bij heure, zich thuus mug’t veul’n, hun hele leem’n laan’k.

Albert Wielink


  Burgemeester reikt prijzen uit voor Tekenwedstrijd in het teken van VEURUUT KIEKEN!

 

Burgemeester reikt prijzen uit voor Tekenwedstrijd in het teken van VEURUUT KIEKEN!

Voor de herfstvakantie hebben alle kinderen van de werkgroep VEURUUT KIEKEN een A4tje mee gekregen om een tekening op te maken. De opdracht: Hoe denk jij dat Nieuw Balinge eruit ziet in 2022? Met alle groepen is er een “gesprekje” geweest over deze opdracht. De kinderen stelden diverse vragen en ook de vraag wie al deze tekeningen zou gaan bekijken? Jureren dus?

We stelden voor, dat aan het College van burgemeester en Wethouders voor te leggen. En dan blijkt dat die MENEER met zijn mooie ketting, toch wel indruk heeft gemaakt bij zijn eerste bezoek aan Nieuw Balinge. De reactie was meteen: dan ga ik extra mijn best doen!

Na een gesprekje met het College, die samen als jury willen fungeren, bleek de Burgemeester zelfs bereid naar Nieuw Balinge  te komen om zelf de winnaars bekend te maken van deze wedstrijd,  in de Meester Sieberingschool en wel op woensdag 2 november a.s om 11.30 uur!

Alle kinderen die een tekening ingeleverd hebben, krijgen sowieso een klein presentje. En uiteindelijk komt uit elke groep een winnaar. Die krijgen een extra prijsje, en ze worden opgenomen als “filmsterren” in de film van Nieuw Balinge: Verleden – Heden en Toekomst!

De uitreiking gaat plaats vinden op Woensdag 2 november om 11.30 uur dan zit Kontakt al in elkaar en is al bij de drukker! Daarom kunnen we helaas het verhaal van de teken wedstrijd nog niet afmaken.

Kontakt-Online:

De Burgemeester heeft vanmorgen, 2 november, de prijzen uitgereikt van de Tekenwedstrijd.
Er zijn film opnames gemaakt. En Ina Kootstra van de Veldenkrant was er.

De winnaars zijn:
Groep 1 - Stan Batenburg
Groep 2 - Stefan Kuik
Groep 3 - Milan Pont
Groep 4 - Timo van der Zwaag
Groep 5 - Robin Wobben
Groep 6 - Romy Houtman
Groep 7 - Ellen Verkley
Groep 8 - Mariël Slomp

namens de werkgroep “VEURUUT KIEKEN”, i.o. José Post


  Uitnodiging van Natuurmonumenten
 


  Kerstdiner in "De Heugte" op 16 december

KERSTDINER IN “DE HEUGTE” 16 DECEMBER 2011

UITERAARD WEER KERSTDINER VOOR 60 +ers IN  NIEUW BALINGE !

In samenwerking met de Mannen kookgroep van de Buurtacademie en Groep 8 van de Mr. Sieberingschool

Het diner zal genuttigd worden op vrijdag 16 december 2011 In “DE HEUGTE” iedereen welkom vanaf 11.30 uur!

Het is bijna alweer zover. Wat gaat een jaar toch snel voorbij? Is dat een goed teken?.of... juist niet?

Evenals vorig jaar zullen de kinderen uit groep 8 een “ETIKETTE” les krijgen voorafgaande aan het Kerstdiner. Ze leren dan tafel dekken, serveren enz.  Ieder jaar opnieuw blijkt hoe leuk de kinderen dit vinden. En gezien de inzet van deze kinderen kunnen we zeker vaststellen dat: als je een dergelijke les ’n keer hebt bijgewoond, zul je dit in de praktijk brengen. Dus jong geleerd, is oud gedaan!

De “KOKS” stellen het menu samen en de Kinderen serveren het uit, maken de menukaart en eten, dan “gesetteld” tussen de ouderen mee en genieten.

Een geweldige “FEEST” een keer per jaar voor groep 8 en onze oudere inwoners. Inmiddels een prachtige traditie aan het worden.

 DIT ALLES GAAT DUS PLAATS VINDEN OP 16 DECEMBER 2011 vanaf 11.30 uur

 Dus geeft u zich tijdig op als u erbij wilt zijn?

We hopen u allen weer te ontmoeten dus heel graag tot ziens bij het KERSTDINER van 2011 op vrijdag 16 DECEMBER 11.30 uur!

Werkgroep OOD / KNOOPPUNT, i.o. José Post


  Ledenvergadering  IJsvereniging Nieuw-Balinge

 

Ledenvergadering  IJsvereniging Nieuw-Balinge

Hierbij de uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering , die zal worden gehouden op Dinsdag 15 november 2011. Leden zijn van harte welkom in ons clubgebouw aan de Mantingerweg in Nieuw-Balinge.

Agenda:

1.    Opening

2.    Ingekomen stukken

3.    Mededelingen

4.    Notulen ledenvergadering 2010

5.    Financieel verslag

6.    Verslag van de kascontrole commissie

7.    Verkiezing bestuursleden

8.    Jaarverslag secretaris

9.    Pauze

10. Benoeming nieuw reservelid kascontrole

     11.rondvraag

     12 afsluiting

 

  Gewijzigde spreekuurtijden in 't Knooppunt

Gewijzigde spreekuurtijden in 't Knooppunt.

Om de spreekuurtijden van het Loket voor Zorg en Dienstverlening beter te laten aansluiten op de activiteiten in de Heugte, worden deze vanaf 1 oktober met een half uur vervroegd.

De nieuwe tijden waarop u bij het Loket terecht kunt voor al uw vragen op het gebied van Welzijn, Wonen en Zorg zijn: Dinsdagmorgen 10.00 uur - 10.30 uur. Eén van de medewerkers van het Loket staat u graag te woord.

Loop gerust eens binnen om kennis te maken!

U kunt ook bellen: telnr. 0593-333920. We zijn maandag t/m donderdag van 8.30 - 16.00 uur en vrijdags van 8.30 uur tot 12.00 uur bereikbaar.

Thea Hut en Dieneke Klinkenberg

---------------------------------------------

VOORAANKONDIGING!


Lezing over Dementie wordt in het voorjaar herhaald.
Op veler verzoek van mensen die de vorige keer niet aanwezig konden zijn,
willen we deze avond herhalen op 21 Maart 2012.
 
Mede omdat de aanwezigen het een bijzonder interessante lezing vonden.
Er is veel herkenning voor mensen die het hebben meegemaakt en leerzaam voor
diegene die er ooit nog eens mee geconfronteerd worden.
Ook mensen die in de zorg werken krijgen veel tips aangereikt.
Het is een open activiteit van de OOD - Knooppunt werkgroep
Dus iedereen, alle leeftijden, allen, van harte welkom.
 
De toegang is GRATIS!  
Noteer de datum alvast in uw ( nieuwe) agenda!
 
Tot ziens, werkgroep OOD - Knooppunt

 


  Uitnodiging Jaarvergadering DEL

Uitnodiging Jaarvergadering DEL

(Draagt Elkanders Lasten)

 

Datum           : 28 november 2011

Plaats            : Dorpshuis “De Heugte”

Aanvang       : 19.30 uur

Agenda:

1)        Opening

2)        Notulen van 24 januari 2011

3)        Ingekomen stukken

4)        Stilstaand bij het overlijden van 2 bestuursleden draagt het bestuur 3 nieuwe bestuursleden   voor in de personen van: dhr. Mans Luinge (lid),  mevr. Joyce Salomons (lid) en dhr. Peter Kroezen (penningmeester).  Tegenkandidaten kunnen 3 dagen v.d. vergadering ingeleverd worden b.d. secretaris Albert Wielink, Voornweg 10.

5)        Bespreking brief aan leden D.E.L.

6)        Toelichting op behandeling verslag  penningmeester en kascommissie 2011

7)        Bestuursverkiezing: Aftredend en   herkiesbaar: dhr. Albert Wielink:  Albert  stelt zich weer herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen 3  dagen v.d. vergadering ingeleverd  worden b.d. secretaris Albert Wielink,  Voornweg 10.

8)        Rondvraag

9)        Sluiting


  Nieuws Popkoor

Hallo dorpsgenoten,

Op 5 september zijn we weer begonnen met de repetities van het Popkoor Nieuw Balinge. Op dit moment tellen we ongeveer 15 leden, maar we kunnen natuurlijk altijd meer zangers en zangeressen gebruiken. Daarom houden we op 14 november a.s. een open repetitie-avond, waar u kunt zien hoe we met elkaar en onze nieuwe dirigent leren om samen een goed klinkend repertoire ten gehore te brengen. We werken sinds februari met Ton van Westing samen en we hebben hiermee een professionele dirigent gevonden, die ons samen leert zingen.

De contributie voor onze leden bedraagt € 5, -- per avond.

Afgelopen periode zijn er wat wisselingen geweest in ons ledenbestand. Willen de mensen die gestopt zijn, hun map inleveren bij een van de bestuursleden, voor het geval dit nog niet gebeurd is?

Op de website van Nieuw Balinge staat een link naar Popkoor Nieuw Balinge. Hier staat wat meer informatie voor geïnteresseerden.

We hopen u allen te mogen begroeten op 14 november 2011 vanaf 20.00 uur.

 


  ingezonden: I. Snels
 

‘n Verjaardag

Het valt niet mee om deze keer weer een stukje te schrijven in ons mooie blad,maar een keer overslaan, dat gaat nog!En eerlijk gezegd,als je zo`n beetje de krant en t.v. bij houdt,is er niet veel leuks te melden.

Wel moet je blijven proberen het fijne nieuws wat fijner te maken, het slechte nieuws is al zo groot genoeg. Vandaar het volgende verhaaltje.

Nog niet zo lang geleden werd onze oudste broer 85 jaar. Omdat we allemaal ver van elkaar wonen,komt het er niet van om op alle verjaardagen aanwezig te zijn. Wel bellen of een kaart sturen natuurlijk. Met mijn verjaardag belde mijn broer en tijdens het gesprek liet hij mij weten dat hij het fijn zou vinden als wij weer eens allemaal bij elkaar konden zijn. En ja hoor het is gelukt, we waren er allemaal. 4 broers en 4 zussen. Ik kan u niet vertellen hoe gezellig het was en hoe onze oudste broer ,en wij ook, genoten hebben. Het was echt een dag met `n gouden randje.

Waarom vertel ik dit,omdat ik nog regelmatig aan die dag terug denk,en dan de vervelende dingen weer even op de achtergrond. Dat is ook het geval met het wandelen. Je moet je zelf echt wel eens een schop(je) tegen je achterste geven,en nu ga je. Eenmaal buiten is het iedere keer weer fijn dat je toch gegaan bent.

En nu onverwachts woensdag onze kleinzoon op bezoek,j a dat zijn de kleine dingen die het doen.(dit is een citaat van Jules de Corte.

Van harte wens ik iedereen een hele gezellige November maand

Groetjes J snels

* * * * * * * * * * * * *

Bejaardendag

het is bejaardendag, de trein puilt uit,is vol

want als je gratis reizen mag dan reis je voor de lol

 

sigarenrook waait door de trein, pepermuntjes eten

en steeds geroep weet jij nou waar we zijn, we moeten straks de tassen niet vergeten

 

de trein remt af, de angst slaat toe, geduw, gedrang

met koffers en met stokken, wie is het eerst op het perron

bejaarden gaan nog net niet knokken, maar ze duwen je wel om

 

Hans Hagen 1955 (ingezonden: I Snels)

 

  Oma kookt.....Erwtensoep


  Stamppottenbuffet


  Verloting St. Zomerfeest


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

---------------------------------------------------------------------------------------------------

I.v.m de komende winterperiode hebben wij onze tijden aangepast. Met ingang van november staan we ‘s zaterdags van 16.00 uur tot 19.00 uur. (Standplaats blijft hetzelfde; hoek Haarweg-Lijsterstraat).

 Vr. gr. Jacco en Anja Kleine (van de Snackkarre)

----------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gevonden aan de Boekweitstraat, zilveren oorhanger.

Af te halen bij: G. Slomp, Voornweg, tel: 321269

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook dit jaar weer mooie kerstbomen.

Van klein tot zeer groot.

G. Slomp, Voornweg 21, Nieuw Balinge.

Tel: 321269 of 06-12502143

---------------------------------------------------------

Kerstbomen te koop

Verschillende hoogtes

Fam. Stegehuis,

Verl.Middenraai 25, Tel: 321368

------------------------------------------------------------------------------------------------------------