kontakt  
   

December 2011

 
 
 

Colofon
Van de Redactie
Meester Sieberingschool
The Young Ones
De-Pen-Doorgeef-Pagina
S.V. Nieuw Balinge
Nieuwsbrief "De Heugte"
Berichten Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"
Kerstdiner in "De Heugte" op 16 december
Oudejaarsvolleybaltoernooi GJVV
Sinterklaas op bezoek bij de Kinderclub
Kerstverhaal, door Hans Perquin
Wat heb ik toch met ...Nieuw Balinge
Mag ik even voorstellen........
Bruine bonen brink
Sint Maarten
Info IJsvereniging
Burgemeester reikt prijzen uit voor Tekenwedstrijd in het teken van VEURUUT KIEKEN!
Overdenkingen van I. Snels
Soosnieuwtjes
Dansen in de Heugte
Nieuwe website Goudplevierrun
Allerlaatste bingo van de Carnavalsvereniging “De Rampestampers”
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Drenthe (CJG)
Flyer Jeugdsoos
Kerstfeest bij de Kinderclub
Kerstfeest bij de Zondagsschool
Biljarten
Oliebollenactie N.H.Kerk
Een terugblik op Kontakt 2011
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden
Tot slot...
   

 
Redactie
Henk Dijkhuis;      tel: 321230
Geke Strijker;            tel: 321132
Jan ’t Hoen;                tel: 321646
José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452
 

Kopijadres: geke.strijker@hetnet.nl Geke Strijker, Meeuwenweg 21a,

Rek.nr. Kontakt: 3694.60.332, t.n.v. Kontakt Nieuw Balinge
 
Redactie jeugdpagina: The Young Ones
Sigrid Goossens, Inge Tump, Bernice Post, Manon Wielink en Ellen Smale
Kopijadres :theyoungoneskontakt@yahoo.com
 
Bezorging (dorp): Iris Kats, T: 321501
Bezorging (bungalowpark): Heidi Koekoek, T: 321024
 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij :

*Kopij digitaal aanleveren: in een WORD-Bestand.

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Het plaatsen van kopij en van een kleine advertentie is gratis voor inwoners van Nw Balinge(particulier)

*Voor zakelijke advertenties bestaan vaste tarieven.
* Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw Balinge, worden eveneens kosten in rekening gebracht.

 

Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd
 
 
 

 Van de Redactie

Van  de  redactie


   Meester Sieberingschool

 

 

Grafiek

Een blaadje met van alles beplakken. en een week later moesten we het verven en afdrukken en je mocht er ook nog stempels op doen van grote stempels naar kleine stempels en nog figuurtjes stempelen. En de groepen 5/6 en 7/8 deden mee, maar groep1/2 deden niet mee, die waren te klein ervoor. We moesten een masker maken of een portret van je zelf op een karton, maar die van groep7/8 waren heel mooi gelukt, die van groep 5/6 waren niet goed gelukt. Je moest 2 schilderijen maken. Als die opgedroogd waren, mocht je hem mee naar huis nemen, dat vonden de ouders wel leuk. Bij ons hangt hij aan de muur.

Gemaakt door Saskia en Cynthia

- - - - - -- - -

Zumba  

Zumba is  een  soort dansen op muziek. Je moet lenig zijn om Zumba te doen. het zijn hele leuke dansjes. en je moet hele snelle bewegingen doen.!!!

En we deden ook een liedje van waka wakka.

En je wordt er heel moe van en je gaat zweten en je wordt er  warm van. Groep 3 – 4 -5 deden samen. en groep 6 ,7 en 8 samen.

Chantal was onze leraar. Ze deed het voor en wij gingen het haar na doen.

Dat was heel erg leuk om Zumba te doen.

Janita en Julian

- - - - - - - - -

Zwembad  De Dolfijn

Donderdag 6 oktober was het zover. Het was maar 10 minuten rijden en toen waren we er. Er was één hele grote speelbal. Er was haast niemand. Alleen de klas en een paar jongens. We mochten vrij zwemmen en er zat in de hoek een badmeester. De moeders gingen ons rijden.

Het was een leuke middag.

Van Donny en Cynthia

------------------------------------

Opruimactie

Maandag 28 november  moest de school Nieuw-Balinge schoonmaken. Groep ½ en ¾  gingen rond  school. En 5/6 gingen  langs de  ijsbaan. 7/8 gingen langs de carpool.

We hebben blikjes en plastic gevonden en opgeruimd . Een paar kinderen uit groep 5/6 gingen in een sloot en hebben in de bosjes grote zwarte plastic zakken gevonden.

En  wethouder Pit was er bij . We kregen grote plastic zakken mee om de troep in te doen. Dat was minder leuk, want die waren heel zwaar.

Het was heel leuk en gezellig.

Dennis en Judith

---------------------------------------

Opruimmiddag

We gingen met zijn allen verzamelen in de gymzaal en toen hebben we een openingslied gezongen: de rommelruimrocker.
Daarna gingen we met zijn allen op pad. Groep 1 & 2 ging rond de school opruimen, groep 3 & 4 ging ond he dorpshuis opruimen, groep 5 & 6 deed de Mantingerweg en de Lijsterstraat en groep 7 & 8 deed de Haarweg. Dit deden we tot de carpoolplek en iedereen kreeg een prikstok of handschoenen met een zak. We hebben van alles opgeruimd, zoals: blikjes, snoeppapiertjes, flesjes, plastic en soms glas…
Rond 3 uur waren we weer terug en toen hebben we onze vuilnis in een grote bak gedaan die bij de school stond. Toen we weer in d klas waren kregen we lekkere chocolademelk of ranja.
Het was een gezellige middag.

Groetjes, Samantha, Kyra en Mariël (uit groep 8)

 


The Young Ones

 
 

  De-Pen-Doorgeef-Pagina

 


  S.V. Nieuw Balinge
 
 
 

------------------------------------------------------------------------


  Nieuwsbrief "De Heugte"
 
   

Nieuwsbrief

 

 

  Berichten Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"

 

 

Wonen aan het Mantingerveld een stap dichterbij

Wonen midden in de natuur, dichtbij het centrum van Nieuw Balinge. Dat wordt binnenkort mogelijk. Als gevolg van de sluiting van het munitiedepot kan Nieuw Balinge zoals bekend in westelijke richting worden uitgebreid. Via de zogenaamde Rood voor Rood regeling komen ten zuiden van de Haarweg binnenkort zeven bouwkavels beschikbaar. Het worden bijzondere bouwkavels, omdat ook het natuurgebied Het Mantingerveld in de nabije toekomst wordt doorgetrokken in de richting van Nieuw Balinge. De kavels liggen straks precies op de grens tussen het dorp en het natuurgebied en zullen tussen de 3000 en 6000 m2 groot zijn. Een unieke locatie, niet alleen voor het dorp Nieuw Balinge maar zeker ook voor Drenthe.

Recent heeft een werkgroep van de Gemeente Midden Drenthe, Natuurmonumenten, Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de Provincie Drenthe het startsein gegeven voor deze ontwikkeling door met het consortium Wonen aan het Mantingerveld een startovereenkomst te tekenen. De overeenkomst voorziet een haalbaarheidsonderzoek en kan later worden uitgebreid met een ontwerp- en verkoopdeel. Het consortium bestaat uit een samenwerking tussen ontwikkelaar Jur Raatjes van RVM Vastgoed, landschapsarchitect Eric van der Kooij en architect Aat Vos van het bureau Siloshapes en aannemer Flock. Vos is vooral bekend als ontwerper van het Schuurhuis in Eelde en won in 2007 de Drentse Architectuurprijs, Van der Kooij ontwierp onder meer het Kazerneterein in Zuidlaren en publiceerde veel over wonen in het landschap.

We spreken met de heren tijdens een wandeling over het Mantingerveld. Als snel wordt duidelijk dat het consortium de zaken niet doorsnee aanpakt. Raatjes: 'Kijk, dit is een fantastische plek! We waren het er snel over eens dat we alleen door goed samen te werken iets bijzonders konden maken dat toch betaalbaar blijft. We gaan het wonen helemaal samen met het landschap ontwerpen, waardoor we voor Nederlandse begrippen echt iets unieks maken'. Van der Kooij vult aan: 'Het oorspronkelijke landschap, dat weer zichtbaar is in het Mantingerveld, kenmerkt zich door prachtige vergezichten en een grote openheid. Dat willen we ook hier terugbrengen, en tegelijk willen we de kavels zo maken dat je eigenlijk de buren niet ziet. Maximale privacy geeft je straks het gevoel dat je echt midden in de natuur zit, terwijl het dorp letterlijk om de hoek ligt!'. Intussen heeft het consortium ook de contacten met Natuurmonumenten aangehaald en wordt gekeken naar mogelijkheden voor samenwerking.

En de woningen, hoe staat het daar mee? Architect Vos vertelt dat hij het belangrijk vindt dat de toekomstige bewoners veel vrijheid hebben, en tegelijkertijd worden geholpen bij het maken van hun huis. Vos: 'We sturen de toekomstige bewoners niet het bos in met een beeldkwaliteitsplan waar ze zelf een architect bij moeten zoeken, maar draaien het om. We willen het makkelijk, goedkoop en overzichtelijk houden voor de nieuwe bewoners. We gaan eerst praten met de geïnteresseerden om te ontdekken waar behoefte aan is. Vervolgens ontwerpen we daarmee een bouwdoos, waarmee de bewoners zelf hun huis kunnen samenstellen.' Een bouwdoos? Vos vervolgt: 'Ja, we maken als het ware een puzzel van vormen en materialen. Bijvoorbeeld een dakvorm, materialen voor de gevels, we denken na over de overgang tussen buiten en binnen, hoe terrassen aan de woning vast zitten, hoe ramen in de gevel worden geplaatst, etcetera. Daarmee kan de bewoner dan zelf spelen, en een groter of kleiner huis maken'. Van der Kooij: 'We geven ook aan hoe de overgang tussen erf en landschap er uit ziet, zodat er straks een mooie eenheid ontstaat'. Raatjes vult aan: 'Het mooie is dat we je dus eigenlijk een hulpmiddel geven om je eigen huis te ontwerpen. Maar je hoeft het niet zelf te doen, we gaan zelfs zo ver dat onze architect straks gratis beschikbaar is voor iedereen die dat wil'.

Dat klinkt veelbelovend. De heren vertellen bovendien nog dat de aannemer uit het consortium bereid is gevonden een vaste prijs per m² huis af te geven, waardoor de toekomstige bewoner direct weet waar hij aan toe is. Dus geen wekenlang wachten op een prijs straks? Raatjes: 'Inderdaad. Zodra de bewoner bij ons aan tafel zit weet hij exact wat zijn zelf ontworpen huis kost. Met een prijs per m² is het heel simpel: wil je een groter huis, dan betaal je wat meer, wil je een kleiner huis, dan ziet je direct wat je bespaart. Bindende prijzen in het eerste gesprek. Dat maakt het eenvoudig en transparant'. Omdat het haalbaarheidsonderzoek momenteel nog loopt konden de heren nog geen exacte prijzen noemen, maar we begrepen al wel dat het consortium mikt op het midden van de markt en met erg interessante voorstellen wil komen. Wie u al meer wil weten of een kavel wil reserveren kan contact opnemen met architect Vos via info@siloshapes.com of de berichten in dit blad in de gaten houden, waarin we de ontwikkelingen nauwlettend zullen volgen.

--------------------------------------------

----------------------------------------------------

-------------------------------------------

De werkgroep die zich bezig houdt met het boek 100 jaar Nieuw Balinge is op zoek naar mensen die willen zoeken naar informatie in de archieven die we rijk zijn. Dat kan zijn het gemeentelijk archief in Beilen, het Drents Archief in Assen etc.. Op dit moment hebben we een aantal punten verzameld waar we graag meer over zouden willen weten namelijk; info over:

 

-          Waar komt de naam Nieuw – Balinge vandaan? Op oude kaarten uit 1923 staat het omschreven als ‘Nieuwbalinge’, één woord dus. Maar in oude gemeentestukken staat het wél weer omschreven zo we het nu ook schrijven; ‘Nieuw-Balinge’. En vanaf wanneer komt de naam van ons dorp voor in de stukken.

-          Plaggenhutten, keten, noodwoningen, onbewoonbaar verklaarde woningen, enz.

-          Ontginningen en verveningen: info over turfafgravingen en info over de wijkjes. Denk ook aan de D.U.W. (Dienst Uitvoering Werken)

-          Ondernemers en winkels toen en nu. (o.a. kapper Smit, Kleermaker Ravenhorst, Koekoek, VIVO, Blanken, enz)

-          Aanleg Verlengde middenraai (boksloot) + aanleg sluis. Aan- en afvoer via verlengde middenraai (boksloot) en via Middenraai vanaf Nieuweroord naar Nw-Balinge.

-          Info over landarbeiderswetgebied. (we hebben inmiddels al heel veel namen van eigenaren vanaf toen naar nu op papier van onze  LAW-woningen.). Graag meer info svp.

-          Graag oude kaart van 1935-1940!!!! (ivm landarbeiderswetwoningen en andere huisvesting)

-          Aanleg/bouw (en soms afbraak) van huurwoningen; de eerste waren de 5 aan de Meeuwenweg (zijn destijds verwijderd) , maar ook aan het Koekoeksdijkje (inmiddels ook verwijderd), blok huurwoningen  

Lijsterstraat/Mantingerweg/deel Haarweg, de woningen naast de NH Kerk, Kievistraat, Robertusweg (incl. de bejaardenwoningen), Vosseveen, enz. Wie waren de aannemers cq bouwbedrijven, enz. enz.

-          Aanleg v wegen. O.a. verharden van: Haarweg, Verlengde middenraai, Meeuwenweg, Breistroekenweg, Koekoeksdijkje, Mantingerweg, Koolveen.

-          Info over bruggetjes en draaibruggen over de Verl.middenraai. maar ook wanneer deze zijn verwijderd. (en de brugwachters, wie waren zij?)

-          Wanneer zijn we aangesloten op: elektriciteitsnet, telefoon, waterleiding, riolering, gas, enz.

-          Info munitiedepot (start en einde van dit complex)

-          Aanleg bungalowpark. En waarom men tot de keuze is gekomen van juist deze locatie?

-          Oude foto’s van ons dorp. Heeft u oude foto’s?  Ook daar zijn we nog steeds naar op zoek. Je kunt deze inleveren bij Henk Prins. Henk scant ze, waarna je de foto’s z.s.m. retour krijgt! Tel.nr. Henk: 321537

Denk jij na het lezen van bovenstaande informatie; daar zou ik mij nou wel eens in willen verdiepen, aarzel dan niet en geef je op. Is vervoer voor jou een belemmering geef dit dan aan wellicht kunnen we koppels maken om samen te zoeken of kan je zelf je buurman of buurvrouw enthousiast maken om mee te gaan zoeken.

Heb je na het lezen van bovenstaande punten informatie over een van de onderwerpen dan zouden wij dat graag van u horen.

Voor het opgeven, aanmelden en informatieverstrekking kan je contact opnemen met;

Geke Strijker 0528-321132, geke.strijker@hetnet.nl

Vr. gr. werkgroep 100 jaar plaatselijk belang.

----------------------------------------------

 

  Kerstdiner in "De Heugte" op 16 december

 

KERSTDINER IN “DE HEUGTE” 16 DECEMBER 2011

UITERAARD WEER KERSTDINER VOOR 60 +ers IN  NIEUW BALINGE !

In samenwerking met de Mannen kookgroep van de Buurtacademie en Groep 8 van de Mr. Sieberingschool

Het diner zal genuttigd worden op vrijdag 16 december 2011 In “DE HEUGTE” iedereen welkom vanaf 11.30 uur!

Het is bijna alweer zover. Wat gaat een jaar toch snel voorbij? Is dat een goed teken?.of... juist niet?

Evenals vorig jaar zullen de kinderen uit groep 8 een “ETIKETTE” les krijgen voorafgaande aan het Kerstdiner. Ze leren dan tafel dekken, serveren enz.  Ieder jaar opnieuw blijkt hoe leuk de kinderen dit vinden. En gezien de inzet van deze kinderen kunnen we zeker vaststellen dat: als je een dergelijke les ’n keer hebt bijgewoond, zul je dit in de praktijk brengen. Dus jong geleerd, is oud gedaan!

De “KOKS” stellen het menu samen en de Kinderen serveren het uit, maken de menukaart en eten, dan “gesetteld” tussen de ouderen mee en genieten.

Een geweldige “FEEST” een keer per jaar voor groep 8 en onze oudere inwoners. Inmiddels een prachtige traditie aan het worden.

 DIT ALLES GAAT DUS PLAATS VINDEN OP 16 DECEMBER 2011 vanaf 11.30 uur

 Dus geeft u zich tijdig op als u erbij wilt zijn?

We hopen u allen weer te ontmoeten dus heel graag tot ziens bij het KERSTDINER van 2011 op vrijdag 16 DECEMBER 11.30 uur!

Werkgroep OOD / KNOOPPUNT, i.o. José Post

 

  Oudejaarsvolleybaltoernooi GJVV
 


  Sinterklaas op bezoek bij de Kinderclub

 

HET ‘VERTEL HET MIJ, SCHILDERIJ’.

Op woensdag 30 november jl. kwam Sint  met maar liefst 3 pieten naar dorpshuis ‘De Heugte’ om daar samen met ruim 60 kinderen alvast de verjaardag van de goedheiligman te vieren.

Voordat Sint kwam gingen de kinderen eerst nog even knutselen. Er werden mooie maskers gemaakt. En natuurlijk werd er naar hartelust gezongen.

Uiteindelijk kwam Sint de zaal binnen met twee pieten! Maar wat de Sint en zijn pieten niet wisten was dat er nog een derde piet meegekomen was. Na veel  vijven en zessen kwam de Sint er eindelijk achter dat deze piet hun stiekem gevolgd was naar Nieuw Balinge.

De Sint had op de boot vanuit Spanje telkens zo’n groot woord gehad over Nieuw Balinge en met name over de kinderen, dat die allemaal zo lief waren enzovoort. De derde piet geloofde dit niet en wilde met eigen ogen zien of dat inderdaad zo was. Maar ja, dat zie je zomaar niet met het blote oog. Daarom had hij weer een machine in elkaar geknutseld die hem zou helpen bij zijn speurtocht naar stoute kinderen.

Hij had een zogenaamd ‘Vertel het mij, schilderij’, gemaakt. Er werd een soort van kist met daarop een schilderij het toneel op geduwd.

Pas wanneer de piet een bepaalde spreuk op zou zeggen, zou het schilderij hem alles over de kinderen vertellen. Demi Mulderij was als eerste aan de beurt. Sinterklaas had uiteraard alleen maar lovende woorden over Demi, dat het zo’n lief meisje was en heel goed haar best deed op de club en dat ze soms net een klein stil muisje leek.

Maar de achterdochtige piet geloofde geen snars van al die verhalen en liet het schilderij spreken.

“Zeg, dame,  in het schilderij, heb je even tijd voor mij

Vertel maar, zonder konkelfoezerij, alles over Demi, aan mij

Op dat moment ging een soort van rolgordijn naar boven en daar stond een soort Barok-achtige dame, maar wat zij te vertellen had, dat sloeg werkelijk nergens op.

Zij zei bijvoorbeeld over Demi:

Ieren, ieren, ieren, Demi houdt heel erg van kl…………….

De zwarte piet liet het schilderij niet uitpraten en hij vulde de zin verder in en maakte er ‘klieren’ van. Maar de dame in het schilderij maakte haar gedicht verder af en zei:

“Ieren, ieren, ieren, Demi houdt heel erg van klonterige pap

Iets wat ik totaal niet snap

Ja…….Demi houdt van klonten en vellen in de vla

Dat is iets waar ik van over de nek ga

Dus Demi, als je nog langer van die klonten papjes eet

Dan wordt je zelf nog een klont, ’t is maar dat je het weer

Dit is de mening van de dame

 in het schilderij

Het is de waarheid,

geloof dat maar van mij”

Elk kind wat op het toneel kwam moest eraan geloven. Er werd heel veel onzin verteld door het schilderij. Zo zou Ellen Verkley altijd met vleermuizen en kalkoenen zoenen en dat zou heel slecht zijn want daar kreeg je vaak een bloedneus van.

Omdat zij zo vaak een bloedneus had kreeg zij nog een speciaal cadeautje. Dit werd meteen uitgeprobeerd. Zij kreeg namelijk een pakje zakdoeken en een knijper. Eerst moest een zakdoek op de neus worden gelegd en deze moest met een knijper worden vastgezet. Volgens piet was dit een prima middel tegen bloedneuzen. Of Ellen hier zo blij mee was, is nog de vraag.

Thomas Oosting kreeg ook een beurt bij het schilderij. Over hem werd verteld dat hij veel stinkkaas at. Thomas was helemaal verbaasd, volgens hem had hij nog nooit stinkkaas gegeten. Hoe die dame in het schilderij daar toch bij kwam?!

Ashley van der Werf zou altijd brulapen vlooier zijn geweest. En dat vlooien van apen zou vaar haar een feest zijn om te doen. Ook Ashley begreep niet hoe die dame hier in vredesnaam bij kwam.

De kinderen luisterden aandachten naar hetgeen het schilderij te vertellen had. Piet was echter niet blij met het schilderij, die hielp hem ook niet bij het speuren naar stoute kinderen. Hier kwam alleen maar onzin uit.

Uiteindelijk vond Sint het tijd om weer verder te gaan want in deze drukke tijd kan hij overal niet zo lang blijven. Hij maakte samen met zijn pieten nog een rondje door de zaal en er werden vele pepernoten uitgedeeld.

Na het zingen van ‘Dag Sinterklaasje’ en Sint en pieten uitgezwaaid te hebben was het tijd voor een cadeautje.

Ieder kind kreeg een leuk presentje mee naar huis.

De leiding van de Kinderclub vond het weer een drukke maar vooral gezellige middag. Ook willen ze Anno Koster, Geertje van Veen en Alex Vos bedanken voor hun geweldige hulp bij de Kinderclub.

NOTEER DEZE DATA ALVAST IN JULLIE AGENDA!!!

KINDERCLUB 2012: 18 januari, 1 februari, 15 februari (kindercarnaval), 29 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april, 25 april, 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober (Halloween), 14 november, 28 november (Sinterklaasfeest), 12 december, 19 december (Kerstfeest)

 


  Kerstverhaal, door Hans Perquin

Kerstverhaal

Het was kerstavond. De laatste trein laat op zich wachten. Op het perron hebben zich een aantal mensen verzameld. De digitale klok staat op 0:00. Op het digitale bord wordt noch de bestemming noch de vertrektijd aangegeven. Onder de wachtenden is een jong stel waarvan de vrouw hoogzwanger.  Ook zit er een oude vrouw. Een jonge man met een koffertje loopt ongeduldig heen en weer. We zien ook drie buitenlandse mannen staan. Een studente is mobiel aan het bellen.

Het is inmiddels flink donker geworden. Een paar lantaarns verlichten het plattelandsstation, de lucht is helder en er zijn een aantal sterren zichtbaar. Het ongeduld onder de mensen neemt toe en zij beginnen elkaar aan te spreken. De vertraagde trein is onderwerp van gesprek en ook het weer.

Naar mate de tijd vordert beginnen de mensen iets over zichzelf te vertellen. Het jonge stel is op weg naar hun ouders om kerstmis te vieren. De oude vrouw heeft haar zoon bezocht. De studente is op weg naar vrienden. De buitenlandse mannen hebben elkaar in een café ontmoet. Één komt uit Irak, de ander uit Marokko en de laatste uit Senegal. De zakenman heeft een zakendiner gehad ter afsluiting van het jaar. Behalve het weer gaat het gesprek ook over de omgeving en opvallende dingen, zoals de Marokkaan opmerkt dat de treinrails aan het einde in een punt verdwijnt. De bomen lijken in de verte kleiner te zijn. Dat is perspectief merkt de studente op. Gezichtsbedrog.

De buitenlanders beginnen ook over hun eigen land te praten. Zo merkt de Irakees op dat zijn grootvader in Bagdad woonde en vaak in de Tigris zwom. De oude vrouw reageert: “Tigris?”. Volgens de bijbel lag tussen Eufraat en de Tigris het paradijs. Dat heb ik op de zondagsschool geleerd. De Marokkaan vertelde hoe zijn opa in het Atlasgebergte de schapen hoedde. Ook zegt hij dat hij de bijbel nooit gelezen heeft maar wel de koran. Één ding weet hij, dat aartsvader Abraham zowel in de bijbel als in de koran vermeldt staat. De zakenman die van Joodse afkomst bleek te zijn, herinnert  zich dat zijn vader vaak over Abraham sprak. Hijzelf bekende dat hij geen belijdend Joods was. De studente wist te vertellen dat zij gehoord had dat Abraham wist waar de mosterd gehaald werd.

Het jonge stel lachte en zeiden dat dit een gezegde was dat nogal eens gebruikt wordt. Even spraken de mensen nog over het paradijs.

De rijke zakenman vond Nederland een paradijs. Er was zoveel te koop en de voorzieningen waren goed. De drie buitenlanders schudden van “nee”. Twee van hen konden geen werk vinden  en moesten van een kleine uitkering leven. De Marokkaan had werk in een tuincentrum.

Het wachten duurt lang, terwijl het gesprek over paradijs, afkomst en toekomst doorgaat. Eindelijk arriveert de trein, twee uur te laat. Het is inmiddels nacht geworden: Kerstnacht. De oude vrouw zegt te laat te zijn voor de nachtmis en vertelde aan de buitenlanders dat christenen feest vieren omdat de verlosser de profeet geboren is. De Marokkaan en de Joodse zakenman konden niet inzien dat deze profeet  godszoon genoemd werd. In de Islam heeft Allah zijn profeet Mohammed naar de wereld gestuurd en geloven volgens de zakenman de Joden dat de verlosser nog moet komen.

Het zwangere vrouwtje krijgt af en toe pijn. De oude vrouw zegt dat de weeën komen en de geboorte zich aankondigt. Uitgestekt op de bank vind de geboorte plaats. De medereizigers zijn onder de indruk als een oude vrouw bij de geboorte helpt. Als het kleine jongetje met een schreeuw ter wereld komt staat iedereen een kledingstuk af om hem in te wikkelen. De weekendtas van de studente is het wiegje. De jonge zakenman zingt een Jiddisch slaapliedje. De Senegallees legt zijn zwarte handen op het hoofdje en spreekt een zegenwens. De Marokkaanse man doet zijn goeden halsketting af en legt die zij de baby. De Irakees vraagt Allah bijstand voor het nieuwe leven. Dat vrede en geluk het kleine kind deel mag zijn.

Op dit feest wens ik jullie vrede toe. Voor ons allemaal op onze levensweg nu wij uit elkaar gaan. Ieder zijn weg. En de trein rijdt zijn eindbestemming.

Hans Perquin.

 

  Wat heb ik toch met ...Nieuw Balinge
Wat heb ik toch met …

 

Het feit dat we hier op 6 december 2011 precies 40 jaar wonen, zegt eigenlijk al genoeg.

Er wordt ons wel eens gevraagd, hoe zijn jullie  zo in Nieuw Balinge terecht gekomen.

Omdat we een zus en zwager in Beilen hebben wonen, gingen we daar wel eens een weekje op vakantie, dus kenden wij de omgeving al een beetje. Al hadden wij toen nog nooit van Nieuw Balinge gehoord.

Maar we genoten van de mooie natuur en hadden wel zoiets van in deze omgeving zouden we best willen wonen.

Op een zeker moment belde zwager Tinus op en zei, dat ze in een Fotobedrijf in Beilen iemand zochten. Toen ik( Joop) daarop solliciteerde kon ik gelijk beginnen en heb nog een week of 6 bij mijn zus en zwager in de kost gezeten en ondertussen zochten we woonruimte.

In Westerbork waren er wel woningen te huur, maar die prijs was voor ons te hoog. Toen konden we een woning in Nieuweroord krijgen aan de Splitting nr. 10. Wij er heen, maar omdat we in Waddinxveen ook weilanden en koeien zagen en we het liefst in Drenthe toch bossen en heide wilden zien, zijn we ook in Nieuw Balinge gaan kijken, en dat beviel ons veel beter.

Gelukkig waren er nog diverse woningen vrij, dus konden we nog kiezen en wonen we nog steeds op dezelfde plek aan de Robertusweg. Achter ons huis keken we op de hei en in de verte de bossen en voor ons hadden we ook vrij uitzicht. We keken toen nog op de Haarweg, want de ronde zaal was er nog niet.

Zo zijn we hier terecht gekomen met toen nog twee kinderen Susanne en Joop.

We voelden ons hier al gauw thuis, dat kwam ook door de gemoedelijke omgang van de mensen, iedereen groette je (doeg), wat wij niet gewend waren.

Ook de winkel van Wiets en "pappa" Koster werd voor ons een begrip. Vooral als een van de vriendjes of vriendinnetjes van onze kinderen jarig was. Dan vroeg Wiets naar welke verjaardag ga je, en als je dan wat wilde kopen zei ze, dat heeft een ander al gekocht. (Dat hield ze altijd precies bij).

Of als we gingen tanken (toen waren er nog 2 benzinepompen), dan vroeg ze houden jullie van bonen of boerenkool en ging je met een volle tank en een maaltje bonen naar huis.

Langzaam breidde het dorp zich uit en ook ons gezin, we kregen er nog 4 kinderen bij,  Erwin, Daniëlle, Robert en Marianne, die hier de ruimte hadden om te spelen en hutten te bouwen op de hei. Joop en Robert mochten graag voetballen en zijn heel wat jaren lid geweest van de voetbalclub en Marianne mocht graag gymmen en zelf ben ik (Margo) er ook een tijd op geweest.

Wat we ook graag deden met de kinderen was in de nazomer bramen plukken, die groeiden hier nog volop,vooral bij ons achter op de hei, we hadden als we gingen wandelen altijd een plastic zak bij ons en kwamen vaak met een zak vol terug.

Ook met onze hond Snuf (Daniëlle's hond), hebben we wat over de hei en het Mantingerzand gezworven.

Intussen kwamen er heel wat fietspaden bij en omdat we ook graag fietsen maken wij daar nog steeds dankbaar gebruik van. Ook mogen we nog graag een eind wandelen.

Inmiddels zijn de kinderen het huis uit, vier wonen er in Hoogeveen, een in Den Helder en een In Boston U.S.A. en zijn we de trotse opa en oma van 11 kleinkinderen.

Ondertussen zijn we AOW’ers en genieten we nog steeds van de mooie omgeving, vervelen doen we ons beslist niet, oppassen op de kleinkinderen, zo af en toe een klusje en vrijwilligerswerk.

Wat ons betreft hopen wij nog heel lang in Nieuw Balinge te blijven wonen, dus wat hebben wij met Nieuw Balinge? HEEL VEEL!!!!

Joop en Margo Kraijesteijn.

 


  Mag ik even voorstellen........

Mag ik even voorstellen…

Nieuwe bewoners varkenshouderij “Drenthehoeve”

Donderdag,  1 december bezochten wij de nieuwe bewoners van de voormalige varkenshouderij  van de familie Schutte aan de Geesserraai 2a.

Begin dit jaar is het bedrijf overgenomen door het familiebedrijf Schuttert uit Ommen. De nieuwe bewoners, die er alweer 2 maand wonen, zijn genaamd: Erwin Kelder 27 jaar en samenwonend met Ilse van der Vegte ook 27 jaar.

Erwin is de bedrijfsleider van de “Drenthehoeve”, want zo heet deze vestiging,  en is geheel verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen op dit bedrijf. Hij wordt bijgestaan door 1 vaste medewerker en een ambulante werkkracht voor 25 uur. Daarnaast is er een vast team dat zaterdags de schoonmaakwerkzaamheden verzorgd.

Ilse is projectleider en adviseur in de agrarische sector varkenshouderij. Ze werkt bij het bedrijf  DLV gevestigd in Deventer. Elke dag pendelt zij heen en weer tussen woonplaats en Deventer (via Raalte) Zij is betrokken bij de nieuwbouw van varkensstallen en bemoeit zich vooral bij het ontwerpen van de stal en zorgt ervoor dat de diverse vergunningaanvragen naar behoren worden ingediend, denk hieraan b.v. milieuvergunningen, bouwvergunningen etc.

Erwin / Ilse:

“Sinds  de aankoop van dit bedrijf, begin dit jaar,  ben ik als bedrijfsleider aangesteld. Daarvoor was ik als medewerker al in dienst op één van de vestigingen van het familiebedrijf Schuttert. In de weekeinden helpt Ilse mee.

Tot op dit moment bevalt het ons goed hier,  wij wonen wel wat achteraf maar dat waren we wel gewend. Door de drukke werkzaamheden zijn wij er nog niet toe gekomen om kennis te maken met de buren. Dat staat nu boven aan op het lijstje van prioriteiten.

Direct na de overname is er een nieuwe voerinstallatie gekomen zodat de varkens nu  12 x per dag kleine porties consumeren. Normaal wordt er 3 tot 5 x per dag gevoerd. Er is nu continu wat te eten, in kleinere porties. Dat komt omdat er een sensor in de voederbakken zit en zodra het voerniveau onder deze sensor komt wordt automatisch voer bijgevuld. Dit is goed voor de varkens, voor de groei, maar ook voor de rust. Het voer is een brij van bijproducten uit de voedingsindustrie, aangevuld met die vitaminen en mineralen die nog in de voeding ontbreken. Al deze producten komen terecht in een grote mixer die het geheel mixt tot een brij. De bijproducten uit de voedingsproductie zijn meestal resten die voortkomen uit de patatfabriek, (ja voorgebakken patat!) gemalen broden, koekjesmix (thans ook pepernoten), maïs, tarwe, gerst enz.enz. De voedingsadviseur / leverancier adviseert welke voedingscomponenten er nog bij moeten.

Het( familiebedrijf) Handelshuis  Schuttert is een groot bedrijf en bestaat naast varkenshandel en - transport  uit de volgende varkensbedrijven:

-         Grenshoeve  ca 1200 zeugen (vermeerdering)

-         Polderhoeve ca 1200 zeugen (vermeerdering)

-         Haarhoeve    ca. 4000 vleesvarkens

-         Schanshoeve            ca.700 fokzeugen

-         Drenthehoeve           (Geesserraai 2a)              14.000 vleesvarkens

Vanuit de Drenthehoeve gaan per jaar ca. 33.000 vleesvarkens naar het abattoir in Coesfeld Duitsland. Het meeste vlees gaat daarna naar Engeland. Elke week worden er op vrijdag 600 of 800 varkens naar Duitsland vervoerd.

Het vervoer van varkens wordt door eigen vrachtwagens verzorgd. Het familiebedrijf Schuttert heeft o.a. ook nog een paardenhouderij / manage en akkerbouwbedrijf van ca. 360 ha, waarvan 80 ha. rondom de  Drenthehoeve is gelegen.

Een hobby van Erwin is het hebben van “charolais”-koeien. Een ras die in Nederland niet veel voorkomt, een enkele maal in natuurgebieden. Het betreft een stier, 4 koeien en 5 kalveren. De beesten staan bij zijn ouders in De Krim. Daarnaast heeft Erwin ook nog 2 Friese paarden en die staan hier op het bedrijf. De paarden zijn afgericht en Erwin heeft een koetsiersbewijs en wil deze hobby verder uitdiepen. Voorts beschikt het stel sinds kort over een puppy (Franse herder)

Namens het redactieteam van Kontakt heten wij dit stel van harte welkom in Nieuw Balinge.

 

  Bruine bonen brink


  Sint Maarten

 

Op 11 – 11 – 11 om 11 minuten over 11

BEDENK IK MIJ OPEENS: WAT IS ER AAN DE HAND? Het is toch écht SINT MAARTEN vandaag. Maar ik snap er niets van. Koop altijd ± 100 stuks snoep, want als alle kinderen komen die wonen in ons dorp,wil ik niet te kort komen. Zolang ik mij Sint Maarten in ons dorp Nieuw Balinge herinner,komen er gemiddeld zo’n 80 kinderen bij ons aan de deur. Of was dat dan alleen in Vosseveen? Nee, ook op de Robertusweg hebben we al een keer Sint Maarten mee gemaakt. Anno 2010, en toen zijn er toch ook zo’n 75 kinderen aan de deur geweest.

Wat was er dan vanavond anders? Koud weer? Dat kan het ook niet zijn. Het heeft weleens geregend, dat je er nog geen hond uit zou sturen, maar de kinderen kwamen wel, met hun lampionnetje!  Wonen we nu in de straat veraf? Niemand thuis straat? Nee, want vorig jaar waren het er toch nog zo’n 75 die hun lichtje aan de deur lieten branden.

Geen idee waar het aan ligt, maar ik zit wel met een grote doos snoep,…….. waaruit zegge en schrijven drie kinderen wat hebben uitgezocht. CONCLUSSIE ZOU KUNNEN ZIJN: volgend jaar geen snoep meer kopen? Of krijg ik dan wel 80 kinderen aan de deur? Dat wordt dan heel VERVELEND! Waar ligt de oplossing?

Ik ben vast de enige niet, die anno 2011  met een doos vol snoep is blijven zitten. Laat horen wie dit ook is overkomen. Maar………het is ook mogelijk dat u helemaal “hoorn dol” bent geworden, omdat ze JUIST  DIT JAAR  allemaal bij u aan de deur zijn geweest, en andere jaren niet? U, kwam wellicht te kort? Ook heel vervelend.

Kunnen we dit voor de komende jaren misschien beter “samen” regelen,  iets organiseren? Allemaal wat geld in de “pot”stoppen, in een Lampionnenoptocht door het dorp naar het Dorpshuis. Daar samen wat zingen, dansen springen,  lekker wat drinken en allemaal met een grote zak snoep naar huis?  Probeer uit te tellen wat het dan kost…………ieder gezin  € 2,50 EN WE HEBBEN EEN FEEST……NOG NOOIT ZO GEWEEST! Weet zeker dat u nu meer geld kwijt bent aan Sint Maarten, toch?

Reageer dan op dit artikel, door te bellen of te mailen naar: josepost4@hotmail.com  of bel  0528 321354  of  06 1362 1011 Ben zeer benieuwd naar uw reacties?

Groetjes José Post 

  Info IJsvereniging

IJsvereniging Nieuw-Balinge

Net  zoals voorgaande jaren gaat ook dit jaar de ijsvereniging weer hout zagen om de kas te spekken. Er word dit jaar voornamelijk Eiken en Prunus gezaagd.

We zijn nog wel enkele mensen nodig om te helpen het hout uit het bos te halen We zijn ook nog enkele personen met een zaaglicentie nodig . Dus als u zich een zaterdag of een dagdeel ervan vrij kunnen maken dan bent u van harte welkom.

De prijs is dit jaar vastgesteld op €.35.-per M/3. Het hout kan eventueel bezorgd worden. Voor meer info kunt u contact opnemen met Dirk Mulderij Tel 0615194599 Of met een van de andere bestuursleden.(zie site ijsvereniging)

Het bestuur.

Uitslagen Klaverjassen


  Burgemeester reikt prijzen uit voor Tekenwedstrijd in het teken van VEURUUT KIEKEN!

 

Nieuw Balinge 2 november 2011

Burgemeester reikt prijzen uit voor Tekenwedstrijd in het teken van VEURUUT KIEKEN!

Voor de herfstvakantie hebben alle kinderen van de werkgroep VEURUUT KIEKEN een A4tje mee gekregen om een tekening op te maken. opdracht: Hoe denk jij dat Nieuw Balinge eruit ziet in 2022?

Met alle groepen is er een “gesprekje”geweest over deze opdracht. De kinderen stelden diverse vragen en ook de vraag wie al deze tekeningen zou gaan bekijken? Jureren dus?

We stelden voor, dat aan het College van burgemeester en Wethouders voor te leggen.

En dan blijkt dat die MENEER met zijn mooie ”ketting” ( Keten) toch wel indruk heeft gemaakt bij zijn eerste bezoek aan Nieuw Balinge. De reactie was meteen: dan ga ik extra mijn best doen!

Na een gesprekje met het College, die samen als jury willen fungeren, bleek de Burgemeester zelfs bereidt naar Nieuw Balinge  te komen om zelf de winnaars bekend te maken van deze wedstrijd,  in de Meester Sieberingschool en wel op woensdag 2 november  om 11.30 uur!

Alle kinderen die een tekening ingeleverd hebben, krijgen sowieso een klein presentje.

En uiteindelijk komt uit elke groep een winnaar. Die krijgen een extra prijsje, en ze worden opgenomen als “filmsterren” in de film van Nieuw Balinge: Verleden – Heden en Toekomst!

Burgemeester Broertjes heeft vanmorgen 8 kinderen gelukkig gemaakt met een leuk prijsje.Uit de tekeningen bleek duidelijk het gemis van een Supermarkt, een Verzorgingshuis voor Oma’s, een Zwembad, een Pinautomaat, en “De Heugte” kan in 2022 wel een restaurant zijn.

Ieder huishouden in Nieuw Balinge heeft dan ook een robot in huis om de boel op te ruimen? We zullen zien of de wensen uitkomen?

De  winnaars van de teken wedstrijd zijn: Groep 1 Stan Batenburg  2  Stefan Kuik  3 Milan Pont  4 Timo van der Zwaag  5  Robin Wobben  - 6 Romy Houtman   7  Ellen Verkley   8 Mariël Slomp! Burgemeester Broertjes heeft in elk lokaal gesprekken gevoerd met de kinderen. En er werden diverse vragen aan hem gesteld. De winnaars mochten dan weer mee naar het volgende lokaal. Uiteindelijk zijn er in de  ontmoetingsruimte nog diverse “plaatjes” geschoten en gingen de winnaars met lachende gezichtjes huiswaarts.

Tot de volgende keer Werkgroep: VEURUUT KIEKEN! 

  Overdenkingen van I. Snels

Verrassingsmaand

 Als u dit leest is de sint weer terug naar Spanje,en zijn alle cadeau`s weer een beetje gewoon geworden. Alle zorgen om een leuk gedicht,of wat wil hij of zij graag hebben,en zal de kleur wel goed zijn,enz, zijn nu voorbij. Een veel gehoorde vraag is dan ook in die tijd; mag het geruild worden? Vandaag hoorde ik op de radio dat de meteorologische winter is begonnen. Toch (misschien eigenwijs) houd ik 21 december aan,dat is, wat ik van kinds af aan geleerd heb van de zusters waar ik op school ben geweest. Nu staan de donkere dagen voor de kerst voor de deur.Toch is deze tijd ook leuk,vooral als je door het dorp wandelt. Al die verlichte kerstbomen, kabouters, arresleeën, en noem maar op,geven echt een feestelijke uitstraling.Het zet me ook aan het denken wat we vieren, want ook als in deze wereld een kindje wordt geboren,versieren we het raam ,om te laten zien hoe blij we met zo`n kindje zijn.

 Dan het laatste feest van dit jaar. Oud en nieuw,met vuurwerk enz. en is het de bedoeling dat we een goed voornemen maken voor het nieuwe jaar Eerlijk gezegd, begin ik daar niet aan.Het is me n.l. nog nooit gelukt om het waar  te maken. Wel zou ik,(als ik het durfde )iedereen die ik de eerste dag tegen zou komen een hand te geven,en echt gemeend ze `n zalig en gelukkig nieuwjaar wensen.

We  zijn nu aangeland bij het jaar 2012.Wie weet wat ons in het nieuwe jaar te wachten staat.Laat het gewoon een fijn jaar worden voor ons allemaal.

Hartelijke groeten en voor u allemaal nogmaals hele mooie warme en gezellige kerstdagen:

I.Snels.


  Soosnieuwtjes

  Dansen in de Heugte


  Nieuwe website Goudplevierrun


  allerlaatste bingo van de Carnavalsvereniging “De Rampestampers”

 

LAATSTE BINGO VAN DE RAMPESTAMPERS

Zaterdag 5 november j.l. was de allerlaatste bingo van de Carnavalsvereniging “De Rampestampers”.

Na 35 jaar houden Dikkie en Alex Vos het voor gezien. Als oprichters van de vereniging neem je zo’n besluit niet zo maar. Diverse redenen gaf toch de doorslag om te stoppen met de bingo.

Het is ook niet niks om je zo in te zetten voor de vereniging en dus wekelijks op pad te moeten om prijzen te halen en al wat er nog meer bij komt kijken, daar moet je wel de juiste mensen voor hebben. Binnen de vereniging was er niemand die deze taak van hun over wilden nemen.

De carnavalsvereniging blijft op zich wel bestaan,  maar ze gaan meer in besloten kring activiteiten organiseren.

We willen langs deze weg dan ook alle trouwe bingo deelnemers bedanken dat zij elke twee maanden trouw bleven komen bij wat voor weersomstandigheden dan ook.

Het Bestuur

 

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Drenthe (CJG)

Het CJG gaat naar de dorpen

 

Nieuw-Balinge eerste dorp waar CJG op af gaat

Beilen - Het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Drenthe (CJG) is voor het eerst actief in een van de dorpen in Midden-Drenthe. Schoolmaatschappelijk werk NoorderMaat en sportschool Tsunami uit Smilde organiseren gezamenlijk een preventiecursus voor de groepen 7 en 8 van OBS Meester Sieberingschool in Nieuw-Balinge.

Een belangrijk onderdeel van het CJG Midden-Drenthe is om op basis van vragen uit de verschillende dorpen preventie activiteiten te ontwikkelen. De eerste activiteit die hiertoe wordt ontwikkeld vindt plaats in Nieuw-Balinge. Tijdens de cursus krijgen de kinderen les in fysieke en sociale weerbaarheid. De cursus is ontwikkeld op basis van vragen vanuit het dorp (Dorpsbelangen en de basisschool).

De cursus is gestart op donderdag 17 november 2011 en bestaat uit vier bijeenkomsten, waarvan de laatste plaatsvindt op 8 december. Aansluitend op dit thema geeft de Politie Midden-Drenthe in december aan dezelfde groep kinderen voorlichting over veiligheid in het algemeen en meer specifiek over de gevaren van vuurwerk.

Door de komst van het CJG is het voor de verschillende partijen in Midden-Drenthe makkelijker om de samenwerking aan te gaan. Bij het organiseren van de cursus in Nieuw-Balinge werken kernpartners maatschappelijk werk NoorderMaat en Welzijn Midden-Drenthe samen. Deze samenwerking is mogelijk doordat de medewerkers beter van elkaar weten wat er speelt. Hierdoor kunnen ze makkelijker de raakvlakken vinden en elkaar aanvullen.

Neem voor meer informatie contact op met Harold Kamps, coördinator preventie en voorlichting, Centrum voor Jeugd en Gezin: 0593-523450 / h.kamps@welzijnmd.nl.

 

  Flyer Jeugdsoos


  Kerstfeest bij de Kinderclub


  Kerstfeest bij de Zondagsschool


  Biljarten

Biljarten

Wij hebben met 8 personen een cursus biljarten gedaan, via de buurt academie.

Wij kregen les van Geert Post en Geert Hekker.

De 1e les deden we met de gehele groep, de volgende lessen deden we om en om, de ene week de jongens de andere week de meisjes.

Op de laatste biljart avond hebben wij een wedstrijd gedaan, de jongens tegen de meisjes. Waarbij de jongens met 1 punt verschil hebben gewonnen???

Geert en Geert, we hebben met veel plezier veel van jullie geleerd, en bedankt voor het lesgeven.

Zie de mooie foto.

Het meiden team: Sabine, Danielle, Noa, Sharon

Het jongens team: Yanniek, Marc, Chris, Jary

 

  Oliebollenactie N.H.Kerk


  Een terugblik op Kontakt 2011
   
Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

 

-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook dit jaar weer mooie kerstbomen.

Van klein tot zeer groot.

G. Slomp, Voornweg 21, Nieuw Balinge.

Tel: 321269 of 06-12502143

Kerstbomen te koop

Verschillende hoogtes

Fam. Stegehuis,

Verl.Middenraai 25, Tel: 321368


  Tot slot...