kontakt  
   

JANUARI 2012

 

Redactie
Henk Dijkhuis;      tel: 321230
Geke Strijker;            tel: 321132
Jan ’t Hoen;                tel: 321646
José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452
 

Kopijadres: geke.strijker@hetnet.nl Geke Strijker, Meeuwenweg 21a,

Rek.nr. Kontakt: 3694.60.332, t.n.v. Kontakt Nieuw Balinge
 
 
Bezorging (dorp): Iris Kats, T: 321501
Bezorging (bungalowpark): Heidi Koekoek, T: 321024
 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij :

*Kopij digitaal aanleveren: in een WORD-Bestand.

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Het plaatsen van kopij en van een kleine advertentie is gratis voor inwoners van Nw Balinge(particulier)

*Voor zakelijke advertenties bestaan vaste tarieven.
* Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw Balinge, worden eveneens kosten in rekening gebracht.

 

Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd
 
 

 Van de Redactie

Van  de  redactie

Zoals elk jaar, werd ook nu weer knallend afscheid genomen van het oude jaar ! 

Allereerst voor u allen de beste wensen voor 2012! Het oude jaar achter de rug en het nieuwe net geboren, kunnen we terug kijken op een feestelijk gebeuren met weinig problemen. Het traditionele ‘Pulleschieten’ op het grasveld voor school was ook deze keer weer een knallend gebeuren, zie foto hierboven. Meer foto’s hiervan staan op de site van Nw-Balinge. Voor Kontakt januari is aan kopij binnen gekomen; o.a.:

 • Een oproep van de gemeente omtrent de verkeersveiligheid in ons dorp.
 • Activiteiten voor 2012 van SV Nw-Balinge
 • De data van de kinderclub voor 2012. Knip ze uit, of schrijf ze op!
 • Wilt u meedoen met het ‘Grote Burenspel ’t Geruzie Veurbij’, dan leest u meer hierover in deze uitgave van Kontakt
 • De werkgroep Duurzaam Energie Nw-Balinge vertelt ons wanneer een informatieavond gepland is hierover.
 • Een verslag van de kinderclub over het afgelopen kerstfeest van 14 december jl
 • En voor tieners en de jeugd is er een workshop bonbons maken
 • In 2013 wordt weer een Nw-Balinge-reünie gehouden. Alvast info hierover in dit Kontakt.
 • De mannenkookploeg van ‘de Heugte’ heeft de 2e prijs in de wacht gesleept bij RTV-Drenthe onder de noemer; wie heeft het lekkerste bruine bonen recept.
 • De tienersoos houdt 11 februari een ‘Valentijnsgala’! Dresscode: gala-kleding.
 • OOD en Het Knooppunt vertelt ons wat ze zo allemaal georganiseerd hebben het afgelopen jaar.
 • In de rubriek ‘Wat heb ik toch met Nieuw-Balinge…’ vertelt Gé Sok ons het een en ander.

 

En natuurlijk nog veel meer. Veel plezier met de eerste uitgave van Kontakt 2012!

 


  S.V. Nieuw Balinge
 

  Berichten Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"
 

----------------------------------------------------------------------

 

  Nieuw Balinge Reünie in 2013
 

In het jaar 2013 is het 100 jaar geleden dat Plaatselijk Belang “De Vooruitgang” is opgericht. Daar zal niet ongemerkt aan voorbij worden gegaan. Een werkgroep houdt zich al lang bezig met zaken als het maken van een boek ‘geschiedenis Nieuw-Balinge’ die in 2013 zal worden uitgegeven.

Maar ook is natuurlijk aan de feestelijk kant gedacht!

Laat het nou zo zijn dat in 2013 het dan ook precies 5 jaar geleden is dat de eerste dorpsreünie van Nieuw-Balinge plaatsvond. De bedoeling is om dit in 2013 weer te gaan organiseren. Alle leden die toen in de feestcommissie zaten, waren direct bereid mee te werken aan; Nieuw-Balinge-Reünie 2.

Welke datum in 2013 de reünie precies gehouden wordt, zal binnenkort te lezen zijn in Kontakt en op www.nieuwbalinge.eu

Houdt dus de Nieuw Balingse media in de smiezen!

 


  Wat heb ik toch met ...Nieuw Balinge
 

Wat heb ik toch met …

 

 

Heel veel! Ik ben hier geboren en getogen en heb altijd ontzettend genoten van het leven in Nieuw-Balinge. Om te beginnen met de jaren op lagere school, nu mr. Sieberingschool; heerlijk om terug te denken aan de pelletjes; samen hinkelen, kaatsen, touwtje springen en niet te vergeten, de liedjes die we samen zongen!

Toen ik ouder werd, melde ik me, zoals zo velen aan bij toneelvereniging V.D.O.. In mijn herinnering was het altijd een gezellig samenzijn. Veel gelachen tijdens het repeteren. Ook moesten we destijds vaak uit spelen naar andere dorpen en hadden daar aardig succes mee.

Toen ik niet zelf meer op het toneel stond, heb ik me jaren lang voor de vereniging ingezet als souffleuse. En ook dat was prachtig om te doen en wederom weer heel veel schik gehad samen. Inmiddels zijn er heel wat jaren voorbij gegaan en de taken die ik destijds deed worden nu door jongere leden gedaan, maar zodra er uitvoering is ben ik aanwezig om het toneelstuk te aanschouwen en geniet ik, nu jaren later, nóg steeds met volle teugen van een club die mij nog steeds na aan het hart ligt.

Waar ik ook van geniet is de feestweek. Het begint al met het opbouwen. Wanneer de feestweek in aantocht is, is het altijd gezellig druk. Als alles klaar is en er mensen over de markt wandelen, spreek je velen en is het een sociaal gebeuren. Zo  kom je vaak nog weer eens oud- Nieuw-Balingers tegen, die je het gevoel geven het ook fijn te vinden om en oude bekenden te spreken en om weer eens terug te zijn in hun oude dorp.

Ook heb ik veel gewandeld en gefietst door het prachtige natuurschoon die Nieuw-Balinge rijk is. Nieuw-Balinge ligt midden in een prachtig natuurgebied en hebben dan ook vaak gebruik gemaakt van alle wandel- en fietspaden in deze omgeving.

Ondanks dat dit dorp niet groot is, wordt er ontzettend veel georganiseerd. Ik wil de mensen die dit allemaal op touw zetten en mogelijk maken bij deze een pluim geven. Ga zo door! Ik, en velen met mij, genieten er van en zijn er trots op aan veel dingen mee te mogen en kunnen doen. Mede daarom kan ik zeggen dat ik me hier thuis voel en me niet voor zou kunnen stellen dat ik dit ooit in een ander dorp zou kunnen voelen.

Door de jaren heen zijn er gelukkig velen die in de voetsporen van meester Siebering zijn getreden. Meester Siebering die veel voor ons dorp heeft betekend en heel veel opgezet heeft in Nieuw-Balinge. Het monument, ter nagedachtenis aan meester Siebering, heeft ons dan ook in vervoering gebracht en ben er ontzettend trots op dat ‘onze’ meester een plaatsje heeft gekregen voor onze school, in het centrum van het dorp. En ‘samen met meester Siebering’ genieten we dagelijks van de spelende kinderen op het schoolplein! 

Ik heb ontzettend veel met Nieuw-Balinge.  En nu ik al heel wat jaren tel en heerlijk met mijn man samen nog dingen onderneem wat we zelf nog kunnen zonder hulp, genieten we nog steeds dagelijks met volle teugen van ons zo mooie dorp Nieuw-Balinge!

Gé Sok - Post

 

  Kerstfeest met de Kinderclub


  Informatie avond over Duurzaam Energie Nieuw-Balinge

 

Informatie avond over Duurzaam Energie Nieuw-Balinge

Op 29 februari  2012 organiseert de werkgroep Duurzaam Nieuw-Balinge een avond voor  de inwoners van ons dorp die geïnteresseerd zijn in energie besparende maatregelen in of bij u woning.

Op deze avond zullen er een aantal mensen zijn die uitleg geven over duurzame energie en hoe je tot besparing kunt overgaan.

Hierbij moet je bijv. denken zonnecollectoren, aardwarmte, hot fill en isoleren van je woning.

Aanvang 20.00 in het Dorpshuis.

Werkgroep Duurzaam Nieuw-Balinge valt onder verantwoording van Plaatselijk Belang 

  Gemeenteberichten

-----------------------------------------

-------------------------------------------

------------------------------------------


  OOD – KNOOPPUNT Nieuw Balinge

OOD – KNOOPPUNT Nieuw Balinge,

Het jaar is alweer bijna om.

Wat heeft de OOD - KNOOPPUNT Werkgroep in Nieuw Balinge gedaan? In de afgelopen jaren is er veel gerealiseerd. We zijn heel blij met het Loket het KNOOPPUNT waar iedereen voor Zorg, Welzijn en Wonen terecht kan. Het was een Pilot voor 3 jaar maar inmiddels, onmisbaar geworden. Gelukkig hebben we de kosten voor 2012 opnieuw rond kunnen krijgen. Je moet er niet aan denken dat het weer zal verdwijnen?

We hebben gelukkig de Huisartsen weten over te halen om de Griepprik in “De Heugte” uit te delen. Een goed idee waar iedereen heel blij mee is.

De Mantelzorggroep is een aantal keren bij elkaar geweest. Ontspannen met elkaar, door een Bingospel en samen spreken over wat een ieder bezig houd, bloemschikken enz.  Rond de Pasen eieren versieren, dat was een enorme leuke avond met hele leuke resultaten met dank aan de Fam. Bouwhuis die de eieren gratis ter beschikking stelde.

Tijdens de Zomerfeest Fietstocht mochten een aantal mensen weer gebruik maken van de PLUSBUS. Op die manier doen ze toch “mee”aan de tocht en de gezellige gezamenlijke maaltijd bij thuiskomst in “De Heugte”.

Over een paar weken gaan we nog een leuk Kerststuk samen maken en dan gaan we weer een planning maken voor het nieuwe jaar!

De BEWEGINGSTUIN die we op het Dorpsplein hebben kunnen realiseren is een gouden greep! De Bejaardengym gebruikt hem bij mooi weer. Een groep van 55 + ers is bezig te bewegen. Wie kan komt, dus niet echt in clubverband maar wel heel gezellig. De schaatsers houden er een “droogtraining”. De Fietsers gebruiken de tuin voor rek en strek oefeningen. Met andere woorden de BEWEGINGSTUIN beweegt dagelijks!

We zijn nu bezig te onderzoeken hoe we dit in het winterseizoen “binnen” op kunnen vangen?

DE OOD – KNOOPPUNT activiteiten zijn zeer goed bezocht het afgelopen jaar. Voor de lezing van Maria Delobel over Dementie / Alsheimer was veel belangstelling maar niet iedereen kon helaas  op die datum. Daarom hebben we ervoor gekozen om 21 maart 2012 nogmaals deze avond te organiseren.

De Jeu de Boules wedstrijd in Juni werd goed bezocht.

En in September was er een SUPER gezellige avond georganiseerd door het HUUS VAN DE TAOL.  De Taolschulte, Alie Mulder, had 3 medewerkers meegenomen om er een geweldig leuke avond van te maken. Zeker voor herhaling vatbaar!

Het Kerstdiner,

De Kookgroep van Mannen van de Buurtacademie komt weer in actie voor het bereiden van een heerlijk KERSTDINER voor 60 +ers . De leerlingen van groep 8 van de Basisschool krijgen een etiquette les: leren  Tafels dekken, bediening enz.  Dit jaar maken ze de Menu kaarten en dan mogen ze samen met de 60+ers. Het kerstdiner uitserveren en  nuttigen!  Met het zingen van enkele kerstliederen eindigen we deze middag. Waar meestal iedereen heel voldaan naar huis toe gaat met een leuk presentje en een heerlijk gevoel van,…….. het is bijna KERST!

Wij wensen iedereen een heel Gelukkig en vooral GEZOND Nieuwjaar.

Ook in 2012 zult u weer van ons horen!

Werkgroep OOD – Knooppunt.

 


  Reacties op het Sint Maartenfeest van afgelopen jaar

Dit is een reactie op het Sint Maartenfeest van afgelopen jaar. Zoals het nu blijkt is er weer een vergane traditie.

Omdat er bij één iemand bijna geen kinderen aan de deur zijn geweest, moet deze traditie weer wijken.  Hier liepen trouwens hele hordes kinderen!

Kinderen moeten al zoveel presteren, hebben ze ook nog recht op een beetje vrijheid? Of moet alles voor hun geregeld worden. Moet het weer een dorpshuis gebeuren worden???

Wordt er wel gedacht aan de oudere mensen die er naar uit kijken als de kinderen ’s avonds aan de deur komen met hun liedjes en lampionnetjes?

Dit moet zo blijven!!!

Het gaat niet alleen om grote zakken snoep maar hou dit kinderfeest gewoon vrijwillig langs de deuren in ere voor iedereen. Dat is onze mening en velen met ons.

D. Vos Smand en I. Vos

------------------------------------------------------------

(ingezonden)

Bedenk ik mij opeens: wat is er aan de hand? Betutteling van de regering: vet tax – anti rook campagne en ga zo maar door. Nu ook betutteling in Nieuw Balinge?

SINT MAARTEN in lampionnen tocht naar de Heugte????

De hele Sint Maarten sfeer is weg en bij niemand komen kinderen aan de deur. Deze eeuwenoude traditie en plezier laten we ons niet ontnemen.  De leuke snoetjes aan de deur, dit wil je toch niet missen? Ook al zijn het er maar drie en horendol van teveel kinderen worden we niet.

Snoep over? Breng dit naar het ziekenhuis, kindertehuis of iets dergelijks.

Inwoner Nieuw Balinge met 1 kindje met pretoogjes aan de deur op 11-11-11.

----------------------------------------------------------

11-11-11 Sint Maarten!!!

Zoals u heeft kunnen lezen, heb ik daarover geschreven in het vorige Kontakt! Het was niet mijn bedoeling een discussie uit te lokken via Kontakt.  Vandaar dat ik mijn E-mail adres en telefoonnummers heb gegeven om te reageren. Heb uiteraard diverse reacties gekregen van voor- en tegenstanders.

De een z’n mening is de andere niet, en gelukkig kunnen we dat nog hardop zeggen in ons democratisch  Nederland.          15  Reacties voor gezamenlijk lopen, en 4 reacties  tegen afschaffing traditie!

Een  tip van ouderen uit ons dorp: ALS DE BUITENLAMP BIJ OUDEREN NIET BRANDT, BEL DAN NIET AAN!  Een aantal ouderen valt het zwaar om tig keer naar de deur te moeten lopen om open te doen. Het gaat hen niet om het geld / snoep of wat dan ook. Ze vinden het gewoon heel vermoeiend!

Mijn snoepgoed is ondertussen “goed”  terecht gekomen! Natuurlijk koop ik volgend jaar gewoon weer snoep. Met de hoop dat er weer wat meer kinderen aan de deur komen?

Met dank voor uw reacties. Groetjes José.

 


  Valentijnsgala Tienersoos


  Recept Bruine Bonen met spek
 


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------