kontakt  
   

Mei 2012

 
 
   
Colofon
Van de Redactie
Meester Sieberingschool
S.V. Nieuw Balinge
Nieuwsbrief "De Heugte"
Berichten Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"
Brieven Gemeente Midden Drenthe
Te Hard
Uitslag Verloting Popkoor
Garage-Schuurverkoop
Rommelmarkt Ned.Herv.Kerk
Tienersoos "Teenspirit"
Natuurvisie Mantingerveld
Motortoertocht
Joodse werkkampen
Goudplevierrun
Toneeluitvoering V.D.O.
Enquête van Natuurmonumenten
Nieuws van de Werkgroep Ouderen Onder Dak
Een Nieuw Balinger in Australië
Kinderclub 25-4-2012
Nieuws van het Astmafonds
Film op DVD is te bestellen
Koninginnendag 2012
Oma........bakt pannenkoeken
OZITDATZO
Skeeler en Waveboard vierdaagse
Survivaltocht Nieuw Balinge 2012
Survival Tiendeveen
Rabobank sluit jubileumweek af
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden
   

Redactie
Henk Dijkhuis;      tel: 321230
Geke Strijker;            tel: 321132
Jan ’t Hoen;                tel: 321646
José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452
 

Kopijadres: geke.strijker@hetnet.nl Geke Strijker, Meeuwenweg 21a,

Rek.nr. Kontakt: 3694.60.332, t.n.v. Kontakt Nieuw Balinge
 
 
Bezorging (dorp): Fam. Oelen, T: 321188
Bezorging (bungalowpark): Heidi Koekoek, T: 321024
 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij :

*Kopij digitaal aanleveren: in een WORD-Bestand.

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Het plaatsen van kopij en van een kleine advertentie is gratis voor inwoners van Nw Balinge(particulier)

*Voor zakelijke advertenties bestaan vaste tarieven.
* Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw Balinge, worden eveneens kosten in rekening gebracht.

 

Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd
 

Bankrekeningnummer:3694.00.453, tnv Plaatselijk Belang te Nw Balinge, o.v.v Kontakt


 Van de Redactie

Van  de  redactie


   Meester Sieberingschool

 

 

----------------------------------

-------------------------------------------

 


  S.V. Nieuw Balinge
 

  Nieuwsbrief "De Heugte"
 
   

Nieuwsbrief

 

 

  Berichten Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"

Contributie Plaatselijk Belang

In de maand mei zal Wolter Strijker onze leden bezoeken om de lidmaatschap gelden te innen. Diegene die geen lid is en dat wel wil worden kan zich melden bij de penningmeester of één van onze andere bestuursleden.  Het lidmaatschap kost 7 euro per jaar.

Met vr. gr. Gert Slomp, Penningmeester Plaatselijk belang “De Vooruitgang”,  0528-321011, gertslomp@hotmail.com

-------------------------------------------------


  Brieven Gemeente Midden Drenthe
 

Het geruzie Veurbij

Mooi weer, meer burenruzies?

Het is zover: de lente is weer in aantocht! Bij mooi weer gaan we de komende maanden veel meer naar buiten en leven we meer op straat. Lekker genieten van buiten zijn, eten in de tuin, gezellig een drankje met elkaar drinken, een vuurtje in de vuurkorf. Tegelijkertijd kan er ook eerder irritatie ontstaan omdat de buren het ook gezellig hebben. Irritatie ontstaat snel bij bijvoorbeeld geluidsoverlast, een verschil van mening over de erfafscheiding, overhangende takken of een verkeerd geparkeerde auto. Dit kan relaties tussen buren permanent ontwrichten. Het is een misverstand om te denken dat irritaties die uitmonden in ruzies, alleen voorkomen in bepaalde dorpen of zelfs straten. Van hoog- tot laagopgeleid, van links tot rechts, in alle lagen van de bevolking hebben mensen te maken met overlast van buren. Als dat leidt tot een conflict is verhuizen zelden de oplossing. Beter is het om in gesprek te blijven met elkaar. Het project ’t Geruzie Veurbij kan hierbij bemiddelen.

Wat is ’t Geruzie Veurbij?

’t Geruzie Veurbij is een project voor dorpsbemiddeling. Het helpt buren of dorpsgenoten om ergernissen en conflicten samen op te lossen. Bij ’t Geruzie Veurbij komen deze huis-tuin-en-keuken-ergernissen allemaal langs. Geruzie Veurbij beëindigt de onenigheid niet zelf, maar helpt buren juist samen een oplossing te vinden. In september 2009 is Welzijn Midden-Drenthe samen met het Dorpenoverleg, de gemeente, de politie en de woningcorporaties gestart met ’t Geruzie Veurbij. Sindsdien is ’t Geruzie Veurbij al 70 keer door organisaties en inwoners ingeschakeld!

De bemiddeling is gratis. Dat kan omdat het project draait op vrijwilligers, tien in totaal. Zij zoeken de buren op, horen beide partijen aan, proberen ze bij elkaar te brengen en geven tips. Het is een gevarieerde groep vrijwilligers, afkomstig uit diverse dorpen uit Midden-Drenthe. Ze hebben een training gehad en kunnen goed luisteren.

Voor de duidelijkheid: ’t Geruzie Veurbij lost zelf niets op. “We proberen alleen de communicatie te herstellen”, vertelt projectleider Martinet Oosterhof. “Want in veel gevallen is de communicatie tussen de buren gestopt. De irritaties hebben tot beelden van elkaar geleid. Anders dan bijvoorbeeld in de Rijdende Rechter is er bij ons ook nooit een winnaar of verliezer. Wat ook de aanleiding is, duidelijk is dat burenruzies een stevige impact kunnen hebben. Er zijn genoeg mensen die het op een gegeven moment niet meer trekken, die bij de dokter terechtkomen.”

In 70 procent van de gevallen succesvol

’t Geruzie Veurbij heeft in zo’n 70 procent van de gevallen succes. Als het tot een gesprek komt tussen buren, dan leidt dat bijna altijd tot een oplossing. Niet zelden proberen buren er, na een eerste bezoek van ‘t Geruzie Veurbij, er onderling uit te komen. Dat vrijwilligers worden ingezet, werkt vaak ontwapenend. Het zet mensen aan het denken: ‘als derden hun vrije tijd voor ons opofferen, dan moeten we zelf toch ook een oplossing zien te vinden.’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martinet Oosterhof, 0593-523450 of via info@geruzieveurbij.nl . Ook als u advies of informatie wilt over hoe u een gesprek met uw buren zou kunnen aangaan, hebben we tips.

 


  Te Hard

Te hard

Op de Breistroekenweg wordt op dit moment heel hard gereden. Te hard.
Als gevolg hiervan hebben we al een aantal verkeersveilig poppen neergezet.
Hier wonen en gaan dagelijks heel veel kinderen langs en deze kijken soms niet goed uit als ze de straat overgaan.
Het is al een aantal keer net goed gegaan.
Daarom deze oproep aan alle dorpsbewoners om de snelheid aan te passen en rekening te houden met onze kinderen,
voordat het NIET goed gaat.

 


  Uitslag Verloting Popkoor

UITSLAG VERLOTING POPKOOR NIEUW-BALINGE

1e prijs: € 100,-- op lotnummer 661 Fam. Speelman

2e prijs: € 75,-- lotnummer 497 M. Schonewille

3e prijs; € 50,-- lotnummer 212 R. Kist

4e prijs: bloemstukje lotnr 401 Wil van de Berg

5e prijs: bloemstukje lotnummer 653 E. de Wijs

6e prijs: bloemstukje lotnummer 856 IJmker

7e prijs; bloemstukje lotnummer 1113 A. Mulderij

8e prijs: bloemstukje lotnummer 702 Mw. Visscher

9e prijs: gevuld paasei lotnummer 787 K. Oelen

Alle winnaars van harte gefeliciteerd met jullie prijs. Verder danken wij iedereen die ons gesteund heeft door loten te kopen

 


  Garage-Schuurverkoop


  Rommelmarkt Ned.Herv.Kerk


  Tienersoos "Teenspirit"


  Natuurvisie Mantingerveld
 

U kunt hier de Natuurvisie Mantingerveld 2012-2030 downloaden (pdf-formaat 13 Mb)

Natuurvisie Mantingerveld april 2012


  Motortoertocht
 


  Joodse werkkampen.

Joodse werkkampen.

Vanwege de werkverschaffing werden in de dertiger jaren in Nederland werk kampen gebouwd. Ook in Drenthe kwamen een aantal van die kampen, zoals o.a. in Stuifzand, Kremboog, Geesbrug, Gijselte, Tiendeveen, Orvelte en in Mantinge.

Het in 1939 gebouwde kamp Mantinge was een relatief groot kamp waar 240 mensen terecht konden die aan de slag moesten op het land.

De Joodse mannen uit het kamp waren vooral bezig met het ontginnen van het Hullenzand in het Mantingerveld, een heidegebied tussen Mantinge en Nieuw-Balinge.

Op zaterdag 14 en 21 april 2012 werd door de Stichting Joodse Werkkampen in Ureterp een originele en in goede staat verkerende barak afgebroken die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter werd gebruikt als onderkomen voor de Joodse dwangarbeiders.

De barak is vervoerd naar Nieuw-Balinge en is opgeslagen op het voormalige munitie complex van Defensie,  om later te worden herbouwd op het terrein.

Plaatselijk Belang Nieuw-Balinge en “De Broekstreek”zijn zeer verheugd dat de barak weer herbouwd zal worden op de plek waar vroeger in de omgeving, de joodse mannen veel werk hebben verzet “Bloed, zweet en tranen lieten ze achter”. Veel oudere mensen uit de omgeving kunnen zich nog herinneren dat de joodse mensen naar “Westerbork”gingen.

Begin april 1945 werd Drenthe bevrijd en dat roept bij Evert Sok nu 89 jaar en die nog in Nieuw-Balinge woont, altijd weer beelden op van het Joodse Werkkamp.

Nu ruim 65 jaar later is het de bedoeling om hier samen met andere partijen een museum met allure van te maken, waar ruimte geschapen zal worden om in deze historische omgeving Joodse mensen de mogelijkheid te geven om te herdenken en te gedenken wat er in de werkkampen is gebeurd en wat het uiteindelijke gevolg is geweest. Een nationaal museum voor Joodse Werkkampen wordt onderdeel van het MANN, museum over Bedreigd Bestaan. Andere partners zijn Natuurmonumenten, Stichting Militair Erfgoed en  Dutch Peace Army.

 

  Goudplevierrun

Goudplevierrun Nieuw-Balinge
Zaterdag 14 juli 2012; 14.00 uur

De voorbereidingen voor de vierde editie van de Goudplevierrun zijn al weer in volle gang en de inschrijvingen stromen al lekker binnen. Net als voorgaande jaren gaan we er weer alles aan doen om er een groot succes van te maken. Hierbij hebben we de hulp van alle Nieuw-Balingers nodig. Wij zijn op zoek naar de volgende mensen:

Deelnemers
Houd je van een gezellig rondje hardlopen. Geef je dan op via de site. Je kunt kiezen uit een route van 5.7 km en 10 km. De start en finish zijn bij dorpshuis de Heugte en de route voert veelal door mooie stukjes natuur. Aan de deelname is geen minimum leeftijd ingesteld.

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om de Goudplevierrun tot een succes te maken. Mocht je het leuk vinden om te willen helpen bij de verschillende voorkomende activiteiten, laat het dan even weten aan één van de organisatoren.

Toeschouwers
Als je niet wil of kan deelnemen aan de Goudplevierrun als loper of als vrijwilliger, dan zou het leuk zijn als je de lopers komt aanmoedigen langs het parcours, of bij dorpshuis de Heugte. Hier is een gezellig terras ingericht voor de lopers en de toeschouwers.

Graag nodigen we je uit om een kijkje te nemen op onze site voor alle informatie. Het adres van de site is www.goudplevierrun.nl.

Met vriendelijke groet namens de organisatie, Ronald van Aalderen, Gert Slomp en Mellanie van den Bosse

 

  Toneeluitvoering V.D.O.


  Enquête van Natuurmonumenten

Mantingerveld: landschap in verandering waarbij uw mening telt! 

Het Mantingerveld is sinds 1992 uitgebreid door landbouwgronden om te vormen tot nieuwe natuur (het zogenaamde ‘plan Goudplevier’).  Daarmee is voor u als omwonenden en recreanten veel veranderd. In 2011 hebben omwonenden samen met Natuurmonumenten een visie opgesteld over de toekomst van het gebied. Daarmee liggen veel plannen voor het gebied globaal vast, maar dat geldt nog niet voor de recreatieve mogelijkheden voor de wandelaar, fietser en ruiter.

Om de recreatie en de mogelijkheden daarvoor af te kunnen stemmen op de wensen van de bezoekers hebben wij twee enquêtes ontwikkeld. Eén enquête bevat vragen voor recreanten die we in het Mantingerveld zullen uitnodigen om aan het onderzoek mee te doen. De andere enquête bevat vragen voor u als omwonende van het Mantingerveld.

Wij nodigen u als omwonende graag uit om deze enquête in te vullen. Met name willen we ook mensen die het Mantingerveld niet of weinig bezoeken oproepen om hun mening en wensen aan ons kenbaar te maken. Op deze manier kunt u ons namelijk ook laten weten wat wij eventueel voor u zouden kunnen betekenen. Het invullen van de enquête kost een paar minuten van uw tijd en zou van groot belang kunnen zijn voor hoe en op welke wijze u in de toekomst zult kunnen genieten van het natuurgebied. Onder de deelnemers aan deze enquête verloten wij twee mooie natuurboeken. Mocht u geen internet hebben dan is het mogelijk de enquête op papier in te vullen, deze liggen voor u klaar in het Dorpshuis van Nieuw-Balinge. De enquête is digitaal in te vullen door naar de volgende website te gaan: www.nieuwbalinge.eu of www.natuurmonumenten.nl/content/mantingerveld-0

Wanneer u de komende tijd het Mantingerveld recreatief zult bezoeken is het mogelijk dat u ook wordt uitgenodigd om mee te werken aan de enquête voor recreanten. Deze enquête bevat andere vragen dan de enquête voor de omwonenden van het Mantingerveld en wij willen u daarom vragen om ook aan deze enquête mee te werken. Op die manier krijgen wij een zo compleet mogelijk beeld van mening en wensen ten aanzien van recreatie in het Mantingerveld.             

© Natuurmonumenten - Jorrit t Hoen

De uitslag van de enquête komt later dit jaar beschikbaar op de site van Natuurmonumenten en we zullen er uiteraard ook in deze krant aandacht aan besteden. We hopen dat u uw mening en wensen met ons wilt delen. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!

Onder de deelnemers aan deze enquête verloten wij twee mooie natuurboeken.

Contactpersonen Natuurmonumenten

Andre Donker (beheerteam)

Hermineke de Leeuw (recreatieonderzoek) h.deleeuw@natuurmonumenten.nl / Telnr. 035 6559713

 


  Nieuws van de Werkgroep Ouderen Onder Dak


  Een Nieuw Balinger in Australië

Een Nieuw-Balinger in Australië

Afgelopen winter heeft dorpsgenoot Jur Huizenga samen met zijn reisvriendin Coosje weer een bezoek gebracht aan Australië. Voor de lezers van KONTAKT doet hij verslag van zijn ervaringen met het reizen per bus in dat grote land. Hij is tenslotte, zoals het april-nummer van KONTAKT onthulde, een fan van busreizen.

Het Engelse woord “greyhound” betekent hazewindhond. De Greyhoundbus is dus het aangewezen vervoermiddel om je snel en comfortabel door Australië te verplaatsen. En dat is van belang want het land is erg groot, ongeveer zoals de Verenigde Staten. Er wonen echter slechts 22 miljoen mensen. De Greyhoundbussen zijn helemaal voor lange afstanden ontworpen. Het nieuwste type bus heeft een brandstoftank van 900 liter, voldoende om een afstand van 3000 km af te leggen. Zij rijden dag en nacht, zodat je wel eens ’s nachts om 3 uur op je bestemming aankomt. Maar de bus stopt om de zoveel uur bij een wegrestaurant of in een dorpje voor een eetpauze en er is gelukkig ook een WC aan boord. Allemaal dus prima geregeld.

Om met de Greyhoundbus te kunnen reizen, heb je een buskaartje met plaatsreservering nodig. Daar is via internet gemakkelijk aan te komen. Je betaalt dan met je credit card,

die ik overigens zelf niet heb, maar Coosje wèl en dat gaat prima. Het geprinte buskaartje laat je bij het instappen aan de buschauffeur zien die ter controle over een naamlijst van de passagiers beschikt. Sommige reizigers hebben echter geen tijd om hun buskaartje te printen of geen mogelijkheid daartoe gehad. Jongelui zijn tegenwoordig zeer creatief en ik heb diverse keren meegemaakt dat iemand met een opengeklapte laptop de bus in stapte en op deze wijze aan de chauffeur liet zijn dat hij/zij over een buskaartje beschikte. Soms werd het buskaartje op een mobieltje getoond. Schitterend! In alle gevallen werd dit door de chauffeur geaccepteerd.

Doordat er buiten de 4 grote steden Sydney, Melbourne, Adelaide en Perth geen steden van enige omvang voorkomen, ontbreekt het daarbuiten aan verkeersdrukte en files. Een prettig gevolg daarvan is dat de Greyhoundbussen op tijd rijden. Zelfs in het geval van een geringe vertraging van b.v. 5 minuten bij een reisduur van 10 uur meldt de chauffeur keurig dat de nieuwe aankomsttijd zo-en-zo laat zal zijn. Maar de chauffeur van een Greyhoundbus heeft meer te melden.

Nadat een bus vertrokken is, deelt de chauffeur standaard de huisregels aan boord mee en dat is een hele preek. Zo werd mij te verstaan gegeven dat het verboden is om

- te roken

- alcoholische dranken te consumeren

- drugs te gebruiken (dat was nou jammer)

- geen veiligheidsgordel om te doen

- na een pauzestop koffie of ander warme drank de bus mee in te nemen. Ook met een dekseltje, want het kan er immers afvliegen en de warme drank een ander passagier of jezelf verwonden.

- hetzelfde voor warme gerechten en (fris)drank in glazen flesjes. Bij het instappen staat de chauffeur meestal klaar om dit te controleren.

- op blote voeten door de bus te lopen

- je handbagage op de stoel naast je leggen. Deze dient op de grond geplaatst te worden of in het bagagevak te liggen. Bij hard remmen kan de bagage immers als een projectiel door de bus vliegen.

- je benen over het gangpad heen op een andere bank te leggen. Een medepassagier kan er immers over struikelen en b.v. een been breken. Dit kan je natuurlijk ook zelf overkomen.  En, vervolgde een chauffeur bloedserieus: ”Wanneer je het toch doet, trap ik je de bus uit en ben je je buskaartje kwijt.”

De toon waarop deze preek gehouden wordt, is meestal arrogant en intimiderend. Hier spreekt de King of the Road!

Nu meende zo’n King of the Road op een van mijn reizen met de Greyhoundbus dat voor hem andere spelregels golden. Hij voerde namelijk met zijn mobieltje een lang telefoongesprek en stuurde zijn volle bus met 100 km/uur met zijn linkerhand over een 2-strooks weg met tegenverkeer. Ik zat vlak achter hem op rij nummer 1 en vroeg, nadat hij zijn telefoongesprek beëindigd had, beleefd: ”Meneer chauffeur, wilt u s.v.p. om mijn veiligheid denken? Voor zover ik weet, verbiedt de wet in Australië het gebruik van een mobieltje tijdens het rijden.” Dit had ik natuurlijk niet moeten zeggen, want ik kreeg meteen lik-op-stuk. Hij antwoordde dat hij de Australische wet heel goed kende en verbande mij naar achteren in de bus.

Nu hoef je in het leven niet alles te pikken, dus stuurde ik een e-mail naar het hoofdkantoor van de busmaatschappij, waarin ik gedetailleerd de feiten en omstandigheden van het gebeurde schilderde en de maatschappij in overweging gaf om passende maatregelen te treffen. Al na 2 dagen ontving ik een ontvangstbevestiging en na een week een inhoudelijk antwoord dat mij verraste: hartelijke dank voor de moeite die u genomen hebt om ons het voorval te melden, onze oprechte excuses en een tegoedbon ter waarde van omgerekend € 60 voor een toekomstige reis met een Greyhoundbus. Verder werd mij meegedeeld dat de betrokken chauffeur niet meer bij de busmaatschappij werkzaam was. Eerlijk gezegd was dit laatste niet mijn bedoeling, maar ja, wanneer een chauffeur mij dreigt de bus te zullen uittrappen wanneer ik een kleine overtreding van de huisregels zou begaan, dan is het niet verwonderlijk dat een dergelijke persoon ontslagen wordt wegens het serieus in gevaar brengen van een volle bus passagiers. Een koekje van hetzelfde deeg dus.

De tegoedbon kon ik goed gebruiken voor de  9 uur durende bustocht van Canberra naar Melbourne. De chauffeur zal echt niet in de WW terecht gekomen zijn, want er bestaat in Australië een schreeuwend tekort aan divers personeel. Met deze positieve gedachte sus ik mijn geweten, maar de eerlijkheid gebiedt mij om op te merken dat ik ook gevoelens van genoegdoening had als compensatie voor de diverse keren dat ik in Australië op arrogante en agressieve wijze ben toegesproken door functionarissen en door personen die meenden voor functionaris te kunnen doorgaan.

Ik blijf toch een voorkeur houden voor de gezellige busjes van Qbuzz met hun vriendelijke chauffeurs zonder preken.

 


  Kinderclub 25-4-2012

Kinderclub 25 April 2012.

25 jaar geleden kwam Ineke Vos de leiding van “de kinderclub”versterken met haar ideeën en creativiteit.

Menig vrije dag heeft ze hiervoor opgenomen van haar werk van Orvelte en Kostermode. Dat is toch wel een bedankje waard.

Ze heeft in al die jaren al heel wat kinderen voorbij zien komen, waar nu al volwassen mensen bij zijn. De laatste dag van “de kinderclub” voor het seizoen stop, is hier dan ook aandacht aan besteed. De leiding heeft haar verrast met een prachtige afsluiting,met een hapje en een drankje. Ook werd ze nog aangenaam verrast met een mooi boeket bloemen, aangeboden namens het dorpshuis.

Ook kreeg ze nog een mooi boeket aangeboden door Evert en Nico. Ineke is dus deze middag in het zonnetje gezet.  Ga zo door Ineke!!!

 

De Leiding: Liesbeth, Martha, Anita, Jannie, Dikkie.

--------------------------------------------

DANK

Langs deze weg wil ik Liesbeth Prins, Dikkie Vos, Martha Prins, Jannie Vos, Anita Kleine, Alex Vos, Anno Koster, Geertje van Veen, Evert Sok, Nico Brookman, Heidi Koekoek en het dorpshuis hartelijk bedanken voor de leuke verrassing die ze mij woensdag 25 april jl. hebben bezorgd ter ere van mijn 25 jarig jubileum als vrijwilliger bij de Kinderclub. Ook wil ik deze mensen hartelijk danken voor de gezellige samenwerking in de afgelopen 25 jaar. Ik hoop dan ook dat ik samen met mijn moeder Dikkie (die overigens al 32 jaar bij de Kinderclub is) en de andere dames en heren nog vele jaren de Kinderclub kan blijven runnen.

Ineke Vos.

 


  Nieuws van het Astmafonds

 

Astma fonds zet trouwe Collectanten in het zonnetje!

Het Astmafonds  is trots op haar collectanten. Door hun inzet kan men veel onderzoek doen voor nieuwe medicijnen, die longpatiënten moeten gebruiken.

Dit jaar staat Anneke Oelen Slomp in de schijnwerpers. Anneke loopt al 10 jaar voor het Astmafonds, daarvoor kreeg ze een bloemetje en het zilveren vlindertje!

Anneke, namens het Astmafonds bedankt!

En volgende week ziet u haar tussen alle drukte door, weer lopen of zelfs bij u aan de deur.

Want van 7 tot 12 Mei is de jaarlijkse collecte  weer voor het Astmafonds!

 

  Film op DVD is te bestellen

FILM op DVD is te bestellen!

De film: Nei – Baoling kek deur de jaoren hen, veuruut! Is op 20 april in première gegaan onder het toeziend oog van heel veel Nieuw Balingers.  Een bomvolle zaal genoot met volle teugen van de film, gemaakt door Peter Kroezen.

De film is binnenkort verkrijgbaar op DVD voor € 10,= per stuk.

Bestellen kan bij:  Peter Kroezen via de mail: peter.kroezen@crewson.nl  Of bij José Post tel: 321354 of 06 13621011 josepost4@hotmail.com

 


Koninginnendag 2012

Koninginnendag 2012

Gezellig begonnen op eigen dorp!

Een stralende zon en zo’n  70  verklede ”Oranje” kinderen waren om 10.00 uur aanwezig in “De Heugte”. Met een gezellig muziekje begonnen we voor de warming up te dansen. En ze hadden er zin in, dat was duidelijk.

Ook de vele prijzen op het podium nodigden natuurlijk uit tot grote inzet. De kinderen die het mooist verkleed waren hadden de eerste keuze uit het prijzenpakket.

Sanne van Aalderen, Janita Uiterwijk, Romy Oelen, Marcel Kist, Esmee Mulderij, Cynthia Kreeft, Demi Mulderij

Na het koekhappen , de krantendans en de ballonnen dans, mocht men weer flink tekeer gaan met solo dansen.  Met dank aan de DJ Bert die zeer geschikte muziek draaide voor de al flink is vorm zijn de kinderen, kregen uiteindelijk een aantal dansers

Ook de kans een prijs te kiezen.

Kleine Anoek, Jamai Kroezen, Leanne Slomp, Senna Kroezen, Denny Sallomons, Marit Maron

En ook Arjan en Carina mochten met hun kinderen een prijsje uitzoeken.

Het feit dat ze als ouders samen met de kinderen de hele morgen mee gedanst hebben, was wel een applausje waard.

Al met al een gezellige start van deze Koninginnedag, die voor iedereen heel lekker zonnig bleek te blijven tot in de late uurtjes.

De STICHTING ZOMERFEEST kan weer terug zien op een super gezellige Activiteit.

Nu op naar het Zomerfeest 2012!

Wordt vervolgd, St. Leden.


  Oma........bakt pannenkoeken


  OZITDATZO


  Skeeler en Waveboard vierdaagse


  Survivaltocht Nieuw Balinge 2012


  Survival Tiendeveen


  Rabobank sluit jubileumweek af


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------