kontakt  
   

Juni 2012

 
 
   
Colofon
Van de Redactie
Meester Sieberingschool
Reünie OLS Nieuw-Balinge
S.V. Nieuw Balinge
Nieuwsbrief "De Heugte"
Berichten Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"
Wandel vierdaagse Nieuw-Balinge
Tienersoos "Teenspirit"
Oproep Natuurmonumenten
Dorcas Hulp bedankt
Goudplevierrun
Wat heb ik toch met................... Nieuw-Balinge
Uitnodiging Sportmanifestatie
Manuel Team
Expositie CBK Galerie
Drenthe Kids
Nieuws van Peuterspeelzaal Duimelot
Film op DVD is te bestellen
Nieuws van GJVV
Benefietavond Mont Ventoux-groep
Vakantiebijbel Klub
Nieuws van de IJsvereniging
Survivaltocht Nieuw Balinge 2012
Sara fietst voor Noëlle
Contactgegevens Uitvaartver. Nieuweroord
Nieuws van Stichting Zomerfeest
Activiteitenkalender
Kontakt bedankt ...
Te Koop-te koop gevraagd-vermist-gevonden
   

Redactie
Henk Dijkhuis;      tel: 321230
Geke Strijker;            tel: 321132
Jan ’t Hoen;                tel: 321646
José Post;                       tel : 321354
Jannie Boer;                      tel: 321452
 

Kopijadres: geke.strijker@hetnet.nl Geke Strijker, Meeuwenweg 21a,

Rek.nr. Kontakt: 3694.60.332, t.n.v. Kontakt Nieuw Balinge
 
 
Bezorging (dorp): Fam. Oelen, T: 321188
Bezorging (bungalowpark): Heidi Koekoek, T: 321024
 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij :

*Kopij digitaal aanleveren: in een WORD-Bestand.

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de maand.

*Het plaatsten van kopij is voor de verantwoordelijkheid van de inzender.

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is.

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of groepen met het oogmerk van negatieve publiciteit.

*Het plaatsen van kopij en van een kleine advertentie is gratis voor inwoners van Nw Balinge(particulier)

*Voor zakelijke advertenties bestaan vaste tarieven.
* Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw Balinge, worden eveneens kosten in rekening gebracht.

 

Kontakt verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis huis aan huis bezorgd
 

Bankrekeningnummer:3694.00.453, tnv Plaatselijk Belang te Nw Balinge, o.v.v Kontakt


 Van de Redactie

Van  de  redactie


   Meester Sieberingschool

 

 

Groep 5 en 6

Donderdag 10 mei zijn we met zijn allen naar het Veenpark in Barger Compascum geweest i.v.m het eeuwfeest. Daar konden de kinderen zich verplaatsen in de tijd van de Veenarbeiders Er werd eerst uitleg gegeven over het ontstaan van veen. We zijn daarna met een treintje naar het turfsteken geweest. Hier ontdekten de kids, dat de veenarbeiders hiervoor een stikker, oplegger en krooier voor nodig hadden. Dat het heel armoedig was in die tijd, was te zien aan de huisjes, die daar waren neergezet. Binnenin keken de kinderen hun ogen uit en ze hadden dan ook vele vragen.

Zelfs stond er nog een oud schooltje. Het treintje bracht ons naar een onderduikershol.Er was daar van turf een hol gemaakt, zodoende zijn deze onderduikers in de oorlog hier niet ontdekt. Ondanks de regen hebben we ons prima vermaakt. Het bezoek was kort en krachtig. Echt een aanrader om er nog eens naar toe te gaan.

----------------------------------

Eeuwfeest Spelletjesmiddag

Vrijdag 11 mei 15.30 uur start van de spelletjesmiddag. De aftrap werd gegeven door Marianne Kraakman, directeur van de school. Naast het monument van Meester Siebering waar alle ouders, leerlingen en andere aanwezigen waren verzameld, werd het lied ter ere van Meester Siebering gezongen. De leerlingen en leerkrachten en een aantal ouders, waren prachtig verkleed naar de tijd van toen.

Nadat de jongste leerling en de oudste ‘oudleerling’ het eerste cadeau uitgereikt hebben gekregen van de Ouderraad, een prachtige bidon met de naam van de school, konden de spelletjes beginnen. Allerlei oude spelletjes werden gespeeld. De favorieten waren: pony rijden, boogschieten en draaiorgel draaien. Daarnaast konden de kinderen een glaasje limonade en wat lekkers krijgen.

Het werd een heerlijke middag, waarbij alle kinderen hebben genoten van de activiteiten. Om vijf uur hadden de meeste kinderen alle spelletjes gespeeld en was de afsluiting, van een mooie week, een feit.

-------------------------------------------

Groep 7 en 8

Tijdens de week van het eeuwfeest op de meester Sieberingschool ging groep 7 & 8 naar het Veenparkmuseum.

Aangekomen kregen zij een les over het ontstaan van veen, het gebruik van turf en de geschiedenis van het veengebied. Hierover kregen zij vragen gesteld en middels een interactief apparaat konden zij antwoord geven.
Na de les was het tijd om het Veenpark te bekijken. Het park laat een heel mooi beeld zien van hoe een veendorp er in die tijd uit moet hebben gezien.
De rondleiding begint bij de plaggenhutten. Wanneer je de rondleiding verder volgt zie je een duidelijke opbouw in de plaggenhutten. Als je al over ‘luxe’ kan praten, dan zie je duidelijk dat de plaggenhutten steeds meer ‘luxer’ worden.

Hierna konden de leerlingen een digitale speurtocht doen, waarbij ze in verschillende gebouwen een vraag moesten beantwoorden. Verder kregen de leerlingen een demonstratie klompenmaken te zien.
Hier zagen zij hoe van een blok hout een klomp werd gemaakt.

Als laatst stond er een boottocht op het programma waarbij de leerlingen uitleg kregen over winning en vervoer van turf.

Wanneer iemand meer wil weten over turfwinning en het leven in een veendorp dan is het Veenpark een absolute aanrader!

-------------------------------------------

Groep 5 en 6

Vrijdag 25 mei werden we uitgenodigd door het Chr. Fanfare orkest van Nieuweroord. De kinderen konden daar kennis maken met verschillende instrumenten. Ze hadden al snel de slag te pakken en speelden dan samen met het orkest al een leuk deuntje. Onze ervaren jongens Teun en Julian gaven een knap stukje drummen weg. Het is de bedoeling, dat de kinderen een gratis les mogen volgen. Vindt je het leuk, dan kun je lessen volgen op de muziekschool en dan doorstromen tot het “grote”orkest. Je kunt je opgeven via het telefoonnummer, dat op de flyer staat.

het leven in een veendorp dan is het Veenpark een absolute aanrader!

-------------------------------------------

Groep 1 t/m 4

In het kader van het eeuwfeest, zijn alle leerlingen uit groep 1 t/m 4, op dinsdag 8 mei naar de plaggenhut geweest, in de paardentram. Groep 1-2 ging ’s morgens, groep 3-4 ’s middags. Bij de plaggenhut zijn we 100 jaar terug gegaan in de tijd. Iedereen liep in de kleding uit die tijd. Er was van alles te beleven bij de plaggenhut. Zo konden de kinderen de boer helpen met het timmeren van een konijnenhok, cakeje versieren, de boerin helpen met de was, kuikens voeren, kalf aaien en voeren, kijken naar de schapen. Maar ook spelen met stelten en houten hoepels.

Ter afsluiting was het smullen van warme pannenkoeken, gebakken door de oma van Sanne en Mark. En die pannenkoeken smaakten heerlijk, na een paar uurtjes werken en spelen. Groep 1-2 had ook nog een toetje, want Roel was die dag ook nog jarig en trakteerde op toetjes. Gelukkig zette het weer ook z’n beste beentje voor. Al met al was het een zeer geslaagde dag en langs deze weg, willen we iedereen bedanken, die gezorgd hebben voor deze leuke dag.

-------------------------------------------

Kleuters op bezoek bij de peuters

Woensdag 23 mei zijn de kleuters op bezoek geweest bij de peuters. We hebben daar heerlijk samen gespeeld buiten. Vlak voordat we weer afscheid van elkaar namen, had juf Rinske nog een verrassing. Namelijk een ijsje! En dat was wel fijn, want het was erg warm, maar ook erg leuk!

Groetjes, Miranda


  Reünie OLS Nieuw-Balinge
 

-------------------------------------------


-------------------------------------------

Schoolreünie 1912-2012

Het begon ’s middags al. Voor de kinderen in klederdracht van Ot en Sien waren er ouderwetse spelletjes als hoepelen, hinkelen, bliklopen, enz. De jufs en meesters waren in diezelfde klederdracht. Voor ons als ouderen was het terug halen van herinneringen en teruggaan in de tijd. Maar voor de kindertjes was het een ware beleving om ‘in die tijd te zijn’ en te denken hoe het vroeger allemaal was. Er moet wat in die koppies om gegaan zijn.
’s Avonds in de Grote zaal van de Heugte waren heel wat belangstellenden voor de schoolreünie vertegenwoordigd. Toen de opening plaats vond ging er heel wat door ons heen. Het viel me op dat er heel wat ouderen aanwezig waren. De oudste, ook een oud leerling van Siebering, was 91.
Fantastisch om zoveel mensen gesproken te hebben uit onze schooljaren. Dit heeft mij goed gedaan en ik denk velen met mij zo te merken! Maar ook het tot stand brengen, regelen en organiseren van een reünie als deze, neem ik mijn petje voor af. Heel erg bedankt voor wat jullie voor de school hebben gedaan en waarmee je ons zoveel plezier hebt bezorgd!

Hartelijke groet, een reünist.

  S.V. Nieuw Balinge


  Nieuwsbrief "De Heugte"
 
   

Nieuwsbrief

 

 

  Berichten Plaatselijk Belang "De Vooruitgang"

Onderhoud asfaltwegen

In week 23 worden in het kader van het "groot onderhoud asfaltwegen" op een aantal wegen een nieuwe slijt laag aangebracht. Tijdens de uitvoering van deze werken zal het verkeer hiervan hinder ondervinden. Indien nodig zal de weg voor korte tijd afgesloten worden. De volgende wegen worden voorzien van een nieuwe slijt laag:

* Haarweg.
* Verlengde-Middenraai (binnen bebouwde kom)
* Verlengde-Middenraai ( van Mantingerdijk tot bebouwde kom)

Bestuur Plaatselijk-Belang "De Vooruitgang" Nieuw-Balinge.

-------------------------------------------------

WERKGROEP DUURZAAMHEID

-------------------------------------------------

Nieuw-Balinge Reünie II

Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan, organiseert Plaatselijk Belang de Vooruitgang een dorpreünie. Iedereen die hier woont, gewoond heeft of op andere wijze affiniteit heeft met het dorp, kan zich aanmelden voor deze ‘Nieuw-Balinge-reünie’ die voor de tweede keer gehouden wordt.

Deze reünie zal plaatsvinden op Zaterdag 20 april 2013.

Er hebben zich inmiddels al een aantal mensen opgegeven hiervoor. Deze lijst met namen is te zien op: www.nieuwbalinge.eu waar u, rechtsonder, de link ‘reünie’ vindt met informatie en u de lijst met namen tegen komt.

Heeft u ook belangstelling voor deze reünie? Meldt u nu al aan, want namen van deelnemers lezen, trekt weer nieuwe aanmeldingen aan!

U kunt zich aanmelden bij: Albert Wielink 321323 albert.wielink@hetnet.nl
of bij Geke Strijker 321132 geke.strijker@hetnet.nl

-------------------------------------------------

Oude Foto's

De werkgroep ‘100 jaar Plaatselijk Belang’ is druk bezig oude kaarten, documenten, verhalen, foto’s van toen, e.d. te verzamelen. U heeft het meerdere malen kunnen lezen dmv een oproep in Kontakt en gelukkig hebben velen van u hier gehoor aan gegeven! We hebben dan ook al aardig wat binnen gekregen. Natuurlijk onze hartelijke dank daarvoor, want zonder uw medewerking is een boek ‘Geschiedenis Nieuw-Balinge’ waarvoor we bezig zijn, niet te realiseren.

Toch zijn we nog op zoek naar oude foto’s van:
* Turfsteken
* foto's van een huisslachting.
* Aanleg van het Bos (zowel Staatsbos als van de Utrechtse)
* Oude foto's van huizen en boerderijen.
* Foto's van omgeving (graag oud * )
* Aanleg huidige voetbalveld
* foto's van het oude voetbalveld.
* Ontginning heideveld en Landarbeiderswetgebied
* Oude beroepen en winkels van weleer

Let wel, het moeten natuurlijk foto’s zijn uit/van Nieuw-Balinge!
(*)Nadere uitleg; o.a. op foto’s die destijds werden genomen ging het veelal om de personen die op de kiek werden gezet. Juist nú is van die foto de omgeving en of de achtergrond voor ons zo belangrijk. Nu kunnen we daar vaak informatie uit halen over de geschiedenis van hier. Bijvoorbeeld: op een foto is een zandweg te zien, welke nu al jaren verhard is, of huidige herkenbare woningen die ten tijde van het maken van die foto er nog niet stonden, enz. Wat voor ons ook welkom is, is het jaartal bij de desbetreffende foto(s).
Kortom; bekijk uw foto’s nauwkeurig! U kunt hierover contact opnemen met Henk Prins 321537 of Geke Strijker 321132. U kunt de foto’s ook afgeven bij Henk, Kievitstraat 2.

U krijgt uw foto’s weer retour nadat Henk ze op de scan heeft gehad. Dit is meestal dezelfde dag of de dag erna al. Dit alles voor het boek ‘Geschiedenis Nieuw-Balinge’ die in het voorjaar van 2013 uitgebracht zal worden.

We hopen op uw aller medewerking!

Vr gr. Werkgroep ‘100 jaar Plaatselijk Belang’  Wandel vierdaagse Nieuw-Balinge

 


  Tienersoos "Teenspirit"


  Oproep Natuurmonumenten

Gezocht

Zoals jullie weten werken we aan een recreatieonderzoek op het Mantingerveld.
We zouden nog wat mensen kunnen gebruiken voor het afnemen van de enquette in het veld, natuurlijk onder begeleiding. Het gaat om de dagen: zaterdag 9 juni, zondag 10 juni en zondag 17 juni. Het liefst heb ik mensen die de hele dag kunnen helpen maar een halve dag zou ook super zijn.
Het zou geweldig zijn als mensen uit de streek willen helpen! De bedoeling is o.a. om met meerder personen een dagje aan alle in en uitgangen van het Mantingerveld mensen aanspreken en bezoekersaantallen turven. een enquêteformulier en instructie krijgen ze voorafgaande aan de dagen . tevens volgt er een gezamenlijke afsluiting.

Nadere informatie kunnen jullie ook via projectleider opvragen bij:
Hermineke de Leeuw: 06-12979825
Vereniging Natuurmonumenten
Stagiair
Afdeling Kwaliteitszorg Natuurbeheer


  Dorcas Hulp bedankt

Hartelijk dank... Dank u wel!!!!!!

Begin april kwamen we bij u aan de deur met droge worsten.
Wist u dat:
• de Dorcas droge worsten actie weer een groot succes is geworden? we binnen enkele dagen door onze voorraad heen waren en ruim € 1250,-- konden overmaken voor het goede doel?

• we dankbaar zijn voor uw steun door het kopen van de aangeboden droge worsten?

• we ook langs deze weg alle verkopers bedanken voor de hulp tijdens de actie?

• er ook veel giften binnen zijn gekomen van mensen die geen worst kochten maar wel ons project van Dorcas wilden steunen? Hartelijk Bedankt!

• het gironr. 7132544 t.n.v. Werkgroep Dorcas, v.d. Sluisweg 1 te Noordscheschut het gehele jaar open staat voor giften?

• we voor onze breigroep ook wol inzamelen voor het maken van o.a. truien, mutsen, sjaals e.d.?

• we door onze voorraad heen zijn en daarom aan u vragen de kast eens na te zien of er nog bruikbaar materiaal voor ons tussen zit?

• oude mobiele telefoontjes zeer welkom zijn bij Dorcas?

• er ook nog steeds behoefte is aan gebruikte kleding? Deze moet wel in goede staat zijn (schoon, heel en in stevige plastic zakken worden aangeleverd)!

• u aan de van Marleweg 15 (bij de fam. Koster) deze spullen kunt inleveren? Het tel. nr. is: 342964.

• wij u bij voorbaat hartelijk willen bedanken voor uw steun?

Met vr. gr. Werkgroep Dorcas Nw.oord/N.Schut


  Goudplevierrun

Goudplevierrun Nieuw-Balinge
Zaterdag 14 juli 2012; 14.00 uur

De voorbereidingen voor de vierde editie van de Goudplevierrun zijn al weer in volle gang en de inschrijvingen stromen al lekker binnen. Net als voorgaande jaren gaan we er weer alles aan doen om er een groot succes van te maken. Hierbij hebben we de hulp van alle Nieuw-Balingers nodig. Wij zijn op zoek naar de volgende mensen:

Deelnemers
Houd je van een gezellig rondje hardlopen. Geef je dan op via de site. Je kunt kiezen uit een route van 5.7 km en 10 km. De start en finish zijn bij dorpshuis de Heugte en de route voert veelal door mooie stukjes natuur. Aan de deelname is geen minimum leeftijd ingesteld.

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om de Goudplevierrun tot een succes te maken. Mocht je het leuk vinden om te willen helpen bij de verschillende voorkomende activiteiten, laat het dan even weten aan één van de organisatoren.

Toeschouwers
Als je niet wil of kan deelnemen aan de Goudplevierrun als loper of als vrijwilliger, dan zou het leuk zijn als je de lopers komt aanmoedigen langs het parcours, of bij dorpshuis de Heugte. Hier is een gezellig terras ingericht voor de lopers en de toeschouwers.

Graag nodigen we je uit om een kijkje te nemen op onze site voor alle informatie. Het adres van de site is www.goudplevierrun.nl.

Met vriendelijke groet namens de organisatie, Ronald van Aalderen, Gert Slomp en Mellanie van den Bosse

 

  Wat heb ik toch met................... Nieuw Balinge
 
Wat heb ik toch met …

 

 

juni 2012, Lo Dijkstra


 

Wie mij op voorhand zou vragen wat ik met Nieuw Balinge heb, zou ik steevast antwoorden ‘veel!’. Maar nu ik er voor ben gaan zitten, realiseer ik me dat het niet mee zal vallen hierover een verhaaltje te schrijven. Immers, het is al bijna veertig jaar geleden dat ik er gewoond heb en op de keper beschouwd, heb ik er al met al ook maar vijftien jaar gewoond. Hoewel ik dan niet zo lang in het dorp gewoond heb, is er een veel langere connectie dan die vijftien jaar. Voetbal, volleybal en toneel waren activiteiten waar ik me met hart en ziel mee beziggehouden heb. Ook daarnaast waren er tal van momenten waarop ik met het dorp te maken had of kreeg. Daarom zou ik, wil alles de revue passeren, een halve uitgave van Kontakt nodig hebben om een uitvoerig verhaal te maken over wat ik met Nieuw Balinge heb. Ik beperk me hier tot een paar dingen waardoor het ook nog lezenswaardig blijft, tenminste dat hoop ik.

Laat ik beginnen met onze komst naar Nieuw Balinge in 1960. Vanuit Indonesië waren we op Ameland terechtgekomen en van daaruit werd het Drenthe. Het was midden in de winter en er lag ijs op het kanaal. Er werd volop geschaatst. Ik was een jaar of 7. Van de lagere school, waar mijn vader ‘hoofd’ van geworden was, kan ik me bijvoorbeeld herinneren dat we vaak voetbalden, met gymnastiek slagbal speelden op het veldje waar nu het dorpshuis vlakbij staat en ook vooral de sportdagen in Westerbork. Dat was een echt uitstapje. We vonden de sport geweldig en we keken onze ogen uit, vooral naar de vele Molukse kinderen die ‘allemaal’ zo goed waren in het sporten. Ook de muziek (Hawaï muziek noem ik het maar) die je al van ver tegemoet schalde uit de luidsprekers blijft me altijd bij. De schoolreisjes waren vast ook leuk, maar van niet eentje weet ik me ook maar iets te herinneren. We speelden veel na schooltijd en er was, van school uit, een wandelclub. Er was nogal eens wat gedoe met de kinderen van de ‘andere’, de openbare school. Maar de beide hoofden vonden die onderlinge rivaliteit maar niets en na verloop van tijd werden de verhoudingen steeds beter. Als je vroeger tien werd mocht je op voetbal en later kon je ook nog naar gymnastiek, judo en volleybal. Voetbal werd mijn sport. Vooral uit die beginjaren hoor ik ‘olde Knelis’nog ‘abseit’ roepen, als er een tegenstander buitenspel liep. Vaak had hij het bij het recht eind. Hij was ook de buurman waar ik iedere week de eieren kocht. Er werd ook nog gekostumeerd gevoetbald en verkleden deden we ons ook voor het carnaval bij ‘Kobus’.

Bij het voetbal heb ik geweldig leuke dingen meegemaakt als speler en ook als voorzitter. Ik vergeet de bestuursvergadering nooit dat ik het idee lanceerde om tegen Feijenoord te voetballen. De eerste reacties waren duidelijk: ‘dat kan natuurlijk nooit’. Aan het eind van de vergadering waren de meeste bestuursleden enthousiast en ruim een half jaar later waren de Rotterdammers te gast in Nieuw Balinge. De ontvangst was in het dorpshuis, want de voetbalvereniging kreeg net een nieuwe kantine en die was nog niet klaar. Het was een onvergetelijke happening. Twee jaar later kwam PSV nog. Over beide wedstrijden kan ik nog veel schrijven, maar dat moet maar een andere keer. Datzelfde geldt voor de uitstapjes (pardon, ‘trainingsweekends’) naar Ameland. Ook het eerste jubileumfeest van de sv Nieuw Balinge was onvergetelijk. Jammer dat ik er tien jaar later niet bij kon zijn, maar ook dat was geweldig heb ik begrepen. Over het volleybal en het toneel ga ik hier niet verder uitwijden, hoewel ook dat veel indruk gemaakt heeft.

Nadat ik uit Nieuw Balinge vertrok bleef ik er veel komen. De reden was, naast voornoemde redenen, ook het feit dat mijn ouders er woonden en mijn broer. Die laatste woont er nog, net als veel ‘oomzeggers’ hoewel ze dat ‘oom zeggen’ gelukkig nooit doen. Er waren ook andere redenen. De feestweek, ik moet er ieder jaar (als het kan) toch even een keertje kijken. De herinneringen aan de eerste feestweken borrelen dan vanzelf op. Dat was de tijd dat de Europaweg aangelegd werd, dat er sprietlopen was boven de sluis, oriënteringsritten (met de brommer) of was dat op Koninginnedagen? en niet te vergeten het autopetten. Volgens mij is dat twee keer georganiseerd. Deelnemers onder meer Marinus Post, Johannes Dijkhuis (Geert weet ik niet meer) Albert Wielink, Jan Pol, Albert de Jonge en zo waren er nog een paar. Van de tweede keer weet ik dat we nogal wat kilometer moesten rijden, ik meen iets van twaalf of vijftien, want we kwamen zelfs over Nieuweroord. Ongetraind stonden we trouwens niet aan de start, want ik weet nog dat we in de weken daaraan vooraf op de autoped oefenden. We gingen dan met de step naar het Mekelermeer en maakten ook andere tochtjes. De uitslag? Ik denk dat Johannes eerste werd, Albert de Jonge tweede (of net andersom) en ik derde.

Om het verhaal niet onnodig langdradig te maken volgt er nu in vogelvlucht een opsomming van wat me verder bijgebleven is aan Nieuw Balinge, dus wat ik in mijn herinnering met Nieuw Balinge heb. De bazars met als vaste bezoeker Jan Oost , vaak naar het Mekelermeer (gelukkig mochten we van mijn ouders al snel ook op zondag), het oppassen met de Nieuw Balingse schonen, jeugdsoos Piggy, de optredende bands in het dorpshuis, onze bezoekjes aan Geesbrug en Nieuwlande waar ook een jeugdsoos was, een keer in de winter op mijn vaders meegroeifiets samen met Geert Dijkhuis naar de bar in Hoogeveen (het ijs hing ons in het haar), het kampioenschap met voetbal terwijl ik mijn enkel in het gips had, biljarten bij Kobus met geld op’t bakkie, de sponsorloop, de spannende en vaak geslaagde toneeluitvoeringen, mijn Puch die we bij Hendrik Kleine kochten, met Johannes Dijkhuis, Albert Wielink en Marinus Post (ze weten het niet allemaal meer) naar Terschelling, dat we een kraai hadden toen ik jong was en die pikte de knikkers van de kinderen op het schoolplein (en ik wist waar hij ze verstopte) kievitseieren zoeken met Tinus Kreeft, met de A-junioren de eerste prijs pakken bij een groot voetbaltoernooi in Harderwijk of Nunspeet, een gang of doolhof maken in de pakjes stro bij Jaap Dijkhuis, de ‘groep’ jeugd die we hadden met onder meer de kinderen van De Goede, Sloots, Slofstra en Zomer, schaatstochten op het kanaal naar Witteveen en Noordscheschut en zo kan ik nog wel even doorgaan. En van Nieuw Balinge vandaag de dag geniet ik als ik weer iets lees over activiteiten die er plaatsvinden en die (soms) landelijk de aandacht trekken en natuurlijk het koninklijk bezoek aan het dorp en ……………… dit heb ik onder meer met Nieuw Balinge.

Lo Dijkstra.


  Uitnodiging Sportmanifestatie

 


  Manuel team

Hallo, wij zijn bezig met het online maken van radio via het internet oftewel het wereld wijde web. Via deze weg hopen wij dat u massaal gaat genieten van onze uitgebreide muziekmix waarin onder andere muziek te horen is uit de jaren 70, 80 en 90, maar óók de top40 en rockmuziek hoor je hier. Natuurlijk hedendaagse Nederlandstalige muziek niet te vergeten waaronder Django Wagner, Frans Duijts, Frans Bauer en zeker de oude bekende piraten plaatjes mogen niet aan dit programma ontbreken. Nu elke avond een live-DJ aanwezig! Zelf ben ik elke dinsdagavond van 19.00 tot 23.00 uur te horen.

Kijk en luister dus naar www.manuelteam.nl

Gr Tony Brookman


  Expositie CBK Galerie


Eind februari kreeg Henja (27) kersvers uit Nieuw Balinge de nominatie Beeldend talent van Drenthe onder de 35 jaar. En won een masterclass van Sam Drukker (kunstenaar van het jaar 2011).

Voor wie het leuk vindt de schilderijen met eigen ogen te bekijken is er “De Verzameling uitgelicht”. De winnaars en genomineerden exposeren tot 28 juni in cbk galerie warenhuis van der veen Assen.

Daarna gaat het schilderij “Drentse Grond” door naar het festival Mythe van de Natuur in het Drents Friese Wold. Henja’s schilderijen zijn de hele maand Juli op locatie bij de galerie van Wietze de Boer in Hoogersmilde. Beleving van natuur, verbinding tussen kunst en omgeving, kunst en natuur, kunst en maatschappij. Beeldhouwers, schilders, fotografen, theatermakers, musici, filmmakers en schrijvers brengen op locatie hun verhaal over de mythe.

www.mythevandenatuur.nl


  Drenthe Kids

 


  Nieuws van Peuterzaal Duimelot

Wij zijn op zoek naar.........

Peuterspeelzaal Duimelot in Nieuw-Balinge is op zoek naar een vrijwilligster voor de maandagochtend van 08.30 tot 11.45 uur (vanaf het nieuwe schooljaar in september). Mocht u enthousiast en of geïnteresseerd zijn dan kunt u contact opnemen met Rinske Jagt 0528 321466.

 

  Film op DVD is te bestellen

FILM op DVD is te bestellen!

De film: Nei – Baoling kek deur de jaoren hen, veuruut! Is op 20 april in première gegaan onder het toeziend oog van heel veel Nieuw Balingers.  Een bomvolle zaal genoot met volle teugen van de film, gemaakt door Peter Kroezen.

De film is binnenkort verkrijgbaar op DVD voor € 10,= per stuk.

Bestellen kan bij:  Peter Kroezen via de mail: peter.kroezen@crewson.nl  Of bij José Post tel: 321354 of 06 13621011 josepost4@hotmail.com


Let op: de film is te bestellen tot uiterlijk 30 juni 2012

 


Nieuws van GJVV


  Benefietavond Mont Ventoux-groep


  Vakantiebijbel Klub


  Nieuws van de IJsvereniging


Onlangs is er een nieuwe keuken geplaatst in de kantine, de oude frituur is er ook uit gehaald en hier voor in de plaats is er een andere kleinere frituur terug gekomen. Deze nieuwe frituur, is ons geschonken door Dhr. Roelof van Egten , waarvoor wij hem hartelijk willen bedanken.
In de kantine is er een storing opgetreden in het elektra. Naderhand bleek het nodig om de verdeelkast in de meterkast te vervangen. Dirk Tump is gevraagd hiervoor offerte uit te brengen en Dirk gaat dit voor ons in orde maken. Wij hoeven voor deze actie alleen het materiaal te betalen, Dirk heeft aangeboden het plaatsen GRATIS te doen. Hiervoor onze hartelijke dank.
Verder heeft Dirk aan de buitenkant van het gebouw, een aantal stopcontacten aangelegd voor de geluidsinstallatie, ook deze werkzaamheden en materiaal, heeft Dirk GRATIS beschikbaar gesteld, ook hiervoor onze hartelijke dank. Verder zullen er nog enige aanpassingen gedaan worden aan elektra en aan het gebouw. Er zullen o.a. een aantal dakplaten vervangen worden i.v.m. het betreden van het dak door onbevoegden en hierbij een aantal platen hebben vernield.

De ijsvereniging is een overeenkomst aangegaan met Natuurmonumenten om in het stuk heide aan de westelijke kant van de Mantingerweg, tussen de ijsbaan en Albert Wielink, alle opschot van voornamelijk Prunus en Berk te verwijderen. Wij krijgen hiervoor van Natuurmonumenten een vergoeding in de vorm van sponsoring, waarvoor onze hartelijke dank. Diegene die ons bij deze werkzaamheden willen helpen, kunnen zich aanmelden via onderstaand mailadres. Het is de bedoeling om omstreeks september met deze werkzaamheden aan de slag te gaan.
Dit project is ook geschikt voor scholieren die sociale stage moeten doen in het voortgezet onderwijs. Er zal dan onder begeleiding in het veld gewerkt worden. Wel is het nodig om je hier tijdig voor aan te melden, zodat er iemand aanwezig is die gemachtigd is om de papieren te tekenen voor de school.

Ons bestuurslid Jan Smeenge, is al een aantal malen bij de ijsbaan geweest om het gras te maaien o.a op het strandje. Helaas is het een aantal malen voorgevallen dat hij hierbij hondenpoep aantrof op het strandje. Wij willen hierbij de eigenaren van de honden vriendelijk doch dringend verzoeken, dit te voorkomen en de poep op te ruimen. Het is niet erg aanlokkelijk voor de recreanten die van het strandje gebruik maken, dit te moeten doen tussen de hondenpoep.

Verder willen wij diegenen die de ijsbaan benutten voor de vissport, verzoeken het vuil in de afvalemmers te deponeren en het terrein vrij te houden van afval.

Voor informatie over bovenstaande ,of andere vragen kunt u contact opnemen met onderstaand email adres. ijsverenigingnieuwbalinge@hotmail.com

Het bestuur.

  Survivaltocht Nieuw Balinge 2012


  Sara fietst voor Noëlle


  Contactgegevens Uitvaartver. Nieuweroord


  Nieuws van Stichting Zomerfeest

  Activiteitenkalender

  Kontakt bedankt ...


Na jarenlang samen gewerkt te hebben met beide heren hebben zowel Bram van Burg als Jan ’t Hoen, aangegeven te moeten stoppen met hun werkzaamheden voor Kontakt. Bram kondigde aan te willen stoppen om Kontakt op de site te zetten. Veelal wordt alle kopij wat u tegenkomt in Kontakt, in een tijdbestek van maar een paar dagen, naar Bram toegestuurd die het vervolgens zo snel mogelijk on-line zet, wat erg intensief werk is en dus veel energie vergt. Gelukkig, om ons zoveel mogelijk ter ondersteuning te zijn, gaf Bram dit vroegtijdig aan ons te kennen, zodat we op zoek konden naar iemand die dit van hem over wilde nemen.
Langs deze weg willen wij Bram heel erg danken voor de jarenlange samenwerking,want Bram, dankzij jou konden heel veel mensen van buiten Nw-Balinge, die Kontakt niet in de bus krijgen, toch ons dorpsblad lezen! We wensen jou dan ook veel plezier en succes met de verdere werkzaamheden van onze druk bezochte site; www.nieuwbalinge.eu!

Inmiddels is Peter Kroezen bereidt gevonden deze werkzaamheden van Bram over te willen nemen en zal Kontakt gelukkig all-over-the-World te zien blijven! Bij deze willen we Peter danken dat hij deze taak vanaf nu voor zijn rekening neemt!

De tweede afzegging was van Jan ’t Hoen. Jan was jarenlange redactielid en heeft heel wat interviews op zijn naam staan. Velen onder u zullen Jan zo hebben leren kennen. Jammergenoeg, alhoewel begrijpelijk, kwam ook Jan met de mededeling te moeten stoppen. Dit vanwege een verhuizing naar Wezup i.v.m. werk en nieuwe woonruimte en moest hij zijn pen voor Kontakt neerleggen. Ook Jan heel erg bedankt voor de prettige samenwerking binnen de redactie. Het ga je goed in Wezup met je gezin en je bedrijf!Kortom; bij deze een dankwoord van ons, aan alle drie de heren!

Vr. gr. Henk, Jannie, José en Geke.


Te Koop: Te Koop Gevraagd: Gevonden / Verloren :

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------